Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

122

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

FEBRUAR 2015 NR. 122 20. ÅRGANG 

LARS ARVAD FLYTTER I TELT

Efter 7 gode år nedlægger Lars Arvad Odense Vinterrevy og indgår samarbejde med Odense Kommune om ny stor revysatsning på Engen i Fruens Bøge sommeren 2016. Odense Kommune støtter med ialt 1,7 millioner kroner de første tre år. Det sker som et led i Odenses eventstrategi. Lars Arvad har også været i forhandlinger med Palle „Bøf“ Jensen. -Det er ikke bare noget, jeg har drømt om, det er også det rigtige tidspunkt for mig, siger Lars. -Nu rykker vi op i revyernes superliga.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Kyndelmissegudstjeneste, om påsken, om Sogneindsamling 2015, Musikgudstjeneste med Emmaus-koret og om Blå time!

S. 24-32

Finn fik AR Prisen s. 6-7

Pilebækken retableret s. 3

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


AR

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans Jørgen Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Martin Dyrgaard Rasmussen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Hans Ove Nielsen, regnskabsfører 6610 7510

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame GraphicCo

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. april 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 8. marts 2015.

6610 7575

Af Ib Holdt ■ Tirsdag den 24. febr. kl. 19.00 i lokalarkivets nye lokale, indgang Agedruphallen. Formanden vil berette om året, der gik. Kassereren vil fortælle om hvordan økonomien står. Der er nyvalg til bestyrelsen. Ting, der ønskes drøftet, kan indtelefoneres til formanden 66 12 25 72, senest den 20. februar.

Agedrup Sogns lokalhistoriske Forening og Arkiv Af Ib Holdt, fmd. ■ Foreningen siger tak for den fine tilslutning til jubilæet og tak for de mange gaver.. I 25 år har sognets historie i det lokale arkiv haft til huse i Sognegården. Pladsen var efterhånden blevet meget trang. Endvidere ønsker Stadsarkivet, som vores arkiv er underlagt, arkivets billeder og gamle dokumenter digitaliseret. Når en mand i Hobro ønsker at vide om vi har et billede af hans oldefar fra Bullerup, skal han kunne gå ind på sin computer og søge en sådan oplysning. De fleste små arkiver i Odense kommune er i fuld gang med dette. Vi har nu fået et lokale stillet til rådighed ved Agedruphallen. Arkivet flyttes derned i januar måned. Siden Poul Anker Jensens død har arkivet været uden arkivar. Vi har holdt åbent og efter bedste evne søgt at besvare de forespørgsler, der var. Nu har der meldt sig to engagerede damer, som har været på kursus i arkivdrift.Det er Henny Sørensen og Ingerlise Andersen. Flere har endvidere meldt sig som interesserede i arbejdet. Det lover godt for lokalhistorisk arkiv i fremtiden.

Indbrud i redskabsrum ■ Agedrup Kirke blev for nylig udsat for et indbrud. Ukendte gerningsmænd klippede en hængelås til kirkegårdens redskabsskur over og stjal en plæneklipper, en kantskærer og en buskrydder.

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Computerundervisning Af Palle Vennekilde, fmd. ■ Ældre Sagen Odense tilbyder computerundervisning for nybegyndere i Sognegården, Agedrup. 10 mandage kl. 10.00-12.00. Første dag 23. februar 2015. Kursusgebyr kr. 100 til kontoret, Slotsgade 20 C 1. Tilmelding på Ældre Sagens Kontor, tlf. 6591 9121

Freja Lindi, Mathilde Sørensen, Lukas Sørensen og Tobias Chylenski sammen med julemanden.

Årets vindere ■ Mandag den 8. dec. var julemanden alias Erik Nielsen var igen „på spil“. Julepostkassen i Super Brugsen var igen i år blevet brugt af adskillige børn, som havde lagt deres juleønsker deri. Ud af dem blev fem udtrukket ved lodtrækning, som fik deres velfortjente gaver af julemanden, da de troppede op sammen med deres forældre henne hos vores kasserer, Anne-Lise Laursen. Den hyggelige seance bød tillige på klementiner, sodavand og en øl til de fremmødte fædre.


1, 7 MIO I LARS ARVADS TURBAN

Drømmen om en sommerrevy på Engen blev ved kommunens mellemkomst genfødt!

Efter 7 gode år nedlægger Lars Arvad Odense Vinterrevy og indgår samarbejde med Odense Kommune om ny stor revysatsning på Engen i Fruens Bøge sommeren 2016 Af Erik Schmidt Et grin i mørket på Magasinet bliver til en latter i sollyset på Engen i Fruens Bøge til sommeren 2016. Da har Lars Arvad sat sig i spidsen for en helt ny sommerevy, som Odense Kommune støtter med ialt 1,7 millioner kroner de første tre år. Det sker som et led i Odenses eventstrategi. -Det er så fedt, siger revydirektøren fra Agedrup og Seden, der endnu ikke er fyldt fyrre. -Jeg glæder mig. Det er ikke bare noget, jeg har drømt om, det er også det rigtige tidspunkt for mig. Nu rykker vi op i revyernes superliga. Odense Vinterrevy lægges altså i graven. Revyen har gennem syv år været en solid succes, der har vundet anerkendelse både i revykredse og i Oden-

ses underholdningsbranche, men udviklingsmulighederne var begrænsede, vurderer Lars Arvad, der regner med 12.000 publikummer i sommerrevyen. Forbilledet er Cirkusrevyen.

3

SALTVANDSINDSPRØJTNING

Det telt, som han nu har kig på, er 46 x 46 m svarende til godt 2.000 m2 eller et par idrætshaller i omfang. -Det er klart, at det stiller krav om at få topnavne på scenen, til kapacitet og til PR-virksomhed. Vi er nødt til at lave en landsdækkende kampagne. Lars Arvad var tidligere på året i dialog med Palle „Bøf“ Jensen om et nærmere økonomisk samarbejde, men støtten fra Odense Kommune har været den saltvandsindsprøjtning, han havde brug for. Lars Arvad ejer fortsat alle anparter i det selskab, der står bag revyen. AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


KONGELIG HOFLEVERANDØR

4

Erik Rønn, har som tidligere direktør for Skolemedia og Gyldendal lavet netbaserede undervisningsmidler om både Siriuspatruljen og de royale gobeliner. Nu hjælper han til på sønnens forlag. Før den tid var han lærer på Agedrup Skole, som han kom til i 1971 sammen med sin kone, Kirsten. Nr. 122 - FEBRUAR 2015


Af Erik Schmidt Da Erik Rønn var direktør på Skolemedia ville Undervisningsministeriet gerne have produceret et undervisningsmateriale om de royale gobeliner, som kunstneren Bjørn Nørgaard havde kreeret. Erik snakkede med hofmarskallattet om, at det kunne være fint, hvis Dronning Margrethe ville indvie materialet, og fik det svar, at det ikke var umuligt, men at Dronningen ikke var så fortrolig med teknologien. Så gav direktøren medarbejderne i Skolemedia besked på, at materialet skulle indrettes sådan, at præsentationen gik i gang, bare Dronningen trykkede på én eller anden knap ligegyldig hvilken. Sådan blev det. -Vi fik et lille glas, og jeg spurgte Dronningen om, hvad hun syntes om materialet. -Meget spændende, sagde hun!

hus og havde det godt på Agedrup Skole. Som lærer havde man dengang 33 lektioner á 50 minutter, og Erik havde meget forberedelse, fordi han havde 1618 timer med orienteringsfag. -Ib Holdt, der var kollega på skolen, kom forbi i sine korte bukser, og han forklarede blandt andet, at lærerne på skolen selv lavede deres materialer, så jeg var bange for ikke at kunne overkomme det hele og sov ikke om natten! Det holdt nu ikke helt vand! I slutningen af 70’erne var Erik Rønn optaget af et udvidet danskundervisningsbegreb og iværksatte sammen med blandt andre kollegerne Lisbeth Dyrholm, Helge Rasmussen og Annie Leth større emnearbejder om Zimbabwe i Afrika og om skuespil og billedkunst. I begyndelsen af 80’erne stoppede eleverne efter 7. klasse med at tage til Seden Skole, og Agedrup Skole fik sin egen overbygning, som Erik Rønn som klasselærer i 8. kl. var med til at udvikle.

BARE JEG GIK I SKOLE!

DIREKTØR HOS GYLDENDAL

Skolemedia blev senere solgt til Gyldendal, og Erik Rønn fulgte med som direktør. Nogle af ordrerne blev fragtet med over i Gyldendal. -Vi lavede mange spændende materialer, blandt andet om De Olympiske Lege i 2004 og 2008 og også vinterlegene i 2006. Det var for Dansk Idræts Forbund. Erik Rønn var også med til at lave et materiale om Sirius Patruljen, som HKH Frederik deltog i. Kronprins Frederik fulgte udviklingen af undervisningsmidlet, og spurgte interesseret til, hvordan det gik med med det, og da Erik senere skulle præsentere det hos Lego i Billund, sagde kronprinsen: „Bare jeg gik i skole!“

I sit arbejdsliv var Erik som nævnt en årrække på Agedrup Skole, men senere blev han halvtidsansat som fagkonsulent i dansk på Amtscentralen for Undervisningsmidler og begyndte også at lave undervisningsmatrerialer til danskfaget. Senere blev han ansat som skolekonsulent i Odense Kommunes skoleafdeling, hvor han var i 11 år. Det blev suppleret med nogle timer som regional konsulent. I 1999 blev han ansat i it-forlaget Skolemedia, der var blevet til som et samarbejde mellem Mikroværkstedet, Geografforlaget og Dansklærerforeningen. I 2001 blev han direktør. Skolemedia var på det tidspunkt førende på markedet for netbaserede undervisningsmidler, men udgifterne var for store og der var for lidt afsætning af produkterne. -Vi var for tidligt ude. Skolerne var ikke parat til at betale for vores materialer. Det er ikke altid de ryttere, der er i udbrud, der vinder et cykelløb. Skolemedia gik konkurs, men blev reorganiseret i 2002. -Vi fik gode opgaver, men det var stadig hårdt, for jeg havde ansvar for 56 medarbejdere, og somme tider kunne

