Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

114

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

OKTOBER 2013 NR. 114 19. ÅRGANG 

STORE MALEDAG PÅ MØLLEN Andelsboligforeningen Bullerup Mølle holdt for nylig „Store Maledag“. Beboerne hjalp hinanden med at male og styrkede samhørigheden ved en frokost i det fri. Boligerne stammer fra1988, men før den tid var der, som boligforeningens navn siger, en vandmølle og også nogle avlsbygninger.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om „I disse moderne tider“, Grandækning på kirkegården, Hjælp SYRIEN, V. Kærby som vikingeboplads og „Gud og spaghetti“.

S. 24-32

S. 20

Frederikke klar til motionsdagen

S. 3

Katastrofale besparelser

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


AR

Bullerup Skyttekreds

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Finn Pedersen 6593 8081 finnep@live.dk

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Finn Pedersen Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510 6593 8081 6610 7597

SKOLEN

Jan Frederiksen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Finn Pedersen, leder 6593 8081 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 6610 7141

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. december 2013 skal være redaktionen i hænde senest den 8. november 2013.

6610 7575

Af Egon Nielsen  Bullerup Skyttekreds starter på 15 m. banen på Mølledammen 18. Mandag den 30. september kl. 18,30 (børn og junior). Tirsdag den 1. oktober kl. 10,00 (seniorklubben kaffe og rundstykker kl. 9.30). Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 øvrige skytter. Der er åbent hus på Mølledammen 18 lørdag den 12. oktober fra kl. 14.00 til kl. 17.00, hvor du kan komme ind og skyde eller bare få en snak om, hvad vi laver. Det årlige bankospil afholdes tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 på Mølledammen 18. Mvh. Bestyrelsen Bullerup Skyttekreds

Ny håndsværksmester  En ny tømrermester har etableret sig i vor landsby, nemlig Mikkel Thagaard, Arendalsvej 40. Han er såmænd vokset op herude, så det bliver i „familien“.

Musik i Sognegården Af Ole H. Christiansen  Ib Holdt er uhyre aktiv for tiden, og sammen med Karin Ritter forestod han en musik-formiddag i sognegården torsdag, den 5. september. Vores egen Grønnemose og hans violin var ledsaget af endnu en violinist, en fløjtenist og en på harmonika, der dannede et helt kammerorkester. Sognegården var helt fyldt med tilhørere, som blev underholdt med hovedsagelig svensk folkemusik, og så var der naturligvis fælles kaffebord. Det var som sædvanlig mest ældre mennesker, er mødte op, men alle de yngre skulle vel også på arbejde for at tjene til vores folkepension, uden der skal lægges noget negativt i det.

Vikingebopladsen i Vester Kærby  Agedrup Menighedsråd og Lokalhistorisk Forening indbyder til foredrag med amatørarkæolog Brian Bechmann torsdag den 21. november kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård.

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Fjordagers bank?  Den nærmeste bank for os er nu Arbejdernes Landsbank i Seden, som har engageret sig i lokalområdet herude. Foruden at være den lokale bank, der betjener både private og erhvervskunder, arbejder banken med at understøtte sunde værdier i lokalsamfundet. Det sker blandt andet i Fjordager IF, hvor banken er hovedsponsoratet for de over 3.000 medlemmer i foreningen. I samarbejde med Agedrup Skole sættes der i oktober måned fokus på Digital Dannelse. Her er der fokus på at lære børn og unge at færdes sikkert på nettet. Foruden workshop med klasser på Agedrup skole afholdes der foredrag den 21. oktober 2013 på Agedrup Skole, hvor både børn og forældre er velkomne. Arbejdernes Landsbank er også hovedsponsor, når Agedrup Læsefond den 30. oktober 2013 inviterer til foredrag med Peter Mygind på Agedrup Skole.

Amatørarkæolog Brian Bechmann holder foredrag i Sognegården om vikingefundene i V. Kærby.


LOUISE TOG FUSEN PÅ ANKER BOYE Formanden for Odense Forældre Organisation, Louise Friis, sammen med børnene Bjørk og Saxe. Bjørk, 6, går på Agedrup Skole, og Saxe, 1½, i dagpleje. Deres bror, Storm, 3, går i Hvenekildens Børnehus.

- Anker Boye blev noget overrasket, da vi pludselig stod på trappen ind til byrådssalen og sang „Åh, de smukke unge mennesker“, siger formanden for Odense Forældre Organisation, Louise Marie Friis, der bor på Lunden i Bullerup. Hun kalder besparelserne på børn- og ungeområdet for “katastrofale”.

Af Erik Schmidt Det var Louise Marie Friis fra Bullerup, der stod i spidsen for den ret usædvanlige forældredemonstration på Flakhaven i Odense i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger. Usædvanlig, fordi demonstrationen blev flyttet ind i rådhudbygningen, og fordi demonstranterne begyndte at synge nationalskjalden Kim Larsens „Åh, de smukke unge mennesker.“ I juni var Louise Friis med til at starte Odense Forældre Organisation, da endnu en række voldsomme besparelser på børneområdet blev varslet, og det var som formand for denne forening, hun midt i september havde kaldt sammen til protest mod det, hun kalder et „katastrofebudget“ for Odenses yngste borgere. Forældreorganisationen fik hurtigt opbakning fra fagforeningerne FOA, BUPL og PMF, og flere hundrede de-

monstranter med en stærk repræsentation fra dagplejerne samlede sig ved Lagkagehuset og gik mod Flakhaven. - Der var mange flere, end vi havde regnet med, og vi havde egentlig brug for en megafon, siger Louise Friis. Tidligere på eftermiddagen havde Odense Lærerforening også demonstreret mod besparelserne og uddelt „budgetlagkage“. TOG SKILTE OG BANNERE MED IND

Efter at have sunget en sang og afleveret bekymringssedler i en medbragt „skattekiste“ begyndte demonstranterne med bannere og skilte at sætte kursen mod byrådssalen. De defilerede simpelthen langsomt, men sikkert ind ad rådhusets kæmpedør. I hundredevis. - Nogle rådhusbetjente ville have, at vi skulle lade skilte og bannere blive udenfor, men jeg spurgte, hvilken paragraf, der forbød borgere at have skilte med.

- Så lod de os passere, og vi var da også ganske fredelige. Da demonstranterne begyndte at fylde godt op i rådhusets indre, var nogle politikere gået uden for salen, fordi der var pause i byrådsmødet. Også borgmester Anker Boye. - Så begyndte vi bare at synge „Åh, de smukke unge mennesker...“. Der var simpelthen sådan en stærk og god stemning, og jeg tror, Anker Boye, også blev lidt påvirket. Louise Friis betegner demonstrationen som en „markering“. Men alle partier på nær Enhedslisten og de to løsgængere indgik senere et budgetforlig, der betyder, at der skal spares 160 millioner kroner på de odenseanske børn og unge i 2014, efter at det oprindelige forslag lød på 180 millioner kroner. I 11. time lykkedes det altså forligsparterne at mildne besparelserne med 20 millioner kroner.

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

3


4

Nr. 114 - OKTOBER 2013


DET SKAL KOMME FRA HJERTET

10-årige Sidney laver rap og hip-hop og små spillefilm på sin iPad, som han selv har sparet sammen til. Han vil gerne være skuespiller, og hans yndlingsfodboldspiller er Neymar. For tiden er han sammen med 4. a i gang med at forberede en rap, som skal være Danmarks bedste skolerap. Af Erik Schmidt - Hvad vil du snakke med mig om? 10-årige Sidney Opara vil gerne stille op til et interview med verdenspressen fra Agedrup Rundt, og han har fået lov af sine forældre, Michael og Charlotte. Fotoseancen klarer han som om han altid har været model. Forskellige positurer. Glimt i øjet. Stor, venlig, uforbeholden udstråling. - Hvad vil du egentlig snakke med mig om, gentager han. Sidney går i 4. a på Agedrup Skole. Vi sidder i hans klasseværelse. Godt brugt og tresseragtig som danske skoler vel er flest. Som om samfundet ikke finder det vigtigt med æstetisk smukke rum til børn, der skal udvikle kreativitet, lære noget og tro på fremtiden. På opslagstavlen er der en plakat med foto af kendisrapperen Clemens. Her annonceres en rap-konkurrence for skoleelever. „Ordmaskinen. Sæt fokus på ordet!“ Hvis klassen kan skrive „Danmarks bedste skole-rap“, kan den vinde en livekoncert på egen skole med Clemens, lover plakaten. TJEKKER NUMRE PÅ YOUTUBE

Det tænder Sidney. Han er gået i gang med at få ideer til en rap, som 4. a kan deltage i konkurrencen med. Han er ikke den eneste. Hele klassen arbejder med emnet. Laver „rimkasser“ og „ordslanger“. Snakker om beat, rytme, flow og omkvæd. Men det er Sidney, der er eksperten. Han har rytme i kroppen og er helt klart til rap og hip-hop. På dansk eller engelsk. Hans far, Michael, der stammer fra Nigeria, taler både dansk og engelsk med ham derhjemme. Flere gange har Sidney optrådt for klassen med forskellige hotte rap-ting med underlægningsrytmer fra Youtube. Alene eller sammen med en anden.

