Page 1

Rachunek nr 001/2013 Miejsce wystawienia: Wodzisław Śląski Data wystawienia: 24.08.2013 Data sprzedaży: 24.08.2013

Sprzedawca: Agata Fojcik ul. Cicha 6c 44-300 Wodzisław Śląski NIP: 647-242-97-65

Nabywca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Termin zapłaty: 30.08.2013 Sposób zapłaty: przelew bankowy Bank: ING Bank Śląski Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Nr konta: 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 Jm

Ilość

Cena za jm [zł]

Wartość [zł]

1

Tłumaczenie pisemne prezentacji OBWE.ppt [pol->ang] 7825 zzs

1125 zzs

6,95

45,03

312,96

2

Tłumaczenie pisemne dokumentu Dziennik Urzędowy UE.pdf [pol->ang] 816525 zzs

1125 zzs

725,80

45,03

32682,77

3

Tłumaczenie pisemne artykułu Uniwersytet Trzeciego Wieku Cieszyn.doc [pol->ang] 27262 zzs

1125 zzs

24,23

45,03

1091,08

Razem:

34086,81

Do zapłaty: 34086,81 zł Słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt sześć 81/100 Zapłacono: 34086,81 zł

Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Rachunek od osoby prawnej  

Największą przyjemnością było dla mnie stworzenie dokumentu wg własnego uznania. Ten rachunek powstał bez wzorca, miałam jednak na uwadze in...