Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

125

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

AUGUST 2015 NR. 125 20. ÅRGANG 

DE LOKALE SVIGTEDE DANSKTOPFESTIVAL KANDIS var topnavnet, da Dansktopfestivalen denne sommer for første gang blev afholdt i Odense. Det skete i H.C. Andersen Skoven med Sune og Mogens Krintel som bagmænd. Flere af genrens mest kendte navne var på plakaten, blandt andre Lis & Per, Jodle Birges søn Bo Young og Bjarne Lisby. Alligevel var der ikke mange lokale at spore blandt publikum i festivalteltet. Foreningsbestyrelsen bag arrangementet skal nu tage stilling til, om der er basis for et nyt arrangement til næste år.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Ny kirketjener, sorggrupper i folkekirken, Smagsdommeren, godnathistorier i kirken, Open-airhøstgudstjeneste og Den blå time.

S. 24-32

Revyen i skoven S. 6-7

Byen uden fortove S. 16

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


AR

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE

Torsdags-cafeen

Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

Tidligere brugsuddeler Palle Vennekilde

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Palle Vennekilde fortæller på Agedrup Skole Af Lokalhistorisk Forening ■ Den 3. september kl. 19.00 kommer Palle Vennekilde i Lokalhistorisk Forening og fortæller om sin ungdom i Bullerup/ Agedrup, sin tid i Livgarden og endelig om sit liv på landevejen. Der serveres kaffe og kage. Arrangementet foregår i Fælesrum Nord. Vel mødt! Med venlig hilsen Lokalhistorisk Forening.

Martin Dyrgaard Rasmussen

Af Ib Holdt ■ Nu begynder en ny sæson for torsdagscafeen i Sognegården den første torsdag i hver måned kl. 10 fra september til april. Torsdag den 3. september vil den lille spillemands gruppe med bl.a. Svend Grønnemose fornøje med nyindøvede melodier. Torsdag den 1. oktober vil Hanne Wendelboe og Allan Søndervang fra Kerteminde opføre stykket „Kærestebreve“. Glæd jer til denne teaterforestilling i Sognegården. Torsdags-cafeen serverer kaffe til en tier. Tag selv brød med.

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. oktober 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 8. september 2015.

6610 7575

I den store bygning ved siden af Netto på Kertemindevej mellem Bullerup og Seden, hvor tidligere Sparekassen Faaborg havde en filial, rykker nu Reumaklinik Fyn ind. Det er en speciallægeklinik, der blandt andet tilbyder undersøgelse og behandling af gigtsygdomme. Klinikken drives af speciallæge Palle Ahlquist og Mona Ahlquist, der både er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske. Parret bor i Bullerup. Gigtsygdomme kan være leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt, men klinikken behandler også diskusprolaps, slidgigt, overbelastningsproblemer og idrætsskader.

Nr. 125 - AUGUST 2015


Odenses første Dansktopfestival, der blev afholdt i H.C. Andersen Skoven lidt udenfor Bullerup, var velfungerende og blev afviklet i fin stemning. Men udgifterne oversteg indtægterne.

DET LOKALE PUBLIKUM UDEBLEV Dansktopfestivalen kunne præsentere nogle af genrens mest kendte navne, blandt andre Lis & Per, Jodle Birges søn Bo Young, Bjarne Lisby og Kandis. Alligevel var der ikke mange lokale at spore blandt publikum i festivalteltet mellem Bullerup og Aasum.

AF Erik Schmidt Som et nyt og dristigt initiativ afholdt en ny forening med Sune og Mogens Krintel i spidsen denne sommer Odenses første dansktopfestival. Festivalen blev holdt i Sune & Anja Krintels store cirkustelt og et tilstødende partytelt i H.C. Andersen Skoven mellem Bullerup og Aasum, hvor senere Revy i Teltet også fandt sted. Omkring 250 gæster havde løst billet, men det rakte ifølge Sune Krintel ikke til at dække udgifterne. -Der kom mange gæster fra hele landet, og også nogle lokale, men vi må konstatere, at vi ikke helt har fået den interesse fra lokalområdet, som vi havde håbet på. Festivallens økonomi var udelukkende baseret på billetsalget og nogle få sponsorater. Det var ikke muligt at opnå støtte fra kommunen eller fonde til festivallen. -Det var en skuffelse for os. Når man nu kan få mange millioner kroner til en Tinderbox-festival, så troede vi, at vi også kunne skaffe for eksempel 25.000 kr. til at starte en Dansktop-festival.

-Jeg tror, at lidt startkapital kunne have gjort en masse specielt på pr-siden. Måske klinger „dansktop“ forkert i forhold til de bevillinger, der foretages rundt omkring, selvom det jo er noget af det mest folkelige og brede der findes. PRAGTFULD DAG

Der skal dog mere til at slå Sune Krintel og konsorter ud. -Vi havde først og fremmest en pragtfuld dag og aften med mange glade mennesker og kunstnere. Vi fik gode koncerter, en rigtig fin stemning, masser af hjælp fra frivillige, støtte fra private sponsorer og god presseomtale. Om der bliver en Dansktop festival til næste år besluttes i efteråret. -Det er noget vi skal have en god snak om i bestyrelsen, men det ligger allerede nu klart, at vi får brug for en eller anden form for støtte til arrangementet. De første par år kan det ambitionsniveau, vi har, ikke bæres af billetindtægterne. -Vi bliver også nødt til at få bedre fat i lokalområdet eller flytte arrangementet til et andet sted.

Sune Krintel: Vi fik ikke lokalområdet med.

3

Publikum kom fra hele landet.

„Duetten“ på scenen.

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


KIRKESANGER MED CYKELPASSION For tre år siden stoppede Annie Leth med at undervise på Agedrup Skole efter 38 år som lærer. Nu genoptager hun på en måde sin gamle metiér, mens hun holder formen ved lige på sin racercykel. Hun har nemlig sagt ja til at undervise mini-konfirmander ved kirken i Agedrup, hvor hun i forvejen er kirkesanger. Sådan én, man hellere end gerne lytter til soloer af.

4

Nr. 125 - AUGUST 2015


Af Erik Schmidt Det er tre år siden, Annie Leth stoppede med at undervise på Agedrup Skole efter 38 år som lærer. I de seneste mange år underviste hun i dansk, musik og fysik, og det var mest de ældste elever, hun havde - både som faglærer og som klasselærer. Nu genoptager hun på en måde sin gamle metiér. Hun har nemlig sagt ja til at undervise mini-konfirmander ved kirken i Agedrup, hvor hun i forvejen er kirkesanger. Sådan én, man hellere end gerne lytter til soloer af. En ny, kongelig anordning pålægger menighedsrådet at udbyde børnekonfirmandundervisning, hvilket er det officielle navn, og derfor tilbyder kirken nu fra efteråret det første undervisningsforløb i Sognegården for skolens 3. klasser. MED DYNE, BAMSE OG SUT

Annie Leth har også sagt ja til at stå for en anden ny aktiviteti kirkens regi. Sammen med Gitte Knudsen, der er medlem af menighedsrådet, skal hun stå for godnatlæsning og -sang i kirken for børn med dyne, bamse og sut. Det skal ske på udvalgte torsdage i efteråret. Tidspunktet er 18.30-19.00, så børnene kan puttes i ordentlig tid. Det sørger kirken dog ikke for! Annie Leth blev i sin tid ansat som kirkesanger kort tid efter at Lene Bischoff-Mikkelsen blev sognepræst. Det var i 1991, og næste år har den penionerede lærer 25-års jubilæum ved kirken, der nu fylder rigtig meget i kalenderen. -Efter at jeg er stoppet i skolen har jeg næsten fået fuld tid i kirken, for jeg vikarierer også ved konfirmandundervisningen, hvis Lene eller Kristin (kirkens organist, red.) er forhindret, arrangerer Syng-sammen-aftener sammen med Kristin, og desuden er jeg medarbejderrepræsentant i menighedsrådet. DET GIVER MENING

Baggrunden for at Annie Leth bruger så mange timer på at arbejde, selv om hun egentlig er gået på pension, er at det efter eget udsagn er så personligt givende for hende. -Det giver mening for mig. Jeg bor

jo i området og har gennem mit lærerarbejde fulgt mange børn og unge. Gennem mit arbejde i kirken deltager jeg nu i mange af mine gamle elevers mærkedage - fra dåb til bisættelser i familierne. -Det er aldrig ligegyldigt, men vigtigt for mig, at det bliver godt. Samarbejdet med kirkens øvrige personale og menighedsrådet gør også arbejdet spændende og lystbetonet. -Vi har et fantastisk samarbejde. Faktisk helt ualmindelig godt. VI SANG ALTID HJEMME HOS OS

Annie Leth har sunget så længe, hun husker. -Vi sang altid derhjemme, og som barn begyndte jeg at gå på Aarhus Musikskole, hvor jeg blev undervist i klassisk sang og klaver og var med i skolens kor. Hendes far, der var møbelhandler, spillede guitar, og når han ikke var hjemme fandt Annie ud af at spille på den. Hun måtte ellers ikke låne den, men en dag havde hun lært så meget, at hun kunne spille for ham. Siden overtog hun guitaren. -Min far og mor havde sangvenner, og når de var på besøg, sang de hele natten. Jeg skulle altid optræde for dem. Det kunne være viser eller Schubert-lieder. Da Annie gik i 2. realklasse var hun med i tv-opførelsen af Benjamin Brittens „Noahs ark“, og da hun senere begyndte på Aarhus Kathedralskole fik hun til de årlige juleafslutninger i Aarhus Domkirke soloer ligesom blandt andre Lars Waage, Preben Torntoft og Birte Schiøtz, der alle senere har fået professionelle sangkarrierer. Men ikke Annie! Hun valgte at gå på Marselisborg Seminarium, hvor hun fik musik som linjefag og havde klassisk guitar som hovedinstrument. GOD KONTAKT TIL ELEVERNE