Til skolefesten for to år siden optrådte han på scenen foran næsten tusind mennesker sammen med klassekammeraterne Julie, Dina og Armin med TMT-nummeret „Min egen vej“. Da matematiklærer, Birgit Johnsen, havde sidste dag i klassen lige før ferien, digtede han en ny tekst til Shaka Loveless-hittet, „Ikke mere tid tilbage“. Hele klassen rappede med. - Jeg tjekker gode numre på Youtube. Fx „Intelligent“ af Raske Penge eller „Giv mig et smil“ af Wafande, Det er ikke forældrene, Sidney har sin interesse og sin musikalitet fra. Det tror han i hvert fald ikke. - Jeg ved virkelig ikke, hvad det er for en musiksmag, de har. LAVER SELV FILM

Sidney har ingen planer om at blive berømt. Han svarer venligt og beskedent på spørgsmålet. - Jeg tror ikke, jeg er god nok til at blive rapper, siger han. - Jeg vil hellere være skuespiller. Altså filmskuespiller. Det er jeg god til, synes jeg. Man skal se ud som om, man er den, man spiller. Det nærmeste han kommer en slags forbillede er én, der hedder Jan i „Min søsters børn“. Ved nærmere eftertanke er skuespillerens navn Steffen eller Stefan. Men hvorfor nedlade sig til namedropping, når man selv er filminstruktør. - Jeg laver selv små film. Gysere, farlige film, superheltefilm eller mysteriefilm. Han både optager og klipper selv filmen på iPad. Sidney har selv sparet sammen til den. Han får 100 kr. om måneden i lommepenge, men de fleste sparer han op. Han har også købt en trampolin. - Jeg er ved at lave en film sammen med min nabo Bassem, der er på alder med mig, og så en anden nabo, der hedder Omar. Han går vist i 7. klasse. - Det er Omar, der spiller den onde mand. „Så er det tid til at dræbe,“ siger

han med et kyllingeben i munden! Sidney er ved at knække sammen af grin ved tanken. Han finder selv på handlingen uden at skrive noget ned. Det kommer bare. RØG I KØKKENET

For nylig havde han besøg af Nickolai fra 4. a og Frederik fra 4. b. De laver også film sammen, og spiller bordtennis. - Pludselig ryger det helt vildt ude i køkkenet. Vi har glemt at der er popcorn i mikrobølgeovnen. Køkkenet er fuldstændig dækket af røg, og vi kan næsten ikke trække vejret. Så finder vi sådan en blæser og sprøjter deodorant ind i den, så vi kan få fjernet lugten! Sidney er igen ved at bryde sammen af grin. Nickolai og „Freddy“ er også nogle af de drenge, som Sidney spiller fodbold med. Han går ikke i klub, men spiller i skolen og i fritidsklubben. - Jeg vil gerne være god til at spille fodbold. Min yndlingsspiller er Neymar, for der er så mange, der har Messi. Men jeg holder med Barcelona. Barcelona er jo Barcelona! Sidney leger både med drenge og piger. Piger er gode nok. Det er svært at få ham til at sige noget dårligt om nogen. Heller ikke piger. Men hårdt presset af interviewerens borende spørgsmål, erkender han, at piger kan være lidt mere besværlige, end drenge. - Drenge siger bare undskyld, hvis der er problemer, og så er det glemt. Men sådan er det ikke altid med piger. Kærester er der ikke noget af. I hvert fald er det ikke noget, der kan lækkes til verdenspressen. Sidney kigger på uret. Enten er tiden ved at være udløbet, eller også er interviewet ved at være lidt uinteressant. Men hvad bliver det så til med „Ordmaskinen?“ - Vi skal vinde! Vi skal skrive Danmarks bedste skole-rap. Og ordene skal komme fra hjertet! AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

5


FJORDAGERSCENEN SPILLER „JUL PÅ SLOTTET“ De lokale amatører måtte have lov af forfatterne til at opføre stykket Af Ole H. Christiansen

Beboerne „på Møllen“ er for størstedelen pænt voksne mennesker, som ikke orker at bo i en stor villa, men gerne tager del i en andelsboligforening, hvor man holder sammen, og som følger deraf hjælper hinanden med at vedligeholde bygningerne.

STORE MALEDAG PÅ MØLLEN Beboerne hjalp hinanden med at male skurenes træværk og samhørigheden bestyrkedes med en mindre frokost i det fri Af Ole H. Christiansen

6

Den 24. august var det „Store maledag“ i andelsboligforeningen Bullerup Mølle. Boligerne stammer fra1988, men før den tid var der, som boligforeningens navn siger, en vandmølle og også nogle avlsbygninger. De mange boliger i bygningerne ved Møllen er andelsboliger, der med et passende indskud kan beboes til en rimelig husleje. Beboerne er for størstedelen meget voksne mennesker, altså lidt ældre, som ikke orker at bo i en stor villa, men til gengæld deltager i en andelsboligforening, hvor man nødvendigvis holder sammen, og som følger deraf hjælper hinanden med at vedligeholde bygningerne. DEN GAMLE MØLLE OG DAMMEN

På „Store maledag“ skulle skurenes træværk males og samværet bestyrkes med en mindre frokost i det fri under teltdugen med formanden Inge Peder-

sen og Rasmus Hanfgarn i spidsen. Vores noksom bekendte Palle Brugs Vennekilde deltog også på vegne af sin afdøde mor. Selve møllen er jo en gammel historie, som vi vel nok skulle overlade til krønikeforfatteren Ib Holdt at fortælle om. Men Palle Brugs er født i krobygningen på første sal, og hans farfar har været møller på stedet i to omgange, så han ved alt om mølledammen, åen og hvorledes det kunne lade sig gøre at bade i åen, søen eller det store bassin, der var sidste station for det vand, der drev vandmøllen. Vandet var jo stemmet op og blev ledt ind i søen, hvorfra det ad en kanal blev ledt videre til bassinet, hvis der ikke var vand nok i åen den aktuelle dag, da møllen skulle køre. To meters fald var nok til, at vandet kunne drive møllehjulet rundt, så møllen kunne male kornet fra de omgivende gårde til det eftertragtede mel. Det er jo såre simpelt, når man altså har forstand på det….!

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Den kendte julekalenderhistorie bliver genoplivet af Fjordagerscenen i år. Det er først tredje gang, den spilles på en scene. Den 2. september gik vi i gang med øvelserne, men vil være klar på følgende spilledatoer: 28., 29. og 30. november samt 1., 5., 6., og 7. december. - Vi har aldrig spillet et rigtig eventyr med konger og prinsesser, fortæller Kirsten Janby, og da der også er nisser med i Jul på slottet, syntes vi, at det kunne være sjovt om vi måtte spille DR julekalender fra 1989. Jeg kontaktede derfor DR for at høre, om vi kunne få lov til at dramatisere Jul på Slottet til amatørteater. DR henviste til forfatterne og komponisten, som gav grønt lys. Glæd jer til at se Fjordagerscenens glade amatører opføre stykket for fuld udblæsning. Billetter kan købes forud på 65 93 88 79.

BRUGSENS SPONSORSPIL

SuperBrugsen støtter det lokale foreningsliv, og kunderne kan påvirke ved at putte jeton’er i apparatet.


Af Hans Jørgen Zinther, fmd. for ASB Lørdag den 7. september havde Agedrup Sogns Beboerforening arrangeret en spændende tur til HCA-skoven. Dagen bød på et utroligt flot vejr med sol fra en næsten skyfri himmel. Bestyrelsen startede dagen kl. 10.30 med at transportere skilte, spil, sund og usund slik, snacks og drikkelse til pladsen midt i skoven. Der blev der lavet en flot flagalle, så der ikke var tvivl om, hvor arrangementet skulle foregå. På „pladsen i midten“ har kommunen opstillet tre spil. Èt til boldkast, som vi kender det fra markedspladser, hvor man skal vælte en plade. Èt til at trille bolde op i pointgivende huller – samt tre „xylofoner“ i træ. På pladsen opstillede vi tillige ringspil, stort mikadospil og kongespil. Der er borde og bænke i skoven, og flere af de deltagende familier havde taget vor opfordring op og havde medbragt egen frokost. Senere på dagen var der skattejagt for børnene, hvor et gulnet kort gav ret til en slikpose eller sundt slik. De voksne fik udleveret en øl eller vand efter eget ønske, for det var også en tur for voksne uden børn. Ideen med arrangementet var, at vi beboere i området opdager, hvilken skøn plet vi har liggende i vort nærområde mellem Bullerup og Åsum. Dog kunne vi i bestyrelsen godt have tænkt os en noget større tilslutning, men vi er helt sikre på, at der kommer mange flere deltagere næste år. Dato for næste års arrangement vil på et tidligt tidspunkt blive annonceret her i bladet. Vel mødt næste år!

FAMILIESKOVTUREN Med beboerforeningen i H.C. Andersen Skoven

- Børnene var bedre til at tilrettelægge legene, end vi voksne var, siger Ole Christiansen.

Beboerforeningen regner med at gøre skovturen til en tilbagevendende årlig begivenhed.

Jubilæum hos frisør Joan Strøm I snart 25 år har Joan Strøm drevet frisørsalonen „Bullerup Modeklip“ på Hammeren 2 og fejrer jubilæet med åbent hus den 15. november 13.00 -18.00. Hun er glad for sit job, men har valgt at drosle ned for bedre at kunne koncentrere sig om at male, der er hendes store interesse og hobby, som hun er så god til, at folk vil købe hendes frembringelser. Efter den 1. januar 2014 vil hun kun holde åbent efter aftale for at give kunderne en større fleksibilitet, og så hun kan hellige sig sin hobby, som bringer hende ind på flere kunstudstillinger, hvoraf flere endnu er planlagt, men samtidig få tid til at servicere sine kunder.

Joan Strøm har valgt at drosle ned i frisørsalonen for bedre at kunne koncentrere sig om at male

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

7


FRA LÆRERSTUDERENDE TIL IVÆRKSÆTTER 24-årige Anders Nielsen, der er opvokset i Agedrup, har startet et nyt firma, der tilbyder privat lektiehjælp. Til daglig er han lærerstuderende og spiller fodbold på næsthøjeste niveau. Af Erik Schmidt 24-årige Anders Nielsen, der har trådt sine barnesko i Agedrup og sine første fodboldstøvler i Fjordager IF, har kastet sig ud i iværksætterbranchen. Anders har været professionel fodboldspiller og har delvist sideløbende

Lærerstuderende, fodboldspiller og nu også iværksætter, Anders Nielsen

8

været i stand til at læse til lærer i Odense. Sammen med en kammerat fra Læreruddannelsen på University College Lillebælt i Odense, Sune Lohmann, har han nu startet firmaet „Elev i centrum“, der tilbyder supplerende, privat undervisning til skoleelever, der har brug for ekstra undervisning eller hjælp til lektierne. De to unge iværksættere har haft en vis succes. I dag har „Elev i centrum“ 17-18 undervisere tilknyttet i Odenseområdet. Det drejer sig om lærerstuderende, der helst skal have afsluttet linjefag i det fag, de skal undervise i. I august måned kunne de skrive 70 timer ind i kalenderen. Nu har de udvidet aktiviteterne til Aarhus, hvor der ifølge Anders Nielsen er tilknyttet 6-7 undervisere. - Som lærerstuderende vil vi jo gerne bruge noget af det, vi har lært, og der er stigende efterspørgsel på det, vi kan. Anders mener, det skyldes, at der er mere opmærksomhed på uddannelse blandt forældre, at der er et stigende antal elever i klasserne, og at flere elever med særlige behov nu skal inkluderes i klas-

LEGO I BULLERUP L for ligegyldighed om at ens hæk dækker det halve fortov. for legepladser der bliver brugt til hundetoilet. for løse hunde ifølge med hundelufter. E for efterladenskaber fra hunde og heste på stier og fortov. for efterladenskaber fra folks natlige udflugter. for erhvervsbutikkers misligeholdelse af køre og parkeringsarealer. G for grundejere og eller deres forenings manglende rydden til side, efter beskæring og hækklip. for gøen, galpen af hunde, der ikke kan tåle at folk går forbi på fortov og stier. for gæster der er svære at tale med udendørs, fordi naboer/genboer skal spille høj musik for åbne døre og vinduer. O for overgreb på skilte og lamper. for overbærenheden med observationerne er ved at høre op og beboere vil gå til direkte henvendelser. for observationer til dette indlæg i Agedrup Rundt.

