Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

134

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

FEBRUAR 2017 NR. 134 23. ÅRGANG 

ODENSE KOMMUNE OPFORDRER EJER TIL AT FJERNE RUIN Ruinen efter det stolte, gamle forsøgsgartneri Dæhnfeldt med postadresse på Lunden 8 bliver formentlig liggende en rum tid endnu, for den bliver ikke fjernet, før den nuværende ejer fjerner den. Den nuværende ejer har en plan om at etablere et nyt boligområde med 100-120 boliger, men søger stadig efter finansiering. Sådan har det været siden boligboblen brast for næsten 10 år siden, og krisen satte nye investeringer i stå. Odense Kommune kan ikke tvinge ejeren til at fjerne ruinen, medmindre der er nedstyrtningsfare, og det vurderer kontorchef Brian Brandt Bundsgaard fra kommunens byggesag-afdeling, at der ikke er tale om. Foto: Privatfoto.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Plant et træ, Kyndelmissegudstjeneste, Torsdagscaféen, Tirsdagssilden, Donér en brugt mobil, og Gospel i kirken!

S. 24-32

De seks brødre s. 10.

Nye udfordringer s. 3 mot3g Skolens s. 21 AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


AR

Generalforsamling i ASB

AGEDRUP RUNDT

■ Agedrup Sogns Beboerforening holder generalforsamling den 15. februar 2017 kl. 19.00 i Sognegården. Det bliver sidste tur for formanden Hans Jørgen Zinther, der ikke genopstiller. Det mangeårige bestyrelsesmedlem, Anne-Lise Laursen, genopstiller heller ikke.

udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

INVITATION til alle børn & forældre i Bullerup & omegn

erik@fjordager.com

Agedrup Sogns Beboerforening & SuperBrugsen Bullerup inviterer til

Tlf. 6610 7575

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

6610 7575 6610 8057 6085 6530 6610 7510 4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. april 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 8. marts 2017.

FASTELAVNSFEST Hans Jørgen Zinther, formand for ASB. Lidt endnu. Han genopstiller ikke.

Generalforsamling i Lokalhistorisk ■ Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forenings lokaler på Agedrup Skole (indgang ved hallen). Formanden aflægger beretning og kassereren giver en oversigt over økonomien. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 18. februar. Henny, tlf. 51154740 eller ts.agedrup@webspeed.dk

Igen Børnekor i kirken Af Carsten Madsen, organist og korleder I et års tid har der ikke været børnekor i kirken, men det forsøger vi nu at råde bod på. Den 10. januar var jeg på besøg i 3. og 4. klasse på Agedrup Skole for at introducere børnekor. De interesserede elever fik et brev med hjem. Vi håber, at koret vil vokse, så der kan blive barnestemmer til udvalgte gudstjenester igen. Læs mere på side 31.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Den 25. 2. 2017 kl. 11.00 På SuperBrugsens parkeringsplads (så vi håber på godt vejr) Børnene vil blive delt op i aldersgrupper: 0-4 år, 5-10år & 10+år Vi kårer for bedste udklædning og kattekonge og dronning Vi er vært ved pølser + brød

Årets Fynbo fra Agedrup? ■ Jørgen Pedersen fra Agedrup, der er kasserer i Odense Sportsfisker Klubs Fiskeskole, er indstillet til at modtage Fyens Stiftstidende-prisen som Årets Fynbo. Det skyldes først og fremmest Jørgens samarbejde med skolerne om sportsfiskeri, miljø, bæredygtighed, naturgenopretning. I øvrigt er to andre meget velkendte personer i lokalområdet også indstillet. Den ene er Sune Krintel, der ud over at stå i spidsen for Revy i Teltet sammen med fru Anja, både som direktør og kapelmester, også gennem årene har leveret en stor indsats i Fjordagerscenens regi. Endelig er Lars Arvad også indstillet for sin kæmpeindsats for at få en professionel sommerrevy til Odense. Hep, hep, hep!


Lene Bischoff-Mikkelsen, der har været sognepræst i Agedrup i 25 år, og Karin Nebel, som hun nu skal dele opgaverne med.

LENE BISCHOFF GÅR PÅ HALV TID

Agedrups sognepræst gennem 25 år, Lene Bischoff-Mikkelsen, skal de næste tre år som led i et nyt folkekirkeligt initiativ arbejde med sjælesorg på nettet. Hun går derfor på halv tid som sognepræst, men forsikrer, at hun ikke er på vej væk. -Jeg elsker at være præst, siger hun. Karin Nebel er ansat som vikar for sognepræsten - på halv tid.

Af Erik Schmidt Lene Bischoff-Mikkelsen, der netop har fejret sit 25-årsjubilæum som sognepræst i Agedrup, skærer nu ned på arbejdstiden i Agedrup sogn for at bruge halvdelen af sin tid som cyberpræst. De næste tre år skal hun nemlig som én af fem præster arbejde på halv tid med et nyt folkekirkeligt projekt, der handler om sjælesorg på nettet. Den anden halvdel af hendes arbejdstid anvendes fortsat som sognepræst i Agedrup. Lene Bischoff-Mikkelsen forsikrer, at hun ikke er på vej væk fra jobbet som sognepræst ved Agedrup Kirke. -Jeg elsker mit arbejde som præst, og jeg kan godt lide at have kjolen på! Men det er sjældent at få en ny udforsring som 60-årig, hvor alder og erfaring er et plus. ANONYM ONLINE-CHAT MED EN ANONYM PRÆST

Initiativet til SPN kommer fra landets biskopper. Der er sat

8,3 millioner kroner fra Folkekirkens Fællesfond til det 3årige projekt, der begyndte 1. januar i år. Meningen er at udbygge sjælesorgen. Gennem „Sjælesorg på nettet“ (SPN) får man nu muligheden for fuldstændig anonymt at chatte online med en præst inden for bestemte åbningstider. -Kirken skal være, hvor menneskene er, og derfor skal vi også være på nettet. Man kan dog også i SPN-regi snakke over telefonen, hvis man hellere vil det. Sjælesorg har altid ligget Lene Bischoff-Mikkelsens hjerte nært. Hun er uddannet supervisor og har været med til at starte „Den fynske sorggruppe for børn og unge“ og er stadig gruppeleder og med i bestyrelsen for foreningen. Desuden har hun været udpeget som netværksperson for „Sorggrupper i Folkekirken“ i Fyns Stift. -Sjælesorg er gammel som kirken selv. At lytte til mennesker bliver aldrig umoderne. AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

3


4

EL-CYKLEN REDDEDE HAM Nr. 134 - FEBRUAR 2017


AF Erik Schmidt En af de mest citerede videnskabelige påstande er den om, at humlebien ikke kan flyve, men den ved det ikke, og derfor flyver den bare. Sådan er det også lidt med Bjarne Cykelhandler, der har forretning i den bygning på hjørnet mellem Lunden og Borsvinget i Bullerup, hvor tidligere Den Danske Bank hørte til. Her driver han mod alle odds en pænt stor specialforretning på et sidestrøg til den gamle hovedgade i en lille byenhed med 1.300 husstande i Udkantsodense. Bjarne har budt på kaffe i det efter Bullerup-standard monsterstore butikslokale. 180 m2 råder han over. Heldigvis er han nabo til frisør Jeanette Skov, for AR’s udsendte reporter bruger sukker i kaffen, og det findes ikke i cykelbutikken. I april 1998 sprang den tidligere maskinarbejder Bjarne Nielsen som 35årig ud som cykelhandler med service og reparation under navnet AB Cykler. Det skete på butikstorvet i Bullerup. I 2010 tog han midt under den økonomiske krise endnu et spring op i luften og åbnede den butik, som han har i dag.

opbakning, han får i lokalområdet, at hans forretning har kunnet bestå. HR. OG FRU JENSEN

Der er ifølge Bjarne Nielsen meget stor konkurrence på markedet for cykler, og det er svært for ham prismæssigt at være med på racercykler. Salget af disse cykler foregår hovedsageligt fra specialistbutikker og fra nettet. Bjarnes AB Cykler lever af hr. og fru Jensen, el-cykler, city- og sportscykler, og hans styrke er service og reparation. Han laver også Ruko-låse og sliber nøgler til. -Vi overlever på god service og fleksibilitet. Forretningens navn betyder i øvrigt Agedrup-Bullerup Cykler, og dengang var der telefonbøger med alfabetisk orden, så navnet bragte ham forrest i bøgerne. For fem år siden tog han en lærling ind fra Elsesminde Produktionshøjskole. Her var Morten Wænnerstrøm i gang med en erhvervsfaglig grunduddannelse. Han var lidt usikker på sin fremtid, men fik mere fast grund under fødderne som lærling hos Bjarne, og i dag arbejder han som svend i butikken. Morten er i dag 27 år.

