Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

133

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

DECEMBER 2016 NR. 133 22. ÅRGANG 

AMATØRARKÆOLOG FÅR HJÆLP AF 3D-RADAR Brian Bechmann, der er ivrig, lokal amatørarkæolog, leder stadig efter oldtidsfund i området. Mere end 1.000 effekter har han ved hjælp af sin metaldetektor fundet i Vester Kærby-området. Der arbejdes med en teori om, at et stort areal ved V. Kærby har været et residensområde for en lokal konge, der er blevet betegnet som Ladbykongen. For nylig fik Brian Bechmann forsøgsvis en hel mark ved Kærby Fed gennemtjekket med 3D-radar, som Rambøll havde stillet til rådighed.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Syng julen ind, Det nye menighedsråd, Julekoncert med Fynbokoret, 25 år med Annie og Vær med i vores café-liv!

S. 24-32

Midt i julehyggen s.16-17

Skolens motionsdag s. 21 AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


AR

Byens juletræ

AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

Emil fra Lønneberg

erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther

■ Byens juletræ, der står på byens torv, leveres igen i år af Ove Hjulmand på Radbyvej. Vi har valgt et af de største træer, han har, men må selvfølgelig skære lidt af det, da det skal passe ned i røret på pladsen ved Butikstorvet og til vores lys. Kig forbi på torvet!

WWW.FJORDAGERSCENEN.DK

6610 7575 6610 8057 6085 6530 6610 7510

■ Fjordagerscenen spiller på Agedrup Skole EMIL FRA LØNNEBERG 25. november kl. 19.00 26. og 27. november kl. 15.00 28. november kl. 19.00 2. december kl. 19.00 og 3. december kl. 15.00 Kom og se Astrid Lindgrens festlige skuespil og kom i godt julehumør

Agedrup Lokalhistoriske Forening

4042 5213

SKOLEN Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. februar 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 8. januar 2017.

Der ligger nu 141 luftbilleder fra lokalområdet tilgængelige på Lokalhistorisk Forenings Facebookside. Her er et luftbillede med udsigt over fjorden.

Nr. 133 - DECEMBER 2016


FOR FÅ ULYKKER - INTET FORTOV

Der skal ske ulykker før kommunen imødekommer ønsket om fortov

Af trafikudvalget, v. Dorthe Wallentin Vi havde et konstituerende møde 28. september 2016, hvor vi fulgte op på de punkter, vi havde med i Agedrup Rundt i april nr. 129. Det grønne område ved Butikstorvet.

KVARTERPARKEN

Ønske om blomstereng. Hertil svarer parkforvalteren Hanne, at hun endnu ikke ved om der er budget i år. Dette følger vi løbende op på. MINDESTEN

Ønske om opfriskning i form af ny beplantning. Parkforvalteren Hanne skriver tilbage via mail, at hun endnu ikke har besluttet, hvad der skal ske ved mindestenen på Brolandvej. Igen vil vi følge op på dette. Mindestenen var i foråret/sommeren 2016 tilgroet i ukrudt, hvilket mange var kede af og nogle tog selv affære og kontaktede vores kære parkforvalter, der gjorde noget ved sagen. Hun fortalte, at området ved mindestenen var registret som rekreativ sti, hvilket betyder, at der nærmest ingen vedligeholdelse er, og at hun har ændret det til parksti, så der igen bliver udført vedligeholdelse. FORTOV PÅ BROLANDVEJ

Civilingeniør Karsten fra By- og Kulturforvaltningen, informerer om, at han desværre har dårligt nyt omkring fortovet. Han skriver: „Hvis der skal anlægges et fortov skal der ligeledes laves nye afvandingsforhold, da den bløde rabatkant, hvor vandet p.t. løber hen, forsvinder. Det betyder, at anlægsprisen mere eller mindre fordobles, hvorfor et groft estimeret anlægsoverslag for ca. 550 m. fortov lyder på mellem 550.000-1.000.000,- kr. Odense Kommune modtager mange henvendelser og det er desværre ikke muligt at tilgodese alle borgernes ønsker. Ifølge forvaltningens strategi for trafiksikkerhed er det bestemt, at det er de lokaliteter med flest uheld, som skal saneres først – dette sikrer en ensformet behandling af alle henvendelser. Da der ikke er sket nogle politiregistrerede personskadeuheld på det sidste stykke af Brolandvej, kan forvaltningen ikke imødekomme vores ønske om, at få anlagt fortov.“ TRAFIKMÅLING PÅ BROLANDVEJ

Trafikmålingen på Brolandvej ved nr. 50 har vist en trafikmængde på ca. 1.030 køretøjer pr dag, med en gennemsnitshastighed på ca. 41 km/t.

KRYDSNINGSHELLE PÅ KERTEMINDEVEJEN MOD BROLANDVEJ

Krydsningshellen kan p.t. ikke prioriteres med afsæt i Odense Kommunes Strategi for Trafiksikkerhed. Da lokaliteten hvor krydsningshellen ønskes ikke er udpeget som en sort plet kan den ikke prioriteres iflg. civilingeniør Karsten fra By- og Kulturforvaltningen. FORSTADSPULJEN

Ansøgningfrist var d. 1. november 2016. Vi er blevet enige om at vente med at søge støtte herfra, til vi har fundet ud af, hvad det er vi ønsker for Naturparken. I vil løbende blive orienteret herom via Agedrup Rundt samt Facebook. INDKOMNE ØNSKER FRA BYENS BORGERE

-Bump på Mellemhaverne -Forlængelse af fortov på Agedrupvej mod Kirken og Forsamlingshuset -Husk og brug app’en giv et tip – det virker.

Hvem er i trafikudvalget? (har du lyst til at være med?) Vi er et team bestående af 4 beboere i Agedrup/Bullerup, der ønsker det allerbedste for vores skønne by. Vores erfaring er, at Odense Kommune lytter mere til én gruppe af mennesker fremfor enkeltpersoner. Ole Christiansen, 87 år, pensioneret postmester, har boet i området i 26 år. - Interessen er sikkerhed på stier og veje samt artikler til Agedrup Rundt. Poul Nielsen, 79 år, pensioneret værkfører, har boet i området i 53 år. - Interessen er sikkerhed på stier og veje i området. René Theilgaard, 57 år, Regionschef hos Medical Danmarks A/S, har boet i området i 16 år. - Interesse er trafikken som 1. prioritet. Dorthe Wallentin, 36 år, regnskabsassistent, har boet i området i 10 år. - Interessen er de grønne områder og direkte dialog med byens borgere via Facebook. Har du ønsker eller spørgsmål, så grib pennen og skriv til: Ole Christiansen, h.c.olee@privat.dk Poul Nielsen, poul.nielsen@direkte.org René Theilgaard, rt@medical.dk eller Dorthe Wallentin, d_reinberg@hotmail.com

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

3


4

MAN MÅ KÆMPE FOR DET MAN HAR KÆRT Der er mange bolde i luften over 35-årige Louise Friis, men måske har hun ikke sit gåpåmod fra fremmede. Hendes farfar, hvis mor var halvt sioux-indianer og halvt masai, var amerikansk soldat og „læderhals“, der under Vietnamkrigen blev kastet ud over junglen. Nr. 133 - DECEMBER 2016


Af Erik Schmidt -Det er svært at planlægge noget som helst! Vi må nyde dét, vi har lige nu! Sådan ser Louise Friis på sin og familiens situation lige for tiden. -Det hele kan ændre sig med et opkald! Louise er glad for sit arbejde, som socialrådgiver på Odense Universitetshospitals neurologiske afdeling, men for tiden har hun delvis plejeorlov for at have tid til at tage sig af sin mor, der i en alder af 58 år kun har 14% af fuld lungekapacitet tilbage. Moren, der har det som hospitalsvæsenet kalder en „forventet kort restlevetid“, venter på at kunne få en lungetransplantation, men det kræver en organdonor. Der er 27 på ventelisten, men flere forhold spiller ind. Blodtype og størrelsen på lungerne for eksempel. Louise sover med telefonen inden for rækkevidde, for når Rigshospitalet får fat på de rigtige donorlunger, så skal det gå stærkt. -Hvis de ikke i situationen får fat på én af os, så går tilbudet videre til næste patient. BRYLLUPSFEST SOM FAMILIEARBEJDSDAG

Louises mor bor tre dage hjemme hos sig selv, men fire dage om ugen bor hun hos Louise, hendes mand, Jacob og børnene Bjørk, 9, Storm, 7, Saxe, 4, og Nor, 2. De bor på hjørnet mellem Lunden og Borsvinget i det gamle bageri, som de nænsomt har gennemrenoveret og sat deres præg på. Der er masser af sjæl i køkken-alrummet, hvor der er et langt plankebord med mindelser om forsamlingshus, og midt i det hele er der en finsk masseovn, som har erstattet det gamle oliefyr. Renoveringen har været et stort projekt, som i starten var så omsiggribende, at Louise og Jacobs bryllup for syv år siden, blev fejret som arbejdsdag med familien. På taget er der solpaneler. Familien trækker gerne på vedvarende energikilder, og Jacob har på det seneste arbejdet med rådgivning inden for vindmøllebranchen. Han er ellers gymnasielærer, men havde efter at være ramt

af meningitis for et par år siden, brug for at arbejde med noget andet. Nu er han tilbage på Mulernes Legatskole som gymnasielærer på halv tid, mens han stadig har tilknytning til vindmøllebranchen. PLEJESENG I STUEN

På familiefronten er der noget at holde sammen på for 35-årige Louise Friis. -Det var et kæmpechok for os, da min mor for 2½ år siden pludselig kollapsede og fik konstateret KOL og lungeemfysém. Louise, der er enebarn, fik af lægerne at vide, at hvis moren overlevede, ville hun i hvert fald få et helt andet liv. Da hun kom hjem fra hospitalet, fik Louise og Jacob installeret plejeseng i deres stue, og det var mens Louise var gravid. Lægerne begyndte at tale om en lungetransplantation, hvilket er en meget kompliceret affære. Mere kompliceret end en hjertetransplantation. For at komme på venteliste skal man på én gang være så dårlig, at man ikke har udsigt til en lang restlevetid, men samtidig så god, at man fysisk kan klare en transplantation og en barsk efterbehandling med stærk medicin. I disse dage er det præcis 15 måneder siden, moren kom på ventelisten, og for Louise er det blevet en hjertesag, at alle får taget stilling til organdonation. På den internationale Organdonationsdag var hun fire timer på gågaden for gøre opmærksom på sagen (tjek sundhed.dk, red.) -I Norge og Sverige er organdonation ikke noget man skal tilvælge, men noget man kan frabede sig, og det betyder en øget donorrate og flere, der overlever ventetiden. KÆMP FOR DET DU HAR KÆRT

Louise Friis er vant til at kæmpe for det, hun har kært. Hun er vokset op i Odense som alenebarn sammen med sin alenemor, der også var socialrådgiver med sans for skæve eksistenser og forskellige opvækstvilkår. Som elev på Risingskolen var hun elevrådsrepræsentant, og hun var som teenager ude for nogle skelsættende oplevelser, der fik hende til at „tage kampen op“ i stedet for at vende den anden kind til.

