Page 1

Sylabus zajęd Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UAM


• Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne • Punkty ECTS: 4 • Ilośd godzin: 30 • Imię i nazwisko prowadzącej: dr Agata Stanisz • Semestr: letni 2011/12 • Rodzaj zajęd: konwersatorium


Sposób oceny 1.

2.

Praca zaliczeniowa: opracowanie i publikacja hasła w Wikipedii oraz dokonanie dwóch wpisów na blog zajęciowy (50%)

a)

b)

Przygotowanie do zajęd: czytanie tekstów ze zrozumieniem (25%) c)

3.

Aktywnośd na zajęciach: udział w dyskusjach, praca w grupach (25%)

d)

UWAGI: Przedmiot kooczy się zaliczeniem z oceną (w praktyce będzie wyciągana średnia, co oznacza, że sama praca koocowa nie jest wystarczająca do otrzymania zaliczenia) W sposobie oceny nie została uwzględniona obecnośd na zajęciach, ponieważ=========== = przygotowanie do zajęd oraz aktywnośd na zajęciach w sposób logiczny wymaga obecności Na 1 zajęciach (14 lutego) zostaną wynegocjowane oraz rozdzielone hasła, które studenci będą opracowywad i publikowad w Wikipedii Blog zajęciowy zostanie założony po 1 zajęciach i wynegocjowaniu ze studentami: na jakim serwerze zostanie utworzony oraz jaką będzie nosid nazwę


IT - dziedzina wiedzy obejmująca: • informatykę • telekomunikację • narzędzia i inne technologie związane z informacją

Treśd zajęd będzie obejmowad technologie związanye z informacją w kontekście antropologii cyfrowej (digital anthropology), antropologii internetu i cyberantropologii. Przyjrzymy się relacjom między wiedzą antropologiczną a technologią (nowe media), obecności antropologów w przestrzeni internetowej oraz procesom wytwarzania tzw. wolnej kultury/wiedzy.

Hasła: cyberantropologia, antropologia cyfrowa, antropologia internetu, wolny dostęp, wolna kultura, Creative Commons, blogging, bazy danych, anthroSource, Wikipedia, publiczna antropologia, web 2.0, cyberkultura, e-antropologia

UWAGA: 22 - 23 marca: obowiązkowe uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Redukując złożonośd świata (?) Społeczne aspekty wizualnych baz danych, która będzie miała miejsce w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.


Cele i efekty kształcenia Studenci: 1. uzyskują podstawową wiedzę na temat: 2. -

3. -

pozyskiwania, selekcjonowania i wytwarzania informacji obecności antropologii i antropologów w przestrzeni internetu zasad wolnego dostępu, creative commons antropologii cyfrowej, antropolologii internetu oraz cyberantropologii rozumieją: pojęcia takie jak: cyberantropologia, antropologia cyfrowa, antropologia internetu, wolny dostęp, wolna kultura, creative commons, blogging, bazy danych, publiczna antropologia, web 2.0, cyberkultura, e-antropologia ideę digitalizacji wiedzy antropologicznej procesy wytwarzania informacji i wiedzy w internecie posiadają umiejętności: wyszukiwania oraz weryfikacji informacji wytwarzania informacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym (Wikipedia, blogging) wykorzystania zasobów internetowych do poszerzania wiedzy z zakresu antropologii


An anthropology of the internet. *online+ *Dostęp 25.01.2012 +. Dostępny w Internecie: http://thememorybank.co.uk/2010/02/06/an-anthropology-of-the-internet-2/

Ardevol Elisenda. Cybererculture: Anthropological perspective of the internet. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://eardevol.files.wordpress.com/2008/10/cyberculture.pdf

Ardevol Elisenda. Teaching Anthropology Virtually: learning communities at work. Anthropology in action. Journal for Applied Anthropology in Policy and Practice 2002, vol. 9, nr 2, s. 32-42.