KRISE GODT FOR CYKELSALG

STARTEDE I GARAGEN

Det gik godt, for krisen har ikke været nogen dårlig tid for cykelhandlere. Flere har købt en ny cykel i stedet for en ny bil. -Vi har haft nogle fornuftige år under krisen, siger Bjarne Nielsen, der dog erkender, at det somme tider har været op ad bakke at få en fornuftig økonomi i sin forretning. El-cyklen har reddet ham. -Hvis vi ikke var med på el-cykeltoget, da det kørte, så var vi døde af sult! Den er i dag mit største enkeltbrand! Ældre Sagen har gennem Bjarnes leverandør været inddraget i udformningen af den el-cykel, som han sælger. Set i bakspejlet har det været en god beslutning at flytte fra Butikstorvet til Borsvinget. -Jeg havde for lidt plads på Butikstorvet til at gå i gang med nye aktiviteter som f.eks. netop salg af el-cykler. Bjarne Nielsen tilskriver også den

53-årige Bjarne Nielsen arbejdede selv som 15-årig på et cykelværksted inde i Odense. Senere kom han i lære som maskinarbejder på Taarup Maskinfabrik i Kerteminde, hvor han blev udlært i 1984. De følgende år var han på Bullerup Maskinfabrik på Petersmindevej og hos Oddershede Cykler på Dalumvej. Fra 1986 til 1988 læste han til maskintekniker, og derefter blev han ansat som produktionsplanlægger på Fabers Fabriker i Ryslinge. Hjemme i garagen i Sportoften havde han allerede dengang et fritidsværksted, hvorfra han reparerede cykler for andre. -Det var faktisk ret vildt, at vi kunne nå det hele, for vi havde også to småbørn. Børnene, Jesper og Line, som han har sammen med fru Jette, er i dag 24 og 21 år. Jette, der arbejder i en skolefritiodsordning og er datter af Else

og Svend „Brugs“, har beholdt efternavnet Mortensen. Fra Faber gik vejen i 1994 til Semco, hvor han arbejdede med vakuumteknik som logistik- og produktionschef. VIL GERNE SELV BESTEMME

Efter fire år tog han springet. Han syntes, han som arbejdsleder brugte for lang tid på arbejdet. -Jeg ville hellere bruge mere tid på mig selv. Som mellemleder bliver du også nemt en lus mellem to negle. Bjarne havde en forestilling om, at han bedre kunne styre sin tid som selvstændig, og hvis ikke, så ville overarbejdet i det mindste komme ham selv til gode. Hvordan er det så gået? -Jeg arbejder fra kl. 8.00 til 18.00 hver dag og tre timer lørdag. Det bliver til 53 timer om ugen. Regnskabet laver jeg i arbejdstiden, og det volder mig ikke de stor problemer, fordi jeg har stor erfaring fra tidligere jobs. Der bliver endda tid til herremotionsgymnastik og lidt spinning i fritiden. -Jeg er nødt til det, hvis jeg skal holde den gående i butikken en hel dag. -Men det er sjovt. Om man er 50 eller 70 er ligegyldigt. Det er de samme løgnehistorier! Bjarne Nielsen deltager også i netværksmøder og møder i Fjordager Erhvervsklub. FEST I AGEDRUPHALLEN

Snart skal han mødes med sine gamle klassekammerater fra Agedrup Skole i Agedruphallen. Bjarne gik selv på Agedrup Skole fra 1.-7. klasse sammen med blandt andre Lars Jønner, Kenneth Toftdal, Niels Due Rasmussen, Gitte Bjerregaard, Birgit Pedersen og Hanne Murrekilde. Else Marie Chronbach var klasselærer, og hun kommer også til festen, som iøvrigt blev aftalt ved skolens 50års jubilæum i 2014. Kaffen i AB Cyklers lille kontor er ved at blive kold, og lige om lidt dapper Bjarne afsted på tre dages skitur til Østrig sammen med sin datter, Line. Det er sådan noget, man kan, når man er herre i egen butik. AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

5


GAVEREGN FRA HEKSEFONDEN

Da Agedrup Rundt Prisen blev uddelt, var der også milde pengegaver til Trafikudvalget, Børnehuset Pilebækken og Plejecentret Hvenekilden Af Ole H. Christiansen Det er 15. gang, vi kunne vælge årets Agedrupper. 5 forslag blev det til, og ud af de 5 kandidater blev Tove Dyrvig i år den udvalgte.

Lene Munk og Dorthe Reinberg fik 1.000,- kr. til Naturparken.

Formanden for beboerforeningen, Hans Jørgen Zinher, er også administrator af Agedrup Rundt og stod for arrangementet, der blev afholdt i Sognegårdens lokaler. Tove Dyrvig var oppe i mod fire markante personligheder som Helle og Søren Grønning på Møllekroen, Michael Stenger Petersen, ABB boldklubben, kirkesanger m.m. Annie Leth og vores flittige og gode referent for Fyens Stiftstidende, Helge Rasmussen, og da stemmerne var talt op, var der næsten stemmelighed. Det er Agedrup Rundt, der står for valget, men det blev fra begyndelsen vedtaget, at det er baglandsgrupperne, nemlig bestyrelsen i menighedsrådet, beboerforeningen og skolebestyrelsen samt redaktionen, der er stemmeberettiget, mens alle beboere kan sende forslag ind. I år fik vinderen en vase fra en keramik- & billedkunstner Ulf Nielsen, som har til huse i det idylliske Bøjestræde – gaden, hvor soldaterne i filmen om 1864 drog igennem. „ Måge-stellet“ fra Ida Holm Mortensen i Kølstrup laves ikke mere. Mågen „Jonathan Livingstone Havmåge“ var jo vores sidste sognerådsformand, Frode Holm Madsens idol, fordi den hele tiden ville prøve gå så nær på sit mål som muligt. Derfor blev den fra begyndelsen valgt som et symbol, som vi nu ikke mere kan få på trofæet. OVERSKUD I HEKSEFONDEN

6 Betina Seberg Skytthe modtog 4.500 kroner til aktiviteter i Børnehuset Pilebækken

Der var 3.500 kroner til Gitte Sigersted Hansen fra Plejecentret Hvenekilden, som dog havde sendt Lone som vikar.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Til sidst kunne Hans Jørgen Zinther, der også er formand for „Heksefonden“, uddele overskud fra Sankt Hans-festen til Dorthe Reinberg og Lene Munk fra trafikudvalget med 1.000 kroner, der skal styrke dets virksomhed i forbindelse med at få Naturparken i gang i samarbejde med medarbejdere ved Odense Kommune. Desuden fik Betina Seberg Skytthe 4.500 kroner til Børnehuset Pilebækken, som har god brug for penge til de små børns udfoldelser - ikke mindst efter at børnehuset er blevet DGI-certificeret. Til sidst var der 3.500 kroner til Gitte Sigersted Hansen fra Plejecentret Hvenekilden, som ville køre deres ældre medborgere en tur til Dyrehavsbakken i løbet af sommeren. Til allersidst holdt Erik Schmidt en lille tale for Ib Holdt, der nu har skrevet sit sidste indlæg som historiefortæller om vort sogns historie op til den nutid, som Agedrup Rundt i øvrigt tager sig af. Der kan skrives meget om det, som Ib har lavet gennem årene herude, især om hans virke på biblioteksområdet, i Lokalhistorisk Forening og hans mange arrangementer sammen med menighedsrådet i Sognegården på torsdagscafemøderne. Dertil har Ib skrevet bogen om vort sogns krønike, Agedrup Krøniken.


Agedrup Rundt Prisen gik til solid foreningskvinde, der både har været formand for Bullerup Børnehave, beboerforeningen og menighedsrådet

Toves vigtigste foreningsmeritter i lokalområdet ligger nogle år tilbage, så hun er både overrasket og rørt over hæderen, siger hun.

DET BLEV TOVE DYRVIG Agedrup Rundt Prisen gik til én af områdets solide, tillidsvalgte ledere

Af Erik Schmidt Det kom som en overraskelse for Tove Dyrvig, at Agedrup Rundts baglandsgrupper i år havde valgt hende som modtager af Agedrup Rundt Prisen og dermed også til „Årets Agedrupper“. Godt nok var hun nomineret, og det er ikke første gang, det er sket, men blandt Toves mest synlige fortjenester i lokalområdet er hendes tillidsposter som tidligere formand for Bullerup Børnehave, tidligere formand for beboerforeningen og tidligere formand for menighedsrådet. Hendes største indsats i lokalområdet ligger altså et par år tilbage. Så meget større var overraskelsen. -Jeg er ikke bare overrasket, men også rørt og beæret! Formand for Bullerup Børnehave var hun fra 1982 til 1987, og i beboerforeningen sad hun for bordenden fra

1988 til 1993. Hun var i den periode en stærk drivkraft i „Den åbne skole“ og „4-toget“, som var et socialpædagogisk udviklingsforsøg. Fra 2008 til 2014 var hun formand for Agedrup menighedsråd. AT GØRE NOGET DER GLÆDER

Med Tove Dyrvig i spidsen for en forening i lokalområdet, har der været stor sandsynlighed for stabilitet, handling og gode relationer, og også i menighedsrådet har man haft glæde af Toves ansvarlige opgavevaretagelse. -Jeg er godt tilfreds, når jeg har haft udfordringer, og jeg har haft lejlighed til at gøre noget, som folk bliver glade for. Set i bakspejlet har Tove Dyrvig hvert sjette eller syvende år taget en tørn, og derefter en ny tørn et andet sted. -Ja, det er åbenbart sådan en 6-7-års cyklus, jeg kører i, siger den nu pensio-

nerede, men langt fra passive cand. alt. Også i sit arbejdsliv har Tove været alsidig i valg af job, og også her har hun arbejdet i en form for cyklus. En årrække arbejdede hun på Havnemøllerne som sekretær for produktchefen og lavede blandt andet fotooptagelser og bageopskrifter. Hos Marius Pedersen opdyrkede hun sit handelstalent og solgte blandt andet brugte skraldespande, og hun er typen, der med sit vindende væsen kan sælge ispinde på Nordpolen. Hos Frit Oplysningsforbund var hun i 15 år, hvor hun tilrettelagde kurser, og sit arbejdsliv sluttede hun i juli 2015 efter at have været 8½ år som jobkonsulent i Nyborg. Hvis ægtemanden Poul Erik Dyrvig, der også er gået på pension, og med hvem Tove har sønnerne Bjarke, 40, og Rune, 37, havde regnet med, at hun nu ville få masser af tid derhjemme, så er det indtil videre mislykkedes. Nu er Tove kommet i bestyrelsen for Ældre Sagen i Odense, hvor i øvrigt Agedrups Palle Vennekilde er formand og lokale Kathrine Sørensen også er medlem. AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

7


8

Nr. 134 - FEBRUAR 2017


Skolebørn, der i krydset ved Kertemindevej skal ligeud fra Engløkken, oplever af og til, at venstresvingende trafik fra Lunden ikke er opmærksom på dem, når lyset skifter!

