Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

120

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

OKTOBER 2014 NR. 120 19. ÅRGANG 

SKOLEN HAR FØDSELSDAG OG DET HAR DEN JO... Fredag d. 22. august fyldte Agedrup skole 50 år. Dette blev fejret på behørig vis med sang, taler, balloner og kage. „Skolen har fødselsdag....“ lød den traditionelle fødselsdagssang fra de ca. 500 børnestemmer, som afslutning på skoleleder Mohammed Bibis tale for elever, personale og skolen. Herefter stimlede eleverne sammen på skolens sportsplads, hvor en ballonmand sendte 500 balloner afsted på signal fra eleverne. Afslutningsvis var der brunsviger og kakaomælk til alle klasser. I anledning af skolens jubilæum var der yderligere emneuge („Godt ord igen!“) med skolefest (18. september) og jubilæumsfest lørdag d. 20. september for personale, tidligere personale og tidligere elever som afslutning på skolefestugen i uge 38.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Haloween, Konfirmander på pilgrimsvandring, Flere i kirke!, Nyt brød, Askepots hvide due, Historien om den brune kuvert m.m.

S. 24-32

s. 12

147 til høstgudstjeneste

s. 8-9

Mek Pek tog kegler! s. 3

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


AR

Nøddebo Præstegård på Fjordagerscenen

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

Forsamlingshus-julemesse

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans J. Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans J. Zinther Ole Christiansen

■ Igen i år vil Fjordagerscenen opføre et julestykke på scenen på Agedrup Skole. Det bliver Nøddebo Præstegård, der er taget op af mølposen, og den opføres på følgende datoer: 27., 28., 29., og 30. november samt 5. 6. og 7. december.

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

■ Forsamlingshuset har nu gennem en årrække afholdt Julemesse i Forsamlingshuset. På dette års julemesse vil der som tidligere kunne købes juleting, men også antikviteter og kulinariske oplevelser fra Lokalområdet (smagprøver) vil være at finde på Messen - bl.a. øl, kager, vin, honning m.m. Også vores lokale Superbrugsen deltager med en stand. Alt i alt håber vi på en rigtig hyggelig dag i Forsamlingshuset søndag, den 23. november 2014, kl. 11.00 – 17.00 Vores årlige andespil finder sted i Forsamlingshuset tirsdag, den 4. november 2014, kl. 19.00.

SKOLEN

Ledigt lokale i landsbyen Af Ole H. Christiansen ■ Det er faldet nogen for brystet, at jeg i artiklen om friskolen på Brolandvej i AR nr. 119 kunne berette om, at Lokalhistorisk Forening kunne få et lokale til sine samlinger på skolen. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at man vil tage i mod tilbuddet. Det fremkom kun, fordi det på generalforsamlingen blev nævnt, at den plads, man nu har, er utilstrækkelig. Det er jo svært at finde et ledigt lokale herude, og da jeg var på interview på skolen, spurgte jeg forsigtig, om man kunne få et lokale til overs til formålet. Intet andet ligger bag tilbuddet.

Jan Frederiksen

Arrangementer i Sognegården

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans J. Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 2028 3847

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans J. Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. december 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november 2014.

6610 7575

Tøj-mix er bare flyttet ■ Druds tøj-mix forretningen ophørte på Bullerup Butikstorv, da her var for lidt plads i det lejede lokale. Et forslag om at flytte ind i bygningen, der rummede KIWI, kunne ikke bruges, da en husleje på over 50.000 kroner om måneden er svær at tumle med. Men tøjet sælges nu i en stor, flot forretning på Skibhusvej 95 – 97 med navnet „OUTLET VEST“, og her sælges både dame- og herretøj til konkurrencedygtige priser, og også ved den forretning er der gratis parkeringsmuligheder.

Nr. 120 - OKTOBER 2014

Af Ole H. Christiansen ■ Det er naturligvis menighedsrådet, der arrangerer torsdagsmøder, underholdning, foredrag og „Sild og gamle Ole“ i Sognegården. Når der i artikler og referater er skrevet andet, er det altså en fejl. Beklager.

25-års jubilæum ■ Lørdag den 29. nov. kl. 14.0017.00 indbyder Lokalhistorisk Forening dem, der har lyst til et glas vin og en kop kaffe i Sognegården. Arkivar Johnny Wøllekær fra Stadsarkivet vil causere over emnet „Værdien af lokalhistorien“. Der vil være en lille udstilling af lokalhistoriske billeder og et lille lokalt orkester vil underholde. Alle er velkomne. Bestyrelsen


BYGGEPLANER VED BROLANDVEJ TAGER FORM 38 boliger i 1½ etage planlægges bygget af Cervo Gruppen på den store grund midt i Agedrup Af Erik Schmidt Der foreligger nu en tegning af, hvordan bygherren Cervo Gruppen forestiller sig et byggeri på den store åbne grund lige ud for midten af Agedrups hovedgade, Brolandvej. Grunden foreslås bebygget med 38 boliger i to lag svarende til 1½ etage, hvilket lyder noget voldsomt efter flere naboers mening. De ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig til

citat i Agedrup Rundt. Cervo Gruppen, der ejer grunden, har konfereret planerne af med Odense Kommune By & Kultur med henblik på at overholde eventuelle lovmæssige krav. Bygherren har dog endnu ikke taget initiativ til en dialog med naboerne, hvilket byplanlægger Mette Holm Pedersen fra Odense Kommune ville finde hensigtsmæssigt. Direktør Henning Borup fra Cervo Gruppen ønsker ikke at udtale sig om

BYGGEPLANER VED BROL ANDVEJ

byggeriet før august 2015. Inden da skal der udarbejdes en lokalplan, som efter arkitekt og byplanlægger Esben Fogs skøn vil blive fremlagt i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015. SERVITUT FORTRÆNGES

Byggeplanen må betragtes som et forslag, men det er konfereret af med kommunen.

Der findes en gammel servitut, der slår fast, at grunden aldrig må bebygges, men ifølge byplanlægger Esben Fog fortrænges den af en lokalplan. Der er desuden en skovbyggelinje, som må respekteres. -I sin rene form må der kun bygges i en afstand af 300 meter fra skoven, men i bymæssig bebyggelse accepteres det mange steder at man bygger 50 meter fra skoven, og det er tilfældet i dette forslag. Endelig er der også en åbyggelinje, der tilsiger, at der kun må bygges i en afstand af 150 m fra åen. Men også her mener Esben Fog, at der kan gøres undtagelser. -Bullerup Skovgaard har jo ligget tættere på i mange år, og dermed er åbyggelinjen de facto sat ud af kraft. Byplanafdelingen har også sikret sig grønt lys fra Børn- og Ungeafdelingen. Tidligere har et planlagt boligbyggeri ved Markhaven været stillet i bero, fordi skolen ikke havde kapacitet til at rumme flere elever, hvilket ville blive en følge af byggeriet. Men det betyder åbenbart ikke længere noget, selv om skolens nuværende antal klasser i det store hele ikke kan rumme flere elever. -Vi har grønt lys fra B & U-afdelingen. Når lokalplanen og de traditionelle 8 ugers høringsfrist er overstået, vil grunden således være klar til de store byggeri. AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

3


4

HJEMMEFØDNING MED OVERSKUD

38-årige Steffen Lauridsen har aldrig boet længere væk end Tolderlundsvej. Nærhed og fællesskab er vigtige værdier for ham. Selv om han som virksomhedsleder bruger 50-60 timer om ugen, har han tilsyneladende altid tid til at give en hånd med, hvor der er brug for det. Især hvis det kommer børnene til gode. Nr. 120 - OKTOBER 2014


Af Erik Schmidt Steffen Lauridsen har i sit 38-årige liv ikke boet længere væk fra Agedrup end Tolderlundsvej i Odense. Hans forretning, Mertz Electric, ligger i Seden, han kender hele Fjordagerområdet som sin egen bukselomme, og området kender Steffen. For nylig var han én af de bærende kræfter, da Agedrup Skoles 50-års jubilæumsfest under stor lokal bevågenhed løb af stabelen. Steffen Lauridsen sidder nemlig også i skolebestyrelsen. Selvfølgelig, fristes man til at sige. Gamle elever mødte hinanden og deres gamle eller i hvert fald tidligere lærere og også pædagoger til et kæmpeselskab i Agedruphallen masser af gensynsglæde, snak hen over bordene og positiv energi. -Det gik supergodt. Det er noget, vi kan her i Agedrup. Jeg kan godt lide det nære. Det har stor værdi, og det er noget vi har. KLUBBEN VAR STEDET

Steffen Lauridsen er valgt ind i skolebestyrelsen for anden gang. Han kom med i 2010 og er nu i sin anden periode. For nogleogtyve år siden var han der også. Da var han nemlig elevrådsformand, og sådan én er med til skolebestyrelsesmøderne. Gennem ungdomsklubben Vadestedet og Den Åbne Skole var der i Steffens skoletid et ungdomsmiljø, som Steffen var en del af. -Jeg voksede op i en tid, hvor der var et rigtig godt ungdomsmiljø i Agedrup, og jeg var også glad for skolen, hvor jeg havde Erik og Kirsten Rønn som klasselærere. Steffen kom meget i ungdomsklubben, der blev ledet af Hans Vennekilde og senere af sønnen, Palle - ikke at forveksle med den mangeårige brugsuddeler af samme navn. Han hang ud med flere af Vadestedets unge medarbejdere, der udover Palle også talte Søren Jensen, Mette og Line Vinther og Pernille Pasfall. Steffen var så småt slået ind på en karriere som diskoteks-DJ. Først sammen med Andreas Bach Laursen og Kim Schmidt og senere med Palle

