Page 1

Rachunek nr 1 / 2012

Sprzedawca: gabart ul. Zielona 11 61-230 Poznań NIP: 123456789 bank: Bank XYZ konto: 00000000000000000000000000000000000000000000000000

oryginał Miejsce wystawienia: Poznań Data wystawienia: 2012-03-21 Data sprzedaży: 2012-03-21

Nabywca: Mlinga Sp. z o.o ul. Stary rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Forma płatności: Gotówka Termin płatności: zapłacono

Adresat: Mlingua Sp. z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań

Lp

Indeks

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

Tłumaczenie pliku "Harry Potter ENG.pdf" ENG-POL (1128357 znaków w przekładzie)

45,03 1 002,98 1125 znaków

2.

Tłumaczenie pliku "Kraje ENG.xlsx" ENG - POL (41924 znaków w przekładzie)

45,03

37,27 1125 znaków

1 678,27

3.

Tłumaczenie pliku "OBWE ENG.ppt" ENG - POL (7828 znaków w przekładzie)

45,03

6,96 1125 znaków

313,41

4.

Tłumaczenie plik "Zwycięskie przemówienie Obamy ENG.doc" ENG-POL (8404 znaki w przekładzie)

45,03

7,47 1125 znaków

336,37

Razem:

45 164,37

47 492,42

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 47 492,42 zł Słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze

gabart ............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Gabart - rachunek  

Jest to rachunek dla klienta za wykonane tłumaczenie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you