Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego 2014

Page 1


Edita: Asociación Galega de Productoras Independentes (AGAPI) Coordinación contidos: Uxía Caride Deseño: Loreto Santos Maquetación: Jaime Asensi Colabora: Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.
S

omos conscientes de que o audiovisual galego sería outro sen a contribución da Asociación Galega de Produtoras Independentes, AGAPI. Orientada a consolidar un audiovisual “feito en Galicia”, contribúe ao mesmo tempo a estimular un sector importante para o país, xera riqueza e canaliza o talento e a creatividade dos profesionais que conforman o seu tecido. Desde esta perspectiva, na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria temos avanzado na consolidación dun novo modelo de xestión do audiovisual a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) con responsabilidade institucional, con propostas de promoción, formación e difusión, ademais de apoiar o talento, a través dos moitos proxectos que se presentan ás diferentes axudas que promovemos: á creación audiovisual para o desenvolvemento do talento, ao desenvolvemento de proxectos e á produción e coprodución de obras de contido cultural galego. Convocatorias deseñadas coa colaboración dos colectivos que representan o sector. A consolidación e fortalecemento do audiovisual pasa por acadar un nivel de produción sostible, con capacidade para encadear proxectos sólidos liderados polo talento e a creatividade, e dispostos a competir nunha contorna global e absolutamente competitiva. Vivimos un proceso de mudanza dos modelos de produción, contidos e formatos. Un proceso que continúa sempre, por tratarse dun sector vivo e dinámico. E que dá os seus froitos, como demostra o liderado que algunhas empresas galegas están a ter no eido cinematográfico e televisivo, tanto en España como fóra. No ámbito da difusión, tentamos achegar o produto propio ao seu público natural, coa posta en marcha da rede, xa consolidada, de Cinemas de Galicia. Axiña sumaranse máis salas nas que o audiovisual galego terá un importante papel. Desde a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, transmitimos os nosos parabéns a AGAPI por outro ano de traballo ben feito, por seguir soñando e traballando cun audiovisual forte que ao mesmo tempo faga máis vivo o país que o acolle.

Román Rodríguez González Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación UniversitariaXaneiro 9 Febreiro 31 Marzo 61 Abril 85 Maio 111 Xu単o 131 Xullo 149 Agosto 163 Setembro 177 Outubro 197 Novembro 221 Decembro 24110 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 10 Novas 12 Proxectos en produci贸n 15 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 17 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

17 Festivais e certames

19 GALICIA AUDIOVISUAL.

19 Actualidade 20 Actualidade das Televisi贸ns 23 Formaci贸n 27 Nomes propios 28 Asociaci贸ns e entidades


10 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro Xaneiro

Febreiro Febreiro Marzo Marzo Abril NOVAS Abril Maio Maio u A Consellería de Cultura e Educación destina 90.000 euros a poñer en marcha unha nova liña de subvencións para festivais de cine Xuño Xuño Consellería de Cultura e Educación crea unha nova liñaXullo de axudas públicas dirixida a apoiar os festivais de cine que se celebran en Xullo Galicia e que sexan considerados de interese estratéxico para o sector audiovisual. As bases da convocatoria, á que se destina un orzamento total Agosto de 90.000 euros a través da Agadic, serán publicadas mañá no DOG. Agosto Coa posta en marcha deste programa de subvencións, o departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad busca dar resposta ás suxestións recibidas Setembro desde o propio sector audiovisual no sentido de regular a través dunha convocatoria pública o seu apoio económico a certames, Setembro semanas e

EMPRESAS AUDIOVISUAIS

A

mostras audiovisuais, que ata o momento se materializaba a través de diferentes acordos de colaboración e de patrocinio. Do mesmo xeito que no caso da convocatoria destinada a festivais escénicos e musicais, o seu obxectivo é optimizar, sistematizar e garantir a transparencia na adxudicación dos recursos públicos a este tipo de eventos, de xeito que o orzamento dispoñible para este fin sexa distribuído de acordo cunha serie de criterios obxectivos, así como da valoración da traxectoria, programación, viabilidade e interese dos proxectos presentados. O prazo de presentación de solicitudes para esta nova liña de axudas, a primeira de 2014 dentro do programa xeral de subvencións da Agadic ao sector cultural galego, manterase aberto ata o 31 de xaneiro. Poderán optar a elas os festivais de iniciativa tanto privada como municipal destinados á promoción e difusión da produción cinematográfica e audiovisual e que se desenvolvan en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 2014. Ademais, os eventos deberán ter realizado un mínimo de tres edicións consecutivas inmediatamente anteriores á publicación desta convocatoria. Así, a comisión de valoración analizará, entre outros aspectos, a traxectoria dos festivais tomando en consideración datos relativos á súa programación, antigüidade, asistencia de público, repercusión mediática, interese estratéxico para o sector ou impacto económico e cultural no territorio onde se celebra. Na avaliación dos proxectos tamén se terá en conta a programación e duración da edición de 2014, a súa promoción do traballo dos realizadores galegos e o impulso á nova creación, as accións dirixidas ao fortalecemento do sector en Galicia, o seu carácter competitivo, os programas de cooperación, a contribución á formación de públicos, a presenza de autores, o plan de comunicación ou a edición do catálogo do evento. En canto ao estudo da viabilidade das propostas, estudarase o seu plan estratéxico a medio prazo e contabilizaranse a porcentaxe da subvención solicitada con respecto ao orzamento subvencionable e as achegas de fondos propios da entidade organizadora e de patrocinios privados. Neste sentido, a porcentaxe máxima de concesión da subvención a través desta convocatoria non poderá exceder o 60% do orzamento subvencionable do festival, porcentaxe que se eleva ata o 75% no caso de iniciativas presentadas conxuntamente por varias entidades locais baixo diferentes fórmulas: agrupación, asociación, mancomunidade, fusión, etc. Nas bases que se publicarán mañá no DOG establécense como gastos subvencionables aqueles que, de xeito indubidable, respondan á realización do proxecto, como son os dirixidos á súa difusión e publicidade, a alugar espazos e equipamentos, á contratación de servizos técnicos e profesionais, á xestión das películas, ao subtitulado, a premios oficiais e a viaxes e aloxamento dos participantes nas actividades propostas.


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 11 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Fernando López Puig, director de Cine e Ficción de TVE Setembro u Televisión Española (TVE) prevé celebrar en 2014 tres comités de selección

T

elevisión Española (TVE) prevé celebrar en 2014 tres comités de selección para proxectos participados pola cadea pública, que incluso poderían chegar a ser catro. Así o confirmou o responsable de Cine e Ficción de TVE, Fernando López Puig, durante un coloquio con produtores do sector audiovisual galego celebrado o pasado venres, día 24, en Santiago de Compostela. Neste encontro, organizado polo Clúster Audiovisual Galego (Clag), López Puig tamén destacou que TVE é con diferenza a cadea que máis cine español emite. O director de Cine e Ficción de TVE confirmou a previsión da canle de celebrar tres comités de selección para proxectos cinematográficos durante 2014: un en marzo ou abril, outro entre xullo e setembro, e o terceiro a finais de novembro. Quedaría aberta a posibilidade de celebrar un cuarto comité de selección en función do número de proxectos recibidos. López Puig sinalou que o prazo para a recepción de proxectos cerrarase dúas semanas antes de cada reunión do comité, se ben aqueles traballos que se presenten con posterioridade valoraranse na seguinte convocatoria. Asegurou que a canle cumpre coa obriga a destinar o 6% dos ingresos de RTVE ao cine español. En canto ao reparto do importe correspondente a esta porcentaxe, o representante da canle pública explicou que as tres cuartas partes destínanse ao financiamento de longametraxes, e a cuarta parte restante dedícase en cantidades iguais ao apoio ás tv movies, por un lado, e ás series de animación e aos documentais, por outro. No caso das películas premium (aquelas que se emiten no prime time) o apoio de TVE pode chegar a 1,5 millóns, mentres que para os restantes filmes é dun máximo de 700.000 euros. No resto de formatos, as cantidades investidas por cada proxecto son bastante inferiores. Ademais, o director de Cine e Ficción de TVE centrou boa parte da súa exposición en explicarlles aos produtores galegos que tipos de contidos busca a cadea pública nas producións cinematográficas, entre os que está o fomento das linguas co-oficiais españolas, e os requisitos mínimos que debe posuír cada formato para que sexa ben valorado polo comité de expertos. López Puig aproveitou a oportunidade para aclarar que se ben TVE é unha cadea que debe prestar un servizo público, esta débese á súa audiencia e ten que buscar a maior rendibilidade posible nos proxectos nos que participa. Aínda que a canle xa ten a emisión cuberta ata finais de 2014, segundo indicou López Puig, este animou aos produtores a que presenten os seus proxectos, aconsellándolles que é importante que teñan en conta o perfil da canle e o seu target potencial. En determinados proxectos –explicou- TVE


12 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro busca unha implicación maior a través do contrato de desenvolvemento, mediante o cal seFebreiro pretende garantir a rendibilidade da produción. E no caso concreto dos proxectos cinematográficos, o directivo aconFebreiro sellou que se presenten cun orzamento claro, un plan de financiamento moi avanzado e un equipo técnico e artístico pechado. Os asistentes aproveitaron a presenza do responsable de cine da canleMarzo pública para reivindicar unha maior e mellor promoción do cine español por parte de TVE. Ante isto, López Puig asegurou que a lei de financiamento obriga a buscar novas fórmulas para mellorar a promoción doMarzo cine e nestes momentos están traballando para acadar solucións. Á pregunta da posibilidade de que TVE non emita Abril tanto cine americano, López Puig dixo que TVE é con diferenza a televisión que máis cine español emiAcompetir. bril O te. Aínda que aclarou que se ben é unha canle pública, tamén é televisión, polo que ten que cine americano axuda a acadar boas audiencias, concluíu. Esta sesión, na que participaron máis de trinta Maio profesionais do audiovisual galego, enmarcouse dentro do ciclo de coloquios que o Clag vén realizando desde hai xa máis dun ano, e contou co apoio do Igape, da Consellería de Economía e Industria e do Fondo Maio Europeo de Desenvolvemento Rexional. Xuño Xuño Xullo PROXECTOS EN PRODUCIÓN Xullo Agosto Agosto u O FARO, as bambolinas dunha serie memorable Setembro O Faro’ é unha produción feita para a FORTA, Setembro

Federación das canles autonómicas. É unha serie diaria cuxa primeira temporada consta de 120 capítulos. Algunhas canles emítena a primeira hora da tarde, outras pola mañá, outras empezarán a emitila en breve e outras nos últimos meses do ano. Trátase dunha historia que xira en torno ós avatares dunha familia humilde que ten toda a súa vida centrada nun restaurante, o Faro, situado nun polígono industrial que, da noite á mañá, se ven acosados por unha empresa inmobiliaria, Los Samanes, que comprou todos os terreos do polígono e necesita os do Faro para poder recalificalos e vendelos a un grupo inversor que quere construír un gran centro comercial. Lucía, a protagonista da serie, é a filla dos donos do Faro. É unha rapaza nova que dedicou toda a súa vida a traballar no negocio da súa familia, os Peña. O seu soño é o teatro, ser actriz. Ricardo é fillo da familia propietaria de Los Samanes, os Muñoz, é arquitecto, moi independente e non quere traballar na empresa da súa familia. Coñecer a Lucía cambia a súa vida por completo. A serie xurdiu da idea dunha produtora independente que propuxo unha nova fórmula de financiamento baseada en unir forzas de distintas canles da FORTA para abordar a produción propia. O empeño e constancia de Atlántida Media, constituída por Zenit TV, Pórtico de Comunicaciones e Cinemar Films, conseguiron convencer á FORTA de que eran capaces de facer unha serie que lles constaría o mesmo que calquera das series europeas que estaban emitindo. Por primeira vez na súa historia, trece canles autonómicas se puxeron de acordo para producir o que, máis tarde, foi ‘O Faro’. Conseguir producir unha serie de calidade con esa limitación orzamentaria (o custe de cada capítulo é de 22.500 euros, unha cifra moi inferior á de calquera outra serie de produción nacional ou internacional) requiría dun traballo de preprodución moi intenso. A única maneira de que os números cadrasen era grabando 16 horas diarias en plató, fronte ás 8 ou 10 que acostuman a empregar as demais series. Para conseguilo estableceuse un plan de traballo dividindo a xornada en dous equipos, un que utiliza o plató de 7 da mañá a 3 da tarde e o outro que traballa desde as tres e media ata as once e media da noite. O equipo artístico, composto por vinte de actores e actrices, traballa oito horas diarias nunha das quendas ou a cabalo entre ambas. As tramas das dúas familias, os Peña e os Muñoz, fai que sexa posible o encaixa que


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 13 Xaneiro Outubro supón gravar nestas condicións. Para logralo é necesario que se cumpra unha condición imprescindible: Febreiro Novembro unha planificación exhaustiva eNovembro axustada ó máis mínimo detalle. Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro Os protagonistas da serie

u A adaptación da novela Y PESE A TODO que dirixirá Miguel Ángel Vivas e protagonizará Matthew Fox

Welcome To Harmony’ é a esperada adaptación da novela de Juan de Dios Garduño ‘Y Pese a Todo’, que dirixirá Miguel Ángel Vivas. O set desta película, que se rodará en Budapest, está en plena construción para comezar a rodaxe nuns meses. A estrea está prevista para finais de ano. O filme estará producido por Borja Pena e Emma Lustres de Vaca Films (‘Celda 211’, ‘Secuestrados’) e Ombra Films (‘Mindscape’), compañía afincada en Estados Unidos e fundada por Juan Solá e Jaume Collet-Serra (director de ‘La Huérfana’, ‘Sin Identidad’, ‘Non-Stop’). ‘Welcome To Harmony’ conta como nove anos despois de que unha infección convertese a gran parte da humanidade en criaturas salvaxes e sen intelecto, Patrick, Jack e Lu, unha nena de nove anos, sobreviven en aparente tranquilidade en Harmony, un lugar esquecido, cuberto por neves perennes. Sen embargo, algo terrible ocorreu entre Patrick e Jack e un odio profundo habita entre eles. Cando as criaturas volven a aparecer, Patrick e Jack deberán deixar atrás o rancor para protexer o que máis queren. Trátase do novo traballo de Miguel Ángel Vivas tralo brillante filme ‘Secuestrados’.


14 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro Febreiro u Ródase estes días en Noia a película LITTLE GALICIA, que conta coa participación da Febreiro TVG Marzo espois de gravarse en Marzo localizacións de Nova Iorque, Nova Jersey e Abril Madrid, o filme dirixido por Alber Abril Ponte chega á vila galega Unha ampla nómina de actores Maio do noso país forman parte do elenco desta comedia romántica, Maio que recrea a vida da colonia Xuño galega nos Estados Unidos A vila de Noia está a converterse Xuño durante estes días en escenario da rodaxe de película ‘Little Xullo Galicia’, producida por Numérica Xullo Fotograma do filme ‘Little Galicia’ Films e Zanks Producciones e que conta coa colaboración da TVG. Agosto Dirixida por Alber Ponte, autor tamén do guión, esta comedia romántica recrea a vida da colonia galega Agosto nos Estados Unidos. O filme estase a gravar desde o pasado mes de novembro en localizacións de Nova York, Nova Jersey, Madrid e, durante esta semana, da localidade galega de Noia. ‘Little Galicia’ conta no seu elenco cunha ampla presenza de actores galegos, como MabelSetembro Rivera, José Ángel Egido, Fran Grela, Rosa Álvarez, Mela Casal e Víctor Mosqueira, entre outros. Gustavo Salmerón, Setembro

D

Paloma Bloyd, Adriá Arjona, Fermín Rexach e Chencho Campos son outros dos intérpretes do filme. A película de Alber Ponte desenvolve a historia de dous mozos españois que pasan unha fin de semana trepidante en Nova Iorque. Ningún dos dous poderá evitar que os seus plans cambien, ata o punto de chegar a un desenlace máis que inesperado. Humor, acción, sorpresas e unhas pingas de amor combínanse en ‘Little Galicia’, unha historia que demostra que, en ocasións, as mentiras son necesarias.

u Fox Television Studios pechou un acordo coa Produtora Bambú para o desenvolvemento dunha serie orixinal: CONTRANAUTA

F

ox decidiu construír nunha vila na fronteira de EEUU con México: Alpine. O arquitecto da obra é español. O seu nome: Ramón Campos, un dos responsables da produtora Bambú. Ó tempo que o levanta, idea os habitantes que o habitan. E as súas relacións. Fox Televisión Studios pechou un acordo coa firma española para o desenvolvemento dunha serie orixinal para a súa emisión tanto en EEUU como no mercado americano: ‘Contranatura’ é o nome do proxecto. Fox Television Studios pechou un acordo con Bambú Producciones para o desenvolvemento do guión dun capítulo piloto dunha hora de duración. Unha historia que contén elementos sobrenaturais e que ten lugar nunha pequena vila de Texas, na fronteira de México con Estados Unidos. A Fox gustoulle a premisa da que parte esta ficción, pero pediron cambios no guión presentado para adaptalo ó mercado estadounidense. A serie está ambientada nunha vila fronteiriza, Alpine, e conta con elementos fantásticos, onde se mestura a violencia, narcotraficantes e historias de vida e morte. Este acordo abre un novo camiño. Permite descubrir fórmulas novas ante un mercado español un tanto Ramón Campos, produtor executivo en Bambú limitado. Bambú é responsable de series como ‘Gran Reserva’, ‘Hispania’, ‘Guante Blanco’ o ‘Gran Hotel’. Producciones


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 15 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro u Empeza a rodaxe de A ESMORGA Decembro Marzo director Ignacio Vilar e os tres protagonistas Decembro Marzo da película, Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán ‘Morris’, presentaron este A b r i lna Praza Maior de Ourense a rodaxe mércores de baseada na obra de Eduardo A ‘Ab rEsmorga’ il Blanco Amor e que, segundo adiantou Vilar, xa Maio está en marcha dende hai varios días e que o vindeiro Maio11 de febreiro empezará a filmarse cos actores. Vilar, quen cualificou a novela coma “unha Xuño das grandes da literatura universal”, subliñou Xuño o seu compromiso coa finalidade de ser “completamente respectuosos coa obra, iso si, Xullo adaptándoa á linguaxe cinematográfica”. Para Xullo elo, os ensaios con Elejalde, que da vida a Ignacio Vilar, director de ‘A Esmorga’ Bocas, De Lira, que será Cibrán e ‘Morris’ que se Agosto transformará en Milhomes, prolónganse “12 e 14 horas ao día”, feito ao que se suman os escenarios que Agosto serán os orixinais da novela, que transcorre en Auria, nome que o autor da nela á cidade de Ourense. A Praza Maior transformarase para volver ó Ourense de hai 40 0u 50 anos, para rodar os exteriores, para oSetembro cal habilitaranse dúas das tendas máis coñecidas dos arredores da Casa do Concello. Aproveitarase que “a ruta da Esmorga consérvase case na súa totalidade…practicamente nun 80%” para que os planos Setembro

O

reflictan a mesma e levarase a rodaxe, ademais de As Burgas, á capela do Cristo, na Catedral, “algo que é a primeira ocasión no que se fai”, logo de obter o permiso do Obispado. A famosa taberna, recreada por Blanco Amor, será ‘O Papuxa’, en Ribadavia, “que ate conserva o chan de terra”. O Pazo de Andrade será, na rodaxe, o Pazo de Tor, en Ferreira de Pantón, unha incursión na provincia de Lugo- e propiedade da Deputación lucense- e única parte da película que non se realizará en Ourense, e para a ‘casa de putas’, o director fixo construír os decorados “tal e como se narran na novela”, nunha sala de festas. O obxectivo é de que a rodaxe dure ate finais de marzo e que, logo da posprodución e a montaxe, poda estar nos cines nos derradeiros meses deste 2014.

ESTREAS

u Cine galego de estrea coa película FÚTBOL DE ALTERNE

A

Televisión de Galicia ofrece a estrea da película galega ‘Fútbol de alterne’, unha comedia en clave costumista cun eixe narrativo alimentado por un tema que esperta a paixón popular: o fútbol. A historia está baseada nunha idea de Antón Reixa e inspirada nun caso real. Foi un modesto equipo de fútbol galego que, por avatares varios, foi patrocinado por un club de mozas de alterne. O que segue é o imaxinable escándalo por parte do sector máis tradicional do pobo e a posterior reacción das forzas vivas. A acción desenvólvese nunha vila chamada Vilaboa, nome común a moitas localidades de Galicia. No filme participan moitos actores do país, todos eles dunha longa traxectoria as súas costas e de probada calidade. Esta tv movie conta ademais co particular selo de Alber Ponte como guionista e director, avaliado polo seu dilatado traballo no audiovisual galego, sobre todo como curtametraxista.


16 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Fotograma do filme ‘Fútbol de alterne’

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro En Vilaboa (calquera Febreiro lugar de Galicia...) hai Febreiro un modesto club de fútbol, o Andoriñas; un modesto clubMarzo de alterne, Walkirias; Marzo un modesto gañador de concursos bril e televisivos,AArsenio, un alcalde prepotenA b ril te, pensa que a ética é unha igrexa grega. Pero Maio un día, inesperadamenMaio te, o Andoriñas queda sen patrocinador. XuñoEntón chega Coral, que vén Xuñopara desde Venezuela facerse cargo do club Xullo Walkirias e Arsenio non sabe que Xullo contestar no programa de televisión Agosto en que participa e pérdeo todo. Agosto E, como as sorpresas nunca Setembro chegan soas, Arsenio volve calzar as Setembro botas coas que forxou

unha lenda nos campos de xogo. Coral, ante a falta de voluntarios, decide que o club sexa o novo patrocinador do Anduriñas. As mozas do club convértense nas animadoras máis atoladas de toda Europa. Os futbolistas e as alegres walkirias comezan a facerse populares e Xulio, o alcalde, que sofre unha estraña alerxia ante a felicidade dos demais, decide pór mans no asunto.


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 17 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril FESTIVAIS E CERTAMES Maio Maio Xuño u Iníciase o período de selección para o Festival Internacional de Documentais Play-Doc de Xuño Tui entre máis de 500 filmes recibidos de 40 países Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

MERCADOS AUDIOVISUAIS E ENCONTROS

u O XIGANTE nomeado ós Premios Goya

A

curtametraxe ‘O xigante’ producida pola empresa galega socia de Agapi, Abano Producións e pola lusa, Pilot Desing está nomeada na categoría á Mellor Curtametraxe de Animación. Co seu corazón aberto ao mundo, repleto de afecto e emoción, ‘O xigante’ simboliza o corazón de todos os pais, homes e mulleres que, a través da súa mirada, revelan o mundo aos seus fillos axudándolles a construír o seu universo, a trazar os seus camiños, a corrixir calquera desvío no magnetismo da súa búsola... e a deixalos marchar cando chegue o momento adecuado.


18 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro Febreiro u A película CONCEPCIÓN ARENAL, A VISITADORA DE CÁRCERES nominada aos Premios Febreiro Gaudí 2014 Marzo roducida por Zenit Televisión e Televisión de Galicia, Marzo a película xa obtivo o recoñecemento do Festival Europeo de Cine para TV Zoom de Igualada, o A b rMateo, il Festival de Luchon en Francia, os Premios Mestre Abril o Festival de Málaga e o DetectiveFEST de Moscú. Os Premios Gaudí outorgados pola Academia del Maio Cinema Català (ACC) recoñecen as mellores producións de 2013, e nos mesmos participan máisMaio de noventa películas, entre as que conseguiu destacar A visitadora Xuño de Cárceres, nomeada xunto a Carta a Eva, de Agustí Villaronga; Desclassificats, de Abel Folk i Joan Riedweg Xuño e Olor de Colonia, de Lluís M. Güell. A gala da VI edición celebrarase o dous de febreiro de 2014 no Teatre Musical Xullo de Barcelona. A visitadora de cárceres está protagonizada por Blanca Portillo e dirixida por Laura Mañá, e Xullo conta coa participación dos actores Mabel Ribera no papel de Juana de Vega, Xosé Barato, Isabel Naveira e Luisa Merelas, entre outros. A película, con produción executiva de Zaza Ceballos e MiriamAgosto Porté é unha produción de Zenit Televisión e Distinto Films con Televisión Agosto de Galicia, Televisión de Cataluña, Canal Sur e Televisión Española, e está a ser distribuída internacionalmente Setembro por Filmax. Na súa produción participan a AGADIC, a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, o ICEC, Setembro

P

o ICAA e o Instituto de la Mujer. O filme reflicte un momento da vida de Concepción Arenal, unha das mulleres máis sobresaíntes do século XIX, precursora na loita contra a inxustiza e as desigualdades sociais. Esta produción, xunto con Emilia Pardo Bazán, a Condesa Rebelde, forma parte da triloxía Mulleres na Historia, que Zenit Televisión continuará abordando nas figuras de Juana de Vega, Rosalía de Castro e Margarita Xirgu. ‘Concepción Arenal, a visitadora de cárceres’ e ‘Emilia Pardo Bazán, a condesa rebelde’, recuperan para o gran público estas grandes mulleres do século XIX que foron fundamentais nos seus correspondentes campos no asentamento das bases culturais e sociais contemporáneas. Utilizaron as súas mellores armas, a literatura e a lei, para levar a cabo unha defensa acérrima dos dereitos da muller no seu tempo, que abriría o camiño a moitas outras figuras comprometidas a continuar co seu labor ata os nosos días.

Cartaz do filme ‘Concepción Arenal, a visitadora de Cárceres


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 19 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril ACTUALIDADE Abril Maio Maio u Cultura e Educación impulsa o audiovisual galego coa concesión de 1.100.000 euros a Xuño nove empresas para produción das súas longametraxes Xuño A Consellería de Cultura e Educación resolveu a convocatoria de Xullo subvencións 2013 para producións ou coproducións audiovisuais en lingua Xullo galega con decidido contido artístico e cultural, mediante a que nove empresas percibirán 1.100.000 euros para o financiamento de tres longametraxes Agosto cinematográficas, cinco documentais e unha película para televisión. Os proxectos subvencionados, que percibirán distintas cantidades que se librarán con cargo aos Agosto orzamentos de 2013, 2014 e 2015, foron presentados por Foresta Films, Vaca Films, Bambú Producciones, Ficción Producciones, Socialdocs, Redenasa TV, Adivina Producciones, Esmerarte Servicios Artísticos Setembro eSetembro Productora Faro a esta convocatoria de axudas da desenvolvida pola Consellería a través da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) e valorados en réxime de concorrencia competitiva por unha

GALICIA AUDIOVISUAL

comisión nomeada ao efecto. Estas axudas forman parte dun amplo plan para o fomento do audiovisual galego por parte de Cultura e Educación, que apoia firmemente o labor deste sector coa finalidade principal de estimular o seu crecemento en Galicia e a súa potencialidade artística, así como de facer os seus produtos máis fortes e competitivos nos mercados internacionais. Coa adxudicación remata a serie de subvencións ás industrias culturais galegas neste 2013 que, para o caso concreto do sector audiovisual, complétase coa dirixidas á creación e promoción do talento (dotada con 66.000 euros) e ao desenvolvemento de proxectos (para a que se reservaron 150.000 euros).

Tipoloxía de longametraxes

Segundo reza nas bases da convocatoria, estas axudas destínanse especificamente a distintos tipos de longametraxes (con duración superior a 60 minutos), tanto se se trata de longametraxes cinematográficas (de animación, ficción ou documental), como óperas primas, películas para televisión e longametraxes documentais (de máis de 50 minutos de duración). Estes últimos poden ser de creación ou de difusión cultural sobre temas vinculados coa cultura galega en xeral, coa memoria histórica e coo patrimonio histórico ou etnográfico de Galicia. Así, este ano obtiveron subvención as longametraxes cinematográficas ‘A praia dos afogados’, de Foresta Films (208.078,64 euros); ‘O descoñecido’, de Vaca Films (281.148,13 euros); e ‘El club de los incomprendidos’, de Bambú Producciones (252.694,58 euros). Na categoría de longametraxes documentais de creación inscríbense os proxectos ‘O desafío do Sil’, de Socialdocs (23.665,31 euros); e ‘1001 Ultranoites’, de Redenasa TV, (19.671,15 euros); en tanto que na de documentais de difusión cultural figuran ‘Unitarias’, de Adivina Producciones (33.361,80 euros); ‘Nove, a nova cociña galega’, de Esmerarte (38.717,92 euros); e ‘Egeria, a primeira peregrina’, de Produtora Faro (34.583,83 euros). A única longametraxe para televisión subvencionada desta volta é a titulada ‘O Códice’, de Ficción Producciones, con 208.078,64 euros. Non resultou adxudicatario ningún proxecto na categoría de ópera prima. Todos os beneficiarios son persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras audiovisuais independentes, con sucursal ou oficina permanente en Galicia polo menos dun ano con carácter previo á convocatoria. A resolución rexeuse polo sistema de concorrencia competitiva, no que se aplicaron taxativamente os criterios e baremos expresados nas bases correspondentes.


20 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro u A clase de historia do Concepción Arenal triunfa en YouTube Febreiro anuel González conta Febreiro cunha canle de historia en YouTube (Cliphistoria) Marzo que xa suma máis de tres millóns de Marzo reproducións, aínda que a súa intención inicial nunca tivo nada que ver con este éxito. «Creei A benr iclase, l uns vídeos para explicar a historia son partes de películas para ilustrar A balgunhas ril épocas e despois ocorréulleme subilos á rede, pero nunca pensei que ían ter tantas visitas», Maio detalla este docente do institutoMaio Concepción Arenal. Desde o ano 2012 este Xuño profesor foi creando un material que agora consultan Xuño non só os seus alumnos, senón persoas de todas as idades. ‘Recibo chamadas de moitos Xullo Manuel González profesores de todo o mundo’, recoñece este Xullo apaixonado do ensino que analizou preto de 850 películas para escoller aquelas partes que podían axudarlle a explicar a súa temario. Agosto Os extractos abarcan todas as épocas e nunca duran máis de tres ou catro minutos para encaixar Agosto ben na estrutura da canle de vídeos da rede e tamén no nivel de atención dos adolescentes aos que van dirixidos, aínda que moitas das creacións tamén se poden usar nas clases da ESO, en especial as Setembro dedicadas á historia antiga. Manuel González di que moitos alumnos tamén usan a súa canle para preparar a Selectividade, xa que Setembro

M

só da República hai máis de 140 vídeos. «Un pódese pasar unha ou dúas horas vendo a evolución desta época», explica un profesor que para as súas clases elaborou uns apuntes especiais e que asegura que lle están dando moi bo resultado. Os alumnos non só ven os extractos de películas para preparar a materia; tamén conseguiu que sexa unha inspiración para que eles interioricen a orixe de moitas das figuras que dan nomes ás rúas da cidade. ‘Conseguín que eles queiran facer películas tamén; anímanse coas súas propias versións da historia e así fixeron curtos nos que se pode ver a Colón desembarcando en Doniños a Isabel II paseando polos parques de Ferrol ou a Juana a Tola exercendo diso’, di.

