Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

137

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

AUGUST 2017 NR. 137 23. ÅRGANG 

BESPARELSER RAMMER AGEDRUP Indtil for nylig kunne de 10-14-årige elever lægge vejen forbi klubben i den gamle inspektørbolig på Brolandvej på vej hjem fra skole for ikke at være nødt til eventuelt at komme hjem til et tomt hus. Nu er klubben i Agedrup og mange andre yderdistrikter sparet væk, og så er der i stedet oprettet nogle såkaldte ungdomscentre, hvor 11-18-årige kan søge hen. Det er i hvert fald ideen. Men aldersspredningen i centrene er stor, og det nærmeste ungdomscenter kommer til at ligge i Skibhuskvarteret eller Vollsmose.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Historien om Danmark - hvad skete der i Agedrup? Luther-gudstjeneste som Open Air, og Bliv korsanger for en dag

S. 24-32

180 nye boliger

s. 9

Tæt trafik på Ring3 s. 7 AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


AR

Træningsbanken

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Erik Schmidt Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

Af Mona og Palle Ahlquist  1. september åbner vi nyt træningscenter på Bjerggårds Alle 2, 5240 Odense NØ. „Træningsbanken“ er helt opdateret med nyeste og bedste træningsudstyr. Vi har over 200 m2 lyse eksklusive lokaler. Vi har indrettet et styrketræningsområde med HURtræningsmaskiner, hvor man nemt og effektivt kan træne hele kroppen. Træning i Træningsbanken er for alle, som ønsker høj kvalitet i deres træning i skønne omgivelser og med mulighed for løbende supervision af en fysioterapeut. - info@reumaklinikfyn.dk

Seniorer søger underviser

erik@fjordager .com erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

 Blomsterbinding har været på Aktive Seniorers program i mange år. Nu mangler der en, der vil påtage sig at undervise interesserede i blomsterbinding i FIF-hytten på Østbirkvej i Seden. Hvis du er interesseret, så kontakt formand Inger Sørensen på 29601528 eller udby.soerensen@pc.dk

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

Lars Arvad og Odense Sommerrevy går i udbrud!

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

6610 8057 6085 6530 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

Nu kommer Jensen  Spændende foredrag med skuespilleren Flemming Jensen i Agedrup Forsamlingshus søndag den 24. september 2017 kl. 14.00: „Grønland – det er her, det sner“. Nummererede billetter sælges i den rækkefølge bestillingerne modtages. Billetter kan bestilles på mail: finnep@live.dk eller telefon 6593 80 81. Når bestillingen er modtaget og bekræftet, bedes beløbet: 150 kr. pr. bestilt billet indsat på konto 68100001164496 med oplysning om navne. Eventuelle restbilletter sælges ved indgangen. Indtægterne ved foredraget donerer Jensen til Lions Club Odenses grønlandsudvalg. Agedrup Forsamlingshus lægger lokaler til formålet.

4042 5213

SKOLEN

 Både Thomas Mørk og Vicki Berlin er indstillet til TV Charlie’s revypris, og til næste år suppleres de og Lars Arvad af Niels Olsen og Bodil Jørgensen. Det kan kun blive sjovt!

Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. oktober 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 8. september 2017.

Nr. 137 - AUGUST 2017


KLUBBEN SPARET VÆK - Det er endnu et eksempel på at kommunen presser lokalområderne til at privatisere tilbud, som tidligere har været kommunale, siger Søren Stobbe fra beboerforeningen.

lingssted“. - Det skal være lokalt placeret så det er i gå- eller cykelafstand på 5 minutter fra hjemmet, som man kan vælge til og fra i det omfang man ønsker. Det må gerne kunne tilbyde noget nytænkning. Noget man ikke kan få, hvis man bare mødes „hjemme“ privat med vennerne. Nu er klubben i Agedrup og mange andre yderdistrikter altså nedlagt, og så er der i stedet oprettet nogle såkaldte ungdomscentre, hvor disse 10-14-årige kan søge hen. Det er i hvert fald ideen. Men centrene er for 11-18-årige, og det nærmeste ungdomscenter kommer til at ligge i Skibhuskvarteret eller Vollsmose. Det synes Søren Stobbe er for langt væk. - Min erfaring er at hvis ikke tingene ligger i cykelafstand og hvis vejen til tilbudene ikke er ret trafiksikker, så får man det ikke brugt. NY TYPE SFO

Hvad der nu skal ske med den gamle inspektørbolig, afgøres inden oktober.

Af Erik Schmidt Klubben for de 10-14-årige i Agedrup er fra det nye skoleår lukket. Hvis man ikke går i SFO, er det slut med at gå fra skolen til klubben, hvis mor og far ikke er hjemme, og det er Agedrup Sogns Beboerforening Søren Stobbe ikke tilfreds med. - Beboerforeningen er ikke blevet orienteret om lukningen, før det var for sent, og det er endnu et eksempel på, at kommunen presser lokalområder-ne til at privatisere tilbud, som tidligere har været kommunale. Klubben er dén kommunale fritidsforanstaltning for de 10-14årige børn i området, der havde til huse i den gamle skoSøren Stobbe fra beboerleinspektørforeningen: Vi er ikke bolig på blevet orienteret om lukBrolandvej ningen.

16, som tidligere også husede ungdomsklubben Vadestedet. SVÆRERE AT TILTRÆKKE NYE BEBOERE TIL OMRÅDET

Ganske vist kunne den ikke tilbyde et fuldgyldigt pædagogisk tilbud med uddannede pædagoger, men dog et hus, nogle faciliteter og en klub med voksen ansvarlig ledelse, som indtil for et år siden blev varetaget af Anette Ramsland. Indtil for nylig kunne de yngre unge 10-14-årige elever altså lægge vejen forbi klubben på Brolandvej på vej hjem fra skole, for ikke at være nødt til eventuelt at komme hjem til et tomt hus. - Enhver reduktion af de lokale tilbud er en dårlig ting, siger Søren Stobbe. - Problemet er, når de lokale tilbud forringes, så bliver det sværere og sværere at tiltrække nye tilflyttere, specielt børnefamilierne. Ligegyldigt om man bruger tilbudet eller ej, så er det da noget man kigger på, når man skal finde nyt hus. Dorthe Reinberg, hvis ældste barn er 7 år, synes også, det er ærgerligt, at der ikke længere er et klubtilbud for de 10-14 årige i området. Carina Hedelund tror, der stadig er et behov for et eller andet „fast sam-

De hidtidige 35 klub- og fritidstilbud er efter sommerferien 2017 blevet omlagt til 10 ungdomscentre for de 11-18-årige, altså for elever i 5. klasse og opefter. Tidligere var børn i 4. klasse også en del af ungdomsskolernes tilbud, men de tilbydes nu i stedet en ny type SFO2 på deres kommunale folkeskole af hensyn til nærheden. B&U-forvaltningen i Odense Kommune har manglet flere millioner kroner til området for udsatte børn. En ny klubstruktur skulle spare kommunen for otte millioner kroner. Især eleverne fra skolerne i Odenses udkant får dermed længere til et klubtilbud, og det har skabt utilfredshed i flere lokalområder. Blandt andet i Lumby har en gruppe forældre fået godkendt oprettelse af en privat fritidsklub under folkeoplysningsloven. Det synes Søren Stobbe, der selv har to børn, kan være en god ide, som beboerforeningen i påkomne tilfælde gerne indgår i dialog om. Men han havde foretrukket, at kommunen fortsat kunne stå for tilbudet. Hvad der skal ske med selve huset, der nu står tomt, bliver ifølge Pia Bay fra Ejendomsudvikling og Salg afgjort inden oktober. AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

3


4 88-årige Ole Christiansen:

JEG ER SÅ NYSGERRIG! Den gamle postmester skriver læserbreve og revytekster, stikker næsen i lokale forhold og blander sig i byrådspolitik. Han er stadig med på Fjordagerscenen og af og til på Agedrup Park, når de halvgamle ABB-drenge spiller bold, og han møder aldrig op til en fødselsdagsfest uden en lejlighedssang med små humoristiske finter og sikre versefødder. Nr. 137 - AUGUST 2017


Af Erik Schmidt Det ringer på døren! Udenfor står Agedrup Rundts trofaste meddeler Ole H. Christiansen. Ole er 88 år, og lungekapaciteten er under 50 procent. Han puster lidt. El-cyklen er trukket af stald, og han har cyklet fra Agedrup til Munkebo for at komme af med billeder til dette AR-nummer. Det digitale kamera driller. Gennem alle 23 år har Ole Christiansen været nysgerrig, trofast og leveringsdygtig reporter på Agedrup Rundt. For tiden er der små huller i leverancerne, for i perioder er han i Roskilde hos sin kæreste, Ellen. Hans hustru siden 1953, Grete, døde for nogle få år siden, og Ole duer efter eget udsagn ikke til at tudse rundt alene. Men aktiv er han stadig i en grad, der kan gøre en anden helt forpustet. Han skriver læserbreve og revytekster, stikker næsen i lokale forhold og blander sig i byrådspolitik. Han er stadig med på Fjordagerscenen og af og til på Agedrup Park, når de halvgamle ABB-drenge spiller bold, og han møder aldrig op til en fødselsdagsfest uden en lejlighedssang med små humoristiske finter og sikre versefødder. RASTLØS NYSGERRIGHED

Hvad mon er denne udadvendte enlige ældre pensionist, denne energiske cyklende reporter og denne overskudsagtige livsfortærer og ivrige fortællers hemmelighed? Hvad er hans eksistentielle drivkraft? Hvis man spørger ham selv, er han drevet af en rastløs nysgerrighed og en behov for ikke at gå glip af noget. -Jeg er bare nysgerrig og bange for at gå glip af noget. Det er svært for mig at sige nej til noget, hvis det lyder interessant! -Der er faktisk også mange tilfældigheder, man render ind i, siger Ole og henviser til alle de tilfælde, hvor livet, postvæsenet og nysgerrigheden har kastet ham rundt i hele landet og ført ham ind i nye aktiviteter og relationer. Da han fx på en generalforsamling i postfunktionærernes pensionistklub i Odense blev opfordret til at stille op som suppleant og lidt senere endte med at blive formand, hvilket han var i 12 år frem til 2010.

REVYFORFATTER

21 ÅR VED POSTKONTORET I NÆSBY

På postkontoret i Odense var der en revygruppe, og tilfældigvis kom der en kollega forbi og sagde, at de manglede én til at være med i den lokale postrevy. -Jeg skulle bare lære en monolog udenad og gå på scenen med den. Det var 1½ side. Det har jeg sgu aldrig prøvet, sagde jeg, men syntes ikke, jeg kunne sige nej. -Siden har jeg så været med i postrevyen mange gange og skrevet tekster. Det har jeg også i Seniorhuset. -Efter niende revy var jeg endt i Agedrup, og her kom jeg i kontakt med Fjordagerscenen. Det var Georg Olsen, der var i gang med „Nøddebo Præstegaard“, og jeg skulle spille klokkeren. Siden har Ole Christiansen været med i talrige stykker på Fjordagerscenen. Senest som farfar i Emil fra Lønneberg, og ellers blandt andet om biskop i The sound of Music, vægter, borger, chaufffør og danser i My fair lady og med flere roller i H.C. Andersen-musicalen, som blev skrevet af Mogens og Sune Krintel.

