Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

123

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

APRIL 2015 NR. 123 20. ÅRGANG 

I BULLERUP 39 ÅR UDEN AFBRYDELSER Når Cirkus Dannebrog rammer Bullerup den 8. april, sker det på 39. år uden afbrydelser. Hestedressur er et klassisk indslag i det store firemastede cirkustelt, der kan rumme 1.023 tilskuere. I år er hestedressuren i hænderne på familien Donnert fra Ungarn. Gabi Donnert viser 6 araberheste i en flot frihedsdressur, mens Sandor Donnert jonglerer stående på hesteryg. Latoya viser kameler i frihedsdressur. De står ikke tilbage for hestene. (Foto: Cirkus Dannebrog).

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Kirketælling, Festlig pinsegudstjeneste, Flot besøg af amerikansk kor, Færøsk besøg og interview med Niels Peder Jensen fra menighedsrådet.

S. 24-32

God påske!

Lokalplan i høring s. 3

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


AR

Så triller kuglerne igen!

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Martin Dyrgaard Rasmussen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

Fjordagerscenen spiller FOOTLOOSE - køb billetter! Af Ole H. Christiansen ■ I dette forår arbejder skuespillere, musikere og scenefolk hårdt på af få musicalen Footloose op at stå på Fjordagerscenen. Når dette blad er på gaden, er der kun kort tid til premieren, som nemlig er den 3. april, men der spilles forestillinger til og med den 10. april i Fjordagerhallen. Billetter kan bestilles på tlf. 2185 4285 eller www.Fjordagerscenen.dk.

Der skydes!

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. juni 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2015.

Af Peder Nielsen ■ Kom og vær med til petanque! Vi starter torsdag 9. april kl. 18.30 og spiller hver mandag og torsdag på banerne ved Agedrup Skole - i år på helt nyrenoverede baner. Vi har plads til mange flere. Petanque er et meget socialt spil, som man bliver grebet af, samtidig giver det lidt motion. Det er valgfrit, om du vil spille en eller to gange om ugen. Der er mulighed for at deltage i stævner i andre klubber. Vi afvikler selv en intern turnering, hvor der spilles double. I vinterhalvåret afholdes klubaften hver anden uge, hvor vi spiller dart og kort. For alle aktiviteter betales et beskedent kontingent på kr. 25,00 om måneden. Kom og prøv! Den første måned er gratis. Kugler kan lånes. For yderligere oplysning, kontakt Peder Nielsen på tlf. 20 11 78 83 PS. Vi holder åbent hus lørdag 11. april kl. 10.00 – 12.00.

6610 7575

Af Egon Nielsen ■ Bullerup Skyttekreds starter på 25, 50 & 200 meter-banerne på Engløkken 5 b. Mandag den 13. april fra kl. 10.0012.00 (seniorklubben). Mandag den 13. april fra kl. 18.00 Onsdag den 15. april fra kl. 18.00 Venlig hilsen Bullerup Skyttekreds

Nr. 123 - APRIL 2015

Her fjernes den gamle skurvogn. Bent Aage Due Rasmussen styrer.

FDF får pavillon ■ FDF skifter deres gamle skurvogn ud med en pavillon, der overtages fra børnehaven, men der skulle gode kræfter til at fjerne skurvognen, mens det bliver en endnu større opgave at flytte pavillonen, som nok er en opgave for en kørekran. Nu får vi se.

Ny forpagter på pub’en ■ Bullerup Pub’en har fået ny forpagter, som er kokken Ralf Dyrensborg, der tidligere har forpagtet restauranten hos OB og Odense væddeløbsbane. Med forpagtning af Bullerup Pub’en har han mulighed for senere at servere mad, men indtil videre bliver det „mad ud af huset“, som kan bestilles på www.dyrensborggourmet.dk. Besøger man Pub’en nu, er der bl.a. mulighed for at få 2 øl for 30 kroner, hyggeligt samvær med øvrige gæster og at spille billard, og til sommer vil også gårdhaven blive taget i brug. Pub’en vil være åben søndagonsdag i tiden 12.00-20.00 og torsdag-lørdag fra 12.00 til 22.00.


SHOWTIME PÅ BUTIKSTORVET Tino Aeby og hans 9 musikere har stor erfaring med cirkusmusik og med mange forskellige instrumenter – fra violin til elektrisk guitar. Orkestret kan spille alt, fra vals til rock.

Af Erik Schmidt

cirkus“. Cirkus Dannebrog ledes af Solveig Når Cirkus Dannebrog rammer Bullerup og Haddy Enochs fire børn, Agnete den 8. april, sker det på 39. år uden af- Louise, Dennie, Isabella og Katja. brydelser. I år er hestedressuren lagt i hænDet store firemasters telt fra 2006, derne på familien Donnert fra Ungarn. der har plads til 1.023 tilskuere, rejses Gabi Donnert viser viser 6 araberheste i som sædvanligt på Bullerup Butikstorv. en flot frihedsdressur. Det er stadig familien Enoch, der Og så er der Cirkus Dannebrogs står bag det store cirkus, som familien huselefant Ramboline. Elefantens tillid til selv kalder for „Danmarks National- Bernhard Kaselowski giver sig udslag i, at den har let ved at lære nye færdigheder. Dyrene afløses af dygtige artister. Fra Cuba kommer truppen „Estrella“, der består af 6 mænd og 2 kvinder. Artisterne, der er med i et dansk cirkus for første Den mexicanske luftakrobat og vovehals Alain Alegria udfordrer gang, er inde i manegen to centrifugalkraften og tyngdeloven, når han svinger sig fra den ene side af teltet til den anden, stående, siddende, liggende, stågange. ende på hovedet eller siddende på en stol i luften. Heidi Mary

løber på skøjter. Den færdighed kombinerer hun med luftakrobatik, når hun løftes op i et stoflagen, hvor hun udfører sit spektakulære nummer. Et andet luftnummer udføres af den dristige luftakrobat, Alain Alegria, fra Mexico. SPANSK KLOVN

Selvfølgelig har Cirkus Dannebrog også en klovn. Den spanske spasmager Charly Carletto vil dukke op mange gange i løbet af forestillingen med gags og finurlige påfund. Han har i mange år været husklovn i det store spanske Cirkus Mundial. Musikken styres af Tino Aeby. De i alt 9 musikere har stor erfaring i netop cirkusmusik og kan spille alt, fra vals til rock. Fra 1977 til 2009 var Cirkus Dannebrog ejet af Haddy og Solvej Enoch, som sammen med børnene Agnete Louise, Dennie, Isabella og Katja genetablerede det gamle familieforetagende. Efter Haddy Enochs død i 2009 blev driften flyttet over i et aktieselskab, som er ejet af de fire søskende. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

3


4

DEN ELSKVÆRDIGE OVERDEGN ER BLEVET 80

For nylig slap Ib Holdt tøjlerne til Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, som han var med til at danne i 1989 og siden da har været formand for. Det skete ved foreningens 25-års jubilæum. For få dage siden, den 29. marts 2015, blev Agedrups store krønikeskriver og historiefortæller, Agedrup Skoles livline til fortiden, hele Agedrups elskværdige overdegn, Ib Holdt, 80 år. Nr. 123 - APRIL 2015


Af Erik Schmidt Det er Ib Holdts held, at han blev kærester med Else Marie Rossen. Det synes han selv. Det skete, da han var 53 år, og et par år senere blev han gift med den daværende Tarup-lærer og skolebibliotekskollega, der i dag sørger for, at Ib ikke alene lever af ånd, historie og litteratur, men også får mad, tøj på kroppen og et lejlighedsvis lægetjek. -Vi supplerer hinanden godt, siger Else Marie med et lille skævt og varmt blik på ægtemanden, som hun snart kan fejre sølvbryllup med. For nylig slap Ib Holdt tøjlerne til Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening, som han var med til at danne i 1989 og siden da har været formand for. Det skete ved foreningens 25-års jubilæum. For få dage siden, den 29. marts 2015, blev Agedrups store krønikeskriver og historiefortæller, Agedrup Skoles livline til fortiden, hele Agedrups elskværdige overdegn, Ib Holdt, 80 år. KÆRESTER FOR ALVOR

Det var ved en foredragsrække på Agedrup Skole, at Ib Holdt forsøgte at gøre sine hoser grønne for Else Marie. Da Agedrup Skole i perioden fra 1988-90 deltog i et stort anlagt forsøgsprojekt, det såkaldte kulturcenterprojekt, som i Agedrup gik under navnet „Den åbne Skole“, afholdt Ib Holdt nogle meget velbesøgte foredrag om lokalområdet, hvilket var hovedgrunden til, at Lokalhistorisk Arkiv blev dannet i 1989, men det er en anden historie. Holdt, der sideløbende med lærerjobbet var en meget afholdt underviser på Lærerhøjskolen i litteratur, fortsatte succesen med en foredragsrække i Den åbne Skoles regi om netop litteratur. Én aften hed foredraget f.eks. „Fra folkevise til Benny Andersen“. Det var i efteråret 1988. Der kom en del lærere, og også Else Marie dukkede op. Ib og Else Marie kendte udmærket hinanden, men Ib havde fra en kollega hørt, at Else Marie var blevet skilt, og han, der i praksis var alene, var lidt lun på kollegaen fra Tarup, så han havde andet end litteratur i hovedet den aften.

-Så var det fandme bare med at slå blækspruttearmene ud! Det er Ib Holdt, der beredvilligt fortæller historien. Sådan er han bare. Der bliver ikke puttet med noget. I sine unge dage fik han udgivet en digtsamling med kærlighedsdigte. Følelserne sidder uden på kroppen. Else Marie bedyrer, at hun kom for at høre foredraget. Så er det på plads! Hvorom alting er, opstår der efter foredraget en fordelagtig situation for den litterære ridder fra Agedrup. Else Marie mangler kørelejlighed! Men Ib Holdt har det problem, at han bør rydde op efter arrangementet, så han siger til skoleinspektør Viggo Tarp, at han må overlade oprydningen til andre, fordi han skal køre Else Marie hjem. -Den forstod Tarp godt. Han var ikke så dum, griner Ib. Først i foråret 1989 var Ib og Else Marie enige om, at de for alvor var kærester.

BAD OM PENGE TIL FYSIKKASSER

LÆSTE SOM EN TOSSET

RITT VAR STÆDIG

Ib Holdt, der er etnisk sønderjyde, kom til Agedrup Skole som lærer på den gamle skole på Agedrupvej i 1958. Det var faren, der bestemte, at Ib skulle være lærer. -Jeg læste som en tosset, da jeg var dreng. De fleste af Ibsens dramaer læste jeg, da jeg var 13-14 år. Jeg spillede også håndbold og fordbold. Men jeg var lidt træt af skolen. Jeg ville ikke på gymnasiet, og så var jeg ude og røgte svin et helt år. Unge Ib kunne ikke bestemme sig, og så bestemte hans far, der selv var lærer, at han skulle begynde på Tønder Statseminarium. Her havde han 32 fag eller fagdiscipliner. Der blev givet karakterer i det hele. Ib Holdt blev, som han selv siger, „gift i en fart“ og fik sit første barn, mens han var soldat i Varde. Det var på kasernen, han læste annoncen om „lærerembedet“ på Agedrup Skole. Der var kun to lærere på den lille skole, førstelærer Tarp og hans kone Elly, så der var ikke så meget kollegial udveksling. Det savnede Ib Holdt de første år, hvor han sammen med sin kone flyttede ind i et hus på Agedrupvej.