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS

u Galicia é a comunidade autónoma que consume menos televisión

C

on 221 minutos de media, Galicia é a comunidade autónoma do Estado que consume menos televisión, a bastante distancia de Andalucía (260 minutos) ou Aragón (255 minutos), que son os territorios que máis tempo pasan diante da tele. Así o indica o informe ‘A televisión en Galicia 2013’ da consultora Avante, quen tamén sinala que Tele5 foi a cadea líder e que a Televisión de Galicia descende a un terceiro posto, aínda que segue a ser líder na franxa de sobremesa e no público superior a 45 anos.


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 21 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro u As últimas novidades do caso Asunta e as primeiras vítimas de violencia de xénero do Novembro Febreiro ano, temas principais de GALICIA 112 Decembro Marzo Galicia 112’ tratará as últimas novidades Marzo do caso Asunta, como a deDecembro que Rosario Porto se vai defender a ela mesma no xuízo. A b ranalizará il Tamén o punto en que se atopa a A b r i l instrución, xa que Alfonso Basterra comeza a cobrar maior relevancia na investigación. Maio Ademais, Beatriz Pino e o equipo de xornalistas do programa tratarán as Maio novas máis destacadas da actualidade. Xuño o ano e a violencia de xénero xa Comezamos deixou as primeiras vítimas. Neste caso foron Xuño asasinadas nai e filla en Cervo. O espazo da TVG falará deste caso en concreto, pero tamén Xullo explicará todo o protocolo de actuación para Xullo que as posibles vítimas saiban como actuar en situacións de perigo. Agosto Por outro lado, ‘Galicia 112’ viaxará 20 anos Agosto atrás para reconstruír o crime do Garabelo, un asasinato múltiple que conmocionou toda Beatriz Pino, presentadora de Galicia 112 aSetembro provincia lucense. Neste caso foi un conflito por posesión de terras o que levou un home a matar a tiros catro veciños. Setembro

Ademais, coma cada semana, o programa vivirá saídas moi emocionantes cos corpos de seguridade e urxencias de Galicia. Unha delas, co 061 de Mos, en que o equipo médico deberá atender de urxencia unha chamada dunha empresa onde atoparon un traballador cunha aparente parada cardíaca. Os espectadores tamén poderán ver a actuación dun equipo da Policía Nacional en Ourense, que, entre outras cousas, tivo que afrontar a tensión de atopar un coche ardendo en plena rúa.

u TVG lidera con O FARO a audiencia do serial de sobremesa

O

serial diario producido para as canles autonómicas supera en case 2 puntos e 16.000 espectadores á veterana ‘Amar es para siempre’ en Galicia. A serie volveu acadar o 12 con 8 por cento de audiencia, 93.000 espectadores, colocándose de novo por enriba da media da cadea. En Aragón televisión tamén aumentou a súa audiencia rozando xa o 14 por cento de media con picos do 20 por cento, e en Canarias continúa estable superando o 5 por cento e ás telenovelas estranxeiras que se emiten desde hai anos. O serial, que trata do enfrontamento entre as familias Muñoz e Peña e o A actriz Raquel Espada, unha das protagonistas de ‘O Faro’ amor imposible de Lucia e Ricardo, foi estreado en TVG o pasado mes de outubro. Televisión canaria, Telemadrid, Castilla la Mancha Televisión e Televisión do Principado de Asturias comezaron a súa emisión durante o derradeiro trimestre


22 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro do 2013, mentres que Aragón Televisión estreou o 13 de xaneiro. Outras televisións autonómicas teñen Febreiro prevista a emisión do serial durante este ano Tras mais de 1700 horas de gravación, rematou xa a produción Febreiro dos primeiros 120 capítulos desta serie diaria. Case 200 profesionais, entre técnicos e actores, deron vida en 32 decorados ás tramas de O FARO. Marzo Marzo u Sidney, a cidade máis antiga, grande e poboada de Australia, recibirá a visita de Abril GALEGOS NO MUNDO Abril programa ‘Galegos no Mundo’ regresa ó continente oceánico para coñecer a cidade máis antiga, grande e poboada de Australia: Sidney. Asentamento da primeira colonia británica noMaio país, trátase dunha das urbes máis multiculturais do mundo e conta cunha grande oferta de entretemento. Maio En Sydney, o programa da TVG atoparase con Xabier Vázquez, un vigués que está a facer alí o doutoramento en Microbioloxía e que fará de guía en Chinatown, no centro financeiro, na zona máis cara Xuño da cidade e na coñecidísima Ópera House. Xuño Outro dos protagonistas desta noite será Ramón García, que elixiu Sidney para marchar á aventura e que xa leva 32 anos asentado na illa. Con el, o programa paseará polo barrio de The Rocks e dará un paseo Xullo en barco pola baía. Pola súa parte, a lucense Ana Freijo, que combina os seus estudos cun traballo como Xullo monitora de natación, levará os espectadores á praia máis famosa da cidade, Bondi Beach. ‘Galegos no Mundo’ tamén coñecerá a David García, un compostelán que atopou traballo como Agosto representante de vendas nunha empresa brasileira e que amosará as vistas dende a Sky Tower; e a Noel Agosto Trillo, de Ames, que está en Sydney por estudos e que levará o equipo do programa a escalar o Harbour Bridge e a percorrer o Centennial Park. Setembro Setembro

O

u Récord de audiencia na serie O FARO

A

serie producida para todas as canles autonómicas de España (FORTA) iguala o seu récord en TVG de 12’8% e consigue moi bos resultados en Aragón Televisión e Canarias. A serie O Faro que leva 74 capítulos emitidos na Televisión de Galicia xa un éxito. En Aragón televisión tivo unha estrea excelente alcanzando xa no terceiro día o 11’8% de audiencia. E en Canarias Televisión está totalmente consolidada nas mañás onde chegou a acadar un 16% e xa supera ás telenovelas estranxeiras, que gozaban de moita aceptación nesa canle. Esta serie diaria de 120 capítulos no só está colectando moi bos datos nestas cadeas se non que atraeu ás súas grellas ao público máis desexado por calquera anunciante, o das mulleres de mediana idade, clase media e entorno urbano. Con estes datos amósase que o público está respondendo a un dos xiros máis emocionantes na trama da serie, que nos próximos 40 capítulos reserva grandes sorpresas para os espectadores, que inclúen xuízos, vodas, incendios e momentos cargados de tensión e emoción. 18 decorados e 13 localizacións exteriores acolleron a intensa rodaxe de máis de 1700 horas en 107 xornadas a dobre unidade desta serie pioneira que xusto acaba de rematar a súa gravación. Máis de 100 profesionais, 42 actores entre protagonistas e secundarios, e 388 figurantes deron vida a estas trepidantes tramas durante 3160 secuencias. Raquel Espada e Fernando Tato, Lucia e Ricardo en ‘O Faro’


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 23 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro FORMACIÓN Novembro Febreiro Decembro Marzo Marzo u Unha plataforma en liñaDecembro descubrirá o uso que a mocidade galega fai das novas tecnoloxías Abril A barar ique l empregan os adolescentes galegos as novas tecnoloxías? Esta pregunta atopará resposta nos vindeiros meses coa posta en marcha dunha plataforma en liña que recompilará datos reais Maio sobre o uso que a mocidade galega fai das novas tecnoloxías. Este é o obxectivo do convenio de colaboración Maio asinado esta mañá entre o Valedor do Pobo, José Julio Fernández Rodríguez; o reitor da Universidade de Santiago, Juan José Casares Long; o profesor titular da USC, Antonio Rial Boubeta e, por Xuño parte da Xunta de Galicia, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad; e a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira. Xuño Segundo se sinala, esta ferramenta é unha peza chave da estratexia que a Consellería de Cultura e Educación Xullo está a desenvolver a prol da mellora da convivencia nas aulas. Deste xeito, esta idea vai ter como fonte os datos recollidos nos centros educativos galegos que imparten secundaria, unha información Xullo que vai permitir afondar nos programas de prevención de riscos no uso da rede. A plataforma informática -que será desenvolvida pola Xunta a través da AMTEGA- permitirá recoller por medio dunha ferramenta Agosto en liña datos en todos os centros de educación secundaria de Galicia arredor do uso que os menores, en Agosto especial os adolescentes, fan de internet e as novas tecnoloxías, garantido en todo intre o seu anonimato e confidencialidade. Setembro O proxecto quere concienciar da necesidade de vixiar os comportamentos dos menores coas tecnoloxías. OSetembro Valedor do Pobo liderará o proxecto e encargarase do asesoramento técnico- xurídico preciso para o seu

P

desenvolvemento, en concreto sobre aspectos que poden gardar relación coa protección de datos ou dos menores. Pola súa banda, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria encargarase de sensibilizar e formar aos profesionais educativos para que fagan uso da ferramenta e poñan en valor este sistema desde o seu papel de chanzos na cadea de transmisión de valores e educación dos adolescentes. A AMTEGA é a encargada (xunto cos técnicos da USC) do desenvolvemento da aplicación informática, da súa posta en funcionamento e do seu mantemento. Mar Pereira sinalou que a aplicación incluirá unha interface de entrada de datos que posibilitará a recollida on-line de información dos centros. En base a esta información a USC elaborará os estudos relativos ao uso que das novas tecnoloxías fan os rapaces e rapazas galegas, a través de indicadores que contan cun niveis elevados de fiabilidade, validez, sensibilidade e especificidade, froito dun amplo traballo científico. Engadir que a AMTEGA achegará aloxamento tanto a ferramenta coma aos datos no Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia, garantindo a seguridade da información obtida.


24 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro Febreiro u Vinte videógrafos abordan a situación do audiovisual Febreiro en Cambados Marzo inte videógrafos profesionais galegos reuniranse en Cambados Marzo para abordar a situación do sector audiovisual. É unha xornada que se celebra por terceiro ano -as dúas primeiras foron en Abril Santiago e Ferrol- e que terá lugar na oficina municipal de turismo Abril en horario de tarde. A actividade comezará con un taller de ‘time lapse’ a cargo de Maio Marcos Cenamor Fandiño, ó que seguirá una charla do vigués Borja Brun, que falará do seu filme erótico ‘Diet of sex’. Brun descubrirá Maio ós asistentes algúns detalles da cinta. O encontro finalizará con un debate sobre as novas vías de negocio no audiovisual. Borja Brun, cineasta Xuño Xuño u Encontro con Fernando López Puig, director da Área de Cine e Ficción de TVEXullo promovido polo CLAG Xullo Agosto vindeiro venres 24 de xaneiro terá lugar en Santiago un Agosto encontro que leva por título ‘O apoio de TVE ó cine e á ficción’, Setembro a cargo do director da Área de Setembro Cine e Ficción de TVE, Fernando

V

O

López Puig. O responsable de cine e ficción da canle pública intervirá no foro que terá lugar o día 24 de xaneiro, a partir das 16:30 horas, na sede social de Novagalicia Banco da Praza de Cervantes en Santiago de Compostela. Fernando López Puig, director da Área de Cine e Ficción de TVE A participación nesta sesión está aberta a todos os profesionais do audiovisual e a asistencia é libre ata completar aforo.

u LAV014: Laboratorio Audiovisual de Vedra

O

s días 15 e 16 de febreiro terá lugar unha nova edición do LAV (Laboratorio Audiovisual de Vedra), organizado pola Asociación Cultural Senunpeso. O programa fórmano 13 obradoiros con contido teórico e práctico, que procuran que os participantes adquiran coñecementos para a súa maior autonomía creativa e expresiva. Ata o 1 de febreiro é posible inscribirse nas 195 prazas dispoñibles, 15 para cada curso. O programa inclúe 11 cursos para público xeral e dous cursos gratuítos para alumnado de Secundaria. Cursos para público xeral: Documentais de natureza, con Max Carun/ Vídeo de combate, con Roi Guitián e María Lobo/ Vídeo con cámara réflex, con Rubén Prieto/ Inventos para o audiovisual, con Pepe Penabade/ Dirección de fotografía, con Paco Rocha/ Interpretación diante da cámara, con Xabier Picallo/ Bandas sonoras, con Marcos Payno/ Animación dixital, con Leonardo Zuklev e Bibiana Álvarez/ Documental web, con María Yáñez/ Creación e xestión de webs con Wordpress, con Carlos Macías e Linguaxes de

Cartaz do LAV


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 25 Xaneiro Outubro marcado lixeiro (Wiki, Markdown), con Iñaki Quenerapú. Cursos gratuítos de 14 para estudantes de ESO: Febreiro Novembro Videoclips, con Miguel Cameselle e Interpretación diante da cámara, con Manolo Cortés. Todos os cursos Novembro Febreiro teñen unha duración de 14 horas repartidas entre o sábado 15 e o domingo 16 de febreiro. Hai 15 prazas dispoñibles en cada curso, cun prezo de 50 € para cada participante. A matrícula formalízase on line antes Decembro Marzo do 1 de febreiro a través da páxina web da asociación: www.senunpeso.org. Na súa sétima edición, o LAV é xa un referente na formación audiovisual non regrada en Galicia, que ten Decembro Marzo por obxectivo fomentar a creatividade entre afeccionados e profesionais e promover o uso social das ferraA b raudiovisuais il mentas e multimedia. Polo LAV pasaron desde 2008 máis de 1.000 afeccionados e profesionais. Na Asociación Senunpeso entendemos o audiovisual coma un traballo ou unha afección colaborativa, Abril onde todas as partes son importantes. Aproveitando e compartindo os coñecementos, a creatividade e os materiais Maiopódense facer grandes creacións sen necesidade de contar con grandes orzamentos. Maio Xuño u Rolda de prensa de presentación das I Xornadas de Dobraxe na ESAD Xuño dobraxe é unha profesión especializada que ten unha relación evidente coa interpretación, en tanto o actor de dobraxe fai uso de recursos como a dicción e a expresión oral, pero tamén debe Xullo interpretar un personaxe, aquel ao que lle pon voz. A dobraxe tamén é unha profesión complexa, na Xullo que interveñen, coma no teatro, un conxunto amplo de profesionais moi especializados que contribúen a esa proceso de posta en escena da voz e da palabra, sendo neste caso a escena un espazo sonoro que Agosto pode ter moi diversas formas. Con estas xornadas APRADOGA e a ESAD de Galicia inician unha xeira de Agosto coa finalidade de promover todo tipo de iniciativas orientadas á mellora e desenvolvemento colaboracións de campos profesionais comúns. Setembro Setembro

A

Edificio da ESAD (Escola Superior de Arte Dramático)

u Sesión de Pitching na EISV 2014

O

luns 27 de xaneiro terá lugar unha sesión de Pitching na Escola de Imaxe e Son de Vigo (EISV) para presentar os proxectos finais do Ciclo Formativo de segundo curso a profesionais do sector. O xurado estará composto por: Eduardo Rolland , Sonia Méndez, Pela del Álamo e Mariana Carballal. Cada grupo presentará o seu traballo durante 20-25 minutos ó xurado


26 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro e despois abrirase unha quenda de preguntas para resolver dúbidas de preprodución, financiamento, Febreiro rodaxes e promoción. Febreiro Marzo u Foro ENREDANDO EN LA TELE a cargo de Francisco Sierra Marzo Máster en Produción e Xestión Audiovisual (MPXA) e a Axencia Galega de Industrias A bCulturais ril (AGADIC) organizan a vindeira semana o Foro ‘Enredando en la tele’ a cargo de Francisco Sierra, Abril director de contidos de Atresmedia Dixital. No encontro falarase da televisión no entorno dixital: a televisión social e os contidos multiplataforma. Maio O foro terá lugar no Museo Santiago Rey Fernández-Latorre o mércores día 5 de febreiro de 10 a 13.30. Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

O

Francisco Sierra, director de contidos de Atresmedia Dixital


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 27 Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro PROPIOS NOMES Decembro Marzo Decembro Marzo AJoaquín b r i l Durán Ayo tomou posesión como novo presidente de FORTA u Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Joaquín Durán Ayo, novo presidente da FORTA

O

subdirector xeral da Axencia Pública Empresarial de Radio Televisión de Andalucía e director de Canal Sur, Joaquín Durán Ayo, tomou posesión da presidencia de FORTA, no transcurso da reunión da xunta xeral desta federación celebrada no día de hoxe. Tanto o novo presidente como a xunta xeral expresaron a súa vontade de manter e reforzar a unidade de acción e a cooperación entre as radios e televisións autonómicas, en liña cos obxectivos fundacionais de FORTA, federación da que forma parte a Compañía de Radio- Televisión de Galicia. Ao mesmo tempo, a Xunta Xeral acordou por unanimidade felicitar o presidente saínte, José Manuel Ruiz Rivero, director xeral do Ens Públic de Radiotelevisió de lles Illes Balears, pola xestión desenvolvida no seis meses do seu mandato estatutario. Segundo FORTA, “esta xestión caracterizouse pola entrega e capacidade que demostrou na defensa dos intereses da federación e na potenciación do organismo dentro do panorama audiovisual español”.

u Emma Lustres, socia de AGAPI, acude á reunión co ministro Cristóbal Montoro

C

ristóbal Montoro reuniuse o pasado día 23 de xaneiro con representantes das produtoras do cine español e da Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas de España. O ministro trasladou ó sector do cine o compromiso do Executivo de facer efectivo o pagamento das obrigacións do Fondo de Protección para o Cine correspondentes ó último trimestre de 2011 e ó ano 2012. Por parte das produtoras de cine, asistiron o presidente de FAPAE, Ramón Colom, e a súa directora xeral Fabia Buenaventura, o presidente de AEC, José Antonio Félez, e a directora de Vaca Films, Enma Lustres. Pola Academia das Artes e das Ciencias Cinematográficas de España, acudiron o presidente, Enrique González Macho, o director xeral da Institución, Emilio A. Pina, e Porfirio Enríquez, membro da especialidade


28 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

•••••••••••••••• Xaneiro

Xaneiro de fotografía da Xunta Febreiro Directiva da Academia de Cine. Montoro transmitiu a Febreiro vontade do Goberno de estudar no marco da reforma tributaria e dentro dos límites Marzo que establece a normativa comunitaria, mellorar os incentivos fiscaisMarzo á produción cinematográfica, co fin de incentivar a A b desde ril o produción de películas españolas bril punto de vista da industria e A a cultura. Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Emma Lustres, produtora en Vaca Films Agosto Agosto ASOCIACIÓNS E ENTIDADES Setembro Setembro u O 31 de xaneiro a

LaconNetwork celebrará o seu 4º aniversario

O

encontro de emprendedores tecnolóxicos coñecido como LaconNetwork é xa un evento consolidado dentro do sector TIC galego, e para celebrar os seus catro anos de actividade vai xuntar a numerosos albaneis da nube en Porto do Molle (Zona Franca de Vigo) nun xantar que estará precedido por unha serie de charlas maxistrais e mesas de debate, mesturándose o encontro tamén coa entrega dos Premios EGANET, polo que é de agardar unha grande afluencia de público, de aí que nesta ocasión optouse por inscricións con custo progresivo, de xeito que quen queira participar deberá aboar 25 euros antes do 19 de xaneiro, mentres que o prezo os billetes será de 40 euros entre os días 20 e 26 de xaneiro, e os participantes de última hora terán que aboar 60 euros. O 4º aniversario da LaconNetwork botará a andar o día 31 de xaneiro ás 10:00 horas, e entre os relatores confirmados para o encontro figura Enrique Dans, quen falará sobre comunicación en medios sociais e marca persoal.


Xaneiro •••••••••••••••• Outubro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 29 Xaneiro Outubro u O grupo municipal do PSOE na Coruña propón un plan para consolidar o sector Febreiro Novembro audiovisual como un dos máis produtivos da cidade Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Silvia Longueira, concelleira socialista

A

concelleira socialista Silvia Longueira presentou a posibilidade de crear un programa con un millón de euros de axudas e subvencións para o desenvolvemento de producións audiovisuais e a apertura dunha axencia de rodaxes na Coruña. ‘Trátase dun proxecto formulado logo dun longo traballo de consulta con diferentes sectores que conforman o audiovisual coruñés e que persegue garantir a súa continuidade e darlle un impulso, sempre desde o punto de vista cultural, pero tamén da xeración de actividade económica e emprego’, explica nun comunicado. Di a edil que os proxectos favorecerán a creación da ‘marca Coruña’, con historias en parte proporcional rodadas na cidade e feitos referentes á historia da cidade, así como a participación de profesionais coruñeses nos equipos. O Plan para a Consolidación do Sector Audiovisual suscita unha serie de aportes, tanto económicos como estratéxicos, co fin de que o sector sortee a actual crise e tras iso poida ser capaz de sobrevivir por si mesmo. Por iso, apórtelos económicos serán temporais, ata fraguar proceso de “industrialización” do mesmo, é dicir, o obxectivo final será traballar para converter ao audiovisual nunha industria que poida chegar a ser autosuficiente, e por iso este plan inclúe distintas ideas destinadas a “encamiñar” ao sector a non depender do financiamento público. O millón de euros de dotación para subvencións obterase de pequenas modificacións noutras asignacións orzamentarias que non afectarán á viabilidade das mesmas e ,por suposto, ‘suprimindo as campañas estériles que durante estes dous últimos anos veu elaborando tanto a Concellaría de Emprego como a de Cultura’. Entre estes citan ao ‘Poboado Lapón’, ‘Coruña Wapa’, ‘Entra e Peca’ e outra serie de campañas de publicidade de implantación de marca.32 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 32 Novas 33 Proxectos en produci贸n 37 Estreas MERCADOS AUDIOVISUAIS. 39 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

39 Festivais e certames 43 Palmar茅s

48 GALICIA AUDIOVISUAL.

48 Actualidade 51 Actualidade das Televisi贸ns 55 Formaci贸n 56 Nomes propios


Xaneiro 32 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro Marzo EMPRESAS AUDIOVISUAIS Marzo Abril Abril Maio NOVAS Maio Xuño Xuño u Inicio da rodaxe da película WELCOME TO HARMONY, producida por Vaca Films Xullo omeza a rodaxe de ‘Welcome to Harmony’, a nova película de Miguel Ángel Vivas (‘Secuestrados’). Xullo Matthew Fox (‘Perdidos’, ‘Guerra Mundial Z’) e Jeffrey Donovan ‘Burn Notice’, ‘J.Edgar’, ‘El intercambio’) encabezan o reparto desta longametraxe, xunto con Ahna O Reilly (‘Criadas y señoras’), Clara Lago Agosto (‘Tengo ganas de ti’, ‘Primos’) e Quinn McColgan (‘Non stop’). O filme supón o esperado regreso á dirección de Miguel Ángel Vivas. O seu anterior traballo, Agosto ‘Secuestrados’, alzouse como unha das películas de terror revelación de 2011, obtendo, entre outros, os premios ó Mellor Director e á Mellor Película no Fantastic Fest de Austin, o festival de cine de xénero máis Setembro importante de Estados Unidos. ‘Welcome to Hermony’ é unha produción de Vaca Films (‘Celda 211’, ‘El Niño’, ‘Secuestrados’)Setembro e Ombra Films

C

(‘Mindscape’), a compañía cofundada por Jaume Collet-Serra, en coprodución con Telefónica Studios (‘Las aventuras de Tadeo Jones’, ‘Gramd Piano’) e Laokoon Films (Hungría). Conta coa participación de TVE, Canal Plus (España), Canal Plus (Francia), Maestranza Films e Canal Sur. A rodaxe desenvolverase en Budapest. A estrea de ‘Welcome to Harmony’ está prevista para 2015.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 33 Novembro Febreiro Decembro Marzo Sinopse: Nove anos despois de que unha infección convertese a gran parte da humanidade en criaturas salvaxes e sen intelecto, Patrick, Jack e Lu, unha nena de nove anos, sobreviven en aparente tranquilidade Decembro Marzo en Harmony, un rincón olvidado, cuberto por neves perennes. Sen embargo, algo terrible ocorreu entre Patrick e Jack e un odio profundo habita entre eles. Cando as criaturas volven a aparecer, Patrick e Jack Abril deberán deixar atrás o rancor para protexer o que máis queren. Abril Maio u O OURO DO TEMPO participará na Competición Internacional da 30 edición do Festival Internacional de Films D’Amour de Mons (Bélxica). Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

O director Xavier Bermúdez e os actores Ernesto Chao e Nerea Barros

O

Festival celebrarase en Mons entre os días 14 e 21 de febreiro. Acompañarán a película o seu director e guionista, Xavier Bermúdez e os actores Ernesto Chao, Nerea Barros e Manuel Cortés. Tratase do 4º festival internacional no que participa ‘O ouro do tempo’, despois de Karlovy Vary (República Checa), Haifa (Israel) e Katowice (Polonia). E a primeira película galega en versión orixinal en galego que ten participado nun festival internacional de categoría A.

PROXECTOS EN PRODUCIÓN u Primeiro spot publicitario da Film Commission de Pontevedra

A

firma Viños e Bodegas Galegas gravará en Pontevedra o primeiro spot publicitario desde a creación, o pasado ano, da Film Commission, un ente que pretende promocionar á cidade como plató de cine. Será os próximos días 18, 19 e 20 de febreiro no salón principal do Liceo Casino, un emprazamento que cumpre todas as expectativas da produtora, Elemental Chefs. Isaac González e Antón Veiga, coordinadores da campaña, presentaron a iniciativa este martes, xunto á edil Carlota Román, na Casa dá Luz, lugar onde este xoves celebrarase un casting previo á gravación dos


Xaneiro 34 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro spots. A promotora necesita novas e adultos para exercer de figurantes, Marzo pero tamén para cubrir algún dos papeis principais. Gravaranse tres spots, correspondentes aos viños Gran Alanís (Ribeiro), Rectoral de Marzo Amandi (Ribeira Sacra) e Miudiño (Rías Baixas), tres clásicos que se renovan para achegarse ao público novo. Por iso, nos anuncios Abril recrearase unha festa na que o grupo vigués Weli Kings reinterpreta Abril clásicos do folclore galego. En total son seis temas que, máis adiante, incluiranse nun CD. Maio O público que queira participar no casting, só terá que presentarse este xoves, de 12.00 a 14.00 ó de 16.30 a 18.30 horas, na Casa dá Luz Maio (Praza dá Verdura). Segundo explican os promotores, a rodaxe será clásica pero moi divertida. Iso si, para non entorpecer a actividade que Xuño se desenvolve no Casino, a gravación realizarase en horario nocturno. Xuño Xullo Xullo Agosto u As Also Sisters preparan a súa primeira longametraxe despois de Agosto exhibir as súas curtas en diversos festivais do mundo. Setembro s Also Sisters, -Sonia e Miriam Albert Setembro

A

Sobrino-, preparan a súa primeira longametraxe. Chámase ‘A historia dun Satélite, Rafael e a Nai que o Pariu‘, e é, segundo elas mesmas a definen, é unha comedia negra que conta a historia de Rafael, un enterrador galego que, desde a morte do seu pai esmagado por un satélite, agóchase nun búnker cheo de dispositivos electrónicos… e até aí pode contarse. Estas dúas mozas cineastas galegas, emigradas en Estados Unidos, estudan na Universidade de Utah. O filme conta con un equipo de catro persoas que puxeron todo o seu esforzo en facer unha película que está ao nivel de calquera produción con maior orzamento Also Sisters, Sonia e Miriam e equipo técnico. As localizacións foron escollidas con moito coidado. A idea foi amosar Galicia e a súa cultura sen agochala. Amosar ao mundo o exótica e interesante que é Galicia. Este filme é unha comedia negra que pon xuntos a sátira, o drama e a ironía. A película busca deixar un sorriso no espectador ao mesmo tempo que lles dá que pensar arredor dunha historia emotiva.

u Ourense acolle a rodaxe da película A ESMORGA, baseada na obra de Blanco Amor

O

director Ignacio Vilar, os tres protagonistas da película, Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán ‘Morris’, presentaron na compaña de Francisco Castro, en representación da Editorial Galaxia, onte mércores na Praza Maior de Ourense a rodaxe de ‘A Esmorga’ baseada na obra de Eduardo Blanco Amor e que, segundo adiantou Vilar, xa está en marcha dende hai varios días e que o vindeiro 11 de febreiro empezará a filmarse cos actores. Sinalou tamén que o 80% da ruta da Esmorga aparecerá na película e, naqueles espazos nos que non é posible, reproduciranse da maneira máis fidedigna.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 35

A Praza Maior transformarase para vover ó Ourense de hai 40 ou 50 anos, para rodar os exteriores, para o cal habilitaranse dúas das tendas máis coñecidas dos arredores da Casa do Concello. Aproveitarase que “a ruta da Esmorga consérvase case na súa totalidade…practicamente nun 80%” para que os planos reflictan a mesma e levarase a rodaxe, ademais de As Burgas, á capela do Cristo, na Catedral, “algo que é a primeira ocasión no que se fai”, logo de obter o permiso do Obispado. Francisco Castro falou en representación da editorial Galaxia para subliñar “a ledicia de poder formar parte desta viaxe dirixida polo mellor dos comandantes”.

u Manane

Rodríguez: “Atopamos os obstáculos habituais para un filme en España co engadido de que é en galego”

O

ouro do tempo’ é unha dos últimos proxectos de Xamalú Filmes que xa pasou por varios festivais europeos. Un home mantén crionizada a súa muller morta á espera de que a ciencia invente a maneira de resucitala. Este é o Manane Rodríguez, produtora en Xamalú Filmes punto de partida de ‘O ouro do tempo’, un dos últimos proxectos de Xamalú Filmes, a produtora de Manane Rodríguez e Xavier Bermúdez. A película, protagonizada por Ernesto Chao, Nerea Barros e Manuel Cortés, coa colaboración de Marta Larralde, foi seleccionada para o festival Karlovy Vary, na República Checa, para o Regiofun de Katowice (Polonia) e para o Festival de Films D’amour de Mons, en Bélxica. Mais Xamalú prepara tamén ‘Migas de pan’ e ‘Máximo’. Falamos de todos estes proxectos con Manane (na entrevista, M) e Xavier (X). ‘O ouro do tempo’ representou o cinema español no festival Karlovy Vary.


