Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

117

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

APRIL 2014 NR. 117 19. ÅRGANG 

AGEDRUPS NYE SKOLELEDER INDSAT 3. marts 2014 begyndte 34-årige Mohammed Bibi som skoleleder på Agedrup Skole, efter at Birgitte Andersen valgte at gå på pension 1. december 2013. I mellemtiden var Ole Klitgaard konstitueret som leder. Her sidder Mohammed Bibi ydmygt i baggrunden og nyder velkomsten fra eleverne fra 4.-6. klasse. Kristian og Dina fra 4. a har forberedt en lille tale, og klassen nogle sange. Tidligere var den nye skoleleder blevet modtaget af de yngste elever, der havde indbudt ham til at deltage i morgensang. De store elever havde også en sang og havde desuden forberedt nogle spørgsmål. Kl. 14.00 var der officiel indsættelsesreception i hallens cafeteria med taler af bl.a. skolechef Poul Anthoniussen. Nu starter hverdagen.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Påsken 2014, Gud og spaghetti, Nyt orgel i 2016, sogneindsamling-en, årets konfirmander, folkemusik-gruppen Svæv og NotaBene.

S. 24-32

Affaldsindsamlingen s. 8

3 Bronze til Agedrup Skole s.s.12 AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


AR

Skyttekredsen starter

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

 Bullerup Skyttekreds starter på 25 – 50 og 200 meter banerne ● Mandag den 14. april kl. 10.00 til 12.00 ● Mandag den 14. april kl. 18.00 til ca. kl. 20.00 ● Onsdag den 16. april kl. 18.00 til ca. kl. 20.00 Husk det er mandag aften, der er hjælpere til Børn og Junior. Mvh. Bullerup Skyttekreds/ Egon

RED. ADRESSE

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening,

erik@fjordager.com

 Tirsdag den 22. april kl. 19.30 i Skyttehuset. Lokalhistorisk Forening i Agedrup afholder sin årlige generalforsamling i Skyttehuset. Foreningen giver kaffe og brød til de fremmødte denne aften. Generalforsamlingen behandler beretning, regnskab og valg. Eventuelle ting, der ønskes drøftet, skal være formanden, Ib Holdt, Hjortebjergvej 13, tlf. 66 12 25 72 i hænde senest tre dage før generalforsamlingen. /Bestyrelsen

Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Hans J. Zinther, hj@zinther.dk 4042 5213

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Hans J. Zinther Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 4042 5213 6610 7597

SKOLEN

!!!! OPRÅB !!!!

Fjordager Tekst & Reklame One2one

Heksefonden mangler frivillige til afholdelsen af Skt. Hans aften. Det drejer sig om 6 – 7 frivillige, som vil afsætte en del af aftenen som medhjælp. Det drejer sig bl.a. om hjælp i Tombola, kaffetelt og øltelt. Skal vi ha’ afviklet en god Skt. Hans aften som vi plejer, er det bydende nødvendigt med hjælp fra beboerne. Henvendelse til: Hans Jørgen Zinther, formand 40 42 52 13/ hj@zinther.dk

OMDELING

Kontingent til ASB

Thomas Olsen, 6010 1499

 I løbet af april måned vil beboerforeningen komme rundt med nye introduktionsfolder og de nye indbetalingskort for kontingentet, gældende indtil næste generalforsamling i 2015. Det er let at overføre pengene til foreningens konto via netbank, men den 3. maj og den 10. maj vil to fra bestyrelsen være klar til at tage i mod kontingentet i Superbrugsens foyer.

Jan Frederiksen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Hans J. Zinther, leder 4042 5213 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 2028 3847

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Hans J. Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. juni 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. maj 2014.

6610 7575

Nr. 117 - APRIL 2014

Fjordagerscenens nye stykke

Annonce i AR-bladet? Af Ole H. Christiansen Gennem de næsten 20 år, som Agedrup Rundt har eksisteret, er annoncepriserne kun steget med tilsammen 5% . Det koster 240 kr. for en lille standardannonce og 375 kr. for en stor standardannonce, mens øvrige annoncer i individuelle størrelser betales efter den plads, annoncen tager i bladet. Ønsker man at annoncere i vort blad, henvender man sig bare til enten Ole H. Christiansen eller til redaktøren, Erik Schmidt. Vor forretningsfører Jette Rasmussen klarer den økonomiske del af opgaven og udsender fakturaer 2 gange om året, således at man betaler for tre annoncer ad gangen.


LEDTE EFTER OLDTIDSSMYKKER OG FANDT KARINS VIELSESRING

Amatørarkæologen Brian Bechmann, der har været med til at finde op mod 3.000 arkæologiske effekter i jorden mellem Agedrup og Munkebo, fandt Karin Bauns vielsesring, der blev væk, da familiens hus brændte for 22 år siden Af Erik Schmidt Brian Bechmann var godt klar over, at det ikke var et oldtidsfund, han sad med i hænderne. På én af sine mange ture ud i landskabet omkring Vester Kærby med sin tro følgesvend, metaldetektoren, var han stødt på noget interessant i jorden, og nu sad han altså med en sølvring, der var af forholdsvis ny dato. Ringen var både en forlovelses- og en vielsesring, og der stod „Peter“ på den indvendige side sammen med nogle datoer og bryllupsåret 1987. Han fik fat på lodsejer Ove Jørgensen, der mente, at ringen måtte tilhøre naboen Karin Baun, hvis mand hedder Peter. -Hun blev så rørt, at hun næsten ikke kunne sige noget, da jeg kom med ringen, siger Ove Jørgensen. Selv siger Karin Baun, at hun blev helt vildt glad og nok begyndte at „småpibe“. -Det havde pint mig i mange år, og jeg havde nok opgivet at finde den, så jeg blev helt fantastisk glad, da Ove kom med den. Det var utroligt! RINGEN FORSVANDT VED BRAND

Karin tabte ringen i 1991, da familiens hus brændte. Det var den 13. september, husker hun. -Jeg var gravid i fjerde måned med vores dreng Hans Christian, og jeg var lige kommet hjem fra arbejde i Nyborg kl. 22.30 om aftenen. -Jeg kunne se, der var noget galt, for jeg kunne se de blå blink og Peter sad oppe på husets rygning. Huset, der oprindelig var lærerboligen til Vester Kærby gamle skole,

Brian Bechmann er en ivrig amatørarkæolog. (Arkivfoto).

brændte, og familien sov den nat hos naboen. Karin tror, hun har mistet ringen, da hun gik og rodede med nogle kasser. Hun havde sat den nedenunder en anden ring. -Den må være gledet ud under den anden ring, som sad på samme finger. Brian Bechmann fandt ringen et stykke væk fra huset. Jorden har været vendt med plov mange gange siden branden. Nu sidder ringen igen på Karins finger. -Den er blevet rigtig pæn! Peter har poleret den op!

3

Vester Kærby Skole Skolen stod færdig i 1815. Det var et år efter, at den fællesskole blev indført ved lov. Der var dengang 82 børn i skolen. Vester Kærby var på det tidspunkt det største landsbysamfund mellem Odense og Kerteminde.

Nu sidder ringen igen på Karins finger. Den forsvandt under en brand i 1991. Huset, de boede i, var den gamle skole.

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


4

ROLLEMODELLEN

Agedrup Skoles nye leder, Mohammed Bibi, er godt klar over, at mange har forventninger til ham som rollemodel. Men han må først og fremmest være tro mod sig selv og sin opgave. Han kan godt lide forpligtetheden over for det lille og nære fællesskab. Og den demokratiske styring af skolen er nærmest hellig for ham. Nr. 117 - APRIL 2014


Af Erik Schmidt Da Mohammed Bibi blev færdig som student fra Mulernes Legatskole var han allerede langt i planlægningen af sit nye liv. Han ville åbne sit eget fitnesscenter. -Jeg læste om anatomi og lagde træningsplaner. Jeg var ude for at se på motionscentre, og jeg tjekkede banklån. Men så skete der noget. Han fik et årsvikariat på Humlehaveskolen, og det blev han meget optaget af. -Jeg elskede at være sammen med børn. Man får hele tiden tilbagemeldinger, og jeg følte mig som en betydningsfuld voksen. Så droppede Mohammed fitnessplanen og søgte i slutningen af 1990’erne ind på Odense Seminarium. I fritiden begyndte han at løbetræne i Fjordager Idrætsforenings motionsafdeling. På seminariet læste han fire linjefag: matematik, dansk, historie og idræt. Historie interesserede ham meget. Det gik som smurt, og i 2003 fik han arbejde på H.C. Andersen Skolen. SKULLE HAVE VÆRET TIL USA

Man kan godt blive lidt stakåndet af at høre på den nu 34-årige skoleleder, når han fortæller om sit liv. Han var 8 år, da han i foråret 1988 kom til Danmark sammen med sin familie fra Tripoli i Libanon. Faren var palæstinensisk økonom. Moren libanesisk indskolingslærer. Der var borgerkrig i landet, og forældrene ønskede ikke, at deres drenge skulle blive en del af gadekampene, så de forsøgte at komme til USA. Mohammed var med sine 8 år næstældst. Hans brødre var Omar, 12, Youssef, 5 og Ibrahim, 1. Men det var en tilfældighed, at de slog sig ned i Danmark. -Vi mellemlandede faktisk bare i Kastrup Lufthavn, men der mødte min far én, han kendte, som overbeviste ham om, at han skulle blive i Danmark. -Så søgte vi om asyl i Danmark og blev af lufthavnspolitiet kørt til Sandholmlejren, hvor vi var i 6-7 uger, indtil vi fik opholdstilladelse. Derefter tog familien med tog til Odense og fik lejlighed i Birkeparken. Få dage efter begyndte Mohammed og Omar på Abildgårdsskolen, hvor han

efter kort tid i modtagelsesklasse kom ind i en klasse og fik gode venner. -Det var en tryg, spændende og mere mangfoldig klasse end tilfældet er for tiden. Der var et etnisk dansk flertal, men det var okay at tilhøre en minoritet. -Jeg var med i mange forskellige fællesskaber og spillede blandt andet fodbold i B1909. Det var en lærerig tid. VILLE EFTERLADE ET GODT INDTRYK

Mohammed Bibis forældre pressede på for, at han efter folkeskolen gik på Mulerne. Han var jo bogligt stærk. -Jeg var ikke noget teknisk geni, men jeg var klar. Det blev en spændende tid. Min horisont udvidede sig med stor fart og med stor spændvidde. -Der var elever fra hele Fyn, og nogle var punkere, nogle spillede musik, nogle var meget autoritetstro. Mohammed befandt sig mentalt i en tumbler. Han ville gerne tilhøre et fællesskab, men oplevede, at der var meget, som blev organiseret med alkohol som centrum. Han havde været flittig i folkeskolen og dyrkede også fitness, motion og fodbold. På gymnasiet spillede han lidt bas i et band på skolen og husker, at han var mest optaget af, hvordan han blev set på. -Jeg ville gerne efterlade et godt indtryk. Først i 3.G begyndte han igen at være mere målrettet og flittig, og da var det, at ideen om et fitnesscenter opstod. Men det blev jo forpurret af vikariatet, og så var vejen banet for lærerjobbet. VI HAR BRUG FOR DIG!

