Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ABILA 20B CLASSIC Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Zas tos ow an ie Maszyna do uĹźytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V

D an e te c h n ic zn e

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

Abila 20B Classic - Karta techniczna  

ZastosowanieZastosowanie ZastosowanieZastosowanie Maszyna do użytku profesjonalnego Maszyna zasilana bateryjnie - 24 V Opis produktuOpisprod...