Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CM 17DS Opis produk tu

Zas tos ow an ie

CM1817, CM4017 i CM17 DS to profesjonalne maszyny jednotarczowe zasilane elektrycznie i wyposażone w przekładnię pasową, dostępne w wersji z szerokością czyszczenia 43 cm Pas transmisyjny zapewnia wysokie obroty szczotki - to rozwiązanie techniczne zostało wykorzystane w wersji 400 obr./min. (CM4017), odpowiedniej do polerowania lub czyszczenia na sucho oraz w wersji 165 obr./min. (CM17 DS) przeznaczonej do doczyszczania lub czyszczenia ze zdwojoną szybkością (330 obr./min. - uruchamiane poręcznym przyciskiem), szczególnie podczas polerowania. Do gamy należy również model CM1817, wersja 180 obr./min.

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

D an e te c h n ic zn e C M1 7 D S Typ przek ładni

Pas transm isyjny

Szerok ość czyszczenia (Ø cm )

43

Średnica szczotk i (Ø cm )

43

O broty szczotk i (obr./m in.)

165-330

Pojem ność zbiornik a (l)

15

Moc (W )

1350

Napięcie zasilania (V/Hz)

230-240/50-60

Waga (k g)

45

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

CM 17DS - Karta techniczna  
CM 17DS - Karta techniczna  

AGAPIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 Olsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 info...

Advertisement