På H.C. Andersen Skolen blev Mohammed Bibi kastet ud på det dybe vand, da han overtog en 7. klasse, som på det tidspunkt var skolens ældste elever. -Det var ret vildt og fantastisk spændende. Der var masser af sårbare børn, og der var ikke noget stærk kultur, fordi skolen var så ny, så aftaler skulle opbygges, og vi skulle finde ud af, hvordan man skal opføre sig som elev. Mohammed Bibi førte klassen op til afgangsprøven efter 9. klasse. Han følte selv, han voksede under den manglende „plejer“-kultur og var optaget af spørgsmål om dannelse/uddannelse, ydre styring/indre styring, at blive til noget eller nogen. Og han var

begyndt at interessere sig for ledelse. 1. januar 2008 blev han afdelingsleder på skolen, men i sommeren 2011 blev han opsøgt af en gruppe fra Roserskolen, der ville lave en multikulturel skole. -Jeg havde svært ved at sige nej. „Vi har brug for dig,“ sagde de, og jeg kunne få alle beføjelser til at lave „verdens bedste skole“. -Desuden var 2010-11 et forfærdeligt skoleår for mig. Det var som en tsunami med massefyringer og lukning af skoler. Jeg fik et mindre chok og følte mig mange tæsk ældre. Mohammed Bibi sagde ja til Roserskolen og tog orlov fra H.C. Andersen Skolen 1. juli 2011. Men det skulle han komme til at fortryde. -Det var ikke min sag, og jeg følte jeg hele tiden skulle være „den gode muslim“. Jeg er rollemodel hele tiden, men dette var ekstremt. -Der var store forventninger om, at jeg skulle være talerør for andre. Minoriteternes repræsentant. Også selv om jeg ikke ar enig. -Jeg kan godt gå på kompromis, men der er en grænse. Jeg må også være tro mod mig selv. Efter mindre end et år på skolen vendte Mohammed Bibi 1. maj 2012 tilbage til den kommunale skole. Til den demokratisk styrede folkeskole. JEG KAN GØRE MEGET!

-Jeg accepterer, vi er underlagt en demokratisk styring. Vi skal trods kommunens dårlige økonomi prøve at give tingene mening, og embedsmændene skal selvfølgelig også høre vores mening. Men ideen om, at ting kan gøres anderledes, tiltaler mig. -Lærernes arbejdsforhold stemmer ikke lige med mit ideal om en moderne arbejdsplads, men jeg har som leder et råderum, og jeg kan gøre meget! Noget, der i øvrigt tiltaler Mohammed Bibi, er at være en del af et mindre lokalområde. -Jeg er ikke et udpræget storbymenneske. Jeg kan godt lide forpligtetheden over for det lille fællesskab. Selv bor han i Birkum sammen med sin hustru Hanady, der er farmaceut, og deres tre børn, Ahmed, 7, Amar, 5, og Malak, 2.

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

5


JULEMANDEN? - DET ER DA HAM OVRE FRA BRUGSEN Takket være brugsuddeler Rasmus Rose fik Karoline trods store vanskeligheder sin isblå bedstemorcykel med bedstemorsstyr og cykelkurv. Karolines mor fortæller her historien. Af Anne Marie Lasthein Jensen For én gang skyld var jeg i god til med alle juleforberedelserne. Det første kuld brunkager og klejner havde set dagens lys allerede i november og julepynten var hængt op. Gaverne var der også styr på ret tidligt dette år. Det eneste der havde været lidt vanskeligt var af få udspurgt vores ældste datter Karoline på ni år, om hvordan en ny cykel skulle se ud, uden at hun derved ville fatte mistanke om at hun ville få sådan en i julegave. Det var lykkedes mig at få lokket ud af hende, at det helst skulle være en isblå bedstemorcykel med bedstemorsstyr og cykelkurv. Det var noget af en opgave at finde sådan en, da langt de fleste pigecykler jo laves i pigefarver. Derfor var glæden vældig stor, da jeg fandt den isblå bedstemorcykel på Coops net.shop. Den kunne blive leveret ved døren inden for 2-5 hverdage. Jeg bestilte cyklen til levering, og så var alt klart. Julefreden begyndte at sænke sig i mit stille sind. Det skulle dog vise sig at være lidt for tidligt… STORE PROBLEMER

6

Ugen inden juleferien viste sig alligevel at byde på lidt uforudsete udfordringer, så den isblå bedstemorcykel var stille gledet ud af min bevidsthed. Da jeg fredag aften sad med de sidste æbleskiver og oprydningen tilbage efter et hyggeligt julearrangement for personalet i firmaet, slog det mig pludselig… CYKLEN for pokker!!! Den var da ikke blevet leveret endnu, og Coop var ligesom fragtfimrat gået på juleferie! Lørdag morgen kørte jeg så i Brugsen. De kunne måske hjælpe mig med at få fat i nogen, som vidste, hvor cyklen var blevet af? Her måtte jeg desværre erfare at de og Coop er to forskellige firmaer, når det gælder internethandel. Så de kunne desværre ikke få fat i nogen fra hverken Coop eller fragtfirmaet. Jeg foreslog så, om jeg ikke kunne

Rasmus Rose tog affære og reddede Karolines - og moren Anne Maries - jul.

købe cyklen af Brugsen i stedet for, men det var desværre „lige fedt“, da Brugsens nonfoodlager også var lukket. Juleferie var det, men min julestemning var meget vanskelig at få øje på da jeg kørte hjem fra Brugsen lørdag d. 22/ 12. Jeg skulle jo hjem og forberede min 9-årige datter på at hendes julegave først ville komme engang efter jul. Hun er heldigvis en meget tapper pige og sagde, at det var ok. Men jeg syntes i den grad ikke, at det var ok. Vi var flere om at give hende cyklen, og det var derfor meget begrænset, hvad der ellers ville være til hende af gaver. TELEFONEN RINGEDE

Søndag den 23/12 sneede det ret voldsomt, noget der normalt er godt for mit julehumør, men der var ligesom ikke rigtig noget, der kunne få smilet frem. Altså lige indtil telefonen ringede og en stemme sagde: „Den pigecykel du skulle bruge, skulle den være blå?“ „Aaaaahh ja, JA, for Søren, ja da!“ tror jeg, at jeg fik svaret. „Så kan du komme og hente den her i Brugsen om to timer.“ Det komplet umulige julemirakel var simpelthen sket! Den søde mand fra Brugsen havde fundet den cykel, jeg

Nr. 117 - APRIL 2014

skulle bruge, i Brugsen i Søndersø og var i talende stund på vej op for at hente den til mig!! Det var en service langt ud over, hvad jeg nogen sinde havde oplevet eller forestillet mig. Og nej, hvor faldt der en stor sten fra mit hjerte. Jeg blev superglad og rundt på gulvet, men midt i min euforiske befippelse kom jeg til at afsløre, hvad det var, Karoline skulle have i julegave. „Jeg store klovn,“ tænkte jeg. Men faktisk blev Karoline superglad og meget lettet. Hun havde nemlig været ret bekymret over, at hendes julegave var købt i Brugsen, da hun mente at de kun solgte mad. Så det var godt det samme, jeg kunne jo alligevel ikke lade ungerne være alene hjemme i det vejr. Søndag middag kørte hele familien derfor til Brugsen i Bullerup og fik afhentet den isblå bedstemorcykel. Jeg med glædestårer i øjnene af taknemmelighed for den fantastiske indsats brugsuddeler Rasmus Rose havde gjort for at redde min datters jul. Karoline var lykkelig, da vi kørte hjem, og hun sad på bagsædet med cykelkurven på skødet. Og vi blev helt enige om at julemanden - det er ham over fra Brugsen!


STADSARKIVAREN I SOGNEGÅRDEN 70 tilhørere til Jørgen Thomsens Odense-foredrag Byggeriet bliver udformet, så man kan holde ud at se på det, lover ejeren.

VIL BYGGE SENIORBOLIGER PÅ BROLANDVEJ Cervogruppen vil bygge seniorboliger, men vil have god tid til planlægningen

Af Ole H. Christiansen Den nye ejer af grunden ved siden af Bullerup Skovgård, Servogruppen, har påbegyndt rydning af træerne og hegnet ud mod Brolandvej og vil fortsætte, når han får tid eller behov for det. Der er planer om byggeri med tiden, for grunden er jo ikke købt for sjovs skyld. Firmaet har andre byggerier i gang, så det står ikke lige for at bygge, og det er heller ikke planlagt, hvad der skal bygges. Men meningen er, at et kommende

byggeri kan omfatte seniorboliger i en acceptabel størrelse og dermed ikke for småt, og at byggeriet skal udformes, så man kan holde ud at se på det. Altså ikke „Legoklods-byggeri.“ Cervogruppen respekterer selvfølgelig skovbyggelinien, og i området bliver grønne områder blandet med nyplantede træer og buske, mens der rundt om bebyggelsen vil blive suppleret med nyplantet levende hegn. Ejeren vil have god tid til at planlægge et byggeri. Omgivelserne må derfor have tålmodighed.

SILD OG „GAMLE OLE“ Sjov ide for at samle folk i “landsbyen” Af Ole H. Christiansen Menighedsrådet er nu startet med at bruge Sognegården til at invitere os til en mindre frokost, kun med sild og ost på menuen, og det er da en sjov idé for at samle folk herude i landsbyen. Meningen er som anført at samle folk til et par hyggelige timer, og folk må selv stå for underholdningen, som kan være snak over bordene, kortspil eller andet at være sammen om. Lykkedes det så. Ja, det startede med et gratis arrangement og er nu fortsat med betaling for maden og drikkevarer til absolut rimelige priser, mens man

så vidt muligt selv tager sit service med. Første gang kom der 40 mennesker, og anden gang dog kun 20 inklusive bestyrelsen. Men hyggeligt har det nu været for dem, der kom. Pensionistforeningen blev jo nedlagt for nogle år siden, da der ikke var nogen, der ønskede at fortsætte i bestyrelsen, så hvis menighedsrådet orker at fortsætte, så har vi her afløseren, der eventuelt kan udvides med et mindre arrangement ud over maden. Men det må ikke sammenlignes med torsdagscaféen. Det vil fortsætte den 3. tirsdag i måneden kl. 11.00 – 13.00.