Vennekilde. -Vi havde „Diskotek Station“, som vi tit var ude med. Det kørte i en årrække. Der var en god atmosfære om klubben, husker Steffen Lauridsen. -Det var stedet! Klubben var åben alle ugens første fire aftener, og der var aktiviteter som bordtennis og billard. Men de fleste kom bare for at hygge. -Så var der jo alt det med Den åbne Skole. Rampen og det der. Det hang sammen! I forbindelse med Den åbne Skole fra 1988-2000 blev der bygget en stor skateboardrampe på skolens matrikel, og ved butikstorvet blev der lavet en BMX-bane. Desuden blev „4-toget“ lanceret som en klubben for de 10-14 årige. Der blev lagt et par skinner på plænen ved siden af SuperBrugsen, og en stor togvogn fungerede som rammen om klubvirksomheden, der blev ledet af Tove Dyrvig og Solvej Hansen. Steffen Lauridsen kan godt lide ideen om, at der er lokale voksne ledere, som tager ansvar for børn og unges fritidsmuligheder og skabelsen af betydningsfulde fællesskaber. -Hvis der er voksen, der brænder for sagen, så kan det lykkes at samle unge om gode aktiviteter. Og det kan også lade sig gøre i dag, selv om betingelserne er blevet vanskeligere. SPEJDER TIL HAN VAR 30

Selv er Steffen rundet af foreningsdanmark og tanken om at tage ansvar for sig selv og fællesskabet gennem de blå spejdere. Både hans far og mor, Kay og Ingeborg Lauridsen, der også i dag bor i Skovhaven, har været tilknyttet Det Danske Spejderkorps som ledere. Sidst var Kay formand for Fyns største spejdergruppe i Seden. -Nu er der ingenting i Seden. Nogen er flyttet ind på Sandhusvej til Stjernegruppen. Men det siger noget om, hvad gode frivillige ledere betyder. Steffen begyndte som spejder, da han var 6-7 år, og han stoppede først som 30-årig, efter at han sammen med fru Anja fik sit første barn, Mathias, der i dag går i 4. kl. på Agedrup Skole. Desuden har de Ida, som går i 1. kl. Ingen

af dem er dog spejdere. -Jeg sluttede som leder for storspejderne. Det var fællesskabet, kammeratskabet og naturindholdet, Steffen fandt spændende. -Og så var der også muligheder for at udvikle lederegenskaber, og det er måske medvirkende til, at jeg er virksomhedsleder i dag. ANDET END FIRMAET

I 1998 blev Steffen Lauridsen udlært hos Niels Rasmussen, der dengang var personlig ejer af Mertz Electric. Efter de fire læreår arbejdede han et par år som svend i andre virksomheder og studerede herefter 1½ år på Odense Tekniske Skole. Herfra tog han eksamen som autoriseret el-installatør og supplerede denere med diverse moduler fra merkonomuddannelsen og med moduler fra Byggefagenes Lederuddannelse. Firmaet er nu et aktieselskab med tre svende og en lærling. Plus mester selv. -Vi vil gerne op på 10 mand i alt, for det er en bedre størrelse for mit firma, men der har jo været noget afmatning på markedet siden 2007. De senere år har Mertz Electric med udgangspunkt i ordentlighed og kvalitet prøvet også at blive hr. og fru Jensens elektriker. Tidligere var firmaet mere orienteret mod private erhvervsdrivende og det offentlige. Steffen Lauridsen bruger lang tid i firmaet. I perioder 50-60 timer om ugen. Men han prioriteter at have tid sammen med børnene. -Der skal være noget andet end firmaet. Jeg går til noget spinning og hjælper lidt til, hvor børnene færdes og som socialt anlagt, er vi tit sammen med venner. I weekenden holder jeg fri og er meget sammen med familien. Det er også primært for børnenes skyld, at Steffen er med i skolebestyrelsesarbejdet. -Man skal gøre sig klart, at man ikke har den store indflydelse på de økonomiske rammer, som er meget stramme. Men jeg kan godt lide at have indflydelse på de nære ting, og jeg får i hvert fald en masse viden. -Det giver mening for mig. AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

5


VANDPROBLEMER PÅ AGEDRUPVEJ LØST Drænledning var afbrudt Af Ole H. Christiansen

Det tidligere Hedeselskabet, nu Hede-Danmark klarer de store opgaver.

NATURPARKEN RYDDET Også skoven ved banestien er blevet gennemgået for udgåede træer og grene

6

Af Ole C. Christiansen

HEDE-DANMARK TIL DET GROVE

Så blev Naturparken ved Agedrup Skole lagt på langs. Endelig lykkedes det at få fældet alle træerne i området, så næste fase kan gå i gang. I disse dage bliver al træet samlet op igen af en flishugger, som er så effektiv, at den tager alt træet, uanset hvor tykt det er. Næsten da. I dette efterår ser vi flishuggere i gang rundt omkring i beplantningerne. De larmer en del, men ih, hvor bliver dog ryddet op ved deres hjælp. Fra skolens og beboerforeningens side har vi presset på for at få området ryddet og beplantet igen i nødvendigt omfang, idet vi har fremsat ønske om anlæggelse af stier gennem parken, langs åen, omkring søen og en banet sti til Pilebækken. Den skal kunne passeres over et spang, hvorfra det skal kunne lade sig gøre at gå langs Pilebækken til broen, som er en del af skolestien fra Piletoften og Engtoften. Selvfølgelig bibeholdes stien mellem skolen og FDF-huset.

Ved samme lejlighed blev skoven omkring banestien gennemgået, idet der var faldet en endog meget stor gren ned og havde ramt banestien. Heldigvis uden at ramme nogen i faldet. Men udgåede grene på andre træer skal også fjernes. Det skal være sikkert at gå og cykle på stien, hvor det også er lykkedes at få slået ukrudt i begge sider i mindst en meters bredde, så man kan undgå brændenælderne. De to bænke og affaldskurvene synes at være meget holdbare, og på det sidste er der renset omkring Pilebækken, hvor den løber i kanten af skoven, idet meget store træer er fjernet og lagt i en meget stor stak på Standtvedvej. Vedligeholdelse af områderne er lagt i hænderne på private selskaber, da kommunen ikke selv har folk til det, mens man til gengæld har folk, der skal have fornødent tilsyn med alle de kommunale områder. Det tidligere Hedeselskab, nu Hede-Danmark er blandt firmaerne, der klarer de store opgaver, som skovdrift er, og som der skal eksperter til.

Nr. 120 - OKTOBER 2014

Vandproblemerne på Agedrupvej før den gamle jernbanedæmning er nu løst. Der har i perioder med meget nedbør dannet sig særdeles store vandansamlinger her, idet overfladevandet helt oppe fra kirken og ned til den gamle jernbanedæmning samles her. Kirkeværge Ole Walther har afdækket de brønde, der skal lede vandet under vejen og videre ned i Pilebækken, og det viser sig nu, at der har været en drænledning for år tilbage. Men det viste sig, at den drænledning ved et uheld var blevet afbrudt, og den er nu genetableret med en splinterny plastic-drænrør, så vandet kan få frit løb, og så skulle det lille problem være løst effektivt.

ÅBENT HUS I BULLERUP SKYTTEKREDS Onsdag den 8. oktober

Af Egon Nielsen, Bullerup Skyttekreds Onsdag den 8. oktober holder vi Åbent hus på Mølledammen 18 fra kl. 17.0021.00. Her er der mulighed for at få en snak om skydning og samtidig prøve nogle at disciplinerne, Vi skyder jo både luft og salon med pistoler og geværer. Vores årlige bankospil er tirsdag den 21. oktober kl. 19.30. Bullerup Skyttekreds startede på 15 meter banen på Mølledammen 18, mandag den 29. september for børn og junior. Vi skal gøre opmærksom på, at det kun er mandag, der er hjælpere til børnene. Tirsdag den 30. september fra kl. 9.30-12.00 var der skydning og sammenkomst for seniorer, samt andre der ikke har mulighed for at skyde om aftenen. Det er onsdag den 1. oktober kl. 19,00 for øvrige medlemmer.


To politibiler, ambulance og lægeambulance, to brandbiler og en stigevogn rykkede ud

Foto: Ole Madsen.

Af Ole Madsen

HURTIG UDRYKNING

Brandvæsenet var hurtigt ude, da der blev rapporteret brand i den gamle smedje i Bullerup. Der var to politibiler, ambulance og lægeambulance, to brandbiler og en stigevogn, så det lød meget voldsomt, for alle havde fuld udrykning på. Der var kraftig røg, men ingen flammer, og brandvæsenet fik hendigvis det hele under kontrol.

Brandvæsenet var hurtigt på pletten, da der blev rapporteret brand i den gamle smedje.

PILETOFTEN TIL KAMP MOD BJØRNEKLO Med store maskiner, deriblandt en flishugger, gik gartnerne i gang med rydningen og planering af hele området

Af Ole H. Christiansen Overalt hvor bjørneklo findes må jordbesidderne ud og fjerne dem, og på den baggrund har Piletoftens grundejerforening fået indtil flere påbud fra kommunen angående et par parceller langs med Pilebækken, hvor man har et fællesområde for Piletoften. I år har man fået frist til hhv. 1/5, 15/6 og 15/8, og selvfølgelig ville man efterkomme dem. Men at komme bjørneklo-planterne til livs er noget af en opgave, og da denne opgave syntes at være næsten uoverkommelig, engagerede man et gartnerfirma, der havde maskinerne til det. TILGROET MED PIL

Med store maskiner, deriblandt en flishugger, gik gartnerne i gang med rydningen og planering af hele området, hvorved fremkom et par mindre søer eller vådområder, der er dybere end omgivelserne, idet hele området er mere eller mindre vådområde på samme måde som Naturparken på den anden side af skolen. Hele området var nemlig efterhånden helt tilgroet med pilekrat og anden bevoksning, ligesom bækken var fyldt godt op. Efter en gennemgribende be-

Et gartnerfirma havde maskinkraften.

handling af jorden og såning af græs, som efter kun 8 dage begyndte at pible op, ser området virkelig tillokkende ud. Mens Fyns Amt endnu eksisterede, sørgede amtet for oprensning af bækken og dens omgivelser, mens „Clean 4 for Nature“ nu kontrollerer, og man har Hede-Danmark (tidligere Hedeselskabet) til at bekæmpe bjørnekloerne på kommunens arealer. Fremover vil grundejerforeningen sørge for slåning af det planerede og tilsåede areal, så det vil fremstå som et rent og åbent område dog forhåbentlig uden bjørneklo. De to små damme vil formentlig vrimle med hundestejler, salamandre, frøer og tudser til fryd for øjet og ungerne, som da farfar var dreng. SKOLESTIEN

Tilbage er så den skolesti med bro over bækken, der går gennem området.

