Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

135

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

APRIL 2017 NR. 135 23. ÅRGANG 

BLOMMETRÆSPROTESTEN

Odense Kommune rykkede pludselig og uvarslet ud og plantede blommetræer på Skt. Hans-pladsen ved bytorvet. I bedste mening, selvfølgelig. Men skrivebordsfolket havde glemt at spørge beboerne i Agedrup og Bullerup, for hvem pladsen er en festplads, der både lægger græs til Skt. Hans-festen og til cirkusforestillinger. Det fik Agedrups og Bullerups beboere til at protestere. To repræsentanter for kommunens Park & Vej mødte op til protest- og dialogmødet på pladsen, og mødet mundede ud i kompromis og ny aftale.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Plant et træ for håb, PÅSKEN, Pinsen, Om blomsterpynt på kirkegården, En rigtig god søndag og ÅRETS KONFIRMADER

S. 24-32

Ny formand s. 4-5

Festplads indsnævres 16 Skolenss.mot3g s. 21 AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


AR

AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE

Så triller kuglerne igen!

Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

6610 7575 6610 8057 6085 6530 6610 7510 4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

ASLF-formand genvalgt ■ Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening holdt generalforsamling d. 22. februar 2017. Beretningen fremlagt af formand Henny Sørensen, regnskabet af kasser Merete Sørensen , og begge dele blev godkendt af generalforsamlingen. Henny Sørensen blev genvalgt som formand. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes genvalgt: Ingerlise Andersen, Anni Johansson og Steen Andersson. Suppleant Helge Rasmussen genvalgt. Revisor Grethe Jacobsen genvalgt. Revisorsuppleant Ole Christiansen genvalgt. Bestyrelsen blev bl.a. rost for at skabe nyt liv i foreningen med billed aktivitet på arkiv.dk og Facebook. Desuden detagelse i SLA Arkibas’ 5 kurser, hvor der læres om behandling af indkomstjournaler, billedbehandling, arkivfonde mm. Ting som hen af vejen skal komme vore medlemmer til gode. Der vil blive arrangeret en vandretur til foråret, samt et aftensarrangement til efteråret. Læs nærmere i næste nr. af Agedrup Rundt. Arkivet har åbent første mandag i måneden kl. 16.00 til 17.30

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. juni 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2017.

Nr. 135 - APRIL 2017

■ Efter kalenderen er foråret kommet, og vi starter petanque-sæsonen mandag 3. april 2017 kl.18.30 på banerne ved Agedrup Skole. Alle er velkommen til at møde op og prøve det hyggelige spil, som er for alle aldre. Vi er ca. 50 medlemmer, og vi spiller i sommerhalvåret mandag og torsdag aften fra kl. 18.30 og så længe, vi har lyst. Vi spiller en intern turnering, og for de, der har lyst, er der mulighed for at deltage i stævner med andre klubber. Vores interne turnering er sponseret af SuperBrugsen Bullerup. Banerne er totalrenoverede og rigtige gode at spille på, vi har et rigtig godt sammenhold, hvor alle taler med alle. I vinterhalvåret holder vi klubaften hver tirsdag, hvor der spilles dart, kort og hvad der ellers er lyst til. Vi håber mange vil besøge os 3. april og prøve spillet på vore gode baner. Kugler kan lånes. Kontingentet er kun kr. 25,00 om måneden. Den første måned er gratis. Yderligere oplysninger kan fås hos Lillian Staffe tlf. 2464 4509.

Byvandring mod Agedrup ■ Torsdag den 18. maj klokken 19.00 er alle velkomne til byvandring med historiske tilbageblik. Mød op på p-pladsen ved Superbrugsen og gå med ad Brolandvej mod Agedrup. Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening arrangerer, og bestyrelsen er klar med historien bag bygninger og steder på vores vej. Alle er velkomne.


De seneste syv år har musvågen besøgt Ole og Elsebeths have fra november til marts

OLES MUSVÅGE HAR SPIST 84 KG KØD Rovfuglen er fast restaurantgæst hos Ole og Elsebeth i Buen, hvor den bydes på kyllingelår. Noget er sponsoreret.

Af Erik Schmidt Elsebeth og Ole Madsen, der bor i Buen, har siden november haft besøg af en sky og sjælden gæst. Ikke sjælden hos dem, for gæsten har regelmæssigt været der de seneste syv år, men ellers. Det starter som regel med, at musvågen, flyver ind og ifølge Ole sætter sig i „kommunens træer“. Det første år rykkede den en dag lidt tættere på, og Ole serverede simpelthen „en halv flæskesteg“ for den. - Vi skulle se, om den ikke kunne tænke sig at komme igen. Det kunne den. Lige da jeg var gået ind, så var den der. Foderstangen satte jeg først op på et haveskur efter, at den var kommet. Den kunne finde på at skabe sig, hvis jeg kom derned. Siden har rovfuglen været fast restaurantgæst hos Ole og Elsebeth. - I år kom den ca. 20. november, og jeg bandt et kyllingelår fast til opsatsen. - Musvågen har gennem årene spist så meget, at der er sponsorer, som er trådt til, fortæller Ole. - Én fra Kærhaven gav 200,- kr. til

indkøb af kød. Han kunne se den fra sit køkkenvindue. Nogle andre naboer er kommet med kylling, som de har fundet på tilbud. Musvågen lever mest af mus og

3

Søren Jørgen

Jesper

ådsler, og den er ikke hård ved småfuglene. Gennem de syv år er det blevet til ca. 84 kg. kyllingekød, har Ole regnet ud. Så det er ikke så dårligt med et par sponsorer.

Vagn

Brian Tina

Heidi

Dorthe

Carina

DEN NYE ASB-BESTYRELSE Gegerationsskifte i beboerforeningens bestyrelse. Søren Stobbe er ny formand, næstformand er Vagn Bakman Nielsen. Heidi Brokmose er kasserer, Carina Willer Hedelund sekretær, mens Tina Clausen Bruun, Dorthe Reinberg Wallentin og Jørgen Toft er menige. Jesper Banke og Brian Larsen er suppleanter.

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


4

VI SKAL IND OG RØRE I GRYDEN Nr. 135 - APRIL 2017


Beboerforeningens nye formand, Søren Stobbe, er med det samme kommet i ilden. På stående fod forhandlede han med Odense Kommunes repræsentanter for at finde en løsning på “blommetræskrisen”. Med den 43-årige brygmester i spidsen kan foreningen forvente “et nutidigt tvist”. Af Erik Schmidt Den 1. marts 2017 blev Søren Stobbe på et konstitueringsmøde valgt som ny formand for Agedrup Sogns Beboerforening. 14 dage senere kom han i ilden, da han på festpladsen ved Bullerup Butikstorv på stående fod måtte forhandle med Odense Kommunes repræsentanter om at finde en løsning på „blommetræskrisen“. Odense Kommunes Park & Vejafdeling havde uden at stikke en finger i jorden plantet blommetræer på den plads, hvor der hvert år holdes Skt. Hans-fest, og skrivebordsbeslutningen skabte en proteststemning blandt 30-40 borgere, der var mødt op for at tale et borgerligt ord med kommunens to udsendte medarbejdere. De erkendte, at der var sket en fejl, og den fremkommelige Stobbe var med til at anslå den forsonenede tone. Sammen med Kia Thrane fra Heksefonden førte han forhandlinger på stedet, og det kom der en løsning ud af. Nogle af træerne fjernes, så der igen kan blive plads til Skt. Hansbålet. Hvad der også kom ud af mødet var, at Park og Vej i Odense nu er bevidst om, at de skal sende forslag til initiativer til Agedrups nye beboerforeningsformand Søren Stobbe. DE UNGE TAGER OVER

Søren Stobbe, der til daglig arbejder som brygmester på Midtfyns Bryghus i Årslev, overtager hvervet som formand for Agedrup Sogns Beboerforening efter Hans Jørgen Zinther, der i god tid havde annonceret sin afgang. Den 43-årige brygmester har boet i Bullerup i 15 år og har interesse for lokalområdet. Han har også en vis erfaring fra bestyrelsesarbejde og har blandt andet tidligere været medlem af partiet Venstres lokale afdelingsbestyrelse. Der er tale om et grundigt generationsskifte. Beboerforeningens bestyrelse har i mange år hovedsageligt væ-

ret befolket af borgere i den pensionsmodne alder. Den har været velfungerende, men fra bestyrelsens midte har der længe været ytret ønske om et generationsskifte. Det kom så ved sidste generalforsamling - ganske vist ikke helt gnidningsfrit - men nu er flertallet af medlemmerne i 30’erne og 40’erne. - Det er en meget ung bestyrelse, og det skal nok blive godt, siger Søren Stobbe. - Vi skal jo fortsætte det gode arbejde, som Hans Jørgen og hans hold har lavet. Der er Skt. Hans-festen, juletræet, fastelavn og mange af de traditionelle arrangementer. Mange ting fungerer godt, og vi skal jo sørge for at holde en vis balance i aktiviteterne mellem unge og ældre og mellem Daltoften, Engtoften og Markhaven. - Men det er klart, at den yngre generation har nogle andre måder at gøre tingene på. Vi skal give foreningen et nutidigt tvist. Vi skal ind og røre lidt i gryden! FLERE TIL AT TRÆKKE LÆSSET

Søren Stobbe har ikke haft noget ønske eller nogen ambition om at blive formand, men han har sagt ja til opgaven i bevidstheden om, at der er mange i bestyrelsen til at trække læsset. -Vi har i Carina (Willer Hedelund, red.) og Tina (Clausen Bruun, red.) endda to medlemmer, som er barnefødte i området. Søren vil i høj grad satse på, at nogle af opgaverne uddelegeres til tovholdere i forskellige udvalg. - Vi har allerede et trafikudvalg, og udvalget vedrørende Naturparken ved skolen kommer til at arbejde ret selvstændigt. Vi har også en ansøgning inde ved kommunen til et projekt, der hedder „Borgerne bestemmer“. Det sker i et samarbejde med Center for Civilsamfund. Om vi kommer med afgøres 7. april, og i så fald skal beboerforeningen være en slags facilitator. Måden at kommunikere på vil formentlig også få „et nutidigt tvist“.