Af Ole H. Christiansen Blandt de mange foredrag, som menighedsrådet har inviteret til i Sognegården var den 6. februar et med stadsarkivar Jørgen Thomsen. Han gennemgik fra arkivet begivenheder i gammel og nyere tid. Mange af de 70 tilhørere kendte nok en hel del af dem, men Jørgen Thomsen levendegjorde dem, når han fortalte om rådhuset, der ligger, hvor også det oprindelige lå for 534 år siden, mens nedrivninger og ombygninger har resulteret i det vi har i dag, tegnet af arkitekt Herholdt, der var inspireret af bygninger i Sienna, Italien Han havde også en finger med i spillet, da den første banegård skulle bygges. Borgmester Koch var en af dem, der var udpeget af regeringen, og det er unægtelig anderledes i dag. Eller er det? Jernbanen gennembrød bymidten i 1865, og senere kom mange flere jernbanelinier til, men det er der jo for længst rådet bod på med deres nedlæggelse i 1960’erne. Hvem tænker på, at Jernbanegade er anlagt tværs gennem slottets køkkenhave, at der var offentligt, rigtigt lokum på torvepladsen indtil 1942, at man indtil 1982 kunne se afhentning af lokumsspande i Odense, at der var badning i Odense Å, men at det senere blev forbudt, da kloakkerne og industrialiseringen forurenede åen. Det rådes der nu også bod på, når man i løbet af et par år kan bade i Odense havn. Man havde sporvogne, men da etatsråderne ikke havde noget til overs for borgerne i landsognet og Skibhusene, endte linien midt på Skibhusvej. De blev ikke anset for gode borgere. Heller ikke vandværksvand kunne de få, så hovedledningen havde ingen sidegrene før værftets huse. Naturligvis måtte professor Labri med i foredraget, og hans mange udtryk som fx „ske lettet af ung pige“. AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

7


AFFALDSINDSAMLINGEN 2014

Agedrup Sogns Beboerforening står i spidsen for indsamlingen den 27. april Alle, der vil være med, mødes den 27. april kl. 14.00 på Butikstorvet

Af Elin Nielsen og Lonni Berg, „Miljøpigerne“ fra ASB

8

Søndag den 27. april 2014 afholder Danmarks Naturfredningsforening (DN) affaldsindsamling i hele Danmark. Affald, der ender i naturen i stedet for korrekt sorteret på genbrugsstationerne, ødelægger vores natur og kan i værste fald skade vores dyr og miljø. Sidste år samlede 91.000 mennesker på landsplan 191 tons affald sammen på affaldsdagen til gavn og glæde for naturen. Mange mennesker benytter natu-

ren og vejene til mangfoldige fritidsfornøjelser som ridning, løb, cykling og vandreture. Beboerforeningen vil derfor gerne have information fra disse friluftsglade mennesker, hvis der på deres ruter findes affald, der trænger til at blive ryddet op, så fornøjelsen ved friluftsaktiviteterne kan blive endnu bedre. Hvis man derfor på sin vej i naturen irriteres over affald i grøftekanter eller naturområder, hører vi derfor gerne om det, så der kan gøres noget ved det. Send gerne en mail til Lonni Berg ldb@dbmail.dk - og giv et tip om, hvor

der kan være noget at hente. Beboerforeningen vil igen stå i spidsen for indsamlingen, og I vil møde bestyrelsen på Torvet ved Brugsen – kl. 14.00. Forventes at vare til kl. 16.00. Der vil forefindes gule sikkerhedsveste, gribetænger og sække m.v. til brug ved indsamlingen. Mød nu talstærkt op (vi skulle gerne være flere end sidste år) – og vær med til at forskønne vort ellers så smukke område. Efterfølgende vil der være gratis drikkelse i form af øl, sodavand og kakaomælk.

PALLE NY FORMAND FOR ÆLDRE SAGEN Det bliver i familien! Agedrups Palle Vennekilde afløser Agedrups Kathrine Sørensen, der bliver næstformand

Af Erik Schmidt 64-årige Palle Vennekilde, der er tidligere brugsuddeler i Superbrugsen, Bullerup, har afløst Kathrine Sørensen som formand for Ældre Sagen i Odense Den tidligere formand er nu i stedet blevet næstformand, hvor hun har

afløst Steen Andersson, der såmænd også er fra Agedrup. Ældre Sagen i Odense har ikke færre end 20.000 medlemmer i Odense, og det gør den til en indflydelsesrig organisation. Foreningen har desuden for tiden en meget stor medlemsfremgang. Såle-

Nr. 117 - APRIL 2014

des har 1262 personer meldt sig ind i foreningen i løbet af det seneste år. Ældre Sagen i Odense, der er baseret på frivilliges arbejde, tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt. Det kan for eksempel være som besøgsvenner, frivillige handymen og spisevenner.


Mikkel Bejstrup fra Agedrup Skoles 4. a er kommet på hårdt arbejde i Jernalderlandsbyen i Næsby. Han er blevet sat til at skaffe brænde til ildstedet i køkkenet. Det skal til, hvis der skal varm mad og varm æbledrik med honning på bordet.

ELEVER LÆRTE OM JERNALDEREN Af Erik Schmidt Ingen mobiltelefoner. Ingen elektroniske spil. Ingen trafikstøj. Og ingen

skænderier! Eleverne havde taget tidsmaskinen og var landet 500 år f. Kr. og elskede det. De lavede knive, amulet-

PAS PÅ POSTSHOPPEN Nu hedder det postshop i stedet for posthus - og den skal der passes på!

Af Ole H. Christiansen Post-Norden vil lukke vort posthus, der ændrer status til postshop. Dermed forsvinder bank-funktionen og man modtager ikke indbetalinger fra 9. april. Men frimærkesalg, afsendelse af pakker og pakkeafhentning bibeholdes. Derfor er det vigtigt, at man køber sine frimærker i Bullerup Nærbutik. Hand-

ter, kurve og æbledrik med honning. Mon de vil bytte deres dagligdag ud med jernalderens hverdag?

ler man på nettet, er det vigtigt at bestille varerne til afhentning i Bullerup postshop. Man oplyser blot ved købet, at adressen er Postshop, Lunden 62, 5320 Agedrup, og man kan hente sine pakker her i hele butikkens åbningstid alle ugens 7 dage. Hvis også Postshop Bullerup lukker, ender det med, at man må afhente sine pakker i Vollsmose eller på banegårdsposthuset inde i Odense. Derfor brug vort eget posthus så meget som muligt.

Køb dine frimærker her!

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Skole1970

STILLE OPRØR MOD TRADITIONERNE historie fra oldtid til nutid, skulle man nu arbejde i emner, hvor man blandede biologi, geografi og historie. Orientering. Noget en ældre lærer i Aasum, S.B. Andersen i adskillige år havde praktiseret.

budget for Sognebiblioteket og for Skolebiblioteket. Vi arbejdede sammen med Jespersen i Seden 1966 – 70. Vi kørte til bogvalgsmøder i Odense hver 3. uge for alle biblioteker på landet i Odense Amt. Der blev anmeldt bøger om „hash“ og andre farlige sager. Dagen efter mødtes vi i Seden. Jeg kan huske, jeg sagde til Jespersen: „Den bog om hash skal vi ha’, det er jo oppe i tiden.“ „Nej“, mente han, „aldrig , de bruger den som en god idébog“. Ja, hvor naiv kan man være. Efter 1970 blev vi indbudt til bogvalgsmøde for alle Odenses 40 skoler. Det var meget inspirerende. Bogbudgetterne var meget bedre end dem, vi hidtil havde haft. Vi fik også mulighed for lån af klassesæt, som blev kørt ud på skolen.

FORSØGSARBEJDE OM VAND

BØRNEHAVEKLASSENS START

Mere om Agedrup Skole omkring 1970. Børnehaveklasserne startede i 1971 under ledelse af Gyvel Kallan, der var optaget af revolutionære tanker. Eleverne var også lidt rebelske. De ville have beatmusik fra båndoptager i stedet for spillemandsmusik, og de ville have blødere toiletpapir. Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Den 1. april 1970: Fjordager kommune og flere andre omegnskommuner sammenlægges med Odense. Det var noget af en mundfuld, vi havde jo arbejdet med udvikling af Agedrup Skole fra en lille landsbyskole med 70 elever til en syvklasse-skole med adskillige dobbeltspor. Skoledistriktet var under hastig udbygning, og samtidig med sammenlægningen var også et større byggeri af en fløj mere til skolen sat i gang. I det nye byggeri var planlagt sanglokale, håndgerningslokale og formningslokale. Til stor overraskelse havde der været stor interesse for oprettelse af en børnehaveklasse. Ved en foreløbig tilmelding var der 31 elever, så nu blev der sendt en ansøgning til Odense Kommune om oprettelse af to børnehaveklasser. STILLE OPRØR MOD TRADITIONERNE

Skolen havde i 1970 fået et elevråd. Dette ville gerne, at det skulle være frivilligt at gå ud i gården i frikvartererne, men i foråret 1971 blev dette lærerne for meget. Da skulle alle ud for at lufte sig. Der var jo sket en omvæltning i skoleverdenen omkring 1970. På TV kunne man følge med i et stille oprør i mod traditionerne. Det gjaldt mangt og meget, tøjmode, hårlængde og børneopdragelse bl.a.. Hvor vi før havde undervist i f.eks.

I 1970 var der i lærernes blad Ved en foreløbig forespørgsel „Folkeskolen“ en annonce om et for- havde forældrene tilmeldt 31 børn til en søgsarbejde, som vi kunne søge under- kommende børnehaveklasse, som kunne visningsministeriet om at deltage i. Det starte, når den nye fløj stod færdig. gjorde Hanne Jacobsen og jeg, og vi Den 30/9 1970 var der endelig tilblev indkaldt til en weekend i Slagelse melding, da blev der tilmeldt 34 børn. for alle deltagere. Emnet hed „Vand“ Børnehaveklasserne startede d. 1. febr. og FN ville finansiere det hele. 1971 under ledelse af Gyvel Kallan. Den En dag kørte der en fragtbil op i ene fra kl. 8 – 11 og den anden fra kl. min indkørsel med en stor pakke. Der 11 – 14. var flere klassesæt med små faglige hæfI 1960’erne havde skolenævn og ter om ørkner og kunstvanlærerne med jævne mellemrum ding, oaser og kameler og drøftet brug af meddelelsesbøger om opbygningen af bøger. De var indført og brugt. FN. Nu blev de afskaffet. Projektet skulle tage I 1970 fik vi en 5- dages 8 uger. Da forløbet var næuge. Antallet af skoledage blev sten gennemført dukkede sat ned fra 240 til 200 om året, der en mand fra ministeriet med det resultat, at der blev op, Arne Stinus. Han havde færre timer til næsten alle fag. nogle ark med spørgsmål Lærerne gik fra 32 til 27 kateIb Holdt med. Det var vist den førdertimer om ugen. Formand for Lokalhistorisk Forening ste skriftlige eksamen på Nu var der kommet fjernAgedrup Skole. Eleverne syn i næsten alle hjem, og med bestod. Ved en afsluttende weekend på forbavselse kunne man nu se skolen og Skarrild Hus i Jylland blev Agedrup undervisningen til debat. Skoles 5. og7. kl. rost. NEJ ELLER JA TIL BOG OM HASH

