Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

130

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

JUNI 2016 NR. 130 22. ÅRGANG 

Flere tidligere skolebestyrelsesmedlemmer er med til at starte friskole i Fjordagerområdet til august 2017

NY FRISKOLE PÅ VEJ

Her står Carsten Arildslund, Louise Friis og Jacob Friis, der er ret børnerige. De repræsenterer to par, som tilsammen har 8 børn i alderen fra 1 til 9 år. Men de er utilfredse med de rammer og den økonomi, som kommunen tilbyder folkeskolen. Nu er de sammen med andre forældre fra Bullerup-Agedrup og Seden gået i gang med at etablere en friskole i Fjordagerområdet. Initiativtagerne forventer at få mere end 60 elever fordelt på 0.-6. klasse, og der vil også blive etableret en børnehave.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om gudstjenesteændringer på grund af orgelbyggeriet. Om sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsens 25-års jubilæum og om konfirmationen.

S. 24-32

Bullerupparken snart indflytningsklar s. 3

Grand Prix-stjerne helt ude i skoven! s. 7 AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


AR

Ingen ventelister i FDF Agedrup!

AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com Tlf. 6610 7575

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

■ FDF Agedrup er lykkeligvis i en rivende, positiv udvikling. Nye ledere har medført, at vi har fået en masse nye, små medlemmer. Desværre er der kommet et kedeligt, usandfærdigt rygte i omløb. Det siges, at man skal på venteliste for at blive medlem. Det er helt forkert. Vi modtager alle, som har lyst til at være medlem af FDF Agedrup. Da tilgangen er stor, har vi heller ikke venteliste for nye ledere. Nye ledere job er meget velkomne. Kontakt Karin Baun på telefon 6597 5669 og hør nærmere om dette spændende, frivillige og ulønnede job. Man behøver ikke at have været FDFer eller spejder, du skal nok blive oplært. Venlig hilsen Peter C. Rasmussen, FDF Agedrup

Odense Dansktop Festival

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6085 6530 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Martin Dyrgaard Rasmussen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

■ Lørdag 6. august 2016 Kl. 15.00 til 22.00 Festivalpladsen åbner kl. 14.00 H. C. Andersen Skoven Svendsagervej, Odense NØ Finn Lund, Shane Morkin, Lis & Per, Chris Hart, Danmarks John (John Mogensen-kopi), Mette Renbo og Elsborg Maribo facebook.com/odensedansktopfestival Prisen er sat 100,- kr. ned og det er lørdag i stedet for søndag.

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca.15. august 2016 skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli 2016.

Nr. 130 - JUNI 2016

Historisk sommertur ■ Ib Holdt vil gerne guide og fortælle på en gåtur til „diget“. Vi mødes mandag d. 15. aug. kl. 18.30 på Oldermandsgyden nord for Kertemindevejen. Alle er velkommen. Med venlig hilsen Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening


KLAR TIL INDRYKNING 1. SEPTEMBER

Nybyggeriet Bullerupparken ved Brolandvej med 38 boliger tager nu hurtigt form

Det er to-etagesboligerne ud mod Brolandvej, der er længst fremme. Her kan de første beboere rykke ind 1. september 2016.

Af Erik Schmidt & Ole H. Christiansen Byggeriet ved Brolandvej kører på fulde omdrejninger, og ejendomsselskabet Cervo har alle indflytningsdatoer klar og er begyndt på udlejningen af de 38 boliger. Der er sendt materiale med tegninger ud til alle interesserede, og interessen er stor, melder Tommy Larsen fra selskabet. De første beboere kan efter planen flytte ind 1. september 2016, og de sidste 1. april 2017. Hele byggeriet står altså helt færdigt i begyndelsen af april 2017. Der vil ifølge Tommy Larsen kun mangle færdiggørelse af de grønne fællesarealer. Prisniveauet for den månedlige husleje for 2-plans-boligerne udgør 8.995,00 kr. + forbrug og for 1-plansboligerne fra 7.595,00 til 7.795,00 kr. + forbrug. Boligområdet kaldes Bullerupparken, der får husnumre fra 2-76, og postadressen Bullerup, 5320 Agedrup.

Det er to-etagesboligerne ud mod Brolandvej, der er længst fremme. Faskinerne, der er så store som huse, er tildækket og stabiliseret, så det egentlige byggeri med store elementer går nu temmelig hurtigt. Det er store maskiner og meget grus og andre materialer, der køres til pladsen. Grundene funderes kraftigt, og der tages ingen chancer. Boligerne er placeret i et grønt område, der mod øst grænser op til Bullerup Skov, hvor den gamle jernbane mellem Kerteminde og Odense gik lige igennem. Mod vest tæt på Vejrup Å og kun 4 km fra Seden Strand.

Der bliver bygget med store elementer, og dunderingen er overstået, så nu skrider byggeriet hurtigt fremad.

Indflytningsdatoer Her er indflytningsdatoerne for Bullerupparken: 2. PLANS:

Bullerupparken 2-8: 01.09.2016 Bullerupparken 10-20: 01.10.2016 1 PLANS:

Det er store maskiner og meget grus og andre materialer, der køres til pladsen.

Bullerupparken 32-38: 01.11.2016 Bullerupparken 22-30: 01.12.2016 Bullerupparken 40-46: 01.01.2017 Bullerupparken 48-54: 01.02.2017 Bullerupparken 56-66: 01.03.2017 Bullerupparken 68-76: 01.04.2017 AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

3


4

PALLE GÅR TIL BIDDET

46-årige Palle Vennekildes store passion fører ham vidt omkring. Han har blandt andet medvirket på en CD og i en spillefilm. Nr. 130 - JUNI 2016


Af Erik Schmidt Bullerup er formentlig én af de eneste byer i Danmark, der er beriget med to forskellige fremtrædende personligheder, der hedder Palle Vennekilde uden at de er i familie med hinanden. Der er den tidligere brugsuddeler, som nu mest gør sig offentligt bemærket som formand for Ældre Sagen i Odense og som formand for Agedrup Læsefond. Og så er der dén Palle Vennekilde, der fra midtfirserne til et stykke op i halvfemserne gjorde ungdomsklubben Vadestedet i den gamle inspektørbolig ved Agedrup Skole til selve mødestedet for unge i lokalområdet (en succes, der aldrig siden er overgået), og som nu er karismatisk løbsspeaker på Fyens Væddeløbsbane og på banen i Billund, freelancejournalist for DanToto og bare vild med travsport. MED I INKASSO-FILM

Det er sjovt nok Palles freelancekarriere som løbsspeaker, der for nylig gjorde ham til medvirkende kunstner på en ny CD med Høxbroe & Stikop, der genremæssigt ligger tæt på Dan Turélls easyspeak. Selv kalder de genren speakeasy. -Jeg blev ringet op af en sjov type, der kaldte sig for beatpoet. Han hed Claus Høxbroe, og han var selv interesseret i hestesport. Han ville gerne have mig til at indtale noget travspeak, som han ville bruge til et nummer, der hedder „Til biddet“. Palle Vennekildes særlige evner som løbskommentator gjorde også, at han kom på rulleteksterne til den danske spillefilm „Inkasso“ med Iben Hjejle og Kim Bodnia. -I filmen speaker jeg det sidste løb, som den spilafhængige Iben Hjejle spiller på, da pengene begynder at brænde i lommen på hende. Det har også ført til noget speak på enkelte biografreklamer. SAMLINGSPUNKTET FOR DE UNGE

Det er den nu 46-årige Palle Vennekildes fortid som DJ eller discjockey, som det hed i 80’erne, der har skabt forudsætningerne for hans nuværende bijob som løbsspeaker. Som ung rejste han Fyn rundt sam-

men med en anden Bullerup-dreng, Steffen Lauritzen, der er indehaver af Mertz Electric i Seden - og deres fælles, mobile diskotek. Diskotek Station var navnet. -Vi havde bare et par højttalere og lidt lys. Vi gjorde ikke reklame for os selv, men det gik fra mund til mund, og vi var meget ude. Vi glemmer det aldrig. Det var helt vildt sjovt. Midt i 90’erne spillede de også til fester på Bullerup Pubben, men arnestedet var ungdomsklubben Vadestedet. Det var egentlig Palles far, Hans Vennekilde, der stadig bor i Agedrup, som var leder af klubben, men i praksis blev det Palle, der overtog den daglige ledelse. Vadestedet var et samlingspunkt for mange unge i lokalområdet. Flere fra Palle Vennekildes årgang kom i klubben, også selv om de var blevet 18 år, og de fungerede som enten formelle eller uformelle ledere. Søren Jensen, Steen Henriksen, Steffen Lauridsen, Pernille Pasfall, Ulrik Schatt, Morten Brogaard, Line Vinther, Mette Vinther, Henrik Johansen og flere andre var fast inventar i klubben, der havde op mod 150 medlemmer mellem 14 og 18 år. KÆMPEFESTER

Snart blev den gamle inspektørbolig på Agedrupvej, hvor i sin tid skoleinspektørparret Viggo og Elly Tarp boede, udvidet med adskillige kvadratmeter til billard- og bordtennisborde. -Det blev jo et kæmpehus. Der blev afholdt store fester på skolen med 2-300 deltagere, men det stoppede efter et par år. -Det var sjovt som DJ, men festerne løb løbsk. Der kom mange fra andre områder af Odense, og vi kunne ikke styre det. Der blev smadret ting og der blev for meget ballade. Man kan sige, at festerne blev ødelagt af vores egen succes. Vi var ikke gearet til så store ungdomsarrangmenter. Efterhånden ebbede energien i ungdomsklubben ud. Lederne blev ældre, videoaftnerne blev gammeldags og unge fik Playstation 1 derhjemme på værelserne. -Men jeg føler, jeg var med i en succeshistorie, siger Palle Vennekilde.

