Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CS 140 Opis produk tu

Zas tos ow an ie

CS140 Twin A ction o pojemności 3,5 m³ to jedna zwarta maszyna łącząca w sobie dwie funkcje, co umożliwia wykonywanie dwóch czynności przy pomocy jednego urządzenia i zapewnia najwyższą jakość czyszczenia. Innowacyjny system połączonego działania “Twin A ction” opracowany przez Comac składa się z centralnej szczotki i dwóch podajników ślimakowych pracujących równocześnie, aby zapewnić maksymalną wydajność podczas usuwania zanieczyszczeń: działanie mechaniczne polega na zbieraniu stałych zanieczyszczeń równocześnie z zasysaniem drobniejszych cząstek.

Zas ilan ie

Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 1400 mm maszyna jest idealna do pracy na obszarach miejskich, takich jak ulice lub parkingi oraz przemysłowych, jak odlewnie i cementownie; system Twin A ction umożliwia również czyszczenie niejednorodnych powierzchni, ponieważ sztywne elementy maszyny nie mają kontaktu z podłożem, dzięki czemu korzenie drzew lub kratki ściekowe nie będą stanowić problemu. Napęd hydrauliczny i zastosowanie klap zapewnia stały nacisk na podłoże niezależny od stanu nawierzchni, co pozwala na uzyskanie rezultatów najwyższej jakości. Urządzenie CS140 Twin A ction jest wyposażone w silnik Industrial O pen Power zasilany olejem napędowym, posiadający parametry dostosowane do ciągłego użytkowania ze stałą prędkością i zapewniające zmniejszone zużycie paliwa: dlatego maszyna nadaje się do profesjonalnych zastosowań wymagających pracy ciągłej, w szczególności codziennego 8godzinnego cyklu roboczego. Szczotka centralna pracuje cały czas, co zapewnia znacznie dokładniejsze czyszczenie, równomierne na całej szerokości szczotki. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu, ograniczono użycie bocznych szczotek i do standardowego wyposażenia dołączana jest wyłącznie prawa szczotka, a szczotka lewa stanowi wyposażenie opcjonalne. W konsekwencji znacznie zmniejszone zostało zużycie wody dostarczanej w formie rozpylonej do neutralizowania kurzu bez moczenia podłoża. Ponadto dostępna jest trzecia opcjonalna szczotka, służąca do zbierania zanieczyszczeń w miejscach niedostępnych dla maszyny. Zwiększona powierzchnia filtrująca i wydajny system rozprowadzania zasysanego zakurzonego powietrza na całej jej powierzchni zapewniają niezmienną wydajność: ta konstrukcja wraz z doborem odpowiednich materiałów (poliester i bawełna) i działaniem dwóch wstrząsarek gwarantuje odprowadzanie całkowicie czystego powietrza do atmosfery.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 36 V Maszyna z silnikiem Diesla

D an e te c h n ic zn e CS140 W ydajność (m 2/h)

25.000

Szerok ość czyszczenia szczotk ą centralną (cm )

140

Szerok ość czyszczenia szczotk ą boczną (cm )

222 262

Silnik diesel (KM)

100

System opróżniania zbiornik a

hydrauliczne

Poj. zbiornik a na odpady (l)

3500

Szerok ość czyszczenia z trzecią szczotk ą (cm )

50

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

CS 140 - Karta techniczna  
CS 140 - Karta techniczna  

Urządzenie CS140 Twin Action jest wyposażone w silnik Industrial Open Power zasilany olejem napędowym, posiadający parametry dostosowane do...