Indtil 1970 havde jeg hvert år lavet

Nr. 117 - APRIL 2014

DE ÆLDRE LÆRERE PÅ 35

Undervisningsministeren hed Helge Larsen. Han blev i TV mødt af talrige


demonstrationer af studerende og studenter med takfaste tilråb „Onde Helge, Onde Helge“ i fjernsynet blev en seminarieelev spurgt om, hvad der i grunden var i vejen med ministeren? Svar: „Det, der gør ham umulig, er, at han ligner vore fædre.“ Ja, sandelig var meget i opbrud. Vedrørende skolefester blandede eleverne sig nu meget, hvilket skabte en del forvirring i hovedet på de „ældre lærere“. Det var os omkring de 35 år.! Eleverne ønskede „beat - bal“ i festsalen. Tarp mente, at der ville være råd til en levende spillemand. Ikke tale om så hellere „båndbal“. Lærerne var gamle og håbløse. Nu kom det revolutionerende fra eleverne: “Vi vil gerne have udskiftet det kradsende toiletpapir med en blødere kvalitet, ligesom på lærernes toiletter.“ „Nå !!!“ De havde vist haft spioner ude. Nu havde skolen jo fået en hel ekstra fløj, så barakken kunne vel fjernes? Den blev stående og efter et år var den atter i brug. Det vrimlede med børn og dermed klasser.

I 1974 lå jeg en sommerferie med discusprolaps, værkbruden. Da kom Gyvel og besøgte mig. Jeg skulle se at blive rask og ta’ med hende og vennerne til Albanien, dér var det ægte folkelige med Enver Hoxha som første kammerat. Albanien nåede jeg aldrig. Gyvel flyttede til en lille skole i Rynkeby. 20 år senere mødte jeg Gyvel, da jeg spurgte til Albanien, var hun tavs. Gyvel, det er det tætteste, jeg er kommet Revolutionen, Gyvel, en kvinde på barrikaderne med revolutionens banner, ligesom de gamle plakater fra Rusland i 30’erne, hvor arbejderne står mænd som kvinder med målsat og løftet pande. Eleverne ville gerne oprette en bod med gulerødder, små appelsiner og kakaopulver til mælken. Hvad svarer lærerrådet: „Kun salg af danske frugter!“ Ligesom lærer Klausen i 30’erne. Han gik i mod appelsiner i juletræsposerne, ud fra princippet om at vi må vise samfundssind og bidrage til valutabalancen.

BETAL SELV FOR VEJLYS!

Nu rumler forslaget om privat finansiering af vejbelysning igen!

Af Ole H. Christiansen For nogle år siden rumlede Odense Kommune med forslag om at beboerne på de private veje selv skulle betale for vejbelysning og vedligeholdelse af samme. Den gang blev forslaget taget af bordet igen, da der var ret store administrative omkostninger ved det, så det kunne gå lige op. Nu rumler man igen med det, og man har opdelt kommunen i 20 etaper, hvoraf man nu er kommet til nr. 8, mens vi befinder os i nr. 12 her i Agedrup. Det er jo flertallet i byrådet, der bestemmer, hvad der skal ske, så jeg er lidt spændt på fortsættelsen. Det var egentlig på trafikudvalgets vegne, jeg skrev til rådmanden om det, men da der ikke synes at være interesse for sagen hos beboerne, vil vi indtil videre ikke gøre mere ved det i beboerforeningen.

REVOLUTIONÆRE GYVEL

- en respektfuld afsked 11

John Yde

Lene Yde Jens Mathiesen

DØGN TELEFON

66 10 85 90

r år du har brug fo er n h er Vi

t.

Folkeskolen var under forandring, nye reformer om dit og om dat. Men revolutioner? Nej! Skolen havde fået en børnehaveklasseleder den 1. jan. 1971, Gyvel Kallan. Jeg har senere rejst i Provence, hvor bjergene var gule af gyvel. Oprindelig hed hun vist Kirsten eller lignende, men Gyvel var revolutionær, det var alvor. Hun inviterede hele lærerkollegiet ud i et kollektiv, jeg tror det var i Hesbjerg. Over døren til opholdsstuen hang der et skilt: led – ledere – lederne. Gad vide hvad Tarp mon tænkte. Baderum og toilettet havde tre døre alle uden haspe eller nøgle. Der tissede man, vaskede sig og tog ungerne i bad, samtidig! Jeg snakkede tit med Gyvel, hun ville gerne dele sin livsanskuelse. Jeg holdt vist på den fra „langt højere bjerge“, „hvor få har for meget og færre for lidt“.

de

Bullerup Begravelsesforretning Vinthers eftf. Lene & John Yde - Munkebo www.bedemandfyn.dk AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


AGEDRUP-DRENGE VANDT DM-BRONZE Ved DM i skolevolley snuppede Agedrup Skoles drenge tredjepladsen og Fair Play Pokalen!

Drengene fra 8. a og idrætslærer Carsten Andersen hyldes af elever og skoleleder Mohammed Bibi for deres flotte indsats. Bagest f.v: Mathias, Jannik, Sebastian, Berthel og Anton. Forrest f.v. Hani, Jimmy og Mads.

Af Hani og Berthel, 8.A, Agedrup Skole

12

Det var en nervepirrende finalerunde for Agedrup Skoles drenge fra 8.A, der endte med at snuppe bronzemedaljerne og Fair-play-pokalen ved danmarksmesterskaberne i skolevolleyball for nylig. Efter at være blevet nummer ét i deres pulje til DM-stævnet, som blev afholdt i Rødovrehallerne i København, gik Agedrups drenge videre til finalerunden. I finalerunden fortsatte de med at vinde. Først over Holmegaardsskolen, som de slog 2-1. Så var den dag slut. De vandt fire og tabte én. Så blev det torsdag morgen kl. 6.00. Drengene skulle hurtigt pakke ned og spise morgenmad. De skulle spille kl. 8.15 imod Sofielundskolen, som af alle var klare favoritter til at vinde hele turneringen. -Vi regnede med at tabe stort til

dem, men spillede næste lige op. Næsten! Vi tabte 1-2. -Så havde vi en time for os selv, indtil vi skulle spille mod Østre Skole. Det var begyndt at blive spændende, for dem slog Agedrup-drengene 2-0 med cifrene 25-22 i første sæt og 25-23 i andet sæt. Sofielundskolen mødte så Hurup Skole. Sofielundskolen skulle bare vinde, så var Agedrup i finalen mod dem. SERVEFEJL PÅ 4 MATCHBOLDE

De satte deres bedste spiller på bænken og vandt første sæt, men tabte andet. Det var så tæt i sidste sæt. Sofielundskolen havde fire matchbolde, men de præsterede at lave servefejl på alle sammen. Hurup Skole var så heldige, at de fik en bold til at flyve op under loftet imellem kabler og alt andet deroppe, så Hurup Skole vandt og kom i finalen mod Sofielundskolen, hvor de fik slag, da

Nr. 117 - APRIL 2014

Sofielundskolen satte deres bedste spiller ind. De vandt 2 – 0. -Vi skulle så spille om tredjepladsen imod Bryndum Skole, som vi vandt overlegent over 2-0 med sætcifrene 2518 og 25-14. -Det blev en lidt mærkelig kamp, da vi fik samme resultater, som vi havde fået før, og vi var alle lidt triste over, at vi ikke røg i finalen. -Men vi vandt vores kamp, og vi kom på en tredjeplads. Vi fik medaljer, og vi fik også en fair play pokal. -Man havde fået et papir, hvor man skulle skrive på, hvem man syntes, var mest fair og sødest at spille mod. -Da de læste op fra papirerne, sagde de en masse gode ting om, at vi var søde ved hinanden og gode at spille mod. Vi var flinke efter kampen. -Arrangørerne sagde, at de aldrig tidligere havde været ude for, at ét hold havde fået så mange stemmer.


Hvis nogen ligger inde med sådanne nogle billeder, og gerne vil af med dem, så må I meget gerne kontakte mig enten på min mailadresse, som er msp1965@webspeed.dk eller på mit mobilnummer4091 5497, så vil vi meget gerne have lov til at bruge dem til vores væg. Der er ikke sket så meget siden vi skrev sidst, vi har dog fået flyttet vores måltavle og så har vi fået nogle nye udskiftningsbokse, som også er sat på plads. Begge dele er med til at få vores Agedrup Park til at se rigtig flot ud. Kampuret er flyttet, og der er kommet nye udskiftningsbokse.

NYE UDSKIFTNINGSBOKSE Klubben efterlyser gamle fotos, der kan fortælle om klubbens historie

Af Michael Stengel Petersen Vi efterlyser gamle billeder / fotos fra Agedrup Boldklubs levetid.

Vi kunne godt tænke os, at lave en væg oppe i vores klubhus, som omfatter nye og gamle billeder fra boldklubbens tid.

KAMPPROGRAM PÅ AGEDRUP PARK ABB’s hjemmekampe - Forår 2014 Super Veteran FBU Veteran Veteran OB70 Super Veteran FBU Veteran Super Veteran Veteran OB70 FBU Veteran Super Veteran Veteran OB70 FBU Veteran Super Veteran Veteran OB70 FBU Veteran Veteran OB70 FBU Veteran Super Veteran

Tirsdag d.1/4 KL.18.30 Mandag d.7/4 KL.18.45 Torsdag d.10/4 KL.18.45 Tirsdag d.15/4 KL.19.00 Tirsdag d. 22/4 KL.18.45 Tirsdag d. 29/4 KL.19.00 Torsdag d. 1/5 KL.19.00 Mandag d. 5/5 KL.18.45 Tirsdag d.13/5 KL.19.00 Torsdag d.15/5 KL.19.00 Mandag d. 26/5 KL.18.45 Tirsdag d. 27/5 KL.19.00 Torsdag d. 5/6 KL.19.00 Tirsdag d.10/6 KL.18.45 Torsdag d. 19/6 KL.19.00 Mandag d. 23/6 KL.18.45 Tirsdag d. 24/6 KL. 19.00

SÆSONSTART 1. APRIL

Sæsonen starter, hvis vejret holder ved, med den første hjemmekamp mod B.67 tirsdag d. 1. april. Her nedenfor i bladet er der også en oversigt over vores hjemmekampe på Agedrup Park i foråret 2014, hvor I er meget velkomne til at komme op og støtte de tre hold, vi har i klubben, og forhåbentlig få nogle spændende kampe og nogle fornøjelige timer. Vel mødt på Agedrup Park!

www.Agedrup-Bullerup SPILLESTED Agedrup Park (ved skolen)

ABB – B67 ABB – SUB Ullerslev ABB – Fraugde ABB – Ubberud IF ABB – Næsby BK ABB – Munkebo ABB – Højby ABB – Nr.Lyndelse/Søby ABB – Langeskov IF ABB – Søhus/Stige ABB – OKS ABB – Marienlyst ABB – Ringe ABB – Glamsbjerg ABB – Hillerslev ABB – Kildemosens BK ABB – Røde Stjerne

BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen – 4091 5497 Kasserer Jens Mattson – 3025 8697 Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316

13

Holdlederne FBU junioroldboys Michael „Silden“ Hansen – 3023 145 Claus Eisner – 2639 9279 Super oldboys – mandagsholdet Rex Jacobsen – 2830 5609 Jens Mattson – 3025 8697 Veteraner Lars Ingo Andersen – 6025 9232 Lars Engstrøm – 5230 0498

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

(Mandag lukket)

AR

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 117 - APRIL 2014

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring w w w . tlf. a m a n 66 d a s t o10 r v e b u71 t i k . d30 k

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Druds tøj-mix Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

Vi kan tilbyde:

Connie Drud

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

Agedrup Forsamlingshus

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


STORE UDKLÆD FASTELAVN

Dejlig energi hos alle fa børn trods en laaaaaang r fra Agedrup S

16

- Vi rejser til Amerika, tingelingelater hopsasa, vi rejser til Amerikaaa....