Beaulieu Anne. From co-location to co-presence: Shifts in the use of ethnography for the study of knowledge. Social Studies of Science 2010, vol.20, nr 9, s. 1-18.

Beaulieu Anne, Simakova Elena. Textured Connectivity: an ethnographic approach to understanding the timescape of hyperlinks. The Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences (VKS) 2006, vol. 10, nr 1, s. 1-16.

Berrett Dan. Anthropology Without Science. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.insidehighered.com/news/2010/11/30/anthroscience

Budka Philipp. From Cyber to Digital Anthropology to an Anthropology of the Contemporary. Paper at the DGV (German Anthropological Association) Workshop “Cyberculture” 15 September 2011, University of Vienna. [online] *Dostęp 25.01.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.philbu.net

Budka Philipp, Kremser Manfred. CyberAnthropology - Anthropology of cyberCulture. W: Contemporary issues in sociocultural anthropology. Perspectives and research activities from Austria. Red. Khittel Stefan, Plankensteiner Barbara, SixHohenbalken Maria. Wien: Loecker Verlag, 2004, s. 213- 226.

Coleman, E. Gabriella. Ethnographic Approaches to Digital Media. Detail Only Available. Annual Review of Anthropology 2010, vol. 39, nr 1, s. 487-505.


Dirksen Vanessa. Social Imaginaries of Technology and Work: A Connective Ethnography. PhD thesis, University of Amsterdam, The Netherlands, 2007.

Downey, G. L., Dumit, J., Williams, S. Cyborg Anthropology. Cultural Anthropology 1995, vol. 10, nr 2, s. 264-269.

Drane Chris. Certain knowledge and the conventional university. *online+ *Dostęp 25.01.2012+. Dostępny w Internecie: http://vstevens.tripod.com/papyrus/00mar03c.htm

Escobar, A. Anthropology and the future: new technologies and the reinvention of culture. Futures 1995, vol. 27, nr 4, s. 409421.

• •

Escobar, A. Welcome to Cyberia. Notes on the anthropology of cyberculture. Current Anthropology 1994, vol. 35, nr 3, s. 211231. Fischer Michael D. Configuring Anthropology. Social Science Computer Review 2006, nr 24(1), s. 3-14.

Fish Adam. The Place of the Internet in Anthropology. Anthropology News March 2011, s. 17.

Forte Max. Another Revolution Missed: Anthropology of Cyberspace. *online+ *Dostęp 25.01.2012+. Dostępny w Internecie: http://zeroanthropology.net/2007/10/15/another-revolution-missed-anthropology-of-cyberspace/

Forte Maximilian. How the Future of Anthropology Sees Us: Webcasting and the Public and Professional Development of Anthropology. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://web.archive.org/web/20041027011437/http://www.centrelink.org/portal/AN2000.htm

Forte Maximilian. The Social Reproduction of Science and Anthropology as Knowledge for Domination. Zero Anthropology 2009. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://zeroanthropology.net/2009/11/26/0-178-the-socialproduction-of science- and - anthropology - as - knowledge - for - domination /


Friedman, P. Kerim. Open Source Anthropology. Anthropology News, 2004. vol. 45, nr 7, s. 14-15.

Guess Andy. Downloading Cultures. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.insidehighered.com/news/2007/12/03/newmedia

Hamada Tomoko, Scott Kathleen. Anthropology and International Education Via the Internet: A Collaborative Learning Model. *online+ *Dostęp 25.01.2012+. Dostępny w Internecie: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0006.105

Hine Christine. Connective Ethnography for the Exploration of E-science. Journal of Computer Mediated Communication 2007, vol. 12, nr 2. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie:http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue2/hine.html Kelty Christopher. Anthropology of/in circulation: The Future of Open Access and Scholarly Societies. Cultural Anthropology 2008, vol. 23, s. 559-588.