I 1974 blev Annie Leth ansat på Agedrup Skole og har blandt andre fag undervist i musik i alle årene og spillet til den årlige translokation for 9. klasserne, til juleafslutning og elevoptrædener. Hun har altid været glad for sine fag og synes, at der har været et godt kollegialt fællesskab på skolen. Især tre år med samarbejde om skolens 10. klasser fremhæver hun som

en spændende tid. -Det var rigtig sjovt. Tre år i træk havde jeg sammen med Helge Rasmussen og Dorthe Jeppesen alle timer i skolens 10. klasse. Vi fik et antal timer og en sum penge, og så skulle vi selv styre det. Det var rigtig spændende at have det ansvar. -Vi begyndte hvert år med at være på overlevelsestur og vi var blandt andet med eleverne i et erhvervsskoleforløb. Helge Rasmussen, der nu heller ikke længere er på Agedrup Skole, husker også samarbejdet. -Annie var altid grundig og velforberedt og havde en god kontakt til eleverne. Hun havde stor lyst til at tænke nyt og få gode ideer til at udvikle undervisningen fagligt og på tværs af fagene. CYKELPASSIONEN

Da Annie Leth i 1977 flyttede sammen med Steen Johansen, der også har været lærer på Agedrup Skole, tog de ud og optrådte sammen - Steen på violin og Annie på guitar. Senere har Annie spillet rundt på Fyn i en gruppe, der hed „Femtetten“, og sammen med Hans Brehm begyndte hun at turnere med et Liva Weel-program, der både indeholdt sange og fortælling. Det gjorde også programmet „Sange fra dansk revy og film“. Annie Leths interesse for sang og musik førte også i sin tid til roller i bl.a. „Grevinde Maritza“ ved Nyborg Voldspil (1984) og i Fjordagerscenens opsætning af „Styrmand Karlsens flammer“ (1987). De senere år har hun desuden været bestyrelsesmedlem af „Fyns kvindelige litteratursalon“, som hun også var med til at starte. Annie Leth og Steen Johansen har tilsammen fem børn og ni børnebørn. De har ud over musikken også en anden stor passion. Sammen har de på deres racercykler tilbagelagt i tusindvis af kilometer. Det er en fast tradition, at de hvert år cykler til København og tager toget hjem igen om aftenen. De har også været på cykelferie i Danmark, Frankrig, Østrig og Holland. -Det bedste, vi nogensinde har gjort, var at købe de racercykler! AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

5


EN KONGEL

Det var ret imponerende, hvad Su verede fik til at ske i ürets "Revy deres cirkustelt langt ude i H.C. An ager instruerede, og det gjorde hu god underholdning. Ikke mindst K rik-parodi, nummeret OUH, der f og skuespil, "Pü flugt", som var en gimmmick, "Here we come" me chauvinistiske charterturister og "B og en ret forrygende Katrine-Sofi foldede sig ud og i øvrigt har den

6

Nr. 125 - AUGUST 2015


LIG AFFÆRE

une og Anja Krintel og 40 involy i teltet - En kongelig affære" i ndersen Skoven. Liselotte Krogun flot. Topnumrene var virkelig Kim Hammelsvangs Prins Henforenede musikalitet, koreografi n lavkomisk og politisk ukorrekt ed Anja og Heidi som kvindelind høne" med Danny Bærtelsen ie Groth Pedersen, der i år rigtig smukkeste sangstemme! /es

7

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


Der er kommet ny bro over Pilebækken ved Piletoften. Den er finansieret af kommunens forstadspulje, men grundejerforeningen i Piletoften har selv måttet hoste op med 100.000 kr. til renovering a

PILETOFTENS IMPONERENDE RENOVERING Ny bro over Pilebækken ved Piletoften Af Ole H. Christiansen Grundejerforeningen Piletoften er ved at være færdige med det, den selv beteg-

8

ner som det „største projekt siden foreningens opstart for snart 30 år siden“. Der er gået halvandet år med renovering af grundejerforeningens naturom-

råde på 4000 m2, som støder op til Pilebækken. Det hele startede med, at Grundejerforeningen fik et påbud fra Odense

EN BÅLPLADS VED SØEN I NATURPARKEN Af Ole Christiansen På en af de sidste skoledage inden ferien var lærer Torben Jørgensen, Jeppe og Lars i gang med at starte et lille bål til snobrød på bålpladsen ved vor kunstige sø. Ukrudtet stod højt, og den gamle idyl kan nok igen opstå. I det dejlige lune vejr kunne vi nyde samværet stille og roligt med de solide stolper rundt om søen som siddepladser. Ikke mange passerer forbi stedet. Broen over åen er godt nok lidt defekt, men hullet er markeret med en rød stander, så ikke for mange brækker benet ved passage. Måske er en ny bro på vej ligesom over Pilebækken.

Nr. 125 - AUGUST 2015


Kommune om at fjerne alle de store bjørnekloplanter fra deres fælles areal. Det var en kæmpeopgave, der har krævet meget tid og mange ressourcer, idet man var nødt til at rydde hele området for træer, buske og krat og starte på en frisk. Det, der før lå urørt som et naturområde, var igennem årene vokset grundejerforeningen over hovedet med masser af bjørnekloer, brændenælder og andet vildtkrat, så det gjorde opgaven nærmest umulig. -Derfor var vi nødt til at gå drastisk til værks, siger Stephen Shakeshaft, der er medlem af grundejerforeningens bestyrelse. -Der er blevet sået græs i hele arealet, der slås en gang om ugen af vores anlægsgartner. På den måde stresser man bjørnekloerne, og samtidigt kan vi nu overskue og bekæmpe de nye planter, der kommer op af jorden. En enkelt plante kan kaste 30.000 frø fra sig og gemme sig i jorden i op til 10 år. Derfor hænger vi på Odense Kommunes påbud de næste mange år, hvor vi skal leve op til kommunens indsatsplan, der siger, at fristen for bekæmpelsen af kæmpebjørnekloer er 1. maj, 15. juni og 15. august. BESKED PÅ AT GENOPRETTE BRINKERNE VED PILEBÆKKEN

-Som om det ikke var nok, fik vi, allerbedst som vi troede, vi var færdige, besked fra Odense Kommune om, at vi skulle genoprette brinkerne ved Pilebækken - en strækning på 170 m som løber midt i det samme naturområde. -Årsagen var, vi havde gravet for tæt på kanterne i vores desperate forsøg på at får styr på bjørnekloerne. -Derfor måtte grundejerforeningen igen tage de store maskiner i brug, da mange tons marksten skulle lægges ved

Det er snart to år siden, at stormen „Bodil“ lagde Naturparken øde, og beboerforeningen forventede, at den ville blive genrejst af Odense kommunes Park- og naturafdeling. Der er nu taget små skridt til det, idet der er plantet et antal spæde elletræer, som skal danne en ny lille skov på stedet.

kanterne langs/ Pilebækken. ANSØGNING TIL ODENSE KOMMUNES „FORSTADSPULJE“

-På trods af det store arbejde, som har kostet os mange penge, har vi nu fået et fælles areal, som alle grundejerforeningens medlemmer kan få stor glæde af, og som er blevet et meget pænere område at kigge på for alle, men især for de huse det ligger op til området. I foråret ansøgte Grundejerforeningen om midler fra Odense Kommunes Forstadspulje, der uddeles hvert år til forskellige projekter, og som kommer et større antal borgere til gode. -Grundejerforeningens gamle bro var nedslidt, og da broen bliver brugt dagligt af en masse børn som skolevej til Agedrup Skole, og mange benytter broen til at komme til Agedruphallen, syntes vi, at det passede fint til kriterierne. -Vi ansøgte derfor om penge til en ny bro og blev glædeligt overraskede, da kommunen bevilgede 67.000 kr. til projektet, fortæller Stephen Shakeshaft. NATUR PARKEN LANGS VEJRUP Å LIGGER STADIGVÆK BRAK.

En enkelt plante kan kaste 30.000 frø fra sig og gemme sig i jorden i op til 10 år.

Man kan kun synes, at det er en flot afslutning, og den nye bro er helt klart med til at forskønne området til gavn for alle. Jo, de har godt nok haft travlt i Piletoften.