BLEV LÆRER PÅ AGEDRUP SKOLE

Den nu tidligere mediedirektør kom til Agedrup i 1971 sammen med sin kone Kirsten, hvor de begge blev ansat som lærere ved skolen. Parret kom fra Esbjerg, og Erik havde en ide om, at han ville læse biologi ved universitetet i Odense. Det kom han aldrig i gang med. -Viggo Tarp, som var skoleinspektør, var en elskværdig mand, og vi købte

vi kun se to måneder frem. I 2006 blev Skolemedia solgt til Gyldendal, der netop manglede et firma som Skolemedia. Erik Rønn og to andre medarbejdere fulgte med. -Gyldendal var en rigtig god arbejdsgiver, og af 11 projekter som blev udbudt af ministeriet vandt vi de tre. Erik Rønn var hos Gyldendal indtil 2012. TILSYNSFØRENDE FOR FRISKOLER

Som tidligere lærer og skolekonsulent synes Erik Rønn stadig, det er sjovt at have en tilknytning til skole og undervisning, og han har sagt ja til at være tilsynsførende for nogle friskoler. -Jeg skal vurdere, om eleverne lærer det, de skal, om skolen har den lovmæssige fagrække, og om den opdrager børnene til demokrati og folkestyre. Det gør han på Skt. Albani Skolen, på Balletskolens læseskole og på Mentiqa Skolen. Også Agedrup Læsefond ALF nyder godt af hans sagkundskab. Her er han i bestyrelsen VILD MED MODERNE KUNST

Nu går Erik til hånde på sønnen Thomas Meloni Rønns forlag, Meloni. -Jeg laver alt forefaldende arbejde, vasker op og sender bøger. Han er dog også redaktør for et meget omfattende og velredigeret billedkunstsite, billedkunstiskolen.dk Her kan man læse om visuel kultur og danske samtidskunstnere som fx Tal R, John Olsen, Martin Bigum og John Kørner. Erik Rønn er lidenskabeligt interesseret i kunst, og han og Kirsten er indehavere af værker af blandt andre Jeppe Hein, John Kørner, Tal R og Michael Kvium. For tiden er to Kvium-billeder udlånt til Aros Museet i Aarhus. I den verden er det med til at gøre billederne mere berømte og værdifulde. -Man kalder det billedets „proviens“, altså en slags historie. Men ellers er det fortællingen, eventyret, humoren i billederne, som Erik godt kan lide. -Og så går der jo lidt samlermani i det!

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015

5


FINN PEDERSEN FIK AGEDRUP RUNDT PRISEN Var administrativ leder for Agedrup Rundt i godt 19 år og medlem af beboerforeningens bestyrelse i 14 år.

ISEN AGEDRUP RUNDT PR

2014 KÅRINGEN hvilket hun skal have stor tak for! Vi har været så heldige, at Hans Ove Nielsen, medlem af menighedsrådet ved Agedrup Kirke har accepteret at være bladets nye regnskabsfører. MÅGEN DER FORSVANDT

Hans Jørgen Zinther overrækker AR Prisen til Finn Pedersen.

Af Hans Jørgen Zinther og Erik Schmidt

6

Det blev Finn Pedersen, der ved dette års traditionelle stormøde i Sognegården, kunne tage fra mødet med Agedrup Rundt Prisen i form af et diplom og en keramikskål. Han fik prisen for sit store, engagerede arbejde for Agedrup Sogns Beboerforening fra 1993 til 2007 og for Agedrup Rundt, som han var administrativ leder for 1994-2014. De øvrige nominerede var Kathrine H. Sørensen, Vicki Møberg Torp, Helge Pasfall og Michael Stengel Petersen. Finn Pedersen var glad for prisen, som han ikke var habil til at modtage, da han var medlem af AR’s koordinationsgruppe. -Jeg er glad for prisen. Jeg føler, at det er absolut velment. Det, der glæder mig mest, er, at de fremmødte fra baggrundsgrupperne i menighedsrådet, beboerforeningen og fra skolen der var med til stormødet, sagde at det var velfortjent. -De sagde det i en tone, der var-

mede. Det vigtigste er tanken bagved, og der var varme og tilfredshed med det, jeg har lavet i lokalområdet. VAR MED FRA STARTEN

Finn Pedersen var med, da Agedrup Rundt startede i 1994. Dengang etablerede man sig med Erik Schmidt som redaktør og Finn Pedersen som administrator. Skoleinspektør Viggo Tarp, der også var menighedsrådsformand, styrede regnskabet. I redaktionen skulle de tre interessenter, Agedrup Sogns Beboerforening, Agedrup Skole og Agedrup Kirke være repræsenteret. For beboerforeningen var Ole Christiansen repræsentant sammen med Finn Pedersen, og sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen var også med fra bladets start. Her først på efteråret 2014 meddelte vores regnskabsfører, Jette Rasmussen, at hun ønskede at blive afløst på sin post. Jette har været regnskabsfører fra medio 2011 og har i de forløbne år, udført et stort stykke arbejde for bladet,

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Agedrup Rundt Prisen opstod som et ønske om at gøre vort område mere synligt over for omverdenen, men også for at give et skulderklap til enkeltpersoner, der havde gjort en synlig indsats for vores landsby. Prisen blev givet i form af et stykke keramik med mågen som motiv og et diplom. Mågen var symbol for områdets sidste og meget aktive sognerådsformand Frode Holm Madsen, fordi hans store helt var den litterære „Jonathan Livingston Havmåge“, og fordi Agedrup gennem Bullerup Strand er tæt på de indenlandske have. Alle bladets læsere har mulighed for en gang om året at opstille kandidater, og der indkommer normalt 6-8 kandidatforslag. Afstemningerne bliver foretaget af bladets baglandgrupper: Beboerforeningen, skolebestyrelsen og menighedsrådet samt redaktionsmedlemmerne i AR. I alt 32 personer har mulighed for at afgive stemmer efter princippet i Melodi Grand Prix. Præmierne har hidtil bestået af keramik udført af kunstner Ida Holm Mortensen i Kølstrup. I år var det keramiker Ulf Nielsen fra Fåborg, som lavede fadet, der udgjorde prisen. I år dog uden måge!


HAN ELSKER AT UDRETTE NOGET Det, der glæder Finn Pedersen mest, er, at de fremmødte fra baggrundsgrupperne i menighedsrådet, beboerforeningen og fra skolen der var med til stormødet, sagde at prisen var velfortjent.

Af Ole Christiansen og Erik Schmidt Fyens Stiftstidendes lokale repoprter, Helge Rasmussen, var lynhurtig, da man skulle skrive om Årets Agedrupper. Seks timer efter at Finn Pedersen havde fået at vide, at han var valgt som modtager af Agedrup Rundt Prisen 2014, var avisen ude med en omtale. Men valgt blev altså Finn, der i mere end 19 år selv har været administrator af Agedrup Rundt. Han har jo i den egenskab ikke kunnet få titlen som „Årets Agedrupper“ tidligere, da han i sin tid var med til at indstifte prisen sammen med andre fra den oprindelige koordineringsgruppe. FYNSK BONDEKARL

Finn elsker at udrette noget, selv om han stærkt nærmer sig de 80, men han har ikke en ærlig rynke i ansigtet. Han er en døgnbrænder. I AR-redaktionen var han med til at formidle et godt samarbejde mellem beboerforeningen, skolen og kirken.

Selv var han meget glad for arbejdet. -Der var meget arbejde i det, men det var meget interessant, og det var en glæde, at bladet blev modtaget så godt og stadig er eftertragtet. Finn har en fortid som fynsk bondekarl og meget andet, der senere resulterede i en læreruddannelse på et seminarium i det nordjyske, og som sluttede med en stilling som lærer og senere viceskoleinspektør i Grønland i Umanaq-området. Det har ikke været kedeligt. Hans mange evner, som også er ud i det skriftlige og hans organisationstalent har givet ham meget arbejde ved såvel et kateder som ved den uundværlige computer. Her på stedet er det især arbejdet i beboerforeningen og Agedrup Rundt, der har gjort ham synlig, men talenterne er også brugt på formandsjobbet i foreningen „Odins Tårn“. Her har han ikke planer om at stoppe, selv om den næsten halvt så gamle Brian Carlsson har overtaget mange opgaver.

VICESKOLEINSPEKTØR I GRØNLAND

Desuden har Finn arbejdet i en politisk forening og gjort et stort organisatorisk arbejde i Det grønlandske Hus i Odense indtil pensionsalderen. I Grønland tog han med store strabadser og under kummerlige forhold som skolelærer ansvar for mange aktiviteter i Umanaq-distriktet. Oven i det hele overtog han sammen med sin kone ansvaret for i alt 11 børn (dine, mine, vores og alle de andres) på grund af de første grønlandske ægtefællers alt for tidlige død plus børn, der blev moderløse i disse grønlandske familier. Alt i alt har Finn haft meget travlt og måttet sætte sig ind i mange fremmede forhold. Han er stadig aktiv med forlagsvirksomhed, skriverier og foreningsarbejde. Lige nu er han ved at skrive om den grønlandske kunstner, Chr. Rosing. Tillykke med prisen, Finn!

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015

7


JUBILÆUMSFESTEN NOK EN GANG Stemningen var tyk af nostalgi og gensynsglæde, da gamle elever og nuværende og tidligere ansatte mødtes til Agedrup Skoles jubilæumsfest i september 2014

Luften vibrerede, da gæsterne begyndte at strøm

I forgrunden ses Ove lige bag flaget. T.v. Annie i snak med en tidligere kollega, Lone.

Her har Mette og Sanne lige opdaget deres tidlig

F. v. Erik, Irma, Anne, Allan og Susanne. De fire sidstnævnte gik ud af 7. klasse i 1974.

De lidt yngre med bl.a. Mikkel, Morten og th. R

8

Nr. 122 - FEBRUAR 2015


mme ind i skolegården.