Klubben blev aldrig den samme efter den tid. Sammen med 10 venner fra dengang mødes Palle dog stadig en gang om året i en slags loge med navnet Valhalla. Sidste år var de i Berlin, men de har også været afsted på primitiv tur i indianerhytte på Lyø. -Det er kun mænd. Vi har et enormt godt sammenhold! DEN HELT STORE PASSION

Til daglig er Palle Vennekilde „reservedelsansvarlig“ hos Toyota og Mogens Frederiksen, hvor han har været i 29 år. Men det er hestesporten, der er hans helt store passion. Palle Vennekilde er ikke blot løbskommentator. For DanToto, der er en søster til Danske Spil, laver han interviews. Forhåndsinterviews og sejrsinterviews. -Vi sender på egen kanal fra de otte væddeløbsbaner i Danmark, og jeg glæder mig hver gang, jeg skal afsted. Det skal Palle 5-6 gange om måneden, og det sker, at han er afløser på andre baner som f.eks. Charlottenlund Travbane, hvor legendariske Henrik Leth i sin tid var speaker i Gunnar-Nuklassen. GIFT MED EUROPAMESTER

Selve interessen for travsport rækker 40 år tilbage. -Jeg havde jo en klassekammerat, Ole Bender, som er her fra Agedrup. Han er i dag professionel travtræner og har 15-20 heste i sin stald ude hos sine forældre på Gåseholmvej. Han træner hestene for andre. Men vi kom ude på travbanen fra vi var helt små. Palle Vennekilde har et kæmpestort netværk af venner omkring Fyens Væddeløbsbane. Hustruen Lone Anderson, som han har tre børn med, har han også mødt på travbanen. Hun er tidligere kvindelig europamester for travkuske. Det blev hun i Schweiz i 2004. For tiden er travsporten i økonomiske vanskeligheder, fordi der politisk er rejst krav om at sætte støtten til sporten ned. Den fynske travbane i Sanderum er i særlig grad under pres, og det nager Palle Vennekilde. -Det vil være forfærdeligt, hvis Fyens Væddeløbsbane må lukke ned. -Det vil skære mig i hjertet. AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

5


SØGER IGEN FORSTADSPULJEN Beboerforeningen søger støtte til genetablering af Naturparken ved skolen

genetablering af Naturparken, da det er et skønt grønt område, hvor en naturpark med en naturlegeplads er et optimalt samlingspunkt for hele byen. „Vi skal som børnefamilier være her mange år endnu“, var der en mor der sagde til mig, og det har hun jo ganske ret i. Ansøgningsfristen til Forstadspuljen 2017 er omkring den 1. november 2016 Skriv gerne til os via facebook eller via mail: d_reinberg@hotmail.com, hvis du ligger inde med en god idé eller et godt udkast til en ansøgning til Forstadspuljen. Vi er lutter øren!

En storm lagde træerne ned i naturparken ved skolen, men der er plantet nye.

Af Dorthe Wallentin, Agedrup Sogns Beboerforening

6 Sidste år prøvede Agedrup Sogns Beboerforening at søge støtte til genetablering af Naturparken via Odense Kommunes forstadspulje. Vi har d. 14. april 2016 modtaget et afslag. Vi opfordres til at gå i dialog med parkforvalteren i Odense Kommune med henblik på en yderligere gennemarbejdning af ideen, økonomien og driften i projektet. Så spørgsmålet er, om vi igen skal prøve at søge støtte til genetablering af Naturparken, eller om vi skal søge støtte til et andet godt projekt i byen. Det er jer, der bestemmer! SKRIV TIL OS

Mange har allerede via Facebook, tilkendegivet, at det er en god idé igen at søge støtte til

Luftbillede med Agedrup Skole, søen, åen og naturparken.

Nr. 130 - JUNI 2016


GRAND PRIX-STJERNE INDTAGER REVYTELTET Kirsten Siggaard er hovednavnet hos de store revyers lille, skæve, friske kusine i H.C. Andersen Skoven 9.-13. august

Af Erik Schmidt Siden Revy i Teltet så dagens lys og nattens stjerner i 2008 har der hvert år været et hovednavn, og ved den stort anlagte pressekonference på Hotel Windsor kunne Sune og Anja Krintel afsløre, at der var truffet aftale med sangerinden Kirsten Siggaard.

Grand-Prixstjernen Kirsten Siggaard mestrer mange genrer.

Det må betegnes som en fjer i hatten på direktørparret og revyen, for Siggaard har et stort publikum, en naturlig udstråling og masser af revyerfaring. Tidligere hovednavne har blandt andre været Kim Sjøgren, Amin Jensen, Lise Haavik, Jesper Buhl, Kim Hammelsvang Henriksen og Lars Arvad. Lovende er det også, at det for andet år i træk er den erfarne revy- og cabaretskuespiller, Liselotte Krogager, der skal instruere revyen, og de første øveaftener er for længst gået i gang. De øvrige medvirkende på scenen i årets revy, der har fået titlen „Det’lige det...“, er garvede Anja Torp Due Krintel,

Revyholdet f. v.: Carsten Bering, Anja Torp Due Krintel, kapelmester Sune Krintel, Henrik G. Lützen, instruktør Liselotte Krogager, Kirsten Siggaard og Jan Larsen.

der har været med siden revyens start, unge Katrine-Sofie Groth Pedersen med den fine stemme, altid solide Jan „Politi“ Larsen og de „nye kort“, Henrik Garb Borup Lützen og Carsten Bering Nielsen. Sidstnævnte er revydebutant. ET FARVERIGT LIV

Kirsten Siggaard slog igennem på Grand-Prix-scenen i 1983 og vandt den danske konkurrence i 1984 med „Det’ lige det“, i 1985 og i 1988. Hun har også udgivet CD’er i en anden genre med numre af Edith Piaf og Patsy Cline. Kirsten Siggaard er oprindelig bankuddannet, men hun har aldrig fortrudt, at hun kastede sig ud i grand-prix-genren. -Nej da, hvad tror du. Jeg har et spændende og farverigt liv. I sidste uge optrådte jeg på krydstogt med Costa Diadema, til oktober skal jeg synge i Spanien, til sommer i Berlin og til næste år på Gran Canaria. Hun har også medvirket i 11 revyer og spillet med i Les Miserable på Østre Gasværk, og hun virker som om, hun har fødderne på jorden. Når der er ro på, strikker hun tøj til sit lille barnebarn på 1½ år eller spiller golf. Det er dristigt og yderst forfriskende for kulturlivet på Fyn med en semiprofessionel revy i H.C. Andersen Skoven. Der er ægte revystemning og ofte en dejlig friskhed over revyens numre, og musikken styres suverænt af kapelmester Sune Krintel. Forestillingen hedder „Det’ lige det...“, hvilket altså refererer til Kirsten Siggaards gennembrud som Grand Prixstjerne, og der spilles fra den 9. til den 13. august 2016. Den10. august er der allerede udsolgt. Der er mulighed for at spise inden revyen. H.C. Andersen Skoven i Odense, Svendsagervej, 5240 Odense NØ. Billetter kan købes på revyiteltet.dk eller via billettelefonen på 42 46 84 50

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

7


8

Nr. 130 - JUNI 2016


Friskolen skal være et alternativ til folkeskolen i Fjordagerområdet. Skolen, der kommer til at ligge i Seden og fra starten har elever fra 0. til og med 6. klasse, åbner efter planen til august 2017

NY FRISKOLE PÅ VEJ I FJORDAGER Jacob Friis, Louise Friis og Carsten Arildslund er ikke utilfredse med Agedrup og Seden Skole, men med rammerne og de konstante nedskæringer i Odenses folkeskoler. Det vil de ikke byde deres egne børn.

Af Erik Schmidt Jacob Friis har ligesom Remo Münch indtil for nylig siddet i skolebestyrelsen på Agedrup Skole, men har trukket sig, fordi de sammen med andre forældre fra Agedrup og Seden er i gang med at etablere en friskole i lokalområdet. Gruppen ønsker, at friskolen skal være et alternativ til folkeskolen i Fjordagerområdet. Baggrunden er ifølge Jacob Friis de mange forringelser og de konstante besparelser i folkeskolen de senere år. -Vi har selv fire børn fra 1½ til 9 år, og det handler om vores børns fremtid. Vi har kun ét skud i bøssen. BEDRE ØKONOMI END FOLKESKOLEN

Skolen kommer efter planen til at ligge i Seden, og den kommer til at hedde Seden Friskole. -Men det er ikke længere væk fra Agedrup, end at man kan bevare kammeratskaber og lave legeaftaler, hvor man bor, siger Louise Friis fra gruppen. Der bliver også etableret børnehave

og sammen med friskolen. Arbejdsgruppen har en betinget aftale med en sælger, men mangler en tilladelse til at etablere skole på stedet. Driftsøkonomien er på plads, forudsat at der er tilstrækkelig mange elever. Balancepunktet er 63 elever. -Hvis vi får 63 elever, får vi et underskud på 70 kr., og dem vil jeg godt betale, siger Jacob. Indtægterne baseres på et grundtilskud på 71-73% af gennemsnitsudgiften for en skoleelev i grundskolen, men da Odense ligger et godt stykke under landsgennemsnittet, vil de 71-73% ifølge arbejdsgruppen række til dét, eleverne i Odenses folkeskoler har til rådighed. Grundbeløbet suppleres desuden med en forældrebetaling. RO, KREATIVITET OG DANNELSE

Friskoletankerne er også et opgør med tendensen til større enheder og stærkere topstyring. -Vi vil gerne lave en skole, hvor eleverne skal bruge viden til noget, de skal lære at bruge samfundet, lokalområdet

og naturen, og vi vil styrke de kreative fag, innovation, filosofi og engagement. -Det skal være i orden at fejle. I dag skal det hele være så strømlinet og effektivt, og det ender med, at vi får stressede børn og unge. Friskolen vil satse på ro til fordybelse, og der skal være god mulighed for projekt- og emnearbejde. For Louise Friis handler opgøret også om dårlige normeringer og forringet kvalitet i børnehusene. Hun har gennem flere år været formand for forældrerådet i Børnehuset Hvenekilden, hvor Carsten Arildslund fra Seden også har været medlem. Louise har desuden været næstformand i Institutionsbestyrelsen for de fem instituitioner i Seden-Agedrup-området. De fleste af forældrene har været aktive i forældrearbejdet på andre institutioner i lokalområdet. Ud over Carsten, Remo, Jacob og Louise er også Tania Gauden og Thomas Skov Hansen i bestyrelsen for friskolen, der ventes at åbne til august 2017. Læs mere på sedenfriskole.dk AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1872-2016 - Agedrup Skole i 80’erne

NY VIDEOMASKINE OG DATALÆRE PÅ SKOLEN Ib Holdt fortæller her om overhead-projektorens indførelse, om køb af en videoafspilningsmaskine til 17.000,- kr, om indførelse af faget datalære, om lærer Hanne Jacobsen, der kom i folketinget, om den lokale strid om, hvor en sportshal skulle ligge og om indførelse af vinterferie. Af Ib Holdt, lokal krønikeskriver