-For tiden får jeg henvendelser fra de andre i form af sms’er og beskeder på Facebook og Messenger. Det er en anden kommunikationsform. De ældre stiller nok større krav til struktur, men de yngre løber stærkt. Der skal ske noget. Den grundige udskiftning i bestyrelsen betyder dog også, at alle skal lære hinanden at kende. Der er ikke bare en gammel kultur at læne sig op ad. - Vi skal lige finde ud af at tune ind på hinandens frekvenser. Det er helt naturligt, siger den nye formand. DATAINGENIØR OG BRYGMESTER

Søren Stobbe arbejdede tidligere 13 år i databranchen. Fra Mærsk Data fulgte han med, da IBM overtog firmaet og lokaliteterne på Bullerup Skovgaard, hvor nu Al Salahiyah-skolen hører til. Men der var opstået en del uro på IBM med fyringsrunder. Firmaet flyttede til Sivlandsvænget, og arbejdsforholdene var ifølge Søren ikke, hvad de havde været. Siden 1999 havde han gået og håndbrygget på et 25 liters anlæg i hjemmet i Bullerup, mens han passede sit arbejde som dataingeniør. Da lejligheden til at skifte branche bød sig, slog han til. - Det var et stort spring, og det skortede ikke på advarsler om at gøre hobby til arbejde, husker han. Men Søren var blevet gode venner med Eddie Szweda, der er ejer af Midtfyns Bryghus. Mens han arbejdede på Mærsk Data på Bullerup Skovgaard, var medarbejderne på en ølsmagningstur på Midtfyns Bryghus, og senere mødte Søren Eddie til ølfestivaller. -Jamen, så efterhånden opstod der et venskab, og jeg og en kammerat hjalp til ved ølsmagningsarrangementer på bryghuset. Vi faldt bare i hak, og jeg blev sådan en slags hangaround! Derfor sprang Søren ud som brygmester for det lille succesfulde bryghus, der i dag omsætter for næsten 9 mio. kr. årligt, og har fået flere danske og internationale hædersbevisninger. AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

5


NY STORDAGPLEJE PÅ BROLANDVEJ

Der er god plads til mange slags aktiviteter i Jannes legestue på matriklen, hvor tidligere Hans Jørgen og Kirsten Zinther boede, og hvor sn

Jannes Legehus, der drives som en privat dagpleje af Janne Holm og Mette Lind i fælles6 skab, er en ny farve på paletten af tilbud til lokalområdets yngste børn og deres forældre Af Erik Schmidt Vuggestue eller dagpleje? Gennem en årrække har det forlydt, at vuggestuerne udgjorde en bedre ramme om børnenes forberedelse til børnehave og skole, men mange forældre kan godt lide nærheden og overskueligheden hos dagplejerne. I Agedrup har Janne Holm og Mette Lind etableret en stordagpleje som den første af sin slags i området. De to arbejder sammen på Brolandvej i Jannes Legehus som private dagplejere med tilsammen 10 børn i alderen fra ca. 9 måneder til ca. 3 år. På den måde synes de, at de både opnår fordelene ved det overskuelige, nære miljø og at kunne tilbyde gode faciliteter, masser af plads og menneskelige ressourcer. Offentlig eller privat? Janne Holm mener, at der er forNr. 135 - APRIL 2017

skellige fordele, men plads til alle. - Hos os beslutter vi selv, hvad vi gør i vores hverdag, så vi behøver ikke at gå på kompromis med noget, siger Janne Holm, der sammen med sin mand købte huset på Brolandvej 28 netop på grund af de gode faciliteter og pladsforhold til indretning af en stordagpleje. Faktisk byttede de hus med Hans Jørgen og Kirsten Zinther, der tidligere boede i huset. - Vi kører ikke læreplaner, men skæver til dem. Men der går ikke en dag uden kreative udfoldelser. Vi synger og leger, og børn har også brug for at lære noget. Vi bruger byen, skoven og legepladserne. - Vi prøver at gøre børnene selvhjulpne, siger Janne. Selv om der er tale om en privat dagpleje, er Jannes Legehus underlagt et kommunalt tilsyn, som kan være uanmeldt.


nedkermester Chr. Winther før dem havde værksted.

Hvis én af dagplejerne er syge, er der ikke nogen vikarordning i Jannes Legehus. - Derfor er det hos os vigtigt, at forældrene har baglandet i orden, siger Janne. - Vi har også fem fridage om året, og det bliver forældrene orienteret om ved tilmeldingen. Men det fungerer. Forældrenes egenbetaling er 2300-2500 kr. om måneden for at have børn i Jannes Legehus. AT FÅ LOV TIL AT VÆRE MENNESKELIG

Mette Lind er glad for friheden i jobbet, selv om arbejdstiden godt kan skride, for der skal også ryddes op, gøres rent og købes ind. - Det er skønt at arbejde med børn på denne måde. Der er en anden frihed ved det, og der er ingen stress, selv om vi har 10 børn. - Det er en stor glæde at få lov til at være menneskelig, siger Janne, der på et tidspunkt i sit arbejdsliv blev træt af at udføre opgaver på et kontor.

Om morgenen kommer de første børn kl. 6.30, og legehuset lukker ved 16-tiden. - Én af fordelene ved at være to dagplejere sammen er, at vi kan skiftes til at møde tidligt og til at gå lidt tidligere hjem alt efter dét, der er behov for. Men det er også en stor fordel, at vi fagligt kan sparre og dele oplevelser med hinanden. - Det er helt fantastisk at få lov til at være to, siger Janne. - De første to år var jeg alene. Hverken Janne eller Mette er uddannede pædagoger. Janne Holm og Mette Lind kender hinanden fra hjemmeplejen, hvor de begge har arbejdet som sosu-assistenter. - Janne flyttede til Agedrup, og begyndte som privat dagplejer. Jeg kom fortsat og besøgte Janne og blev børnenes legetante. - Drømme blev til virkelighed, da Janne og hendes mand købte huset på Brolandvej, siger Mette. - Så kunne vi gå i gang med at søge børn. Og det gik rigtig fint og hurtigt. Jeg kunne sige min faste stilling op og dagplejen startede den 1. august 2015. AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

7


8

Nr. 135 - APRIL 2017


HAIRPORT SALONEN FYLDER 25 ÅR Af Ole H. Christiansen

Dorthe Kleiner har haft dame- og herrefrisørsalon i 25 år.

MAND OVER BORD

Ole Christiansen fortæller her med stor indlevelse og fascination om Jesper Ussings oplæring på fuldriggeren Skoleskibet Danmark Af Ole H. Christiansen 120 store drenge og unge mænd blev på Skoleskibet Danmark oplært i at sejle en fuldrigger, men også i disciplin, punktlighed, kammeratskab og hvad der ellers følger med, når man sammen skal leve på så lille et område, hvor soveværelset er en køje, der hænges op for natten, og hvor man helst skal være gode venner med naboerne, for de hænger tæt og skal helst vugge i samme takt. Det fortalte som annonceret i Agedrup Rundt Jesper Ussing fra Otterup for nylig om i Sognegården med baggrund i sit eget ophold på skoleskibet for mange år siden. Sømandsskab består af mange ting, som vi landkrabber kun kender fra bøgerne, men her så vi i rigelig mængde fotos, som viste en sværm af unge mennesker, der uden sikkerhedsseler entrede masterne for enten af sætte sejl eller beslå dem tæt på ræerne. Under ræerne findes et tov, kaldet en pert, hvor man må sørge for at få fod-

fæste for ikke at dejse ned, mens man med overkroppen ind over råen arbejder med sejlet sammen med kammeraterne. At de dog turde. Et utal af tovender samles og fastgøres på dækket. Men skibets faste mandskab har naturligvis et øje på hver finger og klar med en lussing, hvis der gøres behov for det. Højdeskræk skal være en by i Rusland, mens søsyge går over på et par dage på et sejlskib. ULYKKEN

Uanset sikkerheden om bord kunne der naturligvis ske uheld, og det var netop, hvad der skete for Jesper. Ved fastgørelse af et sejl kom et tov forkert omkring et øje, og derved vippede Jesper udenbords i høj sø. Han var i det kolde vejr iført såvel støvler som en varm kavaj, så det kunne gå rivende galt. Skibet sejlede med 6 – 8 knob, og han så det sejle videre, mens han gispede efter vejret. Støvler og kavaj måtte han afføre sig, men allerførst nåede han at

Dorthe Kleiner, der har salon på Græshaven 15, har den 1. maj været herreog damefrisør i 25 år, og det jubilæum skal fejres på dagen med en reception i salonen. Selv om hun ikke regner med at kunne arbejde ret meget den dag, modtager hun derfor gerne alle sine kunder og andre, der vil beære hende med et besøg.

svømme hen og få fat i loglinen, der hænger ud agter og måler skibets fart. Det lykkedes, idet han viklede linen om sin ene arm. Udkiggen agter nåede at smide en redningskrans med karbidlygte ud, og ved en kraftanstrengelse fik Jesper fat i den. At stoppe og vende et stort sejlskib samt at sætte en redningsbåd i vandet i høj sø på kort tid er naturligvis en svær manøvre. Skibet skulle jo vendes to gange og redningsbåden hejses ned uden at blive knust mod skibssiden. Jesper fortalte så malende om hændelsen, at det kunne fylde det halve af dette blad. Det var jo ikke en dagligdags hændelse, så den blev den gang beskrevet i dagspressen og andre steder som den usædvanlige redningsaktion, det var.

REVY I TELTET

Kirsten Siggaard vender tilbage som hovednavn i 2017 og Liselotte Krogager bliver i instruktørstolen. På herresiden erstatter Jens Jepsen sidste års Carsten Behring. Revyen fejrer 10 års jubilæum, og i den anledning er også indhyret Helena Dong, og de „guldknap-vindende Talent 2017 piger“ fra Foxy Ladies. Årets Revy i Teltet spiller i H.C. Andersen Skoven den 7. til 12. august 2017. Mere om det i næste AR-nummer.

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

9


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red.

