Page 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. 10-302 Olsztyn Marii Zientary-Malewskiej 26 deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt ODKURZACZ PROFESJONALNY

model: CA1.25, CA1.30, CA2.30, CA1.50, CA2.50, CA2.40, CA3.40, CA2.60, CA3.60, CA3.100, CA2.60 SE, CA3.100 SE, CA2.60 SEA, CA3.100 SEA, CA30 ON.60, CA30 ON.100, CA30 S, CA30 SS, CA40 ON.60, CA40 ON.100, CA40.60/100 ON Atex22, CA40, CA75, CA75 S, CA40 SEA, CA75 SEA, CA75S SEA, CAT60 TSP, CA100 T SEA, CA150 T SEA

jest zgodny z następującymi dyrektywami: • 73/23/CEE: Dyrektywa niskich napięć. • 89/336/CEE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto jest zgodny z następującymi normami: • EN 292,2,2: Bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady i wymagania techniczne (Zmiana A1) • EN 60335-2-69: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Specjalne wymagania dla ładowarek akumulatorów. • EN 60204-1: Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne • EN 55014: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Piotr Dyjak AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. 10-302 Olsztyn Marii Zientary-Malewskiej 26 Olsztyn, 27.03.2012

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. prezes zarządu Piotr Dyjak

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. 10-302 Olsztyn, Marii Zientary-Malewskiej 26 tel./fax 89/ 526 53 85, 526 74 41, 534 76 62, info@agapit.pl, www.agapit.pl, infolinia: 800 70 70 70

CA40/75/75S/SEA - Deklaracja zgodności  

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. prezes zarządu Piotr Dyjak AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k. 10-302 Olsztyn, Marii Zientary-Malewski...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you