Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

124

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

JUNI 2015 NR. 124 20. ÅRGANG 

Den fattige folkeskole:

SKOLEBESTYRELSE AFVISER AT GODKENDE SKOLENS BUDGET -Vi kan ikke med kommunens udmeldte budget leve op til kravene fra skolereformen, fra inklusionsloven og kravet om at inddrage mere it i undervisningen, siger skolebestyrelsens formand, Vicki Møberg Torp. Skolebestyrelsen i Agedrup er stærkt utilfreds med flere års massive besparelser på skolerne, der har gjort Odenses folkeskoler til nogle af landets dårligst finansierede. Udsigten til yderligere besparelser i det kommende skoleår var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Agedrup Skoles bestyrelse slutter sig med budgetafvisningen til den voksende og efterhånden store gruppe af bestyrelser i Odense Kommune, der ikke kan godkende de udmeldte budgetter.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Vand på kirkegården, Problemer med dyr, Open Air Høstgudstjeneste, sognepræstens konfirmationsprædiken og Kærlighedens Vej.

S. 24-32

Sommerevyens kanin S. 9

Fandt 106 kg affald S. 8 AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


AR

FIF’lig dag 20. juni

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Martin Dyrgaard Rasmussen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

■ Fjordager Idrætsforening slår endnu engang dørene op for FIF’lig dag lørdag den 20. juni! En dag hvor der er lagt op til, at hele lokalområdet – Agedrup, Bullerup, Åsum, Seden og omegn – mødes til et par hyggelige timer. I år starter vi med „Morgenbanko“ i Fjordagerhallen kl. 09:00. Derefter er vi klar til at tage i mod på P-pladsen med markedsboder, hoppeborg, rodeotyr og mange andre ting, ligesom der vil være noget for smagsløgene. Odense Sportsfisker Klub har fået tildelt DM i fluefiskekast. Boldbanerne bag hallen lægger „vand“ til. Der vil være mulighed for, at alle kan prøve forskellige discipliner i fluefiskekast. Fjordager Idrætsforenings afdelinger er klar til at tage i mod, så alle har mulighed for at prøve de aktiviteter, som afdelingerne byder ind på. Minigolf holder åbent, og der er mulighed for en familie- eller en nabodyst. Såvel private som erhvervsdrivende har mulighed for at købe sig en markedsbod. Der er derfor god mulighed for at få solgt ting fra skuret, loftet eller andet. Det kan også være beboere, der laver kreative produkter, som de gerne vil vise frem og sælge. Erhvervsdrivende har mulighed for at vise deres produkter frem samt sælge dem. Der afsættes en plads på 3 x 3 m. Privat kan en plads købes til kr. 100,og erhverv kr. 300,-. Markedsboderne kan købes via www.fjordager-id.dk eller kontoret. Følg endvidere med på hjemmesiden www.fjordager-if.dk omkring dagens aktiviteter og program.

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.15. august 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 22. juli 2015.

6610 7575 Nr. 124 - JUNI 2015

Nye tider i Lokalhistorisk Forening ■ Agedrup Lokal Historisk Forening er som bekendt flyttet til Agedrup skole, med indgang ved hallen. Arkivets åbningstider er den 1. mandag i måneden, fra kl. 16.00 til kl. 17.30 - eller efter aftale med formanden, tlf. 40 14 98 84. Arkivet holder lukket i juli og august. Vi er lige gået i gang med at digitalisere vores ting og sager, så om nogen tid kan i gå på nettet og læse om de ting, vi ligger inde med i arkivet. Det er et stort og omfangsrigt arbejde, men også spændende. Foreningsaftner: I september måned kommer Palle Vennekilde og fortæller om sin tid som ung i Bullerup/ Agedrup, og om sin tid i Livgarden og endelig om sin tid på landevejen. Læs nærmere om dette i august nummeret af Agedrup Rundt. Til foråret vil Steen Anderson komme og fortælle om jernbanen i Bullerup/Agedrup. Nye arkivarer er Henny Sørensen og Ingerlise Andersen. Den nye bestyrelse: Henny Sørensen, formand, Steen Anderson, næstformand, Merete Sørensen, kasserer, Anni Johansson, sekretær, Bent Åge Due Rasmussen, Rie Andresen og Ingerlise Andersen. Helge Rasmussen er 1. suppleant og Kirsten Rønn 2. suppleant. Grete Jacobsen og Torben Sørensen er revisorer og Ole H. Christiansen revisorsuppleant. Venlig hilsen Ingerlise Andersen 66 10 79 51


Udsigten til yderligere besparelser på især vikarer og inklusion får skolebestyrelsen i Agedrup til at råbe vagt i gevær!

NÆGTER AT GODKENDE SKOLENS BUDGET Agedrup Skole har én af Odenses og dermed hele landets ringeste skolebudgetter med kun 32.000 kr. pr. elev, siger Vicki Møberg Torp.

Af Erik Schmidt Skolebestyrelsen i Agedrup er stærkt utilfreds med flere års massive besparelser på skolerne, der har gjort Odenses folkeskoler til nogle af landets dårligst finansierede. Odense bruger mindst 200 mio. kr. mindre om året end de øvrige 6-byer. Udsigten til yderligere besparelser i det kommende skoleår var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Derfor har Agedrup Skoles bestyrelse i lighed med indtil videre 13 andre Odenseskoler nægtet at godkende de udmeldte budgetter. -Vi er voldsomt utilfredse med, at Odense Kommune ikke stiller midler til rådighed for skolerne, der gør, at skolen kan leve op til kravene fra skolereformen, fra inklusionsloven og kravet om at inddrage it i undervisningen, siger skolebestyrelsens formand, Vicki Møberg Torp. VILDE STRAMNINGER

-Jeg kender nogen, der flytter fra Odense på grund af de dårlige skoleforhold, og der er kolleger fra andre

skolebestyrelser, der beretter, at de flytter deres børn til privatskoler, hvis Odense bliver ved med at spare på skoleområdet. Skolebestyrelsens formand er fortørnet over, at der til det kommende skoleår 2015/16 er udmeldt et vikarbudget på 331.513,- kr., når der i skoleåret 2014/15 var budgetteret med 505.960, og det egentlige forbrug for finansåret 2014 var 837.025 kr. -Det bliver værre og værre! Til specialpædagogisk bistand er budgettallene ligeså urealistiske efter Vicki Torps mening. I skoleåret 2014/15 blev der udmeldt et budget på 706.000,- kr., mens der til 2015/16 er afsat 437.000,- kr. OPRØRET BREDER SIG

Agedrup Skoles bestyrelse slutter sig med budgetafvisningen til den voksende og efterhånden store gruppe af bestyrelser i Odense Kommune, der ikke kan godkende de udmeldte budgetter. Der er i alt tale om mere end 1/3 af skolerne i Odense. Ud over Agedrup Skole er det Rosengårdskolen, Tingløkkeskolen, Ubberud Skole,

Hunderupskolen, Stige Skole, Lumby Skole, Søhusskolen, Næsby Skole, Rasmus Rask-skolen, Pårup Skole, Risingskolen, Kroggårdsskolen og Enghaveskolen. AGEDRUP I AKTIV ROLLE

Vicki Møberg Torp fra Agedrup har spillet en aktiv rolle i at få skolebestyrelserne til at tale sammen. -Jeg har ikke siddet i skolebestyrelsen ret længe, og da jeg begyndte forsøgte jeg at få liv i et netværk, for at høre, om andre bestyrelser havde lige så dårlig økonomi som vi havde og for i det hele taget at vidensdele. Der var dog kun 12 bestyrelser, der responderede. Anderledes gik det, da en række bestyrelser tog initiativ til at skrive et brev til byrådet og medierne om skolernes uholdbare økonomiske situation. -På ét døgn havde vi opbakning fra alle skolebestyrelser undtagen en enkelt, som lige skulle have konfereret sagen af. -Men vi står helt samlet nu, siger Vicki Torp, og det er vigtigt. Det er meningen, at skolebestyrelserne skal mødes regelmæssigt. AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

3


4

MUSIKALSK ERHVERVSMAND NY FORMAND FOR FIF FODBOLD 44-책rige Tony Hamilton bruger gerne sine talenter for organisation og forretning p책 fodbold og musik Nr. 124 - JUNI 2015


Af Erik Schmidt Tony Hamilton har taget fri fra arbejde lidt tidligere, end han plejer. Han har et par ting, han skal have ordnet, inden han meget tidligt næste morgen tager afsted til Barcelona. Sammen med sønnen William, der går i tredje klasse på Agedrup Skole skal han på weekendtur til den spanske storby og se FC Barcelona spille mod Deportiva de la Coruna på Camp Nou. Klubben har allerede inden denne sidste kamp sikret sig det spanske mesterskab. Men Tony vil gerne være med til at hylde storholdet. Det vil William også. -Det er „once in a lifetime“. Vi får aldrig sådan et hold at se igen, og det er Xavis sidste kamp. William har spillet fodbold i Fjordager, siden han var 4½ år, og hans favoritter er Messi og Neymar. Men Tony har holdt med den katalanske storklub, siden Michel Laudrup spillede der. -Det bliver fantastisk at være med til at hylde Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar og alle de andre og bagefter være med på Ramplaen sammen med måske ½ million mennesker. Williams tvillingesøster, Josefine, skal ikke med. Hun skal i sommerhus med en veninde og i Legoland. Det vil hun hellere. DYRKEDE KARATE

Der er noget engelsk landadel over Tony Hamiltons navn, kunne man tro. Men den 44-årige direktør for Home Erhverv i Odense, der sammen med fru Birgitte har slået sig ned i Kaptajnens Hus på Standtvedvej, er pæredansk og ret uadelig af sind. Han er vokset op i Marstal på Ærø. Og så alligevel. Hans mor er fra Norge, og selve navnet kommer fra skotske slægtninge, som langt ude har adelig tilknytning. Da Tony var dreng spillede han fodbold i Marstal Idrætsforening, men han stoppede som drengespiller, fordi han fik problemer med knæet. -Selv om jeg heller ikke dengang var så stor, voksede knoglerne alligevel hurtigere end ledbåndet kunne følge med til, griner han. Som 13-årig flyttede familien til

Holluf Pile, og Tony slog sig på kampsport. I flere år dyrkede han shotokanog ninjutsu-karate. Senere underviste han også i det. Selv om det senere blev til lidt firmafodbold, var det først, da Fjordager Idrætsforening stod og manglede en træner til netop det U5-U6-hold, som William spillede på, at Tony igen kom i nærkontakt med fodbolden. FODBOLDTRÆNER

I dag træner han 30 drenge og 6 piger sammen med sin unge hjælpetræner Niclas Lind og tre store fodboldknægte, der assisterer. Det er Oliver Klint Westh, Mathias Petersen og Anders Juul. Tony Hamilton kom også hurtigt med i FIF’s ungdomsudvalg. -Jeg er en type, der godt kan lide at involvere mig. Jeg vil gerne være med til at tage et ansvar for, at vi har gode fritidstilbud i lokalområdet. Mandag aften er der omkring 150 børn på Fjordagers anlæg og om torsdagen omkring 200 børn og unge. Tony Hamilton mener, at idrætsforeningen må tilbyde et frirum, hvor børn og unge kan udfolde sig, og at idrætslederne må tage bestik af, at børn ikke alene går til fodbold for at dyrke idræt, men for at være sammen og have det sjovt. -Vores værste konkurrent er nok elektronikken, og faren er, at vi får børn, der ikke rører sig nok. -Børn leger anderledes i dag end tidligere, og vi må som ledere ikke alene fokusere på idrætten, men på hele den sociale ramme. -De sociale medier kan noget. Børn interagerer, når de sidder med iPad’en, og måske skal den også med i klubben. NY FORMAND FOR FIF-FODBOLD

For nylig ønskede John Andersen efter 6 år på posten at trække sig som formand for fodboldafdelingen i FIF. Den nye formand er netop tiltrådt. Det er Tony Hamilton, der med sit netværk i erhvervslivet og sin mangeårige ledererfaring måske kan være med til at styrke afdelingens økonomi. -Vi vil gerne have bedre klubhus- og træningsfaciliteter, og så har vi også brug for at involvere flere frivillige og at kunne uddanne vores ledere og trænere bedre.