Louises relativt mørke hudfarve, som hun har arvet fra sin tysk-amerikanske far, har somme tider ført til racistiske tilråb og overgreb. -Jeg har selv skilt mig ud, og derfor tror jeg, jeg er lydhør over for andre, der skiller sig ud og ikke passser ind i systemets kasser. -Vi lærer også vores børn at sige fra over for uretfærdigheder. Louise ved godt, hvor hendes sociale engagement stammer fra. -Min mor har altid hevet mig med til diverse demonstrationer, da jeg var helt lille, og hun var aktiv i forældreråd og indsamlinger til Røde Kors osv. -Jeg har det sådan at hvis der er noget man ønsker skal blive bedre, så er man nødt til at kæmpe for det i stedet for at gå og brokke sig i krogene. Det sidste har jeg ikke særlig stor respekt for! FARFAR VAR LÆDERHALS

Derfor har både Louise og Jacob som forældre deltaget i diverse bestyrelser for børnehuse og skole. Louise har været med i bestyrelsen for Børnehuset Hvenekilden og i forældrerådet, mens Jacob har været med i skolebestyrelsen på Agedrup Skole. Begge trak sig dog, da de begyndte at arbejde med konkrete planer om sammen med andre forældre fra lokalområdet at etablere en friskole, fordi de gennem nogle år har været utilfredse med Odense Kommunes nedskæringer på økonomi og normeringer. Louise var for nogle år siden medstifter af Odense Forældreorganisation, som hun blev formand for, og hun er stadig med i forældrerådet i Hvenekilden. -Men man må vælge sine kampe med omhu, og jeg må også kigge på, hvad vores børn er bedst tjent med. Friskolens starttidspunkt er udsat indtil den endelige lokation er fundet. Der er mange og store bolde i luften over Louise Friis, men hendes farfar, hvis mor var halvt siouxindianer og halvt masai, var amerikansk soldat og „læderhals“, der blev kastet ud over junglen i Vietnam og blev alvorligt såret. Det er en helt anden og spændende historie. Men noget kunne tyde på, at hun ikke har sit mod og sit action-gen fra fremmede. AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

5


DE NOMINEREDE TIL AGEDRUP RUNDT-PRISEN Fem personer er indstillet til AGEDRUP RUNDT PRISEN 2016. Nu skal bladets bagland vælge, hvem der skal have prisen. Afgørelsen offentliggøres i januar. blevet belønnet for sit store arbejde.

HELGE RASMUSSEN, LUNDEN 59

Indstillet af Hans Jørgen Zinther Helge Rasmussen er en ægte Agedrupper, der sikrer lokalbefolkningens omtale i Fyens Stiftstidende. I skolen har han udført adskillige tillidsstillinger til gavn for eleverne. Skolearbejdet har været det primære i hans hverdag i Agedrup. Hans fortid med mange indsatser i idrættens verden gjorde ham nærmest til ambassadør for Agedrup og Bullerup. Helges hverdag er i og for Agedrup/ Bullerup i alle handlinger. TOVE DYRVIG, DALTOFTEN 43

Indstillet af Anne-Lise Laursen Tove har gjort et stort stykke arbejde i Agedrup Sogns Beboerforening, både som formand i sin tid og det store arbejde hun var med til, da historien om Agedrups Sogns Beboerforening blev til. Så jeg synes, at hun fortjener AR-prisen 2016, da jeg mener, at hun aldrig er

ANNIE LETH, SKOVHAVEN 85

Indstillet af Lene Marqvardsen Annie har nu arbejdet trofast for Agedrup Kirke i 25 år. Efter at hun er stoppet som lærer og har fået mere tid, har hun engageret sig meget i kirkens arbejde. Hun underviser minikonfirmander, springer til når der mangler konfirmandunderviser, arrangerer luciaoptog, når vi mangler fast organist, er personalerepræsentant i menighedsrådet, afholder syng-sammen arrangementer sammen med organisten og holder godnathistorie i kirken sammen med Gitte Knudsen. HELLE OG SØREN GRØNNING, DALTOFTEN 127

Indstillet af Erik Schmidt Søren og Helle Grønning har med flid, nytænkning og sans for kvalitet skabt

positiv opmærksomhed om Bullerup og Agedrup ved at have gjort Møllekroen til ét af Fyns bedste madsteder, og samtidig skabt en stor arbejdsplads, der med 22 fastansatte er én af de største i Bullerup. MICHAEL STENGEL PETERSEN, BLOMMEHAVEN 6

Indstillet af Erik Schmidt Michael har nu i en årrække været formand for Agedrup Bullerup Boldklub, og i hans tid har klubben udviklet sig både sportsligt, materielt og socialt. Det er ikke mindst sket på grund Michaels store engagement og venlige foretagsomhed, der forløser mange gode viljer og kræfter i klubben. Personer, der er med i Agedrup Rundts redaktionspanel, kan ikke tildeles AR Prisen.

NYE INDFLYTNINGER I BULLERUPPARKEN Imens bygges der på de bageste huse

6 Af Ole H. Christiansen Der sker stadig indflytninger i Bullerupparken, og her er fru Sonja Jørgensen fra Seden ved at flytte ind i sin nye bolig, som hun nu skal til at indrette sig i, når alle flyttekasserne er tømte. Der er allerede flyttet flere familier ind i de første rækkehuse, mens der bygges på fuld kraft på de bageste. Fortove og parkeringsfelter for lejerne er etableret, men der mangler selvfølgelig en masse finish. De første store plæner ud mod Brolandvej ses allerede grønne, og græsset er klippet første gang på den ene af plænerne, så september var en god måned til såning af græs.

Sonja Jørgensen fra Seden ved at flytte ind i sin nye bolig i Bullerupparken.

Nr. 133 - DECEMBER 2016


TEKNOLOGISK TINGFINDER PÅ KÆRBY FED Amatørarkæologen Brian Bechmann får mark ved Kærby Fed tjekket for oltidslevn med 3D-radar

Af Erik Schmidt

Jimmy Frydenberg fra Rambøll i færd med at rulle sin lille specialtraktor ud af Kassevognen.

3D-radaren på arbejde ved Kærby Fed.

I 2012 fandt amatørarkæologen Brian Bechmann to vikingesølvskatte med mønter og smykker på et markområde ved Vester Kærby, og museumsinspektør Mogens Bo Henriksen sagde, at skattene var fundet i en del af et residensområde for en lokal konge, der er blevet betegnet som Ladbykongen. Brian Bechmann, der bor i Seden Syd, leder stadig efter oldtidsfund i området. Mere end 1.000 effekter har han ved hjælp af sin metaldetektor fundet. For nylig fik han efter aftale med ejeren forsøgsvis en hel mark gennemtjekket med 3Dradar, som Rambøll havde stillet til rådighed. Rambøll har dette helt særlige udstyr og vil gerne gøre reklame for det, siger Jimmy Frydenbjerg fra firmaet. Han ligner en mand, der kan lide sit arbejde, da han kommer kørende i sin kassevogn og triller det lille teknologiske specialkøretøj ud på marken ved Kærby Fed. Brian Bechmann følger Jimmy Frydenberg og specialkøretøjet med øjnene. En realistisk arbejdskapacitet er 10 ha om dagen. Det er især stolpehuller fra langhytter, stensætninger og metalkoncentrationer, der er målet for undersøgelsen, men resultatet af den foreligger først efter et nærmere analysearbejde. PÅ REDNINGSMISSION

Brian Bechmann viser her ét af sine fund. Peter Baun fra V. Kærby kigger på.

Brian Bechmann har kontakt til museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, der ifølge Bechmann ikke afviser at ville bruge resultaterne fra undersøgelserne, men det er den ihærdige amatørarkæolog selv, der tager ansvaret for rekognosceringsog fundrapporter, og det er også ham, der selv laver aftaler med lodsejere. For Brian Bechmann personligt er der tale om en hobby, som han finder megen ro ved, og det har han brug for efter at være blevet udsat et brutalt hjemmerøveri i 2009, der har efterladt ham med diagnosen posttraumatisk stresssyndrom. Interessen for naturen og historien forenes i hans hobby, og når han er ude med metaldetektoren, føler han også, han er på en redningsmission. -Amatørarkæologer er med til at redde historiske og forhistoriske genstande. Det er jo sørgerligt at se, at der er tusindvis af forhistoriske ting i jorden, der smadres. Hver gang Brian Bechmann går ud med sin metaldetektor og leder efter oldtidsfund, finder han noget. Han har blandt andet fundet fragmenter af sværd og økser fra bronzealderen. Det er første gang, at han har fået hjælp af Rambølls lille specialtraktor med 3D-radarteknologien. Nu venter Brian Bechmann spændt på resultaterne.

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

7


8

Nr. 133 - DECEMBER 2016


Egon Nielsen har efter 30 års solidt foreningsarbejde trukket sig tilbage.

NY FORMAND I SKYTTEKREDSEN

Bullerup Skyttekreds har både lokaler i Mølledammen og på Engløkken.

VELDREVET FORENING

Den nye formand, Klaus Mørkeberg

Af Erik Schmidt Alt forander sig hele tiden, og hvis man de seneste 30 år ikke har kunnet regne med andet, så har man i det mindste kunnet regne med, at Egon Nielsen med rettidig omhu og venlig myndighed styrede Bullerup Skyttekreds. Men det er også slut nu. Egon er overgået til de meniges rækker, og Bullerup Skyttekreds har valgt 55-årige Klaus Mørkeberg som ny formand. Der er således tale om et generationsskifte i skytteforeningen, selv om den nye formand ikke er helt grøn og „har skudt“ siden 1978, som han siger. Klaus Mørkeberg er desuden en erfaren foreningsmand, som er kasserer i Holev Beboerforening, og han har tidligere været formand for grundejerforeningen Piletoften. Faktisk har han boet i Agedrup siden 1973 med en afstikker til Odense og altså nu bosiddende i Holev.