Skolestien er på den anden side af bækken anlagt på en parcel, der hører til skolen, mens resten af området omkring bækken altså hører under Piletoftens grundejerforening. Men inden man kom så langt, måtte man slås med kommunens forvaltning om ejerskabet, og nu er det så op til kommunens afdelinger at vedligeholde stien på skolens grund med grus og belysning. Broen er også kommunal, selv om den er på grundejerforeningens grund. Selve stien benyttes naturligvis af skolebørnene i såvel Piletoften som Engtoften samt af borgere, der er på spadseretur i området. Når man går videre til området mellem det gamle rensningsanlæg og skolens grund, ser man, at bækken er helt fyldt op med bevoksning. Olivia har allerede undret sig over det, og jeg har forsøgt at få et kvalificeret svar fra Odense Kommune angående rydning af området, idet vi i beboerforeningen har anmodet om at få opsat et spang over bækken og ryddet en sti på den anden side af bækken på det sidste stykke, hvor bækken løber ud i Vejrup Å. Endnu uden resultat. Men vi fik heller ikke melding om, at man nu ville rydde Naturparken. AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

7


AGEDRUP SKOLE 50 ÅR ORDFESTIVAL

15.-18.

Agedrup Skole stod i ugen ordfestival, emneuge og skole med ALF. Alle elever beskæfti og fik hjælp af profes

8

Nr. 120 - OKTOBER 2014


L EMNEUGE SKOLEFEST ORDFESTIVAL

9. 2014

n p책 den anden ende med efest arrangeret i samarbejde igede sig med ORD og UDTRYK ssionelle ordkunstnere.

9

Tryllekunstneren Ole Larsen p책 scenen.

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole gennem 50 år JUBILÆUMSARTIKEL

AGEDRUP SKOLE GENNEM 50 ÅR

ger gerne villet have et nyt Europakort, da musene havde ædt af det forneden. Nej, mente myndighederne, musene havde kun ædt Middelhavet. I min tid på den gamle skole trak jeg kortet ned med fingre på Malta og Kreta. Fra den gamle skole fulgte 4 lærere med Elly og Viggo Tarp, Hanne I 1964 bestod den nye skole kun af en fløj med 7 klasseværelser Jacobsen og Ib Holdt, de nye var Lis og Svend Grønnemose. mod nord, og mod syd havde folke- og skolebiblioteket til huse I 1964 bestod den nye skole kun og så fysik, skolekøkken og sløjd. Sportspladsen lå med et lille af en fløj med 7 klasseværelser mod hus til redskaber ved den nye skole. Gymnastik foregik i nord, og mod syd havde folke- og skovinterhalvåret i forsamlingshuset. lebiblioteket til huse og så fysik, skolekøkken og sløjd. vi læser ette ilejen (alligevel). Vi la’r som Sportspladsen lå med et kAf Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening vi læser, men vi læser ette lille hus til redskaber ved den nye skole. Gymnastik foregik Mit indlæg i dette nummer fortsætter ilejen, vi la’r som - -“ Denne remse dalede i vinterhalvåret i forsamlingsikke de forrige numres fortløbende genhuset. nemgang af Livet på Agedrup Skole i ned til småsnakkeri, til sidst I 1967 blev så gymnastikde forløbne 50 år. Denne artikel er en så sov de ved pultene, indtil degnen råbte: “Frikvarsalen, festsalen og scenen tajubilæumssartikel. get i brug. Et par uger senere Agedrup Skole i Bullerup har lige ter“. Der er ikke megen forblev et relief fra Albanifonden haft 50 års jubilæum. Denne skole aflø- skel på børn i dag og dem i afsløret. Det hænger der ste den gamle skole i Agedrup, som holdt Vester Kærby skole, de Ib Holdt kan snakke i timevis om inendnu. Farverne er ikke rigud i 64 år. Formand for tige, men kunstneren var død. Der var kun to klasseværelser i den genting. Lokalhistorisk Forening På den gamle skole i Agegamle skole, gymnastikundervisning var drup var der to klasseværeli Forsamlingshuset. Den lille sal der, blev AUGUST 1964 også taget i brug som klasselokale de Midt i den asfalterede skolegård var der ser. I 1962 var der 4 lærere på skolen. sidste to år i Agedrup gamle skoles tid. en drikkekumme og en flagstang, som Der blev da købt en barak og kommuDe skønne ungdomsdaw, åh ja, de daw byggefirmaet Berg, Bak og Egmose fra nen lejede den lille sal i forsamlingshuset. så swær’ å finn“! I dag bor de fleste Ålborg havde foræret skolen. Der midt i skolegården omkring I 1967 blev barakken flyttet ned til indbyggere i Agedrup Sogn i Bullerup. I 1700- og 1800-tallet var Vester flagstangen samledes nu alle skolens 100 den nye skole, den blev brugt i næsten Kærby den største landsby mellem børn og 6 lærere. Højtidelig sang alle 25 år som klasseværelse der. I 1970 var der en voldsom trængOdense og Kerteminde. Der var både nu en flagsang, mens skolens nye pedel slagter, bager og to købmænd, og sog- Arvid Jensen hejste flaget manende til sel på den etfløjede skole med omkring tops. 350 børn og 16 lærere. Der blev unnets skole lå der også. Så talte sognerådsformanden, dervist alle mulige og umulige steder såDer var et godt stykke at gå fra Bullerup til Vester Kærby skole, så de Frode Holm Madsen og så Viggo som på scenen, i skolekøkkenet, i rumgik ikke hjem i middagspausen, hvor Tarp. Så fik alle børn sodavand. Dren- met bag scenen. Så blev fløj nr. 2 bygget med en del læreren sov til middag. Efter middags- gene bukkede og pigerne nejede, da pausen var der indenadslæsning i en gan- kommissionsmedlemmerne rakte klasseværelser og plads til de nye børgotteren frem. Inde i klasserne var der nehaveklasser. I den gamle fløj blev der ske særegen læsetakt. Degnen læste også indenad i sin lagt nye bøger frem og skoleskemaer til nu lavet formnings- og håndgerningsavis, samtidig med at han røg tobak af børnene, som de selv udfyldte efter det lokale. skema, som deres klasselærer skrev på Den 1. april 1975 blev sognesin lange pibe. biblioteket nedlagt, og så blev fysikNår så han var færdig med en lille tavlen. I klasserne var der kort, som kunne lokalet udvidet, af biblioteket var nu kun artikel i den fynske avis, sagde han uden at kigge op: „Godt, den næste“. Det var trækkes ned, helt nyt for børnene. Der et depotrum tilbage, hvor man før gik signalet til at én skulle læse højt. Så kunne var ikke sparet. Det var nye tider. På ind i sognebiblioteket. Agedrup Skole var og er måske læsningen lyde: „Vi la’r som vi læser, men den gamle skole havde Tarps forgænNr. 120 - OKTOBER 2014


stadig en progressiv skole. Der har været mange forsøg. Et af de virkelig store forsøg var omkring „Følelser“. Det var omkring 1980. Det blev afsluttet med en kæmpe rockmusical. Det var unge lærere, der var med i det, Erik Rønn, Helge Rasmussen og Lisbeth Dyrholm. DEN ÅBNE SKOLE 1988-90

Det største forsøg er vist „Den åbne Skole“ 1988-90. Der var spiseklub hver torsdag, og underholdning i det store al-rum i den røde fløj. Anne Linnet var der, og også Troels Kløvedal. I virkeligheden var hele skolen fyldt med folk torsdag aften. Der var værksteder med blomsterbinding, syværksteder m.m.. Ib Holdt havde 4 aftener „Agedrup Sogn gennem tiderne“, der var meget stort fremmøde med tilmeldt omkring 70 beboere hver gang. Af dette arrangement udsprang Agedrup Sogns lokalhistoriske Forening. To gange hver måned kom en konsulent fra ministeriet. Vi blev helt dus med ham, han var på kaffeholdet til sidst. Han lavede en hel bog om forsøget og om sognet, hvor han snakkede med en del mennesker. Han var sociolog, hans syn på sognet faldt ikke just i god jord alle vegne. Han skrev ikke folk efter munden. Den åbne Skole var et stort folkeligt forsøg. Grundtvig ville have glædet sig. Sognebladet „Agedrup Rundt“ udsprang af forsøget. Det hele blev ledet af Erik Schmidt, ligesom også det næste store arrangement, indvielsen af Agedruphallen. Alle skolens børn deltog, og sognets beboere strømmede til.

Olsen Banden alias Jimmi, Lars og Thomas på Flakhaven for sammen med elever fra Agedrup Skole at kæmpe for en hal i Agedrup. Hallen blev indviet 11. 9. 1998.

den ved Krags å slusen, kort sagt alle sognets vandløb. Det slog mig, hvor ukendte børnene var med sognet nord for kirken. Ind mod Odense var de godt kendt. Jeg besluttede da, at jeg ikke mere ville have en klasse, som ikke havde været ude ved Fjorden og i skovene nord og øst for skolen. Der er sket meget i de forløbne 50 år. I begyndelsen lavede Arvid kaffe hver

dag til lærerne for 5 kr. Det var meget, men han vaskede jo også op. Senere blev prisen sat op. I 1964 og de næste mange år var der en stadig tilbagevendende debat omkring boldspil i gården. Man var hunderæd for det store vindue i gavlen. Det er mig bekendt aldrig gået et stort vindue ved boldspil. Nu spilles der bold alle steder. Det er fint.