FASTELAVN ER MIT NAVN! SuperBrugsen og beboerforeningen går sammen om at arrangere fastelavnsfest i Brugsen Af Rasmus Rose, Superbrugsen Beboerforeningen og Super Brugsen Bullerup går nu sammen om, at give børn og forældre en hyggelig formiddag. Lørdag d. 21. 2. kl.11.00 afholder vi sammen „slå katten af tønden“ på butikstorvet. Der vil være „slå katten af tønden“ i forskellige aldersgrupper, og vi vil kåre kattekonge og dronning. Samtidig vil der være en lille præmie til den bedst udklædte af de deltagende børn. Efter endt tøndeslagning, vil der

STOR ROS TIL JULESTYKKE Ole Christiansen mener, at Fjordagerscenens skuespillerpræstationer var bedre end Folketeatrets

gere klasselærer, Annie.

Rikke, Kristina, Mathias og Søren.

være en pølse med brød og lidt at drikke. Vi håber, I vil bakke op om arrangementet og være med til at gøre det til en tradition.

Saras Madam Ovesen i samspil med Flemming Skuespiller Jensen var en fryd.

Af Ole Christiansen Når vi på Fjordagerscenen opfører et teaterstykke, er vi jo alle amatører. Scenen har godt nok haft Nøddebo Præstegård på programmet nogle gange før, men det er naturligvis hver gang med mange nye skuespillere. Derfor kunne man godt spørge sig selv, om vi gør det godt nok, om vi kan være os selv bekendt. Så fik vi i julemåneden muligheden for på tv at se Folketeatret opføre stykket, som de er ved at have eneret på. Jeg fulgte godt med, især for at se,

om vi var lige så gode til det, og jeg kan godt sige, at vi kan ranke ryggen. Vore skuespillere var på flere punkter bedre end Folketeatrets professionelle. Jeg vil gerne nævne Nikolaj i Lasses skikkelse. Han var meget mere sikker og livlig. Lars gårdskarls dialekt slog Folketeatrets med flere længder, og jeg fryder mig stadig over Saras Madam Ovesen i samspil med Flemming Skuespiller Jensen. Hvor var de gode. Sara var så skrap, at jeg ikke en gang havde turdet at fri til hende, hvis jeg altså havde været 60 år yngre. Min egen Mads Hjulmand var måske ikke så godt spillet, men jeg havde da hele teksten med i modsætning til Folketeatrets, og så nød jeg også at spille sammen med Pernille som Andrea Margrethe. Alle skuespillerne gjorde det formidabelt godt. Ja, selv de små børn havde forstået, hvor vigtigt det var at kunne sine tekster og optræden som nisser, skolebørn og fattighusbørn. Kirsten Janby som instruktør har været streng på sin milde facon, og hvor gjorde det dog godt, da alt lykkedes. AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole i 1970’erne

EN VOKSENDE SYV-KLASSET SKOLE I UDVIKLING 1974-76

Lærer Eivind Jørgensen stod for at lave sørøvergården, og lærerne ofrede selv en weekend for at tage på “lærerlejrskole”

været til et møde om dette, for han fremlægger et forslag om, at fridagen efter lejrskole indskrænkes til at møde dagen efter hjemkomsten kl. 9.00. Det blev vedtaget uden protest. Og oven i købet blev lærerlejrskole på højskolen i Esbjerg vedtaget. Alle lærere afgav en weekend til dette.

Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening

EN FLOK NEANDERTHALERE

efter en stor spolebåndoptager. De følgende nætter optog vi så nattergalene. Efterfølgende afspillede vi så nattergalene i andre klassser i biologitimerne, hvor børnene var helt ligeglade. Fuglesang skal høres i naturen. Nattergale synger jo også om natten i sommermørke skove.

Sidst i januar 1974 skulle hele Agedrup Skole have „emnedage“. Det var anden gang i så stor en målestok. Følgende emner skulle tilbydes: Træsløjd, bob og bordtennis og skak, forsøg i fysik, terræn- og orienteringsløb, bibliotek og digterværksted, madlavning og bagning, vævning, folkedans AGEDRUP SKOLES OMFATTENDE og fabrikation af spil til alrummet. LEJRSKOLEORDNING Meningen var at børnene individu- Nogle år senere var jeg med Lisbeth elt skulle rotere og prøve noget nyt næ- Madsen (senere Lindvig) på Møen, ste dag. Dette krævede et hvor vi startede i Stege med at meget stort leje cykler. Bagefter cykeltilrettelæggelsesarbejde, og flokken kørte Lisbeth, som var mange af de små følte sig gravid, i min 2CV. utrygge. MadlavningsDet var det smukkeste holdene var alt for store og vejr, men meget koldt om mori sløjd var nogle af eleverne genen, jeg tror det stadig var alt for små. frost. Da vi 14 dage efter På vej til vort ind-kvarteevaluerede hele forløbet, ringssted „Liselund“ var drenIb Holdt blev vi enige om, at skulle gene helt overkåde de første Formand for Lokalhistorisk Forening man rotere, så var det hele 10 km, så overtog pigerne, de holdet, der skulle og ikke var seje. Drengene smed sig på den enkelte elev, og vi skulle have mere køjerne af udmattelse. Det var kun 25 fagligt betonede emner. km fra Stege. Der skete meget i skolen i 70’erne, Vi cyklede hele øen rundt i en lille også mange uprøvede ting, men man uge. De overtrætte drenge fik ind imellærer jo meget af erfaring, ikke mindst lem lov at køre med Lisbeth i gyngeaf fiaskoerne. bilen, som de ellers omtalte hånligt: „Kalder du det en bil“. OPTOG NATTERGALENS SANG PÅ Det var ved Odense Skolevæsen kotume at holde fri dagen efter hjemBÅND Alle klasser på Agedrup Skole tog hvert komsten fra lejrskole. Det var jo dér mest brugt, at en år på lejrskole mange forskellige steder i vort smukke sommerland. Jeg husker klasse i løbet af skoletiden tog på lejren klasse med Lisbeth Dyrholm til en skole, bare en enkelt tur. Rygtet om Agedrup Skoles omfathytte i en skov ved Kissendrup. Vi cyklede derover, senere stødte tende ordning bredte sig da også til skoen tredje lærer til med min bil. Den før- lerne i det „gamle“ Odense, og det var ste nat var der nattergalesang i skoven der ret upopulært, hvad kunne den slags for fuld udblæsning. Da ungerne var fal- ikke medføre? Skoleinspektør Viggo Tarp har nok det til ro kørte jeg tilbage til Agedrup Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Ved det sidste møde før sommerferien i 1974 tog skolen afsked med to lærere Else Marie og Hans Cronbach. Hun flyttede til Klostermarksskolen og Hans til Nr. Lyndelse og derfra til Gråsten i Sønderjylland. I foråret 1974 var skolen efterhånden blevet tresporet. Lejrskoleaktiviteten blev rationaliseret. Vi havde nu fundet ud af at tage en hel årgang med på én gang. Som klasselærer for en 6. klasse var jeg med på en stor lejrskole på Møgelø, en ø midt i Silkeborgsøerne.

Skoleinspektør Viggo Tarp var en godmodig mand, og han tog stiltiende meget på sine skuldre.

Vi sejlede dertil med Hjejlen far Silkeborg. Hvis vi skulle på udflugt lagde båden til, og vi sprang så på. Vi var 5 lærere med på turen: Lindberg, Jørgensen, Lis Grønnemose, Birthe Gram og mig, Ib Holdt. Damerne tog sig af madlavningen. Jørgensen tog sig af det, at de sad ordentlig ved bordet, han fnyste ind imel-


Lærer Ejvind Jørgensen stod i spidsen for etableringen af „sørøvergården“ i skolegården.

lem, rejste sig og råbte: „Jeg troede ikke, jeg var på tur med en flok Neandertalere“. Lindberg tog sig af udflugterne med båd og bus, og om nu alle var med. Vi var 70 børn og 5 lærere. Så kom drengene fra min klasse 6.y, tænk de sagde: „Hvorfor er det aldrig dig, der bestemmer“. De var flove over, at deres lærer ikke gjorde sig bemærket med høj stemmeføring. Der kan man bare se. Da vi skulle hjem, var jeg dagens mand. Jeg havde fået togbilletten af Tarp, og han havde på kuverten skrevet „Turens leder“. Tilfældig var jeg kommet ind på kontoret, inden vi tog bussen til banegården. Drengene fra min klasse gik hele togvognen igennem for mig, og talte op, så turens leder kunne være beroliget. Vi havde i 1973 fået lavet en sørøvergård. Den blev lavet med frivillig arbejdskraft under Ejvind Jørgensens kommando. Han lagde et stort arbejde i den. Da vi mødtes efter sommerferien var der rejst en lysmast midt i den nye sørøvergård. Denne mast blev der protesteret en del over.

løsning for spritduplikatoren, den kostede 10.500 kr. Et voldsomt stort beløb, otte stemte for og to imod, resten undlod at stemme. Kopimaskinen blev købt. Ak, den var én af flere endnu dyrere. Ved skoleårets begyndelse i 1975 var der ulideligt varmt, der var over 30 grader i alrummet allerede først på dagen. Vi begyndte altid skoleåret med et lærermøde, når børnene havde fået skemaer og var gået hjem, men det var så varmt, at Tarp meddelte, at mødet var aflyst efter nogle få meddelelser. Én af disse var, at tuberkuloseundersøgelsen var ophørt ved lov. I mange år skulle ældste årgang og alle lærere én gang om året til TB-undersøgelse. Fra den gamle skole i Agedrup havde vi taget toget ind til Odense med alle de store børn, og så gået fra banegården ud til sygehuset, hvor vi blev røntgenfotograferet FIRE SPOR I 3.-4. KL.