VIDEOMASKINE OG DATALÆRE

Ved juletid var kassen gjort op og Ved et møde i den 8. august 1983 for- Lindberg købte en videomaskine til talte Tarp, at vi nu fik en skolepsykolog 17.000 kr., den blev meget brugt, og suppleret af nye modeller til en tilknyttet etablissementet, noget billigere pris. hun hed Anne Grethe. Der Der skete meget først i havde manglet meget på 80’erne. Anker Jørgensen gik dette område, men nu lysikke til dronningen, men til Poul nede det.Tarp fortalte også, Schlüter med nøglerne til rigets at Amtscentralen havde opfinanser. Hvis de da ikke var slået nogle grundkurser faldet ned i afgrunden, som omkring det at lave matetidligere undervisningsminister rialer til brug i undervisninnu finansminister, Knud Heinegen. Ib Holdt sen et stykke tid havde proOdense havde fået Lokal krønikeskriver klameret: “Vi styrer lige mod mulighed for et vist antal afgrunden“. ansøgere, men næsten ingen I 1983 fik vi tilbudt et besøg af havde søgt, så nu var der frit slag. Vi måtte bare søge, så det gjorde vi så. Jeg byorkesteret, som spillede en times tid i festsalen. I 1980’erne fremkom et nyt var en af ansøgerne. Vi lærte at brænde nogle gennem- ord i det danske sprog: Datalære. I 1984 begynder så undervisning i sigtige celluloid-stykker. Transparenter. Da vi dukkede op på skolen viste datalære. Maskinerne skal stå i aflåste vi Lindberg vores begynderprodukter, lokaler, således at elever/lærere kan udnytte maskinerne i fritimer eller efter som vi holdt op mod lyset. Vi kunne jo ikke vise det fulde pro- skoletid. Lærerne vidste jo meget lidt om dukt uden en overhead-projekter. Så Lindberg anskaffede så én af slagsen. disse coputere. Nu havde vi været på kurser, så nu skulle HANNE I FOLKETINGET vi også bruge det indlærte. Det er godt og vel 30 år siden. Der Efter valget i 1985 måtte vi tage afsked er ikke flere overhead-projektorer i med Hanne Thanning Jacobsen, som maskinrummene. Til gengæld en masse overraskende sprængte partilisten og andre ting, men slet ikke kendte til i kom i Folketinget. 1980’erne. Der er sket en kolossal udI 60’erne og 70’erne var der store vikling inden for skolen i de forløbne 30 atom- og fredsmarcher f.eks. fra Holår. bæk til København i snestorm. Hanne Nr. 130 - JUNI 2016

Jacobsen var meget optaget af denne form for manifestation. Hun gik så vidt, at hun først i 80’erne søgte orlov i 3 måneder for at tage til U.S.A. for der at deltage i en stor Martin Luther Kingmarch, som sluttede i New York. Hun havde meldt sig under fanerne i Socialistisk Folkeparti. Ved kommunalvalget fik partiet 6 mandater i Odense Byråd og en rådmandspost til Alice Faber. Hanne Jacobsen blev nu opstillet til folketingsvalget. Hun mødte op til valgmøder på gymnasier og andre uddannelsessteder. Hun brugte megen af sin taletid til at fortælle om sin deltagelse i den store fredsmarch i U.S.A. De andre valgkandidater lyttede med nogen undren, måske også med lidt overbærenhed. Det var jo en nogen utraditionel måde at drive valgkamp på. Hun sprængte simpelthen partilisten med personlige stemmer. Jeg cyklede ned til en kop kaffe, da hun kom hjem fra fintællingen i Marienlystcenteret. Hun var nærmest betuttet, det hele kom noget bag på hende. Nogle år senere holdt hun og Gert sølvbryllup i Forsamlingshuset. Der var en del med fra Folketinget, jeg havde Ebba Strange til bords. Det var ret underholdende. Hanne Jacobsen var i Folketinget i 10 år. Hun nåede ikke at komme til at undervise igen. Hun døde allerede i 1996, 60 år gammel. Hanne var ret blød i det, hun havde nemt til tårer. Vi andre kendte jo politikerne fra tv, og de var jo ret hårde ved hinanden. Men det var rent professionelt, de vidste jo hvad modparten ville sige, før vedkommende havde lukket munden op. HALKAMPEN

I foråret 1984 blev det besluttet, at nu skulle barakken absolut ikke bruges mere til klasseundervisning, kun til et par ugentlige timer i tysk. Da skoleåret startede, skulle jeg være med en klasse i et halvt håndarbejdslokale. Det duede ikke, så jeg bad om barakken og var der et par år endnu. Ved et lærermøde først i 1984 fik vi at vide, at Fjordager Idrætsforening


havde indsendt et forslag til skoleafdelingen i Odense om udvidelse af hallen i Seden til to haller. Der var en noget oprørt stemning på dette møde, og der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde for etablering af en hal ved Agedrup Skole. Der var stadig trængsel på skolen selv om der var 6 nye klasserum og nyt sang og musiklokale. Ved biblioteket, som var flyttet ud i glasrummet mod nord, var der et mindre rum, der havde været indrettet til udsalg af kantineting, dette blev nu indrettet til mørkerum for valgfaget fotolære. Bag ved scenen var der et langstrakt lokale i enden af bygningen. Dette blev nu indrettet til fast klasserum. Da skoleåret startede i 1984 forelå der priser på, hvad hal ved skolerne ville koste. Agedrup Skole: Pris 3,36 mill., en udvidelse i Seden 2,4 mill. Disse tal afholdt nu ikke udvalget fra at arbejde videre med sagen. Heldigvis. Der var jo ved skolen i Agedrup kun én gymnastiksal, så de store børn tog nu til Seden Skole, hvor de fik motion i Hallen.

gelig med at protokolføre disse ting I disse år toppede skolens elevtal, en overgang var der over 600 elever. De skulle jo alle undervises, så der blev ansat adskillige nye lærere. Uffe Mad-

sen kom fra Pårup, Otto Nielsen fra Seden, Torben Rasmussen fra Korup, Ruth Lundtoft fra Søhus. Ja, mange flere gjorde sig nu sig gældende.

INDFØRELSE AF VINTERFERIE

Vinterferien kom nu op igen, da stemmetallet fra forældrene stod lige i første omgang, droppede skolenævnet vinterferien. Nu kom forslaget op igen. Denne gang var der stor flertal for indførelsen af vinterferie. Der havde i vinterhalvåret været en del, der tog fri fra skole for at tage på vinterferie. Vinterferien startede i 1986. Det varede ikke længe inden der fra skolen blev arrangeret en uges lejrskole i Norge med ski under fødderne. Umiddelbart efter Agedrup Skoles vedtagelse af vinterferie kom der en meddelelse fra skolevæsenet, om at fra skoleåret 1986/87 vil Odense Kommune have en fælles ferieplan. De to delskoler afholdt nu deres møder hver for sig. Carl Lindberg havde påtaget sig arbejdet med at koordinere de ting, der blev behandlet og stemt om på de to skoler. Han var meget omhyg-

11

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


DAGINSTITUTIONER BYGGER BRO MED LOKALE DAGPLEJERE I Børnehuset Pilebækken slog vi dørene op for et helt nyt projekt sammen med de kommunale dagplejere i Agedrup, Bullerup og Seden INSTITUTION SEDEN-AGEDRUP Børnehusene Pilebækken, Hvenekilden, Fjordager, Fridasholm og Seden AF BETINA SKYTTHE

Af Betina Skytthe, daglig pædagogisk leder, Børnehuset Pilebækken

12

I sidste udgave af Agedrup Rundt fortalte jeg om det brobygningsarbejde vi har igangsat med skolen, når børnene skal starte i Forårs-SFO. Dette brobygningsarbejde er dog ikke enestående, men også noget vi længe har ønsket at udvide med dagplejen. Tirsdag den 2. februar 2016 skete det. I Børnehuset Pilebækken slog vi dørene op for et helt nyt projekt i samarbejde med de kommunale dagplejere i Agedrup, Bullerup og Seden. Projektet er det første og foreløbig eneste af sin slags i Odense Kommune. Vi er selvsagt derfor meget glade og stolte over den tillid, der bliver vist os i forhold til at opnå et positivt resultat. Projektet går ud på at etablere et samarbejde, der sikrer sammenhæng i børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Et arbejde, hvor der fra et barneperspektiv er plads til forbedring. Den forbedring har vi i Bh. Pilebækken sammen med de lokale dagplejere altså fået lov til at udarbejde en metode til, således at vi sikrer os en positiv effekt hos barnet i overgangen mellem dagpleje og børnehus. ÅBENT HUS

Startskuddet for projektet blev fejret med Åbent hus den 2. februar, hvor 27 dagplejebørn med deres dagplejere fra både Agedrup, Bullerup og Seden mødte op til et fælles arrangement. Flaget var hejst og pakker med gå-

vogne, bondegårdsdyr, mini-rutsjebane m.m. blev pakket ud til stor interesse for de fremmødte børn. Der blev leget og spist boller, og nogle børn turde endda også at bevæge sig ned i vores motorikrum, hvor der blev gjort store øjne til, hvilke muligheder den verden tilbød. Selvom det var en rigtig glad og dejlig dag, måtte vi erkende, at 27 dagplejebørn på én gang, var lige i overkanten. Derfor er vi nu landet på, at dagplejegruppe 40, er de dagplejere, som har „første-ret“ til, at komme i Pilebækken hver tirsdag. Gruppe 18 og 71 har mulighed for at komme, men skal om mandagen kontakte os for at sikre, at der er plads. Projektet har været i gang i tre måneder, og børnene er nu ved at være så trygge i Pilebækkens rammer, at de tør bevæge sig rundt i huset og gå på opdagelse - og her menes „opdagelse“ på den absolut bedste måde. Gevinsten ved dette projekt er vi derfor allerede glimtvis ved at se i positive afskygninger. Dagplejebørnene viser allerede nu en større tryghed i at færdes i de større rammer, som Pilebækken jo har i forhold til dagplejehjemmet. Det ses ved, at de udviser glæde, nysgerrighed og mod til at færdes rundt i børnehuset. Det ses også hos de børn, som har nået at være en del af projektet og nu er startet i Pilebækken. De børn har haft en meget nem og let indkøring, hvilket forældrene også har givet udtryk for. Derudover giver dagplejerne også udtryk for, at genkendeligheden for børnene ved at komme i Pilebækken blidt skubber til deres udvikling, da de får mulighed for at se på de lidt større børn og for nogles vedkommende også søskende, og de får skabt relationer til kommende nye kammerater og voksne.