Nr. 117 - APRIL 2014


DNINGSDAG N 2014

astelavnsklædte rejse til Amerika Skole!

17

- Hva’ ska’ den ha’? ...TÆSK! Tønden var nu ikke meget for at give efter for politikniplen her.

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 66 10 99 01 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18

AR Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 117 - APRIL 2014

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

48 NYE FORÅRSBØRN I SFO Mandag d. 3 marts åbnede Forårs SFO’en med modtagelse af 48 nye børn. Udvidelsen har kunnet lade sig gøre, fordi de øvrige og ældre SFO-børn nu går i skole til kl. 14.10 hver dag. Der er forsøgt etableret en dagligdag, som ligger tæt på den, som børnene kender fra børnehusene. Efter kl. 14.10 har Forårs-SFO børnene et rum, som er reserveret til dem, men de børn som har mod på det, kan frit deltage i de aktiviteter, som foregår generelt i SFO’en. Børnene er delt op i to basisgrupper med 24 børn i hver: Spirerne og Rødderne. De samles i basisgrupperne, når der er morgensamling, middagsmad og samling inden SFO-start.

9. 4. 5. 5. 6. 5 7. 5. 8. 5. 9. 5. 13. 5. 14. 5. 22. 5 28. 5.

April/ maj KALENDEREN

Skolebestyrelsesmøde Folkeskolens afgangsprøve (FSA) i dansk retstavning og læsning FSA dansk skr. fremstilling FSA skr. matematik FSA skr. engelsk (udtræk) FSA skr. tysk (udtræk) FSA biologi (udtræk) FSA geografi (udtræk) Skolebestyrelsesmøde 9. årgangs sidste skoledag

SKOLEBESTYRELSEN Malou Peterson Porst (fmd.) - 30 42 72 13 Thomas Dreisig Thygesen - 28 10 28 91 Pia Juel Johansen - 25 32 17 68 Preben Skytthe - 21 75 44 86 Jan Frederiksen - 66 10 70 08 Tom Martin Buchholz - 66 10 81 40 Steffen Lauridsen - 40 62 65 85 Lene Petersen - (suppl.) Ole Klitgaard (Konst. skoleleder) - 65 93 24 06 Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46 Mikkel Franck (lærer)

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

19


FANTASTISK START Skolens nye leder føler, han er kommet godt i gang! Af Mohammed Bibi, skoleleder

Mohammed

og uddelt kram – det var en smuk afslutning på en fantastisk dag. Tak til alle Jeg har nu haft min allerførste må- som var med til at gøre dagen mindened som skoleleder på Agedrup Skole, værdig! Jeg har i de sidste uger holdt samog jeg synes, at jeg har haft en fantataler med alle ledere, lærere, pædagostisk opstart. Mandag den 3. marts havde jeg ger og teknisk personale. Jeg har prioførste arbejdsdag, og efter en rolig mor- riteret disse samtaler, fordi jeg ønsker genmad sammen med resten af admini- at danne mig et nuanceret billede af Agestrationen gik jeg ud til de mindste ele- drup Skole og de medarbejdere, som ver, som havde morgensamling. Jeg fik er i den - og dette så hurtigt som muligt. Herudover har jeg besøgt klasser, lov at høre dem synge, og hold da op, hvor sang de fint. Jeg ved ikke helt, hvad og jeg har talt med elever og overværet de voksne havde sagt til børnene, men I undervisning. Jeg har også gennemkigget vigtige dokumenter, referater o.a. for at skulle se, hvor stille de var! Herefter var jeg i udskolingen, og supplere samtalerne med baggrundjeg blev mødt med pianospil og sang. sviden og -materiale. Jeg vurderer, at dette arbejde nu De store elever var samlet i Nord, og hver klasse havde forberedt spørgsmål, gør, at jeg bedre kan lægge til rette for indsatser, som tager udsom de stillede mig. De handlede gangspunkt i stedets faktiske om alt fra, hvad jeg lavede i min fritid, til hvorINFORMERER behov og forudsætninger. for jeg havde valgt at arDET NYE SKOLEÅR bejde på Agedrup Skole. Som de fleste ved, træJeg var ikke længe der den nye folkeskolereom at fornemme, at ungeform i kraft 1. august 2014. miljøet var noget særligt. Vi er i øjeblikket rigtig Det emmede af god stemgodt i gang med at finde ud, ning, og det var synligt, at hvordan strukturen på Ageeleverne havde et fællesskab og et sammenhold som var helt drup Skole skal se ud, så reformens styrker bliver udnyttet optimalt. Nogle af de unikt og stærkt. Herefter fortsatte min rejse gennem konkrete tegn på forandringen som forskolen, og jeg skulle nu møde mellem- ældrene vil få øje på er: trinnet. 4., 5. og 6. klasserne havde sam- ● Mere undervisning i dansk og matelet sig i musiklokalet, og 4.A - danmarks- matik mestrene i skolerap - tog rigtig pænt ● Engelsk fra 1.klasse imod mig og sørgede for underholdnin- ● Tysk fra 5.klasse ● 45 min. daglig motion og bevægelse gen. På vej tilbage til kontoret rundede for alle elever jeg SFO-området for at møde de kære ● Understøttende undervisning med læsmå forårs-SFO børn, der lige som mig rere og pædagoger selv havde første dag på Agedrup Skole. ●Valgfag fra 7.klasse ● Mere anvendelse af IT og digitale læringsformer INDSÆTTELSE OG SAMTALER Lige nu er skolens ledelse i gang Om eftermiddagen havde vi den officielle indsættelse, hvor personalet, med at rammesætte det kommende skoledelseskolleger fra andre skoler samt leår, hvilket helt konkret betyder, at vi repræsentanter fra Odense Kommune, regner på, hvor mange ansatte vi kan heriblandt skolechef Poul Anthoniussen, være, hvor mange timer fagene skal deltog. Der blev holdt taler, givet gaver fylde, hvordan skoledagen skal struktu-

20

Nr. 117 - APRIL 2014

reres osv. Jeg regner med, at vi kan fortælle meget mere i starten af juni måned, og hermed også i det næste nummer af AR. NY ORGANISERING AF FORVALTNING

Den 4. december 2013 godkendte Odense Byråd en ny organisering af Børn og Ungeforvaltningen som træder i kraft 1. april. Dette betyder, at forvaltningens kendte opbygning i Skoleafdeling, Institutionsafdeling, Fritidsafdeling og Børn og Familieafdeling er ophørt, og i stedet har vi fået tre geografisk adskilte Børn og Ungeregioner; „Børn og Ungeregion Vest“, „Børn og Ungeregion Syd“ og „Børn og Ungeregion Nord“. Agedrup Skole tilhører region Nord. Hvor forvaltningen tidligere var inddelt i fire faglige siloer, som hver løste en bestemt opgave, kommer de nye regioner til at beskæftige sig med hele 0-18 årsalderen. Dette betyder, at skoler, ungdomsskoler, børnehuse, vuggestuer, dagplejere og alle øvrige kommunale institutioner skal samarbejde tværprofessionelt under ledelse af regionens Børn og Ungechef. Jeg hilser den nye organisering velkommen. FORÅRS-SFO

Mandag den 3. marts 2014 indtog 48 spændte børn og deres forældre skolens SFO-område. Dagen markerede overgangen fra børnehaven til starten på et nyt skoleeventyr. Taget i betragtning af de bekymringer nogle forældre og ansatte havde i efteråret, synes jeg, at vi er kommet godt i gang. Personalet er naturligvis opmærksomt på, at strukturen og indholdet skal justeres løbende, hvorfor det kan blive nødvendigt til at foretage tilpasninger. Derfor er det vigtigt, at forældre henvender sig til personalet, hvis de har konkrete spørgsmål eller bemærkninger. PENGE TIL LEGEPLADS

Skolen har søgt Odense Kommunes pulje for Fremtidens legeplads, og vi har fået bevilget 193.000 kr. Pengene vil blive brugt til at modernisere skolens udearealer og legepladser til gavn for skolens elever.


Velkomstreceptionen for skolens nye leder Mohammed Bibi

INDSÆTTELSEN Skoleleder Mohammed Bibi i samtale med viceskoleleder Ole Klitgaard, der fra 1. dec. 2013 til 3. marts 2014 var konstitueret leder.

Af Erik Schmidt Den officielle indsættelse af Mohammed Bibi som skoleleder på Agedrup Skole fandt sted den 3. marts i Agedruphallens cafeteria. Til stede var skolens personale, flere skolelederkolleger og repræsen-

tanter fra Odense Skoleafdeling med skolechef Poul Anthoniussen i spidsen. I sin tale roste skolechefen den nye leder for hans tilgang til opgaven og hans dygtighed. Lærernes tillidsrepræsentant Juliane Ludvigsen mente, at den nye leder var havnet det rigtige sted, og skolebesty-

relsens Malou Peterson Porst bød på forældrenes vegne hjertelig velkommen. Skoleleder Anna Vadgaard fra H.C. Andersen Skolen, der har arbejdet sammen med Mohammed Bibi, påkaldte sig en del moro, da hun med glimt i øjet hævdede, at der inde i den unge 34-årige leder boede en gammel (erfaren) mand!