Ib Holdt, der også var sognebibliotekar, kom med i biblioteksudvalget og blev valgt til lærerrådsformand. Han blev også valgt til fælleslærerrådsformand i distriktet, og sammen med blandt andre en fælleslærerrådsformand fra et andet distrikt, en vis Ritt Bjerregaard, der senere blev undervisningsminister, var han til møder inde i byen. -Det var Emil Pedersen, der var formand for både lærerkredsen og fælleslærerådet, og han var ret fræk. Men Ritt var stædig!

Den unge nyuddannede lærer var meget ivrig efter at indføre nye undervisningsprojekter, men den lille kommune, hvor Ejner Jensen var sognerådsformand, var meget sparsommelig. -Jeg cyklede ud til sognerådsformanden for at få penge til nogle fysikkasser, der kunne bruges som udgangspunkt for forsøg med elektromotorer. Ib Holdt cyklede i det hele taget meget. Der var også faglige lærermøder i Kerteminde, og når der var eksamen, cyklede han ud til skolekommissionsformanden dagen før og fik eksamensspørgsmålene. -Det føltes nærmest som om, at det var lærerne, der var til eksamen. I 1963 kom Hanne Jacobsen og i 1964 Svend og Lis Grønnemose til skolen. Det var også året, hvor den nye skole blev bygget, og nu gik det stærkt. -Nu fik vi noget at se til. Det kunne jeg godt lide!

STORYTELLER

Ib Holdt har altid været glad for at være lærer. Men han synes, han var bedre til at undervise lærerkolleger i litteratur på Lærerhøjskolen. -Jeg var ikke nogen særlig god lærer. Der var ikke så meget ro ved mig, og nogle forældre syntes, det var for livligt. Ib Holdt er kendt som en glimrende fortæller, der i den grad har levet sig ind i sin tid og sit lokalsamfund. I 2011 udkom Agedrup Krøniken, som fortalt og skrevet af Ib Holdt i veloplagt stil. Bogen står i dag på bogreolen i rigtig mange Agedrup-hjem. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

5


BYGGEPLANER VED BROL ANDVEJ

“BULLERUPPARKEN” I HØRING Udviklingschef Morten Borup fra byggeselskabet Cervo, der nu sætter byggeselskabet forslag om 38 boliger ved Brolandvej i høring.

Der er nu projekteret 18 seniorboliger i 1-plan og 20 familieboliger i 2-plan, og lokalplanen for området er sendt til høring. Familieboligerne placeres oppe mod Brolandvej, mens seniorboligerne bygges på den sydlige del af grunden, der vender ned mod skoven. Af Erik Schmidt

6

De første seniorboliger ved Standtvedvej og Brolandvej forventes at være klar til indflytning i foråret 2016. De første familieboliger står efter planen klar til efteråret 2016. For tiden er lokalplanen i offentlig høring, og hvis alt går planmæssigt, kan den vedtages endeligt i Odense Byråd den 24. juni 2015. Høringsperioden er gældende fra 19. februar 2015 til 16. april 2015. Hvis ikke eventuelle indsigelser har opsættende virkning, begynder byggeriet af etape 1, der omfatter 18 seniorboliger i 1-plan, umiddelbart herefter. De 18 boliger placeres sydligst på grunden ned mod skoven. Disse boliger bliver opført som treværelseslejligheder med et gennemsnitligt areal på 100 m2. Der beregnes 10 måneder til at bygge den første bolig, men derefter går det slag i slag med 4 boliger pr. måned.

Mod nord opføres 20 familieboliger med fire værelser i 2-plan på enten 118 eller 121 m2. Disse boliger, der er næsten identiske med boligerne i Skibhusparken, indeholder stue, bryggers og køkken i stueplan og tre værelser og badeværelse på 1. sal. Der er også projekteret en såkaldt sansehave med pavillon, bålplads etc. KOMMUNEN SPILLER MED

Bygherren Cervo, der holder til på Lille Gråbrødrestræde har brugt Odense Kommune som sparringspartner og lokalplanforslaget er afstemt med kommunens arkitekter Esben Fog og Mette Holm Pedersen. -Kommunen er en medspiller, og følger vi deres råd, får vi det bedste boligområde, og dermed den bedste forretning, siger Morten Borup, der er udviklingschef i byggefirmaet. Bygherren har også haft samtaler med én af de beboere, der bor tættest på det planlagte byggeri, Tony Hamilton,

Nr. 123 - APRIL 2015

der sammen med sin familie bor i „Kaptajnens hus“ på Standtvedvej. -Vi skal ikke være enige med Hamilton, men det har været en god dialog. Dialogen har dog ikke omfattet andre beboere, der bor helt tæt på byggegrunden. Det gælder blandt andre Simon og Vicki Torp, der bor på Standtvedvej nærmest skoven. Parret synes på den ene side, det er fornuftigt, at der kommer flere lejeboliger i Agedrup. -Det mangler vi. På den anden side er vi ærgerlige over, at det skal være lige her, mest af alt fordi byggeriet ødelægger overgangen til skoven, som vi alle sammen bruger som rekreativt område. -Bygherren har fældet adskillige 40-50 år gamle træer langs Standtvedvej til ingen verdens nytte. Der skal slet ikke bygges i den side af grunden. Det er skammeligt. ÆRGERLIGE OVER HØJE BYGNINGER

Simon og Vicki Torp forstår ikke, at


Vicki Møberg Torp, der bor tæt på skoven på Standvedvej, forstår ikke, hvis det godkendes, at en del af byggeriet er i 2-plan.

Odense Kommune planlægger at godkende bygninger i to plan. -Det falder helt ved siden af den eksisterende byggestil i området og bliver meget voldsomt i en by, hvor der så godt som kun er parcelhuse. -Bebyggelsesprocenten på grunden bliver i forvejen massiv med seks store byggefelter og masser af parkeringspladser. Der eksisterer en skovbyggelinje, der i sin rene form betyder, at der ikke må bygges tættere på skoven end 300 meter, men ifølge byplanlægger Esben Fog accepteres det mange steder, at man bygger 50 meter fra skoven, og det er

tilfældet i dette forslag, der altså ærgrer Simon og Vicki Torp. -Den overgang til skoven, som før var hjem og fødested for alverdens dyreliv, er nu væk, og vi får mastodontbygninger i bytte. Det er ikke bare ærgerligt for os, som bor tæt på, men for hele byen! Morten Borup afviser, at bebyggelsesgraden er høj. -Bebyggelsesprocenten i Bullerupparken bliver meget lav. Det normale på områder, hvor der opføres rækkehuse er 30-35%. I Bullerupparken bliver bebyggelsesprocenten ca. 19. IKKE LÆNGERE GRATIS NATURPARK

Illustrationsskitse Det er de to rækker med familieboliger ud mod Brolandvej, der bygges i 2-plan.

Udviklingschefen er heller ikke enig i, at byggeri i 2-plan ikke er i overensstemmelse med byggestilen i området. -Bygninger på begge sider af Bullerupparken og også på Brolandvej er bygget i 2-plan. -Taghøjden på 2-plans boligerne i Bullerupparken bliver dermed ikke højere end de omkringliggende boliger. Kommunen har opfordret Cervo til

at gå i dialog med de nærmeste naboer, men Morten Borup har ikke store forventninger til, at byggeselskabet kan blive enig med netop de nærmeste naboer. -Vi vil aldrig kunne blive enige med alle naboer, især ikke dem, der er kede af at miste en gratis naturpark på vores jord, fordi Odense Kommune og Cervo Gruppen vil bygge boliger for at færdiggøre området.

NABO UTILFREDS MED SAGSBEHANDLINGEN Tony Hamilton, der bor på Standtvedvej, kalder Odense Kommunes sagsbehandling for ensidig Af Erik Schmidt Da Birgitte og Tony Hamilton i sin tid købte „Kaptajnens hus“ på Standtvedvej var det blandt andet på grund af herlighedsværdien. Den blev sikret af en servitut fra 1912 om, at der aldrig kunne bygges på grunden mellem huset og Bullerup Skovgaard. Tony Hamilton, der selv er i ejendomsbranchen, er klar over, at servitutten alligevel kan aflyses med en lokalplan, men havde en begrundet forventning om at blive kontaktet af bygherren og kommunen med henblik på en dialog.

-Det er ikke sket. Vi forsøgte selv at komme i kontakt med bygherren, men fik ikke hul igennem. Selv ikke da vi henvendte os gennem vores advokat. Det var først, da vi henvendte os til rådmand Jane Jegind, der skete noget. -Så blev der først etableret et møde med kommunens byplanchef Dorthe Harbo Andersen i spidsen. Ifølge Tony Hamilton stillede han på mødet en række spørgsmål og rejste tvivl om skovbyggelinjen. Der må principielt ikke bygges tættere end 300 meter på skov, men der kan dispenseres. Tony Hamilton siger, at han på mødet fik vished for, at skovbyggelinjen

skulle regnes 50 meter fra skel, og han bad om svar på, hvorfor der ikke er afsat 50 meters skovbyggelinje mod syd. Der er ifølge Tony Hamilton stadig ikke taget højde for de 50 meter, og på skitser, som senere blev fremlagt af Cervo, var det kun første række ud mod Brolandvej, der var planlagt i 2-plan. Nu er det de to første rækker. Tony og Birgitte Hamilton vil ikke fastholde servitutten, hvis byggeriet bliver mindre bastant, og området kan bevare noget af sin karakter, men de føler ikke, de som nærmeste naboer er blevet imødekommet og har fået en ordentlig behandling. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

7


FASTELAVN VED BRUGSEN

8

Nr. 123 - APRIL 2015


200 til fastelavn på Butikstorvet lørdag den 21. februar 2015 Af Elin Nielsen og Hans Jør gen Zinther Jørgen Zinther,, Agedrup Sogns Beboerforening Fastelavn er mit navn er den sang som SuperBrugsen og Agedrup Sogns Beboerforening sang i kor med ca. 200 festklædte børn samt deres forældre. Dette er en gammel drøm, der for os alle er gået i opfyldelse. Det var dejligt, at så mange havde lyst til at komme og være med til at gøre det til en herlig fest. Der var pølser med brød til alle. Der var også øl eller en vand til de voksne og en kakaomælk til børnene. Vi fik 3 kattekonger og 3 kattedronninger, og der var præmier til den bedste udklædning ved de 3 tønder. Alle der mødte frem var meget positive og hjælpsomme. Derfor kunne alt foregå i et afslappet tempo. Vi fra udvalget håber, at alle syntes, det var ok. Vi vil gerne vende tilbage til næste år, så I må gerne fortælle jeres naboer venner og veninder, hvor sjovt det var, og kom gerne igen til næste år. ÆLDSTE

Konge: Markus Dronning: Sofie NÆSTÆLDSTE

Konge: Mads Dronning: Sophie YNGSTE

Konge: Mikkel Dronning: Nokoline BEDSTE UDKLÆDNING

Klovn: Kaya Køleskab: Nadia Robot: Frederik

IB HOLDTS SIDSTE BERETNING I LOKALHISTORISK FORENING Fra generalforsamlingen

De to ejere af svømmebadet, Helle Kromann og Anne Marie Lasthein Jensen.