Tuberkulosen var udryddet. Det er lusene ikke, men hvor det førhen var lidt flovt med disse små krybende dyr, så

fortæller børn i dag uden skrømt, at nu har kusinen fra København været på besøg, og nu har vi lus, eller vi var ved Lidoen i Venedig, og der på campingpladsen havde vi en ordentlig pudekamp med alle de andre danske børn. Nej hvor vi kløede bagefter. I flere dage. Mor fik også lus, hun var helt tosset. Vi kom hurtig hjem, vi kørte hele vejen i et stræk, vi skulle hjem og i bad. I skoleåret 1975/76 var de to syvendeklasser ved juletid på hver 27 elever, så skulle de deles i tre syvendeklasser. De skulle jo til Seden snart. De blev ikke delt. Hver årgang i 3. og 4. klasse blev delt i fire spor. Der var fra forældrenes side megen snak og indvendinger mod en sådan opsplitning midt i et skoleforløb. Børnene fra skolens nærhed havde fået besked om at gå i skole. Der var ikke plads i cykelskurene. Nogle forældre havde brokket sig til skoledirektøren, og nu kom der pludselig nogle stadsgartnere med en del overskydende cykelstativer, som de satte op bag barakken. Det var så det.

11

TUBERKOLOSEN UDRYDDET

Alt i skolen bliver mere og mere avanceret. I 1974 var der blandt lærerne en afstemning om en kopimaskine, til afAGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


ALLE MORTENSEN-SØSKENDE TIL JUBILÆUMSFEST PÅ SKOLEN De gik alle seks på Agedrup Skole, og deres far byggede i sit arbejdsliv 30-35 huse i lokalområdet med mursten, der var lagt efter det særlige Holger-skifte . Børnene hjalp til, og der var grise, tyrekalve og en hest på parcelhusmatriklen.

på Byvejen. Først garagen. Da den var rejst flyttede familien ind i den og boede der, indtil selve huset blev bygget. I baghaven havde de både et par grise, kalve og en hest, også da de senere flyttede til Daltoften. -Jeg kan huske, at vi gik tur med grisene op og ned af Daltoften, siger Knud Erik. -Tyrekalvene hed bl.a. Ferdinand I og Ferdinand II, husker Rie. SMÅ ARBEJDSMÆND

Alle seks søskende, der er børn af Holger og Kirsten Mortensen fra Agedrup, har gået på Agedrup Skole, og alle deltog i skolens jubilæumsfest i september 2014. Bagest fra venstre Susanne Konradsen, Lisbet Mortensen og Knud Erik Mortensen. Forrest f.v. Lise Nøhr, Rie Boud og Jytte Borre.

Af Erik Schmidt

12

I Mortensen-familien holdes der syaftner hver fjortende dag. Kvinderne strikker og hækler og gør ved, og det lægger et vist pres på Knud Erik, der er næstyngst i søskendeflokken. Han mener også, at han er blevet punket af sine søstre. Ganske vist på den omsorgsfulde måde. Men alligevel. -Jeg begyndte at strikke en bamse for to år siden, men nu har vores mor, og en nabo taget over! Ideen til at deltage alle seks i Agedrup Skoles jubilæumsfest for nylig opstod netop på sådan en syaften. -Det var en rigtig god fest. Der var ikke så mange fra vores årgange, som vi havde troet, men det var sjovt, og vi havde en rigtig sjov forfest med 13-14 stykker herhjemme hos mig, fortæller Rie, der i dag bor på Tvedvænget i Seden. Lisbet Mortensen var ægte jubilar,

for hun startede på Agedrup Skole i 1964, da skolen på Brolandvej blev åbnet. Storesøster Rie og Susanne havde først gået to år på den gamle skole på Agedrupvej og blev undervist i forsamlingshuset, hvor de havde Elly Tarp som klasselærer. Senere fik de Ida Laursen, og Ib Holdt var regnelærer. -Det var spændende med den nye skole, for der kom jo også en masse nye børn, fordi der blev bygget enormt meget i området på netop det tidspunkt. Knud Erik, der er ti år yngre og er lærer på Erhvervsakademiet Lillebælt og netop har erhvervet en master of science, havde først Ida Laursen og senere Steen Johansen som klasselærer. BOEDE I GARAGEN

Familien boede først på Byvejen 30, som i dag hedder Lunden 40. Deres far, Holger Mortensen, var murer, og han byggede også selv huset

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Børnene hjalp ikke bare til derhjemme. De hjalp også faren med arbejdet. Det var et enmandsfirma, han havde. -Vi var med til at grave grunden ud til husene, skrue skruer i eternittagplader og skrabe fuger. Vi var ligesom små arbejdsmænd. Tiden var en anden. Holger Mortensen var kendt for det særlige Holger-skifte, efter hvilket der blev lagt to sten lige over hinanden i forbandt med to sten i næste lag. De huse, han har bygget, kan kendes på dette. I sit arbejdsliv byggede han 30-35 huse og solgte dem efterhånden, som de blev bygget. Det skete dog, at det kunne knibe med at sælge, og så var der dømt økonomisk smalhals. En gang måtte campingvognen sælges. Holger Mortensen døde i 2005. -Vi savner ham ufattelig meget.

De seks søskende Rie Boud, 59, Seden, musikskolesekretær Susanne Konradsen, 58, Odense, bankrådgiver Lisbet Mortensen, 57, Odense, bioanalytiker Jytte Borre, 50, Lolland, Laborant/ kemiotekniker Knud Erik Mortensen, 49, Seden, kemiingeniør Lise Nøhr, 48, Nordenhuse, lærer

Han var stille og jordnær, og vi kunne altid regne med ham, siger Rie. Kirsten Mortensen, der i dag er 79 år, bor stadig i Daltoften. Hun arbejdede en overgang på Østerhøj som hjemmehjælper og hos K. Bjørn Eriksen med fremstilling af etiketter. Hun er i dag meget aktiv med svømning, knipling, computer og sognearrangementer. Og familien holder sammen. En sommerweekend om året er der familiecamping.


FIRE HOLD I DEN KOMMENDE SÆSON Der arbejdes på at skaffe midler til nye omklædningsrum og sammen med skolen til en multibane til børn og unge. Der er nye spillerdragter, og den lille tribun vil være overdækket til sæsonstart i april. Af Michael Stengel Petersen, fmd. Jeg håber, at alle har haft en god jul og et godt nytår. Når disse linjer læses, så har vi afholdt vores årlige generalforsamling. Det foregik, som det plejer, på Møllekroen, hvor vi igen har fået valgt holdlederne til de fire hold. Når jeg skriver fire hold, så er det fordi vi regner med at få stablet et 7mandshold (47 år +) på benene. Så hvis der er nogen her i Agedrup/ Bullerup, som kunne tænke sig at starte fodbolden op igen eller bare har lyst til at starte med fodbold, så er de meget velkomne. Kontakt Ingo på mobil 6025

9232 eller formanden på 4091 5497. Sæson 2015 glæder vi os allerede til at komme i gang med. Lige så snart jeg har en spilleplan over vores hjemmekampe klar, skal den nok komme i Agedrup Rundt!

Vores lille tribune vil også være overdækket til sæsonstart, og som sagt glæder vi os til april, hvor det hele starter. Jeg håber, at I ligesom sidste år, vil komme op og støtte og heppe på vores fire ABB-hold!

HÅBER PÅ NYE OMKLÆDNINGSRUM

Der er nogle ildsjæle i klubben, som arbejder rigtig hårdt på, at vi kunne få bygget vores egne omklædningsrum ovre ved vores klubhus. Dette er et projekt, som vil tage en del af deres tid, men vi er meget optimistiske og tror på, det lykkes. Vi arbejder sammen med Agedrup Skole om at få etableret en multibane på skolen, fordi der ikke er supergode forhold for vores unge mennesker. Vi vil søge nogle forskellige fonde, som netop hjælper klubber og skoler med sådanne store projekter. Vi har „den grønne hat“ på, så det kunne blive et superspændende år i 2015.

Sådan kommer ABB’s nye spilledragter til at se ud. Holdene spiller stadig i hvidt og sort med lidt staffage på.

www.Agedrup-Bullerup

BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk - 4091 5497 Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk - 3025 8697 Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316 Claus Eisner - 2639 9279 Lars Engstrøm - 5230 0498 Torben Abrahamsen Lars Kampf - 6046 1506

FLOT SPILLESÆT

Holdlederne

Når sæsonen går i gang, vil alle hold komme til at spille i vores helt nye fodbolddress, som vores supersponsorer har sponsoreret. Jeg synes selv, at det er et rigtig flot spillesæt. Vi spiller stadigvæk i hvide trøjer og sorte bukser.

FBU Veteran - mandag Søren Grønning - 2598 0207 Heine K. Jørgensen - 4017 1861

13

OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm - 5230 0498 Lars Ingo - 6025 9232 OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf - 6046 1505 Henrik Damixa - 2927 0316 Jens Mattson - 3025 8697

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

Bedemand Mette Andersen Fjordager - tlf. 21 24 20 98 info@bedemand-mette.dk www.bedemand-mette.dk Hvenekildeløkken 80, 5240 Odense NØ

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 122 - FEBRUAR 2015

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Ældre Sagen Odense tilbyder computerundervisning for nybegyndere i Sognegården, Agedrup. 10 mandage kl. 10.00-12.00. Første dag 23. februar 2015. Kursusgebyr kr. 100 til kontoret, Slotsgade 20 C 1. Tilmelding på Ældre Sagens Kontor, tlf. 6591 9121

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

OUTLET VEST

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Vi kan tilbyde:

Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

Agedrup Forsamlingshus

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


INDLÆG

FORENINGSDØD Når bestyrelsesmedlemmerne bliver for gamle

Beboerforeningen formand appellerer til yngre borgere om at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Af Hans Jørgen Zinther