AGEDRUP SKOLE 50 ÅR Tidligere elever og ansatte indbydes til kæmpejubilæumsfest den 20. 9. 2014. Festmad fra Møllekroen, fed underholdning og dans til et virkelig cool band. Tilmelding og betaling over skolens hjemmeside via BILLET-NET PRIS ING NU! 350,- kr. TILMELD TILMELDING Tilmelding og betaling foregår over BILLET-NET via skolens hjemmeside: www.Agedrupskole.Odense.dk eller BILLET-NET via jubilæumsfestens facebookside www.facebook.com/agedrupskolefest Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af 350,- kr. Vi sørger for, at årgangene så vidt muligt kommer til at sidde sammen under middagen. Tilmeldingen åbner 15. februar 2014 og lukker 1. september 2014, eller når der er bestilt 600 kuverter.

21

Forrest f.v. Simone og Lev, bagest f.v. Gül og Lea.

PRAKTIKANTER FRA HELE VERDEN For tiden har Agedrup Skole besøg af internationale praktikanter, der blandt andre følger lærer Gitte T. Sørensen. De fire studerende fylder godt i personalerummet med deres forskellige baggrunde. Simone Kaufmann kommer fra Schweiz, Lev Pullynen fra Rusland, Gül Yayla fra Tyrkiet og Lea Epee fra Cameroun. AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

GENERALFORSAMLINGEN I BEBOERFORENINGEN 2014 Højt aktivitetsniveau, men kun få deltagere til det årlige møde Af Ole H. Christiansen Vi har ca. 500 betalende medlemmer og forventede en betragtelig del af dem møde op til den årlige generalforsamling i sognegården. De 7 bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter mødte op sammen med 7 andre medlemmer, og det må vist siges, at man kan kalde det en dårlig opbakning fra medlemmerne til det arbejde, som bestyrelsen udfører året i gennem. Der skal ske en fornyelse i bestyrelsen på et tidspunkt, da vi, der er pensionister, ikke kan fortsætte i det uendelige, mens vi denne gang dog ikke havde brug for udskiftning. Vi havde i høj grad brug for input

22

fra medlemmerne med ønsker om fremtidige aktiviteter. Naturligvis var valgene åbne, og ethvert medlem kunne derfor melde sig som kandidat til bestyrelsen. Det var der ingen, der gjorde, og der var genvalg på alle poster og konstituering nogle dage senere. Fuld af fortrøstning og med en ret god økonomi fortsætter beboerforeningens nuværende bestyrelse dog deres virke et år endnu, forhåbentlig til gavn for vor store storlandsby, der jo med sine 1300 husstande er en del af den kommune, hvor Anker Boyes storby Odense også findes. HØJT AKTIVITETSNIVEAU

blev på generalforsamlingen nævnt Sankt Hans Festen, Affaldsindsamlingen, trafikudvalgets samarbejde med Odense vej- og parkafdeling om vedligeholdelse af stier, veje og parker, opstilling af landsbyens juletræ med tilhørende arrangement, familietur til H.C.Andersen skoven og deltagelse i udgivelse af bladet „Agedrup Rundt“ 6 gange om året. Bladet Agedrup Rundt synes at være så eftertragtet, at de overskydende eksemplarer af bladet, som bliver fremlagt i Superbrugsen, bliver revet væk, næsten før vi har lagt dem derhen. Det omdeles i forvejen gratis til samtlige 1300 husstande, og dens økonomi er bl.a. baseret på tilskud fra beboerforeningen. Man må så betænke, at en manglende opbakning til beboerforeningen kan medføre, at bestyrelsen ikke føler sig kompetent til at repræsentere beboerne herude, så man fortsat bør eller kan køre foreningen videre, hvorved også bladet vil ændre udseende, hvis det blot fortsat skal udgives som et skole- og kirkeblad.

Af de nævnte fremtidige aktiviteter

100,- KR. FOR ET MEDLEMSSKAB Af Hans Jørgen Zinther, fmd. ASB

HER ER LIDT FOR NYE MEDLEMMER

Kære beboere! Sidst i april vil bestyrelsen for Agedrup Sogns Beboerforening igen trave vore gader og vænger ynde, når vi går rundt med „Årets flyer og girokort“. Hvert års flyer har et nyt lokalt forsidebillede, og indholdet fortæller om beboerforeningens virke.

Du er ikke medlem, fordi du ikke har tænkt over det. Du vil måske egentlig gerne være medlem, men har blot ikke fået bragt medlemskabet i orden. Uanset årsagen til et eventuelt manglende kendskab til beboerforeningen vil vi i bestyrelsen bede dig overveje at melde dig ind for det kommende år, således at også din husstand kan bidrage til udvikling, forbedring og

Nr. 117 - APRIL 2014

forskønnelse af området samt til at bevare det etablerede beboerblad. OGSÅ LIDT FOR MEDLEMMER

Bestyrelsen i „Agedrup Sogns Beboerforening“ sender hermed en tak til alle beboere, som var medlem i det forløbne år, og som dermed støttede foreningens virke og „Agedrup Rundt“. Vil du være med til fortsat at støtte dette, så betal kontingentet på 100 kr. I ASB tilstræber vi at medvirke til byens forskønnelse, vi arrangerer „Sankt Hans festen“, opstiller landsbyens juletræ, vedligeholder flag og flagstang ved Minde-


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online FODRING AF ÆNDER I HAMMEREN Hvorfor er fodring af ænderne i Hammeren blevet forbudt? Når Vladimir og jeg en gang i mellem cykler ad banestien forbi dammene med ænder, ser vi ofte, at mange forældre, bedsteforældre, dagplejere og børnehaver tager deres børn med hen og besøger ænderne ved Hammeren, hvor bane-cykelstien fører forbi. Børnene medbringer gerne en pose med brødrester, og så er der aktivitet i ænderne til glæde for børnene, for æn-

derne er jo fortrolige med mennesker, så de næsten overfalder dem Nu er der sat et „Fodring forbudt“ skilt op, så denne daglige fornøjelse er forbi. Hvem har mon gjort det, og hvorfor dog.

Kære Olivia

ænder, og det giver anledning til en masse overfald mod de få ænder. Desuden tiltrækker al det overskydende brød rotter, og derfor er skiltet sat op af grundejerforeningen i Hammeren, da beboerne daglig er vidne til forholdet. Man er egentlig glade nok for ænderne, men der er altså alt for mange af dem. Man kunne jo fjerne de mange andrikker, men det er vist ikke helt tilladt at kværke dem eller skyde dem, og bliver de indfanget og sat ud et andet sted, finder de såmænd nok tilbage igen til den nemme føde. Beboerne har konstateret, at der er mange, der på trods af skiltet stadig fodrer, men håber, at færre vil gøre det, så forholdene bliver tålelige for såvel ænder som beboere. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

Ja, der er rigtigt, at et skilt er sat op, og der er flere grunde til det. Hvis man kun gav ænderne brødkrummer, som de kan guffe i sig på stedet uden at blive mætte, så ville der nok ikke ske alverden ved det, men vi må konstatere, at der ligger meget brød og anden mad ved dammene, og det holder et stort antal ænder til. Du vil kunne se, at der er et stort antal andrikker i forholdet til antallet af

stenen, har et samarbejde med Odense Kommune om forbedringer af veje og stier med meget mere. Bemærk - hver husstand har sit eget faste medlemsnummer, som selvfølgelig kun gælder, når de 100 kroner i kontingent er betalt. Som sædvanlig er det let at overføre pengene til foreningens konto via netbank. Dit kontingent kan betales gratis i Bullerup Brugs foyer lørdag den 3. maj samt lørdag den 10. maj mellem kl. 9.00-13.00. Her vil to fra bestyrelsen være klar til at tage imod dit kontingent.

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

23


KIRKEBLADET APRIL 2014

NR. 3 66. ÅRG. 

AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk ●

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6085 6530

SOLSKIN - OG 10.107 KR. I BØSSEN Indsamlingen, der foregik i solskin og 12 graders varme, indbragte kr. 10.107 kr., som Agedrup Sogn kan give videre til kampen mod sult og underernæring. Karin Ritter takker hjælperne for deres indsats på indsamlingsdagen (Foto: Hans Ove Nielsen).

24 Af Karin Ritter Den 9. marts blev der afholdt sogneindsamling. Aldrig har vi haft så flot et vejr til vores indsamlingsdag. For indsamlerne var det uvant at gå turen i solskin og 12 plusgrader, idet de foregående år har denne dag været den koldeste i hele vinteren. Men ikke i år. En frisk gåtur, en snak med en masse mennesker og mønter og sedler i indsamlingsbøssen til et godt formål – det var oplevelsen for 16 indsamlere den 9. marts. Disse indsamlere var dels den trofaste skare, som møder op år efter år, men også en del nye ansigter, bl.a. to

drenge fra konfirmandholdet og en mor med sine to drenge. En stor tak til alle disse personer for deres indsats på indsamlingsdagen! TROFAST HJÆLPERTEAM

Efter endt indsamling vendte alle tilbage til Sognegården, hvor de blev modtaget af dampende og duftende suppe lavet til dagen af en vore flittige og frivillige hænder. Igen i år var det trofaste hjælperteam, Elisabeth og Børge, mødt til at foretage optællingen. Der blev snakket lystigt, ikke mindst om det indsamlede beløb var større eller mindre end sidste år, større eller mindre end sidemandens,

Nr. 117 - APRIL 2014

men også om oplevelser ude på ruterne. Også en tak til Bullerup Brugs for de sponsorerede effekter, som indsamlerne fik med hjem til eftermiddagskaffen. Det er en dejlig gave at kunne give som påskønnelse og et ekstra skulderklap med tak for hjælpen. Dette er kun muligt med Bullerup Brugs og deres medvirken. Dagen indbragte kr. 10.107 kr., som Agedrup Sogn kan give videre til kampen mod sult og underernæring i Etiopien. Så, stor tak til alle indsamlere og bidragsydere, som den 9. marts var med til at gøre en forskel. På gensyn i marts 2015!


Glædelig påske! Vi mødes denne morgen i kirken af et væld af påskeliljer, masser af lys og det gamle påskeråb: „Kristus er opstanden – ja han er sandelig opstanden!“. Sammenligner man kirkeårets søn- og helligdage med en perlekæde, så er påskedag den største og fineste perle, for påskedag er kirkeårets største festdag. Glædelig påske! Kirkesanger Annie Leth vil festliggøre vores gudstjeneste med en påskesolo. Der bydes på champagne og påskeæg efter gudstjenesten 2. PÅSKEDAG, DEN 21. APRIL KL. 9.00

Maria Magdalene ved den tomme grav.

Påskedag: Kristus er opstanden! Glædelig påske! (Foto: Colourbox).