HAN VAR IKKE GOD NOK

Historien om „Den hvide patriciervilla“ på Standtvedvej - “Kaptajn Rosbæks hus” sen på Bullerup Skovgaard i 1870’erne. Han havde tre børn - en søn og to døtre, Mange historier har verseret om denne i Ane-Kathrine Poulsen (som er min mormor) og hendes søster Maren-Kirstine, øjnefaldende villa. Jeg vil her gerne fortælle historien som er den ene hovedperson i historien. På den tid skulle døtre af en storom, hvordan og hvorfor den blev bygbonde opdrages til at blive flittige, dygget, hvor den ligger i dag. Historien handler om de to mennesker, som byg- tige bondekoner. De skulle kunne føre gede „Den Hvide Patriciervilla“ på hus, slagte, bage, brygge, gøre rent, Standtvevej. En slægtshistorie, fortalt lappe, passe høns, ænder, urtehaven og mig af min mor, som var i direkte i fami- prydhaven, styre tjenestepigerne, stå for husholdningen til et folkehold, d.v.s lave lie med de første beboere. Derfor kan jeg skrive dette med mad til karlene i folkestuen på gården. Således var det også for Marenstor sikkerhed. Det var min mors moKristine og Ane-Kathrine. Storbonden ster og hendes mand, som byggede villaen. De er hovedpersonerne i det på Skovgaarden forventede selvfølgedrama, som kom til at udspille sig. Min lig af sine døtre, at de blev gode, dygmor oplevede den historie, som jeg nu tige døtre, som dernæst gjorde gode partier, helst en bonde. Gerne med gård. vil fortælle. Som altid med to unge døtre kan der ske ting og sager, når der er romantik i luften. Dengang som nu ligger Bullerupskoven klar til romantik med gåture, og for unge blev der afholdt sommer-/ høstfester i skoven. Her kunne løfter gives, hvilket i den strenge faders øjne altså ikke måtte ske. Men det skete. Kristine Poulsen og JørLindegård i Agedrup, som den så ud i 1870. gen Jokumsen forelskede sig alvorligt i hinanden. Tilbage i 1840’erne, regerede en datidens storbonde på“ Bullerup IKKE GOD NOK Skovgaard“. Hans navn var Anders Jeg ved ikke, hvordan de to unge mødPoulsen, født på Agedrup Lindegaard, tes, men jeg gætter af hensyn til historiens spænding på, at den unge mand/ hvor jeg bor i dag. Anders Poulsen giftede sig med en dreng arbejdede på Skovgaarden som datter fra Bullerup Skovgaard, Maren staldkarl, og derved traf han Maren-KriKristine. Sådan var det tit dengang, man stine og forelskede sig for alvor. Jørgen var født i det dengang fatkom ikke så viden omkring. De unge fandt deres ægtefæller i samme by, eller tige Skibhusene. Hans far var skibstømnabobyen. Derfor var datidens landsby- rer i Skibhusene. Om ham og Kristine handler hele slægtshistorien. Dybt forsamfund meget familiesammenførte. elsket gik Jørgen, der var en mand af alvor og karl for sin hat, til Kristines far ROMANTIK I LUFTEN Historien handler altså om Anders Poul- og sagde: „Jeg elsker din datter KriAf Kathrine Sørensen

Nr. 135 - APRIL 2017

stine og vil anmode om hendes hånd.“ Torden og lynild! Så nemt skulle det ikke gå! „Hvordan og med hvad har du tænkt, du vil forsørge min datter? Hvor vil du byde hende at bo? Du ejer jo ikke en klink. Det kan aldrig komme på tale. Nej, hun skal gøre et rigt ægteskab. Nej, nej og atter nej.“ Han var ikke god nok, som fattig staldknægt. KRISTINE VENTER

Jørgen gik til Kristine og spurgte, om hun på trods af sin fars modstand ville vente på ham. „Jeg drager nu ud for at tjene penge. Jeg vil vise din fader at jeg ikke er en fattig-per Jeg kommer ikke hjem før jeg har så mange penge, at jeg kan købe et stykke jord. Måske kan jeg købe det af din far. Jeg vil bygge dig en pragtvilla som overgår alt, hvad din fader, hverken kan tænke eller drømme om. Vil du vente?“ Kristine, som var forelsket, lovede at vente så længe han skulle bruge på at tjene nok, og hun lovede trofasthed. Der var intet hun hellere ville. Hun kom til at vente i 12 år! Jeg synes, det var et datidens oprør. Hun var en sej pige. ENDTE SOM SKIBSREDER OG KAPTAJN

De 12 år brugte Jørgen på slid og slæb, tog hyre på et skib. Han arbejdede sig hele vejen op. Han var arbejdsom, slidsom og flittig, og han tog den ene udannelser i søfart efter den anden. Han endte med at blive skibsreder og kaptajn på egne skibe. Han spinkede og sparede sammen til sin store kærlighed, og denne sparsommelighed fulgte ham resten af hans levetid. Nu havde Jørgen nået sit mål og


skulle bo i villaen, når de var ude at sejle. Mor skulle passe huset, høns, have og hunde. De havde altid tre glubske schæferhunde. De var barske, de skulle jo passe kone og børn, når Jørgen var ude og sejle. Jeg kan huske, hvordan de gøede og glammede, så vi kunne høre dem i Agedrup. Senere blev min mor forlovet med min far fra Agedrup Lindegaard, som hun mødtes med, når hun passede villaen.

Helge Rasmussen

VI VAR BANGE FOR HAM

„Kaptajn Rosbæks hus“, Villa Skovlund omkring 1950 (Ålborg luftfoto).

sparet så mange penge sammen, at han kunne købe en grund og bygge en villa. Så tog han hjem til Kristine. De mødtes og planlagde audiens hos faderen. Jørgen stod nu igen foran gårdmanden. Denne gang som en holden mand. Han forelagde sit ærinde og sagde, at han nu kunne tilbyde Kristine et anstændigt liv med penge til ny villa, og hvad dertil skullehøre, og hvad hun kunne ønske sig. Men tro nu ikke det gik glat denne gang. Nej, nej! „Ja, Jørgen det ser alt sammen meget godt ud, men jeg må nu tale alvor med min datter først,“ sagde Kristines far. Kristine var ubøjelig. Hun ville have Jørgen. Basta! Nu blev det svært for gårdmanden, men han kunne stadig finde på modspil. „Det er alt sammen godt nok, men min datter skal ikke hedde Jokumsen, til efternavn. Det navn jeg vil ikke høre tale om,“ sagde han. Men der skulle mere til at feje en dreven søulk, som havde prøvet lidt af hvert, af banen. Jørgen gik til sognepræsten og fik ændret sit navn fra Jokumsen til et helt nyt efternavn, Rosbæk, hvilket blev indført som hans efternavn i kirkebogen. KLAUSULEN

Nu gik Jørgen igen til faren og præsenterede sig som kaptajn Jørgen Rosbæk. „Må jeg anmode om deres datters hånd? Jeg bygger hende et pa-

lads, jeg kan give hende alt, hvad hun kan ønske sig!“ Nu kunne Kristines far ikke finde på flere forhindringer, og han indvilgede i bryllup. I 1909 blev de gift. Hun vart 39 og han 41 år. Jørgen købte nu den store grund og byggede villaen, som ligger der i dag. Villaen blev bygget med alle datidens spændende og nymodens ting. Jeg kan huske, at badeværelset blev bygget, så det lignede en kahyt. Det var meget anderledes, men hyggeligt. Jeg har fået fortalt, at Jørgen Rosbæk oprettede en klausul, der gik ud på, at så længe der boede efterkommere af slægten Rosbæk i villaen, måtte der med gyldighed i 99 år ikke bygges på jorden ud mod vejen. Denne ordlyd var en familieklausul, fik vi i familien fortalt. HISTORIEN GENTAGER SIG

Nu var lykken gjort. De kunne flytte ind, og langt om længe kom der børn. En søn og en datter, Ejnar og Paula Rosbæk, der blev født i 1914 og i 1916. Begge på en privat klinik på Frederiksberg, Kristine var jo ikke helt ung. Med disse børn gentager historien sig, men det er en historie, som I måske kan få en anden gang. Da børnene blev store nok, var hele kaptajnens familie med ude at sejle på hans skibe. Om sommeren i flere måneder ad gangen. Her blev de feteret som kaptajnens familie. Jeg ved det, fordi min mor altid

Jørgen Rosbæk blev en meget velhavende mand. Han havde en meget stor kunstsamling, idet han hele sit liv opkøbte obligationer, skibe, adskillige store ejendomme i Odense, malerier og antikviteter. Han blev en holden mand, men vedblev at være utrolig nærig. Egentlig kom han til at ligne sin svigerfar, “Skovgårdsmanden“. Især når det gjaldt hans egne børn og deres bejlere og piger og giftermål. De blev aldrig gift. Ingen var gode nok for faderens blik (en historie for sig). Vi børn i familien omtalte altid onkel Rosbæk ved efternavn. Han talte aldrig til os børn. Vi var simpelthen bange for ham. Kristine var en „arbejdssom, usynlig“ kone. Når vi en gang om året var til familiegilde, var det Rosbæk, der regerede. En kaptajn ude på sit skib og i sit hjem. Kristine døde først. Jørgen levede sine sidste dage i villaen, passet og plejet af sin nu efterhånden ældre datter. „Fra fattigper til kaptajn“! Et liv med afsavn, familieliv et par måneder om året, børn et sted derhjemme. Et liv erstattet af kunst og penge og med en kone, der var en skygge af sig selv, især når manden var hjemme. Ja, sådan var det måske dengang.

11

Kathrine Sørensen Kathrine er født på Agedrup Lindegaard og bor der som 7. generation stadig. Hun har i 10 år været formand for Ældre Sagen i Odense, har bl.a. været i Agedrup Menighedråd i 8 år og i Fyens Stiftsråd i 6 år. Har også været 1. suppleant til Odense Byråd. P.t. går hun op i at male og har en del udstillinger rundt i landet.