Af Ole H. Christiansen Efter 25 år i Sognegården under snævre forhold har foreningen taget sit nye lokale på Agedrup Skole i brug, og her vovede man at holde årets generalforsamling. I alt 22 deltagere var vi (inkl. bestyrelsen), og det lille lokale kunne lige rumme dette mindre, pæne selskab. Ib Holdt havde sagt fra som formand, og et nyt bestyrelsesmedlem skulle også vælges. Det kan være svært at finde afløsere, men her lykkedes alt. Henny Sørensen og Steen Andersson blev nye i bestyrelsen, hvor også Merete M. Sørensen, Anni Johansson, Bent Due Rasmussen, Ingerlise Andersen og Rie Andresen sidder. Suppleanter: Helge Rasmussen og Kirsten Rønn Revisorer: Grete Jakobsen og Torben Sørensen, mens jeg sidder på den vigtigste post som revisorsuppleant. ARKIVET ÅBVENT MANDAG

Ib Holdts sidste beretning var kort, og han fortalte om sognevandringen til Radby og Lerhusene for de 25 deltagere. Den 24. november havde foreningen og arkivet 25 års jubilæum, der blev fejret den 29. november i Sognegården med bl.a. 50 gæster og stadsarkivar Johnny Wøllekær, som festtaler, samt Grønnemoses lille orkester „Spil op“. Man diskuterede, om de på Sognegården ophængte luftfotos skulle flyttes, men enedes om at affotografere dem og ophænge kopier på skolen. Således kan den lille forening, der gerne må blive større, køre videre til næste generalforsamling om et år, og man kan roligt melde sig ind, for økonomien tager ikke skade, da kontingentet fortsat er 30 kroner om året. Arkivet er åbent hver mandag fra 19.30.

Her får lille Carl-Emil en tur på briksen. Som nyt tiltag er „Tumleakademiet“ kommet til i Bullerup Svømmebad, og her er det igen børnene, der er i centrum.

MANGE FORMER FOR TERAPI I BULLERUP SVØMMEBAD Af Ole H. Christiansen Børn kan modtage svømmeundervisning næsten fra fødslen af i Bullerup svømmebad, hvor man har dannet svømmehold for hver årgang op til 7 år. Men ud over at svømme kan man blive behandlet for en masse skavanker. Vandgymnastik og hydroterapi, samt fysioterapi, akupunktur, massage, afspændingsterapi (kranio-sakral-terapi) findes, og som noget nyt findes Dorn-terapi. Som nyt tiltag er „Tumleakademiet“ kommet i Bullerup Svømmebad, og her er det igen børnene, der er i centrum. Ud over de to ejere af svømmebadet, Helle Kromann og Anne Marie Lasthein Jensen, findes næsten 30 medarbejdere, som man selv har uddannet til de forskellige funktioner, så der er noget at holde styr på. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole 1976-78

FRA LANDBRUG TIL INDUSTRI

Ingen steder i lærebøger om den slags står der, at overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund kan ske på bare 10 år, men det kunne det i Agedrup.

Af Ib Holdt, krønikeskriver

Hvorfor? Jo! Skal vi oprette en 4. børnehaveklasse, så alle tilmeldte kan optages? Der blev brokket noget over, at så vigtig en sag skulle konfirmeres på 10 minutter. Tarp meddelte, at der efter kommunens prognoser nu kun var to børn, der ikke skulle gå i børnehaveklasser. Måske havde disses forældre slet ikke set annoncen og derfor misset indskrivningen. Sognet var ligeså stille gået hen og blevet en forstad, hvor familien boede, men de voksne arbejdede i Odense eller på Lindø. Jo, nu var området gået fra landbrugssamfund til industrisamfund, ingen steder i lærebøger om den slags står der, at det kan ske på bare 10 år, men det kan det altså.

Fotografering på skolerne var i disse år årsag til en del diskussion. En fotograf havde fået den fine idé at fotografere hele klassen individuelt, også lærerne. Hvis eleven var tilfreds med billedet, kunne det bestilles, så fik man 25 små billeder med og en rød mappe til byttebilleder fra alle klassekammeraterne. Det var jo smart, men hvis man ikke havde bestilt, så kunne man jo ikke bytte med kammeraterne. Nogle forældre ville ikke være med til denne fotografering. Også i klasserne gik diskussionen. Den fremmede ikke just kammeratskabet. Efter en del diskussion vedtog lærerne tilskyndet af skolenævnet, at fotografeINGEN SLIK ring skulle være et klasseMindre end 9 år efter, at skobillede med klassen og de len havde fået en gymnastiknærmeste lærere. sal var der til denne stor Det var i 1976. Her i Ib Holdt trængsel. Nu i 1976 skulle tre 2015 er alt dette slet ikke Lokal krønikeskriver første klasser have gymnastik til at forstå. Nu kan ethvert samtidig med tre lærere og indbarn i første klasse sagtens dragelse af foredragssalen. tage en selfie, nu flyder vi i billeder. Denne ordning blev senere udvidet, men ikke uden at skoledirektør H. Lehm FRA LANDBRUG TIL INDUSTRI Hvornår går et område fra at være et modtog nogle henvendelser herudefra. landbrugssamfund til at være et industri- Han indskærpede, at der altid skulle samfund? Denne forandring skete i Age- være mandlige og kvindelige gymnastiklærere samtidig. Det var der nu sørget drup i 1970’erne. Da jeg begyndte i Agedrup i 1959, for. Der må ikke bruges slik på skolen. var sognet præget af landbrug, gartneri og håndværk. Manden i huset tjente løn- Dette medførte nogle pudsigheder. Elevnen, moderen passede hus og hjem rådet forespørger om der ikke kan gives dispensation, så man kan bruge tygeventuelt med lidt sæsonarbejde. Dengang i 1959 var stort set alle gegummi i frikvartererne, som en bisæthusmødre hjemme eller hjalp i gartneri i ning til ansøgningen, skriver de, at det er dem bekendt, at lærerne også gerne en periode. Der var sidst i 70’erne en stor vil have stimulanser i form af tobak i frispænding om, hvor mange børn der ville kvartererne. blive tilmeldt børnehaveklassen. Nu bare 6 år senere indkaldte Tarp til et OBS- OG LÆSEKLINIK I 1976 blev skolefesten for første gang frikvartersmøde den 10. 2. 1976. Nr. 123 - APRIL 2015

afholdt med alle børn på én gang. Forældrene hjalp til på mange måder. De bagte kager som vi så solgte i gymnastiksalen og andre steder. Overskuddet af festen gik bl.a. til et sørøverskib i sandkassen. Nogle børn er lidt langsommere i skolen end gennemsnittet. Så tildeles de ekstra timer og anden hjælp. Nogle af de børn driver det ganske vidt, f.eks. Albert Einstein, et geni, der var med til atomspaltninger i 40’erne. Albert Einstein kom her til Danmark i 30’erne. Han diskuterede med Niels Bohr i en sporvogn. De var så distræte, at de kørte med til endestationen og nær aldrig var kommet af på hjemturen. De havde begge gået på læseklinik. Niels Bohr kunne ikke stave. Så der er håb for enhver. Nogle børn har svært ved at indrette sig. De falder udenfor og tilkalder sig opmærksomhed i tide og i utide. Det gælder såmænd også for voksne. På skolen blev der i 1976 oprettet en læse- og obsklinik. Der kunne der tilbydes ekstra læsning og eventuelle uromagere kunne sættes til afsvaling. Sådan udviklede skolen sig i 70’erne. TRANGT MED PLADSEN

Der er andre tiltag, nu da vi er under storkommunens store vinger. Den 22. 9. 1976 starter tanddamerne. Nu skal alle ha’ børstet bisserne. På det næste klassefoto kan alle frit smile, ingen ormstukne tænder. På skolen er pladsen meget trang, der undervises i alle kroge. Rummet bag scenen er for længst lige som barakken indrettet til klasseværelse. På lærermøder indskærpes det, at færdsel gennem det store alrum forstyrrer undervisningen der. På et møde den 15. 9. 1976 er der en meddelelse fra Niels Nielsen, som sidder både i Seden og Agedrup skolenævn. Den lyder: „Seden Skole er nu så overbebyrdet, at en aflastning er stærk nødvendig“ En mulig løsning kunne være „Skolegang for nogle klasser om lørdagen“. Tarp undersøger, om det kan lade sig gøre. Man skal søge undervisningsmini-


steriet. Det blev aldrig til noget. Til gengæld inddrages nu skolekøkkenet og fysiklokalet til undervisning, når der ikke er anden undervisning der. NOGLE HOLDT SIG HELE UGEN

Det er ikke altid nemt, når børn kommer i skole at få dem fordelt. Men det er meget værre, når der midt i et skoleår ud af tre overfyldte 3. klasser skal plukkes til en ny 4. klasse. En sådan blev oprettet i juni 1977. For at ryste den ny klasse godt sammen fik denne en ekstra lejrskoletur. Jeg blev klasselærer. Vi tog til Thurø, og det regnede i en hel uge. Det var ikke det værste, nej, der var ikke træk og slip, men fire døre med hjerter på, der var das. Nogle af børnene holdt sig hele ugen. Endelig oprandt dagen, hvor mine elever kunne leve sig ind i deres lærers glorværdige skolegang som dreng i landsbyskolen med lokum. I efteråret 1977 var der startet en bod. Der kunne købes frugt og mælk. Mælken var billig, der var tilskud fra EF. Der var nu elever, der tog flasker med søde drikke med i skole. Hvad skal man nu stille op? Det er ikke let. Den dag, hvor saftevandet skulle drøftes i lærernes råd, var der elevrådsmøde. Og elevrådet tog afstand fra sukkervandet. Så var det slut med det. Skolen abonnerede på film til undervisningsbrug fra Statens Filmcentral. Hver dag hentede Arvid film på posthuset, og pakkede og forsendte de viste.

FEM GENERATIONER Af Ole H. Christiansen Hairport frisørforretning er navnet på frisørforretningen på Græshaven, hvor Dorthe Kleiner residerer i sit eget hus, og nu er hun så også blevet bedstemor. Hun er en ung en af slagsen med 22 år på bagen som selvstændig frisør, der både kan klippe herrer og damer. Hun starter dagen med et hurtigløb med sin hund og er derfor altid frisk til

at tage i mod dagens første kunder. Det yngste skud på stammen, som er Mathilde på 2 måneder, bor sammen med sin far og mor over for Dorthe, og forleden var tipoldemor på besøg, så fem generationer lige pludselig var samlet, nemlig tipoldemor Gerda, oldemor Lis, bedstemor Dorthe, hendes datter Kathrine og så den lille Mathilde, da vor udsendte lige kom forbi og kunne få et foto af familien.

11

VIDEO, VIDEO!

Nu blev der nedsat et udvalg bestående af Lindberg og Steen Johansen. De skulle se på videoudstyr, noget ganske nyt, der havde været et introduktionskursus på Amtscentralen. Ind under jul, hvor kassen blev gjort op, købte Lindberg en videomaskine og et rullende fjernsyn til fremvisning. Ligesom nu var der også den gang „Melodi grand prix“. Det hed måske noget andet, men en af melodierne hed VIDEO – VIDEO – VIDEO! Jeg kunne høre det helt ovre i mit hus på Agedrupvejen, når der var bal i Forsamlingshuset. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


GYMNASTIK PÅ HØJT PLAN Af Ole H. Christiansen Igen gjorde menighedsrådet det at invitere en foredragsholder, der kan holde en forsamling i ånde et par timer. Denne gang var det præsten, ingeniøren, gymnasten m.m. Flensted Jensen, søn af den berømte Flensted Jensen, der rejste land og rige, ja, verden rundt med et hold gymnaster i topklasse. Hvad kunne han så fortælle? Jo, som søn af Flensted Jensen er han opdraget med gymnastik, og med den kristne tro i bagagen, blev han senere præst i bl.a. Brylle. Men det var gymnastikken, det skulle dreje sig om, og vi fik film med opvisninger i 1946, opvisninger mange år senere og til sidst med verdensholdet. Mens mændene altid optrådte i dragter med lange bukser, havde pigerne i 1946 gymnastikdragter med miniskørter, og hvor de dog klædte dem. Deres optræden i udlandet var unik, fordi de optrådte som hold med springgymnastik på højt plan. En god formiddag i februar måned.

