Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

121

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

DECEMBER 2014 NR. 121 20. ÅRGANG 

METTES DATTER PÅ VEJ MOD STJERNERNE Mette Jeppesen er mor til den prisbelønnede og internationalt anerkendte 26-årige sangerinde, Karen Marie Ørsted, der optræder under et andet kunstnernavn (læs s. 8.-9). Mette, der til daglig er lærer og afdelingsleder på Hunderupskolen (billedet ovenfor er herfra), voksede op i Agedrup og gik på Agedrup Skole. I artiklen inde i bladet fortæller hun om sin egen barndom og skolegang. Hun synes, eleverne i Agedrup dengang fik megen frihed til at være kreative og havde selv en god skolegang.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Nu er det jul igen, Askepot i kirken, Syng julen ind, Ny formand, Kyndelmisse-lysgudstjeneste, og Syng julen ud!

GLÆDELIG S. 24-32

De tæller fisk S. 7

JUL

s. 3

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


AR

Nøddebo Præstegård på Fjordagerscenen

AGEDRUP RUNDT udgives af

■ Igen i år vil Fjordagerscenen opføre et julestykke på scenen på Agedrup Skole. Det bliver Nøddebo Præstegård, der er taget op af mølposen, og den opføres på følgende datoer: 27., 28., 29. og 30. november samt 5. 6. og 7. december.

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

Sprogstimulering på Vollsmose Bibliotek

ABONNEMENT

Af Mogens Wind Jensen Sprogpædagog Sati Türkoglu kan fremover mødes på Vollsmose Biblioteket hver fredag mellem kl. 10.0012.00. Hun hjælper med at formidle bibliotekets store samling af sprogstimulerende materialer i Legeteket“. Legeteket består af sprogkufferter og andre sprogstimulerende materialer, der kan anvendes af alle. De er udarbejdet til børn til støtte for den sproglige udvikling. Bibliotekets sprogkufferter er velegnede til emnearbejde fra vuggestue til indskoling. En sprogkuffert knytter sig til et tema, f.eks. musik, trafik eller årstider. Den er sammensat af forskellige materialetyper, det kan være cd´er, spil, bøger, hånddukker og musikinstrumenter.

erik@fjordager.com Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans J. Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans J. Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Jan Frederiksen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans J. Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 2028 3847

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans J. Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. december 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november 2014.

6610 7575

Dennis Nielsen har overtaget „Fjordagerslagteren“

Ny Dennis under bowleren Af Ole Christiansen Nu er det godt nok en gammel nyhed, men lad os lige markere, at den kendte slagterforretning „Fjordagerslagteren“ har skiftet ejer. Dennis Karlsen ønskede at gå på pension som 62 årig og markerede det med brask og bram ved at invitere kunderne på mundgodt i et telt på fortovet, hvor butiksskiltene står. Dennis Karlsen skulle have en afløser, og så var Dennis Nielsen lige ved hånden. Hven er så han ? Dennis Nielsen er opvokset i Seden og begyndte sin karriere i erhvervslivet som opvasker i slagterforretningen i 1999. Han har altid ønsket at blive slagter, og derfor blev det anledningen til, at han fik en læreplads samme sted som butiksslagter i 2002. Det er en uddannelse, der klares på 3 år, så i 2005 kunne han kalde sig slagtersvend. Forretningen er jo velanskrevet og kendt viden om, og han er sikker på at kunne leve op til det, navnet står for, men kan lades ikke i stikken og kan i begyndelsen regne med lidt assistance fra den ældre Dennis Karlsen, hvis varemærke, en bowlerhat også fremover vil blive båret af en Dennis.. Man må sige til lykke til den initiativrige unge mand.

Nr. 121 - DECEMBER 2014


MÅSKE EN ÉTPLANSLØSNING

Efterspørgsel på étplans seniorvenlige boliger får bygherre til at justere på signalerne. Der kan dog stadig være tale om blandet byggeri med både huse i 1 plan og i 1½ Byggegrunden ved Brolandvej.

Af Erik Schmidt Ejendomsselskabet Cervo har fået en del henvendelser fra beboere i Agedrup og Bullerup, der er parat til at flytte ind i det planlagte boligområde ved Brolandvej. Det siger John Jacobsen, der er økonomichef og medejer af familieforetagendet. -Vi vil gerne skrives op. Hvornår kan vi flytte ind, spørger folk typisk. John Jacobsen oplyser, at der løbende har været henvendelser, og det er seniorvenlige boliger, der efterspørges. -Vi har vel haft 8-10 henvendelser af den type. Derfor går Cervo-gruppens planer for bebyggelse af grunden på Brolandvej mellem Standtvedvej og Bullerup Skovgaard, hvor i dag Al Salahiayah Skolen holder til, nu mere i retning af étplans seniorboliger end tidligere. MÅSKE FULD ÉT-PLANSLØSNING

- Vi har ikke lagt os fast på en boligtype, men har tre varianter inde i billedet. Den ene er en fuld ét-plansløsning,

Om bygherren CERVO Ejes af Henning Borup Jacobsen og Marianne Jacobsen (51pct.), John Borup Jacobsen (24,5 pct.) og Morten Borup Demant (24,5 pct.) ● I alt råder koncernen over 350 boliger til en værdi af 461 mio. kr. ● 2013-regnskabet for familiens koncern, Cervo Holding, viser et overskud på 90 mio. kr. før skat. Kilde: Fyens Stiftstidende ●

BYGGEPLANER VED BROL ANDVEJ og de to andre modeller har som udgangspunkt boliger i ét plan, men suppleres med boliger i mere end ét plan. John Jacobsen kan dog stadig ikke sige, hvornår ejendomsselskabet går i jorden med projektet. - Det vil afhænge af forskellige forhold, blandt andet hvordan det går med andre af vores byggesager. Vi har 3-4 sager kørende. I sidste nummer af Agedrup Rundt sagde byplanlægger Mette Holm Pedersen fra Odense Kommune, at det ville være naturligt, hvis bygherren tog initiativ til en dialog med naboerne til det kommende byggeri. Det er ikke sket endnu, men John Jacobsen vil ikke udelukke, at Cervo vil tage et sådant initiativ. - Det vil jeg ikke nødvendigvis afvise!

LÆSERBREV For megen trafik! Det er da utroligt, at det pludselig kan lade sig gøre at bygge det hele til uden hensyntagen til trafikken! Det siger vi efter at have læst det seneste nummer af Agedrup Rundt. Vi er bestemt ikke glade for al den trafik, der i forvejen er på Brolandvej. Men det planlagte boligbyggeri på Brolandvej skaber endnu mere trafik. Mvh. Erik og Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

3


4

JOHN FÅR TING TIL AT SKE John Rask Nielsen, der bor i Bullerup og er vokset op i Fjordagerhallen, får mange gode ideer, og han har vist, at han kan få ting til at ske, både på det helt overordnede og på det personlige plan. Som professionel coach for Munkebo Speedwaycenter, har han en stor andel i, at klubben i dag er blandt landets tre bedst rangerede speedwayklubber og den bedste på Fyn. Nr. 121 - DECEMBER 2014


Af Erik Schmidt Han går målrettet til værks. Somme tider skræver han efter eget udsagn videre, end bukserne kan holde til. Men hvis ikke man sætter høje mål, kommer man ingen vegne, er hans synspunkt. Hvis man gør det, er der en chance for at nå i hvert fald halvvejs. Det er måske meget godt at have i tankerne, når John Rask Nielsen i Munkebo Speedway Centers klubhus folder klubbens 2020-plan ud. Han er ivrig for at vise tegningerne fra tegnestuen Jesper Thyge Brøkker. Det er et fantastisk projekt, som skal overdække speedwaybanen, men også være arena for gigantiske sportslige og kulturelle arrangementer. Projektet har fået navnet „Tørdokken“. KLUB ER JOBTRÆNINGSCENTER

John har ondt i ryggen, men det mener han ikke skal med i denneportrætartikel, for han pådrog sig skaden, da han tømte opvaskemaskinen, og det skal hustruen Pia ikke have at more sig over! To unge piger i mørkeblå kedeldragter er kommet ind i klubhuset. De er ved at male noget udenfor og skal lige have lidt dessin’er af bossen. Speedwaycentret er også et jobtræningscenter. - Det er en del af vores sociale profil! Vi har nok i alt 6 flex- og skånejobbere. Men når vi afvikler løb er der 125 frivillige, som vi trækker på. John Nielsen er ikke formand for klubben. Han er heller ikke i bestyrelsen. Men han deltager i alle møder. - Jeg er en slags coach. Som indehaver af „European Consult“ tilbyder han og kollegaen Ulla Sparvath at hjælpe foreninger med at agere mere professionelt. Både økonomisk og organisatorisk. PROJEKT TIL 125 MIO. KR.

- Sidste år havde vi fire aflysninger, og det kostede os 265.000,- kr. Derfor tænker vi i, hvordan det kan undgås. Ideen med „Tørdokken“ rækker dog langt videre og helt ind i himlen. Arkitektonisk smukt er det også. Det er John, der er idemageren bag projektet, der skønnes at ville koste 125 mio. kroner. Vildt, og velsagtens i de flestes øjne ikke spor realistisk.

Men den 58-årige idræts- og kulturiværksætter tænker stort, og han har tidligere vist, at han kan få ting til at ske. Både på det overordnede organisatoriske plan og det helt personlige! MØDE MED BORGMESTEREN

For 4-5 år siden blev John inviteret til Fjeldsted for at se speedway. Men på daværende tidspunkt var han mere optaget af fodbold og håndbold. Det skulle dog vise sig, at han ikke var uimodtagelig for speedwaybacillen. Gennem noget bestyrelsesarbejde mødte han Ronald Stelmer, der dengang var kommunaldirektør i Kerteminde Kommune. Han fortalte ham, at kommunen måske ville lukke Munkebo Speedway Klub. Det var kommunen, der ejede baneanlægget, udgifterne var for store, og klubben var hensygnende. - Kan du ikke arrangere et møde med borgmesteren, spurgte John! På mødet fremlagde John en plan, der hen over en 15-årig periode ikke blot kunne redde klubben, men også etablere et nyt Munkebo Speedway Center og få det til at blomstre sportsligt og organisatorisk. - Forudsætningen var, at kommunen ikke trak støtten tilbage. FYNS BEDST RANGEREDE KLUB

Det gik kommunen ind på, og ved hjælp af hårdt arbejde, frivillige, LAG-midler og støtte fra Mærsk Fonden lykkedes det i løbet af få år at skabe et nyt speedwayanlæg i international klasse. I august 2011 blev der afholdt EM i parspeedway i Munkebo. Klubben har, hvis værdien af de materielle sponsoraftaler også regnes med, en årlig omsætning på 1.9 mio. kr. På 4 år avancerede den lokale klub fra bunden af 2. division til 1. division, til en plads som nr. 7 ud af 8 i ligaen og dette år som nr. 3 i ligaen. I år var der altså bronzemedaljer til Hans Andersen, Kenni Arnt Larsen, Henning Bager, Morten Ludvigsen og John Jørgensen. Speedwaycentret er også hjemsted for et regionalt elitecenter, hvor ligakørere hjælper børn og unge med gode, individuelle råd. Der har været nogle bump på vejen. Senest da Holstebro beskyldte Munkebo for matchfixing på grund af en

strømafbrydelse på banen i Munkebo på et for hjemmeholdet gunstigt tidspunkt. - Men der var ikke noget om det, og det ville jo være helt åndsvagt med 16-1800 tilskuere på lægterne. Jeg elsker at kæmpe, og vi fik da også medhold i Unionen og i DIF. I dag er Munkebo Fyns bedst rangerede klub. KREATIVT MENNESKE

