Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CS700 B-H Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Zamiatarki CS700 Comac są przystosowane do czyszczenia powierzchni handlowych o wielkości do 10 000 metrów kwadratowych. CS700 B-H to maszyny z napędem automatycznym, z miejscem dla operatora, dostępne w wersji zasilanej akumulatorem lub silnikiem benzynowym, o zasięgu roboczym od 70 do 80 cm (szczotka centralna). Większy model z tej gamy z dwiema bocznymi szczotkami ma zasięg roboczy 112 cm. Zamiatarki te są dostępne z pojemnikiem na odpady opróżnianym ręcznie (CS700 B/H). Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym (CS700 H) posiadają kompletną instalację hydrauliczną i nie mają kart elektronicznych. Pozwala to na zwiększenie niezawodności i zapewnia maksymalną wydajność w przypadku czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Maszyna z silnikiem Diesla

D an e te c h n ic zn e CS700 B

CS700 H

W ydajność (m 2/h)

6.300

6.300

Długość cyk lu pracy (h)

3-5

Nieograniczona

Szerok ość czyszczenia szczotk ą centralną (cm )

70

70

Szerok ość czyszczenia szczotk ą boczną (cm )

85

85

Silnik elek tryczny (V/W )

24/400

-

Silnik (KM)

-

Honda (5,5)

System opróżniania zbiornik a

ręczne

ręczne

Poj. zbiornik a na odpady (l)

90

90

D os tę pn e ak c e s oria bateria kwasowa 24V / 210A h prostownik 24V / 40A szczotka boczna PPL szczotka centralna PPL

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

CS700 B-H - Karta techniczna  

Poj. zbiornika na odpady (l) 90 90 Zamiatarki CS700 Comac są przystosowane do czyszczenia powierzchni handlowych o wielkości do 10 000 metró...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you