Xaneiro 36 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro u Ignacio Vilar inicia nunha parroquia do Saviñao a rodaxe de ‘A esmorga’ Marzo Marzo n dos escenarios máis coñecidos da novela ‘A esmorga’, de Eduardo Abril Branco Amor, é a Casa da Raxada, unha vella vivenda na que vive Aa bamante r i l de Cibrán, coa que tivo un fillo. Na adaptación ó cine da novela na que traballanMaio Ignacio Vilar e Vía Láctea Filmes, a Casa da Raxada é unha Maio vivenda na que se conserva un vella lareira situada no lugar de Cavada, na parroquia Xuño de Licín, termo municipal de O Saviñao. Ata Xuño alí trasladouse todo o equipo de Vilar na que foi a primeira xornada de rodaxe de ‘A Esmorga’, un traballo que se prolongará Xullo ata Un dos momentos da rodaxe na parroquia de O Saviñao finais de marzo. Xullo A escena ensaiada e rodada céntrase nun momento no que A Raxada, calzada con zocas, achégase a un pozo a sacar auga e despois ten unha conversa con Cibrán, ó que dá vida Miguel de Lira. Na novela, Agosto todo ocorre nun día escuro, marcado pola néboa e a choiva. Vía Láctea Filmes escolleu O Saviñao pola similitude do seu clima e da súa vexetaciónAgosto cos aspectos que Branco Amor reflicte na súa obra e pese a que a choiva e a néboa dificultaron a xornada de traballo e obrigaron ós técnicos a tomar innumerables precaucións con cámaras e equipos de son, o tempo foi ideal Setembro para recrear o ambiente de ‘A Esmorga’. Setembro

U

u A Consellería de Cultura e Educación reúnese co equipo do filme A ESMORGA na recta final da súa rodaxe en Ourense


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 37 Novembro Febreiro Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participou hoxe nunMarzo ha xornada de rodaxe Decembro do filme ‘A Esmorga’, que se está a levar a cabo en distintos emprazamentos do casco vello da cidade de Ourense por Vía Láctea Filmes, baixo Decembro Marzo a dirección de Ignacio Vilar e con Antonio Durán “Morris”, Karra Elejalde e Miguel de Lira. O Aproxecto, b r i l cofinanciado pola Consellería a través da concesión en 2012 dunha subvención de 334.369,75 da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) á produción de longametraxes cinematográficas en A b rgalega, i l levará por vez primeira á gran pantalla a emblemática novela de Eduardo Blanco Amor. lingua En representación de Cultura e Educación, o director da Agadic, Jacobo Sutil, compartiu co equipo Maio técnico e artístico uns momentos do labor da filmación levada a cabo na praza Maior de Ourense e comprobou oMaio proceso de traballo da produción da película protagonizada polo trío de actores que compoñen Antonio Durán ‘Morris’, Karra Elejalde e Miguel de Lira. ‘A Esmorga’, publicada en 1959 e considerada como unha das obras máis representativas da historia Xuño da literatura galega, conta a vivencia de tres personaxes: Cibrán ‘o Castizo’, Milhomes e o Bocas, a partir Xuño do momento no que o primeiro deles relata diante do xuíz as peripecias acontecidas durante vinte catro horas continuadas de festa e borracheira na localidade de Auria, transposición literaria de Ourense. Xullo A gravación do filme, que comezou o pasado mes de novembro, desenvolverase ata finais de marzo coa participación de máis dun cento de figurantes noutras localizacións do casco histórico ourensán, como Xullo son As Burgas, a rúa Bailén, a praza das Damas, a praza do Ferro ou a mesma catedral de San Martiño. Agosto Agosto ESTREAS Setembro Setembro

A

u ‘Cool Films Galicia presenta no Salón Teatro de Santiago a súa longametraxe O CRIME DA LENGUA DEREITA

O

Salón Teatro da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acolle a presentación en Santiago de Compostela do filme ‘O crime da Legua Dereita’, longametraxe producida por Cool Films Galicia e asinada polo director e guionista Luís Noriega. Esta é a primeira ocasión na que a produtora lucense exhibe un dos seus traballos en Compostela, para o que preparou unha sesión especial que dará comezo coa proxección da curtametraxe ‘Espejos’, asinada tamén por Cool Films e interpretada por Arturo Santos Zas. ‘O crime da Legua Dereita’ é un thriller de acción baseado nun terrible suceso real acontecido na localidade vilalbesa de Nete en 1911, onde un home foi esfolado en vida e brutalmente asasinado por encargo da familia dunha muller adiñeirada de Humanes (Madrid) que agonizaba por mor dun cancro de pel e á que, seguindo as recomendacións dun curandeiro, pretendían curar coa pel da vítima. A historia de ficción comeza cen anos despois na mesma zona, cando aparecen uns corpos coas mesmas características do crime Cartaz do filme ‘O crime acontecido cen anos antes. Unha parella de policías intentará dar da Legua Dereita’ caza ao asasino, que parece seguir o mesmo modus operandi. O que en principio ía ser só a historia para unha curtametraxe, converteuse en algo máis extenso. Tras a gravación das primeiras secuencias e os ensaios xerais das escenas de acción, o produtor Jordi Santos e o director Luis Noriega tomaron a decisión de levar adiante o guión orixinal, moito máis extenso e complexo, nunha intensa rodaxe que durou tres días e na que colaborou en elenco de actores afeccionados ou semiprofesionais.


Xaneiro 38 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro u O Teatro Principal acolle a presentación da curtametraxe IDIOTAS, do pontevedrés Fran Estévez Marzo Marzo Idiotas’, o novo traballo audiovisual do pontevedrés Fran Estévez, estréase no Teatro Principal da cidade de Lérez.Trátase dunha curtametraxe, apta para todos os públicos, protagonizada por Manuel Rey e coa colaboración, poñendo voz a un personaxe, do actor Tacho González, que dá vida a Lúa. A b r i l Rodado en Santiago de Compostela pero cun equipo con moita presenza pontevedresa, A b‘Idiotas’ r i l é, segundo o seu director, ‘unha historia de optimismo e esperanza’. Os seus protagonistas, un rapaz con discapacidade chamado Manuel e a súa mascota Lúa, recollen globos caídos do ceo con mensaxes Maio negativas, escoitándoos e facendo o posible ‘para que a xente deixe de sufrir’. Fran Estévez asegura que se trata dunha curtametraxe que busca ‘demostrar que asMaio persoas con discapacidade poden aportar moitas cousas, é a mensaxe de queremos transmitir’. A produción non contou Xuño con ningunha axuda pública e, segundo explicou o seu autor, recorreu ao crowfunding ou micromecenado para poder lograr o financiamento necesario. Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Manuel Rey, Fran Estévez, Tacho González e Luna


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 39 Novembro Febreiro Decembro Marzo MERCADOS AUDIOVISUAIS E Decembro Marzo Abril ENCONTROS Abril Maio Maio Xuño FESTIVAIS E CERTAMES Xuño Xullo Xullo u Carballo aposta polas webseries co seu primeiro festival do xénero Agosto Agosto Setembro Setembro

Rolda de prensa de presentación do Carballo Interplay

C

arballo pretende situarse entre as vilas vangarda do audiovisual. E farao ca primeira edición do Festival de Webseries Carballo Interplay (CIP), un certame que repartirá 5.000 euros na súa aposta “por un xénero en plena eclosión”. Converterase así a localidade bergantiñá nun dos primeiros lugares do Estado, xunto a Madrid, onde se celebre un festival deste tipo. Con este CIP, Carballo pretende seguir así o ronsel do éxito de webseries galegas como Angelica e Roberta ou outras feitas na propia localidade como Un sitio distinto. Como o xénero non contaba cun festival propio, máis aló de sección nalgún certame, o Concello decidiuse a organizar un festival que, segundo aclara o goberno local, pretende ‘apostar pola creatividade, a cultura e o desenvolvemento das industrias culturais’ e para dar a coñecer a zona apoiándose ‘no caldo creativo que ferve na rede’. Será entre o 24 e o 27 de abril deste ano cando se celebre un CIP que proxectará as webseries que entren en concurso, pero que celebrará tamén obradoiros, charlas, master class, mesas redondas e mesmo concertos. Con anterioridade ao festival, organizarase un obradoiro de webseries con mozos e mozas de Carballo, cuxo resultado proxectarase tamén no festival. No certame poden participar todas aquelas webseries producidas entre os anos 2012 e 2014 en


Xaneiro 40 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro calquera punto do Estado que teñan ao menos tres capítulos emitidos no momento de presentarse ao Marzo festival, de calquera duración, temática ou xénero, tanto de imaxe real como de animación. As bases Marzo poden consultarse na páxina web do CIP e haberá diversos premios. O festival premiará a mellor webserie de imaxe real con 1.500 euros, a mellor webserie de animación A b rdotado il con outros 1.500 e a mellor webserie galega con 1.000 euros. Haberá tamén un Premio do Público con 1.000 euros e dous galardóns sen dotación económica para a mellor actriz e o mellor actor. Abril O Concello de Carballo aclara que este festival promociona o poder de internet, ‘un escaparate en momentos complexos para o audiovisual polas axudas e o recorte de axudas’ e que ‘permiteMaio poder chegar de modo rápido e eficaz á audiencia e sen necesidade dunha televisión que aposte polo teu produto para Maio emitilo’. ‘Os creadores, as creadoras, poden controlar así o proceso de difusión, abarátanse os custos e dáselle entrada, ademais, a novos modos de produción, como o crowdfunding, o financiamento en función das achegas particulares de todas aquelas persoas que queiran apoiar o proxecto’, aclara o Xuño goberno local. Xuño Xullo u Celanova terá un festival de cine centrado no documental Xullo elanova exerceu durante moitos anos como un dos puntos de referencia da oferta Agosto audiovisual da provincia de Ourense. Agosto O Cine Club Solpor foi un dos destacados na actividade cineclubista ourensá, organizando ademais a Semana de Cine da vila. Aínda que Setembro o certamen desapareceu fai anos, Celanova Setembro recuperou a súa presenza no sector cos cursos

C

universitarios que organiza no verán a Fundación Carlos Casares. A partir deste ano contarase cunha nova proposta: un certame de cine documental. A comezos do presente ano presentábase na vila unha iniciativa vinculada á recuperación de imaxes antigas de Celanova e aludíase á posibilidade de poñer en marcha varios proxectos, entre eles un certame audiovisual. A iniciativa, segundo Áser Álvarez -do colectivo Arraianos-, consistirá nun festival de cine documental «que estará vencellado co mundo dá antropoloxía e a etnografía». Preténdese que o certame audiovisual estea vinculado, de forma preferente, «a todos aqueles traballos centrados na recuperación do patrimonio material e inmaterial e outros aspectos relacionados coa Aser Álvarez, promotor do Festival de Cine cultura popular». Documental de Celanova Aínda que falta por concretar o esquema do Festival de Cine Documental de Celanova, en canto ás bases para participar e outros aspectos relativos á organización do mesmo, o que si están xa pechadas son as datas de celebración do mesmo. Segundo recoñecía onte Áser Álvarez, o certame de cine documental de Celanova «vaise celebrar vos día 20 e 21 de xuño. Nesta primeira edición imos ir pouco a pouco e serán un par de días para ir iniciando ou proxecto. De face ao futuro, lla cousa funciona, xa serían máis días». O curso audiovisual da Fundación Casares celébrase, desde fai dez anos, en xullo.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo u A película galega O OURO DO TEMPO competirá no Festival de Decembro Marzo Cine de Amor de Mons AO bouro r i l do tempo’, a nova película Adob director r i l galego Xavier Bermúdez competirá na trixésima edición do Festival Maio Films D´Amour de Mons, que Internacional se celebrará na cidade belga entre o 14 e o Maio 21 de febreiro. Este drama intimista, que ten como Xuño actores protagonistas a Ernesto Chao, Nerea Xuño Barros e Manuel Cortés, narra como un médico rural mantén na súa casa o cadáver Xullo da súa muller desde hai máis crionizado de 40 anos. A súa paixón por ela e a súa Xullo ambición médica levárono a esta situación. Agora, coas enerxías e a saúde reducida, o Agosto protagonista ten que recorrer aos coidados Agosto dunha enfermeira nova, que fai ás veces de criada. O de Mons é o cuarto festival internacional Setembro en que participa ‘O ouro do tempo’, despois Setembro da súa presenza nos certames de Karlovy

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 41

Vary (República Checa), Haifa (Israel) e Katowice (Polonia). Ademais, é a primeira película en versión orixinal en galego que ten participado nun festival internacional de categoría A. A longametraxe ‘O ouro do tempo’ está producida por Xamalú Filmes, conta coa participación da Televisión de Galicia e de Digital Cine Media e coa colaboración da AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais).

Cartaz do filme ‘O ouro do tempo’

u O PLAY-DOC, elexido un dos 10 mellores festivais do mundo en 2013

P

lay-Doc Festival Internacional de Documentais de Tui foi seleccionado este ano para formar parte de Best Fest Film Series. Este programa escolle cada ano aos 10 festivais máis destacables do mundo, segundo a opinión dos seus organizadores, os xestores de Town Hall. Esta sala neoiorkina, en pleno centro de Manhattan, é toda unha institución na cidade.A filosofía desta sala sen ánimo de lucro é esencialmente divulgadora, polo que lle propuxo a Play- Doc que programe unha sesión con algunhas das películas máis relevantes da súa liña editorial. O certame decidiu levar a Nova York filmes galegos anteriormente mostrados no festival, que se proxectarán ante os 1.500 espectadores que enchen o Town Hall cada semana. O debate centrarase na efervescencia, nos últimos anos, de creadores galegos de alto nivel, recoñecidos a miúdo en festivais internacionais. Esta sesión quere ser tamén unha xanela á cultura galega en xeral e, moi particularmente, aos 10 anos de percorrido do festival Play-Doc, que celebra o seu décimo aniversario do 2 ao 6 de abril próximos. Repasaranse os momentos álxidos do certame, presentando a súa liña editorial. Esta baséase na recuperación de figuras fundamentais do documental moderno, moitas veces esquecidas, como Marcel Lozinski, Artavazd Pelechian, Ross McElwee, os irmáns Maysles, Bogdan Dziworski, Raymond Depardon ou Jay Rosenblatt, entre outros. Adicionalmente, o festival galego realiza unha selección cada ano dos títulos máis rompedores da tempada, daquelas películas de non-ficción que se atreven a traspasar as fronteiras do xénero para profundar na linguaxe cinematográfica.


42 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Sara García e Ángel Sánchez, directores de Play-Doc

Xaneiro •••••••••••••••• Febreiro Febreiro Marzo Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Tamén fai unha defensa do cinema galego, cunha sección dedicada ás producións máis relevantes da colleita anual; e organiza debates ao redor de tendencias, ou clases maxistrais dos directores invitados. Os últimos alicerces de Play-Doc residen nos concertos que cada ano traen a Galicia a importantes bandas do panorama español e internacionais; así como nas actividades formativas que o certame promove, destinadas a ampliar os coñecementos dos cineastas da zona mediante cursos, obradoiros e seminarios. Estes impactaron moi positivamente no crecemento artístico dos directores, que saíron reforzados de tales actividades, con mellores perspectivas de exhibición.

u Convite para apadriñar un jalpón coa lembranza de cando Cans foi Cannes

Apadriña un jalpón” é a nova idea da Asociación Cultural Arela para que o Festival de Cans manteña toda a súa forza mesmo en tempos de debilidade. Por 300 euros calquera empresa ou particular pode apadriñar un jalpón ou unha adega, sedes privilexiadas da programación, co fin de animar os patrocinios privados a colaboraren no que é, sen dúbida, unha das citas máis populares e de máis relevancia pública do ano cultural galego. Desde o Festival de Cans apostan por continuar co número de galardóns e a contía dos premios así que, coa merma das axudas institucionais, confían no apoio popular para que o encontro rural do audiovisual máis xenuíno goce dunha nova edición á altura das anteriores. Apadriñar un jalpón ou adega, salas do festival, pode


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 43 Novembro Febreiro Marzo ser unha das opcións mais desdeDecembro a organización abren a posibilidade a calquera tipo de apoio económico para que Cans continúe a ocuparDecembro o lugar de privilexio que mesmo levou á afortunada confusión da CNN Marzo do festival dirixido por Alfonso Pato co francés de Cannes. Desa brincadeira naceu o documental “O ano que A bsaímos r i l na CNN”, dirixido por Susana Sotelo e Carla Rivera que a organización difunde por vez primeira na rede, a través da súa páxina en facebook, para conmemorar que superan xa os 16.000 seguidores e A b r i l Aproveitan a distribución do documental para homenaxear á veciñanza de Cans, verdadeiros seguidoras. protagonistas na organización do encontro. Maio Maio u Nace o Festival Carlos Velo de cinema rural Xuño n espazo centrado no cinema rural. Esta é a vocación Xuño coa que nace o Festival Internacional Carlos Velo, que se desenvolverá en Cartelle e Celanova os vindeiros 20 e 21 de Xullo xuño. A organización do encontro,a cargo dos colectivos Lareira Pop eXullo Arraianos, abriu xa o prazo de inscrición para curtametraxes de ficción e documentais. Un espazo centrado no cinema rural. Esta é aAgosto vocación coa que nace o Festival Internacional Carlos Velo, que se desenvolverá Agosto en Cartelle e Celanova os vindeiros 20 e 21 de xuño. A organización do encontro, a cargo dos colectivos Lareira Pop e Cartaz do Festival Arraianos, abriu xa o prazo de inscrición para curtametraxes de Setembro ficción e documentais “cunha temática relacionada co medio rural e coa recuperación da memoria material e inmaterial dos pobos do mundo”. Setembro

U

PALMARÉS u Chelo Loureiro: ‘O meu Goya é que se estea vendo a curta nas aulas’

P

ara produtora ferrolá Chelo Loureiro esta é a cuarta nominación os premios Goya. Confesa que gañar suporía un gran regalo, pero ten claro que é moi difícil e agradece o apoio das entidades que, como o Concello de Ferrol, axudaron a esta curta a poder facer a campaña previa os premios, que implica o envío de copias aos miles de académicos do cine.

Chelo Loureiro, produtora


Xaneiro 44 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro u A obra O MILAGRE DE FERROL. UNHA HISTORIA DA CONSTRUCIÓN NAVAL producida Marzo por Zenit TV, gaña o premio Luis Tilve 2013 Marzo Fundación cultural Luís Tilve outorgou onte en Santiago os seus premios anuais correspondentes Abril ao 2013 nas categorías de traballo digno, acción solidaria, defensa do medio natural e dos bens A b“Ormilagre il comúns e investigación e divulgación histórica. Nesta última foi premiado o documental de Ferrol. Unha historia da construción naval”, producido por Zenit TV para Televisión de Galicia. Neste espazo, de gran contido informativo, dáse a coñecer o desenvolvemento da industria naval en Maio España, especialmente en Ferrol, así como o papel xogado polos seus estaleiros desde o século XVIII Maio ata o século XX, reflectindo a realidade desta industria, que chegou a posibilitar o emprego a 12.000 traballadores. O documental, producido por Zaza Ceballos e dirixido por Rogelio Abraldes, contou coa Xuño colaboración de cualificados profesionais tanto do mundo académico e historiográfico coma do campo da enxeñería naval, así como representantes do eido laboral. Os outros premios foron paraXuño a Federación Galega de Institucións para o Síndrome Down Galicia (Traballo digno), a Asociación Equus Zebra (Acción Xullo solidaria) e o Grupo de Investigación Persoa- Ambiente (Defensa do medio natural e dos bens comúns). O xurado dos Premios Luís Tilve 2013 estivo composto, entre outras personalidades, polo ex-presidente Xullo da Xunta Fernando González Laxe, o secretario xeral da UXT-Galicia, Xosé Antonio Gómez, o ex-presidente da Deputación da Coruña, Salvador Fernández Moreda, e a catedrática María Xosé Rodríguez Galdo. Agosto Agosto u A película VILAMOR nominada para os premios do Celtic Media Festival Setembro produción galega ‘Vilamor’, producida por Vía Láctea Filmes, foi propostas para os premios do presSetembro tixioso Celtic Media Festival, que se celebrará entre o 2 e o 4 de abril na localidade inglesa de St.

A

A

Ives, no condado de Cornualles. O Celtic Media Festival é un certame de tres días que se celebra desde hai 33 anos de forma rotatoria entre Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles e a Bretaña francesa, para promover as linguas e culturas dos chamados países celtas a través do seu talento audiovisual. Nesta edición compiten producións repartidas entre un total de 19 candidaturas, que abranguen o mundo do cinema, do deporte, dos medios, da tecnoloxía, do entretemento e da arte. ‘Vilamor’ película participada pola Galega e producida por Vía Láctea Films, foi seleccionada na categoría de Mellor Longametraxe, xunto a outras tres producións da Bretaña, Irlanda e Gales. Está dirixida por Ignacio Vilar e ambientada na década dos setenta. A acción transcorre en 1976 cando Breixo, un rapaz seminarista dunha vila das montañas de Lugo, se atopa cunha comuna hippy.

u Os Mestre Mateo anuncian os seus finalistas, moi repartidos

A

Academia Galega do Audiovisual deu a coñecer este luns os nomes dos finalistas aos XII Premios Mestre Mateo 2014 nun acto celebrado no Auditorio de Novagalicia Banco en Santiago de Compostela. As candidaturas están moi repartidas entre as distintas producións, entre as que destacan os catro filmes nomeados na categoría de mellor longametraxe: ‘El árbol magnético’, ‘Inevitable’, ‘Somos gente


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 45

Nominados ós Premios Mestre Mateo

honrada’ e ‘9 olas’. Os filmes ou series con máis candidaturas son, no entanto, ‘Somos xente honrada’ (13), ‘Era Visto!’ (9), ‘Luci’ (8), ‘Salgadura’ (7), ‘Inevitable’ (6), ‘Encallados’, ‘Gran Hotel’ e ‘Todos os Santos’ (5). A gala de entrega dos galardóns celebrarase o vindeiro 12 de abril no Palexco da Coruña, segundo anunciou o presidente da Academia, Antonio Mourelos, que presentou o acto xunto con Luís Tosar e Sabela Arán. Destaca, iso si, a longametraxe Somos xente honrada, con 13 posibilidades de premio, entre elas nas categorías principais de mellor película, mellor dirección (Alejandro Marzoa), mellor guión (Miguel Ángel Blanca, Juan Cruz e Alejandro Marzoa), mellor actor protagonista (Miguel de Lira), mellor actor de reparto (Ricardo de Barreiro) •˝Mellor Longametraxe: ‘El árbol magnético’, ‘Inevitable’, ‘Somos gente honrada’ e ‘9 ondas’ • Mellor película de televisión: ‘Encallados’, ‘Salgadura’, ‘Tilda y Jean’ e ‘Todos os santos’ •M ellor actriz protagonista: Isabel Blanco, por ‘Todos os Santos’; Mercedes Castro, por ‘Padre Casares’; Nuncy Valcárcel, por ‘Luci’; e Patricia Vázquez, por ‘Era Visto!’ •M ellor actor protagonista: Antonio Durán “Morris”, por ‘Padre Casares’; Federico Pérez, por ‘Era Visto!’; Miguel de Lira, por ‘Somos gente honrada’; e Xulio Abonjo, por ‘Encallados’ •M ellor actriz de reparto: Covadonga Berdiñas, por ‘Padre Casares’; Isabel Risco, por ‘Era Visto!’; Mabel Rivera, por ‘Inevitable’; e Marta Larralde, por ‘Gran Hotel’ •M ellor actor de reparto: Federico Luppi, por ‘Inevitable’; Manuel Manquiña, por ‘Era Visto!’, Pedro Alonso, por ‘Gran Hotel’; e Ricardo de Barreiro, por ‘Somos gente honrada’ • Mellor comunicador/a: Fernanda Tavarés, Xosé Ramón Gaioso, Terio Carrera e Xosé A. Touriñán • Mellor programa de televisión: ‘A casa da conexa’, ‘Galegos no mundo’, ‘Luar’ e ‘Zig zag diario’ • Mellor serie de televisión: ‘Era visto!’, ‘Gran Hotel’, ‘Luci’ e ‘Padre Casares’ • Mellor dirección: ‘Somos gente honrada’, ‘Encallados’, ‘Gran Hotel’ e ‘Luci’ • Mellor guión: ‘Era Visto!’, ‘Somos gente honrada’, ‘Salgadura’ e ‘Luci’ • Mellor curtametraxe: ‘Flores para Amalia’, ‘Idiotas’, ‘Real Love’ e ‘3-1=0’ • Mellor curta de animación: ‘Aqua’, ‘Cousas de Meigas’, ‘Pepe, o cancodrilo’ e ‘Sangre de unicornio’ •M ellor anuncio: Desconecting, Estrella Galicia Feliz 2013, Se chove, que chova! e Tino o Peregrino e o viño que sabe a festa


Xaneiro 46 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro •M ellor videoclip: Acción - Reacción (Machina), Canto de Sirena (Piti Sanz), Fábula (Juan Dorá) e La Marzo primera vez (Inculpados) • Mellor webserie: ‘El quid’, ‘Entre pipas’, ‘Joke Business’ e ‘Canillejas’ Marzo •M ellor documental: ‘Costa da Morte’, ‘A pegada dos avós’, ‘Toñito Blanco só, perdido e vicioso’ e ‘A última viaxe do afiador’ Abril • Mellor música orixinal: ‘Inevitable’, ‘Era Visto!’, ‘Somos gente honrada’ e ‘Salgadura’ Abril • Mellor dirección de fotografía: ‘Encallados’, ‘Somos gente honrada’, ‘Luci’ e ‘Todos os santos’ • Mellor dirección de arte: ‘Todos os santos’, ‘Somos gente honrada’, ‘Salgadura’ e ‘A casa da conexa’ Maio • Mellor vestiario: ‘Era visto!’, ‘Somos xente honrada’, ‘Salgadura’ e ‘Luci’ • Mellor maquillaxe e perruquería: ‘Era visto!’, ‘Luci’, ‘Somos xente honrada’ e ‘A casa daMaio conexa’ • Mellor dirección de produción: ‘Somos gente honrada’, ‘Salgadura’, ‘O Faro’ e ‘Todos os santos’ • Mellor realización: ‘Luar’, ‘Galegos no mundo’, ‘Reporteiros’ e ‘Verbas Van’ Xuño • Mellor montaxe: ‘Encallados’, ‘Inevitable’, ‘Gran hotel’ e ‘Somos gente honrada’ Xuño • Mellor son: ‘Salgadura’, ‘Inevitable’, ‘Luci’ e ‘Somos gente honrada’ Xullo Xullo u SOMOS GENTE HONRADA producida por Vaca Films e El Terrat e dirixida polo vigués Alejandro Marzoa, favorita ós Premios Mestre Mateo Agosto nha comedia dramática que Agosto conta a historia de Suso e Manuel, dous pais de familia Setembro e amigos de toda a vida, que nun día de pesca atópanse un paquete Setembro

U

con dez quilos de cocaína. Que facer? Dilemas morais e problemas prácticos salpican a longametraxe ‘Somos xente honrada’, dirixida polo cineasta vigués Alejandro Marzoa e producida por Vaca Films e O Terrat, que parte como produción favorita aos Premios Mestre Mateo 2014, con 13 nominaciones das 26 categorías posibles, entre elas a de mellor longametraxe. O presidente da Academia Galega do Audiovisual, Antonio Mourelos, acompañado polo vicepresidente, Luís Tosar, e a actriz Sabela Arán leron o listado oficial de finalistas onte, aínda que a entrega de premios non se celebrará ata o próximo 12 de abril no Palexco da Coruña.

Cartaz de ‘Somos gente honrada’


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 47 Novembro Febreiro u O 48h film project volta á Coruña Decembro Marzo Decembro Marzo ogo do éxito do pasado ano, o coruñés centro Ágora acollerá na fin de semana do 28 ó 30 segunda xeira do 48h films project. Esta iniciativa internacional desafía aos A bde rmarzo i l unhaa realizar participantes en só dous días unha curtametraxe, e selecciona as mellores para a súa exhibición no festival Filmapalooza 2015. Os traballos resultantes do proxecto poderán verse Abril no mesmo ágora o vindeiro 4 de abril. Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

L


Xaneiro 48 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro Marzo GALICIA AUDIOVISUAL Marzo Abril Abril Maio ACTUALIDADE Maio Xuño Xuño u O barrio de Teis, en Vigo, convertirase en plató de cine Xullo s alumnos da Escola de Imaxe e Son de Vigo (EISV) inician un novo Xullo proxecto que se gravará no barrio vigués de Teis durante as noites do 10 ó 13 de febreiro. O título da curtametraxe é ‘La Lista’. Agosto Nesta curtametraxe participan arredor de 20 alumnos de segundo ano dos diferentes ciclos formativos que se imparten no centro: Imaxe, Son, Agosto Realización, Produción, Laboratorio de Imaxe (fotografía), caracterización, animación 3D e Son Video DJ. Na rodaxe, na que participarán actores Setembro da talla de Adrián Castiñeiras, María Mera, Nani Matos e Machi Salgado, entre outros, poderemos ver secuencias de acción nocturnas nas que Setembro

O

se recrearán unha serie de atracos cometidos por unha parella, que irán cambiando o seu desenlace final por causas do destino.

u Lalín quedará sen cine

A

s cinco salas exhibición que había en Lalín, integradas no cinema Filmax Fontiñas botarán o fecho a finais desde mes. Sen ter aínda unha data definitiva para o fin da actividade, a empresa xestora, Filmax, sinalou que a falta de público e mais o investimento necesario para enfrontar a dixitalización dos aparellos de proxección son imposibles. A empresa anunciou un expediente de regulación de emprego que afectará ós seis traballadores do cinema. As salas abriran as súas portas en 2004.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 49 Novembro Febreiro Marzo u A Xunta dá por terminada Decembro a Cidade da Cultura de Galicia Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

A

Cidade da Cultura de Galicia, situada no monte Gaiás de Santiago de Compostela, termínase sen completarse. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a paralización definitiva das obras adxudicadas no complexo e ‘a resolución dos contratos en vigor asinados con tres empresas construtoras’. Desta forma o Teatro da Música e en Centro de Arte non serán realidade e o proxecto do arquitecto Eisenman queda definitivamente incompleto por mor da crise. A decisión de resolver as adxudicacións prodúcese ‘logo de intensas e longas conversas’ coas adxudicatarias e non terán ningún custo para as arcas autonómicas. Segundo adiantou Feijóo ‘as empresas renuncian a todo o beneficio industrial en torno aos cinco millóns de euros e a administración aforrará 153 millóns de euros’. O presidente galego, que cualificou o acordo de equilibrado, manifestou que con esta decisión dáse resposta ás demandas da sociedade galega e dos partidos políticos. E é que Feijóo recordou que estes momentos non son propicios para grandes investimentos. En todo caso revelou que as empresas poderán exercer ‘o dereito de superficie ata o 31 de decembro de 2014 e executar algunha das obras sen custo ningún para as arcas públicas e respectando a contorna’.

u O grupo Galicine negocia a compra de Cinebox Ourense

O

futuro dos Cinebox está garantido, aínda que seguramente con outra denominación comercial. O novo propietario das salas situadas no centro comercial Ponche Vella é o empresario Severino Pato, dono dunha cadea con salas en Monforte, Pontevedra, Carballo, Ribeira, Vilagarcía e Vigo. Con esta operación a firma da que é xerente Pato, faise cunha nova praza onde tiña actividade ata a data o Grupo Ábaco, tendo en conta que a finais do pasado ano compraba o local dos


Xaneiro 50 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro antigos Cinebox de Pontevedra (actualmente baixo a marca comercial Cinexpo Pontevedra). Marzo No centro comercial ourensán fai xa tempo que se comenta o cambio de propiedade e como tal fanse referencias aos novos propietarios das salas, aínda que Severino Pato elude confirmar a operación e apraza Marzo a un futuro próximo calquera posicionamento en firme. A empresa Galicine é propietaria dos cines Bergantiños (Carballo), Hollywood (Monforte), A bBarbanza ril (Ribeira), Gran Arousa (Vilagarcía), Praza Elíptica (Vigo) e Cinexpo (Pontevedra). Agora incorpora a súa Abril cadea de exhibición as salas do Cinebox Ourense. Maio u Juan Galiñanes: ‘Pagamos por unha copa o mesmo que custa ir ó cine, e nonMaio nos parece cara’ Xuño uan Galiñanes competiXuño rá nos próximos premios Goya coa súa curtametraXullo xe de ficción ‘3-1=0’ e co anunXullo cio “Tino ou peregrino e ou viño que sabe a festa”, sobre a festa Agosto de Cambados. No equipo de ‘3-1=0’ trabaAgosto llaron 40 persoas de forma desinteresada. No anuncio arredor Setembro de 10 persoas no equipo técnico, pero tamén había case 40 Setembro

J

pandereteiras e os seus nenos traballando con moita ilusión.