16

De lokale foreninger dør, når ingen står klar til at tage over. Mange glemmer at tænke på generationsskifte, mens tid er. Husk, det sker ofte, at foreninger dør, når en formand eller en bestyrelse, som har tegnet foreningen gennem mange år, bliver for gamle. Det er en naturlig udvikling, mener formanden for Agedrup Sogns Beboerforening, som for nuværende er 72 år gammel. I adskillige år har jeg og den øvrige bestyrelse været drivkræfterne bag foreningerne Agedrup Sogns Beboerforening og Heksefonden, som har lavet spændende arrangementer for områdets beboere. De sidste fem år har jeg været formand. Så nu må der snart være en aflø-

ser klar. Meget tyder på, at det er en almen problematik, der gælder specielt for mange mindre foreninger, der har en homogen aldersprofil i bestyrelsen. Men kan det virkelig være sandt, at vi mere eller mindre skal stoppe Agedrup Sogns Beboerforening, som i dag er velfungerende og er økonomisk velfunderet, fordi ingen afløsere i flere år har stået klar i kulissen til at tage over. Og husk, det er positivt, hvis der er nogle at vælge imellem til generalforsamlingen. Men det hører til sjældenhederne i dansk foreningsliv, at der er kampvalg. Beboerforeningen har gennem årene lavet mange spændende arrangementer, som er til gavn for beboerne i Agedrup Sogn. Ønsker man fortsat en engageret Beboerforening, er det tiden at møde op generalforsamlingen og lade sig vælge til bestyrelse. Og, som det fremgår af dagsordenen på side 22, er der to ledige pladser i bestyrelsen. Her er det nødvendigt, at der findes nye medlemmer til bestyrelsen, så hold jer nu ikke tilbage. Bemærk, vi holder ikke bestyrelsesmøder for mødernes skyld, men kun når det er nødvendigt. Tre gange om året har vi lidt travlt – Skt. Hans-Festen, turen til H.C. An-

SKAL SKT. HANS-FESTEN AFGÅ VED DØDEN I 2015? Af Hans Jørgen Zinther Får vi ikke i år nye personer, som er villige til „at stå i lære“ ved det årlige Skt. Hans-arrangement og udføre et stykke arbejde til glæde for alle sognets beboere, vil det arrangement, vi kender så godt, ikke være muligt i 2015. Mine Hekse har nået en alder, hvor de ikke mere har kræfter til at samle sponsorgaver til den tombola, som giver mulighed for at afholde Skt. Hans. Så nye og yngre kræfter må og skal til for at vi

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

stadig kan glæde vore børn med underholdning og dejligt selskabelig samvær denne aften for alle sognets beboere. Kære beboere, skal Skt. Hans 2015 afgå ved døden? Skynd dig at melde dig til formanden – hellere i dag end i morgen. Med venlig hilsen Hans Jørgen Zinther Formand for Heksefonden og Agedrup Sogns Beboerforening


GYDEBANKER I PILEBÆKKEN GENETABLERET Frivillige har i samarbejde med Odense Sportsfisker Klub, Vandpleje Fyn og Odense Kommune ryddet op i en tilgroet Pilebæk Af Ole Christiansen & Hans Jørgen Zinther Indtil for nylig var Pilebækken, som er et lille vandløb til Vejrup Å, voldsomt tilgroet og nærmest uden liv. Sådan er det ikke mere takket være en masse frivillige hænder, som har knoklet adskillige arbejdslørdage med at få renset bækken. Projektet er et fantastisk eksempel på, hvordan frivillige borgere i samarbejde med kommunen kan skabe projekter, der både er til glæde for lokalområdet og naturen, og som samtidig giver vigtig viden og et ejerskab videre til den næste generation, der skal varetage vores vandmiljø i fremtiden. Projektet ligger godt i tråd med renoveringen af Naturparken ved Agedrup Skole, som AR’s reporter Ole Christiansen har fulgt tæt i 2014. Vandpleje Fyn og Odense Sportsfisker Klub tog i maj kontakt til Odense Kommune og fremlagde et forslag om at restaurere Pilebækken. Der skulle lægges nyt gydegrus til havørrederne og brinkerne skulle sikres, og kommunen sagde ja tak. Kommunen har taget sig af papirarbejdet, mens Vandpleje Fyn og Odense Sportsfisker Klub har stået for det hårde og praktiske arbejde, hjulpet til af en 6. klasse fra Agedrup Skole, som samtidig kunne bruge projektet i undervisningen. Resultatet er nu, at der atter er liv i Pilebækken, og arbejdet ventes helt færdigt i begyndelsen af 2015. RESULTATET VIST FREM

Den 28. november blev det foreløbige resultat vist frem af Michael Theilmann, som er kommunens ansvarlige for vandløbenes tilstand i kommunen. Denne dag var eleverne og læreren fra en 6. klasse med på en lille rundtur, og eleverne kunne more sig med at hjælpe ved arbejdet med at udlægge de store sten samtidig med, at de fik for-

klaret alt om det store arbejde ved vandløbet. Hele denne proces startede med, at formanden for sportsfiskerne på Fyn, Jørgen Pedersen, Daltoften 89, fik øje på potentialet i bl.a. Pilebækken, for det er i de små vandløb, at fiskene gyder, og Pilebækken syntes at være noget forsømt. Vores lokale entreprenør, maskinstationsejer, og kirkeværge, Ole Walther, har haft sin store andel i denne del af arbejdets udførelse. Piletoftens Grundejerforening har gjort deres store arbejde ved bækken og investeret over 40.000 kroner på foretagendet af foreningens midler. Selve Vejrup Å har også fået meget vand, og med den vandpleje, som vi nu er vidne til, må fiskene have fået så gode forhold, at der må komme megen fiskeyngel ud af det i årene fremover. Området omkring Vejrup Å, altså det vi kalder naturparken, ligger stadig hen som et sumpområde, der trænger til en ordentlig omgang pleje, og da kommunens folk har lovet at sætte det i stand igen, så må vi have meget at glæde os til. Den gamle idyl langs åen er væk for altid, men hvorfor skulle det dog ikke kunne blive godt igen. Vi kan stadig nyde at spadsere i skoven omkring den gamle banelinje og på engen langs med Skovhaven.

Eleverne fra 6. kl. kunne more sig med at hjælpe ved arbejdet med at udlægge de store sten samtidig med, at de fik forklaret alt om det store arbejde ved vandløbet.

Selve Vejrup Å har også fået meget vand, og med den vandpleje, som vi nu er vidne til, må der komme megen fiskeyngel ud af det i årene fremover.

17

Området omkring Vejrup Å, altså det vi kalder naturparken, ligger stadig hen som et sumpområde, der trænger til en ordentlig omgang pleje, og da kommunens folk har lovet at sætte det i stand igen, så må vi have meget at glæde os til.

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer

Fra sidste skoleår, hvor dregene her fra daværende 8. kl. spillede sig til bronzemedaljer i drengerækken ved DM i skolevolley. Ved mikrofonen er det lærer Carsten Andersen, der dog ikke er på Agedrup Skole længere.

MÅLET ER DM-GULD Stort potentiale på 9. årgang - forhåbningerne er store! Af Martin Dyrgaard Rasmussen Agedrup Skole spillede sig sidste år til en bronzemedalje i drengerækken ved DM i skolevolley. På det tidspunkt var drengene kun 8. klasseselever, så forhåbningerne og forventningerne er store i år. Der har været et par udskiftninger på holdet af elever som bl.a. er startet efterskole, og det er holdets tidligere træner og hoildleder, Carsten Andersen

også. Men potentialet er enormt og usædvanligt stort på den årgang, så der er fundet kompetente erstatninger. Eleverne har allerede været til de indledende runder for Odense skolerne og det gik godt. Alle tre hold fra Agedrup skole, såvel drenge som piger, gik videre til fyns runden som spilles d. 29/2 i Årup. DM finalerne spilles senere i år i Vejle.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015

19


49 BØRN I FORÅRS-SFO

Dialogambassadører, volleyballmesterskaber, trafiksikkerhed omkring skolen, ny hjemmeside, kantinen, nye medarbejdere, 49 elever i forårs-SFO og indbrud på skolens kontor Af Mohammed Bibi, skoleleder

Mohammed

hentes. Jeg vil gerne bede disse forældre om at parkere bilen korrekt i båsene, også selvom dette vil medføre, at DIALOGAMBASSADØRER PÅ BESØG Ottende årgang på Agedrup Skole har man skal gå 20–50 m ekstra. Vi har også enkelte henvendelser været med i projekt „Demokratidag“, og allerede i november 2014 deltog årgan- om cyklende børn, der fylder meget på vejen. Nogle af børnene vil også gerne gen i en temadag om Demokrati. følges og venter på hinanden i vejsiden. I dagene 7. – 9. januar havde årHer kan de blive overset af bigangen besøg af to dialogambassadører, INFORMERER listerne. som forsøgte at skabe NY HJEMMESIDE dialog og refleksion i Vi har skiftet design og opbygde ældste klasser om ning på vores hjemmeside. temaer som fx fællesHvis I har kommentarer skab og identitet hereller forslag til forbedringer, under diskrimination, hører vi meget gerne fra jer. intolerance og venne-/ fjendebilleder. Indsatsen bygger på „ung-til-ung“ KANTINEN KØRER FORRYGENDE metoden, som er en pædagogisk Selvom kantinen kun har eksisteret i fire formidlingsmetode, hvor unge diskute- måneder, har den allerede været en rer et budskab, de synes er vigtigt, med kæmpesucces. Salget går forrygende, og vigtigst andre unge. af alt, så producerer kantinen sunde og interessante madvarer til rimelige priser, ALLE TRE VOLLEYBALLHOLD GIK og som vores elever rigtig godt kan lide. VIDERE TIL FYNSMESTERSKABERNE Igen i år er vores elever med til skolernes volleyballmesterskaber, og igen i år NYE ANSIGTER ser det ud til at vores elever kan nå me- Karina Kruuse Grønfeldt og Caroline get langt. Alle skolens tre hold kvalifice- Appel Laasholdt tiltrådte som lærere 5. rede sig videre til Fynsmesterskaberne i Aarup. De bedste hold her vil kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne for skolevolley i Vejle primo marts. Sidste år blev det til et sæt flotte bronzemedaljer og en meget flot tredjeplads i de nationale mesterskaber, og hvis rygtet taler sandt, så er årets hold endnu bedre end det var sidste år.

20

PAS PÅ BØRNENE I TRAFIKKEN

Flere forældre kontakter os løbende og opfordrer os til at vi beder alle forældre om at passe på hinandens børn. Der er mange bilister, som vælger at parkere bilen langs fortovet og hermed uden for båsene om morgenen og om eftermiddagen, når børn afleveres og

Fra emneugen „Godt ord igen“ i foråret.