Det var i 1990, at den gamle postmester sammen med Grete flyttede til Agedrup. I 21 år havde han været på postkontoret i Næsby - de seneste mange altså som postmester. Postvæsenet havde tidligere bragt ham viden om. I alt 75 postkontorer har han i sit lange liv arbejdet på - de fleste som afløser i en kortere periode. Fra Nykøbing Falster til Esbjerg. Det var mens han var kontrollør i Esbjerg fra 1966, at børnene Lars og Dorthe begyndte i skole i Tjæreborg, hvor familien havde slået sig ned. Oprindelig kom Ole Christiansen dog fra Ikast-egnen, som han kender som sin egen bukselomme. Forældrene havde først et statshusmandsbrug på 6 tdr. land, hvoraf de 5 var lynghede. Det skulle give føden til familien, en hest, en ko og nogle høns. -Soveværelset kunne indeholde familiens to senge plus en ekstre, som far fik snedkereret til mig, mens mine to mindre brødre sov hos far og mor. Senere da der kom en lillesøster, skulle hun sove hos mor, mens Egon skulle sove hos mig. Senere fik de lidt bedre plads. Faren fik arbejde hos forskellige entreprenører som arbejdsmand, og moren syede flipper på skjorter.

STORTROMMESLAGER

Da Ole kom til Odense, kom han til at kende formanden for Odense Postorkester, som stod og manglede en stortrommeslager, og så slog Ole Christiansen pludselig på stortromme, selv om han indtil da kun havde spillet harmonika og lidt mundharmonika. Med i bestyrelsen for postorkestret kom han også. Det kan jo være svært at sige nej. Da Ole og Grete i 1990 stod og manglede et hus, var de tilfældigvis på besøg hos sønnen Lars i Agedrup. -Der er da for øvrigt et hus til salg her på Daltoften, sagde Lars, og så købte vi det. Det viste sig at tilhøre et postbud, som jeg kendte. Da Ole efter at være flyttet til Agedrup sammen med Grete på grund af en misforståelse mødte op til et „Fold dig ud møde“ i forsamlingshuset, blev han pludselig af Tove Dyrvig involveret i beboerforeningens arbejde. I 1991 kom Ole Christiansen i bestyrelsen, hvor han var med i en årrække, og han har også i mange år været formand for trafikudvalget, som nu er overtaget af Dorthe Reinberg, men Ole er stadig medlem.

UNG UNDER BESÆTTELSEN

Ole selv havde tidligt job med at hjælpe en mælkehandler og senere med at sæbe kunderne ind hos en barber, hvor i øvrigt under besættelsen i 40’erne også de tyske soldater kom. De var indkvarteret i den lokale skole og lavede marchøvelser og skydeøvelser i deres besatte del af skolegården. Ole var den ældste af ialt otte søskende: Egon, Ingolf, Mary, Berith, Haldan og tvillingerne Niels og Marie, som er de yngste. Alle lever stadig. I april 2015 udgav Ole Christiansen bogen „How to be en postassistent - Ole Christiansens erindringer“ på vennen Finn Pedersens forlag. Her kan man læse mere om Oles liv og levned. Nu er han på vej hjem til Agedrup og bakser lidt med cykelhjelmen, som er ret ung i sit udtryk. Cykelhandleren havde ikke en cykelhjelm, der var stor nok, så det blev en skaterhjelm. -Never mind, siger Ole. AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

5


Bent Aage Due-Rasmussen afgiver sin stemme til Tina Clausen og en medarbejder fra Odense Kommune. I baggrunden Carina Hedelund og Søren Stobbe fra Agedrup Sogns Beboerforening.

NATURLEGEPLADSEN FIK 100.000,- KR. Agedrup fik højere stemmetal end Skibhus, Dalum og Bolbro ved “Borgerne bestemmer” AFGØRELSENS TIME

Af Carina Hedelund, Agedrup Sogns Beboerforening

6

Med en blæsende lyd, farer en rød ballon utilregneligt afsted mens den tømmes for luft. Et par hestemuler trækkes i ring om bålet, til lyden af glade børnestemmer, mens telte bliver rejst og trailere ivrigt tømt. Blommetræerne, beklædt med farverige balloner og dannebrogsflag, og teltet med den kulørte flagranke fortæller, at her er noget at i gære. „Stem her“ byder den solgule banner og lyser op over Skt. Hans-pladsen, selv om skyerne ikke tillader mange solstrejf. Det er nu det skal afgøres. Sprøde knitrende stemmesedler frisk fra trykkeriet pakkes ud, og computere rigges til, så supervisionen fra Center fra Civilsamfund under Odense Kommune kan dokumentere, at det går ordentligt til. Det er forventning, det er glæde, det er spænding… Og lige dér i minutterne inden flere måneders arbejde skal kulminere, er der både ro og kaos, utallige spørgsmål og kølig klarhed, mens forvent-ningernes sommerfugle basker legende rundt. Vi er klar til at tage imod områdets beboere i vores nyeste tiltag: deltagelsen i Borgerne Bestemmer.

Pladsen fyldes af børn, unge, de modne og de erfarne. Det summer af aktivitet og jeg ånder lettet op, da de første ivrige deltagere melder sig ved stemmebordene, kort før afstemningen officielt åbnes. Det er nu afgørelsens time er kommet og det hele afhænger af, om beboerne i Agedrup Sogn vil lege med. Og det vil I! Flittigt udleveres der stemmesedler, nogen med fastlagte favoritter, andre lader sig overbevise af naboer eller af idéstillernes repræsentanter, men der sættes krydser og stemmeurnen fyldes hastigt. Der optælles løbende stemmer – valgdeltagelsen er stor, og da slutspurten sættes ind, kan optællingen ikke følge med. Offentliggørelsen af vinderne forsinkes, spændingen trækkes ud men endelig har vi resultatet. VINDERNE

Vinderen af 100.000 kr. bliver Naturlegepladsen selvom Projekt Naturpark giver den kamp til stregen. I kategorien „mindre projekter“ løber hele 5 projekter afsted med penge. Shelter til 6 personer v./Projekt Natur-

Nr. 137 - AUGUST 2017

park er jeres absolutte favorit, skarpt forfulgt at Naturlegeplads ved Skovhaven. På tredjepladsen kommer Bålplads med grillrist og fjerdepladsen går til bænke. Begge projekter i Naturparkens favør. På en 5. plads får Agedrup Sogn Beboerforening sneget sig ind med ønsket om borde-bænke til fremtidige arrangementer. Og sådan brænder I 200.000 kr. af, på en aften hvor vejret samarbejder og holder både bål og fremmødte tørre. Og mens mørket sænker sig over pladsen, til bålets svage knitren, kan jeg ikke undertrykke smilet. Tak, fordi I deltog i valget. Vi har, altså jer, beboerne i Agedrup Sogn, slået områder som Skibhus, Dalum og Bolbro og høstet den højeste stemmedeltagelse i hele projektet „Borgerne Bestemmers“ levetid. Det er altså godt! Stort tillykke til alle vinderne og et stort tak til alle dem, der desværre ikke fik penge i denne omgang. Og naturligvis også tillykke til alle beboere i området: I kan glæde jer til at se projekterne dukke op i nærmeste fremtid. Sammen gør vi byen levende!


hastigheden, der i 2008 var 90,0, er faldet. Nu er den 82,5. FIRE SPOR?

Den gennemsnitlige daglige trafik i 2008 androg 10.789 køretøjer. Men i 2017 blev antallet af køretøjer målt til 18.628.

VOLDSOM FORØGELSE AF TRAFIKMÆNGDEN PÅ RING 3 Trafikken på Ring 3 øget med 73 procent på ni år Af Erik Schmidt Der er stærkt stigende trafik på Østre Ringvej (Ring 3), som munder ud i Kertemindevej mellem Bullerup og Seden. Trafikken er meget tæt, og på spidsbelastningstidspunkter er der kortegekørsel og optræk til kø-dannelser. Oplevelsen, som mange beboere på blandt andet Arendalsvej har, bekræftes af trafikmålinger, som Odense Kommune har foretaget siden 2008.

I følge trafikplanlægger Anders Rue Gregersen fra Odense Kommunes Byog Kulturforvaltning var den gennemsnitlige daglige trafik (ÅDT) i 2008 10.789 køretøjer. Men i 2017 blev antallet af køretøjer målt til 18.628. Selve tællestationen ligger lige syd for Nyborgvej. Det er en forøgelse på ca. 73% hen over 9 år. Lastbilprocenten er i samme periode faldet fra 13,2 til 10, 6, formentlig fordi den ikke er steget så meget som personbiltrafikken. Også gennemsnits-

Bilkøer på Kertemindevejen Eventuel udvidelse til fire spor på Kertemindevej vil koste 100 mio. kr.

Af Erik Schmidt Hver dag er der kødannelser på Kertemindevej. Det drejer sig selvfølgelig mest om morgen- og eftermiddagstrafikken, og situationen er værst på strækningen fra udmundingen af Ring 3 til Ejbygadekrydset. Byrum og mobilitet i By- og Kulturforvaltningen er netop gået i gang

med analysen angående Kertemindevej. - Men vi skal først have lavet nogle trafiktællinger, så det kan jeg ikke sige noget om endnu, siger trafikplanlægger Anders Rue Gregersen. Rådgivningsvirksomheden Cowi lavede i øvrigt i 2011 et prisoverslag på udvidelsen af Kertemindevej fra 2 til 4 spor. Det lød ifølge Anders Rue Gregersen på ca. 100 mio.