Bullerup Skyttekreds, der stammer helt tilbage fra 1898 har omkring 165 medlemmer, hvilket er ret usædvanligt for en klub af den karakter, og det vidner om en veldrevet forening med stor aktivitet og gode faciliteter. Skyttekredsen råder både over et skydeanlæg ved stranden - en 50 meterbane og en 200 meterbane. På Engløkken er der desuden både gevær- og pistolskydning. På Mølledammen i Bullerup er der et stort velfungerende klublokale med en tilhørende 25 meter indendørsbane. Klaus Mørkeberg betragter selv foreningen som én af de mest velfungerende skytteforeninger på Fyn, og han er ikke alene om at bestyre butikken. Logistikken skal fungere, bestyrelsen skal holdes informeret, der er en del papirarbejde og våbenpåtegninger, der skal klares. -Alting skal helst virke, men en foreningsbestyrelse er kun lige så god som medlemmerne. Opbakningen til bestyrelsen er vigtig, og den er stor i Bullerup Skyttekreds. Der er rigtig mange frivillige hænder. Skyttekredsen fik nyt anlæg i 1972

og i 1983 kom der så en pistolbane til aktiviteterne. I 1995 blev der populært sagt gjort noget ved røg, støj og møg, og i dag arbejdes der ifølge Klaus Mørkeberg aktivt med sikkerheds- og miljøhensyn. I foreningen er der uddannede instruktører, som tager hånd om nye skytter. Man behøver ikke at eje et våben for at komme til at skyde, da foreningen råder over både rifler og pistoler, som er til udlån. FORENINGENS TILBUD

Det koster 450,- kr. for seniorer at være medlem, og 250.- kr. op til 18 år. INDENDØRS Vores indendørs bane ligger på Mølledammen i Bullerup. Sæsonen startede mandag den 3. oktober og slutter igen sidst i marts. Der skydes normalt mandage fra kl. 18.30 og onsdage fra kl. 19.00. Mandag er instruktionsdag for børn og juniorer. Vi skyder på 1 afstand: 15 meter pistol cal. 22 + 4,5 mm luft. 15 meter riffel cal. 22 + 4,5 mm luft. UDENDØRS Vores udendørs bane ligger på Engløkken 5b – 5320 Agedrup. Sæsonen startede den 11. april kl.18.00 og sluttede den 25. september. Vi skyder normalt mandage og onsdage fra kl. 18.00. Mandag er intruktionsdag for børn og juniorer. Vi skyder på 3 afstande: 25 meter pistol cal. 22. 50 meter riffel cal. 22 200 meter riffel cal 6,5 x 55 / 308 TERRÆNSKYDNING Terrænskydning foregår, som navnet siger, i terrænet. De fleste skydninger foregår i militære terræner, men alle steder hvor det er muligt at opnå den korrekte sikkerhed kan bruges. På Fyn skydes der i Skallebjerg grusgrav v. Hårby, og på Klintholm losseplads v. Hesselager. Skydningen foregår i forskellige skydestillinger på tid og på op til fem skiver, der varierer både i farver, faconer og størrelser.

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn - Agedrup Skole i slutningen af 80’erne o

90’ERNES SKOLELEDER Agedrup Skole fik i 1989 Eskild Kjær-Madsen som ny skoleinspektør efter Viggo Tarp. En ny æra på skolen begyndte. Af Ib Holdt, lokalhistorieforfatter I 1989 havde Agedrup Skole 25 års jubilæum, og Tarp gik af som skoleinspektør lige før festlighederne. Nu var der lagt op til en ny og forhåbentlig progressiv inspektør. Det var nu ikke skolevæsenets plan. Det var blevet sparetider, og der vandrede op til flere overskydende skoleinspektører rundt uden skoler. En af dem var Eskild Kjær Madsen. Han havde i 13 år været leder af Klostermarksskolen i Dalum, der så blev nedlagt. I dag bruges bygningerne til uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Eskilds entré på Agedrup Skole var ikke helt almindelig, nærmest det modsatte. Der havde på Agedrup Skole aldrig før været indsættelse af en inspektør, idet Tarp jo bare flyttede fra første-lærerstillingen på den gamle skole hen på den nye uden nogen form for festivitas. Alle børIb Holdt Lokal krønikeskriver nene blev samlet i Fællesrum Syd. Så dukkede den nye inspektør op i korte bukser og hønsestrik. Efter nogle bevingede ord fra Odense Skolevæsen om „Held og lykke“ i det nye embede, startede Eskild med i hugsiddende at snakke til de mindste klasser, hvorefter talen eller fortællingen mundede ud i nogle eventyrlige frøhop. Ak ja, jeg stirrede måbende på forestillingen „Lille frø, ved du hvad, du kan sagtens være glad“. Nå, vi har jo alle vore skjulte sider, som kommer frem på de mest mærkelige tids-

Tre Agedrup-skoleledere f.v.: Eskild KjærMadsen, den senere skoleleder Birgitte Andersen og den tidligere, Viggo Tarp.

punkter. Og livet gik nu videre. PÅ FORNAVN

Den store jubilæumsfest med revy på scenen og meget mere var afviklet, hverdagen indfandt sig, Eskild havde fået hilst på alle og kom nu med et nyt initiativ: Han ville gerne, at vi var på fornavn med ham og med hinanden. Der var kun én ud af 40, der ikke ville være med til dette – Carl Lindberg. Alle vi andre faldt til patten! Hvor børnene nu i 25 år havde sagt Holdt, skiftede de nu lynhurtigt til Ib. Personligt syntes jeg ikke om skiftet, men der kan jo være andre, der nærmest er ligeglade med den slags. Rygning var meget ildeset hos Eskild. Jeg husker, at jeg en overgang havde frikvarters-tilsyn med nogle børn, der spillede fodbold på nogle flisebelagte områder syd for skolen. Jeg sad ganske fredeligt på en bænk med min pibe og lod fredsskyer drive hen over børnene. Det måtte jeg ikke! Ikke ryge i børns nærvær. Det var helt hysterisk – under åben himmel og i frisk luft. Men nej, det var forbudt. Nu er det jo blevet helt andre tider, må man sige! At der ikke ryges til lærermøder er jo i dag en selvfølge, men jeg husker, at Arvid (pedellen) gik rundt og satte askebægre frem i de klasseværelser, hvor der var indkaldt til forældremøde.

Nr. 133 - DECEMBER 2016

LANGDISTANCELØBEREN

Eskild boede i Korup – et par kilometer længere ude i retning mod Pederstrup. Da vi i 1989 nærmede os efterårsferien og dermed også det traditionelle store skolemotionsløb dagen før ferien, trænede Eskild bl.a. ved at løbe i skole og hjem igen – faktisk nogenlunde svarende til et maratonløb. Her var Eskild enestående – noget for de store knægte at se op til. I begyndelsen af 90’erne stod „forurening“ højt på listen over emner, man kunne tage op i en emneuge, og i 1990 var vi blevet enige om, at vi skulle starte det nye skoleår med denne emneuge. Skolen havde hyret fhv. skoleinspektør fra Munkebo, Hans Jansen, til at komme de tre sidste dage i sommerferien for at lære os lærere at tage vandprøver og at grave i fjordbunden efter muslinger m.m., så da børnene startede i skolen var vi klar til finde ilt-procent i vand. Hvert år holder skoleinspektørerne et møde med hver af de ansatte, hvor den ansattes skema og dagligdag tages op til overvejelse. Den skik tog Eskild også op. Nu var det jo sådan, at vores nye inspektør var morgenmand. Han

Sidste tur med vores krønikeskriver! Dette er sidste indlæg fra mesterens hånd i serien om Agedrup Sogn. Ib Holdt har siden 1994 leveret artikler om lokalområdet til samtlige 133 numre af Agedrup Rundt, hvilket er en kraftpræstation og en uvurderlig indsats for hele lokalområdet. Redaktionen er dybt taknemmelig.

Ib Holdt sammen med sin Else Marie da han havde modtaget Dronningens fortjenstmedalje efter 40 års tro tjeneste i folkeskolen.


og begyndelsen af 90’erne mødte som regel på skolen kl. 6.30 og tog så hjem ved 13-tiden. Det var der ikke noget odiøst i, men der var nogle lærere det fandt det noget ubekvemt at blive tilsagt til den årlige samtale kl. 7.00. Dagen skal jo begynde med noget, så hvorfor ikke en snak om trivsel på sin arbejdsplads. GAIA - OM ØKOLOGI

I sit sidste år på Klostermarksskolen havde Eskild skrevet en bog om økologisk ideologi: „Gaia mellem liv og død“. Hvert år kunne lærerne søge om årskursus og mindre kurser ved Lærerhøjskolens afdeling i Odense, og der var også mulighed for, at der kunne etableres studiekredse på de enkelte skoler. Eskild indbød nu i august 1990 til studiekreds med hans bog som grundbog. Der meldte sig en mindre kreds af ivrige lærere, deriblandt Karen Havelund, Torben Jørgensen, Helge Rasmussen, Ib Holdt m. fl. Eskild var hurtig og ikke kun til løb. Et eksempel: Han havde set, at undervisningsministeriet havde afsat nogle millioner til et forsøgsarbejde om, hvordan man kunne integrere lokalsamfundet i historieundervisningen. Jeg havde travlt med at pakke bøger ud på skolebiblioteket. Pludselig stod Eskild der. Han havde opslaget med

og bad mig om at overveje det. Kl. 11.00 var han der igen. Jeg havde overhovedet ikke haft tre minutter til at overveje noget som helst. Kl. 12.00 kom han igen – nu med en udførlig ansøgning til ministeriet. Efter to uger kom svaret fra ministeriet: vi var accepteret som deltagere. Jeg blev udnævnt som tovholder for hele projektet. Det lykkedes at finde fire andre lærere, der gerne ville prøve kræfter med projektet. DET STORE IT-KØREKORT

Så oprandt et nyt årtusind, og alle lærere i Odense skulle have det store pædagogiske IT-kørekort. Og hvem var

sat til at lede dette kursusforløb med over 1.400 lærere? Eskild! Så vi så ikke meget til ham på skolen i den tid. Der var afsat 40 timer til hver lærer. Vi mosede på , for efter hvert modul skulle vi aflevere noget på skrift. Vi var inddelt i 4-5-mandsgrupper. Det var ret omfattende, og vi fik da også en ung mand, der var ferm til den slags, til at hjælpe os i min gruppe. Han mødte op med en rotte på skulderen, når vi mødtes. I løbet af et halvt års tid kom vi da også igennem alle modulerne og fik tilsendt et eksamensbevis. Så kom sommerferien og jeg gik på pension.

JULETRÆSSALG! STØT FDF AGEDRUP! FDF Agedrup sælger juletræer og pyntegran. Fredag den 9. december 2016 starter vi salget på Bul-lerup Butikstorv, og vi vil være til stede på Butikstorvet til jul, for at kunne sælge dig årets juletræ. Juletræer kan bestilles til afhentning fra 23. november hos Kim Engelbrecht på 2871 7165 Vi glæder os til at se dig. FDF AGEDRUP

11

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


SÆREGEN BEHANDLING AF NATURPARKEN Naturparken gennem årene og i dag Af Ole H. Christiansen Det er en særegen måde, vi har behandlet det jordstykke mellem skolen og Vejrup Å på, og dog er det ikke håbløst at få noget fint ud af det. Går man en tur i området, vil man finde stier, så det er muligt at bevæge sig i det, men helst med godt trave-fodtøj. Der findes delvis klippede stier og trampestier rundt om i Naturparken, som faktisk svarer til sit navn, men man kan i dag godt gå rundt om søen ad stier. Gennem mange år havde jeg selv arbejdet på at få klippet en god, idyllisk gangsti langs med åen mellem Brolandvej og søen, og det lykkedes også ca. tre måneder før, stormen ødelagde det hele. Så var det, at alt blev ryddet, og der blev plantet et antal elletræer, som skulle være grundstammen i den nye, lille skov, som i øjeblikket synes at blive omdannet til pilekrat, hvis der ikke passes på.