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


FJORDAGERSCENEN SPILLER HAIR I Fjordagerhallen fra 14. til 22. april 2017 Af Ole H. Christiansen For tiden er ungdomsafdelingen i gang med grundlæggende øvelser som lidt drama, sminkning, kostumer m.m. , så man kan stå klar, når det gælder for alvor. Der er plads til mange flere unge mennesker på disse hold, der øver sig på mandage i øvelokalerne på Centralen, Strandvej i Seden, så kom endelig. MUSICALEN HAIR

I dette forår har man dog været i gang med at lægge sidste hånd på øvelserne til den helt store musical „HAIR“, der skal spilles i Fjordagerhallen i dagene 14. til 22. april. Allerede nu kan der bestilles billetter på www.fjorddagerscenen.dk Mere end 30 sangere og skuespillere optræder i stykket, og de er hamrende dygtige. En del af dem kommer fra Odense og Nyborg, og mange af dem har optrådt på andre scener rundt omkring på Fyn. Måske navne som Kenny Duerlund, Kate Lisby Nielsen, Nicolai Hede, Emma Pilgaard, Jonas Møl-

ler, Caroline V. Hahn og Chris Bæk er bekendte for vore læsere. Instruktøren Allan Glue fortæller, hvad publikum kan forvente: En rejse tilbage i tiden, hvor vi sammen skal tage en tur på den emotionelle rutsjebane med fantastisk musik, kærlighed, venskab og ikke mindst krig i 70-erne med farverige blomsterbørn (Vietnamkrigen). Her er fest, farver, ballade, hippier, overklasseløg, ja, publikum får en helt anderledes teateroplevelse, som de sent vil glemme. Hair på Fjordagerscenen er den første musical, der vises for Musical Awards juryen. I kan roligt bestille billet allerede nu.

EN FORTÆLLER AF GUDS NÅDE Af Ole H. Christiansen Som lovet i annonceringen gav Palle Jen-

TYVEKNÆGT PÅ SPIL Løb med Oles pyjamas og mønter til bankospil

12 Af Ole H. Christiansen

Ofte nok er vi advaret mod besøg af uønskede personer i vore huse, men jeg har altid slået det hen med, at hos mig er der ikke noget af værdi at hente. Vort indbo er samlet sammen gennem 64 år og består mest af ragelse, set med en tyveknægts øjne, mens det i mine øjne er klenodier, samlet ind i de 4 landsdele, hvor min kone og jeg har boet. Handelsværdien er vel omkring kun 100 kroner stykket i gennemsnit. Der var nu alligevel noget, jeg havde overset forleden, da mit soveværelsesvindue under en uges fravær blev åbnet næsten professionelt med

en skruetrækker. Uden dog at ødelægge det særlig meget, heldigvis. En kortkasse med løst låg, indeholdende et svulmende beløb på 420 kroner stod frit tilgængelig og blev tømt. Det var sådan set ikke det værste, men i en skål på øverste hylde stod en skål med 10 ører og 25 ører til at lægge på pladerne ved bankospil. Dem havde han også taget med sig, den dumme skid. Hvad skal jeg nu bruge, når jeg skal til bankospil. Nåh, jo, der må jo være nogen til salg på hælermarkedet ? En skuffe med ukurante smykker, der tilhørte min afdøde kone, var også tømt. Af en eller anden grund havde han

Nr. 135 - APRIL 2017

sen i torsdagscafeen den 2. februar os et tidsbillede, som kom til at stå lyslevende for mig, især når jeg lukkede øjnene. Jeg så for mig det hjem, som vi stablede på benene, da jeg blev gift i 1953 og livet i årene derefter. Han fortalte også levende om det vendetæppe, som man kunne få råd til, da det måtte kunne slides på begge sider. Sådan et havde vi da også. Først et lille imiteret persisk tæppe i bomuld, så et lidt bedre, der holdt nogen tid, indtil vi flyttede fjerde gang og nu til en lille 2½-værelses i en gammel ejendom på Frederiksberg, hvor huslejen var så lav, at der kunne blive råd til et rigtigt dyrt vendetæppe over hele gulvet. Den „uopskårne mekka“ på møblerne var in, og vi fik råd til fjernsyn, telefon og en bil i stedet for motorcyklen. Oven i det hele endda to børn. Se, det var en lykkelig tilværelse. Børnene kunne lege med mange andre børn fra opgangen, mens vi fik megen samvær og fester med naboer og ovenboere. Vi fik lidt mere at gøre med i 50’erne og 60’erne, før det hele „eksploderede“. Men uanset hvor „moderne“ alt er blevet i dag, så er forskellen vel egentlig kun, at det hele er blevet så dyrt, at der skal to indtægter til for at få det hele til at hænge sammen. i en skuffe taget en pyjamas, som var efterladt ude på græsplænen, og som jeg nu måtte have en tur i vaskemaskinen, men så fik jeg da øvet mig i at vaske tøj igen. En „big bag“ indkøbstaske havde han efterladt, så nu har jeg to brugbare af slagsen. Nå, nok om det. En nabofamilie var ikke helt så heldig, da de havde ægte sølvtøj, kongelige figurer og en bærbar computer, som havnede i de forkerte lommer, og skulle nogen få noget sådant tilbudt, kender jeg adressen. På de skadelidte altså. Mine naboer har ellers set efter huset, mens jeg var væk, men de kommer jo ikke om på bagsiden om natten. Politiet mener, der er tale om en afmagret narkomantype, som har været på spil, så det er nok klogt at holde øje med den slags listige fyre herude i landsbyen fremover.


KAMPPROGRAM PÅ AGEDRUP PARK FORÅR 2017 MANDAG D.3/4 KL.18.30 TIRSDAG D.4/4 KL.18.30 MANDAG D.10/4 KL.18.45 TIRSDAG D.11/4 KL.18.45 TORSDAG D.13/4 KL.18.45 FREDAG D.14/4 KL.11.00 MANDAG D.24/4 KL.19.10 MANDAG D.24/4 KL.17.50 TIRSDAG D.25/4 KL.18.15 TORSDAG D.27/4 KL.19.00 FREDAG D.28/4 KL.19.00 MANDAG D.1/5 KL.19.00 LØRDAG D.6/5 KL.15.00 MANDAG D.8/5 KL.19.00 TIRSDAG D.9/5 KL.19.00 TORSDAG D.11/5 KL.19.00 MANDAG D.15/5 KL.19.00 SØNDAG D.21/5 KL.11.00 MANDAG D.22/5 KL.19.00 TORSDAG D.25/5 KL.19.00 MANDAG D.29/5 KL.19.00 TIRSDAG D.6/6 KL.19.00 TORSDAG D.8/6 KL.19.00 LØRDAG D.10/6 KL.15.00 MANDAG D.12/6 KL.19.00 MANDAG D.19/6 KL.19.00 TIRSDAG D.20/6 KL.19.00 TORSDAG D.22/6 KL.19.00 MANDAG D.26/6 KL.19.00

ABB-VINDINGE IF ABB-HOLLUF PILE ABB-SØHUS STIGE ABB-GISLEV IF ABB-OKS ABB-FC AVRASYA ABB-KERTEMINDE ABB-OB ABB-OMMEL BK ABB-KR70 ABB-FC CAMPUS ABB-FRAUGDE IF ABB-DSIO ABB-LANGTVED IF ABB-CHANG IF ABB-AUNSLEV IF ABB-MARIENLYST BK ABB-LIVERPOOL FANCLUB ABB-HUNDERUP FC ABB-ØB ABB-TÅSINGE IF ABB-LANGESKOV IF ABB-DALBY IF ABB-FC. ODENSE ABB-ULLERSLEV IF ABB-TARUP PÅRUP IF ABB-B67 ABB-ÅRSLEV BK ABB-KR 70

SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN VETERAN HERRE SERIE 3 SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN DBU POKAL HS3. VETERAN HERRE SERIE 3 PLATIN 7 MANDS HERRE SERIE 3 SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN VETERAN PLATIN 7 MANDS HERRE SERIE 3 SUPER OLDBOYS VETERAN PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN VETERAN HERRE SERIE 3 SUPER OLDBOYS PLATIN 7 MANDS SUPER VETERAN VETERAN SUPER OLDBOYS

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Sekretær Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Suppleant Jacob Korsgaard

4091 5497

3025 8697 2927 0316 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Holdlederne Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP

Tlf. 2041 7073 shop@tingtilkager.dk

Tlf. 66 10 10 22 HEIDI@NYKOSTOGSTIL.DK CVR: 36 58 99 65 - TLF. 2575 9856

Lotte Nielsen Brolandvej 64, 5320 Agedrup

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 135 - APRIL 2017

jeanette-skov.dk


Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

AR Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Agedrup Forsamlingshus

Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dyrensborggourmet.dk

ma@holmbegravelser.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


FOTOS: Ole Madsen

Cirkus Dannebrog har gennem næsten 30 år benyttet pladsen.

I 30 år har festpladsen dannet ramme om Skt. Hans-festen.

Der er P-plads tæt på Festpladsen - for biler og elefanter.

Omkring 1000 mennnesker er hvert år med til Skt. Hans-festen.

BYENS TRADITIONSRIGE FESTPLADS Se her, hvad byens festplads gennem tiden har været brugt til Af Erik Schmidt

16

Ovenfor ses på Ole Madsens fine billeder, hvad AgedrupBullerups festplads eller Skt. Hans-plads gennem årene har været brugt til. Det vidste kommunens park- og vejafdeling ikke noget om, da de traf beslutning om at tilplante arealet

STØT DET LOKALE! Af Søren Stobbe, fmd. ASB Kære beboere! Sidst i april vil bestyrelsen for Agedrup Sogns Beboerforening komme rundt med årets opkrævning for medlemskab af beboerforeningen. I flyeren, der deles rundt, kan man læse lidt om beboerforeningens virke, og hvad det er, man støtter. ER DU IKKE MEDLEM ENDNU? Er du ikke medlem endnu, er her en fantastisk mulighed til at få rettet op på det og få indbetalt kontingentet. Det er kun 100,- om året, og pengene går til udviklingen af dit lokalområde,

Nr. 135 - APRIL 2017

med blommetræer. I år er det 30 år siden, at datidens „halfond“ indledte traditionen med Sct. Hans-fest på pladsen bag butikstorvet. Senere er festen lagt i hænderne på Heksefonden. Gennem alle årene har der med undtagelse af sidste år også været cirkus. Om Cirkus Dannabrog kommer tilbage vides ikke. forbedringer og forskønnelser, samt det er med til at sikre at vi kan bevare det etablerede beboerblad Agedrup Rundt. OG FOR DEM SOM ALLEREDE ER MEDLEM Bestyrelsen i beboerforeningen vil gerne benytte denne mulighed for at takke dem, som har været medlem det forgangne år, og dermed støttet lokalsamfundet. Vil du være med til fortsat at støtte foreningen, så betal kontingentet på kun 100,- kr. I Agedrup Sogns Beboerforening arbejder vi på at sikre et tættere samarbejde med Odense Kommune om forbedring af veje og stier, med mere. Desuden er foreningen arrangør eller medarrangør af Fastelavn, Skt. Hans aften samt opstilling og tænding af byens juletræ. Som vi plejer, vil to medlemmer fra bestyrelsen sidde i SuperBrugsens foyer to lørdage i maj, og tage imod kontant betaling af medlemskab. I år bliver det lørdag d. 6. maj og lørdag d. 13. maj, begge dage 9.00-13.00.


