Page 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

MEDIA 65BT-75BT-60SBT

ED. 06-2011 INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10019988 Wer. AC

PL


Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mają charakteru wiążącego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spełnienia wymogów technicznych lub handlowych. Powielanie, również częściowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej instrukcji jest zabronione. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub zmian dołączonego wyposażenia. Rysunki mają charakter informacyjny i nie są wiążące w zakresie wyglądu i wyposażenia urządzenia. Symbole stosowane w instrukcji

Symbol otwartej książki z literą i: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika

Symbol otwartej książki: Oznacza konieczność przeczytania instrukcji użytkownika przed użytkowaniem maszyny

Symbol ostrzeżenia Należy uważnie przeczytać akapity poprzedzone tym symbolem i stosować się ściśle do wszystkich wskazówek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorowi i maszynie

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych

Symbol ostrzeżenia Niebezpieczeństwo pożaru. Nie zbliżać się z otwartym ogniem

Symbol ostrzeżenia Oznacza transportowanie opakowanego produktu za pomocą podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami


SPIS TREŚCI ODBIÓR MASZYNY ..................................................................................................................................................................................................................... 5 TABLICZKA ZNAMIONOWA ....................................................................................................................................................................................................... 5 WSTĘP.......................................................................................................................................................................................................................................... 5 PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE MASZYNY............................................................................................................................................................................. 5 DANE TECHNICZNE .................................................................................................................................................................................................................... 6 SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE................................................................................................................................................................................ 7 OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA...................................................................................................................................................................................... 8 PRZYGOTOWANIE MASZYNY.................................................................................................................................................................................................... 9 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY..................................................................................................................................................................... 9 2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY .............................................................................................................................................................................. 9 3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY ...................................................................................................................................................................................... 9 4. TYP AKUMULATORA ........................................................................................................................................................................................................ 10 5. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA........................................................................................................................................................... 10 6. WKŁADANIE AKUMULATORÓW ...................................................................................................................................................................................... 10 7. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW.................................................................................................................................................................................. 11 8. PODŁĄCZENIE KONEKTORA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ........................................................................................................................................ 11 9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB).................................................................................. 11 10. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB) ................................................................................... 12 11. SYGNALIZATOR AKUMULATORA ................................................................................................................................................................................. 14 12. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ......................................................................................................................................................................... 14 13. ELEMENTY TYLNE.......................................................................................................................................................................................................... 14 14. ELEMENTY BOCZNE ...................................................................................................................................................................................................... 14 15. MONTAŻ WYCIERACZKI ................................................................................................................................................................................................ 15 16. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI.................................................................................................................................................................. 15 17. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI................................................................................................................................................................... 15 18. ZBIORNIK REKUPERACYJNY........................................................................................................................................................................................ 16 19. ZBIORNIK ROZTWORU .................................................................................................................................................................................................. 16 20. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS ) ......................................................................................................................................................... 16 21. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE Z CDS)............................................................................................................................................................... 17 22. MONTAŻ GUM PRZECIWBRYZGOWYCH (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI W KSZTAŁCIE DYSKU)................................................................................... 18 23. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI W KSZTAŁCIE DYSKU) ........................................................................................................... 18 24. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI CYLINDRYCZNYMI) ................................................................................................................ 19 25. REGULACJA STĘŻENIA ROZTWORU W WERSJACH BEZ CDS................................................................................................................................. 19 26. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS...................................................................................................................... 20 27. REGULACJA POTENCJOMETRU .................................................................................................................................................................................. 20 28. FUNKCJA BIEGU WSTECZNEGO.................................................................................................................................................................................. 21 29. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJA Z FSS) ............................................................................................................................................... 21 PRACA........................................................................................................................................................................................................................................ 22 1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY........................................................................................................................................................................................ 22 2. PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA ....................................................................................................................................................................................... 23 KONIEC PRACY......................................................................................................................................................................................................................... 24 1. KONIEC PRACY ................................................................................................................................................................................................................ 24 2. USTAWIENIE MASZYNY W STANIE SPOCZYNKOWYM................................................................................................................................................ 25 KONSERWACJA CODZIENNA ................................................................................................................................................................................................. 26 1.CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO......................................................................................................................................................... 26 2. CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA................................................................................................................................................................................ 26 3. CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ........................................................................................................................................................................... 26 4. DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI ................................................................................................................................................................. 27 5. DEMONTAŻ SZCZOTKI..................................................................................................................................................................................................... 27 6. DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI CYLINDRYCZNYMI) ............................................................................................................. 27 KONSERWACJA COTYGODNIOWA ........................................................................................................................................................................................ 29 1. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI ............................................................................................................................................................................. 29 2. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI (MEDIA 60S) ....................................................................................................................................................... 29 3. KONTROLA HAMULCA KÓŁ ............................................................................................................................................................................................. 30 4. CZYSZCZENIE FILTRA ROZTWORU............................................................................................................................................................................... 30 5. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU........................................................................................................................................................................ 30 6. WYMIANA OSŁONY PRZECIWBRYZGOWEJ PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI .............................................................................................................. 30 7. WYMIANA GUM WYCIERACZKI ....................................................................................................................................................................................... 31 KONSERWACJA NADZWYCZAJNA ........................................................................................................................................................................................ 32 1. MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJA Z FSS)....................................................................................................................................................... 32 KONTROLA FUNKCJONOWANIA............................................................................................................................................................................................ 33 1. ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE ..................................................................................................................................................................... 33 2. MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO........................................................................................................................................................................... 33 3. WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO................................................................................................................................................................ 33

3


4. NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY.............................................................................................................................................................................. 33 5. BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I TERMICZNE................................................................................................................................................................ 33 UTYLIZACJA .............................................................................................................................................................................................................................. 34 WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK .................................................................................................................................................................................... 35 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE............................................................................................................................................................................................... 36

4


Odbiór maszyny

Tabliczka znamionowa

W momencie odbioru maszyny należy od razu skontrolować, czy dostarczono wszystkie elementy opisane w załączonych dokumentach oraz czy maszyna nie została uszkodzona podczas transportu. W takim przypadku należy ustalić ze spedytorem zakres powstałej szkody i jednocześnie powiadomić nasze biuro obsługi klienta. Jest to warunek otrzymania brakującego materiału i uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Wstęp MEDIA to maszyna służąca do mycia podłóg przy wykorzystaniu ruchu szczotki obrotowej i chemicznego działania roztworu środka czyszczącego. Może być wykorzystywana do mycia dowolnego rodzaju powierzchni; podczas ruchu zbiera usunięty brud i roztwór środka czyszczącego, który nie został wchłonięty przez podłoże. Maszyna może być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nawet najwyższej klasy maszyny mogą prawidłowo i wydajnie funkcjonować wyłącznie kiedy są prawidłowo użytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia. Przypominamy również, że serwis obsługi klienta, stworzony we współpracy z naszymi przedstawicielami, jest zawsze do Państwa dyspozycji w zakresie ewentualnych porad i bezpośrednich interwencji. Przewidziane użytkowanie maszyny Maszyna do czyszczenia podłóg przeznaczona jest do czyszczenia powierzchni i podłóg wyłącznie w obiektach przemysłowych, handlowych i publicznych. Maszyna jest przystosowana do użytkowania tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Maszyna nie jest przystosowana do pracy w deszczu lub w strumieniach wody. ZABRANIA SIĘ użytkowania maszyny w środowisku zagrożonym wybuchem w celu zbierania niebezpiecznych pyłów lub płynów łatwopalnych. Ponadto maszyna nie może być użytkowana do transportowania przedmiotów lub osób.

5


DANE TECHNICZNE

J.M.

MEDIA 65BT

MEDIA 75BT

MEDIA 60SBT

Moc znamionowa

W

1360

1360

1360

Szerokość robocza

mm

660

760

610

Szerokość tylnej wycieraczki

mm

970

1085

970

Wydajność

m2/h

3300

3800

3050

 mm

340

390

150X610

Szczotki (średnica lub długość) Obroty szczotek Nacisk na szczotki Silnik szczotek

obr./min.