Juan Galiñanes, director de cine

u A Agrupación Cinematográfica crea un arquivo de cine doméstico

N

ace a Agrupación Cinematográfica Galega, unha nova entidade que ten como obxectivo ‘facilitar a formación, a produción e a investigación cinematográfica en Galicia’. E faino coa creación dun arquivo dedicado ao cine doméstico, dedicado a ‘conservar, clasificar e difundir os materiais fílmicos que retraten a historia de Galicia desde a mirada espontánea e sincera do cine non profesional’ Na web da Agrupación (agrupacioncinematograficagalega.com) xa se poden ver as primeiras gravacións recolleitas, que van desde un safari en Suazilandia en 1975 ata imaxes en alta mar, pasando por celebracións familiares, comidas campestres na década dos sesenta ou tomas da catedral de Santiago. Para ampliar os fondos do arquivo, a Agrupación, cuxa sede se atopa en Vigo, ofrece un servizo gratuíto de dixitalización de películas Súper 8, VHS e 16 milímetros.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 51 Novembro Febreiro Decembro Marzo ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS Decembro Marzo Abril u O A bespazo r i l GALICIA 112 reconstrúe esta noite como foi, segundo a investigación, o asasinato de Asunta Basterra Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

O

programa ‘Galicia 112’, presentado por Beatriz Pino, analizará en detalle como foi o momento do secuestro do empresario madeirista Abel Diéguez e o que viviu durante eses cinco días de cativerio. “Galicia 112” tamén fará un chamamento para descubrir o que lle pasou a Daniel Pousa, un home de 64 anos desaparecido en Goián desde o pasado 11 de xaneiro. Outro dos temas, moi importante para Galicia, que tocará esta noite o programa é o caso da investigación da morte de Asunta Basterra.

u GALEGOS NO MUNDO aterra en Basilea, cidade suíza situada na fronteira entre Francia e Alemaña

N

o seu percorrido na procura de compatriotas que un día decidiron establecerse noutro país, o programa ‘Galegos no Mundo’ visitará Basilea, unha cidade suíza situada case na fronteira entre Francia e Alemaña, o que lle valeu a denominación de “recuncho de tres países”. Basilea destaca sobre todo pola súa universidade, a máis antiga de Suíza, pola que pasaron profesores tan famosos como Erasmo de Rotterdam ou Friedrich Nietsche. Un dos ‘Galegos no Mundo’ que Coñecerán os espectadores da TVG será Xosé Antonio García, que marchou con once anos para Basilea, onde casou cunha galega. Este técnico de telecomunicacións da policía levará o equipo do programa a dar unha volta por Rheinfelden. O programa atoparase tamén con Carlos Pena, un compostelán


Xaneiro 52 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro que, mentres agarda que a súa moza faga o traslado alí, fará de guía no Museo da Farmacia,Marzo e con Manuel Montenegro, que leva catro meses nunha empresa financeira de Basilea e que levará os espectadores a Marzo Wasserfallen, unha fermosa zona verde a media hora da cidade, e ao club galego “A Sementeira”. A viguesa Araceli Fernández, que decidiu hai 18 anos ir ao conservatorio de Basilea para especializarse Aenbbusca r i l de en música antiga, e Manolo Babío, que deixou Galicia coa súa muller hai case tres décadas traballo, serán outros dos protagonistas desta nova edición de ‘Galegos no Mundo’. Abril Maio u O primeiro festival de webseries Carballo Interplay dará 5.000 euros en premios Maio xunta de goberno local de Carballo, reunida onte en Xuño sesión ordinaria, aprobou fóra da orde do día as bases Xuño da que será a primeira edición do festival de webseries Carballo Interplay (CIP), que se celebrará desde o 24 ata Xullo o 27 de marzo. O prazo para que os realizadores poidan inscribirse finaliza o 23 de marzo. Segundo explican desde Xullo o Concello, poderán concorrer as webseries producidas entre os anos 2012 e 2014 que teñan un mínimo de tres Agosto capítulos emitidos no momento no que celebre o festival. Agosto Non importa a duración, nin a temática ou o xénero dos episodios. Ademais, poden ser de imaxe real ou animación. No entanto, nesta primeira edición da cita, unicamente Setembro aceptaranse webseries de produción estatal. Desde o 24 ata Setembro o 27 de abril, proxectaranse no auditorio do Pazo de Cultura.

A

Un xurado, formado por profesionais do mundo das webseries, do audiovisual e a cultura, así como por representantes de asociacións profesionais relacionadas co sector, encargarase de facer a valoración. Neste sentido, está previsto repartir 5.000 euros en premios, divididos do seguinte xeito: 1.500 euros para a mellor webserie de imaxe real; outro tanto para a mellor webserie de animación; 1.000 euros para a mellor webserie galega e 1.000 euros no premio do público. En cada caso, a dotación económica irá acompañada dun galardón, obras orixinais do artista plástico David Méndez Cartaz do Festival Carballo Interplay Alonso, creadas exclusivamente para o festival. Así mesmo, haberá dous trofeos sen valor monetario para a mellor actriz e o mellor actor. No caso do público, o sistema de votación será mediante papeletas. A entrega de premios será o próximo 26 de abril.

u A TVG traballa nun novo modelo de televisión que ofreza contidos de valor tamén nos novos soportes tecnolóxicos

A

directora da Televisión de Galicia avanzou no transcurso do acto de presentación do Seminario Aedemo, considerado o maior evento anual arredor da televisión, que o medio audiovisual está a atravesar un cambio de modelo e é vital adaptarse. “A TVG está a traballar cara a ese novo modelo que ofreza contidos de valor non só na pantalla tradicional, senón tamén nos novos soportes. Somos moi conscientes desta nova realidade e estamos a traballar niso”, sinalou. Rosa Vilas fixo esta declaración en referencia ao lema central desta cita “A televisión multipantalla”, que se está a desenvolver no Palexco da Coruña ata este venres. A directora da Galega destacou amais durante a súa intervención que a TVG é unha televisión “fortemente consolidada, cunha audiencia moi respectable e somos unha empresa saneada, sen déficit, algo moi importante nestes tempos”. Este encontro, organizado pola Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinón (Aedemo), reúne uns 300 expertos de toda España procedentes dos medios de comunicación, axencias de medios, institutos de investigación e anunciantes, co obxectivo de albiscar como será a TV do futuro. O


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 53 Novembro Febreiro seminario Marzoconta, entre outras Decembro entidades, coa colaboración Decembro Marzo da CRTVG. Con motivo deste evento, o A b r i da l Coruña celebrou Concello hoxe A b runha i l recepción aos organizadores do Seminario que, amais de Rosa Vilas, Maio contou coas intervencións Maio de Luis Pistoni, coordinador do Seminario; Jordi Hidalgo, Xuño de Aedemo, e Mª presidente Luisa Cid Castro, tenente de Xuño alcalde. O presidente de Aedemo Xullo sinalou no transcurso do Xullo acto, que a internet reforzou a televisión porque foi capaz de Agosto e adaptarse á Rosa Vilas, directora da TVG transformarse realidade. AgostoDeste xeito, explicou, soubo captar o público máis novo que non está na televisión tradicional pero si segue os seus contidos a través das redes sociais. Setembro Setembro u Volve CASAMOS! á TVG

O

programa regresa a emisión cunha emotiva historia, a de Sonia e Santi, un amor dende o patio da escola. Sonia e Santi coñecéronse hai once anos no instituto en Carballo. Santi tivo claro dende ese momento que Sonia era a muller da súa vida. Pero conquistar o seu corazón non foi sinxelo. Unha vez xuntos, Sonia demostrou a súa madurez e o seu amor apoiando á familia de Santi no momento máis duro das súas vidas. Todo esforzo ten recompensa e agora preparan o seu enlace para que todo sexa como merecen: simplemente perfecto. Producido por Zenit Televisión e a produtora El Progreso, ‘Casamos!’ volta á programación da Televisión de Galicia.

u A TVG defende con outras TV europeas a achega “insubstituíble” das televisións autonómicas e rexionais ao pluralismo

A

Compañía de Radio- Televisión de Galicia defendeu en Bruxelas, xunto con outras televisións europeas, a achega ‘insubstituíble e necesaria’ das televisións autonómicas e rexionais ao pluralismo. Así o puxo de manifesto esta tarde o coordinador de Circom en España, Fernando R. Ojea, no transcurso do seu relatorio nunha xornada organizada conxuntamente pola Asociación Europea de Televisión Rexional, CIRCOM, coa Asemblea Europea de Rexións. O evento, que tivo por lema ‘A televisión pública rexional sitiada’, contou coa participación de representantes de canles de seis países e de institucións políticas, que trataron de achegar luz cara ao futuro dos medios públicos. Durante a súa exposición, Fernando R. Ojea, quen tamén é director de Comunicación da CRTVG, reivindicou o papel das televisións autonómicas e rexionais como garante da telediversidade e como a única alternativa de contidos de proximidade que se lle pode ofrecer ao cidadán en alta calidade. Neste senso, respecto á transcendencia das televisións públicas autonómicas en España, Ojea expuxo


Xaneiro 54 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro que, de media, o 40% da programación Marzo destas canles fomenta a cohesión social e Marzo a pertenza territorial, a súa programación informativa practicamente duplica a emitida Abril polas televisións privadas, son o motor da industria audiovisual nos seus territorios Abril e son dinamizadoras e vertebradoras da sociedade, ademais de estar á vangarda en Maio innovación e talento, entre outros aspectos Maio destacados. Neste evento, en que se fixo unha Xuño análise do impacto que teñen as dificultades financeiras, as recentralizacións ou incluso Xuño os peches das televisións rexionais sobre o pluralismo, a diversidade e en xeral na Xullo cidadanía e na democracia europea, Xullo interviñeron amais en representación doutras canles públicas europeas: Michael Lally Agosto (Irlanda), Johan Linden (Suecia), Domagoj Novokmet (Croacia), Anna Dyda (Polonia) Agosto e Mile Boca (Serbia). Nunha segunda parte do acto, representantes da Comisión Fernando R. Ojea, director de Comunicación da Setembro CRTVG Europea e do Comité das Rexións, entre outras institucións, analizaron e debateron sobre o papel que xogan as televisións rexionais e os medios Setembro públicos.

u A TVG comeza a incluír subtítulos nos seus programas informativos

A

TVG continúa a reforzar o seu labor como servizo público coa incorporación de subtítulos nos diversos programas informativos da canle. O espazo “Galicia Noticias” foi esta semana o primeiro en facer uso deste método, que se irá empregando paulatinamente noutros servizos informativos, como os Telexornais. Despois de varias probas durante os últimos dous anos, a Televisión de Galicia aproveita o sistema opcional que proporciona a tecnoloxía da TDT (Televisión Dixital Terrestre) para aumentar a oferta deste tipo de contidos co obxectivo de Sede da TVG en Santiago achegarse máis ao público con discapacidade auditiva. Ata o de agora, a Televisión de Galicia xa ofrecía a posibilidade de acceder a estas lendas en diversos longametraxes e programas, tales como a serie de éxito ‘Libro de familia’ e o espazo ‘Grandes Lugares’, así como os documentais da ‘National Geographic’ e a serie ‘One Piece’ do Xabarín Club, con tendencia a incrementar estes servizos. Os subtítulos pódense atopar utilizando a opción correspondente do menú TDT dos televisores, pero ademais cada programa subtitulado inclúe un aviso visual coa aparición en pantalla dunha icona durante uns segundos ao comezo da emisión. O obxectivo da Televisión de Galicia é continuar ampliando gradualmente a oferta de contidos con lendas. Desde 2010, a canle pública galega está inmersa no Plan de Acción Integral para as Persoas con Discapacidade de Galicia, onde entre os variados compromisos que se estiveron e están a desenvolver cómpre salientar o interese por adaptar os contidos televisivos ao sistema de subtitulado.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo FORMACIÓN Decembro Marzo Abril A Xbornada: r i l “Un camiño de competitividade” u Maio próximo día 12 de febreiro, desenvolverase en Santiago Maio de Compostela (Edificio Cersia) a xornada “Un camiño de Xuño competitividade para as empresas Xuñoorganizada polo Igape en galegas”, colaboración coa Asociación para o Xulloda Dirección (APD). Progreso O Programa Re-Acciona constitúe Xullo unha firme aposta da Consellería de Economía e Industria para facilitar Agosto a mellora da competitividade das Agosto pemes galegas mediante a achega de servizos avanzados baseados nunha estratexia que parte do Setembro diagnóstico para impulsar accións e Setembro cambios organizativos e produtivos

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 55

O

nas empresas a través do seu capital humano.

u Os cursos audiovisuais de Vedra reunirán a 150 personas

A

asociación cultural Senun peso, de Vedra, organiza este fin de semana unha nova edición do seu Laboratorio Audiovisual, formado por doce cursos e a proxección de curtametraxes, videoclips e a longametraxe ‘Encallados’. A organización confirmou a suma de 150 persoas inscritas, aínda que quedan prazas libres nos cursos de animación dixital, interpretación ante a cámara e outro sobre composición de bandas sonoras.

u Obradoiro sobre o uso seguro da tecnoloxías da información

C

oincidindo co Día internacional da Internet segura, o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, visitou no Instituto de Pontepedriña de Santiago un dos obradoiros sobre Uso seguro das Tecnoloxías da Información e da Comunicación, no que están a participar 60 alumnos de segundo da ESO, e que imparten os técnicos do servizo Quérote+. Esta serie de obradoiros contou durante 2003 coa participación de máis de 4.800 mozos de 120 centros de ensino de educación secundaria de toda Galicia. Ovidio Rodeiro resaltou que “os datos que se soben a Internet, como comentarios ou fotografías, poden permanecer na rede durante moito tempo, aínda mesmo despois de eliminalos, de aí a importancia de coidar os datos persoais, preservar a intimidade e, en ningún caso, publicar contidos que poidan ferir a outras persoas”. Esta acción formativa comeza cunha enquisa previa sobre o uso e as actitudes dos mozos e mozas en relación coas redes sociais e os dispositivos e aplicacións que utilizan para comunicarse, como o smartphone ou o WhatsApp. A través deses datos reflexiónase cos alumnos sobre os seus coñecementos


Xaneiro 56 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Febreiro en materia de seguridade dixital, centrándose en materias como a lectura dos contratos de servizo das Marzo aplicacións, as opcións de privacidade ou os contrasinais seguros, entre outros. Marzo Ademais, neste obradoiro tamén se tratan aspectos relacionados cun uso responsable das redes sociais, como o número de persoas agregadas, o tipo de foros engadidos, os criterios para decidir quen Abril pode visitar o perfil e os principios básicos para unha ciberconvivencia construtiva e saudable. Abril u Taller de Webseries do Festival Carballo Maio Interplay Maio Taller de Webserie do Festival Carballo Interplay Xuño é unha actividade gratuíta enmarcada dentro do Xuño festival que pretende achegarlles ós participantes os conceptos básicos para realizar unha serie web; dende a idea orixinal pasando polo proceso de desenvolvemento Xullo do guión, produción, rodaxe e montaxe. Xullo O obxectivo é a creación dunha webserie composta por 5 capítulos cunha temática que xire arredor do concello Agosto de Carballo. A presentación da devandita webserie farase dentro da programación do Festival Carballo Interplay. Agosto O taller será impartido polo director Javi Camino, da produtora Magnetova Material, creador e director, entre Setembro outras cousas, da serie web ‘El Viudo Quiere Mimos’. Javi Camino, director e produtorSetembro

O

u Que facer coa cultura? A debate en Compostela

A

Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) convoca un novo debate xa que entenden que dentro do mundo da cultura “hai unha necesidade clara de xuntarse e falar para poñer en común estratexias que melloren o noso presente e enfoquen camiños futuros para a nosa cultura”. Para a Asociación, o mundo da cultura non está a vivir de maneira allea ao momento económico que afecta á sociedade mais denuncian que “os axustes orzamentarios en si mesmos non son o problema principal, sono se están acompañados de improvisación, falta de análise das súas repercusións, ausencia de estratexias alternativas e en demasiadas ocasións, se connotan un abandono de funcións”.

NOMES PROPIOS u "A batalla non debe ser TV privada contra a pública, senón a da TV xeneralista contra os novos operadores", Alfonso Sánchez Izquierdo

O

director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, participou nunha mesa redonda, en que oito responsables de medios, das axencias publicitarias e dos anunciantes, debateron e analizaron a situación actual e as perspectivas do sector televisivo no marco do Seminario Aedemo 2014, a considerada cita anual máis importante da televisión, que se desenvolveu esta semana na Coruña.


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 57

Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da CRTVG

Tras abordarse na mesa as perspectivas de crecemento para este ano en investimento publicitario (3,5%) e a necesidade de desenvolver unhas medicións de audiencias homoxéneas que integren os usuarios televisivos tradicionais e os dixitais, como gran reto, o debate desprazouse cara á competencia entre pública e privada. A xuízo de Sánchez Izquierdo, ‘a batalla non debe ser televisión privada contra a pública, senón a da televisión xeneralista contra os novos operadores converxentes’. O responsable do ente público galego, en resposta a unha cuestión sobre o estado das canles rexionais, valorou que “o presente e o futuro das televisións autonómicas ten que ver con aspectos, de carácter regulatorio e da capacidade de financiamento, que son alleos ás mesmas, é algo que nos transcende a nós” e apostou pola “transparencia e competencia” como modus operandi. Para Sánchez Izquierdo, o sector televisivo no noso país require dun novo “modelo híbrido e converxente, que está imperando en todo o mundo, salvo en España”. A audiencia das canles públicas e o papel das televisións autonómicas suscitou tamén o interese entre os asistentes ao seminario. Respecto a estes temas, o director xeral da CRTVG sinalou que “a nosa audiencia é superior fóra de Galicia máis ca dentro e isto dános unhas perspectivas de futuro diferentes. No noso caso, temos moi fixado o obxectivo e a resposta, cunha audiencia máis que aceptable, destacando os espazos informativos, e cunha fidelidade moi importante. A liña en que estamos traballando é dar resposta aos cambios do sector na competencia”.


Xaneiro Febreiro 58 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego Febreiro Marzo u Mesa redonda sobre webseries organizada pola EISV Marzo Escola de Imaxe e Son de Vigo dedica un seminario ás Webseries aberto ó público e a todos os alumnos do centro. Abril O encontro terá lugar o luns 17 de febreiro a partir das 13h., Abril xirará arredor das novas oportunidades profesionais, laborais e de financiamento de proxectos sobre este tipo de formato. O seminario estruturado en mesa redonda contará coa presenza Maio de parte do equipo técnico de dúas das webseries do ano en Galicia. Maio Asistirán: Pablo Cacheda director de ‘Clases de lo social’ e Pablo Fontenla, coguionista e actor de ‘Canillejas’. Con este seminario, Xuño a Escola de Imaxe e Son de Vigo mantén o seu compromiso de Ponentes no seminario de Xuño webseries calidade co seu alumnado achegando experiencias do sector ós profesionais do futuro. Xullo Xullo Agosto ASOCIACIÓNS E ENTIDADES Agosto Setembro Setembro u Escepticismo galego ante o anuncio dunha posible rebaixa ó 10% do IVE cultural

A

Deben rectificar canto antes porque é moi necesario. A cifra de espectadores nos cines mermou moito; agora hai que volver a recuperalos” para que regresen ás salas. Esta era a demanda da presidenta da Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), Dolores Ben, ante o anuncio dos Ministerios de Facenda e Educación de que traballan na redución do IVE cultural que podería pasar do 21 ó 10%, segundo indicou o secretario xeral de Cultura, José María Lassalle. “Estamos traballando no resto da reforma fiscal da cultura, pero téñennos que deixar traballar. Iremos paso a paso”, dixo Montoro. “Nós tamén queremos que nos deixen traballar; non que nos poñan máis trabas e impedimentos”, rebateu Avelino González, presidente da Asociación de Actores e Actrices galegas (AAAG). ‘A subida do IVA foi unha decisión que nunca se debeu tomar. Agora, calquera baixada do imposto é benvida e esperamos que baixe en todas as vertentes’, engadiu González. Precisamente, o incremento ata o 21% do imposto de artistas ‘freou’ -segundo o seu parecer- ‘a organización de espectáculos, a venda de entradas e, xa que logo, a recadación do fisco’. Para Roberto Pascual, a subida do IVA foi ‘inxusta e improdutiva’. No caso da práctica totalidade dos festivais escénicos en Galicia, non se subiu o prezo da entrada para non cargar o peto dos espectadores. “Os servizos culturais escénicos non son un ben elitista”, apuntou Pascual; mentres Dores Ben indicou que en países como Alemaña ou Francia baixouse o IVA cultural. “É incrible que subisen o imposto e que non teñan data para baixalo. Din que o están estudando.

Dolores Ben, presidenta de Agapi


Xaneiro Outubro Febreiro •••••••••••••••• Novembro Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 59 Novembro Febreiro Pódelles levar un ano e iso preocúpame. Deberían recortalo canto antes”, indicou unha persoa que espera Decembro Marzo que a rebaixa sexa real e non como a aplicada á arte onde a rebaixa ao 10% só é para as vendas que fagan os artistas ou herdeiros pero non Decembro os galeristas. Marzo Abril u O CGAI intégrase no circuíto de cine independente en centros públicos Abril sede do Centro Galego de Artes da Imaxe na Coruña estréase esta semana como sala de exhibición Maio do primeiro Circuíto de Cine Independente en centros culturais públicos que se acaba de crear a nivel estatal. Esta rede, que conta coa participación de entidades como o Centro Cultural Niemeyer Maio de Avilés, a Tabakalera de Donostia, o Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) de León eXuño a Filmoteca de Culturarts-IVAC de Valencia pretende achegar ó público filmes que non chegan a se distribuír en salas convencionais no Estado. Museum Hours de Jem Cohen, é o filme que abre hoxe este Xuño que continuará a vindeira semana con ‘I used to be darker’ de Matthew Porterfiled. programa, De xeito paralelo, o CGAI anunciaba a pasada semana que iniciará o primeiro ciclo de cinema fóra da Xullo súa sede na Coruña. Un convenio co Cineclube Padre Feijóo de Ourense levará a esta cidade un filme semanal Xullodos fondos do Centro ata final de ano. O proxecto desenvólvese no marco dun convenio entre as dúas entidades. Os cineclubes galegos xa estaban a proxectar desde o pasado ano filmes dos fondos do CGAI. Agosto Agosto Setembro Setembro

A62 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 62 Novas 64 Proxectos en produción 67 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 69 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

69 Festivais e certames 74 Palmarés

76 GALICIA AUDIOVISUAL.

76 Actualidade 77 Actualidade das Televisións 80 Formación 82 Nomes propios 84 Asociacións e entidades


Febreiro 62 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo Abril EMPRESAS AUDIOVISUAIS Abril Maio Maio NOVAS Xuño Xuño u A gravación da serie O FARO deixou en Ames máis de 200.000 euros de beneficios Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Raquel Espada e Fernando Tato, Lucía e Ricardo en ‘O Faro’

A

mes converteuse durante os últimos meses nun gran plató de televisión debido á gravación da serie de televisión ‘O Faro’, que levou a imaxe do municipio a diferentes comunidades autónomas. No mes de xaneiro rematou a gravación da primeira temporada desta produción diaria, que se emite desde o mes de outubro na TVG e noutras cadeas autonómicas da Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicos (FORTA). Con motivo da finalización da gravación da serie a produtora Atlántida Media fixo balance do que supuxo a gravación da serie ‘O Faro’ para o concello de Ames. En total esta serie, producida para toda España, deixou no concello de Ames máis de 200.000 euros entre hostalaría, servizos e empresas de todo tipo desde as de aluguer de automóbiles, a papelerías, imprentas, ferraxarías, florarías ou tendas de decoración. O Concello de Ames asinou o pasado ano un convenio coa produtora Atlántida Media (conformada pola unión de Zenit Televisión, Pórtico Audiovisuais, Cinemar e Agallas) grazas ao cal as rúa do Milladoiro e de Bertamiráns, así como diferentes lugares do rural amiense se converteron nos principais escenarios da serie ‘O Faro’, que se emite todos os días na Televisión de Galicia. Cómpre destacar que a primeira tempada da serie máis vista da TVG rodouse, case na súa totalidade, en interiores e exteriores do concello de Ames. A serie ‘O Faro’ que xa é líder nas sobremesas da TVG e nas mañás de Aragón e que se consolidou na súa emisión en Baleares e Canarias, tivo o seu centro de operacións no concello de Ames. Case todos os


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 63 Decembro Marzo 31 decorados que se utilizaron na gravación desta serie nos seus máis de 120 capítulos están situados no A b rdei lAmes, entre eles o seu gran estudio no que traballaron durante máis de 7 meses máis de 200 concello profesionais entre técnicos e actores. AUnha b rvez i l finalizada a rodaxe da primeira temporada desta produción televisiva toca facer balance do que supuxo a gravación desta serie para o concello de Ames. ?O Faro? que xa supera sempre o 10% de audiencia Maioen TVG, alcanzando un 15,6% en ocasións, revolucionou positivamente durante máis de 7 meses ao concello de Ames. A produción audiovisual non só xerou gran gasto en diversos establecementos de Maioamienses, se non que moitos deles foron estudios de televisión durante un día, e mesmo case hostalaría 100 amienses foron figurantes na serie. Ademais parte do equipo estableceu no Milladoiro o seu lugar de residencia Xuñodurante o período de rodaxe. En total esta serie, producida para toda España, deixou no concello máis de 200.000 euros entre hostalaría, Xuño servizos e empresas de todo tipo desde as compañías de aluguer de automóbiles, a papelerías, imprentas, ferraxarías, florarías ou tendas de decoración. No sector da hostalería realizouse un gasto aproximado de 120.000 euros en comercios e cafeterías do Milladoiro e de Bertamiráns como Sano Sanote, Cervecería Xullo Curmáns, Bar Plaza, Cafetería Coffe, Cafetería Joy e na Cafetería da Casa da Cultura de Bertamiráns. Xullo A estancia do equipo, que participou na gravación desta serie, supuxo un gasto aproximado de 30.000 euros no alugueiro de vivendas no Milladoiro e no Hotel Milladoiro. O consumo en material de oficina, administración Agosto e produción supuxo uns 25.000 euros, mentres que os gastos de atrezzo foron de 40.000 euros aproximadamente. Algúns destes gastos realizaron en comercios e empresas como Maderas Compostela, Escenoset, Bricoking, Ferretería Villaverde, Floristería Rosi Redondo, Muebles Compostela, Improset e Agosto Mouse papelería, entre outros. Por último, cómpre destacar que na rodaxe de ?O Faro? participaron arredor de 100 figurantes amienses e nos seus soldos gastáronse aproximadamente uns 6.000 euros. Setembro A rodaxe da serie ‘O Faro’ non é a única relación que ten o municipio de Ames co mundo audiovisual, senón que se trata dun concello que conta cun grande potencial e un importante peso nesta área. De feito, Setembro só no parque empresarial do Milladoiro contabilízanse dez empresas do sector audiovisual ou que están directamente vinculadas a el.

u Alfonso Blanco (Fosco): CARTAS A PALACIO ten todos os puntos para chegar a ser unha serie de éxito”

A

novela ‘Cartas a Palacio’ céntrase na historia baseada en feitos reais da chamada Oficina Pro-Cautivos, a primeira acción humanitaria gobernamental da historia. A iniciativa, posta en marcha por Alfonso XIII no Palacio Real, tiña como función facilitar información a familias de todo o mundo sobre a sorte dos seus seres queridos na I Guerra Mundial. A produtora encargada de adaptar ‘Cartas a Palacio’ será a galega Portocabo, actualmente inmersa tamén na adaptación de ‘El verano de los juguetes muertos’. Fosco recoñeceu que a novela Alfonso Blanco (Fosco), produtor chegou ás súas mans nun momento moi inicial e que non o dubidaron, tiña todos os puntos para chegar a ser unha serie de éxito: unha historia con vocación internacional. A novela e a adaptación televisiva ten principio e fin, polo que non se pode estirar varias temporadas. Hai material para unha miniserie de 6 ou 8 capítulos, aínda que é algo que decidirán os guionistas que a adapten. A historia principal é a historia de amor entre Blanca Alerces, unha aristócrata; Álvaro Giner, médico militar e director da Oficina; e Manuel Campos, un obreiro anarquista con identidade falsa que entra a traballar na oficina.