John Nielsen er vokset op i Fjordagerhallen, siger han. Hans forældre forpagtede kiosken i hallen, og John spillede selv badminton og håndbold. I en ung alder blev han også træner. Som voksen har han været i flere bestyrelser, og i en årrække var han en meget entreprenant næstformand i Fjordager IF. Den nu 58-årige Fjordagerdreng er oprindelig uddannet lærer, og fra midten af 1970’erne til 1989 arbejdede han på Klintebjerg Skolehjem. Derefter blev han salgschef i forsikringsselskabet TopDanmark. Efter 12 år med forsikringer sagde han op. Han var på daværende tidspunkt udviklingschef med ansvar for al uddannelse af personalet og alle TopDanmarks butikker i Danmark. Desuden underviste han på forsikringshøjskolen -Jeg lå og kørte 80.000 km. på landevejen om året, og selv om jeg var chef, følte jeg mig styret. Alt blev ført op i regneark. Det er ikke noget for et kreativt menneske som mig! John Nielsen sagde derfor farvel til et fast job med en god indtjening og goddag til et nyt liv som selvstændig. For nogle år siden blev han imidlertid ramt af en hjerneblødning og var igennem en ualmindelig barsk omgang, som han gennem stærk viljestyrke og familiens støtte fik kæmpet sig igennem. Gennem benhård genoptræning, der også har betydet, at han hen over et stykke tid har smidt 70 kilo, meldte John Nielsen sig igen ind i verden. Han har mentalt forsøgt at lægge sygdomsperioden bag sig og taler helst ikke længe om det, men hans sygdomshåndtering er en stor inspiration for mange andre. - Jeg har et godt liv, en dejlig kone og nogle gode børn, og det har aldrig været pengene, der har drevet mig. Det har været noget helt andet! AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

5


DE NOMINEREDE 5 personer er indstillet til AGEDRUP RUNDT PRISEN 2014. Nu skal bladets bagland - i alt ca. 30 personer - vælge, hvem der skal have prisen. Afgørelsen offentliggøres i januar. Helge Pasfall, Markhaven 25, 5320 Agedrup Indstillet af Berta Nyholm Jensen

Det er også hans fortjeneste, at bladet fungerer så godt, og vi vil også takke ham og indstille ham til Agedrup Prisen 2014, for den fortjener han virkelig.

Helge har gjort en utrolig stor indsats for børn og unges idræt i Fjordagerområdet (Agedrup/Seden/Bullerup) gennem en menneskealder.

Henrik Thygesens begrundelse

Finn Pedersen, Mellemhaverne 4, 5320 Agedrup Indstillet af Greta Nielsen, Elin & Erik Nielsen, Henrik Thygesen og AnneLise Laursen Greta Nielsens begrundelse

6

Nu er der endelig mulighed for at tildele Finn Pedersen Agedrup Prisen. Finn Pedersen har været afskåret fra at få prisen - så længe han var med i redaktionen på det populære blad „Agedrup Rundt. Finn Pedersen er meget ihærdig ildsjæl, der har deltaget i en masse projekter med stor entusiasme og flid. Finn P. har været Agedrup Sogns Beboerforenings formand i en del år. Finn er en stor forkæmper for at få bygget et Odinstårn - må et lykkes for ham! Grønlandshuset i Odense har været en stor flot opgave for Finn P. Hvad Finn har beskæftiget sig med til gavn for vores område er en lang række perler på snor, som han skal have stor tak for. Det vil glæde mig meget, hvis Finn Pedersen tildeles Agedrup Prisen. Det har han i høj grad fortjent.

Elin og Erik Nielsens begrundelse Vi vil hermed indstille Finn Pedersen til „Årets Agedrupper“. Han var medvirkende til at starte bladet „Agedrup Rundt“, og han har gennem alle årene gjort et kæmpe stykke arbejde med bladet.

Agedrup Rundt prisen går til Finn Pedersen. Han har i mange år været administrativ leder af Agedrup Rundt. Det er lykkedes sammen at skabe et blad, der er så velrenommeret, at vi aldrig mangler indlæg. Beboerne og lokalområdet kommer med tips og bidrager selv med stof. Finn har været en betydningsfuld person i den forbindelse.

Anne-Lise Laursens begrundelse Jeg vil gerne indstille Finn Petersen til Agedrup Prisen 2014, da jeg mener at han virkelig har fortjent denne på grund af det store arbejde han har gjort igennem mange år, både i beboerforeningen og i særdeleshed med Agedrup Rundt, som er til gavn for alle beboere i vort område.

Michael Stengel Petersen, Blommehaven 6, 5320 Agedrup Indstillet af Erik Schmidt Michael har nu i en årrække været formand for Agedrup Bullerup Boldklub, og i den tid er der sket rigtig meget med klubben både sportsligt, socialt og materielt. Det er ikke mindst sket på grund af et stort engagement, velvillige sponsorer og en stor arbejdsindsats baseret på frivillighed blandt en række medlemmer. Michael forstår med sin venlighed og foretagsomhed at kanalisere gode kræfter ind i klubben, og Agedrup Park er blevet et lækkert anlæg. Der er kommet bander og bannere, et fint lille klub-

Nr. 121 - DECEMBER 2014

P R IS E N AGEDRUP RUNDT

2014 NOMINERINGEN

hus, og banen er én af de bedste på serieplan.

Kathrine H. Sørensen, Agedrupvej 16, 5320 Agedrup Indstillet af Hans Jensen Katrine gør og har gjort en stor og ihærdig indsats i Ældresagen, som også handler om os her i Bullerup/Agedrup.

Vicki Møberg Torp, Standtvedvej 17 A, 5320 Indstillet af Erik Schmidt Vicki er nyvalgt til formand for skolebestyrelsen, og hun har også været formand for forældrerådet i Børnehuset Pilebækken og det såkaldte kontaktudvalg, der har forbindelse til byrådspolitikerne. Desuden er hun medlem af bestyrelsen i Agedrup Læsefond. Hun overkommer det utroligste og er både dygtig, initiativrig og venlig. Hun er cand.mag. i nordisk litteratur, men er desuden gået i gang med at læse en PHD i „offentlig ledelse, innovation og læring“ på RUC i Roskilde. Hun har også tre børn og en travl mand. Alligevel tager hun sig tid til frivilligt lokalt bestyrelsesarbejde. Det er en stor gevinst for frivilligheds-Agedrup.


DE TÆLLER FISK I PILEBÆKKEN

To unge mennesker fra Elsesminde i gang med at undersøge fiskebestanden i Pilebækken.

Af Ole H. Christiansen På cykelstien gennem skoven holdt en dag en mindre lastbil, som hurtigt viste sig at være fra produktionsskolen Elsesminde. Tre unge mennesker derfra var ved at rigge til for at undersøge fiskebestanden i Pilebækken, hvor der nylig er fældet nogle store træer. De havde med sig en generator, der leverer strøm til en bøjle, som lammer fiskene i nærmeste omgivelser. Herefter kan man uden videre samle fiskene op i en spand, hvor de straks liver op igen. Så kan man spare fiskestang, orm og kroge, når man skal på fisketur.

JUL PÅ FJORDAGERSCENEN Af Ole H. Christiansen Nøddebo Præstegård, som er scenens juleforestilling for 4. gang, har haft pre-

Men de fandt nogle få fisk, der var lidt over hundestejlestørrelsen, og påstod, at de garanteret ville få flere større fisk med hjem. Utroligt, at fiskene kan finde vej gennem alle vandplanterne, der fylder bækken helt ud mange steder. ÅEN TRÆNGER TIL OPRENSNING

Det var så heller ikke tilfredsstillende, at der ikke var renset, så kommunens ansvarlige må i gang med at få nogen til at rense det, for sagen er den, at kommunerne ikke selv har folk, som skal have skidt på hænderne. Man må hver gang ud og finde en entreprenør, der kan tage sig af sagerne, og på den måde kan det offentlige også

være med til at holde liv i det private erhvervsliv. På samme cykeltur kom jeg i samtale med en mand, der stod og fejede på Brolandvej ved broen over Vejrup Å. Han havde jobbet med at feje og rense ved alle broer på Fyn. 536 stk. i alt, så der er altså også nogen, der tager hånd om det. Der er en lille krølle på beretningen, idet han var nabo til min kusine i Mejlskov, mens lederen af fiskeriet var kusine til min nevøs kone, som bor lige i nærheden af bækken Sære sammentræf, ikke? Jeg skulle bare på indkøb i Brugsen.

miere, når dette blad udkommer, men der er stadig chance for at se dette dejlige stykke den 4., 5. og 6. december. Lasse Krintel som „Nikolaj“ ser forelsket på præstens datter Andrea Margrethe, der spilles af Pernille Lykke Sørensen.

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

7


MØ (Karen Marie Ørsted)

Foto: Wikipedia reuse

Foto: Wikipedia reuse Foto: Kim Matthäi Lelan, reuse

8

Karen Marie Ørsted/ MØ (f. 13. 8. 1988 i Odense).

Brød igennem i marts 2013, hvor hun blev P3’s Uundgåelige i uge 12 med „Pilgrim“.

Mø har en fortid i pigepunkduoen Mor. Flere anerkendte musikmedier roser MØ for

hendes evne til at blande soulinspireret pop, electronica og R&B. ●

I oktober 2013 vandt hun Kronprinsparrets Stjernedryspris.

I december 2013 vandt hun to statuetter ved uddelingen af GAFFA-Prisen.

I april 2014 vandt MØ „P3 Prisen“ under P3 Guld og blev senere på året kåret som én af

vinderne til European Border Breakers Awards 2015. ●

I november 2014 vandt hun „Årets nye danske navn“, „Årets danske udgivelse“, „Årets danske

solist“ og „Årets danske musikvideo“ ved Danish Music Awards. Kilde: Wikipedia

Nr. 121 - DECEMBER 2014


MØ’S MOR VOKSEDE OP I AGEDRUP

Mette Jepesen, der er mor til den prisbelønnede og internationalt anerkendte 26-årige sangerinde, MØ, voksede op i Agedrup og gik på Agedrup Skole.

Musikken har MØ ikke arvet fra forældrene Mette Jeppesen og Frans Ørsted Andersen. -Det er noget, hun selv har dyrket og udviklet.

Af Erik Schmidt I november 2014 blev fynske MØ den store vinder ved Danish Music Award, da hun vandt ikke færre end fire priser. „Årets nye danske navn“, „Årets danske udgivelse“, „Årets danske solist“ og „Årets danske musikvideo“. Karen Marie Ørsted er hendes borgerlige navn, og hun har rødder i Agedrup, da hendes mor, Mette Jeppesen, er født og opvokset på Brolandvej i Agedrup. - Karen har altid kunnet lide at optræde lige fra dengang hun stod med hårbørsten som mikrofon og vrikkede til Spice Girls. Mens hun gik i skole lavede hun også et band og begyndte at skrive musik og gik til „frøken-klaver“. Da hun var omtrent 20 år dannede hun punkbandet „Mor“. - Hun var lidt autonom, punket og antifascist og havde ring i næsen og det der, mens hun fidlede med sin musik. Hun har også altid været modig, arbejdsom og kreativ. Hun er uddannet på Det Fynske Kunstakademi, hvor hun blev færdig i 2013.