John Andersen fortsætter i bestyrelsen sammen med ungdomsformand Jesper Clausen, Mads Lange, Kurt K. Nielsen, Birger Krogh og Michael Skovgaards, der er seniorformand. BIRGITTES BARDOMSLAND

Når Tony Hamilton overhovedet kom til Agedrup, skyldtes det Birgitte, der er vokset op i Agedrup. De to mødte hinanden i 1990 på det hedengangne Atlantic, hvor Bamses Venner spillede. Tony arbejdede i Kolding for Kreditforeningen Danmark i 9 år, indtil 2001. I 1997 købte de hus på Bredbjergvej i Odense, men i 2005 fik de tvillingerne William og Josefine, og de fik lyst til at bo anderledes. Da „Kaptajnens hus“ på Standtvedvej blev ledigt i Birgittes barndomsland, slog de til. Det var i 2007. I 2001 var Tony blevet direktør i Home Erhverv, som han stadig leder og ejer sammen med forretningspartneren Flemming Jørgensen. MUSIKBAGMAND

Tony Hamilton er glad for musik. Selv spiller han guitar og klaver. Men det er sansen for organisation, forretning og ledelse, der bringer ham i kontakt med nogle af musikkens store navne. Han er nemlig i bestyrelsen for Odense Live Sponsorforening, som skaffer sponsormidler til både Dexter og Posten. Her sidder også folk som Poul Falch og Ernst Kier. Han er desuden i bestyrelsen for Den Fynske Opera og for Tip Toe Big Band. -Jeg har stor respekt for kunstnerne, og vi blander os ikke i det kunstneriske, men prøver at tage de kommercielle briller på for at se, om forretningen drives fornuftigt. Tony har selv fra barnsben sammen med sin søster optrådt på blokvognen til Havnefestivalen i Marstal i sømandstøj med sange som „Min datter er en vild krabat“ og „Fra Halifax til Spanien“. Kufferten til Spanien er pakket, og Tony glæder sig til en fed far-søn-oplevelse på Camp Nou, hvor de sammen med 100.000 på lægterne skal hylde heltene fra FC Barcelona. -Det bliver fantastisk!

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

5


DET LOKALE TRAFIKUDVALG I FUNKTION

Dorthe Wallentin Stien mellem Skovhaven og Markhaven er tidligere udvidet lidt, men den er nu næsten tilgroet. Vi er i dialog med kommunen om at istandsætte stien igen evt. med stabilgrus og stenmel, så den bliver så god som ny.

Rutsjebanen anses for at være uforsvarlig og farlig for børnene, og vi har nu bedt kommunen om at istandsætte rutsjebanen samt at få opsat et bord/bænksæt. Det skulle blive effektueret i løbet af i år.

Af Ole H. Christiansen

6

Vi er involveret i et par projekter herude, og vort nye bestyrelsesmedlem Dorthe Wallentin har ageret i dem alle. Agedrup Kvarterpark, kaldes det kommunale område ved butikstorvet, hvor vi før jul tænder landsbyens juletræ. Men for år tilbage, da 4-toget var forsvundet, fik vi istandsat området med legeplads, petanque-bane, en lille vold og et par bænke samt et lille anlæg med vilde blomster. Rutsjebanen anses for uforsvarlig og farlig for børnene og vi har nu bedt kommunen om at istandsætte rutsjeba-

nen samt at få opsat et bord/bænksæt. Det skulle blive effektueret i løbet af i år. ELLE- OG ASKETRÆER

Naturparken, der blev ødelagt af stormen Bodil, skulle gerne genopstå som en park med træer, så det kan blive næsten som før, ja, endda bedre. Kommunen har kontaktet en entreprenør, og han skulle allerede nu være gået i gang med beplantningen, så der ved dette blads udgivelse skulle være kommet gang i sagerne. Der plantes træer, som

kan tåle den fugtige jord som f.eks. elletræer og asketræer. På det private område, kaldet Bullerup-Parken, vil der blive påbegyndt byggeri i løbet af året. Det er, som tidligere nævnt, muligt at opføre 35 nye huse på området. Vi har tidligere fået udvidet stien mellem Skovhaven og Markhaven lidt, men den er nu næsten tilgroet. Vi er i dialog med kommun om at istandsætte stien igen evt. med stabilgrus og stenmel, så den bliver så god som ny. I beboerforeningens trafikudvalg modtager vi gerne henvendelser fra borgerne om forbedringer, som vi kan gå videre til kommunen med. Alt kan lade sig gøre, bare ikke på en gang.

EN KONGELIG AFFÆRE I H.C. ANDERSEN SKOVEN Revy i Teltet, der i år instrueres af skuespiller Liselotte Krogager, spiller første gang 30. juli Af Erik Schmidt Revy i Teltets „En kongelig affære“ spilles i alt 8 gange fra torsdag den 30. juli til og med lørdag den 8. august. Revyens instruktør bliver i år den kendte og erfarne skuespiller Liselotte Krogager.

Årets hovednavn og professionelle islæt er Kim Hammelsvang Henriksen. Kim Hammelsvang er uddannet skuespiller og har medvirket i en lang række forestillinger i Odense og København, bl.a. musical’erne Les Miserables og Phantom of the Opera, og han er også kendt fra Kerteminde Revyen.

Nr. 124 - JUNI 2015

I 2013 blev han nomineret som Årets talent af TV Charlie Revy Galla og sidste år, i 2014, blev han nomineret til Årets Dirch, årets revyskuespiller, så det er en meget erfaren og dygtig revyskuespiller, Revy i Teltet hermed har sikret sig. Ny skuespiller i år er også Danny


GODKENDELSE AF LOKALPLAN UDSAT

BYGGEPLANER VED BROL ANDVEJ

Der har været 8 indsigelser, hvoraf nogle er fælles indsigelser med flere underskrivere. Af Erik Schmidt Høringsfristen for indsigelser i forbindelse med byggeplanerne på Brolandvej er overstået. Den sluttede 16. april Der er ifølge byplanlægger Esben Fog fra Odense Kommune indløbet 8 indsigelser, hvoraf nogle er fælles indsigelser med flere underskrivere. Indsigelserne betyder, at den planlagte behandling i byrådet, der var berammet til den 24. juni 2015, er blevet udsat. -Vi behandler hver enkelt indsigelse seriøst. Derfor har indsigelserne betydet, at det ikke har været muligt at færdigbehandle dem til det byrådsmøde, vi oprindelig stilede imod. Indsigelserne drejer sig blandt andet om nyggeriets afstand til skov og nabobebyggelse. Der er ikke enighed om fortolkningen af og aftalerne om den såkaldte skovbyggelinje. I sin rene form betyder den, at der ikke må bygges tættere på skoven end 300 meter, men ifølge Esben Fog accepteres det mange steder i bymæssig

Bærtelsen. Danny Bærtelsen spillet i forskellige sammenhænge og har været formand for Elite Teater i Odense. Alle de øvrige 4 medvirkende er kendte i Revy i Teltet-sammenhæng. Anja Torp Due Krintel har medvirket på scenen lige så længe revyen har eksisteret. Henrik Schmidt Thomsen, KatrineSofie Groth Pedersen og Heidi Kristensen har alle også været med i Revy i Teltet tidligere. Revyens kapelmester er Sune Krintel.

bebyggelse, at man bygger 50 meter fra skoven. Indsigelserne om trafikforhold fylder en del. Det er blandt andet Agedrup Skole og Al-Salahiyah Skolen, der mener, at kommunen må tage højde for de trafikale problemer, der ved nybyggeriet vil blive yderligere belastet. Der er også indsigelser om bygningshøjde og andre forhold. BYGGELINJER OG TRAFIK

Birgitte og Tony Hamilton, der bor på Standtvedvej 4 og således er én af de nærmeste naboer, har haft møde med både bygherren og med kommunen, men er ikke tilfredse med sagsgangen, og de har fået aktindsigt. De er ikke imod et byggeri, men vil gerne have en mindre bastant boligmasse og mere friareal. -Efter vores opfattelse er lokalplanforslaget vedrørende byggelinier ikke i overensstemmelse med de forhold, som vi mener, er aftalt med Odense Kommune på et møde den 9. 10. 2014. Tony Hamilton siger også, at bygherren Cervo, tidligere har sagt, at man

alene ville opføre i 2 plan i den nordligste 1. række for at afskærme mod Brolandvej, og at Odense Kommune var enig heri. -Efterfølgende modtager vi så et lokalplansforslag med 2 rækker mod nord med bebyggelser i 2 etager. Det bliver for massivt. Både Tony Hamilton og flere andre naboer undrer sig også over, hvorfor der ikke gælder en byggelinje mod syd. -Det har vi aldrig fået nogen forklaring på. Vi foreslår, at Odense Kommune ændrer byggelinien, således at den fastlægges 50 meter fra grundens skel ind mod naboer mod øst og mod syd, sådan at de samlede friarealer forøges. Esben Fog vil dog ikke komme ind på, hvordan indsigelserne er belevet modtaget. -Vi er fortsat i gang med at behandle indsigelserne. Det er politikerne, der tager den endelige beslutning om, hvordan hver enkelt indsigelse skal behandles. Derfor har jeg ikke mulighed for at sige, hvordan slutresultatet bliver, siger Esben Fog.