Stien fra den nye bro skulle egentlig være gjort lige så godt i stand på Piletoftens område og hele stien burde belægges med stenmel ligesom banestien i sin tid blev det, hvorved den ville blive meget holdbar. NATURPARKENS BRAKLÆGNING

Det er snart to år siden, at stormen „Bodil“ lagde Naturparken øde, og vi forventede, at den ville blive genrejst af Odense Kommunes Park- og naturafdeling. Der er nu taget små skridt til det, idet der er plantet et antal spæde elletræer, som skal danne en ny lille skov på stedet. Da man gerne skulle kunne færdes i den på søndagsspadsereturen, blev der før stormen bl.a. banet en sti langs med og i niveau med åen fra Brolandvej til søen, og det ville vi gerne have etableret igen sammen med andre stier. Det var sådan set også planlagt sammen med Odense Kommunes medarbejdere, som foreløbig har plantet de små træer. De øvrige stier skulle findes rundt om søen med et „fristed“ langs bredden, modsat bålpladsen samt en sti ned til det sted, hvor Pilebækken løber ind i åen med et spang over bækken, så man kan fortsætte om til den ny bro over Pilebækken ved Piletoften. Vi håber, det kan nås endnu. Broen over åen skal naturligvis også sættes i forsvarlig stand. AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole 1976-78

AGEDRUP SKOLE GENNEM STORE FORANDRINGER

Ritt Bjerregaards nye skolelov fra 1975 satte sig igennem, og i 1979 blev beslutningen om at udbygge Agedrup Skole til en skole med overbygning besluttet. Der var flere elever end nogensinde, og der var 37 lærere. Af Ib Holdt, lokalhistoriker

RITTS NYE FOLKESKOLELOV 1975

I 1975 kom Ritt Bjerregårds nye Ved et ekstraordineret lærerrådsmøde folkeskolelov. Realskolen blev afskafden 26. 5. 1979 med emnet „Agedrup fet, i stedet for historie, geografi og bioSkoles fremtid“ vedtog lærerne: logi blev der nu i 8.-10. kl. indført et fag, der hed „Samtidsorientering“. Det 1. Vi ønsker en overbygning. var uden eksamen. 2. Vi ønsker en tosporet skole. Da politikerne jo så en Det ville jo kræve en skole masse læserbreve i aviserne, mere i distriktet, altså to og kloge mænd og kvinder tosporede skoler i Agesåsom professor Lindhardt drup Sogn. drog på foredragsturnéer mod 3. Hvis pkt. 2 ikke kan gå den noget løse struktur, vedi opfyldelse, ønskes en bygtog Folketinget, at historie igen ningsmæssig udvidelse skulle være fag fra 1980. svarende til elevtallet. Jo, der var virkelig gang i 4. Vi ønsker også skolen den. Nye profeter udsprang af Ib Holdt udbygget med fritids- og skolens mange nye lærerLokal krønikeskriver andre servicefaciliteter. flokke. Omkring 1970 havde vi i Dette medførte, at skolenævnet gerne ville have et hurtigt møde, samarbejde med skolebiblioteket i Seden og S.B. Andersen fra Aasum gl. de spurgte : „Hvad vil I egentlig? Den 16. 8. afholdtes et møde med skole lavet nogle forslag til orientering skolenævnet angående udbygning af og købt nogle hæfter til brug dertil. Hvis man nu interesserede sig for Agedrup Skole, og den 24. 8. kom skoledirektør Lehm med et foredrag: „Age- et emne som f.eks. „Ørkner“, så kunne man jo købe nogle materialer til dette. drup Skoles fremtid“. Nu bygger man jo ikke en skole Men hvornår blev disse så brugt igen? Nu udvidede Amtsskolecentralen ud fra den ene dag til den anden. Men med en fælleskommunal samling, og den nu var banen kridtet op. Agedrup Skole var ikke ene om voksede sig stor. Det var virkelig et tilbud, der ville noget. Alt det nye skulle problemer i disse år. Befolkningsudviklingen skabte et jo bearbejdes, derfor begyndte Amtspres på skolerne i forstæderne, mens centralen en kursusvirksomhed for amtets lærere, og det var ikke i småtingsbyskolerne gik kraftigt tilbage i elevtal. På nogenlunde samme tid blev der afdelingen. Mange nye ideer fødtes i disse år, bygget nye skoler i Vollsmose, Søhus, Sanderum, Skt. Klemens og Holluf Pile. da man som nu drøftede elevernes ansvarlighed. På Kroggårdsskolen lod man de store elever styre en del af skoNr. 125 - AUGUST 2015

I 1975 gennemførte Anker Jørgensen-regeringen lov med Ritt Bjerregaard som ung og omstridt un

lens budget. Altså færdig med hærværk og destruktiv adfærd. Det virkede ikke helt som beregnet. På Tingkærskolen ved Birkum forsøgte man at gøre skolen til en mere positiv institution i elevernes bevidsthed. Skolelederen Erik Jørgensen var også her for at fortælle om deres eksperimenter. Han kaldte sin skole en helhedsorienteret skole. På forældremøder sagde vi, at børnene skulle lære at orientere sig, det skal de stadig. EN RAR TID AT VÆRE LÆRER I

Skolenævnet havde læst en kronik i Stiften af Svend Erik Sørensen om „Det nye liv i skolen“ – han var skeptisk. Han blev inviteret ud for at foredrage om sine ideer. Der var mange mødt op. Da gik det op for mig, at forældrene var skeptiske over for mange af de nye ting. På en måde var 70’erne en rar tid at være lærer i. Elevtallet faldt og i løbet af 10 år faldt klassekvotienten i Odense Kommune fra 22,8 til 17,8. Så var der 54 elever på en årgang, var det til tre klasser med 18 elever i hver. Tænk på i dag, hvor der er op til 28 elever i klasserne.


holdelse af 11-timers regelen“ Alt dette kom af en faglig strid mellem lærerne og kommunerne. Skulle man møde kl. 8.00 i skolen måtte man slutte kl. 21.00. Når man var på lejrskole tullede børnene jo de første dage lidt rundt og var længe vågen. Læreren havde jo ansvaret og bivånede så tulleriet. Når der var aftenkursus for lærere fra kl. 19.00-22.00, rejste lærerne sig kl. 21.00 og gik, man skulle jo følge reglerne. SÅ LOVLIGT SOM MULIGT

n med bred støtte i Folketinget en ny folkeskolendervisningsminister. (FOTO: Arbejdeermuseet)

UDBYGNING AF SKOLEN

Da skolerne begyndte i august 1975 var der rekordvarmt 36,4 grader. De små børn stod der i det store glasbur med deres mødre, de var ved at smelte. Lærermødet kl. 14.00 blev aflyst. Det var for varmt. I efteråret 1978 var der megen diskussion lærerne imellem om en opdeling af skolen. Der var nu 37 lærere. Ved lærermøderne var der få, der blandede sig. Det var et stort og tungt apparat. Vi havde også i løbet af 1978 fået gang i en omfattende P-fagsordning. Pfag står for praktiske fag såsom sløjd, håndgerning, formning, skolekøkken. Man går så til ét af fagene i en periode for så at skifte til et nyt fag i næste periode. Skoleopdelingen tog lang tid, den fyldte meget. Det gjalt om at få så lige skoler som muligt. Resultatet af de mange debatter blev, at man skulle have lov til at flytte fra den ene skole til den anden, hvis man ville befinde sig bedst der. Så vidt muligt skulle alle ens timer ligge i den valgte skole. Det gjorde det absolut ikke let for skemalæggerne. I alt dette med opdelingen kom så yderligere: „Retningslinier om over-

Oppe i Vendsyssel havde Amtscentralerne købt mig fri en uge for at jeg kunne introducere danskfaget under den nye skolelov. 6 lektioner hver dag i en uge fra 14.00 – 22.00. I Ålborg sluttede alt kl. 21.00. Næste dag var jeg i Hjørring om eftermiddagen, og om aftenen i Sindal (næsten i Skagen). Da klokken blev 21.00 kiggede jeg lidt over brillerne på den store forsamling, så rejste borgmesteren sig og sagde: „Ja, heroppe i Sindal er vi nu enige om at gøre det så lovlig som vi kan“. Så vi blev ved til kl. 22.00. Det fik jeg jo også betaling for. Det

hele var jo tilrettelagt før 11 timers-reglen var indkørt. Da den nye tilbygning endnu var på tegnebrættets plads, var der meget knebent med plads. En 3. klasse skulle have hjemlokale i håndgerning, en 6. klasse i naturfag Da det store all-rum blev meget brugt, blev der lavet plan for gennemgang i timerne. FIRESPORET SKOLE?

Tarp indkaldte til et ekstra lærermøde d. 19. 12. 1979. Der var indskrevet mange små elever, så lærerne sanktionerede på anmodning af skolenævnet, at såvel børnehaveklasserne som 1. klasserne fra den 1. august 1980 skulle være 4-sporet. Da Agedrup nye Skole blev indviet i 1964 stod flagstangen midt ude i gården, hvor der nu er en lille fodboldbane. Den blev nu flyttet ind i indegården. Der stod den i mange år. Så blev den flyttet over til den nye hal. På samme måde er der i tidens løb flyttet rundt på faglokalerne.

11

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


overs for at arbejde for andre beboere i vor bestyrelse, hvor vi gerne ser, at gennemsnitsalderen bliver lidt lavere. Erfaringen fra den øvrige bestyrelse kan så bruges af nye folk i det fremtidige arbejde med fuld styrke og med nye idéer og tiltag. Ildåben fik han ved aktiviteter som fastelavnsfesten ved Superbrugsen og affaldsdagen og føler sig allerede godt til pas i bestyrelsen, hvor han er så velkommen. ERFAREN FORENINGSMAND

Som fynbo med tidligere adresser i Lærkeparken og senere Fjordholmen fik familien i 1989 råd til et nyt hus på Arendalsvej, hvor hustruen Margit tegnede indretningen. Vagn er gammel i gårde i foreningslivet, da han var med i sin egen grundejerforenings bestyrelse i 6 år og i 4 år var med i forsamlingshusets bestyrelse Vagn har i sit arbejdsliv haft kontakt med utrolig mange mennesker som sælger i VVS-branchen såvel på sit firmas hjemmefront som med rejser rundt i det halve Danmark.

Vagn har også været med i forsamlingshusets bestyrelse.