MØ kom som barn også hos bedsteforældrene Bent og Tove Jeppesen, der boede på Brolandvej 70. Bent var udlært snedker. Som barn kom hendes mor, Mette Jeppesen, der i dag er 58 år, en del i Agedrup Kirke, fordi hun hjalp sin farfar, Niels Jeppesen, med at passe kirken, og hun var også med til at ringe med kirkeklokken. Niels var graver. - Jeg kan huske endnu, at det var vigtigt for dem, at jeg opførte mig ordentligt. Jeg var jo graverens barnebarn. SJOV JUBILÆUMSFEST

For nylig var Mette til skolens jubilæumsfest i Agedruphallen. - Det var simpelthen så sjovt! Vi var tre fra min gamle klasse. Det var Hans Lohmann Petersen, Bernt Nielsen og jeg. - De kunne så mange historier. Jeg var i så godt humør, da jeg kom hjem. Mette havde også mødt Helge Rasmussen, der gik et par klasser over hende på den gamle skole og nu er lærer på Agedrup Skole. Helge havde hovedrollen i „Jeppe på bjerget“, da han gik i 7. klasse. - Han var så fantastisk. Tænk at

han turde stå deroppe på sceen. Jeg gik i 5. klasse. Han var alle vi pigers drøm! SKOLEBLAD PÅ SPRITDUPLIKATOR

Mette Jeppesen, der i dag er lærer og afdelingsleder på Hunderupskolen, men bor i Ubberud, husker bedst lærerne Lis Grønnemose, Ib Holdt og Kjeld Olsen. Alle havde hun lejlighed til at hilse på til jubilæumsfesten. Hun synes, eleverne i Agedrup dengang fik megen frihed til at være kreative og havde selv en god skolegang. - Jeg kan huske vi lavede skoleblad på en spritduplikator. Det var Søren Dahlstrøm, Jan Rasmussen, Birthe Zebitz og jeg. Man kunne gå til stoftryk på skolen, og Mette kunne godt lide at springe højdespring på sportspladsen. - Jeg var lang og tynd, og jeg kunne godt lide at kæmpe med drengene om at springe højt. Jeg gik også til badminton, og der var i øvrigt altid børn på Brolandvej, som man kunne lege med. Musikken har MØ ikke arvet fra Mette og faren, Frans Ørsted Andersen, der er lektor. -Det er noget, hun selv har dyrket og udviklet. AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole i 1970’erne

OLIEKRISE OG STYGGE PERS INDGREB I begyndelsen af 70’erne omlagde daværende økonomiminister Per Hækkerup lærernes undervisningstid med et snuptag. - Som tjenestemand må man ikke strejke, men vi nedlagde arbejdet, og sad i biblioteket. Hver halve time sendte vi nye vagter ud på de vilde gange, hvor børnene hujede rundt. Vi fik alle en bøde og blev trukket i løn. Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening I foråret 1973 kom der en skrivelse fra skoledirektør H. Lehm, hvori han anbefaler, at Agedrup Skole hurtigst muligt får overbygning, men efter en del drøftelse skriver lærerråd, ledelse og skolenævn, at de ønsker to tosporede skoler i området. Det vil der være rigeligt med børn til, når området mellem Bullerup og Aasum bebygges (kommunen havde købt jord mellem Bullerup og Lunden med planer om udstykning). Seden Skole var ved at blive kvalt i børn, og vi havde også mange. DA LÆRERNE NEDLAGDE ARBEJDET

En anden stor begivenhed, som overtrumfer et eventuelt skolebyggeri, er „Stygge Per“ [økonomiminister Per Hækkerup (S), red.], som med et snuptag laver lektionslængden i skolen om fra 50 min. til 45 min.. Lærerne blev reverenter talt taget med bukserne nede. Det havde end ikke været til forhandling i fagforeningen. Jo, året inden i 1972 var undervisningspligten blevet udvidet fra syv til ni år, og lærerforeningen havde forhandlet lektionstimetallet ned fra 30 ugentlige timer til nu 27 timer. Nu havde de fleste fået fjernsyn og „Stygge Per“ forklarede sin genistreg i „Aktuelt“, det hed TV-Avisen den gang. Han sad der med en rygende cigar i munden. Dengang røg man om kap i TV. „Vil det sige, at lærerne skal ar-

i rummet bag scenen. Da den anden fløj blev bygget, blev de to fløje forbundet med et stort al-rum med glas ud mod gården og ud mod grønnegården. Forældrene fandt nu på, at de ville holde en fest sammen med børnene i det store glasrum. Det gik livligt til, én af forældrene stod på et bord og sang svenske viser. Så kom Arvid, skolens pedel for at låse, og hele selskabet gik over til Krogs svømmepøl (det senere Bullerup Svømmebad). De gik ikke lydløst. Jeg havde helt fortrængt dette lille intermezzo, men ved et kig i de gamle protokoller står der, “at ved møder og festligheder på skolen kan der købes kaffe og en enkelt øl, men ikke, absolut ikke snaps“.

bejde mere?“ spurgte intervieweren. Og Per Hækkerup svarede: „Jeg vil da ikke nægte, at det betyder, at lærerne skal bestille mere inden for deres normale arTURNUS VED BORDENE bejdstid“. Sug på cigaren med løftet øjenbryn: „Det er Når jeg i årenes løb er komda et udmærket system, met rundt på Odenses skoler, hvis børnene slipper lidt tiddet være sig i et fagligt ærinde, Ib Holdt ligere, og lærerne slipper som censor og lignende, så går Formand for lidt senere.“ man jo ind på lærerværelset og Lokalhistorisk Forening „Hækkerup var bare sætter sig i en stol og venter. så provokerende, at vi måtte reagere“, Uha, så dukker der en kollega op og fortæller Marianne Jelved, der dengang forkynder, at det sandelig er hans plads, var lærer på Ny Østergårds Skole i Kø- man formastelig har sat sig på. benhavn. Der er folk her i Odense, der et helt Som tjenestemand må man ikke lærerliv har siddet ved samme bord, strejke, så det var et dilemma, men vi omgivet af de samme bordsittere gennedlagde arbejdet, og sad i biblioteket. nem en menneskealder. Det er ikke just Hver halve time sendte vi nye vagter ud berigende, man kender jo bordets lillepå de vilde gange, hvor børnene hujede verden, og falder hen i den. rundt. I august 1973 foreslog Hanne JaVi fik alle en bøde og blev trukket i cobsen, at på Agedrup Skole, sad man løn for de timer, vi ikke havde arbejdet, to måneder ved bordet, så skiftede man og så fik vi en skriftlig påtale fra Oden- til et andet bord. Hun trak navnene op ses borgmester. af en sort hat til nye pladser, senere overtog computeren arbejdet. Dette gjaldt endnu i år 2000, da jeg gik på pension. DET GIK LIVLIGT TIL Personlig synes jeg, det var en fin Villaer skød op alle steder omkring skolen i Bullerup. I Skovhaven var der en ordning. Det forebyggede i nogen grad midlertidig jordvej, så lastbilerne kunne klikedannelse. komme derover med byggematerialer. I 1970 var der en voldsom træng- FORÆLDREKURSUS I MATEMATIK sel på den étfløjede skole med over 350 Der kom i 1973 helt nye pædagobørn og 16 lærere, der blev undervist giske tiltag. Alle steder begyndte man alle mulige og umulige steder, så som på med nye matematiksystemer. Det scenen, i biblioteket, i skolekøkkenet og sendte lærerne på kursus, men også for-

Nr. 121 - DECEMBER 2014


stå, men det må man ikke, radiatorerne brækker sammen. Lige efter jul kunne der igen lukkes op for det varme vand. Gad vide, hvor mange der i de forløbne måneder, havde nøjedes med koldt brusebad. Der er nu etableret elevråd, som kommer med forskellige forslag. Ved barakken var der et stykke med grønt græs. Det ville de store piger gerne have i fred til at dase i, det fik de. Lærer Hanne Jacobsen. Billedet her er fra 80’erne.

ældrene blev tilbudt nogle aftener med den nye matematik. Erik Rønn havde bl.a. et 20 timers forældrekursus: „Matematik for forældre“. I oktober 1973 slog Tarp et opslag op under meddelelser, at interesserede i EDB- skemalægning kunne melde sig. Der gik nu adskillige år inden dette rigtig slog igennem. Der er jo sket en stor udvikling på dette område. Tyve år senere sad vi nede i et lokale på Seden Skole for at lære at sende små beskeder til hinanden. Det var digital post-indlæring, og vi var slet ikke gode til det.

1974 kan det tages op igen. Senere kom der endog bænke derude, meget brugt blev de nu ikke.

Rabat på JULEGAVEIDÉ

REKLAMER - NEJ TAK!

Tider og sæder skifter. I dag vil man hellere end gerne have sponsorer til dit og til dat. Mange børn havde meldt sig til skolebio, og der var nu et punkt på lærerrådets dagsorden: „Der bør ikke være reklamefilm i skolebio“. Det blev ikke afskaffet, og der er stadig reklamefilm i biografen. Eleverne ville også gerne spadsere lidt ude i Grønnegården. Så dette friareal blev nu lukket op i fint vejr. Der skal kun hygges derude, en prøveperiode blev indført. Efter sommerferien i

Køb AGEDRUP KRØNIKEN i Arbejdernes Landsbank Seden Syd

179,- KR.

OLIEKRISEN I 1973

I december1973 var der oliekrise. Der var mange spareforslag fx om man skulle begrænse bilkørsel, ulige numre mandag, lige numre tirsdag osv. Det endte med, at benzinen blev dobbelt så dyr. På skolen blev der hængt termometer op i alle klasser og 19 grader var max. Lyset skulle slukkes i alle frikvartererne. Der blev også lukket for det varme vand til bad efter gymnastik. Julen kommer jo hvert år uden varsel med alle traditioner. Det havde i mange år været tradition for at gå i kirke den sidste skoledag. Alle skolens børn kunne nu ikke være i kirken på én gang. Der var en vis stemning for at droppe det helt. Efter lange diskussioner og afstemning tog vi i tre hold i kirke i 1973. Oliekrisen voldte en del ulemper. I det store al-rum var der bøvl med radiatorerne. Børnene satte sig på dem for at varme måsen. Det kan man godt for-

11

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


TAK FOR FESTERNE! Af lærer Helge Rasmussen

12

Godt ord igen-ugen, skolefesten og jubilæumsfesten, der tilsammen gjorde starten af skoleåret til en fest, etableres ikke bare sådan lige. Der er lagt mange kræfter og tanker bag så store arrangementer, og uden hjælp udefra var det aldrig blevet det samme. Agedrup Læsefond, med formand Palle Vennekilde og Erik Schmidt i front, sørgede blandt andet for penge til gæstelærere og optrædende. Sammenlagt omkring 50.000 kr. kom fra læsefonden til Per Vers, Peter Dyreborg, Anette Jahn og andre fortællere. Det var også læsefonden, der fik foreninger med til skolefesten, så de kunne præsentere sig for den store skare af forældre. Og gjorde det med manér. Pædagog Jean Ølund og lærer Birgit Johnsen var nogle af hovedkræfterne bag fejringen af 50 årsfødselsdagen med balloner i luften og afvikling af skolefesten. Skolebestyrelsens Thomas Dreisig Thygesen og Steffen Lauridsen var uvurderlige deltagere i den gruppe, der i mere end et år lagde planer for jubilæumshalfesten. Her sad også pædagog Puk Sander, souschef Ole Klitgaard, lærer Erik Schmidt og jeg selv. Til aftenfesten påtog Michelle Pallesen sig rollen som festsammenbinder på scenen sammen med Erik Schmidt, og Odense Ungdoms- og Skoleorkester, med skolesekretær Judith Vølund som vigtig koordinator, havde helt styr på borddækning, pynt, barpasning og oprydning. Mange mennesker var involveret.