Nr. 130 - JUNI 2016

De små børn kigger på de lidt større børn.

Projektet er det eneste af sin slags i Odense.

DIFFERENTIERING AF AKTIVITETER

Vi vil i den kommende tid, derfor begynde at eksperimentere med differentiering af aktiviteter, opdele børnene på tværs af dagplejegruppen, så f.eks. de største af dagplejebørnene får mulighed for at blive udfordret på deres niveau og de mindste på deres niveau. I aktiviteterne vil vi også blande børnehavebørnene ind i passende mængder, så vi kan få gang i mesterlæren. Mange forskere er begyndt at vende tilbage til begrebet om mesterlære, da man har fundet ud af, at der er masser af god læring og værdi i dette begreb. Denne viden vil vi naturligvis gerne lade børnene komme til gode, så vi i samarbejde kan udvikle robuste børn, som fremover helst ikke skal opleve overgangen fra dagpleje til børnehave, som to forskellige „universer“.


IGEN ET GODT ÅR FOR ABB

Agedrup Bullerup Boldklub har igen flere hold med i toppen af rækkerne. Der mangler dog spillere til 7-mandsbold.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Sekretær Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Menige medlemmer Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Suppleant Jacob Korsgaard

4091 5497

3025 8697 2927 0316 5230 0498 2033 0637 3095 3436

Her scorer Heine Krogh Jørgensen mod Ørbæk på Agedrup Park (Arkivbillede). Holdlederne

Af Michael Stengel Pedersen, formand Som jeg lovede i sidste nummer af Agedrup Rundt, så er her vores kampprogram over vores hjemmekampe her i foråret 2016. Der vil selvfølgelig også komme et kampprogram for efteråret 2016. Vi er jo i fuld gang med at spille i alle vores rækker, og det ser igen ud til en rigtigt god sæson for ABB. Lige en opdatering om omklædningsrum. Vi er stadig i gang med at søge diverse fonde og har nogle ansøgninger, som vi med spænding venter svar på. Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne begynde arbejdet her til efteråret, så de kunne stå klar til sæson 2017. Som tidligere nævnt i dette indlæg, så går det rigtigt godt for vores hold. Vores herre serie 3 mangler ganske få point for at kunne kalde sig herre serie 3 til efteråret, og så komme til at spille med i oprykningsspillet til serie 2 i 2017. Vores superoldboys ligger med i toppen af deres kreds, der er 3 hold, som kan vinde den kreds, så de går også et spændende efterår i møde. Veteranholdet, som spiller hver torsdag, er også med i toppen, hvor det ser ud til at de igen skal kæmpe med „den gule fare“ fra Munkebo, så det bliver også spændende.

Vores superveteran ligger pt. nr. 1, hvor der er flere hold i rækken, som kan vinde den kreds, og vores platinhold, ja de kæmper både med at få point ind på kontoen og at få spillere nok, men jeg skal love for at de holder fanen højt og ikke mindst det gode humør, så kom nu ud af busken og støt op omkring dette hold. Platinholdet er et 7-mandshold, og det spiller om mandagen. Så igen hvis der nu skulle være nogle her i området, som synes, at det kunne være sjovt og spændende at være et del af vores Platinhold, så kom endelig ud af busken, Vi mangler jer! Det bliver igen et spændende år for ABB.

Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

KAMPPROGRAM PÅ AGEDRUP PARK REST-FORÅR 2016 SØNDAG D. 29/5 KL.11.00 ABB – MARIENLYST

HERRE SERIE 3

MANDAG D. 30/5 KL.19.00 ABB – SØHUS / STIGE

PLATIN – 7 MANDS

TIRSDAG D. 31/5 KL.19.00 ABB – KERTEMINDE

SUPER VETERAN

MANDAG D. 6/6

SUPER OLDBOYS

KL.19.00 ABB – DALBY IF

TORSDAG D. 9/6 KL.19.00 ABB – MARSLEV IF

VETERAN

FREDAG D. 10/6 KL.18.45 ABB – FC. CAMPUS

HERRE SERIE 3

MANDAG D. 13/6 KL.19.00 ABB – MARSLEV IF

PLATIN – 7 MANDS

TIRSDAG D. 14/6 KL.19.00 ABB – VINDINGE

SUPER VETERAN

MANDAG D. 20/6 KL.19.00 ABB – MARIENLYST

PLATIN – 7 MANDS

TORSDAG D. 23/6 KL.19.00 ABB – FRAUGDE

VETERAN

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009 HEIDI@KOSTVEJLEDERFYN.DK TLF. 2575 9856 CVR: 36 58 99 65

Tlf. 2041 7073 shop@tingtilkager.dk

KOSTVEJLEDER FYN

Lotte Nielsen Brolandvej 64, 5320 Agedrup

VED HEIDI ANDERSEN

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 130 - JUNI 2016

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Ann Holm Klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48 Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Agedrup Forsamlingshus

Bullerup Pub’en

bullerupsvommebad.dk

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dyrensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet MARSLEV VVS ApS

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner

Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


KONFIRMATION 2016 I AGEDRUP KIRKE Foto: Hans Vennekilde

7A: Bagest f.v. Jacob Tingkær Brandt, sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Mads Kildehøj Sternkopf, Jeppe Hjort Holm, Laura Krogshede Knudsen, Emil Nicklas Søndergaard Jensen, Liva Herløv Berg Pedersen, Asger Meldgaard Jørgensen, Jeppe Bach-Laursen, Christistian Bjerggaard Hansen, Magnus Jensen, Mads Hedemand Nielsen. Forrest f.v. Annie Simone Sjølund Svendsen, Mira Bertelsen, Mathilde Holbech Stefansen, Sara Løndahl Holm og Cecilie Grøndkilde.

16

7B: Bagest f.v. sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, William Boye Brandt Hansen, Magnus Møller Pedersen, Victor Biskopstø Henriksen, Tobias Laugesen Baraviec, Kevin Pedersen, Christian Klint Westh, Oliver Buur Elstoft, Mads Toft Andersen og kirkesanger Annie Leth. Midten f.v.: Mikkel Lau Kristiansen, Mathis Sloth Hansen, Daniel Pedersen, Kristoffer Scheel Kaltoft, Daniel Hedemark Væring, Laura Krogh Kaspersen, Mille Holbæk Pedersen, Sofia Villemoes, Heidi Glintborg. Forrest f.v.: Emma Elise Holmsten, Kamilla Julsrud Jørgensen, Sarah Krogh Jørgensen, Laura Redtz Jensen, Emma Holbæk Pedersen

Nr. 130 - JUNI 2016


5 ÅRS JUBILÆUM FOR AFFALDSINDSAMLINGEN Fantastisk fremmøde ved årets affaldsindsamling 2016 Nyt kloakafløb på Agedrupvej.

DEN LILLE DIMS MED DEN STORE VIRKNING Problemet med regnvand på Agedrupvej løst Selvfølgelig var der kagemand.

15 børn deltog i affaldsindsamlingen.

Af Dorthe Wallentin I år havde affaldsindsamlingen i byen 5 års jubilæum. Vi havde heldigvis godt vejr til at fejre jubilæet i. Der var også en rigtig god opbakning til indsamlingen - for der mødte 25 voksne og 15 børn op og gjorde dagen helt fantastisk.

Der blev samlet ca. 145 kg. affald.

Vi samlede ca. 145 kg. affald 40 dåser med pant 65 dåser uden pant 15 flasker Der var ingen planlagte ruter, men der blev nævnt et par områder, hvor folk kunne gå hen og samle, hvis de ikke selv havde et sted/område, hvor de gerne ville samle skrald. Vi samlede affald i lidt over en time. „Man bliver helt bidt af det“, “svært at stoppe igen“, „utroligt så meget affald“ var nogle af de sætninger, vi hørte på dagen J Vi havde en rigtig dejlig dag, hvor vi først samlede affald og bagefter mødtes i Skyttehuset, hvor vi havde en hyggelig afslutning med kagemand og frøbombe-produktion. Vi siger tak for denne gang og på gensyn 2. april 2017. Med venlig hilsen Agedrup Sogns Beboerforening

Af Ole H. Christiansen Den ret store og generende vandansamling på Agedrupvej vil nu være elimineret af en kloakrist. Ved en fejltagelse blev en drænledning på kirkens mark ned mod Pilebækken afbrudt, men blev så reetableret. Det bevirkede dog ikke, at vandet fra den anden side af Agedrupvej uhindret kunne komme under vejen og videre ned i bækken. Regnvandet, helt oppe fra kirken, samledes altid på nordsiden af vejen i en stor pyt ud til midten af vejen ud for nr. 9, og det var naturligvis helt uacceptabelt. Da det sidste gang gik galt, blev kirkeværgen, Ole Walther kontaktet, og sammen med ham lykkedes det at få en god kontakt til Odense Kommunes vejvæsen, idet den pågældende medarbejder var lige i nærheden. Sammen så vi på sagen, men han var i sit budget lige beskåret med 200.000 kroner (der skal jo bruges penge andre steder end her i landsbyen), så det var tvivlsomt, om der var penge til at afhjælpe problemet. Det lykkedes for ham at få lov at engagere en entreprenør, der påtog sig opgaven, og nu skulle problemet altså være løst med et enkelt kloakafløb, som de ses på vort foto.

17

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres tilbud. murerarbejde udføres· Indhendt - indhent gerne tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

18

Nr. 130 - JUNI 2016


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

Af Martin Dyrgaard Rasmussen

Eleverne samlede affald

RENERE UDEAREALER NY TRADITION PÅ SKOLEN FØDT Månedlig fællessamling for hele skolen Af Martin Dyrgaard Rasmussen I dette skoleår har den sidste onsdag i hver måned dannet ramme for en fællessamling i skolens foredragssal. De enkelte årgange har på skift haft anvar for at planlægge indholdet for fællessamlingerne, der har budt på alt fra præsentationer af hvad årgangene har arbejdet med i undervisningen, til fællessange. Derudover har skolens ledelse haft mulighed for samlet at orientere skolen

om hvad der rører sig pt., samt der er blevet sagt farvel og goddag til tidligere og nye kollegaer. Formålet med fællessamlingerne har bl.a. været at styrke fællesskabet på skolen, samt at skabe en større indsigt på tværs af de enkelte afdelinger. Alt i alt har samlingerne været en succes og en ny tradition er blevet født på skolen.