BIKSEMAD TIL 12 KONG FREDERIK Af Ole H. Christiansen Fru Skovbølling har været kokkepige hos majestæterne og kunne i torsdagscafeen fortælle os om de mange oplevelser, det gav. Som køkkenpige var arbejdsdagene lange, og fridage var næsten en „by i Rusland“, men herskabet var ellers betænksomme over for personalet, og især kong Frederik var nem. Hans livret var biksemad med spejlæg. Hele køkkenregionen var bestyret af frk. Hjorth, som var en meget korrekt dame, og der tåltes ikke vaklen i geledderne, hvor hun herskede (forkortet af red.).

YNGRE BEBOERFORENING Dorthe Wallentin er med sin indtræden i beboerforeningens bestyrelse med til at sænke gennemsnitsalderen. Foreningen har gennem mange år efterlyst yngre kræfter til at overtage nogle af bestyrelsesposterne.

Af Ole H. Christiansen Endelig skete der noget af en sensation her i landsbyen. Vi har gennem mange år efterlyst yngre kræfter til at overtage nogle af bestyrelsesposterne i Beboerforeningens bestyrelse, og på trods af at der kun var tre beboere plus et par ægtefæller ud over bestyrelsen, der dukkede op til generalforsamlingen, så lykkedes det at få en god fornyelse. Derfor kan vi nu sige velkommen til Dorthe Wallentin, der vil gøre et stykke arbejde i Agedrup Sogns Beboerforenings bestyrelse, og personligt må jeg sige, at jeg elsker dem, der både vil, kan og gør noget for samfundet. Dorthe er midt i 30’erne, har en datter på 4 år og én på 9 måneder og lever, naturligvis, sammen med faderen, Jesper, som hun formentlig agter at gifte sig med, og de bor sammen i Hyldehaven. Hun er opvokset i

Nr. 123 - APRIL 2015

Morud, kontoruddannet i et firma i Vissenbjerg med regnskaber som speciale. MANGE IDEER

Dorthe går ind for at bevare vort lokalområde intakt, og selv om hun har boet herude i nogle år, finder hun ud af, at der er meget, hun endnu ikke har styr på. Som „gammel“ spejder har hun dog nu forsét sig på vort stisystem, vandløbene, den smule skov vi har, legepladsen ved Brugsen og meget mere. Men også det at sige velkommen til nye tilflyttere af alle slags mennesker fra hele verden er hendes kæphest. Måske skal ejendomsmæglerfirmaerne have vort besøg. Hun sprudler af idéer, så vi har noget at glæde os til. Der skal bakkes op om alle initiativrige folk, og hermed er bolden givet videre til alle, og ikke mindst unge mennesker her i landsbyen. Læg mærke til, hvad beboerforeningen inviterer til, og tilbyd jeres hjælp, så alt kan køre videre i skøn harmoni.


FEM HOLD I DEN KOMMENDE SÆSON ABB vokser. Nu med nyt seniorhold og syvmandsplatinhold Af Michael Stengel Petersen, fmd. Så er fodboldsæsonen endelig i gang. Som I kan se her i bladet, så bliver der fuld gang i den her på Agedrup Park med 25 hjemmekampe, og det er kun i foråret. Så kom op og støt vores lokale fodboldhold, og som noget nyt, så kan vi også stille 1 stk. herre senior hold, som kommer til at spille under FBU i serie 4.

Hvad er det så for unge mennesker? Mange af dem har en form af en tilknytning til ABB i form af, at deres far enten spiller eller har et virke for vores klub, så det bliver meget spændende med dette projekt. Derfor kan vi nu også komme på Agedrup Park og se fodbold i weekenden. Der skal også lyde et velkommen til vores nye hold. SYVMANDSPLATINHOLD

NYT SENIORHOLD

Hvad er det så for et hold? Vi blev i sommeren 2014 spurgt, om vi kunne tænke os et seriehold. Det blev i første omgang afvist af vores medlemmer, dog efter en meget tæt afstemning. Vi lovede så, at de kunne komme til vores generalforsamling i januar 2015 med et oplæg, og det valgte de at gøre. Vi havde det så med i en debat og så en afstemning, og da var det et meget, meget klart tilsagn fra klubbens medlemmer, at det skulle vi prøve af.

Der er sket en del nye ting i ABB, vi har som sagt fået et seniorhold, men ikke nok med det, så har vi også fået et 7mands platinhold, som kommer til at spille om mandagen. Vi har faktisk 3 dobbelte arrangementer her i foråret, hvor vores Platinhold og vores Super oldboys spiller samme aften, nemlig mandag, henholdsvis kl.17.45 og kl.19.00 (se datoerne i kampprogrammet ). Vi er så 5 hold i klubben, og det må man sige, at det er flot gået, men

KAMPPROGRAM PÅ AGEDRUP PARK FORÅR 2015 SUPER VETERAN VETERAN HERRE SERIE 4 PLATIN 7-MANDS SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN VETERAN HERRE SERIE 4 PLATIN 7-MANDS SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN HERRE SERIE 4 PLATIN 7-MANDS SUPER OLDBOYS VETERAN SUPER VETERAN HERRE SERIE 4 SUPER OLDBOYS PLATIN 7-MANDS VETERAN SUPER OLDBOYS SUPER VETERAN VETERAN HERRE SERIE 4 SUPER OLDBOYS

TIRSDAG D. 7/4 KL.18.45 TORSDAG D. 16/4 KL. 19.00 SØNDAG D. 19/4 KL. 11.00 MANDAG D. 20/4 KL. 17.45 MANDAG D. 20/4 KL. 19.00 TIRSDAG D. 21/4 KL. 19.00 TORSDAG D. 30/4 KL. 19.00 FREDAG D. 1/5 KL.11.00 MANDAG D.4/5 KL.17.45 MANDAG D.4/5 KL.19.00 TIRSDAG D. 12/5 KL.19.00 SØNDAG D. 17/5 KL.11.00 MANDAG D. 18/5 KL.17.45 MANDAG D.18/5 KL.19.00 TORSDAG D. 21/5 KL.19.00 TIRSDAG D. 26/5 KL.19.00 LØRDAG D. 6/6 KL.15.00 MANDAG D. 8/6 KL.19.00 ONSDAG D. 10/6 KL.19.00 TORSDAG D. 11/6 KL.19.00 MANDAG D. 15/6 KL .19.00 TIRSDAG D. 16/6 KL.19.00 TORSDAG D. 18/6 KL.19.00 SØNDAG D. 21/6 KL.11.00 MANDAG D. 22/6 KL.19.00

ABB – CHANG ABB – HOLLUF PILE ABB – RØDE STJERNE ABB – FRAUGDE IF ABB – KR 70 ABB – MUNKEBO IF ABB – DALBY IF ABB – AUNSLEV ABB – MARIENLYST ABB – HØJBY IF ABB – LANGESKOV IF ABB – B.67 ABB – SØHUS STIGE ABB – DALBY IF ABB – MUNKEBO IF ABB – B.1909 ABB – ROLFSTED IF ABB – KERTEMINDE ABB – TARUP PÅRUP IF ABB – AUNSLEV IF ABB – MUNKEBO IF ABB – KERTEMINDE IF ABB – VINDINGE IF 1 ABB – KR 70 ABB - ØB

også at vi har nået den øvre grænse for hold, som vores klubstørrelse kan bære med de baneforhold vi har. Når I nu vælger, at komme op og se fodbold på Agedrup Park, så lad ikke vejret afskrække jer, vi er nemlig klar med vores overdækket tribune til sæsonstart. Desuden har vi stadig vores overdækkede terrasse, så kom nu bare op og få nogle fornøjelige timer. Vi arbejder stadigvæk med at få vores egen omklædningsfaciliteter over ved vores klubhus, så det håber, at kan præsentere, hvis ikke i 2015, så i foråret 2016.

www.Agedrup-Bullerup BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk - 4091 5497 Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk - 3025 8697 Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316 Claus Eisner - 2639 9279 Lars Engstrøm - 5230 0498 Torben Abrahamsen Lars Kampf - 6046 1506

13

Holdlederne FBU Veteran - mandag Søren Grønning - 2598 0207 Heine K. Jørgensen - 4017 1861 OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm - 5230 0498 Lars Ingo - 6025 9232 OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf - 6046 1505 Henrik Damixa - 2927 0316 Jens Mattson - 3025 8697

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98 info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 123 - APRIL 2015

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

OUTLET VEST Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Jesper Øelund Banke Lunden 35b Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

Tlf. 6610 8944

Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

bullerupsvommebad.dk

AR

Bullerup Pub’en Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 21425603/ 66108081 Mad ud af huset bestilles på www.dydensborggourmet.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

