Page 1

INSPIRATION – til dig, der skal kommunikere om AgeForce  Intro: Hvad får biblioteker og brugere ud af at bruge AgeForce?  Designmanual Logo, slogan, skrift, farver  Din værktøjskasse Plakater, banner, vejledninger, visitkort, m.m.  Barcode  Basistekster  Pressestrategi  Ideer til alternativ markedsføring  Kontakt


INTRO Hvad får bibliotekerne ud af at formidle AgeForce? - AgeForce.dk er en direkte kanal ud til flere tusinde voksne mennesker. Bibliotekerne kan bruge bloggen til at gøre opmærksom på services, lave reklameopslag for arrangementer og oprette interessegrupper (se f.eks. ”Min bogreol” og ”Boggruppen læselyst”). - Plads til mérsalg Det er oplagt at reklamere for de mere utraditionelle biblioteksservices, f.eks. udlån af Ipads og netmedier. - Engagement blandt borgerne Mange AgeForce brugere er aktive borgere, der gerne vil engagere sig. Erfaringen viser, at såfremt de får indflydelse, vil de gerne tage ansvar og f.eks. hjælpe til med at afholde arrangementer. - Et redskab til uformel it-læring AgeForce.dk er et oplagt forum for den formidling og undervisning i it, som bibliotekerne er forpligtet til. Her er et stort potentiale for uformel læring, som på én gang kompetenceudvikler bibliotekerne og borgerne. - Erfaring med brugerdreven innovation AgeForce.dk bygger på løbende inddragelse af brugerne. Det er lærerigt og giver mulighed for at afprøve en masse nye metoder i praksis. - Kontakt til en ”svær” målgruppe Med AgeForce.dk får bibliotekerne kontakt til en stor gruppe ressourcestærke borgere, som ellers vælger bibliotekerne fra, fordi de selv køber deres bøger og benytter andre kulturtilbud. - Liv i lokalområdet AgeForce.dk skaber liv i lokalområdet. Via de mange interessegrupper mødes medlemmerne på kryds og tværs. Det genererer social og kulturel aktivitet, som også kommer bibliotekerne til gode. - Besøg i biblioteksrummet AgeForce.dk lægger op til, at medlemmerne bruger bibliotekets rum som mødested. Det er med til at give liv i biblioteksrummet.


INTRO, fortsat Hvad får brugerne ud af at bruge AgeForce? - Et trygt alternativ til Facebook AgeForce.dk er et alternativ til de mange andre sociale netværk, der primært er målrettet unges behov. Det er sikkert og enkelt. - Privatliv på nettet På AgeForce.dk kan voksne over 50 ytre sig og netværke, uden at deres bekendte, børn og børnebørn kigger med. Folk kan sparre og diskutere med hinanden – både om de sjove og de alvorlige emner. - Et interessefællesskab På AgeForce.dk er det nemt at komme i kontakt med andre mennesker, der har samme interesser som én selv. Hvad enten det er haven, foto, politik eller motorcykler, så kan man dele sine glæder og erfaringer med andre mennesker. Det er en nem vej til et socialt fællesskab. - Samvær uden administration og bureaukrati På AgeForce kan man deltage aktivt uden at skulle tage del i formelt arbejde, administration, kontingenter, o.l., således som det er tilfældet i mange foreninger. - Indflydelse AgeForce lægger vægt på brugerinddragelse. Alle henvendelser bliver taget alvorligt, og medlemmerne bliver løbende spurgt og inviteret til at give deres holdningen til kende. - It-læring AgeForce er et oplagt sted at blive bedre til at begå sig på nettet. Det er sjovt og samtidig lærer brugerne en masse om it, som de kan have gavn af i andre sammenhænge, f.eks. digitale selvbetjeningsløsninger.


DESIGNMANUAL FOR AGEFORCE MATERIALE Logo: Ageforces logo har været brugt i tre forskellige farver; grøn, lilla og sort. Alle tre logoer kan bruges. Men forsøg at bruge det grønne logo, da denne farve går igen på AgeForce.dk, i mange publikationer og produkter og dermed har den største genkendelsesværdi. Ageforce-farver: For at skabe en genkendelsesværdi og en grafisk identitet for Ageforce, er det vigtigt, at vi bruger nogle gennemgående designfarver, som kendetegner Ageforce. Det er vigtigt, at du bruger de præcise farvekoder. Ageforce farvekoder: Farve Hexadecimal CMYK RGB Grøn 89bd34 40 0 80 10 137 189 52 Lys grøn dde8cd 13 2 22 0 221 232 205 Lys lys Grøn f0f7e8 5 0 10 0 240 247 232 Rød 9eod5d 35 100 38 11 158 13 93 Skrifttyper: Ageforce materiale arbejder primært med to skrifttyper; Tahoma og Arial. Begge kan bruges til både overskrift og brødskrift, men Tahoma er ofte at foretrække. Fotos: Det er vigtigt, at fotos der bruges i Ageforce-materiale er i god kvalitet. Brug derfor altid billeder, der er mindst 300 dpi og 1500 x 1500 ppi. Derudover er det vigtigt, at billederne repræsenterer Ageforce-målgruppen. Vær altid opmærksom på copyright og tilladelser, når du bruger billedmateriale. På ageforce.wordpress.com findes en række fotos, som ageforcere har taget. Bibliotekerne har ret til at bruge disse billeder gratis og frit, såfremt de bruges til at omtale AgeForce. Grafisk stil: Det er vigtigt at skabe en grafisk identitet for Ageforce. Den grafiske stil holdes derfor enkel og elegant, og logoet skal have en fremtrædende plads. Teksten skal desuden være let at læse og afkode. Brug derfor så vidt muligt mørk skrift på lys baggrund. Dette er lettest at læse på både skærm og print Sproglig stil: Sproget skal passe til målgruppen, og tonen holdes derfor relativt neutralt, med en venskabelig tone. Indholdet skal være let at afkode og læse og samtidigt have gode sproglige virkemidler til at gøre teksten spændende. Slogan: AgeForce’s slogan er: “Et sikkert og enkelt netværk for dig over 50 ” eller bare “Ageforce - for dig over 50”. Brug sloganet, så ofte du kan på publikationer, da det hurtigt og enkelt forklarer, hvad og for hvem Ageforce er. Skabeloner til print: Roskilde Bibliotekerne har lavet skabeloner til plakater og flyere, som kan tilpasses jeres behov/budskab. Her er generelt design og baggrund fast, men tekst og logo kan tilpasses. Disse skabeloner er udarbejdet i publisher og kan findes på AgeForce bloggen: ageforce.wordpress.com.