FOLD DIG UD I FJORDAGER Sammenhold giver styrke og øgede kompetencer På vegne af Fold Dig Ud I Fjordager Gruppen (Siden 1985)/ Helge Pasfall „Alene er vi ingenting, men sammen er vi en hel masse“. Disse vise ord blev udtalt af en tidligere dansk toppolitiker, og har selvfølgelig baggrund i den opfattelse, at sammenhold giver en styrke der er målelig, når man skal kapitalisere resultatet af den samlede fælles indsats der er foretaget. Det enkelte menneske, den enkelte organisation eller enhed kan fungere selvstændigt i en kortere eller længere livscyklus, afhængig af de interne ressourcer der disponeres over. Men på et tidspunkt i den livscyklus vi gennemlever, er der behov for at der tilføres nye tiltag og skabes forandringer, og vi får gennemført en proces, der sikrer fornyelsen en fornuftig indtrængen i vores hverdag. Forandringen kan omhandle det faglige område, økonomiske område eller det sociale område. Processen er den samme. Det vigtigste er at der skabes forståelse for nødvendigheden af forandringer og derefter sikres, at der anvendes mange ressourcer på at få forandringen til at indgå som „nyt liv“ i den fremtidige tilværelse. FORBUNDNE KAR

Helge Pasfall

Vi er som mennesker i forskellige sammenhænge forbundne kar. Vi har brug for hinanden på tværs af vores forskelligheder, vores svagheder og styrker. Derfor er det vigtigt, når et fælles mål forsøges realiseret, at vi derfor løfter i samlet flok. Det kendetegner helhedsorienterede virksomheder, organisationer og foreninger, at man kan få sine del-

Nr. 121 - DECEMBER 2014

systemer til at fungere i indbyrdes harmoni. Sådan er det også i sammenhænge i vores lokale samfund. Vi skal fungere som de selvstændige enheder, vi er, men også med fokus på at anvende ressourcer, der styrker fællesskabet og sam-

menhængskraften i lokalområdet. Derfor er der rigtig god grund til at slutte op om foreningsfællesskabet „Fold Dig Ud I Fjordager“, som på to årlige møder sætter fokus på aktuelle foreningsmæssige forhold i lokalsamfundet, og hvor gensidige informationer om aktiviteter giver en god baggrund for at fastholde og udbygge den fremtidige udvikling af foreningslivet i Fjordager-området.


STORT ÅR FOR ABB! Flere hold var med i toppen af rækkerne Af Michael Stengel Petersen, fmd. Så er vores toilet endelig færdigt. Det tog lidt længere tid end beregnet, da vi pludselig fik muligheden for at komme på en kloak i stedet for en opsamlertank. Det blev også dyrere, da tilslutningen på en kloak er væsentlig dyrere end en tank, men Lars Engstrøm fra bestyrelsen tog fat i kommunen, som var så venlig, at give et pænt tilskud. I forbindelsen med etablering af toilettet, opdagede vi, at vores tag på klubhuset var utæt for ikke at sige totalt nedslidt, men igen var Lars hurtigt til at kontakte Odense Kommune og igen var de meget flinke, og gav os endnu et tilskud, så vi har også fået et nyt tag. Så en kæmpetak til både Lars og Odense Kommune for den store hjælp. MED I SLUTSPILLET

„Mandagsholdet“ spillede i FBU Veteran-turnering, hvor man skulle slutte som mindst nr. 6, for at komme med i slutspillet, og det gjorde vores „unge drenge“ lige akkurat, så i efteråret skulle de spille om Fynsmesterskabet. Vores drenge mødte bl.a. Dalum IF, som er et af topholdene i dette slutspil, og spillede rigtigt flot. Efter en meget spændende kamp kunne de trække sig sejrrigt ud af den med en 3-2 sejr. De sluttede igen på en flot 6. plads. Vores torsdagshold spiller i OB70, også veteranrækken. De sluttede på en meget flot 2. plads efter det suveræne hold fra OKS 1, som så skulle ud og spille om Fynsmesterskabet mod de 3 kredsvindere fra de andre kredse. Men ét af holdene kunne ikke stille hold den pågældende søndag, så vi blev inviteret med til at skulle spille om mesterskabet. Søndag d. 5/10 skulle vi så spille den ene semifinale mod Vindinge IF, hvor vi desværre efter straffesparkkonkurrence blev slået ud. DE GAMLE

De gamle på tirsdagsholdet lå længe nr.1 og kæmpede med 4 andre hold fra

kredsen om at vinde. Inden den sidste kamp, var vi på en 2. plads med 1 point efter Fjordager IF, og dem skulle vi møde i den sidste kamp ovre på Fjordagers bane. Vi skulle vinde for at komme ud og spille om Fynsmesterskabet, men desværre sluttede kampen med pointdeling 1-1 efter en kamp med overvægt i chancer til os. Det blev altså Fjordager IF, som skulle ud og spille om mesterskabet, som for øvrigt skulle afholdes på Agedrup Park. Men igen en flot 2. plads til vores superveteraner. Jeg vil igen nævne, at vi endnu engang har haft en supersæson, både sportsligt og ikke mindst socialt. Også en stor tak til alle vores faste tilskuere. Håber, at I næste år også vil komme og heppe på vores lokale ABB-hold. Så har jeg lige en efterlysning. Vi regner med at starte et 7-mandshold op, og vi kunne godt bruge nogle flere spillere i alderen 45-47+, så hvis nogen af jer går med tanken om at skulle starte med lidt fodbold, så er muligheden der nu. I skal bare kontakte Lars „Ingo“ på mobil 6025 9232 eller formanden på mobil 40915497. Kom nu ud af busken! BRAG AF EN FEST

Vi sluttede så sæsonen af med et brag af en afslutningsfest i Agedrup Forsamlingshus, hvor vi var 73 deltagere med vores bedre halvdele. Vi havde igennem Rex fået fat i DJ Phillip, og denne unge mand kunne godt nok sætte gang i festen, og når han havde pause, så spillede to af vores egne gamle drenge op med deres eget rockband. Nok den bedste fest vi har holdt i klubbens historie. Med hensyn til nye tiltag for sæson 2015 har vi et samarbejde i gang med Odense Kommune og Agedrup Skole, hvor vores store ønske er en multibane på skolen. Vores andet projekt er bestemt ikke mindre, vi har fået udarbejdet en plan over nye omklædningsfaciliteter, som skal ligge tættere vores klubhus. Det er for at skabe mere socialt samvær med

bl.a. vores tilskuere, og så for at stå helt på egne ben. Det er et kæmpeprojekt, og for at det skal lykkes, så skal vi havde et samarbejde med Odense Kommune, og ikke mindst få søgt de fonde, som synes, at vi har et spændende projekt, så hvis nogen her i lokalområdet har nogle gode ideer, så er i meget velkomne til at kontakte Lars Engstrøm på mobil 52 300 498 eller igen formanden. Til sidst vil jeg sige tak til alle de mennesker omkring ABB, sponsorer og tilskuere for en supersæson, og jeg ved godt det er lidt tidligt, men jeg vil også gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et god nytår. Vi ses til en spændende sæson 2015!

www.Agedrup-Bullerup

BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk - 4091 5497 Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk - 3025 8697 Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316 Claus Eisner - 2639 9279 Lars Engstrøm - 5230 0498 Torben Abrahamsen Lars Kampf - 6046 1506

13

Holdlederne FBU Veteran - mandag Søren Grønning - 2598 0207 Heine K. Jørgensen - 4017 1861 OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm - 5230 0498 Lars Ingo - 6025 9232 OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf - 6046 1505 Henrik Damixa - 2927 0316 Jens Mattson - 3025 8697

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 121 - DECEMBER 2014

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring tlf. 66 10 71 30 www.amandastorvebutik.dk

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

OUTLET VEST

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Vi kan tilbyde:

Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

Agedrup Forsamlingshus

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


JULEARTIKEL Af Karin Ritter Julepynt og julemad kan være svært nok for en typisk familie med en typisk hverdag og med et typisk job. Hvor svært må det så ikke være for familien, som har julefrokoster og et storkøkken som sit arbejde? Svaret vil vi forsøge at finde hos Helle og Søren på Møllekroen. Over dampende kaffekrus sidder jeg med værtsparret på Møllekroen en onsdag formiddag, hvor alt fredeligt. Ingen gæster, ingen dampende gryder. Og de og deres tre børn har trods deres arbejde en helt almindelig december måned og en helt almindelig juleaften – sådan da! Julen er deres højsæson med masser af selskaber og især mad ud af huset. Så det er datteren, som giver startskuddet til juleforberedelserne i det lille hjem. Helle understreger, at disse forberedelser skal være hyggelige, hvis de skal gøres under stress og som et „must“, er det ikke rart. Så de pynter og ordner – og hygger. Julegaveindkøb bliver sat i system, så det kan gøres hurtigt og praktisk. Så kan resten af indkøbsturen tilbringes på en hyggelig cafe, hvor der drikkes glögg, kaffe eller kakao. I ZOO

16

Parret er i hverdagen omgivet af det lækreste festmad, også i julen. Her er det bare en anden slags festmad. Da Helle og Søren stiftede fælles hjem medbragte de også deres egne traditioner. Hos Sørens familie spiste de and, hos Helle var det farsereret kalkun, så hvad gjorde man? I et par år blev begge fugle sat i ovnen, så der har været mad nok til alle gæster. Nu er det anden, som er julemenuen, og den sættes i ovnen juleaftensmorgen kl. 8.00 for at gennemgå langtidsstegning. Familien har i mange år besøgt Zoo denne dag. Den startede for mange år siden, da der var gratis adgang i Zoo den dag og næsten ingen gæster. Nu er det stadig gratis, men er blevet udflugtsmål for mange familier, så der er rigtig mange mennesker. De er sammen med nogle venner og deres børn, og turen

Hos Søren og Helle på Møllekroen.