Den øgede trafikbelasning har fået flere borgere til at rejse spørgsmålet, om ikke det er på tide at udvide Ring 3 til fire spor fra udmundingen ved Kertemindevej og sydover til motorvejens begyndelse. Ikke sådan at forstå, at alle ønsker det. Der er beboere i især Arendalsvejkvarteret, der synes, at støjen allerede nu er høj nok. Også børneinstitutionerne i Seden Syd på den anden side af støjvolden vil formentlig betakke sig. Men Ring 3 blev ved anlæggelsen forberedt til en eventuel udvidelse. Én af de borgere, der ønsker en udvidelse er Morten W. Clausen, der bor på Svendsagersvej mellem Seden og Aasum, hvor trafikken også er markant forøget. Han mener, at der må gøres noget ved trafiksituationen i hele området. Det har han skrevet som en indsigelse i forbindelse med boligprojektet i Markhaven. MARKHAVEN-UDVIDELSEN

Morten W. Clausen skriver blandt andet: „Af løsninger bør følgende etableret før udbygningen af Markhaven: -To spor mere på Ring 3 ud til motorvejen. -Nye til- og frakørsler ved Bullerup, hvor Markhaven skal bygges. Lodsejerne til projekt Markhaven betaler etableringen af disse. - Evt. ny Ring 4 /eller omfartsvej bag om Agedrup til motorvejen eller til Ring 3.“ Agedrup Rundt har skrevet til trafikplanlægger Anders Rue Gregersen og spurgt, hvilke overvejelser der er politisk, økonomisk og praktisk i forbindelse med den stigende trafik på Østre Ringvej (Ring 3) og en eventuel udvidelse til fire spor? Hvor meget skal trafikken øges, før der udbygges? Hænger en eventuel udvidelse sammen med en udvidelse af Kertemindevejen? Har byrådet en tidsfølgeplan for en eventuel trafikal udbygning? Hvad med støjproblemerne og hensynet til naturen? Spørgsmålene blev afsendt en uge før deadline, men vi afventer stadig svar. AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

7


8

Nr. 137 - AUGUST 2017


180 NYE BOLIGER I FØRSTE ETAPE Høringsfristen for indsigelser til lokalplanen for Markhaven-projekt udløber 26. august 2017

Lokalplanens område er vist med rød farve. 1. etape er vist med stiplet afgrænsning. Hovedparten af 1. etape af lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rækkefølgeplan som 1. prioritet (20162019).

Af Erik Schmidt Lokalplanen for det omfattende udbygningsområde i Markhaven er udarbejdet og sendt i høring frem til den 26. august 2017. Derefter sendes projektet videre gennem økonomiudvalget for til sidst at ende i byrådet til endelig beslutning. Lokalplanen giver mulighed for, at der i 1. etape kan opføres cirka 180 tæt/lav eller åben/lav boliger i storparceller, og at der kan etableres grønne områder og arealer til regnvandshåndtering. Der kan etableres boliger med en fordeling på cirka 125-145 åben/lav boliger i maksimalt 2½ etage og cirka 3055 tæt/lav boliger i maksimalt1½ etage, dog mod stamvejen i 2-2½ etage. Odense Kommune har opgivet den tidligere restriktion med at udbygningen af området skulle holde takt med Agedrup Skoles sporvidde. Det er uklart, hvem der er bygherre, ikke mindst fordi der er flere forskellige ejere af de arealer, der nu er en del af lokalplanen. Men forslaget til lokalplan for området er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejere i området om at opføre boliger i området. Området for lokalplanen udgør i alt cirka 61 hektar med en første 1. etape på cirka 28 hektar. Lokalplanen udstikker de overordnede rammer for området som helhed og specifikt for 1. etape. Der er indtil nu (4. 8. 2017, red.) indløbet tre indsigelser,

Området, der er omfattet af Lokalplanens 1. etape ligger umiddelbart syd for Bullerup og øst for Østre Ringvej.

hvoraf kun den ene kan betragtes som en egentlig indsigelse. Den handler mest om trafikale forhold. Lokalplanens etape 2 fastlægger den overordnede struktur for veje og friarealer, samt storparceller til boligbyggeri. ETAPE 2

Der skal udarbejdes ny lokalplan for etape 2, inden der kan bygges her. Lokalplanområdet får primær vejadgang fra Lunden og derudover fra Markhaven. Adgang til de enkelte storparceller skal ske via den stamvej, som forbinder Lunden og Markhaven med boligvejene i de enkelte storparceller. Stamvejen udformes som en parkvej med varieret træbeplantning og med fortov og rabat på begge sider af kørebanen. Stamvejen skal etableres i forbindelse med lokalplanens 1. etape. Ved fuld udbygning af hele området skal der etableres en yderligere vejadgang fra Lunden. Boligveje skal indrettes til færdsel for både gående, cykler og biler med grøn rabat i begge sider. Parkering skal håndteres på egen grund, dog må der for række- og kædehuse etableres fælles parkeringsarealer. Lokalplanen sikrer en grøn hovedstruktur, så alle storparceller har forbindelse til sammenhængende grønne områder med landskabelig karakter og områder med plads til ophold, boldspil og leg.

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmussen - B

HARRIET & MAX OG BULLERUP BAGERI OKMJ Odense-Kerteminde-Martofte-Jernbane 1900-1966 Af Merete Sørensen Der var engang et bageri. Adressen var Lunden 68 på hjørnet af Borsvinget. Bageriet blev bygget i begyndelsen af år 1900, og den første bager hed Jørgen Hansen, som boede der sammen med sin kone og to døtre. I 1937 ønskede familien at afhænde bageriet og satte det til salg. Den dengang 25-årige Harriet Mayland Pedersen rådførte sig med sin søster og svoger på Lindegård, Therese og Niels Udsen, hvad de syntes om hendes tanker om at købe bageriet. -Vi kan da gå over og tale med bageren, sagde svogeren. Som sagt så gjort, og aftalen blev, at Harriet overtog bageriet den 1. oktober 1937. KØRTE UD MED BRØD

Med i købet fulgte en Ford-bil, men den blev hurtigt erstattet af en Ford-model med gearkasse. Så kom problemet med at bage. Nok havde Harriet lært madlavning og været kokkepige på Ubberup Højskole én sæson, men det rakte jo ikke. Der blev ansat en svend fra Ørsted, men det duede ikke længe. Så var Ørsted Bageri igen leveringsdygtig, idet bageren Casper Albertsen havde en søn, Max, som nylig var blevet udlært på Dalumvej i Odense. Så turen gik til Vestfyn i Ford’en, og her enedes man om, at Max skulle ansættes som bagersvend. Sammen sled de i det og fik videreført forretningen. Der var brug for hjælp i husholdningen og butikken, så der blev ansat piger. Den første var Rig-

mor Jensen, senere gift Pasfall, så Lise Frandsen, gift Madsen, og Anne Margrethe Riisom, gift Vahlstrup. Senere kom snesevis af andre til gennem årene. BENZINRATIONERING

Det var dengang kun muligt at gå syv år i Agedrup Skole, så mange kom „i huset“ efter konfirmationen, og det at komme i forretning var manges ønske. Det var ikke et problem at ansætte en ung pige. Det var også nødvendigt, da der skulle køres brødture fem dage om ugen i Ford’en, senere en Opel og sidst i Volvo’er. Turene gik to gange til Seden og Åsum, de andre dage fordelte sig på Holev, Radstrup, Radby og Vester Kærby samt Dræby, Vierø, Munkebo og Agedrup. I starten var det Harriet, der kørte disse ture, senere overtog Max tjansen. Under krigen var benzinen rationeret, så blev bilen opstaldet hos Johan-

Nr. 137 - AUGUST 2017

Øverst Harriet, der åbnede butikken og nederst Max, der kom til som bagersvend. Senere blev de gift.

nes „Post“ på Brolandvej 8, og der måtte anskaffes en hest og en vogn. En rar ældre ungkarl, Alfred, blev ansat til at hjælpe med at køre turene. SÆKKENE PÅ NAKKEN

Bageriet blev udvidet et par gange. Der blev bygget garage i den ene ende plus badeværelse og en entré med trappe til første sal i den anden, og en kvist blev det også til. Der kom repræsentanter på besøg fra diverse leverandører og tog imod bestillinger. Efterfølgende kom varerne i lastvogne, og chaufførerne måtte gå op ad en stejl trappe til loftet med sækkene på nakken. Det var nok ikke gået i dag, og efterhånden, som varerne skulle bruges, måtte Max bære dem ned igen. Om aftenen skulle ovnene varmes


Billedred. Frede Rasmussen

Bullerup Bageri 1956. Huset eksisterer i dag og er beliggende på hjørnet af Lunden og Borsvinget og beboes af Jacob og Louise Friis.

op, der var et separat oliefyr, som kørte en times tid, og rugbrødsdejen skulle æltes med surdej per håndkraft. Tidlig morgen ved firetiden startede dejlægning og siden bagning, så der var arbejde til de fleste af døgnets timer. DEN FØRSTE SVEND

Efter krigen blev der behov for hjælp i bageriet. Oscar Holmbøl blev den første svend. Han drev senere bageri på Østerbæksvej i Odense i flere år. Kurt Riisom kom i lære hos Max og blev der som svend. Sidste svend var Svend Aage Rasmussen. Han var gift med Anni og arbejdede i Dalby. De besluttede at bygge hus i Bullerup, og efter nogen tid startede Sv. Aage i bageriet. Der blev bagt alle slags brød og kager. I starten fandtes kun tre slags rugbrød, mørkt, lyst og sønderjysk. Franskbrød var runde, og så var der formbrød med birkes eller sigtebrød. Der blev selvfølgelig bagt morgenbrød, wienerbrød, tørkager, mange slags småkager, makroner og tvebakker. Til højtider såsom konfirmationer og bryllupper kunne der bestilles kransekage. Til jul kom kunder og fik stegt deres ænder, gæs og flæskestege. HARRIET OG MAX BLIVER GIFT

Tilbage til start: Efter seks-syv år blev

det til ægteskab i 1944 mellem Harriet og Max, og efterfølgende to børn, Mogens og Merete. I begyndelsen var de største rugbrød, der blev bagt på fire kilo. De kunne omsættes på gårdene, da der var et stort hushold, men efterhånden blev der færre og færre ansatte på landet. Så det var til sidst ikke rentabelt at køre brødture, og familier fik deres egne biler, så der var muligt selv at handle i butikken. Inden vejen fra Odense til Kerteminde blev anlagt sidst i 1950’erne kom mange familier om sommeren cyklende fra Odense gennem Åsum på vej til stranden i Kerteminde, og det passede at holde et hvil i Bullerup og købe et stykke jord. I 1960’erne og ’70’erne voksede Bullerup og Agedrup sig store, så der skulle produceres stadig mere „blødt brød“. Rugbrødsbagningen blev indstillet, og Næsby Brødfabrik blev leverandør.

kunne købes i Brugsen og hos købmanden. Max blev tilbudt at hjælpe i Brugsen med forefaldende arbejde under Svend Mortensen, og også på Lundsgård hos Hanne og Flemming Knudsen gik han til hånde. Harriet arbejdede nogle år på Fjordtofte med æbleplukning og passede også sit nyfødte barnebarn, Pernille. Butikken blev indrettet til fjernsynsstue, butiksdøren blev muret til, og et mindre vindue erstattede den store butiksrude. I 1998 død Max, 85 år gammel. Harriet blev boende til 2008, hvorefter hun flyttede i lejlighed i Saven. Bageriet blev solgt til Louise og Jacob Friis, som kæmper med at gøre det gamle bageri til et fornuftigt hjem til dem og deres fire dejlige børn. Harriet døde i 2016, 103 år gammel.

