Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ULTRA 100 BS-GS Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Dostosowane do czyszczenia konserwacyjnego oraz do gruntownego czyszczenia dużych powierzchni do 20 000 m². Potrafią sobie poradzić również z najbardziej opornym brudem, dzięki wykonanej wg nowej koncepcji podstawie, wyposażonej w mocny centralny silnik, napędowi pasowemu szczotek oraz możliwości trzystopniowej regulacji nacisku szczotek, do 168 kg. Modele Ultra 100 BS-GS to maszyny do czyszczenia podłóg obsługiwane przez operatora znajdującego się na maszynie, posiadające napęd automatyczny, dostępne w wersji myjąco-szczotkującej ze szczotkami cylindrycznymi o szerokości ścieżki roboczej 100 cm (Ultra 100 BS-GS). O ba modele mogą zostać dostarczone w wersji z akumulatorem lub w wersji z silnikiem marki Honda zasilanym benzyną lub GPL: dzięki temu rozwiązaniu, zwiększa się autonomia pracy urządzenia przy zachowaniu niezmienionych osiągów, co umożliwia czyszczenie większych powierzchni. Maszyny mogą być stosowane do czyszczenia rozległych powierzchni, także zadaszonych, w miejscach publicznych, jak lotniska lub stacje kolejowe. Maszyny Ultra 100 BS-GS są wyposażone w podstawę ze szczotkami w kształcie walca o różnych średnicach, dzięki którym można zbierać również drobne odpady o stałej konsystencji i przenosić je do szuflady na odpady. Po zakończeniu czyszczenia, można w łatwy sposób opróżnić szufladę na odpady, wysuwając ją z boku. Duża pojemność zbiorników (280 litrów) oraz możliwość oddzielnego dozowania wypływu wody i detergentu zwiększają autonomię pracy oraz osiągi urządzenia.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 36 V Maszyna z silnikiem benzynowym Maszyna zasilana gazem

D an e te c h n ic zn e U ltra 1 0 0 BS

U ltra 1 0 0 GS

W ydajność (m 2/h)

8.640

8.640

Długość cyk lu pracy (h)

5

5

Szerok ość czyszczenia (cm )

97

97

Ilość szczotek (Ø cm )

15-28 x 98

15-28 x 98

Szerok ość ze ssawą (cm )

126,5

126,5

Zbiornik roztworu (l)

280

280

Poziom hałasu dB (A)

-

-

Zasilanie

Bateryjne (36V)

LPG-benzyna

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

Ultra 100 BS-GS - Karta techniczna  

Szerokość ze ssawą (cm) 126,5 126,5 Dostosowane do czyszczenia konserwacyjnego oraz do gruntownego czyszczenia dużych powierzchni do 20 000...

Advertisement