Page 1

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

CS80 B/D Opis produk tu

Zas tos ow an ie

Zamiatarki CS80/90/110 firmy Comac są odpowiednie do sprzątania najbardziej uporczywych zabrudzeń zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Doskonale sprawdzają się w centrach handlowych, na skwerach oraz parkingach o powierzchni do 10000 m². Dostępne modele zasilane bateryjnie lub silnikiem diesla z szerokością czyszczenia 112 cm (CS80), 122 cm (CS90) lub 142 cm (CS110) z 1 szczotką boczną. Zamiatarki CS80/90/110 są przeznaczone są do sprzątania dużych powierzchni lub małych, wąskich, zatłoczonych przestrzeni. Umożliwia to bardzo kompaktowa, a jednocześnie wyjątkowo solidna rama wokół szczotki centralnej. System hydrauliczny zaprojektowany tak, aby ograniczać straty oraz utrzymywać optymalne wartości temperatury oleju podnosi wydajność i minimalizuje zużycie energii. Dzięki połączeniu tyc h elementów zużycie jest znacznie mniejsze niż w przypadku poprzedniego modelu, czego rezultatem jest dłuższy, twający do 4 godzin, cykl pracy maszyny. (Wersje CS90BCS110B - baterie 480 A h C5). W celu zagwarantowania operatorowi maksymalnego komforu prowadzenia maksymalnej niezawodności, wszystkie główne funkcje są hydrauliczne: - Trakcja; - Podnoszenie i opróżnianie zbiornika; - O bracanie szczotkami; - O dkurzanie pyłu.

oraz

Zas tos ow an ie Maszyna do użytku przemysłowego

Zas ilan ie Maszyna zasilana bateryjnie - 36 V Maszyna z silnikiem Diesla Maszyna zasilana gazem

D an e te c h n ic zn e CS80 B

CS80 D

W ydajność (m 2/h)

9.510

10.080

Długość cyk lu pracy (h)

3

Nieograniczona

Szerok ość czyszczenia szczotk ą centralną (cm )

80

80

Szerok ość czyszczenia szczotk ą boczną (cm )

112

112

Silnik elek tryczny (V/W )

36/4000

-

Silnik diesel (KM)

-

Perk ins (14)

System opróżniania zbiornik a

hydrauliczne

hydrauliczne

Poj. zbiornik a na odpady (l)

190

190

D os tę pn e ak c e s oria bateria kwasowa 36V / 320A h filtr tekstylny prostownik 36V / 40A szczotka boczna PPL 1 szczotka centralna PPL1,1 - 0,7

I m porte r i dys trybutor ge n e raln y A GA PIT Sp. z. o.o. Sp. k. 10-302 O lsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej 26 Tel. (89) 526 53 85, 526 74 41 Fax (89) 526 53 85 wew. 22,23 infolinia: 800 70 70 70 www.agapit.pl info@agapit.pl

Zas ilan ie

CS80 B/D - Karta techniczna  

Silnik elektryczny (V/W) 36/4000 - Poj. zbiornika na odpady (l) 190 190 bateria kwasowa 36V / 320Ah filtr tekstylny prostownik 36V / 40A szc...