Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

126

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

OKTOBER2015 NR. 126 20. ÅRGANG 

SKOLEN FIK NYE LEGEPLADSER Den nye bandebane med kunstgræs og den nye parkourbane er populære legepladser for Agedrup Skoles elever. Her forsøger Matilde at erobre bolden og Oskar ser verden i nyt perspektiv. Skolens legepladser har over et stykke tid været igennem gennemgribende renovering. Mange af de gamle legepladser var efterhånden nedslidte og ødelagte af råd. De nye legepladser er blevet opført med midler fra diverse fonde. Foto: Martin Dyrgaard Rasmussen.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Lene BischoffMikkelsen på studieorlov, Vikarpræst for Lene, Konfirmander på pilgrimsvandring, Ny kirketjener, Nyt Kirkeår.

S. 24-32

Kristin stopper som organist s. 7 AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


AR

Hvordan virker hjertestarteren på torvet?

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6085 6530 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Martin Dyrgaard Rasmussen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

■ Kom til drop-in kursus i Skyttehuset torsdag, den 15. oktober - nonstop fra 18.00 – 20.00. En lektion varer ca. 30 minutter. Lektionerne starter henholdsvis kl. hel og kl. halv. Instruktør: Ingrid Simonsen Emner: alarmering, hjælp, hjertestarteren, hjertemassage m.m. Vi byder på kaffe og kage, medens du venter. Alle er velkommen. Alder underordnet. Gratis adgang Du kan kun gøre noget forkert, hvis du ingenting gør.! Tag naboerne med. Det bli’r måske dem, der skal redde dig. Arr. Agedrup Sogns Beboerforening

Julemesse i Agedrup Forsamlingshus 22. november kl. 11.00 ■ Traditionen tro afholder Agedrup Forsamlingshus julemesse sidste søndag før 1.søndag i advent, i år den 22. november fra 11.00 til 17.00. Blandt udstillerne er både lokale handlende, lokale kunsthåndværkere og en del af udstillerne byder også på en smagsprøve. På scenen etableres hyggekrog for børnene med juletræ pyntet af Pilebækkens Børnehave, der kan spises slikpose medens Lisbeth Kaspersen fra ALF læser hyggehistorier kl. 13.00, kl.14.00 og kl.15.00. Der bages æbleskiver og serveres Glühwein. Der sælges desuden træer og dekorationer, og så kommer Fjordagerscenen og underholder mellem 13.00 og 14.00 Der lægges op til en hyggelig eftermiddag hvor der er gratis adgang.

OMDELING

Torsdagscaféen

Thomas Olsen, 6010 1499

Af Ib Holdt Den 5. november kommer Ester Langsted og beretter om sin barske opvækst i „et liv på børnehjem“. Der severes kaffe til 10 kr., men man skal selv medbringe brød til kaffen. Den 3. december er der juleafslutning. Herom nærmere i decembernummeret af Agedrup Rundt.

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. december 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november 2015.

6610 7575

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Bullerup Antennelaug ■ Fra d. 9. februar 2016 slukker YouSee, Bullerup Antennelaug, for det analoge tv-signal. Det betyder, at det fra den dato ikke længere er muligt at se TV fra Bullerup Antennelaug på et billedrørsTV, medmindre du har en digital TVboks tilsluttet dit TV. Du kan nemt tjekke, om dit tv kan se digitale kanaler. Hvis dit tv kan vise DR 2, DR K eller DR 3, så kan dit tv vise digitale kanaler, og så skal du ikke foretage dig noget. Kan du ikke se disse kanaler, er dit TV for gammelt, så enten skal du anskaffe en digital TV-boks eller et nyt TV med DVB-C tuner. Med venlig hilsen Steen Nørbæk Madsen, Bullerup Antennelug.

Andespil i Agedrup forsamlingshus Tirsdag 3.november kl.19.00 ■ Så er det igen tiden at komme til årets forrygende flotte andespil. Der spilles om 40 ænder og 2 gæs samt et fantastisk gavebord med over 100 gevinster. Der spilles amerikansk lotteri. Alle sponsorer har igen i år doneret alle gevinster. Både ænder, gæs og gaver og Agedrup Forsamlingshus’ bestyrelse takker og kan fortælle, at overskuddet fra bankospillet er væsentligt for at vi har råd til vedligeholdelse af bygninger og inventar. Vi håber naturligvis på at rigtig mange finder til Agedrup Forsamlingshus den 3.november kl. 19.00.


FRITIDSORDNING FYLDTE 25 For nogle år siden var der så mange børn i SFO, at skolen måtte låne FDF-hytten for at supplere lokalekapaciteten

Af Erik Schmidt Agedrup Skoles firtidsordning er lige så stille blevet 25 år. Det skete dog ikke helt uden lyd. Først blev der sunget, og så blev der hygget og spist. Det var faktisk Torben Thygesen, der selv har været pædagog på stedet i 25 år, som pludselig kom i tanker om jubilæet, og så blev der mobiliseret og organiseret. Fritidsordningen Frihjulet åbnede den 1. september 1990. På det tidspunkt var der 70 børn og 6 ansatte. Eskild Kjær-Madsen var skoleleder og Karin Tholstrup var ansat som leder af SFO’en. -Dengang åbnede vi om morgenen med pasning kl. 6.00 til 8.00. Alle børnene fra 0. til 3. klasse kom fra skole kl. 11.40, fortæller Torben Thygesen. -Sfo’en var stueopdelt med en pædagog tilknyttet hver sin stue. Vi havde samling hver dag på stuen, hvor der var frugt samt en gang ugentlig eftermiddagsmad, som forældrene på skift lavede. Vi deltog i mange aktiviteter ud af huset: fodbold, svømning, skøjtehal. Sådan kørte Sfo’en i en årrække. På et tidspunkt var der så mange børn, at skolen i en årække havde lånt FDF-hytten ved siden af skolen, hvor 3.-klasserne holdt til. I år 2000 blev SFO udbygget med en „Fritter 2“. Den virkede i ca. 6 -7 år. Så kom forandringerne med flere børn samt færre voksne og længere skoledage. -Sfo’en fylder i dag mindre på grund af skolereformen, siger Torben Thygesen. I dag består SFO-besætningen af Stig Poulsen, Torben Thygesen, Lone Volsing Jørgensen, Louise Kleist, Jørn Kaatmann, Mette Mortensen, Marianne Malmquist Madsen og Mike Valentin Pedersen, som alle er pædagoger. Christina Jensen og Marianne Steffensen er ansat som pædagogmedhjælpere.

Rasmus, Thomas og Noa-Hjalte var forrest i køen, da der blev serveret pølser med brød.

Nicoline og Freja tager det med ro, mens pædagogerne Stig og Mike er på arbejde.

Markus her fejrer jubilæet med indtagelse af den danske nationalret.

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

3


4

NISRINS HJERTE BLØDER FOR FLYGTNINGENE -Det kunne have været min familie for 30 år siden

Nr. 126 - OKTOBER 2015


Af Erik Schmidt Den seneste tids flygtningestrøm til Europa og således også til Danmark har berørt mange mennesker. For Nisrin Hamad i Hyldehaven er det gået lige i hjertet. I 1986 kom hun selv sammen med sine forældre og fem søskende som 4årig til Danmark som palæstinensisk flygtning. Begge Nisrins forældre er opvokset i flygtningelejre i Libanon, hvor der i midtfirserne var borgerkrig. I begyndelsen blev familien indkvarteret på et skib i Københavns Havn, hvorefter den kom til Blåvandshuk og senere til Korsør. Nisrin Hamad har senere fået en uddannelse i Danmark og et godt job. Hun har i 8½ år været ansat på Syddansk Universitet med forskellige jobområder. Sammen med sin mand, Lotfi, og børnene Dina og Hasib har hun siden 2009 boet i Bullerup. Lotfi, der også har palæstinensisk flygtningebaggrund, er ingeniør og i dag ansat på Lego i Billund, og børnene er elever på Agedrup Skole. Nisrin Hamads egen skæbne og udvikling sætter for hende flygtningeproblematikken i perspektiv, og hun har stor forståelse for de flygtninge, der nu prøver at komme i sikkerhed. -Mit hjerte bløder for de mennesker! Det kunne have været min familie for 30 år siden! REJS HJEM!

Nisrin Hamad synes ikke, at debatten om flygtningene altid er rimelig. -Den er overskygget af noget indenrigspolitisk, og den bliver blandet sammen med debatten om integration. -Det handler ikke først og fremmest om, at flygtningene skal kunne bidrage med noget. De skal i sikkerhed! De har brug for vores hjælp! Spørgsmålet om integration er et andet spørgsmål. Men det har Nisrin også en mening om. Hun synes nemlig, at fordommene om indvandrere og mennesker med en anden etnisk baggrund end flertallet af danskere er stigende. -Jeg møder af og til mennesker, der behandler mig nedladende eller taler

grimt til mig, fordi jeg ikke er etnisk dansker, og for tiden sker der hele tiden politiske stramninger. Det er ret skræmmende! -Så sent som i går var jeg ude for noget, som jeg ikke synes var i orden. På skolens parkeringsplads mødte jeg en mand med en hund, som ikke var i snor, og den var lidt pågående. -Jeg bad manden om at få hunden i snor, men det eneste svar jeg fik, var: „Kan du ikke bare rejse hjem!“ Det synes Nisrin bestemt ikke var i orden. Ikke mindst når hun tænker på, hvor meget hun har gjort for at blive en del af det danske samfund. -Jeg bor her i området, jeg har taget en uddannelse og fået et job, og jeg betaler skat som de fleste andre. -Alligevel er der altså nogen, der ser på én som om, man ikke hører til her! På trods af, at hendes egne børn er født i Danmark, føler hun, at det er blevet vanskeligere for dem at få et tilhørsforhold, end det var for hende, da hun selv som barn kom til Danmark. -Da jeg var barn havde vi ikke den slags udfordringer, som vores børn har i dag. De går i skole, fritidsordning og foreninger her, men de bliver meget sjældent inviteret hjem til danske børn og får meget sjældent legeaftaler med dem. EN FIGHTER

En stor del af sit liv har 33-årige Nisrin Hamad boet i Vollsmose. Hun gik på Abildgaardskolen og tog studentereksamen på Mulernes Legatskole. Herfra videre til universitetet. Og så job! -Jeg har altid været dygtig i skolen og fået høje karakterer, og jeg har haft store forventninger til mig selv. Jeg har ikke villet præstere under niveau. Når man nu ved, man kan. På den måde er jeg lidt af en fighter. Det har også haft en betydning for Nisrin, at hun har villet vise sine forældre den respekt, at gøre sit bedste. -Så det, de har ofret, ikke har været forgæves. Hun synes nemlig, at det var modigt af forældrene at rykke alt op med rode for at nå frem til et sikkert og velfungerende samfund. Men Nisrin afviser, at hun skulle være „mønsterbryder“.