PINLIG KOMMUNAL FADÆSE Odense Kommune rykkede pludselig og uvarslet ud og plantede blommetræer på Skt. Hans-pladsen ved bytorvet. Det fik Agedrups og Bullerups beboere til at protestere. Protest- og dialogmødet på åstedet mundede ud i kompromis og ny aftale. FOTOS: Ole Madsen

Blommer eller sankthansfest - eller begge dele? Poul Erik Dyrvig og flere andre diskuterer med Park og Vejs to repræsentanter.

Af Helge Rasmussen

17 Ét af de famøse blommetræer. Nu kommer der en løsning.

det er dejligt at så mange møder op og har en holdning,“ og Kia syntes, at løsningen var god. Hun opfordrede til, at der bliver passet på træerne, så de ikke udsættes for hærværk. Sådan endte alt forholdsvis lykkeligt denne fredag, hvor embedsmændene mødte 30-40 beobere. Et signal om det fællesskab, der er mellem beboerne i parcelhusene, når de føler sig trådt på. Dagen blev ikke dårligere, da parkforvalteren kunne fortælle om renoveringen fra bunden ved 5. maj-stenen i april og en kommende blomstereng på anlægget ved butikstorvet ud mod Brolandvej. Det kan det kommunale også præstere. AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

Privatfoto.

Stor forundring bredte sig lige omkring 1. marts på pladsen ved butikstovet i Bullerup. En mindre gravemaskine gravede huller, så træer - blommetræer, viste det sig senere - kunne plantes. Lige der hvor sankthansbålet har brændt de sidste mange år, og hvor Cirkus Dannebrog har slået lejr med telt og vogne i en snes år eller mere. Panikken bredte sig på Facebook, men også viljen til modstand mod kommunens pludselige beplantning på græsset. Og uden nogen kontakt til for eksempel beboerforeningen. Et par dage senere kom så parkforvalter Hanne Pedersen og forstkandidat Birgit Bjerre Laursen fra Park og Vej. Inviteret til en snak på stedet og med en forhåbentlig plausibel forklaring på forløbet. Embedsmændene kunne berette, at de intet anede om cirkus og hekses brug af jorden, men stemningen blev ret hurtigt noget bedre, da de viste sig særdeles interesserede i at flytte træerne til mere passende steder på området. Beboerforeningsformand Søren Stobbe og Heksefondens Kia Dyrehauge skal derfor sammen med Hanne Pedersen og Birgit Bjerre Laursen finde frem til træernes faste vækststeder, og når dette læses, er træerne sandsynligvis flyttet. Både Søren Stobbe og Kia Thrane fra Heksefonden takkede efterfølgende for god opbakning på pladsen. På Facebook skrev Søren: „Tusind tak for opbakningen,


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Nr. 135 - APRIL 2017


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

„Jeg elsker de dage, hvor jeg er på besøg,“ skrev rådmanden bagefter på sin facebookprofil (FOTO: Martin Dyrgaard Rasmussen).

DA SUSANNE CRAWLEY BESØGTE AGEDRUP SKOLE Rådmanden i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune så på Chromebooks og kontantløs betaling Af Martin Dyrgaard Rasmussen Susanne Crawley, der er kommunalpolitiker for Det Radikale Venstre og rådmand i Odense, havde annonceret, at hun gerne ville besøge Agedrup Skole for bl.a. at se vores skolebod med den nye kontantløse betaling, samt høre mere om den prioritering skolen har lavet ved at indkøbe Chromebooks til alle elever fra 0.-7. klasse og til dem i 8.-9. klasse, der måtte ønske at låne en. Her var Susanne Crawley et smut forbi 3. klasserne for at se, hvordan de

integrerer brugen af it og Chromebooks i den daglige undervisning. Rådmanden skrev selv på sin facebookside, at løsningen er noget, som fremtiden kalder på. „Jeg nåede også forbi en 3. klasse for at se, hvordan de bruger computeren helt naturligt i undervisningen. Agedrup Skole har nemlig prioriteret at indkøbe Chromebooks til alle elever fra 1.9. klasse. Det er en helt klar prioritering for at udvide klasserummet og udstyre børnene med noget af det, som fremtiden kalder på.“ Personalet havde mulighed for at få en god snak med rådmanden under frokosten i personalerummet. Det er noget, som Susanne Crawley sætter stor pris på. På facebook skrev hun: „Jeg elsker de dage, hvor jeg er på besøg. Jeg bliver altid så glad af at møde søde, nysgerrige børn og engagerede medarbejdere.“

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Morten Brogaard Malou Peterson Porst Ulrik Kehmann Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Mikkel Franck (lærer)

Susanne Crawley var interesseret i at høre om, hvordan det fungerer med Chromebooks til alle elever fra 0.-7. klasse, og til dem i 8.-9. klasse, der ønsker at låne.

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

19


PRØVER, PROJEKTOPGAVE FORÅRS-SFO OG SKOLEFEST 41 børn er begyndt i forårs-SFO Af Mohammed Bibi, skoleleder FORÅRS-SFO

Den 1. marts startede 41 nye børn deres indskolingsforløb på Agedrup Skole i forårs SFO. Dette blev markeret med flagallé og morgensang, og såvel børn, forældre og personale havde en god dag. Jeg er sikker på, at det bliver en fantastisk årgang dejlige børn, og jeg glæder mig til at lære dem endnu bedre at kende. Skolens altoverskyggende fokus i forårs-SFOen er at skabe en tryg og glidende overgang fra daginstitution til skole, og det vurderer jeg, at vi er rigtig godt i gang med.

Beretning fra skolens kontorelev

Af Sofie Ravn Akselbo Den 1. september 2016 trådte jeg for første gang ind i skolegården på Agedrup Skole. Jeg skulle tilbringe 9. ÅRGANGENS PROJEKTOPGAVE I uge 10 arbejdede 9. årgang med de- mit sidste år af min elevtid på res obligatoriske projektopgave. Det Agedrups Skoles kontor. Det var med spænding, nervøsioverordnede emne var „Overlevelse“, og eleverne valgte underemner såsom tet og en lille smule angst for det ukendte, at jeg startede global opvarmning, terror, flygtninge, skizofreni, multiple INFORMERER min første dag. For hvad kan man egentlig sclerose, anorexi og meget, forvente på en skole, og meget mere. kan alle børnene nu lide Eleverne har arbejdet mig? enkeltvis eller i par og enPå denne arbejdskelte grupper af 3 elever. I plads er her ikke bare uge 11 fremlagde eleverne en masse kollegaer, nej deres projekter for de andre her er også 456 børn, elever på årgangen og årgangens lærere, der kigger på mig med store øjne, for og det gik rigtig godt. hvem er hende den nye, og hvad skal hun egentlig her? FOLKESKOLENS PRØVER OG Jeg er selv ud af en skolefamilie DIMISSION 2017 og har sat mine ben på mange skoler, De skriftlige afgangsprøver afholdes i perioden tirsdag den 2. maj til fredag den men Agedrup Skole var ny for mig. Min nervøsitet og angst for12. maj. svandt fra første sekund, for aldrig Prøveperioden for de praktisk/ er jeg blevet mødt af så mange smimundtlige prøver starter mandag den 29. maj og slutter onsdag den 21. juni 2017. lende og imødekommende børn og Dimissionen i år vil blive holdt onsdag voksne. Hvor end jeg kiggede hen, kom der et smil eller et „velkommen den 21. juni kl. 19.00. til“. Det var dejligt, og jeg følte mig straks velkommen. SKOLEFEST TORSDAG DEN 18. MAJ I løbet af det sidste år har jeg opDen årlige skolefest bliver afholdt tors-

Mohammed

20

dag den 18. maj 2017 fra kl.17.00 – 21.00. Det overordnede tema for festen vil være „Afrika“, og i dagene op til festen vil eleverne tilegne sig viden om kulturelle, kunstneriske, sociale, økonomiske og politiske forhold i Afrika. Vi glæder os rigtig meget til at byde børn, forældre og bedsteforældre velkommen – så sæt kryds i kalenderen nu!

Nr. 135 - APRIL 2017

levet mange ting på skolen, bl.a. den årlige julefrokost med kollegaerne, som var planlagt og tilrettelagt med masser af kreativitet og opfindsomhed fra festudvalget. Det var virkelig en dejlig aften, hvor vi alle kom hinanden ved. Jeg var også heldig at få lov til at komme med indskolingen til gudstjeneste den sidste dag inden juleferien. Det var et skønt arrangement og en dejlig måde at være sammen med eleverne på. VI LØFTER I FLOK

Noget af det, jeg virkelig vil huske Agedrup Skole for, er, at vi alle er lige, og vi løfter i flok. Ingen er vigtigere end andre. I løbet af min læretid er jeg blevet betragtet på lige fod med alle andre medarbejdere, jeg er blevet sat ind i tingene, hørt på og ikke mindst taget alvorligt. Agedrup Skole er utrolig lydhør over for de mennesker, den har ansat. Jeg føler virkelig, jeg har gjort en forskel ved at gå på arbejde, og det vil jeg gerne takke ledelsen og ikke mindst Judith, som har været en fantastisk kollega, for. Tak til jer. Mit år på Agedrup Skole er ved at være slut. Jeg har sidste dag d. 21. april og skal derefter videre ud i den store verden. Jeg vil aldrig glemme mit år på Agedrup Skole. Personalet og eleverne har lært mig en masse, og jeg vil for eftertiden altid tænke på Agedrup Skole som en lærerig arbejdsplads og en fantastisk skole at sende sine børn hen. Her er der virkelig rart at være. Sofie Ravn Akselbo Kontorelev, Agedrup Skole

SKOLEFEST Torsdag den 18. maj 2017 Sæt kryds i kalenderen! Den årlige skolefest bliver afholdt torsdag den 18. maj 2017 fra kl.17.00 til 21.00. TEMA: „Afrika“


Systemet giver forældrene mulighed for via hjemmesiden at styre, hvilke ting i boden deres børn må købe og hvor mange penge, de må købe for

KONTANTLØS BETALING I SKOLEBODEN Når eleverne så skal betale i boden, fører de kortet hen over en scanner, og beløbet bliver trykket ind fra deres kort.

