Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CA3.100 SE/SEA Opis produk tu

Zas tos ow an ie

CA 3.100 SE/SEA to odkurzacze jednofazowe do czyszczenia na mokro i sucho. Charakteryzują się one możliwością większej kontroli wylotu powietrza oraz większą praktycznością podczas czynności związanych z konserwacją. Modele te dostępne są w dwóch konfiguracjach: SE (z elektrycznym otrząsaczem filtra uruchamianym za pomocą poręcznego przycisku) oraz SEA (z zaawansowanym systemem czyszczenia filtra). Wersje z automatycznym otrząsaczem filtra (SEA ) posiadają 3 tryby pracy: Tryb manualny: przy włączonych silnikach należy nacisnąć przycisk otrząsacza, co spowoduje zatrzymanie pracy silników i rozpoczęcie 20-sekundowego cyklu czyszczenia filtra. Po zakończeniu cyklu silniki załączą się automatycznie. O r: Tryb półautomatyczny: Za każdym razem, kiedy silniki zostają wyłączone, automatycznie rozpoczyna się 20-sekundowy cykl czyszczenia filtra. Tryb automatyczny: K i e d y filtr staje się mniej wydajny, praca silnika zostaje automatycznie przerwana i rozpoczyna się 20-sekundowy cykl czyszczenia filtra. Po zakończeniu cyklu silniki załączają się ponownie. Na zamówienie odkurzacze te mogą zostać wyposażone w antystatyczne, przystosowane do wysokich temperatur filtry klasy M oraz w mechaniczny lub elektroniczny pływak. Dodatkowo, również na zamówienie, istnieje możliwość zamontowania filtrów HEPA typu cartridge (niezbędnych przy odkurzaniu bardzo drobnego pyłu) powietrza wlotowego, powietrza wylotowego oraz powietrza chłodzącego silnik.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia mokre

D an e te c h n ic zn e C A 3 .1 0 0 S E

C A 3 .1 0 0 S EA

Napięcie zasilania (V/Hz)

230-240/50-60

230-240/50-60

Moc (Kw)

3,3

3,3

Podciśnienie (m m /H2O -m Bar -k Pa)

2200-220-22

2200-220-22

Całk owita pojem ność zbiornik a (l)

100

100

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń

CA3.100 SE/SEA - Karta techniczna  

CA3.100 SE/SEA to odkurzacze jednofazowe do czyszczenia na mokro i sucho. Charakteryzują się one możliwością większej kontroli wylotu powiet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you