Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CA100T/150T SEA Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Są to odkurzacze używane do zastosowań wymagających najwyższej wydajności podczas sprzątania dużych ilości zanieczyszczeń. Ze względu na pokaźne rozmiary najlepiej sprawdzają się w środowiskach, w których mogą być używane bez lub z niewielkim przemieszczaniem. 7 filtrów typu cartridge gwarantuje całkowitą powierzchnię ssania 85000 cm² , natomiast wibracyjny otrząsacz zapewnia idealną czystość filtrów.

Zas ilan ie

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Zanieczyszczenia stałe

D an e te c h n ic zn e C A 1 0 0 T S EA

C A 1 5 0 T S EA

Napięcie zasilania (V/Hz)

400/50-60

400/50-60

Moc (Kw)

8

11

Podciśnienie (m m /H2O -m Bar -k Pa)

4200-420-42

3200-320-32

Całk owita pojem ność zbiornik a (l)

170

170

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

CA100T/150T SEA - Karta techniczna  

Ze względu na pokaźne rozmiary najlepiej sprawdzają się w środowiskach, w których mogą być używane bez lub z niewielkim przemieszczaniem. 7...

CA100T/150T SEA - Karta techniczna  

Ze względu na pokaźne rozmiary najlepiej sprawdzają się w środowiskach, w których mogą być używane bez lub z niewielkim przemieszczaniem. 7...

Advertisement