PAS PÅ CYKLENDE BØRN I KRYDSET! Trafiksituationen i Kertemindevejskrydset er mest kritisk morgen og eftermiddag, når skolebørnene skal passere, hvadenten det er i gåfeltet eller på cykel/knallert på kørebanen.

Af Ole H. Christiansen Ligeud-kørende trafikanter fra Engløkken oplever af og til, at venstresvingende trafik fra Lunden ikke er opmærksom på dem, når lyset skifter, og det kan skabe en farlig og ubehagelig oplevelse for dem at passere Kertemindevej. Bebyggelsen i Engløkken er ikke stor, men omfatter dog 18 børn og et antal fastboende voksne samt en rideskole med trafik af børn og deres forældre. Helt tosset kan det være morgen og eftermiddag, når skolebørnene skal passere, enten det er i gåfeltet eller på cykel/knallert på kørebanen. Derfor bør venstresvingende bilisterne være super-opmærksom på trafikanter fra Engløkken, der skal passere lige ud. Forældre til skolebørnene er naturligvis meget opmærksomme på problemet og følger oftest børnene over vejen og måske helt hen til skolen samt giver dem gule veste på. Men de kan være lidt utrygge ved at passere Kerteminde-

vej og vil gerne gøre de mange bilister fra Agedrup/Bullerup området bekendt med, at det kan være et farligt kryds for de svage trafikanter, der skal tværs over Kertemindevej fra Engløkken. Som cyklist kan man også være lidt langsom igangsættende, da landevejen

ligger noget højere end Engløkken, så der skal bruges lidt flere sekunder om at komme i gang, når lyset skifter. Altså. Pas på, når I som venstresvingende (mod Odense) trafikanter passerer krydset.

9

BLIVER TEKNISK CHEF I AC HORSENS Af Erik Schmidt Carsten Andersen, der har orlov fra lærerjobbet på Agedrup Skole og bl.a. har trænet Fjordagers bedste fodboldhold, er blevet udnævnt til teknisk chef i superligaklubben AC Horsens. Carsten fortsætter med at være assistenttræner, men han får fremover arbejdsopgaver som blandt andet omhandler spilleraftaler og kommunikation med spillere og agenter.

Det kører for Carsten Andersen og AC Horsens, der ligger midt i tabellen.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


Agedrup Sogn - Bullerup Mølle og de seks drenge - fra 1916 til ca. 1988

BULLERUP MØLLE OG DE SEKS DRENGE

Da Skovhaven skulle udstykkes i 1960’erne, var der fra kommunen et krav om, at vandspejlet hen til møllen skulle sænkes ca. 2 meter. Viktor afstod dette ved forhandling, da alternativet var ekspropriation. Nu var vandslusen og mølledammen væk.

Af Palle Vennekilde og Jørgen Andersen Bullerup Mølle kan dateres tilbage til det 15. århundrede. Møllen var en vandmølle. Åens vand blev brugt som drivkraft for hejseværk og valseværk. Åens løb var ca 2 meter højere mod Holevsiden end mod strandsiden og vandet var opstemmet, og fik løb ned på møllehjulet når møllen skulle arbejde. Et såkaldt underløb. Der var også en dam, som fungerede som vandreserve til tørkeperioder. På Oldermandsgyden overfor havde man også en vindmølle. Niels Christian Andersen, som var født i Brønderslev og lærte møllerfaget på Måre Mølle, købte Bullerup Mølle i 1916 og flyttede hertil med hustru Kristine og 3 drenge i alderen 5 år til 1 år. Her fødtes en dreng til, inden de solgte møllen og flyttede til Egense, hvor de fik 2 drenge mere. Herefter købte de igen Bullerup Mølle, og nu var børneflokken fuldtallig. 6 drenge og ingen piger. Karl, Viktor, Åge, Johannes, Børge og Ejnar. To havde mellemnavnet Vendelbo, og én Lohmann. BRAND I GÅRDEN

Bullerup Mølle og stuehuset var sammenbygget med nabogården. I 1924 opstod der en brand i gården, og både gården og møllen nedbrændte helt. Gården og møllen blev genopbygget, men var nu ikke længere sammenbygget. Møllen blev forsynet med en turbine til udnyttelse af vandkraften. Drengene voksede op med datidens skolegang i Agedrup Skole og deltog i gymnastik og senere skydning. Der var opgaver som drengene skulle udføre og skulle hjælpe til med omkring møllen. Men skoven, åen og dammen blev også flittigt brugt til leg. De skulle ofte hjælpe en bror op på det

fornøjelse, og her kunne middagsmaden sagtens hentes på gode dage. Karret foran turbinen var et godt gemmested for ål, og det udnyttede drengene med særlig fangstteknik. Når sækkene blev hejst op gennem lugerne mellem etagerne på møllen, var det ofte at drengene satte sig på en sæk og kom med til tops. I 1944 bortforpagtedes møllen til de to ældste drenge, Karl og Viktor. Møllerparret købte huset på Byvejen nr. 40 og kaldte det Møllebo. Møller Andersen var aktiv foreningsmand med bestyrelsespost i Møllerforeningen og kassereropgave i Aasum AndelsmeDe seks brødre fra Bullerup Mølle - f.v. (den yngste) Ejnar, jeri. Desuden forBørge, Johannes, Åge, Viktor og Karl. mand i Brugsforeningen, Elforsyningen, Grundlisteudvalget, Forsamlingshuset og Skytteforeningen. Han blev 72 år, og døde efter at være blevet kørt ned af en spritbilist på vejen ud for møllen. Kisten blev kørt fra Møllen forbi Møllebo og til AgeÅens vand var opstemmet i Mølledammen og blev brugt som drup Kirke. Der var stort gående følge drivkraft til vandmøllen. tørre efter en rotur på dammen i en hjemmelavet båd, eller noget der lignede. Fiskeri fra åens bred var en stor

Nr. 134 - FEBRUAR 2017


stykke. Viktor afstod dette ved forhandling, da alternativet var ekspropriation. Nu var vandslusen og mølledammen væk. Senere blev Møllen solgt til Scangrund A/S ved ejendomsmægler Søren Lilienhoff, og Møllen og området bagved blev til Andelsboligforeningen Ved Møllen. SOGNEFOGED I 16 ÅR

Bullerup Vandmølle blev i slut-80’erne solgt til Scangrund ved ejendomsmægler Søren Lilienhoff, og Møllen og området bagved blev til Andelsboligforeningen Ved Møllen.

og mange faner. Kristine Andersen boede i Møllebo til hun døde 96 år gammel. 100 KG I SÆKKENE

Drengenes voksenliv blev hurtigt et arbejdsliv. Der var meget at lave på møllen og flytte eller køre med de tunge sække. Dengang var der 100 kg i sækkene, og selvfølgelig konkurrerede de i at tumle med dem. De yngste, Ejnar, Børge og Johannes kom ud på den store Victoria Mølle på Odense Havn. Johannes købte senere Måre Mølle og blev dermed selv møller. De seneste år af hans arbejdsliv leverede han flere specialprodukter til de store Møller. Måre Mølle var en vindmølle, og Johannes solgte selve vindmølledelen til en marokkaner, skilte den ad i flest mulige dele, og så blev den opsat i Marokko. Ejnar flyttede senere også til Måre, og hjalp til på Måre Mølle ved siden af arbejdet på Victoria. Senere blev Ejnar salgschauffør for øl-og vanddepot med leverancer til firmaer og private. I mange år var Ejnar bestyrelsesmedlem i Møllerforeningen, og en flittig og ivrig fremviser af, hvordan en mølle fungerede. Børge arbejdede på faderens mølle fra han var 14 år og til han fyldte 18 år, og var derefter på Victoria i 46 år under skiftende ejere med navne som Havnemøllerne og Melcentralen. De sidste år kørte han med mel i

tankvogn, og da han stoppede var det en brorsøn, der overtog bilen. Åge tog en uddannelse som tandtekniker og flyttede til København, hvor han havde en stor klinik på Frederiksberg, og han stiftede familie i Virum. VANDSPEJLET SÆNKEDES MED 2 M

Tilbage på møllen var de to ældste drenge - Karl, som passede kontoret, og Victor som tog sig af møllen. De drev møllen sammen fra 1944 til 1962, da Karl stoppede, og Viktors søn Jørgen kom hjem på Møllen. I 1965 købte Jørgen Marslev Mølle, og de to møller blev drevet sammen. Karl havde giftet sig med sognefogedens datter Ingeborg og købt hus på Lunden 74. Karl blev kommunekasserer i Agedrup Kommune og senere i Fjordager kommune og var idémanden bag navnet Fjordager. Man ager langs fjorden. Ved kommunesammenlægning med Odense blev Karl fuldmægtig her. Karl var i en årrække medlem af Agedrup menighedsråd. På møllen mødte Viktor også Bullerup og omegns haveejere og folk med dyr, da møllen også forhandlede foder og gødning. KFK lejede møllen i 1974, men med Viktor til at passe møllen. Da Skovhaven skulle udstykkes, var der fra kommunen et krav om, at vandspejlet hen til møllen skulle sænkes ca. 2 m, og et spørgsmål om et jord-