BAGERIET NEDLÆGGES

Merete Sørensen

Den 1. oktober 1977 blev Bullerup Bageri nedlagt efter 40 år med Harriet og Max ved roret, 65 år gamle. På det tidspunkt var der etableret brødudsalg på torvet, og mange slags brød og kager

11

Merete Sørensen er datter af Harriet og Max Albertsen, har boet i Bullerup hele livet og er kasserer i Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening.

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


SERIE 3-HOLDET SPILLER OM OPRYKNING Klubben investerer i nyt omklædningsrum Af Michael Stengel Petersen, fmd.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard

Så starter foldbold efteråret op i ABB, og som I kan se, så er vores kampprogram på Agedrup Park klar. Den opmærkesomme læser ser, at vi har tre kampe d. 11. 9., og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre med kun én bane. Der vil derfor blive rykket rundt med den dato, men I kan også følge med på vores egen facebookside, Agedrup Bullerup Boldklub eller vores lokale Agedrup Info.

4091 5497

3025 8697 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Suppleant

Sune Pedersen

Foråret sluttede helt forrygende af, da vores Herre serie 3 vandt deres kreds og her til efteråret skal spille om og kvalificere sig til oprykningsspillet til serie 2 i foråret 2018. De går et spændende efterår i møde. Hele ABB går et spændende og et arbejdende efterår i møde, da vi har investeret i omklædningsrum, så der skal bruges en masse frivillige timer og hænder. Vi håber at kunne væres klar, inden vores sæson slutter af. Ellers er vi helt bestemt klar til sæson 2018.

3167 9574

KAMPPROGRAM PÅ AGEDRUP PARK EFTERÅR 2017

Holdlederne Super oldboys - mandag Christian Elstoft Martin S. Olsen

2620 8956 5163 3457

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 3 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

VETERAN HERRE SERIE 3 PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN SUPER OLDBOYS VETERAN HERRE SERIE 3 PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN SUPER OLDBOYS VETERAN HERRE SERIE 3 # SUPER OLDBOYS # SUPER VETERAN # PLATIN 7 MANDS SUPER OLDBOYS VETERAN HERRE SERIE 3 PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN HERRE SERIE 3 PLATIN 7 MANDS HERRE SERIE 3

12

TORSDAG D.10/8 KL.19.00 FREDAG D.11/8 KL. 18.45 MANDAG D.14/8 KL.19.00 TIRSDAG D.15/8 KL.19.00 MANDAG D.21/8 KL.19.00 TORSDAG D.24/8 KL. 19.00 SØNDAG D.27/8 KL.11.00 MANDAG D.28/8 KL.19.00 TIRSDAG D.29/8 KL. 19.00 MANDAG D. 4/9 KL. 18.45 TORSDAG D.7/9 KL.18.45 LØRDAG D.9/9 KL.15.00 MANDAG D.11/9 KL.18.30 MANDAG D.11/9 KL.18.30 MANDAG D.11/9 KL.18.30 MANDAG D.18/9 KL.18.15 TORSDAG D.21/9 KL.18.15 SØNDAG D.24/9 KL. 11.00 MANDAG D.25/9 KL.18.00 TIRSDAG D.26/9 KL.18.00 SØNDAG D.1/10 KL.11.00 MANDAG D.9/10 KL.17.30 LØRDAG D.14/10 KL.15.00

ABB – TARUP PÅRUP IF ABB – FC CAMPUS ABB – SØHUS STIGE ABB – RØDE STJERNE ABB – MARIENLYST IF ABB – KULLERUP REF. ABB – ØB ABB – FRAUGDE IF ABB – GISLEV IF ABB – FRAUGDE IF ABB – OKS 2 ABB – ODENSE KICK OFF ABB – HUNDERUP FC ABB – OB ABB – MARIENLYST ABB – MUNKEBO IF ABB – MUNKEBO IF ABB – FJORDAGER IF ABB – TÅSINGE IF ABB – CHANG IF ABB – UTOPIA ABB – TARUP PÅRUP IF ABB – CHANG IF

Så bliv dog medlem af beboerforeningen! Af Ole Christiansen

Et medlemsskab af ASB koster 100,- kr.

Jeg har lige erfaret, at kun 250 beboere her i Agedrup er medlem af Agedrup Sogns Beboerforening. Her findes omkring 1300 husstande, så det må da for de fleste være en forglemmelse, at så

Nr. 137 - AUGUST 2017

mange endnu ikke har betalt årets kontingent på 100 kroner. I borgere skal altså bakke op om den nye, yngre bestyrelse. Sørg nu for at få betalt det kontingent, og vær selv aktiv. Kontonummeret ses på foreningens side - side 23.


Det lille, intime Bullerup Svømmebad og Sundhedshus har i jubilæumsåret 750 medlemmer

Bullerup Svømmebad 25 år!

TÆT PÅ 100 PROCENTS BELÆGNING Helle Kromann og Anne-Marie Lasthein Jensen tilbyder også fysioterapi, akupunktur, kranio sakral-terapi og organmassage.

Af Erik Schmidt Poolen i Bullerup Svømmebad var engang i firserne stadig et indendørs pool i et privat hjem, som lærerparret Birgitte og Svend Erik Andersen købte. De etablerede Bullerup Svømmebad, som Helle og Klaus Kromann overtog august 1992. Helle Kromann husker, at de fra starten havde 87 medlemmer. Det var rigtig hårdt, synes hun, for der var meget at se til, og Klaus arbejdede også i Bullerup Børnehave. I dag er der mere end 750 medlemmer. Helle var inden da fysioterapeut på Holbæk Sygehus, og hun begyndte i Bullerup med babysvømning, begyndersvømning, vandgymnastik og fysioterapi i vand. NY KOMPAGNON

Omkring 2010 fik hun en ny kompagnon i Anne Marie Lasthein Jensen, der ud over fysioterapi også arbejder med Kranio sakral-terapi og organmassage. Det var heldigt, for arbejdet var blevet for tungt for Helle. - Jeg var engageret 24 timer i døg-

net, og jeg orkede ikke mere. Dengang var jeg parat til at sælge. Men så blev Anne Marie medejer og fik vagten hver anden uge. Så nu har jeg absolut ikke fortrudt, at det ikke blev solgt. Svømmebadet har gennem årene været en stor succes. Hvad mon er hemmeligheden? - Det er simpelt, siger Helle. Det er det bedste sted, der findes. Vi ved, hvad vi har med at gøre, og det er hyggeligt. En familie kan selv gå i køkkenet eller have madpakker med. - Vi kender børns motorik, og jeg har selv (sammen med Lene Skovgaard, red.) skrevet en bog om babysvømning, der bliver brugt af mange svømmeinstruktører. - Det er vigtigt, at børn bevarer deres glæde ved og respekt for vand. Helle er i dag 54 år, og sammen med Klaus har hun børnene Matilde, 25, og Tobias, 21. Matilde er konkurrencesvømmer, ligesom hendes mor tidligere var det. Fremtidsudsigten er lys for Bullerup Svømmebad. Anne Marie har som 39årig mange år foran sig, og Helle håber, at hun en dag kan sælge sin andel.

Det tilbyder svømmebadet Baby 1 (0-1 år), Baby 2 (1-2 år), Miniplask (2-4 år), Krabber (3-5 år) og svømmeskole (fra 5 år), begyndervoksne, vandaerobic, vandgymnastik, pensionist og hydroterapi.

Aldo får hydroterapi 13

42-årige Aldo Hansen, der bor på Lumbyvej i Odense, besøger Bullerup Svømmebad en gang om ugen. Her får han fysioterapeutisk behandling i vandet - hydroterapi. Det har han gjort i 8-9 år, siden han var udsat for en trafikulykke, der invaliderede ham. Han deltager på hold, hvor der kan være op til 5 personer.

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP

Tlf. 2041 7073 shop@tingtilkager.dk

Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

HEIDI@NYKOSTOGSTIL.DK CVR: 36 58 99 65 - TLF. 2575 9856

Lotte Nielsen Brolandvej 64, 5320 Agedrup

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 137 - AUGUST 2017

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI


Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Agedrup Forsamlingshus

Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

ma@holmbegravelser.dk Tlf. 22 76 18 81

15

asger@asgerlindenskov.dk

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


ALICE I EVENTYRLAND PÅ AGEDRUP SKOLE Nyt kreativt team fra Fjordagerscenen bag forestillingen på scenen ved skolen. Har du læyst til at være med?

Af Lene Kroløkke Pedersen Fjordagerscenen er nu efter vores succes med Hair, tilbage med børneklassikeren og musicalen, „Alice i Eventyrland“. Musicalen er skrevet af Jens E. Hansen og komponisten er Jacob Kragh. Det er den dejlige historie om Alice, der i en drøm begiver sig på udflugt i eventyrland. Her møder hun en masse forskellige dyr og væsener, bl.a. den altid smilende filurkat, Syvsovermusen, det vanvittige te-selskab m.fl. Der er skrevet ny, god musik til stykket. Til denne opsætning har Fjordagerscenen fået et nyt kreativt team, som består af instruktør Hjalde Holm, koreograf Katrine Sofie Groth Holm og korleder, Fjordagerscenens formand Sune Krintel. Forestillingsleder er Fjordagerscenens mangeårige medlem og bestyrelsesmedlem Vibeke Andersen. Kostumerne, som denne gang er særligt krævende, vil vores egen dygtige og erfarne Kirsten Janby stå for. Ligeledes er ansvaret for make-uppen, som også denne gang kræver en del, besat af vores erfarne Michelle Arvad. HVIS DU VIL VÆRE MED!

Det er en opsætning, der kræver rigtig mange medvirkende, så hvis du har lyst til at stå på en scene og være en del af et fantastisk fællesskab, så er det nu, du har chancen. Det kunne

også være, du er god til at hjælpe med praktiske opgaver eller er en god håndværker. Så har vi masser af kulisser, der også skal laves. Interesserer du dig for det mere tekniske og har en lille lyd-/lysmand i maven, så er chancen her for at lære lidt omkring det. Ligeledes mangler vi ildsjæle, som er gode til at finde sponsorer og reklamere for vores fine forening. Hvis du er interesseret i at høre mere om denne forestilling, kan du se vores facebookside Fjordagerscenen, hjemmeside www.fjordagerscenen.dk eller skrive til forestillingsleder Vibeke Andersen, email: viba@live.dk Vi sælger naturligvis også billetter til denne skønne forestilling allerede nu. Se vores hjemmeside: www.fjordagerscenen.dk Der er forestilling følgende datoer i teatersalen på Agedrup Skole: Torsdag den 23. 11. Lørdag den 25. 11. Søndag den 26. 11. Torsdag den 30. 11. Lørdag den 2. 12. Søndag den 3. 12. Du kan også som virksomhed invitere dine ansatte til et julearrangement for deres familie. Kontakt Connie Møller, email: connievibeke@hotmail.com for et tilbud omkring det. Vi glæder os til at se dig!