Der var en gang en trampesti fra kælkebakken helt ned til Pilebækken, hvor der var et spang over bækken. Stien har længe været ufremkommelig, men er passabel i dag, mens spanget, som bestod af to planker, ikke mere findes. ASB BRUGTE 46.000 KR.

Beboerforeningen fik i sin tid sat fire kommunale normal-parkbænke op, og en af dem findes endnu i en sørgelig forfatning neden for kælkebakken. En enkelt bænk ved busstoppestedet har dog overlevet ind til for nylig, men nu er der bare en bar mark, hvor græsset dog klippes endnu. Beboerforeningen bekostede jo for 25 år siden istandsættelse af Naturparken formedelst 46.000 kroner og havde regnet med at få opbakning til fortsat vedligeholdelse af området. Ved bålpladsen anbragte vi bænke-

sæt, men de blev ret hurtigt ødelagt og brændt af. FDF’erne konstruerede en raftebro over åen og en god sti mellem skolen og FDF-hytten. Broen blev senere erstattet med en bedre bro, som nu skulle erstattes af en ny, men indtil videre er den lappet med en plade, hvor plankerne er rådnet væk. Den nu fjernede bænk ved stoppestedet var i sin tid et plaster på såret, da vi fik afslag på at få et læskur. Man kunne vel foreslå at få forhøjet niveauet på det klippede stykke, så det kommer i niveau med fortovet og få opstillet et pænt læskur til buspassagererne, inden det hele gror til ukrudt. Vi må nu håbe, at trafik- og miljøudvalget kan få lidt mere orden på området i forhandling med Odense Kommune.

PILEBÆKKEN FEJRET

Børnehuset Pilebækken er Odense kommunes første børnehus der er certificeret DGI idræts-, lege og bevægelsesbørnehave

12

INSTITUTION SEDEN-AGEDRUP Børnehusene Pilebækken, Hvenekilden, Fjordager, Fridasholm og Seden AF BETINA SKYTTHE

Så skete det! Børnehuset Pilebækken kunne som Odense kommunes første børnehus hejse flaget og officielt kalde sig DGI idræts-, lege og bevægelsesbørnehave. I et år har Pilebækkens personale haft fokus på at videreuddanne og dygtiggøre sig inden for krop og bevægelse. Og nu er DGI børnehave-flaget hejst som det synlige bevis på, at Bh. Pilebækken er certificeret som DGI idræts,

leg og bevægelsesbørnehave. -Ved at styrke børnenes motorik og bevægelsesglæde forbedres børnenes trivsel og læring. Derfor har vi i Pilebækken valgt en profil, hvor der lægges vægt på krop og bevægelse! Fredag den 28. oktober 2016 blev den officielle certificering holdt med uddeling af beviser, flaghejsning og taler. Mange forældre var mødt op for at dele denne fantastiske dag med os, samt børn op fra Fridasholm, Hvenekilden, Fjordager og Seden, og vi havde også besøg af dagtilbudschef, i Odense Kommune, Mette Hviid. Efter den officielle del blev der danset Boogie Voogie, inden der skulle leges en masse sjove og motorisk udfordrerende lege.

Nr. 133 - DECEMBER 2016

Fredag den 28. oktober 2016 blev den officielle certificering fejret med uddeling af beviser, flaghejsning og taler.

Gitte havde lavet lækker børnevenlig tapas, som stimulerede både synsog smagssanserne. Og som „champagne“ drak vi den æblesaft, vi havde presset i september af æbler fra legepladsens æbletræer. Alt i alt en rigtig dejlig dag.


ÅRETS MÅL PÅ AGEDRUP PARK Men både serie 3-holdet og veteranerne fik gummiben Af Michael Stengel Petersen, formand I sidste nummer af Agedrup Rundt skrev jeg om, at vores herre serie 3 skulle spille nogle vigtige kampe for at være sikker på en ny sæson i serie 3. Desværre tabte de mod nogle hold, der lå under dem, så i foråret 2017 skal de spille om at sikre sig en ny sæson i serie 3. Men jeg vil dog lige nævne, at sæsonen sidste kamp på Agedrup Park var vores herre serie 3 på en vanskelig opgave, nemlig mod vores lokale venner fra Fjordager IF, som allerede havde sikret sig en plads i oprykningsspillet til serie 2. Det var et brag af et lokalopgør, som vi vandt med 2-1 bl.a med et kanonlangskud af Alhquist. Han peb bolden helt op i krogen. Den kunne ikke komme længere op. Måske årets mål på Agedrup Park, og ifølge vores unge knægte var det en rigtig fin sæson med sejre over både Fjordager IF og Munkebo, så de er godt tilfredse. Søndag den 30. oktober skulle vores veteranhold (torsdagshold), så ud og spille om Fynsmesterskabet i OB70. De skulle spille semifinale mod Strib, og desværre var vi nok lidt for længe om at komme i gang, for inden vi fik set os om, var Strib kommet foran 2-0. Vi fik dog hurtigt reduceret og kom med et voldsomt pres mod Stribs mål

og havde flere kæmpechancer/muligheder for at udligne, men desværre lykkedes det ikke, og i dommerens overtid scorerde Strib til 3-1. Vi skulle så spille om 3.-4.-pladsen, og her tabte vi til Årslev. Men det var igen en rigtig flot sæson af vores veteranhold. AFSLUTNINGSFEST MED FIVE-A-SIDE

Lørdag den 1. oktober prøvede vi så noget nyt, nemlig at holde en anderledes afslutningsfest, vi plejer at være i agedrup forsamlingshus eller på møllekroen, men i år lavede vi en five a side turnering oppe på vores stadion, hvor vi spillede en 7-mands-turnering. Vi var fire hold. Derefter havde vi arrangeret helstegt pattegris m. tilbehør, og der blev festet igennem. Jeg tror, de sidste lukkede og slukkede ved 1-tiden om natten, så det var en lang dag for mange, da vi allerede startede kl.12.00 middag. Det er nok ikke sidste gang, at vi prøver dette. Jeg vil til sidst ønske alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, husk at der er nogen, der mødes den 31. december ved 11.0012.00-tiden på Bullerup Pubben for at ønske hinanden et godt nytår. Der skal selvfølglig også lyde en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår til jer alle sammen fra ABB.

AMISH-FOLKET I SOGNEGÅRDEN Af Ole H. Christiansen Kirsten og Jørgen Flensted Jensen underholdt os for nylig i Sognegården med en beretning om deres oplevelser under besøg hos Amish-folket „over there“. Det har været en noget særegen oplevelse i Canada og USA at møde et folk, der i den grad undlader at bruge nutidens hjælpemidler i dagligdagen og fuld-

stændig hengive sig til religionen. De blev vældig godt modtaget af en familie, som de fulgte i deres hverdag. Amish folkene er menonitter og lever et meget enkelt liv. Ingen el, ingen motorer, ingen mekanik eller kommunikationsmidler. Befordring sker på gåben, på hesteryg eller i hjemmebyggede vogne, der hovedsagelig er en slags lysthuse på hjul, forspændt med en eller to

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Sekretær Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Suppleant Jacob Korsgaard

4091 5497

3025 8697 2927 0316 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Holdlederne Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

heste. Kirkerne er at se til som ladebygninger, hvor der findes særlig indgang for kvinder og for mænd. Der er ingen seksuel omgang før brylluppet mellem to, der gerne vil have hinanden. Siges der. Men indtrykket af denne familie, som Flensted Jensen besøgte, var, at man var tilfredse med tilværelsen på denne måde, og i disse samfund hjalp man helt naturligt hinanden med al arbejde. (...forkortet af red.) AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP

Tlf. 2041 7073 shop@tingtilkager.dk

Tlf. 66 10 10 22 HEIDI@NYKOSTOGSTIL.DK CVR: 36 58 99 65 - TLF. 2575 9856

Lotte Nielsen Brolandvej 64, 5320 Agedrup

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 133 - DECEMBER 2016

jeanette-skov.dk


AR

Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Agedrup Forsamlingshus

Bullerup Pub’en

bullerupsvommebad.dk

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dyrensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet MARSLEV VVS ApS

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


Af Karin Ritter Juleaften, en fest for alle, en begyndelse for nogen, en afslutning for andre… Så blev det atter tid for en juleartikel her i Agedrup Rundt, en fortælling, hvor vi stiller ind på juletiden, set fra en anden vinkel. Julen er tiden, hvor vi fejrer Jesus’ fødsel, tiden, hvor familier samles om denne fest, og hvor vi alle skal være sammen, glade og ubekymrede. Og midt i julehyggen er der nogen, som skal passe deres arbejde. Midt i julehyggen er der nogen, som bliver født og nogen,

På afdelingen kom kitlen på, vagtstuen og hele afdelingen var pyntet, og så var der alle kollegerne.

som går bort. Disse yderpoler skal vi se

16 nærmere på.

Vi har fået truffet Louise Arvad, som er jordemoder. Vi har en aftale i hendes køkken, inden Louise skal møde i vagt kl. 14.00. Børnene på 1, 2 og 5 år er bragt i institution, og ægtefællen Thomas har skrivedag, så han lister ind på sit kontor. Så der er fri bane for den gode snak, hvor Louise har gjort sig tanker om dagens emne. Louise har, siden hun blev færdig som jordemoder i 2008, haft enkelte vagter omkring julen. Hun husker en bestemt juleaften. Om eftermiddagen besøgte hun sine forældre. Der har altid været stærke juletraditioner i familien. Da hun skulle køre

i vagt kl. 15.00, var det næsten ikke til at bære. Den gode stemning og duften af andestegen klæbede til hende helt ud i bilen, tårerne stod i øjnene, og det var så svært, så svært. LILLE NY VERDENSBORGER

Men på afdelingen kom kitlen på, vagtstuen og hele afdelingen var pyntet, og så var der alle kollegerne. De var i samme båd, og Louise følte sig så privilegeret ved at være en del af dette fællesskab. Den aften kom en ung kvinde på 16 år ind på fødeafdelingen. Louise tilså hende hele aftenen, indtil hun nedkom med det dejligste julebarn. Den unge kvinde havde brug for megen omsorg og støtte, og det gav så god mening for Louise at være der for hende, at mærke, at der var brug for hende. Den unge kvindes familie kom med lykønskninger og blomster, og for dem var det fuldstændig ligegyldigt med juleaften. De havde fået en lille ny verdensborger. For Louise var der lækker julemad i vagtstuen og en juleaften sammen med de gode kolleger, samtidig med, at afdelingens patienter blev passet og julehygget omkring. Kl. 23.00 kunne Louise tage hjem til sine forældre, hvor julefreden havde sænket sig.

