Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ABILA 50 E-B-BT Opis produk tu

Zas tos ow an ie

O dpowiednia do czyszczenia powierzchni do 1400 m². Jest to maszyna niezwykle kompaktowa. Dzięki swojej szerokości, zaledwie 50 cm, doskonale sprawdza się w zatłoczonych przestrzeniach. Stanowi idealne rozwiązanie w miejscach takich jak: sklepy, warsztaty samochodowe, sale gimnastyczne czy szeroko pojęte placówki sektora zdrowotnego. Wersja z jedną szczotką przeznaczona jest do codziennego mycia, natomiast ta zaopatrzona w dwie szczotki - do doczyszczania posadzek. W drugim przypadku zalecana jest wersja z automatyczną trakcją z regulowaną kontrolą prędkości. Wersja zasilana elektrycznie rekomendowana jest do czyszczenia powierzchni pozbawionych przeszkód. A utomaty do mycia posadzek A bila 50 E-B-BT dostępne są w wersji bateryjnej i kablowej z jedną szczotką z szerokością czyszczenia 43 lub 51 cm oraz z dwiema szczotkami tarczowymi z szerokością czyszczenia 50 cm. A bila 50 w wersji z automatyczną trakcją (BT) rekomendowana jest w przypadku częstych zastosowań oraz sprzątania w miejscach, w których występują podjazdy. W swoim segmencie maszyny te wyróżniają się: • kompletną gamą modeli, • najlepszą w swojej kategorii wydajnością, • pojemnością zbiornika, • cichym działaniem zapewniającym wysoki komfort pracy, • niezawodnością, • łatwą obsługą, • nowoczesnym wyglądem, • niskimi kosztami eksploatacji.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Maszyna zasilana elektrycznie

D an e te c h n ic zn e A bila 5 0 E

A bila 5 0 B-BT

W ydajność (m 2/h)

1.750

1.750

Długość cyk lu pracy (h)

Nieograniczona

2

Szerok ość czyszczenia (cm )

51

Ilość szczotek (Ø cm )

1 (50)

1 (50)

Szerok ość ze ssawą (cm )

76

76

Zbiornik roztworu (l)

48

48

Poziom hałasu dB (A)

62

62

Zasilanie

Elek tryczne

Bateryjne (24V)

D os tę pn e ak c e s oria szczotka PPL 0,45 uchwyt padu

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

Abila 50 E-B-BT - Karta techniczna  

Szerokość czyszczenia (cm) 51 Ilość szczotek (Ø cm) 1 (50) 1 (50) szczotka PPL 0,45 uchwyt padu Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Maszyna z...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you