Børnehuset Pilebækken på Fyns Hoved Takket være Heksefondens donation kom Pilebækkens børn på vellykket udflugt Af Betina Skytthe

16 I januar 2017 fik Børnehuset Pilebækken tildelt 4.500 kr. af Heksefonden, som skulle bruges til en bustur med alle børn

Nr. 137 - AUGUST 2017

fra Pilebækken. Mandag den 26. juni 2017 kunne alle børn og voksne derfor stige ombord i en stor dobbeltdækkerbus, som skulle køre os til Fyns Hoved. På Fyns Hoved havde vi fået lov til at låne Børnehjemmet Birkelunds sommerhus, hvor der kun er ca. 350 meter til stranden. Vi havde en rigtig dejlig dag, hvor alle sanser kom i brug, og med det fine vejr, vi var så heldige at have, kunne vi indtage alle måltider udendørs. Alle nød, at komme lidt væk fra de kendte rammer og gå på opdagelse blandt sand, sten, vand, kogler, skrænter og meget meget mere. Vi måtte dog gå lidt frem og tilbage, før vi fandt den rigtige sti ned til vandet – men heldigvis var det søde og forstående mennesker vi mødte, da vi pludselig fandt os selv stående i en privat have med alle børnene. Tusind tak til Heksefonden for at give os en dejlig dag på Fyns Hoved! Hilsen fra alle voksne og børn i Børnehuset Pilebækken!


REVY I TELTET LUKKEDE FLOT!

Øverst er det Jan K. Larsen som „Gulddrengen“, og n. tv. ses det meget flot koreograferede „Kreml“. T.h. Anja og Sune Krintel.

Af Erik Schmidt

tænkte: Det var lige godt satans, bare det var mig, der havde det nummer i min (professionelle) revy! Det er de glade og ambitiøse amatører, der bærer revyen og alle de praktiske udenomsværker, men Kirsten Siggaard, instruktøren Liselotte Krogager, Sune Krintels femmandsorkester, lysmanden Jonas Thompson og de dansende Foxy Ladies med Helena Dong havde fat i remtrækket. Ikke mindst et nummer som Kreml med Anja og Katrine Sofie, der nu er på vej til Revyernes revy, Gulddreng med Jan Larsen og robotnummeret Bare et klik var enormt flot arrangeret og koreograferet. Årets Revy i teltet er finalen! Det er sidste år med gutterne! Derfor var der øl og hornmusik lige efter premiereforestillingen. Fra næste år vil Anja og Sune lave vinterrevy inde i Odense. Så veldisponeret! Så sejt! AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

Privatfoto.

I et cirkustelt ude på en bar mark i H.C. Andersen Skoven har Sune og Anja Krintel, der er rundet af Fjordagerscenen, igen i år lavet Revy i Teltet, der har eksisteret gennem 10 år. Det er en vild præstation. Både praktisk og kulturelt! Det er en revy, der forener amatørernes passion og energi med de professionelle og semiprofessionelles virtuositet og sans for timing og aflevering. Nok var der numre, der manglede lidt friskhed, men der var også numre, der havde en nerve, en autenticitet og en musikalitet, så revycheferne Leif Maibom, Mads Nørby, Jan Schou, Pia Ullehus, Jan Hertz og Lars Arvad, der alle var til stede ved premieren den 7. august, nok hver for sig sad og

17


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Kristian Tvergaard

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 - olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 137 - AUGUST 2017


HVEM ER LARSEN? Stig Poulsen har været ude med leen og skabt en sti gennem Naturparkens vildnis, og så har hr. Larsen sat en bænk op under Ole Christiansens hjemmelavede skilt. Men hvem er denne hr. Larsen? Tips modtages på redaktionen! Af Ole H. Christiansen Da jeg kom hjem fra en lille ferie helt ovre i Jylland var mit skilt med Naturparken suppleret med et meget fint skilt visende Larsens Plads med tilhørende bænk. Jeg satte mig lidt forsigtigt på den, idet jeg så mig omkring, for det kunne jo være, at ham Larsen har erobret pladsen til eget brug. Bænken holdt. Men hvem pokker er Larsen? Kommer han måske med et par øl, som vi kan dele, når vi alligevel sidder der? Nu er træerne i parken bag ved bænken ved at vokse over ukrudtet, og det bliver spændende at se, om de kan overleve det. Tæt på Brolandvej har et træ strakt en gren med mange blade tværs over åen, som nu har fået en fin naturindramning fra den side. Stierne omkring søen og videre er slået, så man kan færdes der, og der er muligheder for at udvide antallet af stier langs åen fra Brolandvej samt lægge en til to meter til græsrabatten langs med skolen. Ja, mulighederne er utallige, når der rigtig kommer gang i den med udsigtsposten på den anden side af søen. Den nye bro ser ud til at være helt fin og svømmefuglene kan stadig bruge søen. Lad og glæde os over de gode forandringer.

Her bag Ole Christiansens skilt og den mystiske hr. Larsens bænk, er der blevet lavet en sti gennem den vildtvoksende lund. Det er Stig Poulsen, der tidligere var souschef i SFO’en, der har slået vej gennem vildnisset med le. Stig har ikke for ingenting i sine unge dage arbejdet på landet.

Den nye bro fra Oldermandsgyden til Naturparken, søen og skolen er helt fin.

God tilslutning til lokalhistorisk byvandring Mange af deltagerne bidrog med fortællinger om de passerede lokaliteter

19

Af Agedrup Lokalhistoriske Forening Den 18. maj havde vi en fin byvandring ledet af Helge Rasmussen. Turen startede ved SuperBrugsen, hvorefter vi gik til mindestenen på Brolandvejen og videre til Møllen. Dernæst gjorde vi holdt ved „den gamle Brugs“. Videre til Agedrupvej og gennem skoven hjem. Alle steder blev der fortalt vidt og bredt om området hvem der havde boet der og hvornår. Flere af deltagerne kunne også fortælle deres historie om de lokaliteter, vi passerede. Bestyrelsen siger tak til Helge for en meget fin og morsom aften. PS: Husk den 16. november. Da holdes der foredrag om livet under 2. Verdenskrig i Agedrup. Det foregår i Sognegården kl. 19.00

Lærer og lokalreporter Helge Rasmussen ledede turen, der startede ved SuperBrugsen, hvorefter den gik til mindestenen på Brolandvej og videre til Møllen, „den gamle Brugs“ og skoven.

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


NYT TAG PÅ AGEDRUP FORSAMLINGSHUS Håndværkere arbejdede ti dage på tagrenoveringen, der også omfattede etablering af metaltagrender og efterisolering. Det kunne lade sig gøre med økonomisk tilskud fra Odense Kommunes Forstadspulje og A.P. Møllers Fond. Af Kia Thrane, fmd. bestyrelsen i Agedrup Forsamlingshus Så lykkedes det at få lagt nyt tag på Forsamlingshuset! 10 dage blev der arbejdet professionelt på projektet, der kunne lade sig realisere med økonomisk tilskud fra Odense Kommunes Forstadspulje og A.P. Møllers Fond. Nu er vi sikret mod gennemtæring og smuldring af taget fra 1992. Samtidig efterisoleres til gældende standard. NU MED METALTAGRENDER

Agedrup Forsamlingshus er gennem årene løbende blevet renoveret. Nu er også taget blevet skiftet og der er efterisoleret.

Der er opsat metaltagrender og nedløb så vi også får styr på afledning af regnvand fra taget. Også tilbygningen fra 2005 er forsynet med nye plader så hele tagfladen fremstår ens. Et smukt syn, nyd det når i kommer forbi. Bestyrelsen takker for de to donationer og opfordrer samtidig beboere i området, der endnu ikke har meldt sig som medlemmer i 2017 om at gøre det. Se, hvordan du gør på www.agedrupforsamlingshus.dk

Seden Rideklub holder Åbent Hus i Agedrup Åbent hus i Engløkken den 26. august kl. 11.00 – 13.00 Af Ole H. Christiansen

20

Seden Rideklub har et stort område og ridehal på Engløkken, hvor der er undervisning de første fem dage i ugen. Der er 12-14 rideskoleheste, og der er også privatopstaldede heste.

Nr. 137 - AUGUST 2017

Der er meget gang i den i Seden Rideklub, som har Åbent Hus den 26. august kl. 11.00-13.00. Seden Rideklub råder på Engløkken over to udendørs dressurbaner á 20 x 60 m (med lys) og 20 x 40 m, hvoraf den store bane har fået anlagt fiberbund i foråret 2015. Den anden er med grus. Der er desuden ridehus med nylagt fiberbund og en stor udendørsspringbane med græs. Klubben råder over 12-14 rideskoleheste i alle størrelser. Der er også mulighed for at få opstaldet egen hest på rideskolen. Klubben har deltaget og er blevet et fast indslag med heste ved Sankt Hans-festen og stiller også heste og ryttere til rådighed ved børnehavearrangementer o.l. Rideklubben holder klubaftener flere gange om året, hvor medlemmerne bl.a. lærer om hesten røgt og pleje. Klubaftener vi blive annonceret på vores hjemmeside. Formand er Lone Uhrbrand. Hvis du vil vide mere tjek www.sedenrideklub.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

HENNY TILBAGE PÅ SKOLEN

74-årige Henny Kristensen var i 1971 med til at starte interessegruppe-undervisning på Agedrup Skole. Nu er hun tilbage som “seniormedarbejder”

og i en sen alder uddannede hun sig til pædagog. - Jeg har en datter, jeg dengang måtte tage mig meget af, da hun var spastiker i svær grad, så jeg var 39, inden jeg blev færdiguddannet. Derefter blev Henny Kristensen støttepædagog på Fjordager Fritidscenter og senere afdelingsleder og startede som frivillig også handicapridning på Seden Enggård. For Henny kører historien lidt i ring. - Nu slutter jeg så ringen på Agedrup Skole!

- Jeg har et godt blik for de elever, der gemmer sig lidt, siger Henny Kristensen.