Torsdag d. 30. juli 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Fredag d. 31. juli 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Lørdag d. 1. august 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Onsdag d. 5. august 2015 kl. 20:00 – udsolgt Torsdag d. 6. august 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Fredag d. 7. august 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Lørdag d. 8. august 2015 kl. 20:00 (Med mulighed for spisning kl 18:00) Revy uden spisning 220 kr. / Revy med spisning 420 kr. Spisningen starter kl. 18:00. Revyen spiller kl. 20:00 Billetter købes via www.revyiteltet.dk - eller bestilles på 42468450.

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

7


HEGNSPLIGTEN Af Ole H. Christiansen

Der blev samlet 106 kg affald -15 kg jern, 112 dåser og 16 flasker 10 børn og 20 voksne hjalp til den 12. april med at samle affald.

DET VÆRSTE ER POSER MED HUNDELORT! Af miljøpigerne Lene, Dorthe og Elin

8

Igen i år stod Agedrup Sogns Beboerforening for årets affaldsindsamling. 10 børn og 20 voksne mødte op på Brugsens P-plads. Alle blev udstyret med gule veste, handsker, gribetænger og affaldssække. Vi inddelte os i hold og så gik den vilde skraldeindsamling i gang. Erik kørte rundt i sin lille røde bil for at hente det indsamlede affald. Det er utroligt, hvad man smider fra sig. Der blev fundet en gryde med låg og med meget ulækkert indhold – bl.a. også en mobiltelefon og bildæk. Men det mest ærgerlige er alle de poser med hundelorte. Så kære hundeejere - når I allige-

vel samler lortene op i poserne, kan I så ikke også tage dem med hjem i stedet for at efterlade dem i naturen. Poserne ligger der i lang tid til stor gene for alle os andre. Der blev samlet 106 kg affald - 15 kg jern, 112 dåser og 16 flasker. Det fylder helt godt på en trailer. En stor tak til alle der mødte frem, en stor tak til Rasmus fra Brugsen for drikkelse, en tak til bageren for en plade brunsviger og en tak til Skyttehuset for husly. Vi håber at se alle igen til næste år. Dagen bliver den 17. april, og vi starter på P-pladsen bag Brugsen kl. 10.00 og afslutter til kl. 12.00. Med venlig hilsen miljøpigerne!

Tid efter anden fortæller man os, at man skal holde sit fortov ryddet, så passage kan ske uhindret, og i trafikudvalget har vi år tilbage haft kommunens folk til at omlægge enkelte fliser, men der er også andre ting, der kan hindre passage, nemlig hække, der vokser ud over fliserne. Er man i tvivl, må man tjekke målene fra hegn til offentlig vej og altså ud med målebåndet. Planter man en ny hæk, skal det være så langt inde på egen grund, at den udvokset ikke vil rage ud over fliserne, og ellers må man beskære den i tilstrækkelig grad. Vejloven er ret omfattende, og der vil altid kunne henvises til vejlovens § 103. Det er ikke, fordi vi skal banke hinanden oven i hovedet med den, men den er da god at have som en rettesnor, hvis man er kommet lidt bagefter.

HJERTESTARTERNE Der findes flere slags af disse apparater. I Hammeren har man en, som leverandøren har givet god information om til beboerne i området, men den fra Trygfonden og opsat ved Superbrugsen savner vi vist at få en god information om. Det siges at være såre enkelt, men alt er jo let, når man kan det. Desværre kan vi ikke i dette nummer nå at indkalde til informationsmøde, men det bliver taget op i beboerforeningen snarest.

IGEN LOPPEMARKED I FDF AGEDRUP HUNDELUFTERNE Søndag d. 21. juni fra kl. 10.00 – 15.00 i Oldermandshytten

Lopper fra sidste loppemarked sælges sammen med eventuelt nytilkomne. Har du brugbare effekter, du gerne vil af med bedes du kontakte Jan Vennekilde for afhentning, tlf. 29720020 eller janvennekilde@gmail.com Lopper fra sidste loppemarked sælges sammen med eventuelt nytilkomne.

Nr. 124 - JUNI 2015

Til oplysning for de hundeejere, der ikke allerede ved det, kan fortælles, at der i det lille skovstykke ved siden af H.C. Andersen Skoven findes et indhegnet stykke, som betegnes som Hundeskoven. Her må hundene så løbe frit omkring og kan således afleveres alle deres efterladenskaber uhindret. Det må da være et slaraffenland for hundeejere/ -elskere, når man ikke behøver at føre dem i snor.


BRIAN LYKKE VAR KANINEN I HATTEN!

9 Billetsalget til Odense Sommerrevy 2016 er i gang. Lars Arvad sejled’ op ad åen sammen med Anker Boye, Jane Jegind, Steen Møller, familien og en række honoratiores, mens sprællemanden Brian Lykke tog bilen hen til den røde løber på Engen. Af Erik Schmidt Af revystjernerne var det kun komikeren Brian Lykke, der dukkede op til Odense Sommerrevys stort anlagte kickoff-arrangement. Det foregik på Odense Å og på Engen ved Fruens Bøge, der altid har været midtpunkt for den folkelige underholdning i Odense. Resten af holdet er sat, men ikke offentliggjort. Op ad Odense Å afslørede Lars Arvad, at han i respekt for revytraditionen gerne vil forny den ved at bygge bro mellem den klassiske revy, stand-up-scenen og sati-

ren. Det giver mening med Brian Lykke som comedyfrontfigur. Han skal nok trække nogle unge ud af hulerne. Spændende er det, hvem han skal sparre med. Lars Arvad blev bakket op af byens borgmester, der gennem Odense&Co. har sponsoreret revyen med i alt 1.7 mio. kr. fordelt hen over tre år. Der skal sælges 12-15.000 billetter, så det er nødvendigt at kunne tiltrække publikum fra hele landet med en revy, der skal løfte sig højt i revylandskabet. Billetter på www.odensesommerrevy.dk eller 70707032 AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole 1976-78

ÅBENHEDEN OG DET DEMOKRATISKE SINDELAG Det var ikke alle skoler, der havde åbenhed omkring økonomien og fagfordelingen. Men det var der takket være Viggo Tarp og Carl Lindberg. Dette førte til, at der fra lærernes side udvistes stor ansvarlighed, skriver Ib Holdt Af Ib Holdt, lokalhistoriker

Sandheden er, at mange skoleledere sad på deres kontorer og tronede. De lærere, som førte sig frem, var dem bevidst, de mere ydmyge og beskedne, som ofte er blandt de dygtigste, trådte i baggrunden. At dette kunne realiseres på en overbelagt skole med helt uhørte lokaleproblemer, skyldtes efter min mening Viggo Tarp og Carl Lindberg-Neielsens åbne og demokratiske sindelag.

Ingen er i dag i tvivl om, at der spares alle vegne, ikke mindst på skoleområdet. I slutningen af 70’erne blev der også sparet, men slet ikke som i dag. Et par gange hvert år forelagde Carl Lindberg-Nielsen regnskabet, det løb rundt, og samtidig forelå en prognose for næste halve år. Her kunne lærerne give deres bifald tilkende eller brokke sig. OPDELING AF SKOLEN? Det var ikke alle skoEfterhånden var antallet af læler, der havde denne åbenrere på skolen så stort (ca. hed omkring økonomien og 40), at ordentlige drøftelser på styringen af samme. Dette lærermøderne var indskrænIb Holdt førte så også til, at der fra Lokal krønikeskriver ket. Der opstod nu et ønske lærernes side udvistes stor om at få skolen delt op i minansvarlighed med de betrodre enheder. ede midler. I efteråret 1977 skulle alle lærere På de fleste skoler gik hver enkelt på weekendophold på Esbjerg Højlærer før fagfordelingen til ledelsen med skole. Der var ét punkt på programmet: ønsker til næste års skema og sam- „Samarbejde og kommende opdeling arbejdspartnere. På Agedrup Skole af vores skole.“ havde vi en „åben fagfordeling“, det vil Diskussionen var livlig, og der var sige, at på et møde fremkom man med nok at tage med hjem og tænke på, også sine ønsker. Det lægger en dæmper på, skolenævnet var meget interesseret i sahvor egoistisk man vil være bekendt at gen. Der var mange muligheder at føre sig frem. komme videre med. Den 4/3 1978 skulle der være „PæÅBENT OG DEMOKRATISK SINDELAG dagogisk dag“. Der var indbudt to skoJeg havde i disse år en del kursusvirk- leinspektører med erfaring i emnet fra somhed rundt om i landet, og havde deres skole. derfor rig lejlighed til at snakke med 1. Skoleinspektør Holm Mortenkolleger fra andre skoler. Nogle ville slet sen, Stavnshøjskolen i Farum ville tale ikke tro på, hvad jeg fortalte. Der var om erfaringer med en vandret opdeling skoleledere, der nærmest var forfær- af skolen. dede over „de uansvarlige tilstande i 2. Skoleinspektør Henning Blix, Agedrup“. Skovparkskolen i Nyborg om erfarinNr. 124 - JUNI 2015

Viggo Tarp, der var skoleinspektør indtil 1989. Tarp og hans trofaste viceinspektør, Carl Lindberg-Nielsen, ledede skolen med stor åbenhed og demokratisk sindelag.

ger med en lodret opdeling. Skolenævnet var indbudt til dagen. POLAROIDKAMERAET

Ved juletid 1977 var der 4.400 kr. på kontoen til ekstra AV udstyr. Der blev købt et polaroidkamera, en kassettebåndoptager og en overheadprojektor. Og der var penge til overs! Det var ganske nyt i klasserne med disse ting. I dag har de helt udspillet deres rolle. Sidst i 70’erne var det helt galt med gymnastikundervisningen, så det endte med at 6.-7. klasserne cyklede ned til Seden og havde så dér motion i den nye Fjordagerhal. Det lettede noget på trykket. Ligeledes skete der i de små klasser noget man kaldte „ikke-fagdelt-undervisning“. Den slags skulle man søge om. Skolevæsenet gav lov. Dog skulle kristendom ud af det ikke fagdelte. Det blev det så. FRA HJØRRING TIL TØNDER

Der skete meget i de år. Der kom gule hæfter med undervisningsvejledninger i stort set alle fag. Hver skole fik tre sæt, så stod de der på lærerværelset. Der kom jo også nye lærebøger, og man regnede selvføl-


gelig med at forfatterne til disse var godt inde i stoffet. Jeg kørte i de år landet tyndt fra Hjørring i nord til Tønder i syd for at anskueliggøre for dansklærere, hvad man forventede af dem efter de nye fagplaner. Der var vide rammer. Der var en lærer i Bellinge som til 9. klasses eksamen opgav at have beskæftiget sig med „Domkirken i Odense“ med „et udvidet tekstbegreb“. Klassen havde fotograferet kirken i al slags vejr og fundet tekster til dette. Fantasien satte ingen grænser. Denne lærer blev senere ministeriets konsulent i faget dansk. Det var under Ritt Bjerregaard som undervisningsminister. BRYDNINGSTID

