Page 1

Ceny podręczników

Komentarz- cechy podręczników tradycyjnych Spełnia

Komentarz- cechy podręczników elektronicznych Spełnia

Oglądanie tekstu na dwóch sąsiednich stronach- ta o parzystym numerze jest zawsze po lewej

Spełnia

Spełnia

Robienie notatek w tekście i na marginesie

Spełnia

Nie spełnia

Wyróżnianie tekstu kolorami Robienie zakładek w książce, np. zaginanie rogów książki lub przyklejanie kolorowych karteczek

Spełnia spełnia

Nie spełnia Nie spełnia

Wertowanie kartek, nie tylko kolejnych, często wielu jednocześnie

Ceny podręczników