Venlig hilsen Benny Cieplin Borsvinget 28, 5320 Agedrup Nr. 114 - OKTOBER 2013

serne. - De forældre, der henvender sig, ved som regel lige, hvad de vil have, og vi skræddersyr så en løsning med de studerende, der kan løse opgaven. Undervisningen foregår i private hjem, og prisen er 230-40 kr. pr. time. Med det særlige koncept deltog Anders og Sune for nylig i tv-udsendelsen „TV2 Fyn First Movers“. PROFESSIONEL FODBOLDSPILLER

Anders Nielsen var elev på Agedrup Skole 1995-2004. Som ynglingespiller var han på OB’s ynglinge-DMhold, og han blev senere en central spiller og anfører på OB’s 2. divisionshold, hvorefter han i 2010 blev fuldtidsprofessionel i FC Vestsjælland med Michael Schönberg som træner. Han begyndte på læreruddannelsen i Odense og kom til FC Fredericia under Thomas Thomasberg, og det passede ham godt. Men her blev han korsbåndsskadet, og der gik lang tid med fejldiagnoser, fejloperation og genoptræning. - Jeg kom ikke rigtig i gear og følte ikke, jeg kunne opretholde den betydning, jeg havde haft for holdet. Nu læser Anders Nielsen på fjerde år til lærer, samtidig med, at han spiller i Næsby, hvor han igen føler, han har betydning for holdet. - Og det er vigtigt for mig.

TORVEDAGEN Både Brugsen og bageren solgte varer på torvet, og ved Druds dametøjsbutik var der levende musik, og så var der børneloppemarked og veterankøretøjer.


Agedrup Læsefond ALF inviterer til gratis foredrag 30. oktober om unge, mobning og vold med den kendte skuespiller

PETER MYGIND PÅ AGEDRUP SKOLE Sidste vinter så mange udsendelsesrækken "Myginds Mission", hvor Peter ville forsøge at bidrage til bekæmpelsen af mobning på en helt almindelig folkeskole.

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? Hvem kan være kandidater?

DT PRISEN AGEDRUP RUN

2013

For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrup-området med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. Medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

INDSTIL DIN KANDIDAT!

OV. SENEST 8. N

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. nov. Send en mail til ARs administrative leder Finn PPedersen edersen på finnep@live.dk De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs decembernummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-20 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Af Erik Schmidt Det er lykkedes for Agedrup Læsefond at trække skuespilleren Peter Mygind til Agedrup Skole, hvor han vil fortælle om sine erfaringer med at bekæmpe vold og mobning. Det sker onsdag 30. okt. kl.18.3020.30 i skolens foredragssal. Foredraget er for alle interesserede - børn skal dog gå i 5. klasse eller derover. Peter Mygind har en helt særlig og personlig årsag til at beskæftige sig med netop dette emne. Hans egen søn blev nemlig udsat for overfald i 2006, og siden har Peter kæmpet sin egen kamp og delt ud af sine erfaringer ved over 200 foredrag på danske skoler. Sidste vinter så mange udsendelsesrækken "Myginds Mission", hvor Peter ville forsøge at bekæmpe mobning på en helt almindelig folkeskole. Aftenen indledes af formanden Palle „Brugs“ Vennekilde og en spørgekonkurrence med gevinster. I pausen kan købes kaffe, kage og drikkevarer. Billetter bestilles på seden@albank.dk med angivelse af navn, mobilnummer og antal. Billetter skal afhentes senest 29. oktober hos Arbejdernes Landsbank i Seden, der også er hovedsponsor for arrangementet.

LÆSEPRIS TIL ALF? Agedrup Læsefond ALF er blevet nomineret til at modtage ’Årets Læseinitiativpris’ 2013 på 10.000 kr. Det er Landsforeningen af læsepædagoger, der uddeler prisen. Priskomitéen har modtaget og behandlet 12 kandidatforslag og har på den baggrund nomineret fem kandidater til at blive årets prisvinder. Afgørelsen falder netop i disse dage. AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1959-64

KUN SEKS PROCENT I DEN BOGLIGE SKOLE Ved en prognoseudregning viste det sig, at Agedrup Skole ganske ville sprænge rammerne allerede i 1968. Det kom til at holde stik. Skolenævn og -kommission mente, at skolen var alt for hård i sin bedømmelse af eleverne, når kun 6 procent var „egnede“ til en boglig skole Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening I efteråret 1966 var den nye sognerådsformand Olav Nielsen og skolekommissionsformand Niels Nielsen en tur i København for at fremme skoleudvidelser ved storkommunens skoler. Mange af de familier, der flyttede fra Odense ud til Seden og Bullerup, var overvejende unge med mindre børn. Ved en prognoseudregning viste det sig, at Agedrup Skole ganske ville sprænge rammerne allerede i 1968. Det kom til at holde stik. Da skolen jo skulle have et vist antal nye lærere, foreslog sognerådet, at man kunne reservere nogle „klublejligheder“, da man påtænkte at bygge en række af den slags ved den nu nedlagde Bullerup Station. Det blev aldrig til noget. Lejlighederne blev bygget, men mig bekendt var der ingen lærere, der flyttede ind der. KUN SEKS PROCENT „EGNEDE“

I 1967-68 oprettedes en 8. klasse med 13 elever. Af den oprindelige klasse tog 3 elever på efterskole og 1 elev tog ind på Katedralskolen. Skolenævn og -kommission mente, at skolen var alt for hård i sin bedømmelse af eleverne, når kun 6% var „egnede“ til en boglig skole. Der blev udarbejdet en statistik over de sidste 5 års afgang af elever. Statistikken viste, at i alt 22% var fortsat med skolegang i en realafdeling. Denne ene elev har forhåbentlig

højnet niveauet på Katedralskolen med den gode ballast fra Agedrup Skole. I dag ville utvivlsomt langt over halvdelen være blevet sendt videre i den boglige skole. Tarp og Hanne Jacobsen havde i vinteren 1966 været på kursus i „Skolemodenhedsprøver“, så da alle de nye børn var indskrevet afholdt skolen tre dage med disse prøver med alle de børn, der skulle begynde skolen den 1. 8. 1967. VIRKELIG TRÆNGSEL

askebægre blev stillet frem, der var gang i tobakken dengang. ET RIGTIGT SKOLEBIBLIOTEK

Den 1. 8. 1967 fik skolen et rigtigt skolebibliotek. Der var ingen forskel for børnene, de lånte stadig af børnebøgerne. Rent administrativt var det godt. Kommunen fik statstilskud på sognebibliotekslokalet. Sognebiblioteket ophørte den 1. april 1974, i de 7 år kom der ingen fra bibliotekstilsynet for at konstatere, at lokalet også blev brugt til undervisning. Den 1. 9. 1967 blev gymnastiksalen taget i brug. Den blev hurtig besat af byens borgere, der gik til gymnastik og ikke mindst spillede badminton. Agedrup Skole havde i en del år holdt en årlig idrætsdag i Martofte, i Langtved eller i Drigstrup. Der lå jo små landsbyskoler ligesom den i Agedrup. Nu havde Agedrup Skole før sommerferien i 1967 over 200 elever og Kertemindebanen var nedlagt, så nu skulle vi have vores egen idrætsdag. I stedet for den årlige „eksamensdag“ skulle nu afvikles en forældreuge, hvor forældrene kunne dumpe ind. Mange mødre var hjemmegående, så der kom mange. På et skolenævnsmøde i sept. 1968 mente nævnet bestemt, at en ny fløj ved skolen kunne stå færdig i august 1969. Først i 1971 stod denne fløj færdig. Det voksende byggeri i Seden gør at skolen dér øjeblikkelig udbygges, så børnene fra Agedrup må fortsætte i Seden efter 7 klasse.

Det kniber meget med pladsen, da lokalerne skal fordeles til det nye skoleår. Da det gik op for lærerne, at der absolut ikke var et klasseværelse til hver klasse, tilbød Johansen at tage barakken med en 3. klasse, al formning, som han også skulle have, kunne så være i lokalet for enden af den nye festsal bag ved scenen. Grønnemose tog fysiklokalet med en 4. klasse, to anden klasser måtte have OVERBYGNING I AGEDRUP? timer på biblioteket, der Amtsskolekonsulent Land Ib Holdt dengang lå i første lokale til var i efteråret 1968 inviteret til Formand for Lokalhistorisk Forening venstre ned ad den store et stort forældremøde i den nye gang. foredragssal med emnet Der var virkelig trængsel, alle små „Overbygning på Agedrup Skole“. Han rum blev forsynet med et par borde med var overbevist om, at vi med den nye stole. Der kunne holdes skolepsykolog- fløj fik overbygning. træf m.m. Der var en betydelig færdsel ved Biblioteket var den gang et sogne- skolen, så forældrene anmodede nu om bibliotek. I dette afholdt man større for- en færdselspatrulje. Olsen kontaktede ældremøder med kaffe ved bordene og færdselspolitiet desangående.

