Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

L20/22 B-E Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Maszyny do mycia podłóg L20/22 B-E obsługiwane przez operatora stojącego na ziemi służą do utrzymywania czystości powierzchni handlowych do 1400 m². Maszyny są dostępne w wersji elektrycznej i akumulatorowej z 1 szczotką tarczową o zasięgu roboczym 51 (L20) lub 55 (L22) cm. Maszyny do mycia podłóg L20/22 B-E obsługiwane przez operatora stojącego na ziemi używane są do czyszczenia powierzchni handlowych, punktów sprzedaży, sal gimnastycznych, salonów spa i ogólnych pomieszczeń sanitarnych. Maszyny charakteryzują się: • łatwą obsługą, nie wymagają specjalnego szkolenia operatorów • ekonomicznym zużyciem • łatwą konserwacją po zakończeniu pracy • łatwością manewrowania • niezawodnością

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Maszyna zasilana elektrycznie

D an e te c h n ic zn e L20 B W ydajność (m 2/h)

1.600

Długość cyk lu pracy (h)

2

Szerok ość czyszczenia (cm )

51

Ilość szczotek (Ø cm )

1 (51)

Szerok ość ze ssawą (cm )

68

Zbiornik roztworu (l)

40

Poziom hałasu dB (A)

<65

Zasilanie

Bateryjne (24V)

D os tę pn e ak c e s oria bateria żelowa 24 v/ 77A h prostownik 24V /20A szczotka PPL 0,6 uchwyt padu

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

L20/22 B-E - Karta techniczna  

Wydajność (m2/h) 1.600 Zbiornik roztworu (l) 40 Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Maszyna zasilana elektrycznie Długość cyklu pracy (h) 2 S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you