-Jeg er jo egentlig ikke brudt ud af mønsteret, for mine forældre er faktisk veluddannede. Faren er universitetsuddannet som historiker og moren har selv sørget for uddannelsesmæssigt at holde sig opdateret, men det har været svært for dem at få arbejde. Blandt andet fordi de var statsløse palæstinensere. Også i Libanon var de på den måde ikke hundrede procent accepterede. Faren fik på et tidspunkt arbejde i Saudi-Arabien og familien kom til De arabiske Emirater, hvorfra det altså lykkedes dem at komme til Danmark. - Jeg er hjemmefra vokset op med, at uddannelse er vejen til et godt liv, og jeg har altid forestillet mig, at jeg skulle have et godt job og stå på egne ben. SOCIALT LIV UDEN FOR AGEDRUP

Siden ankomsten til Danmark har Nisrin fået en lillesøster, og alle seks søskende, Maisa, Ehab, Maysoon, Ahmed, Nirmin og Nadin har fået en uddannelse i Danmark eller er ved at uddanne sig. Nisrin Hamad har selv haft en ret bemærkelsesværdig jobmæssig karriere. Efter at være blevet cand. mag i engelsk og international virksomhedskommunikation, blev hun som 24-årig ansat som fuldmægtig på Syddansk Universitet til at tage sig af optaget på de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Senere har hun haft forskellige jobområder på SDU med f.eks. kvalitetsudvikling af uddannelser og akkreditering af uddannelserne og institutionen. Nu er hun projektleder for et itprojekt. Universitetet skal have udviklet et nyt, fælles digitalt system for SDU’s studieordninger og fagbeskrivelser. og det er Nisrin sat i spidsen for. Naboskabet i Hyldehaven er hun glad for. -Der er årlige vængefester, og det er søde og rare naboer. Vi hjælper hinanden og holder øje med hinandens huse, hvis nogen er ude at rejse. Men der mangler ligesom noget. -Vores forventninger til at flytte ud til Agedrup var noget anderledes end det, vi blev mødt af. Vi havde forestillet os, at vi, og særligt vores børn, ville få del i fællesskabet i lokalsamfundet. -Men vores egentlige sociale liv har vi uden for Agedrup! AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

5


6

Nr. 126 - OKTOBER 2015


Foto: Hans Ove Nielsen.

Kristin Lomholt har de seneste 7½ år været organist i Agedrup Kirke, været korleder for børnekoret og engageret medvirket ved utallige kirkelige arrangementer. Nu rykker hun til København, hvor hendes mand arbejder. Selv har hun også fået arbejde derovre.

FARVEL TIL KRISTIN

Agedrup Kirkes dygtige og afholdte organist, Kristin Lomholt flytter til København

Af Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet

Af kirkesanger Annie Leth og sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen

Af Heidi Stefansen, forælder til tre korelever

Kristin Lomholt, vores dygtige organist gennem de sidste 7½ år, har desværre valgt at sige op pr. 1/10 2015. Kristin flytter til København, hvor hendes mand arbejder, og da hun også har fundet job der, har familien valgt at rykke derover. Vi vil savne Kristin. Det samme, tror vi også, hendes korelever vil. Vi ønsker Kristin og familien held og lykke med deres nye liv i hovedstaden. Vi vil arbejde på hurtigst muligt at få en ny organist ansat. Indtil det sker, vil vi benytte vikarer.

Både kirkepersonale og sognepræst er oprigtig kede af, at Kristin rejser. Vi har været utrolig glade for samarbejdet og vil savne hende meget. Det har være en stor inspiration at arbejde tæt sammen omring de mange forskellige gudstjenester, vi har på stedet. Det er i høj grad Kristins fortjeneste, at vores gudstjenesteliv har budt på så mange spændende og forskellige musikoplevelser. Annie fremhæver samarbejdet omkring de velbesøgte syng-sammen arrangementer, ligesom Kristin har været en kompetent og idérig med-underviser ved konfirmandforberedelsen. Vi takker for den gode tid, vi har haft sammen her ved Agedrup Kirke og ønsker Kristin og hendes familie alt godt fremover.

Vores store datter, Mathilde, har haft Kristin til kor i flere år, og her efter sommerferien er vores to mindste også startet til kor. Kristin er en rigtig god og sød korleder, som altid har et højt humør. Hun har skabt et hyggeligt kor, hvor børnene er glade for at komme. De hygger hver gang med kage og frugt, og Kristin er meget åben for idéer fra eleverne med hensyn til sangvalg og optræden. Kristin tager eleverne med på stævner både rundt i Danmark og i udlandet. Vi kommer til at savne Kristin i koret og i Agedrup Kirke, men ønsker hende og familien held og lykke i København.

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

7


NY FLISEBELÆGNING

Nu bliver livet lettere for gangbesværede og gæster i Forsamlingshuset med fine sko Forbedringerne af Forsamlingshusets faciliteter fortsætter. Huset har også fået adskilt kloakvand og overfladevand.

INDLÆG

LOKAL SAMMENHÆNGSKRAFT

Af Kia Thrane, fmd. Forsamlingshuset

8

Arbejdet med at lægge fliser i stedet for perlesten ved Forsamlingshuset i Agedrup blev sat i gang, fordi mange gæster var trætte af det løse underlag, som også støvede. Især gangbesværede og gæster med fine sko. Det blev gennemført med støtte fra Forstadspuljen hen over sommeren. Samtidig investerede vi i at få adskilt kloakvand og overfladevand, et usynligt arbejde, men vi syntes, det var vigtigt at få styr på det, således at de fine fliser kan blive liggende i mange år og ikke risikerer at skulle brækkes op, når vi på et tidspunkt eventuelt modtager dette som et krav fra kommunen. Nu er der fint både ude og inde, men vi har naturligvis fortsat mange ideer til forbedringer og vil fortsætte de tidligere bestyrelsers bestræbelser på, at få tilført midler fra puljer og fonde.

Det er dyrt at vedligeholde og modernisere et hus fra 1905, men der bliver heldigvis set med velvilje til vores projekter, ikke mindst fordi huset er et socialt plus for lokalområdet, det skaber lokal sammenhængskraft. For at huset er attraktivt, skal det være pænt med funktionelt udstyr, og det kræver i sig selv penge, der primært skal skaffes ved fonde og Forstadspuljen. At det også bliver nødvendigt i fremtiden er sikkert, da udlejnings- og aktivitetsindtægterne lige præcis kan dække driftsomkostningerne. Vi vil satse på et godt samarbejde med alle foreninger og interessegrupper i Fjordager-området og er åbne for at afholde spændende arrangementer med andre aktører, så vi fortsat kan bidrage til den lokale sammenhængskraft. Vi takker vores sponsorer og frivillige for deres utrættelige velvilje og også Odense Kommune for støtten til fliseprojektet gennem Forstadspuljen.

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Kraftigt trådløst netværk Vi tilbyder naturligvis også vores kunder kraftigt trådløst netværk i hele Agedrup Forsamlingshus! Man skal jo ikke miste kontakten eller mulighed for streaming af musik, bare fordi man er til fest i et område, hvor mobildækningen ikke er optimal.

Bliv medlem! Bliv husstandsmedlem i Agedrup Forsamlingshus for kun 90 kr./år og vær med til at støtte husets beståen mange år endnu. Som støttemedlem kan du låne vores gamle stole og borde gratis til fest i eget hjem. Vores husstandsomdelte folder om julemessen, der kommer i november, vil indeholde info om medlemskab.


NU SÆTTES BYGGERIET I GANG Odense Kommune har efter en række justeringer som følge af indsigelser givet grønt lys for byggeriet af 38 boliger ved Brolandvej

Der er nu slået pæle i jorden, så sokkelhøjden på boligerne ikke ligger hverken for meget over eller under eksisterende terræn.

Af Erik Schmidt Lokalplanen for „Bullerupparken“ ved Brolandvej er nu endelig vedtaget, og bygherren, Cervogruppen, regner ifølge Morten Borup fra byggeselskabet med at gå i gang med byggeriet midt i november 2015. Det samlede byggeri kommer til at bestå af 10 boliger i 2-plan op mod Brolandvej og 28 boliger i 1-plan. På baggrund af indsigelser er der ifølge byplanlægger Esben Fog sket følgende ændringer: ● Kun den første husrække mod Brolandvej kan opføres i 2 etager. Øvrige byggefelter bliver 1 etage. ● Byggefelt justeres, så ingen bebyggelse kommer tættere end 50 m fra nabo mod øst. ● Sti gennem friarealet udgår.

