Page 1

Rzeszów, dn. 22.09.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 02.07.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Agata M…. Ul. Francuska 13, 35-505 Rzeszów NIP: 813-12-34-567

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5314,00 EUR

2. Kwota uzysku: 2657,00 EUR

3. Kwota do opodatkowania: 2657,00 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia: 478,26 EUR

5. Kwota do wypłaty: 4835,74 EUR

(słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć euro siedemdziesiąt cztery eurocenty)

Agata M. ...........................................

...............................................


Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Faktura VAT nr 1/09/2012 z dnia 2012-09-22, data sprzedaży 2012-09-22 ORYGINAŁ Wystawca

Nabywca

Tured "AGA" Adres: 35-505 Rzeszów ul. Francuska 13 Telefon: 912-112-223

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

1. Tłumaczenie pisemne FR->POL (PDF), ilość znaków ze spacjami 525 195 2. Tłumaczenie pisemne FR->POL (DOC), ilość znaków ze spacjami 723 234 3. Tłumaczenie pisemne FR->POL (PPT), ilość znaków ze spacjami 7 933

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100 Telefon: 912-221-322 Jm

Ilość

Cena netto

1800 znaków

291.77

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 24.53 7157.12 23% 1646.14 8803.26

1800 znaków

401.80

24.53

9856.15

23%

2266.91

12123.06

1800 znaków

4.40

24.53

107.93

23%

24.82

132.75

RAZEM:

17121.20 17121.20

23%

3937.88 3937.88

21059.08 21059.08

Do zapłaty 21059.08PLN, Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy.

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Agata M. podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy


Rachunek nr 1/09/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 22.09.2012 Data sprzedaży: 22.09.2012 Miejsce wystawienia: Rzeszów

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Tured „AGA” Ul. Francuska 13

Adres:

Rzeszów

Miejscowość

35-505 Rzeszów

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773 Poznań

NIP

778-14-35-103

813-12-34-567

e-mail:

turedaga@abcdef.pl

e-mail:

abc@mLingua.pl

Bank:

BGŻ

Bank:

BGŻ

Nr konta:

123456789000001

Nr konta:

222444400000333

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. L. p.

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

1.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (PDF), ilość znaków ze spacjami 525 195

1125 znaków

466,84

45,03

-

21 021,80

2.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (DOC), ilość znaków ze spacjami 723 234

1125 znaków

642,87

45,03

-

28 948,44

3.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (PPT), ilość znaków ze spacjami 7 933

1125 znaków

7

45,03

-

315,21

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

50 285,45

0,00 50 285,45 PLN

Pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy Przelew 06.10.2012

Agata M. ………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Dokumenty księgowe  

Bardzo ciekawa była mozliwość zapoznania się z zasadami rolzliczania. Zadanie, po wykonaniu :), wydaje sie dosyć czytelne, ale na początku n...