11

MILJØ & FORURENING

Vi havde i nogle år i 90’erne hvert år en uge et projekt omkring miljø og forurening. Den senere skoledirektør i Munkebo Hans Jantsen var hyret som instruktør den sidste uge i sommerferien. Vi lærte at analysere iltindholdet i vandprøver. Jeg havde da en 7. klasse, vi cyklede ud til Østergårdsskoven og tog vandprøver i Geels å, og ud til FjorAGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


REDNINGSKORPSET FRA ODENSE KOMMUNE Hyldest til Odenses SOSU’er

Af Ole H. Christiansen Til hverdag, ja også om søndagen, ser man af og til nogle grå Citroën-biler med kommunens logo på trille rundt med en pige eller dame bag rattet. De synes at være flittige og travle mennesker, der har ærinde mange steder, og det er jo netop tilfældet. De legitimerer sig altid, og bruger arbejdstøj med kommunens logo på. Området på denne side af Odense Å og del af Vollsmose dækkes af 20 – 25 SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere, og nogle gange sygeplejersker, der tager sig af handicappede borgere i deres eget hjem, mens de selv kører ud fra plejehjemmet i Seden Syd, hvor pla-

nerne for dagens eller nattens arbejde tilrettelægges. De er særdeles alsidige og er støtte for samt strukturerer hverdagen for dem, der nu må have hjælp behov. ET BOLSJE TIL SOSU’EN

Hjælpen kan bestå i lidt rengøring, personlig pleje, sørge for et måltid, medicindosering, vask af klienten, som måske oven i købet kan være psykisk syg, og ikke sjælden kommer de til terminale borgere, som ikke har så langt igen i dette liv. De skal hele tiden være omstillingsparate, men det kan være så tungt et arbejde, at de skal være to til at udføre det. Derfor kan de altid tilkalde en kol-

147 TIL UDENDØRS HØSTGUDSTJENESTE Korset var lavet af rafter og alteret af halmballer

Foto: Hans Ove Nielsen

12

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen foran menigheden ved open-air-gudstjenesten.

Nr. 120 - OKTOBER 2014

lega og få fornøden hjælp og støtte i arbejdet. Her er tale om døgnvagter, som derfor er delt op i en slags treholdsskift. Uddannelsen foregår dels på skolebænken og dels i praktik. Det tager 1½ år at uddanne en SOSU-hjælper og nogle måneder mere for en SOSU-assistent. Uden hjælpemidler går det ikke, men når borgere bliver visiteret til at få hjælp, så sørger man samtidig for, at hjælpemidler i form af kørestole, rollatorer, hospitalssenge, løfteanordninger og mange andre ting og sager. De kommer altid med et smil og en frisk bemærkning, der passer til situationen og skaber glæde omkring sig med deres positive virke og fremtræden. Uanset hvor umulig en situation kan se ud, udfører de deres arbejde 100 % med kryds og slange. Til gengæld får de lov til eller næsten ordre til at tage mindst et bolsje eller æble, inden de forlader os her i huset efter endt gerning.

Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet Solen brød frem kort før den udendørs høstgudstjeneste startede med deltagelse af 147 personer, heraf også det lille dåbsbarn Mynte, som blev døbt i den frie natur. Børnekoret medvirkede ved gudstjenesten og kirkesanger Annie Leth sang solo. En stemningsfyldt gudstjeneste i et vindstille område ved Agedrup Sognegård, hvor plaststole var sat frem. Kors af to rafter, alter af halmballer og klaver, som erstattede orglet, udgjorde det kirkelige inventar. Ved den efterfølgende kirkefrokost med ca. 60 deltagere blev der bortauktioneret medbragte høstgaver i form af hjemmelavede sylteting, bagværk, blomsterbuketter, vin og efterårets frugter. Ole Christiansen fra ASB var auktionarius og var medvirkende til, at der i alt indkom kr. 1709,50 som ubeskåret går til Kirkens Korshær. Under frokosten sang tre korpiger. Det var deres sidste optræden for koret, hvor de har været med i 4-5 år, så de sluttede af med manér ved at give et Abba-nummer.


ABB’S GAMLE DRENGE MØDER FJORDAGER I FINALE Det vindende hold skal spille om fynsmesterskabet

i kreds 14, og det vindende hold skal ud og spille om fynsmesterskabet. Den finalerunde spilles for øvrigt på Agedrup Park søndag d.5. 10. fra kl.10.00, så mød op og støt enten vores venner fra Fjordager IF eller vores egne gamle drenge fra ABB. Vi har også fastlagt vores afslutningsfest, som kommer til at løbe af stabelen lørdag d.1. november i Agedrup Forsamlingshus, hvor der vil blive hygget og danset til den lyse morgen. I næste nummer af Agedrup Rundt kan vi måske fortælle om mere om vores projekter/ planer. Der vil også komme en beretning om hele sæson 2014.

Da ABB’s gamle drenge mødte Marienlyst. Nu gælder det Fjordager!

Af Michael Stengel Petersen, fmd. I seneste nummer af Agedrup Rundt fortalte vi, at vi var heldige at få tilskud fra Odense Kommunes 2:1pulje, hvor vi ansøgte om penge til etablering af toiletforhold i vores klubhus. Når dette nummer udkommer, så vil jeg tro, at vi næsten er færdige med dette projekt. De næste to opgaver/projekter er af en væsentlig større karakter, da vi brændende ønsker omklædningsfaciliteter ved vores klubhus. Derfor har vi allerede indhentet tilbud og tilladelse, samt fået lavet nogle rigtige gode tegninger af omklædningsrummene. Vi har også sendt en ansøgning til Odense Kommunes 2:1-pulje, og vi håber, at vi endnu engang kan komme i betragtning. Det andet store projekt er, at vi vil søge Forstadspuljen om penge til en multibane, som skal ligge på skolens område, fordi vi synes, at der mangler nogle muligheder for udfoldelse/aktiv bevægelse på skolen for alle de unge mennesker i området. Hvis vi kigger på de nuværende

forhold, så halter Agedrup noget efter, så vi håber, at vi kan være heldige at komme i betragtning til dette spændende projekt. Vi har allerede sendt vores ansøgning af sted, både med tilbud og de nødvendige tilladelser. Vi håber og tror, at vi kan gå et spændende år i møde, hvis disse to projekter måske kunne stå klar til sommeren 2015. Vi krydser alle fingere. MERE END GODKENDT

Vores fodboldsæson er næsten også ved at være færdig, og for alle 3 hold har det være en mere end godkendt sæson. Vores unge oldboyshold (mandagsholdet) kom med i den bedste halvdel, så de skulle møde de bedste hold fra Fyn i en lille efterårsturnering, hvor de bl.a. slog topholdet Dalum med 3-2 i en meget flot spillet kamp. Vores torsdagshold ser ud til på nuværende tidspunkt at slutte på en meget flot 2. plads. Det suveræne hold fra OKS 1 skal ud og spille om fynsmesterskabet. Vores gamle drenge (tirsdagsholdet) skal spille om 1.-pladsen mod lokalrivalerne fra Fjordager IF

www.Agedrup-Bullerup

BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk - 4091 5497 Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk - 3025 8697 Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316 Claus Eisner - 2639 9279 Lars Engstrøm - 5230 0498 Torben Abrahamsen Lars Kampf - 6046 1506

13

Holdlederne FBU Veteran - mandag Søren Grønning - 2598 0207 Heine K. Jørgensen - 4017 1861 OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm - 5230 0498 Lars Ingo - 6025 9232 OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf - 6046 1505 Henrik Damixa - 2927 0316 Jens Mattson - 3025 8697

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 120 - OKTOBER 2014

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring tlf. 66 10 71 30 www.amandastorvebutik.dk

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

OUTLET VEST

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Vi kan tilbyde:

Dame- & herretøj Skibhusvej 95-97 5000 Odense C Tlf. 22165287

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

Agedrup Forsamlingshus

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


VANDT CRUISECYKEL Katrine Møller vandt co2-neutralt transportmiddel hos Signe og Jeanette!

Katrine, Signe (t.v.) og Jeanette (t.h.)

Frisørerne Signe Kristensen og Jeanette Skov kunne lørdag d. 23. august overække Katrine Møller en specialdesignet Davines cruise-cykel. Cyklen, som udgjorde præmien i en kundekonkurrence, symboliserede den omstændighed at Davines-produkter er co2 neutrale og miljørigtige. Salonen „Jeanette Skov“ i Bullerup har siden januar i år ført disse produkter, hvis dufte og plejestoffer er baseret på naturlige ingredienser, ligesom de er helt fri for sulfater og fosfater. Produkterne indeholder f.eks. kanel, spinat,

macadamianødder, blomme mv. Både salonens frisører og kunder er rigtige glade for de nye ikke-kemiske alternativer til traditionel hårpleje. Derfor købte Katrine Møller adskillige produkter, og det gav hende således mulighed for at vinde en cykel. Præmien faldt efter Katrines eget udsagn på „et tørt sted“, idet hun ikke havde en cykel i forvejen.

PILEBÆKKENS SOMMERFEST

Af Anette Raundahl og Lene Vander Fredag d. 13. juni 2014 fra kl. 17-20 holdt børnehuset Pilebækkens sin årlige sommerfest. I den forbindelse havde forældrerådet lagt rigtig meget arbejde i at få skaffet sponsorgaver, drikkelse og få andre forældre til at bage kage som kunne sælges ved arrangementet. Sommerfesten starter med at børnene går rundt med deres forældre til forskellige aktiviteter, som Pilebækkens personale står for, der var bl.a. fiske-

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? 16

Fra Pilebækkens sommerfest

dam, dåsekast og flødebollemaskinen. Herefter spiser vi den mad hver familie har haft med til en fælles buffet. Fra kl. 18.30-20.00 kan der købes kaffe/ kage, og tombolaen åbner. Alt overskud fra denne tombola og sommerfesten, går til forældrerådets konto, så blandt andet de store børn stadig kan holde koloni én gang om året. I år har forældrerådet betalt bussen til årets koloni, som fandt sted d. 27-29. august. Det er en meget betydningsfuld tur for børnene, som de ser frem til længe. Børnene og personalet er rigtig glade for denne koloni, så vi i forældrerådet gør alt hvad vi kan for at den kan fortsætte i mange år frem. I den forbindelse vil Pilebækkens forældreråd sende en stor tak til alle der har doneret sponsorgaver til tombolaen, uden jer kunne vi ikke klare det.

P R IS E N AGEDRUP RUNDT

2014

Vær med til at indstille kandidaterne til dette års AGEDRUP RUNDT PRIS. Tag det op i din forening. Giv et skulderklap til én eller flere af de mange, der gør en indsats for lokalområdet!

Hvem kan være kandidater?

For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT! SENEST 7. NOV.