MIDT I

Karin Ritter har mødt Louise er bedemand, til en samtale snak og glædelig jul til tre drenge, Thomas og ikke mindst til Louise. GÅR LANGT FOR PÅRØRENDE

Et er sikkert: når vi bliver født, skal vi også dø. Det ved Mette Andersen på Hvenekildeløkken noget om. Mette, som vi kender som tidligere kirketjener ved Agedrup Kirke, har i sit arbejde som bedemand travlt, også i julen. I denne branche eller ved disse opgaver kan man

SORG OG DRAMATIK

Dengang havde Louise ikke selv børn. I dag har hun tre dejlige drenge og kunne ikke tænke sig en vagt en juleaften. I dag er der heller ikke problemer med at finde personale til juledagene, desværre kan man sige. I forbindelse med de mange skilsmisser vil mødre, som ikke skal fejre julen sammen med deres børn, gerne tilbringe julen på sygehuset i selskab med kolleger og patienter. Vi forventer her i livet, at vores brug af jordmoder og bedemand tidsmæssigt ligger langt fra hinanden. Det er ikke altid sådan. I Louises arbejde er der sorg og dramatik, og hun har oplevet det, dog på andre tider end lige julen. I år er der igen jul hos hendes forældre, ligesom dengang. Og Louise er glad for, at hun kan være der – med hele familien og hele tiden. Tak for en god

Nr. 133 - DECEMBER 2016

I dag har Louise tre dejlige drenge og kunne ikke en juleaften.


JULEHYGGEN

e Arvad, som er jordemoder, og Mette Andersen, som om julen! ikke sådan bestille tid. Også i julen er der nogen, som dør, og bedemanden træder til uanset hvornår. For Mette kommer de pårørende i første række, og der skal tages hånd om dem med samtale og praktisk hjælp og vejledning. Men der er visse ting, som skal være på plads, f.eks. lægens besøg og udstedelse af en attest. Og sker dødsfaldet den 24. december kl. 16.00, så kan Mette ikke gøre så meget. Og dog, Mette strækker sig langt for at de pårørende. Der kan være forhold, som kræver, at det hele skal gå lidt hurtigt. Så ofte afhænger det af personalet, og Mette har haft begravelser lillejuleaften. Mette har rollen, som den, der baner vejen for de pårørende, så det arrangeres bedst muligt for dem. Ofte har hun haft en snak med kirkens præst, inden hun kommer til samtalen med de pårørende. Her kan hun komme med forslag til tid og sted, så det kan komme på plads på trods af juledagene.

e tænke sig en vagt

OMHU OG RESPEKT

Mette er meget opmærksom på den afdøde, og arbejdet omkring personen skal foregå med omhu og respekt. Men først og fremmest er opmærksomheden rettet mod de pårørende. Der er pårørende, som er meget afklaret omkring dødsfaldet, og

grund af hendes arbejde, så hun kan godt lægge oplevelserne fra sig. Hun har en god hjælp i sin mand, praktisk, men også til samtalen, når noget alligevel er for stærkt. Mette har taget undervisning i psykologi, hvor hun har fået gode værktøjer og viden, som hun anvender i kontakten med de pårørende, men også for at kunne passe på sig selv.

Selv i julen er Mette overbevist om, at hun har verdens bedste job.

det gør opgaven lettere. Der er pårørende, som nærmest går i chok, og her er empati og den gode snak nødvendig. Især ved juletid er følelserne lidt uden på tøjet. Julen er glædens fest, så det er upassende, når døden melder sig. Døden ser ikke på alder, og desværre mister vi børn og unge mennesker. Det er den svære samtale og svære opgave, hvor Mette har stort fokus på forældre og søskende og giver ved sin tilstedeværelse og samtalen mulighed for at tage trykket af vreden og/eller sorgen.

Mette holder utrolig meget af sit arbejde, hvor hendes servicegen får rigtig meget plads, og hvor hun føler sig værdsat i jobbet. Selv i julen er Mette overbevist om, at hun har verdens bedste job. Med tak for kaffe og tak for snakken, som blev bragt til notat, siger jeg farvel til Mette. Vi ønsker Mette og hendes julegæster en glædelig jul.

17

Glædelig jul!

VERDENS BEDSTE JOB

Hvordan har Mette det så, når hun kører fra en opgave og skal hjem til sin egen familie og julestemning? Mette fortæller, at hun altid er berørt af disse oplevelser, men har også en professionel tilgang til det. Familien skal ikke have mindre julestemning på AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Nr. 133 - DECEMBER 2016


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

OPGRADERING AF SKOLENS KONTOR - Nye kontorer til ledelsen og sekretærerne

Af Martin Dyrgaard Du har muligvis været omkring skolens kontor og i stedet for sekretæren mødt håndværkere eller en lukket dør. Siden efterårsferien har et byggeri af nye og større kontorer stået på. Det har skabt lidt støv, larm, varme og vandafbrydelse samt forvirring omkring, hvor man har kunnet træffe ledelse og sekretær. Det midlertidige kontor er at finde i et tilstødende lokale til personalerummet, og man er ligesom før velkommen til at henvende sig der. Ombygningen regner man med skulle være færdig omkring jul.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Morten Brogaard Malou Peterson Porst Ulrik Kehmann Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Mikkel Franck (lærer)

Ombygningen skal efter planen være færdig omkring jul.

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

19


VALGFAGSORDNING FIK PRIS VED DM I SKOLEUDVIKLING

TRAFIKSIKKERHED

Mohammed

På trods af de mange positive tiltag omkring Agedrup Skole med ny cykelsti, ny skiltning og lystavle, har vi desværre stadig nogle farlige situationer tidligt om morgenen og ved afhentningen om eftermiddagen. Valgfagsordning hyldet. Kontantløs betaling i skoleboden Jeg ser bilister køre ind om morgenen, på trods af at der er indkørsel forforventes at fungere fra og med december. Det nye budt mellem 7.30-8.30. Om eftermidskolekontor forventes også klart i løbet af nogle få uger. dagen vælger mange at holde langs cyForældre i bil med ærinde på skolen bedes parkere på kelskurene, og cyklisterne må navigere forsigtigt mellem de holdende biler. friskolen overfor, for der er indkørsel forbudt på Agedrup Vi har en aftale med Al-SalahiyaSkole i arbejdstiden. Også de ældste elever deltager i skolen om at vores forældre må bruge juleafslutning i Agedrup Kirke. deres parkeringsplads morgen og eftermiddag. Jeg vil derfor endnu en gang Af Mohammed Bibi, skoleleder bede bilisterne om at parkere på friskoVI BYGGER OM I disse dage er kontoret på Agedrup len og gå de 100 m ind på Agedrup DM I SKOLEUDVIKLING Skole. Vi har endnu ikke haft et skole under ombygValgfagssamarbejdet, som Agedrup ning, og vi er vidende alvorligt uheld, og det skal vi INFORMERER Skole er en del af, har lige netop vundet om, at vi kan være heller ikke have i fremtiden! Danmarksmesterskabet i skoleudvikling. svære at finde. Vi har Det er vi naturligvis rigtig stolte af og i et par år drømt om JULEAFSLUTNING glade for. Igen i år vil alle klasserne af tre nye og mere tidssvaI år spænder samarbejdet lige fra rende lokaler, og nu omgange tage til juleafslutning i iværksætteri og robotteknologi til E- skulle det være. I okAgedrup Kirke. Det er en ny sport, Volley, Håndbold og Fodbold. tober startede omtradition, som vi ønsker at opDet er godt for vores elever at komme bygningen af det bygge. ud og opleve andre fællesskaber. Lige gamle kontor med inddragelse af den ene Juleafslutningen finder sted onsdag som sidste år strækker forløbet sig over af de gamle børnehaveklasser. den 21. december, første hold er i kir10 torsdage. 5 før jul og 5 efter jul. I mellemtiden skulle der findes et ken kl. 09.00. Dagen afsluttes med en sted hvor kontoret kunne være midler- samling for alle skolens elever, og alle KONTANTLØS BETALING tidigt, og valget faldt på det 18 kvm. årgange får fri kl. 13.30. Vi har haft nogle opstartsvanskeligheder „store“ kontor længst nede i hjørnet af Glædelig jul og godt nytår til alle! med at indføre en kontantfri ordning til personalestuen, her sidder Sofie, Judith, skoleboden, og ordningen forventes at Ole og undertegnede og øver os i det køre fra og med december måned. nye kontorfællesskab. Vi får det til at Betalingskortet „tankes op“ af foræl- fungere og vi er da også kommet hinandrene via internettet, og det har en chip- den godt ved de sidste par uger, men funktion uden kode, og er med person- men…. ligt navn. Vi glæder os til at rykke tilbage til Når eleverne bruger kortet vises vores nye administration om nogle få der er billede af kortindehaveren på uger. Det nye kontor vil bestå at et stort skærmen inde i boden, og der vil såle- og lyst forkontor, hvor Judith og Sofie des ikke være mulighed for at bruge en vil sidde. Jeg får et nyt kontor i forlænandens kort, hvis man fx har fundet et gelse af forkontoret. Herudover får vi et kort på gangen. lille mødelokale til administrationens Forældre kan via en portal følge mange mødeaktiviteter. med i hvad børnene køber, og man kan I disse dage går vi alle og er også gå ind og spærre for varer som man spændte på hvornår håndværkerne er ikke ønsker at ens barn skal købe. Der færdige, og hvornår vi kan flytte tilbage. bliver oprettet en personlig portal for hver Der bliver kigget ind bag døren i tide og forældrebetaling, og man kan sagtens utide for at se hvordan arbejdet skrider have flere børn i samme portal. frem - det bliver utroligt spændende. Vi vil derfor glæde os til at tage imod jer alle i Agedrup Skoles nye førerbunker.

20

Nr. 133 - DECEMBER 2016


HØJT HUMØR OG RØDE KINDER Tre elever fra Agedrup Skole kom under 40 minutter på 10 km distancen ved efterårsmotionsløbet.