Febreiro 64 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo PROXECTOS EN PRODUCIÓN Abril Abril Maio u Nigrán acollerá a rodaxe da versión cinematográfica da PRAIA DOS AFOGADOS Maio s historias do inspector Leo Caldas, a personaxe interpretada por Carmelo Gómez, comezan a cobrar vida. O vindeiro 5 de maior arrincará en Nigrán a rodaxe do filme que adapta a novela de Domingo Xuño Vilar ‘A Praia dos afogados, unha produción que acometen a viguesa Foresta Film, a madrileña Tornasol Films e Milú Films, de Santiago. Xuño Non é a única rodaxe que se desenvolve esta temporada, xa que Ignacio Vilar traslada ao seu equipo ata o Pazo de Tor para continuar a rodaxe de A Esmorga, a adaptación doutra novela, neste caso de Xullo Eduardo Blanco Amor. Xullo u Continúa a rodaxe de A ESMORGA, o novo filme de Ignacio Vilar Agosto duardo Branco Amor levou ao papel a primeira historia homosexual de Galicia nos anos cincuenta, Agosto co recatado franquismo e a súa censura prohibindo a toda máquina. A versión completa, tal e como foi ideada por Branco Amor, non foi publicada ata 2010, cando se rescataron do esquecemento os parágrafos mutilados nos anos sesenta. Setembro Setembro

A

E

Un momento da rodaxe de ‘A Esmorga’ na praza maior de Ourense

Rúas e prazas da zona antiga de Ourense, unha discoteca travestida de casa de citas, varios pazos señoriais do sur de Lugo ou unha taberna de terra, están permitindo a Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán ‘Morris’ dar vida ás leas de saias e pantalóns que Ou Cibrán, Ou Bocas e Ou Milhomes


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 65 Decembro Marzo viviron nunha traxicómica borracheira de 24 horas en Auria, a figura literaria que o autor empregou para A b arcidade i l das Burgas. A rodaxe devolveu a Praza Maior ourensán ó pasado. Os modernos negocios simular situados nos soportais como cafeterías, barbarías caninas ou tendas de artesanía ataviáronse de época por Abril uns días, xunto a decenas de figurantes, coches históricos e oficios case desaparecidos como limpabotas ou leiteiras. Na bodega do Pazo de Ferreiroá, en Pantón (Lugo), estiveron rodando entre cubas de viño e vetustos Maio alambiques de augardente. O equipo múdase agora a Monforte. O Pazo de Tor, a señorial vivenda dos Maio Taboada e Zúñiga, servirá para reproducir a Casa dos Andrada, unha das localizacións clave da aventura dos tres homes. Tamén Licín (Ou Saviñao) impregnouse da Esmorga fai unhas semanas. Ata alí trasladouse aXuño Casa da Raxada, na que vivía unha amante de Ou Cibrán e que na ficción literaria de Branco Amor estaba situada nos arredores de Ourense, nunha zona que agora ocupa un populoso barrio obreiro do sur Xuño da cidade. Xullo u Castelao revive en Pontevedra. O cineasta Miguel López rodará un documental nos lugaXullo res que habitou o intelectual galego en Pontevedra Agosto Agosto Setembro Setembro

Miguel López, cineasta

O

Castelao que todos coñecemos, e algúns aspectos non tan divulgados do ilustre galeguista, enmarcados na Pontevedra que o autor de Sempre en Galiza viviu a principios do século XX compoñen a base argumental da película- documental que prepara o cineasta pontevedrés Miguel López. Malia ser o seu ópera prima como longametraxe, o ata agora operador de cámara e montador conta xa cunha dilatada traxectoria no sector audiovisual galego. Para os papeis protagonistas confirmou a participación de Miguel Pernas, que fará de Castelao da escena galega. Sobre un guión de Mayka Braña (‘Sara’ en libro de Familia da TVG e que tamén terá un papel nesta película), e baseada na idea do Roteiro Castelao elaborado polo Concello de Pontevedra, o cineasta pontevedrés documentará a relación do intelectual galego coa capital pontevedresa. Para iso, contará coa participación de Miguel Pernas, que dará vida á figura de Castelao e Uxía Branco, quen será o rostro visible de Virxinia Pereira, a súa muller. Castelao vive en Pontevedra é unha historia de ficción sobre a cidade que viviu e amou o intelectual. Rodarase nas rúas máis emblemáticas da cidade do Lérez, abarcando algunhas dos principais enclaves que configuraban a vila de principios do século XX e que marcaron a etapa pontevedresa do autor de


Febreiro 66 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo Rianxo. Tralo seu estreo en Galicia, o obxectivo do proxecto é chegar a ser distribuído por colexios, centros Abril galegos e asociacións galegas de todo o mundo. Abril u Comeza en Betanzos a gravación da serie CASA MANOLA, unha produción de FilmanoMaio va para TVG Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Casa Manola’ é unha serie de ficción de emisión semanal, de episodios dunha hora de duración en horario de máxima audiencia e dirixida ao público familiar. Arranca cunha primeira tempada de 6 capítulos. É unha comedia costumista que se desenvolve na actualidade. A serie, narra as vivencias de Nacho e súa muller Vero, que despois de quedaren sen traballo na cidade, ten que regresar á súa vila para vivir na casa da súa nai, Manola, agora reconvertida en Casa de Turismo Rural. ‘Casa Manola’ ofrece un punto de vista cómico sobre os problemas cotiáns duns personaxes recoñecibles para o espectador galego. O humor estará nas situacións e na actitude dos personaxes ante elas. Mesmo nos momentos máis tensos, os personaxes conservarán a capacidade de facer rir aos espectadores. Ningún drama afogará a comedia. En cada capítulo de ‘Casa Manola’ haberá 4 protagonistas e ata un máximo de 3 personaxes episódicos. Polo xeral, os personaxes episódicos serán hóspedes da Casa de Turismo Rural. A súa principal función será activar os resortes da comedia. De eles virán as novidades que alteran a calma tensa na que viven os habitantes da casa. Eles sacarán a relucir as virtudes e, sobre todo, os defectos dos personaxes principais. En ‘Casa Manola’ non hai decorados. Todas as localizacións son espazos naturais. A serie grávase en Betanzos (A Coruña), pero desenvólvese nunha vila imaxinaria de Galicia. A música correrá a cargo de Piti Sanz. A serie comeza a gravarse a derradeira semana de marzo 2014 e rematará os seis primeiros capítulos a principios de maio 2014.


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 67 Decembro Marzo Abril ESTREAS Abril Maio Maio u Estrea da TV Movie CONCEPCIÓN ARENAL, A VISTADORA DE CÁRCERES, producida por Zenit TV Xuño Xuño TVE estrea ‘Concepción Arenal, A visitadora de cárceres’ producida por Zenit Televisión, un filme baseado na figura da legalista, escritora e feminista ferrolá, e ambientado no tempo Xullo en que exerceu como visitadora de prisións de mulleres na Xullo Coruña. A película xa obtivo o recoñecemento do Festival Europeo de Cine para TV Zoom de Igualada, o Festival de Luchon en Francia, os Premios Mestre Mateo, o Festival de Málaga e o DetectiveFEST de Agosto Moscú. O filme, con produción executiva de Zaza Ceballos e Miriam Porté, Agosto Un dos fotogramas do filme é unha produción de Zenit Televisión e Distinto Films con Televisión ‘Concepción Arenal, a visitadora de Galicia, Televisión de Cataluña, Canal Sur e Televisión Española, de cárceres’ Setembro e está a ser distribuida internacionalmente por Filmax. Na película participan a AGADIC, a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Setembro Galicia, o ICEC, o ICAA e o Instituto de la Mujer. Concepción Arenal, A visitadora de cárceres xa se pudo

A

ver en Televisión de Galicia, Televisión de Cataluña e Canal Sur, e emítese por primeira vez en TVE con motivo do Día Internacional da Muller. A película está protagonizada por Blanca Portillo e dirixida por Laura Mañá, e conta coa participación dos actores Mabel Ribera no papel de Juana de Vega, Xosé Barato, Isabel Naveira e Luisa Merelas, entre outros. A película Concepción Arenal, A visitadora de cárceres recupera a figura histórica dunha das mulleres máis sobresaíntes do século XIX, e reflicte un momento da vida de Concepción Arenal, precursora na loita contra a inxustiza e as desigualdades sociais. En pleno século XIX, nun mundo onde as execucións eran un espectáculo público e os presidiarios carecían de todo dereito, Concepción Arenal é nomeada visitadora de cárceres na prisión da Coruña. A súa loita a favor dos dereitos humanos logrou cambiar a perspectiva da sociedade sobre os máis desfavorecidos e mellorar as súas duras condicións de vida. Esta produción, xunto con Emilia Pardo Bazán, a Condesa Rebelde, forma parte da triloxía Mulleres na Historia, que Zenit Televisión continuará abordando nas figuras de Juana de Vega, Rosalía de Castro e Margarita Xirgu.

u A TROPA DE TRAPO NA SELVA DO ARCO DA VELLA chegará ás salas de cine o vindeiro 30 de abril

A

película vén de ser seleccionada para clausurar a Sección Animazine da 17 edición do Festival de Málaga: cine español. ‘A tropa de trapo na selva do Arco da Vella’ é unha película de animación dirixida por Álex Colls e coproducida por Abano Produccións, AneraFilms, La Tropa de Trapo e Continental. A distribución corre a cargo de Alquitara Films e as vendas internacionais a Latido Films. ‘A tropa de trapo na selva do Arco da Vella’ conta coa participación de TVE e co apoio de ICAA, AGADIC, ANCINE e ICO. A Tropa de Trapo é un grupo de irresistibles mascotas que intentarán seducir ós máis pequenos da casa, nenos e nenas que están espertando ó mundo, e atrapalos nunha divertida aventura que, ademais de entretelos, axude a consolidar neles os valores como a solidariedade e o respecto ó medio ambiente. As voces dos protagonistas están interpretadas por nenos e nenas de entre 4 e 12 anos, (non por actores de dobraxe imitando voces infantís). ‘A tropa de trapo na selva do Arco da Vella’ é a segunda parte da película de animación de Abano producións, tralo éxito de ‘A tropa de trapo no pais onde sempre brilla o Sol’. Nesta nova e divertida


Febreiro 68 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo aventura, a nosa simpática Tropa viaxará até a selva do arco da vella para axudarlle a recuperar as súas borixinal. ril cores que, debido á contaminación na Terra, está a piques de apagarse e de perder o seuA brillo Isto podería orixinar que as cores puidesen desaparecer para sempre do planeta e...¡a Tropa non pode Abril permitilo! Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro Fotograma do filme ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 69 Decembro Marzo Abril MERCADOS AUDIOVISUAIS E Abril ENCONTROS Maio Maio Xuño Xuño FESTIVAIS E CERTAMES Xullo Xullo u Aberta a inscrición para participar na nova edición do 48 Hour Film Project que terá lugar na Coruña do 28 ao 30 Agosto de marzo Agosto Setembro Setembro u PLAY-DOC viaxa do Nepal a Texas na súa sección oficial

P

lay-Doc Festival Internacional de Documentais de Tui, que se celebrará do 2 ao 6 de abril, programa nesta edición seis títulos na súa sección oficial, todos eles cun amplo percorrido e recoñecemento en festivais internacionais. As historias destas películas percorren boa parte do globo terráqueo, dende a próxima (mais exótica alén das nosas fronteiras) Costa da Morte a templos nepalís, granxas de Texas, ou o rural de Filipinas. Esta diversidade levará tamén aos espectadores á fronteira entre Brasil e Arxentina, e descubrirá a tradición Organizadores do Festival Play-Doc ancestral da tribo Iaka/Mbendiele no interior do Congo. Todos estes filmes competirán polo premio que outorga o xurado internacional, composto nesta ocasión por Fernando Vílchez, xefe de programación do festival Lima Independiente; Antonio Weinrichter, profesor especializado en documental e cinema non narrativo da Universidade Carlos III; máis Jara Yáñez, redactora da prestixiosa revista especializada Caimán Cuadernos de Cine. Mantendo a liña de apoio ao cinema galego máis rompedor, Play-Doc elixiu desta volta Costa da Morte, do vigués Lois Patiño, para competir na sección oficial. O realizador é un habitual do certame, que xa pasou


Febreiro 70 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo en dúas ocasións anteriores as súas curtas paisaxísticas. A longa que presenta agora é a consecución lóxica desa traxectoria pictórica, á que engade elementos etnográficos e míticos nesta galardoada cinta: A b r il premio ao director emerxente en Locarno, mención especial en Valdivia, mellor película no FICUNAM de México... E segue sumando. Sen dúbida, este ano, Patiño está a ser o embaixador da paisaxe A be cultura ril galegas entre os cinéfilos de todo o mundo. Algo semellante podería dicirse de Roberto Minervini. Italiano de nacemento e educación, leva porén moitos anos vivindo nos EUA, onde rodou o seu último filme, Stop Maio the Pounding Heart. Cunha curta mais intensa carreira, que inclúe tamén os títulos The Passage e Low Tide, Minervini perfílase coma un dos directores italianos novos máis interesantes do seu país. Neste último Maio filme, segue o día a día de Sara, unha adolescente que se cría nunha familia de granxeiros de Texas, moi tradicional. A película recrea ese ambiente real, traballando con actores non profesionais, que se interpretan Xuño a si mesmos. É unha estratexia similar á que segue o homenaxeado desta edición, Nicolás Pereda, que en Minervini adquire dimensións de western etnográfico. Adxectivos similares foron utilizados para definir Xuño Sweetgrass, que en 2010 se alzara co premio á mellor longa no Play-Doc. O prestixioso Harvard Sensory Ethnography Lab estaba detrás desta proposta, como tantas outras (Leviathan ou Foreign Parts, entre Xullo elas), que estiveron a revolucionar o eido do documental etnográfico no último lustro. Agora é a quenda de Manakamana, na que Stephanie Spray e Pacho Vélez nos mostran as viaxes en teleférico a e dende o Xullo templo hinduísta do título, situado no Nepal. O filme semella levar o mesmo percorrido fulgurante que outros do laboratorio estadounidense, dende a obtención do Leopardo de Ouro en Locarno o pasado verán. Agosto Agosto u O Festival de Webseries de Carballo contará coa presenza dos principais representantes deste novo xénero Setembro Festival de Webseries Carballo Interplay (CIP), do que falamos os días pasados en Código Cero, Setembro leva o engadido de “primeiro” por varios motivos. Por unha banda, por ser a edición de apertura

O

dun certame que se prevé que teña unha longa continuidade, e pola outra porque nunca antes viramos por estas e outras terras un evento destas características: un festival que se centrase en promover e amosar un novo formato que vai dar moito que falar, a linguaxe das webseries. Como lembraremos, o evento celebrarase do 24 ao 27 de abril e repartirá 5.000 euros en galardóns. Ademais, contarase con algúns dos principais representantes (directores, actores, guionistas) deste novo xénero audiovisual tan ligado ás TIC.

Organizadores do Festival de Webseries


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 71 Decembro Marzo O festival, segundo contan os seus responsábeis (o Concello e o equipo de Interplay), emprazará a A b rcomo i l unha das primeiras poboacións do Estado onde se leve a cabo un evento audiovisual destas Carballo características. De feito, sinalan que até o de agora non se contaba cunha palestra propia, só seccións de seu. AObfestival, r i l en palabras dos promotores, ten ‘o obxectivo xeral de apostar pola creatividade, a cultura e o desenvolvemento das industrias culturais, aproveitándoo ademais para dar a coñecer Carballo como unha vila dinámica e acolledora’. A fórmula que se vai empregar é a de centrar o obxectivo ‘no rico caldo creativo Maio que burbulla na Rede’. O certame, que incluirá un amplo programa de actividades (proxeccións, obradoiros, Maio charlas, clases mestras, mesas redondas e actuacións musicais), ten ás súas costas, coordinándoo e promovéndoo, un equipo de mulleres do noso sector do audiovisual, entre as que se atopan Sonia Méndez, directora do CIP, e máis Sandra Lesta, responsábel das actividades paralelas e, á súa vez, unha das Xuño pioneiras da nosa terra en apostar por este tipo de formatos. Xuño Xullo u O Play-Doc mostrará unha retrospectiva do realizador Nicolás Pereda Xullo ouco a pouco vanse coñecendo algúns detalles do X Play-Doc Festival Internacional de Documentais de Tui, que se celebrará do 2 ao 6 de abril. Como avance, a organización acaba de confirmar a presenza do realizador mexicano Nicolás Pereda, quen dará unha clase magistral, prevista para o 5 Agosto de abril, ao fío da proxección da súa filmografía. Unha traxectoria de nove títulos que pasou por citas como Agosto Venecia, Cannes e Locarno e que o Play-Doc singulariza ‘a fusión entre a realidade e a ficción co ánimo de evocar o sentimento dun pobo enteiro. Setembro Setembro

P

Nicolás Pereda, realizador

O certame programará tamén unha sección conmemorativa da súa primeira década de vida na que terán cabida algúns traballos dos directores que pasaron por Tui nestes dez anos e unha importante colaboración coa revista especializada A Cuarta Parede que consiste na proxección dun ciclo de documentais portugueses, a presentación da monografía Xogar coa memoria. O cine portugués no século XXI, e un seminario de formación sobre crítica de cine.


72 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

u Xesús Vázquez Abad salienta a aposta

do certame de cine de Cartelle por ser «escaparate para o traballo anónimo»

C

oincidindo co solsticio de verán ou municipio de Cartelle, e A Chaira de Amoroce, en Celanova, serán vos centros de actividade que acollerán a primeira edición do Festival Internacional de Cine Rural Carlos Velo. Audiovisual, de xeito prioritario documentalismo, e propostas e proxectos vencellados co mundo rural serán vos protagonistas do programa a desenvolver vos días 20 e 21 de xuño. No auditorio de Outomuro, en Cartelle, presentouse onte ou certame nun acto non que estiveron presentes vos dous codirectores, Aser Álvarez (Arrainos) e Inés Vázquez (Lareira Pop), a alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte, ou conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez Abad, ou delegado dá Xunta, Rogelio Martínez, e Francisco Macías, de Edicións Positivas. O conselleiro de Cultura salientou ou feito de que ou festival «quere propiciar un debate sobre ou mundo rural promovendo a recuperación do patrimonio material e inmaterial» e que a proposta servirá como plataforma e «escaparate para ou traballo anónimo dunha morea de creadores que están a recoller a memoria do pobo galego» e de punto de referencia «para a cultura de base de Galicia».

Febreiro •••••••••••••••• Marzo Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro Xesús Vázquez, Conselleiro de Cultura

u Menos traballos galegos nun Redondela en Curto que bate marcas de participantes

A

nova edición de Redondela en curto está marcada por un incremento no número de traballos recibidos. En total recibiron arredor de 700, cen máis que na anterior edición. No entanto, deles só un 3% son galegos, segundo publica hoxe Atlántico Diario. Con todo, a presenza galega está garantida na selección final, que escolmará 16 traballos para selección oficial competitiva. Entre as novidades desta edición, que sufre un retroceso orzamentario semellante ao da primeira edición (14.000 euros), destaca que o certame se abre á cidadanía, con proxeccións en establecementos de hostalería. A cita é do 24 ao 27 de abril.

u OS FENÓMENOS, de Alfonso Zarauza, é un drama que abordala crise do ladrillo con Luis Tosar no Festival de Málaga. Cine Español (Oficial)

Os Fenómenos’, que se presentou este domingo na Sección Oficial da 17 edición do Festival de Málaga. Cine Español, afondar no esplendor e a decadencia do ladrillo desde «a óptica das persoas e evitando os tópicos dos bos ou os malos», segundo explicou o seu director, Alfonso Zarauza (Santiago de Compostela, 1973). Lola Donas, Luís Tosar, Juan Carlos Vellido, Ledicia Soa, A.Durán, Miguel de Lira, Xose A. Touriñán, Xulio Abonjo, Alfonso Agra e Gonzalo Uriarte, conforman o elenco deste largometraje, que aínda non ten data do trinque.


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 73 Decembro Marzo A película conta a historia de Neneta (Lola Donas), unha muller que vive nunha furgoneta e que trala desaparición da súa parella ( Luís ToAbril sar) ten que volver ao seu pobo natal. Ao regresar, todo son dificultaAbril des, aínda que finalmente conseguirá un traballo de peón na construción, onde coincide cunha cuadrilla aos que alcuman Os fenómenos. Zarauza sinalou que abordou a crise do ladrillo desde «unha óptica comMaio pletamente diferente, cun pouco de reflexión, autocrítica e buscando o por Maio que nos enganaron así e o por que nos deixamos enganar». É máis, deixou claro que «o máis importante» era «indagar» sobre «que nos pasou como cidadáns para crernos estáfaa piramidal que foi a crise do ladrillo». Xuño Xuño Xullo Cartaz de ‘Os Fenómenos’ Xullo Agosto Agosto u O cinema galego, no Festival de Málaga cos filmes OS FENÓMENOS, O OURO DO TEMPO, LINKO e A TROPA DE TRAPO NA SELVA DO ARCO DA VELLA Setembro Festival de Málaga Cine Español presenta na súa edición de 2014 un total de catro producións Setembro galegas: ‘Os Fenómenos’, de Alfonso Zarauza, e ‘O Ouro do Tempo’, de Xavier Bermúdez, que

O

concorren á sección oficial; e os filmes de animación ‘Linko’ e ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’, nos apartados Málaga Première e Animazine.

Presentación de ‘Os Fenómenos’ no Festival de Cine de Málaga


Febreiro 74 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo O Festival, que se desenvolve na cidade andaluza ata o 29 de marzo, exhibe deste xeito unha variada Abril representación do cinema galego actual, a través dos últimos traballos das produtoras Zircozine/Tic-tac, Xamalú Films, IB Cinema e Abano Producións. Abril Maio u A TROPA DE TRAPO NA SELVA DO ARCO DA VELLA na sección Animazine do FesMaio tival de Málaga. Cine Español (Oficial) sección Animazine, creada enXuño 2012 dentro do Festival de Málaga, pretende nesta Xuño edición por de manifesto o gran momento da animación española, que vive unha idade dourada, tanto pola calidade dasXullo producións, como pola acollida que reciben as longametraxes, Xullo tanto na industria como entre públicos de moi diferentes nacionalidades. Agosto Este ano, a sección Animazine sosterase sobre tres alicerces. Por unha banda, a proxección Chelo Loureiro, produtora do filme ‘A Tropa de Trapo Agostoa de cinco longametraxes e 21 curtametraxes; na Selva do Arco da Vella’ organización, xunto con Diboos (Federación de Produtores de Animación) e a colaboración de ICEX e de FAPAE, do Foro de Produción Animazine entre Setembro España e Latinoamérica e, como novidade este ano, a celebración do evento Animum, unha xornada sobre creatividade e novas tecnoloxías impulsada por Animum Creativity Advanced School. Setembro

A

Poderán verse títulos como o filme galego ‘A tropa de trapo na selva do Arco da Vella’

PALMARÉS u 178 aspirantes a un Cans

1 Desfile de chimpíns no Festival de Cans

78 producións galegas aspiran a competir polos premios do Festival de Cans, a cita do audiovisual que puxo a Ou Porriño no mapa cultural. A cifra supón un aumento dun 8,5% respecto de os datos do ano pasado, cando os envíos realizábanse por correo postal. Como novidade para esta edición número once, que se celebrará do 21 ao 24

de maio, os participantes puideron envialas por plataforma dixital. O apartado que máis creceu foi o de videoclips, xa que se recibiron dez traballos máis que o ano pasado. Desde a organización destacan tamén a gran cantidade de curtos que chegan desde fóra do país, feitas por galegos que se trasladaron. «Hai moitos traballos de autoría galega pero rodados en moitos lugares distintos, dende Madrid ou Barcelona ata Londres, Estados Unidos e Sudamérica». O Festival de Cans tamén anunciou hoxe que contará desde esta edición cun novo premio, o de mellor


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 75 Decembro Marzo dirección, dotado con 200 premios. O ganador será elixido polo xurado oficial do festival e entregado pola A b r idel directores e realizadores de Galicia, CREA, que se suma este ano á súa colaboración coa cita. asociación Con esta categoría, en total entregaranse trece premios, que sumarán 6.400 euros e os correspondentes Abril Cans de pedra, as coñecidas estatuas do artesán local Paco Candán. Outra das novidades deste ano, a campaña de Apadriña un jalpón, logrou un gran éxito, segundo explican desde a asociación cultural Arela. Maio Maio u Lois Patiño gaña o Premio Puma ao Mellor Filme no FICUNAM COSTA DA MORTE, de Lois Patiño, produción de Zeitun Films, Xuño recibiu o Premio Puma ao Mellor Filme no FICUNAM, o máis prestixioso dos festivais mexicanos. Xuño Xullo Xullo Agosto Cartaz de ‘Costa da morte’ Agosto u O Festival de Cans concede a María Bouzas o premio Pedigree 2014 Setembro rigorosidade profesional e a súa sólida carreira son algúns dos méritos polos que o Festival de Setembro Cans concede o seu premio de honra, o Pedrigree, a María Bouzas (Mugardos, 1962). A Asociación

A

Cultural Arela acaba de comunicar que lle entregará este premio o venres 23 de maio a unha muller que leva décadas no sector audiovisual, no que se implicou activamente e chegou a ser presidenta da Academia Galega do Audiovisual. Ademais, o festival tamén da a coñecer os gañadores dos Chimpíns de Prata, que desde esta edición pasan a chamarse Premio Pepe Puime, en homenaxe a un veciño de Cans. Recibirán eses recoñecementos a a veciña Divina Campos e o actor e guionista de El Hormiguero Juan Ibáñez . Esta edición do certame terá lugar en Cans, Porriño, do 21 ao 24 de maio. Aínda non se coñece o programa desta edición, pero a organización avanzou que Cans recibiu este ano un 8.5% máis de traballos que en 2013. Un incremento que coincide coa instalación dunha plataforma dixital para a recepción de traballos. Das 178 producións recibidas 83 curtametraxes son de ficción, 14 de animación e 15 pezas doutros xéneros. Os videoclips son o xénero que máis medrou contabilizándose 66.

Maria Bouzas, actriz


Febreiro 76 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo Abril GALICIA AUDIOVISUAL Abril Maio Maio ACTUALIDADE Xuño Xuño u Entrevista con Ignacio Vilar: Respectamos ao máximo as localizacións da ruta da A ESXullo MORGA Xullo cineasta filma en Ourense a obra cume de Blanco Amor, con Miguel de Lira, Agosto Antonio Durán Morris e Karra Elejalde como protagonistas. Falamos conAgosto Ignacio Vilar nun descanso da rodaxe de ‘A Esmorga’ , que converte estas semanas Ourense nun gran Setembro plató de cine. Buscamos choiva, frío, xeada, e non tivemos Setembro sorte onte porque fixo sol, estivemos catro horas

O

parados e cada día de retraso é moito diñeiro… Rodamos en dixital; a anterior película, ‘Vilamor’, Ignacio Vilar, director do filme foi en 35 mm; grazas ao dixital fai media hora estivemos vendo a montaxe do que rodamos onte e iso en 35 mm non se podía facer porque había que mandar a revelar”.

u A importancia do Super 8

V

ellas películas que se revelan agora como un ben cultural que cómpre protexer. Retratos dunha época que saen das gabetas familiares e chegan á rede. A Agrupación Cinematográfica Galega bota a andar cun Arquivo de Cine Doméstico que amosa o atractivo que teñen estas microproducións no panorama actual. Comezamos con este reportaxe un repaso sobre diferentes iniciativas arredor do patrimonio visual que se están a desenvolver no noso país. O proxecto Arquivo Galego de Cine Doméstico é, como o seu nome indica, un repositorio que permite navegar por categorías de filmes que, ademais, tamén se presentan xeolocalizados nun mapa. Escenas familiares, momentos especiais, traballo, viaxes, vida cotiá ou outros son os elementos que compoñen a clasificación destas producións que se poden consultar na rede. Entre estes atópanse curiosidades como imaxes dun safari de 1975 ou unha danza rodada en Bulgaria. No entanto, a maior parte do material recuperado correspóndese cunha serie de temas máis ou menos constantes. “Os motivos de gravación son semellantes e repítense. Vodas, aniversarios, banquetes ou lúas de mel repítense, mellor ou peor gravados, unha e outra vez”, explica Pablo Gómez Sala, un dos membros da Agrupación Cinematográfica Galega, o colectivo vigués que botaba a andar recentemente esta proxecto. Aínda que centrados no cinema doméstico, é dicir, gravado por operadores non profesionais e pensado para consumo familiar e privado, o proxecto “vai evoluíndo. Por exemplo, incluímos unha voda gravada en 16mm en 1956 por un profesional. Non é estritamente doméstico, pero incluímola como un acontecemento familiar”.


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 77 Decembro Marzo u Ab s televisións A r i l autonómicas analizaron o futuro da SocialTV e as novas tendencias de consumo de medios en Europa Abril s representantes executivos das radios e televisións autonómicas Maio españolas integradas en FORTA, Maio entre as que se atopa a CRTVG, analizaron nos pasados días en Madrid un amplo panel sobre os contidos audiovisuais con Xuño diferentes pantallas e outros obxectivos Xuño profesionais como os novos hábitos do consumidor, coñecer os adiantos na medicións de audiencias e ver cales son os Xullo modelos de explotación publicitaria mais eficientes. Xullo A este encontro da FORTA, denominado ON/OFF, acudiron case un cento de Agosto convidados. As xornadas emitíronse por streaming para a totalidade do conxunto Agosto das televisións autonómicas. Estivo presidido e moderado polo presidente da Academia de Televisión Manuel Setembro Campo Vidal e participaron directivos e Setembro especialistas de empresas, como Kantar

O

Media España, Media Group, Deloitte ou Business Develpment. Desde o punto de vista interno os ponentes compartiron fórmulas no desenvolvemento da multipantalla amais de poñer en común as estratexias futuras que se están a potenciar como webs, HbbTV, aplicacións e fórmulas novas de consumo audiovisual. Cara ao interese externo das televisións autonómicas analizáronse, sobre todo, a importancia dos contidos e o seu proceso de adaptabilidade, a medición de audiencias e finalmente os novos modelos comerciais que se están a impoñer no mercado.

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u Programa especial sobre cine en Vtelevisión, con Emma Lustres

M

Emma Lustres, produtora

enos espectadores, menos recadación, menos salas: o cine está en crise. Galicia perdeu case medio centenar de cines desde o ano 2000, atrapados pola situación dun sector que hai unha década case 700 millóns de euros e que o pasado ano quedábase nos 500 millóns. A finais de febreiro, o cine español celebrou unha nova gala dos Goya, na non estivo presente o ministro de Cultura. Tanto José Ignacio Wert como o ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, convertéronse na diana de todas as críticas do cine, que pide desde o ano pasado que se reduza o IVE do 21%, que encareceu as entradas e afoga ás salas de todo o País. Programa especial en Vtelevisión con Emma Lustres, directora de Vaca Films; Miguel Anxo Fernández, crítico de cine; Jose Luis Losa, director de Cineuropa; Pablo Gómez Sala, Agrupación Cinematográfica Galega e Víctor Salgado, avogado especialista en novas tecnoloxías.


Febreiro 78 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo u O crime de violencia machista que sacudiu a comunidade xitana será o tema de portada Abril de GALICIA 112 Abril TVG ofrecerá unha nova edición do Maio espazo ‘Galicia 112’, que reconstruirá o caso de Maio violencia de xénero que a semana pasada sacudiu a Xuño comunidade xitana de Lugo e de toda Galicia: a morte Xuño de María Luísa Jiménez, de 37 anos, presuntamente a mans do seu home. O Xullo programa falará co voceiro da AsociaciónXullo del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez; e coa familia da muller asasinada. Agosto Beatriz Pino, presentadora de ‘Galicia 112’ Por outro lado, o programa presentado por Agosto Beatriz Pino contará en exclusiva coa presenza no estudio de gravación dos membros da Asociación Clara Campoamor, que exerce a acusación particular na causa da morte de Asunta Basterra. Con eles, os Setembro espectadores poderán coñecer as últimas novidades do caso. Ademais, ‘Galicia 112’ explicará, da man dun experto, as razóns polas que puido aparecer nunha praia Setembro da rexión francesa da Aquitania o corpo do percebeiro que desaparecera hai un mes nun cantil de Rinlo; e

A

reconstruirá o crime acontecido en 2007 en Xunqueira de Espadañedo, onde un home asfixiou a súa muller e botoulle augarrás para queimar o corpo.

u A Televisión de Galicia convértese na canle autonómica máis vista

O

ascenso de audiencia que está a rexistrar a Televisión de Galicia levouna este febreiro a ser líder entre o conxunto de canles que forman parte de Forta -Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicas-, tanto no conxunto do día (11,6%) coma no prime time (12,5%). Había case cinco anos, desde abril de 2009, que a canle pública galega non era a máis vista entre as televisións autonómicas no total día. En ambas faixas horarias, a TVG foi quen de superar a canles como TV3, Aragón TV, ETB2 ou Canal Sur. Cómpre salientar, que a Televisión de Galicia superou a media de Forta en 3,5 puntos de cota de pantalla no conxunto do día e en 4,5 puntos de share no horario de maior consumo do día ou prime time. Segundo os datos de audimetría que recolle Kantar Media, no ámbito galego a TVG mantense tamén en febreiro como a segunda canle máis vista, superando a competidoras como La1, Antena 3, Cuatro e La Sexta. Os informativos da Televisión de Galicia seguen a ser un mes máis os favoritos dos espectadores galegos, destacando o Telexornal Mediodía 14.30h cunha audiencia media de 238.000 persoas e cun 31,6% de cota de pantalla. En total, os espazos informativos da TVG contaron en febreiro cunha audiencia de 1.882.000 galegos, o 70,7% dos galegos de 4 e máis anos de idade.