190

190

360

Kg

30-50

30-50

30-50

V/W

Typ posuwu Maksymalne nachylenie

24/560

24/560

24/560

autom.

autom.

autom. 10%

%

10%

10%

Prędkość ruchu

km/h

0-5

0-5

0-5

Silnik zasysania

V/W

24/330

24/330

24/330

Podciśnienie zasysania

mbar

90

90

90

Silnik napędu

V/W

24/250

24/250

24/250

Zbiornik roztworu PE

l

85

85

85

Zbiornik rekuperacyjny PE

l

95

95

95

Masa brutto maszyny gotowej do pracy

Kg

335

335

335

Akumulatory

V/A

6/200

6/200

6/200

Ciężar akumulatorów

Kg

176

176

176

Ładowarka *

V/A

24/25

24/25

24/25

Wymiary wnęki akumulatora (Długość / Wysokość / Głębokość)

mm / mm / mm

450x325x450

450x325x450

450x325x450

Wymiary maszyny (Długość / Wysokość / Głębokość)

mm / mm / mm

1450x1065x695

1495x1065x800

1485x1065x715

dB (A)

75,1

75,1

75,1

m/s2

1,02

1,02

1,02

Poziom hałasu (zgodnie z IEC 704/1) Poziom wibracji

* wersje CB z wbudowaną ładowarką

6


SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE Symbol zaworu Używany do oznaczenia przełącznika regulacji wody (Wersje CDS)

Symbol detergentu Używany do oznaczenia przełącznika regulacji detergentu (Wersje CDS)

W górnym wierszu - wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, w dolnym - wskaźnik licznika.

W górnym wierszu - wskaźnik typu licznika (całkowity), w dolnym - typu obsługi (brak)

Wskaźnik typu używanych akumulatorów (ołowiowe)

Symbol akumulatora

Oznacza maksymalną temperaturę roztworu czyszczącego Umieszczony w pobliżu otworu wlotowego zbiornika roztworu

Symbol hamulca Umieszczony nad dźwignią hamulca awaryjnego i postojowego

Ostrzega przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia dłoni

Oznacza instrukcje dozowania detergentu w zbiorniku, wyłącznie w maszynach w wersji CDS

Oznacza maksymalne nachylenie terenu pokonywane przez maszynę

7


OGÓLNE NORMY BEZPIECZEŃSTWA Poniżej wymienione normy muszą być ściśle przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i uniknąć uszkodzenia maszyny.                                           

UWAGA: Czytać uważnie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywać ich i natychmiast wymienić w razie ich uszkodzenia. Maszyna musi być użytkowana wyłącznie przez upoważniony i przeszkolony personel. Maszyna została zaprojektowana wyłącznie do użytkowania na sucho. Nie używać urządzenia na powierzchniach o nachyleniu większym niż oznaczone na tabliczce. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia popękanych lub nierównych powierzchni. Nie używać maszyny na pochyłych powierzchniach. Należy unikać uszkodzenia przewodu zasilania przez zgniecenie, zagięcie lub naciągnięcie. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania ładowarki należy natychmiast zwrócić się do autoryzowanego centrum obsługi. Nie należy dopuszczać do kontaktu przewodu zasilania ze szczotką obrotową. W razie niebezpieczeństwa należy natychmiast użyć dźwigni znajdującej się na złączu akumulatora. Podczas każdej czynności konserwacyjnej należy wyłączyć maszynę, odłączyć złącze akumulatora i/lub wyjąć przewód zasilania z gniazda sieciowego. Nie można pozostawiać dzieci w pobliżu maszyny bez należytej opieki. Podczas pracy maszyny należy uważać na obecność innych osób, w szczególności dzieci. Używać wyłącznie szczotek dostarczonych razem z maszyną lub o parametrach podanych w instrukcji w paragrafie "WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK". Użycie innych szczotek może zaszkodzić bezpieczeństwu operatora. UWAGA: Maszyna nie jest przystosowana do używania przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych i sensorycznych, lub przez osoby o nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Maszyna nie może być używana ani przechowywana na zewnątrz w wilgotnym środowisku ani bezpośrednio wystawiona na deszcz. Temperatura przechowywania maszyny musi zawierać się między -25C i +55C, nie przechowywać maszyny na zewnątrz w środowisku wilgotnym. Warunki użytkowania: temperatura otoczenia między 0C i 40C z wilgotnością względną między 30 i 95% Gniazdo przewodu zasilania maszyny (wersja elektryczna) lub przewód zasilania ładowarki (wersja z akumulatorem) muszą być prawidłowo uziemione. Dostosować prędkość użytkowania do warunków otoczenia. Nie używać urządzenia jako środka transportu. Maszyna nie wytwarza szkodliwych wibracji. Nie używać urządzenia w otoczeniu zagrożonym wybuchem. Nie używać urządzenia do zbierania płynów łatwopalnych. Nie używać urządzenia do zbierania niebezpiecznych pyłów. Nie mieszać środków czyszczących różnego typu, aby uniknąć emisji szkodliwych gazów. Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wykładzin dywanowych. Nie stawiać pojemników z wodą na maszynie. Podczas postoju urządzenia szczotki powinny być zatrzymane, aby uniknąć uszkodzenia podłogi. W przypadku pożaru używać gaśnic proszkowych. Nie używać wody. Nie uderzać o regały lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów. Operator musi być zawsze wyposażony w odpowiednie środki ochronne (rękawice, obuwie, kask, okulary, itp...). Urządzenie musi wykonywać mycie i suszenie jednocześnie. Pozostałe czynności powinny być wykonywane w strefach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Oznaczyć strefy mokrej podłogi za pomocą odpowiednich tablic sygnalizacyjnych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości pracy maszyny należy się upewnić, że nie wynikają one z błędnej konserwacji. W przeciwnym wypadku należy się zwrócić do autoryzowanego centrum obsługi technicznej. W przypadku wymiany elementów, należy zamawiać wyłącznie ORYGINALNE części zamienne u przedstawiciela lub autoryzowanego sprzedawcy. Po każdej czynności konserwacyjnej ponownie podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne. Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie klapki i pokrywy są umieszczone zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Nie zdejmować zabezpieczeń wymagających użycia narzędzi do ich usunięcia. Nie myć maszyny za pomocą bezpośrednich strumieni wody lub wody pod ciśnieniem ani nie używać substancji korozyjnych. Aby uniknąć zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewać roztworu czyszczącego na wiele godzin wcześniej przed użyciem urządzenia. Nie stosować roztworów kwaśnych ani zasadowych, które mogą uszkodzić maszynę i/lub mogłyby być niebezpieczne dla personelu. Raz do roku poddawać urządzenie kontroli w autoryzowanym centrum obsługi technicznej. Utylizować zużyte materiały, stosując się ściśle do obowiązujących norm prawnych. Kiedy po latach użytkowania maszyna przestanie funkcjonować, należy odpowiednio zutylizować zawarte w niej materiały, zwłaszcza oleje, akumulatory i elementy elektroniczne, biorąc pod uwagę, że została skonstruowana przy użyciu całkowicie odnawialnych surowców. Akumulatory powinny być wyjęte z maszyny przed jej utylizacją. Akumulatory muszą być usunięte w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami.

8


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY Maszyna jest umieszczona w odpowiednim opakowaniu. Nie można stawiać na sobie więcej niż dwóch opakowań. Wymiary opakowania: A B C

MEDIA 65BT 1230 740 1490

A

MEDIA 75BT 1230 960 1690

MEDIA 60BS 1230 740 1490

C

B

2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY 1. 2. 3. 4.

1

Zdjąć zewnętrzne opakowanie Odblokować hamulec postojowy, wyjmując kołek blokujący (1) Maszyna jest umocowana do platformy z klinami blokującymi koła Usunąć kliny

4. Po nachylonej płaszczyźnie sprowadzić maszynę z platformy, popychając ją do tyłu. Nie montować tylnej wycieraczki przed rozładowaniem maszyny oraz unikać silnych uderzeń w podstawę ze szczotkami. Aby zamontować wycieraczkę, należy zapoznać się z paragrafem “MONTAŻ WYCIERACZKI” 5. Zachować platformę w razie konieczności ponownego transportu UWAGA: Jeżeli dostarczony produkt jest opakowany w karton, należy go transportować w tym opakowaniu za pomocą odpowiednich podnośników zgodnych z obowiązującymi przepisami

3. TRANSPORTOWANIE MASZYNY 1. Aby bezpiecznie przetransportować maszynę, należy używać platformy jako wspornika dla maszyny, mocując kliny blokujące koła, tak jak opisano w poprzednim paragrafie. 2. Opuścić wycieraczkę (1) za pomocą dźwigni lub pokrętła (wersja AU) 3. Opuścić podstawę (2), dociskając szczotki do podłoża, za pomocą dźwigni lub pokrętła (wersja AU)