Viktor og hustru Marie flyttede til Buen 2. Viktor var en periode formand for Bullerup Skyttekreds og skytterne under Odense Amt. Da sognefoged Lohmann Pedersen stoppede i 1957, var det Viktor, der afløste ham. Viktor var sognefoged i 16 år, og med ham sluttede hvervet. Børge blev gift med en gårdmandsdatter fra Seden, og de boede en periode på førstesalen i nabogården til møllen, i dag kendt som Møllekroen. Herefter købte de hus på Byvejen/ Brolandvej 32, og det blev rammen om deres liv. Foreningsarbejde havde også tag i Børge, og han var en meget benyttet dirigent ved generalforsamlinger. Det blev dog som formand for Bullerup-Agedrup Elforsyning, han blev mest engageret. Der skulle passes gadebelysning, forsyningsaftaler og regnskab. Det medførte også en ubehagelig opgave, når han sammen med elektrikeren skulle ud og lukke for strømmen hos husejere, der ikke betalte. Der blev givet mange påmindelser, inden man skred til handling. Han repræsenterede også lokalområdet i NEF og Fynsværket. Som pensionist fik han en henvendelse fra brugsuddeler Svend Mortensen om at køre vareudbringningen om fredagen. En opgave, Børge passede nidkært i flere år. Tre af drengene fra Bullerup Mølle flyttede til andre byer, tre blev i Bullerup. Når drengene, deres koner og børn var samlet, sang man altid „Nede ved Mølleåen“. - En sang om opvækst og minder.

11

På opfordring skrevet af: Jørgen, søn af Viktor og Palle, søn af Børge. Frede Rasmussen fra Lokalhistorisk Forening har leveret billeder.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


Dorthe Reinberg fra Trafikudvalget, der er én af iværksætterne bag naturparkprojektet.

Naturparkområdet og Agedrup Skole set fra luften.

SAMLER IDEER TIL PROJEKT NATURPARK VED SKOLEN Der er en facebookside til projektet „Projekt Naturpark“, hvor du kan komme med dine idéer og bruge din stemme. Af Dorthe Reinberg, Agedrup Sogns Beboerforening Som du måske har bemærket, er der kommet en plakat op og hænge på Brugsens væg. På plakaten står der: „Agedrup Sogns Beboerforening vil søge om midler til at lave nye tiltag i Naturparken (som ligger ved siden af Agedrup skole). De nye tiltag kunne være: parkour, bålhytte, shelters osv. Vi vil dog rigtig gerne høre, hvad du tænker om projektet, og hvad du ønsker for Naturparken. Der er en facebookside til projektet „Projekt Naturpark“ hvor du kan komme med dine idéer og bruge din stemme. Du er også velkommen til at kontakte beboerforeningen på e-mail: d_reinberg@hotmail.com“.

12

Beboerforeningen ønsker at indsamle penge og herfor sørge for nye tiltag i Naturparken i samarbejde med Odense Kommune. Som det også fremgår af plakaten har Naturparken brug for din stemme, så hvis du har en god idé for den nye Naturpark, så lad os endelig høre den nu, så alle ønsker og tanker for området bliver hørt. Nr. 134 - FEBRUAR 2017


HÆRVÆRK PÅ EN DEL BANDEREKLAMER

Nu er der mulighed for at købe en bandereklame til fordelagtig pris

Af Michael Stengel Petersen, formand Så er der ikke længe til, at en ny sæson går i gang i ABB. Håber, at alle har haft en glædelig jul og vil få et godt nytår. Når disse linjer læses, så har vi haft vores årlige generalforsamling på Møllekroen, som vi plejer. Først en gang spisning og hygge, derefter vores generalforsamling. Hvis vi kigger lidt tilbage, så har vi desværre haft nogen, som ikke kunne lade vores dejlige Agedrup Park være helt i fred. Der er sket hærværk på en del bander. Til i foråret, helst inden 1. april, har vi forhåbentlig nogle nye bander, som skal sættes op, for da går turneringen i gang. BILLIG BANDEREKLAME

Hvis der er nogen i lokalområdet, som skulle være interesseret, så har man mulighed for at købe en bande for den meget meget billige sum af kr. 1.000,- + moms. Dette er et engangsbeløb. Vi kommer ikke næste år og kræver det

beløb ind en gang til. Hvis der skulle være nogle, så kontakt Lars Engstrøm på 52 300 498 eller en fra bestyrelsen, I finder vores numre her på siden. Der er nogle ildsjæle i ABB, som har arbejdet på at skaffe midler, så vi kan få vores egne omklædningsfaciliteter. De skulle ligge ved vores klubhus for at forbedre vores i forvejen gode sociale miljø. Det er desværre ikke lykkedes endnu, men jeg ved, de arbejder videre med projektet. Hvis der skulle være nogen i vores lokal område, som skulle have nogle gode ideer, så er de meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Vi glæder os rigtigt meget til den nye sæson og håber at ligeså mange som sidste år vil kigge vejen forbi Agedrup Park og få nogle fornøjelige timer. Når jeg har et kampprogram klar (sidst i marts måned), så kommer det selvfølgelig i Agedrup Rundt. Så er der ikke nogen undskyldninger for ikke at kigge på.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Sekretær Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Suppleant Jacob Korsgaard

4091 5497

3025 8697 2927 0316 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Holdlederne Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP

Tlf. 2041 7073 shop@tingtilkager.dk

Tlf. 66 10 10 22 HEIDI@NYKOSTOGSTIL.DK CVR: 36 58 99 65 - TLF. 2575 9856

Lotte Nielsen Brolandvej 64, 5320 Agedrup

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 134 - FEBRUAR 2017

jeanette-skov.dk


Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

AR Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Agedrup Forsamlingshus

Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dyrensborggourmet.dk

ma@holmbegravelser.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06

VVS GARANTI

Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

15

Agedrup Læsefond ALF Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


DEN EVIGE RUIN Odense Kommune har besigtiget ruinen fra det gamle Dæhnfeldt-gartneri ved Ring 3, men finder den ikke nedstyrtningsfarlig. -Derfor kan vi ikke udstede et påbud, men kun opfordre ejeren til at fjerne den, og det har vi gjort, siger embedsmand Af Erik Schmidt

16

Den lå der, lang tid før Ring 3 blev åbnet i 2006, og den ligger der endnu, ruinen, som alle i lokalområdet kender. Først var det bare en ruin, der som en vissen blomst spredte en stemning af misrøgt og forfald i området, men flere gange har der været brand i de forladte bygninger, og brandvæsenet har pligtskyldigt rykket ud og slukket brandene med det resultat, at stedet gennem de seneste år har stået som et sortbranket skelet i en uvirkelig kulisse, et trist monument over en tidligere så stolt virksomhed og arbejdsplads. Her lå nemlig i sin tid forsøgsgartneriet Dæhnfeldt, som sigtede på frøforædling og gav brød på bordet til mange lokale beboere. Da oliekrisen i begyndelsen af 70’erne satte ind, begyndte det at gå ned ad bakke for de fynske gartnerier, men tilsyneladende holdt Dæhnfeldt med nød og næppe skindet på næsen. I 80’erne skete der nogle omstruktureringer af Dæhnfeldt, og en del blev solgt fra til den japanske blomsterfrøkoncern Sakata. Forsøgsgartneriet i Bullerup blev lukket, men grunden blev først solgt i midten af 00’erne til PA Projektudvikling, der havde store planer. 100-120 BOLIGER

Ruinen har postadresse på Lunden 8, og der bliver den formentlig liggende en rum tid endnu, for den bliver ikke fjernet, før den nuværende ejer fjerner den. Den Årslev-baserede ejer har en plan om at etablere et nyt boligområde med 100-120 boliger, men søger stadig efter finansiering. Sådan har det været siden boligboblen brast for næsten 10 år siden, og krisen satte nye investeringer i stå.

Odense Kommune kan ikke tvinge ejeren til at fjerne ruinen, medmindre der er nedstyrtningsfare, og det vurderer kontorchef Brian Brandt Bundsgaard fra kommunens byggesag-afdeling, at der ikke er tale om. -Vi kan kun give et påbud, hvis der er nedstyrtningsfare, og vi har haft en mand ude for at vurdere på situationen. Vi har konstateret, at der ikke er fare for borgerne. Embedsmanden, der har besigtiget området, vurderer, at faren ikke er stor. -Der er løse tagplader og lidt løs gavlbeklædning. I en voldsom storm kan det ikke udelukkes, at blæsten kan føre tagmaterialer/beklædning andre steder hen, men det kan også finde sted ved bygninger i en langt bedre tilstand. H.C. ANDERSEN HAVEN

Indvendingen om, at ruinen vil kunne skabe voldsom ravage, hvis de løse tagplader ender på en meget trafikeret Ring 3, gør ikke indtryk på embedsmanden. -Vi kan ikke gøre andet end at opfordre ejeren til at få gjort noget ved problemet, og det har vi gjort. Peter Anker fra PA Projektudvikling svarer pr. mail efter henvendelse fra Agedrup Rundt, at firmaet forhandler med en investor, men undlader at svare på, om der er planer om at fjerne Dæhnfeldt-ruinen. Det samlede boligareal udgør 98.000m2, og efter planen vil den kommende boligudstykning med navnet H.C. Andersen Haven omfatte 100-120 boliger fordelt på parcelhusgrunde og storparceller til tæt lav boligbebyggelse. Mod syd kommer området til at ligge direkte op til H. C. Andersen Skoven, og mod vest er det orienteret mod Seden Syd.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017


17

Privatfoto.