12

VAGN NY I BEBOERFORENINGENS BESTYRELSE Kom ind sammen med Dorthe Wallentin ved sidste valg Af Ole H. Christiansen I Agedrup Rundt nr. 123 præsenterede Beboerforeningen vort nye bestyrelsesmedlem Dorthe Wallentin, men også Vagn Bakman Nielsen, Arendalsvej,

meldte sig under fanerne ved generalforsamlingen for at gøre et stykke arbejde for beboerne i vor landsby. Som efterlønsmodtager på fjerde år med nedsat arbejdstid efter en sygdomsperiode får Vagn med lidt held lidt tid til

Nr. 125 - AUGUST 2015

Dorthe Reinberg Wallentin, der også kom ind i ASB-bestyrelsen ved seneste valg.

Nu nyder han tilværelsen sammen med sin hustru, som han også laver mad til. Ind imellem, altså, ved det, at han er med i aktive seniorers madlavning på Seden Skole, og de evner bliver der også brug for, når campingvognen skal på landevejen til sommer, og der skal kræses lidt for omgivelserne. Så bliver han også fri for at vaske op.


TRE HOLD LIGGER NR. 2 Agedrup Parks nye overdækkede tribune.

Af Michael Stengel Petersen Sommeren er overstået, og et spændende efterår går i gang på Agedrup Park. Vi har tre hold, som ligger nr. 2. Det bliver spændende at se, om nogle af de tre hold kan blive kredsvindere. Hvis det skulle lykkes, skal de spille om Fynsmesterskabet i OB70-turneringen. Vores herre-serie-4 skal jo forsøge at kvalificere sig til et oprykningsspil, som de så skal spille til foråret 2016. Vores sidste hold, platin-7-mands, skal forhåbeligt spille lidt flere kampe end de gjorde i foråret, da deres modstandere ofte meldte afbud.

Jeg håber også på, at vi kan få etableret en lidt mere fast stamme omkring holdet, så hvis der er nogle i Agedrup eller omegn, som kunne tænke sig og komme ud og spille lidt fodbold en gang om ugen, ja så kontakt enten Lars Ingo eller formanden. Vi er en social klub, men vi går selvfølgelig på banen for at vinde, men hyggen den er der i høj grad også plads til. Jeg håber, at der kommer lige så mange på Agedrup Park og kigger fodbold, som vi havde her i foråret, også selv om det bliver en smule køligere. Til nogle af kampene i foråret, var der over 100 personer, der kiggede på.

EFTERÅRETS HJEMMEKAMPE PÅ AGEDRUP PARK PLATIN – 7 MANDS MANDAG D. 10/8 KL.19.00 VETERAN TORSDAG D. 13/8 KL.19.00 SUPER OLDBOYS MANDAG D. 17/8 KL.19.00 HERRE SERIE 4 LØRDAG D. 22/8 KL. 15.00 PLATIN – 7 MANDS MANDAG D. 24/8 KL.19.00 SUPER VETERAN TIRSDAG D.25/8 KL.19.00 VETERAN TORSDAG D. 27/8 KL.19,00 SUPER OLDBOYS MANDAG D. 31/8 KL.18.45 HERRE SERIE 4 SØNDAG D. 6/9 KL.11.00 PLATIN - 7 MANDS MANDAG D. 7/9 KL.17.30 SUPER OLDBOYS MANDAG D. 7/9 KL. 18.40 VETERAN TORSDAG D. 10/9 KL.18.30 SUPER OLDBOYS MANDAG D. 14/9 KL.18.15 VETERAN TORSDAG D. 17/9 KL.18.15 HERRE SERIE 4 LØRDAG D. 19/9 KL. 15.00 SUPER VETERAN TIRSDAG D. 22/9 KL. 18.00 PLATIN – 7 MANDS ONSDAG D. 23/9 KL. 18.00 HERRE SERIE 4 SØNDAG D. 4/10 KL.11.00 HERRE SERIE 4 SØNDAG D. 25/10 KL.13.00

ABB - FRAUGDE ABB - VINDINGE 2 ABB - MARIENLYST ABB - FC AVRASYA 2 ABB - MARIENLYST ABB - MARSLEV IF ABB - KULLERUP IF ABB - B.1909 ABB - OB 2 ABB – SØHUS STIGE ABB – DALBY IF ABB – MARSLEV IF ABB - LANGTVED ABB - KR 70 ABB - NÆSBY BK ABB - FJORDAGER IF ABB - TARUP PÅRUP ABB - OKS ABB - CHANG 5

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard Lars Ingo Andersen Anders Hauerholt Holdlederne

4091 5497

3025 8697 2927 5230 2033 3095 6025 2714

0316 0498 0637 3436 9232 6049

Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98 info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 125 - AUGUST 2015

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

DRUDS TØJ TIL HAM OG HENDE Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dydensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

bullerupsvommebad.dk

AR

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


MANGLENDE FORTOVE OG HALTENDE VEDLIGE

Får Agedrups borgere nok for deres skattekroner? Mens Odense City meget synligt og mærkbar andre lokalområder i udkants-Odense til at søge udviklingsmidler i Forstadspuljen, der i 2015 u

Ikke engang på ét af Bullerups dominerende og gennemgående veje er der fortov i fuld skala. Det samme gælder andre centrale veje som Brolandvej og Markhaven.

AF Erik Schmidt

16

Skoler, biblioteker, rådhuse og forsamlingshuse nedlægges for tiden i stor stil. Det sker som resultat af kommunalreformen fra 2007, men også af den aktuelle finansielle og økonomiske krise og den skærpede globale konkurrence. I Agedrup og Bullerup er det lykkedes at beholde selvstændig skole, forsamlingshus og eget postnummer. Men her kigger en del borgere langt efter midler fra kommunens kasser til udvikling og til vedligeholdelse, mens Odense City meget synligt og mærkbart er i gang med transformation for milliarder. Der mangler visioner for lokalområdet i Agedrup/Bullerup, der mangler fortove på de store gader, skolens bygninger er aldrig med en samlet indsats løftet ud af Agedrup Kommunes tresser-husmandsøkonomi, og Odense

Kommunes vedligeholdelse af de grønne områder halter. Det er det indtryk, som mange borgere i Agedrup har. UDE AF ØJE, UDE AF SIND!

Lene Bischoff-Mikkelsen, der er sognepræst, er især træt af, at der på Agedrupvej, hvor både præstegården og kirken ligger, ikke er etableret fortov, selv om menighedsrådet har forsøgt at gøre opmærksom på problemet trefire-fem gange. -Jeg tror, det har at gøre med, at Agedrup er periferien af Odense. Ude af øje, ude af sind! Ole H. Christiansen, der i mange år har været i beboerforeningens bestyrelse og trafikudvalget er heller ikke imponeret af responstiden i Odense Kommune. -Vi har været mange år om at få cykel- og gangstien gennem skoven forsynet med en belægning, der kan holde.

Nr. 125 - AUGUST 2015

-Endvidere mangler de kommunale parkområder og andre stier at blive renoveret i nødvendigt omfang, selv om det formentlig kan gøres for forholdsvis få kroner. Ole H. Christiansen finder det heller ikke rimeligt, at Piletoftens grundejerforening i deres område omkring Pilebækken har punget ud med mere end 100.000 kr. for at få oprenset, planeret og tilsået området og istandsat skolestien på foreningens område, når kommunen ikke overholder sin del af aftalen. -Kommunen har ikke tilsvarende istandsat stiens forlængelse på deres område, ja, der er overhovedet ikke foretaget noget. Vicki Møberg Torp, der er formand for skolebestyrelsen, ønsker ikke at udtale sig, men det er en kendsgerning, at Agedrup Skole, der i sin grundform blev smækket op som rationelt elementbyggeri til 1½ mio. kr. i en som-


EHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅDER I AGEDRUP

rt er i gang med transformation for milliarder, så henviser rådmand Jane Jegind Agedrup og udgør 9,2 mio. kr og i 2016 9,2 mio. kr. merferie i begyndelsen af tresserne ikke tåler sammenligning med de nyere byskoler - slet ikke æstetisk. DER SKAL VÆRE EN BALANCE

Rådmand Jane Jegind finder det vigtigt, at der skal være en balance mellem udviklingen af det centrale Odense og lokalområderne. -Denne balance forsøger vi blandt andet at opretholde gennem Forstadspuljen, hvis formål det netop er at fremme udviklingen af lokalområder uden for bymidten og at styrke identiteten i lokalområderne. Jane Jegind siger, hun altid gerne vil mødes med borgergrupper og foreninger for at forbedre samarbejdet, og i fællesskab komme frem til, hvordan lokale aktører og ildsjæle får mest muligt ud af de midler og ressourcer, der er til rådighed. Rådmanden efterlyser dog ønsker og visioner fra lokalområderne selv. -Det er vigtigt, at man som et velfungerende lokalsamfund selv har viljen og modet til at komme med ønsker og visioner. Så kan vi sammen tage initiativer, der leder i den ønskede retning. Et godt eksempel på ønsker fra lokalområderne er efter Jane Jeginds mening Ubberud Hallen, hvor det netop var beboerne i lokalområdet, som fik ideen til hallen, og gennem fondsmidler og støtte fra Forstadspuljen i Odense Kommune førte ideen ud i livet.

På Agedrupvej, der leder op til kirken og forsamlingshuset, mangler der visse steder fortov i begge vejsider. Det er menighedsrådet stærkt utilfreds med.

17

TRANSFORMATIONEN TIL STORBY

Agedrup Skole er født i en fattig kommune, der først blev lagt sammen med Odense i 1970. Det bærer skolens basale bygninger stadig præg af.