Kelty Christopher M. Culture's Open Sources: Software, Copyright, and Cultural Critique. Anthropological Quarterly 2004, vol. 77, nr 3, s. 499-506. Kuntsman Adi. Cyberethnography as home-work. Anthropology Matters 2004, nr 2. *online+ *Dostęp 25.01.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.anthropologymatters.com/index.php?journal=anth_matters&page=issue&op=view&path[]=21

Lassiter Luke. Collaborative Ethnography and Public Anthropology. Current Anthropology 2005, vol. 46, nr 1, s. 83-106.

Lee Downey Gary, Tech Virginia, Dumit Joseph, Williams Sarah. Cyborg Anthropology. Cultural Anthropology 1995, vol 10, nr 2, s. 264-266.

Marcus George. Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology 1995, vol. 24, s. 95-117.


Matheson Donald. Weblogs and the epistemology of the news: Some trends in online journalism. New Media & Society 2004, vol.6, nr 4, s. 443-468.

Meditating Ethnography: Objectivity and the Making of Ethnographies of the Internet. Social Epistemology 2004, vol.18, nr 2-3, s. 139-64.

Miller, D. An extreme reading of Facebook. Working Paper Series No 5, OAC Press. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://openanthcoop.net/press/2010/10/22/an-extreme-reading-of-facebook/

Mizrach Steve. Advancing the purposes of anthropology through electronic technology. *online+ *Dostęp 25.01.2012 ]. Dostępny w Internecie: http://www2.fiu.edu/~mizrachs/electric-anthro.html

Paech Venessaa. A method for the times: a meditation on virtual ethnography faults and fortitudes. [online] *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.nobleworld.biz/images/Paech.pdf

Pfaffenberger, B. Social anthropology of technology. Annual Review of Anthropology 1992, nr 21, s. 491-516.

Plese Iva. Have i been in the field? The ethnography of electronic correspondence. W: Constructing the field: ethnographic fieldwork in the contemporary world. Red. Vered Amit. New York: Routledge 2000, s. 143-160.

Saka Erkan. Blogging as a research tool for ethnographic fieldwork. Working paper presented to the EASA Media Anthropology Network e-seminar 19 May- 1 June 2008. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.media-anthropology.net/

Six anthropologists on Anthropology and Internet. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2005/title_14

Sprondel Johanna, Breyer Thiemo, Wehrle Maren. CyberAnthropology – Being human on the internet. Paper prepared for the 1st Berlin Symposium on Internet and Society, Oct. 25-­27, 2011. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://berlinsymposium.org/sites/berlinsymposium.org/files/cyberanthropology.pdf


Stahl Bernd Carsten. Information Technology, Responsibility, and Anthropology.

Swan Alma. Open Access: Why should we have it? *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://www.keyperspectives.co.uk/openaccessarchive/Journalpublications/Belgian%20library %20journal%20article%20-%20final%20revised%20version.pdf

Vale de Almeida Miguel. Webbing Ring. On Fieldwork Blogging, Ethnography, and the Public Sphere. Ethnografeast III ‘Ethnography and the Public Sphere/Ethnographie et Sphère Publique’ Lisbon, June 20-23, 2007. *online+ *Dostęp 03.02.2012+. Dostępny w Internecie: http://ceas.iscte.pt/ethnografeast/papers/miguel_valedealmeida.pdf

Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture [and Comments and Reply]. Current Anthropology 1994, vol. 35, nr 3, s. 211-231.

Wiltshire Owen. Sharing Knowledge: How the Internet is Fueling Change in Anthropology. A Thesis in The Department of Sociology and Anthropology Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts at Concordia University Montreal, Quebec, Canada March 2011.


Profile for Agata Maria

technologie informatyczne  

Sylabus zajęć 'Technologie informatyczne. IT w antropologii'. IEiAK UAM, semestr letni 2011/12, prowadzenie dr Agata Stanisz. zajęcia dla st...

technologie informatyczne  

Sylabus zajęć 'Technologie informatyczne. IT w antropologii'. IEiAK UAM, semestr letni 2011/12, prowadzenie dr Agata Stanisz. zajęcia dla st...

Advertisement