Det nye system minimeret det tab, der tidligere var i boden.

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Når elever og lærere tidligere har betalt for deres varer i skoleboden, er det foregået på den traditionelle facon med kontanter. Det har haft sine udfordringer med

byttepenge, håndtering af kontanter og regnefejl. Men et nyt kontantløst system er nu blevet indført, hvilket gør, at eleverne kan få et kort, som deres forældre via en hjemmeside sætter penge ind på. Når

eleverne så skal betale i boden, fører de kortet hen over en scanner, og beløbet bliver trykket ind fra deres kort. Systemet giver også forældrene mulighed for via hjemmesiden at styre, hvilke ting i boden deres børn må købe, og hvor mange penge de må købe for om dagen eller om ugen. Har forældrene ikke godkendt den vare, som deres børn gerne vil købe, vil det ikke være muligt trække betaling til dette på kortet. Helle, som bestyrer skoleboden, siger at systemet ligesom alt andet har sine udfordringer. Bl.a. tabte kort, som man meget gerne må aflevere på skolen, hvis man skulle finde et. Derudover ved eleverne heller ikke altid, hvor mange penge de har på deres kort, og hvad de har lov til at købe. Men i hvert fald har det nye system minimeret det tab, der tidligere var i boden. AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

21


NYE KRÆFTER

Formand: Søren Stobbe, tlf. 20 16 84 83

Nye bestyrelsesmedlemmer til beboerforeningen valgt Af Søren Stobbe, formand Efter at, den nu afgåede, formand havde budt velkommen til 22 fremmødte, gik man over til dagsordenen. Første punkt var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog den tidligere formand og årets modtager af AR Prisen, Tove Dyrvig. Tove konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Tove gav derefter ordet til den siddende formand Hans Jørgen Zinther, så han kunne afgive sin beretning. Hans Jørgen gennemgik årets aktiviteter, herunder samarbejdet med Brugsen omkring Fastelavn, samarbejdet med

Heksefonden om Skt. Hans og juletræstændingen. I løbet af året er der igangsat flere nye initiativer, hvor Projekt Naturpark nok er det mest synlige. VALG TIL BESTYRELSEN

Efter en detaljeret og god beretning, takkede Hans Jørgen for et travlt, men dejligt og engageret arbejdsår i bestyrelsen. Desuden takkede han for de 10 gode år, han havde haft i bestyrelsen. Herefter gennemgik kassereren årets regnskab, som blev godkendt. Årets kontingent blev fastsat til uændret 100,-/år. Formanden gennemgik status for Agedrup Rundt og Heksefonden. Dernæst var der valg til bestyrel-

sen. På forhånd havde Hans Jørgen Zinther og Anne-Lise Laursen meddelt at de ikke ønskede at genopstille. Desuden var både Vagn Bakman Nielsen og Jesper Banke på valg. Jesper Banke trak sit kandidatur. Som nye kandidater opstillede Jørgen Toft, Dorthe Reinberg og Carina Willer Hedetoft. Det betød at der var 4 kandidater til 4 pladser, og derfor blev kandidaterne valgt uden modkandidater. Som suppleant opstillede Jesper Banke og Brian Larsen. Da der ikke var andre kandidater blev de to valgt. Dermed har vi igen en fuldtallig bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Under eventuelt takkede bestyrelsen Hans Jørgen Zinther og Anne-Lise Laursen for deres mange år i bestyrelsen. Tove Dyrvig takkede for god ro og orden. Den nye bestyrelse har afholdt første bestyrelsesmøde og har konstitueret sig, som det kan ses på side 3.

SJOVE UDKLÆDNINGER

22Af Agedrup Sogns Beboerforening, bestyrelsen

Agedrup Sogns Beboerforening havde I samarbejde med SuperBrugsen inviteret til fastelavnsfest på butikstorvet i Bullerup. Omkring 100 børn mødte lørdag middag op på Butikstorvet i Bullerup til den årlige tøndeslagning. Det skulle vise sig at være nogle velbyggede tønder vi havde med at gøre, børnene i alderen 5-8 år fik kamp til stregen, vældig kolde fingre og kolde ører, da det tog omkring 3 kvarter før end tønderne var slået ned. Til sidst lykkes det dog alligevel og ud væltede det med slik til de hårdtkæmpende børn.

Tøndeslagning på torvet i anledning af fastelavn er blevet en succesrig tradition. Det arrangeres hvert år af beboerforeningen i samarbejde med SuperBrugsen.

Nr. 135 - APRIL 2017


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online IKKE UFARLIGT PÅ AGEDRUPVEJ Hvad bliver der af fortovet eller gangstien op til kirken? Det er ikke så tit, at Vladimir og jeg går i kirke, men det sker da, og vi har da også deltaget i begivenhederne i sognegården og i forsamlingshuset. Normalt kører vi i bil, især hvis vejret ikke er for godt, men forleden tog vi mod til os og gik hele turen ad Agedrupvej. Den vej ser jo meget fredelig ud, og trafik kan der da ikke være meget

af, troede vi, men i hvert fald den dag var der hele tiden bilister, der smøg sig lidt for tæt på os, når vi ikke i tide kunne træde helt uden for asfalten. Var der ikke noget med, at man ville lave en gangsti eller noget i den retning langs med vejstykket?

Kære Olivia

gen tid et svar, gående ud på, at man nu havde undersøgt sagen og beregnet udgifterne ved at etablere en cykel- og gangsti. Prisen er pebret for noget sådant og ville komme helt op på en halv million kroner, og så kunne vi vel godt forstå, at det kunne der slet ikke blive råd til på det lille vejstykke, og derfor var svaret et afslag. Da jorden på begge sider af vejen er kirkejord, så har vi muligvis en chance for at etablere en privat sti på strækningen, og det kunne der måske komme noget godt ud af, men hvem skal så betale den halve million. Jeg vil i den anledning henvise til en anden artikel i dette blad om investeringer her i landsbyen, så det sidste ord er nok ikke sagt i den sag.

Jo, det kan jeg da lige love dig for, at der var. Det er snart mange år siden, vi i beboerforeningen forelagde et forslag derom for kommunens vejafdeling, og vi fik da også den gang positive tilkendegivelser fra dem. Sidste år sendte beboerforeningen igen et forslag ind, og man gav efter no-

Agedrup Sogns Beboerforening stod for pølser, brød og drikkelse, tønderne samt indhold og præmier var sponsoreret af SuperBrugsen Bullerup. Der var en bærepose med slik og flødeboller til de bedste udklædninger, ligesom der var kroner og præmier til både kattekonger og -dronninger. Vi I bestyrelsen samt SuperBrugsens bestyrelse siger mange tak for det flotte fremmøde – når opbakningen er så stor, betyder det, at vi gerne gør det igen. Kattekonger: Konrad, Anna Nørbech, Mette, Lærke Andersen Kattedronninger: Valdemar, Sofie, Silje Mortensen og Marius Lillevang Bedste udklædning: Politimand-Silas, Garnnøgle-Zenia, Pingvin-Alexander, Zebra-Anna Trolle

Med venlig hilsen Olivia

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Næstformand Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Sekretær Carina Willer Hedelund Engtoften 26, 5320 Agedrup Tlf.: 27 24 14 16 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jørgen Toft Lunden 18, 5320 Agedrup Tlf.: 23 42 13 20 Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsessuppleant Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Brian Larsen Lunden 76, 5320 Agedrup Tlf.: 27 77 18 04 Kontakt: agedrupsogn@agedrupsogn.dk www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

23


KIRKEBLADET APRIL 2017 NR. 3 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

Tove Jørgensen 4174 3518

Foto: Hans Ove Nielsen.

Foto: Hans Ove Nielsen.

PLANT ET TRÆ FOR HÅB Den store reformator Martin Luther er citeret for at sige: „Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.“

24 Af Tove Jørgensen Alle sogne i Danmark er af Folkekirkens Nødhjælp, Grøn kirke og Danmission med kampagnen „Plant håb“ blevet opfordret til at plante et træ d. 26. februar 2017 - fastelavnssøndag. Et såkaldt håbs-træ. Anledningen er vores fejring af 500året for Reformationen. Den store reformator Martin Luther er citeret for at sige: ’Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et æbletræ i dag.’ Stærkere tegn på håb er svært at opdrive. Tænk, hvis alle sogne i Danmark har plantet en træ den dag, så er Danmark blevet 2.200 træer rigere. Det er jo en hel lille skov.

I vores sogn blev vi efter en dejlig gudstjeneste med dåb og en propfyldt kirke inviteret med ud på kirkegården for at plante et paradisæbletræ. Det kan vi glæde os til at se vokse og sætte frugt. Efterfølgende var der servering af kaffe og lækre æblemuffins i kirken. Træet vil senere blive markeret med en lille plade, så alle kan finde det også om 20 år. Fyns Stift har også plantet et træ blandt 500 andre i Wittenberg, der hvor Luther i 1517 ophængte sine 95 teser på kirkedøren. Han ville bl.a. gøre op med kirkens handel med aflad, hvorved man f.eks. kan købe sig til mindre tid i skærsilden. Martin Luther (1483-1546).