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. gen Zinther .dk leder,, Hans Jør Jørgen Zinther,, - E-mail: hj@zinther hj@zinther.dk Send en mail til til ARs administrative leder De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Nr. 120 - OKTOBER 2014


AGEDRUP SKOLES JUBILÆUMSFEST Se, hvem der kommer der! Linda Nielsen og Lisbeth Dyrholm i skolegården før den store jubilæumsfest!

50 ÅR

17

350 personer fandt det spændende at deltage i festen!

Stor gensynsglæde! Kristina, Tenna, Rikke, Nicki, Anette m.fl.

Skoleleder Mohammed Bibi under sin velkomsttale!

Mikkel, Thomas og Morten hyggede sig!

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18

AR Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 120 - OKTOBER 2014

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Martin Dyrgaard, lærer

PER „VERS“ BESØGTE SKOLEN

Ordkunstneren, der lige har modtaget „Modersmålsprisen“, gav i forbindelse med ordfestivalen „GODT ORD IGEN!“ prøver på sit særlige talent Palle Vennekilde fra ALF uddeler ALFrisen til Christian og Laura fra 6. b.

Det blev Mohammed fra 7. a, der fik ALF’s Performerpris ved skolefesten.

Per „Vers“ bad eleverne om ord, som han så omsatte til en fuldfed rap med rytme, flow, omkvæd og hele molevitten. Alle elever på skolen var med til begivenheden, der foregik i Agedruphallen, og de oplevede en ordkunstner med et særligt talent for improvisationen. For mindre end en måned siden fik Per „Vers“ overrakt Modersmåls-Prisen 2014. Modersmåls-Selskabets begrundelse for valget af Per Vers som modtager er, at han kan alt med det danske sprog, at han styrker sproget og udvikler det. Hans brug af sproget skaber sprogglæde og giver det danske sprog højstatus i ungdomskulturen.

SUND MAD I KANTINEN

Helle Poulsen er ansat som køkkenassistent, og kantinen tilbyder sund mad. Her er hun sammen med f.v. Helene, Cecilia og Ditte fra 7. a.

ALF UDDELTE PRISER Christian og Laura fra 6. b fik hver en boggave som modtager af ALF Prisen 2014. De sluger bøger! Performer-prisen gik til Mohammed fra 7.a for bedste ordperformance ved skolefesten.

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

19


KANTINEN GENÅBNET Helle Poulsen ansat som køkkenassistent, og kantinen tilbyder sund mad. Nye principper for opstilling af køleskabe i klasseværelserne. Af Mohammed Bibi, skoleleder

KANTINEN ER GENÅBNET

Mohammed

Vi har ansat Helle Poulsen som køkkenSå kom vi i gang med endnu et skoleår assistent, og kantinen er begyndt at pro– det første i den nye folkeskolereform. ducere og sælge sunde madvarer til skoVi er på mange måder kommet lens elever og ansatte. Kantinen er blegodt fra land. I ugen inden børnene star- vet klargjort og malet, og den åbnede tede i skole, blev der arbejdet intensivt mandag den 1. september. Agedrup rundt omkring på skolen. Lærere og Skole vil rigtig gerne udvikle en sund pædagoger havde en travl uge, hvor de profil, og vi vil stille og roligt udarbejde ved siden af deres almindelige forbere- retningslinjer for, hvad det brede sundhedsbegreb betyder hos delse og individuelle os. Det er i hvert fald et arbejde lærerarbejde brugte en del tid i deres team på INFORMERER som betyder rigtig meget for blandt andet at plansåvel ansatte som skolebestylægge de første ugers relse. Menuplan, udvalg samt prisliste kan ses på skolen samarbejde om eleverne og om undervishjemmeside. ningen i al almindelighed. PRINCIP FOR OPSTILLING Som skoleleder er AF KØLESKABE I KLASSER jeg stolt af den indsats, Skolebestyrelsen på Agedrup der er lagt for dagen. Der har været Skole har netop besluttet nye principmange nye ting og nye samarbejds- per for opstilling af køleskabe i klasserne. relationer for lærerne og pædagogerne Dette betyder, at interesserede forældreat forholde sig til. Men på trods af de råd for 0. - 5. kl. kan beslutte at indkøbe mange nye forandringer synes jeg, at vi et køleskab til egen klasse. Elever i 6. alligevel er kommet rigtigt godt i gang 9. klasse sikres mulighed for køleplads i og skolen summer i den grad af god skolens kantine. stemning og god energi. Det er en daglig fornøjelse at bevæge sig ud på sko- BEACHVOLLEYBANE ETABLERET lens fællesområder og se og observere I august måned kom de sidste detaljer eleverne i deres miljøer. på plads, og det betød, at vores nye beachvolleybane nu både var udstyret

20SKOLEFEST DEN 18. SEPTEMBER 2014

I skrivende stund er vores opmærksomhed rettet mod uge 38 og specielt torsdag den 18. september 2014, hvor vi i samarbejde med ALF afholder en kæmpestor og fantastisk skolefest for skolens elever og forældre. Der vil være boder, aktiviteter, sceneshow, mad og drikke og diskotek for de ældste. Herudover kommer Mek Pek og underholder!

Fra venstre: Malou Peterson Porst, Remo Münch, Maiken Hjermind Stamm, Morten Brogaard, Vicki Møberg Torp (formand), Jacob Friis, Ulla Larsen, Steffen Lauridsen, Mikkel Franck, Jan Risum Frederiksen, Jan Larsen

Nr. 120 - OKTOBER 2014

med strandsand og volleynet. Det er tydeligt, at vores unge mennesker er glade for banen, og den bliver brugt flittigt. VISUELLE LÆRINGSMILJØER

I starten af uge 37 fik vi leveret en masse store billeder og visuelle effekter (gulv- og vægprint). Disse visuelle effekter har til formål at udsmykke vores læringsmiljøer og fællesarealer og gøre dem mere inspirerende og „børnevenlige“. De skal dog også bruges i undervisningen, idet de også skal fungere som læremidler som motiverer børnene til at bruge kroppen i undervisningen. Vi vil også indkøbe møbler og andet inventar som tilgodeser børnenes naturlige motorik og fremmer deres nysgerrighed. Det er helt afgørende for os, at vores læringsmiljøer og den pædagogik vi praktiserer udfordrer børnene i forlængelse af deres kompetencer uanset hvor forskellige børnene er. Og dette spændende arbejde er begyndt.

NYE LÆRINGSMILJØER Moderne versioner af de gamle klassiske anskuelsestavler på skolens vægge og gulve

Af Martin Dyrgaard Rasmussen Der bliver i øjeblikket opsat moderne versioner af de gamle klassiske anskuelsestavler på skolens vægge og gulve. Materialet har et fagligt indhold der passer til det miljø hvori det bliver opsat. Man kan gå sig igennem danmarks historien, hoppe på en talslange, spankulere igennem de tyske gloser eller studere dyremiljø på væggen. Alt dette skal være med til at højne æstetikken på skolen, men også inspirere til læring og bevægelse. Pengene til tavlerne kommer fra en pulje i Odense Kommune som skoleleder Mohammed Bibi har ansøgt.


SKOLEREFORM OG KØLESKABE

SKOLEN FYLDTE RUNDT 500 balloner til himmels

Ny skolebestyrelse gennemgår gamle principper Af skolebestyrelsen

Et nyt skoleår har taget sin begyndelse og både lærere, elever og forældre arbejder på at skabe nye måder at undervise, lære og gå i skole på inden for rammerne af den nye skolereform. Det er en kæmpe opgave, og det kommer til at tage lang tid. Skolereformen bliver også et af omdrejningspunkterne for skolebestyrelsens arbejde de næste fire år. De kommende måneder tager vi fat på en gennemgang af de mange (og gamle) principper for Agedrup Skole. Nogle skal kasseres, mens andre skal opdateres – og vi skal lave nye. F.eks. for den åbne skole (og inddragelse af det lokale erhvervs- og fritidsliv), bevægelse og understøttende undervisning, som blot er nogle få eksempler på nye tiltag i skolereformen. KØLESKABE - YES!

Der er dog også mere gammelkendte

Tekst & fotoMartin Dyrgaard

emner på dagsordenen i skolebestyrelsen. På det første møde blev det besluttet, at et mangeårigt og omstridt emne køleskabe i klasserne – fra nu af er muligt. Så nu kan forældrerådene i klasserne beslutte at samle ind til køb af køleskabe, som kan følge klassen i hele skoletiden på Agedrup Skole. At dømme ud fra den massive jubel på facebook efterfølgende, er det

Fredag d. 22. august fyldte Agedrup skole 50 år. Dette blev fejret på behørig vis med sang, taler, balloner og kage. „Skolen har fødselsdag....“ klang fra de ca. 500 børnestemmer, som afslutning på skoleleder Mohammed Bibi´s tale for elever, personale og skolen. Herefter stimlede eleverne sammen på skolens sportsplads, hvor en ballonmand sendte 500 balloner afsted på signal fra eleverne. Afslutningsvis var der brunsviger og kakaomælk til alle klasser. I anledning af skolens jubilæum vil der yderligere være en fest lørdag d. 20. september for personale, tidligere personale og tidligere elever som afslutning på skolefestugen i uge 38.

noget, der falder i god jord hos mange. Der er ingen tvivl om, at den nye skolebestyrelse har mange og store ambitioner, og engagementet er stort. Hvis du har input til emner, nye tiltag eller samarbejder med Agedrup Skole, så henvend dig endelig til skoleledelse eller skolebestyrelse.

STOR BOGFORÆRING TIL SKOLEBIBLIOTEKET

F.v. Thomas Meloni Rønn, Palle Vennekilde og Mohammed Bibi.

Agedrup Læsefond ALF forsøger at samle midler ind med henblik på at støtte børn og unges læsemuligheder og -vaner. Foreningens formand, Palle Vennekilde var for nylig sammen med forlægger Thomas Meloni Rønn forbi Agedrup Skole med en stor gave. I gaven var der 6 klassesæt af fagbøger fra Thomas’ eget forlag Meloni. Thomas har tidligere været elev på skolen, og begge forældre har været lærere samme sted. Elever på skolen kan nu nyde godt af fagbøgerne i bl.a. samfundsfag og geografi.