De fældede allétræer langs Standtvedvej skal reetableres. ● Udkørslen fra området til Brolandvej udformes, så den skråner nedad, således at beboerne overfor ikke bliver blændet af billygter. Dermed mener kommunen at have imødekommet de væsentligste indsigelser. ●

I GANG OM EN MÅNEDS TID

Morten Borup er tilfreds med det justerede projekt. -Samlet set er vi meget glade for projektet, og de kompromisser vi har skulle acceptere har ikke forringet projektet. Vi synes stadig, at et projekt med 2 rækker 2-plansboliger arkitektonisk ville være langt bedre, men det projekt, vi endte med, er vi meget glade for. Men bygherren afventer ifølge Mor-

ten Borup den endelige byggetilladelse fra Odense Kommune. -Vi regner med at gå i gang i løbet af 4-5 uger. De seneste måneder har Cervogruppen blandt andet brugt på at tilrette 1-plansboligerne. -Det er en ny type for os, siger Morten Borup. -Det betyder rigtig meget at indretningen er helt i top, så vi har brugt rigtig meget tid sammen med arkitekterne. Cervogruppen har ifølge Borup allerede en lang liste med interesserede lejere. -Vi regner med at lave et informationsmøde for kommende lejere, så snart vi har mere præcis information om byggestart og ikke mindst indflytningsdatoer, vi forventer at det bliver 2. eller 3. søndag i november. AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole 1979-81

DA SKOLEN BLEV TIL TO DELSKOLER

Da Agedrup Skole omkring 1980 var blevet så stor, at det var hensigtsmæssigt med en opdeling i to delskoler, talte nogle forældre om “Den røde skole” og “Den sorte skole”. Af Ib Holdt, krønikeskriver

ønsker vi at udtale, at de to skoler i nogen udstrækning i forhold til Når skolen efterhånden når et lærerantal forældrekredsen måske kan fremstå omkring 40, kniber det til faglige møder som to i pædagogisk henseende forat inddrage alle. skellige skoler“. Det var derfor meget naturligt at Det med skoledelingen optog skoopdele skolen i to lige store skoler. På lenævnet meget, og ved kommende den måde kunne man inddrøftelser måtte lærernes reskrænke antallet af stormøpræsentant jo loyalt sige, hvad der, til gengæld afholdt man Lindberg fik ført til protokols. jo så et antal „halve møder“, Hvad gik alt dette ud på? så mødeantallet blev nogenJo, forældrene var begyndt at lunde det samme. navngive skolerne som „Den Nu skulle så lærerne røde Skole“ og „Den sorte fordeles i to lige store grupSkole“, og nogle forældre ønperinger. skede deres børn i den ene Tarp og Lindberg skole, absolut ikke i den anIb Holdt skulle være i hver deres delden. Lokal krønikeskriver skole, de var selvfølgelig Da jeg for nogle år siden også ledere af hele skolen. interviewede Niels Nielsen Da de to skoler havde været i gang kom han selv ind på dette, i det han i et skoleår 1981-82, havde forældrene sagde, at det var en tydelig diskussion dannet sig et indtryk af menageriet. den gang. Jeg havnede selv i „Den røde TO FORSKELLIGE SKOLER Skole“og da jeg efter nogle år fik flest Ved indskrivningen af nye elever var det timer i den anden skole, blev jeg flyttet kommet ledelsen for øre, at i forældre- derover. Jeg erindrer ikke nogen stor nes øjne var der nu to forskellige skoler. forskel på de to skoler. Carl Lindberg var meget berørt af dette, Denne skildring af skoledelingen er for ham var Agedrup Skole blevet sko- i høj grad subjektiv, der vil være andre, len, som han følte sig meget forbunden der så delingen som en tiltrængt nødmed. vendighed for deres pædagogiske udVed et stormøde for alle lærere vikling, tænk at være fri for Ejvind Jørønskede Carl Lindberg og 8 lærere føl- gensen eller Ib Holdt eller for nogle af gende ført til protokols: de unge løver i den røde skole. „Idet vi kan anerkende at a. opdelingen er foretaget efter lærer- FORÅRET 1980 ønsker og En gruppe af de unge lærere barslede b. den faglige dækning kan løses gen- med et større udviklingsarbejde: Lisbeth nem læreransættelser, Dyrholm, Helge Rasmussen og Erik Nr. 126 - OKTOBER 2015

Lærer Hanne Jacobsen ved det prunkløse katede

Rønn, et udviklingsarbejde omkring „Følelser“. Det blev efter lang forberedelse og stort engagement afviklet med stor succes. De var i TV omkring det. LUFTEN TYK AF RØG

I dag er rygning nærmest bandlyst, men den gang i 80’erne var luften tyk af røg ved alle møder på skolen. Ved forældremøder satte Arvid ligefrem askebægre frem. Da ligger der pludselig til lærerrådet et brev fra elevrådet med en forespørgsel om, at de elever, der måtte ryge for forældrene, måtte få et sted, hvor dette kunne foregå, så de ikke stod og smøgede og hindrede ikke-rygende elver i at bruge toiletterne til det rette formål. Det er utroligt, men nogle elever i 7. klasserne var på vej til at blive storrygere. Skolenævnet, der også havde fået skrivelsen, var hurtig til at indskærpe, at rygeforbudet skulle overholdes. Eleverne måtte ikke ryge på skolen. Lærerne i de større klasser skal tage en snak med eleverne om tobaks skadelighed. Ak, men lærerne tændte jo i stort tal en cigaret eller en pibe ved hver frikvarters begyndelse. Tiden gjorde, at


forhøjning til et kateder, som læreren sad bag og tronede. Det var dage, var det. De gamle forhøjninger er for længst borte. I den nye fløj kom der ikke kateder kun et bord til læreren. Alle var nu lige, ingen ophøjede, man var nu i øjenhøjde med børnene. Grunden til at skolen ligger, hvor den ligger, var fodboldbanen. Den lå der jo længe før skolen blev bygget. Nu planlagdes et stort grønt areal med flere boldbaner. De stod færdige med den nye tilbygning i august 1981. Det store alrum blev i foråret 1981 forsynet med selvgjorte møbler med hynder. FIRESPORET SKOLE

er i startfirserne, før hun kom i Folketinget.

enden på alt dette fik en brat afslutning. I løbet af 80’erne blev tobakkens skadelighed virkelig anskueliggjort.

I 1981 begyndte sommerferien så tidligt som den 18. juni, da udleverede Lindberg en nødlokaleplan for de første uger efter ferien, da den nye fløj jo først skulle være færdig. Nødplanen kom kun i gang en uge. Nu havde man så fået megen plads. Ak, der gik ikke lang tid før skolen var en firesporet skole. Det kræver en del klasselokaler. Den nye skole var oprindelig tænkt

som en „åben-plan-skole“. Klasserne skulle være åbne ud til et fællesrum. Til hver klasse skulle der så være et grupperum. Det blev ikke til noget med åbenheden. Erfaringerne andre steder fra skræmte. Grupperum så vi ikke noget til, da jeg for nylig var på skolen erfarede jeg, at disse grupperum nu er bygget ind i fællesrummet 30 år efter. Da fløjen blev bygget, var der fra enkelte klasserum udsigt til Odense Fjord. Vi manglede bare en rigtig søkikkert, så vi kunne se, hvilke større skibe, der sejlede ind til Odense. Ligesom kaptajnen førhen fra sin villa på Standtvedvejen kunne følge skibstrafikken fra et værelse på loftet gennem sin søkikkert. Nu er det hele vokset til. Man kan end ikke se skolen mere fra Kertemindevejen. Dog i det nye bibliotek er der bygget et tårn med fire arbejdspladser, derfra kan man se fjorden over træerne. Men man kan ikke sidde i én af klasserne og drømme med udlængsel til fjerne lande. xNu, skal der arbejdes. Ingen sømandsdrømme her.

UDBYGNING AF SKOLEN

Pladsen på skolen er ganske uacceptabel, men nu øjnedes en endelig løsning, da et nyt byggeri skulle være færdigt til august 1981. Altså færdig med barakken, færdig med at bruge det lange lokale for enden af foredragssalen. Jeg havde nu klasseværelse i barakken helt frem til 1990. Grønnegården blev med det nye byggeri helt lukket af en forbindelsesgang i den ene ende. Hvad bruger man nu sådan en grønnegård til? Jo, børnehaveklasserne med Linda i spidsen ville gerne have et drivhus og nogle høns. Det ville give en stor produktion af tomater, og hønsene vil holde ukrudtet borte i hele grønnegården. Ak ja, ideerne var nu meget gode, men både høns og drivhusets planter skal jo også have vand blandt andet i sommerferien. Hvem, der spiste hønsene, ved jeg ikke, men de forsvandt. Da man i 1964 byggede den nye fløj til skolen, var der i klasserne en

11

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


ET GEMYTLIGT SKRALDEHOLD Lene og Dorthe er glade og taknemmelige, når der dukker nye ansigter op

PALLE BRUGS I LOKALHISTORISK FORENING Af Ole H. Christiansen

1-2 gange om måneden går skraldeholdet i aktion, og resultatet er meget synligt!

Af Lene Munk og Dorthe Wallentin

12

Hvis du ser nogen gå med poser og gribetænger langs vejene i Bullerup og Agedrup, kan det være „skraldeholdet“, som du ser. Vi er nogle der ikke kan nøjes med at samle skrald/affald på affaldsindsamlingsdagen i april måned, som Agedrup Sogns Beboerforening hvert år arrangerer i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings landsomfattende affaldsindsamling. Vi er et lille „skraldehold“ som mødes, når vejret og hjemmefronten tillader det, og vi har mødtes gennem foråret og sommeren ca. 1-2 gange om måneden. Skraldeindsamlingens mødetidspunkt og sted slås op på facebooksiden „Agedrup-info“ og alle er velkomne. Vi har poser med og forslag til en lille rute, der som regel varer en times tid, hvor vi samler skrald/affald. Når vi har samlet skrald (og snakket på turen), placerer vi de fyldte poser ved en af kommunens skraldespande og tager et billede af det indsamlede affald. Via app’en „Giv et tip“ tipper vi Odense Kommune om affaldet, som i løbet af et par dage kommer og henter det. Vi lægger også et foto af affaldet på Agedrup-Info (facebooksiden), og her får vi mange positive tilkendegivelser –

ligesom vi også får når vi møder jer beboere i Agedrup og Bullerup på ruten. Vi er utrolig glade og taknemlige, når der dukker nye ansigter op, som gerne vil give et nap med. Alle er velkomne. Turene er også en god lejlighed til at møde andre fra lokalområdet. Med gribetænger og poser (og god karma) - Dorthe & Lene NB: Vi planlægger at holde en affaldsindsamling i november á lá indsamlingen i april, så byen kan blive klar til jul. Grib trangen og giv et nap!