Nr. 135 - APRIL 2017


PÅSKEN 2017 Kirkens børnekor medvirker palmesøndag, og påskedag bydes der på påskesolo og efter gudstjenesten på champagne og påskeæg.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst PALMESØNDAG DEN 9. APRIL KL. 11.00: INDTOGET I JERUSALEM

Børnevenlig gudstjeneste med hele påsken som tema. OBS: Kirkens børnekor medvirker. Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning og uddeling af påskeliljer. SKÆRTORSDAG DEN 13. APRIL KL. 17.00: DEN SIDSTE NADVER

Stemningsfuld gudstjeneste med fokus på nadveren. LANGFREDAG DEN 14. APRIL KL. 11.00: LIDELSESHISTORIEN

Musikgudstjenesten med solosang ved kirkesanger Annie Leth, på orgel Carsten Madsen og sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen som liturg. PÅSKEDAG, DEN 16. APRIL KL. 10.00: OPSTANDELSEN

Festlig påskehøjmesse med masser af lys og påskeliljer. Der bydes på påske-

solo, og efter gudstjenesten champagne og påskeæg. 2. PÅSKEDAG DEN 17. APRIL KL. 11.15: VANDRINGEN TIL EMMAUS

PINSEN

Vi fejrer kirkens fødselsdag og byder på fødselsdagsbrunsviger d. 4. juni Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

25

I pinsen fejrer vi kirkens tredje og sidste store højtid med Helligåndens komme. Grundstenen til den første kristne kirke blev lagt, da 3000 blev døbt og pinsen kaldes derfor også for kirkens fødselsdag. På Fyn fejres en fødselsdag traditionelt med brunsvigerkage og der bydes på kaffe og kage efter gudstjenesten! Pinsen omtales mere uddybende i næste nummer af A.R.

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


NB

NOTABENE

Torsdag, den 6. april, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Palmesøndag, den 9. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Børnevenlig gudstjeneste, børnekor medvirker. Skærtorsdag, den 13. april, kl. 17.00 i Agedrup kirke Stemningsfuld gudstjeneste med fokus på nadveren Langfredag, den 14. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste Påskedag, den 16. april, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Festlig påskehøjmesse med champagne og påskeæg Tirsdag, den 18. april, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden Tirsdag, den 18. april, kl. 17.00 - 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 20. april, kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen - af hjertens lyst

26

Torsdag, den 4. maj, kl. 17.00 - 18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård Gud og Spaghetti - børnevenlig gudstjeneste med gratis fællesspisning Tirsdag, den 16. maj, kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 18. maj, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Orgelkoncert Tirsdag, den 13. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde

Nr. 135 - APRIL 2017

Palle Vennekilde, der er tidligere brugsuddeler og nuværende formand for Ældre Sagen i Odense.

PALLE FORTÆLLER I TORSDAGSCAFÉEN Torsdagscafé Palle Vennekilde underholder i torsdagscaféen den 6. april 2017 med beretninger fra sit spændende og farverige liv. Før pausen fortæller han om sin tid i livgarden sammen med kong Frederik og dronning Ingrid. Efter kaffepausen fortæller han om sin tid som vagabond på landevejen. Første torsdag i hver måned kl. 10.00-12.00 er der arrangeret musikunder-holdning og foredrag med spændende emner, som spænder vidt. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. I Torsdags-caféen er alle velkomne til at tilbringe et par hyggelige timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær. Næste arrangement er

Tirsdagssilden Frokost-Caféen „Tirsdagssilden - tredje tirsdag i hver måned kl. 11.00 – 13.00 finder sted i Agedrup Sognegård. Næste arrangement er den 18. april


EN RIGTIG GOD SØNDAG Søndagsudflugt med sogneindsamling, jubilæum og musik- og nadvergudstjeneste

og spændende at møde sine ’naboer’ udenfor Brugens lokaler. Jeg prøver at rasle lidt med indsamlingsbøssen og synger en fastelavnssang, det må da give lidt smil på læben. Og jeg møder faktisk kun to der siger: ’Nej det støtter vi ikke’ (ikke den med fastelavn!), og jeg synes selv, at jeg har en pæn stor rute. Det, der sker i dag, er en landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp populært kaldet sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at sikre verdens fattigste et værdigt liv. Det gøres uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. 10.900 + MOBILEPAY

Cecilie og mor Heidi har deltaget i Sogneindsamlingen hele fem gange.

Mausik- og nadvergustjnenesten var en fantastisk oplevelse, skriver Tove Jørgensen. Gospelkoret Emmaus sang ’He will supply’ – han vil forsyne - der er nok til os alle.

Af Tove Jørgensen Søndag den 12. marts skal jeg på min første tur nogensinde som indsamler. Jeg har på forhånd frygtet det lidt. Når det ringer på min egen dør, giver jeg næsten altid et bidrag, men gør andre også det? Eller får jeg bare et surt opstød? Der er vel heller ikke noget at sige til, at hr. og fru Danmark er ved at være mætte af indsamlinger? Der er jo desværre snart ikke den organisation, der ikke mangler penge til humanitært arbejde eller nødhjælp. Selvfølgelig skal vi da hjælpe mennesker i nød, men hvordan? Ja, jeg har ikke opskriften, så derfor prøver jeg nu den kendte metode

som indsamler. Tilbage til min søndagsudflugt. Allerførst kunne jeg godt have tænkt på at bede guderne om godt forårsvejr. Og ja, det var netop forårsvejr – heldigvis tørt, ganske lidt sol og ellers ikke mange graders varme. HEIDI OG CECILIE

De første indsamlere, jeg møder, er mor og datter – Heidi og Cecilie. De har været med fem gange, fortæller de. Okay, hvis man kommer igen fem gange, kan det ikke være så ’farligt’. Alligevel kan jeg godt føle, at jeg træder ind over en usynlig grænse, da jeg ringer på den første dør. Men på den anden side set, er det da også hyggeligt

I Agedrup sogn har Elisabeth og Børge Rasmussen fra Lerhusene været med helt fra start. I år har de og vi 15 års jubilæum. Nu er det Karin Ritter der står som indsamlingsleder, men Elisabeth og Børge er stadig vigtige personer. Elisabeth laver den skønneste suppe til alle indsamlerne efter endt gåtur, og Børge er kassemester. Apropos kassemester, så blev der indsamlet kr. 10.900,- plus et ukendt beløb på Mobilepay 7913 her hos os i Agedrup Sogn. Bullerup Brugs har sponseret kaffe, chokolade og chips så indsamlerne kan få en erkendtlighed for veludført arbejde. Gennemsnitlig har indsamlingerne resulteret i ca. kr. 13.000,så vi er også godt med i år. Tak for det! MUSIKGUDSTJENESTE

Derefter var der musik- og nadvergudstjeneste i kirken. En helt igennem fantastisk oplevelse. Præsten læste teksten om krummerne fra Herrens bord, som selv hunden må spise og det blev ikke mindre stemningsfuldt da Emmaus gospelkor bl.a. sang ’He will supply’ – han vil forsyne - der er nok til os alle. Alt imens solen skinnede smukt ind af kirkevinduerne. Præsten fortæller at nadver betyder aftensmåltid, og i den mening bliver brødet sendt rundt i kirken med ordene: ’Dette er Jesu Kristi legeme’ sagt fra den ene til den næste. Del måltidet med din næste, og der er nok til alle. Ikke fordi der kan være ret mange flere i kirken til sådan en intens gospeloplevelse, men jeg vil dog alligevel vove at opfordre andre til at prøve. AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017

27


Forår betyder blomster og farver på kirkegården, men der skal også slås græs. Derfor henstilles der venligst til, at reglerne for brugen af blomsterpynt overholdes.

OM BLOMSTERPYNT PÅ KIRKEGÅRDEN Kirkegården har regler for blomster på plænegravene og på den anonyme plæne.

Af Karin Ritter, menighedsrådet Så er det marts, og kalenderen siger forår trods lave temperaturer og enkelte snefnug. Forår betyder også blomster og farver på kirkegården, og det ser alle frem til. Forår betyder også, at kirkegårdens gartnere dukker frem fra deres hi og gør deres til, at kirkegården bliver forårsklar. Og pludselig er det så vidt, at vi skal slå græs igen. I den forbindelse gør vi opmærksom på kirkegårdens regler for blomster på plænegravene og på den anonyme plæne. Disse regler siger, at der ved plænestene „kan sættes blomsterbuket/dekorationer, som der er nedgravede vaser til“. Antallet af vaser er aftalt og betalt ved køb af gravpladsen. Det vil sige, at har plænestenen én vase er det én blomsterbuketbuket/dekoration, har den to vaser er det to blomsterbuketter/dekorationer. På den anonyme plæne bedes alle buketter lægges på stenpladsen og ikke ude på græsset. Denne venlige henstilling er af hensyn til plæneklipningen og gøre denne opgave så tilgængelig som muligt for personalet. Vi er overbevist om, at alle har forståelse for dette. Mange ønsker om et snarligt lunt forår for os alle!

GUD OG SPAGHETTI

„Gud og spaghetti“ torsdag, den 4. maj fra kl. 17.00 til ca. 2818.30 i Agedrup Kirke og Sognegård Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi fortsætter vores populære „Gud og Spaghetti“. En gudstjeneste for alle, der har lyst til en kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende (gratis) fællesspisning. Nogle kirker kalder det måske for „Bøn og Brunch“ eller „Prise og spise“, men hos os hedder det „Gud og spaghetti“, også selvom der kan bydes på andre lækkerier til fællesspisningen. Der er også plads til dig, så kom og vær med. Vi glæder os til at se dig. „Gud og spaghetti“ - hvorfor så

det? Når man har fået fri fra arbejde, og børnene er hentet i dagpleje, børnehave eller SFO, så er det hjem til ulvetimen. Forestil jer, at I kunne springe indkøb og aftensmad over. Forestil jer, at I tager jeres børn ved hånden og går hen i kirken for at høre om Jesus og kristendommen i børnehøjde, og forestil jer derefter at få serveret aftensmaden en almindelig hverdagseftermiddag. Hvornår ? Vi begynder i Agedrup Kirke kl. 17.00 og går derefter hen i sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ time.

Nr. 135 - APRIL 2017

Hvordan ? Der er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op. Hvem ? Gudstjenesten er for alle og er meget børnevenlig. Hvad koster det ? Ingenting! Der serveres vand til maden og andre drikkevarer kan købes. „Gud og spaghetti“-gudstjenesten erstatter søndagens gudstjeneste, den 7. maj. Og ellers kører kirkebilen gerne til andre kirker i nærheden.