JUL HOS SØREN & HELLE slutter hos disse til en sildemad og en julesnaps. De ældste børn er snart ud over „børnealderen“, men de holder stadig fast i denne hyggelige tur. Derhjemme fortsætter forberedelserne. Alle ved, at døren den aften er åben, og alle er velkomne. Så der har været juleaftner med mange gæster og aftner med rigtig mange mennesker. Efter and og ris á la mánde er der juletræ, julegodter og julegaver. Søren fortæller fra sin barndom, hvor han altid havde en lang ønskeseddel og ventede troligt flere måneder til juleaften, hvor nogle af ønskerne måske var blevet til gaver under træet. I dag køber man, hvis man mangler noget, så det er ofte svært at få lavet en ønskeseddel. Men der er altid julegaver, og de bliver pakket op én efter én, mens resten af selskabet venter på overraskelsen under papiret. KRÆFTER TIL JULEAFTEN

Da Helle og Søren startede på Møllekroen var det hårdt arbejde fra tidlig til silde. Så i mange år sluttede juleaften altid på samme måde: Søren faldt i søvn og sov sødeligt fra juleaften. Sådan er det ikke mere. De har begge fundet en god fordeling mellem arbejde og familieliv, som giver tid og kræfter til det der-

Nr. 121 - DECEMBER 2014

hjemme. De besluttede også at lukke kroen fra den 21. december til efter nytår. Det gav mulighed for at hvile rigtig ud og ryste alle opgaver af sig. Men fra i år er det lavet om. Som et nyt tiltag tilbyder Møllekroen nytårsmenu ud af huset, og det betyder arbejde for både Helle og Søren og deres personale. VINTERBAD I KERTEMINDE

Så nytårsaften foregår meget afslappet derhjemme, med gæster og god mad. Og nytårsdag er det så 5. år, at Søren er til morgendukkert ved Kerteminde strand sammen med alle de andre morgenfriske vinterbadere – en frisk tur, som ifølge Søren er godt for krop og sjæl. Så er året skudt godt i gang. Det blev til en snak om julen og alt mulig andet, her i den elegante festsal. Den store ombygning, som Møllekroen har været i gennem, har givet store lyse lokaler og meget moderne og rummelige køkkenregioner. Dengang blev der bygget stort, men alligevel er det snart for småt. Der er fortsat udsigt til stor aktivitet og rigtig mange fester på Møllekroen. Tak for i dag, siger vi og ønsker god jul til Helle og Søren og hele personalet på Møllekroen.


Som sagt kom brødrene til Danmark, da de var 3-4 år. Da Hassan var omkring de 16, forærede deres far dem et pizzeria, en gave, som man ikke modtager hver dag. Men det krævede hårdt arbejde at få en sådan forretning op at stå. Da de ikke havde noget kørekort, måtte farmand hjælpe, hvor han kunne. Der var heller ikke så mange kunder, så de besøgte deres far på Lindø, hvor han arbejdede og gjorde lidt reklame for deres nye forretning blandt hans kolleger. GOD FORRETNING EFTER TRE ÅR Hos Mehmet og Hassan på Pizza Vero.

OG MEHMET & HASSAN Af Karin Ritter Julestemning og juletravlhed hersker ikke kun i de små hjem, men også hos Pizza Vero. Jeg sidder med Hassan og Mehmet, og her spørger jeg ind til julemåneden i deres pizzeria og julen hjemme i privaten. Og mon ikke vi kommer ind på mange andre emner. Vi sidder i restauranten en sen eftermiddag, hvor de lige har åbnet. Julemåneden er en dejlig måned. Restauranten bliver julepyntet, så den rigtige stemning rammer kunderne. Alle kunder er glade i juletiden, de er uden hastværk og venter tålmodigt på deres bestilling. Der skal ikke mangle noget, så de bestiller rigeligt. Her kommer børnefamilier fra indkøbstur og tager maden med hjem, de unge mennesker, som i julens stress finder sammen til en lille fest og bestiller den store pizza, og gæsterne, som efter den store fest, trænger til noget natmad. VAGTPLANER FOR DE 10 ANSATTE

Det er også forbundet med rigtig meget arbejde. De sædvanlige 50 timers arbejde kan hurtigt blive til mange flere. Julemåneden kræver større planlægning med bestilling af varer og puslespillet med vagtplaner for de 10 ansatte.

De har delt arbejdsområderne i mellem sig. Hassan har bl.a. vagtplaner og personale, menukort og kundekontakt, Mehmet har indkøb og leverandørkontakt og hele bogholderiet. En opgave, som kræver rigtig mange arbejdstimer. Hassan og Mehmet har været i Danmark fra de var små, så de har fuldt og helt taget de danske juletraditioner til sig. De har begge børn, der som alle andre børn ikke kan få nok af julerier. Der er julepynt og julegaver, der er juleand og ris á la mánde, der er julehygge og julefred. Så der skal bare jules. Forretningen er lukket den 24. og 25. december, men den 26. er der igen kunder i butikken indtil nytårsaften. ET AF ÅRETS HØJDEPUNKTER

Hassan og Mehmet fejrer denne aften meget, meget roligt, for arbejdet kalder igen den 1. januar. Den dag er ét af årets højdepunkter, hvor tømmermænd og træthed kan kureres med gode pizzaretter fra Pizza Vero. Som indskudt bemærkning kan her nævnes, at der fra midt i januar er sagt sparetider, indendørssysler i den mørke tid og lavt aktivitetsniveau, indtil foråret kommer med sol og konfirmationsfester … og kunder.

Hassan og Mehmet spillede begge på U21-fodboldholdet, så også her slog de et slag for deres menukort. Opbakning fra familie, kolleger på Lindø og kammeraterne på fodboldholdet, kunderne i Agedrup og Bullerup og sågar længere væk blev det gode fundament for drengenes firma. Efter 3 år var det en solid forretning. Senere flyttede de til den nuværende adresse, hvor kundepleje, gode råvarer og hygiejnen er det bærende i deres forretningskoncept. Telefonens ringen tager langsomt til, kunderne begynder at melde sig. Der er frisk salat i beholderne, papæskerne er klar, og ovnen har den rette temperatur. Det blev en lang og meget munter snak om juletraditioner, livet i Danmark og kunders pizza-vaner. Men mere end det. Vi kom rundt om campinglivet og turen til Bornholm for Mehmet og hans familie, Hassans tur til Tyrkiet i bil, deres far, som døde alt for tidligt, gaven, som de altid vil behandle med stor respekt og absolut ikke kunne tænke sig andet arbejde end her i deres pizzeria og ikke mindst opskriften på den absolut bedste kødsovs med sød paprika og solo-hvidløg. Tak for snakken og et glædelig jul til alle på Pizza Vero!

17

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18

Butikstorvet - Skovhaven 4 5230 Agedrup Tlfnr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 121 - DECEMBER 2014

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer

HVER LÆRER FÅR NU ARBEJDSSTATION Lærerne får alligevel individuelle arbejdspladser.

Af Martin Dyrgaard, lærer Der er efterhånden gået 3 måneder af skoleåret med den nye skolereform og dermed også nye arbejdstidsregler for lærerne. Skolen havde til at starte med vurderet at det ikke var nødvendigt med individuelle arbejdspladser, da lærerne grundet undervisningen ikke alle har forberedelse på samme tidspunkt. Men efter ønske fra lærerne er det nu alligevel blevet lavet sådan, at hver enkelt lærer har sin egen personlige arbejdsstation.

Årsagen var blandt andet at der blev spildt en masse tid på at finde materialer frem og derefter rydde bordet igen. Forberedelsen blev derfor enormt ineffektiv, specielt hvis man kun har en forberedelsestime i mellem to undervisningstimer. Derudover har lærerne haft mulighed for at placere deres station alt efter hvordan de arbejder bedst. Og med en tilstedeværelsestid på 40 timer om ugen, har dette også været en afgørende faktor for lærernes ønske om personlige arbejdspladser.

DRENGE FRA 5. KL. VANDT LYVEKONKURRENCE Ahmed og Nickolai fra 5. a vandt den individuelle pris Af Martin Dyrgaard, lærer Det blev drengene fra Agedrup Skoles 5. klasse, der vandt Lyvefestivalens komkurrence om bedste historie den 19. november. Individuelt blev vinderne Ahmad og Nickolai med historien „Slikkepinde-

manden“. Otte skoler fra hele landet deltog. Hver skole stillede op med to historier. Dommerne (elever fra en 8. klasse) bedømte historierne ud fra selve historiens indhold, måden den blev fortalt på og elevernes måde at agere på scenen. Forinden havde drengene fra 5.

klasse været på „Lyveskole“ på Vollsmose bibliotek den 3.-6. november. Lyveskolerne og underviser Hans Laurens skulle lære 8-12 årige drenge at fortælle den overbevisende skrøne, som skaber levende billeder inde i hovedet på tilhøreren. Forløbet afsluttedes med, at historierne indtaltes som lydfil. Der produceres en app med tilhørende webdel på Pallesgavebod, hvor de mange løgnehistorier kan deles. Lærer Lone Runa siger, at Lyveskolen bestemt har levet op til hendes forventninger, idet drengene er blevet udviklet i deres fortællekompetencer. De har ikke alene forbedret deres teknikker, men er yderligere blevet bevidste om deres kropssprog i fortællingen.

Nickolai og Ahmed vandt konkurrence.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

19


KANTINEN GENÅBNET Helle Poulsen ansat som køkkenassistent, og kantinen tilbyder sund mad. Nye principper for opstilling af køleskabe i klasseværelserne. Af Mohammed Bibi, skoleleder

sætte prøvehandlinger, som vi efterfølgende følger nøje ud fra videnskabelige principper om aktionslæring. Projektet gennemføres i samarbejde med innovationskonsulenter fra Odense Kommunes afdeling for Velfærdsudvikling. Vi glæder os rigtig meget til at finde ud af, hvad nutidens unge mener er spændende og inspirerende ungemiljøer.

Mohammed

I perioden 10.-24. november var der digital indskrivning til børnehaveklassen. Børnene vil i lighed med sidste år starte i forårs-SFO allerede den 2. marts 2015, og den 12. august begynder børnene i børnehaveklassen. Vi forventer at have ca. 50 børn i alt, hvilket er til to klasser. Vi glæder os rigtig meget til at byde DRENGE PÅ LYVESKOLE de nye børn og forælINFORMERER Den 3.-6. november var dre velkommen til Agedrengene fra 5.klasserne invidrup Skole. Den 27. teret til „Lyveskole“ på januar afholder vi Vollsmose Bibliotek. Der blev infoaften om skolestart, arbejdet ihærdigt med bl.a. hvor vi forventer at løgnehistorier, historiepræsentere personalet fortælling, fortællerteknik og i forårs-SFO samt de kropssprog. konkrete handleplaner Elever og lærere var for dagligdagen. Specifikke henvendelser vedrø- 100% engagerede, og udover at lære rende skolestarten, kan rettes til mig di- en masse danskfagligt, fik både børn og rekte via skolens kontor, eller til pæda- voksne nogle forrygende dage sammen. gogisk afdelingsleder Lisbeth Schur- Flere af drengene fortæller gladeligt, at mann, som er ansvarlig for børnemiljøet de har afprøvet de nyerhvervede „kompetencer“ hjemme med stor, stor sucog skolestarten. ces. BRUGERDREVET INNOVATION I UNGEMILJØET

Agedrup Skole er udvalgt til at deltage i et kommunalt projekt som handler om at gøre ungemiljøet (6.-9.klasse) mere spændende og interessant ud fra elevernes perspektiv. Projektet går i sin enkelthed ud på at gennemføre kvalitative undersøgelser og observationer på fire forskellige folkeskoler i Odense samt en privatskole og en efterskole. Der skal gennemføres kvalitative samtaler med de unge, om hvad der optager dem, og hvad der beskriver et godt og spændende ungemiljø. Der skal observeres i og uden for klasseværelserne, i pauserne, i hjemmene etc. Resultaterne af alle disse data skal bearbejdes, og i det tidlige forår skal vi ud fra disse bearbejdede data igang-