70’erne var på mange måder en brydningstid i skolen. Der udkom børnebøger med titler som „Kammerat Jesus“, „Ole og fabrikken“, „Peder Fidus“, det var Karl Marx for mindre børn. Forfatteren Bent Haller skrev ungdomsbøger „Katamaranen“ og „Sabotage“, bøger som Thisted Kommune forbød på deres biblioteker. Der var højere til loftet her på Fyn. Den daværende leder af Den fælles kommunale udlånssamling i Odense, Richard Tolstrup indbød til et større møde for skolestyrelserne på Amtscentralen på Holsedoreskolen. Han havde hyret mig til at gennemgå seks af disse kontroversielle bøger. Mange lærere ønskede jo at arbejde med bøgerne. Viggo Tarp og Hanne Jacobsen var også derinde. Mødet forløb nogenlunde fredeligt, bøgerne var ikke særlig gode, vi købte bøgerne til udlån, de blev ikke læst til laser. I ramme alvor mente nogle af den nye børnelitteraturs fortalere, at Astrid Lindgren bare var et tidsfænomen, ganske af sig selv ville glemselen begrave hendes værker, og om en generation eller deromkring ville der være helt andre kager på bordet. Ak,ak Emil fra Lønneberg fik virkelig tørt på, han var jo det borgerlige Sveriges lille stræber, en minirepræsentant for det svenske borgerskab.

Ham kunne venstrefløjsstormerne bestemt ikke lide. Skolebiblioteket havde i de år gode økonomiske betingelser. Vi lånte virkelig mange bøger ud. Børn læste i 70’erne gennemgående langt mere end i 90’erne, da jeg sluttede min karriere. PASTOR WENDELBOE MED I FAGUDVALG

Der skete mange ting i disse år. Vi nedsatte fagudvalg i alle fag. Vi havde også et i Kristendom, og Hanne Jacobsen fik den idé, at vi skulle invitere pastor Wendelboe med, han måtte da være ekspert. Det udviklede sig til en mindre studiekreds med Wendelboe, Elly Tarp, Hanne Jacobsen og mig. Vi fik lavet en fagplan for hele skoleforløbet, som Wendelboe renskrev. Intentionerne var gode, og det lille udvalg fik bestemt meget ud af det. Efter nogle år var hele arbejdet glemt. Lærerne lånte sæt fra udlånssamlingen. Det er nu en gang lettere med en bog, man kan gå frem efter.

VINTERFERIE OG BAL I FORSAMLINGSHUSET

Bullerup var opbygget i 60’erne og begyndelsen af 70’erne, og folk havde brugt deres sparepenge til etableringen. Velstanden steg under sloganet „Gør gode tider bedre“. Alt gik hurtigt, så nu længtes man virkelig efter at føle ungdommen og skienes swirp, swirp på vej ned ad de norske fjelde. Der opstod en veritabel Fleksnes higen efter Norge og sne og fut og fart på fjeldet. Skolestyrelsen foreslog „Indførelse af vinterferie“. Lærerne stemte også for ferien. Afstemningen var 16 for og 12 imod og 6 blanke stemmer. Så fik skolestyrelsen etableret en forældreafstemning, hvis resultat nærmest var uafgjort. Med dette resultat mente skolestyrelsen ikke de kunne anbefale indførelse af vinterferie. Det kom så senere. Jeg kunne høre det helt ovre i mit hus på Agedrupvejen, når der var bal i Forsamlingshuset.

11

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


DAGPLEJEDAG PÅ AGEDRUP PARK 13 dagplejere med hver 4 små børn fra Agedrup, Bullerup og Seden Syd var alle mødt sammen med en del forældre og bedsteforældre Af Ole H. Christiansen De små tumlede hjemmevant på de små medbragte rutsjebaner og vipper.

Dagplejer Marianne Pedersen tog sig af fællessang med små sange, som børnene kendte.

12

Nr. 124 - JUNI 2015

Som altid blev dagplejedagen afholdt den 2. onsdag i maj, og Agedrup-BullerupBoldklub (ABB) havde været så venlige at låne dagplejerne deres område med klubhus og det hele til formålet. Der er 13 dagplejere med hver 4 små børn i vort område (Agedrup, Bullerup og Seden Syd), og de var alle mødt sammen med en del forældre og bedsteforældre. På de små rutsjebaner og vipper, der var medbragt, så man de små rollinger tumle sig hjemmevant. Dagens tema var indianere, og børnene var derfor med på at blive udklædt delvis som små indianere, men heldigvis i deres gode, varme dragter, da det jo stadigvæk er køligt vejr, når solen ikke lader sig se, og det gjorde den kun glimtvis. Men det var ikke kun leg, for såvel Superbrugsen som bageren, der stillede små lækkerier til rådighed for arrangementet, og det var man naturligvis meget taknemlige for. Det blev et par rigtig hyggelige timer med et mylder af børn og voksne, der oksede bagefter og måtte trøste, når trætheden begyndte at gøre sig gældende. Når man ser dagplejebørn sammen, er de meget frie i deres leg, men de ved godt, hvor der er trøst at hente. Der var et par voksne (Knud og Flemming), der stod for noget af det praktiske, mens Marianne Pedersen og andre dagplejere tog sig af resten, deriblandt fællessang med små sange, som børnene allerede kender.


UNGE KNÆGTE VIL OP I SERIE-3 Det nye Herre serie-4-hold har p.t. kun tabt en enkelt kamp.

Af Michael Stengel Petersen Vi har igen haft et superforår, og som noget nyt har vi også skullet spille fodbold i weekenden med vores nye serie 4-hold. Det er gået over al forventning med vores unge knægte, som er fra 18 til 23 år. De har virkelig gjort et stort indtryk på formanden - både med hensyn til deres måde at være på og ikke mindst deres engagement og sociale adfærd for at blive en del af vores klub. Vi har her i foråret haft 25 hjemmekampe, og selv om vejret ikke rigtig har været med os, så har vi haft en masse tilskuere oppe og kigge fodbold, så det har igen bare været fantastisk at være en del af. Når jeg har det nye kampprogram for efterårets kampe, kommer det i AGEDRUP RUNDT, men man kan også besøge vores nye hjemmeside www.agedrupbullerupboldklub.dk og se kampprogrammet. Det blive nok først lagt ud i begyndelsen af august. ÉT NEDERLAG

Vores Super Oldboys, som spiller om mandagen, har i skrivende stund kun haft ét nederlag. Ellers har de gjort rent bord. Det nye 7-mands Platinhold, der også spiller om mandagen, er det også

gået godt. De vinder engang imellem og taber også i ny og næ, men hvis der i Agedrup og omegn er et par stykker, som kunne tænke sig at spille fodbold og have lidt socialt en gang om ugen, så ved jeg, at der er plads på holdet. Kontakt bare Lars Ingo eller formanden! Super Veteranholdet, som spiller om tirsdagen er p.t. ubesejret, men de mangler i skrivende stund to svære modstandere. Det er B1909 og ikke mindst vores lokale rivaler/venner fra Fjordager, så det ser også spændende ud! Vores sidste oldboyshold er vores Veteranhold, der spiller om torsdagen. De er også kommet fint fra start med en 3.-plads. Dette hold mangler dog et spændende lokalopgør mod Munkebo, som også er kommet flot fra start. Det nye Herre serie-4-hold har p.t. kun tabt en enkelt kamp. Det har været lidt svært at vinde hjemme, men her lørdag i uge 21 fik holdet sin første hjemmesejr. Det var mod B67, som fortjent blev besejret med 4-3. Der venter et spændende efterår, hvor holdet skal forsøge at komme videre til slutspillet om oprykning til serie-3, hvilket er deres store mål. Vi vil gerne her i ABB ønske alle en god sommer med et forhåbentligt superflot vejr. Vi ses igen på Agedrup Park til august!

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen Lars Engstrøm Torben Abrahamsen Jacob Korsgaard Lars Ingo Andersen Anders Hauerholt Holdlederne

4091 5497

3025 8697 2927 5230 2033 3095 6025 2714

0316 0498 0637 3436 9232 6049

Super oldboys - mandag Søren Grønning Henrik Clausen

2598 0207 2830 0500

Platinhold - mandag Lars Ingo Andersen Flemming Kristensen

6025 9232 2837 3970

Super veteran - tirsdag Lars Engstrøm

5230 0498

Veteran - torsdag Lars Kampf Jens Mattson

6046 1505 3025 8697

Herre serie 4 - weekend Anders Hauerholt

2714 6049

Nicolai Sohn Ankersen

5361 8021

13

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98 info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 124 - JUNI 2015

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

DRUDS TØJ TIL HAM OG HENDE Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dydensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

bullerupsvommebad.dk

AR

Bullerup Pub’en Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


Foto: Hans Vennekilde

Bagest f. v.: Christopher T. Pedersen, Jonas M. Andersen, Jakob Voldsgaard Jensen, August Redtz Jensen, sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen. I midten f.v.: Mikkel R. Dansted, Lea Blyn, Helene L. Pedersen, Cecilia Westh Andersen, Cecilie L. Jocic, Mathilde H. B. Larsen. Forrest f.v.: Frederikke H. Engstrøm, Felicity Munkebo Naldal, Ida H. Johnsen og Ditte Madsen.

KONFIRMATIONEN I AGEDRUP KIRKE 2015 16

Bagest f.v.: Nicolai Kjær Hansen, kirkesanger Annie Leth, Patrick Stærmose, organist Kristin Lomholt, David Boberg, sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen, Bjørn Petersen. Forrest f.v. Adelisa Visnjic, Helene Petersen, Simone G. Bejstrup, Freja M. Aastrup Hansen, Laura S. Vittrup, Lærke D. Madsen, Emilie S. R. Andersen, Michelle A. Dahl og Mathilde Just.

Nr. 124 - JUNI 2015


AFFALDSINDSAMLINGEN 2015

Konfirmand Helene L. Pedersen foretrak tilsyneladende et transportmiddel uden hestekrĂŚfter af den ene eller den anden slags!

KONFIRMATIONEN I AGEDRUP KIRKE 2015 17

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

AR 18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 124 - JUNI 2015

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer

- TV-værten Sebastian Klein smurte madpakker med 3. klasserne

SMØR DIN MADPAKKE MED SEBASTIAN Formålet med arrangementet var at inspirere børn og unge til at lave sunde madpakker. Undersøgelser viser nemlig, at kun 4% af de danske børn er med i køkkenet derhjemme.