Nr. 114 - OKTOBER 2013


Lærerne var sidst i 60’erne grebet af alle mulige og umulige ideer. Set i bagklogskabens lys var der megen varm luft i cirkulation, vi var unge og begejstrede. Vi havde været uden for Fyn for at se på moderne undervisning, på private skoler og skoler med forsøgsordninger. Vi søgte så frimodigt om at lave en P-fagsordning for 3.-4. klasse i skoleåret 1968/69. Den gik ud på, at børnene skulle vælge sig ind på de musiske fag (musik, formning, håndgerning m.m.) HØJT AT FLYVE

Amtsskolekonsulenten kom kørende ud til et lærermøde og forklarede, at alt det vi havde brugt timer på at udtænke stred mod nogle paragraffer i folkeskoleloven. Jamen vi havde da set det på Bernadotteskolen og på Statens Forsøgscenter i Rødovre, hvor vi havde lusket rundt for at få inspiration. Vi var jo en ganske almindelig folkeskole. Ak, højt at flyve. Det var i 68, hvor alt var fredeligt i Agedrup. Vores mest rebelske elev var lige sendt ind på Katedralskolen. I 1966 kom Ida Laursen til skolen. Hun kom fra Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. Hun og hendes mand boede i Tarup 1967-75. Deres små børn blev passet herude på Holevvejen. IDA LAURSEN

I 1975 købte familien en grund i Skovhaven og byggede hus der. Det, Ida med sin entre i Agedrup erindrer, er, at Tarp havde en stor indføling med, hvordan hver enkelt lærer havde det. I 1975 sluttede Vietnamkrigen, en masse mennesker fra Sydvietnam flygtede i både ud på havet, hvor de håbede på, at skibe ville tage dem op. Alene til Danmark ankom 4.000 bådflygtninge, mange af disse var taget op af Mærskskibe. Nogle af disse bådflygtninge blev indkvarteret på Bullerup Skovgård, som A. P. Møller havde købt.

Dansk Flygtningehjælp arrangerede undervisning for disse vietnamesere store som små. Ida Laursen og Hanne Jacobsen fik orlov fra skolen og kørte i 1 år med flygtningene ind på Kragsbjergskolen, hvor de så underviste dem i dansk. Efter en del år på Agedrup Skole afbrudt af 1 år blandt flygtninge, læste

Ida Laursen til tale- hørepædagog. Da hun var færdig med uddannelsen fik hun job på Seden Skole og på Volsmoseskolerne samt i en del børnehaver. Det var svært at dele arbejdet i to forskellige institutioner, så hun gik i 90’erne over til kun at være talepædagog. Hun sluttede sit virke på Agedrup Skole som tale-hørepædagog dér.

FARTEN NED PÅ BROLANDVEJ Der køres især stærkt på strækningen fra Agedrupvej til bussens endestation Af Ole H. Christiansen Beboerne på Brolandvej synes generelt, at der køres lidt for hurtigt på den gamle landevejsstrækning, der også optræder som en villavej. Men helt tosset synes det at være på strækningen fra Agedrupvej til bussens endestation, og især store lastbiler og enkelte buschaufffører synes at være de store syndere. Lastbilerne må komme enten fra Åsum eller fra Markhaven, da vi ikke har lastbilfirmaer herude i Agedrup, men hvorfor kører de så ikke helt rundt i rundkørslen og direkte ud på Kertemindevej, kunne man spørge sig selv. Nogle vil hævde, det er lettere for

dem at køre lige ud gennem vor landsby, og hvad gør vi så ved det, hvis det generer os. I første omgang har vi i trafikudvalget skrevet til Odense Kommune om det og bedt om, at få flyttet det grå zone-skilt med 45 km/t, der er placeret ved Pilebækken, ud til bussens endestation. Sagen er den, at den del af Brolandvej, der ikke har fortov, jo optræder som en landevej stadigvæk, og så er det fristende at træde lidt mere på sømmet, når en hastighedsbegrænsning ophæves. Hvis skiltet flyttes, skulle hastigheden på strækningen jo ikke overstige 45 km/t for alle køretøjer, og det må man vel kunne leve med.

Deres Bedemand Anne Marie & Hasse Østergaard Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

11

Scan og se vores film

Se yderligere information og priser på: www.langeskovbegravelse.dk

Langeskov Begravelsesforretning Kærsangervænget 35 - 5550 Langeskov - Tlf. 65381132 AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


LOKALHISTORISK FORENING PÅ TUR 49 oplagte deltagere på tur med Ib Holdt som guide til Sellebjerg Gods, Ørnfeldt, Kølstrup Præstegård og Ulriksholm

Pastor Knud Erik Kristensen fra Kølstrup kom direkte fra en vielse i Munkebo.

Af Ole H. Christiansen

Næste punkt på dagsordenen var Kølstrup, hvor kirken og præstegården var målet. Præsten kom hjem i det samme fra en vielse i Munkebo Kirke og skulle fortsætte i Kølstrup Kirke med samme ærinde. Han var rigtig oplagt til at fortælle om præstegården, som er en stor firlænget gård. Han berettede om præstegården, at man, ligesom på Selleberg og Ørnfeldt, havde et gammelt træ stående midt på gårdspladsen, men dette var mere beskedent, da det ikke ligesom de andre ragede op over hustagene og aldrig havde gjort det. Kirken med to sarkofager i et særligt rum og særlige siddepladser i et aflukke på 1. sal er stor og en gammel svend. Afslutningen var på Ulriksholm med kaffebord og besigtigelse af malerkunst og andre kunstgenstande. Da vi var så mange, måtte værtsparret åbne deres egen spisestue for os, og da værten kunne berette om Ulriksholm, som er bygget af Christian den 4, så fik vi da noget ekstra for pengene i form af historieundervisning og „sexualundervisning“ i form af hans mange byggerier og hans utrolig mange børn rundt om i Danmark, og som han senere sørgede godt for.

- en respektfuld afsked

VÅBEN TIL FRIHEDSKÆMPERE

Videre gik det til Ørnfeldt, som vi dog måtte nøjes med at se ude fra, men her måtte vi i tankerne tilbage til 2. verdenskrig, for her på marken var der en af nedkastningsstederne for våben og andet fra England til de danske frihedskæmpere. Det var store og tunge containere, man sendte ned med faldskærm, så der skulle 4 mand til at løfte en container. Til en enkelt nedkastning kunne de være op til 50 mand, men de måtte jo ikke så gerne blive set af tyskerne og cyklede til stedet to og to fra alle retninger, og skulle

John Yde

Lene Yde Jens Mathiesen

DØGN TELEFON

66 10 85 90

r år du har brug fo er n h er Vi

t.

12

Foreningen kunne samle 49 oplagte deltagere til at bese noget af vor omegn med Ib Holdt som guide lørdag den 31. august. Turen foregik i bus, og havde vi været rigtig vakse, kunne vi såmænd have gennemført den på cykel. Men så havde vi også savnet det foredrag, som Ib holdt (!) i såvel bussen, som på opholdsstederne. Her fik vi en hyggelig tur, hvor vi besøgte Selleberg gods med dets produktion af kirsebærsaft og kirsebærsirup, og der blev vist en god handel ud af det.

også gerne komme ubemærket og frelst derfra igen. Lastbiler var kørt i stilling ved Ørnfeldt, så de nedkastede våben kunne komme hurtigt til depoterne, inden tyskerne nåede frem til Ørnfeldt, hvor man naturligvis intet vidste om nedkastningen, når tyskerne spurgte.

KØLSTRUP OG ULRIKSHOLM

de

Bullerup Begravelsesforretning Vinthers eftf. Lene & John Yde - Munkebo www.bedemandfyn.dk

Nr. 114 - OKTOBER 2013


GOD SÆSON NÆSTEN SLUT Superveteraner slutter på en ærefuld andenplads, mens veteranerne måske vinder og i så fald skal spille om Fynsmesterskabet Af Michael Stengel Petersen Når disse linijer læses, så er vores fodboldsæson næsten færdig, og når jeg skriver næsten færdig, så er det fordi at vores veteranhold, også kaldet torsdagshold, ligger til at vinde kredsen og skal ud og spille om fynsmesterskabet, men mere om det lidt længere ned i mit indlæg. Lad os satrte med vores mandagshold (super oldboys). Efter en super god sæson 2012, så må vi sige, at de ikke helt har kunnet levet op til den flotte præstation fra sidste år. Med 3 kampe igen kan de slutte cirka midt i rækken, men det kræver også 3 sejre. Holdet har også haft svært ved at stille de samme hver gang og i det hele taget haft svært ved at samle 14 spillere. Vi har heller ikke haft den tilgang, som har kunnet gøre holdet mere stabilt. Men alt i alt en fin sæson, og vi glæder os til at komme i gang med sæson 2014 og håbe på lidt mere stabilitet. Hyggen derimod har ikke fejlet. Der er blevet grillet til den store guldmedalje. SUPERVETERANER PÅ 2. PLADS

Så er turen kommet til vores Super Veteran, også kaldet tirsdagsholdet, som vi startede op i år. Det er gået over al forventning. De slutter på en meget fornem 2. plads med nogle rigtige gode lokalopgør mod både Fjordager og Åsum, så vi går da efter at vinde kredsen næsten år. Der er også blevet hyggen rigtig meget i vores klubhus, og efter den sidste kamp skulle de ned på Nyborg Strand og afslutte sæson 2013. Vores unge oldboyshold (onsdagsholdet) har haft lidt af en blandet sæson. De har også haft rigtigt svært ved at stille 11 mand til start, men ved lodder og trisser er det gået op i en højere enhed. De slutter midt i en meget svær kreds, hvor OB‘s danmarksmestre blev en suveræn vinder af kredsen. Vi havde den fornøjelse at have dem på besøg i

maj måned, hvor der var mellem 300 og 400 tilskuere oppe på Agedrup Park og se en gang fantastisk fodbold. Nu har jeg skrevet, at de 2 hold, har haft svært ved at stille hold, men vi har ikke meldt afbud nogen gange, som mange andre hold har gjort, så set fra den side, så er det meget godt gået. VETERANER - VINDER DE RÆKKEN?

Så vender jeg tilbage til vores veteranhold (torsdagsholdet), som ligger nr. 1 skarp forfulgt af OKS 1. Vi er 2 point foran dem, så alt tyder på, at vi skal ud og spille om Fyns Mesterskabet. Vores klub har jo for nogle år tilbage vundet et Fynsmesterskab. Det var dengang i Super Oldboys, hvor en del af de spillere fra dengang nu spiller Veteran og måske skal ud og spille om det igen. Vi har dog lige en svær kamp mod vores lokalrivaler fra Fjordager, men som tidligere nævnt, så er kampen overstået når disse linier læses.

Formanden himself i målmandsoutfit - og sønnike Magnus.

holdene og dyste i en gang „bumpers“fodbold, hvor vi bliver i klædt nogle store badebolde, hvor kun hoved og fødder er fri, så skal der spilles 3 mod 3. Efter turneringen skal der kåres en vindere, og hygges med mad og drikkelse. Kig endelig forbi!