20

CARSTEN OG HANNE FIK NYT ARBEJDE

Den 30. november måtte vi desværre sige farvel til to dygtige og garvede lærere. Efter fjorten år på Agedrup Skole fik Carsten Andersen mulighed for at realisere sin drøm om at arbejde på en efterskole med undervisningsopgaver inden for matematik og fodbold. Carsten kunne ikke sige nej til denne udfordring. Kender man Carsten Andersen og hans passion for matematik, fodbold og relationen til de ældste elever, forstår man hans beslutning. Jeg vil gerne ønske ham held og lykke med opgaverne, og jeg er sikker på, at han bliver en gevinst for børn og kolleger. Vi sagde også farvel til Hanne

Nr. 121 - DECEMBER 2014

Nørgård, da hun valgte at sige ja tak til et job på Rynkeby Friskole. Hanne Nørgård kom til Agedrup Skole i 2001 og har i mange år undervist i dansk og musik. Jeg vil gerne ønske Hanne held og lykke med det nye job. Den 15. december går Mie Magaard på barsel, og 7. klasse skal have en ny lærer. I skrivende stund er alle tre ledige stillinger opslået, og vi forventer at præsentere de nye ansigter meget snart. PRAKTIKANTER PÅ BESØG

I ugerne 44, 45 og 46 havde Agedrup Skole hele 25 lærerstuderende på besøg, og de var fordelt på flere klassetrin. De deltog i forskellige opgaver såsom undervisning, team- og personalemøder og diverse samtaler. Agedrup Skole er en af de Odense-skoler, som indgik en ny og spændende praktikaftale med UCL (læreruddannelsen). Med samarbejdet forpligter skolen sig til et tæt partnerskab med læreruddannelsen, som kan sikre, at Agedrup Skole får adkomst til den nyeste viden fra seminarierne, samtidig med, at de lærerstuderende kan afprøve deres teorier i praksis på skolen. KANTINEN ER EN STOR SUCCES

Skolens nye kantine har ind til videre været en kæmpe succes, og rigtig mange børn og familier vælger at benytte sig af tilbuddet. Det er glædeligt, at vores børn og unge er vilde med Helles mad, og elevrådet fortæller, at mange af de store elever helt har droppet bagerens roulader og brunsviger til fordel for grovbollerne. Sikke en solstrålehistorie! Vi er vidende om, at der en gang imellem er en meget lang kø, og vi er også i gang med at se på, hvordan handlen kan blive smidigere. En af de mange ideer vi arbejder med i øjeblikket er en digital løsning, som gør kantinen kontantfri. Mere om det lige så snart vi har noget konkret.


HVOR BLEV DEN SIKRE SKOLEVEJ AF? Der opstår uacceptable trafikale situationer ved skolen Af skolebestyrelsen I skolebestyrelsen arbejder vi i øjeblikket på at gøre skolevejen mere sikker for alle elever på Agedrup Skole. Vi har fokus på skolens indkørsel/ parkeringsarealer og i første halvår af dette skoleår har vi konstateret, at sikkerheden for børnene er blevet kraftigt forringet. Implementeringen af den nye skolereform og ændringen af lærernes arbejdstidsregler betyder, at skolens ansatte først forlader arbejdspladsen sidst på eftermiddagen. De ansatte benytter naturligvis de parkeringspladser der er til rådighed, og problemet opstår bl.a. ved, at der ikke længere er parkeringsmuligheder til de forældre der vælger at aflevere og hente deres børn i bil.

BRUNSVIGER TIL 7. A

Agedrup Læsefond ALF’s Performer-prisen gik til Mohammed fra 7.a for bedste ordperformance ved skolefesten. Derfor kom Claus Bo Petersen fra Arbejdernes Landsbank forbi Mohammeds klasse med en brunsviger og en kasse sodavand.

UACCEPTABLE SITUATIONER

Det betyder et øget pres på sikkerheden for de elever, der cykler eller går til og fra skole. Problemet er størst om eftermiddagen, hvor mange forældre henter deres børn i bil og parkerer ud for

Dagsordene for mødet var færdselssikkerhed, og uden at der blev stillet Agedrup Skole noget konkret i udsigt, var det ledelsens og skolebestyrelsens klare opfattelse, at der blev lyttet til vores bekymringer. Der arbejdes videre med Odense Kommune og resultatet af første møde var positivt. HVAD GØR VI PÅ DEN KORTE BANE

Selv om vi kunne ønske os, at situationen blev ændret lige så hurtigt som at „knipse i fingrene“, så er virkeligheden en anden, og vi er derfor i første om-gang nødt til at gribe i egen barm. Fornylig henvendte en bekymret forælder sig til skolebestyrelsen og fortalte, at der i forbindelse med aflevering af et barn, blev set en forælder, der kørte fra skolens parkeringsareal med så tilduggede ruder, at vedkommende intet kunne se ud af forruden. Sådanne probleDer er øget pres på sikkerheden omkring skolens parkeringsmer løses ikke via plads, skriver skolebestyrelsen. penge fra kommunen og ændring af de fysilegepladsen og klubben. Elever der ske forhold. Hvis vi ønsker at kommusamtidig cykler fra skolen skal uden om nen skal hjælpe med en løsning af de de parkerede biler og risikerer sammen- fysiske rammer, er vi nødt til at kigge på stød med modkørende biler. egen adfærd. Skolebestyrelsen og skolens ledelse I den forbindelse vil vi gerne ophar på det sidste modtaget mange hen- fordre til, at de forældre, der kører ind vendelser fra stærkt bekymrede foræl- på skolen, overholder de regler der dre, som beskriver situationer som er er for parkering. Det er med færdselshelt uacceptable. tavle tilkendegivet, at der er forbud mod I skolebestyrelsen arbejder vi på at parkere uden for de afmærkede båse. flere forskellige løsningsmodeller i tæt Vi er klar over, at der mangler parsamarbejde med skolens ledelse samt keringspladser på skolen, men det må Odense Kommune. Vi arbejder på løs- aldrig blive på bekostning af vores børns ninger, der kan være med til at øge sikkerhed. Derfor vil vi også gerne opsikkerheden for alle de børn, der cyk- fordre til at så mange børn som ler/ går til og fra skole. Samtidig forsø- muligt cykler eller går til skole. ger vi at tilgodese de forældre der af forHvis det er nødvendigt at køre ind skellige årsager kører deres børn til på skolen i bil (indkørsel tilladt før 07.40 skole. og efter 12.00) og der ikke er mulighed For nylig blev der afholdt et møde, for at parkere, må den enkelte se sig hvor skolens ledelse, Odense Kommune om efter alternative parkeringsmuligog skolebestyrelsen var repræsenteret. heder uden for skolens område. AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

STØT OP OM BEBOERFORENINGEN! Kom til generalforsamling den 11. februar 2015 Af Hans Jørgen Zinther, fmd.

22 - Jeg må igen gøre opmærksom på, at borgerne i vor dejlige landsby, vort sogn, må tænke på fremtiden for eksistensen af Beboerforeningen, skriver Hans Jørgen Zinther.

Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende Beboerforening, bør man hver især allerede nu vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at blive en del af bestyrelsen. Vi holder ikke møder, bare for

mødernes skyld, men holder de møder, som er nødvendige for at få det hele til at gå op i en højere enhed. De to gange om året, hvor der noget at lave, er for det første lidt før jul, hvor Beboerforeningen sørger for, at vi har et flot juletræ med lys på Butikstorvet. Anden gang er i foråret, hvor vi sammen med Heksefonden lægger os i selen for at få en dejlig Skt. Hans aften på Cirkuspladsen. Når der afholdelses Skt. Hans er Seden også med til at „trække læsset“. Beboerforeningen har dog mange andre aktiviteter i gang, hvoraf udgivelsen af Agedrup Rundt er én af de helt centrale. I år inviterede Agedrup Sogns Beboerforening som et næsten nyt tiltag alle beboere i området til at komme og deltage i en dejlig og hyggelig familieskovtur i H. C. Andersen Skoven. Desværre druknede det i regn. Tiltaget vil blive gentaget i 2015. Derfor: Mød nu op til vor generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 og hjælp os videre. Indlæg som dette er fast stof i decembernummeret, men det er af nød. Jeg må igen gøre opmærksom på, at borgerne i vor dejlige landsby, vort sogn, må tænke på fremtiden for eksistensen af Beboerforeningen. Bak nu jeres Beboerforening op med aktiv deltagelse! Hans Jørgen Zinther Formand

Nr. 121 - DECEMBER 2014

Flagmand søges Dannebrog skal æres og respekteres, og derfor findes der en lang række forordninger for, hvordan man skal behandle Dannebrog. Den 2. august 2004 var det 150 år siden at Kongens forbud mod flaghejsning blev ophævet. Selvom Danmark indførte demokratiet i 1849, var det først i år 1854 at det blev gjort tilladt for alle og enhver i Kongeriget at hejse Dannebrog. Flagstangen ved Mindestenen på Brolandvej søger stabil flagmand, der med omhu vil sørge for, at der flages korrekt hele året. Det er Agedrup Sogns Beboerforening som står ansvaret omkring flagning. ASB tilbyder rette vedkommende 700 kr. for besværet. Henvendelse til formanden. Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28, Agedrup 40425213 hj@zinther.dk

STØT FDF AGEDRUP JULETRÆER & PYNTEGRAN Salget starter tidligt i november og bliver ved til jul hos Jørgen Olsen, Lunden 26. På Bullerup Butikstorv starter vi salget af kvalitets-juletræer fra fredag den 5. december og de følgende weekends. FDF Agedrup


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

SKOLENS LOKALER Den store ændring af skolegangen for mine børnebørn har de klaret nogenlunde. Det har godt nok grebet ind i deres hverdag, men børn er åbenbart fleksible og ret lette at manipulere med, så de har taget det med oprejst pande, at de må ændre deres adfærd de 5 dage, de går i skole. Men når vi nu læser i avisen, så skal der være lokaler til mange ting i den nye skoleordning. Naturligvis til undervisning i klasserne, men derud over til spisning i det store frikvarter, til lærernes forberedelser, til lektiehjælpen, til lærerne selv

(lærerværelset) plus alle de birum, enhver virksomhed nødvendigvis må have. Hvordan klarer Agedrup Skole så alle de ting på en gang uden at bygge mere til ? Vladimir og jeg følger naturligvis vore egne børnebørn, og deres problemer er kun det, at de har lidt svært ved at få fritiden til at passe med de nye skoletider.

Kære Olivia

lysninger, så man får lyst til at fordybe sig og kan få en smule støtte til det, man arbejder med. Der er planer om at overbygge gårdrummet, så det kan bruges til såvel kantine som andre formål med adgang fra flere andre lokaler. Børnene har fået længere arbejdstid i skolen, idet 0. – 3. klasser har 30 timer, 4. – 6. klasser 33 timer, mens 7. – 9. klasser har 35 timer pr. uge. Jeg har ikke talt med de enkelte undervisere om deres syn på ændringerne, men vi kan vel ved en senere lejlighed komme ind på det, men måske vil de selv meddele sig her i bladet.