I hvor høj grad mener Jane Jegind mon, at Odenses yderområder eller udkant (herunder Agedrup) forsømmes under den igangværende transformation af Odense city? -Hele Odense er lige nu ved at blive transformeret til en moderne storby og her spiller forstæderne en meget vigtig rolle, da det nu engang er her, de fleste af os bor. -Vi har som politikere et ansvar, når der i enkeltsager skal prioriteres det ene

frem for det andet. Vi nedprioriterede for eksempel for nylig at etablere lys på en sti langs jernbanen i Odense midtby. zI stedet valgte vi i By- og Kulturudvalget at gemme pengene, så vi kan komme tidligere i gang med at etablere en sikker skolevej for de yngste borgere i Fangel. Centraliserings- og fusioneringsbølgen er ikke ny, men den økonomiske krise har tilsyneladende forstærket

tendensen. Den første omfattende kommunalreform fandt sted i 1970. Her blev antallet af kommuner reduceret fra 1098 til 277. Agedrup blev i 1970 indlemmet i Odense Kommune efter i fire år at have været en del af Fjordager Kommune – før 1966 var Agedrup en selvstændig kommune. Ved den anden store kommunalreform i 2007 blev antallet af kommuner i Danmark yderligere reduceret til 98. AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

AR 18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 125 - AUGUST 2015

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Martin Dyrgaard, lærer

NYT TAG OG MERE LYS Omfattende energirenovering skal nedbringe CO2-udslippet Af Mohammed Bibi, skoleleder Skolen har fået bevilget et større millionbeløb til renovering af skolens gamle tage og den indvendige belysning. Alle de gamle og slidte tagsektioner er blevet udskiftet, og indvendigt har vi fået mere lys på gangene og i udvalgte klasselokaler. Pengene kommer fra Odense Kommunes Energi Lean projekt, som har til formål at nedbringe CO2-udslippet fra kommunens bygninger. Kernen i projektet er, at man ved

at energirenovere kommunens bygninger kan nedbringe CO2-udslippet og forbedre indeklimaet samtidigt med, at man opnår en økonomisk fortjeneste og er med til at skabe nye grønne jobs. Dette forklarer, hvorfor der, de sidste mange uger, været tung trafik på og omkring skolens område, og rigtig mange håndværkere har haft deres daglige gang på skolen. Renoveringen forventes afsluttet inden udgangen af august måned, og vi glæder os rigtig meget til at se det endelige resultat

Renoveringen forventes afsluttet inden udgangen af august måned.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Ole Klitgaard (souschef) Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

19


Det er Odense Kommunes legepladspulje, der har finansieret parkourbanen til de større elever.

Nye legeredskaber til de mellemste og ældste elever Af Mohammed Bibi, skoleleder Skolen har de sidste par år søgt om og fået bevilget en hel del penge fra Odense Kommunes legepladspulje, og lige før sommerferien fik skolen leveret og monteret en lækker parkourbane til de mellemste og ældste elever. Herudover har vi også fået beklædt vores asfalterede fodboldbane med

20

kunstgræs, så den nu er endnu bedre at spille bold på. Nu mangler vi kun vores længeventede legeplads, og den vil blive leveret i de kommende uger. Den vil bestå af forskellige lege-, klatre- og balanceredskaber samt gynger til de yngste. Alle lokalområdets beboere og foreninger er naturligvis velkomne til at benytte skolens nye udearealer.

FAST SPALTE UDGÅR DENNE GANG Skoleleder Mohammed Bibis sædvanlige orienteringsspalte på denne side udgår denne gang på grund af ferie og travlhed lige efter ferien. Der har dog, som det vil

fremgå, været tid til at skrive nogle mindre tekster om renovering af taget på skolen og etablering af parkourbane. Vi beklager!

Nr. 125 - AUGUST 2015

Bevægelse, bæredygtighed og læring i det grønne Etableringen af parkourbanen falder godt i tråd med Odense Kommunes politik. Der er udarbejdet tre nye inspirationskataloger, som kan være en hjælp i planlægningen af læringsaktiviteter med bevægelse, bæredygtighed og læring i det grønne udenfor skolens matrikel. Der er præsentation af uderum, udflugtsmål, virksomheder, redskaber og faciliteter, der kan indgå i læringsaktiviteter

INFORMERER

Mohammed

PARKOURBANEN ETABLERET


INKLUSION PÅ AGEDRUP SKOLE SKolen er forpligtet til så vidt muligt at inkluderealle børn. (Arkivfoto).

Af skolebestyrelsen Folkeskolerne i Danmark – og derfor også Agedrup Skole – er forpligtet til at inkludere alle elever uanset faglig og social formåen. Og det er godt! Det styr-

ker vores børns kompetencer i forhold til at begå sig i samfundet som unge og voksne. På den anden side giver det også nogle udfordringer i forhold til at sikre både det enkelte barns og fællesskabets

AGEDRUP SKOLE SØGER „BEDSTE“ Er du den „Bedste“, som vi går og mangler? På Agedrup Skole har vi etableret en skolebod med sund mad, for at hjælpe vores dejlige elever til en sundere hverdag. Boden er blevet en meget stor succes, og det er vi glade for, men Helle, som står for boden har stærkt brug for din hjælp. Vores problem er: „Ingen penge har vi nok af“, så vi leder med lys og lygte efter en, som af frivillighedens vej, har lyst til at hjælpe Helle et par timer om formiddagen. Vi kan ikke give dig løn, men vi garanterer at du kommer i godt selskab både med elever og personale på skolen. Derudover vil du, når du er på skolen altid kunne drikke al den kaffe/te/kakao, som du har lyst til. Du skal selvfølgelig heller ikke medbringe madpakke! Hvis du synes, at det lyder spændende, så kom endelig over på skolens kontor, så tager vi os en snak om tingene. På gensyn AGEDRUP SKOLE

trivsel og læring. Disse udfordringer har givet anledning til en ekstraordinær drøftelse af inklusion i skolebestyrelsen. Der er nemlig eksempler på, at enkelte børn og hele klassefællesskaber til tider lider under udfordringerne, som f.eks. kommer til udtryk i form af forstyrrende uro i timerne, voldsomme konflikter og risiko for manglende læring. Skolen arbejder selvfølgelig med udfordringerne hver eneste dag, hvor personalet gør et stort stykke arbejde for at skabe gode og trygge rammer for alle børn, så de lærer mest muligt. Skolen gør også brug af det understøttende system af terapeuter, vejledere og skolepsykologer, og det betyder i langt de fleste tilfælde tilstrækkelige indsatser. Der er selvfølgelig meget få børn, der har brug for endnu mere – og det sørger skolen for. VI MÅ SNAKKE SAMMEN

Skolebestyrelsen arbejder derfor med, hvordan vi som voksne – både forældre og personale – bedre understøtter og samarbejder om de udfordringer, som vi i fællesskab kan gøre noget ved. Især kommunikation og dialog er et vigtig redskab i inklusionsarbejdet. For når vi som forældre primært oplever konflikter set fra vores børns synsvinkel, ser vi selvsagt ikke alt. Og personalet er ikke til stede overalt hele tiden og ser og hører derfor heller ikke alt. Vi er nødt til at snakke sammen jævnligt – og ofte, når der er udfordringer. Skolebestyrelsen har derfor revideret Agedrup Skoles inklusionsprincip, så kommunikation nu indgår som et væsentligt element, og vi opfordrer alle voksne til at tage initiativ til dialog omkring problemer. For de skal tages alvorligt! Skoleledelsen og personalet arbejder i den kommende tid med at udmønte princippet, og i skolebestyrelsen arbejder vi løbende med inklusion i forskellige afskygninger, f.eks. i forbindelse med temaerne trivsel, bevægelse og vision for Agedrup Skole.

Link: Se inklusionsprincippet på Agedrup Skoles hjemmeside under menupunktet „Skolebestyrelsen“. www. agedrupskole.odense.dk AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

SKT. HANS-AFTEN 2015

-Der er et imponerende og vigtigt fællesskab i Agedrup, sagde Vicki Torp blandt andet i sin båltale!

Mere end 900 gæster kom og hyggede sig Af Ole H. Christiansen & Dorthe Wallentin

22

Så blev heksen igen sendt godt afsted på en smuk juni aften. Der var rigtig mange som havde fundet vej til Agedrup/Bullerup. Mere end 900 gæster kom og hyggede sig. Sankt Hans-talen blev holdt af formand for skolebestyrelsen, Vicki Møberg Torp, som har boet i Agedrup i næsten 10 år. Hendes tale handlede om fællesskab, og at der er et imponerende og vigtigt fællesskab i Agedrup, hvor mange yder frivilligt arbejde i stor stil i både beboerforeningen, idrætsforeningen og i skolebestyrelsen. Vicki er en ildsjæl, der kæmper en brav kamp for Agedrup Skole, blandt andet ved i fællesskab med de øvrige skoler at skaffe flere penge til folkeskolerne i Odense Kommune. I Heksefondens store telt havde

vore hjælpere fint salg af øl, kaffe, sodavand, kage og popcorn, mens Gerda Larsen fik helt udsolgt i sin fiskedam. Jan Vennekilde fra FDF Agedrup, havde ansvaret for det store bål og stod for snobrødsbagningen ved det lille børnebål som var en succes, så det gentager vi næste år.

I kan henvende jer til formanden for Beboerforeningen, Hans Jørgen på tlf. 40 42 52 13 eller mail: hj@zinther.dk, vi har brug for nye kræfter! Tak for en god aften!