MANGLER VAND I KLUBHUSET

Det var så lidt om vores 4 ABB hold, så nu vil jeg fortælle hvad der ellers sker i ABB. Vi hat jo her i sommeren fået installeret alarm og videoovervågning, og der har været stille omkring klubben, så vi må håbe, at det varer ved, men som jeg skrev i et tidligere nummer af Agedrup Rundt, så vil vi slå hårdt ned på hærværk mm. Vi har stadigvæk et hængeparti, som vi arbejder meget på, nemlig at få lagt vand ind i klubben, så vi bl.a. kan få nogle ordentlige toiletforhold. Der er stadig nogle uafklarede ting, som vi arbejder på, og så er der også noget økonomi i dette projekt, men vi arbejder videre med det. FIVE A’ SIDE - KOM OG VÆR MED!

Vi afholder en Five a‘side turnering for vores medlemmer og venner af klubben. Der er p.t. 24 tilmeldte, og det kommer til at foregå lørdag d. 5 oktober kl.12.00, hvor vi vil spille en masse kampe, og som et sjovt lille indslag skal

www.Agedrup-Bullerup SPILLESTED Agedrup Park (ved skolen) BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen – 4091 5497 Kasserer Jens Mattson – 3025 8697 Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316

13

Holdlederne FBU junioroldboys Michael „Silden“ Hansen – 3023 145 Claus Eisner – 2639 9279 Super oldboys – mandagsholdet Rex Jacobsen – 2830 5609 Jens Mattson – 3025 8697 Veteraner Lars Ingo Andersen – 6025 9232 Lars Engstrøm – 5230 0498

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP V/DORTHE KLEINER - GRÆSHAVEN 15 5320 AGEDRUP TLF TLF.. 6610 8016 - MOBIL 2063 0816

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 114 - OKTOBER 2013

Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring w w w . tlf. a m a n 66 d a s t o10 r v e b u71 t i k . d30 k

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Druds tøj-mix Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

KØRESKOLEN Lovpakken til bil

HURTIGT SIKKERT TRYGT

Vi kan tilbyde:

Connie Drud

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

1-2-3 DRIVE Kun kr. 9.000,DIN KØRESKOLE I ODENSE–SEDEN– AGEDRUP-BULLERUP Pilegården 9, Seden TLF. 42 43 01 90 - www.123drive.dk

Agedrup Forsamlingshus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


SØNDAGSSPORT I AGEDRUPHALLEN “Tumbleteam” er vokset til Søndagssport for hele familien i Agedruphallen

Af Helen Larsen, Fjordager IF, Gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har inviteret til samarbejde mellem Fjordager Idrætsforenings forskellige afdelinger og lancerer nu en helt ny tværgående genre: Søndagssport. Den første søndag i måneden er der

sport for hele familien fra kl. 11.0013.00 med dels masser af gymnastik og fitness, dels andre sportsgrene, som viser de mange forskellige idrætsgrene, der er repæcenteret i Fjordager Idrætsforening. Der er først en fælles start, men herefter kan man vælge at gå til „springland“, badminton, basket og fodbold,

DA HELEN BLEV RØRT Helen Larsen stoppede i marts med børnehold efter 46 år. Nu er det seniormotion og 60+ og så lige en tjans som formand for én af Fyns største gymnastikforeninger - Fjordager Gymnastik

NYT! NYT! NYT NYT! NYT! NY

og de voksne kan gå til workout. Tag hele familen med til 2 timers sport og leg. rørende afsked, da krudtholdet overraskede mig ved opvisningen. Helen fortsætter dog med seniormotion og 60+ hold, og så har hun en lille tjans som formand for én af Fyns største gymnastikafdelinger. Og den største afdeling i Fjordager IF. - Jeg kan jo ikke undvære gymnastikken helt, så længe helbredet holder og gnisten er der. EN FANTASTISK OPLEVELSE

Flot hyldest til Helen Larsen.

Af Erik Schmidt

16

Lidt fugt i øjenkrogen hos Helen Larsen.

I marts 2013 satte formanden for Fjordager Gymnastik, Helen Larsen, punktum for sin mangeårige gymnastikundervisning af børnehold - og dermed også de populære mor/barn-hold.. Ikke mange børn og ikke mange mødre i lokalområdet har undgået at være under nu 67-årige Helen Larsens kyndige gymnastikledelse. I 46 år har hun undervist ét eller andet hold, men ved gymnastikopvisningen i Fjordagerhallen i marts, var det altså slut. Og det blev markeret med bannere og blomster og en ganske særlig opvisning ved „Krudtholdet“. - Det var en dejlig oplevelse og en

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Helen, der er født og opvokset ved Seden Strand begyndte i sin tid som instruktør i Seden Idrætsforening med et puslingehold efter et højskoleophold. Senere har hun haft utallige hold både i Agedrup, og i Seden - puslinge, børnehold 7-12 år, voksenhold både med og uden opvisning og motionshold. - For 33 år siden startede jeg sideløbende med andre hold forældre/barn holdene, som blev, og har været en kæmpe tilløbsstykke. Det har for mig været, en fantastisk oplevelse, at have piger til gymnastik, som så efterfølgende kommer med deres små poder til gymnastik. De seneste ni år har Helen og hendes mand, Flemming, igen boet i Helens barndomshjem efter i 30 år at have boet i Bullerup.


n e ing Revy i Teltets sjette år - nu med Amin Jensen

GYMNASTIKOPVISNING I FJORDAGERHALLEN 2013

17

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 66 10 99 01 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18 6610 9696 JOAN STRØM Hammeren 2 BULLERUP

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

➡ INGEN AKUT SUNDHEDSFARE

PCB-fuger i søgelyset på skolerne. Stofferne kan også findes i maling, gulvbelæg og lysarmaturer

Agedrup Skole er sammen med 20 andre skoler under mistanke for, at der er anvendt PBC i byggeriet. Da PBC i sin tid kom frem, var man ikke klar over stoffernes sundhedsfarlige egenskaber. Der er ikke nogen akut sundhedsfare på nogen af skolerne, men ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at fjerne så meget af materialet som muligt evt. kombineret med en forsegling af de dele, der ikke kan fjernes. Staten anbefaler, at det sker indenfor 1-3 år.

Oktober/november KALENDEREN 16. 10. 13 11. 10. 13 Uge 42 21. 10. 13 29. 10. 13 30. 10. 13 4. 12. 13 20. 12. 13

Skolebestyrelsesmøde Skolernes motionsdag Efterårsferie Forældrearrangement: Lær dit barn at færdes sikkert på nettet. Skolebestyrelsesmøde Peter Mygind taler på skolen om vold og mobning (ALF). Skolebestyrelsesmøde Sidste skoledag før jul

SKOLEBESTYRELSEN Thomas Dreisig Thygesen (fmd.) - 28 10 28 91 Malou Peterson Porst (n.fmd.) -30 42 72 13 Pia Juel Johansen - 25 32 17 68 Preben Skytthe - 21 75 44 86 Jan Frederiksen - 66 10 70 08 Tom Martin Buchholz - 66 10 81 40 Steffen Lauridsen - 40 62 65 85 Lene Petersen - (suppl.) Birgitte Andersen (skoleleder) - 24 43 40 71 Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 65 93 24 06 Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203 Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

19


HJÆLP BLØDE TRAFIKANTER

● Det er ikke tilladt for forældre at køre ind på skolens område fra kl. 7.4012.00. ● Det potentielt sundhedsskadelige stof, PCB, findes formentlig i fugerne på skolens ældste bygningsmasse. Staten anbefaler, at der gøres noget ved problemet indenfor 1-3 år. Denne periode udgør ikke nogen akut sundhedsrisiko. ● Forældre er velkomne til at deltage i motionsdagen.

Af Birgitte Andersen, skoleleder

BIRGITTE

Mange børn cykler eller går i skole, enten i følge med voksne eller alene. Det er en rigtig god start på en skoledag og er med til at gøre børnene parate til at koncentrere sig om indlæringen. Om morgenen står nogle af eleverne fra de ældste klasser skolepatrulje for at hjælpe cyklende og gående sikkert over vejen. Skolens placering med kun en adgangsvej Informerer gør, at der let kan opstå farlige situationer, når der er mange mennesker, der møder på samme tid. Derfor er det ikke tilladt for forældre at køre ind på skolens område fra kl. 7.40-12.00. Det betyder, at de mange elever, der cykler til skole, ikke skulle kunne møde modkørende bilister på skolens område. Vi oplever desværre at en del forældre ikke respekterer dette. Vores genbo, Al-Salahiyah Skolen, har meget venligt tilbudt, at forældre, der kører deres børn i skole, må benytte deres parkeringsplads. Det vil jeg gerne opfordre til, at man gør brug af. Når man herfra skal ind på Agedrup Skoles område, skal man gå hen til stien, hvor skolepatruljen står, og følge deres anvisninger.

