Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

118

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

JUNI 2014 NR. 118 19. ÅRGANG 

SOGNETS STORE KIRKELIGE BEGIVENHED Konfirmationen er i dag vel én af sognets største kirkelige begivenheder. Der er fest og glæde, og begivenhederne involverer en masse feststemte mennesker, igesom der heller ikke spares på tøj, styling, udstyr og fantasifulde køretøjer, der skal fragte konfirmanderne synligt og sikkert hjem efter den kirkelige handling. I år var der 46 konfirmander, der bekræftede dåben i Agedrup Kirke.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Pinsen, „Mere end hundrede til Gud og spaghetti“, sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsens konfirmationsprædiken, Indbrud i kirke og kapel!

S. 24-32

Jonas vil være arkæolog s. 3

Harry Potter til Skt. Hanss.s.37

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


AR

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

Kontingent til Beboerforeningen

ABONNEMENT

■ I løbet af april måned vil beboerforeningens bestyrelsesmedlemmer agere postbude og aflevere vor nye introduktionsfolder og de nye indbetalingskort for kontingentet, gældende indtil næste generalforsamling i 2015. Hver husstand har sit eget faste medlemsnummer, som selvfølgelig kun gælder, når de 100 kroner i kontingent er betalt. Som sædvanlig er det let at overføre pengene til foreningens konto via netbank, men den 3. maj og den 10. maj vil to fra bestyrelsen som sædvanlig være klar til at tage i mod kontingentet i Superbrugsens foyer.

erik@fjordager.com Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans J. Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans J. Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

Jan Frederiksen

TION ADMINISTRA ADMINISTRATION Hans J. Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 2028 3847

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans J. Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one

OMDELING

Historisk Sognetur ■ Lokalhistorisk forening indbyder til en historisk cykel- eller biltur ( med stop) mandag den 16. juni kl. 18.30. Turen starter på kirkens parkeringsplads. Ib Holdt fortæller om Agedrup By gennem tiderne. Derfra går turen gennem Radby til Lerhusene med stop og historisk orientering over Vester Kærby og tilbage. I tilfælde af storm og regnvejr aflyses turen. Turen vil vare ca. 2 timer. Bestyrelsen for foreningen.

Ringfinderen ■ I seneste nummer af Agedrup Rundt havde en læser fra Parallellen læst om amatørarkæologen Brian Bechmann, der ved hjælp af sin metaldetektor havde fundet Karin Bauns vielsesring i jorden. Læseren havde mistet en guldring på sin egen matrikel og bad Brian Bechmann om hjælp. Og bingo! Også denne ring fandt Brian Bechmann!

Forår på Lunden

Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.15. august 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 20. juli 2014.

6610 7575 Et sikkert forårstegn!

Nr. 118 - JUNI 2014

Minigolf og krolf i Fjordager ■ Lørdag den 12. april åbnede Fjordager Minigolf op for sæson 2014. De 18 baner var streget op og gjort spillebare. Medlemskab af Fjordager Minigolf for sæson 2014 koster 200,- kr. for voksne og 100,- kr. for børn 10 – 18 år. For medlemsskabet kan man spille minigolf og krolf så meget hjertet begærer, og man kan låne køller og bolde samt scoringskort fra gang til gang eller man kan leje køller, bolde og scoringskort. Baneleje inkl. kølle, bold og scoringskort: Voksne 25,- kr. børn 10 – 18 år 10,- kr. Minigolfbanerne er på Østbirkvej 21 i Seden. Krolfbanen er ved spejderhytten på Østbirkvej 15 i Seden.


ARKÆOLOGTRÆF I V. KÆRBY GAV 100 OLDTIDSFUND Henrik Kirkegaard (t.v.), der fandt pålstaven, som er en form for bronzeøkse. T.h. vores lokale Brian Bechmann, der selv har gjort utallige fund. Det var sidstnævnte, som var initiativtager til amatørarkæologtræffet i Vester Kærby, der samlede op mod 50 deltagere.

Af Erik Schmidt Fundet af en ustyrlig masse oldtidsting mellem Agedrup og Kerteminde har forsikret arkæologer med museumsinspektør Mogens Bo Henriksen i spidsen om, at et område ved V. Kærby har været residensområde for en konge.

Én af de virkeligt aktive amatørarkæoæoger, der arbejder sammen med museumsverdenen, er Brian Bechmann, der har gjort utallige fund. Dette forår indbød han andre amatørarkæologer fra hele landet, ja endda også fra andre nordiske lande, til at deltage i jagten på oldtidsfund på en

Jonas Westergaard Jørgensen, 3. b på Agedrup Skole,10 år, deltog i jagten på oldtidsting. Når han engang bliver voksen, vil han gerne være arkæolog.

mark i Vester Kærby. Op mod 50 entusiastiske amatører deltog i træffet, og ved hjælp af metaldetektorer blev der fundet ikke færre end 100 genstande. PÅLSTAV FRA ÆLDRE BRONZEALDER

Det mest bemærkelsesværdige fund var en såkaldt pålstav, som Brian Bechmann skønner hører hjemme i ældre bronzealder - ca. 2.000 år f.Kr. Den blev fundet af Henrik Kirkegaard fra Holstebro, der også fandt andre ting. Træffet sluttede med uddeling af gaver til finderne. Lidt humoristisk var der også en gave til én, der havde fundet en rusten svensknøgle. Blandt deltagerne blev der indsamlet penge til Børnecancerfonden - i alt 13.100 kr. blev det til. Ved fundene i efteråret 2012 vurderede Mogens Bo Henriksen, at de samlet set var større end de kendte „Gudme-fund“ for flere år siden. -Vi mangler bare mere præcist at finde hans residensområde, sagde inspektøren dengang. AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

3


4

IDRÆTSFORENINGENS NYE FORMAND 55-årige Louise Elkrog er indbegrebet af frivillighed og folkelighed, men nye toner om eventuelt at ansætte en direktør i Fjordager Idrætsforening er ikke længere tabu Nr. 118 - JUNI 2014


Af Erik Schmidt Fjordager Idrætsforening har de seneste mange år været en stor og stærk fritidsorganisation med omtrent 3.000 medlemmer og koncernlignende træk. 12 afdelinger, op mod tilsammen hundrede bestyrelsesmedlemmer, en seriøs strategiplan for 2014-2020 og en omsætning på 4-5 mio. kr. Det er ikke en bolsjebutik, og det har måske af samme grund ikke været nemt at finde en afløser for, Bjarne Christensen, der har siddet for bordenden i den 17 mand store hovedbestyrelse de seneste 8 år, ligesom det heller ikke var nemt at finde en afløser for den foregående formand, Helge Pasfall, der i flere årtier tegnede foreningen. Men på generalforsamlingen for nylig stillede 55-årige Louise Elkrog sig til rådighed som ny hovedformandformand. Den første kvindelige af slagsen og ikke prototypen på en koncernleder. Der er noget meget tillidsvækkende ved den nye formand. Noget praktisk fornuft, noget let og fremkommeligt, noget moragtigt hvilen i sig selv og noget „sammen finder vi ud af det“-attitude. 20 år har Louise Elkrog været med i Fjordager IF som leder. Først 12 år i badmintonafdelingen, de seneste syv år som næstformand. ET PAR TIMERS FLEX

Når Louise Elkrog, der stadig har et fuldtidsarbejde at passe, har sagt ja til opgaven som hovedformand, der kan virke skræmmende på mange, skyldes det da også, at hun har mange at dele ansvaret med. Opgaverne er omfordelt, så hovedformandens opgaver er nemmere at håndtere. -Forretningsudvalget skulle være med på ideen, og det var de. Der er flere, der vil tage del i ansvaret, og vi har en god kemi sammen. Det sidste er hammervigtigt! I forretningsudvalget sidder Torben Nielsen, der er 1. næstformand, Jette Bendix Nygaard, der er hovedkasserer, Lene Berendtsen, sekretær og den nye forretningsfører, Carina Andersen, som Louise Elkrog har store forhåbninger til. Forretningsføreren skal fremover ikke bare føre forretningen, men også sætte gang i aktiviteter og forsøge at

skaffe fondsmidler. -Carina har arbejdet med firmasport og er uddannet inden for sport, event og innovation. To tidligere hovedformænd, Helge Pasfall og netop afgåede Bjarne Christensen, løser desuden stadig opgaver for FIF. Louise Elkrog får også opbakning fra en stærk hovedbestyrelse, og så har hun fået en aftale med sin arbejdsplads, HF og VUC Fyn, så hun kan flexe et par timer midt på dagen, hvis der er brug for det. DIREKTØR FOR FOLKELIG IDRÆT

Ansættelsen af Carina Andersen er endnu et skridt hen i retningen af en mere professionaliseret folkelig idrætsforening. Den folkelige idræt i Fjordager Idrætsforening er på vej ind i en ny æra med accept af ideen om ansættelse af en direktør! Jamen, hvor er vi henne? En direktør for en lokal idrætsforening? -Det er ikke sådan, at vi ikke længere skal have en formand. Vi er bekymrede for, om vi kan blive ved med at finde afløsere til formandsposten. Det mener vi ikke, vi kan. Hovedformandens opgaver bliver mere og mere omfattende og komplekse. Louise Elkrog mener ikke, at løsningen er at vende tilbage til den rene frivillighed, som fx findes i Agedrup hos Agedrup-Bullerup Boldklub. Her har medlemmerne selv bygget nyt klubhus og via sponsorer sørget for bannere, bandereklamer og gode baneforhold. Men Louise ser store fordele i den fælles paraplyforening. -I Fjordager Idrætsforening kan de enkelte afdelinger få ordnet regnskab, få søgt de mulige tilskudsordninger, bruge fælles kontorfaciliteter som fx kopimaskine, de kan være med, når der laves idræt på tværs og koordinere halaktiviteter. SPARE PÅ LÆRERTIMERNE

Den nye skolereform indbefatter et større samarbejde med det omgivende foreningsliv, en slags kulturcenterprojekt eller „åben skole“, som mange skoler eksperimenterede meget med i årene