Giv et tip! Ved du, at du som beboer i Agedrup/Bullerup kan hjælpe med at holde byen vedlige på en meget simpel måde! Via Odense Kommunes hjem-meside, www.odense.dk/ givettip eller via din mobiltelefon, hvor du kan downloade app’en „giv et tip“. Giv et tip om fx: ● Overfyldte skraldespande ● Glasskår på cykelstien ● Hærværk ● Huller i vejen ● Uslået græs ● Og meget mere

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Palle Vennekilde er født og opvokset herude. Prøv at kigge op på de 2 vinduer i gavlen af den forreste bygning på Møllekroen. Der er han født. Det var før Mølledammen blev udtørret og møllen nedlagt. Det var den gang, man om vinteren kunne løbe på skøjter på den og man kunne lære at svømme i den. Lunden og Brolandvej var endnu landevejen mellem Odense og Kerteminde, og man kom ikke så tit til nabobyen Odense. Man gik i skole hver anden dag med 2 årgange i hver klasse, men Palle er så ung, at han kun oplevede det i 1. klasse, så da Ib Holdt kom som lærer et par år senere, var det normaliseret. Fodbold var også den gang en foretrukken sport, og man peb ikke over at tabe med 36 – 0 eller 24 – 0, men var da stolt over at komme i avisen med det store nederlag. Palle fortalte om mangt og meget, som af pladshensyn ikke refereres udførligt. Blandt andet om hans tid som soldat og garder, og om gulduret, han fik af kongen for tro tjeneste. Palle har optrådt i mange revyer og dilettant-forestillinger, og med den dejlige stemme er der heller ingen, der overhører ham. Vi har jo kendt Palle som en god brugsuddeler, men det er nok ikke alle der ved, at han sammen med en god kammerat Roar Møgelbjerg, der er turistchef i Bogense, optrådte som ægte vagabond rundt omkring i Danmark. Palle engagerer sig i mangt og meget, og er i dag formand for Ældre Sagen i Odense og Agedrup Læsefond (ALF).


har ansøgt om tilskud til at få etableret omklædningsrum ovre ved vores klubhus, så vi kan få det hele integreret omkring vores flotte anlæg. Det kunne være helt fantastisk, hvis det kunne stå klar til den nye sæson, april 2016. Så holder vi igen i år vores afslutningsfest i Agedrup Forsamlingshus. Det er fredag d. 6. november, hvor det bliver spændende og se, om vi skal slå rekorden fra sidste år, nemlig 73 deltagere. Til sidst vil jeg gerne sige tak for endnu en supergod sæson i ABB, og dejligt at se alle de nye tilskuere på Agedrup Park. Agedrup Park er ved frivillige hænders mellemkomst efterhånden ret veludstyret.

SUPERVETERANER SPILLER OM FYNSMESTERSKABET Det sker søndag den 4. oktober i Fraugde. To andre ABBoldboys-hold slutter på andenpladsen! Af Michael Stengel Petersen Nu nærmere sæsonafslutningen sig. Vores fire oldboys hold slutter omkring 1. oktober, og vores serie 4 hold slutter sidst i samme måned. Vores superveteranhold skal ud og spille om Fynsmesterskabet søndag d. 4. oktober i Fraugde. Det plejer at være om formiddagen, så kom ud og hep på vores superveteranhold. Vi slutter på en 1.-plads eller også kommer vi med som bedste 2’er, så derfor skal vi ud og spille om Fyns Mesterskabet. Status i øvrigt for vores oldboyshold er, at vores superoldboys slutter på en meget flot 2.-plads kun overgået af det suveræne hold fra Marienlyst. Vores veteranhold slutter også på en meget flot 2.-plads. Holdet havde dog nogle gode muligheder for at slutte som nr. 1, men det skulle ikke lykkes i år. Vores ‘nye‘ hold, 7-mandshold, bedre kendt som Platinholdet, slutter sandsynligvis på en 4.-plads, og det er

også flot, da de stort set ikke har kunne Vores herre serie 4 startede i deres nye sæson med at tabe tre kampe i træk, men har vundet de efterfølgende kampe bl.a. med en stor sejr på 10-3 mod rækkens tophold OB, så det lover godt for resten af efterårs sæsonen. Det nye er nu, at vi venter med spænding fra 2-1 puljen fra Odense Kommune og Forstadspuljen, hvor vi

Har du lyst til at spille bold? Vi mangler stadigvæk nogle spillere, som kan være med til at bygge vores Platinhold op, så hermed endnu engang et meget stort opråb fra vores lille klub til dem, som går og gemmer sig herude i vores lokalområde. Kontakt nu holdlederen eller formanden! I finder vores mobilnumre her på denne side.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard Lars Ingo Andersen Anders Hauerholt Holdlederne

4091 5497

3025 8697 2927 5230 2033 3095 6025 2714

0316 0498 0637 3436 9232 6049

Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98 info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 126 - OKTOBER 2015

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

DRUDS TØJ TIL HAM OG HENDE Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dydensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

bullerupsvommebad.dk

AR

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


FIK IS FOR AT LAVE ÅRETS HEKS Greta fra beboerforeningen deler is ud til børnene i Børnehuset Fjordager på Bullerupvej, som i år havde lavet heksen til Skt. Hans-bålet.

Af Hans Jørgen Zinther, Formand for Heksefonden Hvert år til Skt. Hans bliver der fremstillet en ny heks til bålet, og dette arbejde står en af områdets 3 børnehaver for. Inden for de sidste år har vi opbygget den tradition, at børnene fra den

involverede børnehave levere heksen på dagen kl. 11.00 - og hvor der på pladsen er ponyridning og gratis popcorn. Årets heks blev i år fremstillet af Børnehuset Fjordager på Bullerupvej, og de havde helt sikkert lagt stor sjæl i denne. Vi, der var til stede kunne tydeligt se, hvordan har børnenes fantasi været i spil. Selvfølgelig har pædago-

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? Hvem kan være kandidater?

16

DT PRISEN AGEDRUP RUN

2012

For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. Medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!

OV. SENEST 8. N

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. Send en mail til ARs administrative leder Hans Jørgen Zinther på hj@zinther.dk

De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Nr. 126 - OKTOBER 2015

gerne været på mærkerne, når mange børn skal involveres. Efter at den ene af de deltagende pædagoger havde placeret heksen på bålet, var vi alle enige om, at vi med sindsro kunne sende hende til Bloksbjerg om aftenen. Fredag den 14. august havde den ene af „mine hekse“ - Greta lavet den aftale med børnehaven, at vi kl. 10.00 om formiddagen kom hen til børnehaven med is til alle de tilstedeværende børn, samt alle pædagogerne. Det blev for børn, pædagoger og „heksen“ en dejlig formiddag.

RING 3 SOM HØJHASTIGHEDSVEJ Hvad blev der af motortrafikvejen?

Af Ole H. Christiansen Da man planlagde anlæggelsen af Ringvej 3 fra Kertemindevej til motorvej E 20, havde vi i beboerforeningen mange møder med Fyns Amt om vejens beskaffenhed, linieføring og afskærmning m.m., og amtets ingeniører og andre embedsmænd forsikrede os om, at vejen ville blive anlagt som en højhastighedsvej. Efter indvielsen måtte vi konstatere, at en høj hastighed for amtet viste sig at være 80 km/t, mens vi dog havde regnet med mindst at få den som en motortrafikvej med 90 km/t. Helst havde vi set den som en 4sporet vej, ligesom Kertemindevej burde være det fra Ejbygade til Ring 3 med den trafik, der er i dag, og som vi mente den gang at kunne forudse. Man forsikrede os dog om, at det også ville ske, når behovet opstod, men hvad sker mon? Intet? Jo, vi har endelig fået lov til at køre 70 km/t helt ind til Ejbygade, selv om man derved mistede indtægt fra en hastighedsfotograferingsvogn, der tager 1.000 kroner pr. foto af dårlig kvalitet. Fyns Amt er væk, og Odense Kommune har brugt alle sine penge og lidt til på at bebygge resten af de sidste ledige kvadratmeter i det indre af Odense plus alt det løse, så vi må vel skyde en hvid pind efter en lille lettelse for trafikanterne. Eller hva’.


Årbogen får titlen Ordgandalf.

Agedrup Læsefond og formand Palle Vennekilde tilbyder skolen at trykke en årbog.

NY BOG MED ELEVTEKSTER OG -BILLEDER ALF udgiver i samarbejde med skolen en årbog med nogle af de bedste elevtekster og -billeder Af Erik Schmidt Agedrup Læsefond ALFs tilbud om at udgive en slags årbog med titlen OrdGandalf er blevet godt modtaget hos skolen. Der er sagt god for den både hos ledelsen og i Pædagogisk udvalg. Idéen er, at læsefonden i samarbejde med lærere på skolen udgiver nogle af elevernes bedste tekster og billeder. De bliver i første omgang indstillet af lærere og prioriteres derefter af et redaktionsudvalg, fortæller Palle Vennekilde, der er formand for fonden. Årbogen, der forventes at blive på mere end 100 sider og professionelt sat op og trykt i farver, udgives før sommerferien 2016 i et antal så stort, alle elever kan få et eksemplar. -Teksterne kan både være små fortællinger, noveller i forskellige undergenrer, essays, nyhedsartikler, interviews, digte, vittigheder, poetry slam, sangtekster etc. Billederne kan være både tegninger, fotografier og andet. Palle Vennekilde understreger, at redaktionsudvalget lægger vægt på kvalitetsstof, og hver elev, der får noget med i bogen, præsenteres kort. Tekst og billeder kan af lærere afleveres til redaktionsudvalget både løbende som en del af den almindelige un-

dervisning og som et resultat af OrdGandalfs fælles oplæg til at arbejde med et tema, en genre eller lignende.

Stoffet afleveres digitalt. Der satses på at de første tekster og bileder indsamles i efteråret 2015.

MUNKEBO SCORPIONS SNUPPEDE DM Stor triumf for Munkebo Speedway og John Nielsen

Munkebo Scorpions vandt for nylig både Superfinalen og DM-titlen i Dansk Metal Speedway League. For bare tre år siden var Munkebo Speedway lige ved at lukke, og nu er klubben altså danmarksmester. En præstation i særklasse, som naturligvis kørerne og holdlederne, men absolut også forretningsfører John Nielsen har en stor del af æren for. Tillykke Munkebo Speedway! Tillykke, John! /es

17

Stor personlig triumf for John Nielsen fra Bullerup, der er den organisatoriske hovedkraft bag Munkebo Speedways succes!