BRUG FOR NYE KRÆFTER

Det var dejligt, at se så mange glade mennesker, og vi håber selvfølgelig at se jer igen næste år. Agedrup Sogns Beboerforening og Heksefonden sender tak til alle, som har været på pladsen og bidraget til en god aften. Dette gælder såvel gæsterne og de mange hjælpere, der har gjort aftenen mulig. Hvis du er interesseret i at se flere billeder, så klik ind på vores facebookside. Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe med næste års Sankt Hans fest.

Nr. 125 - AUGUST 2015

Snobrødsbagningen ved det lille børnebål som var en succes.


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Er der nogen, der ved noget, om man må holde åbent bål i haven, for grillstegning i fri luft skal der vel ikke nogen særlig tilladelse til. Hvor går mon grænsen? Afbrænding af haveaffald i private haver bør vel altid være, så man som nabo ikke generes unødigt af det, men forleden måtte jeg vaske en hel storvask om, da der kom røg bølgende ind fra en have i nærheden. Det er lidt irriterende, og er det mon i det hele taget tilladt i dag. Det har godt nok ikke været et helt Sankt-Hans bål, som det vi overværer på cirkuspladsen, men alligevel. Er der

Kære Olivia Skal vi holde os til lovens bogstav, så er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald, og naturligvis må man ikke genere sine naboer. Jeg kan ellers komme let om ved at svare dig denne gang, for går du ind på Odense Kommunes hjemmeside, så kan du se, at reglerne er ganske klare. I byzone må du slet ikke brænde haveaffald, mens det er tilladt i landszone i perioden 1. december til 1.marts. Har man en afskærmet bålplads, kan det dog hele året tillades at lave et lille bål af tørt brænde, når det er for hyggens skyld, og det er til rekreative formål, men så er det jo heller ikke haveaffald, man kan brænde af. Du kan roligt sige til din nabo, eller hvem det nu er, at han bliver hængt op i

nogen, der ved noget, om man må holde åbent bål i haven, for grillstegning i fri luft skal der vel ikke nogen særlig tilladelse til. Hvor går mon grænsen? Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 30145950 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Bestyrelsesmedlem Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 - emen@youseepost.dk Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, Agedrup 51 85 50 13 - d_reinberg@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, Agedrup 66 10 88 09/ 23 47 97 19 bakman@post.tele.dk Bestyrelsessuppleant Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 2635 1031 - gretanielsen@gmail.com

tæerne, hvis han gør det igen, og du kan få Vladimir til at gøre det.

Bestyrelsessuppleant Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

23


KIRKEBLADET AUGUST 2015 NR. 5 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

NY KIRKETJENER Af Lene Marqvardsen, formand Det sidste halve års tid er kirketjenerjobbet blevet passet af vores to gode

vikarer, Karen Henriksen og Gunnar Christiansen. Pr. 1. 7. 2015 har vi ansat Mette Kaas Andersen som kirketjener, men

Mette Kaas Andersen er ny kirketjener efter et halvt år uden fastansatte både Karen og Gunnar har indvilget i at hjælpe til ved ferie, fridage o. lign. Mette vil blive præsenteret i næste nummer af AR.

SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN

24

Fyns Stift har over 12 grupper primært for voksne efterladte

Dette er lykkedes, og projektet efterlader sig en omfattende og let tilgængelig hjemmeside, hvor det bl.a. fremgår af et landkort, hvor nærmeste sorggruppe er også for dig. Især Fyns Stift har haft en frugtbar udvikling og er kommet godt med på landkortet med over 12 grupper primært for voksne efterladte fordelt på øen. Der arbejdes på at etablere flere sorggrupper, således også her i nordøst i et samarbejde mellem flere af sognene. Følg med på hjemmesiden!

Der arbejdes på at etablere flere sorggrupper, således også her i nordøst i et samarbejde mellem flere af sognene. Følg med på hjemmesiden!

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst og netværksperson i Fyns Stift for sorggrupper i folkekirken Folkekirken har lang tradition for at være der for mennesker, der har det svært og er i nød, og kirken har derfor også altid tilbudt støtte til de efterladte. Der er mange måde at gøre dette på, og der er i disse år en stigende interesse for og fokus på sorggrupper.

Sorggrupper i Folkekirken er et netop afsluttet projekt, der har kortlagt, hvad der er af sorggrupper i landet, beskrive hvad der foregår i disse og i øvrigt være med til at udvikle kirkens sorggrupper. Ønsket har været at gøre det lettere for efterladte at finde og deltage i en sorggruppe og at skabe et fagligt fundament, hvor man som kirke kan søge hjælp til at oprette og lede sorggrupper.

Nr. 125 - AUGUST 2015

Folkekirken.dk


KOM OG VÆR MED! Ved Agedrup kirke tilbydes nu dåbsoplæring for ’mini’konfirmander’ på 3. klassetrin

KONGELIG ANORDNING PÅBYDER TILBUD OM BØRNEKONFIRMANDUNDERVISNING Af Lene Marqvardsen, formand

“Børnekonfirmander” ved Agedrup Kirke Børnene skal gennem fortælling, leg, sang og dialog få kendskab til historien om Gud og Jesus, og deskal også lære kirkerummet og gudstjenesten at kende. (Arkivfoto).

Af Annie Leth, kirkesanger og Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Ved Agedrup Kirke tilbydes nu dåbsoplæring for ’mini’-konfirmander’ på 3.klassetrin. I § 3. i den kgl. anordning vedr. børnekonfirmander hedder det: „Børnekonfirmandundervisningens mål skal nås ved at formidle kendskab til kirke og kristendom i mødet med børnenes egne erfaringer og spørgsmål“. Vi skal derfor gennem fortælling, leg, sang og dialog omkring historien om Gud og Jesus, og vi skal også lære kirkerummet og gudstjenesten at kende. Det bliver både afvekslende og sjovt, og der bydes også på en lille forfriskning. ANNIE LETH UNDERVISER

Undervisningen foregår i Agedrup Sognegård, Agedrupvej 12, og i kirken tirsdage kl. 13.10-15.00 fra uge 43 (efter efterårsferien) til 1. søndag i advent den 27. november. Vi afslutter forløbet med at ’minierne’ medvirker i vores familiegudstjeneste. Underviser er lærer og kirkesan-

ger Annie Leth, og sognepræsten er ansvarlig. Nærmere information kan fås ved Annie Leth (annieleth47@gmail.com) 42262686 TILMELDING

Alle elever i 3. klasse ved Agedrup Skole får en indbydelse pr. mail og TILMELDING foregår ved henvendelse til kirkekontoret på 66108357 / VIEL@km.dk inden udgangen af september. Vi håber, du har lyst til at være med! HVORNÅR ER DET?

Undervisningen foregår i Agedrup Sognegård, Agedrupvej 12, og i kirken tirsdage kl. 13.10-15.00 fra uge 43 (efter efterårsferien) til 1. søndag i advent den 27. november.

I menighedsrådet har vi ved flere lejligheder diskuteret, om vi skulle tilbyde minikonfirmandundervisning, men bl.a. godt samarbejde med skolen og et stort børnekor har gjort, at vi har set tiden an. Nu er der imidlertid kommet en kongelig anordning pr. 24. september 2014, som pålægger menighedsrådet at udbyde børnekonfirmandundervisning, som det rettelig hedder, og derfor tilbyder vi nu fra efteråret det første undervisningsforløb ved Agedrup Kirke for skolens 3. klasser. Undervisningen begynder efter efterårsferien med afslutning 1. søndag i advent. Skoleleder Mohammed Bibi har givet os lov til at lægge timerne som understøttende undervisning umiddelbart efter skematimerne, så det på den måde stadig er i skoletiden og dermed ikke bliver for sent. Vi er så heldige, at vores kirkesanger Annie Leth, som er uddannet lærer og har et stort kendskab til kristendom og kirkelivet, vil varetage undervisningen i samarbejde med sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, der har det overordnede ansvar. Vi håber, at mange vil bruge tilbuddet som en del af denne dåbsoplæring, der dog ikke er en forudsætning for at blive konfirmeret på 7. klassetrin. Vedrørende tilmelding se andetsteds på kirkesiderne.

25

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


Gitte Knudsen, der er født og opvokset i Agedrup, var som helt ung ude i den store verden og vendte som så mange andre tilbage til Agedrup med sin egen familie. Nu er hun kommet i menighedsrådet.

fuldtidsjob. I 2000 fik Gitte sin Torben, hun blev gift med manden i hendes liv, og derefter blev det til barn nr. 1 og barn nr. 2. På et tidspunkt flyttede familien tilbage til Agedrup, og Gitte fik job i Pilebækkens Børnehave, hvor hun stadig er ansat som vikar. UDDANNET SMAGSDOMMER

SMAGSDOMMEREN Gitte er ansat af Århus Universitets Jordbrugsfakultet som smagsdommer, fordi hun har særlige evner med hensyn til at smage sødt, surt, salt og bittert.

Af Karin Ritter

26

REJSTE TIL USA

Vi fortsætter med endnu en præsentation af persongalleriet i menighedsrådet. Denne gang er det portræt af en af de 3 suppleanter i rådet. I vores råd deltager suppleanter ved alle møder og i alle opgaver, for på den måde at få et kendskab til arbejdsrutiner og procedurer og ikke mindst til de øvrige medlemmer. Jeg vil gerne præsentere Gitte Knudsen, som blev valgt ind i november. Gitte er født og opvokset her i Agedrup, var ude i den store verden og vendte som så mange andre tilbage til Agedrup med sin egen familie. Det var den meget korte version, nu tager vi lige et par detaljer … Gitte er som sagt født og opvokset her i Agedrup, boede her med far og mor og to brødre, gik i Agedrup Skole og tog efter skolen en uddannelse som ernæringsassistent.