1989-91. Fjordager Idrætsforening har tidligere lavet en projektaftale med Rising Ungdomsskole og Seden Skole om en fælles tilrettelæggelse af aktiviteter som gymnastik, line-dance, fodbold, fisketure og cykelture. -Det har været supergodt, men spørgsmålet er, om det kan videreføres, hvis der ikke er penge i det! -Hvis kommunen sparer på lærertimerne og bruger frivillige og ulønnede i undervisningen, vil det nok ikke være så godt! Louise bedre lide ideen om, at skolerne for eksempel køber idrætsforeningen til at stå for et idrætsarrangement, mens lærerne er på kursus! DEN RØDE TRÅD

Udover familien er det foreningslivet og lokalområdet, som er den røde tråd i Louises liv. Sønnerne Casper, 30, der sammen med sin kæreste har to drenge, Loui Emil, 5½, og Mikkel Emil, 1, bor også i Agedrup, og Thomas, 22, bor med sin kæreste i Seden Syd. Sammen med sin mand, Bruno, rejser Louise en del. Sidst var parret i Tyrkiet, og da Bruno var på skitur med drengene, var Louise på tur til Ægypten med en veninde. Badmintonafdelingen og idrætsforeningen fylder dog også meget. For Louise personligt betyder det meget at mærke, at folk er glade og begejstrede for det, man laver. -Man vil gerne være med i en succes, ikke? Hun føler også, at hun gennem foreningslivet har været igennem en selvudviklingsproces. -Man får nogle udfordringer og vokser med opgaven! Motion indtager hun i passende doser ugudeligt tidligt uden for lokalområdet og udenfor foreningssammenhæng. Tre dage om ugen starter hun dagen kl. 6.00 om morgenen med at svede i et fitnesscenter. Men tilknytningen til et lokalområde er det, der binder tingene sammen for Louise. Den tillid og samhørighed, der skabes i et lokalområde, er en stærk drivkraft i skabelsen af en god og stærk ramme om et hverdagsliv! AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

5


SUPERBRUGSENS ÅRSMØDE

God omsætning, nye uniformer og nye åbningstider i Superbrugsen, Bullerup Af Ole H. Christiansen I beretningerne fra formanden og uddeleren nævnes, at COOP stadig åbner nye butikker. Da KIWI lukkede her, måtte det

naturligvis give flere til vores brugs, for med de stadig stigende benzinpriser kan det nu ikke betale sig at køre ret langt efter alle de annoncerede tilbud rundt omkring. Men vi har heldigvis stadig en

DEN GAMLE REDEKASSE Musvitpar frabad sig Oles omsorgsfuldhed ved redebygningen Af Ole H. Christiansen

6

En dejlig morgenstund med solskin sad en musvit på en gren og sang med sin savfiler-stemme for sin mage, og lige med ét kom hun flyvende med noget i næbbet og entrede vor mejsekasse. Redebygningen var altså i gang, for det var jo redemateriale, den kom med. Et år ville jeg hjælpe dem lidt og lagde en lille plade flamingo i bunden, så reden kunne være ekstra lun. Der gik et par dage, så kom en af musvitterne til syne med noget hvidt i næbbet og spyttede det ned på jorden. Jeg skulle altså ikke bestemme, hvad reden skulle bestå af, så jeg måtte fjerne resten af pladen, hvorefter redebygningen kunne gå i gang, og der kom dejlige unger ud af det. De to gjorde det også sidste år, dvs. jeg tror nok, at han har fået en ny mage, for den gang, mens de var i fuld gang og fløj tæt omkring, kom midt i det

hele en spurvehøg på besøg, og hunnen var lidt for dristig i sin flugt. For pludselig havde høgen altså fået sin frokost, og

Syv musvitunger på 10 x 10 cm.

så var der kun én, og vi fik ingen unger det år. KASSEN SIKRES MOD KATTE

Året før gik det også galt. De opfostrede 7 unger, som var ved at være flyvefærdige. Jeg lettede på låget til kassen for at se ungerne, og det ville der normalt ikke

Nr. 118 - JUNI 2014

Superbrugs her, og man kunne meddele, at det går stadig bedre. Butiksrådet har aktive medlemmer, der hjælper til i nødvendigt omfang. Brugsuddeler Rasmus Rose syntes, det har været et hårdt år, men interessant med nogen personaleudskiftning, lave priser, ombygning, ny lagerstruktur, undertiden ventetider på varer fra centrallageret, der gør, at man gerne tager varer ind fra lokale leverandører. Resultatet har været helt OK med en god omsætning. Der indføres nye uniformer, COOP-bank etableres, man udleverer rabatmærker, og de nye åbningstider (8.00-20.00) har kunderne taget godt imod. På mødet var der tag-selv-bord af Brugsens produkter, og festens clou var, at det hele blev sluttet af med ølsmagning i den helt store stil. Fem forskellige ølsorter med stadig stigende procenter blev sat på bordet, så min cykel var ikke helt ædru, da jeg kørte hjem igen.

ske noget ved, men et par dage senere lå låget nede på jorden, og kassen var tom. Jeg havde glemt at sikre låget med en snor, som skulle forhindre andre i at tømme kassen, og min nabo kunne da fortælle, at en kat fra nabolaget havde været på spil. Så det var altså det. Men i år skal det være. Kassen bliver sikret, så katten kan få en lang næse. Musvitungerne er jo noget småkravl, når man tænker på, at 7 stk. kan rummes på et areal på 10x10 cm. Når ungerne er kommet ud af ægget, går forældrene straks i gang med fodringen, og de har travlt. Flere gange i minuttet kommer de med mad til dem og skal selvfølgelig også selv have noget at spise. Men når ungerne er flyvefærdige, ved de kloge forældre det og stopper bare med fodringen, og så ser man dagen efter ungerne nysgerrigt komme op i hullet og kigge ud i verden. Efter nogen tid hopper de ud og kan straks bruge vingerne. Der er gerne 5 minutter mellem dem, og vips så er de væk, og vi ser dem ikke mere i vor have, og det er lidt ærgerligt, for de fugle er nyttige medarbejdere med alle de insekter, de sætter til livs.


Harry Potter underholder til den store traditionelle, lokale og offentlige „havefest“ Skt. Hans Aften på festpladsen i Bullerup og tidligere Kertemindeborgmester Else Møller holder båltalen

KOM MED TIL AGEDRUPS STØRSTE HAVEFEST Heksefondens Skt. Hansfest i Bullerup afholdes på festpladsen ved Butikstorvet mandag den 23. juni 2014. Båltalen er kl. 20.30.

Af Hans Jørgen Zinther, fmd. Agedrup Sogns Beboerforening og Heksefonden Siden 2004 har Heksefonden stået for det praktiske arbejde med Skt. Hans aften på Festpladsen i Bullerup. Det har i de forgange år været en stor succes. Godt besøgt og en rimelig økonomi gør, at styregruppen bruger samme koncept som tidligere år. Sidste år var der næsten intet overskud, da mange selv medbringer drikkelse. Bemærk - øl og salget af vand er en ret stor del af overskuddet. Derfor blev der i januar ikke uddelt støttekroner til nogen værdigt trængende. Så i år håber vi på et resultat, som minder om resultaterne fra 2010 og 2011 til gavn for forskellige projekter i området. Til at underholde børn og barnlige sjæle, har styregruppen i år engageret intet mindre end: Ole Larsen fra Randers der som tryllekunstner - kommer og optræder med sit Harry Potter-inspirerede trylleshow. Else Møller – forhenværende borgmester i Kerteminde holder årets båltale. Båltalen holdes kl. 20.30, og sammen synger vi Midsommervisen, hvorefter vi tænder bålet. Traditionen tro, er det en af områ-

Der vil også i år blive sørget for et flot bål. Og sædvanen tro henstiller vi til haveejerne om ikke at smide deres affald på bålet, men køre det til affaldspladsen. Et så stort arrangement som Skt. Hans Aften er blevet, kan kun afvikles, fordi en masse personer fra lokalområdet lægger et stort arbejde heri. Styregruppen glæder sig til at se jer alle på bålpladsen – mandag den 23. juni 2014.

7 Ole Larsen i sin forklædning.

dets børnehaver, som laver året heks. I år har Bullerup private Børnehave lovet at lave den heks, som vi, når bålet tændes, sender til Bloksbjerg. ØL OG VAND MEN IKKE PØLSER

Som tidligere år, vil der være mulighed for at købe øl, vin, sodavand, slik og kaffe/kage. I år vil der ikke være salg af pølser. Der vil som sædvanlig være gratis snobrødsbagning. Gerda står stadig for fiskedam med gaver til børnene.

Overskuddet fra Skt. Hansfesten går til værdigt trængende foreninger, men sidste år var der næsten intet overskud, da mange selv medbringer drikkelse, således at festen mister omsætning. -Ærgerligt, mener Hans Jørgen Zinther.

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


Hver fik udleveret 3 sække, så man kunne sorterer henholdsvis flasker, dåser samt andet affald. 200 DÅSER OG KUN ÉN FLASKE

DE SAMLEDE 200 KG AFFALD Der blev indsamlet mange mærkelige og sjove ting bl.a. poser med køkkenaffald, hvilket ikke var så lækkert. Der var 200 dåser, men kun 1 flaske.

Af miljøpigerne Lene, Lonni og Elin fra Agedrup Sogns Beboerforening Igen i år afholdt Agedrup Sogns Beboerforening affaldsindsamling, som foregik søndag den 27. april. Der var mødt 20 voksne og 5 børn op på parkeringspladsen ved Brugsen.

Alle blev udstyret med veste, handsker og gribetænger. Der blev også udleveret et telefonnummer til Erik Nielsen, så man kunne ringe efter ham, når posen blev for tung. Deltagerne blev inddelt i hold af to og fik et kort med rute på. Nogle gik, hvor de syntes behovet var størst.