20

SKUFFET GANG PÅ GANG

Om eftermiddagen, hvor det er lovligt at køre ind, hvis man skal hente sine børn, er det vigtigt, at man standser eller parkerer i de opmærkede båse. Alt for mange holder andre steder med mulighed for, at der opstår farlige situationer for de børn, der er på vej hjem på cykel. Vi har som skole en forventning om,

tids påvirkning. Da PBC i sin tid kom frem, var man ikke klar over stoffernes sundhedsfarlige egenskaber. Der er ikke nogen akut sundhedsfare på nogen af skolerne, men ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det, at fjerne så meget af materialet som muligt evt. Kombineret med en forsegling af de dele, der ikke kan fjernes. Staten anbefaler, at det sker indenfor 1-3 år. Denne periode udgør ikke nogen akut sundhedsrisiko. Det er forvaltningens anbefaling til det politiske system, at dette sker, og der udarbejdes en handlingsplan for det videre arbejde. Skolens leder og skolebestyrelsesformand har været inviteret til et informationsmøde om dette d. 17. 9. 13.

at alle de voksne, der færdes på skolens område, gør deres yderste for at sikre, at børnene kan færdes i trygge omgivelser. Denne forventning bliver desværre gang på gang skuffet. Der er skilte ved indkørslen til skolen, der angiver i hvilket tidsrum, man ikke må køre ind, og der er ligeledes skiltet med standsning og parkering forbudt uden for de opmærkede båse. Skolens arbejde for en sikker skolevej sker i samarbejde med det lokale MOTIONSDAGEN politi. Det betyder derfor, at man kan Den sidste dag før efterårsferien, risikere at få en bøde, hvis man overtræder disse regler. Jeg håber disse præciseringer vil skabe klarhed over, hvordan man færdes til og fra skole og at alle vil gøre deres til, at skolevejen kan være sik- Der er blevet øvet ihærdigt i idrætstimerne op til motionsløbet. ker - også for de bløde trafikanter. afholder skolen en fælles motionsdag. Efter en fælles opvarmning løber PCB I FUGERNE eleverne i 0.-2. klasse så mange runder Nogle har måske i dagspressen set, rundt om skolen, som de kan på den at Agedrup Skole sammen med 20 an- afsatte tid. Mange får sammenlagt lødre skoler er under mistanke for, at der bet god lang distance. er anvendt PBC i byggeriet. 3.-4. klasse løber en rute på 5 km Skolen er snart 50 år gammel, og og de større elever en rute på 10 km. det var et meget anvendt materiale til fug- Elever i 3.-4. klasse kan efter aftale med ning af betonelementer, da skolen blev deres idrætslærer løbe 10 km. opført. Odense Kommune er i gang Børnehaverne er inviteret til at delmed at kortlægge omfanget af PBC i de tage, og forældre vil også være velkommunale bygninger. PBC er en be- komne. tegnelse for en gruppe af stoffer med vidt Jeg håber, vejret vil være med os, forskellige egenskaber og giftighed, hvor og alle får en god dag og masser af mosundhedsrisikoen for de, der færdes i tion. bygningerne alene opstår gennem lang

Nr. 114 - OKTOBER 2013


LOCKOUTMIDLER OG NY SKOLELEDER Kommunens overskud på lockouten bruges på skolerne

Af Steffen Lauridsen, skolebest. Så er skolebestyrelsen også kommet godt i gang med et nyt, spændende skoleår. Én af de ting, vi allerede har arbejdet med, er fordeling af lockoutmidlerne. I forbindelse med sidste skoleårs lockout har Odense kommune besluttet, at de midler, man sparede, skal tilbageføres til de enkelte skoler, og de skal bruges inden medio 2014. Agedrup Skole har fået tildelt 621.891 kr. Skolebestyrelsen har indstillet til Odense Kommune, at der bruges 50.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet og 571.891 kr. bruges på forstærkning af de fysiske rammer. Det er skolens ledelse, der har den endelige beslutningskompetence. En af de ting som formentlig kommer til at fylde rigtig meget i vores arbejde, er ansættelsen af en ny skoleleder, som foregår i et samarbejde mellem kommunens skoleafdeling og skolebestyrelsen. Vi ved ikke, hvornår dette arbejde er afsluttet, men det er en proces, der forventes at løbe hen over efteråret. TRAFIKKEN

Til sidst en opfordring til alle forældre: Vær nu opmærksomme på de trafikale regler på skolen. Det er utrolig vigtigt for alle vores børns sikkerhed, at man kan færdes sikkert på skolens område samt til og fra skole. På skolens område må der kun parkeres i de afmærkede båse. Der opstår ofte potentielt farlige situationer i forbindelse med at folk parkerer ved klubben eller langs legepladsen. Husk også at give bedsteforældre og andre, som skal hente jeres børn, besked om dette.

BIRGITTE STOPPER SOM SKOLELEDER Birgitte Andersen, der har været skoleleder på Agedrup Skole siden 1999 går på pension 1. december 2013

Skoleleder Birgitte Andersen har været på skolen siden 1976.

Af Erik Schmidt Fra 1. december 2013 går skoleleder Birgitte Andersen på pension., og jagten på en ny leder er gået ind. - Jeg stopper nu, da jeg er ved at være gammel - jeg er 64, når jeg stopper. Det er et passende tidspunkt i forhold til de store forandringer skolen undergår fra august 2014, siger Birgitte Andersen, der har været på Agedrup Skole siden 1976 - først som lærer, fra 1994 som viceinspektør og senest altså som

skoleleder. - Jeg synes tidspunktet er passende både for mig og skolen. Det giver en ny leder mulighed for at være med i planlægningen af arbejdet under den nye folkeskolelov. Et arbejde, der så småt går i gang her i efteråret. - Jeg får mulighed for at se lidt mere til familien og dyrke nogle af de sider af tilværelsen, der har ligget brak i flere år. Agedrup Rundt bringer i næste nummer et interview.

AGEDRUPS FODBOLDDRENGE UDE Agedrups skolehold tabte 6-2 til Hunderupskolen i EB-turneringen Agedrup Skoles fodboldhold kæmpede i Ekstra Bladets store fodboldturnering bravt mod overmagten, da de seneste to sæsoners fynske vinderhold fra Hunderupskolen for nylig var på besøg. Hunderup spillede sig videre til 3.

runde med en sejr på 6-2, efter en chokstart på 1-0 efter 52 sekunders spil og en pauseføring på 3-1. Nicolai Hejne scorede Agedrups mål.

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

21


Red: Finn Pedersen tlf. 6593 8081

Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

BYENS JULETRÆ 2013

Lyset tændes den 29. november kl.16.15 Af Hans Jørgen Zinther, formand

Igen i år vil Agedrup Sogns Beboerforening stå bag opstillingen af byens juletræ, så det kan lyse det grønne område ved Bullerup Butikstorv op i hele december måned, og igen i år vil vi lave en lille fest ud af det. Ove Hjulmand leverer træet beboerforeningen sørger for dets opstilling, og fredag den 29. november kl. 16.00 starter arrangementet med, at vi sammen synger „julen ind“. Kl. ca. 16.15 tændes lysene på træet. Som sidste år satser vi på, at festlighederne foregår under overdækningen ved Brugsen nede ved Pubben.

22

JULEMANDEN TIL STEDE

Butikkerne vil gratis levere æbleskiver, gløgg og varm/kold kakaomælk til de fremmødte beboere. Og så håber vi på, at vejret arter sig ligeså godt som sidste år, hvilket gjorde det nemt at afvikle tændingen af juletræet. Vi skulle gerne igen i år blive mange, for det skal der være til en fest. Og må vi så bede alle om at værne om træet og dets lys, hvilket er lykkedes de sidste 3 år . Tak for det. Igen i år - vil julemanden være et festligt islæt på pladsen. Vel mødt på pladsen – en god start på Julen.

Effektiv strømpeforing af stikledninger Af Ole H. Christiansen

KLOAKARBEJDET AFSLUTTET Massivt opbud af specialbiler fra Aarsleff

Nr. 114 - OKTOBER 2013

A/S Aarsleff har nu afsluttet strømpeforingen af de sidste stikledninger i vort område her i Agedrup, og da foringerne synes at være meget effektive, må de kunne holde evigt. Som det fremgår af dette foto, er det noget af en kortege af godt udstyrede specialbiler, firmaet har med til sine operationer, og specialister, der ved, hvad de har med at gøre.


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

AFFALD DER FLYDER PÅ TORVET Kan skoleeleverne ikke rydde op efter sig? Forleden så jeg en mand gå rundt ved tandlægens hus og samle affald, men resten af parkeringspladsen rørte han ikke ved. Alt for ofte ser man affald af næsten enhver art ligge og flyde på torvet og omkring det. Er det da ikke en offentlig opgave at fjerne det. Forretningerne må da også selv være interesseret i, at der ser ordentlig ud, og hvem er det da, der smider det. Ikke mig. Men nogen må da glemme at tage deres skidt med sig, når de går. Vladimirs cigaretskod kan det ikke være

mere, for han er helt holdt op med at ryge, og han bedyrer højt og helligt, at han i hvert fald ikke smider noget fra sig uden for skraldespandene. Er det noget Beboerforeningen også vil tage sig af ? Kan det være rigtigt, at skoleeleverne i frikvartererne kan gå over i Brugsen og købe ind, da der ofte er affald fra slik og andet, man kunne forestille sig, at eleverne ville købe.

Kære Olivia

hen over torvet fra den enkelte butiks ydergrænser, og dermed finde den del af torvet, der tilhører butikken. De grønne områder uden om torvet er offentligt område, og det var så der, du så en mand samle affald op. Derfor må vi konkludere, at butikkerne selv må holde deres del af torvet rent og tilgængeligt. Jeg har talt med butiksejerne om det, og de erkender deres ansvar, som de måske bedre vil efterleve efter dette svar til dig, Superbrugsen har desuden bekostet fjernelse af buskene ud mod Skovhaven og erstattet buskene med knust granit, som gør området lettere at holde, og hvor affaldet ikke så let hænger i, så noget ekstra er der da sket, mens de forsøger at holde rent omkring Superbrugsen.

For at tage det sidste først. Som du ved, så er der noget, der hedder en national affaldsdag, og den har vi i Beboerforeningen tilmeldt os. På affaldsdagen samlede vi da også i år på knapt 2 timer en hel trailerfuld affald op i vort område. Det er utroligt, hvad der findes af cigaretskod, emballage og dåser i vejgrøfter, ved stoppesteder og på fortovene især. Hvis nu rygerne gik over til cigaretter uden filter, så var der nok ikke så mange spor efter dem, og det ville da også have den fordel, at skal man absolut have lungekræft eller rygerlunger, så går det da lidt hurtigere med cigaretter uden filter. Men lige for tiden synes der ikke at være så meget affald, som du siger, men det er rigtigt, at affaldet vil hobe sig op bestemte steder, når blæsten har forsøgt at feje det sammen, og der kan det se voldsomt ud. Torvet i Bullerup er opdelt i parceller, og du kan trække en lige streg

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Nyt på ASB‘s hjemmeside www.agedrupsogn.dk AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

23


KIRKEBLADET OKTOBER 2013

NR. 6 65. ÅRG. 

AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk ●

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6597 6530

I DISSE MODERNE TIDER… Agedrup Kirke spreder også sit budskab via Facebookprofil

Af Hans Ove Nielsen „Følg os på Facebook“ – det budskab ser man rigtigt mange steder. Forretninger, firmaer, organisationer, foreninger og mange andre, der har et budskab, der skal bredes ud. Agedrup Kirke har også et budskab, der skal spredes: Kom til vores arrangementer, kom i vores kirke, se hvad vi laver, se hvad vi står for – følg med. Vi er også med på noderne. Via vores Facebook-profil forsøger vi at sprede vores budskab. Vil du med – så klik ind på www.facebook.dk/agedrup og „synes godt om“. Eller besøg vores hjemmeside på www.agedrup-kirke.dk, hvor der blandt andet er omtale af gudstjenester og arrangementer.