DIN VÆRKTØJSKASSE På ageforce.wordpress.com/pr-materialer/ finder du plakater, banner, vejledninger, visitkort, m.m. klar til tryk.

BARCODE – BRUG DEN For tiden er det populært at bruge ”barcodes” på trykte materialer som henvisning til sider på nettet. På www.i-nigma.com/CreateBarcodes.html kan man lave sine egne. Her et eksempel, som er brugt på AgeForce tryksager.

Barcodes vil sandsynligvis snarligt blive erstattet af en ny ”dille” – og da er det naturligvis den, bibliotekerne skal bruge som signal om, at AgeForce følger med tiden.

BASISTEKSTER OM AGEFORCE Skal du skrive en tekst, pressemeddelelse, o.l, så er der hjælp at hente i de mange tekster, der allerede er skrevet. På Ageforce.dk finder du opdaterede tekster, dels under ”Om AgeForce” (kort) og under ”Læs mere om AgeForce” (lidt længere). Desuden finder du links til et bredt udvalg af de artikler, der fortæller om baggrunden for og ideerne bag AgeForce. Listen opdateres løbende med nye artikler

PRESSESTRATEGI Strategien bag AgeForce har fra start været at satse meget på presseomtale. Det er billigere end kommercielle annoncer, og målgruppen rammes generelt godt via avis, tv og radio. I første omgang satsede vi på lokalpressen, dernæst biblioteksfagpressen og endelig den landsdækkende presse og magasiner. Det anbefales fortsat at informere pressen om AgeForce. Dels om arrangementer og kurser og dels om de mange gode historier, der hele tiden dukker op på AgeForce. Brug eventuelt lokale, aktive ageforcere til at fortælle pressen, hvad de bruger AgeForce til.


(TV2 besøger Roskilde Bibliotek - indslag om AgeForce)

IDEER TIL ALTERNATIV MARKEDSFØRING Der er mange måder at gøre folk opmærksomme på, hvad AgeForce er og kan bruges til. Her blot et par eksempler: AgeForce kager På Køge Bibliotek fremstillede de en helt speciel ”AgeForce-kage” til deres introduktionsarrangement. Det vakte begejstring og var – med få og enkle midler – en sjov måde at brande AgeForce på.

På Roskilde Bibliotek skulle der serveres muffins til et AgeForce arrangement – lidt glasur og et visitkort på, og så blev de til spiselige reklamer for AgeForce.


Konkurrencer I forbindelse med AgeForce arrangementer har der været en del forskellige konkurrencer og quizzer med AgeForce relaterede spørgsmål. Det er med til at engagere folk og udbrede kendskabet til AgeForce. Som præmie har folk kunne vinde et AgeForce tæppe.

Kommentér på blogs På blogs og debatfora bliver sociale medier diskuteret flittigt. De gange vi har kommenteret med en henvisning til AgeForce har det givet mange besøgende. Det tager tid at finde diskussionerne på nettet, men det er godt givet ud, for man rammer en i forvejen it-interesseret målgruppe.

Inddrag grupperne


Da vi skulle finde billeder til nye reklamematerialer, kontaktede vi den aktive fotogruppe i AgeForce og udskrev en fotokonkurrence med temaet: Livet som AgeForcer. Det gav - udover engagement og inddragelse af brugerne - en masse fine fotos, som vi kan bruge frit til omtale af AgeForce. Ideen med at inddrage grupperne kan bruges i mange andre sammenhænge. Spørg for eksempel kunstgruppen, om de vil lave en udstilling, havegruppen om de vil arrangere en haverundvisning eller henvis it-spørgsmål til itgruppen. Møder i biblioteksrummet Flere faglige AgeForce møder er blevet afholdt i biblioteksrummet og på den måde gjort til en event, også for de besøgende på biblioteket. Vi serverede kaffe/kage og lagde AgeForce materialer frem. Den slags synlighed i biblioteksrummet viser, at ”her arbejdes aktivt med AgeForce”, og det skærper folks nysgerrighed.

KONTAKT Pernille Carneiro Juel · kommunikationsmedarbejder · Roskilde Bibliotekerne Direkte tlf.: 4631 5012 Mobil: +45 30 84 12 19 · pernillecj@roskilde.dk

Anne Kathrine Skibelund · Projektleder · Roskilde Bibliotekerne Mobil: +45 29369532 Direkte tlf.: +45 46315014 · anneks@roskilde.dk

20110628

Designmanual AgeForce  

Gode råd til kommunikation om Ageforce.dk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you