Skolebestyrelsen har besluttet at igangsætte en affaldsindsamling på skolens område. Dette gøres både for at gøre områderne pænere og renere, men også for at styrke elevernes ansvar for naturen og eget affald. Forløbet kører frem til sommerferien og hver uge er der forskellige klasser der har ansvaret for at samle affaldet ind.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Morten Brogaard Malou Peterson Porst Ulrik Kehmann Jan Risum Frederiksen (suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Christian Hovendal (souschef) Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

19


EN PROJEKTDAG OM UGEN Til næste år bliver torsdag en projektdag til tværfaglig undervisning, projekter og ture Af Mohammed Bibi, skoleleder

eller tage på udflugter – dette gælder alle elever fra 0.-9.årgang og for hele skoleåret. Dette tiltag forventer jeg mig rigtig meget af, og jeg er sikker på, at flere børn og voksne vil trives endnu bedre med den lidt anderledes skoledag. Inden længe vil teamsammensætning og næste års klasseskemaer blive offentligt på ForældreIntra.

Mohammed

Skoleåret går snart på hæld - og for afgangseleverne venter sommerens mundtlige afgangsprøver og de grønne borde forude. Skoleåret 2015-2016 har været et særdeles godt og begivenhedsrigt år med mange store og positive forandringer. Her er nogle af dem: alle elever i 1. til 8. årgang har fået en computer (en PERSONALENYT ChromeBook), og undervisningen er Den 31. juni kommer vi til at sige farvel blevet langt mere digital end den nogen- til tre dygtige personer: Poul-Jakob Ansinde har været. dersen, Marianne Nielsen og Torben Skoleskemaerne er blevet mere Jørgensen. Alle tre har valgt at gå på fleksible, og det er med til at give bør- pension. nene en anderledes og mere sammenDet er tre skønne og dygtige menhængende skoledag. Vi har også fået nye nesker, som vi siger farvel til. Jeg vil på legepladser, vi har fået vegne af skolen, lokalområdet en ny cykelsti med ny INFORMERER og Odense Kommune takke skiltning ved indfaldsdem alle for mange års tro tjevejen og nye skoleneste, og jeg vil ønske Poul-Jamøbler til ungemiljøet. kob, Torben og Marianne et Herudover har vi godt otium. Skolens ansatte og genindført lejrskoler udvalgte gæster er inviteret til en og skolerejser for 3. formel afskedsreception fredag og 6. og 8. klassetrin. den 24. juni. Jeg glædes over den energi jeg møder hos personalet, forældrene og eleverne, NY SOUSCHEF GODT I GANG og jeg er pavestolt over vores velfunge- Agedrup Skoles nye souschef Christian rende skole. Hovendal blev ansat 1. april 2016. ChriPersonalet har været modige, dyg- stian er 38 år gammel, og han har tidlitige og professionelle i samarbejdet om gere arbejdet på Korup Skole i det undervisningen, og jeg synes, at vi er nået nordvestlige Odense. pænt langt med skolereformens centrale Christian kommer til at beskæftige temaer. sig med en række ledelsesopgaver – han Vi har haft flere samarbejder med vil bl.a. have det primære ledelsesansidrætsforeninger og frivillige, børnene var for ungemiljøet (6.-9.klassetrin). bevæger sig meget mere i løbet af skoledagen, og der arbejdes generelt syste- IDRÆTSDAG SAMMEN MED FIF OG matisk med synlige læringsmål for den UNGNORD enkelte elev. Den 11. maj gik Agedrup Skole samVi er i skrivende stund i fuld gang men med Fjordager IF og ungdomsskomed planlægningen af det nye år, og jeg len UngNord om at tilbyde en spænvil gerne løfte sløret for noget af det nye dende og anderledes idrætsdag for ca. som kommer. 140 elever fra 4., 5., og 6. årgang. EleEn dag om ugen - torsdag - bliver verne skulle på idrætsdagen stifte been ugentlig projektdag - en fagdag, hvor kendtskab med en række mindre udfagene smelter sammen, og eleverne har bredte sportsgrene såsom streetfodbold, mulighed for at fordybe sig i et område, minigolf, parkour og stjerneløb. Idræts-

20

Nr. 130 - JUNI 2016

dagen foregik på Fjordager IF’s idrætsanlæg. SPORTSUGE I UGE 25

I lighed med sidste år vil uge 25 stå i sundhedens og sportens tegn. Der er dømt sportsuge for alle elever på alle klassetrin – så husk en sund og stor madpakke og behageligt tøj, som børnene kan bevæge sig i. SENIORER I SKOLEN

Er du pensionist eller efterlønner, og har du lyst til at have med børn og unge at gøre? Så er du meget velkommen til at være frivillig medhjælper i undervisningen på Agedrup Skole et par timer eller mere hver uge. Du får en fast tilknytning til en lærer eller klasse. Seniorer har via livserfaring og kompetencer rigtig meget at give børnene. Du behøver ikke besidde en masse faglig viden eller være læreruddannet, men blot have lyst til at støtte børnene i f.eks. dansk, matematik, eller i de kreative fag, hvis det er der du har lyst til at bidrage. Seniorordningen er et bidrag til at holde aktive og ressourcestærke ældre i gang, og du vil få et nyt netværk blandt skolens øvrige seniorer. Du kan komme med i ordningen ved at kontakte Grete Kragh, som er seniorkoordinator. Du kan på Odense Kommunes hjemmeside læse mere om Seniorer i Skolen. Søg under „Familie, børn og unge - skoler - folkeskoler Seniorer i Skolen. Grete Kragh kan kontaktes på gretekragh@gmail.com. SKOLEPATRULJEN I LEGOLAND

23 skolepatruljeelever fra 8. klasse og to lærere drog tirsdag d. 26/4 til den årlige belønningstur til Legoland. På trods af det våde vejr, havde alle børn og voksne en fantastisk dag. AFGANGSPRØVER OG DIMISSION

De mundtlige afgangsprøver afholdes i perioden 1. juni-22. juni, og i år skal afgangseleverne til mundtlig prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, idræt og kristendomskundskab. Dimissionen i år bliver afholdt onsdag den 22. juni kl. 19.00. Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommer!


Nyt fra skolebestyrelsen:

SÅ SKAL VI PÅ LEJRSKOLE Af skolebestyrelsen Der sker meget på vores skole, og i skolebestyrelsen følger vi tæt den spændende udvikling, Agedrup Skole er i gang med i disse år. Vi genindfører nu lejrskoler. Det var med blødende hjerter, vi måtte lukke ordningen tilbage i 2009/2010, og vi er rigtig glade for, at vi fra skoleåret 2016/ 2017 kan genoplive lejrskolerne. Det har hele tiden været et ønske både hos forældre og ikke mindst skolens medarbejdere. Lejrskoler er nemlig en god investering. De giver langtidsgevinster i forhold til det sociale liv i klassen og det daglige inklusionsarbejde, og de giver muligheder for at kunne fordybe sig i et undervisningsrelateret emne. Derfor tror vi i skolebestyrelsen på, at lejrskoler til fulde opvejer den investering af timer, lærerne selvfølgelig skal have til at bruge på en lejrskole. Vi er rigtig glade for, at vi nu får lejrskolerne tilbage på 3., 6. og 8. årgang. Når dette læses, er 9. klasserne færdige med de skriftlige afgangsprøver og godt i gang med de mundtlige. Karaktergennemsnittet er steget støt på Agedrup Skole de senere år, og også

de ikke-så-boglige elever forlader folkeskolen med adgangsgivende karakterer til ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Det er rigtig flot! De gode resultater betyder dog ikke, at vi hviler på laurbærrene. Skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse har nikket ja til en ny skoleugestruktur, hvor lærerteamene i højere grad får mulighed for at tilrettelægge en undervisning, som giver varieret og spændende læring med faglig fordybelse og udfordringer. I skolebestyrelsen glæder vi os til dette nye og tror på, at det også er et skridt på vej til at gøre Agedrup Skole til den bedste skole i Odense. Det er desværre ikke lutter positivt det hele. Vi er stadig, og mere end nogensinde, udfordret på økonomien. Vi oplever igen i år helt urimelige sparekrav fra kommunen, og det får konsekvenser for antallet af medarbejdere og åbningstider på biblioteket. Vi håber, I som forældre bakker op, når vi senere på skoleåret igen vil forsøge at råbe politikerne op. Høje sparekrav må dog aldrig betyde, at vi mister fokus på hele tiden at udvikle vores skole. Til sidst vil vi ønske en rigtig god sommerferie til alle.

RÅB OP OM BESPARELSER!

Massive besparelser fylder meget i skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen v. Steffen Lauridsen Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de massive besparelser, vi næsten konstant bliver mødt af fra kommunens side, fylder ekstremt meget i skolebestyrelsesarbejdet. Vi vil i skolebestyrelsen gøre vores yderste for at råbe vores politikere op for at få dem til at prioritere vores børns skolegang og tage dem med i kommunens vækststrategi. Vi vil gerne opfordre jer alle til at råbe op sammen med os ved enhver given lejlighed.

Til trods for de store besparelser er der også klare lyspunkter, som fx de hjem købte Chrome Books, som gerne skal være med til at sætte yderligere skub på udfoldelsen af vores it-princip. Et andet lyspunkt er, at vi langt om længe har fået gjort noget ved de trafikale forhold ved indkørsel til skolen. Vi og mange tidligere skolebestyrelser, skolens ledelse samt skolens elever har kæmpet bravt for at gøre noget ved dette, og det er fantastisk, at det endelig er lykkedes. Med etableringen af cykelstien og

2. klasse udviklede cykelaktiviteter.

ELEVER LÆRER DANSK PÅ CYKLEN Bevægelse i danskundervisningen

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Kan man lære dansk mens man sidder på sin cykel? Ja, mener Odense Kommune, der har igangsat et projekt omkring mere bevægelse i undervisningen. Da kommunen gerne vil brande sig som Danmarks cykelby nummer 1, ser man gerne at bevægelsen indrager cykelaktiviteter. To konsulenter fra kommunen har været på besøg hos skolens 2. klasser og hjulpet dem med at udvikle cykelaktiviteter til danskundervisningen. Klasserne har selv, sammen med konsulenterne, prøvet forskellige aktiviteter. Herefter har eleverne udviklet nye aktiviteter for 1. klasserne, hvor de også har ageret lærere.

stolper er det lykkedes at skille biler og cykler fra hinanden, hvilket gør det det meget mere sikkert at være cyklist. Til sidst en opfordring om at I som forældre husker at respektere, at det stadig kun er tilladt at parkere på de opmærkede P-pladser, så lad nu være med at parkere langs cykelskurene. Der er stadig mange som cykler denne vej.

