Issuu on Google+

Rzeszów, dn. 22.09.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 02.07.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Agata M…. Ul. Francuska 13, 35-505 Rzeszów NIP: 813-12-34-567

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 5314,00 EUR

2. Kwota uzysku: 2657,00 EUR

3. Kwota do opodatkowania: 2657,00 EUR

4. Podatek od wynagrodzenia: 478,26 EUR

5. Kwota do wypłaty: 4835,74 EUR

(słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć euro siedemdziesiąt cztery eurocenty)

Agata M. ...........................................

...............................................


Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Faktura VAT nr 1/09/2012 z dnia 2012-09-22, data sprzedaży 2012-09-22 ORYGINAŁ Wystawca

Nabywca

Tured "AGA" Adres: 35-505 Rzeszów ul. Francuska 13 Telefon: 912-112-223

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

1. Tłumaczenie pisemne FR->POL (PDF), ilość znaków ze spacjami 525 195 2. Tłumaczenie pisemne FR->POL (DOC), ilość znaków ze spacjami 723 234 3. Tłumaczenie pisemne FR->POL (PPT), ilość znaków ze spacjami 7 933

mLingua Sp. z o.o. NIP: 778-14-35-103 Adres: 61-773 Poznań Stary Rynek 100 Telefon: 912-221-322 Jm

Ilość

Cena netto

1800 znaków

291.77

Wartość VAT Wartość VAT Wartość netto brutto 24.53 7157.12 23% 1646.14 8803.26

1800 znaków

401.80

24.53

9856.15

23%

2266.91

12123.06

1800 znaków

4.40

24.53

107.93

23%

24.82

132.75

RAZEM:

17121.20 17121.20

23%

3937.88 3937.88

21059.08 21059.08

Do zapłaty 21059.08PLN, Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy.

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Agata M. podpis/pieczęć Wystawcy

podpis/pieczęć Nabywcy


Rachunek nr 1/09/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 22.09.2012 Data sprzedaży: 22.09.2012 Miejsce wystawienia: Rzeszów

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Tured „AGA” Ul. Francuska 13

Adres:

Rzeszów

Miejscowość

35-505 Rzeszów

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773 Poznań

NIP

778-14-35-103

813-12-34-567

e-mail:

turedaga@abcdef.pl

e-mail:

abc@mLingua.pl

Bank:

BGŻ

Bank:

BGŻ

Nr konta:

123456789000001

Nr konta:

222444400000333

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. L. p.

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

1.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (PDF), ilość znaków ze spacjami 525 195

1125 znaków

466,84

45,03

-

21 021,80

2.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (DOC), ilość znaków ze spacjami 723 234

1125 znaków

642,87

45,03

-

28 948,44

3.

Tłumaczenie pisemne FR->POL (PPT), ilość znaków ze spacjami 7 933

1125 znaków

7

45,03

-

315,21

Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

50 285,45

0,00 50 285,45 PLN

Pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy Przelew 06.10.2012

Agata M. ………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Dokumenty księgowe