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

21


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

BEBOERFORENINGENS JULETRÆ PÅ TORVET Lysene på træet tændes den 28. november kl. 16.15 Af Hans Jørgen Zinther, fmd. ASB Igen i år vil Agedrup Sogns Beboerforening stå bag opstillingen af byens juletræ, så det kan lyse det grønne område ved Bullerup Butikstorv op i hele december måned, og igen i år vil vi lave en lille fest ud af det. Ove Hjulmand leverer træet -

Beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag den 28. november kl. 16.00 starter arrangementet med, at vi sammen synger „julen ind“. Kl. ca. 16.15 tændes lysene på træet. Festlighederne foregår under overdækningen ved Brugsen nede ved Pubben. Beboerforeningen levere gratis æbleskiver, gløgg og varm/kold kakao-

ÅRETS SKOVTUR Tur til H.C. Andersen Skoven druknede i regn

22

Der skulle have været en flagalle op til festpladsen, hvor man var klar med en masse forskellige ting, som børnene kunne fornøje sig med. Stangtennis og en masse andre ting, og der var også en skattejagt med gevinster til de heldige. Men gæsterne udeblev.

Nr. 120 - OKTOBER 2014

mælk til de fremmødte beboere. Mon Julemanden kommer i år? Vi skulle gerne igen i år blive mange, for det skal der være til en fest. Og - må vi så bede alle om at værne om træet og dets lys, hvilket er lykkedes de sidste år. Tak for det! Vel mødt på pladsen , en god start på julen. Af ASB aktivitetsudvalg: Erik og Elin Nielsen og Henrik Thygesen Lørdag den 9. august havde Agedrup Sogns Beboerforening indbudt til skovtur i H.C. Andersen Skoven. Der var købt ind til børnene med slikposer og chips og sodavand og til de voksne også øl. Der skulle have været en flagalle op til festpladsen, hvor man var klar med en masse forskellige ting, som børnene kunne fornøje sig med. Stangtennis og en masse andre ting, og der var også en skattejagt med gevinster til de heldige. De voksne kunne så have madkurven med, og vi kunne ha’ hygget os sammen under de indkøbte parasoller hvis nu solen blev for stærk. Det skete bare ikke, for regnen plaskede ned i stride strømme, og så kom folk jo desværre ikke, men blev hjemme. Vi får se, hvad vi kan finde på til næste år. Måske skal det være senere på året. Det er jo et flot område dernede, og burde nok besøges noget mere.


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

REETABLERING AF PILEBÆKKEN Vladimir og jeg går af og til tur i vore naturområder herude, og forleden gik vi bag om skolen og fulgte skolestien over til Piletoften via broen over Pilebækken. Jeg skal da love for, at der er ryddet op i moradset og krattet med bjørneklo og pilebevoksning omkring bækken. Det plejer at være helt ufremkommeligt, og nu var det hele pludselig ryddet. Jeg tror, at der endda er sået græs i det planerede stykke. Selve bækken er også udgravet på et stort stykke, men da vi kom hen til svinget, hvor bækken slynger sig hen til sit udløb i Vejrup Å,

da var den helt tilgroet endnu. Det er vel et spørgsmål om tid, hvornår også det stykke af bækken oprenses. Men der var da en gang, man kunne gå langs med bækken på det stykke, og det kan man i hvert fald ikke nu. Det ligner stadig vildnisset, som stykket op til Piletoften var før hen. Ligger det mon lige for at få renset det sidste stykke af bækken og ryddet noget af krattet, så det bliver tilgængeligt igen, og hvem skal mon gøre det.?

Kære Olivia

nogle år siden blev Vejrup Å jo lagt i slyngninger, husker du vel, og også der blev lagt store grusbunker ud som gydebanker. Yderligere hjælp får man af Elsesminde produktionsskole, hvor man har store bassiner til udklækning af fiskeyngel. Ved elektrofiskeri indsamler man fisk, stryger rogn af dem og sætter dem ud igen, og selv om der ikke ser ud til at være meget vand i hhv. åen og bækken, så er der altså fisk i dem, og vandet er rent nok til yngelen, som der altså også må være føde nok til. Når de er store nok, svømmer de til havs for at æde sig store og flotte.

Det har ikke været mig muligt at få et endegyldigt svar fra Odense Kommune, som administrerer det vandløb, du omtaler. Men nu skal du høre, jeg har talt med en sportsfisker, som har fået forbindelse med kommunen om å-løbenes pasning m.h.t. bedre forhold for fiskene og dermed også for sports- eller lystfiskerne, som der er mange af. Den gruppe af mennesker betaler via deres mange foreninger og forbund for udsætning af fiskeyngel og dermed også for renere vandløb. F.eks. var Odense Å for mange år siden så forurenet, at der overhovedet ikke var fisk i den. Det er der nu, ikke mindst med lystfiskernes hjælp. Men nu til Pilebækken. Den del, som du henviser til, vil blive renset og en stor del af bækken vil blive forsynet med såkaldte gydebanker af grus og dermed småsten, hvori fiskene lægger deres æg. Vandløbene må ikke være for lukkede, men der skal også være skyggedannelser. Jo, fiskene ved nok, hvordan de vil have det. De er slet ikke så tossede endda. Eller er det lystfiskerne? For

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

23


KIRKEBLADET AUGUST 2014 NR. 5 ●

66. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

NYT MENIGHEDSRÅD Spændende valg! Af Hans Ove Nielsen Det er nu afgjort, hvem der skal sidde i Agedrup Menighedsråd i perioden 2014 -2016. Det blev et spændende valg, idet flere personer ønskede at være medlem af menighedsrådet, så der var kamp om de 7 pladser. Det nye menighedsråd bliver konstitueret medio november og træder i arbejdstøjet fra 1. søndag i advent, hvor det nye kirkeår starter. Efter vandreturen venter hjemmebagte pizzasnegle.

KONFIRMANDER PÅ PILGRIMSVANDRING

Det nye råd

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Stedfortrædere: Karen Henriksen Gitte Knudsen Tove Jørgensen

24 Walk and talk den 7. oktober Den 7. oktober skal årets konfirmander på pilgrimsvandring. Vi skal „gå trosbekendelsen“ sammen med valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen og håber på godt vejr. Pilgrimsvandringer er kendt gennem århundreder i den kristne fromhedsudøvelse og er de senere år også blevet meget udbredte på vore breddegrader. Man behøver ikke tage på ’Caminoen’ i Spanien, for man kan dybest set gå alle steder. „Pilgrim“ betyder: ’den, der vandrer

mellem marker’ og det kan være givende både for krop og sjæl. Det er i hvert fald en anderledes oplevelse for de nye konfirmander at blive fortrolig med trosbekendelsen på. Der bliver både plads til „walk and talk“ og til stilhed og efter vandreturen venter hjemmebagte pizzasnegle lavet af vore frivillige ved kirken. Tak for det!

Nr. 120 - OKTOBER 2014

Lene Marqvardsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen Dorte Lauritsen Ole Walther Bent Aage Due Rasmussen


HALLOWEEN

Halloween-gudstjenesten er oplagt for mindre børn, konfirmander og deres familier.

Børne- og ungdomsvenlig gudstjeneste med (gratis) fællesspisning, søndag, den 26. oktober, kl. 17.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi holder igen børne- og familievenlig gudstjeneste den sidste søndag i oktober på BUSK-dagen, og i år er det en HALLOWEEN-gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning. Halloween stammer fra USA, hvor man den 31. oktober holder uformel helligdag, og traditionen har de senere år fundet vej til Europa. I USA klæder børnene sig ud og går fra dør til dør efter slik (’tricks og treat’) – á la vores fastelavn. Men Halloween er kun uhygge: Hekse, genfærd, mørkets magter, død og alle former for uhygge slippes løs. Halloween er ugen før vores Allehelgenssøndag, hvor vi på meningsfuld vis mindes de døde ved at tænde lys og læse navnene op på dem, vi har mistet det sidste år. Vi holder Halloween som en børnevenlig udgave af Allehelgen, da nye traditioner ofte savner indhold og mest kendes på udklædningstøj og uhyggelige rekvisitter, som stormagasinerne og

legetøjsbutikkerne i efteråret bugner af. Vores Halloween-gudstjeneste bliver sikkert også lidt uhyggelig, og så er det godt at være i kirken. For her hører vi altid om, hvordan lyset vinder over mørket, fordi Jesus kom til os og overvandt døden for os alle. Fremhæves: Man må meget, meget gerne komme udklædt. Jo flere, jo sjovere. Gudstjenesten vil være interaktiv,

d.v.s. vi er både ude og inde, og alle kan være med. Halloween-gudstjenesten er oplagt for mindre børn, konfirmander og deres familier. Eller spørg din nabo og kom til denne anderledes, festlige gudstjeneste. I forlængelse af gudstjenesten bydes på hot dogs i Sognegården. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

25

ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE Søndag, den 2. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er dagen, vi især mindes vore kære døde. Vi læser navnene op på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det sidste år, mens vi tænder lys for hver enkelt. Det er også muligt selv at tænde lys i vores lystræ i gudstjenesten. Kirken vil i det hele taget være præget af levende lys, og kirkesanger Annie Leth

vil synge en solo, der passer til dagen. Inden gudstjenesten eller i skumringen efter gudstjenesten er der mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde et lys. Lys til at sætte på gravene kan man få gratis ved udgangen. Man opfordres i stedet til at give et bidrag til „Børn og Sorg“ i kirkebøssen denne søndag. Se yderligere omtale andetsteds på kirkesiderne. AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


GUD OG SPAGHETTI Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

26

Hvorfor så det? Jo, når man har fået fri fra arbejde, og børnene er hentet i dagpleje, børnehave eller SFO, så er det hjem til ulvetimen. Forestil jer, at I kunne springe indkøb og aftensmad over. Forestil jer, at I tager jeres børn ved hånden og går hen i kirken for at høre om Jesus og kristendommen i børnehøjde, og forestil jer derefter at få serveret aftensmad sidst på en almindelig hverdagseftermiddag. Hvornår ? Vi begynder i Agedrup kirke kl. 17.00 og går derefter hen i sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ - 2 timer. Hvordan ? Der er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op. Hvem ? Især for ’før-skolebørn’ (0-6 år) , men alle er som altid meget velkomne, større eller mindre søskende, konfirmander, bedsteforældre og andre. Hvad koster det ? Det hele er gratis. Der serveres vand eller saftevand. Andre drikkevarer kan købes. „Gud og spaghetti“-gudstjenesten erstatter søndagens gudstjeneste den 16. oktober, hvor vi henviser til andre kirker. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræsten.

