Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CA1.30/2.30 Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Są to odkurzacze jednofazowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń suchych lekkich. Posiadają solidną, ale lekką ramę, dzięki czemu są mobilne. Dostępne z jednym lub dwoma silnikami. W zależności od potrzeb zastosowania, możliwy jest wybór modelu ze zbiornikiem o pojemności 30 lub 50 litrów.

Zas tos ow an ie

Zas ilan ie

Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Zanieczyszczenia stałe

D an e te c h n ic zn e C A 1 .3 0

C A 2 .3 0

Napięcie zasilania (V/Hz)

230-240/50-60

230-240/50-60

Moc (Kw)

1,3

2,7

Podciśnienie (m m /H2O -m Bar -k Pa)

2500-250-25

2500-250-25

Całk owita pojem ność zbiornik a (l)

30

30

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

CA1.30/2.30 - Karta techniczna  

Posiadają solidną, ale lekką ramę, dzięki czemu są mobilne. Dostępne z jednym lub dwoma silnikami. W zależności od potrzeb zastosowania, moż...