Page 1

Sprzedawca: Agatson ul. Agatson 1/3 00-000 Lódz NIP: 000-00-00-000 bank: PKO konto: 000000000

Rachunek nr 1 / 2012

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznan NIP: 778-14-35-103

Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-03-26

oryginał Miejsce wystawienia: Lódz Data wystawienia: 2012-02-25 Data sprzedaży: 2012-02-25

Adresat: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznan

Lp

Indeks

PKWiU

Nazwa towaru lub usługi

Cena [zł]

Ilość

JM

Wartość [zł]

1.

74.3

Tlumaczenie pisemne EN>PL .xls 6 408 zn.

45,03

4,00 szt.

180,12

2.

74.3

Tlumaczenie pisemne EN>PL .pdf 25 150 zn.

45,03

14,00 szt.

630,42

3.

74.3

Tlumaczenie pisemne EN>PL .doc 2 563 zn.

45,03

1,50 szt.

67,54

4.

74.3

Tlumaczenie pisemne EN>PL .ppt 11 475 zn.

45,03

6,50 szt.

292,70

Razem:

1 170,78

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Do zapłaty: 1 170,78 zł Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy

mLingua

Agatson

............................................................................... podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku

....................................................................................... podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Nauka wystawienia dokumentów ksiegowych.

www.pakietprzedsiebiorcy.pl

1/1

Rachunek  
Rachunek  

przykładowo wypełniony rachunek za pomocą programu dostępnego na stronie http://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download

Advertisement