NYSTARTET KOSTVEJLEDER Heidi Andersen fra Agedrup er nyopstartet kostvejleder, med baggrund som kok. Hun blev i 2009 udlært fra Restaurant Kvægtorvet i Odense. Heidi Andersen tror på, at man kan lægge sin kost om, uden at man behøver at vælge alt det sjove og hyggelige fra, og

hun kommer gerne hjem til kunden. -Jeg går højt op i det personlige og tætte samarbejde for at kunden får en god oplevelse med sit vægttab. Læs mere på kostvejlederfyn.dk eller ring til Heidi på 2575 9856 for at få mere info. AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

AR 18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

UDENDØRSMILJØER TAGER FORM Matilde jagter bolden på det nye kunstgræs

Eleverne har nu mulighed for at spille beachvolley, lave parkour, spille fodbold på bandebane med kunstgræs, samt lege på de to nye legepladser opført i robinietræ med faldunderlag Af Martin Dyrgaard Rasmussen Skolens legepladser har over et stykke tid været igennem gennemgribende renovering. Mange af de gamle legepladser var efterhånden nedslidte og ødelagte af råd. De nye legepladser er blevet opført med midler fra diverse fonde, som skoleleder Mohammed Bibi har ansøgt. Legepladserne fordrer forskellige

aktiviteter til mange aldersgrupper. Eleverne har nu mulighed for at spille beachvolley, lave parkour, spille fodbold på bandebane med kunstgræs, samt lege på de to nye legepladser opført i robinietræ med faldunderlag. Parkourbanen har i særdeleshed været populær og her finder man ofte mange børn, der udfordrer hinanden i klatre og springteknik eller leger fangelege.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Ole Klitgaard (souschef) Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

19


Ny Cepos-rapport:

AGEDRUP SKOLE NR 5 BLANDT ODENSES SKOLER Skolens dygtige personale vil gøre Agedrup Skole endnu bedre

Vi planlægger os ud af så meget, som overhovedet muligt, for at minimere antallet af lærer- og pædagogskift for eleverne. Vores organisation med tæt samarbejde på årgangene vil kunne mindske generne af fraværet på kursusdagene. De klasser, som bliver direkte berørt, vil modtage nærmere information.

Af Mohammed Bibi, skoleleder

NYE KANTINEMEDHJÆLPERE

Mohammed

Agedrup Skole har afsat timer til supplerende undervisning, som varetaHvert år bliver skolerne rangeret efter ges af lærere og pædagoger og planhvor effektiv vores undervisning er. lægges i samarbejde med klassens læI år er vi rangeret som den 5. bed- rere. I denne undervisning kan blandt ste folkeskole i Odense, og vi ligger langt andet anvendes undervisningsdifferentieforan mange af Odenses kendte og ring, holddannelse og tolærerordninger, prestigefyldte privat- og friskoler. De som både kan hjælpe den enkelte elev sidste år har vi taget mange nye tiltag for og klassen som helhed. at kunne gøre eleverne så Ud over de suppledygtige som muligt, samt at rende timer har skolen INFORMERER planlagt med, at have egne eleverne trives. Dette arbejde vil vi vikarer til at dække en del selvfølgelig udvikle yderliaf skolens vikarbehov, gere ved kompetencehvilket er med til at kvaliudvikling af personalet og ficere undervisningen med gennem et målrettet arbejde kendte voksne. I det ommed individuelle læringsmål, fang at timerne ikke anmere bevægelse i undervisvendes til vikartimer, er ningen og øget fokus på trivsel. det organiseret sådan, at timerne komJeg vurderer, at vi er inde i en rigtig mer klasserne til gode. Vi har bl.a. sikgod udvikling, og skolens dygtige per- ret, at der er tolærerordning i fag som sonale vil arbejde videre med at gøre håndværk og design. Agedrup Skole endnu bedre. Men det Agedrup Skole har dygtige er nu dejligt, at andre kan bekræfte, at inklusionsvejledere og AKT-vejledere, vi er på rette vej. der kan vejlede personalet og deltage i forældremøder efter behov og indhold. Fx vil der i år være en inklusionsvejleder TRIVSEL OG INKLUSION Agedrup Skoles arbejde med trivsel og med til forældremøderne på 0.- og 1. inklusion skal sikre, at alle elever på årgang. Agedrup Skole trives og bliver den bedKOMPETENCEUDVIKLING GIVER ste udgave af sig selv. Vi arbejder på, at få det bedste DYGTIGERE ELEVER frem i alle børn, så de føler sig som en Undervisningsministeriet har i forbindelse del af fællesskabet. Inklusion indebæ- med reformen lagt penge ud til rer, at børn med særlige behov så vel kompetenceudvikling af lærere, pædafagligt som socialt, skal undervises sam- goger og ledere i folkeskolen. Odense men med deres kammerater i den almin- Kommune har ligeledes afsat penge til delige undervisning med den nødvendige uddannelse af det pædagogiske persostøtte og de nødvendige hjælpemidler. nale på skolerne. Undervisningen skal varieres, så På Agedrup Skole tror vi på, at den tager hensyn til de enkelte elevers kompetenceudvikling af vores, i forvebehov og forudsætninger. Elevernes jen, dygtige personale, giver jeres børn motivation, trivsel og faglige udbytte skal forudsætningen for at blive endnu dygtistyrkes – også, når de er udfordret og gere – både fagligt og menneskeligt. har behov for særlig støtte i perioder el- Derfor vil de næste 2 skoleår stå i ler gennem længere tid. kompetenceudviklingens tegn.

20

Nr. 126 - OKTOBER 2015

I sidste måned fik vi to frivillige kantinemedhjælpere – Channie og Conny. Channie er på skolen tirsdag og Conny er der om torsdagen. Vi er rigtig glade for den ekstra hjælp vi har fået, og vi håber og tror, at både Channie og Conny går hjem med positive oplevelser fra mødet med vores dejlige børn. Vi har bestemt plads til flere hjælpere, der har lyst til være på skolen et par timer om ugen. Skulle I have lyst til at høre nærmere om mulighederne, så kontakt os gerne. NYT KONCEPT I 9. KLASSE

Vi har i år valgt at omtænke vores 9. årgang, fra at have to separate klasser, til at have ét fælles 9.klassecenter. Centret tæller 47 elever, flere klasselokaler og der er som minimum to lærere hele tiden. Lærerne samarbejder med hinanden og med eleverne om undervisningens indhold, holddeling, valg af mål, metode og form, elevernes trivsel, uddannelsesvalg etc. De kan fx lave én bestemt holddeling i faget dansk, en anden i matematik og en tredje i fremmedsprogene. På denne måde sikrer vi en endnu bedre undervisningsdifferentiering, så flere elever lærer mere og trives endnu bedre. I september var årgangen på lejrskole/hyttetur sammen, og ud fra devisen „Glade børn lærer bedst“ blev der arbejdet intensivt med både trivsel og fagligt indhold. Her tre måneder inde i det nye skoleår er konklusionen den, at 9. klassecentret har skabt et helt unikt læringsmiljø, hvor eleverne lærer mere. Der er et godt sammenhold blandt de unge, og vi oplever et helt fantastisk ungemiljø, som vores unge mennesker er vilde med. Vi kan allerede se på vores nuværende 7. og 8. årgang, at de glæder sig til at komme i 9. klasse.


9. KLASSESCENTER MED GOD PLADS To klasseværelser er slået sammen, og der er altid to lærere, der sammen læser timerne i den store, sammenbragte 9. klasse

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Kort før ferien blev skolens tre 9. klasser slået sammen til en stor klasse. Årsagen til sammenlægningen var, at der ikke længere var elever nok i klasserne til at opretholde den daværende struktur med tre klasser. Man kunne herefter vælge at dele den mindste af klasserne ud på de to øvrige klasser eller lave to helt nye klasser. Valget faldt på en hel tredje løsning. I stedet for de to andre løsninger, hvor man måske ikke ville tilgodese alle eleverne, valgte man at lave ét stort hold bestående af alle tre daværende klasser. Der er altid to lærere, der læser timerne sammen, hvilket har givet gode muligheder for holddannelser på kryds og tværs af køn og niveau. Den nye struktur har også givet eleverne gode muligheder for nye samarbejdsrelationer og kammerater. Pedeller og håndværkere har arbejdet igennem hele sommerferien for at tilpasse de fysiske rammer til den nye struktur.

Skolens tre 9. klasser slået sammen til én stor klasse. Der var ikke længere elever nok i klasserne til at opretholde strukturen. Nu er der altid to lærere i den store klasse.

21

Max og Malachy i tæt samarbejde

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

BYENS JULETRÆ 2015

Arrangementet starter den 27. november kl. 16.00 Af Hans Jørgen Zinther, formand Igen i år vil Agedrup Sogns Beboerforening stå bag opstillingen af byens juletræ, så det kan lyse det grønne område ved Bullerup Butikstorv op i hele december måned, og igen i år vil vi lave en lille fest ud af det. Ove Hjulmand leverer træet Beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag den 27. november kl. 16.00 starter arrangementet med, at vi

Igen i år sættes Postkassen op i Brugsen den 1. november, så børnene kan sende breve til Julemanden. Også i år vil der blive udtrukket 5 præmier til børn, som har sendt julemanden et brev. JULEMANDEN TIL STEDE

fremmødte beboere. Og så håber vi på, at vejret arter sig ligeså godt som sidste år, hvilket gjorde det nemt at afvikle tændingen af juletræet. Vi skulle gerne igen i år blive mange, for det skal der være til en fest. Og må vi så bede alle om at værne om træet og dets lys, hvilket er lykkedes de sidste 4 år. Tak for det. Igen i år - vil julemanden med sine slikposer være et festligt islæt på pladsen. Vel mødt på pladsen – en god start på Julen.

Beboerforeningen servere gratis æbleskiver, gløgg og kold kakaomælk til de

OVERSKUD FRA SKT. HANS-FEST UDDELES Uddeling af midler fra Heksefonden Af Hans Jørgen Zinther, fmd.

22sammen synger „julen ind“. Kl. ca. 16.15 tændes lysene på træet. Som sidste år satser vi på, at festlighederne foregår under overdækningen ved Brugsen nede ved Pubben.

