Page 40

[MEMORIA AGARESO] 30 de decembro de 2012  Cos novos e novas voluntario/as séguese un protocolo de recibimento para que saiban a quen teñen que dirixirse, en que poden axudar e envíanselles boletíns informativos periodicamente para mantelos ao tanto.  En todos os proxectos levados acabo pola organización participan voluntarios e voluntarias, incluso nos que teñen un técnico contratado, pois a base de Agareso é a participación do voluntariado, base social que fai subsistir á organización malia os recortes orzamentarios.

11. Balance Económico

A evolución das contas de AGARESO reflicten unha maior capacidade de acción como organización e o camiño emprendido cara a profesionalización da mesma. Así mesmo establece tamén as primeiras achegas dos socios e voluntarios.

40

Profile for agareso

Memoria agareso 2012  

Memoria de actividades da organización Agareso que resume as accións e proxectos levadas a cabo no 2012

Memoria agareso 2012  

Memoria de actividades da organización Agareso que resume as accións e proxectos levadas a cabo no 2012

Profile for agareso
Advertisement