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

januar 2015. Karina skal have sin primære tilknytning til 5. årgang, og Caroline skal være i børnemiljøet omkring 2. og 3. årgang. Stort velkommen til dem begge. 49 BØRN I FORÅRS SFO

Indskrivningen til forårs SFO er nu afsluttet og der er indskrevet 49 nye børn som starter i skole den 1. marts. Det bliver en stor og spændende opgave at skabe udfordrende fysiske rammer til endnu en årgang forventningsfulde børn. Jeg har i januar måned besøgt alle nye familier, og jeg har afleveret en „Goodiebag“ til vores kommende elever. Det har været rigtig spændende at komme rundt i vores store skoledistrikt og høre og se, at børnene glæder sig til at komme i skole. Vi glæder os også rigtig meget til at modtage alle børnene! UBUDNE GÆSTER I JULEFERIEN

I juleferien havde skolen to indbrud, og begge gange var det administrationen som blev ramt. Vi har derfor besluttet at øge belysningen på og omkring skolen. Dette betyder, at belysningen langs cykelstien ved søen fremover vil være tændt i aften- og nattetimerne. Vi håber, at dette vil tiltrække endnu flere motionister og hundeluftere til området. Herudover har vi opsat kraftigt lys langs bygningen med bevægelsescensorer.


BOLSJEFABRIKKEN

Elever åbnede fabriksproduktion og salg af bolsjer og lærte samtidigt om arbejdsmarkedet Af Martin Dyrgaard Rasmussen

Pakkeafdelingen havde travlt da de mange bolsjer skulle pakkes

8. klasserne åbnede egen fabrik på skolen hvor der blev fremstillet og solgt bolsjer i den helt store stil. Bolsjefabrikken er et projekt udarbejdet af LO, der henvender sig til 7. til 10. klasse, og som skal lære skoleelever om arbejdsmarkedet. Eleverne har hver især skulle skrive en personlig ansøgning til netop det job de gerne ville bestride i „virksomheden“. LO har derefter på baggrund af disse bestemt hvilke af eleverne der skulle ansættes i stillingerne som chefer, tillidsmænd og -kvinder og medarbejdere. Selve produktionen og salg forløb over en skoledag. Skolens øvrige elever havde taget penge med, så de kunne få glæde af de søde sager.

HVORDAN IT KAN BRUGES TIL LÆSNING Spændende foredrag

Det var hårdt arbejde at være i produktionen

21

Adj. professor Hans Henrik Knoop

24. 3. 2015 kl. 19.00 „Hvordan IT kan bruges til læsning og læring!“ Foredrag af Hans Henrik Knoop, adj. professor. Gratis entré! Venlig hilsen Agedrup Læsefond, ALF Der var travlhed i salgsafdelingen og der blev hurtigt udsolgt

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

Indkaldelse til generalforsamling

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING Onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.30 i Sognegården Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

22

9. 10. 11.

Valg af dirigent Godkendelse af dagsordenen Formandens beretning Kassererens beretning – herunder fastsættelse af kontingent Agedrup Rundt Beretning fra udvalgene – herunder Heksefonden Indkomne forslag Valg af bestyrelse Hans Jørgen Zinther (på valg - modtager genvalg) Anne-Lise Laursen (på valg - modtager genvalg) Henrik Thygesen (ikke på valg) Elin Nielsen (ikke på valg) Erik Nielsen (på valg - modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem – hvem har lyst? Bestyrelsesmedlem – hvem har lyst? Suppleanter til bestyrelsen Greta Nielsen (på valg - modtager genvalg) Ole Christiansen (på valg - modtager genvalg) Nedsættelse af evt. ad hoc udvalg Valg af revisorer – samt suppleant Fremtidigt virke Eventuelt

På bestyrelsens vegne Hans Jørgen Zinther formand

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

STØT OP OM BEBOERFORENINGEN! Kom til generalforsamling den 11. februar 2015 Af Hans Jørgen Zinther, fmd. Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende beboerforening, bør man allerede nu hver især vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at blive en del af bestyrelsen. Vi holder ikke møder bare for mødernes skyld, men holder de møder, som er nødvendige for at få det hele til at gå op i en højere enhed. De to gange om året, hvor der noget at lave, er for det første lidt før jul, hvor beboerforeningen sørger for, at vi har et flot juletræ med lys på Butikstorvet. Anden gang er i foråret, hvor vi sammen med Heksefonden lægger os i selen for at få en dejlig Skt. Hans aften på Cirkuspladsen. Når der afholdes Skt. Hans er Seden også med til at „trække læsset“. Beboerforeningen har dog mange andre aktiviteter i gang, hvoraf udgivelsen af Agedrup Rundt er én af de helt centrale. I år inviterede Agedrup Sogn Beboerforening som et næsten nyt tiltag alle beboere i området til at komme og deltage i en dejlig og hyggelig familieskovtur, i H.C. Andersen Skoven. Desværre druknede det i regn. Tiltaget vil blive gentaget i 2015. Derfor: Mød nu op til vor generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 og hjælp os videre. Bak nu jeres beboerforening op med aktiv deltagelse!


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

HASTIGHEDSGRÆNSERNE Tak for dit svar i forrige nummer. Du nævner noget om hastighedsgrænser i byområder, og ser man sig omkring, så er de nu meget forskellige inden for forholdsvis korte strækninger. Vladimir har svært ved at overholde dem, når de skifter mellem 45, 50, 20, 60, så 50 igen og lige efter 45, hvorefter man igen må køre 60, 50, minirundkørsel og til sidst 80, som så nedsættes til 70 km/t. Dette var bare for at køre til Odense ad den gamle landevej gennem Åsum. Det er lige før, at det er livsfarligt at overholde disse grænser, fordi man ikke samtidig har fuld opmærksomhed på vejbanen og den øvrige trafik. Dertil kommer de mange bump, så vore støddæmpere har nok at gøre hele tiden.

Kører vi ad andre veje, er vejen med Odins Bro med sine fire spor næsten som en motorvej eller i hvert fald motortrafikvej, og så må man kun køre 60 km/t. Det er altså lidt svært at overholde den grænse, når vi endelig har fået en vej med en jævn vejbane og uden cyklister eller fodgængere og beboelser langs vejen, mens man dog må køre 80 km/t på Ring 3 med sine to ikke for brede spor. Vi er forvirrede, og det synes andre trafikanter også at være, så de kører efter forholdene og deres eget temperament. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther

Kære Olivia Jeg har desværre ikke rigtig haft mulighed for at få myndighederne til at svare på dit brev, da jeg har haft andet at tænke på i denne tid, da jeg har mistet min kone. Men jeg vil stadig holde på, at en entydig skiltning vil kunne afløse nogle af de mange bump på vore veje, og så er vore endda ikke så slemme, som nogle jeg har set i andre bydele, hvor man skal ned på 10 km/t for ikke at køre derfra i et vrag med ødelagte fjedre, som min nabo har oplevet det en gang. I gamle dage, da der ikke var så stor en trafik på vore hovedveje, har jeg selv kørt fra Nykøbing Falster til København på under 1½ time i 1952 på motorcykel uden at være til fare for andre på hovedlandevejen, hvor der var fri hastighed den gang. Det kan man vel stadig, hvis der ellers er plads for andre trafikanter på

motorvejen. Men uanset hvor man kører, vil det da være hul i hovedet, hvis man ikke kører efter forholdene og tager hensyn til andre, og det burde vel være det, som det drejer sig om. Også jeg er lumsk ked af de mange forskellige hastighedsgrænser, men der er vel en mening med dem, medmindre de er opnået af lokale beboere efter et enkelt færdselsuheld, og det har jeg en anelse om, at de er i mange tilfælde.

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015

23


KIRKEBLADET FEBRUAR 2015 NR. 2 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE Den 8. februar kl. 17.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Denne søndag samles vi i skumringens time omkring lyset, der er i centrum i salmer, læsninger, lystænding og solosang. Der er selvfølgelig masser af levende lys, og man har selv mulighed for at tænde lys i vores smukke lystræ. Gudstjenesten er liturgisk, d.v.s. uden prædiken og altergang, men med dejlig musik samt centrale læsninger om lyset, og hvad det betyder for os.

Kom og vær med i en stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste.

LYS I MØRKET Fyens Stifts konfirmandevent 2015

24 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst I alt 1200 konfirmander - herunder 27 fra Agedrup! vandrede den 27., 28. og 29. januar rundt i Odense centrum for i Domkirken, Skt. Hans Kirke, Gråbrødre Klosterkirke og på Assistenskirkegården at opleve kristendom under overskriften „Lys i mørket“. I grupper af ca. 100 blev konfirmanderne sendt rundt i byen med lysende armbånd for sammen at opleve, hvordan den kristne tro i fortid og nutid på mange forskellige måder er lys i mørket for mennesker. På turen rundt mødte vi bl.a. kirkens reformator Martin Luther, der næ-

Kirkens reformator, Martin Luther.

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

sten bogstavelig talt vælter Gråbrødre Klosterkirke og med den lutherske kristendom bringer lys ind i middelalderens mørke. AT BRINGE LYS IND I MENNESKERS LIV GENNEM NÆRVÆR OG SAMTALE

I Skt. Hans Kirke var vi tilbage i nutiden, og her mødte konfirmanderne flere af Folkekirkens præster med en særlig funktion som f.eks. gadepræst, feltpræst og fængselspræst. Hver især fortalte med livsnære fortællinger, hvordan de på deres sted kan bringe lys ind i menneskers liv gennem gudstjenester, nærvær og samtaler. På Assistenskirkegården kom et af H.C. Andersens eventyr til live, og konfirmanderne vandrede her selv på „lysets vej“ mellem gravene. I Domkirken tog vi med musikken som følgesvend helt tilbage til Jesu tid, hvor lys og mørke også spiller en stor rolle.


PÅSKEN 2015 Påskedag er kirkeårets vigtigste festdag, den største og fineste perle på kæden med kirkeårets søn- og helligdage.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen. sognepræst PALMESØNDAG, DEN 29. MARTS KL. 16.00.

godt madbrød og drikke et glas vin/saft dertil. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi mærker fællesskabet.