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Agedrup Skole havde besøg af den populære TV-vært Sebastian Klein, der sammen med skolens 3. klasser gik på opdagelse i ”madjunglen” for at få sjove, udfordrende og lærerige oplevelser med mad. ”Smør din madpakke med Sebastian” er en populær lokal aktivitet, hvor Sebastian Klein smører madpakker med børn. SUNDE MADPAKKER

Formålet er at inspirere børn og unge til at lave sunde madpakker. Undersøgel-

ser viser nemlig, at kun 4% af de danske børn er med i køkkenet derhjemme. Aktiviteten foregår i samarbejde med SuperBrugsen Bullerup og uddeler Rasmus Rose, der ligeledes leverer alle råvarerne til projektet. I løbet af dagen skulle børnene igennem tre stationer, hvor de henholdsvis skulle lave æggesalat, torskerognssalat samt smage og afprøve skæve smagskombinationer i ”Opdagelses-stationen”. Opdagelses-stationen blev styret af Sebastian der på humoristisk og provokerende vis fik udfordret børnene til at smage på alt fra sardiner til chili.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Ole Klitgaard (souschef) Claus Toft (lærer) Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

19


NYE LEGEREDSKABER PÅ VEJ ELEVER MØDTE Planlægning af det nye skoleår. 4 lærere stopper. Skolepatrulje i Legoland. Elevrådet møder rådkvinde. Nye legeredskaber. Af Mohammed Bibi, skoleleder ET NYT SKOLEÅR

mune takke dem alle for mange års tro tjeneste, og jeg vil ønske Helge, Kai og Birgit et godt otium. De har alle tre sat deres helt tydelige aftryk på Agedrup Skole – og for det stor tak!

20

Mohammed

Skoleåret går snart på hæld - og for afgangseleverne venter sommerens afgangsprøver og de grønne borde forude. Men der er mange gode minder at SKOLEPATRULJEN I LEGOLAND holde fast i - fx skolens 50 års jubilæ- 37 skolepatrulje elever fra 8 klasse drog umsfest, som et af årets helt store høj- tirsdag d. 28/4 til den årlige belønningsdepunkter, og som måske allerede sy- tur til Legoland. Humøret var højt og alle glædede sig meget til at prøve så meget nes langt væk. Skoleåret 2014-2015 har været et som muligt. Vejret var kanongodt, og alle begivenhedsrigt år med mange forandrin- havde en fantastisk dag. ger, en ny skolereform og nye ELEVRÅDET I BYRÅDET arbejdstidsregler for lærerne. Jeg kan se, at vi på Agedrup Skole Torsdag den 30. april var skolernes har haft et rigtig godt, men også rygende elevråd på Odense Rådhus for at møde travlt år. Vi har gjort os mange lærerige rådmand Susanne Crawely Larsen og erfaringer, og dem tager vi med os i det drøfte, hvordan elevrådet kan medvirke nye år. Personalet har modigt, dygtigt og til, at skolens tilbud bliver endnu mere professionelt samarbejdet om opgave- inspirerende og af høj kvalitet for alle. løsningen, og vi har haft en undersøgende NY LEGEREDSKABER tilgang til mange spørgsmål. Vi har fx foretaget prøvehandlinger Skolen har de sidste par år søgt om og inden for skolereformens konkrete te- fået bevilget en hel del penge fra Odense maer, „målstyret læring“, „Lektiehjælp/ Kommunes legepladspulje, og nu kan vi fordybelse“ og „bevægelse i undervis- høste frugterne af dette arbejde. ningen“, og det er min klare forventning, I de næste uger vil skolen få leveret at vi nu vil anvende erfaringerne fra dette og monteret vores længeventede legearbejde til at løfte kvaliteten endnu mere. plads. Den vil bestå af forskellige lege-, Planlægningen af det klatre- og balanceredskaber nye skoleår er i fuld gang, samt gynger til de yngste. INFORMERER og i løbet af de komVi har også fået bevilget mende dage forventer vi en supersmart Parkourbane at offentliggøre næste års til de mellemste og ældste teamsammensætning og elever. Parkourbanen vil klasseskemaer på blive leveret i juni måned. ForældreIntra. Sidst men ikke mindst skal vi også beklæde vores asPERSONALENYT falterede fodboldbane med kunstgræs til gavn for skoVi har pr. 1. juni sagt farvel til Helge Rasmussen og Claus Toft, lens og lokalområdets børn og unge. og den 30. juni skal vi tage afsked med Kai Holm og Birgit Johnsen. AFGANGSPRØVER OG DIMISSION Claus ønskes held og lykke med De mundtlige afgangsprøver afholdes i det nye job som viceskoleleder på Ker- perioden 1. juni – 19. juni, og i år skal teminde Byskole. Helge, Kai og Birgit afgangseleverne til mundtlig prøve i har valgt at gå på pension. Det er fire dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, skønne mennesker og dygtige lærere, idræt og kristendomskundskab. Dimissionen i år bliver afholdt onssom vi siger farvel til. Jeg vil på vegne af skolen, lokalområdet og Odense Kom- dag den 24. juni kl. 19.00. Nr. 124 - JUNI 2015

RÅDKVINDEN Af elevrådsformand Freja Krogh Kaspersen

D. 30. april var alle elevrådene i Odense inviteret til debat hos rådkvinde Susanne Crawley. Jeg selv deltog sammen med Malthe Dreisig Thygesen i mødet, og vi havde en meget lærerig og øjenåbnende formiddag. På mødet snakkede vi blandt andet om, hvordan de forskellige skoler har løst opgaven med valgfag og lektiecafé, bevægelse i undervisningen, hvordan det fungerede med vikardækning, og om interessen for et fælleselevråd, som snart vil blive oprettet i Odense Kommune. For mig var det utroligt interessant at høre, hvordan de forskellige skoler har taget imod skolereformen, og hvordan man fik den til at fungere. Som elevrådsformand ønsker jeg den bedste skole for alle elever, og der var mange gode idéer, som jeg vil give videre til den næste formand, så også Agedrup skole kan få den bedste oplevelse med den nye reform. Emnet omkring manglende penge i de odenseanske folkeskoler blev også bragt på banen. Og her blev det hurtigt meget tydeligt, at der er et reelt problem. De fleste skoler føler sig pressede, og det er også noget vi elever kan mærke. På nogen skoler var det manglende eller dårlige faciliteter der var problemet, på andre haltede det med vikardækningen og igen andre manglede penge til nye lærebøger. Som elev på Agedrup Skole kan jeg også mærke besparelserne. Det synes jeg er synd. Vi vil som elever gerne have den gode og lærerige undervisning, men hvordan skal vi få det, hvis vores bøger er forældede og i nogle tilfælde forkerte, vi ikke kan få vikarer, når vores lærere er på kurser for at dygtiggøre sig, eller hvis vi ikke har de faciliteter, der skal til, for at opnå spændende undervisning og det gode skoleliv.


EN TRYGGERE SKOLEVEJ

Midlertidig cykelsti testes med henblik på varig løsning

dringer ved skolen. Vejlukningen er 8.A’s signal til forældrene om nødvendigheden af en mere cykelvenlig skolevej. Projektet skal teste løsninger på problemer som ansatte, elever og trafikudvalg har peget på. Især skal der afprøves en løsning på problemet, med parkerede biler på fortovet om eftermiddagen og generel utryghed om morgenen, når cyklister cykler på kryds og tværs. TEST AF CYKELSTI

En midlertidig dobbeltrettet cykelsti i den ene side af stikvejen skal testes i en periode på ca. 6 uger.

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Tirsdag den 12. maj blev stikvejen ind til skolen lukket. Årsagen til dette var at

8.a i samarbejde med konsulentvirksomheden Trafik i børnehøjde har set på, hvordan man kan løse trafikale udfor-

Projektet blev indviet med en række aktiviteter for at gøre opmærksom på behovet for en ny adfærd. En midlertidig dobbeltrettet cykelsti i den ene side af stikvejen skal testes i en periode på ca. 6 uger. Vejdirektoratet har givet omkring 15.000 kroner til projektet på skolen, og pengene skal blandt andet bruges til at opstille et midlertidigt anlæg. Hvis anlægget virker efter hensigten, har Odense Kommune lovet at se på mulighederne for at sætte et permanent anlæg op.

SKOLEBESTYRELSEN GODKENDER IKKE BUDGETTET

Medlemmerne enige om at arbejde for politisk opmærksomhed om behov for flere ressourcer Af Vicki Møberg Torp på vegne af skolebestyrelsen Folkeskolerne i Odense er økonomisk trængte. På bare fire år har byrådet pålagt os besparelser på 25 %, og det har store konsekvenser for vores muligheder for at drive Agedrup Skole inden for folkeskolelovgivningens rammer. Der er simpelthen ikke penge nok. Derfor har skolebestyrelsen besluttet ikke at godkende budgettet. I praksis betyder det ikke noget, skolen fungerer som vanligt. Men vi ønsker som skolebestyrelse at gøre byrådets politikere opmærksomme på, at besparelserne nu har for store konsekvenser for vores børns uddannelse. F.eks. er der ingen penge til at indkøbe Cromebooks eller lignende, så vores lærere og pædagoger rent faktisk kan

arbejde med it i undervisningen. Vi har meget begrænsede muligheder for at arbejde ordentligt med inklusion og særlige indsatser for både læsestærke og læse-svage elever. Og budgetterne gør det ikke muligt at etablere de fysiske rammer, der skal til for at understøtte folkeskolereformens krav om en varieret skoledag, hvor alle børn får udfordringer, så de bliver så dygtige, de kan. HOLD ØJE MED FORÆLDREINTRA

Som vores elevrådsformand Freja Krogh Kaspersen gør opmærksom på i sin artikel, er besparelserne heller ikke gået hen over hovedet på vores børn. Som skolebestyrelse er vi enige om at arbejde for politisk opmærksomhed på, at vi har brug for flere ressourcer. Odenses skoler ligger nu i bunden af de danske

skoler, når man ser på, hvor mange penge der bruges per skoleelev. For bare fire år siden befandt vi os i midten. Vi har indledt samarbejde med skolebestyrelserne for de øvrige 35 folkeskoler i Odense, da vi alle er i samme båd. Men hvis vi skal råbe politikerne op, får vi brug for alle forældres hjælp! Hvis du er forælder til et barn/børn på Agedrup Skole, er det derfor vigtigt, at du holder øje med Forældreintra, hvor vi løbende kommunikerer om emnet og aktiviteter. Og du er selvfølgelig også mere end velkommen til at komme med forslag til initiativer! Som skolebestyrelse er det nemlig forsat vores ambition at arbejde efter skolens vision om, at maksimere alle elevers læring og dannelse ved at sikre trygge, inspirerende og udfordrende læringsmiljøer og -fællesskaber. AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

