Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CA40 ON.60/100 Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Są to odkurzacze trójfazowe wyposażone w wytrzymałą ramę. Dzięki wysokim wartościom podciśnienia oraz przepływu powietrza mogą być używane w szeregu zastosowań. Wyposażone w gwiaździsty filtr o powierzchni 19500 cm², stożek cyklonu, styczną rurę ssącą oraz pozostającą w bezpośrednim kontakcie z systemem filtracyjnym turbinę, skutecznie usuwają zarówno zanieczyszczenia suche, jak i mokre. Charakteryzując się wysoką niezawodnością, są przystosowane do ciągłego intensywnego użycia i rekomendowane do następujących sektorów: rolno-przemysłowego, ceramicznego, chemicznego, mechanicznego i tekstylnego. Pionowa forma odkurzaczy umożliwia łatwe manewrowanie nawet w ograniczonych przestrzeniach. Dostępne są dwie wersje - z wyposażonym w koła zbiornikiem o pojemności 60 oraz 100 litrów.

Zas ilan ie

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia mokre

D an e te c h n ic zn e C A 4 0 ON .6 0

C A 4 0 ON .1 0 0

Napięcie zasilania (V/Hz)

400/50-60

400/50-60

Moc (Kw)

2,9

2,9

Podciśnienie (m m /H2O -m Bar -k Pa)

3200-320-32

3200-320-32

Całk owita pojem ność zbiornik a (l)

60

100

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

CA40 ON.60/100 - Karta techniczna  

CA40 ON.60CA40ON.60 CA40 ON.100CA40ON.100 Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia mokre Są to odkurzacze trójfazowe wyposażone w wytrzymałą...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you