Skoleleder Bibi har fundet 3 lokaler, der kunne bruges til lærernes forberedelser, og de synes at have fået det nødvendige udstyr, og flere lærere kan arbejde samtidig der uden at forstyrre andre, men også kunne hjælpe hinanden. Lektiehjælpen sker i selve klasselokalerne. Skolen har i nordfløjen fået oprettet en egentlig kantine og køkken med en medarbejder, der kan sine ting og får lidt hjælp af nogle elever, der går til sagen med lyst og evner. Der spises dog stadig madpakker i klasselokalerne, hvor der kan installeres køleskabe. Skolens lokaler sættes løbende i stand, og der satses på mere lyse farver på væggene og en meget bedre belysning, da den eksisterende er helt utilstrækkelig. Oven i det hele er de lange ganges gulve forsynet med lange tavler med en slags undervisning, idet man i den ene fløj kan se ord på såvel dansk, engelsk som tysk, et andet sted tavler med grundstofferne og deres forkortelser, på væggene billeder af dyr og fugle, ved gruppesiddepladserne er væggene ligeledes prydet med tavler med gode op-

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

23


KIRKEBLADET December 2014 NR. 1 ●

67. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

SYNG JULEN IND! 4. søndag i advent, søndag den 21. december, kl. 19.00

Festlig musikgidstjeneste - De 9 læsninger

De 9 læsninger er en flot, stemningsfuld oplevelse, hvor både menighed og solister er aktive, og hvor vi i fællesskab forbereder os til den nærtforestående højtid. Gudstjenesten er ikke overraskende blevet meget populær. Der bydes på en overdådighed af dejlig julemusik og fælles- og solosang i veksel med korte oplæsninger af ’high lights’ fra Bibelen. Disse læsninger udgør tilsammen et ekstrakt af Guds historie med os og læses af 9 fra menigheden efter aftale. Ud over menigheden er de medvirkende i år: Monica Andersen, blokfløjte (se mere under organistens hjørne), Hans Henriksen og vores egen Annie Leth som sangsolister. Alle akkompagneres af pianist/organist Kristin Lomholt. Sognepræsten er liturg (ansvarlig) og leder gudstjenesten.

Fløjtenist Monica Andersen.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Rigtig mange kirker tilbyder efter hånden denne særlige gudstjeneste i

24

advents- og juletiden, og i Agedrup kirke synger vi nu for 23. gang julen ind efter denne gamle tradition, som stammer fra kristendommens allerførste tid.

Har du lyst til at læse en af de 9 læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest 14 dage før.

LENE MARQVARDSEN NY FORMAND Tove Dyrvig genopstillede ikke til menighedsrådsvalget, og Lene Marquardsen blev valgt til ny formand. Karin Ritter blev næstformand, Hans Ove Nielsen kasserer og Bent Ole Walther kirkeværge Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det nye menighedsråd har nu konstitueret sig. Lene Marqvardsen er valgt til ny formand for menighedsrådet og indtræder i jobbet 1. søndag i advent. Derudover er Karin Ritter valgt Nr. 121 - DECEMBER 2014

som næstformand, Dorte Lauritsen som kontaktperson, Bent Ole Walther som kirkeværge og Hans Ove Nielsen som kasserer. Det nye menighedsråd består desuden af Niels Peder Jensen og Bent Aage Due Rasmussen. Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet.


NU ER DET JUL IGEN! Julens gudstjenester - orientering ved sognepræsten

Der er ingen garanti for en hvid juleaften, men der er helt sikkert gudstjenester kl. 13.30 og 15.00. Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Michael Thrane medvirker på trombone juleaftensdag, onsdag d. 24. december.

JUL FOR DE MINDSTE

Onsdag, den 10. december kl. 10.30. Dagplejer, børnehaver og børn i især denne aldersgruppe indbydes til at komme og se juletræerne blive tændt i Agedrup Kirke. Julekrybben skal nok være fundet frem, og vi skal høre om Jesus-barnet og synge om hans fødsel. Der bydes på lidt sødt efter gudstjenesten. Gudstjenesterne er især for børn mellem 0 og 6 år - men alle, som har mulighed, er meget velkomne. JUL FOR SKOLEN

Fredag, den 19. december, kl. 9.30 og 10.30. For henholdsvis indskoling og mellemtrin. Kirkens børnekor medvirker. SYNG JULEN IND – DE 9 LÆSNINGER

Søndag, den 21. december, kl. 19: festlig musikgudstjeneste. JULEAFTEN

Gudstjenester kl. 13.30 og 15.00.

JULEDAG

Højmesse kl. 11.00. Her vil kirkesanger Annie Leth gøre julens egentlige højtidsdag endnu mere festlig ved at synge en smuk julesolo.

1. SØNDAG I ADVENT Søndag den 30. november kl. 11.00 børnevenlig familiegudstjeneste med Luciaoptog og “Lucia-brød”

2. JULEDAG

25

Gudstjeneste kl. 9.00. NYTÅR 2014/15

Nytårsaftensdag, onsdag den 31. december, kl. 16.00 - med champagne og festfyrværkeri. Nytårsgudstjenesten i Agedrup kirke fejrer vi på årets sidste dag, og vi vil igen i år ønske hinanden godt nytår som optakt til årsskiftet. Gudstjenesten er kl. 16.00, så man også kan nå hjem til Dronningens nytårstale kl. 18.00! Umiddelbart efter gudstjenesten bydes på et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, og udenfor vil vi sammen også kunne nyde synet af et flot batteri, der affyres i årets sidste nat! Nytårsaftensdag erstatter nytårsdag.

Børne-ungdomskoret medvirker under ledelse af organist og korleder Kristin Lomholt i det stemningsfulde Lucia-optog, hvor kirken kun er oplyst af levende lys. Og så er det nye kirkeår og adventstiden både godt og flot i gang. Familiegudstjeneste er en ’rigtig’ gudstjeneste – blot i en lidt lettere udgave, så alle kan være med. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand og „Lucia-brød“ i våbenhuset. AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


ASKEPOT I KIRKEN Gud & Spaghetti - igen en stor succes!

Med sang, fortælling og en masse mimik blev børn og voksne tryllebundet af det spændende eventyr om Askepot fortalt og sunget på allerbedste vis af Anette Jahn. Børnekoret sang. - Også det var rigtigt flot! Bagefter blev alle budt spaghetti og kødsovs i Sognegården.

Foto: Hans Ove Nielsen

FORÆLDRE TIL KONFIRMANDER MØDES

Søndag den 4. januar kl. 12.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Anette Jahn holdt børn og voksne tryllebundet med eventyret om Askepot.

MANGE UDKLÆDTE TIL HALLOWEENGUDSTJENESTEN

26

Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde-, efter vi har sunget julen ud ved gudstjenesten i Agedrup Kirke søndag den 4. januar kl. 11.00. Mødet begynder kl. 12.00 i kirken. Vi vil tale om forberedelsen og de praktiske ting i forbindelse med konfirmationerne til foråret. Der bydes på en sandwich og en øl/vand i våbenhuset. Tilmelding kommer senere pr. mail/brev.

FORSKØNNELSE AF KIRKEGÅRDEN! Den bageste afdeling af kirkegården renoveret

Samtlige hække i afdeling B er ryddet!

Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

Uhu - uhu! Uhyggelig Halloween-gudstjeneste i oktober. Mange børn kom udklædt - og også kirkepersonalet var udklædt. Det var festligt og uhyggeligt…

Gamle og syge hække har de sidste mange år præget den bageste afdeling af Agedrup Kirkegård. Det er der nu rådet bod på. Samtlige hække i denne afdeling, vi i daglig tale kalder afd. B, er ryddet, og der er plantet nye hække. Samtidig med dette har menighedsrådet valgt ikke at sætte forhække, men i stedet lave en pæn afgrænsning med brosten. Gravstederne er blevet lyse og luftige – det har virkeligt pyntet. [Afd. B er kistegravstederne efter graverhuset mod nord]

Nr. 121 - DECEMBER 2014

Det bageste hjørne mod nordøst bliver ryddet, så kun 3 birketræer bliver stående tilbage. Her flyttes lapidariet (de gamle gravsten), som i dag står ved graverhuset. På tegnebordet er ny afdeling omkring graverhuset. Ønsket er en havelignende afdeling, hvor man blandt havens buske og blomster kan sætte sin mindesten, uden at man forpligter sig til renhold i gravstedet. Men en sådan afdeling og regulering af eksisterende gravsteder skal langtidsplanlægges, da gravstedsfreden og gravstedsretten skal respekteres.


SYNG JULEN UD! Søndag den 4. januar, kl. 11.00

Julen synges ud Hellig Tre Kongers søndag.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Julen slutter med de sidste gæster i stal-

den i Bethlehem: Vismændene eller de hellige 3 konger, som de også kaldes. Vi synger derfor julen ud Hellig 3

Kongers søndag og tænder træet for sidste gang i denne børne- og familievenlige gudstjeneste. Vi skal selvfølgelig synge Grundtvigs store jule- og Hellig 3 Konger-salme: Dejlig er den Himmel blå, som handler om vismændene, der efter hyrderne kom og tilbad det lille Jesusbarn med gaver: guld, røgelse og myrra. Vi vil synge alle 19 (!) vers – men på en måde som 3 salmer, idet der er 3 - alle meget fine melodier til salmen, som vi fordeler salmen på. Vi skal også høre fra „Peters jul“. Til sidst i gudstjenesten puster vi lysene ud på træet, og pakker julekrybben i sin kasse til næste jul, for nu er julen slut for denne gang. Kirkens børnekor medvirker.

KYNDELMISSE-LYSGUDSTJENESTE Søndag den 8. februar kl. 17.00 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Vinterens midte - årets koldeste dag! Foto: Stockphoto.

Kyndelmisse er en meget gammel skik og falder iflg. traditionen netop den 2. februar, som siges at være årets koldeste dag og vinterens midte (’knude’). Denne søndag vil vi samles i skumringens time omkring lyset i salmer, læsninger og solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys. Gudstjenesten er lidt anderledes, men med dejlig musik samt centrale læsninger om lyset, og hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste, hvor vi sammen får vores lystræ til at skinne. Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i våbenhuset. AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014

27


NB

NOTABENE

Torsdag, den 4. dec., kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Juleafslutning Torsdag, den 4. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Julekoncert med Fynbokoret, derefter gløgg og æbleskiver i sognegården Onsdag, den 10. december, kl. 10.30 i Agedrup Kirke Jul for de mindste Tirsdag, den 9. dec., kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Fredag, den 19. december, kl. 9.30 og 10.30 Jul for skolen Søndag, den 21. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke Syng julen ind – De 9 Læsninger, festlig musikgudstjeneste

ÆNDRING AF KONTORTID Af Lene Marqvardsen Da mange opgaver efterhånden kan klares digitalt hjemmefra, er det ikke er så tit, der er behov for, at man møder personligt op på kirkekontoret, og derfor har vi indskrænket åbningstiden lidt. Dette vil give en større fleksibilitet og en bedre udnyttelse af Vibeke Lundgreens tid, da hun foruden at passe kontoret også står for arrangementer og rengøring af sognegård. De nye åbningstider kan ses i bladet og på hjemmesiden og er tirsdag kl. 13.00-15.00 samt torsdag og fredag kl. 9.00-11.00.

ER KIRKEN ÅBEN?

Onsdag, den 24. december, kl. 13.30 og 15.00 i Agedrup Kirke Juleaftensgudstjenester Onsdag, den 31. december, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Nytårsgudstjeneste med champagne og fyrværkeri Søndag, den 4. januar, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Vi synger julen ud

28

Søndag, den 4. januar, kl. 12.00 i Agedrup Kirke Møde for konfirmandforældre Torsdag, den 8. januar, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Tirsdag, den 20. januar, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård „Tirsdagssilden & Gamle Ole“ Tirsdag, den 20. januar, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 5. februar, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé Søndag, den 8. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmissegudstjeneste

Nr. 121 - DECEMBER 2014

Kun når der er personale!