Anette Jahn fra Måle Fortælleteater opfører „Askepots hvide due“.

ASKEPOTS HVIDE DUE „Gud og spaghetti“-gudstjeneste torsdag den 13. november kl. 17.00- ca. 18.30 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi fortsætter vores „Gud og Spaghetti“-gudstjenester med efterfølgende spisning, og i kirken opfører Anette Jahn fra Måle Fortælleteater: „Askepots hvide due“ – en fortælling fra 3 år og opefter om tab. Askepots mor skal dø og beder Askepot om at blive ved med at synge de sange, som de to så ofte har nydt at synge sammen. Moren bliver begravet nederst nede i haven. Og hver gang en af Askepots tårer rammer graven, så

vokser en ny blomst frem i en helt ny farve. Aldrig er der set så smuk en grav på den egn. Men så en dag flytter en stedmor ind med sine to ækle døtre… Forestillingen sætter fokus på børns oplevelse af død, tab og sorg. Men også om, at kærligheden kan overleve døden. At en mors kærlighed kan være så stærk, at den kan beskytte Askepot imod de ondsindede stedsøstre. Stedsøstrene gør hende grim, men den hvide due hjælper hende, så hun igen kommer til at stråle. Og Askepot vinder prinsens hjerte.

MORGENSANG I AGEDRUP KIRKE Formiddagsgudstjeneste torsdag, den 2. oktober kl. 9.30

Et af vore nye tiltag, der erstatter søndagens gudstjeneste denne uge. Alle er selvfølgelig velkomne, og gudstjenesten er tilrettelagt, så man sagtens kan nå Torsdagscaféen også.

Nr. 120 - OKTOBER 2014


HISTORIEN OM DEN BRUNE KUVERT

19. 20.

Er der gode sociale kår? Ja Hvor mange af os er i live? Syv

PASTOR WENDELBOES UNGDOMSAFTENER

For at få klarhed på dette brev kontaktede jeg Ib Holdt. Og Ib kunne berette følgende: -Jeg har været i kontakt med én af Tanker fra et ungdomsmøde i 1951! de yngste deltagere i mødet, nemlig Walter Riisom. Af Karin Ritter, menighedsrådet -Der havde i sognet været en ungdomsforening, den blev Ved en oprydning i Agedrup dog nedlagt under krigen. I årene præsteembedes arkiv dukkede efter var der ikke meget, der samder en lukket kuvert op. Teksten lede ungdommen. Så først i udenpå siger, at den først må åb1950’erne afholdt pastor nes efter år 2000. Hvad var der i Wendelboe derfor nogle denne kuvert? ungdomsaftener i præstegården. Kuverten blev åbnet, så vi Ved mødet den 24. 1. 1951 var kunne få syn for sagn. Teksten der 6 unge mænd og 5 unge pipå kuverten har denne ordlyd: ger til stede i alderen 15-18 år. Henlægges i Agedrup Denne mødeaktivitet i præsognepræsteembedes arkiv. Må stegården strakte sig over nogle først åbnes ved det første år. ungdomsmøde i 2001 efter KriI sommerferien tog hr. og fru sti fødsel (hvis ungdomsmøde Wendelboe på cykeltur med de ikke holdes, da nytår 2001), daunge bl. a. til Sønderjylland. De teret den 24. 1. 1951. spillede også friluftsteater i skoLokale unge skrev deres tanker ned i 1951! I kuverten var et brev samt ven med Wendelboe som inet stykke papir med 20 spørgsstruktør. Scenen var omtrent der, 2. Er jorden beboet? Ja mål. I brevet stod således: hvor Standtvedvej krydser Skovstien, Er nogen fløjet til månen? Nej Vedlagte spørgsmål er besvarede 3. hvor de bl.a. spillede „Eventyr på fodEr det atom-, sten- eller andenved almindelig stemmeflertal af under- 4. rejsen“. alder? Atom tegnede deltagere i et ungdomsmøde i I 1955 stiftedes „UngdomsforeninEr der kunstige mennesker (ro Agedrup præstegård, det første i anden 5. gen af 1955“ og aktiviteterne foregik nu botter)? Nej halvdel af det tyvende århundrede. Da i Forsamlingshuset. Er kræften besejret? Ja vi næppe selv kan samles for at sam- 6. Altså har en gruppe unge menneEr jordens beboere samlet i én menligne svarene med virkeligheden, 7. sker siddet en aften til dette ungdomsstat? Nej henlægger vi svarene i Agedrup møde og gjort sig nogle tanker om disse 8. Er Danmark på kortet? Ja, en præsteembedes arkiv og beder den, som emner. Spørgsmålene var i 1951 særstemmigt måtte åbne den med rette, more sig om deles tidsrelevante, og svarene kender 9. Hvor mange krige har der væ vor lille spøg (og vor tåbelighed!). vi jo alle. ret 1951 -2001? Én Erik Wendelboe, Kurt Riisom, Det er pudsigt at finde et sådant Er verden overvejende demo Erik Pedersen, Svend Kristiansen, 10. brev og på et sekund blive sat 63 år tilkratisk? Ja Vagn Thygesen, Erna Andersen, Grebage. Og hermed er ideen givet videre: 11. Er der kommunister? Nej the Christensen, Inger Margrethe Jenat nogle unge mennesker sætter sig ned, Er Sahara opdyrket? Delvist sen, Helga Jørgensen, Ina Jensen, 12. gør sig nogle tanker om fremtiden og 13. Er der bro over Storebælt? Ja Arne Jakobsen, Walther Riisom. formulerer 20 spørgsmål, printer disse 14. Er der koncentrationslejre? Nej ud, forfatter et brev til „den, som måtte 15. Er der kristne? Ja, enstemmigt HVORDAN VIL VERDEN SE UD I 2001 åbne den med rette“, lægger det hele i Er der hedninger? Ja, enstem Og de 20 spørgsmål, skrevet på ma- 16. en kuvert med en tekst uden på og plamigt skine og svarene er skrevet til med kugcerer det i præsteembedets arkiv. 17. Er menneskene blevet bedre? lepen: Så måske om 63 år vil tidens skriNej, enstemmigt Hvordan vil verden se ud ved bent på kirkebladet præsentere det for 18. Er der stor arbejdsløshed? Nej, nytår 2001? bladet læsere, - hvis der til den tid er et enstemmigt 1. Er verden til? Ja blad, hvem ved!! AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014

27


NB

NOTABENE

Torsdag, den 2. oktober, kl. 9.30 i Agedrup Kirke „Morgensang“ - formiddagsgudstjeneste Torsdag, den 2. oktober, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Svend Grønnemose og hans spillemænd Torsdag, den 2. oktober kl. 19.30 i Agedrup Kirke og Sognegård „Salmer på caribisk og rom til kaffen“ v. Tine Skau og Kai Steengaard Tirsdag, den 21. oktober, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdag-sild og Gamle Ole – sild, snaps og et par hyggelige timer… Tirsdag, den 21. oktober, kl. 19.00 - 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Søndag, den 26. okt., kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke og Sognegård Halloween gudstjeneste med gratis fællesspisning Torsdag, den 30. oktober, kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup Kirke „Syng –sammen – ved fyraftenstid“ – med Annie Leth og Kristin Lomholt Torsdag, den 6. november, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Om vort grænselands traditioner – af lektor Hans Jørgen Petersen Torsdag, den 13. november, kl. 17.00 i Agedrup Kirke „Gud & Spaghetti“ – børnevenlig gudstjeneste

28

Tirsdag, den 18. november, kl. 11.00 - 13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdag-sild og Gamle Ole – sild, snaps og et par hyggelige timer… Tirsdag, den 18. november, kl. 17.00 - 18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Tirsdag, den 18. november, kl. 19.30 - 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde – konstituerende møde Torsdag, den 27. november, kl. 17.00 - 19.00 i Agedrup kirke „Jule-syng –sammen – ved fyraftenstid“ – med Annie Leth og Kristin Lomholt Torsdag, den 4. december, kl. 10.00 - 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Juleafslutning Torsdag, den 4. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke Julekoncert med Fynbokoret, derefter gløgg og æbleskiver i Sognegården

Nr. 120 - OKTOBER 2014

FLERE I KIRKE Højmessen i vinterhalvåret starter først kl. 11.00 Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet Ved kirketællingen i det forløbne år har det vist sig, at færrest kommer i Agedrup kirke søndag formiddag, hvorimod aftengudstjenester er bedre besøg,t og derfor er der planlagt flere af dem i efteråret. Fra gammel tid har gudstjenesten startet søndag kl. 10.00, men familiemønstret har ændret sig. Førhen skulle den varme mad stå på bordet kl. 12.00, hvorimod nu spiser mange brunch og har en længere morgenhygge omkring måltidet. Præsten, personalet og menighedsrådet har aftalt, at i vinterhalvåret begynder søndagens gudstjeneste kl. 11.00. Måske giver flere sig så tid til at nyde 1 times afslappethed i kirken? På præstens fridage er vi dog afhængige af andre præsters plan ift. gudstjenestetidspunktet i vor kirke. I menighedsrådet forsøger vi at tilbyde forskellige former for gudstjeneste, så flere får lyst til at møde op til fordybelse og bare være til stede uden at have særlige forpligtigelser. HAR DU FORSLAG OG KOMMENTARER?

Hvad mener du? Menighedsrådet taler på menighedens vegne, men er vi i overensstemmelse med menighedens ønsker for brug af Agedrup kirke? Mener du, at det er det nok, at kirken står klar til dåb, konfirmation, bryllup og begravelser/bisættelser? Har du kommentarer eller forslag til andre former for gudstjenester, så hører vi gerne fra dig.