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 79 Decembro Marzo u Eb starnoite A i l ás 22.55h na Televisión de Galicia, unha nova entrega de CASAMOS, A HISATORIA b r iDEl AMOR DE Jonathan e Vivi, dous venezolanos cuxos camiños se xuntaron en Galicia s historias de amor máis Maio románticas, divertidas e Maio entrañables, da man de parellas de noivos que celebran a súa voda en Galicia, serán protagonistas unha Xuño semana máis na TVG co programa Xuño ‘Casamos!’ Os espectadores coñecerán esta noite a Vivi e Jonathan, que naceron en Xullo Venezuela, pero cuxos camiños non se Xullo xuntaron ata que viñeron vivir á outra beira do Atlántico. Cando eran só bos amigos, Jonathan soubo estar a carón de Agosto Vivi no momento máis duro da súa vida. O amor e a perseveranza foron as ferramentas coas que Jonathan conseguiu chegar ao corazón de Agosto Vivi. Agora están a punto de celebrar o seu amor por todo o alto, pero organizar a voda perfecta pode ser máis difícil do que parece. Setembro Setembro u Co especial de O FARO que a TVG ofrece esta tarde, os espectadores poderán coñecer

A

as claves de “A decisión de Lucía”

O

desenlace da serie ‘O Faro’ está a piques de chegar, polo que a Televisión de Galicia quere facer un alto no camiño para poder recapitular algunhas das principais tramas da serie e, sobre todo, para poñer sobre a mesa unha cuestión fundamental: decidirá Lucía compartir a súa vida con Ricardo? Con este motivo, e previo á emisión do último capítulo da serie, a canle autonómica programa o especial “A decisión de Lucía”, onde os espectadores poderán atopar algunhas das claves sobre o final dun serial diario que durante os últimos meses acadou un importante éxito de audiencia. Os actores Fernando Tato (Ricardo), Raquel Espada (Lucía) Luísa Merelas (Fina), María Tasende (Lidia), Laura Ponte (Berta), María Mera (Patricia), Manu Regueiro (Miguel), Susana Sampedro (Erea) e Belén Constenla (Carme) falarán das tramas centrais da serie, como o triángulo amoroso entre Lucía, Ricardo e Erea, o segredo dos Muñoz, a maldade de Rosa, o secuestro de Diego e a relación de Manuel e Iolanda, entre outras. Con este programa especial, a TVG preparará os espectadores para a emisión do derradeiro episodio da serie, que se emitirá o próximo luns e ao que seguirá un programa especial en directo, presentado por María Solar e Xulia Campo, onde se poderá saber se queda todo definitivamente resolto entre os Peña e os Muñoz.


Febreiro 80 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo FORMACIÓN Abril Abril Maio u Foro: O escenario dixital, gamificación, oportunidades de negocio no segmento de videoxogos Maio mercado dos videoxogos acadou en España en 2011 aXuño cifra de 890 millóns de euros, dosXuño cales o 60% corresponden aos videoxogos físicos e ás descargas en consola. A importancia do videoxogo como segmento Xullo de mercado non se limita ao seu uso tradicional, Xullo senón que existen oportunidades de negocio derivadas de sinerxías con outros sectores: as aplicacións Agosto educativas, os desenvolvementos para o sector Agosto da medicina, os xogos como produto crossmedia. No foro proposto preténdese reflexionar Setembro sobre as oportunidades de negocio e os retos no ámbito tecnolóxico para as Setembro empresas galegas que se derivan da

O

gamificación, ou tendencia de mercado consistente na diversificación ou extensión do negocio do videoxogo a outros conceptos de produto ou mercados, tendencia que se ve favorecida ademais polas posibilidades que supón a súa distribución online.

u Master Class: Desenvolvemento de formatos de concursos

A

Rafa Guardiola, Director de Pasapalabra

Asociación Galega de Guionistas (AGAG) organiza unha Master Class centrada na creación e desenvolvemento de formatos de concursos. Como se concibe a mecánica dun concurso? Como se desenvolve? Que tests se fan para comprobar que funcionan? Como se escribe un guión dun concurso? Cales son as novas tendencias en estes formatos a nivel mundial? A Master Class estará impartida por Rafa Guardiola, Director de ‘Pasapalabra’.


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 81 Decembro Marzo AObradoiro b r i l de Desenvolvemento e Creación de Aplicacións para Móbiles u Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Luis F. Borruey, fundador de Infinitoo Studios e creador de Aplicacións para Móbiles Setembro Obradoiro de Desenvolvemento de Aplicacións para Móbiles, que será impartido por Luis F. Borruey

O

(fundador de Infinitoo Studios e creador de Aplicacións para Móbiles) terá lugar os días 26, 27 e 28 de marzo de 16 a 19.30h na sede SGAE de Santiago de Compostela. A aparición de smartphones e tablets modificaron os hábitos dos usuarios á hora de empregar as computadoras, deixando estas como unha ferramenta de traballo e situando os dispositivos móbiles no verdadeiro centro dixital tanto profesional como de lecer, que van connosco as 24 horas do día, os 7 días da semana. O uso das Apps nestes dispositivos como alternativa ás páxinas Web clásicas e os servizos engadidos que poden ofrecernos como medio de comunicación social, convértenas no escenario ideal para mostrar as nosas creacións e mesmo innovar creando novos produtos que acheguen valor engadido tanto a novos como a vellos proxectos.

u Xornada formativa O AUDIOVISUAL NA NUBE

O

vindeiro xoves 27 de marzo terá lugar unha xornada dedicada ó audiovisual na nube no Centro de Supercomputación de Galicia en Santiago de Compostela. Tratarase de dar resposta ás seguintes cuestións: Está a industria audiovisual adaptando os seus procesos a esta nova realidade? Aprovéitanse estas novas solucións para mellorar a produtividade e reducir custes nunha contorna cada vez máis competitiva? A que retos se enfronta a industria do cloud para adaptarse aos requisitos da industria audiovisual? Abordaranse temas relacionados coa interacción co cloud (redes sociais, prensa electrónica, os streamings de música, arquivos multimedia...), así como solucións para empresas baseadas no cloud como CRM, webmail, etc., A xornada está organizada polo Clag (Clúster Galego do Audiovisual).


Febreiro 82 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo Abril NOMES PROPIOS Abril Maio u Manolo González, Premio de Honra da Academia do Audiovisual Maio Academia Galega do Audiovisual decidiu outorgar este ano o seu premio honorífico a unha das persoas máis relevantes do audiovisual galego, Xuño Manolo González, cuxa traxectoria profesional se desenvolveu en boa Xuño parte no ensino. O homenaxeado recibirá o Premio de Honra Fernando Rey na gala de entrega dos XII Premios Mestre Mateo, que terá lugar no Palexco da Manolo González, cidade da Coruña o 12 de abril. Xullo premio da Academia A paixón e compromiso de Manolo González pola profesión, destaca a Academia, Galega do Audiovifixeron que formase parte da creación, desenvolvemento e impulsoXullo da Escola de sual Imaxe e Son da Coruña, sen a que non se entendería a historia máis recente do audiovisual en Galicia. Sempre comprometido coas novas xeracións e cos novos talentos, vangardista Agostoen políticas culturais no seu paso pola Axencia Galega do Audiovisual, documentalista e mestre, Manolo González é, en definitiva, unha das persoas que máis se apaixonaron, se entregaron e se comprometeron Agosto co audiovisual en Galicia. Este xoves, día 20 de marzo, a partir das 11h30 terá lugar, no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, a xa tradicional reunión dos finalistas dos premios Mestre Mateo 2014, á que tamén asistirá o Setembro homenaxeado Manolo González. A Academia anunciará, ademais, o nome da persoa que conducirá a gala, que terá lugar o 12 de abril na Coruña. Os XII Premios Mestre Mateo contan con patrocinio da Academia Galega Setembro das Industrias Culturais (Agadic), do Concello da Coruña, da Deputación da Coruña e da Televisión de Galicia

A

e máis coa colaboración da Fundación Aisge e de Gadis.

u Luis Tosar protagonizará a ópera prima do galego Dani de la Torre, EL DESCONOCIDO

O

realizador televisivo Dani de la Torre contará co actor Luis Tosar para o seu debut cinematográfico, un thriller escrito por Alberto Marini, autor do guión da película MIENTRAS DUERMES. A película EL DESCONOCIDO estará coproducida pola produtora coruñesa Vaca Films e Atresmedia Cine.

Luis Tosar, protagonista de El Desconocido


Novembro Febreiro Decembro Marzo •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 83 Decembro Marzo O filme, que se rodará este ano na Coruña, narra a historia dun executivo bancario que, tras deixar A b rfillos i l na escola, recibe unha chamada no seu móbil, na que lle din que só ten unhas horas para ós seus conseguir unha elevada suma de diñeiro ou que explotará unha bomba baixo o asento do seu coche. A Abril compañía Film Factory será a encargada das vendas internacionais. Maio u A TVG prepara un ciclo de cine en homenaxe a Xosé Oliveira ‘Pico’ Maio o mes de xuño fará un ano do pasamento do coñecido actor galego Xosé Olveira ‘Pico’ e, con tal Xuño motivo, a Televisión de Galicia está a preparar un ciclo de cinema como homenaxe ao coñecido intérprete. Son máis dunha vintena de películas cinematográficas pero tamén unha boa colección Xuño de obras de teatro e gran número de traballos para televisión os que configuran a súa traxectoria nos escenarios desde os anos 80. Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

N

Xosé Oliveira ‘Pico’

Entre os títulos escollidos estarán películas sen estrear aínda en televisión como ‘Maratón’, unha tvmovie que probablemente iniciará o ciclo e que, dirixida por Breogán Riveiro, conta a vida de Hassán, un inmigrante marroquí residente nunha vila galega quen, para conseguir cartos, intenta gañar o maratón da localidade. Así mesmo vanse emitir longametraxes como ‘Retornos’, unha trama sobre morte e prostitución, pero tamén películas onde ‘Pico’ participou como ‘Celda 211’, ‘A lingua das bolboretas’, ‘Os mortos van á présa’, ‘O lapis do carpinteiro’ ou ‘Doentes’. Por último, está previsto tamén incluír neste ciclo de homenaxe a ‘Pico’ outras participacións súas en televisión como o espazo ‘Doutra banda’, no que, xunto coa actriz Paula Carballeira, foi a derradeira colaboración profesional para a Televisión de Galicia.


Febreiro 84 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Marzo Abril ASOCIACIÓNS E ENTIDADES Abril Maio u O PP pide un museo do cine na Fonsagrada Maio PP da Fonsagrada considera que o municipio debe de contar cun museo do cine, e propoñerá no próximo pleno que o Concello ceda o edificio do antigo consistorio para ese fin. Segundo explica o Xuño portavoz, Tobías Martínez, o edificio albergaría material cedido polo empresario fonsagradino Xullo Xuño Fernández, coñecido pola súa relación coa sétima arte. O edil popular asegura que ese museo contaría con pezas que reflectirían sucesivas etapas do cine en España, e pide que se cre unha comisión para levar o asunto. Xullo Xullo u Conta atrás para o punto Gal Agosto Nuns poucos días” comezará o proceso para poñer en marcha o dominio “punto Agosto Gal”. A reivindicación dun dominio propio para a lingua e cultura galegas deixará atrás os Setembro trámites burocráticos e comezará a segunda gran tarefa para a asociación constituída en Setembro 2006: conseguir que a sociedade lle dea

O

valor a un dominio que identificará Galicia na rede. Así o manifestou Manuel González nas xornadas ‘A mediación cultural en Internet’ que se están a celebrar hoxe no Consello da Cultura Galega. O proceso para que a ICANN, a entidade que xestiona os dominios e sufixos da rede, conceda un novo dominio é lento e precisa de numerosos informes tanto técnicos como de viabilidade. Manuel González, profesor da USC, membro da Real Academia Galega e presidente de Punto Gal, detallou hoxe as dificultades e prevencións do longo proceso que levou á consecución dun dominio ‘.gal’ para Galicia en 2003. Segundo González, nuns días poderase iniciar tecnicamente o proceso de rexistro de dominios, que será gradual e por niveis, ata a fase final, que é o rexistro en aberto para calquera interesado en particular. A asociación Punto Gal pasará a converterse no ente que administrará e xestionará tecnicamente o dominio e percibirá, xa que logo, parte dos ingresos dos rexistros. González estimou nuns ‘8.000 dominios’, o número de rexistros que faran viable economicamente a entidade e a propia existencia do dominio. A nova fase, segundo sinalou Manuel González, centrarase en facer percibir a relevancia do dominio ‘.gal’ para empresas e particulares de Galicia.

u A comunidade dos filmes. O Proxecto Socheo recupera o patrimonio audiovisual da Guarda

R

ecuperar o patrimonio fílmico dunha comunidade e polo ao servizo desa mesma comunidade e mais de todos os interesados en facer algo con el. O Proxecto Socheo recupera as películas domésticas da Guarda e as producións históricas con este escenario e evidencia as posibilidades que oferta este tipo de material. Continuamos a nosa serie sobre a recuperación do patrimonio audiovisual.


86 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 86 Novas 88 Proxectos en produción 89 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 93 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

93 Festivais e certames 97 Palmarés

101 GALICIA AUDIOVISUAL.

101 Actualidade 104 Actualidade das Televisións 106 Formación 108 Nomes propios 110 Asociacións e entidades


Marzo Abril 86 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Maio EMPRESAS AUDIOVISUAIS Maio Xuño Xuño NOVAS Xullo Xullo u Éxito rotundo da serie O FARO, líder cun 20,5% de cota de pantalla durante a emisión do Agosto seu último capítulo Agosto Setembro Setembro

Plató do especial ‘A tarde do Faro’

A

emisión do último capítulo da primeira serie realizada conxuntamente polas autonómicas de Forta (salvo a televisión murciana) foi onte todo un éxito na TVG. O remate de “O Faro”, producida por Atlántida Media para a Federación de Organismos de Radio Televisión Autonómicas, liderou este luns amplamente as audiencias cunha cota de pantalla de 20,5% e unha audiencia media de 124.000 espectadores. Ao remate desta entrega, o especial “A Tarde do Faro”, que continuou presentado por María Solar e Xulia Campo contando coa participación do elenco principal da ficción, tivo un ‘share’ de 13,2% e unha audiencia media 132.000 galegos. O capítulo final de “O Faro” superou en 7,5 puntos de cota de pantalla a proposta de La1, a canle máis próxima, e en 7,9 a Tele5, quedando as restantes televisións competidoras a máis de 11 puntos de distancia. O total dos capítulos desta coprodución das televisións autonómicas tivo na Televisión de Galicia unha audiencia acumulada de 1.264.000 galegos, o que supón o 48,1% dos galegos de 4 e máis anos. Pero a fidelidade dos espectadores e o éxito de seguimento de onte non foi exclusiva da emisión deste programa especial a través da Televisión de Galicia senón que a actividade nas redes sociais foi tal que, ás 16.30 horas, a final do faro foi Trending Topic en Twitter. Coa etiqueta #OFarofinal, a resolución


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 87 Abril das emocionantes tramas desta serie na Galega foi un dos cinco temas máis comentados en España. Maio Cómpre salientar que os fans de “O Faro” crearon ocorrentes hashtag, como #ofarotenquecontinuar e #ofarononpoderematar, solicitando a continuidade desta ficción nunha nova temporada. Maio Tamén tivo unha destacada participación o concurso aberto no perfil da Televisión de Galicia en Facebook para premiar o seguimento da serie. Xuño Xuño u Catorce cines galegos adhírense esta semana á Festa do Cine con entradas a 2,90 euros Xullo sexta edición da festa do cine regresa a próxima semana, Xullo os días 31 de marzo, 1 e o 2 de abril, nunha cita á que se adheriron un total de 14 cines galegos. Deste xeito, Agosto como en anteriores ocasións, os espectadores que pasen por taquilla e mostren o seu acreditación poderán ver por 2,90 euros Agosto cada sesión de todas as películas nas salas que participan na promoción durante estes tres días. Esta é unha iniciativa á que se uniron o 99 por cento das salas Setembro de toda España e que pretende fomentar a asistencia do público Setembro aos cines de todo o país.

A

Así, no caso galego os cines son os seguintes: Na Coruña (Yelmocines Espazo Coruña, Yelmocines Rosales, Cinesa Marineda City); en Carballo (Bergantiños); en Ferrol (Duplex); en Narón (Odeón Multicines); en Santiago (Cines As Cancelas); en Ribeira (Barbanza); en Monforte de Lemos (Hollywood); en Ourense (Ponche Vella); en Vigo (Praza Elíptica e Yelmocines Vigo); en Pontevedra (Cinexpo); e en Vilagarcía de Arousa (Gran Arousa).

u Filmanova e Argos asinan un acordo de colaboración no marco do MIPTV

O

obxectivo de promover a coprodución de contidos de ficción televisiva entre América Latina e Europa, a produtora latinoamericana Argos e a galega Filmanova asinaron un convenio de colaboración para a produción de diversos proxectos no marco do MIPTV que se celebra en Cannes: ‘Aislados’, serie sobre unha comunidade suicida que habita nunha illa; ‘Lázaro’, un correlato de escándalos financeiros semellante ao caso Falciani, e ‘Las campanas de Querétaro’, serie histórica sobre o México do emperador Maximiliano. O proxecto que inaugura dito acordo é ‘Cortar el puente’, unha mini-serie de seis capítulos dunha hora baseada en feitos reais. Un thriller político cargado de acción no marco da guerra de El Salvador; un dos conflitos armados máis longos e sanguinarios da historia de América Latina, no que se entretece unha historia de amor. ‘Cortar el puente’ recolle a historia de Ignacio Ellacuría, un dos filósofos xesuítas máis representativos da Teoloxía da liberación, quen foi asasinado, xunto con outros cinco sacerdotes xesuítas, por ser considerado unha ponte de negociación entre a guerrilla e o exército salvadoreño. Unha decisión criminal que dentro da lóxica da guerra tamén foi considerada un éxito militar. O asasinato prodúcese durante a ofensiva guerrilleira do 89 a meirande operación militar dunha guerra que durou 15 anos e que puxo en estado de alerta aos países de AL e Europa pola súa enorme transcendencia. Ellacuría representaba unha ameaza para os intereses dos que non querían unha solución pacífica para un conflito armado que durou máis de vinte anos e que cobrou oitenta mil vidas entre elas a do Arcebispo Oscar Arnulfo Romero, cuxa historia relaciónase directamente coa de Ellacuría. Esta ambiciosa produción histórica vai moito máis alá da biografía do mártir Xesuíta. ‘Cortar el puente’ é un testemuño do último movemento armado da Guerra Fría en América Latina. É, ao mesmo tempo, unha investigación dos máis de sete billóns de dólares que Estados Unidos - CIA ey NSA- investiron en asesorar ó exército salvadoreño e da intelixencia militar que empregaron para vencer aos rebeldes e perpetrar este crime.


Marzo Abril 88 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Polas súas características históricas, ‘Cortar el puente’ desenvólvese simultaneamente en España, El Maio Salvador, Nicaragua e Washington, desentrañando así as razóns políticas, xeográficas e sociais da guerra de El Salvador. Esta serie estrearase no 25 aniversario da morte de Ellacurría. No proxecto súmase a Maio importante participación da compañía salvadoreña Meridiano 89. Durante a vindeira edición do MIPCOM, que se celebrará no mes de outubro, presentaranse os resultados deste convenio de desenvolvemento Xuño conxunto e coprodución. Argos é unha das produtoras independentes máis grandes de Latinoamérica con 20 anos de experiencia na creación de diversos contidos para o cine e a televisión. Filmanova é unha Xuño produtora española independente que desde 1999 produciu máis dun centenar de produtos audiovisuais (para cine e TV) así como obras teatrais- musicais, contidos multimedia e corporativo- publicitarios. Xullo Xullo u Lalín constitúe o seu primeiro cineclube co nome de Dzine Agosto ns vinte socios fundadores constituíron onte o primeiro cineclube de Lalín bautizado co nome de Dzine, en alusión á comarca de Deza e a súa razón de ser: o cine. Agosto A asemblea aprobou os estatutos e a xunta directiva formada por Javier Fita como presidente, Javier López como secretario e José Aller como tesorero. A eles engádense como vocales Raquel Doallo, Setembro Xosé Manuel López e Miriam López. A agrupación terá de momento a súa sé social no Casino de Lalín, aceptando así o ofrecemento do presidente da sociedade recreativa de ceder un local para reunións ao Setembro colectivo, ademais da posible utilización dun espazo para gardar material. A reunión contou coa asistencia

U

de representantes da Federación de Cineclubes de Galicia que atenderon as preguntas dos socios.

Socios do cineclube Dzine

PROXECTOS EN PRODUCIÓN u Comeza a gravación de CASA MANOLA, unha nova serie para TVG producida por Filmanova

C

omezou a gravación dunha nova serie para a Televisión de Galicia: ‘Casa Manola’. Trátase dunha serie para toda a familia con forma de comedia costumista. Está protagonizada por Isabel Blanco e os Mofa e Befa, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 89 Abril A produtora Filmanova, responsable doutras series que vimos aquí, como ‘Os Atlánticos’ ou ‘Cuarto Maio sen ascensor’ comezou a gravala na vila de Betanzos e nos seus arredores. A primeira entrega será de 6 capítulos dunha hora de duración. Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro Protagonistas de Casa Manola

ESTREAS u A TROPA DE TRAPO NA SELVA DO ARCO DA VELLA, en cines o 30 de abril

N

esta aventura, a Tropa decide saír a axudar a pequenos animais con dificultades para sobrevivir e viaxará ata a Selva do Arco da Vella. Alí descubrirán toda unha biodiversidade en forma de novos personaxes: Coloridos e Sombras, e un Arco da Vella respirando fatigado e moribundo. As súas cores, debido ao mal que tratamos ao noso planeta, apagábanse e perdían o seu brillo orixinal. Iso podería indicar que todas as cores da Terra poden desaparecer para sempre e?¡a Tropa non pode permitir que isto suceda!

Fotograma do filme ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’


Marzo Abril 90 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril u Estrea da serie LUCI na TVG, producida por Portocabo Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Presentación da serie ‘Luci’

L

uci é unha muller normal, ten 37 anos, un posto de traballo nunha das brigadas de mantemento de parques e xardíns da cidade, un piso coa hipoteca a medio pagar, un fillo, un ex-marido e unha irmá coa que fala por teléfono todas as noites. Luci é loitadora e botada para adiante. Ten a capacidade de plantarlles cara ás dificultades da vida e de sacar o positivo das malas experiencias: a separación matrimonial, o irregular rendemento académico do fillo, a adaptación a un xefe novo no traballo, a dificultade de ligar cando se perdeu o costume, etc. Luci é boa xente, alegre e amiga dos seus amigos, pero é mellor non tirarlle do xenio. Sabe que nin a vida nin ela son perfectas. E menos mal, porque de selo, o mundo sería un lugar moi aburrido. Esta comedia realista, con aire documental na súa posta en escena, conxúgase en primeira persoa, pero tamén conta coa participación doutros personaxes como Hadrián, o fillo preadolescente de Luci, interpretado por Darío Loureiro; Beto, o ex-marido paspán en plena crise dos 40, a quen lle dá vida Santi Prego, e Sole, a irmá pequena que exerce de irmá maior, en cuxa pel se pon a actriz Eva Fernández.

u A TROPA DE TRAPO preestréase ante centos de persoas en Lugo

N

umerosas persoas acudiron á preestrea mundial de ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’, película de animación obra de Abano Produccións. Esta posta de longo cinematográfica tivo lugar no auditorio Gustavo Freire de Lugo. ‘A Tropa de Trapo’ é unha película de animación orientada a nenos de entre dous e seis anos, que narra as aventuras dun grupo de amigos que tratan de devolver as cores ao Arcoiris, que os está perdendo debido ao maltrato ao planeta. A cinta conta coa participación dos nenos e nenas da escola de música do colexio de Fingoi, que puxeron as súas voces para a dobraxe e o coro dunha das cancións. A estrea en cines está programada para o 30 de abril.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 91 Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro u Fantástica audiencia para a estrea da serie LUCI

A

nova proposta da Televisión de Galicia para a noite dos domingos, ‘Luci’, iniciou a súa andaina na canle pública galega cun destacado seguimento. Os dous capítulos que emitiu a canle pública galega tiveron unha cota media de pantalla de 11,6% e chegaron aos 270.000 espectadores. ‘Luci’ é unha comedia de situación que leva o nome da súa protagonista, a actriz Nuncy Valcárcel. Dirixida por Jorge Coira, esta serie da Galega inspírase nunha muller normal, de 37 anos, cun posto de traballo nunha das brigadas de mantemento de parques e xardíns da cidade, cun piso coa hipoteca a medio pagar, cun fillo, cun ex-marido e cunha irmá coa que fala por teléfono todas as noites.

A actriz Nuncy Valcárcel encarna a Luci


Marzo Abril 92 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Na súa estrea, a TVG ofreceu o capítulo piloto, coa presentación dos personaxes principais da ficción, Maio e a primeira entrega, en que Luci recibía unha visita que non lle facía ningunha graza, a de Soledad, a súa nai. Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 93 Abril Maio MERCADOS AUDIOVISUAIS E Maio ENCONTROS Xuño Xuño Xullo Xullo FESTIVAIS E CERTAMES Agosto Agosto u O Play-Doc arrinca a edición do seu décimo aniversario Setembro Festival Internacional de Documentais de Tui fai dez anos, un momento para facer balance dun festival que acadou un gran Setembro recoñecemento internacional, até o punto de ter sido seleccionado

O

polo Best Fest Film Series de Nova York, que cada ano escolle os dez mellores festivais de cinema do mundo. Esta edición, que comeza este mércores pola noite e que rematará o domingo, fará -canda ás seccións oficiais e ás actividades paralelas- un repaso da propia traxectoria do festival, programando obras de cineastas que marcaron esta primeira Presentación do Festival década de certame. Play-Doc O Play-Doc abrirá a súa programación coa proxección dunha serie curtametraxes de Bogdan Dziworski, un dos homenaxeados doutras edicións, e Artavazd Pelechian, Ross McElwee, Jay Rosenblatt ou Albert Maysles tamén terán un oco este ano. Sara García, directora do Festival xunto con Ángel Sánchez, sinalou na presentación do certame que ‘estamos nun momento de crecemento e proxección interesantes, con moitas ganas de seguir aprendendo e ao mesmo tempo deixando atrás unha etapa, concluíndo un ciclo’. Sara García, directora do Festival: ‘Estamos nun momento de crecemento, con moitas ganas de seguir aprendendo e ao mesmo tempo deixando atrás unha etapa, concluíndo un ciclo’. A sección oficial terá seis títulos, ‘todos eles con elementos etnográficos comúns, aínda que con moi diversas e interesantes aproximacións’. ‘Anak Araw’ (Albino), de Gym Lumbera; ‘Costa da Morte’, de Lois Patiño; ‘De Dansande Andarnas Skog’ (A Selva dos Espíritos Danzantes), de Linda Västrik; ‘Manakamana’, de Stehanie Spray e Pacho Velez; ‘Ricardo Bär’, de Gerardo Naumann e Nele Wohlatz; e ‘Stop the Pounding Heart’ (Detén o Corazón Palpitante), de Roberto Minervini. Ademais, o festival dedicaralle unha retrospectiva integral ao realizador mexicano Nicolás Pereda, estreando en España os seus filmes máis recentes, ‘Matar extraños’ e ‘El palacio’. Este novo director, de trinta e poucos anos, conta xa no seu haber con nove películas e é habitual de festivais como Cannes, Locarno ou Venecia, onde resultou premiado na sección Orizzonti en 2010 polo seu filme ‘Verano de Goliat’. O seu estilo caracterízase pola fusión entre a realidade e a ficción, co ánimo de ‘evocar o sentimento dun pobo enteiro’, o contraste entre o campo e a cidade, o mundo do traballo, as diferenzas entre ricos e pobres, a intimidación do exército, as relacións de parella... O festival mantén igualmente algunhas citas paralelas que nos últimos anos se foron convertendo en sinal de identidade do evento, coma a sección dedicada a repasar os documentais galegos máis relevantes do pasado ano, ou o Play-Doc Live!, que busca establecer diálogo entre o cinema e a música, mostrando documentais con esta temática, e ofrecendo un concerto para animar a noite do sábado 5 de abril, nesta ocasión a cargo de Novedades Carminha, Sequin e Malandrómeda. Para rematar, o Play-Doc organiza un ano máis o Laboratorio de Apuntes Fílmicos, un obradoiro que busca reflexionar sobre conceptos concretos en cada edición, convidando varios directores galegos a que filmen pezas en torno a eles. Desta volta, o concepto é a ‘transformación’, e sobre el traballan Eloy Enciso,


Marzo Abril 94 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Marcos Nine, Otto Roca e Ángel Santos. Ademais, a revista especializada ‘A Cuarta Parede’ pon en marcha Maio un seminario para formar a novos críticos, e presenta o seu libro ‘Jugar con la memoria. El cine portugués en el siglo XXI’, acompañando isto con tres sesións de cinema luso. Maio Xuño u Oito empresas galegas no MIPTV de Cannes Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

H

oxe comeza no Palais des Festival de Cannes unha nova edición do MIPTV, o mercado de produtos audiovisuais destinados a televisión máis importantes de Europa. Unha cita na que o audiovisual galego estará presente a través dunha delegación de oito empresas apoiada por Agadic o Clúster do Audiovisual Galego e o IGAPE. Son as mesmas entidades que acaban de abrir o prazo de inscrición doutra misión empresarial tamén para Cannes. Será en maio (do 14 ao 23) no marco do mercado Marchè Du Film 2014. Cannes é a cita de referencia dos produtores audiovisuais. Para este primeiro mercado, pensado específicamente para produtos de televisión, estarán presentes oito empresas: Bambú Producciones, Ficción Producciones, Filmanova, Formato Producciones, Maruxiña Films Company, Portocabo, Tree Line Distribution e Zenit TVasisten. Para o segundo, acaba de abrirse o prazo de inscrición.

u I Edición de CARBALLO INTERPLAY (CIP)

O

festival celebrarase entre o 24 e o 27 de abril, e ademais da proxección das webseries que vaian a concurso, haberá charlas, mesas redondas, clases maxistráis e actividades paralelas, e como non, unha gala de entrega de premios .