TORSDAGSCAFÉEN PÅ TUR Besøg på forsorgshjemmet i Svendborg Af Ole H. Christiansen

8

I stedet for en torsdagscafe i Sognegården inviterede menighedsrådet til en tur til forsorgshjemmet i Svendborg, som er en del af Svendborg museum. Her var en fattiggård, der også var forsørgelseshjem og plejehjem for værdigt trængende, mens uværdigt trængende blev indlagt på arbejdsanstalten, hvor man kunne blive anbragt men også søge ly. Her var en seng og varmt bad, tag over hovedet og mad, som godt kunne være 3 retter og med både kød og fisk. Det var dermed luksus for mange, men kom man inden for døren, var man tvunget til at blive der i mindst 6 uger. Til gengæld måtte man bestille noget under ret primitive forhold. Dagligt arbejdede man 9 timer om vinteren og 11 timer om sommeren i

På de 2 timer blev der ca. samlet 200 kg. affald. Der blev indsamlet mange mærkelige og sjove ting bl.a. poser med køkkenaffald, hvilket ikke var så lækkert. Der var murerspande, gamle skilte og andre mærkelige ting. Der var 200 dåser, men kun 1 flaske. Det kan jo kun betyde én ting, nemlig at nogen er blevet bedre til at samle op efter sig. Håber at beboerne det kommende år bliver endnu bedre til at aflevere deres affald korrekt. Efter dagens strabadser havde Greta og Anne-Lise sørget for kaffe i Skyttehuset. Brugsen havde givet øl og vand, og bageren gav en brunsvigermand. En stor tak til de glade givere og en tak til Skyttehuset, som gav husly. Men også tak til alle, som mødte op og gjorde dagen fornøjelig. Vi håber, vi ser jer alle næste år, og I må gerne tage naboen med. Vi skal jo passe godt på vort dejlige område. penge med 25 kroner om ugen. Vi brugte tiden til at bese det hele, og mens vi spiste vor medbragte frokost, fik en grundig guidning af en ung mand, der var i gang med at beskrive det i en opgave i forbindelse med sin uddannelse.

MILJBEVIDST FRISØR

Karin Ritter studerer måttevævning.

årene 1872 – 1961, hvoraf de seneste år var for alkoholikere. Kvinder og mænd var adskilte, og i mandsafdelingen var der endda pigtråd over muren for en sikkerheds skyld. I årene 1961 til lukning af stedet i 1974 var alle over 64 år og betalte af aldersrenten på 860 kroner om måneden de 760 kroner for opholdet, og fik udbetalt de sidste 100 kroner som lomme-

Nr. 118 - JUNI 2014

Frisørerne Jeanette Skov og Signe Kristensen har skiftet til hårprodukter, som i højere grad skåner miljøet og også kunderne. 90% af den nye produktserie er fri for parabener og kemiske parfumer. Der bliver i stedet brugt essentielle olier fra bla. lavendel, grøn te, mandarin, kanel, muskatnød og ylang ylang. Produkterne er rig på plejende og genopbyggende naturlige ingredienser som mandelsmør, mælkebøtte, risprotein, kastanjemælk, grapefrugt ekstrakt, aprikos, blåbær, figenmælk, artiskok med mere. -Vi mener det er meget op i tid at tænke mere på sig selv og miljøet så man ikke fylder sin krop med unødig kemi.


VANDPROBLEMER PÅ AGEDRUPVEJ En sløjfet brønd? Af Ole H. Christiansen

H.C. ANDERSENS LIV Jytte Bjerner i torsdagscaféen

Jytte Bjerner fortolkewde på en spændende og personlig måde H.C. Andersens liv.

Af Ole H. Christiansen Igen var der i Sognegården et lille foredrag, som samlede 70 tilhørere til torsdags-cafeen med lokalhistorisk forening som arrangør. Det lykkedes for Jytte Bjerner at holde vor opmærksomhed fangen af hendes udlægning af noget af H.C. Andersens liv. Turisterne henvises til H.C. Andersens hus i Hans Jensens Stræde måske uden at vide, at der har han altså ikke boet. Hans barndomshjem var jo det lille elendige hus i Munkemøllestræde, der er udnævnt til hans barndomshjem, der trods sin lidenhed var såvel bolig som faderens skomagerværksted. MODEREN VAR ANALFABET

Moderen var analfabet, og det svimlede for hende, at sønnen var så

klog. Hun var overtroisk og tog ham med til en klog kone, da han i hendes øjne opførte sig mærkeligt. Hun havde arbejde som vaskepige (i Odense Å), vågekone og andet, mens faderen jo var skomager og også belæst. Han havde nemlig 3 bøger, som var Bibelen, 1001 nats eventyr og Holbergs værker. Men at H.C. Andersen havde skrevet historien „Om Årtusinder“, der er forfattet 20 år, før Jules Verne skrev sine fremtidsvisioner er vist nyt for mange. Han havde altså de samme fremtidsvisioner og forestillede sig dampmaskiner til at fremdrive hans flyvende objekter. Det var nyt for mig, selv om historien var i en bog med eventyrene i min reol. Vi sang naturligvis nogle af hans sange, mens hun læste tre af hans eventyr med stor indlevelse. Det blev et par gode timer i fru Bjerners selskab.

KIM SJØGREN MED I REVY I TELTET Kæmpescoop af Sune og Anja Krintel at få violinvirtuosen med i deres revy

Af Erik Schmidt Årets hovednavn til Revy i Teltet 2014 bliver violinisten og showmanden Kim Sjøgren, som nok mest er kendt for sin violinkarriere, men som også de senere år har optrådt meget med Birthe Kjær og Tommy Kenter. Desuden medvirker de to erfarne kræfter på holdet Jan Larsen (3 gange

vinder af DM i revy) og Anja Torp Due Krintel. Også Henrik Knudsen som imponerede alle, specielt i sit samspil med Amin Jensen sidste år, har sagt ja til endnu en sæson i teltet. Årets nye navn hedder Katrine-Sofie Groth Pedersen, og hun er debutant på revyscenen, men har medvirket i en række musicals rundt omkring på Fyn, blandt andet Elite Teaters opsætning af Cabaret.

Når vi overfaldes af store regnskyl, kan kloaksystemet herude sagtens klare det, og vore sidste kloakudbedringer er temmelig effektive, men på Agedrupvej har vi på Nord-siden gennem længere tid haft et problem med at komme af med overfladevandet mellem bebyggelsen og kirken. Det samler sig i en stor sø, som oversvømmer halvdelen af vejen. Odense Kommune er kontaktet i den anledning, og vi afventer et udspil der fra,, men vi er nok kun en lille brik i den store stor-kommune. Jorden på begge sider af vejen tilhører kirken, og kirkeværge Ole Walther har været i gang med at undersøge forholdene. Det viser sig vist, at der skulle være en brønd, som må være sløjfet ved en fejl, for vandet skal naturligvis bare ledes under vejen og videre ned i Pilebækken, og så skulle den sag være ude af verden, men det viser sig at være en langsommelig proces. Lykkes skal det, og vi er i trafikudvalget sikker på, at det også vil lykkes. BROLANDVEJ

Så lykkedes det Cervo-gruppen at få fældet alle træerne langs med Brolandvej, så den gamle landevejs asfalt kan bruges i fuld bredde uden risiko. Det bliver spændende at se, hvor meget den nye ejer kan få ud af den store byggegrund bag ved. NATURPARKEN

Naturparken er jo noget af et halvsumpet område, men kommunens folk har lovet at få den smukkeseret, når bundforholdene gør det muligt. Som man kan se, har de allerede ryddet en del op, og begiver man sig ned til søen, kan man se de mange afbarkede stammer, der er lagt op på en masse stolper, så det ser helt pænt ud. Det kan da lade sig gøre at bruge området til søndagsspadsereturen og følge med i, hvad der sker. AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole1970

LÆRERNE PRØVEDE MEGET NYT

man går jo ikke fra succes til succes. Her i Agedrup hjalp kollegerne én igennem dagen. Her kunne man få råd og hjælp. Da skoleåret var kommet godt i gang, holdt vi på skolen en velkomstfest for de nye kolleger. Sådan en fest giver jo levninger. Der var ingen smalle steder, de nye fik levningerne med hjem. De ældre kunne jo huske deres første Erik og Kirsten Rønn glemmer aldrig velkomsten i Agedrup i år, og hvor svært det var at få lønnen til 1971. De følte sig straks hjemme. Agedrup Skole var en at række. I juli før sommerferien sluttede, var meget progressiv skole, lærerne prøvede meget nyt. Den der i biografen premiere på den store slags giver et stort engagement. De nye unge lærere gik i svenske helaftensfilm om udvandrerne. løbet af de første år i gang med nye ting på nye måder, bl.a. „I skal da med ind og se Liv Ulmann!“ et kæmpeprojekt om „Mennesket“. De var i TV - Nej, vi har jo en lille med det, og de havde også kunstnere med til at dreng. løse opgaven. Inde i Odense var de meget optaget - Det er ikke noget problem, ham kører vi op til Lene af disse nye ting. og Else, så kan de se efter ungen. Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Det var en god film: Hvert stemning overgik alt, hvad afsnit begyndte med nybyggerDen 1. august 1971 blev der ansat de havde oplevet den dag, konens kendte replik: “Jeg er fem nye lærere ved skolen. Erik og Kir- så da de efter et par timer Ib Holdt med barn, Carl Oscar.“ sten Rønn, Lis Sporring, Dorthe Han- stod uden for Tarps hus, var Formand for Ja, de fik jo nogle styksen og Lisbeth Dyrholm. de enige om, at dette var Lokalhistorisk Forening ker af dem. Det var ikke så let at få lejlighed, stedet. De sendte en anså de købte hus, bare sådan. I dag siger søgning og fik embederne. de, at de købte uden penge. Nu skulle de have et sted at bo. HØJTTALERE I KLASSEVÆRELSERNE Det var en tid med økonomisk frem- Da de henvendte sig og spurgte Tarp, På den nye skole i Agedrup hang gang og forandring. Hvert kvartal udlø- kørte han dem op til Cronbach’s i Dal- der en højttaler i hvert klasseværelse. Oprindelig var det tænkt, at der på skostes nye dyrtidsportioner og lønnen steg. toften. De havde året før købt hus der. Erik og Kirsten købte hus i Spor- len skulle være sådan, at man fra konI dag kan det jo tage lang tid at sælge hus, og jeg erindrer ikke, at de toften. Fem år tidligere havde toget kørt toret kunne kalde på læreren eller give lærere, der i 70’erne søgte andre græs- over deres grund og ind i skoven mod en fælles besked. Et “allekald“. Der er skoler, hvor personalet næsten ikke ser gange, brændte inde med deres hus, el- Odense. ler, som det nu hedder, var „stavnsNede i Bullerup på Hjørnegården inspektøren, han sidder med mikrofobundne“ på grund af huset. boede Karl Rasmussen og hans søn nen på kontoret. På lærerværelset stod der en radio, Jeg har talt med Kirsten og Erik Ebbe. Han overkørte nu grunden med Rønn, om hvordan det var at starte i fjederharve, så stenene vrimlede op. Nu som kunne kobles til højttalersystemet. Agedrup. Næsten resten af denne arti- kom alle børn fra deres klasse med rive Der var før tiden med båndoptagere. kel er fra et par timers snak med de to og spande, og de rev også sten op og Så efter skoletid sad de lærere, der velaflagte lærere. samlede i stakke. ville høre skoleradio næste dag, og hørte Så kom brødrene Frantzen med om udsendelsen. traktor og trak de gamle træer op mod Næste dag kunne man så høre HUS I SPORTOFTEN selve udsendelsen i klassen. Det var et Erik havde nedskrevet efter annon- at få løvet til kransebinding. meget stift system. Nogle år senere cer de skoler i Odenses omegn, der søgte kunne vi låne skoleradioens bånd på lærere. De havde allerede set på mangt LEVNINGERNE MED HJEM Erik og Kirsten Rønn glemmer al- Amtscentralen. Det var et stort fremog meget, og det var ved at være sidst på dagen. De ringede da til Tarp. Jo, de drig velkomsten i Agedrup. De følte sig skridt. - Jeg har aldrig hørt om lærere, der straks hjemme. Når man er ung og ny var velkomne til kaffe og snak. sad omkring en radio på lærerværelset Denne snak med kaffe og hyggelig lærer, kan hverdagen til tider være træls, Nr. 118 - JUNI 2014


