Page 1


SUPERFRESH 4 - Karta charakterystyki  

112 - Telefon Alarmowy GSM 998 – lub najbliższa terenowa jednostka PSP Kontakt z oczami: może spowodować podrażnienie lub zaczerwienienie; S...