5320 Agedrup

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

Telefon: 60 17 88 66

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Agedrup Forsamlingshus

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


KONFIRMANDER AGEDRUP KIRKE 2015 7A

Søndag den 26. april 2015

Konfirmander

Forældre

Frederikke Hansen Engstrøm, Arendalsvej 12, Bullerup

Lene og Lars Engstrøm

Felicity Munkebo Naldal, Arendalsvej 8, Bullerup

Lene Munkebo Hansen og Bo Naldal

August Redtz Jensen, Rønnehaven 5, Bullerup

Christina og Morten Redtz Jensen

Ida Højen Johnsen, Markhaven 8, Bullerup

Louise Højen Rasmussen og Dennis Johnsen

Mathilde Holler Benedictus Larsen, Brolandvej 10 F, Agedrup

Karina Holler Sørensen og Thomas B. Larsen

Lea Blyn, Skovhaven 66, Bullerup

Line og Mino Blyn

Ditte Madsen, Brolandvej 39 A, Agedrup

Susan og Torben Madsen

Jacob Voldsgaard Jensen, Ryleholmen 18, Odense NØ

Christina Voldsgaard Jensen og Peter Jensen

Christopher Thyregod Pedersen, Piletoften 41, Agedrup

Charlotte Thyregod Pedersen og Claus Pedersen

Mikkel Romer Dansted, Skovhaven 170, Bullerup

Mia Petersen og Ole Romer Dansted

Jonas Meldgaard Andersen, Arendalsvej 54, Bullerup

Susan M. Andersen og Jens Jacob Andersen

Helene Louise Løvschall Pedersen, Kærbygade 19, 1, Agedrup

Charlotte Pedersen og Søren Falk Løvschall

Cecilie Licht Jocic, Daltoften 24, Agedrup

Betina og Daniel Jocic

Cecilia Westh Andersen, Hvenekildeløkken 22B, Odense NØ

Lotte Westh og Ulrik Andersen

7B

St. Bededag, fredag 1. maj 2015

Josephine Kromann Jensen, Bådvej 67, Odense NØ

Marianne og Michael Jensen

Nicolai Kjær Hansen, Hammeren 4, Bullerup

Marianne Kjær Hansen og Jacob Kjær Hansen

Simone Grøndal Bejstrup, Brolandvej 74, Agedrup

Gry Grøndal Bejstrup og Johnny Bejstrup

Mathilde Just, Piltoften 22, Agedrup

Tina og Steen Just

16 Freja Myllerup Aastrup Hansen, Kærhaven 8, Bullerup

Lone og Gerth Hansen

David Boberg, Mellemhaverne 24, Bullerup

Belinda og Steen Boberg

Patrick Stærmose, Skovhaven 154, Bullerup

Annette og Michael Stærmose

Bjørn Petersen, Brolandvej 26, Agedrup

Birgitte Petersen og Palle Andersen

Helene Petersen, Brolandvej 26, Agedrup

Birgitte Petersen og Palle Andersen

Lærke Damgaard Madsen, Bjerggårdsløkken 37, Odense NØ

Helle Damgaard og Mads Nørgaard Madsen

Laura Sandholdt Vittrup, Skovhaven 115, Bullerup

Lone Sandholdt Vittrup og Søren Vittrup

Emelie Schneider Rindebæk Andersen, Piletoften 31, Agedrup

Anni Schneider Poulsen og Torben R. Andersen

Michelle Andersen Dahl, Birkeparken 132, Odense NØ

Benno Andersen Dahl

Nr. 123 - APRIL 2015


AFFALDSINDSAMLINGEN 2015

Her ses indsamlingsholdet fra 2014

CIRKUS DANNEBROG I BULLERUP

Agedrup Sogns Beboerforening står i spidsen for indsamlingen den 12. april

17

Af „Miljøpigerne“ i ASB Beboerforeningen vil igen stå i spidsen for indsamlingen, og I vil møde bestyrelsen på Butikstorvet ved Brugsen kl. 14.00. Indsamlingen forventes at vare til kl. 16.00. Der vil forefindes gule sikkerhedsveste, gribetænger og sække m.v. til brug ved indsamlingen. Mød nu talstærkt op (vi skulle gerne være flere end sidste år) og vær med til at forskønne vort ellers så smukke område. Efterfølgende vil der være gratis drikkelse i form af øl, sodavand og kakaomælk. Med venlig hilsen „Miljøpigerne“

BULLERUP ved Butikstorvet Onsdag den 8. april kl.18.30 AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

AR 18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 123 - APRIL 2015

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer

PRAKTIKANTER SKRIVER BREV TIL FORÆLDRE Har prøvet at forberede sig mindre end ellers for at simulere virkeligheden med arbejdstidslovgivningen

Lærer og praktikkoordinator, Kai Holm.

22 LÆRERSTUDERENDE I PRAKTIK I AGEDRUP Lærere vejleder lærerstuderende

Michelle og Kim i 8. c.

Af Michelle Markqvardsen og Kim Svagin, lærerstuderende

Af Kai Holm, lærer og praktikkoordinator Kære forældre, elever og lærere! 22 lærerstuderende har i dette skoleår været i praktik på Agedrup Skole. For skolen er det en meget positiv udfordring at være med til at uddanne nye mulige kolleger, at afprøve nye ideer, at se sine elever undervist af andre, og være sparringspartnere og vejledere for de studerende. Jeg har samtidig i år som skolens praktikkoordinator oplevet den måske bedste flok af studerende i dette årtusind. Studerende med viden, talent for didaktik, relationer og klasserumsledelse, og ikke mindst evnen til at falde naturligt og smilende ind i skolens hverdag. Jeg tror igen på, at læreruddannelsen skaber hele mennesker til glæde for vores kommende skoleelever. Se på denne side Kim og Michelles oplevelser efter 6 uger i en 8. klasse.

At være i praktik i en rigtig folkeskole er noget nær det vigtigste, man kommer ud for på læreruddannelsen. I godt tre år har vi lært en masse fine fagfaglige og pædagogiske begreber, men det er først i praktikken, at man virkelig opdager, hvad det vil sige at være lærer. Det er ikke vores første gang i praktik, men vi lærer stadig nye ting til hver lektion ude i klassen. Vi har i denne omgang prøvet at lægge bånd på os selv, i forhold til den tid, at vi har brugt på at forberede os til de enkelte timer. Dette har vi gjort i et forsøg på at simulere den virkelige verden, hvor der ikke er specielt meget tid til forberedelse længere. At vores undervisning i 8.C måske ikke har været super strømlinet og helt perfekt, har blot gjort, at vi hvi-

ler mere I os selv, da vi ikke har kørt undervisningen efter et stramt og ufravigeligt program. På Agedrup Skole har vi fået alt, hvad vi kunne ønske os. Vores tilknyttede lærere har gjort, hvad de kunne for at vores ophold blev så godt som muligt, og de har delt ud af deres erfaringer – uanset om de var skolerelaterede eller personlige. Ligeledes har eleverne været eksemplariske. Man kunne næsten tro, at de var blevet truet med at få fjernet deres Iphones, hvis de ikke opførte sig ordentligt i vores timer, for de har været fantastiske hele vejen i gennem.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

19


PROJEKTORER TIL ALLE KLASSER Forårs-SFO, huskeliste til nye forældre, spise-/ læse- og bevægebånd på 4. årgang, projektorer og whiteboards til alle klasser, tryggere cykelvej og læringsmiljøvurdering.

torer samt whiteboards til de sidste klasselokaler som ikke allerede er udstyret med det. Jeg håber, at de nye projektorer kan være med til at gøre læringsmiljøet endnu mere moderne, interessant og udfordrende.

Af Mohammed Bibi, skoleleder

TRAFIK I BØRNEHØJDE

FORÅRS-SFO

når der er brug for det. At være selvhjulpen giver barnet selvtillid, frihed og lyst til at lære og mestre verden.

Mohammed

Den 1. marts startede 51 nye børn deres indskolingsforløb på Agedrup Skole SPISE-/LÆSE OG BEVÆGEBÅND PÅ i forårs SFO, og allerede nu en måned 4. ÅRGANG senere kan vi se, at det bliver en fantaDet er onsdag og klokken er 11.00. stisk årgang dejlige 4. a og 4. b finder mad frem, børn. der hentes mælk og en hyggeINFORMERER lig summen fylder de to klasDer bliver leget, grinet, arbejdet og lært seværelser. Eleverne spiser og en hel masse. Skolens snakker og fortæller vidt og altoverskyggende fobredt om det der betyder nokus de sidste måneder get for dem lige nu. har været at skabe en Da klokken nærmer sig tryg og glidende over11.15 rydder de op og finder gang fra dagsinstitution deres bøger frem. De ved hvad til skole, og det vurdede skal, de har gjort det hver rer vi, at vi er lykkedes rigtig godt med. dag siden efterårsferien. 4. årgang har spise-/læsebånd som oveni gir dem 10 HUSKELISTE TIL NYE FORÆLDRE min ekstra bevægelsespause til deres spiJeg vil gerne minde de nye forældre om, sefrikvarter. at det er en god hjælp for børnene og Hver dag siden efterårsferien har 4. os, hvis I sørger for følgende: årgang haft spise-/læse-/bevæge bånd · Skriv navn i alt tøj fra 11.00-12.00. Kl.11.00 spiser de, · Skiftetøj, regntøj og fodtøj der passer kl.11.15 sidder de klar med bøger og til årstiden. Der er plads i barnets gar- læser i 20 min. Derefter er der 10 min. derobe til skiftetøj mv. forlænget pause. · Indesko og indetøj uden knapper og Det er tænkt som et rum midt på lynlås til bevægelse. dagen, hvor der trænes læsning, så ele· Mange børn har svært ved at binde vernes læsefærdigheder udvikles, hvor deres snørebånd selv. Vi opfordrer til at motivationen til at læse styrkes, hvor elekøbe med f.eks. velcrolukning, så bør- verne erfarer at læsning kan bruges som nene selv kan klare det. en måde at finde ro og fordybelse på, · Der er køleskab til madpakker i og hvor de får mulighed for et afbræk stamlokalerne. Skriv navn på madkas- fra den længere skoledags stigende krav sen. om samarbejde, om anderledes og va· Drikkedunk – kun vand. rierede måder at lære på, og hvor de · Vi opfordrer til stadig at bruge rygkonstant er i samspil med enten kamsæk, der også kan bruges som turtaske. merater eller voksne. · Børnene behøver endnu ikke at have De fleste elever er hurtige til at finde en skoletaske, men gerne penalhus med roen i deres bog, enkelte har brug for blyanter og farveblyanter. lidt længere tid til at slippe samspillet med · Beskeder skal gives via på forælkammeraterne, mens andre bare sidder dreintra, f.eks. ved fravær, sygdom og stener og stirrer ud i luften eller lader tandlægebesøg eller lignende. dagens indtryk passerer. Og så det sidste råd til en god skolestart: Vis tillid til at dit barn kan klare PROJEKTORER TIL ALLE KLASSER sig selv, men vær parat til at støtte det, Skolen har besluttet at indkøbe projek-

20

Nr. 123 - APRIL 2015

På Agedrup Skole er 8. a i samarbejde med virksomheden Trafik i Børnehøjde i gang med et projekt, der skal få flere elever til at cykle til skole. Med eleverne i hovedrollen skal der afprøves nye muligheder for at gøre cykelvejen mere tryg. Stikvejen ind til skolen samt den hævede flade er udvalgt som det område, der skal forbedres for skolens cyklister. I foråret vil der ske mindre fysiske ændringer, og eleverne vil udføre forskellige aktiviteter i området. Herudover deltog 8. b og 2. b sammen i skolepatruljernes fotokonkurrence. Eleverne havde en rigtig god oplevelse, da billederne blev taget. 8. b fulgte op med at invitere 2. b på kage og juice, og der blev også vist slideshow af alle billederne. Skolen vandt desværre ikke fotokonkurrencen, men eleverne havde en dejlig oplevelse sammen. LÆRINGSMILJØVURDERING

I Odense Kommune har vi i mange år arbejdet systematisk med kvalitetsarbejde i vores tilbud til børn og unge. På skoleområdet er der de senere år sket en hel del nye tiltag, og der er lavet ny forskning, som har givet anledning til at udvikle dette arbejde. Derfor gennemfører skolen i februar, marts og april 2015 en læringsmiljøvurdering, der skal bidrage til at udvikle kvaliteten på skolen. Metoden består af spørgeskemaundersøgelser og observationer. Spørgeskemaundersøgelser laves af skolens ledelse, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, elever og forældre, og svarene sammenfattes i en kvalitetsrapport. Observationerne foretages af en skoleleder og to konsulenter fra forvaltningen, og der vil efterfølgende være en tilbagemelding til skolens ledelse.


NYE VALGFAG TIL DE UNGE

Der er fokus på krop og bevægelse. To elever er instruktører i valgfaget parkour

undervisningen og står for opvarmning og øvelserne. Tankesportholdet er et sted, hvor eleverne får udfordret „de små grå“ hjerneceller. Her får eleverne bl.a. igennem skak og bridge trænet deres matematiske og strategiske evner. Et populært hold har været design. Holdet har været godt besøgt af skolens kreative piger, der har fået lov til at sy bl.a. tasker. Aktiv liv & sundhed har været en del ude af huset med ture til svømmehallen, klatrehallen, skøjtehallen og den lokale skytteforening. Men der er også blevet lavet sund mad i skolens køkken, samt konditest i hallen. Skolens 9. klasser der netop er taget afsted til DM i skolevolley har nydt godt af boldspilholdet. Science har givet eleverne ekstra mulighed for at være undersøgende og udfordrende i naturfag. De elever der har haft en lille journalist eller fotograf gemt i maven, har igennem Skolenews kunnet udfordre den drøm.