Da afholdelse af Skt. Hans-festen i år har givet overskud, kan personer, der repræsenterer foreninger og institutioner i Fjordagerområdet, sende deres ansøgning til formanden for Heksefonden. En gruppe af dagplejemødre vil f.eks. også kunne komme i betragtning. §8 i vore vedtægter lyder: Et evt. overskud kan fordeles til ekstraordinære aktiviteter for foreninger og institutioner i Fjordagerområdet med beskrivelse af den påtænkte anvendelse af tildelte midler og med efterfølgende

Nr. 126 - OKTOBER 2015

revideret regnskab. Midlerne fordeles af koordineringsudvalget. Vi glæder os til at modtage jeres relevante ansøgninger.

Med venlig hilsen Hans Jørgen Zinther Formand for Heksefonden hj@zinther.dk


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

MANGLENDE LEVERING? -Hvis Agedrup Rundt udebliver Da vi fik opsat en ny postkasse ude ved vejen, var vi spændte på, om vi nu fik meget mere post og reklamer i den. Jeg kan godt se, at det er en stor lettelse for alle de omdelere, der løber rundt og fylder dem op med især reklamer, og den lettelse er dem vel undt. En gang var jeg lige ved at gøre vrøvl over, at jeg ikke havde fået Agedrup Rundt i lang tid, indtil jeg var ved at sortere alle de mange reklamer, der havnede i vores postkasse. Bladet havde

viklet sig ind i reklamerne, som vi sommetider ser igennem og til andre tider blot smider ud. Det er klart, at hvis jeg har smidt dem ud, så kunne jeg risikere, at Vladimir skulle have set efter tilbud på øl og spiritus, men det passede mig nu ellers udmærket. Men ellers tak for en regelmæssig levering af bladet.

Kære Olivia

beboerforeningen udover ham selv. Men han kan jo ikke selv skrive det hele, så vi er nogle stykker, der hjælper til at få lavet et læseværdigt blad, og vi glæder os over, at det er populært ud over sognegrænsen. Der leveres et par kasser med ekstra eksemplarer, og vi er et par stykker, der med mellemrum lægger nogle håndfulde i en holder, som jeg har anbragt på pakkebordet i Superbrugsen og i Nærbutikken på Lunden, hvor eventuelle klagere kan tage manglende blade. Hvert blad koster os 12 kroner, men skulle oplaget slippe op, så plejer jeg at sige, at det var da godt, at de slog til !

Du kan ikke vide det, men vores omdeler, Thomas Olsen, får stadig henvendelser fra folk, der hævder, at de ikke har fået bladet, og da han er omhyggelig med omdelingen, bliver han noget harmfuld over det, hvis han er sikker på, at netop denne husstand har fået det i kassen. Lad mig lige nævne, at i omdelingen deltager også Niels Peter Jensen, Vester Kærby, Karin Ritter, Radbyvej og Rasmussen, Lerhusene i deres lokalområder. Men du har nok ret i, at bladet fejlagtigt kunne være smidt ud sammen med reklamerne hos klagerne. Bladet udkommer omkring den første i måneden i de lige måneder. Dog udkommer det i august midt i måneden. Man kan jo på side 2 se, hvem der har ansvar for hvilket område, og det er en glæde, at Erik Schmidt fortsat er vor redaktør og sætter bladet op. Han præsenterer på et redaktionsmøde indholdet for næste blad for resten af redaktionen, som består af repræsentanter for kirken, skolen og

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 30145950 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Bestyrelsesmedlem Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 - emen@youseepost.dk Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, Agedrup 51 85 50 13 - d_reinberg@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, Agedrup 66 10 88 09/ 23 47 97 19 bakman@post.tele.dk Bestyrelsessuppleant Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 2635 1031 - gretanielsen@gmail.com Bestyrelsessuppleant Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

23


KIRKEBLADET AUGUST 2015 NR. 5 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

LENE BISCHOFF PÅ STUDIEORLOV

Sognepræsten har fået bevilget 3 måneders orlov. Hun skal studere, hvad det er, der får folk til at komme i kirken. Peter Ulrik Jensen er i perioden vikarpræst Af Lene Marqvardsen Lene har været så heldig at få bevilget 3 måneders studieorlov fra 1. oktober 2015 til 1. januar 2016. Hun skal arbejde med vores slogan, „flere i kirke“, og se på, hvad der

får flere til at bruge kirken, hvilke arrangementer, der er størst tilslutning til, hvilke særgudstjenester, folk efterspørger osv. Vi håber, Lene finder de vises sten, eller i det mindste får inspiration til, hvilke tiltag vi eventuelt skal tage i vores sogn. Under Lenes fravær vil Peter Ulrik

“FLERE I KIRKE”

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen skal lave en kvalitativ undersøgelse af erfaringer med at få kontakt med og fastholde familier i kirkelig sammenhæng og især gudstjenesten Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

24

Sognepræstens orlov er tildelt efter ansøgning ved biskoppen over Fyns Stift og Den Danske Præsteforening, og emnet er: „Flere i kirke“. Der eksperimenteres som aldrig før med forskelige former for gudstjenester, således også gennem mange år her hos i Agedrup Kirke. Ikke mindst gudstjenester for ’hele’ familien har vi prioriteret højt. Der er endnu ikke lavet en samlet oversigt af, hvad der bedst skaber kontinuitet i kirkelivet, og jeg vil derfor lave en kvalitativ undersøgelse af erfaringer med at få kontakt med og fastholde familier i kirkelig sammenhæng og især gudstjenesten. Med ’familier’ menes, at alle aldre gerne skal føle sig velkomne og favnet af de gudstjenester og tilbud, der er.

Vi har gjort mange erfaringer selv her i sognet, men jeg skal også på jagt efter andres erfaringer, skriver Lene Bischoff.

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Jensen være vikar. Nogen kender ham måske fra den periode, hvor han var vikar i Seden Kirke under Niels Ellekildes sygefravær. Vi byder Peter Ulrik velkommen, og glæder os til samarbejdet med ham.

Vi har som sagt gjort mange erfaringer selv her i sognet, og jeg skal også på jagt efter andres og derudfra udarbejde et overskueligt idékatalog med indblik i, hvad der findes, og hvad ’der virker’. Under min studieorlov varetages embedet af præst Peter Ulrik Jensen, der allerede har virket flere steder i Hjallese Provsti som vikar.

INDSÆTTELSE AF PRÆSTEVIKAR PETER ULRICH JENSEN SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10.00


KONFIRMANDER PÅ PILGRIMSVANDRING

Elever „gik trosbekendelsen“ Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Foto: Hans Ove Nielsen.

Den 9. september var årets konfirmander på pilgrimsvandring. Vi „gik trosbekendelsen“ sammen med valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen i dejligt vejr. Pilgrimsvandringer er kendt gennem århundreder i den kristne fromhedsudøvelse og er de senere år også blevet meget udbredte på vore breddegrader. Man behøver ikke tage på ’Caminoen’ i Spanien, for man kan dybest set gå alle steder, således også i Agedrup og omegn! „Pilgrim“ betyder ’den, der vandrer mellem marker’, og det kan være givende både for krop og sjæl. Det er i hvert fald en anderledes oplevelse for de nye konfirmander at blive fortrolig med trosbekendelsen på. Der var plads til „walk and talk“ og til stilhed og efter vandreturen venter hjemmebagte pizzasnegle lavet af vore frivillige ved kirken. Tak for det!

Man behøver ikke tage på ’Caminoen’ i Spanien, for man kan dybest set gå alle steder. Således også i Agedrup og omegn!

Søndag den 1. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er dagen, vi især mindes vore kære døde. Vi læser navnene op på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det sidste år, mens vi tænder lys for hver enkelt. Det er også muligt at tænde lys i vores lystræ i forbindelse med gudstjenesten. Kirken vil i det hele taget være præget af mange levende lys, og kirkesanger Annie Leth vil synge en solo, der passer til dagen. Inden gudstjenesten eller i skumringen efter gudstjenesten er der mulig-

Foto: Hans Ove Nielsen.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE

25

hed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde et lys. Lys til at sætte på gravene kan man få gratis ved udgangen. Man opfordres i stedet til at give et bidrag til „Børn og Sorg“ i kirkebøssen denne søndag. Se yderligere omtale andetsteds på kirkesiderne. Efter Alle Helgens-gudstjeneste bydes på et glas. Der er mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde et lys.

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


HØSTGUDSTJENESTE 2015

Auktion, kollekt og frokost indbragte i alt kr. 1.203,50, som går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Mere end 200 til open-air-høstgudstjeneste Af Tove Jørgensen

VIKARPRÆST FOR LENE

44-årige Peter Ulrik Jensen er ansat som vikarpræst i sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsens orlovsperiode. Her præsenterer han sig selv nærmere. Af Peter Ulrik Jensen, vikarpræst

26

Mit navn er Peter Ulrik Jensen, og jeg har den glæde at være vikar-præst ved Agedrup Kirke fra 1. oktober og tre måneder frem under Lene BischoffMikkelsens studieorlov. Jeg er 44 og kommer fra Sjælland. For godt 10 år siden var jeg præst i Roskilde. Derefter valgte jeg at arbejde sammen med erhvervspsykologer nogle år, arbejdede med teater og skuespil en periode, og endelig de seneste år har jeg arbejdet med konfliktløsning i Israel og Palæstina. Nu er det tid for mig igen at finde præsteembede, og mens jeg er undervejs mod en fast stilling, arbejder jeg som vikar. Det sidste lille års tid har jeg været i sogne omkring Odense, og jeg bor i stiftets vikar-lejlighed inde midt i byen.

Det sidste lille års tid har Peter Ulrik Jensen været i sogne omkring Odense, og han bor i stiftets vikar-lejlighed inde i byen.

Nr. 126 - OKTOBER 2015

Foto: Gitte Knudsen

På den næstsidste søndag i sommeren 2015 holdt vi en fantastisk høstgudstjeneste på græsplænen bag Sognegården. Fantastisk vejrmæssigt = sol fra en skyfri himmel. Fantastisk deltagermæssigt = over 200 kirkegængere. Samtidig var der barnedåb for to små børn. De små var måske knap så begejstrede for den bagende sol som vi andre; men der var skygge at finde under de store træer. Det nye børne-kirkekor gjorde en meget fin entre ved deres første optræden ved en gudstjeneste, og Annie Leth sang en smuk høstsolo for os. På præstens opfordring tog vi alle

et lille omdelt korn, og sammen kunne vi takke for og undre os over, hvad sådan et lille frø kan blive til. Kædet sammen med de to små dåbsbørn, som jo også er formet af et lille frø, må vi jo nok indrømme, at der er meget at takke for. Efter gudstjenesten indtog vi en prægtig frokost i Sognegården for den rørende sum af kr. 25,- per person. Og efter frokosten holdt Tove Dyrvig en forrygende auktion over indkomne høstgaver – blomster, bær, bønner (dem til at spise), snaps, marmelade m.m. Er der nogen, der kan agere auktionarius, er det Tove Dyrvig, hun fyrede den max af. Kom igen til næste år, eller kom til næste år. Det er en helt almindelig gudstjeneste, men den virker anderledes, friere og festligere under åben himmel.