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 95 Abril u Cultura e Educación levará a MICSUR a música e as empresas culturais de Galicia como Maio único territorio participante fóra dos países do Mercosur Maio música e as empresas culturais galegas terán, da man da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, un protagonismo moi activo en MICSUR, o Mercado de las Industrias Xuño Culturales del Sur que desenvolverá a súa primeira edición na cidade arxentina de Mar del Plata Xuño entre os días 14 e 18 do vindeiro mes de maio. De feito, Galicia será o único territorio de fóra dos dez países latinoamericanos que integran Mercosur que participará con pleno dereito neste encontro, a través dunha delegación empresarial e dun concerto Xullo colectivo de artistas que ofrecerán unha noite musical dedicada á nosa Comunidade. Xullo O obxectivo de MICSUR é desenvolver corredores comerciais, promover sinerxías de traballo común e impulsar o intercambio entre as canles de creación, produción e distribución de produtos culturais, así como xerar unha oferta compacta para a participación en feiras, festivais e encontros internacionais. Galicia Agosto intégrase neste núcleo como resultado dos acordos acadados na primeira edición de MICAtlántica, o Mercado das Industrias Culturais Atlánticas que se celebrou en Santiago de Compostela o pasado mes de Agosto novembro, organizado conxuntamente pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Secretaría de Cultura da Nación Arxentina. Setembro No transcurso de MICAtlántica propiciáronse máis de 1.500 reunións comerciais entre preto de 400 creadores e empresas de Galicia, Portugal e Arxentina, que se plasmaron en distintos convenios Setembro de colaboración e alianzas institucionais. Unha destas alianzas foi precisamente a próxima participación

A

de Galicia en MICSUR, co que a Consellería de Cultura dota de continuidade o seu proxecto global de internacionalización dos nosos produtos e servizos culturais e materializa en accións concretas os lazos que unen a nosa Comunidade con Latinoamérica no eido das industrias culturais e creativas. Ao igual que en MICATlántica, en MICSUR estarán representados os sectores da música, o audiovisual, artes escénicas, deseño e artesanía, videoxogos e editorial. Así, unha delegación de empresas galegas de diversos sectores das industrias culturais desprazaranse a Mar del Plata co fin de estreitar lazos comerciais e artísticos cos seus pares nos dez países participantes: Arxentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Con esta finalidade, a Consellería de Cultura e Educación publicará nos vindeiros días no Diario Oficial de Galicia unha convocatoria pública de axudas da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) para contribuír a sufragar parte dos gastos de desprazamento e garantir a presenza en MICSUR das empresas galegas, sempre que estas sexan convidadas especificamente pola organización do encontro.


Marzo Abril 96 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Maio u Un total de 35 títulos competirán esta semana no Carballo Interplay, o primeiro festival de webseries de Maio España Xuño n total de 35 series competirán no primeiro festival de webseries que se celebra en España, o I Carballo Interplay, Xuño que terá lugar do 24 ó 27 de abril neste municipio coruñés que se situará na vangarda deste xénero audiovisual. Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Cartaz do I Festival Carballo Setembro Interplay

U

u Sete longametraxes participarán no Festival Primavera do Cine

A

terceira edición do festival Primavera do Cine, que se celebrará en Vigo entre o 4 e o 8 de xuño, contará coa participación na selección oficial de sete longametraxes, catorce curtametraxes e trece videoclips, seleccionados entre duascentas obras recibidas. Entre as sete longametraxes seleccionadas está ‘A pegada dos avós’, do director Xosé Abad, gañador da segunda edición do Festival Primavera do Cine, ou películas estreadas no Festival de San Sebastián e seleccionadas para participar nalgúns dos festivais de cine máis importantes do mundo, como ‘El Rayo’, de Fran Araújo ou ‘O pequeno mago’, de Roque Cameselle. Complétase esta sección cos filmes ‘El triste olor de la carne’, de Cristobal Arteaga Rozas; ‘Dos fragmentos/Eva’, de Ángel Santos; ‘Desde dentro do corazón’, de Antón Caeiro; e ‘Blockbuster’, de Tirso Calero. Na categoría de curtametraxes competirán 14 obras, que se proxectarán en tres bloques cunha duración dunha hora aproximadamente. Entre os participantes encóntranse ‘3-1=0’, de Juan Galiñanes, gañadora recentemente do Mestre Mateo, ou ‘Dinosaurios en 3D’, de Juan Beiro premiada en festivais de Italia, Colombia e España. O público será quen decida cal é la obra que resultará gañadora. Tamén participarán ‘Llena eres de gracia’, de Pedro Sancho; ‘Aquarium Nostrum’, de Xisela Franco; ‘Sangre de Unicornio’, de Alberto Vázquez; ‘Segundos’, de Pablo Martínez, Ana Puentes e Juan Guerci; ‘October’, de Gonzalo Caride; ‘Vacacións’, de Xiana Gómez; ‘Pato extraterrestre’, de Pedro Sancho; ‘Mal de sangre’, de Pedro Díaz; ‘Tupper’, de Ángel Manzano; ‘Everest’, de Rafa de los Arcos; ‘Suicidio lampre’, de Guillermo Arias-Carbajal; e ‘Deil’, de David Rodríguez. Completa o programa a categoría de videoclips na que entrarán en concurso 13 producións.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 97 Abril Maio u O Festival Nacional de Curtametraxes ‘Redondela en Curto’ celebra a súa décima edición do 24 ao 27 de abril Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

PALMARÉS u O documental COSTA DA MORTE, producido por Zeitun Films, gaña en Play-Doc

O

xurado internacional da décima edición de Play-Doc Festival Internacional de Documentais de Tui, decidiu conceder o premio desta edición (2.000 euros e trofeo) a Lois Patiño pola súa Costa da Morte. O grupo formado polos críticos e programadores Fernando Vílchez, Antonio Weinrichter e Jara Yáñez, aludiu na lectura do palmarés á coidada estética da obra, así como ao valor do filme para a rexión que retrata. Na súa argumentación, explicaron que a elixiron por desenvolver unha proposta onde se reúnen o rigor formal coa capacidade de presentar un retrato vivo dun lugar e dunha comunidade. Mantendo a liña de apoio ao cinema galego máis rompedor, esta é a cuarta edición consecutiva, en Play-Doc, na que se inclúe unha película de Galicia na competición internacional. E en tres ocasións – anteriormente Todos vós sodes capitáns e Vikingland – gañou unha cinta galega, confirmando que a cinematografía da rexión goza de boa saúde. O vigués Lois Patiño é un habitual do certame, que xa mostrou en dúas ocasións anteriores as súas curtas


Marzo Abril 98 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril paisaxísticas. Como el recordou ao recoller o premio: Levo vindo aquí cinco anos, ben como espectador Maio ou coas miñas películas, e agardo seguir facéndoo moitos máis. Cualificou o galardón de especial, debido a ese vínculo emocional que ten con Play-Doc. Pero Patiño non só é profeta na súa terra. A longa, unha Maio consecución lóxica desa traxectoria pictórica nas curtas, á que engade elementos etnográficos e míticos nesta ocasión; levou o premio ao director emerxente en Locarno, obtivo unha mención especial en Valdivia, foi mellor filme en FICUNAM de México... Estivo en multitude de festivais esta tempada, Xuño obtendo non poucos eloxios. El restáballe importancia estes días con sorna: Deixei de contar. Xuño Xullo u VILAMOR, nomeada como mellor película no Celtic Media Festival Xullo película ‘Vilamor,’ do cineasta ourensán Ignacio Vilar, foi nomeada como mellor película no Celtic Media Festival de Cornualles que se celebra do 2 ao 4 de abril. A cinta, que narra a historia dunha Agosto comuna hippie en Ou Foxo, terminou de rodarse fai dous anos e desde entón percorreu diferentes festivais colleitando diferentes menciones. Entre eles, un premio no Festival Internacional deAgosto Cine para a Paz de Yakarta e a nominación no NY International Festival. Galicia estará representada neste certame cinematográfico coas aventuras de Minchi, como mellor Setembro formato infantil, e ‘Koan’, como mellor curtametraxe de ficción. O festival céltico recoñece as Setembro principais obras audiovisuais e

A

profesionais nas seis nacións celtas Irlanda, Escocia, Gales, Illa de Man, Bretaña Francesa e Cornualles. O actor protagonista de Vilamor, Rubén Riós, asistirá ó certame.

Cartaz do filme ‘Vilamor’


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 99 Abril u SOMOS XENTE HONRADA, producida por Vaca Films e dirixida polo galego Alejadro Maio Marzoa, parte como favorita nos Premios Mestre Mateo con 13 nominacións Maio Somos xente honrada’ é, con trece nominacións, a favorita dos premios Mestre Mateo. A primeira longametraxe de Alejandro Marzoa é a historia dunha amizade que se complica polo achado casual de Xuño 10 quilos de coca nunha praia. Dous pais de familia en paro aos que se lles presenta a oportunidade de Xuño atopar unha saída á súa decadencia económica e vital. Todo un símbolo do derrube dun capitalismo cutre que parece forzar a procura da supervivencia individual, sexa cal sexa o prezo. E no que non fica a salvo nin quen o alimentaba vendendo fume, como un dos dous amigos, construtor arruinado que non deixa de Xullo tentar gardar as aparencias. O filme combina drama con humor. Cun equilibrio que é un dos seus moitos Xullo acertos. Cunha trama moi humana que favorece a empatía e fai que o espectador se faga preguntas. Agosto Agosto Setembro Setembro

Alejandro Marzoa, director de ‘Somos gente honrada’


Marzo Abril 100 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril u Lista de galardoados nas 26 categorías dos XII Premios Mestre Mateo do Audiovisual Maio Galego 2014 Maio • Longametraxe: ‘Somos gente honrada’, de Vaca Films e El Terrat • Película para TV: ‘Encallados’, de ZircoZine Xuño • Documental: ‘Costa da Morte’, de Zeitun Films • Serie TV: ‘Era visto!’, de Producións Zopilote para TVG Xuño • Serie Web: ‘Entre Pipas’, de Cassinello Arias Rizzi • Programa Tv: ‘Zigzag Diario’, de TVG Xullo • Curtametraxe: ‘3-1=0’, de Olga Osorio e Juan Galiñanes en coprodución con Píxel Films • Curtametraxe de animación: ‘Aqua’, de Algarabía Animación Xullo • Anuncio publicitario: ‘Estrella Galicia Feliz 2013’, de Algarabía Animación • Videoclip: ‘Canto de sirena’, de Piti Sanz • Interpretación Masculina Protagonista: Miguel de Lira, por ‘Somos gente honrada’ Agosto • Interpretación Feminina Protagonista: Isabel Blanco, por ‘Todos os Santos’ • Interpretación Masculina de Reparto: Ricardo de Barreiro, por ‘Somos xente honradaAgosto ‘ • Intepretación Feminina de Reparto: Isabel Risco, por ‘Era visto!’ • Comunicador/a de TV: José Ramón Gayoso Bonigno, por ‘Luar’ Setembro • Dirección: Alejandro Marzoa, por ‘Somos gente honrada’ • Guión: Miguel Ángel Blanca e Alejandro Marzoa, por ‘Somos gente honrada’ Setembro • Dirección de Fotografía: Alberto Díaz “Bertitxi” (AEC), por ‘Encallados’

• Dirección de Arte: Marta Villar, por ‘Salgadura’ • Montaxe: Adrián Pino, por ‘Encallados’ • Realización: Mónica Ares, Toño López e Isabel Caamaño, por Galegos no mundo • Música Orixinal: Berrogüeto, por ‘Inevitable’ • Son: David Machado, Dani Zacarías e Enric Triviño, por ‘Salgadura’ • Vestiario: María Gil e Sonia Segura, por ‘Salgadura’ • Maquillaxe e Perruquería: Susana Veira e Erea Pérez, por ‘Somos gente honrada’ • Dirección de Produción: María Liaño, por ‘Todos os Santos’, que renunciou ao premio


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 101 Abril Maio GALICIA AUDIOVISUAL Maio Xuño Xuño ACTUALIDADE Xullo Xullo Agosto u A complicada rodaxe de A ESMORGA Agosto Setembro Setembro

Un dos fotogramas do filme ‘A Esmorga’

T

en os visos de se-la película galega do ano polo elenco principal (Miguel de Lira, o percebeiro de Mareas Vivas; Morris; e Karra Elejalde, o da despedida de solteiro de Airbag e o pai da noiva en Ocho apellidos vascos); polo director, Ignacio Vilar, o mesmo que asinou Pradolongo e Vilamor; e pola novela da que parte e da que toma o nome, A esmorga, de Eduardo Blanco Amor. A historia dos tres amigos que “botan uns vasos” e acaban pasándose da raia ata un desenlace tráxico convenceu á TVG e TVE que xa adquiriron os dereitos. Se os cálculos botados polo equipo se cumpren, no último trimestre deste ano, o filme botará a andar polas salas cinematográficas tras un proceso de posprodución inda por rematar e unha rodaxe acabada hai pouco máis dunha semana e que, segundo actores e realizador, resultou “dura”. Esa dificultade veu dada polo tempo meteorolóxico e polo desgaste mental á hora de interpretar a personaxes de profundos matices psicolóxicos. “Foi unha rodaxe moi dura”, explica o director, Ignacio Vilar, quen tardou tres meses en facer probas e elixi-los protagonistas tendo en conta que “levar esta novela ó cinema é unha responsabilidade impresionante”.


Marzo Abril 102 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Engade o director que “era importante crea-la atmosfera da novela e conseguímola, marcada polo frío, a xeada e a chuvia, sendo esta última un personaxe máis que interfire nos protagonistas”. Maio Xa o dicía o Castizo ante o xuíz no libro: “A chuvia tivo moita da culpa”. “Os actores, na rodaxe, pasaban entre catro e cinco horas diarias mollados pola choiva que caía pero tamén pola artificial que lleMaio lanzabamos nós que era máis fría cá normal”, apunta Vilar. Non obstante, para Morris, o difícil foi a introspección psicolóxica no seu personaxe. Para que Morris Xuño preparase ó seu Milhomes; Miguel de Lira fixese o mesmo co seu Cibrán ou Castizo; e Karra Elejalde Xuño profundizase na mente do seu Bocas, Vilar pechouse cos tres na Residencia de Tempo Libre do Carballiño durante quince días. “A preparación psicolóxica dos actores foi moi intensa. Traballamos catorce horas diariasXullo o guión para darlle vida ós personaxes. Agora, vexo o resultado na premontaxe que fixemos de 106 minutos e vexo que Xullo é una grande historia”, confesa Ignacio Vilar. Pero non todo foron pedras que se saltaron, tamén houbo alianzas coa boa sorte durante as dez semanas de rodaxe como atopa-la práctica totalidade dos espazos da ruta dos personaxes por Auria Agosto -Ourense- practicamente iguais. Para borra-las pegadas da modernidade, como os cables no casco vello, o equipo artístico tapounos con cartón pedra, buscou coches de época e acondicionou as Agosto tendas como eran a finais dos cincuenta. Como engadido, Vilar atopou a Papuxa de Ribadavia, unha taberna co chan de terra e o look da taberna da Tía Esquilacha da novela. Setembro Setembro u A vangarda do cine fílmase en Galicia

O

Novo Cinema Galego non é unha moda, nin unha etiqueta fácil, é unha revolución que se vive aquí e agora e que está promocionando Galicia e a súa cultura no estranxeiro máis que ningunha outra campaña turística a través de prestixiosos festivais de cine e prensa especializada como a mítica Cahiers de Cinéma onde lle dedicaron unha reportaxe. A medalla debe outorgárselle a un grupo de cineastas novos que cos seus últimos traballos premiados en citas como Cannes, Locarno ou Rotterdam están dando a coñecer a calidade artística de directores e equipos que están convertendo a época actual en “a máis interesante da historia do cine en Galicia”, segundo destaca un dos protagonistas, o guardés Xurxo Chirro, autor de ‘Vikingland’, aquela historia de mariñeiros galegos na fronteira xeada entre Alemaña e Dinamarca que gañou o PlayDoc en 2012. O filme que segue sendo o referente e que marca a ‘institucionalización’ do Novo Cinema Galego é ‘Todos vós sodes capitáns’, de Oliver Laxe, que en 2010 gañou o Fipresci de Cannes, e que agora traballa coa idea de empezar a rodaxe do seu novo proxecto, ‘As mimosas’, o próximo inverno, en Marrocos. Oliver Laxe, director de cine Xusto un ano antes do seu trunfo en Cannes nacía a produtora Zeitun, creada en paralelo á finalización do primeiro filme de Óliver. Desde entón, Zeitun produciu varias xoias do celuloide galego como ‘Arraianos’ (Eloy Enciso), ou ‘O quinto evanxeo de Gaspar Hauser’ (Alberto Graza, premio Fipresci en Rotterdam) e ‘Costa da Morte’ (Lois Patiño), esta última galardoada en Locarno en 2013.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 103 Abril u Gala dos XII Premios Mestre Mateo. Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Momento da gala no que se recordaba a Xosé Manuel Oliveira ‘Pico’

A

gala tivo lugar o 12 de abril de 2014, nesta ocasión no Auditorio Gaviota de Palexco, en A Coruña, coa presentación de Roberto Vilar que codirixiu xunto a Giselle Llanio e co guión do propio Vilar e Manolo Cortés. Nesta duodécima edición dos premios a gala foi un encontro co público que se atopa nas súas casas e que ve e consume os produtos que produce a industria. Isto logrouse coa interacción dunha familia anónima que durante todo o evento interactuou co presentador, opinou e mesmo entregou unha das 26 estatuíñas que se repartiron. Un dos momentos máis destacados foi a presenza de Susana Dans, Mabel Rivera, Alfonso Agra, Ricardo de Barreiro, Rosa Álvarez, Guillermo Carbajo, Blanca Cendán, Ernesto Chao, Xavier Estévez e Lucía Regueiro para homenaxear ó actor e expresidente da Academia, Xosé Manuel Olveira ‘Pico’. Outra das sorpresas da noite veu da man do vídeo homenaxe ao 25 aniversario da estrea simultánea das tres primeiras películas galegas, ‘Urxa’,’Continental’ e ‘Sempre Xonxa’. O espectáculo estivo amenizado en directo coa Gaos Big Band que interpretou tódalas músicas da gala, cuxo pianista Paco tiña presa por marchar a coller un avión e tocou unhas notas para indicar aos premiados que se tiñan excedido no tempo de agradecementos. Ademais a entrega de premios transcorreu coa participación de diferentes artistas e técnicos convidados como Javier Rey, Sabela Arán, Estíbaliz Veiga, Xosé Barato, Moncho Lemos, Lorena Pose, Fernando Tato, Yelena Molina, Jorge Mira, Sonia Méndez, Mara Sánchez, Alex Carro, David Amor, María Mera, Pela del Álamo, Diana Nogueira, Susana Seivane, Xosé Lois Bernal “Farruco”, Lucía Regueiro, Manuel San Martín, Dani Domínguez, Ledicia Sola, Xabier Villaverde, Uxía Blanco e Ernesto Chao. Pola súa banda, o Premio de Honra ‘Fernando Rey’ que este ano recolleu Manolo González, foi entregado por máis dunha vintena de amigos,compañeiros e ex-alumnos que o quixeron arroupar nesta noite de recoñecemento o seu labor.


Marzo Abril 104 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS Maio Maio Xuño u A serie da Galega LUCI terá versión americana Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Responsables da serie ‘Luci’

E

xecutivos de máis de duascentas canles de televisións de 25 países europeos asistirán á 31ª Conferencia Anual de CIRCOM, a asociación europea de televisión rexional, que terá lugar na Universidade de Santiago de Compostela desde o 8 ata o 10 de maio. O evento está organizado pola Televisión de Galicia (TVG), baixo o lema The Way forward (O camiño que se debe seguir), en homenaxe á cidade meta do Camiño de Santiago. Patrocinan tamén esta reunión internacional firmas como Televés ou Kantar Media e institucións como a Xunta de Galicia e o Concello e a Universidade de Santiago. As sesións de traballo do auditorio principal disporán de tradución simultánea en inglés, castelán e galego e serán emitidas pola internet en streaming. Os debates principais vanse concentrar nas cuestións estratéxicas de xestión, produción de televisión, xornalismo e tecnoloxías de comunicación no futuro. Os executivos dos medios europeos estudarán tamén proxectos de coprodución e formación xunto coas oportunidades que se presentan para o futuro da televisión rexional. A mellora das prácticas nas redaccións integradas de televisión, radio e internet serán asemade obxecto de análise durante a Conferencia. En paralelo, haberá dous cursos de formación, un sobre o uso profesional de dispositivos móbiles nas tarefas xornalísticas e outro sobre cobertura política e electoral, impulsado polo Parlamento Europeo. O evento de tres días comezará coa gala dos Prix CIRCOM, no serán do 8 de maio no Hostal dos Reis Católicos. Os premios, por valor de 30.000 euros, están divididos en 10 categorías e contan cun premio final, o Grand Prix. Están considerados os máis prestixiosos galardóns en Europa para programas de televisión rexionais. O pasado ano en Mälmoe (Suecia) a TVG conseguiu o premio a mellor ficción europea pola serie Matalobos. A gala será retransmitida pola TVG e en streaming a través da internet. CIRCOM Regional é a rede de estacións de TV rexionais públicas de Europa e ten máis de 260 emisoras asociadas en 34 países.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 105 Abril Maio u GALICIA 112 regresa á TVG cunha entrevista ó avó de Asunta Basterra Maio olve GALICIA 112 á noite do mércores e comeza a súa terceira temporada cunha entrevista en Xuño exclusiva a Ramón Basterra, avó da nena Asunta, que deixará declaracións sorprendentes sobre a relación familiar que mantiñan. O programa de urxencias, sucesos e actualidade que se emite na Xuño Televisión de Galicia, presentado por Beatriz Pino, conservará a súa emisión en rigoroso directo. As reconstrucións e os seguimentos aos corpos e forzas de seguridade e urxencias galegas, que tanto distinguen GALICIA 112, continuarán tendo o seu espazo. Policía Nacional e Local, Bombeiros, Garda Xullo Civil, 061, Protección Civil e Salvamento Marítimo amosarán o seu traballo a toda a cidadanía ao tempo Xullo que se seguirá buscando as persoas que permanecen en paradoiro descoñecido, contando sempre coa colaboración dos espectadores por vía telefónica ou a través das distintas redes sociais. Neste primeiro programa poderase ver unha entrevista a Ramón Basterra, o pai de Alfonso Basterra que, xunto coa súa Agosto ex-muller Rosario Porto, está imputado pola morte da nena Asunta. Escoitarán declaracións dun pai cara aAgosto un fillo, cara a unha neta e, sobre todo, cara a unha nora. Ademais, farase un repaso polos naufraxios dos pesqueiros galegos Santa Ana, Mar de Marín e Mar Nosso, que tiveron lugar nas últimas semanas, prestando especial atención ás cifras, aos protocolos de busca e á situación en que quedan as familias Setembro dos mariñeiros desaparecidos. Tamén se levará ao estudio un debate sobre a derrogación da doutrina Parot, a raíz da posta en liberdade, tras 32 anos en prisión, do violador do estilete. Por último, a familia de Setembro Gumersinda Raña lembrará a desaparición desta veciña de Barroso, Avión, hai xa dous meses. Serán o seu

V

fillo e a súa neta quen fará un novo chamamento para que a busca de Gumersinda continúe.

Beatriz Pino, presentadora do ‘Galicia 112’


Marzo Abril 106 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril FORMACIÓN Maio Maio Xuño u Santiago acolle o set de rodaxe itinerante da campaña de promoción ‘Galicia de cine’ Xuño set ‘Galicia de cine’, unha acción especial que forma parte da nova campaña promocional de Turismo de Galicia para 2014, instalarase na compostelana Praza do Obradoiro, a onde chega tras Xullo pasar por Madrid, Barcelona e Sevilla, onde participaron máis de 500 persoas. A acción promocional ten como obxectivo difundir as singularidades do destino Galicia e recompilar Xullo os testemuños dos cidadáns que queiran participar falando sobre o que consideran os principais motivos e reclamos para visitar Galicia. O set de rodaxe está formado por dous escenarios, un que recolle os motivos polos queAgosto os viaxeiros deciden ir a Galicia a través dunha grabación persoal; e outro no que, persoas que xa coñecen Galicia e Agosto recoméndana narran a súa experiencia. Setembro Setembro

O

Set de rodaxe de ‘Galicia de cine’

u Foro MEDIA PARTNERS: INTERNACIONALIZACIÓN E EMPRENDEMENTO José María Irisarri, presidente de Onza Partners

O

Máster en Xestión e Produción Audiovisual (MPXA) organiza o vindeiro mércores 23 o foro ‘Media Partners: Internacionalización e emprendemento’. Estará impartido por José María Irisarri, presidente de Onza Partners.


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 107 Abril Maio u Obradoiro de Dirección de Actores Maio REA, a Asociación de Directores e Realizadores de Galicia, organiza na semana do 5 ó 9 de maio un obradoiro de Dirección de Actores. A docencia corre a cargo de Víctor Duplá, especialista en Xuño dirección e formación de actores, e está dirixido a directores e actores. Xuño u Programas pedagóxicos internacionais ‘Cine en curso’ e ‘Fotografía en curso’ Xullo Xullo n total de 847 alumnos de 17 colexios e institutos de toda Galicia están a participar nos programas pedagóxicos internacionais ‘Cine en curso’ e ‘Fotografía en curso’, que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria impulsa a través do seu Plan Proxecta para o fomento da Agosto innovación educativa nos centros escolares. O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI-Filmoteca de Galicia) encárgase da coordinación en Galicia Agosto de ambas as iniciativas, de acordo cunha metodoloxía de traballo común nas diferentes experiencias internacionais destes programas, que en 2013 congregaron máis de 4.000 alumnos de España, Portugal, Setembro Arxentina, Brasil e Chile. Os centros galegos participantes en ‘Cine en curso’ son o CEIP A Rúa de Cangas, IES Val do Asma de Setembro Chantada, CEIP Dr. Suárez de Fornelos de Montes, IES Melide, IES Terra de Trasancos de Narón, CPI Poeta

C U

Uxío Novoneyra do Courel, IES O Mosteirón de Sada e IES Xograr Alfonso Gómez de Sarria; mentres que ‘Fotografía en curso’ estase a levar a cabo no CEIP Sanjurjo de Carricarte da Coruña, CPI Manuel Padín Truiteiro de Arcade, IES Parga Pondal de Carballo, IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz, CPI Tino Grandío e CEIP de Lousada en Guntín, CPI Virxe de Cela de Monfero, IES Manuel Chamoso Lamas do Carballiño e CEIP Seis do Nadal de Vigo. Todos estes colexios e institutos foron seleccionados a partir da convocatoria pública do Plan Proxecta para o curso o curso 2013/14.

u Curso ACTORES E ACTRICES NA REDE

A

AAAG convoca este curso en tres cidades, Vigo o 9 de Maio, Santiago o 12 de Maio e A Coruña o 15 de Maio. Catro horas de formación para todos aqueles usuarios da rede que queren saber cómo sacarlle partido a nivel profesional. A intención do curso é que o usuario perda o medo a internet e ás redes sociais e aprenda a manexar os recursos que, de balde, están ao seu dispor para autopromocionarse. As redes sociais, os diferentes formatos nos que dar a coñecer o noso traballo, os blogs, videoblogs, podcasts e as diferentes ferramentas para medir a nosa pegada na rede serán os eixes en torno aos que xire este curso.


Marzo Abril 108 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Maio NOMES PROPIOS Maio Xuño Xuño u Coloquio na Leira con Gracia Querejeta Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

A realizadora Gracia Querejeta

A

directora, produtora e guionista Gracia Querejeta protagonizará este ano o Coloquio na Leira do Festival de Cans, un espazo de encontro moi especial polo que xa pasaron en edicións anteriores cineastas de primeira liña como Juanma Bajo Ulloa, Isabel Coixet, Fernando León, Martín Cuenca e Tristán Ulloa. A presenza de Querejeta, que ven de participar na filmación dun documental colectivo sobre El tren de la liberdade xunto con outras recoñecidas cineastas españolas como Isabel Coixet, Chus Gutiérrez, Ángeles González Sinde ou Icíar Bollaín, refrenda o protagonismo que terán nesta XI edición do Festival de Cans os encontros con mulleres directoras. Isabel Ayguavives, Susana Sotelo, as Also Sisters (Sonia e Miriam Albert Sobrino)... Todos os días do Festival, de mércores a sábado, haberá un encontro cunha muller realizadora, ademais do xa anunciado Premio Pedigree que recibirá outra muller, a actriz María Bouzas. Filla do produtor Elías Querejeta -recentemente falecido- e máis da deseñadora María del Carmen Marín Maiki, Gracia Querejeta (1962) estudou Historia Antiaga pero non tardou en integrarse no mundo do cine que tan próximo lle resultaba por motivos familiares. É autora dunha poderosa filmografía, na que trata temas políticos, sociais e familiares cunha gran sensibilidade, o que lle reportou numerosos premios: a súa última longametraxe, Quince años y un día (2013), sumou sete candidaturas aos Premios Goya, gañou dous premios en Málaga e foi elixida para representar a España nos Óscar; ‘Siete mesas de billar francés’ (2007) conseguiu unha ducia de premios en festivais internacionais, entre eles dous Goya; ‘Héctor’ (2004)


Decembro Marzo A b r i l •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 109 Abril acadou dous premios no Festival de cine español de Málaga; ‘Cuando vuelvas a mi lado’ (1999) obtivo unha mención especial no Festival de cine de San Sebastián; e a súa ópera prima, ‘Una estación de paso’ Maio (1992), acadou o Premio especial do xurado na Seminci de Valladolid. A súa carreira comezou nos oitenta, Maio como axudante de dirección de Carlos Saura en ‘Dulces horas’, traballo tralo que dirixiu varias curtas, como ‘Tres en la marca’, e documentais, como ‘El viaje del agua’, co que gañou o seu primeiro Goya, en 1991. Querejeta recoñeceu en varias ocasións ter en Galicia ‘un referente cinematográfico’. Rodou aquí Xuño ‘Cuando vuelvas a mi lado’ e unha parte importante de ‘Siete mesas de billar francés’. Agora, anuncia que Xuño unha parte dos guións que ten en marcha se rodarán tamén en Galicia. Coa súa presenza no Coloquio na Leira, tanto o público como os profesionais galegos terán ocasión de achegarse á visión e proxectos desta muller forte da industria cinematográfica española. Xullo Xullo u Eloy Enciso recibirá unha distinción do Harvard Film Study Center Agosto Arraianos’ estará presente en Nova York en dúas importantes citas. Dunha banda, no marco dos Modern Agosto Mondays que o Museo de Arte Moderno (MOMA) organiza para explorar os límites do cinema e da experiencia cinematográfica. Será o vindeiro21 de abril e contará coa presenza do director da cinta, Eloy Enciso. Da outra, exhibirase no Harvard Film Archive, unha das filmotecas máis recoñecidas do mundo, Setembro onde Enciso recibirá unha distinción do Harvard Film Study Center, que recoñece a creadores emerxentes eSetembro destacados.