SKT. HANS-AFTEN SKRUMPER

Festen holdes også i år men aktiviteterne neddrosles på grund af manglende hjælp Af Greta Nielsen, heks

22

Heksefonden har haft møde for at diskutere hvordan/hvad. Sct. Hans aftenprogrammet for 2015 skal/kan være. Heksefondens kræfter svinder ind, som vi bliver ældre. Vi har forgæves anmodet områdets beboere om at give en hjælpende hånd med afvikling af Sct. Hans aften - desværre uden held - trist. Jeg forstår det ikke, da denne aften er en fin anledning til at mødes for både børn og voksne, og der kommer mange. Formålet med Heksefonden er bl.a. at samle så mange penge ind, at der kan doneres et beløb til f.eks børn, kommende projekter eller lignende. Jeg tror bestemt ikke, at områdets beboere overhovedet er klar over, hvor mange timer vi pensionister har brugt hvert år (vi har dog lige fået to nye i ASB - en ung dame og en voksen mand - hurra for det). Evtentuelle nye hjælpere i Heksefonden har brug for oplæring. HER ER NOGLE OPGAVER

Her er et par eksempler på arbejdet. Udsendelse af breve til eventuelt kommende sponsorer om at give en gave til til tombolaen + at oplyse de datoer, vi hekse kommer forbi for evt. at afhente det donerede. Så skal det hele pakkes pænt ind og der skal sættes numre på - skrives på gevinstlisten og sponsorlisten. Efter Skt. Hans-aften sendes et takkebrev til sponsorerne. Som alle sikkert

godt kan forstå, så er det blevet os for meget. TOMBOLAEN DROPPES

Heksefonden har derfor besluttet at droppe tombolaen i år (vi har ikke kræfter til det). Borde og stole spares væk (det er for dyrt). Det er stadigvæk gratis at deltage om aftenen (åbner kl. 19.00) og få gratis snobrød. Underholdning til børnene er der ikke penge til, da vi har måttet droppe tombolaen. Der kan stadigvæk købes slik + popkorn + sodavand + øl + kaffe og fiskedam. Skt. Hans aftens formiddag kommer den berørte børnehave kl. 11.00 med Heksen, som sættes på bålet. Familie og pædagoger er velkomne. LAD EGNE ØL BLIVE HJEMME

Rideklubben kommer med to ponyer, og det er gratis med en ridetur. Heksefonden uddeler mange gratis popkorn. Dog må man gerne have sin egen madpakke med + lidt vand og måske et siddetæppe.

Nr. 124 - JUNI 2015

En stor opfordring til alle: Lad nu jeres egne øl blive hjemme og støt i stedet Heksefonden. Det er meget beskæmmende at samle alle de tyske dåser ind bagefter. Hjælp os med at få en god Skt. Hans aften. Husk, der skal også ryddes op bagefter!


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

BANKERNES SERVICE Forleden var Vladimir og jeg i banken for at få klaret et problem med vores konto, og det gik godt nok gelinde, men det tog dog sin tid. At finde en afdeling, hvor de har folk, der har forstand på de dele, i hvert fald i Danske Bank, det kræver sin mand, men vi fik samtidig en oplevelse, som man skulle tro ikke fandtes i dag. En lille kone kom med sin rollator og skulle hæve sin folkepension på sin konto, og det var bestemt ikke gratis. 40 kroner måtte hun pænt betale for at få sine egne penge. Ikke nok med det, men hun skulle da også bevæge sig den halve by rundt for at komme der ind. Så kunne man selvfølgelig bede

Kære Olivia Umiddelbart ville jeg svare, at konen måtte finde en anden bank, hvor man kunne give hende mere service og tilmed gratis, da det ikke kan koste så meget at skulle udbetale kontanter til et fåtal af kunder. De fleste hæver jo pengene i en automat, så det må bestemt være et fåtal af kunder, der skal have kontanter i selve banken. Jeg har i telefonen talt med såvel Danske Bank som Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank. I de to sidste er der ikke problemer med at hæve kontanter, uden at det koster noget ekstra, og det er også gratis at have en konto. Renter får man jo ingen af nogen steder. Dog får jeg selv 2 % i BRF-kreditforeningen endnu. Det er klart, at bankerne skal tjene penge for at kunne bestå, men det er vel heller ikke gratis at låne penge i

hende om at bruge en pengeautomat, men selv det var åbenbart også problematisk for hende, for al det teknik var heller ikke hende, og der er ikke så mange automater tilbage, efter at man har lukket alle filialerne rundt i Storbyen Odense. Kan det virkelig være rigtigt, at man skal betale for at få sine egne penge, og så er det ikke engang gratis at have en konto, mens banken låner pengene gratis af deres kunder. Hvad skulle konen gøre? Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

banken, så rentemarginalen må kunne betale udgifterne. Til daglig bruger de fleste deres Dankort, og skal de endelig have kontanter, vil de fleste forretninger gerne udbetale flere tusind kroner til kunderne, for de skal på deres side også betale bare for at aflevere overskud af kontanter til banken. Ja, det er noget værre noget. Det var noget nemmere i gamle dage, før verden gik af lave. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Skovhaven 85, 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 30145950 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Bestyrelsesmedlem Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 - emen@youseepost.dk Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, Agedrup 51 85 50 13 - d_reinberg@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, Agedrup 66 10 88 09/ 23 47 97 19 bakman@post.tele.dk Bestyrelsessuppleant Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 2635 1031 - gretanielsen@gmail.com Bestyrelsessuppleant Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

23


KIRKEBLADET JUNI 2015 NR. 4 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 2015/2016 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

VAND PÅ KIRKEGÅRDEN? Tre vandposter er nedlagt på grund af tæring. Der arbejdes på at skaffe midler til nye.

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet På grund af tæring af vandrør på kirkegården er de 3 vandposter blevet nedlagt. Vand kan nu hentes fra vandhanen ved kirkegårds-toilettet eller ved den nye

24

vandhane ved graverhuset. Begge vandhaner er ved indgange, og der er opsat stativer med vandkander. Menighedsrådet arbejder på at skaffe ekstra bevilling til nye vandposter på kirkegården.

PROBLEMER MED DYR PÅ KIRKEGÅRDEN

Umuligt at holde rådyr væk fra kirkegården

AF Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Efter flere forgæves omplantninger af forårsblomster på kirkegården opgav gartnerne kampen mod sultne rådyr.

Efter flere forgæves omplantninger af forårsblomster på kirkegården opgav gartnerne kampen mod sultne rådyr. Hornvioler er åbenbart rådyrenes livret - og at holde dem væk fra kirkegården er en umulig opgave. Plantning af sommerblomster fremrykkes derfor med en måned og vil ske snarest.

Nr. 124 - JUNI 2015

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i det næste skoleår udleveres inden sommerferien til de nuværende 6.-klasser på Agedrup Skole enten af mig eller af klasselærer, når jeg aflægger de kommende konfirmander et besøg i klasserne tirsdag, den 9. juni. Tilmeldingen afleveres/sendes inden sommerferien til kirkekontoret med kopi af dåbs-/navneattest. Har man ikke modtaget en tilmelding, og skulle der i øvrigt være konfirmander i sognet, som ikke går på Agedrup skole, men ønsker at blive meldt til hos os, bedes man kontakte kirkekontoret snarest muligt. Den nye heldagsskole betyder stadig, at vi ikke længere kan bevare konfirmandforberedelsen i morgentimerne. Forberedelsen vil i stedet foregå tirsdage kl. 15.10-16.10 og ellers ligne tidligere forløb med forberedelse på hele dage efter aftale med skolen og formentlig også inkludere en aften eller to i løbet af forløbet. Efter ferien vil alle tilmeldte - dels via kirkebladet i „Agedrup Rundt“, men også pr. mail - få nærmere besked om opstart og forløb i øvrigt.


OPEN AIR HØSTGUDSTJENESTE

Høst-kirke-frokost Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes nemlig også i år til frokost. Denne koster kr. 25 pr. person, og beløbet går ubeskåret til Kirkens Korshær.

Auktion over medbragte gaver Søndag den 23. august kl. 11.00 - børnekoret medvirker Rigtig mange plejer at deltage i den udendørs gudstjeneste.

Pengene herfra vil ubeskåret gå til Kirkens Korshær I forbindelse med frokosten holder vi auktion over medbragte gaver. Man opfordres derfor til at medbringe et høstoffer, som det kaldes med et gammelt ord. Det kunne være en pose tomater, kartofler, æbler, blomster; et bundt purløg eller persille. Måske en kage/pose boller, et stykke sæbe eller et dejligt glas marmelade? Du bestemmer! Der er mange muligheder på denne årstid, og alt er velkomment. Vi vil så holde auktion over de medbragte gaver, og pengene herfra vil ligeledes ubeskåret gå til Kirkens Korshær. Auktionen plejer at være en sjov del af denne søndags arrangement samtidig med, at det giver et bidrag til et godt formål.

Det er sanseligt og anderledes at være sammen under åben himmel.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Traditionen tro vil vi atter fejre høstgudstjenesten i det fri omgivet af nyhøstede marker. Vi har i år valgt at lægge høstgudstjenesten lidt tidligere, da meget allerede er høstet sidst i august. Ellers er det, ligesom vi plejer og forhåbentlig med rigtig mange deltagere, også akkurat som vi plejer. Det er sanseligt og anderledes at være sammen under åben himmel, og det er efterhånden en del år siden, vi måtte rykke indendørs på grund af regn. Er vejret ikke med os, går vi indenfor og holder gudstjenesten i sognegården, men lidt blæst hører med. Gudstjenesten finder sted bag ved Sognegården, Agedrupvej 12. Vi

sidder på klapstole, alteret er lavet af halmballer, og salmebøger, dåbsfad, brød og vin er taget med udenfor til den ’rullende’ altergang. Et stort trækors vil også være på plads bag alteret, lavet af FDF Agedrup, som også deltager i gudstjenesten. Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en meget gammel skik med evig ung mening. For vi er sammen for at takke og lovsynge Gud for, at vi er til og har hinanden. Vi vil synge de kendte høstsalmer, og kirkesanger Annie Leth vil synge en solo, der passer til dagen. Vi håber, at rigtig mange også i år vil finde vej til en høstgudstjeneste i det fri og den efterfølgende kirkefrokost.