På sognepræstens opfordring tog alle et lille omdelt korn, og sammen kunne deltagerne takke for og undre sig over, hvad sådan et lille frø kan blive til.

Jeg har ikke egen familie, og det giver en vis fleksibilitet. NÆRVÆR OG KLARHED

I min måde at være præst på er det vigtigt med nærvær og klarhed. Jeg bestræber mig på i gudstjenesten og i den personlige samtale at byde på et rum, hvor den enkelte kan være med det, der nu rører sig, og hvor rummet kan være det ekstra, der skal til for at få mere hold på det. Samtidig vil jeg gerne være til stede med ærlighed og input, når der er åbenhed for det. Jeg er inspireret af bibelen og den kristne tradition, og af ikke-voldelig kommunikation, også kendt som girafsprog. Det bringer jeg med i prædiken, samtale, undervisning og samarbejde. Jeg glæder mig til at møde dem, der søger kirken i den periode, jeg er i Agedrup, og jeg er spændt på at se, hvordan jeg kommer til at bringe det i spil, som jeg har med. Jeg vil kunne træffes i Sognegården i løbet af ugen og omkring arrangementer og gudstjenester. Se på side 30 for kontakt-data.


TORSDAGSCAFÉ & TIRSDAGSSILD

Trænger du til selskab til frokosten, så kom til tirsdagssild i Sognegården!

Nu skal vi igen ses i Sognegården - tirsdage og torsdage Ved Karin Ritter Så er det september, og det betyder, at formiddagsaktiviteterne starter igen. Der er lavet program for Torsdagscaféens efterår, som vi glæder os til at opleve sammen med alle gæsterne. Vi håber også at se nye ansigter, så fortæl i jeres vennekreds om de spændende ting, som sker i Sognegården. Vi har stole og kopper nok til flere gæster, brødet til kaffe tager du selv med. Det er kl. 10.00 på torsdage. Tirsdagssilden og Gamle Ole består som bekendt af masser af gode sild og stærk ost, godt brød fra bageren og

den kolde snaps dertil. Og så slutter vi med en kop kaffe. Hvis nogen har fødselsdag kan det såmænd også blive til en kage eller to. Det bedste ved det hele er, at det nydes i selskab med en masse hyggelige og fornøjelige mennesker. Der snakkes højlydt, man morer sig over vittigheder eller godmodige drillerier, bedre kan det da ikke blive. Så synes du også, at du trænger til selskab til frokosten, enten du er en eller to, så er det hos os, det foregår. Det er kl. 11.00 på tirsdage, se datoer for begge arrangementer i Nota Bene. På gensyn til efterårets gode oplevelser …

FORTSÆTTER I SAMME GODE SPOR Kirkens hverdags- og aftengudstjenester har næsten det dobbelte antal kirkegængere som den traditionelle højmesse og morgengudstjeneste

Af Lene Marqvardsen Vi har igennem det sidste år brugt teksterne fra „Den Nye Aftale“ , der er en nyoversættelse af Det Nye Testamente til gudstjenesterne i Agedrup Kirke.

Menighedsrådet og præsten har evalueret på forløbet, og vi er enige om at fortsætte med at bruge de nye tekster. Ligeledes har vi evalueret på tidspunkterne for gudstjenesterne, hvor vi i vinterhalvåret har rykket formiddags-

HURRA FOR DE FRIVILLIGE Af Karin Ritter Ingen arrangementer i og omkring Agedrup Kirke uden flittige hænder, ingen aktiviteter uden engagerede mennesker. Heldigvis har vi en masse flittige hænder og engagerede mennesker, som ikke siger nej til at hjælpe, men som gerne vil være med. Det er rigtig dejligt at opleve, det er det, som bærer de mange arrangementer, som der er ved Agedrup Kirke. En højt HURRA for disse dejlige mennesker! For at sætte lidt mere gas på det høje hurra tog vi på en lille udflugt med noget til sanserne og lidt til ganen. Efter kaffe og en snak om dagens program, besøgte vi Jens Galschiøts værksted i Næsby, hvor vi fik en spændende tur rundt i værksteder og udstillinger, krydret med fortællinger og små anekdoter. Det er utroligt, hvad den mand finder på af kunst og provokationer ! Frokosten blev indtaget på en af havnens mange nye restauranter. Vejret viste sig fra den meget sommerlige side, masser af god snak og nye ideer, og kl. 16.00 var dagen slut. Vi siger tak for en god dag og godt selskab. Sidder du med lysten til at bage en kage eller lave en kartoffelsalat, har kræfter til at skubbe rundt på borde og en fiks lille serveringsvogn eller har hovedet fyldt af gode ideer til nye arrangementer, så vil vi gerne gøre brug af det. Lad os få en snak, næste gang vi ses i kirken eller Sognegården.

gudstjenesten fra kl. 10.00 til kl. 11.00. Vi kan se på kirketællingerne, at det er blevet taget godt imod, ligesom vores hverdagsgudstjenester og aftensgudstjenester næsten har det dobbelte antal af kirkegængere som den traditionelle højmesse og morgengudstjeneste. Vi fortsætter derfor med samme mønster, hvor der også vil være flere andre særgudstjenester, som altid er populære. AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015

27


NB

28

NOTABENE

Torsdag, den 1. okt., kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Søndag, den 4. okt., kl. 10.00 i Agedrup Kirke Indsættelse af præstevikar Torsdag, den 8. okt., kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke „Godnathistorie i kirken“ Tirsdag, den 20. okt., kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 20. okt., kl. 13.10-15.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Opstart af Minikonfirmander Tirsdag, den 20. okt., kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag, den 25. okt., kl. 17.00- ca. 18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård Gud og spaghetti-gudstjeneste Torsdag, den 29. okt., kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Af hjertens lyst - Syng Sammen Søndag, den 1. nov., kl. 16.00 i Agedrup Kirke Allehelgensgudstjeneste Torsdag, den 5. nov., kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Torsdag, den 5. nov., kl 18.30-19.00 i Agedrup Kirke „Godnathistorie i kirken“ Tirsdag, den 17. nov., kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 17. nov., kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag d. 26. nov., kl.19.30 i Agedrup Kirke og Sognegård Julestue Søndag, den 29. nov., kl. 11.00 i Agedrup Kirke Familiegudstjeneste med Luciaoptog og minikonfirmander Torsdag, den 3. dec., kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Torsdag, den 3. dec., kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke „Godnathistorie i kirken“ Tirsdag, den 8. dec., kl. 16.30-18.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 10. dec., kl 19.30 Julekoncert med Odense Harmonika Klub Tirsdag, den 15. dec., kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole

Nr. 126 - OKTOBER 2015

NY KIRKET

Mette Andersen er ny kirketjener i A Af Karin Ritter Vi har i Agedrup Kirke fået ny kirketjener, så her i Agedrup Rundt vil vi gerne præsentere Mette Andersen. Vi har sat hinanden stævne i Sognegården, jeg udstyret med papirblok og blyant, Mette med smil og højt humør. Mette er født i Odense, men har i sin opvækst været rundt i det meste af Danmark. Forældrenes skiftende arbejdspladser gjorde, at de flyttede tit. Mette har stadig gode venskaber fra mange skoler meget spredt, hvilket giver et godt kendskab til ens eget land og ikke mindst lejlighed til weekendbesøg af og til. Mette har derfor lært mange af Danmarks skønne dialekter og bruger dem, når hun er i godt selskab med disse. En studentereksamen førte bl.a. til et job hos TDC i Slagelse og Roskilde. Fritiden blev brugt med trompeten i Slagelse Garden, hvor Mette også mødte sin mand, Henning. De blev bosat i Slagelse, hvor deres to børn kom til verden i ’89 og ’91. FRA SLAGELSE TIL SEDEN SYD

Mettes mor flyttede – pudsigt nok – til

NYT KIRKEÅR 1. søndag i advent den 29. november kl. 11.00 med minikonfirmander, Luciaoptog og kirkekaffe Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Første søndag i advent tager vi hul på det nye kirkeår. Vi synger „Vær velkommen Herrens år“ og tænder det før-


TJENER I AGEDRUP KIRKE

gedrup Kirke. Hun har også en bedemandsforretning, som hun driver fra gården i Seden Syd Agedrup, og en frisk gåtur i området ved et familiebesøg vendte op og ned på Mettes planer. En forladt gård i Seden Syd var så forfalden og så charmerende, så det måtte prøves. Så den 1. december 2000 flyttede Mette og Henning til Fyn, tog fat på hus og papkasser og holdt den dejligste juleaften for hele familien. Mette flyttede til TDC på Telehøjen, børnene flyttede til Seden og Agedrup skoler, og Henning fik ansættelse hos Munck i Langeskov. Siden er huset blevet gennemrenoveret til 250 m2 beboelse, og nu er det have og udendørsarealer, som står for tur. KIRKETJENER OG BEDEMAND

Mette Andersen har siden december 2000 boet i Seden Syd, hvor hun og hendes mand Henning har renoveret en gård, der har givet dem 250 m2 bolig.

ste lys i kransen. Børnekoret indleder med et flot Lucia-optog, mens lysene dæmpes. At det er ’familiegudstjeneste’ betyder blot, at der også er taget hensyn til de yngste i form, indhold og længde. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand mm. i våbenhuset.

For mange år siden blev et lille frø sået i Mettes bevidsthed, en idé grebet lidt ud af den blå luft. Men frøet blev til handling, så den 1. januar 2015 startede Mette sin bedemandsforretning med adresse hjemme på gården. Mette havde en mormor, som tog Mette med i kirken gennem årene, så hun har altid følt sig godt tilpas i kirken med dens ro og fordybelse og kirkelige handlinger.

