Page 1

Numer:

Arkusz danych składników

WC-1,2,3-GD-1/2009

DIX WC Ŝel

Wersja 3

morski, leśny, cytrynowy 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRODUCENTA Producent: GOLD DROP Sp. z o. o. Ul. Rzeczna 11 d 34-600 Limanowa Tel./fax (0 - 18) 33 -76 – 117 e-mail: biuro@golddrop.com.pl

2. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH. Nazwa chemiczna składnika Woda Kwas amidosulfonowy Chlorek sodu 2,2’-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol Kwas cytrynowy

Nazwa wg INCI Aqua Sulfamid Acid Sodium Chloride Citric Acid

Kompozycja zapachowa

Parfum

Barwnik

Colorant

WC żel DIX - Deklaracja zgodności  

DIX WC Ŝel morski, leśny, cytrynowy Producent: GOLD DROP Sp. z o. o. Ul. Rzeczna 11 d 34-600 Limanowa Tel./fax (0 - 18) 33 -76 – 117 e-mail:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you