Som en del af idrætsundervisningen løbetræner mange elever fra sommer og frem til efterårsferien. Af Martin Dyrgaard Traditionen tro blev skolernes motionsdag, som så mange andre steder i landet, afholdt på Agedrup Skole dagen før efterårsferien. Det hele startede i 1982 på Fyn. En

Jean Ølund får gang i opvarmningen.

lille gruppe idrætslærere, alle medlemmer af Dansk Skoleidræts amtsudvalg på Fyn, har sat sig om samme bord med tanker om at lave et rigtig stort fælles motionsarrangement for alle skoler på Fyn. Senere hen breder arrangementet udover fyn og bliver en national løbedag. I starten kalder man arrangementet for skolernes motionsløb og distancerne er 3, 5 og 10 km. I 1993 omdøber man dagen til skolernes motionsdag, da dagen mange steder byder på masser af andre aktiviteter end løb. Dagen har sidenhen haft både 25 og 30 års jubilæum. På Agedrup Skole har man holdt fast i traditionen om at det er en løbedag. Arrange-

mentet bruges aktivt som en del af idrætsundervisningen, da der løbetrænes fra sommerferien og frem til efterårsferien. Hermed har eleverne gode muligheder for at forbedre deres form, sætte sig mål og få en god oplevelse på motionsdagen. Det har også dette år båret frugt, da man har tre elever under 40 minutter på 10 km distancen. De to hurtigste var henholdvis Hubert Sobierajski og Mads Sternkopf der kommer ind i samme tid på 39:02 minutter. Fra skolens side har vi valgt at lade dette års tider gælde som skolerekorder, da der ikke tidligere har været en officiel registrering af rekorderne. Dagen var alt i alt igen i år en succes, startende med fælles opvarming i hallen og herefter løb, samt præmieoverrækkelser. AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

STØT OP OM BEBOERFORENINGEN! Kom til generalforsamling den 15. februar 2017 Af Hans Jørgen Zinther

22

Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende beboerforening, bør man allerede nu vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at blive en del af bestyrelsen. Vi holder ikke møder bare for mødernes skyld, men holder de møder, som er nødvendige for at få det hele til at gå op i en højere enhed. De to gange om året, hvor der virkelig er noget at lave er - for det første lidt før jul, hvor Beboerforeningen sørger for, at vi har et flot juletræ med lys på Butikstorvet. Anden gang er i foråret, hvor vi sammen med Heksefonden lægger os i selen for at få en dejlig Skt. Hans aften på Cirkuspladsen. Når der afholdes Skt. Hans, er Seden også med til at „trække læsset“. Beboerforeningen har dog mange andre aktiviteter i gang, hvoraf udgivelsen af Agedrup Rundt er én af de helt

centrale. I år inviterede Agedrup Sogns Beboerforening – som et nyt tiltag - alle børn i området, til at komme og deltage i at slå „Katten af tønden“ på Butikstorvet i tæt samarbejde med Brugsen. Derfor – mød nu op til vor generalforsamling onsdag den 15. februar 2017, og hjælp os videre. TO GARVEDE MEDLEMMER STOPPER

Husk, at selvom der står i dagsordenen, at den og den modtager genvalg, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er plads i bestyrelsen, men kun at nuværende medlemmer bakker så meget op om foreningen eksistens, at de takker ja – hvis ikke andre byder sig til. På generalforsamlingen går to mangeårige medlemmer af, nemlig formand Hans Jørgen Zinther og ex. kasserer Anne-Lise Laursen, så disse to pladser skulle gerne genbesættes. Desuden mangler der en suppleant. Indlæg som dette, er fast stof i

MANGLER DU ET GAMMELT NUMMER AF AGEDRUP RUNDT? Hent et nummer eller en serie lørdag den 12. december kl. 10.00 til 13.00 i forsamlingshuset Af Finn Pedersen Lørdag den 12. december fra klokken 10.00 til 13.00 fremlægges gamle numre af Agedrup Rundt i bundter. Det sker i forsamlingshusets lille lokale.

decembernummeret - men det er af nød. Jeg må igen gøre opmærksom på, at borgerne i vor dejlige landsby, vort sogn, må tænke på fremtiden for eksistensen af Beboerforeningen. Bak nu jeres Beboerforening op med aktiv deltagelse!

Der er ca. 25 eksemplarer af hvert nummer. Venlig hilsen Finn Pedersen

Nr. 133 - DECEMBER 2016

Hans Jørgen Zinther, formand for ASB

INVITATION til alle børn & forældre i Bullerup & omegn Agedrup Sogns Beboerforening & SuperBrugsen Bullerup inviterer til

FASTELAVNSFEST Den 25. 2. 2017 kl. 11.00 På SuperBrugsens parkeringsplads (så vi håber på godt vejr) Børnene vil blive delt op i aldersgrupper: 0-4 år, 5-10år & 10+år Vi kårer for bedste udklædning og kattekonge og dronning Vi er vært ved pølser + brød


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

SAMLER DU PÅ AGEDRUP RUNDT? Hvordan får man fat på gamle numre af lokalbladet? En af mine venner i Seden har bedt mig efterlyse en artikel om tandlægen, som skulle være bragt i Agedrup Rundt. Desværre har han ikke set hele artiklen og ville grumme gerne have set det hele. Kan man få et ekstra eksemplar af det nummer fra jeres lager. Jeg kan forstå, at der findes et mindre lager af gamle numre af bladet hos Finn Pedersen. Indtil videre må min ven låne mit eksemplar af bladet, som han efterlyser. Det har

vist sig at være nr. 127. Men jeg har sagt til ham, at han bare kan kontakte H.J. Zinther, som det er anført på side 2 i bladene. Mit spørgsmål er nu, om man generelt kan få flere numre af bladet, hvis man vil endnu længere tilbage i tiden.

Kære Olivia

så prisen skal nok sættes op. Det er ren service. Det er det også, når vi sender det til Fyens Stiftstidende, borgmesteren og rådmændene i Odense og andre prominente personer, som vi gerne vil udbrede kendskabet til vor landsby til. Man kan for resten også læse det på „nettet“. Da vi i begyndelsen havde klager over manglende levering til husstande i vort postnummer, der jo får det leveret gratis, så fik jeg opstillet en holder i SuperBrugsen, hvor overskydende eksemplarer af bladet nu bliver lagt. Her fra forsvinder bladene ret hurtigt, og det tager jeg som en kompliment til deres kvalitet og især til vores redaktør. Men kom bare, så får du nr. 127. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

Som du ved, har Finn Pedersen tidligere været administrator af bladet, og han har tidligere været i stand til at levere komplette eksemplarer af bladet helt tilbage til nr. 0, men det blad, du efterlyser, kan vi sagtens levere. Finn Pedersen fortæller, at han forsøger at få mulighed for at fremlægge sit lager af Agedrup Rundt i forsamlingshuset en gang i december. Jeg selv og sikkert også mange andre, måske også du, har et eksemplar af hvert eneste nummer liggende, godt gemt af vejen, og det er en god idé. Her er jo tale om egentlig nutidig, aktuel historieskrivning vedrørende Agedrup/ Bullerup og omegn. Desuden har Ib Holdt skrevet et par sider i hvert nummer om historien i fortiden af det, som han har kendt til eller har støvet op. Bladet er tilsyneladende populært herude og ud over vort postnummers grænser, for vi har abonnenter i såvel Odense kommune som i Jylland og på Sjælland. De betaler endnu kun 100 kroner om året for at få det tilsendt, men det dækker ikke mere portoudgifterne,

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 40 42 52 13 - hj@zinther.dk Sekretær Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf.: 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Laursen Skovhaven 43, 5320 Agedrup Tlf.: 30 14 59 50 Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 50 13 Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

23


KIRKEBLADET DECEMBER 2016 NR. 1 ●

69. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530 ● Tove Jørgensen 4174 3518

SYNG JULEN IND

4. søndag i advent, søndag den 18. december kl. 19.00

Festlig MUSIKGUDSTJENESTE - De 9 Læsninger Nu for 25. gang!

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Mange kirker også i Danmark byder på denne særlige gudstjeneste i advents- og

24

juletiden, og i Agedrup Kirke synger vi nu for 25. gang julen ind efter denne gamle tradition, som stammer fra kristendommens allerførste tid.

De 9 læsninger er en flot, stemningsfuld oplevelse, hvor både menighed, kor, solister og præst er aktive, og hvor vi i fællesskab forbereder os til den nærtforestående højtid. Gudstjenesten er ikke overraskende meget populær: En overdådighed af dejlig julemusik, kor, fælles- og solosang i veksel med korte oplæsninger af ’highlights’ fra Bibelen. Disse læsninger udgør tilsammen et ekstrakt af Guds historie med os fra verdens skabelse og til nu og læses af 9 fra menigheden efter aftale. I år er det også Annie Leths 25 års jubilæum. Hun medvirker naturligvis som solist og kirkesanger i gudstjenesten. Desuden medvirker for første gang Ullerslevkoret under ledelse af Carsten Madsen, der akkompagnerer både på orgel og klaver (se mere under organistens hjørne). Sognepræsten er liturg dvs. ansvarlig og leder gudstjenesten. Har du lyst til at læse en af de 9 læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest 14 dage før. Vi glæder os til at høre fra dig.

DET NYE MENIGHEDSRÅD Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

valgt (kontaktperson = personalechef).

Valget blev aflyst – og godt for det! Den liste, der blev lavet til orienterings- og opstillingsmødet i september, var den eneste liste der blev afleveret, og derfor blev menighedsrådsvalget d. 8. november 2016 aflyst! Menighedsrådet har her kort før 1. søndag i advent, hvor det nye kirkeår starter, konstitueret sig. Der var forventet genvalg til formand, kasserer og kirkeværge, og som kontaktperson blev Tove Jørgensen ny-

AGEDRUP MENIGHEDSRÅD 2017-20

Formand: Lene Marqvardsen Kasserer og regnskabsfører: Hans Ove Nielsen Kontaktperson: Tove Jørgensen Kirkeværge: Bent Ole Walther Karin Ritter Niels Peder Jensen Gitte Knudsen Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen (født medlem)

Nr. 133 - DECEMBER 2016

Bagest f.v.: Karin Ritter, Tove Jørgensen, Lene Marquardsen, Lene BischoffMikkelsen, Gitte Knudsen og Hans Ove Nielsen. Forrest f.v. Niels Peder Jensen og Bent Ole Walther.


Foto: Hans Ove Nielsen.

NU ER DET JUL IGEN Julens gudstjenester - orientering ved sognepræsten

Den 24. december er der udstjenester kl. 13.30 og 15.00. Michael Thrane medvirker på trombone.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst DEJLIGE DECEMBER

Torsdag d. 1. december kl. 9.30 i Agedrup Kirke I dag tager vi hul på kalenderårets julemåned ved en stemningsfuld morgensang med advent og jul i fokus. Det er dagen, hvor den første låge åbnes i julekalenderen, og hvor vi de næste 24 dage vil tælle ned, mens vi pynter op og forventningen stiger! Kom og vær med i denne korte men dejlige hverdagsgudstjeneste. JUL FOR DE MINDSTE

Torsdag den 8. december kl. 10.00: Julegudstjeneste for især dagplejer, børnehaver og børn især i denne aldersgruppe. Kom og se juletræerne blive tændt i Agedrup Kirke. Julekrybben er fundet frem. Vi skal høre om Jesus-barnet og synge om hans fødsel. Der bydes på lidt sødt efter gudstjenesten. Gudstjenesterne er i øjenhøjde for førskole børn - men alle, som har lyst og mulighed, er som altid meget velkomne.

