Page 1

Łódź, 2013-10-25

Rachunek dot. umowy z dnia 2013-06-18

Zleceniodawca: mLingua Sp. Z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Agnieszka Nowak Kościuszki 56/34 90-401 Łódź NIP: 000-00-00-000

Praca: wykonanie tłumaczenia pisemnego (PL-ENG) Liczba słów:

105697

Stawka:

0,025 EURO/słowo

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

……………………………………… Zleceniodawca

……………………………………… Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2 642,43 EUR 2. Kwota uzysku: 1 321,21 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1 321,21 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 237,82 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2 404,61 EUR Kwota słownie: dwa tysiące czterysta cztery euro sześćdziesiąt jeden centów

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o dzieło  

Przesyłam rachunek, który jest wynikiem mojej nauki wystawiania dokumentów księgowych. Nie miałam styczności z taką formą dokumentacji, a po...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you