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

SANKT HANS AFTEN 2016 Årets store havefest bag butikstorvet med båltale af skoleleder Mohammed Bibi kl. 20.05

22 Hans Jørgen Zinther opfordrer til, at lade egne drikkevarer blive hjemme og i stedet støtte Heksefonden ved at købe på pladsen.

Af Hans Jørgen Zinther, fmd. for Beboerforeningen og Heksefonden Siden 2004 har Heksefonden stået for det praktiske arbejde med Skt. Hans aften på festpladsen i Bullerup. Det har i de forgange år været en stor succes. Godt besøgt og en rimelig økonomi gør, at styregruppen bruger samme koncept som tidligere år. En stor opfordring til alle: Lad nu jeres egne øl blive hjemme og støt i ste-

det Heksefonden, da salget af øl og vand er en ret stor del af overskuddet. Også i år håber vi på et overskud, som minder om resultaterne fra 2015, hvor der var et pænt overskud til gavn for forskellige projekter i området. Mohammed Bibi, skoleleder for Agedrup Skole, holder årets båltale. Båltalen holdes kl. 20.00, og sammen synger vi Midsommervisen, hvorefter vi tænder bålet. Traditionen tro, er det en af områ-

Nr. 130 - JUNI 2016

dets børnehaver, som laver året heks. I år har Børnehuset Pilebækken lovet at lave den heks, som vi, når bålet tændes, sender til Bloksbjerg. INGEN PØLSER I ÅR

Som tidligere år, vil der være mulighed for at købe øl, vin, sodavand, slik og kaffe/kage. I år vil der ikke være salg af pølser. Der vil som sædvanlig være gratis snobrødsbagning. Gerda står stadig for


BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 40 42 52 13 - hj@zinther.dk Sekretær Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 20 16 84 83 Kasserer Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf.: 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Laursen Skovhaven 43, 5320 Agedrup Tlf.: 30 14 59 50 Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, 5320 Agedrup Tlf.: 23 47 97 19 Bestyrelsesmedlem Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsessuppleant Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 50 13 Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK

fiskedam med gaver til børnene. Der vil også i år blive sørget for et flot bål. Og sædvanen tro, henstiller vi til haveejerne om ikke at smide deres affald på bålet, men køre det til affaldspladsen. Husk at tage et tæppe eller lignende med, da der heller ikke i år vil være bænke til at sidde på. Et så stort arrangement som Skt. Hans Aften er blevet, kan kun afvikles, fordi en masse personer fra lokal-

området lægger et stort arbejde heri. Styregruppen glæder sig til at se jer alle på bålpladsen torsdag den 23. juni 2016.

Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

23


KIRKEBLADET JUNI 2016 NR. 4 ●

68. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530 ● Tove Jørgensen 4174 3518

KIRKEN LUKKES NOGLE DAGE Foto: Hans Ove Nielsen.

På grund af orgelbyggeriet er kirken lukket på alle hvberdage fra 6. juni til 1. november. Planlagte bryllupper vil blive afholdt i kirken. Søndagsgudstjenesten vil være i kirken eller Sognegården.

24

NB

NOTABENE

Søndag, den 5. juni kl. 10.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Jubilæumsgudstjeneste med efterfølgende sammenkomst. Tirsdag, den 14. juni kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 16. aug. kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag, d. 11. september kl 11.00-ca. 13.30 i og ved Agedrup Sognegård Høstgudstjeneste med frokost

Nr. 130 - JUNI 2016

Kirken lukker en del søndage mens orgelbyggeriet står på - se også bagsiden! I forbindelse med arbejdet med kirkens nye orgel, vil det blive nødvendigt at holde kirken lukket på alle hverdage fra d. 6. juni og ligeledes en del søndage, indtil orglet er etableret ca. 1. november. Planlagte bryllupper vil blive afholdt i kirken. Søndagsgudstjenesten vil være i kirken eller Sognegården. Det vil fremgå i Agedrup Rundt. Bisættelser/begravelser vil blive fra Åsum eller Seden kirker, men med personalet fra Agedrup. Vi håber, der er forståelse for disse foranstaltninger. Lene Marqvardsen formand for menighedsrådet


25 ÅR I AGEDRUP SOM SOGNEPRÆST Lene Bischoff Mikkelsen kan fejre 25 års jubilæum i Agedrup d. 1. juni.

25 Af Lene Marquardsen, menighedsrådet Vores præst, Lene Bischoff-Mikkelsen, kan fejre 25 års jubilæum i Agedrup den 1. juni 2016. I de 25 år hvor Lene har været præst her i sognet, er der kommet mange nye tiltag. Vi har indført forskellige former for anderledes gudstjenester og prøver på den måde at favne så stor del af sognets beboere som muligt. Dette er sket, efter vi har haft afholdt visionsdage, hvor vi netop har

spurgt brugerne om, hvad de kunne tænke sig, og Lene er aldrig bange for at sætte noget nyt i værk. Foruden sit virke i sognet er Lene også involveret i mange andre projekter, bl.a. som medstifter af Børn og Sorg Fyn og af Fyns kvindelige litteratursalon, hun er ambassadør for vores lokale ALF, formand for sammenslutningen af supervisorer i folkekirken og har også været tillidsmand. Dette er blot en lille del af Lenes mange gøremål. I det daglige har menighedsrådet et

godt samarbejde med Lene, og vi vil gerne fejre hende med at invitere til festgudstjeneste i Agedrup Kirke søndag d. 5. juni kl. 10.00 og derefter åbent hus i Agedrup Sognegård, hvor menighedsrådet er vært ved et traktement. AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst (…) I dag skal I konfirmander være midtpunkt og se, høre og mærke, hvor meget I betyder for os. Glæden, kærligheden, stoltheden lyser også ud af jeres forældre og bedsteforældre - ja alle, der holder af jer: Mor har Kleenex i tasken, og far har det også lidt sært: For den lille er blevet stor. Derfor er der også vemod i luften: I forældre er ved at lære at give slip. Og selvom I måske har prøvet det før med store bror - eller søster - hvor er det bare svært. Jamen, var det ikke lige i går, I kyssede den lille fod på puslebordet og børstede den første tand under stor protest? I dag står I fint på egne ben i jeres nye konfirmationssko. Og selvom der stadig kommer protester fra jer, så er det helt ok, for ellers er det ikke et helt og ægte menneskeliv. Et liv, hvor man sætter sig spor, og hvor der sættes spor i os. TÆNK STORT!

-Den danske sanger Lukas Graham storhitter over hele verden med sangen “7 years“. Her husker han tilbage på sit liv. Om dengang, han var 7 år og fik det råd af sin mor, at han skal få sig nogle venner, så han ikke bliver ensom. I næste vers siger hans far til ham, da han er 11 år, at han skal gifte sig, også for ikke at blive ensom. I kender også til råd, dog nok ikke

26

Fra konfirmationen i Agedrup Kirke.

TILLYKKE MED J

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen opfordrede konfirmandern at tænke på, om eller hvad det koster - til ikke at gå i for små sko om at blive gift! - men voksne elsker at give dét, vi selv synes er uundværlige og gode råd. Ja, mor og far ved bedst, hvis vi selv skal sige det. Nu virker råd bedst, hvis man er motiveret. Alligevel er der råd, der ikke kan gentages for meget: at I skal altid søge at gøre det i livet, som gør jer glade. Forfølg jeres drømme; tænk stort! I må aldrig lade jer nøje, for tiden går, og den går hurtigt, som Lukas Graham synger: „Soon we’ll be 30 years old“ og „Soon I’ll be 60 years old“. Ja, snart er man både 30 år og 60 år. Graham slutter så som han begyndte: „Once I was seven years old“ - om at gå ud og få sig venner i livet. For selvom også Graham har drømme om succes og meget andet, så er det vigtigste i hans liv venner og familie - ja, gode relationer. DET DYREBARESTE

Det er også det, Gud ønsker for os: At vi lever livet til glæde for os selv og hinanden. Men nu går det så ikke altid, som præsten prædiker og ikke alle drømme og ønsker går i opfyldelse. Dog uanset hvilke veje, vi vælger eller bliver nødt til at træde. Uanset hvor ensomme vi alle kan føle os fra tid til anden, så er vi aldrig helt alene. For Gud lovede os i dåben og bekræfter det igen her i konfirmationen, at han er med os alle dage indtil verdens ende. Gud er derfor også med os i alle de spor og aftryk vi sætter i livet, store som små, tunge og lette. Spor, der altid fortæller noget om os, både når vi som katten går egne veje, og når vi følger i andres spor. Det er godt at have og kunne stå ved sine meninger, også selvom det kræver mod. På samme måde som ingen af os kan undvære at lære af, blive støttet og udfordret af andre. De dybeste spor i os, er altid no-

Nr. 130 - JUNI 2016

get, der har med andre mennesker at gøre. Som når nogen viser eller siger til os: „Jeg elsker dig“, og vi kan sige i lige måde Det er gratis og dog det dyrebareste af alt. ALDRIG GÅ I FOR SMÅ SKO

Og før I kunne sige noget som helst, ja, da var I elskede. Som spæde nyfødte, før end I kunne gå, satte I i bløde babysokker uudslettelige og markante spor. For blot dét at I var til, gjorde, at jeres forældre, bedsteforældre og jeres nærmeste slet ikke kunne lade være med at give jer al deres kærlighed. Ligesom de senere også delte deres normer og holdninger med jer. Så begyndte I at kravle og sokkerne blev skiftet ud med de første sko, sandaler og gummistøvler. Først på usikre ben og siden i løb førte de jer ud for at opleve verden. De blev slidte i sol og regn – i almindelige og ualmindelige dage, og de blev skiftet ud, når de blev for små. Og det er vigtigt – også når fødderne ikke vokser mere. Aldrig at gå i for små sko. Det er jo et udtryk, man bruger om den, der ikke vover noget, klamrer sig til sit eget, og kun gir noget til andre, hvis man er sikker på at få noget igen. – Man kan heldigvis også gå i store sko. Så er man rummelig og gavmild og giver af sig selv uden at tænke på om, eller hvad det koster. IND I LEGEN

Jesus gik, selvom han gik i sandaler eller bare fødder, altid i store sko. Han havde kun en dagorden: at vise at Gud er rummelig ud over alle grænser, ja, at kærlighed og tilgivelse altid vinder. Han sagde også om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet, og det lyder jo ret smart, men hvad med os? Hvem ville ikke gerne kende sandheden om livet. Der er jo så vildt mange ting,


JERES NYE SKO!

ne til at være rummelige og gavmilde og at give af sig selv uden o. Her er et uddrag af konfirmationstalen 2016.

