Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CA 60 Opis produk tu

Zas tos ow an ie

CA 60 to odkurzacze odpowiednie do sprzątania niewielkich przestrzeni takich jak: biura, laboratoria czy małe warsztaty mechniczne. Są to profesjonalne odkurzacze z pojedynczym silnikiem o bardzo dużej mocy, łatwe w obsłudze i mobilne.

Zas tos ow an ie

Zas ilan ie

Maszyna do użytku profesjonalnego

Zas ilan ie Maszyna zasilana elektrycznie

Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Rodzaj us uw an yc h zan ie c zys zc ze ń Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia mokre

D an e te c h n ic zn e CA60 Poziom hałasu dB (A)

69

Napięcie zasilania (V/Hz)

230-240/50-60

Moc (W )

1100

Podciśnienie (m m /H2O -m Bar -k Pa)

2200-220-22

Całk owita pojem ność zbiornik a (l)

43

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

CA 60 - Karta techniczna  

Podciśnienie (mm/H2O-mBar -kPa) 2200-220-22 Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia mokre Całkowita pojemność zbiornika (l) 43 CA60CA60 Dane...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you