JUL FOR SKOLEN

Julegudstjeneste for hele Agedrup skole onsdag d. 21. december, kl. 9.15, 10.00 og 10.45 for hhv. indskoling, mellemtrin og overbygning. SYNG JULEN IND – DE 9 LÆSNINGER

Søndag d. 18 december kl. 19.00: Festlig musikgudstjeneste (se omtale andetsteds på kirkesiderne)

NYTÅR 2014/15

Nytårsaftensdag tirsdag den 31. december kl. 16 .00 - med champagne og festfyrværkeri

JULEAFTEN

Gudstjenester kl. 13.30 og 15.00. Michael Thrane medvirker på trombone. JULEDAG

Højmesse kl. 11.00 Her vil kirkesanger Annie Leth gøre julens egentlige højtidsdag endnu mere festlig ved at synge en smuk julesolo. 2. JULEDAG

Gudstjeneste kl. 9.00.

25

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Nytårsgudstjenesten i Agedrup kirke fejrer vi på årets sidste dag og vi vil ønske hinanden godt nytår som optakt til årsskiftet. Gudstjenesten er kl. 16.00, så man også kan nå hjem til Dronningens nytårstale kl. 18.00! Umiddelbart efter gudstjenesten bydes på et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, og udenfor vil vi sammen også kunne nyde synet og duften af et flot batteri, der skydes af i årets sidste nat! Nytårsaftensdag erstatter nytårsdag. AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


NB

NOTABENE

Torsdag, den 1. december, kl. 9.30 i Agedrup Kirke Morgensang

KYNDELMISSE LYSGUDSTJENESTE

Torsdag, den 1. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé

Søndag den. 5. februar, kl. 17.00

Søndag, den 27. november, kl. 11.00 i Agedrup Kirke 1. søndag i advent, familiegudstjeneste.

Torsdag, den 8. december, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Jul for de mindste Torsdag, den 8. december, kl. 19.00 - 22.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Julekoncert med Fynbokoret Tirsdag, den 13. december, kl. 17.30 - 18.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag, den 18. december, kl. 19.00 i Agedrup Vi synger julen ind- De ni læsninger + Annie Leths 25 års Jubilæum Onsdag, den 21. december, kl. 9.15+ 10.00 + 10.45 i Agedrup Kirke Jul for skolen Lørdag den 24. december, kl. 13.30 + 15.00 i Agedrup Kirke Juleaftensgudstjenester Søndag d. 25. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Juledag med solosang Lørdag, den 31. december, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Nytårsgudstjeneste med champagne og fyrværkeri

26

Torsdag, den 5. januar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Søndag den 8. januar, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Vi synger julen ud

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Kyndelmisse er en meget gammel skik og falder iflg. traditionen den 2. februar, som siges nok at være årets koldeste dag, men også vinterens midte (’knude’). Fra nu af går vi virkelig mod lysere tider! Denne søndag vil vi samles i skumringens time omkring lyset i salmer, læsninger og solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys. Gudstjenesten er lidt anderledes, men med dejlig musik samt centrale læsninger om lyset, og hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste, hvor vi sammen får vores lystræ til at skinne. Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i våbenhuset.

KONFIRMANDTRÆF 2017 I Lutherårets tegn: Se, jeg gør alting nyt!“

Tirsdag, den 17. januar, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Torsdag, den 19. januar, kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke Godnathistorier

Årets konfirmander fra Agedrup er heldige at have fået plads i dette træf med konfirmander fra hele stiftet torsdag d. 2. februar kl. 18.00. Det ca to timer lange konfirmandtræf 2017 begynder i Domkirken. Herefter føres konfirmanderne rundt til bispeboligen i Klaregade og tre kirker i Odense C, indtil vi slutter tilbage i Domkirken igen ca. to timer senere. Undervejs vil de komme til at opleve Luther og reformationen fra mange forskellige vinkler.

Søndag den 29. januar, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Gudstjeneste og efterfølgende møde for konfirmandforældre Torsdag, den 2. februar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Søndag den 5. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmisse - musikgudstjeneste Tirsdag, den 21. februar, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden

Nr. 133 - DECEMBER 2016


SYNG JULEN UD Søndag den 8. januar kl. 11.00 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

JULEKONCERT MED FYNBO-KORET FynboKoret. I alt 49 personer vil den aften gerne dele sangglæden med andre og har et omfattende repertoire at øse ud af.

Torsdag, den 8. december kl. 19.00 Af Karin Ritter Jul og koncert – det hører jo sammen! Torsdag, den 8. december kl. 19.00 kan vi byde velkommen til FynboKoret. I alt 49 personer vil den aften gerne dele sangglæden med andre og har et omfattende repertoire at øse ud af. Fynbo Koret er et blandet kor, der medvirker i koncerter eller optræden ved andre arrangementer. Ifølge deres hjemmeside har de i det forløbne år haft et stort koncertprogram ligesom de har haft sangaftner, hvor kræfter udefra ind-

øver særlige sangteknikker. De underholder gerne med salmer, sange -danske og udenlandske-, rytmiske sange, sange fra operetter og musicals på dansk eller andre sprog, og sikkert også julesange. Måske får vi lov at opleve det hele, måske er der lavet et helt særligt program til julekoncerten i Agedrup Kirke. Hvis du vil i den rette julestemning og eller gerne lytter til korsang – så kom og vær med! Vi glæder os til at høre FynboKoret. Og så vi glæder os til at se dig og din nabo!

JUNIOR-KONFIRMANDER I GANG

Julen slutter med de sidste gæster i stalden i Bethlehem: Vismændene eller de hellige 3 konger, som de også kaldes. Vi synger julen ud 1. søndag efter Hellig 3 Konger, som er den 6. januar. Vi tænder træet for sidste gang i denne børneog familievenlige gudstjeneste, for nu er julen forbi. Vi skal selvfølgelig synge Grundtvigs store jule- og Hellig 3 Konger-salme: Dejlig er den Himmel blå, som handler om vismændene der - efter hyrderne kom og tilbad det lille Jesusbarn med gaver: guld, røgelse og myrra. Vi vil synge alle 19 (!) vers – men på 3 forskellige og meget fine melodier til salmen, som vi fordeler salmen på. Vi skal også høre fra „Peters jul“. Til sidst i gudstjenesten puster vi lysene ud på træet, og begynder at pakke sammen. Julekrybben skal på loftet til næste jul, for nu er julen slut for denne gang.

Et hold med otte 3. klasseelever fra Agedrup Skole er dannet Af Annie Leth Så er juniorkonfirmanderne godt i gang. De er et hold på otte 3. klasseelever fra Agedrup Skole, der mødes i Sognegården torsdag fra kl. 14.15 til 15.45, hvor vi fortæller bibelhistorier, synger, leger, tegner og maler, beder Fadervor og går på opdagelse i kirken og på kirkegården. Som afslutning på forløbet medvirker de i Luciaoptoget ved gudstjenesten 1. søndag i advent d. 27. november kl. 11.00. AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016

27


25 ÅR MED ANNIE

Agedrup sogns kirkesanger Annie Leth kan d. 1. december 2016 fejre 25 års jubilæum. Af Lene Marqvardsen, fmd. menighedsrådet Annies smukke stemme har ledsaget salmesangen i kirken i alle disse år, og hun har sunget et utal af soloer ved kirkens mærkedage. Ud over sangen i kirken har Annie også stået for vores populære syng sammen arrangementer og hun er en del af „godnatsang for de små“ arrangementet i kirken. Sidste nye opgave for Annie er minikonfirmandundervisningen, som er

starter her i efteråret. Som den ansatte med længst erfaring har Annie bistået med råd og erfaring, når der har været udskiftning på personalesiden, ligesom hun har hjulpet med konfirmandundervisning og luciaoptog i perioder uden organist. Menighedsrådet har desuden et fint samarbejde med Annie til menighedsrådsmøderne, hvor hun deltager som personalerepræsentant. Vi fejrer Annie i kirken d. 18. dec., hvor vi byder på kransekage og champagne efter de ni læsninger.

VÆR MED I VORES CAFÉ-LIV Af Karin Ritter I Sognegården har vi et meget levende caféliv. Nok ikke caféliv som i stræderne i Odense med udendørsservering, småsnakkende gæster, høje glas med cafe latte og kulørte parasoller, men næsten. Vi har en hyggelig sognegård, mange og glade mennesker, store kopper med god kaffe og en kulørt stemning. Vores to cafe’er kalder vi Torsdags-cafe’en og Tirsdags-silden, og de er åbne den 1. torsdag kl. 10.0012.00 og den 3. tirsdag i måneden kl. 11.00-13.00, 4 gange forår og 4 gange efterår. I torsdag-cafe’en sørger vi for foredrag eller musikindslag, hvis du sør-

Annie Leth fejres i kirken d. 18. december, hvor der bydes på kransekage og champagne efter „De ni læsninger“.

Nu går vi snart ind i julemåneden, så mon ikke der bliver lidt ekstra på alle hylder. Vi tager hul på Dejlige December i Torsdag-cafe’en den 1. december, hvor der kl. 9.30 er morgensang og andagt i Agedrup Kirke. Derfra fortsætter vi i Sognegården med besøg af Kirsten Flensted, som fortæller om sin „fynske barndom“ med sagn, sange og eventyr og en tvist af julestemning. På gensyn i cafe-livet.

MØDE FOR KONFIRMANDFORÆLDRE

28

1. december fortæller Kirsten Flensted i Sognegården om „sin fynske barndom“.

ger for at tage brød og en flad 10’er med til kaffen. Tirsdags-silden byder på sild- og ostebuffet til 30,00 kr., og drikkevarer kan tilkøbes. Så er du ny her i sognet og har plads i kalenderen på disse dage, så kig hen til os i Sognegården ved Agedrup Kirke. Du skal bare komme, der er ingen tilmelding. Det er en super oplevelse. Vi har programmer lige til at sætte på køleskabet eller se Notabene her i bladet. Nr. 133 - DECEMBER 2016

Søndag d. 29. januar kl. ca. 17.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde, efter gudstjenesten i Agedrup Kirke søndag d. 29. januar kl. 16.00. Vi vil tale om forberedelsen og de praktiske ting i forbindelse med konfirmationerne til foråret. Der bydes på en sandwich og en øl/vand i våbenhuset. Tilmelding kommer senere pr. mail/brev.