GÆSTELÆRERE I IDRÆTSUNDERVISNINGEN Holdånd og samarbejde

Der har på valgholdene været fokus på bevægelse, den kropslige dimension, det kreative og den tankemæssige virksomhed.

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Et af de nye elementer i den nye skolereform har været indførelsen af valgfag fra 7. - 9. klasse. I dette skoleår har valgfagene på Agedrup Skole været tænkt som et tilbud til den fag-faglige undervisning, som findes i elevernes øvrige timer. Der har på valgholdene været fokus på bevæ-

gelse, den kropslige dimension, det kreative og den tankemæssige virksomhed. Eleverne har derfor kunnet vælge i mellem valghold som bl.a tankesport, design, aktiv liv & sundhed, boldspil, skolenews, science og nu også parkour. Parkour er et af de nye tiltag, hvor to elever fra 8. klasse har fået lov til at oprette et valghold, hvor de fungerer som instruktører. De planlægger selv

Idrætsfaget i folkeskolen rummer meget og andet end konkurrencesport. Det er også et fag, som handler om holdånd, samarbejde og kultur. Derfor har vi på Agedrup Skole takket ja til et tilbud fra Folkemusiklauget „Fynboerne“, som har tilbudt os at komme og afvikle forløb i folkedans. Mange af skolens klasser har nydt godt af dette samarbejde vinteren igennem. Eleverne har været udfordret, har grinet, danset og fået røde kinder til tonerne fra Tage og Steens violin og guitar. Det har været rigtig festligt og gavnligt for eleverne at opdage nye sider af idrætten - og af sig selv. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

21


100 KR.

Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

For medlemskab af beboerforeningen Af Hans Jørgen Zinther, fmd. ASB Kære beboere! Sidst i april vil bestyrelsen for Agedrup Sogns Beboerforening igen trave vore gader og vænger ynde, når vi går rundt med „Årets flyer og girokort“. Hvert års flyer har et nyt lokalt forsidebillede - og indholdet fortæller om beboerforeningens virke.

fået bragt medlemskabet i orden. Uanset årsagen til et eventuelt manglende kendskab til beboerforeningen vil vi i bestyrelsen bede dig overveje at melde dig ind for det kommende år, således at også din husstand kan bidrage til udvikling, forbedring og forskønnelse af området samt ikke mindst til at bevare det etablerede beboerblad.

HER ER LIDT FOR NYE MEDLEMMER

OGSÅ LIDT FOR MEDLEMMER

Du er ikke medlem, fordi du ikke har tænkt over det. Du vil måske egentlig gerne være medlem, men har blot ikke

Bestyrelsen i „Agedrup Sogns Beboerforening“ sender hermed en tak til alle beboere, som var medlem i det

22

ASB-GENERALFORSAMLINGEN

Af Elin Nielsen og Hans Jørgen Zinther Finn Pedersen blev valgt som dirigent til beboerforeningens generalforsamling den 11. februar. Dagsordenen blev godkendt. Formandens afgav sin beretning, hvorefter der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der ikke var skrevet mere om juletræet og hele arrangementet. Formanden svarede, at der var en god grund, som han herefter forelagde for de fremmødte. Ikke en linje var der skrevet i bladet. Det var skuffende for alle

som havde lagt et stort arbejde i arrangementet. Forsamlingen blev enig om, at det helst ikke måtte ske igen. Herefter blev formandens beretning godkendt. Næste punkt på dagsordenen var beretning fra kasseren. Hun fremlagde det på bedste vis, og efter nogen debat blev kasserens beretning godkendt. Kontingent for 2015 vil også i år være 100 kr. – altså uændret fra de sidste år. Bladet Agedrup Rundt var næste punkt, og her fortalte formanden, at de sidste års regnskabsfører havde bedt om at blive afløst. Bladet nye regnskabsfører

Nr. 123 - APRIL 2015

forløbne år, og som dermed støttede foreningens virke og bladet „Agedrup Rundt“. Vil du være med til fortsat at støtte dette, så betal kontingentet på 100 kr. I „Agedrup Sogns Beboerforening“ tilstræber vi at medvirke til byens forskønnelse, vi arrangerer Fastelavn, „Sankt Hans festen“, opstiller landsbyens juletræ, vedligeholder flag og flagstang ved Mindestenen, og har et samarbejde med Odense Kommune om forbedringer af veje og stier med meget mere. Bemærk - hver husstand har sit eget medlemsnummer, som selvfølgelig kun gælder, når de 100 kroner i kontingent er betalt. Som sædvanlig er det let at overføre pengene til foreningens konto via netbank. Dit kontingent kan betales gratis i Bullerup Brugs foyer lørdag den 9. maj samt lørdag den 16. maj mellem kl. 9.0013.00. Her vil to fra bestyrelsen være klar til at tage imod dit kontingent. er Hans Ove Nielsen, som tillige er medlem af menighedsrådet. Der var indkommet et forslag fra Greta Nielsen omkring vores hjertestarter. Man enedes om, at tage det på næste bestyrelsesmøde. Herefter gik man over til valg af bestyrelse. På valg var: Formand Hans Jørgen Zinther, kasserer Anne-Lise Laursen og Erik Nielsen. Alle tre modtog genvalg og blev valgt uden modkadidater. I efteråret udtrådte to personer af bestyrelsen, så det var dejligt, at to nye blev indvalgt i bestyrelsen. Der drejer sig om: Dorthe Reinberg Wallentin og Vagn Bakman Nielsen. Suppleanter og revisorer blev genvalgt. Til selve mødet var der kun mødt 5


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

PARKERING VED SUPERBRUGSEN Jeg har flere spørgsmål til jer denne gang. 1) Hvad betyder skiltet Nabohjælp, som det, der står i Parallellen, hjælper det nogen, og hvordan kommer man i gang. 2) På den store parkeringsplads ved Brugsen kører man lige ind på de enkelte pladser. Kunne man forestille sig, at der blev skråparkering, så det blev lettere at parkere og lettere at køre derfra igen. Jeg ved godt, det ville betyde, at man så skulle have en indkørsel og en anden udkørsel, altså ensretning. Er det mon kun

mig, der synes, at det ville være smart, eller kan andre mon gå med på idéen. 3) Holderne i cykelstativerne ved Brugsen er næsten alle i stykker. Jeg har aldrig fået taget mig sammen til at få et stativ på min cykel, så jeg må nok hen til cykelsmeden og få et stativ sat på. Men kunne vi få sat nye holdere på, for jeg er måske alligevel ikke den eneste uden stativ på cyklen.

Kære Olivia

et godt stykke hen til den næste udkørsel. En skråparkering vil blive lidt problematisk for de forretninger, der ligger nærmest den nuværende ind- og udkørsel.

Jeg husker ikke hvornår, men vi har tidligere haft spørgsmålet om skråparkering oppe. Brugsen ville ikke den gang gå med til det, og uddeleren Rasmus Rose, vil ikke sige ja til det nu. Der er ikke konstateret skader i forbindelse med parkering, og der er også medlemmer op, ud over bestyrelsen og det var jo ikke mange. Kan det virkelig passe, at der ikke er flere, der ønsker at bakke op om foreningen! Så nu spørger vi bare! Hvem skal så tage sig af juletræets arrangement på Butikstorvet? Hvem skal tage sig af fastelavn? Hvam skal tage sig af affaldsindsamling? Hvem skal tage sig af familieskovtur til H.C. Andersen Skoven? Hvem skal tage sig af det store Skt. Hans arrangement? Ja, vi spørger bare, det kan da ikke passe, at det hele skal falde sammen som et korthus. Områdets beboere er meget flinke

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Bestyrelsesmedlem Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Bestyrelsesmedlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 - emen@youseepost.dk Bestyrelsesmedlem Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, Agedrup 51 85 50 13 - d_reinberg@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Vagn Bakman Nielsen Arendalsvej 20, Agedrup 66 10 88 09/ 23 47 97 19 bakman@post.tele.dk Bestyrelsesuppleant Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

Bestyrelsesuppleant Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk

til at bakke op om foreningens arrangementer op, men specielt vor tombola til Skt. Hans mangler nye aktive personer. De vil i år have mulighed for „oplæring“ af vor nuværende hekse, Anne-Lise Laursen og Greta Nielsen. Ønsker man at hjælpe, da kontakt formanden eller én af vore to hekse - se spalten t.h. Bak nu jeres forening op!

Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015

23


KIRKEBLADET APRIL 2015 NR. 3 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

5.153 BESØGTE KIRKEN I 2014 Kirketælling viste, at især særgudstjenesterne er velbesøgte. Af Lene Marqvardsen, menighedsrådsformand Vi har netop indberettet årets kirketælling til biskoppen. Kort kan det resumeres, at der i alt har været 5153 personer i Agedrup Kirke i 2014, heri er diverse kirkelige

handlinger medregnet. Vores særgudstjenester har stor tilslutning, hvorimod der ikke er stor tilslutning til de tidlige gudstjenester eller de helt almindelige højmesser. Vinterens forsøg med at rykke højmessen fra klokken 10 til klokken 11, ser ud til at være taget godt imod og har

givet flere kirkegængere, ligesom aftengudstjenesterne også altid er pænt besøgt. Vi kan også se, at sommerferieperioden ligger med meget lav kirkegang, og vi har derfor besluttet at fortsætte med holde enkelte søndage sommerlukket i ferieperioden.

IGEN GARTNERE PÅ KIRKEGÅRDEN Af Hans Ove Nielsen Den ugentlige renhold og pasning af Agedrup Kirkegård fortsætter i 2015 med folk fra anlægsgartner Th. Skov

24

Larsen Aps. Gartnerne begynder omkring 1. april og fortsætter indtil grandækningen i november er udført. Der er høstet gode erfaringer med driften af kirkegården på denne måde.

NY KIRKETJENER TIL JUNI Lena har fået studierelevant arbejde men er fortsat vikar. Indtil juni passes jobbet på skift af Karen Henriksen og Gunnar Christiansen Af Lene Marqvardsen, fmd. Som de faste kirkegængere nok har bemærket, er vores kirketjener, Lena, stoppet. Hun har fået studierelevant arbejde og har derfor ikke tid til at passe kirketjenerjobbet. Vi har været meget glade for Lena og ønsker hende held og lykke med fremtiden. Hun vil dog være at finde som afløser, både som kirketjener og som kirkesanger. Kirketjenerjobbet passes på skift

af Karen Henriksen og Gunnar Christiansen, indtil vi får ansat en fast kirketjener igen. Dette regner vi med vil ske til juni.

8.901 KR. INDSAMLET Sogneindsamling 2015 Af Karin Ritter Den 8. marts blev der afholdt sogne-

Nr. 123 - APRIL 2015

Både økonomisk og praktisk har det indfriet forventningerne til fuld tilfredshed. Kontakt til kirkegården er fortsat til kirkeværgen på tlf. 40 42 07 56 eller graver@agedrup-kirke.dk indsamling og ligesom sidste år havde vi flot vejr. Alligevel var det godt at komme inden døre til suppe og god snak. En stor tak til den trofaste skare af indsamlere, som aldrig siger nej til at hjælpe. En ligeså stor tak til de nye, som var med for første gang. De havde en god dag med frisk luft og en god snak med mange agedrupper på deres ruter. Igen i år var Bullerup Brugs sponsor af lækkerier, som indsamlerne tog med hjem til eftermiddagskaffen, så tak til Bullerup Brugs. Elisabeths gode suppe blev spist og nydt, tak til dig, at du igen i år var ved gryderne. Børge var igen tællemester - tak for hjælpen - og kom frem til indsamlet beløb på 8901,00 kr. – tak til Agedrup for dette bidrag. Så er der et år til næste indsamling, så på gensyn i 2016.