-Én ting er sikkert, det nytter ikke bare at sidde stille, kigge på sine nye sko og være tilskuer til livet, sage sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen til konfirmanderne.

man skal tage stilling til ikke mindst for jer unge. Ja, man kan blive helt træt.... Men én ting er sikkert, det nytter ikke bare at sidde stille, kigge på sine nye sko og være tilskuer til livet. I skal på banen – ind i legen! I skal turde bruge og slide jeres sko og bide i, ja elske det liv, I har fået. Være glade med de glade, trøste dem, der græder, og hjælpe dem som har brug for det. Også selvom det kan koste både kræfter, overvindelse og man måske må sluge et par kameler, for det koster faktisk mere at lade være. Som Benny Andersens siger det i et digt: Her går vi ved siden af hinanden imellem os er 12.000 mil for stædige til at skyde den lille genvej på godt og vel et smil… IKKE NOGEN UDLØBSDATO

I dag træder I alle i nye sko på – som vi lidt gammeldags siger – ind i de voksens rækker. De er flotte alle sammen -

hold nu op! Men selvom de umiddelbart ligner mange andre fine sko, så er de noget helt, helt særligt. Det er jeres konfirmationssko. Og det betyder, at uanset materialet, om de er flade eller har hæl; snører, spænder eller velcro, så kan de bare ikke slides op. Og hvordan så det? Ja, i dag viser I selv, når I om lidt går op til alteret - at dåben betyder noget for jer, og Gud bekræfter at Hans løfte til jer ikke har nogen udløbsdato. Konfirmationsskoen er derfor på én gang både den fineste festsko, og en superstærk, ja ren overlevelsessko. En sko til at vokse i, uanset, om man er udvokset eller ej. Det er sko, der kan bære både, når skridtene er danselette eller tunge. Sko der er med til at give jer identitet som mennesker, og i dem er I aldrig alene som i denne gamle legende, hvor vi hører vi om en mand, der var død og kom i Himlen:

TO FODSPOR

Vor Herre tog selv imod ham og talte venligt med ham og spurgte ham, om han havde lyst til at se tilbage på sit liv. Det havde han. Det var ligesom en film, der vistes for hans øjne. Han så hele sit liv, både det onde og det gode, både det lyse og det mørke. Men efterhånden var der en bestemt ting, han lagde mærke til: At i alle de lyse og gode dage var der hele tiden to sæt fodspor ved siden af hinanden: hans egne og Vor Herres. Men i de onde og mørke dage var der kun ét sæt fodspor. Det her forstår jeg altså ikke, sagde manden til Gud. Når jeg ser de lyse, gode dage, jeg har oplevet, ser jeg hele tiden to sæt fodspor: mine egne og så dine. Du har fulgt mig hele tiden. Men når jeg ser på de onde, mørke dage, jeg har oplevet, da ser jeg kun ét sæt fodspor. Hvordan kan det være? Hvorfor forlod du mig? -Menneskebarn, sagde Vor Herre, der er noget, du ikke har fattet: I de lyse, gode dage fulgte jeg dig. Men i de onde, mørke dage, da bar jeg dig! EN GAVE OG EN OPGAVE

Ja, der er gode og mindre gode dage i ethvert menneskeliv og livet er både en gave og en opgave. Vi har alle et ansvar og ingen kender fremtiden, - men Gud er også dér! Og intet kan skille os fra Hans kærlighed: Om vi er 7 år, konfirmand, 30, 60 år eller 100 år – ja selv, når vi ikke er mere. Så kære konfirmander: Træd nu til (!) i Hans spor og slid jeres sko! Jeg ønsker alt godt for jer - og med ordene fra den gamle pilgrimssang som er ’vores’, og som vi også skal synge i dag, ønsker jeg for jer: Må din vej gå dig i møde, og må vinden være dig en ven, og må solen varme blidt din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd. Kæmpe stort og kærligt tillykke med jeres konfirmation - ja, tillykke med jeres nye sko! AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016

27


Af Tove Jørgensen Nu skal vi en tur „down Memory Lane“ sammen med folk i og omkring Agedrup kirke. Ni af sognets beboere har været med - noget af - eller hele vejen. Er der så sket noget på de sidste 25 år? 1991-2016. Kan man overhovedet lave om på så gammel en institution uden at gå på kompromis med kirkens vigtigste gerning forkyndelsen? Er kirken kravlet ned fra tidligere tiders høje piedestal til at være mere fremkommelig? Der er enighed om, at kirken ikke skal/kan laves om, men den må gerne udvikles. Og der er enighed om, at det kræver mod, vilje og gode samarbejdsevner at udvikle på gamle ritualer, traditioner og arbejdsrutiner. Hvordan har Benner, Annie, Tove, Pia, Inger-Lise, Birgitte & Leif, Kathrine og Berta personligt oplevet årene, der er gået.

Foto: Tove Jørgensen

BENT AAGE DUE RASMUSSEN (BENNER), LUNDEN 44 SOGNEGÅRDEN

Benner har været i Agedrup Kirkes menighedsråd siden 1990 og er det stadig. Det vil også sige, at han har været med til at ansætte vores nuværende præst Lene. Benner er også FDF’er og har været det siden barnsben. FDF er en kristen forening, som naturligt førte ham ind i det kirkelige ar-

ANNIE LETH, SKOVHAVEN 37 ARBEJDSGLÆDE

Annie er kirkesanger m.m. i Agedrup kirke og har selv 25 års jubilæum som sådan i december 2016. Hun har arbejdet sammen med 3 forskellige organister og 6 kirketjenere. Annie fremhæver to væsentlige punkter som betyder

Annie Leth.

stor arbejdsglæde for hende. Der er gennem årene oparbejdet fantastisk gode samarbejdsrelationer mellem menighedsråd, præst og medarbejdere. Alle medarbejdere har en stemme, som bliver hørt, der er stor indflydelse på eget arbejde, og alle er villige til at bære et ansvar. Lene, Agedrup kirkes præst, og Annie er nærmest startet i Agedrup kirke samtidig. Punkt 2 er, at Annie nyder hver en prædiken og fremhæver også Lenes kvaliteter i andre højtidelige anliggender. For at være på en arbejdsplads i så lang tid, skal man holde af den. Annie er den af alle i hele sognet, der i bogstaveligste forstand har været mest i kirke. TOVE DYRVIG, DALTOFTEN 64 FINT MATCH TIL NUTID

28 Bent Aage Due Rasmussen.

bejde. Selve menighedsrådets arbejde flytter sig med de medlemmer, det består af. Nye og aktive kræfter er kommet til. Lysten til at involvere sig i kirken og livet omkring er markant større nu, end for 25 år siden. Det allerstørste aktiv inden for tidsrammen er dog Sognegården. Den er selve omdrejningspunktet for rigtig mange aktiviteter omkring kirkelivet i Agedrup Sogn.

Tove har siddet i menighedsrådet fra 2008- 2014 og var formand fra 2010. I den tid er ind- og udgangsbøn skiftet til forståelige tekster. Prædiken er blevet vedkommende og ikke alen lang. Der er overalt indført et fint match til nutiden, dvs. en dejlig afslappet og

Tove Dyrvig.

Nr. 130 - JUNI 2016

RUNDT OM A

Hvordan har Benner, Annie, Tove, Pia, Inge

nutidig stil. F.eks. kan nævnes, at nytåret har været skudt ind med raketter foran kirken. Nutidens pensionistklub hedder nu „Tirsdagssilden og Torsdagscafé“. De ændrede valgregler har gjort, at valget til menighedsrådet mere ligner en generalforsamling. Mere åbenhed om økonomi og større økonomisk bevidsthed. Det hele under et har været medvirkende årsag til at få fjernet tidligere tiders stive og autoritære kirkeliv. Næste skridt må blive større samarbejde mellem sogne, der ligger tæt, mener Tove. PIA RASK, SKOVHAVEN 91 AGEDRUP RUNDT

Som det aller-, allerstørste, der er sket i nævnte årrække for Pia er opstarten og udgivelsen af Agedrup Rundt. Det var et kæmpearbejde og indimellem en kamp, der virkelig først trak søm ud og siden gav pote.

Pia Rask.

Pia sad i rådet i 12 år, heraf 4 som formand. I den periode blev der også sat højtalere op i våbenhuset, så børn og forældre stadig kan følge med, når det bliver påkrævet med et „frikvarter“. Og apropos våbenhus – som navnet så tydeligt viser er et hus til våben = lyssværd og lanser, når der holdes fastelavnsgudstjeneste. I det hele taget er der blevet mere plads til børn i og omkring kirken. INGER-LISE HAAGEN JENSEN, SKOVHAVEN 96 SKIFT TIL SOGNETS FØRSTE KVINDELIGE PRÆST

Inger-Lise var formand for rådet, da


AGEDRUP KIRKE I 25 ÅR

erlise, Birgitte & Leif, Kathrine og Berta personligt oplevet årene, der er gået.