PÅSKEDAG, DEN 5. APRIL KL. 10.00

Indtoget i Jerusalem. Musikgudstjeneste med Gospelkoret med ’Emmaus’. Se artikel side 26.

LANGFREDAG, DEN 3. APRIL KL. 11.00 SKÆRTORSDAG, DEN 2. APRIL KL. 17.00

Jesus indstifter nadveren, da han spiser sammen med disciplene for sidste gang. Nadveren er i fokus denne aften og er ’udvidet’ til lidt mere, end vi plejer. Vi vil til altergangen samles i koret og på de første bænke i kirken og her dele et

vores egen kirkesanger Annie Leth. Alle akkompagneret af organist Kristin Lomholt.

Jesus dør på korset. I denne musikgudstjeneste hører vi hele dramaet og lidelseshistorien, der udspiller sig den dag, Jesus blev henrettet. Alteret er dækket af en sort dug uden lys og blomster. Musikgudstjenesten er liturgisk, dvs. at den består af læsninger i veksel med fællessalmer og passionsmusik på Obo ved Josephine Blaaman og solosang ved

Kristus er opstanden – Han er sandelig opstanden! Glædelig påske! Vi mødes denne morgen i kirken et væld af påskeliljer, masser af lys og det gamle påskeråb: „Kristus er opstanden – ja, han er sandelig opstanden!“ Sammenligner man kirkeårets søn- og helligdage med en perlekæde, så er påskedag den største og fineste perle, for påskedag er kirkeårets vigtigste festdag. Glædelig påske! Kirkesanger Annie Leth vil festliggøre vores gudstjeneste med en påskesolo. Der bydes på champagne og påskeæg efter gudstjenesten.

25

2. PÅSKEDAG, DEN 6. APRIL KL. 9.00

Vejen til Emmaus. Den opstandne slår følge med to af disciplene på vejen til Emmaus.

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


SLUT SULT

NU! Slutsult.nu - en oplysningskampagne for børn og unge

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

MUSIKGUDSTJENESTE MED EMMAUS-KORET Palmesøndag søndag d. 29. marts kl. 16.00-17.15

26 Af Kristin Lomholt, organist

Denne dag får vi besøg af Emmaus fra Metodistkirken i Odense. Emmaus er et fantastisk livegospelkor med et genremæssigt bredt repertoire som viser respekt for både traditionel og nyere gospel. Dirigent er Mette Risager, og Preben Holmberg er pianist. Liturg ved gudstjenesten er sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen Preben Holmberg er uddannet fra det fynske musikkonservatorium og har har årelang erfaring bag tangenterne Mette Risager har sunget gospel i over 20 år og er uddannet fra Complete

Vocal Institute. Hun leder sit gospelkor med stor indlevelse og energi. Emmaus møder anerkendelse og ros, overalt hvor koret optræder. Kirker og koncertsale rundt om i landet har genlydt af gospelmusikkens budskab iklædt Emmaus’ lækre sound. Pressen skrev om en koncert i Brenderup Kirke, at Gospelkoret Emmaus fyldte kirken med soul, sang og smittende livsglæde. Publikum oplevede store dele af koncerten stående, mens de „klappende, gyngende og syngende lod sig overgive til Emmaus-koret.“ Vel mødt til en festlig palmesøndag i Agedrup Kirke!

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Slutsult.nu er en kampagne for børn og unge. Slutsult.nu fortæller børn og unge om sult i verdens fattigste lande og viser, hvordan man som dansker kan være med til at gøre en forskel. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922. Den 25. februar får konfirmanderne besøg af en bil fyldt med unge fra Folkekirkens Nødhjælps Sult-karavane. De unge i karavanen har ikke blot læst om sult. De har været volontører i verdens brændpunkter og er for nylig vendt hjem. De har skabt et stærkt bånd og kan gennem personlige beretninger dele deres oplevelser med konfirmanderne. I år sætter kampagnen fokus på kvinder i verdens fattigste lande. Der fortælles om stærke kvinder, voldelige forhold, sammenhold i landsbyen og sygdom. I 2015 vil I møde volontører, der har været i Uganda, Nepal og Malawi. Derefter laver de aktiviteter med de unge i mindre grupper. Undervejs stiller vi sulten med et måltid, og besøget slutter af med en lille ungdomsgudstjeneste. I lighed med tidligere år opfordres også konfirmanderne til at hjælpe med at samle brugte mobiltelefoner ind forud for besøget og medbringe dem, når karavanen kommer ud til jer. FKN sælger mobilerne til et firma, som renser, ordner og derefter sælger dem i Asien. Overskuddet fra salget går til FKN’s arbejde med verdens fattigste.


Vær med til at gøre Sogneindsamling 2015 og denne søndag til en god dag. Ring til Karin Ritter på tlf. 6085 6530, og få en snak om opgaven som indsamler.

SOGNEINDSAMLING 2015 Det er ofte kvinderne, der holder sammen på familien og sørger for børnenes overlevelse og udvikling.

Af Karin Ritter, menighedsrådet Søndag, den 8. marts er Agedrup igen på benene for at støtte Folkekirkens Nødhjælp i den årlige sogneindsamling. Igen kan vi bruge et par timer til at hjælpe andre, der har det svært ude i den store verden. Indsamlere over hele Danmark gør denne dag en ekstra indsats for at skaffe midler til nødlidende og hjælpeprojekter.

servering med drikkevarer. Vi har bestilt det gode vejr, men husk alligevel hue og handsker. Lad os mødes den 8. marts og få

en god dag sammen. Vi ses!

27

RING 6085 6530

Vær med til at gøre Sogneindsamling 2015 og denne søndag til en god dag. Giv dig selv og din nabo, en ven eller en anden muligheden for en rask gåtur og frisk luft, møde mennesker i dit lokalområde og støtte den gode sag. Ring til mig på tlf. 6085 6530, og lad os få en snak om opgaven som indsamler. Som vi plejer, starter vi kl. 11.00 i Sognegården, hvor ruter og indsamlingsbøsser bliver uddelt. Kl. 13.00 mødes vi igen, bøsserne tømmes, og beløbet tælles op. Som tak for hjælpen er der en let

Årets hjælpekampagne går til ”Bekæmpelse af Sult” i verdens fattigste egne.

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


NB

NOTABENE

Torsdag, den 5. februar, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 8. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmissegudstjeneste Tirsdag, den 17. februar, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 17. februar, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 26. februar, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Torsdag, den 5. marts, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café Søndag, den 8. marts, kl. 11.00 i Agedrup Sognegård Sogneindsamling

ÅRETS FØRSTE TORSDAGS-CAFÉ Af Karin Ritter og Ole H. Christiansen Menighedsrådet gjorde igen det at invitere en foredragsholder, og det blev Peter Hermansen, tidligere ejer af Exhausto, et firma, som står for ventilation m.m. og er beliggende i Langeskov. Det blev et interessant foredrag med fotos på den store skærm. Det hele startede i 1957, hvor Peter Hermansens far grundlagde firmaet i Sorø. Her startede produktionen af røgsugere. Senere erhvervede man grunden i Langeskov, hvor virksomheden begyndte på produktionen af ventilatorer. Peter Hermansen fortalte om fabrikkens store fremgang og udvikling gennem årene, så det gamle familieforetagende stadig måtte ansætte mere personale. Vor egen Karin Ritter var selv ansat på fabrikken i en årrække som marketingkoordinator. KASTEDE SIG OVER FORSKNING

Tirsdag, den 17. marts, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssilden og Gamle Ole Tirsdag, den 17. marts, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

28

Torsdag, den 26. marts, kl. 17.00-21.00 i Agedrup Sognegård Syng Sammen Søndag, den 29. marts, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med Emmaus-koret Skærtorsdag, den 2. april, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Skærtorsdagsgudstjeneste med udvidet nadver. Langfredag, den 3. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med blandt andet obo og solosang Søndag, den 5. april, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Festlig påskehøjmesse med solosang og champagne Torsdag, den 9. april, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Det var Peter Hermansens mening, at det stadig skulle være i familiens eje, men måtte efterhånden erkende, at der skulle mere til. Produktionen med ventilationsagregater i firmaet blev på et tidspunkt solgt til Velux. Desværre blev virksomheden efter et par år opkøbt af en pengemagt, som dog ikke var interesseret i bygningerne. Røgsugerdelen er nu et selvstændigt firma i nye bygninger i Odense og med en del ansatte. Peter Hermansen har kastet sig over forskning inden for røgsugning og forbrænding. Her arbejder han med at finde teknikker, som kan indfange de skadelige røgpartikler. Med studier i sit eget forskningslaboratorium og gode kontakter til andre forskere og videncentre håber Peter Hermansen at finde den rigtige komponent inden for et par år. Vi blev denne torsdag meget klogere på ventilation og røgsugning fra brændeovne, skorstenen, som skal være godt isoleret, røgpartikler, som er så små, så små og CO2 udslip fra væltede træer ude i skoven.