Erik og Kirsten Rønn omkring 1980. Billedet er fra en „lærerlejrskole“.

og forberedte sig til næste dag, siger Erik Rønn. - Vi gjorde det! Hvert år udbød Lærerhøjskolen i Odense kurser. Der var et vist antal portioner. - Vi fik, hvad vi søgte, siger Kisten.

nyt. Den slags giver et stort engagement. De nye unge lærere gik i løbet af de første år i gang med nye ting på nye måder, bl.a. et kæmpeprojekt om „Mennesket“. De var i TV med det, og de havde også kunstnere med til at løse opgaven. Inde i Odense var de meget optaget af disse nye ting. Erik Rønn begyndte hurtigt med at spille fodbold i Fjordager, og ved første møde efter ferien blev han bedt om at tage sig af idrætsdagen i september 1971. I protokollen skriver Svend Grønnemose: „Hr. Rønn indkalder gymnastiklærerne til møde desangående.“ Der først i 70’erne var titlerne stadig Hr. Holm og Fru Dyrholm, men tiderne skifter jo. Alt var billigt den gang. Alene dividenden i Brugsen for køb af kaffe, øl og vand udgjorde 109,28 kr.. Det var nok til sild og snaps til julefrokosten. LOPPEMARKED OG TVIND

I Eriks, Lisbeth Dyrholms og Helge Rasmussens klasse lavede de

et loppemarked. Noget nyt. Det vrimlede ind med onkler og tanter og naboer til børnene, så succesen var hjemme. Hvad skulle nu overskuddet gå til? De blev enige om Tvind. De var ikke særlig kendte, og de lavede et stort u-landsarbejde. Nogle af disse Tvind-lærere inviterede børnene på en tur til Jylland på en weekendtur. For nylig inviterede denne klasse Erik og Kirsten til en klassesammenkomst, hvor eleverne mindedes: - Tænk, vi stod oppe på Himmelbjerget og råbte: „Long live MU – GA – BE“ Det er i hvert fald gået i opfyldelse, han lever jo endnu. Den gamle slyngel. Erik og Kirsten Rønn slutter deres hyggelige snak om deres start ved skolen med at fortælle, at når de unge kom sammen, var de helt enige om, at noget frugtbart samarbejde med „de gamle lærere“ var nok helt umuligt. De gamle lærere var mellem 35 og 40 år. Der kan man bare se. Men som den ældste lærer Kai Holm sagde, da han hilste på den nye skoleinspektør,Mohammed Bibi på 34 år: -Du kan jo vokse med opgaven!

VI LAVER SELV DET HELE

Den pædagogiske udvikling var stor i 70’erne. Rundt om Odense blev der bygget skoler, og det var lærere fra disse forstadsskoler, der mødtes til kurser om eftermiddagen. Da ordningen med deletimer kom, fik vi også del i dem. Nogle af de unge lærere syntes, vi skulle holde en stor fest, hvor alle var med, skolenævn, pedel og rengøring og lærerne. Vi lejede Aasum Forsamlingshus. Det blev en meget munter fest. Erik Rønn startede med et skema med 18 timer i orienteringsfag. To dage efter, at Rønns var flyttet ind, kom Holdt på besøg og sagde: -Har du tænkt på materialer? Her har vi ikke nogle lærebøger, vi laver det hele selv! Vi kunne låne en del i Odense, så det var meget ubetænksomt at sige den slags til en ung, uprøvet lærer.

11

PROGRESSIV SKOLE

Agedrup Skole var en meget progressiv skole, lærerne prøvede meget AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


FJORDAGERSCENENS KLASSEFORESTILLING

RENT

Af Erik Schmidt

12

Hold da op, det var en fed oplevelse at være til premiere på Fjordagerscenens rock-opera-musical, RENT. Så meget energi, så meget tempo, så meget talent! Stykket handler om en gruppe venner i New Yorks bohéme-miljø i starten af 90'erne. De hader penge, samfundets værdier og familie, men de rammes af 90'ernes pestagtige aids. Indholdet er faktisk tungt, musikken vanskelig og persongalleriet svært at hitte rundt i, men dramatikken var intakt, der var fremragende setups, morsomme og rørende scener, og det hele blev forløst af et sprudlende hold skuespillere, sangere, dansere og musikere. 21-årige Alex Hein debuterede som instruktør. Fjordagerscenens Nr. 118 - JUNI 2014 egen Peter Helveg var supergod, musiker Sune Krintel fænomenal og foreningens lys- og lydboss, Michael Eglin er en troldmand!


SUPER VETERAN-LOKALBRAG MOD FJORDAGER 10. juni er der to kampe i Agedrup Park, der senere også danner rammen om Fynsmesterskabet for Superveteran og sølvhold

bander rundt omkring Agedrup Park. Det er blevet et meget flot stadion. Jeg tror ikke, ret mange klubber har et lignede anlæg, så det er vi meget stolte af. Vi har søgt Odense Kommune om hjælp til vores toiletforhold og håber at de er imødekommende, så vi forhåbelig kan have det på plads en gang i efteråret.

Klubhuset med borde og bænke er lige til at spise en æggekage ved. Banen er noget af det bedste oldboysanlæg, der findes i miles omkreds. Jævn og grøn. Måltavlen er blevet flyttet, der er kommet flere bannere op, en del træer er blevet fældet.

Af Michael Stengel Petersen, fmd. Så er fodboldsæsonen næsten halvvejs her i foråret. Alle vores 3 hold klarer sig rigtigt godt. Hvis vi starter med de yngste (mandagsholdet), så spiller de i FBU’s veteranrække, hvor modstanden stadigvæk er meget stærk. De ligger pt. på en flot 8. plads med 8 point, men de har spillet to kampe mindre end de fleste andre hold i kredsen. Det er på trods af, at det til tider har været lidt svært at kunne stille 14 mand grundet en hel del skader, men de to holdledere har være skarpe til at få det til at gå op i en højere enhed, så vi forventer et meget stærkt efterår af dette hold. Vores torsdagshold er også kommet rigtigt flot i gang. Det ligger pt. på en meget flot 2. plads med 15 point, og det ser ud til, at det igen i år skal kæmpe med OKS1 om 1. pladsen ligesom sidste år, hvor vi jo som bekendt vandt kredsen. Det tror vi igen på, at vi kan i år.

Vores tirsdagshold ligger pt. også på en 2. plads med 16 point, men den kreds ser ud til at være meget tættere, da fem hold næsten ligger side om side. VÆRT FOR FYNSMESTERSKABER

Der er dog lidt pres på de gamle drenge, fordi OB70’s bestyrelse har tildelt ABB værtsskabet for Fynsmesterskabet for både Super Veteran og sølvhold, og det har vi selvfølgelig sagt ja tak til. Der vil senere komme information omkring denne dag. Så det er en rigtig flot sæsonstart i vores lille klub. Jeg vil dog også lige nævne, at vi tirsdag den 10. juni har et dobbeltarrangement på Agedrup Park, hvor vi starter med et lokalbrag mod Fjordager i Super Veteran kl. 18.00, og bagefter spiller vores unge drenge mod Glamsbjerg. Så mød op den aften og få to spændende kampe og en masse hyggelig samvær.

www.Agedrup-Bullerup

BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen msp1965@webspeed.dk - 4091 5497 Kasserer Jens Mattson mattsons@privat.dk - 3025 8697 Øvrige medlemmer Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316 Claus Eisner - 2639 9279 Lars Engstrøm - 5230 0498 Torben Abrahamsen Lars Kampf - 6046 1506

13

Holdlederne FBU Veteran - mandag Søren Grønning - 2598 0207 Heine K. Jørgensen - 4017 1861 OB 70 Veteran - tirsdag Lars Engstrøm - 5230 0498 Lars Ingo - 6025 9232 OB 70 Superveteran - torsdag Lars Kampf - 6046 1505 Henrik Damixa - 2927 0316 Jens Mattson - 3025 8697

FLOT STADION

Så er vi stort set også færdig med vores AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 118 - JUNI 2014

LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring w w w . tlf. a m a n 66 d a s t o10 r v e b u71 t i k . d30 k

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Druds tøj-mix Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

Vi kan tilbyde:

Connie Drud

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

Agedrup Forsamlingshus

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


KONFIRMATION I AG 7. a: Øverst f.v. Lene Bischoff, Jonathan Hahn, Peter Mik Hamburger, Nicolai Jensen, Mathias Sohn Ørsted, Jakob Olsen, Christian D. Nielsen, Theis Andersen,, Max Sejer Andersen, Michael Olsen, Anders Juel Johansen, Frederik Pedersen. Forrest f.v.: Maya Findshøj, Ida Holmsten, Natasja Risum Jørgensen, Maria B. Henriksen, Amber Beckwith, Sidse D. Kristiansen og Julie T. Tjalve.

16

7. b: Øverst t.v. Lene Bischoff, Frederik Stensdal, Marcus M. Bertelsen, Kristoffer Dyrvig Brandt, Malthe A. Dreisig Thygesen, Mathias C. Pedersen, Frederik D. Serritslev. Forrest f.v.: Kristina J. Jørgensen, Cecilie Laugesen Baraviec, Emily E. Larsen, Nanna M. Rosengreen og Emma Hjort Holm.