Hun ville egentlig gerne noget mere inden for denne branche, men planerne blev lige ændret til en tur til USA. Gitte tog til Californien som au-pair pige, hvor hun kom i en god og kærlig familie med forældre og to drenge. 1½ år blev det til, hvor hun, ud over at skulle passe de 2 børn, fik status som medlem af familien. Det var en super oplevelse, hvor Gitte fik et helt andet syn på den verden, som lå uden for Agedrup med familie, fodbold, veninder og netværk. Lidt skræmmende, men Gitte fik lært en masse ting. Familien og de to drenge har Gitte stadig en god kontakt med. Vel hjemme igen blev det til et job i en vuggestue, et par år i en sportsforretning og siden tilbage til vuggestue/ børnehave. I 1998 fik Gitte problemer med sin ryg, og det satte en stopper for et muligt

Nr. 125 - AUGUST 2015

Gitte er også uddannet som professionel smagsdommer. Det er ikke en titel, som vi hører om hver dag, så hvad laver en sådan smagsdommer? Århus Universitets Jordbrugsfakultet har ansat personer med særlige evner inden for at smage sødt, surt, salt og bittert. De skal smage om alternative vækstbetingelser, høsttidspunktet, placering på grøntsagen, tilsætninger af stoffer for holdbarheden og lignende har indflydelse på smagen. Forud for en smagstest går der 3 dage med kendskab til emnet og debat om prioriteter. Det er et job, som kræver stor koncentration og stærke smagsløg, og udføres derfor kun få timer ad gangen. Midt i mellem sjov og ballade og håndmadder i børnehaven og surt og sødt for smagsløgnene ligger Gittes store interesse og glæde ved at arbejde i sit køkken og trylle god mad og finurlige lækkerier frem. Noget som Torben og de to teenagepiger nyder godt af. Desuden bliver det til mange gå- og cykel ture i og omkring Agedrup og ikke mindst gode stunder i haven. Den yngste, Laura, er i kirkens sangkor, og det var ved korets og kirkens arrangementer, at Gitte fik interessen for et virke ved kirken. Gitte havde gennem familien i USA kontakt til den amerikanske kirke og havde også lidt kontakt til kirken i Skibhuskvarteret, da hun boede der. Men begge dele var meget anderledes end kirken her i Agedrup. Så er det godt at være dansk, at have kirken med som en del af opvæksten og kulturen og fornemme den positive stemning i Agedrup Sognegård og kirke. Gitte har oplevet det som godt og nærværende og vil derfor yde en indsats i menighedsrådet. Det er vi rigtig glade for og ser frem til godt samarbejde, sjove debatter og måske af og til lidt fra Gittes kødgryder.


gudstjenesten. Vi vil synge de kendte høstsalmer, og kirkesanger Annie Leth vil synge en solo, der passer til dagen – ligesom kirkens børnekor også deltager. Vi håber, at rigtig mange også i år vil finde vej til en høstgudstjeneste i det fri og den efterfølgende kirkefrokost med auktion over medbragte gaver.

OPEN AIR

HØST-KIRKE-FROKOST

HØSTGUDSTJENESTE Alteret er lavet af halmballer, og salmebøger, dåbsfad, brød og vin er taget med udenfor.

Søndag den 23. august kl. 11.00 bag Sognegården på Agedrupvej Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Som omtalt i sidste nummer af AR holder vi årets høstgudstjenesten i det fri omgivet at ny høstede marker den næstsidste søndag i august. Er vejret ikke med os, går vi indenfor og holder gudstjenesten i sognegården, men lidt blæst hører med.

Gudstjenesten finder sted bag ved Sognegården, Agedrupvej 12. Vi sidder på klapstole, alteret er lavet af halmballer, og salmebøger, dåbsfad, brød og vin er taget med udenfor til den ’rullende’ altergang. Et stort trækors vil også være på plads bag alteret, traditionen tro lavet af FDF, Agedrup, som også deltager i

Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes igen i år til frokost. Denne koster kr. 25 pr. person, og beløbet går ubeskåret til Kirkens Korshær.

AUKTION

-over medbragte gaver

Man opfordres derfor til at medbringe et høstoffer, som det kaldes med et gammelt ord, som vi vil holde auktion over, pengene herfra vil ligeledes ubeskåret gå til Kirkens Korshær. Tove Dyrvig har lovet at være auktionarius. Kom og vær med!

NYT! NYT!

GODNATHISTORIE I KIRKEN Det foregår i Agedrup Kirke kl 18.30-19.00 følgende torsdage i efteråret: den 8. oktober, den 5. november og den 3. december Af Gitte Knudsen og Annie Leth Kom gerne i nattøj med din dyne, bamse og sut (!) og få læst godnat historie af Gitte og syng godnatsange med Annie. Det foregår i Agedrup Kirke kl 18.30-19.00 følgende torsdage i efteråret: d. 8. oktober, 5 november og d. 3 december. Du må gerne tage far eller mor med og du må også gerne komme alene. Du går sikkert i dagpleje eller børnehave, men alle er velkommen!

Gitte Knudsen og Annie Leth står for dette nye tiltag ved Agedrup kirke. Sammen med jer vil vi skabe en hygge-godnat stemning gennem fortællinger fra Biblen og sange. Det er ikke en gudstjeneste, men vi slutter med fadervor. Vi glæder os til at se jer! Kom i nattøj gerne med din dyne, bamse og sut (!) og få læst godnat historie af Gitte og syng godnatsange med Annie. (Tegning: Kasper Jensen)

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015

27


NB

NOTABENE

Tirsdag, den 18. aug. kl. 19.00-21.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Søndag, den 23. aug. kl. 11.00 bag Sognegården Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost Torsdag, den 3. sep. kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Torsdag d. 6. sep. kl. 10.00 i Agedrup Kirke Konfirmandopstart Torsdag d. 10. sep. kl. 17.00 i Agedrup Kirke „Blå time“ - Stillegudstjeneste. Tirsdag, den 15. sep. kl. 19.00-21.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 15. sep. kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Torsdag, den 24. sep. kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Af hjertens lyst - Syng Sammen Torsdag, den 1. okt. kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé

28

Torsdag d. 8. okt. kl. 18.30-19.00 i Agedrup Kirke „Godnathistorie i kirken“ Tirsdag, den 20. okt. kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 20. okt. kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde Torsdag, den 29. okt. kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Af hjertens lyst - Syng Sammen Torsdag, den 5. nov. kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Torsdag d. 5. nov. kl 18.30-19.00 i Agedrup Kirke „Godnathistorie i kirken“

Nr. 125 - AUGUST 2015

HAR VI BRUG

Hvorfor går vi i kirke eller hv mere/andet? Ordet gives de Af Tove Jørgensen Først vil vi slå fast, at ingen af os vil afskaffe kirken. Den er en vigtig og god del af det danske samfund. Vi bruger kirken som den institution den er, hvor vi døbes og konfirmeres, får vores børn døbt og konfirmeret, bliver gift og til sidst bisættes fra – lidt ligesom en borgerservice. Vi kommer der næsten ikke til almindelige gudstjenester. Det har vi åbenbart ikke behov for. Vi lever da heldigvis ikke i et samfund, hvor religionen bestemmer over loven. Vi er ikke opdraget til, at kirken eller troen skal bestemme over vores liv. Vi kan godt lide at være en del af netop vores åbne og rummelige trossamfund, hvor der ikke bliver set skævt til én, hvis man ikke møder op i kirken hver søndag, eller hvor der sker ubarmhjertige udelukkelser, hvis man ’træder ved siden af’ og f.eks. gifter sig/forelsker sig i én fra en anden trosretning. Vi har ikke lukket os om os selv. Der findes jo også mange andre

KONFIRMATION

Som optakt indbydes alle konfirm orienteringsmøde fra kl. 10.00 til Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Så er sommerferien forbi, skolen begynder igen, og det gør konfirmationsforberedelsen også lige om lidt. Forberedelsen veksler mellem, at vi nogle måneder mødes én gang ugentlig, mens vi andre måneder mødes en hel dag. Umiddelbart før de to store dage får vi også tid til at øve os og få det sidste på plads!


G FOR KIRKEN I 2015?

vorfor gør vi ikke? Kan/skal vi bruge kirken til noget enne gang til Lene og Axel Carlsen, der bor i Kærhaven mødesteder heromkring, hvis man ønsker at støtte op om et lokalt tiltag og være sammen med folk herfra. Vi kan nævne Forsamlingshuset og Sognegården. -Jeg holder meget af, når der er arrangementer med gospel i kirken, siger Lene. -Ellers er det næsten som om vi lægger ansigtet i de rette ’kirkefolder’, når vi går derind. Der er ikke meget grin, begejstring og fjollerier i det rum. Det skal der måske heller ikke være, men at grine og begejstres sammen giver da et mentalt boost af de gode. Vores børnebørn, som hører til i et andet sogn, har besøgt deres lokale kirke nogle gange med dagplejen og børnehaven. Det har været til stor fornøjelse for dem. Det ved jeg ikke, om man gør her - udover til jul. I domkirken kan man sommetider komme til et par fordybelsestimer. Kirkerummet danner rammen og det er så meningen, at man søger ind i sig selv, mærker sig selv. Der er lagt læsestof frem og al tale er forstummet. Til slut spiser man sammen. Det kunne måske også

-Vi kommer der næsten ikke til almindelige gudstjenester. Det har vi åbenbart ikke behov for, siger Lene og Axel Carlsen.

være et forsøg værd i Agedrup. Når vi rejser ude i den store verden, er vi altid på besøg i de store kirker og katedraler. Vi drives af nysgerrighed efter at se de store pompøse og rigt udsmykkede kirkerum. Det er

NS-FORBEREDELSE 2015-16

mander og forældre søndag den 6. september til gudstjeneste + l ca. 12.00. Konfirmationsforberedelsen starter 10. september Vi mødes første gang til forberedelse, torsdag den 10. september, hvor vi lægger ud med en hel dag. Vi mødes i Sognegården og skal derefter på en spændende pilgrimsvandring i nærområdet, hvor vi vil lære ’at bede med fødderne’. I oktober og november måned mødes vi så efter skole tirsdage (ikke i uge 42) kl. 15.10-16.10 i Sognegården, Agedrupvej 12.

altid spændende at opleve ceremonier – bryllup, begravelser og højmesser, som er åbne og offentlige. I modsætning til vor egen andedam. Her opfattes det meget privat med en bisættelse eller et bryllup. Mange tak til Lene og Axel for at dele deres synspunkter med os andre!