-Der er løse tagplader og lidt løs gavlbeklædning, siger en embedsmand fra kommunen. -I en voldsom storm kan det ikke udelukkes, at blæsten kan føre tagmaterialer/beklædning andre steder hen, men det kan også finde sted ved bygninger i en langt bedre tilstand.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Nr. 134 - FEBRUAR 2017


FJORDAGERSCENENS KRAFTPRÆSTATION

Alt fungerede og næsten 450 tilskuere overværede Emil fra Lønneberg, som familien Janby og familien Krintel spillede en helt særlig rolle i Af Ole H. Christiansen Det er en kraftpræstation, hver gang man skal stille et teaterstykke på benene på en amatørscene. Alligevel gik Kirsten Janby som instruktør fortrøstningsfuld i gang med at iscenesætte børneklassikeren „Emil fra Lønneberg“ og fandt ud over scenens egne skuespillere også folk udefra. Folk som havde spillet på andre amatørscener og enkelte af dem sammen med professionelle på Odense Teater og derfor også havde en kolossal rutine. Det gjaldt i år Lars Maarup som far Anton i „Emil fra Lønneberg“. Hans kone Alma, spillet af Anja Krintel behøver vist heller ikke megen præsentation, da hun er kendt som rutineret og dygtig, om nogen kan være det. Sammen med sine sønner, den lille Magnus og storebroren Emil som Emil og husbonden, Sune ved klaveret, fyldte hendes lille familie godt i vort lille teaterstykke, ligesom Anjas mor Dorete Due fyldte rollen som Tyttebærmaja helt ud med sit pågående spil. HVILKET PERSONGALLERI!

Øvrige skuespillere burde præsenteres her. Christoffer fra Volsmose og Josefine fra Nyborg var gårdskarlen Alfred og Line, mens vi så den lille Liv som Ida, der først var lidt betænkelig ved at skulle hejses op i flagstangen, men efterhånden nød det i de sidste forestillinger, sammen med sin far, David som politibetjent. Allan Løkke har spillet med i mange roller på Fjordagerscenen og optrådte nu som læge, sanger og slagsbroder. Jesper Janby er en habil skuespiller og havde som flere andre roller. Det gælder også et par af musikerne, nemlig Louise Neesgaard og Ulrikke Veppler på hhv. sax og trompet, der ind i mellem musikstykkerne hoppede op på scenen og spillede med, sammen med mig som farfar. Lene Kroløkke og hendes dat-

ter Kristine, der sammen med Ida Andersen, spillede flere roller. Melanie Simonsen og Magnus Krintel som grise, og så Emma Holmsten som den „onde“ bestyrer af fattiggården. Persongalleriet sluttes af med Jannie Westh som provstinden og Mathilde Steensen som frk. Storm. FLAGSTANG MED HEJS

Stykket er skrevet til en drejescene, så her skulle fantasien sættes i gang, hvorfor man delte scenen op på kryds og tværs. Vores fire trofaste hjælpere byggede huggehuset neden for scenen og fadeburet på scenen, konstruerede en flagstang med hejs, fandt rekvisitter på scenens lager, mens Jette, vores skrædder, sørgede for alle kostumerne og lidt til. Men sidst og ikke mindst kunne Fjordagerscenen præsentere et femmands effektivt orkester, der kunne bære alle sangene let og elegant, og det er vist ikke de fleste amatørscener beskåret. Alt fungerede og næsten 450 tilskuere overværede de 6 forestillinger, der gav et passende overskud, selv om det koster 1.500 kroner i afgift til teaterforlaget pr. forestilling plus det løse. HATTEN AF FOR DEM

Fjordagerscenen ligger teatermæs-sigt selvfølgelig ikke helt stille indtil næste forestilling, for efter en forestilling er der megen oprydning. Kulisserne pilles ned og skilles ad. Noget kan genbruges. Kostumer og rekvisitter skal lægges på plads, og plads er ikke det, man har mest af. Nogen skal gøre det, og flittige hænder kan man altid bruge. Alligevel orkede bestyrelsen at stille en lille komsammen med megen god mad på benene lørdagen efter sidste forestilling, så vi endelig kunne gå hjem og gøre klar til jul og nytåret. Jeg tager hatten af for alle dem, der er i stand til at holde liv i det hele og bakker gerne op med det, som jeg kan.

Lille Ida i klassisk scene fra stykket.

Blandt andet dette skriveri, som jeg håber kan skaffe nye medlemmer til scenen, hvor der nok skal udføres et arbejde som i alle andre foreninger, men som også giver et godt venskab med en masse mennesker, der både kan, vil og gør noget. Send bare en mail til: Fjordagerscenen.PR@gmail.com så er du med. Det kunne jo være, at du er den næste „stjerne“ - eller har du bare hænderne skruet rigtig på, er du også velkommen.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

19


FLEMMING „LUNTE“ JENSEN TIL AGEDRUP Den kendte forfatter, humorist, skuespiller, dramatiker, instruktør, stand-upper holder søndag den 12. februar spændende foredrag: “Grønland - det er her, det sner!” Af Erik Schmidt Skuespiller med meget mere, Flemming Jensen, holder foredrag i Agedrup Forsamlingshus søndag den 12. februar kl. 14.00. Jensen er kendt for ikke kun at tage spøg for spøg og alvor kun alvorligt, så der er lagt op til en underholdende eftermiddag. Flemming Jensen har udgivet 18

bøger og 15 skuespil og deltaget i tvjulekalendere, stribevis af tv-programmer, revyer og spillet hovedroller på landets største scener. Desuden har han boet i en Barnaby’sk landsby i Sydengland og været cirkusdirektør i Tyskland og ikke mindst - i betragtning af foredragets emne - boet i Grønland. Flemming Jensen har senest udgivet bogen „I ly af latter“. Der er tale om et velgørenhedsar-

rangement, da indtægterne fra foredraget doneres til Fenny Mag-dalene Hansens Grøn-landslegat, der bestyres af Lions Klub Odense, Grønlandsudvalget. Agedrup Forsamlingshus lægger gratis lokaler til, og det er Finn Pedersen, der formidler arrangementet. Nummererede billetter sælges i den rækkefølge bestillingerne modtages. Billetter kan bestilles på mail: finnep@live.dk eller telefon 65 93 80 81. Når bestillingen er modtaget og bekræftet, bedes beløbet: 150 kr. pr. bestilt billet indsat på konto 68100001164496 med oplysning om navne. Restbilletter sælges ved indgangen.

ÅRET DER GIK PENGE TIL LOKALOMRÅDET Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Af Erik Schmidt

KERTEMINDEBANEN

20

Onsdag den 5. oktober 2016 fortalte Bent Andersen om Kertemindebanen. Han havde fremskaffet billeder og en film, som viste hele turen fra Odense til Martofte, som han krydere med små historier. Efter kaffen fortalte nogle af de fremmødte om egne oplevelser fra deres ture med banen. Det var en fin aften med ca. 60 gæster. Bestyrelsen takker Bent for at „springe til“ som foredragsholder, da Steen Andersson blev syg. ARKIVETS DAG

Den 12. november kl. 14.00 slog vi dørene op til Arkivets dag. Vi havde 3 Pc’ere kørende, to med billeder og én med film, som fortalte om livet i Bullerup - Agedrup i 1950 erne. Vores billedplancher og fotoalbums var et hit blandt de besøgende. Der blev fortalt mange gode historier ud fra dem. Det var en rigtig god dag med mange gæster.

Både Agedrup Forsamlingshus, Fjordager Idrætsforening og Agedrup Lokalhistoriske Forening kan nu se frem til, at der er en økonomisk håndsrækning på vej fra Forstadspuljen. Odense Byråds økonomiundvalg godkendte nemlig på mødet den 18. januar borgmesterforvaltningens indstilling til fordeling af næsten 8,7 mio. kr. Der var indkommet 56 ansøgninger, og der var ansøgninger for 15.637.690 kr. I alt var 35 ansøgninger indstillet til bevilling og 20 blev indstillet til afslag. Agedrup Forsamlingshus får 205.722,50 til udskiftning af eternittag, og Fjordager Idrætsforening 520.000,00 til retablering af hævesænke-springgrav i Agedruphallen. Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening bliver tildelt 40.000,00 til produktion af korte film om Agedrup Sogns historie og 5.000,00 kr. til en computer, der skal bruges til præsentationer af lokalhistoriske arkivalier. Agedrup-Bullerup Boldklub har

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

derimod fået afslag på en ansøgning på 258.000,00 kr. til udvidelse af klubhus med den begrundelse, at Forstadspuljen ikke kan yde støtte til projekter, der kun kommer én forenings brugere til gavn. Også Fredemarks Rideklub har fået afslag på en ansøgning om 28.000,00 til forbedring af udendørsfaciliteter på eksisterende ridebane ved Fredemarksgård. Endelig har Fjordager Idrætsforenings fået afslag på en ansøgning om 220.863,00 til renovering og indvendige fornyelser af klubhus og inventar i fodboldafdelingen. Der er grund til at hæfte sig ved, at der også er afsat midler fra Forstadspuljen til forsøg med såkaldt borgerstyret budgettering. Der afsættes hertil 440.000 til igangværende forsøg i to af de tre lokalområder Bolbro, Skibhuskvarteret og Dalum, og der bliver reserveret yderligere i alt 660.000 kr. til borgerstyret budgettering i tre nye lokalområder. Måske venter Odense Kommunes Center for Civilsamfund på en ansøgning fra Agedrup!