1

4. Zatrzymać maszynę, ciągnąc dźwignię hamulca (3), następnie zablokować ją za pomocą kołka (4). 4

3

9

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 4. TYP AKUMULATORA Do zasilania maszyny należy używać:  akumulatorów ołowiowych do napędu z płynnym elektrolitem;  akumulatorów hermetycznych do napędu z rekombinacją gazu lub w technologii żelowej. NIE MOŻNA UŻYWAĆ INNYCH TYPÓW AKUMULATORÓW. Używane akumulatory powinny spełniać wymogi norm: CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) Każdy akumulator składa się z elementów typu DIN połączonych szeregowo, które dostarczają napięcie 6 V do zacisków. Zalecane jest używanie akumulatorów o pojemności 200 Ah (C5)

5. KONSERWACJA I UTYLIZACJA AKUMULATORA Wskazówki dotyczące konserwacji i ładowania znajdują się w instrukcji akumulatora. Jeśli ładowarka nie jest dołączona do wyposażenia, należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwy wybór w zależności od typu i pojemności akumulatora. Po całkowitym wyczerpaniu akumulatora należy: 1. Otworzyć zaczep zbiornika rekuperacyjnego. 2. Otworzyć wnękę na akumulatory i odłączyć złącze. 3. Wyjąć akumulator, podnosząc go z uchwytów za pomocą odpowiednich urządzeń. WYCZERPANY AKUMULATOR, KTÓRY JEST SKLASYFIKOWANY JAKO ODPAD NIEBEZPIECZNY, NALEŻY PRZEKAZAĆ DO AUTORYZOWANEGO PUNKTU ZBIÓRKI ZGODNIE Z NORMAMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI. UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów 6. WKŁADANIE AKUMULATORÓW Maszyna może być dostarczona z wbudowaną ładowarką i dołączonymi akumulatorami. W przypadku użytkowania akumulatorów innych niż dostarczone z maszyną, wykwalifikowany i przeszkolony przez COMAC technik powinien sprawdzić konfigurację ładowarki i modułu sterującego akumulatorów. Wykonać cykl ładowania akumulatora przed użyciem maszyny. Akumulatory powinny być umieszczone w odpowiedniej wnęce, znajdującej się pod zbiornikiem rekuperacyjnym i muszą być zgodne z wymogami Normy CEI 21-5. Aby włożyć akumulatory należy: 1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić wycieraczkę i podstawę (patrz odpowiednie rozdziały). 4. Otworzyć tylną klapę zamykającą górny zbiornik 5. Obrócić zbiornik do końca za pomocą bocznego uchwytu. UWAGA: Przed włożeniem akumulatorów, unieść dno i podłączyć złącze napędu. Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny. Tę operację należy wykonywać wyłącznie w przypadku maszyn z napędem automatycznym

10


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 6. Podnieść akumulatory za uchwyty umieszczone w górnej części 7. Włożyć akumulatory do odpowiedniej wnęki, ustawiając bieguny “+” i “-“ naprzemiennie

UWAGA: Zaleca się używanie wyłącznie akumulatorów hermetycznych, aby uniknąć wycieku kwasów! UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów 7. PODŁĄCZENIE AKUMULATORÓW Aby podłączyć akumulatory, należy: 1. Połączyć szeregowo akumulatory, używając przewodów (3) dołączonych do wyposażenia, łącząc sąsiadujące pary biegunów “+” i “-“. 2. Podłączyć przewód do podłączenia akumulatorów (4) do biegunów “+” i “-“, tak aby uzyskać napięcie 24V na zaciskach UWAGA: Zalecane jest używanie wyłącznie akumulatorów hermetycznych, aby uniknąć wycieku kwasów! UWAGA: Podłączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC

4

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych. UWAGA: Podnoszenie i transportowanie akumulatorów powinno być wykonywane wyłącznie przy pomocy urządzeń odpowiednich do ich masy i wymiarów

8. PODŁĄCZENIE KONEKTORA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Pod zbiornikiem rekuperacyjnym znajduje się konektor akumulatorów (2), do którego należy włożyć konektor instalacji elektrycznej (1).

9. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE BEZ CB) Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. Należy się upewnić, czy ładowarka jest odpowiednia do typu i pojemności zainstalowanych akumulatorów.

11

3

1 2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY Aby podłączyć akumulatory należy: 1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik kluczykowy znajduje się w położeniu “0”. 3. Ustawić maszynę w pobliżu ładowarki 4. Załączyć hamulec postojowy 5. Otworzyć tylne zaczepy górnego zbiornika 6. Obrócić zbiornik do końca za pomocą bocznego uchwytu.

7. Odłączyć złącze instalacji elektrycznej od złącza akumulatorów (2). 8. Połączyć złącze przewodu ładowarki.

2

Złącze do podłączenia ładowarki jest dostarczane w woreczku zawierającym niniejszą instrukcję i musi być zamontowane na przewodach ładowarki, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

UWAGA: Operacja ta musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe podłączenie złącza może być przyczyną nieprawidłowego działania maszyny.

9. Podłączyć przewód natychmiast po przyłączeniu do zewnętrznej ładowarki. UWAGA: Uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji ładowarki używanej do ładowania akumulatora. UWAGA: Podczas trwania całego cyklu ładowania akumulatorów, pozostawić otwarty zbiornik rekuperacyjny, aby umożliwić wydostawanie się oparów gazu. 10. Po zakończeniu cyklu ładowania konektor akumulatorów (2) powinien być podłączony do konektora instalacji elektrycznej.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

10. ŁADOWANIE AKUMULATORÓW ZA POMOCĄ WEWNĘTRZNEJ ŁADOWARKI (WERSJE Z CB) Maszyna jest wysyłana z odłączonym złączem akumulatorów (jeżeli występuje), należy więc podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny (patrz poprzedni paragraf). Aby naładować akumulatory żelowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Podnieść osłonę (1) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 4. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 5. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego.

12

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

Aby naładować akumulatory kwasowe, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy. 2. Sprawdzić, czy wyłącznik główny maszyny znajduje się w położeniu “0”. 3. Opuścić podstawę za pomocą pedału umieszczonego w tylnej części maszyny 4. Opuścić wycieraczkę za pomocą dźwigni umieszczonej w tylnej części maszyny 5. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w razie konieczności opróżnić (patrz odpowiedni rozdział) 6. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej. 7. Całkowicie obrócić zbiornik za pomocą bocznego uchwytu (2). 1

8. Podnieść osłonę (3) gniazda ładowarki umieszczonego w tylnej części maszyny. 9. Podłączyć przewód ładowarki do instalacji elektrycznej maszyny. 10. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania ładowarki do gniazda sieciowego. W przypadku wymiany akumulatora należy się upewnić, że akumulator jest odpowiedni do zainstalowanej ładowarki.

UWAGA: Maszyna jest wyposażona w system automatyczny, który odłącza napięcie od instalacji elektrycznej kiedy jest ona w fazie ładowania akumulatora

UWAGA: Aby nie uszkodzić akumulatorów należy unikać ich całkowitego rozładowania, ładując je w ciągu kilku minut od pojawienia się migającego sygnału rozładowanego akumulatora. UWAGA: Nigdy nie należy zostawiać całkowicie rozładowanych akumulatorów, nawet jeżeli maszyna nie jest używana. UWAGA: Podczas codziennego ładowania baterii należy się bezwzględnie stosować do wskazówek producenta lub sprzedawcy. Wszystkie czynności instalacyjne i konserwacyjne muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel, przeszkolony przez centrum obsługi technicznej COMAC UWAGA Przed ponownym użyciem maszyny zawsze poczekać, aż zapali się zielona dioda LED na ładowarce akumulatorów.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wyziewów gazu i wycieku płynów korozyjnych.

