Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CM 50 PLUS Opis produk tu

Zas tos ow an ie

CM43 F/50 oraz CM43 F/50 Plus to profesjonalne maszyny jednotarczowe zasilane elektrycznie i wyposażone w przekładnię zębatą. Wers ja CM43 F/50 posiada nylonową przekładnię i jest odpowiednia do doczyszczania posadzek oraz trudnych prac na twardych lub winylowych powierzchniach. Wersja CM43 F/50 Plus ze stalową przekładnią charakteryzuje się wyjątkową odpornością oraz wytrzymałością i doskonale sprawdza się przy doczyszczaniu posadzek oraz przy zadaniach takich jak renowacja i krystalizacja marmuru.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

D an e te c h n ic zn e C M5 0 P lus Typ przek ładni

Stalowa

Szerok ość czyszczenia (Ø cm )

50

Średnica szczotk i (Ø cm )

50

O broty szczotk i (obr./m in.)

160

Pojem ność zbiornik a (l)

15

Moc (nom /m ax )

1100/1500

Napięcie zasilania (V/Hz)

230-240/50-60

Waga (k g)

40

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

CM 50 Plus - Karta techniczna  

CM43 F/50 oraz CM43 F/50 Plus to profesjonalne maszyny jednotarczowe zasilane elektrycznie i wyposażone w przekładnię zębatą. Napięcie zasil...