KONFIRMANDER AGEDRUP KIRKE 2017 Konfirmander

Forældre

7. A St. Bededag, fredag den 12. maj 2017 kl. 9.30 Mikkel Grøndal Bejstrup, Brolandvej 74, Agedrup. Mathias Hjort Iversen, Arendalsvej 36, Bullerup Nickolai Licht Jocic, Daltoften 24, Agedrup Lucas Mike Heinze, Skovhaven 70, Bullerup Mathias Anton Hejne Hansen, Flaskehalsen 10 A, Seden Sebastian Buur Frøhlke, Daltoften 22, Agedrup Oliver Skov Larsen, Daltoften 31, Agedrup Jens Hamburger, Smedegyden 6, Vester Kærby

Gry S. G. Bejstrup og Johny Bejstrup Dorte Ø. Iversen og Mikael Hjort Iversen Betina Licht Jocic og Daniel Jocic Mitzi Heinze og Kenneth Nielsen Pia Hansen og Bo Hejne Hansen Jane Kjær Frøhlke og Peter Buur Frøhlke Jane Skov Larsen og Jan Kenneth Larsen Anja og Mik Hamburger

7. A St. Bededag, fredag den 12. maj 2017 kl. 11.00 Mia Haaknel, Østergårdsvej 1,Vester Kærby Amalie Kamph Madsen, Carls Lunds Vej 9, Odense Stephani Stubkjær Jensen, Daltoften 34, Agedrup Sofie Vinther Krag, Ved Møllen 28, Bullerup Julie Busch Rasmussen, Flaskehalsen 2B, Seden Mathias Stobbe Nyholm, Markhaven 23, Bullerup Kristian Meldgaard Andersen, Arendalsvej 54, Bullerup Mikkel Brink, Brolandvej 20, Agedrup Brolandvej 20, Agedrup

Jeanette Haaknel og Brian Haaknel Kirsten Madsen og Lars Kamph Vibeke Stubkjær Jensen og Michael Jensen Line Vinther og Allan Vinther Krag Dorthe Rasmussen og Christian Busch Larsen Christina Stobbe Nyholm og Søren Stobbe Susan M. Meldgaard Andersen og Jens Jacob Andersen Lone Brink og Michael Brink

7. B Søndag den 14. maj 2017 kl. 9.30 Majken Buter Hansen, Piletoften 30A, Agedrup Michelle Hjort Iversen, Arendalsvej 36, Agedrup Marcus Anders Mariager Hansen, Engtoften 16, Agedrup Frederik Kjær Hansen, Hammeren 4, Bullerup Rasmus Lind, Brolandvej 32, Agedrup Nicolaj Levin Lund, Brolandvej 101E, Agedrup Benjamin Stengel Petersen, Blommehaven 6, Bullerup Christian Emil Thyregod Pedersen, Piletoften 41, Agedrup Katrine Bjerggaard Hansen, Engløkken 56, Bullerup Søren Birkelund Nygaard, Skovhaven 10, Bullerup

Charlotte Kleemann Hansen Dorte Ø. Iversen og Mikael Hjort Iversen Tanya Mariager Hansen og Anders Rune Hansen Marianne Kjær Hansen og Jacob Kjær Hansen Mette Lind og Flemming Lind Heidi Levin Lund og Mads Klaus Lund Lene Petersen og Michael Stengel Petersen Charlotte Thyregod Pedersen og Claus Pedersen Natasza M. Hansen og Steen Bjerggaard Hansen Gitte Larsen og Jan Frederiksen

29

7. B Søndag den 14. maj 2017 kl. 11.00 Sofia Clara Poulsen, Humlehaven 13, Bullerup Lærke Illum Larsen, Radbyvej 90, Radby Emilie Elisabeth Pedersen, Daltoften 129, Agedrup Kristine Ketty Kroløkke Pedersen, Hvenekildeløkken 45, Seden Noel Thagesen, Nøddehaven 13, Bullerup Oliver Valentin Rothschild, Lunden 34, Bullerup Freja Emilie Larsen, Brolandvej 30, Agedrup Ida Have Korsgaard, Skovhaven 89, Bullerup

Pernille Poulsen og Martin Poulsen Randi Illum Larsen og Jan Illum Larsen Anja E. Pedersen og Thomas Pedersen Lene Kroløkke Pedersen og Martin Pedersen Pia Thagesen og Steen Olsen Karina G. Rothschild og H.C. Valentin Pedersen Henriette Kamph og Frank Larsen Lotte Have Korsgaard og Jakob Have Korsgaard

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen januar/februar 2016

Døbte 8. 1. 2017 15. 1. 2017 22. 1. 2017 22. 1. 2017 22. 1. 2017 26. 2. 2017

Thue Brems Crüger, Blommehaven 11, Bullerup Freja-Mai Thulesen Koordt, Engtoften 19, Agedrup August Mohr Uhrbrand, Brolandvej 62, Agedrup Ebba Klinkby Lukassen, Skovhaven 49, Bullerup Wilas Hartmann Birkemand Christensen, Kærbygade 5 B, Vester Kærby Alma Isabel Ricardy Thorup, Åsumvej 622, Odense NØ

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 23. 1. 2017 31. 1. 2017 31. 1. 2017 16. 2. 2017 23. 2. 2017

Kirsten Juul Nordstrøm, Kærbygade 24, Vester Kærby Ivar Esben Christensen, Buen 21, Bullerup Poul Sørensen, Kærhaven 20, Bullerup Karin Kroer Andersen, Pærehaven 16, Bullerup John Torben Bech, Fridasholmvej 16, Odense NØ

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag Karin Nebel, L. Kr. Larsensvej 14, 5540 Ullerslev - 30483539 - kaneb@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

30

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk

Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 135 - APRIL 2017

ORGANISTENS KLUMME Carsten Bech Madsen

Af Carsten Bech Madsen, organist og leder af børnekoret BØRNEKORET SYNGER PALMESØNDAG

Det er forår, og alting springer ud. I Agedrup Kirke har vi også en lille spire, der er ved at springe ud: Vores børnekor er kommet i gang og medvirker ved palmesøndags gudstjeneste den 9. april kl. 11.00. Børnekoret er en lille flok glade, unge mennesker fra 3.B på Agedrup Skole. De mødes hver torsdag og øver sange, og ind imellem spiser vi lidt kage og drikker lidt saft. Vi vil arbejde på at være med 1-2 gange mere før sommerferien. Hvis nye sangere har lyst at være med, skal de være velkomne. Vi øver hver torsdag fra kl. 15.10 til kl. 16.30. Normalt øver vi i sognegården, men nogle gange går vi i kirken for at vænne os til at være der også. SOLOSANG LANGFREDAG

Den 12. marts havde vi en meget festlig gudstjeneste efter landsindsamlingen. Gospelkoret Emmaus deltog med meget festlig sang. I langfredags musikgudstjeneste, 14. april kl. 11.00 vil der blive både solosang og orgelspil ud over fællessang. På denne kristendommens skæbnedag vil temaet naturligt være Jesu lidelse, både i ord og toner. Og så er det torsdag, den 18. maj, at vi skal høre det nye orgels formåen helt ud i det yderste. Organist Tina Christiansen spiller på orglet, og Henriette Jensen vil spille saxofon. Det vil blive en dejlig koncert med en masse god musik. Se også andet sted i bladet.


SPÆNDENDE ORGEL OG SAXOFONKONCERT Torsdag den 18. maj 2017, kl. 19.30 Af Carsten Bech Madsen Duoen består af Henriette Jensen, der spiller saxofon og Tina Christiansen, der spiller orgel. Begge musikere er meget dygtige på deres instrument. Det skal især blive spændende at høre vores nye orgel. Tina har lovet at komme rundt i „alle hjørner“, så vi kan få at høre, hvad orglet egentlig kan. I tilgift får vi også saxofonspil, som vi ikke lige hører i kirken så tit. Programmet vil bestå af klassisk og populær musik, som vil være meget iørefaldende. I forbindelse med koncerten får publikum serveret en drink, som man kan nyde under musikken. Der er gratis adgang til koncerten. Henriette Jensen, saxofon, og Tina Christiansen, orgel.

31

AGEDRUP RUNDT 135 - APRIL 2017


GUDSTJENESTER FASTEN Midfaste den 26. marts Maria bebudelse søndag den 2. april

Kl. 11.15 Kl. 9.00

Karin Nebel Carsten O. Christensen

PÅSKEN *Palmesøndag den 9. april *Skærtorsdag den 13. april * Langfredag den 14. april * Påskedag den 16. april 2. påskedag den 17. april

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Karin Nebel

TIDEN efter PÅSKE 1. søndag efter påske den 23. april 2. søndag den 30. april *Torsdag den 4. maj „Gud og spaghetti“ 3. søndag den 7. maj *Store bededag den 12. maj *4. søndag den 14. maj 5. søndag den 21. maj Kristi Himmelfartsdag den 25. maj 6. søndag den 28. maj

Kl. 9.00 Kl. 10.00 Kl. 17.00 Ingen Kl. 9.30 og 11.00 Kl. 9.30 og 11.00 Kl. 10.00 Kl. 11.15 Kl. 11.00

PINSE *Pinsedag den 4. juni 2. pinsedag den 5. juni

Kl. 11.15 Ingen

Karin Nebel

TRINITATIS -tiden Trinitatis søndag den 11. juni 1. søndag efter trinitatis den 18. juni

Kl. 19.00 Kl. 10.00

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel

11.00 17.00 11.00 10.00 11.15

Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Karin Nebel Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen

Børnevenlig gudstjeneste Udvidet nadver Liturgisk musikgudstjeneste Med champagne og påskeæg

Børnevenlig gudstjeneste og fællesspisning Der henvises til torsdag og kirker i nabolaget Konfirmation Konfirmation

Med fødselsdagsbrunsviger Der henvises til gudstjeneste i Eventyrhaven

kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

SYNG SAMMEN VED FYRAF TENSTID FYRAFTENSTID

32 I Sognegården torsdag den 20. april kl. 17.00 – 19.00

Nr. 135 - APRIL 2017

Af Carsten Madsen og Annie Leth Carsten og Annie byder velkommen til syng-sammen som en dejlig afslutning på dagen. Nu er tiden inde til at synge de sange, der hører foråret til, og selvfølgelig også alle andre sange, som vi får lyst til at synge. Kom og vær med til et par hyggelige timer i selskab med organist Carsten Madsen og kirkesanger Annie Leth. I pausen serverer menighedsrådet et let traktement for 30 kroner. Drikkevarer kan købes for 10 kroner.

Profile for Agedrup Kirke

AR135  

AR135  

Profile for agekirke