LIVET ER FOR KORT TIL JOGGING Dorthe Lauritsen, der er nyt medlem af menighedsrådet, arbejder til daglig med unge fysisk handicappede og nyder i fritiden sit drivhus og sin familie Af Karin Ritter

Det er et arbejde, som kræver skæve vagter og weekendvagter, så det er godt Vi er i 2015. Vi er i den første at have en velfungerende kaweekend i januar. Vi er alle lender. influenzaramte, vi er stormramte Dorthe holder meget af araf både Dagmar og Egon, og så bejdet med de unge mennesker. skal vi også lige have et interDe har en vilje og optimisme, view af Dorthe Lauritsen. som er beundringsværdig, en Det lykkes efter et par evne, som vi alle kunne lære af meget helhjertede forsøg. Ikke, og ikke klynke over lidt ondt i som vi „plejer“, hvor jeg er ude knæet eller en influenza. på hovedpersonens adresse, Ud over sit arbejde har hvor der er kaffe og levende lys, Dorthe været frivillig på og hvor hele historien bliver Hospice i Sanderum. Også her bundet sammen af mine egne er der tale om et krævende arindtryk og fornemmelser, men bejde med følelserne i et godt grundet en presset kalender, greb og fødderne i en solid papirservietter til alle røde næjordforbindelse. ser og stormens rasen gennem Dorthe er overbevist om, mobiltelefonen. at livet er for kort til motionsDen manglende kaffe og center og joggingture. Nej, giv det fraværende levende lys hende et drivhus – udtales driopvejes af Dorthes forkølede, ver-hus – sæt et par kryddermen dog kvidrende stemme i planter, en stol og et kaffekrus, telefonen. Vi gemmer kaffen til så ved hun, hvordan det skal senere og tager fat på opgaven. Karin Lauritsen, der er blevet medlem af menighedsrådet. bruges. Det er her, Dorthe drikker morgenkaffen, nyder SUSHI PÅ AGEDRUPVEJ Dorthe er det nye medlem i menigheds- sushi her på vore breddegrader, havde livet og tænker de store tanker. Og tankerne kredser tit om familiens ve og vel, rådet, og vi vil derfor gerne traditionen Dorthe og Flemming et godt kendskab hvor småbesøg og fødselsdage skal pastro lave et portræt af vores nye med- til både fremstilling og hvilken delikatesse, det er. De flyttede i hus på ses. lem. Gåture i moderat tempo bliver det Dorthe er „Agedrupper“, og har Agedrupvej, hvor familien blev udvidet dog til, når den aldrende gravhund skal været det siden hun var 9 år og begyndte med to børn. I dag er Oliver 20 år og hjemme- luftes. Så må Dorthe i tøjet og hunden i på Agedrup Skole. Hun havde Lisbeth Dyrholm som lærer og kender derfor boende, og Sophie er nået de 24 år. snor for at tage en tur på skovstien. Sophie læser til pædagog og kan her til også mange af de andre lærerprofiler. INDSAMLER Hun voksede op i Agedrup med alle april gøre Dorthe til den lykkeligste morde nye tiltag og udstykninger, kender mor, en begivenhed, som både mormor, Dorthe har i en del år været indsamler ved Folkekirkens Nødhjælp og den utroligt mange mennesker og i særde- morfar og onkel Oliver glæder sig til. Flemming har sit daglige virke som store sogneindsamling i foråret. leshed personalet i Brugsen. Nu er hun i menighedsrådet, hvor Sikkert en meget smuk sommerdag pedel på Senhjerneskadecenter i Seden hun gerne vil prøve kræfter med opgamødte hun Flemming. Han var den ek- Syd, hvor han tager sig af stort og småt. verne der, få indsigt i denne del af vores sotiske blomst i vores egen blomstersamfund og påvirke beslutninger til alles buket, idet han havde en dansk far og BEUNDRINGSVÆRDIG OPTIMISME Dorthe arbejder på et bosted for fysisk bedste. en japansk mor. Vi ønsker Dorthe velkommen i råHans mor kan i år markere 50-års handicappede unge mennesker på dagen for „at være dansk“ med adresse Ryttergården i Odense. Her har Dorthe det og ser frem til gode timer og spænhaft sin gang de sidste 16 år og betrag- dende debatter. her i Odense. Så længe før det blev in at spise ter sine beboere som sin anden familie.

29

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen november/december 2014

Af organist Kristin Lomholt

Døbte 09. 11. 2014 09. 11. 2014 23. 11. 2014 23. 11. 2014

Josefine Kjellesvik Larsen, Lerhusene 20, Munkebo Mynte Helga Søgaard Rødkær, Store Glasvej 33, Odense C Mads Kristian Clausen Bruun, Lunden 51, Bullerup Liam Arthur Gryholt, Græshaven 7, Bullerup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 11. 10. 2014 14. 10. 2014 22. 12. 2014 28. 12. 2014

Gudrun Dorthea Marie Jensen, Fridasholmvej 8, 14, Odense NØ Villy Egeberg Dam, Hvenekildeløkken 72A, Odense NØ Anne Grete Christiansen, Daltoften 20, Agedrup Elly Nielsine Jensen, Hammeren 131, Bullerup

AGEDRUP KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE MED EMMAUSKORET

Palmesøndag søndag d. 29. marts kl. 16.00- ca. 17.15. Denne dag får vi besøg af Emmaus fra Metodistkirken i Odense. Emmaus er et fantastisk livegospelkor med et genremæssigt bredt repertoire som viser respekt for både traditionel og nyere gospel.

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

ORGANISTENS KLUMME

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Vikar - henvendelse til kirkekontoret - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

Emmauskoret med Mette Risager.

Dirigent: Mette Risager Pianist: Preben Holmberg Liturg ved gudstjenesten: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen Pianist Preben Holmberg er uddannet fra det fynske musikkonservatorium og har har årelang erfaring bag tangenterne Mette Risager har sunget gospel i over 20 år og er uddannet fra Complete Vocal Institute. Hun leder sit gospelkor med stor indlevelse og energi. Emmaus møder anerkendelse og ros, overalt hvor koret optræder. Kirker og koncertsale rundt om i landet har genlydt af gospelmusikkens budskab iklædt Emmaus’ lækre sound. Vel mødt til en festlig palmesøndag i Agedrup Kirke!


LANGFREDAG D.3 APRIL KL 11.00

Liturgisk gudstjeneste med Josephine Blaamann Petersen, Kristin Lomholt, orgel og Annie Leth, sang. Foruden vores faste musikere i kir-

ken, organist Kristin Lomholt og Annie Leth sang, får vi denne langfredag mulighed for at høre den fine oboist Josephine Blaamann Petersen. Josephine er uddannet oboist fra Det Fynske Musikkonservatorium, samt fra Malmø Musikhøjskole. Hun arbejder som freelance i danske og udenlandske symfoniorkestre og spiller kirkekoncerter i hele landet. Josephine er også en del af blæserkvintetten Qvindetta. Velkommen til en gudstjeneste hvor præst og musikere sammen sætter langfredagens gribende og vigtige budskab i dialog mellem musik og ord.

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE KRYDS I KALENDEREN

Josefine Blaamann Petersen

Kryds i kalenderen vedrørende Agedrup kirkes korskole og børnekor. Se i vores korkalender for mødetidspunkter til korprøver og tjenester.

X Søndag d. 22. februar Gudstjeneste. Kor og korskole medvirker v. gudstjenesten. Mødetid kl. 10.00 i kirken, gudstjeneste kl. 11.0012.00. X Søndag d. 8. marts Gudstjeneste. Kor og korskole medvirker v. gudstjenesten. Mødetid kl. 10.00 i kirken, gudstjeneste kl. 11.0012.00. X Søndag d. 2. april Skærtorsdag. Kor og korskole medvirker ved skærtorsdagsgudstjeneste. Mødetid kl 15.00 i Sognegården, gudstjeneste kl. 17.00-18.00. X Torsdag d. 12. maj Gud og spaghetti. Kor og korskole medvirker ved børnegudstjeneste i kirken. Mødetid kl 15.00 i Sognegården, fælles korprøve for kor og korskole kl. 15.0017.00, gudstjeneste kl. 17.00-18.00. Derefter fællesspisning i Sognegården

31

AGEDRUP RUNDT 122 - FEBRUAR 2015


GUDSTJENESTER Septuagesima, den 1. februar *Seksagesima, den 8. februar

Kl. 12.00 Kl. 17.00

FASTETIDEN Fastelavnssøndag, den 15. februar 1. søndag i fasten, den 22. februar 2. søndag, den 1. marts 3. søndag, den 8. marts *Torsdag, den 12. marts „Blå Time“ Midfaste, den 15. marts Maria bebudelse, søndag, den 22. marts

Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 9.00 Kl. 11.00 Kl. 17.00 Ingen Kl. 9.00

PÅSKEN *Palmesøndag, den 29. marts *Skærtorsdag, den 2. april * Langfredag, den 3. april * Påskedag, den 5. april 2. påskedag, den 6. april 1. søndag efter påske, den12. april

Kl. 16.00 Kl. 17.00 Kl. 11.00 Kl. 10.00 Kl. 9.00 Kl. 9.00

H.A. Bisgaard Kyndelmisse.

H.A. Bisgaard Stillegudstjeneste Se 12. marts C.O. Christensen

Musikgudstjeneste Udvidet nadver Musikgudstjeneste Med champagne C.O. Christensen C.O. Christensen

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Den blå time kendes på, at det stadig er dag og så alligevel ikke. Det er begyndt så småt at skumre – tusmørket kommer så stille, så tyst. Aftenen og natten er på vej - men er alligevel endnu ikke. TID OG RO TIL AT VÆRE

32 Foto: Hans Ove Nielsen.

BLÅ TIME

Stillegudstjeneste torsdag den12. marts kl. 17.00 i Agedrup Kirke

Vi skal synge og lytte til tekst og musik, der passer til ’den blå time’.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Nogen holder mere af at gå i kirke en hverdag end en søndag. Faktisk er der gennemsnitlig flere i kirke på en hverdag. Der er også flere, når det er aften til en søndagsgudstjeneste.

Vi kombinerer igen de to ting ved „ Den blå time“ – en fyraftens-/stillegudstjeneste på en hverdag, når dagen går på hæld. Den blå time er dér, hvor dagen møder natten. Det sker ikke på et øjeblik, men over et stykke tid, derfor kaldes det ’den blå time’.

Nr. 122 - FEBRUAR 2015

I gamle dage holdt man ’mørkning’. Det var en stund, hvor man bare sad og var og slappede af oven på dagens arbejde inden aftenens gøremål, mens mørket lige så stille sænkede sig over og omsluttede én. Der vil være rig mulighed for at tænde lys i vores smukke lystræ, og et særligt kendetegn for denne gudstjeneste vil i øvrigt være, at vi kun har levende lys i kirken. Vi skal synge, lytte til tekst og musik, der passer til ’den blå time’. Der er også tid og ro til eftertænksomhed og måske allermest til bare at ’være’. Vi glæder os til at se dig! - alle er hjerteligt velkomne!

AR122