Page 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA zgodnie z PN-EN ISO 9000 : 2009

1) Nr DZ – MATY – 2011 – PL 2) Wystawiający : BP Techem SA ul. Ludwinowska 17 02-856 Warszawa 3) Przedmiot deklaracji : Wycieraczki CLEAN SYSTEM 22 ; CLEAN SYSTEM 17 4) Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z wymaganiami zawartymi w następujących dokumentach: atest PZH HK/B/0693/01/2009 z dnia 15 maja 2009 opinia ITB NJ-5/KR/1106/09 z dnia 1 czerwiec 2009 sprawozdania z badań materiałowych: 48/09/BB91133001 2 czerwca 2009 sprawozdanie z badań materiałowych 10/11/BB91104001 11 styczeń 2011-05-09

5) Dodatkowe informacje: Klasyfikacja wyrobu: wycieraczki obiektowe do stosowania w budynkach użyteczności publicznej Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: wycieraczki montowane w budynkach użyteczności publicznej na zewnątrz i wewnątrz budynków; wycieraczki ułożone w przygotowanych wpustach lub na posadzce ; bardzo trwałe i odporne na ścieranie, zakres temperatur – 30 st.C -+ 40 st. C ; wycieraczki rolowane w celu możliwości usuwania brudu z wpustów i spod wycieraczek.

Warszawa, dn. 31 kwietnia 2011

CLEAN SYSTEM - Deklaracja zgodności  
CLEAN SYSTEM - Deklaracja zgodności  

atest PZH HK/B/0693/01/2009 z dnia 15 maja 2009 opinia ITB NJ-5/KR/1106/09 z dnia 1 czerwiec 2009 sprawozdania z badań materiałowych: 48/09/...