Nr. 118 - JUNI 2014


GEDRUP KIRKE 2014 7. c: Bagest f.v.: Christian S. Kristensen, Tobias E. Trolle Hansen, Mikkel C. Damgaard Gollubits, Mathias H. Laursen, Emil H. Knudsen, Lise W. Jacobsen, Kasper S. Kaltoft, Anders Strøm, Andreas Madsen. Forrest f.v. Kristin Lomholt, Caroline S. Runa, Anna K. Knudsen, Louise Stubkjær Jensen, Natacha K. Vinberg, Line Winther, Maria Levin Lund og Lene Bischoff.

17

FDF’erne er mødt op med med Dannebrog. Konfirmationen er én af sognets største kirkelige begivenheder. Der er fest og glæde, og begivenhederne involverer en masse feststemte mennesker, ligesom der heller ikke spares på udstyr og fantasifulde køretøjer, der skal fragte konfirmanderne synligt og sikkert hjem efter den kirkelige handling.

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 66 10 99 01 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18

AR Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 118 - JUNI 2014

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

HALEHOJ HVOR DET GÅR! Der er liv og glade dage på rutchebanen ved fritidsordningens legeplads, efter at den er blevet genetableret. Her er det Josefine og Emilie fra 0. b, Lærke, 0. b, Lucas, 3. b, Olivia 0. b og forrest Zack fra 3. b.

Juni/ august KALENDEREN 28. 5. 2014

9. årgangs sidste skoledag

27. 6. 2014

Sidste dag før ferien er fredag d. 27. juni

13. 8. 2014

1.-9. kl. starter onsdag d. 13. august

14. 8. 2014

Nye 0. kl. starter torsdag d. 14. august

SKOLEBESTYRELSEN Vicki Torp (fmd.) Maiken Stamm (1. nfmd.) Jacob Friis (2. nfmd.) Ulla Larsen Steffen Lauridsen Remo Münch Morten Brogaard Malou Peterson Porst (1. suppl.) Ulrik Kehmann (2. suppl.) Jan Risum Frederiksen (3. suppl.) Mohammed Bibi (skoleleder) Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

19


LÆRERE OG PÆDAGOGER ORGANISERES I ÅRGANGSTEAM Ny vision for Agedrup Skole Af Mohammed Bibi, skoleleder

UNGEMILJØET

I ungemiljøet er det en smule anderledes, idet der er mange flere fag at Planlægningen af det nye skoleår og for- dække. Derfor vil hele ungemiljøet også beredelserne i forbindelse med realise- optræde som ét samlet team. Fordelene ved den nye organiseringen af den nye folkeskolereform, som ring er rigtig mange, og vi er også overtræder i kraft 1. august 2014, er i fuld beviste om, at dette „få-lærerprincip“ vil gang, og vi glæder os rigtig meget til at byde børn og forældre indenfor til en an- resultere i mere læring og bedre trivsel i klasserne – både i elevgruppen derledes, mere samog hos personalet. Her det førmenhængende og læINFORMERER ste år vil den nye organisering rerig skoledag. dog medføre en anelse flere Hvis vi starter lærerskift end sædvanligt for at med det organisatoriløbe ordningen i gang. ske, så har vi på skoJeg vil bede de forældre len formuleret en vision og børn, som bliver berørt af som alle medarbejderskiftene, om at udholde den grupper forpligter sig utryghed et lærerskifte kan på. medføre. Visionen for Agedrup Skoler er

Mohammed

ARBEJDET MED DEN NYE FOLKESKOLEREFORM

„At maksimere alle elevers læring og dannelse ved at sikre inspirerende og udfordrende læringsmiljøer og fællesskaber“. Præmissen er, at læring er mange ting og kan finde sted hvor som helst og når som helst. Konsekvenserne af denne vision og denne tænkning bliver, at vi på Agedrup Skole i højere grad end tidligere sammentænker fagene i tværfaglige blokke med emne- og temauger, hvor indholdet kommer til at styre rammerne, og hvor vi medtænker elevernes læringsstile og -kanaler. For at give dette arbejde medvind og de bedste rammer og betingelser, er lærere og pædagoger blevet organiseret i små årgangsteam. Dette også for at sikre medarbejderne det nødvendige professionelle råderum til at planlægge, gennemføre og evaluere den bedst tænkelige undervisning til gavn for skolens børn. I børnemiljøet (0. – 5.klasse) betyder dette, at 3 lærere og 1 pædagog sammen kommer til at løse alle opgaver på årgangen.

20

DET NYE TIMETAL

Eleverne i 0.-3. kl. skal have 30 ugentlige timer. Eleverne i 4.-6. kl. skal have 33 ugentlige timer (heraf 3 timers frivillig lektiehjælp), og eleverne i 7.-9.kl. skal have 35 ugentlige timer (heraf 2 timers frivillig lektiehjælp). AFGANGSPRØVER OG DIMISSION

De mundtlige afgangsprøver afholdes i perioden 2. juni - 20. juni, og i år skal afgangseleverne til mundtlig prøve i dansk, engelsk, fysik/kemi, tysk og historie. Dimissionen i år bliver afholdt onsdag den 25. juni kl. 19.00. NY SKOLEBESTYRELSE VALGT

Den 23. april kl. 19.00 blev der afholdt valgmøde på Agedrup Skole, og ti kandidater valgte at stille op til skolebestyrelsen. Da fristen for opstilling udløb den 5. maj kunne den nye bestyrelse konstituere sig ved et fredsvalg. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af: Vicki Torp (formand), Maiken

Nr. 118 - JUNI 2014

Stamm (1. næstformand), Jacob Friis (2. næstformand), Ulla Larsen, Steffen Lauridsen, Remo Münch, Morten Brogaard, Malou Petersen Porst (1.supp.), Ulrik Kehmann (2.supp.) og Jan Risum Frederiksen (3.supp.). Stort tillykke til alle med valget. Samtidig vil jeg takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for flere års hårdt arbejde. – Af hjertet tak! LOKALE AKTØRER

En lille opfordring til lokalsamfundet: de nye regler åbner nu mulighed for at lokale aktører - såvel private virksomheder som frivillige foreningspersoner kan optages i skolens bestyrelse. Hvis der er interesserede, bedes I rette henvendelse til skolens kontor. NY CHEF I REGION NORD

Odense Kommune har ansat Ina Rise Ahrensberg som ny Børn- og Ungechef i Region Nord. Ina er 40 år gammel og kommer fra en lignende chefstilling i Haderslev Kommune.

AGEDRUP SKOLE ! 50 ÅR TILMELDING NU

Tidligere elever og ansatte indbydes til kæmpejubilæumsfest den 20. 9. 2014. Tilmelding og betaling over skolens hjemmeside via BILLET-NET

PRIS 350,- kr. TILMELDING Tilmelding og betaling foregår over BILLET-NET via skolens hjemmeside: www.Agedrupskole.Odense.dk eller BILLET-NET via jubilæumsfestens facebookside www.facebook.com/agedrupskolefest Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af 350,- kr. Vi sørger for, at årgangene så vidt muligt kommer til at sidde sammen under middagen.


MOTION OG TRIVSEL PÅ SKEMAET Agedrup Skole afholdt i uge 21 tværuge. For de yngste elever og for mellemtrinseleverne var der sport, motion og trivsel på skemaet. Billedet her er fra mellemtrinnets arrangement. Hos disse elever varvar atletik med spring, løb og kast, stratego, O-løb, fodbold, rundbold og forskellige spil blandt aktiviteterne. 4. klasserne var desuden på cykeltur til Boels Bro og Munkebo Bakke.

VICKI VALGT TIL NY FORMAND

Vicki Møberg Torp har arbejdet med kommunikation og ledelse i Odense Kommune

Af Erik Schmidt Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig med Vicki Møberg Torp som formand. Til daglig er hun i gang med en PhD på Roskilde Universitet, som handler om offentlig ledelse og innovation. Emnet ligger hende ikke helt fjernt, da hun tidligere har arbejdet i otte år med HR, kommunikation og ledelse i Odense Kommune. Mest kendt i lokalområdet er hun måske, fordi hun tidligere har været formand for institutionsbestyrelsen i Seden/Agedrup, og hun er også medlem af Agedrup Læsefonds bestyrelse. Vicki, der sammen med sin mand, Simon, har børnene Lilje

(2.a), Ludvig (0.a) og Ella (der starter i forårs SFO til foråret), har ud over forældreråds- og bestyrelsesarbejdet deltaget aktivt i samarbejdet mellem bestyrelser, forvaltning og politikere. -Jeg glæder mig til sammen med den kommende bestyrelse at arbejde med blandt andet implementering af folkeskolereformen og differentiering af undervisningen. -Allerede nu har de 10 forælderepræsentanter i den kommende bestyrelse en ambition om at arbejde målrettet mod, at Agedrup Skole skal blive Danmarks bedste! Og med en ny ambitiøs skoleleder og dygtige lærere og pædagoger er udgangspunktet godt! De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Maiken Stamm (1. næstformand), Jacob Friis (2. næstformand),

21

Vicki Møberg Torp, ny formand for skolebestyrelsen

Ulla Larsen, Steffen Lauridsen, Remo Münch, Morten Brogaard, Malou Peterson Porst (1. supp.), Ulrik Kehmann (2. supp.) og Jan Risum Frederiksen (3. supp.).

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

FAMILIESKOVTUR FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE Agedrup Sogn Beboerforening inviterer igen alle i området, til at komme og deltage i en dejlig og hyggelig familieskovtur i H. C. Andersen Skoven

Lørdag den 9. august 2014 fra kl. 12.30-17.00 Vi havde tænkt os følgende aktiviteter: Ringspil, mikado, boldkast med point, trille bold på bane, spille et nr. på de musikinstrumenter der er i skoven og kongespil.

22

Tag en picnickurv med og nyd den i skovens dybe stille ro. Der vil under arrangementet blive serveret en øl eller vand til de fremmødte. HUSK nu at sætte et stort kryds ✖ i kalenderen Arrangementet er tænk for børnefamilier samt deres bedsteforældre. Fra parkeringspladsen på Svendsagervej vil der være sat flag op, der viser vej ind til stedet, hvor gildet er.