En kort uddannelse, et par kurser yderligere og ikke mindst en meget givende praktikperiode hos Holm i Kerteminde gjorde Mette klar til opgaven. Hun er kommet godt fra start og håndterer kister, rustvogn, begravelser/ bisættelser, samtaler med de efterladte og ikke mindst det administrative arbejde med sikker hånd. Ved en begravelse ved Agedrup Kirke hørte Mette om den ledige stilling som kirketjener, et par samtaler med præst og kontaktperson og så var Mette i stillingen. Arbejdstider og en god planlægning gør, at de to opgaver, egen forretning og kirketjener, kan forenes. Og skulle et par aftaler falde uheldigt, så er Henning en god hjælper. Han træder gerne til. Mette er født med et godt servicegen, har en fin sans for kalender og aftaler og besidder en stor glæde ved at tage fat på store og små opgaver. Det vil vi gerne være en del af her i Agedrup Kirke. Vi ønsker Mette velkommen til og glæder os til samarbejdet i og omkring kirken.

29

Børnekoret indleder familiegudstjenesten med et flot Lucia-optog, mens lysene dæmpes (Arkivfoto: Hans Ove Nielsen).

AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


NAVNLIG NAVNE

Af Kristin Lomholt, organist

Nyt fra kirkebogen juli og august 2015

Døbte 12. 7. 2015 2. 8. 2015 23. 8. 2015 23. 8. 2015

Charlie Stig Kirckhoff Boberg Ida Frøhlich Rosager William Storm Meilgård Olesen Nikoline Schou Gyde Christiansen

Poppelhaven 109, Odense NØ Grækenlandsvej 22 , 3.tv., Odense Skovhaven 94, Bullerup Hvenekildeløkken 2B, Odense NØ

Viede og kirkeligt velsignede 12. 7. 2015 22. 8. 2015 22. 8. 2015 29. 8. 2015

Maria Kirckhoff Boberg og Jeppe Kirckhoff T. Boberg, Poppelhaven 109, Odense Ditte Grønning Rasmussen og Jonas Kældsø Poulsen, Windelsvej 62, Odense Channie Ea Kieler og David Sølund Hansen, Buen 33, Bullerup Christina Sandra Marcussen og Claus Madsen, Kærhaven 19, Bullerup

Døde, bisatte og begravede 27. 7. 2015

ORGANISTENS KLUMME

Hans Georg Olsen,Lunden 38, Bullerup

SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID

Sognegården, Agedrupvej 12, torsdag d. 29. oktober kl. 17.00-19.00 Måske er der nogle af efterårets sange som vi endnu ikke har sunget? Vejret bliver koldere og vinterens sange rykker tættere på. Om ikke længe kommer en tid fyldt med lys og forventning og det er blevet tid til adventsog vintersange. Julesangene kan vi også ta’ hul på! Kirkesanger Annie Leth vælger på forhånd en række sange men tager også gerne imod forslag til sange. Kirken serverer et let traktement. Pris: 30,- kr., drikkevarer kan tilkøbes for 10,- kr. JULESTUE

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Konstitueret sognepræst Peter Ulrik Jensen - 3069 0147 - puj@km.dk

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR

Torsdag d. 26 november kl. 19.30 er der Julestue i Agedrup Kirke. Adventstiden indledes i år med koncert og efterfølgende julestue i Agedrup Sognegård. Orkestret Et Julebud optræder med musik og for-

Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk

30

Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Mette Andersen - 2124 2098 - Helstedgaard@youmail.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Vikar - der henvises til kirkekontoret.

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – annieleth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 126 - OKTOBER 2015

„Et julebud.“

tælling i kirken, og derefter fortsætter de i Sognegården, hvor der også vil være et traktement. Et Julebud spiller danske julesange og dejlige christmas carols og fortæller med stor indlevelse om


gamle danske traditioner og varsler. Bassisten/ komponisten Jakob Panduro, har skrevet arrangementerne og bidrager også med egne julekompositioner. Jakob er uddannet fra Det Fynske Musikkonservatorium. Sia Laustorp: Sang, Jens-Ulrik Madsen: Klaver, Jakob Panduro: Bas Velkommen til en hyggelig aften i adventstidens tegn. Kirken serverer et let traktement. Pris: 30 kr, drikkevarer kan tilkøbes for 10,- kr. Koncerten er gratis.

SYV DEJLIGE ÅR I AGEDRUP KIRKE Jeg tager nu afsked med Agedrup Kirke og med alle omkring kirken. Jeg har haft nogle rigtig gode år i Agedrup. Det har været fantastisk at arbejde sammen med så mange åbne, innovative og hjertelige mennesker og at opleve et samarbejde, hvor den enkeltes kompetencer værdsættes, og hvor nye ideer kan blive afprøvet og få lov at blomstre. Der er sket mange forandringer i Agedrup Kirke, siden jeg blev ansat i foråret 2008. Da jeg startede i stillingen, havde vi mange gudstjenester til sædvanlig kirketid – om søndagen kl. 9.00 eller 10.00. Fra gamle dage er det en tradition at man går i kirke på det tidspunkt. Men det har vist sig at det i vores tid ofte ikke passer særlig godt med kirkegængeres behov. Derfor har vi i Agedrup Kirke indført en masse nye gudstjenesteformer, feks børne- meditations- ungdomsgudstjenester og mange flere. Det har været rigtig spændende at være med til at planlægge og finde på nye måder at gå til gudstjeneste på.

andre sangere. ORGANIST OG KANTOR PÅ SJÆLLAND

Kristin Lomholt takker for 7 dejlige år!

Børnekoret har betydet meget for mig. Vi har lavet så mange sjove ting, været afsted på ture og stævner sammen, været i Norge og synge i 2014, og det har bare været fantastisk at lave musik sammen med børnene. Jeg kommer til at savne forbindelsen med alle børnene på Agedrup Skole, mange af familierne har jeg gennem årene fået et nært forhold til, og det har været rigtig dejligt. Men nu skal jeg videre, og børnene, ja de er altid på vej videre, og det er helt, som det skal være. Snart har børnene en rigtig god korleder igen, og så vil de knytte sig til hende/ham. Og så ved jeg at de tager sangen med sig, og at de ved at være i koret har opdaget hvor dejligt, det er at synge - det betyder meget for mig, og det er noget vi har til fælles, børnene og jeg. Og det fællesskab vil de også finde med

Min mand har igennem halvandet år pendlet mellem Kerteminde og København, da hans bedste arbejdsmuligheder er i København. Vi kunne ikke blive ved at leve med den adskillelse, det giver i familien, når én af de voksne arbejder mange timer og langt væk. Det er der store omkostninger ved – både på det økonomiske, logistiske og følelsesmæssige plan. Så vi var nødt til igen at få familien samlet på et sted, hvor arbejdspladser, skole og netværk hænger sammen. Så nu er det tid til afsked, men så alligevel...i folkekirken er der et godt samarbejde mellem personale på kryds og tværs mellem forskellige kirker. Da jeg fortsætter som organist og kantor i folkekirken, i hhv Svinninge kirke og Enghave kirke, så jeg er sikker på, at jeg af og til vil møde kolleger og mennesker fra menigheden i Agedrup. Og endelig vil jeg sige hurra!! for Agedrup Rundt, for det er et supergodt lokalblad, hvor der står nogle dygtige og engagerede redaktører og skribenter bag. Det har været dejligt at skrive til bladet. Bedste hilsner fra Kristin X Fra 1. oktober 2015 pause i koret indtil ny organist/korleder ansættes.

31

BØRNENE TAGER SANGEN MED SIG

Musikken i kirken har betydet meget for mig gennem årene. Jeg har spillet med mange solister i kirken, bl.a. Rune Most (fløjte), Monica Schmidt Petersen (blokfløjte), Signe Bastiansen (keltisk harpe), Jette Jokumsen (violin), Tine Skau (fagot), Mette Risager (sang/kor), Josephine Blaamann Petersen (obo) og ikke mindst Michael Thrane, som har været med hver jul samt til konfirmationerne. I samarbejde har vi spillet musik, især til højtiderne. AGEDRUP RUNDT 126 - OKTOBER 2015


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN *18. søndag den 4. oktober 19. søndag den 11. oktober 20. søndag den 18. oktober *21. søndag den 25. oktober *Alle Helgen den 1. november 23. søndag den 8. november 24. søndag den 15. november 25. søndag den 22. november NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1. søndag i advent den 29. november 2. søndag den 6. december 3. søndag den 13. december

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

10.00 10.00 11.00 17.00 16.00 11.00 11.00 17.00

Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.00

Indsættelse af præstevikar

Gud og spaghetti

Familiegudstjeneste med Lucia og kirkekaffe N.H. Ellekilde

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

GUD OG SPAGHETTI

Gudstjeneste på BUSK-søndagen (Børn, Unge, Sogn og Kirke), den 25. oktober kl. 17.00-ca. 18.30

32 Der er fællesspisning efter gudstjenesten.

Afrunding på en god weekend!

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Som afrunding på en god weekend, hvor en ny uge begynder at presse sig på – forestil jer så: at I kunne springe

Vi fortsætter vores „Gud og Spaghetti“-gudstjenester med efterfølgende spisning. Denne gang er det på BUSKsøndagen, der altid er den sidste søndag i oktober. Men hvorfor nu „Gud og spaghetti“?

Nr. 126 - OKTOBER 2015

indkøb og aftensmad over. Forestil jer, at I tager jeres børn ved hånden og går hen i kirken for at høre om Jesus og kristendommen i børnehøjde, og forestil jer derefter at få serveret gratis aftensmad som afrunding på søndagen. Hvornår? Vi begynder i Agedrup Kirke kl. 17.00 og går derefter hen i Sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ time. Hvordan? Der er ingen krav om tilmelding, man møder bare op. Hvem? Især for ’før-skolebørn’ (0-6 år) , men alle er som altid meget velkomne, større eller mindre søskende, konfirmander, bedsteforældre og andre. Hvad koster det? Det hele er gratis. Der serveres vand eller saftevand. Andre drikkevarer kan købes. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.

Profile for Agedrup Kirke

AR126  

AR126  

Profile for agekirke