PÅSKEN 2014 Gudstjenester i Agedrup Kirke i påskedagene Af Lene Bischoff-Mikkelsen PALMESØNDAG DEN 13. APRIL KL. 11.00

Indtoget i Jerusalem. Børne- og familievenlig musikgudstjeneste med Agedrup kirkes børnekor. Gudstjenesten har hele påsken som tema. Efter gudstjenesten er der uddeling af påskeliljer til alle. SKÆRTORSDAG, DEN 17. APRIL KL. 17.00

Jesus vasker disciplenes fødder. Han indstifter også nadveren og spiser sammen med disciplene for sidste gang. Nadveren er i fokus denne aften og er ’udvidet’ til lidt mere, end vi plejer. Vi vil til altergangen samles i koret og på de første bænke i kirken og her dele et

godt madbrød og drikke et glas vin/saft hertil. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi mærker fællesskabet. LANGFREDAG, DEN 18. APRIL KL. 11.00

Jesus dør på korset. I denne musikgudstjeneste hører vi hele dramaet og lidelseshistorien, der udspiller sig den dag, Jesus blev henrettet. Alteret er dækket af en sort dug uden lys og blomster. Musikgudstjenesten er liturgisk, dvs. at den består af læsninger i veksel med fællessalmer og passionsmusik på violin ved Jette Jokumsen og solosang ved vores egen kirkesanger Annie Leth. PÅSKEDAG, DEN 20. APRIL KL. 10.00

Kristus er opstanden – Han er sandelig opstanden!

Brug Kirkebilen!

25

Er du ikke så let til bens, eller har du ikke lyst til at gå ud efter mørkets frembrud, så er du altid velkommen til at bruge kirkebilen. Taxa henter dig gratis på din bopæl og bringer dig siden trygt tilbage efter gudstjenesten eller arrangementet. Kontakt blot: Sekretær Vibeke Lundgreen, kirkekontoret i Sognegården, Agedrupvej 12 på tlf.: 6610 8357. Kontortid tirsdag kl 13-15, torsdag kl 9-11 og fredag kl 9-13. Du vil så få udleveret en taxabon. Vi glæder os til at se dig/jer. Med venlig hilsen Menighedsrådet. AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


Nyt orgel koster 3,5 mio. kr. og har en byggetid på to år Af Lene Marqvardsen, menighedsrådet

(Foto: Colourbox).

“GUD OG SPAGHETTI” - NU MED FRIKADELLER Torsdag den 22. maj, kl. 17.00-ca.18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi fortsætter vores populære „Gud og Spaghetti“. Betegnelsen er et kendt begreb, som dækker over en kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende (gratis) også børnevenlig spisning. Nogle kirker kalder det måske for

„Bøn og Brunch“ eller „Prise og spise“, men hos os hedder det fortsat „Gud og Spaghetti“, også selvom der denne majaften bydes på frikadeller! Vi plejer at være rigtig mange, nogen gange over 100, og der er også altid plads til dig! Så kom og vær med.

HVAD ER „GUD OG SPAGHETTI“? 26

Når man har fået fri fra arbejde, og børnene er hentet i dagpleje, børnehave eller SFO, så er det hjem til ulvetimen. Forestil jer, at I kunne springe indkøb og aftensmad over. Forestil jer, at I tager jeres børn ved hånden og går hen i kirken for at høre om Jesus og kristendommen i børnehøjde, og forestil jer derefter at få serveret aftensmaden en almindelig hverdagseftermiddag. Hvornår ? Vi begynder i Agedrup Kirke kl. 17.00 og går derefter hen i Sognegården, hvor vi spiser og hygger sammen. Hele arrangementet varer ca. 1½ time. Hvordan ? Der er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op. Hvem ? Især for mindre børn, men alle er som altid meget velkomne, større

eller mindre søskende, konfirmander, bedsteforældre – ja, alle. Hvad koster det ? Ingenting! Der serveres vand til maden og andre drikkevarer kan købes. „Gud og spaghetti“-gudstjenesten erstatter søndagens gudstjeneste den 25. maj. Kirkebilen kører her til andre kirker i nærheden.

Nr. 117 - APRIL 2014

Agedrup Menighedsråd har i flere år arbejdet på at få et nyt orgel, og i år fik vi bevilliget de resterende penge fra provstiet. Orglet kan derfor udskiftes uden låntagning! Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ApS v/ Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a., har udført oplæg og tegningerne til det nye orgel, som skal være tredelt og placeres ved tårnbuen. Denne løsning er valgt for at få lyden ud af den meget lave tårnhvælving og for at få lysindfaldet fra det bageste vindue. Lørdag d. 1. marts kom den spændende dag, hvor vi åbnede tilbudene, som nu sendes til arkitekt og orgelkonsulent, før vi beslutter, hvilket vi skal vælge. Ganske få ti tusinde kroner skilte den ene orgelbygger fra den anden, så der venter menighedsrådet en stor beslutning om, hvem der skal have leverancen.

IB HOLDT AN

Agedrups kyndige lokalhistoriker, Ib Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Lene Bischoff har bedt mig anmelde to håndskrevne bøger, et par af kirkens gamle protokoller. Den første er en kirkebog over altergæster. Degnen skriver, hvem der er søndagens altergæster. Denne protokol afløser en ældre af samme slags. Den begynder i 1927 og slutter i 1966. Der er to spalter til afkrydsning, én til mænd og én til kvinder. I 1936 slutter navnene på altergæsterne, hvorefter man kun skriver, hvor mange der gik til alters. I Kølstrup har de en lignende bog, og pastor Kristensen mener, at bogen muligvis er startet med en skriftemålsbog, som så afløstes af en altergangsbog.


Foto: Hans Ove Nielsen

Fakta om nyt orgel i Agedrup Kirke ● ● ● ● ●

Forventet anlægspris på 3.500.000 kr. Orgel med 2 manualer og 12 stemmer Opstilles på gulv i tårnrum i 3 sektioner 6 bænke bagest i kirken fjernes for at give plads til orglet Byggetid på op til 2 år og forventes færdigt til 1. dec. 2016

NYT ORGEL 1. DEC. 2016

Lene Marqvardsen fra menighedsrådet fremlægger de foreløbige tegninger til det nye orgel. 6 bænke fjernes for at give plads til det.

NMELDER KIRKEBØGER

b Holdt, har læst to af Agedrup Kirkes gamle, håndskrevne protokoller I Bullerup er der en gammel beretning fra o. 1880. Da var det skik, når ålefiskeriet begyndte, samlet efter ålefangst at gå op i kirken lørdag eftermiddag til skriftemål. Søndagen derpå gik hele fiskerlavet så til alters. Den anden protokol er en stor kirkeprotokol inddelt i forskellige afsnit. Det første afsnit „Historiske Oplysninger om Kaldet“, er en afskrift af en historisk afhandling af en Marslevpræst i 1800-tallet. Her står alle præster i Agedrup fra 1588 og frem. De senere præster Boesen, Hansen, Larsen og Wendelboe, har så selv skrevet deres data ind i beretningen. Herefter er der et afsnit om „Embedets Indtægter og Udgifter“. Det er ikke småting at bogføre, idet præstens og kirkesangerens indtægter afhang af kirketiende og offeret ved påske- og høsttide.

Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening.

BESØG ITARVELIGHED

Det skete, at biskoppen kom på visitat. Han ville da gerne have et værelse til rådighed i præstegården. Skulle han sove til middag? Nej han skulle skrive i embedsbogen. I 1901 skriver biskop Styr en hel

tætskreven side om søndagens gang i kirken og senere i præstegården. Han vil helst ikke have „Gæster i anledning af mit komme“, og „Jeg håber, at mit besøg må ske i Tarvelighed“. Det er helt i pastor Boesens ånd, han var yderst sparsommelig med sit eget forbrug. Han døde i 1908. Nogle år efter, at pastor Hansen var tiltrådt, kom en ny biskop på besøg. De sidste tre års konfirmander stiller da op i kirken til „Katekisation“ (overhøring). Der var over 30 i alt, de viste sig meget veloplærte. Så er der et afsnit om legater og stiftelser i Sognet. Der var oprindelig 4 legater på tilsammen ca. 4.000 kr. til 4% til uddeling blandt de fattige. I 1990 udgjorde det 160 kr. i alt. Man kan ved læsning af afsnittene se, hvem der er i menighedsrådet gennem årene. Mange af de ting, man kan læse i disse protokoller, er af personlig art og for historisk interesserede et meget værdifuldt materiale. AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014

27


NB

Kollekten

NOTABENE

Torsdag, den 3. april, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: Foredrag om H.C. Andersen, hans liv og hans sange Palmesøndag, den 13. april kl. 11.00 i Agedrup Kirke Påske-musikgudstjeneste med børnekor og uddeling af påskeliljer Tirsdag, den 15. april, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård „Tirsdagssilden & Gamle Ole“ Skærtorsdag, den 17. april kl. 17.00 i Agedrup Kirke Stemningsfuld gudstjeneste med udvidet nadver Langfredag, den 18. april, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Liturgisk musik gudstjeneste med solist Jette Jokumsen, violin Påskedag, søndag den 20. april, kl. 10.00 Festlig højmesse med solosang og champagne Tirsdag, den 22. april, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Tirsdag, den 20. maj, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

28

Torsdag den 22. maj, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Kirke og Sognegård „Gud & Spaghetti“. Børnevenlig gudstjeneste med fællesspisning Pinsedag, søndag den 8. juni kl. 10.00 Festlig højmesse med kirkekaffe og brunsviger Torsdag, den 12. juni, kl. 18.30-21.30 i Agedrup Sognegård Fællesspisning - SVÆV spiller dansk folkemusik, som vi både lytter og danser til… Tirsdag, den 17. juni, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

Nr. 117 - APRIL 2014

BØRN OG SORG FYN Kan nu støttes hele året i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er fortsat muligt at støtte foreningen: „Børn og Sorg på Fyn“ – Et folkekirkeligt tilbud til børn og unge i sorg og krise i forbindelse med dødsfald. Initiativet er nu en forening, som enkeltpersoner eller grupper/ foreninger kan blive medlem af. Foreningen tilbyder mulighed for samtalegrupper til børn og unge fra hele Fyn. En stor opfordring til via kollekten også at bidrage til dette nødvendige initiativ, der støtter unge mennesker i at komme godt videre i livet. Se desuden hjemmesiden evt. for medlemsskab: www.børnogsorgfyn.dk eller www.børnogsorg.dk. Her kan også ses et indslag TV FYN bragte den 5. februar 2012 om Børn og Sorg Fyn.


