Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OMNIA 26BT Zas tos ow an ie

Zas tos ow an ie

Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 36 V

D an e te c h n ic zn e D os tę pn e ak c e s oria prostownik 36V /30A szczotka PPL 0,6 uchwyt padu

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

Omnia 26BT - Karta techniczna  

prostownik 36V/30A szczotka PPL 0,6 uchwyt padu ZastosowanieZastosowanie ZastosowanieZastosowanie Maszyna do użytku przemysłowego Maszyna za...