Af Tove Dyrvig I flere år har Agedrup kirke været omtalt i brochuren „ Vejkirker i Danmark“, der indeholder oplysninger om kirker, som er åbne hver dag. I 2015 har menighedsrådet valgt ikke at være en del af brochuren, da kirken kun er åben, når der er personale på kirkegården. Det er stadig muligt at komme i kirken på andre tidspunkter. Det kan ske ved henvendelse til kirkekontoret. Man kan også ringe til et menighedsrådsmedlem, se opslag ved kirken og sognegården, hvorefter der vil blive foranlediget, at kirken låst op. Alle er stadig velkomne i Agedrup kirke.


FORMANDEN TAKKER AF Efter 6 år i menighedsrådet og 3 år på formandsposten samt mange gode oplevelser giver Tove Dyrvig plads til en ny formand. Selv skal hun videre med nye frivillige projekter.

SÆLGE UD AF KIRKENS JORD?

Jeg har haft en spændende tid med at indføre en ny struktur med 9 udvalg og et forretningsudvalg, som samler trådene inden det månedlige menighedsråd. Desuden med at planlægge aktiviteterne i Sognegården og sørge for, at gæsterne har haft en god oplevelse, arrangere visionsdage og følge op på beslutningerne, planlægge studieture for personale og råd. Endvidere med at beslutte udformning af nyt orgel og om der skulle sælges ud af kirkens jord for at få penge nok til udvidelse af parkeringsplads ved Sognegården, tage stilling til pasning af kirkegården, hvor der lige nu er en større renovering i gang og mange andre spændende opgaver. Om 2 år er der igen valg til menighedsrådet. Jeg vil opfordre dig til at gøre din indflydelse gældende og være med til at beslutte, hvad der skal ske omkring Agedrup kirke og sognegård. Jeg vil sige tak til personale, menighedsråd og alle, der har været med til at gøre mine 6 år i menighedsrådet til en lærerig og minderig tid i mit liv. Jeg glæder mig nu til at kaste mig over nye frivillige projekter.

CAFÉ OG SILD Vi mødes i Torsdags-cafe og til tirsdagssilden – også i december! I de sidste 6 år har det været et meget velfungerende og arbejdsomt menighedsråd på 7 medlemmer, hvoraf de 6 er på arbejdsmarkedet inden for mange brancher, siger Tove Dyrvig. Selv har hun været meget glad for arbejdet og opfordrer andre til at gå med.

Af Tove Dyrvig Så er der gået 6 år i menighedsrådet med gode oplevelser, gode møder og stunder med dejlige mennesker og et ansvar for, at de tildelte midler blev forvaltet rigtigt, og beslutninger ført ud i livet. I Agedrup har vi en præst, som er opmærksom på, hvordan tiden forandrer mange vaner og gerne vil afprøve nye ting. Dertil kommet et personale, som er engageret på trods af, at de fleste kun er aflønnet få timer om ugen. Desuden er vi så heldige, at vi har et frivilligt korps

af „bagedamer“, som laver mad og bager til arrangementer. I de sidste 6 år har det været et meget velfungerende og arbejdsomt menighedsråd på 7 medlemmer, hvoraf de 6 er på arbejdsmarkedet inden for mange brancher. Alligevel har flere gået så meget op i det frivillige arbejde, at de i perioder har brugt rigtig mange timer om ugen.Jeg har aldrig været træt af at skulle til møde – heller ikke efter en lang arbejdsdag i Nyborg - og så har jeg heldigvis haft opbakning fra min mand til at tage af sted.

Af Karin Ritter

29

Der har været rigtig mange, som er mødt op i dette efterår, og vi håber, at de har haft et par hyggelige timer. De frivillige hænder, som forbereder og pusler i køkken og sale, er glade for denne store opbakning og interesse. Derfor er det også rigtig dejligt, at begge arrangementer fortsætter i det nye år. Men først har vi lige en julemåned med Torsdag-cafe den 4. december og Tirsdagssilden og Gamle Ole den 16. december. Så tag en pause fra julebagningen og andre jule-gøremål og nyd et par timer i vores og hinandens selskab. Begge dage ligger der program for foråret 2015 til vore gæster – lige til at sætte på køleskabsdøren.

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


NAVNLIG NAVNE

Nyt fra kirkebogen september/oktober 2014

Af organist Kristin Lomholt

Døbte 21. 09. 2014 02. 10. 2014

Mynte Sofia Kast Hansen, Daltoften 38, Agedrup Benjamin Bjerggaard Hansen, Engløkken 56, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 06. 09. 2014 20. 09. 2014 11. 10. 2014 12. 10. 2014 14. 10. 2014

Helga Hedegaard Johansen, Ærtebjerghaven 41C 3, Odense N Charlotte Catja Kieler, Bjerggårds Alle 71 b 1, Odense Nø Gudrun Dothea Marie Jensen, Fridasholmvej 8 14, Odense Nø Robert Gunder Pedersen, Birkeparken 19, Langeskov Villy Egebjerg Dam, Hvenekildeløkken 72 A, Odense NØ

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

ORGANISTENS KLUMME

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 13.00-15.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 2720 4636 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - marqvardsen@mail.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 121 - DECEMBER 2014

JULEKONCERT I AGEDRUP KIRKE OG SOGNEGÅRD, TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.30

Vi starter i Agedrup Kirke, hvor FynboKoret kl. 19.30 synger julen ind. Efter koncerten i kirken byder vi på gløgg og æbleskiver i Sognegården. FynboKoret vil følge med ned i sognegården og optræde med flere sange. Der vil også være tid til, at vi kan snakke, hygge os og synge sammen. Ved koncerten vil menigheden få mulighed for at synge med på fællessalmer. Arrangementet er gratis! Se billedet på bagsiden! DE NI LÆSNINGER, AGEDRUP KIRKE SØNDAG D. 21. DECEMBER KL 19.00

I Agedrup Kirke synger vi nu julen ind for 24. gang og med dette for julen specielle tal gentager vi endnu engang den gamle tradition De Ni Læsninger. Det bliver en smuk og stemningsfuld musikgudstjeneste hvor menighed og solister sammen byder julen velkommen. Gudstjenesten vil være en vekselvirkning mellem læsninger og musikalske indslag for de to inviterede solister Hans Henriksen, baryton og Monica Schmidt Andersen, blokfløjte samt for kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt. Musikken vil være præget af et udvalg af barokkens blokfløjtekompositioner. En genre som er fyldt af sødme og charme og som også klær’ de traditionelle christmas carols godt. Gæstesolister Monica Schmidt Andersen, blokfløjte og Hans Henrik-


Hans Henriksen

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE

FREDAG D. 19. DECEMBER GUDSTJENESTE KL. 9.30 OG 10.30

hjælpere møder i Sognegården kl 8.45. Forældre skal være opmærksomme på hvor børnene skal hen, når vi er færdige i kirken, skal de tilbage til skolen eller tage hjem? 1. korprøve og korskole efter juleferien: Torsdag d. 15. januar.

Agedrup Skoles juleafslutning hvor kor og korskole går luciaoptog. Vi synger festlig julemusik og børnene må gerne have rensdyrhorn med! Mødetid i Sognegården kl. 8.10,

Foto: Jeanne Kornum

sen, baryton optræder ved De Ni Læsninger d. 21. december Monica Schmidt Andersen færdiggjorde i 2013 sin kandidatuddannelse med højeste karakter som musiker/performer blokfløjtenist fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense. Monica er aktiv som solist og kammermusiker. Hun spiller ofte med Odense Symfoniorkester såvel som med Ensemble Zimmerman. Hans Henriksen, der gennem de senere år været ansat som kirkesanger i Flødstrup og Seden sogne, har gennem flere år medvirket i sommerforestillingerne ved Nyborgvoldspillene, hvor han sommeren 2012 var skurken „De Guiche“ i Nislevgårds opsætning af „Cyrano“.

KORSTÆVNE

D. 14-15 november var Agedrup kirkes kor og jeg til Folkekirkens Ungdomskors korstævne. Instruktøren var Marlene Lollike. Marlene er pt ansat ved Østerbro sogn hvor hun leder Frihavnskirkens Pigekor, Spirekoret og Østerbro Pigekor. I sæsonen 2013-14 assisterede Marlene DR´s korskoles spirekor. Vi havde to rigtig dejlige dage med masser af sang og glæde. Det var enormt hyggeligt at være på en tur sammen hvor vi også skulle overnatte. Lidt som at være på camping, men med en masse andre børn som også kan li at synge.

Kryds i kalenderen vedrørende Agedrup kirkes korskole og børnekor. Se i vores korkalender for mødetidspunkter til korprøver og tjenester. Korprøvetider er: Korskole torsdage 14.30-15.00 Korprøve torsdage 15.15-16.30 Nye korsangere er velkomne! Ring gerne til Kristin 2052 7542 for mere information.

31

SØNDAG D. 30. NOVEMBER GUDSTJENESTE KL. 11.00

1. søndag i advent, familiegudstjeneste. Kor og korskole er klar med dejlig julemusik og Luciaoptog. Mødetid for kor og korskole: Kl. 8.45 i Sognegården. Hjælpere møder i Sognegården kl. 9.45. Missionen blandt hjemløse

AGEDRUP RUNDT 121 - DECEMBER 2014


GUDSTJENESTER ADVENTSTIDEN *1. søndag i advent den 30. november 2. søndag den 7. december *Onsdag den 10. december: Børnejul 3. søndag den 14. december *Fredag den 19. december: Skolejul *4. søndag den 21. december: De 9 Læsninger

Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Kl. 9.30 + 10.30 Kl. 19.00

JULEN * Juleaften, onsdag den 24. december * Juledag, torsdag den 25. december * 2. juledag, fredag den 26. december * Nytårsgudstjeneste, onsdag den 31. december 2014 *Hellig 3 Konger, søndag den 4. januar 2015

Kl. 13.30 + 15.00 Kl. 11.00 Kl. 9.00 Kl. 16.00 Kl. 11.00

C.O. Christensen Med champagne og fyrværkeri Vi synger julen ud

HELLIG 3 KONGER-TIDEN *Torsdag den 8. januar: ’Morgensang’ 1. søndag efter H3K den 11. januar 2. søndag efter H3K den 18. januar Sidste søndag efter H3K. den 25. januar Septuagesima søndag den 1. februar: * Seksagesima søndag: Kyndelmisse den 8. februar

Kl. 9.30 Kl. ingen Kl. 11.00 Kl.12.00 Kl. 12.00 Kl. 17.00

Hverdagsgudstjeneste Se den 8. januar Lise Ranum C.O. Christensen Helle A. Bisgaard Musikgudstjeneste

FASTETIDEN Fastelavn, søndag den 15. februar 1. søndag i fasten den 22. februar

Kl. 11.00 Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med Lucia Især dagplejen+ børnehaver Lise Ranum Især for børn 0-6 klasse Musikgudstjeneste

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

FYNBOKORET SYNGER JULEN IND Koncert i Agedrup Kirke og Sognegård, torsdag den 4. december kl. 19.30 FynboKoret tæller 50 sangere, og koret har en dejlig korklang. Repertoiret er omfattende og alsidigt. Der er salmer og sange på dansk såvel som på fremmede sprog , rytmiske sange og udvalg fra operetter og musicals.

32

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR! Nr. 121 - DECEMBER 2014

Ar121