UWAGA: Niebezpieczeństwo pożaru: nie zbliżać się z otwartym ogniem

13

3

2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 11. SYGNALIZATOR AKUMULATORA Na tablicy rozdzielczej maszyny znajduje się wyświetlacz (1), który pokazuje poziom naładowania akumulatorów. 8 kresek w górnym wierszu oznacza maksymalny poziom naładowania akumulatora. Migający kontur kresek oznacza rozładowane akumulatory. UWAGA: Gdy ostatnia kreska na wyświetlaczu zacznie migać, silnik szczotek wyłączy się automatycznie po kilku sekundach. Przy pozostałym poziomie naładowania akumulatora jest możliwe zakończenie osuszania przed jego ponownym naładowaniem

1

12. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ Elementy tablicy sterowniczej: 1. Dźwignie uruchamiania szczotek/napędu (umiejscowione pod uchwytami) 2. Przełącznik regulacji wyjścia wody (Wersje CDS) 3. Przełącznik regulacji wyjścia detergentu (Wersje CDS) 4. Dźwignia automatycznego sterowania wycieraczki (Wersja automatyczna) 5. Dźwignia automatycznego sterowania podstawy (Wersja automatyczna) 6. Wyświetlacz poziomu naładowania akumulatora / licznik 7. Przycisk wyświetlacza poziomu naładowania akumulatorów i licznika 8. Pokrętło prędkości

8

7

2

9

1

5

3

6

13. ELEMENTY TYLNE

2

Elementy tylne to: 1. Rura odprowadzająca z korkiem zbiornika rekuperacyjnego 2. Zamykanie klap zbiorników 3. Śruby mocujące kolumny sterowniczej 4. Dźwignia podnoszenia wycieraczki (tylko w wersji ręcznej) 5. Zatyczka gniazda ładowania akumulatorów (tylko w wersji CB) 6. Dźwignia hamulca 7. Wyłącznik kluczykowy i wyłączniki automatyczne

6

7

5

4

1

3

8. Pedał podnoszenia szczotek 9. Rura poziomu wody 10. Filtr roztworu 11. Korek spustowy zbiornika roztworu

9

14. ELEMENTY BOCZNE

3

Elementy boczne to: 1. Korek wlewowy wody i roztworu 2. Uchwyt podnoszenia zbiornika rekuperacyjnego 3. Uchwyt podnoszenia zespołu zasysania

2 1

14

11

10

8


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 15. MONTAŻ WYCIERACZKI Wycieraczka, która podczas dostawy jest odłączona od maszyny, powinna być zamontowana na zaczepie maszyny. Należy podnieść zaczep wycieraczki za pomocą dźwigni lub pokrętła (w wersji AU) i następnie: 1. Podnieść wycieraczkę i włożyć lewy kołek gwintowany (1) do otworu zaczepu. 2. Popchnąć w lewo dźwignię zaczepu (2) 3. Podnieść wycieraczkę i włożyć prawy kołek gwintowany (3) do otworu zaczepu. 4. Zwolnić dźwignię zaczepu (2), tak aby zablokować ją w płaskim gnieździe kołka gwintowanego. 5. Włożyć rurę ssącą do odpowiedniego uchwytu wycieraczki (4), tak aby rura przeszła z prawej strony linki do podnoszenia.

1

4 UWAGA: Podczas tych operacji należy zakładać rękawice chroniące przed potencjalnym kontaktem z krawędziami lub czubkami metalowych elementów.

3

2

16. REGULACJA NACHYLENIA WYCIERACZKI Podczas pracy tylna guma powinna być lekko zagięta do tyłu, równomiernie na całej swojej długości około 5 mm. W przypadku konieczności zwiększenia zagięcia gumy w części środkowej, należy nachylić do tyłu wycieraczkę, obracając regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (1). Aby zwiększyć zgięcie gumy na bokach wycieraczki, należy obrócić regulator w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

17. REGULACJA WYSOKOŚCI WYCIERACZKI Wycieraczka musi być regulowana na wysokość, w zależności od zużycia gum. W celu jej wyregulowania należy obrócić gałkę (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - aby podnieść wycieraczkę i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - aby ją opuścić. Uwagi: Prawe i lewe kółka muszą być regulowane równomiernie, tak aby wycieraczka pracowała równolegle do podłoża.

15

1 2


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 18. ZBIORNIK REKUPERACYJNY Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. Sprawdzić, czy korek rury odprowadzającej, umieszczony w tylnej części maszyny, jest prawidłowo zamknięty. UWAGA: Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany.

19. ZBIORNIK ROZTWORU Po każdym napełnieniu zbiornika roztworu, należy całkowicie opróżnić zbiornik rekuperacyjny. Zdjąć przedni korek wlewowy (1) i sprawdzić, czy filtr roztworu (2) jest prawidłowo zamontowany.

1 2

Sprawdzić, czy korek filtra (3) roztworu detergentu, umieszczony w tylnej części zbiornika roztworu, jest prawidłowo zamknięty.

3

20. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE BEZ CDS ) Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można kontrolować przy pomocy tylnej rury (1). Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 85 litrów. Dodać do zbiornika płynnego detergentu w stężeniu i w sposób wskazany przez jego producenta. Aby uniknąć powstania nadmiernej ilości piany, która uszkodziłaby silnik odsysania należy użyć minimalnej wymaganej ilości środka czyszczącego. 1

UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. UWAGA: Zakładać rękawice ochronne przed mieszaniem detergentów lub substancji alkalicznych, aby uniknąć poparzenia rąk.

16


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

21. ROZTWÓR DETERGENTU (WERSJE Z CDS)

2

Zdjąć przedni korek i sprawdzić, czy filtr roztworu jest prawidłowo zamontowany. Sprawdzić, czy korek filtra, umieszczony pod zbiornikiem roztworu, jest prawidłowo zamknięty Napełnić czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 50C. Poziom wody w zbiorniku można kontrolować przy pomocy tylnej rury. Zbiornik roztworu ma maksymalną pojemność około 85 litrów. Aby wprowadzić detergent, należy: 1. Sprawdzić, czy klucz wyłącznika znajduje się w pozycji “off” 2. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie należy go całkowicie opróżnić. 3. Załączyć hamulec postojowy, ciągnąc za dźwignię i blokując uchwyt za pomocą kołka. 4. Odłączyć klapy (1) umieszczone na kolumnie sterującej 5. Całkowicie obrócić zbiornik rekuperacyjny za pomocą bocznego uchwytu (2)

6. Odkręcić korek (3) zbiornika umieszczonego w wewnętrznej wnęce za akumulatorami i napełnić płynnym detergentem zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie dołączonej do maszyny. Upewnić się, czy korek został prawidłowo zamknięty na śruby, aby uniknąć wycieku płynu podczas użytkowania maszyny. 7. Zamknąć, poprzez dokręcenie, zbiornik rekuperacyjny. Chwytać zbiornik rekuperacyjny wyłącznie za pomocą uchwytu (2), aby uniknąć zgniecenia dłoni. UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów.

8. Aby wyregulować skład mieszanki wody i detergentu, należy dokładnie zapoznać się z paragrafem “REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS”

UWAGA: Należy używać detergentów przeznaczonych przez producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia podłóg. Nie używać produktów kwaśnych, alkalicznych i rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowań. Zalecane jest stosowanie detergentów o ograniczonym powstawaniu piany Nie używać stężonych kwasów oraz detergentów o stężeniu wyższym niż zalecane na załączonej tabliczce. UWAGA: Zakładać rękawice ochronne przed mieszaniem detergentów lub substancji alkalicznych, aby uniknąć poparzenia rąk.

17

1

3


PRZYGOTOWANIE MASZYNY

UWAGA: System dozowania jest szczególnie wskazany przy czyszczeniu w ramach częstej konserwacji powierzchni. Można stosować detergenty do konserwacji powierzchni o odczynie kwaśnym lub zasadowym o wartościach pH zawartych między 4 a 10, które nie zawierają: środków utleniających, chloru lub bromu, formaldehydu, rozpuszczalników mineralnych. Stosowane detergenty powinny być odpowiednie do zastosowania w przypadku danej maszyny do czyszczenia podłóg. Jeżeli system nie jest używany codziennie, po zakończeniu pracy należy go przepłukać wodą. System można odłączyć. W przypadku sporadycznego zastosowania detergentów o pH zawartym w przedziale 1-3 lub 11-14, używać maszyny do czyszczenia podłóg w sposób zwyczajny, dodając detergentu do zbiornika z czystą wodą i odłączając system dozowania. 22. MONTAŻ GUM PRZECIWBRYZGOWYCH (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI W KSZTAŁCIE DYSKU).

5

Do celów transportu gumy przeciwbryzgowe nie są zamontowane na maszynie, lecz są dołączone do wyposażenia. Zatrzymać maszynę za pomocą uchwytu hamulca (1) postojowego. Wyjąć kołek (3) z gniazda na kolumnie sterującej i włożyć go do otworów uchwytu (2), tak aby zablokować powrót dźwigni. Podnieść podstawę za pomocą pedału lub pokrętła. (wersja AU) Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” i wyjąć go z wyłącznika (4). Aby zamocować gumę, należy zdjąć listwy dociskające gumy i wyjąć hak sprężyny (5) ze śruby zaczepu. Owinąć gumę dookoła podstawy, wkładając śrubę mocującą podstawy do otworu centralnego Następnie umocować listwy, rozpoczynając od środka podstawy. Nie należy zamieniać prawej listwy z lewą, ponieważ nie są one jednakowe. 23. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI W KSZTAŁCIE DYSKU) 1. Zatrzymać maszynę za pomocą uchwytu hamulca (1) postojowego. Wyjąć kołek (3) z gniazda na kolumnie sterującej i włożyć go do otworów uchwytu (2), tak aby zablokować powrót dźwigni. 2. Podnieść podstawę za pomocą pedału lub pokrętła. (wersja AU) 3. Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0” i wyjąć go z wyłącznika (4). 4. Przy podstawie w pozycji podniesionej ustawić szczotki w gnieździe tarczy znajdującej się pod podstawą, obracając nimi do momentu, gdy trzy przyciski wsuną się w zagłębienia tarczy; obracać skokowo w taki sposób, aby przesunąć przycisk w kierunku sprężyny zaczepu, aż do uzyskania zablokowania. Na rysunku pokazano kierunek obrotu w celu zaczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku. UWAGA! Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotek nie znajdują się osoby lub przedmioty. UWAGA: Osoba wykonująca tę czynność powinna mieć nałożone rękawice ochronne w celu zabezpieczenia dłoni.

Zaleca się, aby codziennie zmieniać pozycję szczotek; prawą zakładać w miejsce lewej i na odwrót. Jeśli szczotki nie są nowe i mają zdeformowane włosie, lepiej zakładać je w tym samej pozycji (prawa szczotka po prawej stronie i lewa szczotka po lewej stronie), aby uniknąć sytuacji, w której odmienne nachylenie włosia spowoduje przeciążenie silnika szczotek i nadmierne drgania.

18

1

2 3

4


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 24. MONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI CYLINDRYCZNYMI) 1. Zatrzymać maszynę za pomocą uchwytu hamulca (1) postojowego. Wyjąć kołek (3) z gniazda na kolumnie sterującej i włożyć go do otworów uchwytu (2), tak aby zablokować powrót dźwigni. 2. Unieść podstawę, naciskając na odpowiedni pedał. 3. Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję 0ff i wyjąć go z wyłącznika uruchamiającego (4).

1

2 UWAGA: Poniższe czynności muszą być wykonywane w rękawicach chroniących ręce.

3 4

4. Wyjąć prawą boczną osłonę przeciwbryzgową, poluzowując gałkę (A) A UWAGA: Podczas tej czynności należy się upewnić, czy w pobliżu szczotek nie znajdują się osoby lub przedmioty.

5. Włożyć szczotkę do tunelu (stroną z 5 zębami, aż do jej zaczepienia do piasty tarczy umieszczonej po przeciwnej stronie tunelu 6. Wsunąć luźną piastę (1) ruchomego wspornika w szczotkę (stroną z 5 zębami) 7. Powtórzyć operację w przypadku drugiej szczotki 8. Zamontować boczną osłonę przeciwbryzgową (2), dokręcając gałkę (A)

1

2

Należy zwrócić uwagę na sposób montowania szczotek. Przy prawidłowym montażu kierunek włosia powinien się układać w literę X, patrząc na szczotki od góry.

UWAGA: Aby uniknąć ciężkich obrażeń rąk, zalecane jest zakładanie rękawic ochronnych.

25. REGULACJA STĘŻENIA ROZTWORU W WERSJACH BEZ CDS Najpierw należy maksymalnie otworzyć zawór umieszczony w tylnej części maszyny, obracając jego dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka, szczotki włączają się i maszyna zaczyna się poruszać. Na pierwszych kilku metrach należy skontrolować, czy ilość roztworu jest wystarczająca do zmoczenia podłogi, ale nie tak duża, aby płyn wyciekał z osłon przeciwbryzgowych. Ilość wychodzącego detergentu regulowana jest poprzez obrót (po obróceniu w prawo ilość się zwiększa, natomiast po obróceniu w lewo zmniejsza się, po całkowitym obróceniu w lewo, przepływ detergentu zostanie zablokowany) dźwigni (1). Należy pamiętać, że prawidłowa ilość roztworu zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni, stopnia zabrudzenia i prędkości przesuwu maszyny.

19

1


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 26. REGULACJA STĘŻENIA DETERGENTU ZA POMOCĄ SYSTEMU CDS 1. Wyregulować przepływ roztworu detergentu dostarczanego do szczotek, obracając górną gałkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (1). Ilość roztworu zmienia się w zakresie od 30 do 75 litrów/godzinę z 7 zdefiniowanymi wartościami dozowania. Przepływ roztworu musi być dostosowany do stopnia zabrudzenia podłogi. Należy wziąć pod uwagę, iż czas nieprzerwanej pracy zależy od ilości wody w zbiorniku. Na przykład maksymalny czas pracy z pełnym zbiornikiem (około 85 litrów) i przełącznikiem (1) ustawionym na 30 wynosi około 3 godziny. 2. Wyregulować zawartość płynnego detergentu w zbiorniku, obracając dolną gałkę (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Najniższa wartość wynosi 0,5 % (dla detergentów standardowych) lub 01% (dla detergentu stężonego i rozcieńczonego zgodnie z etykietą dołączoną do maszyny), a wartość najwyższa wynosi 3,5% lub 0,7%, z 7 zdefiniowanymi wartościami. Stosować wysokie stężenie detergentu przy bardzo tłustych zabrudzeniach podłogi.

1

2

UWAGA: Jeżeli system CDS nie działa lub chce się pracować bez tego urządzenia, można użyć zaworu (3) umieszczonego na podstawie szczotek przy silniku. UWAGA: Przed rozpoczęciem regulowania stężenia roztworu należy się upewnić, czy detergent znajduje się w odpowiednim zbiorniku wewnętrznym i czy boczny zawór wody jest otwarty. Aby uniknąć naruszenia ustawionej regulacji, można wyjąć oba gumowe pokrętła, które sterują dwoma przełącznikami, i nakryć obydwa otwory plastikowymi korkami dołączonymi do wyposażenia maszyny. Aby usunąć ewentualne usterki systemu CDS, należy zwrócić się do serwisu obsługi COMAC 3 UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób system dozowania FSS jest wyłączony a roztwór detergentu będzie wypływać swobodnie na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób roztwór detergentu nie będzie spływał na szczotki. Obrócić również gałki (2) i (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję “0”.

UWAGA: Ustawiając dźwignię zaworu w ten sposób, system dozujący FSS jest aktywny.

27. REGULACJA POTENCJOMETRU Aby wyregulować prędkość posuwu za pomocą potencjometru, wykonać następujące czynności: 1. Sprawdzić, czy pokrętło potencjometru znajduje się na wartości minimalnej. 2. Sprawdzić, czy podstawa i wycieraczka są uniesione nad podłożem. 3. Obrócić wyłącznik kluczykowy na pozycję “ON” 4. Nacisnąć na dźwignie obecności człowieka na kolumnie sterującej; dzięki temu maszyna zacznie się poruszać. 5. Wyregulować żądaną prędkość ruchu, obracając stopniowo pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. UWAGA! Prędkość biegu wstecznego zostaje zmniejszona w stosunku do prędkości biegu do jazdy do przodu, w celu dostosowania się do obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa pracy. Jeśli reguluje się potencjometr w czasie korzystania z biegu wstecznego, automatycznie zostanie zmienione ustawienie biegu do jazdy do przodu.

20


PRZYGOTOWANIE MASZYNY 28. FUNKCJA BIEGU WSTECZNEGO Aby uruchomić bieg wsteczny, wystarczy popchnąć dźwignie sterujące (1) do dołu. UWAGA: W przypadku poruszania się na biegu wstecznym, nawet jeśli są to niewielkie przemieszczenia, należy upewnić się, że wycieraczka jest podniesiona, a także - poza cyklem pracy - że podniesiona jest podstawa. 1 29. WŁĄCZANIE POMPY DETERGENTU (WERSJA Z FSS) Przed rozpoczęciem pracy należy włączyć pompę detergentu, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu “Off - 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest prawidłowo załączony 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go 5. Odhaczyć klapę zamykającą zbiorniki(1) Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

2

1 6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik odpowiednim produktem 3 UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. 7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy zawór bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody do pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu do pozycji maksymalnej 13. Podłączyć złącze akumulatorów do złącza maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

4 5 7

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać chwilę trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 20 – 40 sekund) aby system mógł zadziałać 19. Następnie ustawić odpowiednie regulacje dla mycia

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

21

6


PRACA 1.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty oraz czy główny wyłącznik maszyny znajduje się w położeniu “0” 2. Połączyć konektor (1) z akumulatorami (wersje bez wbudowanej ładowarki)

1

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, operatorzy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni. Dlatego prosimy o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej czytanie w razie wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas użytkowania urządzenia.

2. Wersja bez FSS: Otworzyć zawór (1) wody (woda wypływa automatycznie podczas obrotu szczotek). 3. Wersja z FSS: Otworzyć całkowicie zawór (1) wody i wyregulować ilość roztworu i procentową zawartość detergentu w roztworze za pomocą gałek na tablicy rozdzielczej. 4. Obrócić klucz (2) głównego wyłącznika na pozycję “1” (kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara). Uruchamia się wyświetlacz (3) umieszczony na tablicy rozdzielczej.

UWAGA: Jeżeli maszyna jest użytkowana w środowisku, gdzie istnieje ryzyko upadania przedmiotów, należy wyposażyć operatora we wszystkie niezbędne środki ochronne, zgodne z obowiązującymi przepisami

3

2

1 5. W momencie włączania maszyny na wyświetlaczu pojawią się kolejno trzy widoki. W pierwszym widoku w górnym wierszu widać typ wybranego licznika, w tym przypadku licznik całkowity (aby wyświetlić inny typ licznika, na przykład cząstkowy, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC). W dolnym wierszu wyświetla się ustawienie “obsługi” (w tym przypadku brak ustawień). 6. Drugi widok wskazuje ustawioną technologię akumulatorów, w tym przypadku używane są akumulatory ołowiowe (aby ustawić inny typ akumulatorów, na przykład żelowe, należy zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, przeszkolonego przez centrum obsługi technicznej COMAC). 7. Trzeci i ostatni widok nazwany “praca” wyświetla stan naładowania akumulatorów i całkowity czas funkcjonowania. Kiedy akumulatory dołączone do wyposażenia są naładowane, w górnym wierszu wyświetla się 8 kresek przedstawiających baterię. Kiedy akumulatory zaczynają się rozładowywać kreski gasną, a przy całkowicie rozładowanych akumulatorach miga tylko ich kontur. Wiersz znajdujący się poniżej wyświetla godziny i minuty funkcjonowania. Miganie symbolu “:” oznacza, że licznik odlicza czas funkcjonowania maszyny.

22


PRACA 8. Odłączyć dźwignię (3) i opuścić podstawę. Jeżeli maszyna jest automatyczna, opuścić pokrętło (7) 9. Opuścić wycieraczkę, obracając dźwignię (4) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, (jeżeli maszyna jest automatyczna użyć pokrętła 5) w pozycji krańcowej dźwigni silnik zasysania włącza się. W celu wyłączenia silnika zasysania, na koniec cyklu pracy, należy obrócić klucz w położenie “0” 10. Sprawdzić, czy hamulec (6) jest odblokowany.

7

5 6 4 3

11. Obrócić gałkę regulacji prędkości (8) w celu ustawienia prędkości roboczej. Istnieje możliwość - w przypadku nieprawidłowej prędkości - obracania gałką regulacji również wtedy, gdy maszyna jest w ruchu. 12. Po wciśnięciu dźwigni obecności człowieka (7) szczotki włączają się i maszyna rusza. Na pierwszych kilku metrach sprawdzić, czy ilość roztworu jest wystarczająca i czy wycieraczka dokładnie osusza podłogę. 13. Maszyna zaczyna pracować z pełną wydajnością do momentu wyczerpania akumulatora lub roztworu detergentu.

8

7

2.

PRZEPEŁNIENIE URZĄDZENIA

Maszyna jest wyposażona w pływak, który blokuje rurę ssącą w momencie przepełnienia zbiornika rekuperacyjnego. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik rekuperacyjny, zdejmując korek tylnej rury odprowadzającej.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

23


KONIEC PRACY 1.

KONIEC PRACY

Po zakończeniu pracy i przed jakąkolwiek konserwacją należy: 1. Podnieść podstawę za pomocą pedału (2) lub pokrętła (6) (w wersji automatycznej) 2. Podnieść wycieraczkę za pomocą dźwigni (3) lub pokrętła (4) (w wersji automatycznej). Kiedy wycieraczka jest podniesiona, silnik zasysania wyłącza się automatycznie. 3. Zaprowadzić maszynę do miejsca odprowadzania wody 4. Obrócić wyłącznik kluczykowy (5) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia ‘0’, aby wyłączyć maszynę i wyjąć go przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej i czyszczenia

6

4

5 3

2

5. Pociągnąć dźwignię hamulca i zablokować ją za pomocą kołka (7) 6. Wyjąć rurę odprowadzającą (8) z jej otworu, odkręcić korek odprowadzający (9) i opróżnić zbiornik rekuperacyjny. 7. Kiedy maszyna nie pracuje wycieraczka musi być podniesiona, aby uniknąć odkształcenia gumowych płytek. 8. Zdemontować szczotki i oczyścić je strumieniem wody (sposób demontażu szczotek został opisany w rozdziale “DEMONTAŻ SZCZOTEK”.

7

9 8

9. Wyjąć kasetę do zbierania zanieczyszczeń i oczyścić ją dokładnie strumieniami wody (MEDIA 60BS)

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

10. Po zakończeniu pracy odprowadzić maszynę do zamkniętego pomieszczenia. Podnieść wycieraczkę i podstawę ze szczotkami za pomocą dźwigni lub specjalnego pokrętła (w wersji AU), obrócić wyłącznik kluczykowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć klucz sterowniczy. Uruchomić hamulec postojowy i zablokować uchwyt kołkiem (1), wsuwając go do otworów dźwigni. Po włożeniu kołka (1) należy zwrócić uwagę, aby jego płaska powierzchnia opierała się o powierzchnię kolumny sterującej. Nie zostawiać wycieraczki i podstawy ze szczotkami opartych o podłogę przez dłuższy czas.

UWAGA: Nie pozostawiać maszyny bez opieki bez uprzedniego wyjęcia klucza z wyłącznika i załączenia hamulca postojowego. Ponadto nie zostawiać maszyny w miejscach ogólnodostępnych lub na nachylonej nawierzchni. 1

24


ZAKOŃCZENIE PRACY 2.

USTAWIENIE MASZYNY W STANIE SPOCZYNKOWYM

Po zakończeniu pracy, gdy zamierza się ustawić maszynę w stanie spoczynkowym, należy wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Umieścić maszynę w miejscu, w którym nie będzie mogła stanowić zagrożenia dla przedmiotów i ludzi. Ustawić maszynę w miejscu, gdzie przypadkowy upadek przedmiotów nie spowoduje szkód. Załączyć hamulec postojowy Obrócić wyłącznik kluczykowy w pozycję “0”. Odłączyć konektor maszyny. Unieść podstawę i wycieraczkę.

25


KONSERWACJA CODZIENNA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI 1. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 1.

Odłączyć rurę (1) od odpowiedniego uchwytu, odkręcić korek spustowy i opróżnić zbiornik rekuperacyjny. UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny. UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

2. 3. 4. 5. 6.

1

Załączyć hamulec postojowy. Unieść podstawę i wycieraczkę z podłogi Podnieść pokrywę (2), aż do umocowania haczyka przy podporze (3) zbiornika rekuperacyjnego. Ponownie oczyścić i wypłukać zbiornik rekuperacyjny i rurę ssącą (rurę łączącą między wycieraczką i zbiornikiem). Umieścić korek na rurze odprowadzającej i opuścić pokrywę zasysania. Aby odblokować podporę (3), wystarczy lekko podnieść pokrywę, odłączyć podporę (3), opuścić i zamknąć pokrywę.

2

3

2.

CZYSZCZENIE FILTRA ZASYSANIA

1. 2. 3. 4. 5.

Podnieść pokrywę Wyjąć osłonę filtra zasysania (1), obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Wyjąć filtr (2) pociągając go Oczyścić ścianki i dno filtra strumieniem wody. Operacje mycia należy przeprowadzić bardzo dokładnie Ponownie wszystko zamontować UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć złącze akumulatora maszyny.

2

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 1 3.

CZYSZCZENIE FILTRA RURY SSĄCEJ

1. 2. 3. 4.

Podnieść pokrywę systemu zasysania i zablokować ją, tak jak opisano w poprzednim paragrafie Obrócić i wyjąć filtr wewnętrzny (1) Operacje mycia należy przeprowadzić bardzo dokładnie Ponownie wszystko zamontować UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

26

1


KONSERWACJA CODZIENNA 4. DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE WYCIERACZKI 1

Sprawdzić, czy wycieraczka jest zawsze oczyszczona, co pozwoli zapewnić prawidłowe osuszanie. Aby ją oczyścić, należy: 1. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 2. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 3. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda 4. Dokładnie oczyścić wnętrze wycieraczki i otwór zasysania 5. Oczyścić dokładnie gumy wycieraczki 6. Ponownie wszystko zamontować 2

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

5.

DEMONTAŻ SZCZOTKI

1. Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycję “off” 2. Unieść podstawę, naciskając na odpowiednią dźwignię 3. Przy podstawie w pozycji podniesionej obrócić szczotkę w ten sposób, aby wysunęła się z gniazda tarczy będącej wspornikiem szczotki, jak pokazano na rysunku. Na rysunku wskazano kierunek obrotu w celu odczepienia prawej szczotki, natomiast w przypadku lewej szczotki należy obracać w przeciwnym kierunku. 4. Zawsze sprawdzać zużycie włosia Zalecana jest wymiana szczotek, kiedy występ włosia jest mniejszy niż 15 mm.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

UWAGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacji, wyjąć kluczyki z tablicy sterowniczej i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

6.

DEMONTAŻ SZCZOTKI (PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI CYLINDRYCZNYMI)

W celu wyjęcia szczotek: 1. Obrócić klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji “0 “ (1) 2. Zatrzymać maszynę, ciągnąc dźwignię hamulca (2) 3. Włożyć kołek blokujący (3) do otworów uchwytu hamulca, tak aby zablokować powrót dźwigni

2

UWAGA: Nie zostawiać maszyny na nachylonych lub mokrych powierzchniach i sprawdzać, czy hamulec postojowy został prawidłowo załączony

3

27

1


KONSERWACJA CODZIENNA Oczyścić kasetę do zbierania zanieczyszczeń, tak jak opisano w paragrafie “ZAKOŃCZENIE PRACY” 4. Sprawdzić, czy na końcach szczotek nie owinęły się nitki, elementy plastikowe lub inne, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe obracanie się szczotek. W przeciwnym przypadku: 5. Odkręcić gałkę (1) 6. Odczepić płytkę (2)

1

2

7. Wyjąć płytkę (2) z piastami wspornika szczotek (3) 8. Wyjąć szczotki (4), oczyścić je strumieniem wody i ponownie zamontować. Sprawdzić stan szczotek i w przypadku nadmiernego zużycia wymienić (występ włosia nie może być mniejszy niż 10 mm). 9. Zamontować płytkę (2), wsuwając najpierw piasty (3) do zębatego gniazda szczotek i dokręcić gałkę (1)

28

4 3


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 1.

CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI

Raz w tygodniu lub w przypadku niewystarczającego zasysania należy sprawdzać, czy rura wycieraczki nie jest zatkana. Aby ją oczyścić, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy 2. Obrócić wyłącznik kluczykowy w pozycję “0”. 3. Wyjąć rurę ssącą z wlotu wycieraczki 4. Otworzyć zbiornik rekuperacyjny 5. Wyjąć drugi koniec rury (2) z gumowej złączki (3) zbiornika rekuperacyjnego 6. Umyć wnętrze rury strumieniem wody od strony zbiornika 7. Ponownie zamontować rurę 8. Zamknąć zbiornik rekuperacyjny 9. Włożyć rurę ssącą do otworu wycieraczki

3

2

UWAGA: Zastosować środki bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia części.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

2.

CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI (MEDIA 60S)

Raz w tygodniu lub w przypadku niewystarczającego zasysania należy sprawdzać, czy rura wycieraczki nie jest zatkana. Aby ją oczyścić, należy: 1. Załączyć hamulec postojowy 2. Obrócić wyłącznik kluczykowy w pozycję “0”. 3. Wyjąć pojemnik na zanieczyszczenia z korpusu podstawy 4. Wyjąć rurę ssącą z wlotu wycieraczki 5. Otworzyć zbiornik rekuperacyjny 6. Wyjąć drugi koniec rury (2) z gumowej złączki (3) zbiornika rekuperacyjnego 7. Umyć wnętrze rury strumieniem wody od strony zbiornika 8. Ponownie zamontować rurę 9. Zamknąć zbiornik rekuperacyjny 10. Włożyć rurę ssącą do otworu wycieraczki 11. Zamontować pojemnik na zanieczyszczenia w korpusie wycieraczki

UWAGA: Zastosować środki bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia części.

UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

29

3

2


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 3.

KONTROLA HAMULCA KÓŁ

Raz w tygodniu kontrolować odległość między buforami hamulca i kołami. Ewentualnie umocować je za pomocą nakrętek, ustawiając je w odległości 3 mm w warunkach spoczynku.

4.

CZYSZCZENIE FILTRA ROZTWORU

1. 2. 3. 4. 5.

Zamknąć zawór za pomocą dźwigni (1) Odkręcić korek (2) filtra roztworu Wyjąć filtr i oczyścić go strumieniem wody Zamontować filtr i dokręcić korek Otworzyć zawór umieszczony pod symbolem (1)

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 1 2

5.

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA ROZTWORU

6. 7. 8. 9.

Odkręcić przedni korek zbiornika roztworu Odkręcić nakrętkę korka odprowadzającego (1) po lewej stronie zbiornika i wyjąć korek Wypłukać wnętrze zbiornika strumieniem wody Włożyć korek do zbiornika i przykręcić nakrętkę (1).

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

1

6.

WYMIANA OSŁONY PRZECIWBRYZGOWEJ PODSTAWY ZE SZCZOTKAMI

W celu zapewnienia prawidłowego zbierania wody w fazie pracy maszyny, konieczne jest okresowe przeprowadzanie kontroli stanu zużycia bocznych osłon przeciwbryzgowych. W celu ewentualnej wymiany, należy: 1. Przy podniesionej podstawie, odkręcić śruby (1) mocujące płytkę blokującą gumy przeciwbryzgowej 2. Wyjąć gumę przeciwbryzgową, obrócić ją o 180° w taki sposób, aby zastąpić część zużytą częścią nieużywaną. W przypadku osłon przeciwbryzgowych zużytych z każdej strony, należy je wymienić na nowe gumy. (skontaktować się z centrum obsługi technicznej COMAC) 3. Zmontować urządzenie powtarzając wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności UWAGA: Czynność ta musi być wykonywana w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 1

30


KONSERWACJA COTYGODNIOWA 7.

WYMIANA GUM WYCIERACZKI

Jeżeli przednia guma wycieraczki jest zużyta to nie zasysa prawidłowo i dlatego maszyna nie osusza dokładnie podłogi. W takim przypadku należy ją wymienić w następujący sposób: 1. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 2. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 3. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda

1

2

4. 5. 6. 7.

Obrócić nakrętki (3) w położenie poziome Zdjąć przednie płytki dociskające gumy (4) Zdjąć gumę (5) i wymienić ją. W celu zamontowania gumy, postępować w odwrotny sposób UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy obrócić wyłącznik główny do pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

3 4 5

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

Jeżeli tylna guma wycieraczki jest zużyta i nie osusza prawidłowo, można zmienić krawędź osuszającą, korzystając z jednej z 4 krawędzi gumy. Ta czynność może zostać wykonana zarówno, gdy wycieraczka jest zamontowana jak i wymontowana. Należy wykonać następujące czynności: 1. Wyjąć rurę (1) z wycieraczki 2. Usunąć wycieraczkę, popychając w lewo płytkę (2), tak aby wyjąć kołek gwintowany wycieraczki z gniazda. 3. Pociągnąć wycieraczkę w prawo, aby wyjąć lewy kołek gwintowany z gniazda

1

2

4. 5. 6. 7.

Obrócić nakrętki (6) w położenie poziome. Zdjąć tylne płytki dociskające gumy (7) Zdjąć gumę (8) i wymienić ją. Wyregulować wysokość wycieraczki w zależności od gumy (patrz “REGULACJA WYSOKOŚCI WSPORNIKA WYCIERACZKI”) UWAGA: Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy obrócić wyłącznik główny do pozycji “OFF” i odłączyć złącze akumulatorów maszyny.

8

7 6

UWAGA: Czynności te muszą być wykonywane w rękawicach, aby chronić ręce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami.

31


KONSERWACJA NADZWYCZAJNA 1. MYCIE INSTALACJI DOZUJĄCEJ (WERSJA Z FSS) W przypadku gdy maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas (ponad 48 godzin) zaleca się umycie systemu dozującego, w następujący sposób: 1. Sprawdzić, czy główny wyłącznik znajduje się w położeniu “Off - 0”. 2. Sprawdzić, czy złącze akumulatorów jest odłączone od złącza maszyny 3. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest prawidłowo załączony 4. Sprawdzić, czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym wypadku opróżnić go 5. Odhaczyć klapę zamykającą zbiorniki(1) Naciskając na uchwyt (2) umieszczony po lewej bocznej stronie maszyny obrócić zbiornik rekuperacyjny

2

1

6. Odkręcić korek zbiornika z detergentem (3) i napełnić zbiornik czystą wodą 3 UWAGA: Zawsze używać środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Aby uniknąć tworzenia się piany, przed rozpoczęciem pracy, należy wprowadzić do zbiornika rekuperacyjnego minimalną wymaganą ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany. Nie używać stężonych kwasów. 7. Zamknąć korek zbiornika detergentu zwracając uwagę aby filtr zbierający był umieszczony na dnie zbiornika 8. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest czysta woda

9. Sprawdzić czy zawór wody jest całkowicie otwarty 10. Sprawdzić czy bypass znajduje się w pozycji “system dozujący” 11. Obrócić gałkę (4) regulującą wypływ wody w pozycji maksymalnej 12. Obrócić gałkę (5) regulującą ilość detergentu w pozycji maksymalnej 13. Podłączyć konektor akumulatorów do konektora maszyny 14. Ustawić główny wyłącznik w pozycji “ON – I” 15. Zwolnić hamulec postojowy

1 2 7

16. Naciskając pedał (6) opuścić podstawę. 17. Uruchomić dźwignie (7) obecności człowieka aby uruchomić działanie podstawy oraz systemu dozującego 18. Odczekać kilka minut trzymając wciśnięte dźwignie obecności człowieka (około 2 – 4 minut) aby umożliwić mycie systemu dozującego 19. Opróżnić zupełnie zbiornik roztworu oraz zbiornik detergentu 20. Odstawić maszynę na miejsce parkowania i zabezpieczyć ją

UWAGA: Podczas tej czynności maszyna będzie wypuszczać roztwór

32

6


KONTROLA FUNKCJONOWANIA 1.

ZBYT MAŁA ILOŚĆ WODY NA SZCZOTCE 1

1. Sprawdzić, czy zawór umieszczony pod symbolem (1) jest otwarty 2. Sprawdzić, czy w zbiorniku roztworu jest woda 3. Sprawdzić, czy korek filtra zbiornika roztworu nie jest zatkany

2.

MASZYNA NIE CZYŚCI PRAWIDŁOWO

1. Sprawdzić stan zużycia szczotki i ewentualnie wymienić (szczotkę należy wymieniać przy długości włosia około 15 mm) 2. Używać innego typu szczotki niż zamontowana seryjnie. W przypadku czyszczenia szczególnie zabrudzonych podłóg zaleca się używanie specjalnych szczotek, dostarczanych na zamówienie, w zależności od wymogów (patrz rozdział “WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK”). 3.

WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWIDŁOWO

1. Sprawdzić, czy gumy wycieraczki są oczyszczone 2. Wyregulować nachylenie i wysokość wycieraczki (patrz paragraf “REGULACJA NACHYLENIA I WYSOKOŚCI WYCIERACZKI”) 3. Sprawdzić, czy rura zasysania jest prawidłowo włożona do swojego otworu w zbiorniku rekuperacyjnym 4. Sprawdzić, czy wewnętrzny filtr zbiornika rekuperacyjnego nie jest zabrudzony, w takim przypadku należy go dokładnie oczyścić 4.

NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY

Sprawdzić, czy użyto środka czyszczącego o ograniczonym powstawaniu piany. Ewentualnie dodać minimalną ilość płynu zapobiegającego powstawaniu piany do zbiornika rekuperacyjnego. Zwiększone powstawanie piany ma miejsce, kiedy podłoga nie jest mocno zabrudzona. W takim przypadku należy bardziej rozcieńczyć środek czyszczący. 5.

BEZPIECZNIKI ELEKTRYCZNE I TERMICZNE

Maszyna jest wyposażona w następujące systemy zabezpieczeń elektrycznych: Bezpieczniki mocy umieszczone w skrzynce elektrycznej, zabezpieczające przed zwarciem. Termiczne wyłączniki automatyczne umieszczone na zewnętrznej części kolumny sterującej, zabezpieczają następujące silniki: 1. Wyłącznik automatyczny 30 A (1) dla silnika podstawy 2. Wyłącznik automatyczny 20 A (2) dla silnika zasysania 3. Wyłącznik automatyczny 50 A (1) do silnika podstawy (MEDIA 60S) W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprawdzić, czy nie zadziałały bezpieczniki termiczne. W przypadku przegrzania silnika jego bezpiecznik termiczny blokuje dopływ zasilania elektrycznego. Poczekać kilka minut na schłodzenie silnika i następnie wcisnąć wyłącznik automatyczny, aby wznowić dopływ zasilania i pracę silnika.

33

2

1


UTYLIZACJA

Złomowanie maszyny musi odbywać się w odpowiednim zakładzie rozbiórkowym lub w autoryzowanym punkcie zbiórki surowców wtórnych. Przed złomowaniem maszyny należy usunąć i oddzielić następujące materiały i przekazać je do różnych punktów zbiórki, zgodnie z obowiązującymi normami ochrony środowiska:  szczotki  filc  elementy elektryczne i elektroniczne*  akumulatory  elementy plastikowe (zbiorniki i kolumna sterująca)  elementy metalowe (dźwignie i rama)

(*) W przypadku złomowania części elektrycznych i elektronicznych należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora.

34


WYBÓR I UŻYTKOWANIE SZCZOTEK

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) Używana do każdego rodzaju podłoża, jest odporna na zużycie i działanie ciepłej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny i dlatego zachowuje swoje parametry również przy pracy na mokro. SZCZOTKA ŚCIERNA Włosie tej szczotki jest obłożone bardzo mocnym tworzywem ściernym. Jest ona używana do czyszczenia bardzo zabrudzonych podłóg. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi zaleca się pracę z minimalnym potrzebnym naciskiem. GRUBOŚĆ WŁOSIA Grubsze włosie jest sztywniejsze i dlatego jest używane do czyszczenia podłóg gładkich lub o wąskich fugach. W przypadku podłóg nieregularnych lub o wysokich występach lub głębokich fugach zaleca się używanie bardziej miękkiego włosia, które łatwiej wchodzi w szczeliny. Kiedy włosie szczotki jest zużyte i zbyt krótkie staje się sztywne i nie jest w stanie wnikać w szczeliny jak również, w przypadku zbyt grubego włosia, szczotka ma tendencje do podskakiwania. TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA Tarcza napędowo-czyszcząca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych. Występują dwa rodzaje tarcz napędowo-czyszczących: 1. Tradycyjna tarcza napędowo-czyszcząca jest wyposażona w szereg zakończeń w kształcie kotwicy, umożliwiających przytrzymywanie i napędzanie tarczy ściernej. 2. Tarcza napędowo-czyszcząca typu CENTER LOCK, poza zakończeniami w kształcie kotwicy, jest wyposażona centralny system blokujący z plastikowym wyzwalaczem, który umożliwia dokładne centrowanie tarczy ściernej i umocowanie jej bez ryzyka odłączenia. Ten rodzaj tarczy jest zalecany przede wszystkim do maszyn o większej ilości szczotek, w przypadku których centrowanie tarcz ściernych może być trudne.

TABELA WYBORU SZCZOTEK Maszyna

MEDIA65 BT

MEDIA75 BT

MEDIA60 BST

Il. szczotek

Kod

2

422189 422971 422972 422981 422973

Typ włosia

Długość

Uwagi

Włosie

 Szczotka

PPL PPL PPL ŚCIERNA TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

0,3 0,6 0,9

340 340 340 340 340

BŁĘKITNA BIAŁA CZARNA SZARA CENTER LOCK

2

427715 427716 422717 427719 427718

PPL PPL PPL ŚCIERNA TARCZA NAPĘDOWO-CZYSZCZĄCA

0,3 0,6 0,9

390 390 390 390 390

BŁĘKITNA BIAŁA CZARNA SZARA CENTER LOCK

2

425810 425854 425853 427714

PPL FALISTY - SPICZASTY PPL FALISTY - SPICZASTY PPL FALISTY - SPICZASTY ŚCIERNA FALISTY - SPICZASTY

0,4 0,6 0,8 0,9

150 150 150 150

35

618 618 618 618

ZIELONA BIAŁA ŻÓŁTA SZARA


DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkty MASZYNY DO MYCIA PODŁÓG mod. MEDIA65 BT – MEDIA75 BT – MEDIA60 BST są zgodne z następującymi dyrektywami:   

2006/42/CE: Dyrektywa dotycząca maszyn. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2004/108/CE: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami:  EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.  EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych.  EN 60335-2-29: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorów.  EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia.  EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne.  EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.  EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych.  EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika  16 A).  EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym  16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia.  EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów.  EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów.  EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio (VR), 01/07/2010

COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 r.a. – Faks +39 045 8750303 - E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

36

Media 60BTS - Instrukcja obsługi  
Media 60BTS - Instrukcja obsługi  

ED. 06-2011 PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10019988 Wer. AC

Advertisement