Festlig pinsegudstjeneste søndag den 24. maj kl. 10.00 med Lene Bischoff-Mikkelsen

PINSE

- vi fejrer kirkens fødselsdag Man kalder pinsen for kirkens fødselsdag, og det fejres med kaffe og brunsvigerkage efter gudstjenesten.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi holder jo jul for at fejre Jesus, Guds søns fødsel i stalden i Bethlehem, og at Gud med Ham kom til verden for at være iblandt os. I Påsken er den største festdag i kirken, fordi Jesus opstod fra graven påskedag til liv, lys og glæde. Påsken er også indtoget i Jerusalem ugen før, palmesøndag. Det er skærtorsdag, hvor Jesus indstiftede nadveren som tegn på sit nærvær. Inden han blev taget til fange og langfredag blev pint og døde på et kors. Dette ved om end ikke ethvert barn – så dog langt de fleste. Men hvad med pinsen - den tredje store højtid. Hvad er det for en størrelse? Hvorfor hører ikke bare pinseliljer, grønne bøgegrene, men også dåb og fødselsdagsflag til pinse? HELLIGÅNDENS KOMME

Pinse betyder ‘halvtreds’ og er det antal dage, der går efter påske, indtil pinse. Disciplene har lige siden Jesus døde siddet indendørs og været triste. Godt nok var graven tom og en engel havde sagt til kvinderne, at Jesus var opstået, og godt nok har den opstandne vist sig for nogle af dem, Ja, Thomas havde sågar haft fingeren i Jesu sårmærker, fordi han tvivlede, men alligevel føler alle

disciplene sig tomme og forladte. Som om de ikke rigtigt kan tro det, der er sket, ja ’mærke’ det? Men så pinsedag kommer Helligånden over disciplene, sætter sig på dem som ‘tunger af ild’, og pludselig forstår de, og mærker de alt: at Jesus lever, og vi skal leve. De får samtidig mod og evne til at formidle det videre til andre. Disciplene mærker nu, at det er sandt, at Jesus er iblandt os som nye kræfter og uanede muligheder for liv og vækst. De blev så glade, at de hoppede og dansede, og folk troede, de var fulde af sød vin, som der står i Apostlenes gerninger. Disciplen Peter holder verdens første kristne prædiken, og den var en succes. Det må man sige, når hen ved 3000 lader sig døbe den dag. Sådan! KIRKENS FØDSELSDAG

Pinsedagen blev således startskuddet til den kristne kirke. Man kalder derfor også pinsen for kirkens fødselsdag, og da en fødselsdag på Fyn traditionelt fejres med brunsvigerkage, bydes der da også på en sådan sammen med kaffen efter gudstjenesten! Helligåndens komme betyder Guds stadige nærvær i verden. Gud er herefter tæt på os, som tåren på vores kind, luften vi indånder, ja i hvert hjerteslag. Pinsen er festen for kontakt, forståelse,

inspiration, livsglæde og kærlighed Gud og os, og os mennesker imellem Herefter kommer trinitatistiden, som varer det næste halve år i kirken lige indtil 1. søndag i advent, i år den 29. november. Trinitatistiden er kirkens tid. Vores tid. Frihedens og selvstændighedens tid. Trinitatis betyder tre-enighed, og som den lille negleklipper „3-i-én“ ikke er hel og kan fungere, som den er bestemt til, hvis den mangler en del. På samme måde hører Far, Søn og Helligånd uadskilleligt sammen, med hver sin side af én og samme Gud. Gud er Gud far = Skaber, Guds søn Jesus = Frelser og Gud Helligånd = Guds nærvær, livsgiver og livsfornyer. Der er festlig pinsegudstjeneste søndag den 24. maj kl. 10.00. Der bydes på kaffeog brunsviger efter gudstjenesten. 2. pinsedag henviser vi til udendørsgudstjenesten kl. 10.30 bag ved Domkirken i Eventyrhaven, hvor Folkekirken i Odense fejrer fælles 2. pinsedags gudstjeneste. Se eventuelt mere i dagspressen. Glædelig pinse!

25

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


FLOT BESØG FRA USA The Drury University Singers i Agedrup Kirke tirsdag d. 26. maj kl. 19.30 The Drury University Singers er i superligaen blandt amerikanske universitetskor. De har sunget i Carnegie Hall, i Notre-Dame i Paris og i St Paul’s Cathedral i London.

Af Kristin Lomholt, organist Det er en fantastisk mulighed vi i Agedrup pludselig fik, da en fjern kontakt fra staten Missouri i USA i januar ringede og spurgte om vi ville have besøg af the Drury University Singers. De ville ganske kvit og frit komme til Agedrup Kirke på en ledig dag i deres Skandinaviens-turne. The Drury University Singers optræder altså i Agedrup Kirke tirsdag d. 26. maj kl. 19.30. Der er gratis entré!

26

Efter at koret har optrådt i kirken, fortsætter vi i Sognegården. Her vil være et let traktement til en pris af 30 kr. Koret vil i Sognegården også komme med musikalske indslag. For mig er det som at vinde i lotto! Så hvis du læser det her: Sig det til alle du kender, din nabo, din mor, din buschauffør og tandlægen - og held og lykke med at sige ordet „drury“ under lampen hos tandlægen. Selv kan jeg ikke udtale det overhovedet!

PÅSKEN 2015

I UNIVERSITETSKORENES SUPERLIGA

Næsten alle universiteter i USA har kor. Og her hører The Drury University Singers til i top-ligaen for disse kor. De har sunget Faures Requiem i Carnegie Hall. De har sunget i Notre-Dame i Paris og i St Paul’s Cathedral i London. Drury University er beliggende i staten Missouri og har 5.500 studerende. Koret ledes af Allin Sorenson som er leder af musikfakultetet på Drury University. Eksempler på korets repertoire ved denne koncert er værket Oculi Omnium, skrevet af den nulevende canadiske komponist Eric Whitacre, som formår at skrive ny klassisk musik som faktisk er ørehængere, hvilket ny klassisk musik ikke plejer at være... Vi vil også få traditionelle amerikanske sange at høre, f.eks. Down to the river to pray og This little light of mine -og der vil være solo musical indslag fra en ung mand fuld af talent - han vil sætte sig til klaveret og synge musicalnumre, et nyt stjerneskud på vej ud i musicalgalaksen. Jeg håber, at I læser dette og sætter et stort kryds i kalenderen for det bliver en superkoncert. Velkommen! Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Palmesøndag den 29. marts kl. 16.00 Indtoget i Jerusalem. Musikgudstjeneste med Gospelkoret Emmaus. Skærtorsdag den 2. april kl. 17.00 Stemningsfuld gudstjeneste med fokus på nadveren, og hvor børnekoret medvirker. Langfredag den 3. april kl. 11.00 Liturgisk musikgudstjenesten med Josephine Blaamann Petersen på obo, solosang ved kirkesanger Annie Leth og på orgel Kristin Lomholt.

Kirkens nye påskeløber, der viser påskens begivenheder, vil dække gulvet hele påsken i hele kirken Nr. 123 - APRIL 2015

Påskedag, den 5. april kl. 10.00 Festlig påskehøjmesse med masser af lys og påskeliljer. Der bydes også på påskesolo, og efter gudstjenesten champagne og påskeæg. 2. påskedag den 6. april kl. 9.00 Gudstjeneste.


Færingerne er med til “Gud og Spaghetti-gudstjeneste” tirsdag d. 12. maj kl 17.00. Fælles spisning kl 18.00

FÆRØSK 6. KLASSE SYNGER I KIRKEN Børnene i den færøske klasse glæder sig til at besøge Agedrup Kirke. For mange af dem er det første gang de ser en dansk landsbykirke

Af Kristin Lomholt, organist Til Gud og Spaghetti gudstjenesten d. 12. maj får vi besøg af gæster fra Færøerne. Det er en 6. kl fra Venjingarskulin i Thorshavn, som er på udveksling i Danmark i en uge. De bor hos forskellige værtsfamilier i Nymarksskolens område. I juni måned i år skal 6. kl fra Nymarksskolen op til Færøerne og besøge deres færø-

ske venner. Tilbage i 1. kl havde den nuværende 6. kl på Nymarksskolen et projekt hvor de skulle fordybe sig i et land mht kultur, ressourcer, natur osv. Igennem projektet fik de kontakt til skoleklassen fra Venjingarskulin, og blev pennevenner med dem. De har siden da udvekslet breve og emails og begge klasser er nu begejstrede for at besøge hinanden. Børnene

i den færøske klasse glæder sig til at besøge Agedrup Kirke. For mange af dem er det første gang de ser en dansk landsbykirke, som ser meget anderledes ud end kirkerne på Færøerne. Som en del af gudstjenesten kommer de færøske børn med et indslag som vil vise os noget af deres færøske kultur. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Sognegården. Arrangementet er gratis.

GUD OG SPAGHETTI

27

„Gud og spaghetti“ - nu med pizzasnegle - tirsdag, den 12. maj, kl. 17.00-ca. 18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi fortsætter vores populære „Gud og spaghetti“. Betegnelsen er et kendt begreb, som dækker over en kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende (gratis) fællesspisning. Nogle kirker kalder det måske for „Bøn og Brunch“ eller „Prise og spise“, men hos os hedder det Gud og Spaghetti, også selvom der denne majaften bydes på bl.a. lækre hjemmelavede pizzasnegle med forskelligt grønt til. Obs: Vi får ved denne gudstjene-

ste besøg af en skoleklasse (6. klassetrin) fra Færøerne, der vil bidrage med sang og fortælling i gudstjenesten. Der er også plads til dig, så kom og vær med, vi glæder os til at se dig. Hvornår ? Vi begynder i Agedrup Kirke kl. 17.00 og går derefter hen i Sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ time. Hvordan ? Der er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op. Hvem ? Især for ’før-skolebørn’

(0-6 år) , men alle er meget velkomne. Hvad koster det ? Ingenting! Der serveres vand til maden, og andre drikkevarer kan købes. „Gud og Spaghetti“-gudstjenesten erstatter søndagens gudstjeneste den 17. maj. Og ellers kører kirkebilen gerne til andre kirker i nærheden. Vil du vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten. AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


NB

Kollekten

NOTABENE

Palmesøndag, den 29. marts, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med Emmaus-koret fra Odense Methodistkirke Skærtorsdag, den 2. april, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Skærtorsdagsgudstjeneste med udvidet nadver. Med børnekoret. Langfredag, den 3. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Liturgisk musikgudstjeneste med solister, Josephine Blaamann Petersen, obo; Annie Leth, mezzosopran; Kristin Lomholt, orgel Søndag, den 5. april, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Festlig påskehøjmesse med solosang og champagne Torsdag, den 9. april, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Tirsdag, den 21. april, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 21. april, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 23. april, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Tirsdag, den 12. maj, kl. 17.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Gud & Spaghetti, børnevenlig gudstjeneste med børnekor og fællesspisning. Besøg fra Færøerne

28

Tirsdag, den 19. maj, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Pinsedag, den 24. maj kl. 10 i Agedrup Kirke Med solo og kaffe og fødselsdagsbrunsviger efter gudstjenesten Tirsdag, den 26. maj kl. 19.30: Koncert i Agedrup Kirke og Sognegård The Drury University Singers optræder i kirken. Derefter synger koret mere musik i Sognegården, hvor der også er et let traktement. Tirsdag, den 16. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde.