KONFIRMATION 25 2016 2017

2018

Konfirmation 2016: 7.A: St. Bededag den 22. april 7.B: Søndag den 24. april

Konfirmation 2017: 7.A: St. Bededag den 12. maj 7.B: Søndag den 14. maj

Konfirmation 2018: 7.A: St. Bededag den 27. april 7.B: Søndag den 29. april

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


KÆRLIGHEDENS VEJ Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsens konfirmationsprædiken i uddrag LENES PRÆDIKEN Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

26

I dag er en stor og dejlig dag. Det er det, for vi er til konfirmation i Agedrup kirke, og her sidder 14/13 skønne unge mennesker som det hele drejer sig om. I skal i dag bekræftes i den kristne tro og selv stå ved, at I tror eller gerne vil tro på Gud. Og dagen i dag er jeres! OG hvor er I bare alle vildt smukke! I har vist aldrig set bedre ud end i dag. Alle sejl har også længe været sat til: Der er købt tøj, sat hår og lakket negle. Der er dækket borde, lavet mad, skrevet sange og taler, og pakket gaver ind – så alt er klart til jeres fest – jeres dag – og dagen er dejlig lang endnu. Vi er først lige begyndt. Kristin, jeg og også Annie har jo haft glæden af at følges et stykke af vejen sammen med jer OG I har været en særlig årgang. For godt nok er I alle forskellige, men I har det til fælles, at I er så rare at være sammen med. I er nysgerrige, imødekommende, tillidsfulde og gode til både at kommentere og at høre efter. Men måske det er lidt svært i dag, for det hele bobler jo indeni af forventning, og så lever tankerne let deres eget liv. (...)

jo ikke, selvom løsrivelsen er i fuld gang. Det er naturligt at modnes, også selvom dørene måske lukkes vel hårdt indimellem. Det er livsvigtigt at finde sig selv og træde i karakter som menneske. Også dét fejrer vi i dag, hvor I officielt træder de første skridt ind i de voksnes rækker! Dåbsbefalingen, som jeg læste fra alteret for lidt siden, handler også om bevægelse: Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn, siger Jesus til sine disciple som det allersidste på jorden. Når det er vigtige ord i dag – her 2000 år efter de blev sagt – er det jo, fordi dåben og konfirmationen hører sammen. I dag gentager I det ja, jeres gudfar eller -mor sagde for jer, da I blev døbt! Og i dag hvisker Gud kærligt sit JA i øret på jer, når I knæler oppe ved alteret om lidt. Ja - ja, du er og vil altid være mit elskede lyse barn. MED GUD I HÅNDEN

Hele sit voksne liv var Jesus på vandring med sine disciple – og alt, hvad han

AT TRÆDE I KARAKTER SOM MENNESKE

Det er altid godt at standse op en gang imellem og se, hvor er vi lige, hvor langt er vi? Og konfirmationen er sådan en lejlighed, for i dag er en ny etape på jeres livsvej begyndt. Selvfølgelig er I hjemme nogle år endnu. I har pligter bevares! men vil helt sikkert også gerne vartes op lidt endnu. Det var på oldefars og måske farfars tid, at mange rejste hjemmefra dagen efter sin konfirmation. – Det skal I Nr. 124 - JUNI 2015

sagde og gjorde, bekræftede og viste, at Gud er kærlighed og altid vil det gode. Og derfor sender han her disciplene af sted med det største budskab af dem alle: Kærlighedens budskab! Det budskab kan ikke standses, for det kan kærligheden ikke, og det vandrede langt, vidt og bredt, og det nåede også til os. I næsten 600 år er mennesker blevet døbt her i kirkens døbefont. Og har herfra bevæget sig ud på deres livs vandring med Gud i ryggen og i hånden. Og løftet fra dåben bærer igennem. Gud har lovet at være med os alle dage. Han holder om, ved, af og med os på livets vandring uanset hvor, hvordan, hvorfor og hvorhen vi bevæger os. Vi er altid i hans hånd. EN GAVE AT FØLGE JER!

Og vi har vandret et stykke af vejen sammen: I har været Kristin, Annies og mine „disciple“ siden september måned, hvor I har ’gået’ til præst. I har deltaget i gudstjenesten. I har her i kirken formuleret stærke, varme bønner, hvor især omsorg for jeres kære og glæden ved livet går som en rød tråd. Vi har været på pilgrimsvandring med Karen Marianne, hvor vi gik trosbekendelse og lærte, hvad det vil sige at bede med fødderne. Vi mærkede kroppen, fødderne og maven måske især. For ud over nadveren i skoven, fortærede I over 300 pizzasnegle! I var til Konfirmandevent 2015 i Odense og vandrede rundt i øsende regn i en kold januaraften. Men I var seje og fik også her det bedste ud af et ellers flot arrangement. I februar var Sultkaravanen på besøg, som i leg, billeder og ord tog os flere tusind kilometer til fattige kvinder i Afrika. Og nogle af jer vandrede ud søndagen efter og samlede penge ind til disse fattige kvinder for Folkekirkens Nødhjælp. Så er vi også gået påsken i Jesus’ egne fodspor på den 23 m lange påskeløber, der var lagt ud her i hele kirken. Vi har spillet stikbold, hvor man kunne blive levende igen, når man kunne fadervor og trosbekendelse. I har selv valgt salmer til i dag. Og: Ja, vi har fulgt hinanden på Facebook; snakket, lyttet, sunget, spist kage. Og: „Rigtig godt


-Jesus gik sin egen vej, men altid kærlighedens, sagde sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen i sin konfirmationsprædiken 2015, som vi her bringer i uddrag. Konfirmandernes liv sammenlignede hun også med en vandring og forsikrede dem om, at Gud er med hele vejen.

-Vi har vandret et stykke af vejen sammen, sagde Lene Bischoff-Mikkelsen til konfirmanderne. I har været Kristin, Annies og mine „disciple“ siden september måned, hvor I har ’gået’ til præst. I har deltaget i gudstjenesten. I har her i kirken formuleret stærke, varme bønner, hvor især omsorg for jeres kære og glæden ved livet går som en rød tråd.

gået!“ Det har været en oplevelse og en stor gave at følges med jer! KÆRLIGHEDENS SEJR!

Når man er på vandring, så møder man veje, der er ensrettede uden mulighed for at standse op eller vende om. Andre gange står man ved en korsvej, hvor man må tage stilling til, om man skal gå til højre eller venstre, ligeud, eller vende tilbage. Nogen gange gi’r det sig selv, andre gange synes det uoverskueligt. Jesus gik sin egen vej, men altid kærlighedens. Ingen kløft var ham for dyb, ingen sti var Ham for smal; ingen udfordring for stor - for han ville være, hvor mennesker - hvor vi – er, og være hos os, også når vi er faret vild og ikke aner, hvor vi skal gå hen. Jesus valgte til sidst ensomheden og smertens vej – fordi ingen veje skal være fremmed for os. Han blev hængt op på et kors og døde! – ja vist, men han opstod igen til liv, lys og glæde, og vendte dermed korset også for os til et symbol

på kærlighedens evige sejr. EN GAVE OG EN OPGAVE

Kære konfirmander: Til lykke med i dag og Guds velsignelse på jeres livs vandring. I er godt klædt på, for dåben har iført jer lykkens galocher. Uanset om vejen er lang eller kort, let eller strabadserende - om I får vabler, eller I har lette klip-klapper på – så er Gud altid med. Vi ønsker jer nu alt det bedste i alle jeres livs dage. Ikke kun på festdage med høj sol, flot tøj, charme, selvtillid og lækkert hår, men også de dage, hvor I bestemt ikke føler jer seje. Sådan nogle dage, hvor ingen bortset fra ens mor liker én på FB. Men selv, når livet er allermest surt og ensomt, så Husk: I er aldrig alene. Gud er hos jer - det er dåbens gave. At være døbt er også en opgave, men én alle kan klare, for det eneste Gud ønsker, er: - At I husker at #kysse hver eneste dag, også når den er grå.

- At I mærker jer Guds kærtegn, som I bærer som et vandmærke i jer: - At I alle er #vidunderlige og enestående, elskede og elskværdige ALENE, fordi I er lige præcis dem, I er. - At I altid vandrer som #lysets børn og sætter jeres eget præg på tilværelsen. RÆKKER TIL HELE LIVET

Vores tur sammen er ved at være ved vejs ende, og om et lille øjeblik skal I på en sidste minivandring her op til alteret for at blive konfirmeret. Men selvom turen nok er kort målt på skridt, så rækker den som dåbens 3 små håndfulde vand - til hele livet - ja helt ind i himlen! Så kære konfirmander: Må din vej gå dig i møde og må vinden være din ven, og må solen varme blidt din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen, må Gud holde dig i sin hånd! Lykke til og Guds velsignelse! AMEN AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015

27


NB

Kollekten

NOTABENE

Tirsdag, den 16. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 23. august, kl. 11.00 ved Agedrup Sognegård Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost Torsdag, den 3. september, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Tirsdag, den 15. september, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Torsdag, den 24. september, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Af hjertens lyst - Syng Sammen Torsdag, den 1. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Tirsdag, den 20. oktober, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole

28

Torsdag, den 29. oktober, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Af hjertens lyst - Syng Sammen Torsdag, den 5. november, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Tirsdag, den 17. november, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Torsdag, den 3. december, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé

Nr. 124 - JUNI 2015

BØRN OG SORG FYN Kan nu støttes hele året i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er fortsat muligt at støtte foreningen: „Børn og Sorg på Fyn“ – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i forbindelse med dødsfald. Initiativet er nu en forening, som enkeltpersoner eller grupper/ foreninger kan blive medlem af. Foreningen tilbyder mulighed for samtalegrupper til børn og unge fra hele Fyn. En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet. Se desuden hjemmesiden evt. for medlemsskab: www.børnogsorgfyn.dk eller www.børnogsorg.dk. Her kan også ses et indslag TV FYN bragte den 5. februar 2012 om Børn og Sorg Fyn.