Lene Bischoff-Mikkelsen blev ansat. Det var 3 kvinder, der blev valgt ud til samtale. Det var nyt og forfriskende at få sognets første kvindelige præst. Allerede fra start var samarbejdet godt, og helt naturligt blæste nye og anderledes vinde med yngre og kvindelige

Inger-Lise Haagen Jensen.

kræfter. Inger-Lise var i menighedsrådet i 20 år, i en periode som formand, og i den tid er der bl.a. kommet en sekretærstilling, en fuldtidsgraver (som dog siden er udliciteret) og en meget anvendelig sognegård. På et tidspunkt var Inger-Lise med til at finde kirkens fine lysekroner, som var gemt væk på loftet. De blev fluks sendt til Åbenrå for at blive shinet op og siden hængt op igen. I tiden er også det gamle orgel, som snart erstattes af et helt sprit nyt, blevet renoveret.

de er generelt mere favnende. Den mest betydningsfulde - og for alle største sikkerhedsforanstaltning der er sket omkring kirken, er ny indog udkørsel ved kapellet for rustvognen. I mange år var det i bogstaveligste forstand med livet som indsats at stå på Agedrupvej til den sidste afsked. Tit stod præsten som selvbestaltet „rødt lys“ for at afværge nye ulykker. Birgitte glæder sig også over, at sognets børn er inviteret inden for i kirkelivet med tiltag som „Gud og spaghetti“, børnekor og godnathistorier. En november måned blev Leif og Birgittes datter gift i Agedrup Kirke. November måned har ikke mange lyse timer, så Birgitte havde sørget for levende lys, da brudeparret skulle ud af kirken. Det var så stemningsfuldt, at der efterfølgende blev etableret lysstandere foran kirken.

ket har gjort den endnu smukkere. Kirkens flotte lystræ, som er fremstillet af en kvindelig smed fra Christiania, er også kommet til. Krybbespillet fra Italien (i folkemunde kaldet havenisserne) står fint hver jul. Et smukt tiltag som høstgudstjeneste under åben himmel er også kommet til. Selve arbejdet i rådet blev delt ud på forskellige udvalg. Det gør det nemmere, når man ved, hvad der arbejdes med og hvem, der gør det. For der er nemlig et betydeligt arbejde, der skal gøres. BERTA JENSEN, SKOVHAVEN 104 KIRKEN = HØJMESSE

Berta sad i menighedsrådet fra 1990 til 1994 og var dermed med til at tage afsked med Wendelboe, vores tidligere præst, og tage imod Lene, vores nuværende. Til afskedsreceptionen for Wendelboe bemærkede Berta sig, at der var utrolig mange mennesker, som kom

KATHRINE SØRENSEN, AGEDRUPVEJ 16 MOD LYSERE TIDER

Kathrine er og har altid været nærmeste nabo til kirken. Alene af den grund bliver der helt naturligt holdt øje og fulgt med; men derudover har interessen for kirken og kirkelivet altid ligget Kathrine

BIRGITTE & LEIF VINTHER, DALTOFTEN 45 IND- OG UDKØRSEL VED KAPELLET

Berta Jensen.

for at sige farvel og tak. Det varmede hendes hjerte. I tiden er vores kirkegård holdt fabelagtig flot, meget professionelt. For Berta er det selve kirkegangen, der har værdi, kirken = højmesse. Det er fint med stillegudstjenester, koncerter, koroptræden og lignende, men det hører ind under kategorien underholdning og kan ikke erstatte højmessen. Det helt faste rituelle, altid genkendelige, som kan opleves overalt i alle danske kirker om søndagen, er det Berta søger, og som hun selv siger: „Jeg går i kirke, fordi jeg ikke kan lade være. Det er en del af mig.“ Med undtagelse af enkelte ungdoms-oprørs-år har Berta været til gudstjeneste hver eneste søndag hele sit liv. Berta har et lille fromt ønske til fremtiden. Hun kunne rigtig godt tænke sig at samles med menigheden til kaffe, snak og en sang i Sognegården et par gange om måneden efter kirkegang.

29

Agedrups mangeårige bedemandsforretning v. Birgitte & Leif Vinther har jo meget naturligt haft stor tilknytning til præst og kirke. Samarbejdet har altid kørt gnidningsfrit, og Leif mener også, at kvinder gør sig bedre i det erhverv,

Kathrine Sørensen.

Birgitte og Leif Vinther.

på sinde. Hun nyder, at udviklingen viser, at det går mod lysere tider med mere sang og musik, lys og blomster. Det er vigtigt, at det ikke er trist at være troende, stemningen skal være som nu lys og let. I løbet Kathrines 8-årige medlemskab af rådet er der bl.a. sket det, at altertavlen har fået fjernet „ørene“, hvil-

AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS KLUMME Anne Mette Stæhr

Nyt fra kirkebogen marts og april 2016

Døbte 6. 3. 2016 6. 3. 2016 20. 3. 2016 10. 4. 2016 10. 4. 2016 17. 4. 2016

Matti Rossau Halstrøm Liva Aunsberg Brixner Valdemar Basse Kingo Nohr Eskelund Boesen Frederikke Weber Hass Thomas Christian Sohn Ankersen

Ivar Huitfeldts Vej 44, Odense SØ Æblegrenen 65, 1., Odense SØ Skovhaven 122, Bullerup Piletoften 45, Agedrup Thorsgade 4, 1.th., Odense C Argentina

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Af Anne Mette Stæhr, organist SYNG-SAMMEN

Velkommen til fællessang, som vi tilbyder to gange i løbet af efteråret med Annie Leth og Anne Mette Stæhr.

Døde, bisatte og begravede 3. 3. 2016 4. 3. 2016 29. 3. 2016 1. 4. 2016 28. 4. 2016

Axel Bergholm Carlsen Ingrid Christiansen Jan Ungstrup Petersen Anine Katrine Hansen Ruth Møller Hansen

AGEDRUP KIRKE

Kærhaven 11, Bullerup Græshaven 11, Bullerup Blommehaven 12, Bullerup Vestergade 4, st.tv., Aarup Østerbæksvej 083, Odense M

www.agedrup-kirke.dk

Holger Jagd Greve - 4016 7072 - holgerstegn@mail.dk

Arrangementerne foregår i Sognegården kl. 17.00-19.00. Se datoer i næste nummer af Agedrup Rundt. Anne Mette og Annie har i forvejen valgt nogle sange, og derudover er der mulighed for frit valg fra Højskolesangbogen. I pausen serverer kirken et let traktement til 30,- kr. Drikkevarer kan købes for 10,- kr. Anne Mette Stæhr og Annie Leth

KIRKEGÅRDEN

BØRNEKOR I AGEDRUP KIRKE

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 - lbm@km.dk Mandag fridag

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357

30

Kirkesanger Annie Leth.

Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER

Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Anne Mette Stæhr - 51224331 - staehrlarsen@mail.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 130 - JUNI 2016

Koret er kommet godt fra start med en stor skare sangglade og allerede velsyngende børn, som stemmetræner, hygger, lærer salmer og sange, synger på DO-RE-MI og meget andet godt. Vi øver hver torsdag kl. 14.15 i Sognegården – sidste gang inden sommerferien er den 16. juni. Mange sommerhilsner Anne Mette Stæhr


Foto: Hans Ove Nielsen.

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 2016/2017 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Tilmelding til konfirmationsforberedelse i det næste skoleår udleveres inden sommerferien til de nuværende 6.-klasser på Agedrup Skole enten af mig eller af klasselærer i forbinelse med, at jeg aflægger de kommende konfirmander et besøg i klasserne. Tilmelding kan også hentes på vores hjemmeside. Tilmeldingen afleveres/sendes inden sommerferien til kirkekontoret med kopi af dåbs-/navneattest. Har man ikke modtaget en tilmelding og skulle der i øvrigt være konfirmander i sognet, som ikke går på Agedrup skole, men ønsker at blive meldt til hos os, bedes man kontakte kirkekontoret snarest muligt. Konfirmations forberedelsen vil foregå både ugentligt med timer om eftermiddagen og på hele dage efter aftale med skolen. Forberedelsen vil sandsynligvis også inkludere en aften eller to i løbet af forløbet, ligesom der vil være to forældremøder. Efter ferien vil alle tilmeldte - dels via kirkebladet i „Agedrup Rundt“, men også pr. mail - få nærmere besked om opstart, placering af timerne og forløb i øvrigt.

Billederne er taget lige efter konfirmationen i 2016. Aner man en lille, humoristisk protest mod afhentningen i de store, prangende biler?

Sognepræsten og kirkesangeren inspicerer med kendermine den traditionelle afhentning af konfirmander i opmærksomhedsskabende og opfindsomme køretøjer.

KONFIRMATION

31

2017 2018 2019

KONFIRMATION 2017

7A: St. bededag d. 12. maj 7B: Søndag d. 14. maj KONFIRMATION 2018

7A: Store bededag fredag d. 27. april 7B: Søndag d. 29. april KONFIRMATION 2019

7A: Store bededag d. 17. maj 7B: Lørdag d. 18. maj Datoer for konfirmation offentliggøres 3 år i forvejen d. 1. juni i A.R. og på kirkens hjemmeside. AGEDRUP RUNDT 130 - JUNI 2016


GUDSTJENESTER TRINITATIS-tiden *2. søndag efter trinitatis den 5. juni 3. søndag den 12. juni 4. søndag den 19. juni 5. søndag den 26. juni 6. søndag den 3. juli 7. søndag den 10. juli 8. søndag den 17. juli 9. søndag den 24. juli 10. søndag den 31. juli 11. søndag den 7. august 12. søndag den 14. august 13. søndag den 21. august 14. søndag den 28. august

Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 19.00 Kl. 10.00 Ingen Kl. 10.00 Ingen Kl. 19.00 Ingen Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 9.00 Kl. 9.00

Jubilæumsgudstjeneste C.O. Christensen

I Sognegården I Sognegården

Sommerlukket Sommerlukket I Sognegården Sommerlukket C.O. Christensen N.H. Ellekilde N.H. Ellekilde

I Sognegården I Sognegården

Gudstjenester markeret med BLÅT: Der henvises til andre kirker, hvortil kirkebilen gerne kører.

Gudstjenester markeret med GULT afholdes i Sognegården

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

FLEKSIBEL PLANLÆGNING AF KIRKELIGE HANDLINGER 32

En del gudstjenester fra juni til november 2016 foregår i Sognegården Agedrup Kirke holder lukket på alle hverdage fra d. 6. juni og ligeledes en del søndage, indtil det nye orgel er etableret ca. 1. november. Planlagte bryllupper vil blive afholdt i kirken. Søndagsgudstjenesten vil være i kirken eller Sognegården. Det vil fremgå i Agedrup Rundt. Se blandt andet gudstjenestelisten ovenfor, hvor gudstjenester markeret med gul farve foregår i Sognegården. Bisættelser/begravelser vil foregå fra Åsum eller Seden kirker, men med personalet fra Agedrup. Se også gudstjenestelisten!

Hold øje med, hvor og hvornår gudstjenester og kirkelige handlinger foregår fra juni til november 2016.

Nr. 130 - JUNI 2016

Profile for Agedrup Kirke

AR130  

Agedrup Rundt

AR130  

Agedrup Rundt

Profile for agekirke