Arkivfoto: Hans Ove Nielsen.

mere på teknikken. Hr. Prip besvarede tålmodigt alle spørgsmål og var ganske stolt og tilfreds med resultat. Så blev der serveret laksesandwich og drikkevarer, arrangeret af de altid aktive frivillige og bistået af rådsmedlemmer. Tak til alle for at gøre dagen flot og festlig. Nu er hverdagen vendt tilbage, julen kommer pludselig med alle dens farver og lys, traditioner og arrangementer – også i kirken. Vi ser frem til at høre meget mere flot musik, når vores organist Carsten Bech Madsen sætter sig til rette ved sit nye instrument. Så, tillykke Agedrup Kirke, med dit nye orgel.

Fra venstre sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, menighedsrådsformand Lene Marqvardsen, Claudia Markussen fra orgelbyggerfirmaet, tidligere domorganist Svend Prip og organist Carsten Bech Madsen.

DA KIRKEN FIK NYT ORGEL

Tillykke Agedrup Kirke med dit nye orgel. Indtryk fra festog musikgudstjenesten, hvor vores orgel blev indviet …

Foto: Hans Ove Nielsen.

til de små detaljer, og ikke mindst det evige hensyn til budget og reelle tal i kroner og ører. Den 30. oktober var en dag med sol og naturens flotte farver. Flaget var hejst, de levende lys i lygterne foran kirken var på plads, og orglet var pyntet med røde bånd. Kl. 16.00 var kirken fyldt til sidste plads – dejligt at se den store opbakning til denne festdag. TIDLIGERE DOMORGANIST SPILLEDE

Lene Marqvardsen klipper snoren.

Af Karin Ritter Efter en sommer med lukket kirke, håndværkerbiler på parkeringspladsen og et mylder af mennesker ud og ind af kirken, var det endelig så vidt. Vi kunne komme ind i kirken og tage det nye orgel i øjesyn. Efter en grundig rengøring kunne vi kende vores kirke igen. Forud var gået masser af møder, rapporter og skitser i lange papirbaner, mange beslutninger skulle tages lige fra de store linjer

Tidligere domorganist Svend Prip fra Haderslev var gæst ved orglet i dagens anledning. Han har været rådgiver og konsulent på opgaven sammen med firma Marcussen & Søn fra Åbenrå. Han havde noder, tangenter og orgelpiber under fuld kontrol. Jeg er sikker på, at vi alle nød de dejlige toner, overrasket over, hvad det nye orgel kunne frembringe. Og jo, det er alle anstrengelser, alle afsavn og alle pengene værd. For helt gratis har det ikke været og vores præst fik da også fint flettet dagens tekst om ’Enkens skærv’ ind i sin prædiken. Efter gudstjenesten var der mulighed for at gå bag orglet og kigge nær-

GODNATHISTORIE I KIRKEN Vi gentager succesen fra sidste år den 19. januar og den 23.februar 2017 Af Gitte Knudsen og Annie Leth

29

Kom gerne i nattøj med din dyne, bamse og sut og få læst godnathistorie af Gitte og syng godnatsange med Annie. Det foregår i Agedrup Kirke kl. 18.30 – 19.00 torsdag d. 19. januar og torsdag d. 23. februar. Du må gerne tage far eller mor med, og du må gerne komme alene. Du går sikkert i dagpleje eller børnehave, men alle er velkomne. Sammen med jer vil vi skabe en hygge-godnat-stemning gennem fortællinger fra Biblen og sange. Det er ikke en gudstjeneste, men vi slutter med fadervor. Vi glæder os til at se jer! AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS KLUMME Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen september/ oktober 2016

Døbte 11. 9. 2016 11. 9. 2016 2. 10. 2016 16. 10. 2016 23. 10. 2016

ORGANISTENS KLUMME Mynte Grimstrup Nordholt, Arendalsvænget 1, Agedrup Steffanie Christoffersen Arnbo Dam, Slåenvej 12, 1, Agedrup Selina Hvitfeldt Trolle, Piletoften 14C, Agedrup Olivia Mehl Jørgensen, Skt. Knuds Kirkestræde 9 3, Odense C Ellie Eg Kruse, Snedronningen 37, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede 3. 9. 2016 22. 10. 2016

Cecilie Rask Dybvald og Mathias Rask Dybvald, Middelfartvej 76, Bolbro Bianca Pedersen og Dennis Kristiansen, Tværvej 17B, Seden

Døde, bisatte og begravede 4. 10. 2016 14. 10. 2016 29. 10. 2016

Flemming Jensen, Skovhaven 111, Bullerup Dorthea Juliane Knudsen, Vollsmose Allé, Odense NØ Steen Rud,Gåseholmvej 35, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357

30

Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - cb@madsen.mail.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET

Af organist Carsten Madsen Jeg hedder Carsten Bech Madsen, og den 1. oktober tiltrådte jeg som organist i Agedrup Kirke med alt, hvad sådan et job fører med sig. Jeg har haft tre andre organistembeder og har været vikar i mange kirker på Fyn. Faktisk har jeg nået at spille til gudstjeneste på mere end 50 orgler, så jeg har en del erfaring med diverse orgeltyper. Rigtig mange kirker har orgler, der minder om det gamle orgel i Agedrup kirke. Men det nye orgel ligger helt klart blandt de øverste i top10 blandt disse 50 orgler. Allerede den 30. oktober havde vi indvielse af det nye orgel. Vi havde i fællesskab aftalt, at det skulle være orgelkonsulenten, tidligere domorganist Svend Prip, der skulle spille til den første gudstjeneste. Naturligvis har jeg „snydt“ mig til at spille på orglet, når der ikke var andre i kirken, men min offentlige debut blev på en af årets mærkedage, allehelgen. Det var spændende at have den første gudstjeneste på det nye orgel. Vil orglet nu leve op til stemningen i kirken og er registreringen passende til salmesangen? – Det er lidt med et nyt orgel som med nye sko: Det skal indarbejdes i rutinerne. Jeg fornemmede, at orgelmusik og stemningen ved Allehelgensgudstjenesten klædte hinanden meget godt. BRYLLUP MED ROCKMUSIK

7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 133 - DECEMBER 2016

Nogle dage efter var der bryllup, hvor vi kunne fortælle de interesserede gæster, at det var det første bryllup med musik fra det nye orgel. Brudeparret


nye i Agedrup Kirke, og det gælder for os begge, at der i den kommende tid sker ting „for første gang“, som vi sammen skal forholde sig til i samarbejde med det øvrige personale og menigheden. Det er et spændende arbejde! BØRNEKORET

Børnekoret har ligget stille i nogen tid, men det er mit håb, at vi måske kan lade luciakoret blive de allerførste sangere og efterhånden inddrage nye, friske sangere fra Agedrup Skole i et nyt kor. Børnekoret kommer til at øve hver torsdag og vil af og til medvirke ved gudstjenester mv. i kirken. Interesserede sangere skal holde øje med opslag på skolen i starten af det nye år.

Ullerslevkoret med Carsten Bech Madsen.

Agedrup Kirkes nye organist i udendørs omgivelser.

havde bedt om, at musikken godt måtte være noget med lidt „gang i“, og jeg henviste til den første vestlige komponist, der lavede „rockmusik“, Johann Sebastian Bach, og spillede ét af hans præludier. Sådan fik vi også afprøvet en anden side af orglets styrke. Jeg havde haft mulighed for at afprøve både orglet og musikstykket for konfirmanderne nogle dage forinden og deres interesse for denne tidlige rockmusik var tydelig. Netop konfirmandundervisning kommer også i en vis grad ind under organistens arbejdsområde, og jeg har allerede haft glæde af begge konfirmandhold nogle gange. Det er en flok rare, unge mennesker.

og jeg ved at forberede luciaoptog med elever fra 3. og 4. klasse. Der er 14 søde, unge m e n n e s k e r, som vi tror, nok skal få lavet et luciaoptog den første søndag i advent, 27. november kl. 11.00. Både orglet og jeg selv er

DE 9 LÆSNINGER

Traditionen tro er der juleoptaktsgudstjeneste „De 9 læsninger“ i Agedrup Kirke. Det er i år søndag den 18. december kl. 16.00. De 9 læsninger er en gudstjenesteform efter engelsk tradition, hvor der bliver læst 9 små stykker fra bibelen. Ind imellem er der fællessang, korsang og solosang. I år deltager Ullerslevkoret, der til daglig ledes af organist Carsten Bech Madsen. Desuden medvirker vores kirkesanger, Annie Leth med solosang.

31

FORBEREDER LUCIAOPTOG

I skrivende stund er kirkesanger Annie AGEDRUP RUNDT 133 - DECEMBER 2016


GUDSTJENESTER NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1.søndag i advent d.27. november *Torsdag d. 1. december 2. søndag d. 4. december 3. søndag d. 11. december *4. søndag d. 18. december

Kl. 11.00 Kl. 9.30 Kl. ingen Kl. 9.00 Kl. 19.00

Familiegudstjeneste med Lucia og kirkekaffe Morgensang: Velkommen dejlige december! Der henvises til Morgensang og nabokirkerne H.A. Bisgaard Musikgudstjeneste – de 9 læsninger

JULEN * Børnejul – torsdag d. 8. december * Skolejul – onsdag d. 21. december *Juleaften lørdag d. 24. december *Juledag søndag d. 25. december 2. juledag mandag d. 26. december * Nytårsaftensdag lørdag d. 31. december

Kl. 10.00 Kl. 9.15, 10.00, 10.45 Kl. 13.30 + 15.00 Kl. 11.00 Kl. 9.00 Kl. 16.00

Især for dagplejer, børnehaver og barnlige sjæle Julegudstjenester for hele skolen

Kl. 11.00 Kl. 9.00 Kl. 11.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 11.00

Syng julen ud C.O. Christensen

C.O. Christensen Med champagne og fyrværkeri

2017 HELLIG 3 KONGER-tiden *1. søndag efter Hellig 3 Kongers d. 8. januar 2. søndag efter H 3 K d. 15. januar 3. søndag efter H3K d. 22. januar *4. søndag efter H3K d. 29. januar *Sidste søndag efter H3K d. 5. februar Septuagesima søndag d. 12. februar

Forældremøde Kyndelmisse - musikgudstjeneste

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Adventstidens særlige gudstjenester:

BØRNEVENLIG FAMILIEGUDSTJENESTE 32 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst 1. søndag i advent den 27. november 2016 kl. 11.00 tager vi hul på det nye kirkeår. Det starter nemlig her godt en måned før kalenderårets nytår. Det første lys tændes i kransen og minikonfirmanderne, deltager i gudstjenesten med et sikkert fint Luciaoptog. Familiegudstjeneste betyder, at det hele er lidt lettere, så alle kan være med. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand og luciabrød i våbenhuset.

Nr. 133 - DECEMBER 2016

Arkivfoto: Hans Ove Nielsen.

Med luciaoptog og kirkekaffe - 1. søndag i advent den 27. november kl. 11.00

Profile for Agedrup Kirke

AR133  

AR133  

Profile for agekirke