Af Erik Schmidt For et par numre siden annoncerede Agedrup Skole i AR efter seniorer, der godt kunne tænke sig at give et nap med i skolen. Det ville Henny Kristensen gerne, og også Conny Thykjær reagerede på henvendelsen. - Jeg lå med brækket ryg, da min mand sidste år gjorde mig opmærksom på efterlysningen. Nu er jeg på Agedrup Skole som seniormedarbejder, og det er en stor glæde for mig. Henny hjælper lærerne Hanne Baadsgaard og Gitte Sørensen i faget håndværk & design. I slutningen af sidste skoleår var hun bl.a. med til at stå for den cykel-creation, der ses på billedet. Det var elever fra 5. klasse, der lavede håndstrik, som en gammel cykel blev beviklet med. Ved Brugsen havde Henny en dag

mødt en lærer, der sagde: „Nu tager du vel ikke arbejdet fra lærerne!“ Men det mener hun ikke, hun gør. - Jeg hjælper til, men jeg er godt nok ikke sådan en nusse-pusse-pædagog. Jeg er kreativ holdningspædagog. Der skal stimuleres! Og så har jeg et godt blik for dem, der gemmer sig lidt. SLUTTER RINGEN PÅ SKOLEN

Henny, der i dag er 74 år, har i mange år arbejdet med børn og unge i lokalområdet og desuden været en aktiv borger. I 1970’erne startede hun interessegrupper for unge på skolen, og sammen med den dengang helt unge lærer Erik Rønn, som var klasselærer for sønnen Peter, startede hun også ungdomsklubben i Agedrup. I sammenlagt 11 år arbejdede Henny i dette regi. Hun sad både i fritidsnævn og fritidskommission,

Graffiti-cyklen, som 5. klasserne sidste skoleår fik hjælp til af Henny Kristensen.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Steffen Lauridsen Malou Peterson Porst Christina Nielsen Van Le Louise Romer Dansted Nanet Kaldau Jeppesen Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Line Betak (lærer) Juliane Ludvigsen (lærer)

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

21


Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

MIDSOMMERFEST MED ET TVIST Tradition med en smule fornyelse

En hyggelig formiddag. For at få plads til afstemningen til Borgerne Bestemmer havde Heksefonden valgt at starte arrangementet allerede kl. 17.00. Igen stillede Seden Rideklub op med et par heste, og i en god times tid var der gratis rideture til børnene. Samtidig kunne unge og voksne gå til stemmeurnerne og stemme på deres favoritprojekt, og der blev tændt op i grillen. ILDDÅBEN

Skt. Hans.-festen er en dejlig tradition, mener Søren Stobbe, for man ved, hvad der skal ske: Man skal op og hilse, have en øl og se den syumbolske heks blive sendt afsted.

Af Søren Stobbe, fmd. Heksefonden og Agedrup Sogns Beboerforening

22

Traditionen indbyder til at fejre Skt. Hans-aften med en fest. Der skal laves et stort bål, og den symbolske heks skal sendes afsted til Bloksbjerg. Midsommervisen skal afsynges, og der skal være en båltale. Traditioner er dejlige, for man ved hvad man får, og hvad man kan forvente sig. Man kan gå og glæde sig til den foranstående aften, hvor man skal op og hilse, have en øl og se bålet blive brændt af og heksen blive sendt afsted. Børnene og børnebørnene glæder sig, for de skal op og have en hyggelig aften med deres skolekammerater, hvor rammerne er lidt friere end til dagligt. Skt. Hans aften er en glædesfest, en fest for lyset. Alt det ovenstående kan der ikke pilles så meget ved. Det er tradition, og det, som man forventer sig, så da Odense Kommune i foråret besluttede sig for at plante blommetræer på byens Skt. Hans-plads, kom der omgående reaktioner. Vores tradition for Skt. Hans-

aften var i fare, og det ville man for alt i verden forhindre. Dejligt at mærke denne form for opbakning fra lokalområdet. Odense Kommune blev sendt tilbage til tegnebrættet og kom tilbage med en ny løsning, hvor træerne blev rykket lidt rundt, så vi igen kunne få plads til bål og telte. BORGERNE BESTEMMER

I forbindelse med planlægningen af Skt. Hans-aften blev Heksefonden spurgt om man ville lægge græs til Borgerne Bestemmer, et initiativ fra Odense Kommune hvor et lokalområde tildeles 200.000, som borgerne så, ved afstemning, skal fordele til projekter, som er nyttige for området og som kan være med til at samle området. Det sagde vi selvfølgelig ja til. Heksen til årets Skt. Hans bål var lavet af Børnehuset Fjordager, som kom over med den fine heks om formiddagen. Derefter var Heksefonden vært med en is. Vi havde desuden inviteret både Bullerup Private Børnehave og Pilebækken til at deltage i løjerne.

Nr. 137 - AUGUST 2017

I samarbejde med SuperBrugsen, havde Heksefonden arrangeret, at man kunne købe en grillpakke med alt tilbehør, som man så kunne tilberede og spise på pladsen. I den forbindelse var det et glædeligt gensyn med borde og bænke samt ståborde. FDF Agedrup havde vanen tro tændt op i et snobrødsbål, og alle børn, der havde lyst, kunne gratis bage sig et snobrød over gløderne. Gerda Larsens fiskedam var åben, og ganske som traditionen byder, blev der igen i år udsolgt. Efter afgørelsen og præsentation af vinderne til Borgerne Bestemmer var det

I Sørens båltale blev emner som tradition og støtte til lokale kræfter taget op.

tid til årets båltale, som i år blev holdt af undertegnede. I båltalen blev emner som tradition og støtte til lokale kræfter taget op. Herefter blev bålet tændt og i fællesskab sang vi den traditionelle Midsommervise. Set fra min plads en dejlig aften med en fed streg under tradition, men med plads til fornyelse. Opbakning fra foreningerne og dem, som havde prøvet det før. Men også en ilddåb til alle os nye, som har lært en masse og fået udbygget vores lokale netværk. Herfra skal lyde en stor tak til alle, som gav noget af deres tid, så vi kunne fejre Skt. Hans i Agedrup, ganske som vi plejer. Vi ses igen til næste år!


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online HVAD ER ODENSE KENDT FOR? Ung mand efterlyser idéer til, hvad Odense kan blive kendt for! Forleden var jeg på besøg på Sjælland og faldt i snak med en forholdsvis ung mand, og da jeg fortalte ham lidt om, hvor jeg kom fra, blev han lidt nysgerrig. Han skulle vide lidt om Agedrup, hvor det lå på Fyn, og hvor stor sognet er og lidt til. Vi kom ind på, at storbyen Odense, Danmarks største på Fyn, lå i nærheden, og så stillede han spørgsmålet: „Hvad kender man egentlig sådan en stor by som Odense på ud over, at jeg personlig nok ved, at eventyrdigteren H. C. Andersen er født der.“ Ja, hvad kunne jeg sådan på stående fod svare? Den var lidt svær, når

man først skal til at rode op i hjernekisten. Hvad ville I på bladet kunne foreslå, der ville slå igennem over det hele land, så man kunne svare enhver turist eller andet godtfolk. Trafikkaos i den håbløse infrastruktur, den delvis indkapslede å, det private boligbyggeri på den tidligere havn, de delvis affolkede forretningsgader, de to butikscentre, der afløser dem, nedlæggelse af et antal buslinjer til fordel for en enkelt sporvognslinje eller det interessante Vollsmose?

Kære Olivia Nu er du godt nok ude på ballade, hvis bladet læses af dem, der får lov at bruge andres penge i Odense. Nå, men vi har her ude i landsbyen lige én, der har en stor idé. Finn Pedersen, der var Agedrup Rundts administrator gennem mange år, er formand for „Foreningen Odinstårnet“, der har 150 medlemmer. Foreningen arbejder for, at Odense skal på Europakortet igen med et tårn til erstatning for det Odinstårn, der med sine 177 meter og to restaurationer var Europas næsthøjeste tårn efter Eiffeltårnet. Tårnet blev jo væltet i 1944 af tyskerne. Finn fortæller, at det kommende tårn skal være en arkitektonisk nyskabelse, der skal kunne rumme roterende restauration, boliger, kontorer, forretninger, caféer, turistkontor og meget mere. Foreningen Odinstårnet har opnået en bred kontakt med arkitekter og erhvervsliv. Men det er ikke så lige til. For at realisere projektet Odin Tower skal der skabes et mix af arkitektonisk udformning, teknologisk sammenhæng, of-

ficielle tilladelser, arealtildeling, politisk opbakning, beregnet rentabilitet og ikke mindst - investeringskapital. Hele projektet er også afhængig af kommunal opbakning (ikke finansiering), og det er en svær opgave, idet man ikke ynder at have høje bygninger i Odense udover reklamesøjler. Måske er det allerede for sent med planer om at genskabe Odenses tidligere verdenskendte vartegn, for andre byer løber måske med denne unikke mulighed for at brande deres byer. Ærgerligt, at politikerne i Odense ikke har kunnet få øje på denne absolut sikre måde at markere deres by som en STORBY.

Med venlig hilsen Olivia

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Næstformand Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Sekretær Carina Willer Hedelund Engtoften 26, 5320 Agedrup Tlf.: 27 24 14 16 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jørgen Toft Lunden 18, 5320 Agedrup Tlf.: 23 42 13 20 Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsessuppleant Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Brian Larsen Lunden 76, 5320 Agedrup Tlf.: 27 77 18 04 Kontakt: agedrupsogn@agedrupsogn.dk www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

23


KIRKEBLADET AUGUST 2017 NR. 5 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2017-18 Søndag den 3. september kl. 10.30 til ca. 12.00 er der gudstjeneste med efterfølgende møde for alle konfirmander, forældre og gerne søskende.

Tove Jørgensen 4174 3518

Annie sammen med et hold juniorer.

Juniorkonfirmander i Agedrup Kirke

Arkivfoto: Hans Ove Nielsen.

Forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent den 3. december med Luciaoptog Af Annie Leth, kirkesanger og underviser

Tirsdag den 26. sep. kl. 8.10-15.00 mødes vi igen en hel dag til bl.a. en spændende pilgrimsvandring i nærområdet, hvor vi vil ’bede med fødderne’ og ’gå trosbekendelsen’.

24

Af Lene Bischoff-Mikkelsen og Karin Nebel, sognepræster Søndag den 3. september kl. 10.30 til ca. 12.00 er der gudstjeneste med efterfølgende møde for alle konfirmander, forældre og gerne søskende. Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning og derefter information om den forstående forberedelse. Alle, der er tilmeldt forberedelsen modtager i august mail om de nærmere detaljer. Er du endnu ikke tilmeldt, så se hjemmesiden eller kontakt kirkekontoret. På gensyn i september! Fredag den 8. september er første dag, vi mødes til konfirmand-forberedelse. Det foregår fra kl. 13.00. Vi mødes i sognegården, og konfirmanderne

har fri omkring kl. 20.00. Denne fredag er det også „Kirkens Døgn“, og konfirmanderne skal være med til at forberede en gudstjeneste med fokus på høst og Luther. Mere information om denne dag finder du her på kirkesiderne. Tirsdag, den 26. september kl. 8.10 – 15.00 mødes vi igen en hel dag til en spændende dag med pilgrimsvandring i nærområdet, hvor vi vil ’bede med fødderne’ og ’gå trosbekendelsen’. OBS: Der bydes på frokost, så man behøver ikke madpakken. Efter efterårsferien mødes begge klasser i oktober og november måned i sognegården, kl. 14.10 - 15.40 for igen at være sammen en hel dag den 5. december.