Ringspil, mikado, boldkast med point, trille bold på bane, spille et nr. på de musikinstrumenter der er i skoven og kongespil.

Nr. 118 - JUNI 2014

ASB aktivitetsudvalg Henrik Thygesen Erik Nielsen Finn Berg


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

HULLER I ASFALTEN Olivias cykelhjul lige ved at ekse! Så skete det for mig, at mit cykelhjul var lige ved at ekse. Selvfølgelig var det min egen skyld, da jeg var uopmærksom, men det var altså henne på butikstorvet, jeg var lige ved at komme galt af sted, da der var nogle store huller i asfalten. Jeg vidste det jo godt, og gik også derfor ind til Brugsen for at beklage mig over, at deres parkeringsplads trængte til en ordentlig omgang asfalt. Jamen, de havde bestilt én til at lave

Huller i asfalten repareres på butikstorvet.

Kære Olivia Den historie er meget længere, end du tror. Som jeg tidligere har skrevet her i bladet, så er ansvaret for parkeringspladsen delt ud på de enkelte forretninger, der har ansvaret for den del af pladsen, der ligger ud for deres forretning, og derfor er det naturligvis praktisk, hvis de får det samme firma til at lave det for alle på en gang. Det burde også være sket i år. Men desværre gik der kuk i det, så Pizzaforretningen ikke kom med. Brugsen og bageren samt Pub’en og fodspecialisten havde engageret et firma til at reparere hullerne, men det

det, så de ventede bare på ham, og så var det jo altså heller ikke deres ansvar for det alt sammen. Nå, men jeg måtte så passe bedre på, og det gør jeg så, men hvad med alle de andre kunder. Har beboerforeningen noget med det at gøre i det hele taget, så det måske slet ikke jer, jeg skal skrive til. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

stoppede ved Pizza-Vero. Jeg var tilfældigvis på handel den dag og talte med asfaltfolkene, så derfor ved jeg det. Derfor henvendte jeg mig til ejerne af Pizza-Vero for at gør opmærksom på mangelen, og det beklagede de meget. Men de havde altså haft en aftale med et andet asfaltfirma, som desværre svigtede. De har nu sammen med elektrikeren engageret det samme firma, der lavede de andre huller, og som du kan se, så kommer torvet til at se så pæn og ordentlig ud igen, så du med god samvittighed kan sende selv Vladimir derhen på handel.

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

23


KIRKEBLADET APRIL 2014

NR. 3 66. ÅRG. 

AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk ●

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 2014/15 Foto: Hans Ove Nielsen

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Patriarken Jacob, der sov med hovedet på en sten, havde en underlig drøm om en stige, der gik helt ind i himlen. Det er det, som Lene Bischoff er ved at demonstrere her.

MERE END HUNDREDE TIL GUD OG SPAGHETTI

24 Denne gang med frikadeller

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Godt hundrede sjæle havde fundet vej til børnevenlig ’spaghetti’-gudstjeneste i Agedrup Kirke en torsdag eftermiddag i maj. Vi hørte om patriarken Jacob, der sov med hovedet på en sten og havde en underlig drøm om en stige, der gik helt ind i himlen. Der var også masser af engle i drømmen, så alle børn og voksne lavede fine engle af papir, som vi satte på Jakobs-stigen. Bagefter spiste vi frikadeller i sognegården, hvor vi også lavede ’mu-

setrapper’ ligesom dem, vi hænger på juletræet. De skal nemlig minde os om Jakobsstigen. Der er Gud og spaghetti igen i november.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i det næste skoleår udleveres inden sommerferien til de nuværende 6.-klasser på Agedrup Skole enten af mig eller af klasselærer, da jeg aflægger de kommende konfirmander et besøg i klasserne. Tilmeldingen afleveres/sendes inden sommerferien til kirkekontoret med kopi af dåbs-/navneattest. Har man ikke modtaget en tilmelding, og skulle der i øvrigt være konfirmander i sognet, som ikke går på Agedrup skole, men ønsker at blive meldt til hos os, bedes man kontakte kirkekontoret snarest muligt. Den nye heldagsskole betyder, at vi ikke længere kan bevare konfirmandforberedelsen i morgentimerne. Forberedelsen vil i stedet foregå enkelte tirsdage efter skoletid og ellers ligne tidligere forløb med forberedelse på hele dage efter aftale med skolen og formentlig også inkludere en aften eller to i løbet af forløbet. Efter ferien vil alle tilmeldte - dels via kirkebladet i „Agedrup Rundt“, men også pr. mail - få nærmere besked om opstart og forløb i øvrigt.

KONFIRMATION 2015-16-17

Konfirmation 2016 7A: St. bededag den 22. april 7B: Søndag en. 24. april

Konfirmation 2015 7A: Søndag den 26. april 7B: St. bededag den 1. maj

Konfirmation 2017 7A: St. bededag den 12. maj 7B: Søndag den 14. maj

Nr. 118 - JUNI 2014


PINSE - Nu med brunsviger - og hvorfor så det? - Der er festlig pinsegudstjeneste med solosang søndag den 8. juni kl. 10.00 I pinsen fejres Helligåndens komme og kirkens fødselsdag annie synger solo (Foto: Folkekirken.dk).

Hvorfor vi fejrer jul, ja, det ved ethvert barn: Julen er festen for Jesu, Guds søns fødsel i stalden i Bethlehem. I Påsken fester vi, fordi Jesus opstod fra graven på tredjedagen til liv, lys og glæde og dagene forud med langfredag, hvor Jesus blev pint til døde og aftenen før igen torsdag indstiftede nadveren som tegn på sit nærvær. Men så er vi ikke længere så skråsikre, for hvad er den tredje store højtid: Pinsen, og hvad fejrer vi dér? Hvorfor fester nogle igennem, så pinsesolen danser uanset om solen skinner, og hvad er baggrunden for, at ikke bare pinseliljer, men også dåb og fødselsdagsflag knyttes til pinse? HELLIGÅNDENS KOMME

Pinse betyder ‘halvtreds’ og er det antal dage, der går efter påske indtil pinse. Disciplene har lige siden Jesus døde, siddet indendørs og været triste. Godt nok var graven tom og en engel havde sagt til kvinderne, at Jesus var opstået, og godt nok har den opstandne vist sig for nogle af dem, Ja Thomas havde sågar haft fingeren i Jesu sårmærker, fordi han tvivlede, men alligevel føler alle disciplene sig tomme og forladte. Som om de ikke rigtigt kan tro det, der er sket, ja ’mærke’ det! Men så pinsedag kommer Hellig-

ånden over disciplene, sætter sig på dem som ‘tunger af ild’, og pludselig forstår de alt: at Jesus lever, og vi skal leve. De får samtidig mod og evne til at formidle det videre til andre. Disciplene mærker nu, at det er sandt, at Jesus er iblandt os som nye kræfter og uanede muligheder for liv og vækst. De bliver så glade, at de hopper og danser, og folk tror, de er fulde af sød vin, som der står i Apostlenes gerninger. DEN KRISTNE KIRKES FØDSELSDAG

Disciplen Peter holder verdens første kristne prædiken, og den er en succes. Så meget, at hen ved 3.000 lader sig døbe den dag. Sådan! Pinsedagen bliver således startskuddet til den kristne kirke. Man kalder derfor også Pinsen for kirkens fødselsdag, og da en fødselsdag på Fyn svært kan fejres uden en brunsviger, bydes der da også på en sådan sammen med kaffen efter gudstjenesten!. Helligåndens komme betyFoto: Hans Ove Nielsen

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

der Guds stadige nærvær i verden. Gud er herefter tæt på os som tåren på vores kind, luften vi indånder, ja i hvert hjerteslag. Pinsen er festen for kontakt, forståelse, inspiration, livsglæde og kærlighed Gud og os mennesker imellem. Herefter kommer trinitatistiden, som varer det næste halve år i kirken – lige indtil 1. søndag i advent omkring den 1. december. Trinitatistiden er kirkens tid. Vores tid. Frihedens og selvstændighedens tid. Trinitatis betyder tre-enighed, og som den lille negleklipper „3-i-én“ ikke er hel og kan fungere, som den er bestemt til, hvis den mangler en del. På samme måde hører Far, Søn og Helligånd uadskilleligt sammen, med hver sin side af én og samme Gud. Gud er Gud far = Skaber, Guds søn Jesus = Frelser, og Gud Helligånd = Guds nærvær, livsgiver og livsfornyer. Der er festlig pinsegudstjeneste søndag den 8. juni kl. 10.00, hvor kirkesanger Annie Leth bidrager med solosang. 2. pinsedag henviser vi til udendørsgudstjeneste kl. 10.30 bag ved Domkirken i Eventyrhaven, hvor Folkekirken i Odense fejrer fælles 2. pinsedagsgudstjeneste. Biskoppen prædiker og et stort brassband spiller til salmerne. Også herefter bydes på en forfriskning. Se eventuelt mere i dagspressen Glædelig pinse!

25

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


DET ER EN GAVE

LENES PRÆDIKEN Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Kære årgang 0 – for det er I jo!

26

Konfirmation. Ja, det betyder som sagt bekræftelse, og i dag bekræftes og bekræfter I selv jeres dåb pagt, Og I er klar! I har fulgt forberedelse og gået i kirke - og været gode til at tage jeres forældre eller bedsteforældre med. Egentlig kræver det jo ikke noget at være kristen - det er en gave. Dét er jo også derfor, man allerede i det 3. århundrede indførte barnedåben. For selvom det lille barn giver mere, end vi næsten kan rumme med sit blotte nærvær - bare spørg jeres forældre eller bedsteforældre - så kan det ikke andet end at tage imod. Men man skal jo kende historierne om Jesus for at kende Gud for at vide, hvad det vil sige at være døbt og høre Ham til, så man kan leve det gode liv efter Hans vilje. Og derfor har vi konfirmationerne også her i vores kirke i dag.