De obligatoriske altergangs-oblater skiftes forsøgsvis ud med et lille stykke hjemmebagt brød Af Lene Marqvardsen, kontaktperson Agedrup Menighedsråd

HJEMMEBAGT BRØD

Som nogen måske har bemærket, prøver vi i en forsøgsperiode at skifte de obligatoriske altergangs-oblater ud med et lille stykke hjemmebagt brød. Oblaternes kvalitet har været dalende, og da Karen Henriksen, en af vores frivillige hjælpere, tilbød at bage brød til altergangen, sagde vi pænt ja tak. Vi håber menigheden tager det nye initiativ til sig og tager gerne mod ris/ros.

NYT KIRKEÅR 1.søndag i advent, den 30. november kl. 11.00 med Lucia-optog

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Første søndag i advent tager vi hul på det nye kirkeår. Vi synger „Vær velkommen Herrens år“ og tænder det første lys i kransen. Børnekoret indleder med et flot Lucia-optog, mens lysene dæmpes. At det er ’familiegudstjeneste’ betyder blot, at der også er taget hensyn til de yngste i form, indhold og længde. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.

29

TORSDAGS-CAFÉEN FIK GOD START Af Karin Ritter Alle vore gæster var mødt talstærkt op for igen at møde hinanden og ikke mindst høre foredrag om naturens svampe. Der var en del nye ansigter, det glæder os rigtig meget. Det betyder, at det gode rygte om caféens indhold og program spredes. Det næste arrangement får selskab

af en hverdagsgudstjeneste i Agedrup Kirke. Den begynder kl. 9.30 og varer 25 minutter. Derefter kan vi fortsætte hen til Sognegården til Svend Grønnemose og hans medspillere til lystige toner, snak og kaffe. Vi hilser det nye tiltag med hverdagsgudstjeneste velkommen og glæder os til at se jer alle den 2. oktober.

KONCERT OG ROM TIL KAFFEN - SALMER PÅ CARIBISK Agedrup Kirke torsdag den 2. oktober kl. 19.30

Derefter i Sognegården med musik, fortælling og rom til kaffen. Tine Skau, blæs Kai Steensgaard: Steeldrum, marimba og percussion.

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS KLUMME

Døbte

Af organist Kristin Lomholt

Nyt fra kirkebogen juli/august 2014

10. 08. 2014 23. 08. 2014 31. 08. 2014 31. 08. 2014 31. 08. 2014

Christian Emil Lund Alma Aagaard Valthe Eg Kruse Tilde Viki Chylenski Wincen L. B. Christensen

Paaskeløkkevej 23, Odense C Engtoften18, Agedrup Taasingevej11, Odense C Brolandvej 78, Agedrup Kærbygade 5B, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede 16. 08. 2014 23. 08. 2014 30. 08. 2014

Annette Bavngaard og Jacob Bindzus, Bækholmen 21, Odense NØ Marlene Aagaard og Brian René Aagaard, Engtoften 18, Agedrup Susan M. Meldgaard Andersen og Jens J. Andersen, Arendalsvej 54

Døde, bisatte og begravede 10. 07. 2014 23. 07. 2014 02. 08. 2014 04. 08. 2014 20. 08. 2014 22. 08. 2014 29. 08. 2014

Aksel Buur Frøhlke John Sigfred Barlon Anna Grethe Eriksen Ole Groth Inge Marie Nielsen Ane Merethe Nielsen Kirsten Hjulmand

Saven 8, Bullerup Ved Møllen 5, Bullerup Ridderhatten 164, Odense SØ Daltoften 97, Agedrup Brolandvænget 10B, Agedrup Brolandvænget 14A, Agedrup Radbyvej 26, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 14.00-16.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 6019 2141

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 2498 7944 - tdyrvig@hotmail.com Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 120 - OKTOBER 2014

JULEKONCERT I AGEDRUP KIRKE OG SOGNEGÅRD, TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.30

Vi starter i Agedrup Kirke, hvor FynboKoret kl. 19.30 synger julen ind. Efter koncerten i kirken byder vi på gløgg og æbleskiver i Sognegården. FynboKoret vil følge med ned i sognegården og optræde med flere sange. Der vil også være tid til, at vi kan snakke, hygge os og synge sammen. Med et varieret repertoire af iørefaldende julemelodier vil FynboKoret synge julen ind og sprede julestemning i decembernatten. FynboKoret tæller 50 sangere, og koret har en dejlig korklang. Repertoiret er omfattende og alsidigt. Der er salmer og sange på dansk såvel som på fremmede sprog , rytmiske sange og udvalg fra operetter og musicals. FynboKoret medvirker ved ca. 20 koncerter og kulturelle arrangementer om året og ledes af den kendte kordirigent Bodil Rytter. Flemming Hansen er akkompagnetør. FynboKoret er hjemmehørende i Odense og øver hver tirsdag aften i Søjlehuset på Otto Bachesvej. Ved koncerten vil menigheden få mulighed for at synge med på fællessalmer. Efter koncerten i kirken byder vi på gløgg og æbleskiver i Sognegården. FynboKoret vil følge med ned i sognegården og optræde med flere sange. Der vil også være tid til, at vi kan snakke, hygge os og synge sammen. Arrangementet er gratis! Se billedet på bagsiden!


I ANLEDNING AF SPIL DANSK DAGEN 2014: SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID SOGNEGÅRDEN, AGEDRUPVEJ 12 TORSDAG, DEN 30. OKTOBER KL. 17.00-19.00

Kirken serverer et let traktement. Pris: 30 kr., drikkevarer kan tilkøbes for 10 kr.

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE Kryds i kalenderen vedrørende Agedrup kirkes korskole og børnekor. Se i vores korkalender for mødetidspunkter til korprøver og tjenester. KORPRØVETIDER ER

Så er det igen Spil Dansk Dag, og det er ligeså meget en Syng Dansk Dag!

Så er det igen Spil Dansk Dag, og det er ligeså meget en Syng Dansk Dag! Annie og jeg vil lægge ud med forslag til fællessange af følgende komponister/ tekstforfattere: Kai Normann Andersen Frank Jæger Benny Andersen PH Kim Larsen Derefter er der frit slag - sange på engelsk vil vi også gerne synge. Så længe sangene er af danske komponister/tekstforfattere, så har de relevans på denne dag. Kirken serverer et let traktement. Pris: 30 kr., drikkevarer kan tilkøbes for 10 kr.

Korskole torsdage fra kl. 14.30-15.00 Korprøve torsdage fra kl. 15.15-16.30 Nye korsangere er velkomne! Ring gerne til Kristin, tlf. 2052 7542, for mere information. SØNDAG, DEN 26. OKTOBER KL. 17.00-18.00

Halloween i kirken, hvor børnekor og korskole medvirker. Korsangere og alle andre må meget gerne være klædt ud (men man skal ikke). Mødetid for kor og korskole: kl. 15.30 i Sognegården. Kl 16.30 følges vi op til kirken, hvor vi skal synge til Halloween-gudstjenesten. Efter tjenesten er der fællesspisning i Sognegården, det hele er slut ca. kl. 18.30.

TORSDAG, DEN 13. NOVEMBER KL. 17.00-18.30

Gud og Spaghetti, en speciel børnegudstjeneste, hvor børnekoret medvirker. Mødetid til korprøve for kor og korskole: Sognegården kl. 15.45. Vi følges op i kirken ved 16.30 tiden. Denne eftermiddag får vi besøg af historiefortæller Anette Jahn, som fortæller historien Askepots hvide due. Se venligst omtale her i bladet. Efter gudstjenesten er alle velkomne til fælles spisning i sognegården. SØNDAG, DEN 30. NOVEMBER KL. 11.00

1. søndag i advent, familiegudstjeneste. Kor og korskole er klar med dejlig julemusik og Luciaoptog. Mødetid for kor og korskole: Kl. 8.45 i sognegården. FREDAG, DEN 19. DECEMBER

Agedrup skoles afslutning i kirken om formiddagen. Både kor og korskole deltager med festlig julemusik og rensdyrhorn! Nøjagtige tidspunkter kommer senere.

31

SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID VI SYNGER JULEN IND SOGNEGÅRDEN, AGEDRUPVEJ 12 TORSDAG, DEN 27. NOVEMBER KL. 17.00-19.00

Nu er tiden kommet til at synge julen ind. Vi vil også åbne skattekisten af sange, som passer til det sene efterår og vinterens komme. Kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt vælger på forhånd en række sange, som de holder af og glæder sig til at synge. Annie og Kristin tager gerne imod forslag til sange.

Missionen blandt hjemløse

AGEDRUP RUNDT 120 - OKTOBER 2014


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN * Torsdag den 2. oktober (Morgensang) 16. søndag efter trinitatis 17. søndag eft. trin., den 12. oktober 18. søndag eft. trin., den 19. oktober *19. søndag eft.trin., den 26. oktober *Alle Helgen, den 2. november 21. søndag eft. trin., den 9. november *Torsdag den 13. november 22. søndag eft. trin., den 16. november 23. søndag eft. trin., den 23. november (sidste sø. i kirkeåret)

Kl. 9.30 Ingen Kl. 19.00 Kl. 12.00 Kl. 17.00 Kl. 16.00 Kl. 11.00 Kl. 17.00 Ingen Kl. 11.00

Formiddagsgudstjeneste Se 2. oktober

Kl. 11.00 Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med Lucia

Pernile Hornum Halloween Birthe Henriksen Gud og spagetti Se 13. november

NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1.søndag i advent, den 30. november 2. søndag i advent, den 6. december

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Spil Dansk Dagen 2014

SYNG-SAMMEN VED FYRAFTENSTID Sognegården, Agedrupvej 12 Torsdag, den 30. oktober kl. 17.00-19.00 Sange & tekster af bl.a. Kai Normann Andersen, Frank Jæger, Benny Andersen, PH, Kim Larsen

FYNBOKORET SYNGER JULEN IND Koncert i Agedrup Kirke og Sognegård, torsdag den 4. december kl. 19.30 FynboKoret tæller 50 sangere, og koret har en dejlig korklang. Repertoiret er omfattende og alsidigt. Der er salmer og sange på dansk såvel som på fremmede sprog , rytmiske sange og udvalg fra operetter og musicals. Nr. 120 - OKTOBER 2014

AR120