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

8. KL PÅ SKOLEREJSE TIL ØSTRIG

Efter en pause på flere år er der igen åbnet for skolerejser på Agedrup Skole. 8. klasserne har netop været på skirejse til Neukirchen am Grossvenediger i Østrig Af Martin Dyrgaard Rasmussen Efter en pause på flere år har skolen i samarbejde med skolebestyrelse igen gjort det muligt at tage på skolerejse. Dette er blevet taget i mod med kyshånd og skolens 8. klasser er det første hold elever der har været afsted. Efter en del planlægning faldt valget på en skirejse i Østrig. Målet med turen var både socialt men også i høj grad at udfordre eleverne sprogligt, idrætsfagligt, samt få selvsyn for alpernes storhed, som eleverne ellers kun lærer om i geografi. Det blev til 4 dage på ski i fantastisk vejr, hvor der blev flyttet grænser, knyttet venskaber, samt grinet og pjattet.

Udover skolerejse i 8. klasse, har skolebestyrelsen også åbnet op for klasserejser i 3. og 6. klasse. Klasserejser afholdes indlands, mens skolerejser kan afholdes både indlands og udlands.

Skoleleder Mohammed Bibi har p.t. forældreorlov, og skolen har meddelt, at den faste skolespalte, der plejer at være på de følgende sider, denne gang udgår.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Morten Brogaard Malou Peterson Porst Ulrik Kehmann Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GENERALFORSAMLING Den 15. februar 2017 kl. 19.00 i Sognegården Hermed indkaldes til generalforsamling i Agedrup Sogns Beboerforening Onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.00 i Sognegården.

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

22

9. 10. 11.

Valg af dirigent Godkendelse af dagsordenen Formandens beretning Kassererens beretning – herunder fastsættelse af kontingent Agedrup Rundt Beretning fra udvalgene – herunder Heksefonden Indkomne forslag Valg af bestyrelse -Hans Jørgen Zinther (på valg - modtager ikke genvalg) -Anne-Lise Laursen (på valg - modtager ikke genvalg) -Søren Stobbe (ikke på valg) -Heidi Brokmose (ikke på valg) -Vagn Bakman Nielsen (på valg - modtager genvalg) -Tina Clausen Bruun (ikke på valg) -Jesper Banke (på valg - modtager genvalg) Suppleanter til bestyrelsen -Dorthe Reinberg (på valg) -Vakance (på valg) Nedsættelse af evt. ad hoc udvalg Valg af revisorer – samt suppleant Fremtidigt virke Eventuelt

Jesper „Julemand“ Banke ved SuperBrugsen mellem nogle af vinderne af julelodtrækningen.

JULEMANDEN IGEN PÅ SPIL Beboerforeningen og SuperBrugsen julehyggede for børn

Af Hans Jørgen Zinther, formand ASB Tirsdag den 6. december 2016 var julemanden, alias Jesper Banke, igen „på spil“. Julepostkassen i Super Brugsen var igen i år blevet brugt flittigt af områdets børn, som havde lagt deres juleønsker deri. Ud af dem blev fem udtrukket ved lodtrækning, og de fik deres velfortjente gaver af julemanden, da de troppede op sammen med deres forældre henne hos bestyrelsesmedlem, Anne-Lise Laursen. Den hyggelige seance bød tillige på klementiner, pebernødder, sodavand, kakaomælk og øl til de fremmødte forældre. De heldige var: Silke Raundam,Blommehaven 1, 5320 Agedrup

På bestyrelsens vegne Hans Jørgen Zinther formand

Frederikke, Skovhaven 196, 5320 Agedrup Ella Brokmose, Morbærhaven 13, 5320 Agedrup

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Laura Albæk, Piletoften 12F, 5320 Agedrup Ida Marie Nielsen, Rønnehaven 4, 5320 Agedrup


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online LANGHÅRET REDAKTØR! Han har vel nogen til at lave bladet for sig! En af mine venner viste mig et fotografi af en mand, som jeg ikke kendte. Jeg spurgte Vladimir, men han kendte ham heller ikke. Så sagde min ven, at det var da et foto af redaktøren af Agedrup Rundt. Nå, ser han sådan ud, sagde Vladimir. Ja, han er godt nok noget langhåret, men derfor kan han vel godt være redaktør. Det må journalister og den slags måske gerne, eller hva’? For de er vel intertektuelle eller sådan noget, som man bliver, når man er højtstuderende studenter og kan skrive, så vi andre kan forstå

Erik Schmidt og Tove Dyrvig

Kære Olivia I er ikke helt galt afmarcheret. Vi har lige (på bladet) valgt Årets Agedrupper. I den anledning har vor redaktør, som hedder Erik Schmidt, interviewet Tove Dyrvig, og jeg sneg mig til at få et foto af ham, mens han interviewer hende. Se, Erik Schmidt er ikke en hvemsomhelst. Men det undrer mig, at I ikke kender ham, selv om han er en beskeden mand, der ikke sætter foto af sig selv i bladet i tide og utide. Han har været vores redaktør helt fra bladets start, og havde vi ikke ham, så havde vil nok heller ikke noget blad. Han er selv en god fotograf (og har også et godt kamera), og så kan jeg fortælle, at han selv sætter bladet op på en stor

det, som pollertikkerne siger på talerstolen inde i København. Jeg synes da godt nok, at han er god til at lave Agedrup Rundt, hvis altså at det er ham sæl’, der gør ‘et. Men han har vel både fotografer til at fotografere for sig og nogen til og trykke, som man siger. Ja, jeg har givet Vladimir lov at skrive denne gang, for nu ville han altså også til roret, som han sa’. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

skærm, der er koblet på en stor computer. Hans egne artikler er som regel perfekte, og han er flittig, så bladets 32 sider bliver fyldt godt op hver gang. Hans fortid fortaber sig tilbage til gymnasieuddannelse og sidenhen uddannelse som skolelærer på Det Nødvendige Seminarium og derefter ansættelse på Hobro Søndre og Agedrup Skole. Men han kan meget mere end det. Han er selv forfatter og har sit eget bogforlag og er redaktør af andre blade. Nå, ja, han skriver jo også en masse gode artikler til vores eget blad og har lært mig lidt om journalistarbejde. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 40 42 52 13 - hj@zinther.dk Sekretær Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf.: 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Laursen Skovhaven 43, 5320 Agedrup Tlf.: 30 14 59 50 Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51857013 Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

23


KIRKEBLADET FEBRUAR 2016 NR. 2 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6140 6595

www.agedrup-kirke.dk ●

Tove Jørgensen 4174 3518

FRA SKROT TIL SLOT... Nyt køkken i Sognegården Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

I anledning af 500-årsjubilæet for Reformationen plantes et æbletræ på kirkegården!

PLANT ET TRÆ

På kirkegården efter gudstjenesten den 26. februar 2017 Af Lene Marqvardsen

24

I anledning af 500 års-jubilæet for reformationen (som vi her i Agedrup tyvstartede i oktober måned med teaterstykket om Luthers kone, Katharina) vil vi plante vi et æbletræ på kirke-

gården efter gudstjenesten den 26. februar. Plantningen er en del af et landsdækkende program i reformationsfejringen. Efterfølgende byder vi på et let traktement i kirken.

JUNIORKONFIRMANDER IGEN TIL EFTERÅRET Kirken tilbyder igen i år tredjeklasserne at blive juniorkonfirmander

Af Annie Leth Agedrup Kirkes første hold juniorkonfirmander afsluttede deres forløb med at medvirke i Luciaoptoget i kirken første søndag i advent. De otte elever startede efter efterårsferien om torsdagen fra kl. 14.15 til 15.45, og de har sunget, tegnet, malet, hørt bibelhistorie, bedt Fadervor og gået på opdagelse i kirken og på kirkegår-

den. Alt dette for at lære om kirken og kristendommen. Vi tilbyder igen i år tredjeklasserne at blive juniorkonfirmander til efteråret. Mere information i bladet efter sommerferien.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

En titel på en fjernsynsserie – men måske også en god overskrift. Menighedsrådet har brugt julemåneden på en tiltrængt udskiftning af køkken og inventar i Agedrup Sognegård. Fra firser-gult og hængende låger til et knald-hvidt Kvik-køkken, nyt komfur, kopper og kander – og som der også ses og høres i fjernsynet: „Alle har ret til et fedt køkken…“

VELKOMMEN TIL KARIN NEBEL Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet Som nævnt andet sted i bladet er Lene Bischoff-Mikkelsen kun ansat i en 50%stilling i Agedrup Sogn de næste 3 år. Indtil der bliver ansat en præst mere på 50%, har vi fået Karin Nebel, som nogen måske kan huske fra hendes tid i Seden-Åsum, ansat som vikar. Menighedsrådet byder Karin velkommen og glæder sig til samarbejdet.


KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE Den 5. februar kl. 17.00 i Agedrup Kirke for at tænde lys i vores smukke lystræ. Kom og vær med i en stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste.

MORGENSANG Agedrup Kirke, torsdag den 2. marts kl. 9.30

Lyset er i centrum denne søndag i denne kolde tid, og man har selv mulighed for at tænde lys i vores smukke lystræ.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Lyset er i centrum denne søndag, hvor vi samles i skumringens time, i salmer,

læsninger, kort prædiken, lystænding og solosang. Det er selvfølgelig med masser af levende lys, og man har selv mulighed

Efterfølgende er der torsdagscafe i Sognegården (obs. kl. 10.15), hvor alle er velkomne. Ved morgensangen medvirker sognepræst Karin Nebel, kirkesanger Annie Leth og organist Carsten Madsen.