Som optakt indbydes alle konfirmander, forældre og gerne søskende søndag, den 6. september til gudstjeneste + orienteringsmøde fra kl. 10.00 til ca. 12.00. Vi begynder kl. 10.00 til ’forklarings’-gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten vil jeg fortælle lidt om den forstående forberedelse. Der vil være lejlighed til at hilse på organist Kristin Lomholt, der er medunderviser på for-

Kommentar Af redaktionen Det er også muligt, at komme til fordybelse i Agedrup Kirke. Stillegudstjenesterne, den ’Blå time’ er en af vore mange særgudstjenester. Dagplejer, børnehaver og skolen er altid velkommen, og vi tilbyder også adskillige lettere gudstjenester og arrangementer især for børn og børnefamilier (Gud & Spaghetti, Halloween; familiegudstjenester til advent, jul og påske) med gratis fællesspisning eller ’kirkekaffe’ og sodavand.

29

beredelsen. Der bydes på en forfriskning. Alle, der er tilmeldt forberedelsen modtager i august en mail/brev om de nærmere detaljer. På gensyn i september!

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen maj/juni 2015

2. etape færdig til september

Døbte 24. 5. 2015 31. 5. 2015 21. 6. 2015 21. 6. 2015 21. 6. 2015

UDVIDELSE AF P-PLADS

Aske Brems Crüger Clara Sofia Stubkjær Nielsen Emil Overby Storm Nielsen Valdemar Willer Hedelund Astrid Balle Rasmussen

Blommehaven 11, Bullerup Bjerggårds Alle 17, Odense NØ Kirsebærhaven 2, Bullerup Engtoften 26, Agedrup Eckersbergsvej 32, Odense M

Viede og kirkeligt velsignede 20. 6. 2015

Christine & Lasse Hilbrandt-Nielsen Gedsbergvej 15, Ullerslev

Døde, bisatte og begravede 2. 5. 2015 15. 5. 2015 21. 5. 2015 5. 6. 2015 7. 6. 2015 9. 6. 2015 25. 6. 2015

Hans Gotthardsen Jacobsen Villy Bendt Dinesen Poul Frederik Bruun Bendt Henning Larsen Leon Tekiela Solveig Møller Hansen Inger Marie Wendelboe

Fridasholmvej 44, Odense NØ Piletoften 32A, Agedrup Skovhaven 156, Bullerup Lunden 69 , Bullerup Kærhaven 2, Bullerup Østre Ringvej 7, Ringe Hjallesegade 30 st. D115, Odense S

Trængsel på Agedrupvej.

2. etape af udvidelsen vil tage ca. 3 uger.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk

30

Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Vikar - henvendelse til kirkekontoret - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Menighedsrådet opstarter udvidelse af parkeringspladsen ved Sognegården i august. Udvidelsen bliver på op til 40 nye p-pladser ud mod marken bagved Sognegården. Udvidelsen har været planlagt i mange år, men først nu i år er det muligt at få opfyldt de fleste af vores ønsker. Arbejdet vil tage omkring 3 uger og være færdigt midt i september. Vi håber udvidelsen vil blive til stor gavn for Sognegårdens mange gæster. Første etape, der omfattede udvidelse af adgangsforhold og forskønnelse, blev udført i foråret.

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – anneileth47@gmail.com

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 125 - AUGUST 2015

KONFIRMATION

2018

Vi repeterer: 7A St. bededag d. 27. april 7B Søndag d. 29. april


ORGANISTENS KLUMME Af organist Kristin Lomholt AGEDRUP KIRKES BØRNEKOR I SAMARBEJDE MED AGEDRUP SKOLE

Efter sommerferien starter Agedrup Kirkes børnekor op på en ny måde. Kor bliver fra august i skoletiden, da det har vist sig muligt at passe koret ind i skolens regi som et tilbud i den „understøttende undervisning“. Det er rigtigt dejligt med musiktilbud i skoletiden, og vi kan nu undgå, at børnene får de sene eftermiddage, når de går til kor. Kor bliver i Sognegården, Agedrupvej 12, torsdage kl. 13.15 15.00, og vi starter torsdag den 20. august, hvor alle, som gerne vil gå til kor, er med. Allerede søndag den 23. august synger børnekoret med til kirkens udendørs høstgudstjeneste. Så kan alle i koret helt fra starten opleve at være med til en gudstjeneste. Da vi er med til gudstjeneste så hurtigt, efter vi starter op, bliver vores rolle ved den første gudstjeneste at synge med på et par af salmerne sammen med kirkesanger Annie (vi øver salmerne torsdagen før). Torsdag den 27. september har vi stemmeprøver i Sognegården, dvs. alle nye sangere kommer ind til mig, så jeg kan møde jer alle enkeltvis, og vi kan synge lidt sammen. De „gamle“ korsangere har fri denne dag.

svensk. Efter koncerten i kirken var der musical numre i sognegården, hvor forskellige solister fra koret var på slap line og gav musicalnumre, f.eks. Summertime og You didn’t know me.

Det var en skøn aften med dejligt vejr, helt uovertruffen servering (stor tak til Gitte, Henny og Karin!) og en masse god kulturudveksling.

SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID Sognegården, Agedrupvej 12 Torsdag den 24. september kl. 17.00-19.00 I vores skattekiste af sange har vi mange dejlige efterårssange. Nu er tiden kommet til at bruge dem, og mens solen går ned, vil vi nyde at synge dem sammen. Kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt vælger på forhånd en række sange, som de holder af og glæder sig til at synge. Annie og Kristin tager gerne imod forslag til sange.

Kirken serverer et let traktement. Pris: 30 kr., drikkevarer kan tilkøbes for 10 kr.

31

THE DRURY UNIVERSITY SINGERS

Den 26. maj havde vi besøg af et fantastisk kor fra The Drury University i Missouri, USA. Der var 28 sangere i koret, og de sang utrolig flot. Der var klassiske værker af f.eks. Whitacre og Bruckner, der var traditionelle amerikanske spirituals og måske specielt dedikeret til publikummer i Skandinavien, sang de også „Det dufter lysegrønt af græs“ på

AGEDRUP RUNDT 125 - AUGUST 2015


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN 11. søndag efter trinitatis den 16. august *12. Søndag den 23. august 13. søndag den 30. august *14. søndag den 6. september *Blå Time, torsdag den 10. september 15. søndag den 13. september 16. søndag den 20. september 17. søndag den 27. september 18. søndag den 4. oktober 19. søndag den 11. oktober

Kl. 19.00 Kl. 11.00 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Kl. 17.00 Ingen Kl. 9.00 Kl. 14.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00

Høstgudstjeneste N.H. Ellekilde Konfirmand-opstart Stillegudstjeneste Se 10. september L.M. Ranum

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Foto: Hans Ove Nielsen.

Vi fortsætter derfor med: „ Den blå time“ – en fyraftens-/stillegudstjeneste på en hverdag, når dagen går på hæld. Den blå time er dér, hvor dagen møder natten. Det sker ikke på et øjeblik, men over et stykke tid, derfor kaldes det ’den blå time’. Den blå time kendes på, det stadig er dag og alligevel ikke. Det er begyndt så småt at skumre – tusmørket kommer så stille, så tyst. Aftenen og natten er på vej - men er alligevel endnu ikke. KUN LEVENDE LYS I KIRKEN

32

Den blå time er dér, hvor dagen møder natten. Vi skal synge, lytte til tekst og musik, der passer til ’den blå time’. Der er også tid og ro til eftertænksomhed.

DEN BLÅ TIME Stillegudstjeneste torsdag den 10. september kl. 17.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Nogen holder mere af at gå i kirke en hverdag end en søndag. Faktisk er der

gennemsnitligt flere i kirke på en hverdag. Vi er også dobbelt så mange, når det er aften end til en almindelig søndagsgudstjeneste om formiddagen.

Nr. 125 - AUGUST 2015

I gamle dage holdt man ’mørkning’. Det var en stund, hvor man bare sad og var – og slappede af oven på dagens arbejde inden aftenens gøremål, mens mørket lige så stille sænkede sig over og omsluttede én. „Når man tænder lyset, så brister magien“, sagde min mormor, og et særligt kendetegn for denne gudstjeneste vil da også være, at vi kun har levende lys i kirken. Der vil være rig mulighed for at tænde lys i vores smukke lystræ. Vi skal synge, lytte til tekst og musik, der passer til ’den blå time’. Der er også tid og ro til eftertænksomhed og måske allermest til bare at ’være’…. Vi glæder os til at se dig! - alle er hjerteligt velkomne!

AR125  
AR125