HAR VI BRUG FOR KIRKEN I 2015? Kan/skal vi bruge kirken til noget mere/andet? Hvorfor går vi i kirke, eller hvorfor gør vi ikke? Det spørger Tove Jørgensen sig selv og også Mette og Frede Sørensen om. Af Tove Jørgensen Kan/skal vi bruge kirken til noget mere/ andet? Hvorfor går vi i kirke, eller hvorfor gør vi ikke? Jeg har påtaget mig opgaven at finde nogle svar på ovenstående spørgsmål blandt sognets beboere. For at starte med ’hunden selv’ er jeg Tove Jørgensen, bosiddende i Agedrup siden 1975. P.t. er jeg stedfortræder i menighedsrådet ved Agedrup Kirke. Jeg har ingen tidligere tilknytning hertil. Vores børn er konfirmeret i Agedrup kirke. Jeg ser den danske folkekirke som en forening ligesom en hvilken som helst anden forening - dog med den forskel, at du er medlem fra du bliver døbt, men betaler først kontingent, når du bliver skattepligtig. Vores lokale klub er altså bestående af menigheden i kirkesognet og som enhver anden forening ikke bedre, end medlemmerne gør den til. Jeg er medlem af mange andre foreninger også, men jeg deler ikke systematisk min tid ligeligt mellem dem. Jeg er der, hvor der p.t. er mest lyst til/behov for at være, enten for min egen eller foreningens skyld. ET RUM DER KAN RUMME

Personligt er jeg bl.a. i kirken, fordi den er/har et rum, der kan rumme. Jeg er der, fordi det gør godt at ofre lidt tid på mig selv og livet i al almindelighed. Jeg behøver i bund og grund ikke boble-vand eller brunsviger for at komme der, men det giver da en oplagt chance for at tale lidt med andre fra byen, og samtidig gør det, at man føler sig velkommen. Jeg har en medfødt nysgerrighed efter at høre andres mening om dette og hint. Forskellige præsters udlægning af teksten kædet sammen med tidens tendenser. Det er ikke en diskussionsklub, men jeg kan godt få en lille samtale med mig selv, om jeg nu også ser sagen fra samme

side eller betragte udlægningen som en øjenåbner - en vinkel, jeg ikke selv havde set. Jeg kan faktisk også godt lide det rituelle og forudsigelige med kirkens eget år, det traditionsbundne, højtidelige og flotte, hvor vi lader vores børn døbe, og vi selv bliver gift for til sidst at ende på kirkegården. Jeg har aldrig ikke kunnet lide kirken. Jeg har bare først nu, givet det noget mere tid i mit liv. Jeg har hørt en præst sige til en bisættelse om afdøde: ’Hun kom kun i kirken, når der var noget at komme efter, og det var der så i dag.’ Det var selvfølgelig et ønske fra afdødes efterladte, at det skulle udtrykkes sådan. Lidt barske men dog sande og humoristiske ord. GOD TORSDAGSCAFÉ

Hermed giver jeg ordet til: Mette & Frede Sørensen, Kærhaven 25. -Vi kalder os selv for juleaftenspinse- og påskekristne. Det er ikke fordi, vi ikke kommer i kirken på andre tidspunkter; men til de 3 højtider er det sikkert, vi kommer. -Vi er glade ved at synge og specielt de 3 salmer ’En rose så jeg skyde’ til jul, ’Påskeblomst, hvad vil du her’ til påske og ’I al sin glans nu stråler solen’ til pinse. Det er måske den overvejende grund til, at vi netop kommer til de 3 højtider. Det er bestemt ingen betingelse for os, at der er servering for at komme. -Tværtimod er det lidt forfladigende at invitere til ’Gud & spaghetti’, synes Mette. -Men på den anden side: Hvis det kan fange børn og forældres interesse for kirken, har det jo sin berettigelse. Ligeledes fremhæver Mette og Frede den velbesøgte torsdagscafé som en succes i kirkens regi. Behovet for at mødes er jo til stede, når så mange tropper op. -En god og lidt anderledes anvendelse. NU IGEN MEDLEMMER

kirken som institution stadig har sin berettigelse i 2015 og måske netop nu i en ellers overvejende digital tid. De har tidligere været medlemmer af en valgmenighed, fordi de søgte en præst, der harmonerede bedre med deres opfattelse af, hvordan det embede skal forvaltes. De er nu igen medlemmer i Den danske Folkekirke. -Vi er glade ved kirken, som den er med dens traditioner og ritualer, højtider og tryghed. Netop det uforanderlige giver en dejlig tryghed. Vi vil bestemt ikke nedlægge kirken. Som det er nu, er vores behov fint dækket ind. -Vi kan jo også følge en gudstjeneste i fjernsynet; men så får vi ikke hilst på byens borgere og får sagt „god jul“, „god weekend“ etc., og hele stemningen mangler. -Kirkegården er også altid pæn og et besøg værd. Den er jo en del af ens egen historie, hvor vi kan ’hilse’ på tidligere naboer, familie og bekendte.

29 Mette og Frede Sørensen

Har du en mening? Hvis der findes andre beboere i sognet, der har en mening om kirken af i dag eller har noget at komme efter i kirken, og gerne vil dele denne mening med os andre (læsere af AGEDRUP RUNDT), er I velkomne til at kontakte mig på toveogjan@mail.tele.dk eller tlf. 41743518. Måske kan det blive til en hel artikelserie.

Mette og Frede er meget enige om, at AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen jmarts/april 2015

Døbte 01.03.2015 08.03.2015 05.04.2015 12.04.2015 05.04.2015 08.03.2015 12.04.2015 19.04.2015 19.04.2015

Emma Emilia Rasmussen Raskovic Skovhaven 39, Bullerup Frederik Sander Toft Lunden 18, Bullerup Georg Saugstrup Bondesen Engløkken 45, Agedrup Ella Klingstrup Musvågevej 3C, Odense NV Silke Støttrup Raundahl Blommehaven 1, Bullerup Elias Mikkel Tøndering Brolandvænget 8 B, Bullerup Mathilde Havndrup Lambek Græshaven 10, Bullerup Millads Fabricius Østerhaab Buen 25, Bullerup Michael Thor Magnussen Atlason, Brolandvænget 10 D, Bullerup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 12.03.2015 Tommy Ibsen Sørensen Hammeren 58 , Bullerup 10.04.2015 Bjarne Hedemand Hansen Saven 9 , Bullerup 24.04.2015 Stig Kirckhoff Rasmussen Ved Møllen 12 , 1.tv. , Bullerup

BESØG FRA FÆRØERNE En ganske særlig „Gud og spaghetti-gudstjeneste“ med besøg af færøsk kor. 650 pizzasnegle gled ned Af Karin Ritter, menighedsrådet

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Vikar - henvendelse til kirkekontoret - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 124 - JUNI 2015

Så blev Gud og Spaghetti pyntet med sang fra Færøerne, en passende portion stemmer fra vores eget kor, tilsat en større mængde pizzasnegle og gulerodsstave. En flot oplevelse for de 105 personer i kirken, sangere, forældre, venner og bekendte. Efter sangen gik turen til Sognegården, hvor der var servering. Det skal siges, at det er ikke hver dag, at køkkenet benyttes til så mange mennesker, men hver gang lykkes det med succes. Frivillige hænder havde bagt 720 pizzasnegle (de 650 blev spist !), borde og stole fra alle kroge blev placeret, og så var der fest. Koret blev ledsaget af en del voksne, som vi fik en god snak med om kor og kirke, forskelle og ligheder. De takkede for gæstfrihed og den fine beværtning og drog videre til nye oplevelser bl.a. en tur til København. Vi siger tak for den fantastiske oplevelse og ser frem til næste Gud og Spaghetti.


ORGANISTENS KLUMME Af organist Kristin Lomholt PÅ KORSTÆVNE MED DE MINDSTE

Den 25. april var en del af pigerne fra Agedrup Kirkes børnekor til korstævne. Det var en dejlig dag fyldt med sang for børn i 1.-3. klasse, som kom fra mange forskellige steder på Fyn. Børnene lærte spændende nye sange og vi havde det allesammen hyggeligt med hinanden.

Gudstjenesten „Gud og Spaghetti“ havde korbesøg fra Færøerne, og kirkens eget børnekor var selvfølgelig med til at synge. En flot oplevelse for de 105 personer i kirken, sangere, forældre, venner og bekendte. Efter sangen gik turen til Sognegården, hvor der var servering.

KOR EFTER SOMMERFERIEN

Organist og korleder Kristin Lomholt

PÅSKE

Endnu engang var det en smuk påske i kirken. Fyldt af både glæde og sorg, lys og mørke. Børnekoret var med skærtorsdag, og selvom det er en mørk dag i påsken, hvor Jesus varsler sin død, så er det også skærtorsdag, at måltidet og fællesskabet, er i fokus. Børnene gjorde dette måltid ekstra festligt ved at komme ind med fine palmegrene som symbol på indtoget i Jerusalem. Påskesøndag var meget smuk, og kirken var pyntet op med hundreder af påskeliljer, det var en meget festlig dag.

Nu holder børnekoret for en tid ferie. I efteråret starter vi op igen, og da bliver det i skoletiden - hurra, hurra! Det er virkelig dejligt, at det er blevet muligt at få koret til at passe ind i Agedrup skoles regi. Mohammed Bibi har været meget imødekommende, idet han har åbnet muligheden for kor i skoletiden. Det giver rigtig god mening, at børnene får kreative aktiviteter og bevægelse bygget ind i deres skoledag. Efter skolereformen er mellemtrins-

elevernes timetal på 33 timer pr. uge. Det er tæt på i timer at være det samme som en voksen persons arbejdsuge. Derfor er variation et nøgleord. Jeg er glad for, at aftalen med Agedrup Skole er kommet i stand. Korlederne i kirkerne kan ikke umiddelbart forvente at kunne lave aftaler med skolerne om kirkekor i skoletiden, mange steder er der ikke fleksibilitet og imødekommenhed til stede i skolernes ledelse. Kor bliver fra næste sæson torsdage kl. 13.00-15.00 i Sognegården.

31

AGEDRUP RUNDT 124 - JUNI 2015


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN Trinitatis-søndag den 31. maj 1. søndag efter Trinitatis den 7. juni 2. søndag efter Trinitatis den 14. juni 3. søndag efter Trinitatis den 21. juni 4. søndag efter Trinitatis den 28. juni 5. søndag efter Trinitatis den 5. juli 6. søndag efter Trinitatis den 12. juli 7. søndag efter Trinitatis den 19. juli 8. søndag efter Trinitatis den 26 juli 9. søndag efter Trinitatis den 2. august 10. søndag efter Trinitatis den 9. august 11. søndag efter Trinitatis den 16. august *12. søndag efter Trinitatis den 23. august 13. søndag efter Trinitatis den 30. august

Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 19.00 Kl. 10.00 Sommerlukket Kl. 9.00 Kl. 9.00 Sommerlukket Kl. 19.00 Kl. 10.00 Sommerlukket Kl. 19.00 Kl. 11.00 Kl. 9.00

Helle Anker Bisgaard

Lise Ranum N.H. Ellekilde

Høst N.H. Ellekilde

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

32

ENDELIG I GANG MED 1. ETAPE Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet. Anlægsgartner Th. Skov Larsen Aps er færdig med 1. etape ved Sognegården, som omfatter udvidelse af indkørsel og forskønnelse af området mellem cykelindgang og indkørsel. Vi synes, det er blevet godt – nu er der til både at køre ind og ud samtidig – og oversigtsforholdene ved udkørsel er forbedret. Vi starter 2. etape efter høst, og 2. etape indeholder udvidelse med op til 40 nye P-pladser ud i marken bag ved Sognegården.

Nr. 124 - JUNI 2015

AR124  

Agedrup Rundt nr 124