NY PRÆSTEVIKAR PÅ HALV TID

Karin Nebel, der også er ansat ved Ullerslev og Flødstrup Kirker, skal i Agedrup Kirke dele opgaver med Lene Bischoff-Mikkelsen, der på halv tid skal indgå i sjælesorgprogram. Af Karin Nebel, sognepræst Fra 1. januar har jeg fået den glæde at være præst i Agedrup sammen med Lene Bischoff-Mikkelsen. Jeg hedder Karin Nebel, jeg er 44 år gammel og har været præst i 8 år. Ved siden af mine dage som sognepræst i Agedrup er jeg også ansat ved Flødstrup og Ullerslev Kirker. Jeg bor i Ullerslev sammen med mine to børn, Birgitta på 14 og Carl på 4. I min fritid vil jeg meget gerne i haven og pusle rundt, men en god krimi på tv kan sagtens hive mig ind igen. Jeg glæder mig til at komme rigtig i gang sammen med jer i Agedrup. Glæ-

der mig til at møde jer og lære jer at kende.

25

TO FASTE KONTORDAGE

Jeg får to faste „kontordage“ om ugen, hvor jeg naturligvis gerne vil have besøg i Sognegården. Ud over de faste ugentlige dage, har Lene og jeg fordelt vores fælles arbejde på den måde, at vi hver især har hovedansvaret for de kirkelige handlinger og opgaver på skift, en uge ad gangen. Der vil derfor være uger, hvor jeg er i Sognegården oftere. Mine faste Agedrup-dage bliver tirsdage og torsdage, men jeg kan naturligvis altid kontaktes via telefon, sms eller mail, ligesom min lille røde Hyundai også kan køre til Agedrup andre dage.

Karin Nebel, der ansættes i vikarstilling på halv tid og skal deles om arbejdet med Lene Bischoff-Mikkelsen.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


NB

NOTABENE

Torsdag, den 2. februar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Søndag den 5. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmisse-/musikgudstjeneste Torsdag, den 9. februar, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng sammen af hjertens lyst Tirsdag, den 21. februar, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden Torsdag, den 23. februar, kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke Godnathistorie i kirken Tirsdag, den 28. februar, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 2. marts, kl. 9.30-9.55 i Agedrup Kirke Morgensang Torsdag, den 2. marts, kl. 10.15-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé (OBS tidspunkt!) Søndag, den 12. marts, kl. 15.00 i Agedrup Kirke GOSPEL- og nadvergudstjeneste Tirsdag, den 21. marts, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden

26

Torsdag, den 23. marts, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 6. april, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Palmesøndag, den 9. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Børnevenlig gudstjeneste. Tirsdag, den 18. april, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden Tirsdag, den 18. april, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 20. april, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng sammen af hjertens lyst

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

NYT NAVN TIL SORGGRUPPE FOR BØRN OG UNGE Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst ’Den fynske sorggruppe for børn og unge’ - BUSF.dk - er det nye navn for foreningen Børn og Unge i Sorg på Fyn, som vi støtter her i sognet også via kollekten i kirken. Det er kun navnet, der er ændret. Alt andet er det samme som tidligere i forhold til målgruppe, arbejdet og formålet. Man kan ikke fjerne børns sorg, men vi kan lindre, og det er vitalt i at komme godt videre efter så stort et tab, at man også har jævnaldrende at snakke med det om. Dette er der mulighed for i sorggruppen under vejledning af altid to erfarne sorggruppe ledere. Den fynske sorggruppe er et initiativ tilbage fra 2010. Opgaven er at etablere sorggrupper for børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende. Gruppen er vejledningsvis for børn mellem 10 og 18 år og er gratis. Mødested er Thomas Kingos Kirke i Odense, og optag er fra hele Fyn. Foreningen modtager ingen offentlige eller kommunale tilskud – og foreningens arbejde afhænger derfor af legater, donationer og medlemskab. Man kan tegne personligt medlemskab for kr. 100. Foreninger, skoler, menighedsråd kan tegne et kollektivt medlemskab for kr. 1.000 om året. Obs. Foreningen har også fået ny bankforbindelse. Kontonummer kan ses på hjemmesiden www.busf.dk. Det er også muligt at give et bidrag via Swipp på vores telefon: 29893911. Se mere på vores hjemmeside


NU ER SOGNEPRÆSTEN OGSÅ ANSAT SOM SJÆLESØRGER PÅ NETTET

-Sjælesorgen har altid stået mit hjerte nær, siger Lene Bischoff-Mikkelsen, der er uddannet supervisor og bl.a. været med til at starte ’Den Fynske Sorggruppe for børn og unge’.

Lene Bischoff-Mikkelsen er nu sognepræst på halv tid, mens hun samtidig er ansat i det folkekirkelige projekt - SPN - Sjælesorg på nettet. Initiativet kommer fra landets biskopper. Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst En hva’for én? Begrebet sjælesorg er måske ikke så kendt, men sjælesorg er faktisk gammel som kirken og dens budskab. Det betyder ’omsorg for sjælen’, og i praksis at (sogne-)præsten står til rådighed for fortrolige samtaler. Det kan være om alt mellem himmel og jord, om det der måske tynger eller nager, eller noget man bare gerne vil dele under 4 øjne. Man kan tale om Gud; bede en bøn, hvis man har lyst. Det er altid dén, der opsøger præsten, der sætter dagsordenen. Sjælesorg er ikke terapi, men en samtale, hvor livet og døden kan sættes i et større perspektiv. Sjælesorg er gratis, der er altid 100% tavshedspligt, og der skrives ikke noget ned. TRE-ÅRIGT PROJEKT

Normalt kontakter man sin sognepræst,

men de fleste af os er jo også på nettet i dag, og Folkekirken vil gerne være med, hvor folk mødes. Derfor relanceres eller ’re-brandes’ sjælesorgen nu ved et nyt, stort folkekirkeligt projekt, der hedder SPN (sjælesorg på nettet). Her får man nu muligheden for at chatte online og fuldstændigt anonymt med en præst inden for bestemte åbningstider. Man kan også i dette regi snakke over telefonen, hvis man hellere vil det. Initiativet til SPN kommer fra landets biskopper. Der er sat 8,3 millioner kroner fra Folkekirkens Fællesfond til det 3-årige projekt, der begyndte 1. januar i år. HJERTET MED

samtalevejledning. Sjælesorgen har altid stået mit hjerte nær, og jeg har bl.a. været med til at starte ’Den Fynske Sorggruppe for børn og unge’, hvor jeg er gruppeleder. Jeg er også kontakt- og netværksperson for ’Sorggrupper i Folkekirken’ i Fyns Stift, ligesom jeg fungerer som supervisor. OGSÅ PÅ GAMMELDAGS FACON

De næste 3 år er jeg ansat 50% i SPN. Det glæder jeg mig meget til. Jeg er også meget glad for at kunne fortsætte som sognepræst i Agedrup – nu på halv tid. Man er fortsat velkommen til at opsøge mig eller den vikar, der er ansat i den anden halve sognepræstestilling, for en sjælesorgssamtale på den ’gammeldags’ facon.

Denne nyskabelse skal jeg være en del af. Mine forudsætninger er, ud over at være præst gennem mange år, en længere videreuddannelse i sjælesorg og AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017

27


MØD OS I TORSDAGS-CAFÉEN Første torsdag i hver måned kl. 10.00 – 12.00 i Sognegården Af Karin Ritter Første torsdag i hver måned kl. 10.0012.00 er der arrangeret musikunderholdning og foredrag med spændende emner, som spænder vidt. Der serveres kaffe og te, og man medbringer selv evt. brød til kaffen. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. I Torsdags-caféen er alle velkomne til at tilbringe et par hyggelige timer med sang, snak, kaffe og hyggeligt samvær.

Program for foråret 2017

et stemningsbillede fra barndommen i 50’ og 60’erne, fortalt så det bliver genkendeligt for os alle. DEN 2. MARTS

OBS: 10.15-12.00 (morgenandagt i kirken 9.30-9.55). Et liv på skoleskibet er vel mange drenges drøm. Jesper Ussing fortæller om sine oplevelser i sit foredrag. DEN 6. APRIL

Danmarks ældste harmonikagruppe Odense Accordeon leverer underholdning. Oplev musik fra Bach til Beatles

DEN 2. FEBRUAR

Palle Jensen fortæller om et glimt i øret,

MØD OS TIL TIRSDAGSSILD Tredje tirsdag i hver måned kl. 11.00 – 13.00 i Sognegården

Af Annie Leth og Carsten Madsen Kom og vær med til årets første „Syngsammen“. Som en dejlig afslutning på dagen vil vi i vinterens skumring synge nogle af vores dejlige vintersange og selvfølgelig alle mulige andre sange, som vi har lyst til at synge. Kirkesanger Annie Leth og organist Carsten Madsen medvirker. Menighedsrådet serverer et let traktement for 30 kr., drikkevarer kan købes for 10 kr.

28Datoer foråret 2017 DEN 21. FEBRUAR DEN 21. MARTS DEN 18. APRIL

GODNATHISTORIE I KIRKEN Kom og vær med torsdag den 23. februar

Kom gerne i nattøj med din dyne, bamse og sut og få læst godnathistorie af Gitte og syng godnatsange med Annie.