Så er jeres store dag endelig oprundet! Solen skinner, alt er lysegrønt alle sejl har været sat til den sidste tid, og jeres forældre, bedsteforældre – ja alle har gjort, hvad vi kunne, for at gøre alt fint. Jeres første store festdag var også ved årtusindskiftet, da I blev døbt, og konfirmationen her i 2014 er jeres 2. rigtige festdag, hvor I bekræftes i og selv bekræfter jeres dåb. Og nu er det nu! Og nyd det nu. For dagen er jeres, en dejlig dag, hvor vi vil fejre jer med fest, taler, sange og masser af „de skal leve og højt hurra!“ I dag siger vi tak for, at vi har jer ja, vi takker Gud for, vi har hinanden. I dag skal I konfirmander have lov til at være i centrum, og vi vil fortælle jer, hvor meget vi holder af jer, ja, elsker jer. At (...) vi er stolte af jer, og at vi mere end noget andet ønsker, at livet må lykkes for HVORFOR SLIDE PÅ BÆNKENE? Det hele ligger som et dejligt tagjer. Og ligesom selv det flotteste fest- selv-bord foran jeres næser, og det hele fyrværkeri i Tivoli også slutter, så er det kalder på jer, så det er bare at gå i gang, alligevel en dag, vi alle kan leve længe for det er Guds vilje, at livet vil og skal på. Sådan en festdag holder nemlig fast leves af alle kræfter hver eneste dag! Og i noget, som vi let kan glemme i den I har jo også opfyldt jeres del af aftalen: Vi har været på pilgrimsvandring i travle hverdag: hvor fantastisk det er, at vi har hinanden - og hvor vigtigt det flot solskin med Karen Marianne, hvor er, at vi har et sted, vi er hjemme, og vi gik trosbekendelse og lærte at ’bede hvor vi er accepteret med hele pakken med fødderne’. Vi skabte os selv i ler, lavede kors af pinde, vi fandt og holdt så at sige, som dem vi nu er.. I gamle dage var dét at blive kon- nadver i skoven. Vi sendte balloner op i firmeret at træde ind i de voksnes ræk- himlen med jeres ønsker og bønner i, ker. Måske tændte man sin første cigar og siden fortærede I 325 pizzasnegle! Vi har også været i Hans Tausens med lighteren, man fik i konfirmationsgave, for Nu var man blevet voksen. Kirke og set Indiske Askepot i en foreSådan er det ikke længere. Heldigvis for stilling om døden med konfirmanderne det betød jo, at døren for mange smæk- derfra, og vi har mødt det amerikanske kede i allerede dagen efter, fordi man rockband After Edmund, der også fortalte, hvordan det for dem er at være skulle ud at tjene. kristne. Selvom I forVi har haft beældre og børn natur- “Og sikke en gave at være søg af Sultligt gør jer mere og karavanen, og vi har mere fri af hinanden, sammen med jer!“ spillet stikbold, og dørene måske også smækkes lidt oftere derhjemme, så hvor man kunne blive levende igen ved at sige trosbekendelsen! er I hjemme nogle år endnu. Så har I selv valgt salmerne til i dag - Og sikke en gave at være samog flere gange formuleret stærke, varme men med jer! Nr. 118 - JUNI 2014

KONFIRMA

Uddrag af sognepræst Lene Bisch

Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen forestår ko hende. Men det gode samarbejde med kordegn

bønner, hvor især ønsket om trivsel og omsorg for jeres kære går som en rød tråd igennem. Og det hele har I gjort på jeres måde. For det er underligt, man skulle tro, at konfirmander var mere eller mindre ens: I har samme alder og i år altså årgang nul, og mange af jer deler de samme drømme og interesser. Alligevel er hver årgang forundeligt helt sin egen. I er gået bemærkelsesværdigt positivt ind i det hele og har været ødsle med krammere til både Annie, Kristin og mig. Vi har snakket sammen på FaceBook, og I har i øvrigt været gode til at snakke og kommentere også uden at være spurgt! I har været i kirke som aftalt, så I ved godt, hvad der sker herhenne. Og hvorfor så slide mere på


ATION 2014 I AGEDRUP KIRKE

hoff-Mikkelsens livsbekræftende prædiken for årgang-0-konfirmanderne i Agedrup

ude i universet. Astrofysikeren JensMartin Knudsen, hed han, sagde: „(Jamen -) Gud skal ikke findes ude i universet. Jeg er i hvert fald sikker på, at vi ikke kommer til at møde ham på vej ud af et rumskib. Måske skal Gud ses gennem tårer .... gennem sorg og lidelse… gennem glædestårer“. SOM TÅREN PÅ VORES KIND

onfirmationen med stor glæde og stort menneskeligt overskud. Måske er det fordi, Jesus elsker Annie Leth (t.v.) og også organist Kristin Lomholt tilskriver hun selv stor betydning.

bænkene? Ja, som vi også har snakket om: Hvad skal man egentlig med alt det her med kirke og kristendom? Hvis Gud findes, hvor er Han så, hvordan ser han ud, kan han se og høre mig, og hvis... - hvad kan jeg så sige til Ham? GAGARIN SÅ HAM IKKE!

Den første mand i rummet engang i 60’erne var russeren Juri Gagarin. Rusland var da del af det kommunistiske Sovjet, og dér havde man afskaffet Gud. Da astronauten landede igen, var man spændte på, hvad han havde set, men han sagde: Bare rolig - der er ingen Gud. Jeg har været rundt i hele rummet, og jeg har ikke set Ham!“ Det fik en dansk hjernekirurg til at

svare, at det var da et sjovt Gudsbevis: „Jeg har opereret i hundredevis af hjerner“, sagde han, „og jeg har da heller aldrig set en tanke“. Og sådan er det: Man kan heller ikke se på hjertet, om man er fuld af sorg, eller om man er smaskforelsket. Nej, man behøver ikke at kunne se ting, for at de findes. Og selvom vi beder til vor far i Himmelen, så mærker vi - ofte, når vi mindst venter det - at Gud er både større og tættere end en mand med hvidt skæg på en sky, og at Himmelen er noget andet og mere end en adresse i universet. Men hvor finder vi så Gud - hvor er Han? For 10 år siden landede man på Mars, og der var heller ikke skyggen af Gud. En dansk forsker blev da spurgt , om Han mon ville være at finde længere

Hvem og hvor Gud er, har vi snakket meget om i det forgangne år, og at Gud er os nær som tåren på vores kind, er I ligeså fortrolige med som både trosbekendelse og fadervor. For sandt nok er Gud uendelig og mægtig. Godt nok er Gud altings skaber og opretholder. Men Gud er os også nær som et barn i en favn, som en arm om skulderen både i gode og svære dage - ja, som tåren på vores kind. Er der tårer i dag - ja, så skyldes det først og fremmest glæde og stolthed over jer, som om få minutter er ægte konfirmander: Så smukke, lyse og fine som nyudsprungne bøgegrene – ja som nogensinde før. Og Gud er her og med jer i det. For Gud er ikke på en sky i universet. Gud er ikke i det fjerne. Gud er hos os - nær som forårsvinden, der kærtegner vores nakke, og det er Ham, der får håbet til at leve i os og springe ud. Og hvad behøver vi så vide mere? når Gud er med os i det inderste af vore hjerter - og med os ude i den store vidunderlige verden, som bare venter på jer. Som én af jer sagde det så fint og præcist i en bøn: Tak Gud, fordi du altid er her for alle - om de tror på dig eller ej. For Gud holder, hvad han engang har lovet, nemlig: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! Guds velsignelse til jer alle! AMEN!

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014

27


NB

Kollekten

NOTABENE

Søndag, den 8. juni, kl. 10.00 i Agedrup Kirke Pinsegudstjeneste med solosang, kirkekaffe og brunsviger Torsdag den 12. juni, kl. 18.30-21.30 i Agedrup Sognegård Fællesspisning - SVÆV spiller dansk folkemusik, som vi både lytter og danser til… Tirsdag, den 17. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Tirsdag, den 19. august, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 4. sept., kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Leif Laursen vil fortælle om svampe… Tirsdag, den 9. sept., kl. 19.30-21.00 i Agedrup Sognegård Valgforsamling – valg til menighedsrådet 2015 – 2016 Tirsdag, den 16. sept., kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdag-sild og Gamle Ole – sild, snaps og et par hyggelige timer… Tirsdag, den 16. sept., kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

28

Torsdag, den 25. september, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke Af hjertens lyst – syng sammen Torsdag, den 2. oktober, kl. 10.00-12.00 i Agedrup Sognegård Torsdags-café – Svend Grønnemose og hans spillemænd… Torsdag, den 2. okt., kl. 19.30 i Agedrup Kirke og Sognegård „Salmer på caribisk og rom til kaffen“ Tirsdag, den 21. okt., kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård Tirsdag-sild og Gamle Ole – sild, snaps og et par hyggelige timer…

Nr. 118 - JUNI 2014

BØRN OG SORG FYN Kan nu støttes hele året i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er fortsat muligt at støtte foreningen: „Børn og Sorg på Fyn“ – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i forbindelse med dødsfald. Initiativet er nu en forening, som enkeltpersoner eller grupper/ foreninger kan blive medlem af. Foreningen tilbyder mulighed for samtalegrupper til børn og unge fra hele Fyn. En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet. Se desuden hjemmesiden evt. for medlemsskab: www.børnogsorgfyn.dk eller www.børnogsorg.dk. Her kan også ses et indslag TV FYN bragte den 5. februar 2012 om Børn og Sorg Fyn.


FLERE I KIRKE Det var overskriften på en visionsdag for personale og menighedsråd

Lokalområdet er præget af, at folk kører uden for området for at arbejde, og de kan vælge mellem kulturelle tilbud i Odense-området. Udfordringer for os som ansatte og menighedsrådsmedlemmer. Vi har en lille kirke i et lille sogn med få ansatte, og et menighedsråd som lægger mange frivillige timer i arbejdet. Desuden har vi en lille håndfuld frivillige, som hjælper os. Hvordan får vi mest ud af det? ●

Flere i kirke, hvad skal vi fortsætte med, hvad skal udgå og hvilke nye tiltag? Foruden højmessen og andre former for gudstjeneste var der forslag om bl.a. gudstjenester med deltagelse af konfirmander, med meditationsforløb og fyraftensgudstjeneste med musikalsk indslag eller med musik og fortælling. ●

En konsulent førte personale og menighedsråd gennem visionsdagen.

Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet En konsulent førte os gennem dagen, og nogle af overskrifterne og deltagernes konklusion var: ● Hvad er det for en virkelighed, vi skal være kirke i? Kirken er menighedens, men menighedsrådet har ansvar for, at midlerne anvendes bedst muligt. Der er en tendens til, at mange kun

bruger kirken til de store begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og bisættelser/begravelser samt ved højtider. Udfordringer for børn og unge og for lokalområdet. For børnene er der mange valgmuligheder, og de skal navigere i en hverdag med mange skift og har meget at skulle forholde sig til. De er meget optaget af de sociale medier. ●

INDBRUD I KAPEL OG KIRKE Lampe fjernet og kirkebøsse brudt op

Lampen fra kapellets facade er fjernet.

Hvordan får vi øget sammenhæng mellem Sognegården og kirken? I Sognegården er der bl.a. aftenforedrag, „Torsdagscafé“ og „Tirsdagssilden“, hvor der kommer forholdsvis mange mennesker. På denne visionsdag blev det drøftet, hvordan vi kan gøre „dørtrinnet“ mellem Sognegården og kirken mindre. ●

Konkret blev der udarbejdet handlingsplan, som ansatte og menighedsråd kan arbejde med. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet

29

For tiden hersker der tilsyneladende en mindre indbrudsbølge i området. Flere gange har der været uvedkommende besøgende på kirkegårdstoilettet ved kapellet, ligesom lampen fra facaden er fjernet. Kirkebøssen i kirken er opbrudt, og der venter derfor en større opgave for menighedsrådet at få kirkebøssen tilbage til normal tilstand. Alle forhold er meldt til politiet.

Kirkebøssen skal repareres. Den kan ikke lige erstattes.

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen marts/ april 2014

Af organist Kristin Lomholt

Døbte 06. 04. 2014 06. 04. 2014 20. 04. 2014

Johanne Koue Rasmussen Jeppesen Demantsvej 37B, Odense S Daniel Calasahan Arvad Vejrhanen 19, Odense NØ William Haagen Haubro Søvangsvej 17, Kerteminde

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 10. 03. 2014 03. 04. 2014 05. 04. 2014 07. 04. 2014 23. 04. 2014

Finn Laursen Kirsten Ulla Knudsen Mona Henriksen Karlo Bruno Klausen Birthe Conny Kieler

Blommehaven 7, Bullerup Daltoften 60, Agedrup Vægtens Kvarter 85, Odense SØ Rytterkasernen 7A , 2, 6, Odense C Skovhaven 21, Bullerup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk

30

ORGANISTENS KLUMME

Kontortid: Tir. kl. 13.00-15.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-13.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 6019 2141

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 2498 7944 - tdyrvig@hotmail.com Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 118 - JUNI 2014

KORSÆSON 2013-14

Vi har haft en dejlig korsæson. Vi har været 30 drenge og piger fordelt på korskole og kor og børnene har lært en masse. Stille og roligt har børnene udviklet sig til mere og mere kompetente sangere. Vi har sunget til høstgudstjeneste, advent, jul og påske og det har været rigtig dejligt. Ind i mellem har der også været korsangere der har sunget solo og på meget modig vis glædet alle i kirkerummet med deres fine sang. Det har de kunnet fordi vi i koret altid støtter hinanden. Vi har et dejligt fællesskab hvor alle gør deres bedste. Flere af korsangerne stiller sig gerne op og synger helt alene som en kontrast til den fælles korsang. Vi er sikkerhedsnet for hinanden, og vi må godt lave fejl. Sådan skal det være, når vi arbejder med sang, det er et seriøst stykke arbejde, der tager mange år, og man skal støttes i hvert eneste lille skridt. Her i foråret har jeg som noget nyt inviteret de kommende 2. klasser til at være med i korskolen allerede fra 1. marts. Det har været rigtigt dejligt at møde så mange nye sanginte-resserede drenge og piger fra 1. klasserne. 15 nye børn er kommet ind og de sang allerede med i kirken til palmesøndag. Det var meget flot. Det var en dejlig dag som vi allesammen var meget glade for. Børnene i 1. klasse er blevet taget godt imod af korbørnene fra de andre klasser og stemningen er fin. De små lærer af de store hvordan man skal opføre sig i kirken og hvilken rolle vi har der. Endnu engang var det en smuk påske i kirken. Påsken er i kirken en smuk og stemningsfuld oplevelse, men også meget dramatisk. Endnu engang blev nogle af børnene ramt af


den sørgelige stemning som en del af musikken bærer præg af og vi måtte endnu engang snakke om det der sker i påsken og om at vi skal huske at det hele ender godt. Det dramatiske og sørgelige forløb op til påskesøndag ender med opstandelse og stor glæde. Kirken er påskesøndag fyldt med smukke påskeliljer som minder os om påskens budskab og om lyset og friheden som kommer os i møde. Koret holder lige nu sommerpause. Torsdag d. 4. september har vi sangprøver og orientering for børn som er interesserede i at starte til kor. De som før har været med i kor og korskole starter torsdag d. 11. september. Tiderne bliver som de var i den forløbne sæson: korskole torsdage 14.30-15.00 og kor 15.15-16.30. Søndag d. 21. september kl 11.00, synger både kor og korskole til vores udendørs høstgudstjeneste. KONCERT OG DANS MED SVÆV

Torsdag, den 12. juni kl. 18.30 Agedrup Kirkes menighedsråd og personale byder alle velkommen til en spændende og hyggelig aften med folkemusik. Pris for hele aftenen inkl. spisning: 50 kr. Øl og vand kan købes til 10,- kr. Vi skal have Karin og Hennys vidunderlige frikadeller og sommerfriske kartoffelsalat. Ca. kl. 19.30 starter en lille koncert, og fra kl. 20.30 danser vi gamle danske folkedanse under instruktion af Ove Andersen. Vi regner med at være færdige med at danse, når vi er blevet trætte i fødderne, måske er vi blevet det omkring kl. 21.30?

Agedrup Kirkes menighedsråd og personale byder alle velkommen til en spændende og hyggelig aften med folkemusikgruppen Svæv torsdag den 12. juni kl. 18.30.

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE Kryds i kalenderen vedrørende Agedrup Kirkes korskole og børnekor. Se i vores korkalender for mødetidspunkter til korprøver og tjenester. Torsdag, den 4. september kl. 14.30. Efter sommerpause starter kor op igen torsdag, den 4. september kl. 14.30. Denne dag er der orientering og sangprøver for alle nye korsangere. Alle børn, som er interesserede i blive korsangere, møder denne dag kl. 14.3016.00. Så kommer man en ad gangen

ind og synger lidt sammen med mig, og vi snakker om, hvad det er at gå til kor. Man må være indstillet på lidt ventetid, til det bliver ens tur. Forældre/søskende/ venner og veninder er meget velkomne til at være med. Torsdag, den 11. september Denne dag starter kor og korskole, og tiderne vil være: Korskole kl. 14.30-15.00 Korprøve kl. 15.15-16.30 Søndag, den 21. september kl. 11.00 Både kor og korskole synger til vores udendørs høstgudstjeneste.

31

DE GODE DANSKE FOLKEDANSE

SVÆV har i både større byer og i de yderste afkroge af Danmark haft stor succes med dette koncert+dans-arrangement, og i Agedrup vil vi denne aften helt sikkert også være glade for både at lytte og få genopfrisket/lært de gode danske folkedanse. Arrangementet er for alle, såvel børn, voksne som ældre. Folkedans er kendt for at give godt humør, så selv den tværeste teenager bliver glad og positiv.

Missionen blandt hjemløse

AGEDRUP RUNDT 118 - JUNI 2014


GUDSTJENESTER PINSE *Pinsedag, den 8. juni *2. pinsedag, den 9. juni

Kl. 10.00 Ingen

TRINITATISTIDEN Trinitatis søndag, den 15. juni 1. søndag efter trinitatis, den 22. juni *2. søndag, den 29. juni 3. søndag, den 6. juli *4. søndag, den 13. juli 5. søndag, den 20. juli *6. søndag, den 27. juli 7. søndag, den 3.august 8. søndag, den 10. august 9. søndag, den 17. august 10. søndag, den 24. august

Kl. 19.00 Kl. 10.00 Sommerlukket Kl. 9.00 Sommerlukket Kl. 9.00 Sommerlukket Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl. 19.00 Kl. 9.00

Kirkekaffe med brunsviger Kirkebil til fælles gudstjeneste i Eventyrhaven

Kirkebil til kirker i nærheden N.H. Ellekilde Kirkebil til kirker i nærheden H.A. Bisgaard Kirkebil til kirker i nærheden

N.H. Ellekilde

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 9. september 2014

32 Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet Agedrup menighedsråd er med i et forsøg, hvor der er valg hvert andet år. Vi tror, at det vil gøre det nemmere at tiltrække interesserede, da man ikke skal binde sig for 4 år, som er den normale periode. Der ligger mange spændende opgaver og venter på det nye menighedsråd, fx skal der tages mange beslutninger, i forhold til at vi får nyt orgel i 2016, og der er fra provstiet lagt op til et øget samarbejde i distrikt 1, som omfatter Åsum, Seden og Agedrup. Der er jo også den kirkelige udvikling. I disse tider er der meget fo-

kus på, hvor mange mennesker, der kommer i kirken. Hvad vil vi med vores kirke, hvad skal den bruges til? Sæt allerede X i kalenderen tirsdag den 9. september, hvor der afholdes valg i Sognegården.

GUDSTJENESTEFRIE SØNDAGE I SKOLEFERIEN Tre lukkeweekender i sommerferien, da der kun er meget få kirkegængere Af Lene Marqvardsen, kontaktperson i Agedrup Menighedsråd I Agedrup Kirke har vi talt kirkegængere i mange år og har således været på forkant med de nye direktiver fra

Nr. 118 - JUNI 2014

biskop Tine Lindhardt om at registrere antallet af kirkegængere. Ud fra vores statistikker fra de øvrige somre kan vi se, at antallet af kirkegængere i sommermånederne juni, juli og august er meget sparsomt. I gennemsnit ikke engang 3 på en almindelig søndag, og nogle få gange har vi haft messefald. Det er der ikke meget fællesskab i. Vi har derfor i menighedsrådet besluttet os for at holde tre lukkeweekender, nemlig den 29. juni, den 13. juli og den 27. juli. I stedet vil der tilsvarende komme et par hverdagsgudstjenester i løbet af resten af året, og skulle man ønske at komme til gudstjeneste de pågældende lukkedage, er det muligt at bestille kirkebilen til andre kirker i nærheden.

AR118  

Agedrup Rundt nr. 118

AR118  

Agedrup Rundt nr. 118