24

KLIPPEKORT ER UDSKIFTET MED FACEBOOK OG FOTO!

Hvor konfirmanderne tidligere skulle medbringe klippekort til gudstjenester til registrering af deltagelse i gudstjenester, er der fra i år også indført registrering via foto og Facebook.

Af Hans Ove Nielsen „Har du været i kirke – konfirmand?“ „Ja da – har du ikke set billedet af præsten og mig på Facebook?“ Hvor konfirmanderne tidligere skulle medbringe klippekort til gudstjenester til registrering af deltagelse i guds-

tjenester, er der fra i år også indført registrering via foto og FB. Et billede af præsten og konfirmanden lagt på den lukkede FB-gruppe for konfirmander – så er registreringen i hus! Og der gives stadig „rabat“ på antallet af gudstjenester, hvis far og mor er med!

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Et billede af præsten og konfirmanden lagt på den lukkede FB-gruppe for konfirmander – så er registreringen i hus!


ALLEHELGENS-GUDSTJENESTE Søndag, den 3. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Det er dagen, vi især mindes vore kære døde. Vi læser navnene op på vore døde og bisatte/begravede fra kirken i det sidste år, mens vi tænder lys for hver enkelt. Det er også muligt at tænde lys i vores lystræ i forbindelse med gudstjenesten. Kirken vil i det hele taget være præget af mange levende lys, og kirkesanger Annie Leth vil synge en solo, der passer til dagen. Inden gudstjenesten eller i skumringen efter gudstjenesten er der mulighed for at gå på kirkegården og lægge blomster og/eller tænde et lys. Lys til at sætte på gravene kan man få gratis ved udgangen. Man opfordres i stedet til at give et bidrag til „Børn og Sorg“ i kirkebøssen denne søndag. Se yderligere omtale andetsteds på kirkesiderne.

Det er dagen, vi især mindes vore kære døde.

Det er muligt at tænde lys i vores lystræ i forbindelse med gudstjenesten.

NYT KIRKEÅR - 1. SØNDAG I ADVENT 1. sø. i advent, den 1. december kl. 11.00 med Lucia-optog og efterfølgende kirkekaffe.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Første søndag i advent tager man hul på det nye kirkeår. Det gør vi også i Agedrup kirke. Vi synger „Vær velkommen Herrens år“ og tænder det første lys i kransen. Børnekoret indleder med et flot Lucia-optog, mens lysene dæmpes. At det er ’familiegudstjeneste’ betyder blot, at der også er taget hensyn til de yngste i form, indhold og længde. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.

25

Børnekoret indleder med et flot Lucia-optog, mens lysene dæmpes.

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


AT LEVE MED SØREN KIERKEGAARD Sogneaften med Sørine Godtfredsen torsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Agedrup Sognegård

Er der ønsker eller ændringer til grandækningen, kan der rettes henvendelse til kirkegården (Foto: Hans Ove Nielsen).

GRANDÆKNING PÅ KIRKEGÅRDEN

Gennem ny indsigt i glæden, kærligheden, synden og troen har Sørine Godtfredsen selv oplevet, hvordan man lærer, hvordan man må miste sig selv for i alvor at vinde sig selv.

Fra den 21. oktober til omkring 1. november Af Hans Ove Nielsen

26

Grandækning på kirkegården begynder mandag den 21. oktober og pågår de næste par uger med forventet afslutning omkring 1. november. Grandækning foretages af anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen, som

også står for det daglige vedligehold af kirkegården. Er der ønsker eller ændringer til grandækningen, kan der rettes henvendelse til kirkegården på telefon 40 42 07 56 eller på: graver@agedrup-kirke.dk

TORSDAG IGEN! Så er Torsdags-caféen i gang igen!

Af Karin Ritter, menighedsrådet Efter en god og lang og varm sommer er vi igen startet på en ny sæson i Torsdags-caféen. Den 5. september kunne vi byde velkommen til 68 gæster, som havde afsat denne formiddag til at være i hinandens selskab. På festlig vis hjalp „spilfolk“ os igennem disse timer, til kendte og ukendte toner, taktfast klappen og

Sven Grønnemose og hans band, „Spilfolk“, da de gæstede torsdagscaféen.

vippen med foden, ja selv en opfordring til en polka på gulvet blev det til. Apropos polkadans, så fik vi da også en fin information om, at der hver tirsdag aften er folkedans på Nymarksskolen i Kølstrup. Så der kan vi øve, så

Nr. 114 - OKTOBER 2013

Søren Kierkegaard

vi er klar til næste besøg af Spilfolk. Vi er nu ved at være færdige med forårets program. Vore gæster er ualmindelige flinke til at komme med forslag til foredragsholdere og gode ideer. Det er rigtig dejligt, at nogen tænker på os, når de selv er ude og opleve nye og spændende ting, så tak for dette. Vi forsøger at gøre brug af det, alt efter pris og indhold. Lige nu glæder vi os til de kommende arrangementer, hvor vi byder på kaffe og spændende foredrag og – ikke mindst – den gode stemning.


Giv et bidrag i kirkens indsamlingsbøsse eller besøge www.noedhjaelp.dk - Foto: Paul Jeffrey/ACTAlliance.

HJÆLP SYRIEN Flygtningene har brug for vores hjælp Af Hans Ove Nielsen Konflikten i Syrien har på sit tredje år udviklet sig til en blodig borgerkrig og et mareridt for alle i landet. I selve Syrien har mindst 6,8 millioner mennesker akut brug for hjælp, og cirka 4,3 millioner af landets indbyggere er på flugt i deres eget land. Omkring to millioner syrere menes at være flygtet til nabolandene Jordan, Libanon, Irak, Ægypten, Tyrkiet og Nordafrika. ARBEJDER I DØGNDRIFT

Folkekirkens Nødhjælp hjælper med mad, tæpper, tøj og husly, så internt fordrevne og flygtninge kan klare sig i den akutte situation. Selvom nødhjælpsorganisationerne

arbejder i døgndrift og forsøger at udvide nødhjælpsindsatserne, er der langt

fra midler nok til at opfylde de internationale minimumsstandarder for f.eks. fødevarerationer, drikkevand, adgang til lægehjælp og skolegang osv. Vil du hjælpe os med at hjælpe – kan du give et bidrag i kirkens indsamlingsbøsse eller besøge www.noedhjaelp.dk, hvor der også er mulighed for at give et bidrag.

27

HØSTGUDSTJENESTEN 2013 Af Karin Ritter, menighedsrådet Den lange og varme sommer gav en god høst i haver og drivhuse, og det kunne ses på bordet til høstgudstjenestens medbragte gaver. Efter gudstjeneste og den gode frokost var det tid til auktion, hvor kvikke bemærkninger fløj rundt i lokalet, og pengesedler og gode sager

skiftede hænder. Dagen indbragte 1.524,00 kr., som nu skal gøre god gavn i Syrien – et af verdens brændpunkter, hvor der er hårdt brug for hjælp. Det blev til en god søndag med 118 kirkegængere, godt vejr og munter stemning og et pænt bidrag til det gode formål.

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


NB

NOTABENE

Onsdag, den 2. oktober, kl. 8.10 – 13.40 i Agedrup Sognegård Pilgrimsvandring for konfirmander Torsdag, den 3. oktober, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: „Mit liv ved politiet“ – foredrag ved Hans Ole Jasper Torsdag, den 3. oktober, kl. 19.30 i Agedrup Sognegård Sogneaften: „At leve med Søren Kierkegaard“ – foredrag af Sørine Godtfredsen Tirsdag, den 22. oktober, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 31. oktober, kl. 19.00 i Agedrup Sognegård Åbent arrangement: „Spil Dansk“ Søndag, den 3. november kl. 16.00 i Agedrup Kirke Alle Helgens-gudstjeneste Torsdag, den 7. november, kl. 10.00 – 12.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: „Fra Nykøbing Mors til Assens med Peter Willemoes - om en rejse i livs- og menneskesyn“ ved provst Palle Jensen, Nr. Broby

28

Torsdag, den 14. november, kl. 17.00 i Agedrup Kirke „Gud & spaghetti“ – børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende spisning i Sognegården Tirsdag, den 19. november, kl. 19.00 – 21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde

HVORDAN HOLDER VI FOKUS? Visionsdagen den 20. september

Af menighedsrådsformand Tove Dyrvig I 2010 formulerede personale og menighedsråd en vision: I Agedrup Kirke vil vi: ● Være en naturlig del af menneskers liv – fra vugge til grav ● Give mulighed for netværksdannelse ● Give plads til mange forskellige tilgange til kirken; til alle former for gudstjeneste og arrangementer - store og små. En ting er de fine ord, men hvordan fungerer vi i hverdagen? Det kan være sundt at kigge indad. Personalet er ansat på baggrund af deres kompetencer, mens menighedsrådet er valgt på demokratisk vis, hvor vi kommer med forskellige tilgange til at bestride jobbet som menighedsrådsmedlem. Desuden har vi nogle aktive suppleanter, som er interesseret i arbejdet. Fredag den 20. september havde vi sat en dag af, hvor vi fik en kvalificeret tovholder på i form af Hans Old Jensen, som er tidligere præst, nuværende autoriseret arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab til netop den folkekirkelige hverdag.

Søndag den 1. december, kl. 11.00. Første søndag i advent med Lucia og kirkekaffe.

LITTERATURKREDSEN

Torsdag, den 5. december i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: Juleafslutning

„Litteraturaften“ fortsætter. Kontakt venligst sognepræsten for nærmere information (6610 8057).

Torsdag, den 21. november, kl.17.00 - 19.00 i Agedrup Sognegård Sogneaften: „Guld i Vester Kærby“ – ved amatørarkæolog Brian Bechmann

Nr. 114 - OKTOBER 2013


VESTER KÆRBY SOM STOR VIKINGEBOPLADS Agedrup Menighedsråd og Lokalhistorisk Forening indbyder til foredrag med amatørarkæolog Brian Bechmann torsdag den 21. november kl. 17.00–19.00 i Agedrup Sognegård, Agedrupvej 12

Af Tove Dyrvig, fmd. menighedsrådet & Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Som det sikkert er bekendt fra aviserne og fra fjernsynet, er der i Vester Kærby fundet en mængde ting bl.a. smykker fra Bronzealderen og fra førromersk og germansk Jernalder. Mange af disse fund skyldes amatørarkæologen Brian Bechmann, som vil vise os nogle af disse ting. Der har i år efter høsten ligefrem været et stævne af nordiske amatørarkæologer, som også har gennemsøgt området og yderligere fundet ting. Vester Kærby var den gang en af de største vikingebopladser på Fyn. Dengang lå Udkants-Odense langt væk fra centret i Vester Kærby. I pausen vil der være mulighed for at vederkvæge sig med en sandwich og lidt drikkelse til kr. 30. Vi glæder os til denne aften og håber på et godt fremmøde.