Eloy Enciso, director de ‘Arraianos’


Marzo Abril 110 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Abril Maio ASOCIACIÓNS E ENTIDADES Maio Xuño u Culturgal 2014 celebrarase en Pontevedra do 5 ao 7 de decembro baixo a presidencia de Xuño Manuel Bragado ulturgal está organizada pola asociación do mesmo nome, presidida por ManuelXullo Bragado e constituída en 2010 para dar continuidade e estabilidade a unha feira que arrancara de maneira Xullo exitosa en 2007. Forman parte de Culturgal as asociacións profesionais máis representativas do sector: Asociación Galega de Editores (AGE), Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM), Empresas Galegas Adicadas aAgosto Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet), Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi). A Feira conta co Agosto patrocinio da Xunta de Galicia, a través da AGADIC e da Secretaría Xeral de Política Lingüística e do Concello de Pontevedra, e coa colaboración de diversas entidades e empresas. Culturgal representa tamén o traballo no sector cultural. Máis de 11.200 persoas estaban afiliadas á Setembro seguridade social no primeiro semestre de 2013, segundo datos do Instituto Galego de Estatística. As actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical Setembro

C

e as actividades de creación, artísticas e espectáculos son as que ofrecen mellores resultados en canto á contratación, segundo o Observatorio do Consello da Cultura Galega. En Culturgal conflúen as ideas, iniciativas e proxectos que cada día levan a cabo profesionais e entidades e que posibilitan a forza e proxección da acción cultural en Galicia. En 2012, segundo datos da Xunta de Galicia, o sector moveu un volume de facturación próximo ós 1.500 millóns de euros.

Imaxe da Feira Culturgal


112 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 112 Novas 114 Proxectos en produción 115 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 116 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

116 Festivais e certames 119 Palmarés

121 GALICIA AUDIOVISUAL.

121 Actualidade 122 Actualidade das Televisións 125 Formación 128 Nomes propios 129 Asociacións e entidades


Abril •••••••••••••••• Maio Maio Xuño EMPRESAS AUDIOVISUAIS Xuño Xullo Xullo NOVAS Agosto Agosto u Cultura e Educación promove a busca de socios e compradores internacionais para os proxectos das produtoras galegas no Marché du Film de Cannes Setembro Setembro

112 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participa xunto ás produtoras Abano Producións, Artefacto Producciones, Dragoia Media, Ficción Producciones e Vaca Films no Marché du Film de Cannes (Francia), onde promove a procura de socios e compradores internacionais para os produtos e proxectos audiovisuais galegos. Considerado o principal mercado cinematográfico do mundo, o encontro desenvólvese deste onte e ata o 23 de maio no marco do Festival Internacional de Cine de Cannes e congrega 20.000 profesionais entre produtores, distribuidores de cine, axentes de vendas e programadores. Esta misión comercial e institucional, a quinta a Marché du Film impulsada pola Xunta de Galicia e a segunda organizada a través da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), encádrase á súa vez no programa de proxección exterior do sector que Cultura e Educación leva a cabo en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Dentro desta mesma liña de internacionalización, o audiovisual galego estivo tamén presente nas últimas edicións doutras destacadas citas a nivel mundial, como o European Film Market de Berlín, MIPTV e MIPCOM de Cannes e Ventana Sur de Bos Aires.


Abril Maio •••••••••••••••• Maio Neste caso, as cinco produtoras integrantes da delegación no Marché du Film contan co apoio Xuño institucional, loxístico e económico da Consellería de Cultura na procura de oportunidades de negocio en relación cos seus últimos produtos e proxectos audiovisuais. A meta común é impulsar as vendas e a Xuñoexterior dos seus filmes, así como a busca de diferentes vías de financiamento e coproducións promoción internacionais. Xullo Producións realizadas e proxectos futuros Así, Abano Producións viaxa a Cannes con ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’, filme para Xullo público infantil que se acaba de estrear nas pantallas española, ademais de con dous novos proxectos arredor dos que xa ten concertadas citas con diferentes produtoras e distribuidoras. Agosto Pola súa banda, Artefacto Producciones continúa avanzando na venda internacional da súa premiada película ‘O Apóstolo’, ao tempo que manterá diferentes reunións en relación co financiamento e a coprodución Agosto de ‘Organistrum’, o novo proxecto de animación do director Fernando Cortizo. Tamén Ficción Producciones presentará a compradores internacionais un filme de animación, a produción hispano-cubana ‘Meñique’, e abordará igualmente a distribución de ‘Schimbare’, primeira longametraxe do realizador Álex Sampayo, Setembro con Luis Zahera e Candela Peña nos papeis protagonistas. Vaca Films acude ao Marché du Film con tres proxectos en fase de desenvolvemento, así como con Setembro dous traballos xa filmados: ‘El niño’, a nova película do director Daniel Monzón interpretada, entre outros, por

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 113

Luis Tosar, Jesús Castro, Sergi López, Ian McShane, Bárbara Leniie, Eduard Fernández e Jesús Carroza; e ‘Welcome to Harmony’, dirixida por Miguel Ángel Vivas cun reparto internacional encabezado por Matthew Fox. No caso de Dragoia Media, a súa presenza en Cannes céntrase na busca de socios internacionais para a posta en marcha de futuros proxectos.

Últimos acordos en MIPTV

Esta delegación busca repetir os bos resultados obtidos nas últimas misións comerciais organizadas a través da Consellería de Cultura e Educación no ámbito audiovisual. É o caso da participación o pasado mes de abril en MIPTV, onde Filmanova pechou a colaboración coa produtora latinoamericana Argos para a coprodución de contidos de ficción televisiva entre América Latina e Europa, e Portocabo conseguiu un acordo de adaptación para o mercado estadounidense da súa serie ‘Lucy’, dirixida por Jorge Coira. Ademais, as series de Bambú Producciones ‘Gran Hotel’ e ‘Galerías Velvet’ protagonizaron unha presentación exclusiva pola distribuidora internacional Beta Films. Para o seu traballo no Marché du Film, as cinco compañías alí desprazadas teñen á súa disposición un espazo diferenciado e destinado á difusión do audiovisual galego dentro do pavillón Cinema from Spain, promovido xunto ao Instituto de Comercio Exterior (Icex), o Instituto Nacional da Cinematografía e das Artes Audiovisuais (ICAA), a Federación de Asociacións de Produtores Audiovisuais (FAPAE) e Catalan Films & TV. Desde este espazo distribúese tamén diferente material promocional sobre o cinema galego e a súa industria. Neste sentido, destaca a última edición do catálogo ‘Films from Galicia’, que ofrece unha escolma da produción audiovisual galega máis recente, clasificada en longametraxes de ficción, animación, documentais e traballos para televisión. Tamén se difundirá ‘Ways to Film’, publicación concibida como carta de presentación de Galicia como escenario de rodaxe tanto polas súas localizacións, como pola competitividade da súa industria audiovisual.


Abril •••••••••••••••• Maio Maio PROXECTOS EN PRODUCIÓN Xuño Xuño Xullo u Rodaxe en Galicia do filme A PRAIA DOS AFOGADOS Xullo porto de Panxón, en Nigrán, transformase estes días nun set de rodaxe. Alí estase a gravar a película A praia dos afogados, baseada na novela de Domingo Villar. O protagonista, interpretado por Carmelo Gómez, comparte reparto con numerosos actores galegos. Agosto As cámaras, os focos e outros trebellos invadiron Panxón e actores e mariñeiros comparten espazo. Aquí vai tomando forma a película A praia dos afogados, baseada na novela do galego Domingo Villar. Agosto ‘Conta a historia da investigación de dous policías, Leo Caldas e Rafa Estévez, que investigan unha morte que parece un suicidio e resulta ser un asasinato’, di o director Gerardo Herrero. Carmelo Gómez fai o papel protagonista nesta película na que participan tamén varios actores galegos. Setembro ‘Este home romántico, Leo Caldas, é un inspector de policía. Amante da terra, dos vellos, de todo o que representa Galicia, do choque magnífico e brutal entre mar e terra.’. ‘Estévez ve a todos os galegos coma Setembro se fosen marcianos, cando en verdade o marciano e el’, asegura o actor Antonio Garrido. ‘É un luxo poder

114 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O

rodar onde naceu a historia real’, di a actriz Marta Larralde. Os actores contan cun asesor para empregar o acento mais costeiro e tamén algunhas expresións mariñeiras

Un dos momentos da rodaxe de ‘A praia dos afogados’


Abril Maio •••••••••••••••• Maio ESTREAS Xuño Xuño Xullo u A tvG2 estrea COCORICO, unha nova serie de animación galega para o ‘Xabarín Club’ Xullo n dos personaxes de conto máis coñecidos polas nenas e nenos galegos, o pitiño Cocorico, dá o salto á pantalla na tvG2 coa serie do mesmo nome, coproducida pola Televisión de Galicia e OQO filmes. Agosto Cocorico, Mamá Galiña e Gato Pelado, os personaxes do álbum ilustrado escrito por Marisa Núñez e ilustrado por Helga Bansch, vivirán aventuras do máis divertido e disparatado con novos amigos, coma Agosto o galo Crechas, a ovella Cina ou a tartaruga carteira. A serie, con guións de Luís López Alonso, música de Carlos Vázquez e dirixida por Zé Carlos Pinto, consta nesta primeira temporada, de 26 capítulos de 13 minutos. Setembro A serie supón unha nova aposta da TVG polo apoio á animación galega e á súa difusión no exterior. ‘Cocorico’, un proxecto realizado integramente en Galicia e en galego, naceu cunha clara vocación de Setembro internacionalización.

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 115

U

Así, xa na fase de produción, foi seleccionada por diversos xurados integrados polas máis prestixiosas canles de televisión de todo o mundo, para participar en foros internacionais, da talla do Animation Production Day de Stuttgart (Alemaña), o Seoul Promotion Plan (Corea) ou o Anima-T (Sitges). Estes eventos están destinados á difusión internacional dos proxectos de animación de maior calidade do momento. ‘Cocorico’ será distribuída por Edebé Audiovisual Licensing, unha das máis importantes distribuidoras de animación a nivel internacional.

O universo Cocorico

A serie Cocorico, destinada a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos, narra a vida cotiá dun pitiño rebuldeiro, curioso e, sobre todo, aventureiro. E faino dunha forma divertida, chea de acción, intriga e, sobre todo, sentido do humor, sen esquecer os aspectos didácticos. Aínda que sempre busca novas aventuras, Cocorico é un pitiño algo asustadizo. No entanto, a súa teimosía convérteo ás veces en temerario, metendo o peteiro onde non debe en máis dunha ocasión e creando situacións de perigo, para as que necesitará sempre a axuda da súa contorna. Así, coñecerá o mundo que o rodea, aprenderá a tomar decisións e enfrontarse ás dificultades que no día a día lle van xurdindo.

Protagonistas de ‘Cocorico’


Abril •••••••••••••••• Maio Maio MERCADOS AUDIOVISUAIS E Xuño Xuño ENCONTROS Xullo Xullo Agosto FESTIVAIS E CERTAMES Agosto Setembro u O Festival Primavera do Cine de Vigo pon en Setembro marcha unha campaña de micromecenado para a

116 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

súa terceira edición, que desenvolverá do 4 ao 8 de xuño

U

n ano máis, o Festival Primavera do Cine en Vigo abre a convocatoria para a presentación de películas de produción galega ou de creadores galegas e galegos en tres categorías: Curtametraxe, Longametraxe e Videoclip. A diferenza de outros festivais, poderán optar á Sección Oficial obras de calquera data pasada. Tamén deixar constancia de que se trata dun xurado popular, no que son os espectadores os que deciden cales serán as obras gañadoras.

Cartaz do festival Primavera do Cine

u Aberto o prazo de inscrición para a 11ª edición do Festival Internacional de Curtametraxes, Curtocircuíto

X

a está aberto o prazo para participar na 11ª edición de Curtocircuíto, Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela, que se celebrará do 6 ao 11 de outubro deste ano, 2014. Curtocircuíto chega este ano á súa undécima edición e este festival, que naceu en 2004, é hoxe unha cita obrigada co cinema curto e un referente a nivel europeo. Como vén sendo habitual, organizaranse diferentes actividades arredor do sector audiovisual, sendo o protagonista principal o cinema. A inscrición farase a través das dúas plataformas indicadas e, malia que a participación no festival é de balde, ambas as plataformas aplicarán un cargo variable ao usuario pola xestión da inscrición, que se poderá facer ata o 6 de xullo. A Sección Oficial estará subdividida en Radar e Explora sendo a organización a que decide, en última instancia, en que sección participarán as curtas presentadas. En Radar estarán as curtas de calquera xénero e nacionalidade que marcan tendencias a escala mundial e na que cineastas experimentados convivirán con novas promesas. Explora será unha sección centrada na procura de novas caligrafías


Abril Maio •••••••••••••••• Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 117

Pela del Álamo, director de Curtocircuíto

fílmicas, pezas dificilmente catalogables nun xénero que dilúen a idea tradicional do cinema mediante a exploración de sendas innovadoras. Os premios e mencións serán Mellor Curtametraxe e Mención ou Mencións Especiais en Radar, Explora e Galicia; Premio do Público e Premio do Xurado á Mellor Curtametraxe; Premio CREA á Mellor Dirección Galega e Premio AGAG ao Mellor Guión Galego. Todos os premios terán unha dotación económica agás as Mencións Especiais.

u O Festival de Cans leva ó seu diñeiro os retratos de persoas da vila

C

Imaxe dos billetes de Cans

hega a edición controlada e limitada de billetes de Cans, máis concretamente da República Independente do chimpín, o sistema de moeda propia do festival de cine, que permite financiar a maior parte do proxecto. É a segunda ocasión que se imprimen estes billetes e por vez primeira, os veciños aparecen retratados. En setembro de 2013 morreu Pepe Puime con 67 anos. Era un dos grandes colaboradores do Festival de Cans, chofer oficial de chimpín desde a primeira edición do certame audiovisual porriñés.Os organizadores do Festival non tiveron tempo para organizar unha


Abril •••••••••••••••• Maio Maio homenaxe en vida, pero agora levaron o seu retrato aos billetes de “un can”, cuxa edición limitada para este ano será impresa hoxe. Xunto a Pepe Puime se homenaxea a Divina Campos, unha das Xuño veciñas máis coñecidas grazas ao seu apoio ao festival, que é a figura elixida para os billetes de “dous cans”. Divina Xuño recibirá este ano o chimpín de prata que a partir de agora recibirá o nome de premio Pepe Puime. Os billetes do festival de Cans só serven para comprar dentro do certame, aínda que moitos non son recuperados porque algúns asistentes gárdanos como recordo, por iso é polo que este ano o deseño Xullo coidásese un pouco máis, aínda que os de 2013 xa estaban logrados, copiando a elegancia do dólar americano. Xullo Agosto u Unha delegación empresarial e artística representará a Galicia no Miscsur entre o 15 e o 18 de maio en Arxentina Agosto nha delegación empresarial, institucional e artística representará aSetembro Galicia no Mercado das Industrias Culturais do Sur (Micsur), que se celebrará en Arxentina entre o Setembro 15 e o 18 de maio e que representa ‘un avance

118 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

U

na internacionalización das industrias culturais galegas’, segundo resaltou o conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez, na presentación desta participación.

Xesús Vázquez, Conselleiro de Cultura

u O III Primavera do Cine celébrase na estreiteza

A

unha semana de completar o seu proxecto de crowdfunding na plataforma Verkami, o Festival Primavera de Vigo confirma que se celebrará nas datas previas. Malia a non obter polo momento os 2.100 solicitados, a organización adianta que a terceira edición deste evento centrado en curtametraxes, longametraxes e videoclips se desenvolverá entre o 4 o 8 de xuño. No programa, destacan as estreas en Galicia das producións ‘Blockbuster’ e ‘El rayo’ ou da curtametraxe ‘Tupper’, recentemente premiadas en Cans.


Abril Maio •••••••••••••••• Maio En total proxectaranse sete longametraxes, 14 curtas e 13 videoclips das máis de 200 producións Xuño recibidas. Os organizadores, no entanto, sinalan que non será posible manter esta cita en vindeiros se non acadan novos apoios económicos. Xuño u A V Mostra de Cinema Periférico da Coruña desvela a súa programación Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 119

A

V Mostra de Cinema Periférico trae á Coruña o máis novidoso do cine expandido con selo español da man de Esperanza Collado e do Colectivo Crater, os últimos traballos da raíña do collage fílmico Jodie Mack e unha selección de películas do reputado festival canadiense Media City en conmemoración do seu vixésimo aniversario. A programación complétase cunha ampla oferta de actividades paralelas. Para profesionais, conferencias e talleres da man de Zemos98 e o seu proxecto European Souvenirs no Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa; para os máis pequenos o Mini (S8) cun Taller de Acción! Cinematográfica; e a exposición Lost&Found. Arquivos (Re)colectados (inédita en España) que se instalará no espazo de Normal da Universidade da Coruña. A guinda será un encontro de laboratorios no que participarán LaborBerlin, L’Abominable de Parides, Double Negative de Canadá e Worm Filmwerkplaats de Rotterdam.

PALMARÉS u O proxecto XOGO DE HEROES, de Roberto Conde, gaña o concurso de webseries da Crtvg

R

oberto Conde fíxose co galardón do I Concuso de Webseries da CRTVG ‘Historias do Camiño’ coa súa proposta ‘Xogo de heroes, unha “historia épica ao longo do Camiño de Santiago, con seis grandes heroes de Galicia como protagonistas, e déixoo aí, que cada un descubra cales son”, explica o seu autor.


Abril •••••••••••••••• Maio Maio O gañador, orixinario da localidade ourensá da Merca, é guionista de profesión e aínda que xa traballou Xuño na webserie ‘Gran Compadre’, amosouse ilusionado con este premio, xa que como creativo “é unha oportunidade para creadores independentes que non estamos relacionados coa televisión, para acceder Xuño a ela. É a primeira vez que alguén aposta por unha idea miña”. O xurado final, integrado por Paula Hernández, directora de enawebseriada.com; Jorge Casinello, director de “Entre pipas”; Sebastián Talavera, profesor da Facultade de Comunicación da Universidade de Xullo Sevilla e realizador de autopromocións de Canal Sur Televisión; Esther Medina, xefa da Área de Innovación e Novas Canles da CRTVG, e Ignacio Varela, coordinador do concurso, decidiu por unanimidade de acordo Xullo cos contidos e criterios establecidos nas bases do concurso declarar gañador o proxecto “Xogo de heroes”. Neste senso, o xurado destacou “a alta calidade dos proxectos e a dificultade que supuxo decantarse por Agosto un deles. Do mesmo xeito, quedou patente a idoneidade de que todos fosen finalmente levados a cabo”. A convocatoria do concurso, relacionada co fenómeno xacobeo, pechouse coa presentación dun total de 17 traballos, dos que ademais tamén foron finalistas os proxectos ‘Tres pitos e un capón’ e ‘ImosAgosto aviados’. Os autores dos tres traballos seleccionados terán a posibilidade de perfeccionar as súas ideas nun obradoiro impartido por profesionais de recoñecido prestixio. A CRTVG comprométese a comprar os dereitos de Setembro propiedade intelectual do episodio piloto do gañador para súa comunicación pública en crtvg.es. Esta iniciativa inscríbese dentro do proxecto Labovisión de Galicia, un laboratorio de innovación Setembro audiovisual posto en marcha en 2012 pola CRTVG co obxectivo de promover e apoiar o talento do noso

120 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

país, orientado á procura e ao desenvolvemento de novas tendencias audiovisuais.

Roberto Conde, gañador do concurso con Esther Medina, xefa da Área de Innovación e Novas Canles da CRTVG


Abril Maio •••••••••••••••• Maio Xuño GALICIA AUDIOVISUAL Xuño Xullo Xullo ACTUALIDADE Agosto Agosto u Os realizadores Xacio Baño e Iria López, triunfadores no décimo Festival de Cans Setembro arra Elejalde, Chelo Loureiro, Xurxo Souto, Isabel Ayguavives, Monti Castiñeiras, Xúlio Abonjo e Sabela Arán, compoñentes do xurado da 10.ª edición do Festival de Cans, decidiron outorgar o premio á Setembro mellor curtametraxe de imaxe real, dotado con 1.500 euros e o Can de Pedra, a ‘Ser e voltar’, de Xacio

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 121

K

Baño. Así mesmo, o mellor curto de animación -1.500 euros e o Can de Pedra- foi ‘Jamón’, de Iria López.

Doutra banda, o premio especial do xurado dos veciños á mellor curtametraxe, dotado cun Can de Pedra, foi para ‘3-1=0’. Esta mesma produción obtivo, na persoa de Déborah Vukusic, o galardón á mellor interpretación feminina. O premio á mellor interpretación masculina foi outorgado a Javier Gutiérrez, protagonista de ‘Tupper’. O premio CREA á mellor dirección, dotado con 200 euros e Can de Pedra, foi para Omar Rabuñal por ‘Koan’. O premio AGAG ao mellor guión, dotado con 200 euros e Can de Pedra, foi entregado a Carlos Alonso Ojea por ‘Fogar Fogar’. En canto á mellor banda sonora, tamén recaeu en ‘Jamón’, de Iria López.

u A Coruña viaxa a Xapón en oito milímetros

A

Coruña volverá converterse na capital mundial do cine en Super 8 entre os días 4 e o 8 de xuño. Regresa unha das citas máis consolidadas á cidade: o (S8) Cinema Mostra de Cinema Periférico, que este ano celebra a súa quinta edición. Para esta ocasión, os directores propoñen unha viaxe cinematográfica ao celuloide nipón; un percorrido polo pasado, presente e futuro da cinematografía xaponesa. O director do festival, Anxo Roda, pon de manifesto a calidade do cartel que este ano configura a programación desta cita. O periplo polo cine xaponés arrincará o mércores 4 de xuño no teatro Takahiko Iimura, creador Rosalía, cunha homenaxe ao traballo de principios do século XX. Como explica o director, o cine xaponés desde os seus inicios nunca foi mudo, e sempre estivo acompañado do elemento narrativo e da música en directo. Unha das figuras máis relevantes nesta edición do (S8) será Takahiko Iimura, un dos grandes mestres do cine experimental e considerado como o pai da vangarda do cine xaponés. O festival dedica un programa completo á súa obra, que se proxectará na súa formato orixinal: 16 mm. A súa presenza no festival, ademais da proxección das súas obras, complétase na Fundación Novacaixagalicia coa instalación ‘As I see you, you see me’, que o propio Iimura activará en directo mediante unha intervención artística. Unha performance e un encontro co público serán o broche do programa de Iimura na Coruña.

u Cans vende en 15 minutos as súas entradas destinadas a internet

A

s entradas á venda por Internet do Festival de Cine de Cans esgotáronse en 15 minutos. O festival puxo á venda ás nove da mañá na web 550 packs de entrada con camiseta e programa. Para iso activouse na páxina do festival (www.festivaldecans.com) o sistema de reserva a 20 euros cada


Abril •••••••••••••••• Maio Maio pack. 400 desas entradas serán para a sesión da tarde e o resto, 150, para a sesión matinal que Xuño terá lugar no Baixo de Bugarín. Cada cibernauta puido reservar ata dous packs. Trátase dun prezo especial, xaXuño que o prezo real é de 23 euros (10 euros a camiseta, 12 euros a entrada e 1 euro o programa). Xullo En total, o festival poñerá á venda 1050 entradas para ver as curtametraxes a concurso o sábado 24 de Xullo maio. O resto das entradas que aínda non se venderon, 500, poñeranse á venda fisicamente o venres 16 de Agosto maio, ás 19 horas, no Local Social de Cans, situado no Torreiro. Cada persoa poderá coller ata dúas entradas a un prezo de 12 euros cada unha. QuenAgosto queira coller entrada camiseta programa poderá facelo tamén ao prezo de 20 euros. Ese mesmo día, poderanse retirar xa as entradas reservadas a través da web, noSetembro propio local. Setembro

122 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

u Luis Tosar coa selección española

O

s xogadores da selección Española tiveron sesión de cine nas Rozas. Alí os internacionais foron recibidos por Luis Tosar e polo resto de protagonistas de ‘El Niño’. A selección desfrutou da preestrea en pase privado do filme. Tampouco faltaron os típicos flocos de millo. Do seu reparto encargouse Pepe Reina, o gran Show-Man deste grupo.

O actor Luis Tosar, un dos protagonistas do filme ‘El Niño’

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u O Tribunal Superior prohibe a TVG vixiar os correos electrónicos da súa plantilla

O

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estimou a demanda interposta pola Central Unitaria de Traballadores (CUT) contra a Televisión de Galicia pola resolución que permite revisar o correo electrónico do persoal. Os xuíces declaran a nulidade dunha serie de preceptos contidos nesa resolución na que se establecía a normativa de uso dos sistemas de información. A compañía aprobou o pasado xaneiro ‘revisar’ os correos electrónicos e os arquivos dos servidores dos seus empregados e ata dos colaboradores que utilicen ordenadores e móbiles corporativos. Ademais, a compañía reservábase o dereito de monitorizar e comprobar, de forma aleatoria, calquera sesión de acceso a internet iniciada por un usuario dentro da rede de CRTVG. Sen autorización expresa, os traballadores tampouco podían entrar nas instalacións da empresa con equipos informáticos particulares, tales como ordenadores portátiles, discos duros ou tabletas alleos á propiedade da compañía. Os sindicatos denunciaron a decisión do ente público de aprobar esa norma sobre o uso dos sistemas informáticos e outra sobre a vestimenta e aparencia dos xornalistas, medidas que interpretaban como unha nova


Abril Maio •••••••••••••••• Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 123

Instalacións de CRTVG

mostra da censura. Nunha comparecencia ante o Parlamento para explicar estas normas, o presidente da compañía asegurou que a decisión de controlar o uso que os seus traballadores fan de internet só supón cubrir ‘unha lagoa que tiñamos’.

u O programa GALEGOS NO MUNDO aterra no Cairo e en Copenhague

P

artindo de que o pobo galego non ten fronteiras nin se puxo límites á hora de partir, pódense atopar galegos polo mundo adiante nos recunchos máis afastados e atendendo as facetas máis diversas. Para reflectir esta realidade, ‘Galegos no Mundo’ achega as olladas de todos aqueles cidadáns que tomaron o mundo por bandeira, como os de hoxe, que atoparon unhas vidas novas en dúas destacadas urbes: O Cairo, a máis grande do mundo árabe, unha área metropolitana de 20 millóns de habitantes, seis veces máis que a poboación de toda Galicia; e Copenhaguen, cidade galardoada como o mellor lugar para vivir do mundo. O equipo do programa estará acompañando catro galegos que se estableceron no Cairo, internándose nas súas vidas e motivacións, como os casos de Álex Ramilo, un carballés que traballa para a Delegación Europea no Cairo, despois de vivir en Saraievo, Bruxelas, Luxemburgo e Níxer; María Ferreiro, química da Coruña, xefa de obra dunha central térmica pioneira no mundo que se está a construír preto do Cairo; Sandra Gil, de Ponteareas, quen, ao rematar o seu contrato como voluntaria de Nacións Unidas no Cairo, decidiu que era hora de gozar alá un tempo máis, e Óscar Pérez, enxeñeiro industrial, que se axuda de


Abril •••••••••••••••• Maio Maio Natalia para integrarse na vida do Cairo e así poder contactar con xentes do país como o beduíno Ahmed. A continuación, ‘Galegos no Mundo’ fará parada en Copenhaguen. É a porta de entrada a Xuño Escandinavia e está unida a Suecia pola ponte de Oresund, un portento da enxeñería civil. Compite con Ámsterdam no Xuño número de bicicletas por habitante e os seus cidadáns son un exemplo de tolerancia e civismo. Ten como símbolo unha serea. Xullo u O Xabarín Club incorpora COCORICO ás súas propostas de series de animación galegas Xullo Xabarín Club ofrece nas súas emisións da tvG2 ‘Cocorico’, un dos personaxes de conto máis coñecidos polas nenas e nenos galegos. O pitiño Cocorico dá o salto á pantalla, coproducida pola Agosto Televisión de Galicia e OQO filmes. Os espectadores poderán gozar desta nova serie de animación nunha dobre cita diaria. Agosto Cocorico, Mamá Galiña e Gato Pelado, os personaxes do álbum ilustrado escrito por Marisa Núñez e ilustrado por Helga Bansch, vivirán aventuras do máis divertido e disparatado con novos amigos, coma o galo Crechas, a ovella Cina ou a tartaruga carteira. A serie, con guións de Luís López Alonso, música Setembro de Carlos Vázquez e dirixida por Zé Carlos Pinto, consta nesta primeira temporada, de 26 capítulos de 13 minutos. Setembro

124 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O

O protagonista da serie ‘Cocorico’

Cocorico, serie destinada a nenos e nenas de entre 3 e 8 anos, narra a vida cotiá dun pitiño rebuldeiro, curioso e, sobre todo, aventureiro. E faino dunha forma divertida, chea de acción, intriga e, sobre todo, sentido do humor, sen esquecer os aspectos didácticos.

u GALICIA 112 lembrará o crime de Pontedeume para debater sobre se estamos protexidos nas nosas casas

O

programa ‘Galicia 112’ tratará esta noite o crime de Pontedeume, o dun rapaz que en xullo de 2011 entrou en plena noite na casa dun matrimonio que hai pouco foi absolvido pola morte do menor. A partir deste caso, o espazo da TVG proporá o seguinte debate no estudio de gravación: que podemos facer ante unha situación similar? Estamos seguros dentro das nosas casas? É lícito defenderse? Por outro lado, o espazo presentado por Beatriz Pino achegarase á cara máis solidaria dunha crise económica que está a pór a moitas familias ao borde do abismo. Un equipo de ‘Galicia 112’ seguirá o


Abril Maio •••••••••••••••• Maio traballo da Fundación Amigos de Galicia, que lles facilita alimentos, roupa e mobles aos colectivos con Xuñoeconómicas e sociais. limitacións Ademais, o programa realizará as súas habituais saídas cos equipos de seguridade e de urxencias Xuño de Galicia. Desta volta, acompañará un equipo do SIR (a Sección de Intervención Rápida da Garda Civil) nun control rutineiro antidrogas e de armas ilegais en Padrón e verá como a Policía Nacional intervén en Ourense nun caso de violencia de xénero, outro de tráfico de droga a pequena escala e o que parece ser Xullo un atraco. Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 125

FORMACIÓN u Luis Velo, director xeral de Movistar TV,

impartirá un foro no MPXA no que falará do papel da televisión nun escenario multicanle, dixital e interactivo

L

uís Velo, director xeral de Movistar TV, estará no Máster en Produción e Xestión Audiovisual (MPXA), título propio da Universidade da Coruña que desenvolve a Fundación Santiago Rei FernándezLatorre, para impartir o foro ‘A televisión do futuro’ organizado polo propio Máster, a Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC) e a Escola Galega dá Administración Pública (EGAP). O director xeral de Movistar TV analizará durante o encontro o futuro da televisión de pago nun escenario multicanle, dixital e interactivo. