Page 1

Warsztaty etnologiczne III. Podcasting.

Sylabus zajęć. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań


• • • • •


Sposób oceny 1. 2. 3.

Realizacja podcastu oraz jego prezentacja na zajęciach (60%) Przygotowanie do zajęd (20%) Aktywnośd na zajęciach (20%)

UWAGI: AD 1: w ramach zajęd studenci zrealizują wywiady z wybranymi antropologami z IEiAK UAM (zatem na realizację podcastu złoży się – projekt wywiadu, jego przeprowadzenie, zebranie dodatkowego materiału dźwiękowego, opracowanie go w postaci audycji, jego prezentacja na 2 ostatnich zajęciach oraz publikacja w postaci podcastu) AD 2 oraz 3: PROSZĘ O ZAUWAŻENIE, ŻE BEZ OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH WYMIENIONE WYMAGANIA NIE SĄ MOŻLIWE DO SPEŁNIENIA.


• Podcast: forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii RSS (Really Simple Syndication).


W ramach zajęd zostanie zrealizowany jeden spójny projekt podcastingowy, którego celem będzie popularyzacja wiedzy antropologicznej. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i w jego ramach nauczymy się produkowad poprawny techniczne materiał audio. Będziemy pracowad w darmowym programie do edycji dźwięku Audacity, poznamy tajniki podcastingu (w tym technologię RSS oraz agregatory podcastów). Studenci zrealizują mini-projekty (wywiady), które po zakooczeniu zajęd zostaną opublikowane w Internecie i podłączone pod stronę domową IEiAK.

Zapoznamy się także z podcastingowymi projektami realizowanymi w wiodących placówkach antropologicznych na świecie.

Zastanowimy się nad ideą funkcjonowania wiedzy antropologicznej w nowych mediach, digitalizacją antropologii, wolnym dostępem i działaniami popularyzującymi nauki społeczne.


Wystąpienia gościnne (warsztaty z podcasterami i radiowcami)

Filip Dawidziński: • mieszkający w Dublinie grafik oraz podcaster, twórca polskiego podcastu NTDO Nie tylko dla orłów. Współtwórca Podcastofonu - stacji kontroli podcastów oraz magazynu internetowego o tej samej nazwie. wystapienie w kwietniu

http://nietylkodlaorlow.com/ http://www.radiownet.pl/publikacje/filipdawidzinski http://podcastofon.pl/ http://podcastofon.wordpress.com/


Marcin Piosik: • prowadzi Aferanki oraz Etnę, czyli wulkan muzyki świata w Radio Afera oraz Dźwiekowy Atlas w Polskim Radio Merkury. http://www.radiomerkury.pl /audycje/dZwiEkowyatlas.html http://afera.com.pl/aferzyst a/73 wystąpienie w maju


Bartosz Klimaszewski: muzyk, designer dźwięku, podcaster. Twórca podcastu TimiCast. www.bartoszklimaszewski.com www.timicast.pl Wystąpienie w marcu

Bartosz Dubiński: współtwórca podcastów Na szage oraz Podcast Dib. http://podcastdib.pl/ Wystapienie w lutym


Wydarzenia: • SAID „Dźwięk w kulturze”, 20-21 kwietnia, Poznao • Międzynarodowa konferencja „Transgressing Visuality. Sensorial cultural practices, 26-27 kwietnia, Poznao (konferencja będzie audio_dokumentowana) • UWAGA: wymagane jest posiadanie dyktafonu cyfrowego (nie używamy telefonów komórkowych), słuchawek oraz laptopów (system operacyjny nie jest istotny). Byd może będzie istniała możliwośd wypożyczenia dyktafonów z IEiAK.


• Agregator podcastów: http://www.polcaster.net/ • Audacity: http://audacity.sourceforge.ne t/?lang=pl • Audacity + wtyczka mp3: • http://www.elektroda.pl/rtvfo rum/topic1637463.html • Archiwum internetowe: • http://www.archive.org/detail s/audio


Cele i efekty kształcenia Studenci: • uzyskują podstawową wiedzę na temat:

-

podcastingu oraz jego użycia w działaniach otwierających osiągnięcia antropologiczne poza świat akademickich (open access) projektowania oraz realizacji podcastów relacji pomiędzy antropologią a nowymi mediami projektów podcastingowych realizowanych przez wybitne placówki antropologiczne na świecie

Rozumieją:

-

rolę nowych mediów w procesie tworzenia i popularyzowania wiedzy antropologicznej potrzebę użycia technologii w kontekście tzw. digital anthropology

-

• -

posiadają umiejętności: realizacji wywiadów obróbki materiału dźwiękowego publikacji materiału dźwiękowego w Internecie


Podcasty


http://www.isca.ox.ac.uk/publications/po dcasts/

Podcasty Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford: wykłady instytutowe oraz gościnne seminaria

http://podcasts.ox.ac.uk/series/anthropol ogy

Podcasty School of Anthropology oraz Museum Ethnography University of Oxford: wykłady dotyczące teorii antopologicznych, a także badao terenowych


http://itunes.apple.com/us/podcast/ anth-1010-socialcultural/id266074785

http://www.podcast.tv/videopodcast-archive/anth-1010-socialcultural-anthropology-85474.html

http://desource.uvu.edu/videos/ANT H1010_rss.xml

Videopodcasty z cyklu Distance Education – kurs z zakresu antropologii społeczno-kulturowej zrealizowany przez Joylin Namie. Utah Valley State College.


• http://sfaapodcasts.net/

The SfAA Podcast Project: projekt podcstingowy Society for Applied Anthropology, University of North Texas Anthropology Department. Wykłady, semiaria, panele dyskusyjne.


• http://backdoorbroadcastin g.net/

Backdoor Broadcasting Company: portal internetowy zajmujący się webcastingiem ukierunkowanym na audiodokumentację wydarzeo o charakterze akademickim. Nagrania konferencji, sympozjów, warsztatów, wykładów, seminariów.


• http://anthro.ucsc.edu/ about/emergingworlds/speakerseries.html Podcasty z cyklu Emerging World Speaker Series, Univesity of California Santa Cruz.


• http://itunes.apple.com/ us/podcast/americananthropologicalassociation/id276062863 Podcasty American Anthropological Association.


• http://miaclab.org/pod casts

Podcasty Museum of Indian Arts and Culture w Santa Fe, New Mexico


• http://itunes.apple.com /us/itunesu/anthropology-114001spring/id354825413 Podcasty Anthropology Department, University of California, Berkeley. Wykłady Rosemary A. Joyce.


http://www.antropologi.info/blog/an thropology/2007/anthropology_podc asts_receive_much_atten

Projekt Antropologi.info: social and cultural anthropology in the news. Projekt Lorenza Khazaleh, antropologa społecznego zajmującego się etnopolityką Saami oraz artystami hiphopowymi w Bazylei, dziennikarza pracującego w Oslo. Projekt realizowany jest w trzech językach: norweskim, niemieckim oraz angielskim.

http://informalethnographer.wor dpress.com/

Projekt Alexandre Enkerli pt. Rapport: the Informal Ethnographer Podcast (RIEP). •

http://anthropology.as.uky.edu/p odcasts

Podcasty The University of Kentucky Department of Anthropology. Wykłady z zakresu archeologii, antropologii kulturowej oraz biologicznej.


• http://www.bbc.co.uk/pr ogrammes/b006qy05/epi sodes/player Podcasty BBC Radio z cyklu Thinking Allowed. Wśród podcastów BBC odnaleźd można wykłady oraz rozmowy z antropologami oraz innymi przedstawicielami nauk humanistycznych.


• http://www.indiana.e du/~anthro/rethinking race/podcasts.html Podcasty z cyklu Rethinking Race in the Americas, Anthropology, Politics and Policy Department, Indiana University.


• http://savageminds.org/pod cast.xml

Jeden z popularniejszych antropologicznych blogów grupowych pt. Savage Minds Notes and Queries in Anthropology. Pod powyższym adresem dostępny jest podcast w wykonaniu Jasona Bairda Jacksona inaugurujący Open Folklore Project.


• http://www2.lse.ac.uk/newsAnd Media/videoAndAudio/channels/ Home.aspx Podcasty oraz videopodasty London of Economics and Political Science. • http://www.sms.cam.ac.uk/collec tion/1092396;jsessionid=895A43 95161876AAB1FB4D01D2B1C59C ?mediaOffset=0&mediaMax=20# Media Videopodcasty University of Cambridge.


• Polskie podcasty: • http://katalogpodkasto w.pl/ • http://podkasty.info/#st art • http://www.polskiepod casty.com/ • http://www2.polskierad io.pl/podcasting/


podcasting  
podcasting  

sylabus zajęć "Warsztaty etnologiczne. Podcasting"; IEiAK UAM w Poznaniu, semestr 2011/2012; prowadzenie dr Agata Stanisz

Advertisement