Page 2

[MEMORIA AGARESO] 30 de decembro de 2012

1. Editorial.............................................................................4 2. Órganos de goberno e xestión .........................................6 3. Presentación e plan estratéxico .......................................7 4. Área de proxectos.............................................................9 4.1. Proxectos de visibilización e sensibilización.................12 4.1.1. Xira de contrapartes salvadoreñas por Galicia 4.1. 2. Exposicións de proxectos 4.1.3. Charlas de presentación de proxectos e da organización 4.1.4. Reportaxes especiais 4.2. Proxectos de Comunicación e Educación para o desenvolvemento...............................................................19 4.2.1. Así Suena El Lempa 4.2.2. Implementación do programa de Comunicación Integral para o Desenvolvemento no Centro Penitenciario de A Lama. 4.2.3. Sen Barreiras. Cogami. 4.2.4. Escolas sen Racismo 4.2.5. II Seminario de Xornalismo Social e Comunicación 4.2.6. Participación en feiras solidarias 2

Profile for agareso

Memoria agareso 2012  

Memoria de actividades da organización Agareso que resume as accións e proxectos levadas a cabo no 2012

Memoria agareso 2012  

Memoria de actividades da organización Agareso que resume as accións e proxectos levadas a cabo no 2012

Profile for agareso
Advertisement