Nr. 123 - APRIL 2015

BØRN OG SORG FYN Kan nu støttes hele året i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er fortsat muligt at støtte foreningen: „Børn og Sorg på Fyn“ – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i forbindelse med dødsfald. Initiativet er nu en forening, som enkeltpersoner eller grupper/ foreninger kan blive medlem af. Foreningen tilbyder mulighed for samtalegrupper til børn og unge fra hele Fyn. En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet. Se desuden hjemmesiden evt. for medlemsskab: www.børnogsorgfyn.dk eller www.børnogsorg.dk. Her kan også ses et indslag TV FYN bragte den 5. februar 2012 om Børn og Sorg Fyn.


DREV SLÆGTSGÅRD FRA HAN VAR 25 Niels Peder Jensen har stor respekt for kirkehistorien og kulturarven Af Karin Ritter I rækken af portrætter af medlemmerne i menighedsrådet er turen kommet til Niels Peder Jensen. Rammerne er et stort landkøkken og stue på en slægtsgård midt i Vester Kærby. Niels Peder har budt på kaffe, her hvor vi skal tegne et billede af ham og hans liv fortalt på få linjer i Agedrup Rundt. Niels Peders slægt kan føres hele fem generationer tilbage! Så er vi i året 1784, hvor landmandslivet var en barsk tilværelse. Niels Peder blev født i 1942, fik barndom, skolegang, soldatertid og landbrugsuddannelsen lagt bag sig og stod pludselig som 25 årig og skulle drive denne slægtsgård. Hans far døde ganske pludselig, så Niels Peder og hans mor måtte tage fat. Han fik god hjælp af landboforeningen og deres konsulenter, så hverdagen og årets gang for dyr og marker blev sat i system og blev en god forretning. I 1972 mødte han sin kone Annelise. Annelise tog springet fra stenbroen ud i landbrugsjorden og var lykkelig for det nye liv. Det blev til to børn, Lene og Esben, som i dag begge to har deres liv i Jylland. Annelise passede jobbet som lægesekretær på Odense Sygehus, passede mand og børn og tog et ekstra nap med arbejdet på gården, når der var behov. Familien boede i et lille gulstensparcelhus i Vester Kærby, men da moderen døde, flyttede Niels Peder og Annelise i 1989 ind på gården. Børnene var flyttet hjemmefra. ALTING VENDT OP OG NED

I 2003 skete der et skift, køerne blev solgt, senere mistede Niels Peder sin Annelise og alting blev vendt op og ned. Her var arbejdet på gården en god hjælper for Niels Peder, så kræfter og livslyst kunne vende tilbage. Han fik lavet „et kviehotel“, hvor dyregæsterne kom for korte eller længere ophold.

Niels Peder har et stort netværk og en stor viden om mange ting.

Flinke naboer tog opgaverne, når Niels Peder tog på skiferie – en vigtig ting, som også skulle passes. En anden interesse var og er stadig arbejdet i „Landvindingslauget Kærby Fed af 1957“. Hvor mange ved, at et sådan laug eksisterer? Og så er det et ret vigtigt laug med et stort formål: at tilse og vedligeholde sluse- og digeanlæg i områderne ved Kærby Fed ud mod Fjorden, så vi alle i Agedrup og omegn kan gå tørskoet selv ved de værste storme. Opgaven er i gode hænder, så vi beder lauget fortsætte deres opgavre med møder med kaffe m.m. MOTETKOR OG BYFEST

Niels Peder er aktiv i Motet-koret i Kerteminde, hvor der øves sange til egen fornøjelse, men også til diverse koncerter her og der. Vester Kærby har en god tradition med en årlig byfest, hvor Niels Peder også gerne giver en hjælpende hånd. Her mødes byens borgere til spisning og hyggeligt samvær, her kan der snakkes og diskuteres - noget, som ikke altid bliver nået i hverdagen. Der er kommet børnebørn til hos Niels Peder, børnebørn kan blive syge og børnebørn skal passes. Så tager

Niels Peder gerne turen til Silkeborg eller Vejle og pusler om de små patienter. Vi er mange, som er glade for, at der ikke er broafgift på Lillebæltsbroen ! STORT NETVÆRK

I 2008 blev Niels Peder valgt til menighedsrådet som suppleant, senere til medlem. Arbejdet her har givet et godt kendskab til arbejdet inden for kirkens rammer og en stor respekt for kirkehistorien og kulturarven. Men også en bevisthed om, at der er bestemte spilleregler og mange hensyn at tage, og det kan tage lang tid, rigtig lang tid at få noget gennemført. Fælles for alle aktiviteterne i Niels Peders hverdag er en varm kontakt til en masse mennesker. Han har et stort netværk og stor viden om en masse ting, noget, som rådet og alle vi, som er tæt på ham har stor glæde og nytte af. Vi i rådet ser frem til gode opgaver og arbejdstimer og - ikke mindst - det gode selskab med Niels Peder. Ved bordet i stuen er der i dag blevet fortalt den gode historie – lige som der er gjort så mange gange før siden 1784 - kaffen er drukket, kageskålen er næsten tom. Jeg siger tak for i dag og går ud i verden 2015.

29

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen januar/februar 2015

Af organist Kristin Lomholt

Døbte 18. 1. 2015 15. 2. 2015 22. 2. 2015

Robin Tejlgaard Liafi Noah Cornelius Bartram Alfred Bischoff Lund

Hollufgårdsvej 194, Odense SØ Kirsebærhaven 40, Ullerslev Carl Plougs Vej 6, 4. th., Frederiksberg C

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 1. 1. 2015 14. 2. 2015

Inge Winckler Lundblad Leo Verner Andersen

ORGANISTENS KLUMME

Skovhaven 146, Bullerup Parallellen 4, Bullerup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

LANGFREDAG D. 3. APRIL KL. 11.00

Liturgisk gudstjeneste med Josephine Blaamann Petersen, Kristin Lomholt, orgel og Annie Leth, sang. Foruden vores faste musikere i kirken, organist Kristin Lomholt og Annie Leth sang, får vi denne langfredag mulighed for at høre den fine oboist Josephine Blaamann Petersen. Josephine er uddannet oboist fra Det Fynske Musikkonservatorium, samt fra Malmø Musikhøjskole. Hun arbejder som freelance i danske og udenlandske symfoniorkestre og spiller kirkekoncerter i hele landet. Josephine er også en del af blæserkvintetten Qvindetta. Velkommen til en gudstjeneste hvor præst og musikere sammen sætter langfredagens gribende og vigtige budskab i dialog mellem musik og ord.

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Vikar - henvendelse til kirkekontoret - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 123 - APRIL 2015

Oboist Josephine Blaamann Petersen spiller sammen med Kristin Lomholt og Annie Leth langfredag.


KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE KRYDS I KALENDEREN

Kryds i kalenderen vedrørende Agedrup kirkes korskole og børnekor. Se i vores korkalender for mødetidspunkter til korprøver og tjenester.

PALMESØNDAG SØNDAG D. 29. MARTS KL 16.00- CA 17.15

Musikgudstjeneste med Emma-uskoret Liturg ved gudstjenesten: sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen Emmaus er et fantastisk livegospelkor fra Methodistkirken i Odense med et genremæssigt bredt repertoire som viser respekt for både traditionel og nyere gospel. Dirigent: Mette Risager Pianist: Preben Holmberg Pianist Preben Holmberg er uddannet fra det fynske musikkonservatorium og har har årelang erfaring bag tangenterne Mette Risager har sunget gospel i over 20 år og er uddannet fra Complete Vocal Institute. Hun leder sit gospelkor med stor indlevelse og energi. og er uddannet fra Complete Vocal Institute. Emmaus møder anerkendelse og ros, overalt hvor koret optræder. Kirker og koncertsale rundt om i landet har genlydt af gospelmusikkens budskab iklædt Emmaus’ lækre sound.

TORSDAG DEN 2. APRIL, SKÆRTORSDAG

Annie Leth vælger sange til Syng-Sammen!

Kor og korskole medvirker ved Skærtorsdags gudstjeneste. Mødetid kl. 15.00, gudstjeneste kl. 17.00 TIRSDAG DEN 12. MAJ, GUD OG SPAGHETTI

Besøg af skoleklasse fra Venjingarskulin på Færøerne. Kor og korskole medvirker ved børnegudstjeneste i kirken. Mødetid til fælles korprøve kor og korskole kl. 15.0017.00, gudstjeneste kl. 17.00 og ca. kl. 18.00 er der fællesspisning i Sognegården. Syng sammen!

Kristin Lomholt vælger sange til SyngSammen! Arrangementet finder sted torsdag den 23. april kl. 17.00-19.00 i Sognegården.

SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID SOGNEGÅRDEN, AGEDRUPVEJ 12 TORSDAG D. 23. APRIL KL. 17.0019.00

31

Annie og Kristin byder igen velkommen til syng-sammen som en dejlig afslutning på dagen. Nu er tiden kommet til at tage de sange frem, som hører foråret til, og så selvfølgelig alle mulige andre sange, som vi har lyst til at synge! Kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt vælger på forhånd en række sange, som de holder af og glæder sig til at synge. Annie og Kristin tager gerne imod forslag til sange. Kirken serverer et let traktement. Pris: 30,- kr., drikkevarer kan tilkøbes for 10,- kr.

AGEDRUP RUNDT 123 - APRIL 2015


GUDSTJENESTER PÅSKEN *Palmesøndag den 29. marts *Skærtorsdag den 2. april * Langfredag den 3. april * Påskedag den 5. april 2. påskedag den 6. april

Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 11.00 Kl. 10.00 Kl. 9.00

Musikgudstjeneste med gospelkor Udvidet nadver Liturgisk musikgudstjeneste Med solossang og champagne C.O. Christensen

TIDEN efter PÅSKE 1. søndag efter påske den 12. april 2. søndag den 19. april 3. søndag den 26. april Store bededag den 1. maj 4. søndag den 3. maj 5. søndag den 10. maj * Gud og spaghetti tirsdag, den 12. maj Kristi Himmelfartsdag den 14. maj 6. søndag den 17. maj

Kl. 9.00 Kl. 11.00 Kl. 10.30 Kl. 10.30 Kl. 19.00 Kl. 9.00 Kl. 17.00 Kl. 10.00 Ingen

C.O. Christensen Lise Marie Ranum Konfirmation Konfirmation

PINSE *Pinsedag den 24. maj *2. pinsedag den 25. maj

Kl. 10.00 Ingen

Med brunsviger Der henvises til fællesgudstjeneste i Eventyrhaven

TRINITATIS-tiden Trinitatis søndag den 31. maj 1. søndag efter trinitatis den 7. juni 2. søndag den 14. juni 3. søndag den 21. juni

Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 19.00 Kl. 10.00

Helle Anker Bisgaard Børnevenlig gudstjeneste med fællespisning Se den 12. eller 14. maj

Helle Anker Bisgaard

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

32

The Drury University Singers er i superligaen blandt amerikanske universitetskor. De har sunget i Carnegie Hall, i Notre-Dame i Paris og i St Paul’s Cathedral i London.

I AGEDRUP KIRKE TIRSDAG D. 26. MAJ KL. 19.30 Nr. 123 - APRIL 2015

AR123  

Agedrup Rundt nr 123