Nr. 137 - AUGUST 2017

Går dit barn i 3. klasse og har lyst til at blive juniorkonfirmand, tilbydes igen i år et forløb af 6 x 1½ time lige efter skoletid torsdag eftermiddag. Første gang den 26. oktober. Forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent den 3. december, hvor juniorkonfirmanderne medvirker i et flot Luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor. MERE INFORMATION

Underviser er lærer og kirkesanger Annie Leth, der vil besøge tredjeklasserne efter sommerferien og fortælle mere om, hvad det vil sige at være juniorkonfirmand. Information vil herefter også komme på Forældreintra og på kirkens hjemmeside. Se mere i næste nummer af Agedrup Rundt om dette spændende tilbud. Du er også velkommen til at kontakte Annie Leth eller sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen


HISTORIEN OM DANMARK … HVAD SKETE DER I AGEDRUP? Danmarkshistorie til øret, øjet og ganen

Fra kroningen af Chr. IV. Der vil blive serveret renæssancemad fra hans tid.

Af Karin Nebel, sognepræst Med udgangspunkt i den „store“ danmarkshistorie forsøger vi at finde frem til livet i Agedrup, som det har været op gennem historien. I årene fra omkring 1350 til 1450 bliver Agedrup Kirke bygget. Agedrup var dengang et fattigt sogn, hvor levevilkårene var barske, og der er langt fra livet i Agedrup til livet blandt storbønder, adlen eller kongehuset. I denne foredragsrække vil historiker Michael Bregnsbo fortælle om de vigtigste begivenheder i det storpolitiske, men også om „almindelige“ menneskers vilkår. Vi vil dykke ned i kirkebøgerne fra Agedrup Kirke og læse om de mennesker, der rent fysisk har været i Agedrup og Agedrup Kirke i deres liv, ligesom mange af os har været. Hvis mure kunne tale… Og sidst men ikke mindst, vil vi lade historien tale gennem maden… husmandskost fra 1650 – eller kongefrokost fra 1800 … Pris for at deltage: 30,- kr.

Velkommen til Historien om Danmark – i Agedrup. MELLEM REFORMATION OG ENEVÆLDE

Historien om Danmark – mellem reformation og enevælde (1536 – 1660) Torsdag den 14. september kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård. I denne periode har vi Svenskekrigene, magtstriden mellem adel og konge og ikke mindst, Corfits Ulfeldts og Leonora Christinas og landsforræderi. Mindst 80 % af befolkningen boede på landet og var beskæftiget ved landbruget, og det er også landbruget, der leverer varer til eksport. Christian den 4. søger dog at udvide eksporten med tekstiler, og det bliver oprettelsen af et tugthus og et børnehus, der skal levere arbejdere til denne produktion. Denne aften vil der blive serveret renæssance-mad fra Christians IV.´s tid. ENEVÆLDEN

Torsdag den 19. oktober kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård. Kongeloven, Rytterskoler, Danske Lov, Griffenfeldt og Struense – korruption og majestætsforbrydelse. Danmark er et samfund inddelt i „stænder“. Hver stand havde sine rettigheder og sin påklædning. For bonden var det udelukkende tilladt at gå i „hjemmegjort tøj, som vadmel, værken og andet deslige“. Kartoflen menes at komme til Danmark i 1720, men først i 1820 tager befolkningen den til sig som en acceptabel spise. Denne aften vil der blive serveret „Grønkål på bondemanér“. Til foråret følger: - Historien om Danmark – enevælde fortsat (1784 – 1848). - Historien om Danmark – demokrati og verdenskrige (1848 – 1940).

KONFIRMATION 25

2020

Konfirmation i 2020 7.A Store Bededag d. 8. maj 7.B Søndag d. 10. maj Datoer for konfirmation offentliggøres 3 år i forvejen i A.R. og på kirkens hjemmeside.

Historien om Danmark – enevælde (1660 – 1784) AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


NB

NOTABENE

Tirsdag den 22. august, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag den 3.september, kl. 10.30-ca. 12.00 i Agedrup Kirke Konfirmandopstart og møde efter gudstjenesten med forældre Torsdag, den 7. september, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafe Fredag den 8. september kl. 17.00-20.00 ved Agedrup Sognegård Luther-Høst- FRILUFTS- gudstjeneste med fællesspisning mm Tirsdag den 19. september, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssild Tirsdag den 19. september, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag den 14. september, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Sogneaften: Danmarkshistorien i Agedrup Søndag den 1. okt. kl. 10.00-17.00 i Agedrup Sognegård Gospel-menighedskor. Korprøve med frokost og kaffe. Søndag den 1. oktober kl. 16.00 i Agedrup Kirke Gudstjeneste, hvor gospel-menighedskor deltager Torsdag den 5. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafe Tirsdag den 17. oktober, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssild

26

Torsdag den 19. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Sogneaften: Danmarkshistorien i Agedrup Tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag den 26. oktober, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Søndag den 29. oktober kl. 16.00-ca. 18.30 i Agedrup Kirke Halloween-gudstjeneste og fællesspisning Torsdag den 2. november kl. 9.30-10.00 i Agedrup Kirke Morgensang Torsdag den 2. november kl. 10.15 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafe

Nr. 137 - AUGUST 2017

NY SÆSON „Torsdagscafe“ og „Tirsdagssilden“ er klar til ny sæson

Af Karin Ritter, menighedsrådet Efter en god ferieperiode gør vi klar til en ny sæson. Torsdag caféen foregår den 1. torsdag i måneden kl. 10.00 -12.00 i Sognegården (hvis ikke andet er nævnt). Den 7. september kan vi fejre vores 5 års fødselsdag. Vi mødes desuden den 5. oktober. Den 2. november er der først morgensang i kirken kl. 9.30 (obs. caféen er først kl. 10.15) og så er der julehygge den 7. december. Vi samles til foredrag, kaffe med medbragt brød, en fællessang og masser af grin og god snak. Al dette for en flad ti’er! Kom og vær med - alle er hjerteligt velkomne. TIRSDAGSSILDEN

Tirsdagssilden er den 3. tirsdag i måneden kl. 11.00 – 13.00 i Sognegården. Der er som altid sild og spændende oste på bordet. Der bydes også på kaffe og det hele til kr. 30,00. Der kan tilkøbes drikkevarer for billige penge. Så kryds i kalenderen den 19. september, 17. oktober, 21. november og til julesiden den 19. december. Nyd en dejlig frokost i godt selskab, og tag gerne din nabo med. Vi glæder os til at se nye som kendte gæster til Torsdagcaféen og Tirsdagssilden til et par hyggelige timer. Vi ses i Sognegården!


Gospel-menighedskor:

BLIV KORSANGER FOR EN DAG!

Søndag den 1. oktober kl. 10.00-17.00. Arrangementet henvender sig primært til beboere i Agedrup Sogn og nærmeste omegn. har stor erfaring med lignende arrangementer i andre kirker. Therese er bl.a. musiklærer på Nyborg Musikskole. Therese udstråler et godt humør og livsglæde, og det bliver helt sikkert en sjov og hyggelig dag. Koret mødes i Agedrup Sognegård, Agedrupvej 12, 5320 Agedrup. Kordagen begynder kl. 10.00. Midt på dagen er der frokostpause og lidt senere en kaffepause. Kl. 16.00 er der gudstjeneste i Agedrup Kirke, hvor menighedskoret medvirker med de sange, der er indøvet i løbet af dagen. Arrangementet slutter efter gudstjenesten, ca. kl. 17.00. TILMELDING

Therese Andreasen, der har stor erfaring med lignende arrangementer i andre kirker.

Af Carsten Bech Madsen, organist Agedrup Kirke inviterer til at synge med i et menighedskor. Hvis du mener at have en nogenlunde sangstemme og kan lide at synge, er du herved inviteret til at deltage i koret. Det er ikke en forudsætning, at du kan synge efter noder, da det meste læres efter øret. Arrangementet henvender sig primært til beboere i Agedrup Sogn og nærmeste omegn, men hvis der er plads,

er du også velkommen, selvom du bor længere væk. Både damer og herrer er velkomne. Måske vil det være muligt at lave et flerstemmigt, „blandet“ kor med sopran, alt, tenor og bas. Repertoiret vil være i en genre, der nærmer sig gospel, pop, musical mv. med kirkeligt præg. Deltagelse er gratis. MUSIKLÆRER FRA NYBORG

Du bedes tilmelde dig til arrangementet, hvis du ønsker at deltage. Den bedste måde at tilmelde sig på, er ved at sende en mail til organist@agedrupkirke.dk. Du kan også skrive oplysningerne på et papir og lægge det i en kuvert, der sendes til Menighedskoret, Agedrup Kirke, Agedrupvej 12, 5320 Agedrup eller afleveres i brevsprækken i Agedrup Sognegård. Du kan tilmelde flere personer i samme tilmelding. Husk blot at give alle oplysninger for alle personer: · Navn (fornavn + efternavn) · Postnummer · Mobiltelefonnummer (+ evt. fastnet) · Mailadresse Tilmelding skal afgives, så vi har den senest onsdag den 13. september 2017 og meget gerne tidligere. Vi håber, at mange vil deltage, men i respekt for pladsen i Sognegården og i kirken, kan det blive nødvendigt at sætte en begrænsning på. Alle tilmeldte vil blive kontaktet og få oplyst yderligere detaljer.

Instruktør er Therese Andreasen, som AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

27


LUTHER-HØSTGUDSTJENESTE SOM OPEN AIR Fredag den 8. september kl. 17.00 på græsplænen ved Sognegården i Agedrup FÆLLESSPISNING

Der bydes på gratis grillmad. En særlig Luther-øl og diverse andre drikkevarer kan tilkøbes.

Kagekonkurrence: Er citronmånen Luther lagkage? Har du en mester-bager gemt i dig, og ønsker du at vinde over din nabo for bedste kage – så medbring din bedste hjemmebag til vores kagekonkurrence. Kagerne vil blive vurderet af uvildige men smagfulde dommere, og der vil udstedes en kage-præmie til bedste hjemmebag. Når dommerne har smagt på godterne, kan kagerne købes til dessert, og overskuddet går ubeskåret til Folkekirkens nødhjælp. Tilmelding til Gitte Knudsen tlf.: +45 24 20 21 68 gittekrogshede@gmail.com

Høst-auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

I Agedrup er ’Kirkens Døgn’ og fejringen af 500-året for den protestantiske reformator Marin Luther slået sammen med den årlige høstgudstjeneste. (Arkivfoto: Hans Ove Nielsen).