KONFIRMANDER PÅ PILGRIMSVANDRING Årets konfirmander „går“ sammen med valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen 2. oktober trosbekendelsen

En pænt udsnit af fundene fra V. Kærby.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Den 2. oktober skal årets konfirmander på pilgrimsvandring. Vi skal „gå trosbekendelsen“ sammen med valgmenighedspræst Karen Marianne Kristensen og håber på godt vejr. Pilgrimsvandringer er kendt gennem århundreder i den kristne fromhedsudøvelse og er de senere år også blevet meget udbredte på vore breddegrader. Man behøver ikke tage på „Camino’en“ i Spanien, for man kan dybest set gå alle steder. „Pilgrim“ betyder: ’den, der vandrer mellem marker’, og det kan være givende både for krop og sjæl. Der bliver både plads til „walk and talk“ og til stilhed, og efter vandreturen venter hjemmebagte pizzasnegle lavet af vore frivillige ved kirken. Tak for det!

29

Missionen blandt hjemløse

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013


NAVNLIG NAVNE

GUD OG SPAGHETTI Den 14. november kl. 17.00-18.30

Nyt fra kirkebogen for juli/august 2013

Døbte 21. 07. 13

Silas Ivik Øelund Banke, Lunden 35B, Bullerup

Viede og kirkeligt velsignede 03. 08. 13

Ann Kristin Næss og Anders Skjoldemose, Lindevej 11, Odense SV

Døde, bisatte og begravede 02. 07. 13 13. 07. 13 17. 07. 13 27. 07. 13 03. 08. 13 04. 08. 13 09. 08. 13

John Allan Petersen, Daltoften 49, Agedrup Annie Johanne Rasmussen, Lunden 44, Bullerup Johnny Michael Larsen, Engtoften 22, Agedrup Kaj Snerling, Hyldehaven 9, Bullerup Carl Adolf Møller Hansen, Svendborg Landevej 18, Frørup Anders Karl Rasmussen, Ved Møllen 26, Bullerup Van Ban Phan, Brolandvej 10 G, Agedrup

Walt Disneys „Lady og Vagabonden“ i den berømte spaghetti-scene.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk Kontortid: Tir. kl. 13.00-15.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-13.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 6019 2141

GRAVER Vikar - mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 2498 7944 - tdyrvig@hotmail.com Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 114 - OKTOBER 2013

„Den lille sjæl“ - „Gud og spagetti“- gudstjeneste, torsdag den 14. november, kl. 17.00-18.30 Vi fortsætter vore „Gud og spaghetti“-gudstjenester med efterfølgende spisning. Disse er faldet i god jord af mange børn og forældre i vores sogn. Vi håber, at endnu flere har fået lyst og mulighed for at være med i november, hvor tema er: Sjælen, de store følelser og Guds hjælpende kraft! „Gud og spaghetti“ er en kort børnegudstjeneste i kirken med efterfølgende fællesspisning i Sognegården, og I får ét gæt på, hvad menuen er. Det koster kr. 25/voksen – børn gratis. Der er ingen krav om tilmelding, hverken til gudstjenesten eller aftensmaden. Man møder bare op. „Gud og spagetti“-gudstjenesten erstatter søndagens gudstjeneste den 17. november, hvor vi henviser til andre kirker. Mere info på bagsiden, og du er også velkommen til at kontakte sognepræsten


ORGANISTENS KLUMME Af Kristin Lomholt, organist JULEKONCERT MED MUNKEBOKORET ONSDAG D. 4 DECEMBER KL 19.30 I AGEDRUP KIRKE

Efter koncerten er der hyggeligt samvær og syng-sammen i sognegården hvor Inge Marie serverer gløgg og æbleskiver. I år er det Munkebokoret som

SPIL DANSK-DAGEN 2013 - SYNGSAMMEN I SOGNEGÅRDEN TORSDAG D. 31. OKTOBER KL. 19.00

KRYDS I KALENDEREN

I forbindelse med Spil Dansk Dagen inviteres alle som har lyst til at komme og synge nogle af efterårets og vinterens dejlige sange og salmer. Det kan være nye som gamle, kendte og mindre kendte. De to lokale kapaciteter kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt står for arrangementet hvor vi starter med at synge og vil derefter nyde kaffe og hjemmebagt kage. Senere vil vi synge igen. Ønsker er velkomne, enten ved arrangementet –eller for de sjældne valgs vedkommende gerne

Spil-dansk dag, landsdækkende event i samarbejde med DR –I dagens anledning inviterer kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt til syng-sammen-aften i Sognegården.

TORSDAG D. 31. OKTOBER KL. 19.00

TORSDAG D. 14. NOVEMBER KL. 17.00-18.30

„Gud og Spaghetti“, en speciel børnegudstjeneste hvor kor og korskole medvirker. Vi får de to musikere/skuespillere Anja Præst og Maren Hallberg (hhv saxofon og harmonika) på besøg og de opfører teaterstykket Den lille sjæls rejse, musikteater for børn og voksne. „Spirekoret“ fra Hans Tausens Kirke optræder sammen med Agedrups korskole. Børnekoret er ikke med, men dette kor deltager 1. søndag i advent. Det bliver festligt at høre de yngste korsangere synge sammen. ONSDAG D. 27. NOVEMBER KL. 14.00

Munkebokoret.

optræder ved Agedrup kirkes julekoncert. I 2012 fejrede Munkebokoret 25 års jubilæum. Koret har igennem årene arbejdet med forskellige dirigenter, forskellige genrer og deltaget i flere større arrangementer, feks Fynske Folkekors 100-års jubilæumskoncert, Musical Collection og Christmas Carols. Koret dirigeres af Carsten Madsen, som har stor erfaring og et fyldigt repertoire at øse af. Ved korets julekoncert i Agedrup kirke vil repertoiret bestå af dansk- og engelsksprogede satser, som alle har til formål at give publikum en dejlig oplevelse fuld af julestemning.

nogle dage før, så noderne kan blive fundet frem. Vi glæder os til at synge sammen! Annie Leth og Kristin Lomholt

Agedrup Kirkes korskole optræder i Hans Tausens kirke sammen med spirekoret derfra. Det er onsdagscafe og vi har vores julerepertoire klart. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag med byboerne. Forældre og venner til børn i korskolen er selvfølgelig velkomne. Hans Tausens kirke, Ruggårdsvej 62, 5000 Odense C. SØNDAG D. 1. DECEMBER KL. 11.00

1. søndag i advent, familiegudstjeneste. Kor og korskole er klar med dejlig julemusik og Luciaoptog. ONSDAG D. 4. DECEMBER KL. 19.30

Julekoncert efterfulgt af julehygge og syng-sammen i sognegården. Inge Marie severer traditionen tro gløgg og æbleskiver! FREDAG D. 20. DECEMBER Annie Leth og Kristin Lomholt.

Agedrup skoles afslutning i kirken. Både kor og korskole deltager med festlig julemusik og rensdyrhorn.

AGEDRUP RUNDT 114 - OKTOBER 2013

31


GUDSTJENESTER TRINITATISTIDEN 19. søndag efter trinitatis, den 6.oktober 20. søndag efter trinitatis, den 13. oktober 21. søndag efter trinitatis, den 20. oktober 22. søndag efter trinitatis, den 27. oktober Alle Helgen, den 3. november 24. søndag efter trinitatis, den 10. november *Torsdag den 14.november: Gud og spaghetti-gudstjeneste 25. søndag den 17. november Sidste søndag i kirkeåret den 24. november

Kl. 19.00 Kl. 9.00 Kl. 17.00 Kl. 10.00 Kl. 16.00 Kl. 10.00 Kl. 17.00 Ingen Kl. 9.00

Erstatter den 17. 11. Se 14. 11. Helle Anker Bisgaard

NYT KIRKEÅR ADVENTSTIDEN *1. søndag i advent den 1. december

Kl. 11.00

Familiegudstjeneste med Lucia

Helle Anker Bisgaard

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

GUD OG SPAGHETTI Torsdag d. 14. november kl.17.00-18.30 Af Kristin Lomholt Torsdag d. 14. november kl.17.0018.30: Gud og Spaghetti, en speciel børnegudstjeneste hvor Spirekoret fra

Hans Tausens Kirke og vores egen korskole medvirker. Vi får de to musikere/ skuespillere Anja Præst og Maren Hallberg (hhv saxofon og harmonika) på besøg og de opfører teaterstykket Den

32

Anja Præst og Maren Hallberg opfører teaterstykket Den lille sjæls rejse, musikteater for børn og voksne.Vi skal møde „Den lille sjæl“, der ønsker at lære sig selv bedre at kende.

Nr. 114 - OKTOBER 2013

lille sjæls rejse, musikteater for børn og voksne. Vi skal møde „Den lille sjæl“, der ønsker at lære sig selv bedre at kende, og derfor begiver sig ud på en eventyrlig rejse til Følelsernes ø hav. Her møder den en dreng og sammen besøger de Glædens ø, Sorgens ø og Vredens ø. Den lille sjæl erkender, at livet er én lang rejse i Følelsernes ø hav, og at Gud og drengens venskab hjælper den på dens rejse. Det er Anja Præst Mikkelsen (klarinet, basklarinet og sang) og Maren Hallberg Larsen (harmonika), der i ord og musik leder os igennem gudstjenesten. Musikken formidler nemlig de store følelser – sorg, glæde, vrede og vildskab, og børnene bliver inddraget ved at spille med på vandfløjter, tordenplade og klap. Musikgudstjenesten inviterer os til at forholde os til emner som Guds hjælpende kraft, følelser og sjælen, og både børn og voksne kan se frem til en stor oplevelse og noget at tage med sig hjem. Anja Præst og Maren Hallberg har stor erfaring i at formidle musik i børnehøjde. De er begge uddannet fra Det Fynske musikkonservatorium – folkemusiklinien.

Ar114