KONFIRMATION I AGEDRUP KIRKE 2014 7. A - Søndag, den 4. maj 2014 kl. 10.30 Max Sejer Andersen, Lerhusene 18, Munkebo Amber Maria Beckwith, Hundslevgyden 29, Kerteminde Theis Andersen, Piletoften 33, Agedrup Maya Findshøj, Bjerggårds Alle 8, Odense NØ Jonathan Vorstup Hahn, Biskorupvej 82, Odense NØ Peter Mik Hamburger, Smedegyden 6, Agedrup Maria B. Henriksen, Rønnehaven 10, Agedrup Ida Marie Holmsten, Agedrupvej 9, Agedrup Nicolai Jensen, Piletoften 19, Agedrup Anders Juel Johansen, Gårdhanen 18, Odense NØ Natasja Risum Jørgensen, Åsumvej 673, Odense NØ Sidse Dahl Kristiansen, Daltoften 189, Agedrup Christian Demant Nielsen, Borsvinget 23 N, Agedrup Jakob Olsen, Skovhaven 106, Agedrup Frederich G. Pedersen, Pærehaven 12, Agedrup Julie Tangaa Tjalve, Daltoften 103, Agedrup Mathias Sohn Ørsted, Daltoften 175, Agedrup

Ann-Britt & Mark Sejer Andersen Charlotte Nielsen & David Beckwith Vicky & Henrik Andersen Jane Findshøj & Jesper Findshøj Charlotte V. Hahn & Jesper Hahn Anja & Mik Hamburger Birgitte B. Henriksen & Torben Lund Henriksen Ulla & Morten Holmsten Susanne Jensen & Bent Jensen Pia Juel & Niels Juel Marianne & Dan Risum Jørgensen Pia Dahl & Jimmy Kristiansen Lisbeth Demant & Bjarne Nielsen Maiken & Peter Olsen Annika Due Bondesen & John G. Pedersen Lotte Tangaa Tjalve & Jakob Tjalve Vibeke & Mads Sohn Ørsted

7. B - Søndag den 11. maj 2014 kl. 10.30 Cecilie Laugesen Baraviec, Hammeren 6, Agedrup Marcus Meyer Bertelsen, Engtoften 10, Agedrup Kristoffer Dyrvig Brandt, Poppelhaven 30,b.1, Odense NØ Nick Holbæk Dralle, Arendalsvej 14, Agedrup Christian Daugbjerg Hansen, Brolandvej 2, Agedrup Emma Hjort Holm, Skovhaven 85, Agedrup Michella Helskov Jensen, Bjerggårdsløkken 100, Odense NØ Kristina Julsrud Jørgensen, Engløkken 5, Agedrup Malthe Appelon Dreisig Thygesen, Arendalsvej 21, Agedrup Emily Egert Larsen, Morbærhaven 13, Agedrup Mathias Chris Pedersen, Daltoften 129, Agedrup Nanna Mailand Rosengreen, Brolandvej 24, Agedrup Frederik Stensdal, Brolandvej 35A, Agedrup Frederik Damgaard Serritslev, Brolandvej 99, Agedrup

Kristina & Kjeld Laugesen Baraviec Britta & Dennis Bertelsen Lisette Dyrvig Birthe & John Dralle Lena Daugbjerg Hansen & Torben Hansen Janne Bach Holm & Kim Hjort Johansen-Ossian Lisa Bruun & Bjarne Helskov Jensen Gitte Jørgensen & Peter Julsrud Jørgensen Lotte Appelon & Thomas Dreisig Heidi Egert Larsen & Michael Larsen Anja & Thomas Pedersen Heidi Mailand Rosengreen & Jesper Rosengreen Tina Stensdal Marianne Damgaard Serritslev & Ulrik Petersen

7. C - St. Bededag, den 16. maj 2014 kl. 10.30 Michel Claudio Damgaard Gollubits (Mikkel), Hammeren 2, Agedrup Tobias Egstrøm Trolle Hansen, Lunden 61, Agedrup Lise Willaing Jacobsen, Poppelhaven 34B,1., Agedrup Louise Stubkjær Jensen, Daltoften 34, Agedrup Kasper Scheel Kaltoft, Skovhaven 25, Agedrup Anna Krogshede Knudsen, Græshaven 6, Agedrup Emil Heldorf Knudsen, Agedrupvej 15, Agedrup Christian Steen Kristensen, Sportoften 7, Agedrup Mathias Højby Laursen, Borsvinget 21S, Agedrup Maria Levin Lund, Brolandvej 101E, Agedrup Andreas Johan Madsen, Humlehaven 6, Agedrup Caroline Sjørslev Runa, Hvenekildeløkken 53, Odense NØ Anders Strøm, Kirsebærhaven 11, Agedrup Line Winther, Nøddehaven 1, Agedrup Natacha Kronholm Vinberg, Brolandvej 4, Agedrup

29

Joan & Brian Strøm Carina Egstrøm Hansen & Verner Trolle Hansen Charlotte W. Jacobsen Vibeke Stubkjær Jensen & Michael Markvard Jensen Dorte Kaltoft og Jesper Scheel Kaltoft Gitte & Torben Knudsen Maria og Thomas Knudsen Pia Mønster Kristensen & Michael Steen Kristensen Charlotte & Johnny Laursen Heidi Levin Lund & Mads Klaus Lund Randi & Carsten Madsen Lone Sjørslev Runa & Paw Runa Anja & Jens Strøm Rita & Ole Winther Pia Vinberg & Tom Kristian Kronholm

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen januar/februar 2014

Af organist Kristin Lomholt

Døbte 19. 01. 2014 19. 01. 2014 23. 02. 2014

Emil Lykke Kristoffersen, Lerhusene 3, Munkebo Villum Rald Høegsberg, Markhaven 12, Bullerup Emilie Liv Svelmøe Højstrand, Daltoften 23, Agedrup

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 02. 01. 2014 25. 01. 2014 07. 02. 2014

Irene Andersen, Vinkelen 6, Bullerup Grethe Joensen, Skovhaven 65, Bullerup Torben Finn Hansen, Daltoften 155, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

TORSDAG, DEN 12. JUNI KL. 18.30 KONCERT OG DANS MED SVÆV

Pris for hele aftenen inkl. spisning: 50 kr. Øl og vand kan købes til 10 kr. Torsdag, den 12. juni kl. 18.30 byder Agedrup Kirkes menighedsråd og personale alle velkommen til en spændende og hyggelig aften med folkemusik. Vi skal have Karin og Hennys vidunderlige frikadeller og sommerfriske kartoffelsalat. Ca. kl. 19.30 starter en lille koncert, og fra kl. 20.30 danser vi gamle danske folkedanse under instruktion af Ove Andersen. Vi regner med at være færdige med at danse, når vi er blevet trætte i fødderne, måske er vi blevet det omkring kl. 21.30? DE GODE GAMLE FOLKEDANSE

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk

30

ORGANISTENS KLUMME

Kontortid: Tir. kl. 13.00-15.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-13.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 6019 2141

KIRKEGÅRDEN Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 2498 7944 - tdyrvig@hotmail.com Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

SVÆV har i både større byer og i de yderste afkroge af Danmark haft stor succes med dette koncert+dansarrangement, og i Agedrup vil vi denne aften helt sikkert også være glade for både at lytte og få genopfrisket/lært de gode gamle folkedanse. Arrangementet er for alle, såvel børn, voksne som ældre. Folkedans er kendt for at give godt humør, så selv den tværeste teenager bliver glad og positiv. Orkestret SVÆV er: Ebbe Bonde Hansen, sang og guitar Gitte Jørgensen, sang og tværfløjte Jesper, kontrabas Udover Ebbe, Gitte og Jesper møder vi i SVÆV, violinist og folkedans-instruktør Ove Andersen. Ebbe fik en mandolin som syvårig.

Nr. 117 - APRIL 2014


FOLKEMUSIKORKESTRET SVÆV Først er der frikadeller og kartoffelsalat, og så kommer Svæv og giver koncert. Senere spiller de op til folkedans.

Han spiller også violin, trompet og harmonika, men guitaren er hans primære instrument. Han spillede „pigtråd“ i tresserne. Er aktiv i Visens Venner i Randers. Gitte synger og spiller på forskellige instrumenter og dyrket forskellige

stilarter. På konservatoriet valgte hun sang som hovedfag, men spillede lige så gerne på tværfløjten. Jesper er konservatorieuddannet jazzbassist, og han underviser og optræder i dag i mange sammenhænge. Ove er ud af en spillemandsslægt

og blev den første konservatorieuddannede folkemusik-spillemand i Danmark. Ove er kendt og efterspurgt ud over det ganske land for sin kunnen udi spil, dans og instruktion.

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE

31

Søndag, den 13. april Palmesøndag Kor og korskole medvirker ved Palmesøndags gudstjeneste. Mødetid kl. 10.00, gudstjeneste kl. 11.00 Torsdag, den 22. maj Gud og Spaghetti Kor og korskole medvirker ved børnegudstjeneste i kirken. Mødetid til fælles korprøve kor og korskole kl. 15.00-17.00, gudstjeneste kl. 17.00 og ca. kl. 18.00 er der fælles spisning i Sognegården Missionen blandt hjemløse

AGEDRUP RUNDT 117 - APRIL 2014


GUDSTJENESTER PÅSKEN *Palmesøndag, den 13. april *Skærtorsdag, den 17. april * Langfredag, den 18. april * Påskedag, søndag den 20. april 2. påskedag, mandag den 21. april

Kl. 11.00 Kl. 17.00 Kl. 11.00 Kl. 10.00 Kl. 9.00

Musik- og familiegudstjeneste med børnekor Med udvidet nadver Musikgudstjeneste med lidelseshistorien Med solosang H.A. Bisgaard

TIDEN EFTER PÅSKE 1.søndag efter påske, den 27. april *2.søndag efter påske, den 4. maj *3.søndag efter påske, den 11. maj *Store Bededag, fredag den 16. maj 4. søndag efter påske, den 18. maj Torsdag, den 22. maj 5. søndag efter påske, den 25. maj Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 29. maj 6. søndag efter påske, den 1. juni

Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 10.30 Kl. 10.30 Kl. 9.30 Kl. 17.00 Ingen Kl. 10.00 Kl. 9.00

C.O.Christensen Konfirmation Konfirmation Konfirmation Tina Iversen „Gud og spaghetti“ - børnegudstjeneste med fællespisning Erstatter torsdag

PINSE Pinsedag søndag, den 8. juni 2. pinsedag mandag, den 9. juni

Kl. 10.00 Ingen

Kirkekaffe med brunsviger Kirkebil til kirker i nærheden

A.K. Rafn Hauge

Næste menighedsrådsmøder: Tirsdag, den 22. april, kl. 17.00-18.30 i Agedrup Sognegård Tirsdag, den 20. maj, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Åbent møde. Dagsorden ligger til gennemsyn en uge før på kirkekontoret

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

EN UGES 32 DRAMATIK Foto: Hans Ove Nielsen

Påsken strækker sig over dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem og hyldes som konge - over den sidste nadver Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag - til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og dagen efter viser sig for sine venner og disciple. Tidligere blev påskeugen kaldt for ”den stille uge” eller ”den hellige uge”. Det var udtryk for, at ugen var præget af andagt og forberedelse til de dramatiske begivenheder på de enkelte højtidsdage. Nr. 117 - APRIL 2014

AR117  

Agedrup Rundt nr. 117