Af Karin Nebel og Lene Bischoff-Mikkelsen Den 8.-9. september er i Fyns stift: ’Kirkens Døgn’, hvor

28kirkerne rundt om i stiftet forventeligt vil summe af forskellige aktiviteter og tiltag med fokus på kirken. I Agedrup har vi valgt at slå ’kirkens døgn’ og fejringen af 500-året for den protestantiske reformator Marin Luther sammen med den årlige høstgudstjeneste. Arrangementet indledes med en open-air (udendørs) gudstjeneste kl. 17.00 på græsplænen ved Sognegården. Her står klapstole parat, og alteret er, som vi plejer, en stor halmballe! (Ved regn flytter vi ind i sognegården). Efter gudstjenesten er der fællesspisning og traditionen tro auktion over medbragte effekter. Der er desuden ’den store bagedyst’, kagekonkurrence. Diverse aktiviteter, som menighedsrådet, frivillige og årets konfirmander i fællesskab gør klar. GUDSTJENESTEN

Kort temagudstjeneste med fokus på Luther og høst, og vi lover, det ikke bliver kedeligt. Nr. 137 - AUGUST 2017

Auktionen ved vores høstgudstjeneste er legendarisk. Det er aldrig til at sige, hvad 3 æbler, et bundt purløg, et glas syltetøj, hjemmelavet kryddersnaps eller en paraply kan sætte i gang af bud. Auktionarius afsløres først på selve dagen. Så tag del i Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen denne garanteret foran udendørsalteret. (Arkivfoto: Hans underholdende del Ove Nielsen). af arrangementet og medbring en gave til auktionen, og se hvad der sker… (obs.: vi har mobilepay) AKTIVITETER

Efter gudstjenesten vil der være tilbud til børn af forskellig art. Så mens ungerne hygger – har forældrene mulighed for at nyde maden, kagerne eller slå sig løs til vores auktion. HOLD ØJE MED MUNKENE!

Hold øje med munkene i Agedrup i dagene op til kirkens døgn. De har invitationer med til denne søndag og kan bl.a. mødes ved SuperBrugsen.


Luthers reformation sprængte den kirkelige enhed i Vesteuropa og i Nordeuropa og fik også store og varige politiske og kulturforandrende konsekvenser. Reformationen begyndte 31. oktober 1517, med hans teser mod afladspraksis, der få år efter førte til et uigenkaldeligt brud.

Martin Luther (1483 - 1546)

‘KIRKENS DØGN’ I AGEDRUP KIRKE

Fredag den 8. september og lørdag den 9. september 2017 sættes kristendommen i spil på alle tænkelige og utænkelige måder rundt om på Fyn

Om Kirkens Døgn Fredag den 8. september og lørdag den 9. september 2017 sættes kristendommen i spil på alle tænkelige og utænkelige måder rundt om på Fyn. Kirkens Døgn planlægges lokalt i samarbejde mellem menighedsråd, sogne, præster, ansatte, frivillige og andre interesserede.

Om høstgudstjeneste Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirkeårets kalender eller liturgi. Alligevel afholder de fleste kirker en sådan i perioden mellem den 1. september og den 4. oktober. Denne periode kalder internationale kirkelige fællesskaber som for eksempel Kirkernes Verdensråd også for skabelsesperioden, hvor man skal glæde sig over jordens mangfoldighed og have ekstra fokus på vores ansvar over for Guds skaberværk.

Om Martin Luther Martin Luther, (10. nov 1483 - 18. februar 1546) var en tysk munk, reformator og teolog. Han blev præst i augustinereremitternes orden, som gav ham en grundig katolsk uddannelse, der førte til, at han blev professor ved universitetet i Wittenberg. I 30-årsalderen udviklede han egne teologiske synspunkter om kirkens myndighed, sakramenterne og om mennesket og dets forhold til Gud. Han tog afstand fra kirkens aflad. Det gav stødet til reformationen og de evangelisk-lutherske kirker. Reformationen begyndte 31. oktober 1517 med hans teser mod afladspraksis, der få år efter førte til et uigenkaldeligt brud. Luthers oversættelse af Bibelen fik stor betydning for det tyske sprog. Hans salmedigtning med Vor Gud han er så fast en borg inspirerede til en opblomstring af kristen menighedssang, hvor der nu ikke længere skulle synges på latin, men på modersmålet. Hans ægteskab med den tidligere nonne Katharina von Bora gav præsteægteskabet legitimitet inden for flere kristne traditioner. Luthers reformation sprængte den kirkelige enhed i Vesteuropa og i Nordeuropa og fik også store og varige politiske og kulturforandrende konsekvenser. AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017

29


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen maj/juni 2017

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Døbte 21. 5. 2017 21. 5. 2017 28. 5. 2017 18. 6. 2017

Freya Helskov Madsen, Syvstjernen 8, Munkebo Sune Aunsberg Brixner, Æblegrenen 65, Odense SØ Freja Just Skovgaard, Østbirkvej 5, Odense NØ William Hedelund Greve, Rødegårdsvej 39, Odense C

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 6. 5. 2017 9. 5. 2017 30. 5. 2017 2. 6. 2017 7. 6. 2017 13. 6. 2017

Bodil Christiane Marie Sloth, Mellemhaverne 31A, Bullerup Keld Edmund Andersen, Skovhaven 166A, Bullerup Preben Harbo Andersen, Lodshaven 11, Karrebæksminde Peder Rasmussen, Arendalsvej 1, Bullerup Kjeld Skov Nielsen, Skovsbovej 29, Rynkeby Marianne Jytte Henningsen, Hammeren 65, Bullerup

Af Carsten Bech Madsen, organist og leder af børnekoret Ferietiden er ovre, og hverdagen har meldt sig igen. Aktivitetsniveauet ved Agedrup Kirke holdes på et relativt højt plan. Der inviteres til gospelmenighedskor, søndag den 1. oktober. Det bliver en herlig dag med godt humør og en masse korsang. Det store kor øver en række sange i løbet af dagen og afslutter med at optræde ved gudstjenesten kl. 16.00. Se artiklen om gospelmenighedskor et andet sted i bladet. LÆSEFÆRDIGHED OG ORDGLÆDE

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag Karin Nebel, L. Kr. Larsensvej 14, 5540 Ullerslev - 30483539 - kaneb@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk

Agedrup Kirkekor afsluttede skoleåret med at deltage i gudstjenesten den 25. juni. Det blev til en spontan applaus efter korets motet „O, Gud, hør min bøn“, og de unge sangere var stolte. Når man går i 3. klasse er læsning af salmetekster ofte lidt af en udfordring. Derfor går der endnu en del tid med indøvning af især tekst. Men når vi ses igen, er „man“ jo rykket op i næste klasse, og der spores allerede en udvikling i læsefærdighed og korglæde. LUCIA-HÅB

I efteråret inviteres juniorkonfirmander til undervisning sammen med kirkesanger Annie Leth, og i den forbindelse er der tradition for at lave Luciaoptog. I år håber vi på at kunne danne et Luciaoptog af juniorkonfirmander og Agedrup Kirkekor. Der er tradition for Luciaoptog den første søndag i advent, som i år er den 3. december. BUSK-GUDSTJENESTE

Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 137 - AUGUST 2017

Jeg regner med, at Agedrup Kirke-


kor deltager ved BUSK-gudstjenesten, den 29. oktober og 1. søndag i advent, den 3. december. Derudover har koret en anden, større „ekstern“ opgave (læs mere i næste nummer af Agedrup Rundt). HVAD ER EN MOTET?

Koret sang „motet“. Hvad er det? En motet er en kort sang, sunget af kirkens kor. Oprindeligt er en motet for et kor af voksne sunget som 4-stemmig sang. I mange større kirker synger kirkekoret (også kaldet „kantori“) en motet lige efter præstens prædiken. I Agedrup Kirkekor er det i en lidt mindre målestok, hvor vi (endnu) ikke kan synge 4-stemmige sange, men i stedet blev der sunget solo og korsang. NYE SANGERE TIL AGEDRUP KIRKEKOR OG FØRSTE KORPRØVE

Når sommerferien er slut, er der god, frisk luft i de unge lunger, og derfor kan der være nye piger og drenge, der har lyst til at være med i koret. Første korprøve efter sommerferien er torsdag den 24. august kl. 15.15 i Agedrup Sognegård. Kravet for at være med i koret er, at man kan lide at synge og er villig til at møde op til de ugentlige korprøver og til at deltage sammen med koret ved gudstjenester mv. i forbindelse med kirken. Man skal mindst gå i 3. klasse for at deltage i koret. På hjemmesiden agedrupkirkekor.dk kan man læse lidt om koret, og der er i øjeblikket et par videoklip under „Scrapbog“. Jeg synes, det stråler ud af videoklippene, at korets sangere hygger sig og har det godt i koret. Nye sangere kan udfylde indmeldelsesformularen på agedrup-kirke.dk og møde op til første korprøve.

Man skal mindst gå i 3. klasse for at deltage i koret. Ellers er kravet for at være med i koret er, at man kan lide at synge og er villig til at møde op til de ugentlige korprøver og til at deltage sammen med koret ved gudstjenester mv. i forbindelse med kirken. Første korprøve efter sommerferien er torsdag den 24. august kl. 15.15 i Sognegården.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 40 42 07 56 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

40 42 07 56

31

AGEDRUP RUNDT 137 - AUGUST 2017


GUDSTJENESTER TRINITATIS-tiden 10. sø. efter trinitatis, søndag d. 20. august 11. sø.e.trin., søndag d. 27. august *12. sø.e.trin., søndag d. 3. september *Fredag d. 8. september 13. sø. e. trin., søndag d. 10. september 14. sø. e trin., søndag d. 17. september 15. sø. e trin., søndag d. 24. september *16. sø. e. trin., søndag d. 1. oktober 17. sø. e. trin., søndag d. 8. oktober 11. søndag efter trinitatis d. 27. august

Kl. 11.15 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 17.00 Ingen Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl. 16.00 Kl. 10.00 Kl. 10.30

Karin Nebel N.H. Ellekilde Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel & Lene Bischoff-Mikkelsen Der henvises til fredag og kirker i nabolaget Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel N.H. Ellekilde

Konfirmandstart Luther-/Høstgudstjeneste

Gospel-musikgudstjeneste

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. På lukkesøndage kører kirkebilen til andre kirker i nærområdet. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

SYNG SAMMEN 32

Torsdag den 26. oktober og torsdag den 23. november kl. 17.00 – 19.00 Af Annie Leth og Carsten Bech Madsen Sæt allerede nu X i kalenderen ved efterårets to syng-sammen-arrangementer. Det bliver torsdag, den 26. oktober og torsdag, den 23. november kl. 17.00 – 19.00. Der bydes som sædvanlig på en let anretning i pausen til 30 kr. Nærmere omtale i næste nummer af A.R.

Organist Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth.

Nr. 137 - AUGUST 2017

Profile for Agedrup Kirke

Ar137  

Ar137  

Profile for agekirke