SYNG SAMMEN VED FYRAFTENSTID Sognegården, Agedrupvej 12, torsdag den 9. februar kl. 17.00 – 19.00

Frokost-Caféen „Tirsdagssilden finder sted i Agedrup Sognegård, hvor der serveres tre slags sild og tre slags ost, brød og smør. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr., og der kan købes drikkevarer. Vi inviterer til en frokost i hinandens hyggelige selskab, hvor alle er velkommen uden tilmelding. Dette foregår følgende dage:

Af Gitte Knudsen og Annie Leth

Kirkesanger Annie Leth medvirker!

Det foregår i Agedrup Kirke torsdag den 23. februar kl. 18.30 – 19.00 Du må gerne tage far eller mor med, og du må gerne komme alene. Du går sikkert i dagpleje eller børnehave, men alle er velkomne.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Sammen med jer vil vi skabe en hygge-godnat-stemning gennem fortællinger fra Biblen og sange. Det er ikke en gudstjeneste, men vi slutter med fadervor. Vi glæder os til at se jer!


GØR EN VERDEN TIL FORSKEL SULT-karavanen kører igen onsdag den 1. marts.

I år hedder kampagnen ‘Tag del’ og opfordrer også til, at børn og unge tager del i Sogneindsamlingen søndag den 12. marts 2017. Karavanen er et roadshow, hvor hjemvendte volontører rejser rundt i hele landet for at oplyse og engagere børn og unge i kampen mod fattigdom.

Unge samler ind til Folkekirkens Nødhjælp!

SULT-Karavanen er en del af Folkekirkens Nødhjælps årlige kampagne for børn og unge. Kampagnen opfordrer til, at børn og unge tager del i Sogneindsamlingen.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen SULT-Karavanen gæster atter Agedrups konfirmander. For 10. år i træk, får årets konfirmander her i sognet besøg af Karavanen, der er en del af Folkekirkens Nødhjælps årlige kampagne for børn og unge. Kampagnen fortæller børn og unge om fattigdom og viser, hvordan man som dansker kan være med til at gøre en forskel. I år hedder kampagnen ‘Tag del’ og opfordrer også til, at børn og unge tager del i Sogneindsamlingen søndag den 12. marts 2017. Karavanen er et roadshow, hvor hjemvendte volontører rejser rundt i hele landet for at oplyse og engagere børn og unge i kampen mod fattigdom. Volontørerne vil fortælle om deres oplevelser i ord, lyd og billeder og teste konfirmandernes viden om forholdene i verdens fattigste lande. Volontørerne laver desuden aktiviteter med deltagerne i mindre grupper. Undervejs stilles sulten med et måltid, vores frivillige ved kirken har lavet (stor TAK for det !) og besøget slutter med en andagt i kirken.

Sogneindsamling i Agedrup søndag den 12. marts 2017!

De særlige og godkendte indsamlingsbøsser.

DONÉR EN BRUGT MOBIL! Afleveres på kirkekontoret - konfirmander kan aflevere til karavanen!

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

29

Konfirmander og alle andre i sognet opfordres til at donere brugte mobiltelefoner. Folkekirkens Nødhjælp sælger mobilerne til et firma som renser, ordner og derefter sælger dem i Asien. Overskuddet fra salget går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med verdens fattigste. Mobiler kan afleveres på kirkekontoret, og konfirmander kan aflevere på selve dagen, hvor karavanen kommer forbi.

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS KLUMME Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen november/ december 2016

Døbte Ingen

Af Carsten Bech Madsen, organist

Viede og kirkeligt velsignede

GOSPEL I KIRKEN

Ingen

Døde, bisatte og begravede 30. 11. 2016 3. 12. 2016 7. 12. 2016 13. 12. 2016 15. 12. 2016 18. 12. 2016 19. 12. 2016 23. 12. 2016

Karen Kjærsgaard Hansen, Gåseholmvej 23, Agedrup Ole Pedersen, Buen 18, Bullerup Bendt Jørgen Hansen, Arendalsvej 5, Bullerup Anna Josefine Hansen, Fridasholmvej 34, Odense NØ Birthe Knudsen, Skovhaven 80, Bullerup Margit Henny Hansen, Kragsbjergvej 89, st. 111, Odense M Per Boye, Piletoften 12B, Agedrup Jytte Elsa Rasmussen, Blommehaven 4, Bullerup

AGEDRUP KIRKE

Søndag den 12. marts kl. 15.00 får Agedrup Kirke besøg af Gospelkoret Emmaus. Koret deltager i gudstjenesten, der er en afslutning på indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Gospelkoret Emmaus holder til i Metodistkirken i Odense, men laver mange koncerter i hele landet. Der er lagt op til en festlig gudstjeneste med masser af iørefaldende sang. Koret ledes af Mette Risager.

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag Karin Nebel, L. Kr. Larsensvej 14, 5540 Ullerslev - 30483539 - kaneb@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær Vibeke Lundgreen er pt. sygemeldt. Der henvises til Seden Kirkekontor, Mindelundsvej 110, 5240 Odene NØ tlf. 6610 9447 – mail: elr@km.dk -

30

Ti., to. og fre. kl. 9.00-11.00 - Vedr. lån af sognegård, afhentning af nøgler mm.: kontakt venligst Tove Jørgensen, tlf. 4174 3518 mail: tj@agedrup-kirke.dk

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Gospelkoret Emmaus.

IGEN BØRNEKOR I AGEDRUP KIRKE

Vi forsøger at lavet et nyt børnekor til kirken. Derfor er interesserede sangere fra især 3. og 4. klasse inviteret til at være med i koret. Koret øver hver torsdag i sognegården fra kl. 15.10 til 16.30. Det er tanken, at koret skal deltage i udvalgte gudstjenester i løbet af året. Når sangerne har deltaget i korprøverne og også er med ved gudstjenesten, bliver der udbetalt løn til de enkelte sangere. Der er altså mulighed for, at sangerne kan få de-


Børnekor - noget for dig? Kontakt organist Carsten Madsen på mobil 2327 8953 eller pr. mail organist@agedrup-kirke.dk

res første „job“ og første indtjening her. Nogle sangere har allerede fået et brev med en invitation, og der er allerede tilmeldt sangere. Hvis der er flere, der er interesserede i at være med i koret, skal man kontakte organist Carsten Madsen pr. SMS/ telefon 23278953 eller pr. mail organist@agedrup-kirke.dk.

I første omgang skal vi bruge følgende oplysninger: Sangerens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse (hvis det haves). Sangerens mors/fars navn, telefonnummer og mailadresse. Den første korprøve var Fra indvielsen af orgelet. Det er Carsten Madsen yderst t.h. torsdag den 19. januar 2017, Mange har spurgt mig, om der vil men nye sangere kan godt nå at være blive mulighed for at komme til at høre, med på torsdag. hvad orglet egentlig kan, og derfor har jeg arrangeret, at vi får besøg af en af NYT ORGEL I 3 MÅNEDER Fyns dygtigste organister, Tina ChristiI slutningen af januar er det 3 måneder ansen sammen med en saxofonspiller, siden, vi havde indvielse af det nye or- men menigheden må vente til 18. maj gel. I mellemtiden har menigheden haft kl. 19.30. mulighed for at høre lidt til orglets forSæt X i kalenderen. måen, ligesom konfirmanderne har studeret det på nært hold.

31

AGEDRUP RUNDT 134 - FEBRUAR 2017


GUDSTJENESTER *Sidste søndag efter Hellig 3 Konger, den 5. februar Septuagesima søndag, den 12. februar Seksagesima søndag, den 19. februar

Kl. 17.00 Kl. 14.00 Kl. 11.00

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Karin Nebel

Kyndelmisse

FASTETIDEN *Fastelavnssøndag, den 26. februar *Torsdag, den 2. marts 1. søndag i fasten, den 5. marts *2. søndag, den 12. marts 3. søndag, den 19. marts Midfaste, søndag, den 26. marts Maria bebudelse, søndag, den 2. april

Kl. 11.00 Kl. 9.30 Kl. 11.00 Kl. 15.00 Kl. 14.00 Kl. 11.15 Kl. 9.00

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Lene Bischoff-Mikkelsen Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel Karin Nebel C.O. Christensen

Plant et træ! Morgensang

PÅSKEN Palmesøndag, den 9. april Skærtorsdag, den 13. april

Kl. 11.00 Kl. 17.00

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Nebel

Børnevenlig Udvidet nadver

Musikgudstjeneste

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

GOSPEL-OG NADVERGUDSTJENESTE Gudstjeneste med Gospelkoret Emmaus søndag, den 12. marts kl. 15.00 Agedrup Kirke.

32 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Som afslutning på Folkekirkens Nødhjælps store landsindsamling, der også finder sted i vores sogn, vil vi traditionen tro også i år holde musikgudstjeneste. Tidligere har vi haft rock på programmet. I år har vi gospel i gudstjenesten med et supergodt kor. Vi har nemlig fornøjelsen af at kunne præsentere Gospelkoret Emmaus fra Metodistkirken, Odense, der har gæstet os før. Musikgudstjenesten er med nadver, som er „rigtigt“ brød, der rækkes fra præsten videre fra menneske til menneske, som tegn på at brød skal deles og rækkes videre ud i verden.

De har været her før: Gospelkoret Emmaus fra Metodistkirken, Odense Læs mere om Gospelkoret Emmaus under organistens klumme.

Nr. 134 - FEBRUAR 2017

Profile for Agedrup Kirke

AR134  

AR134  

Profile for agekirke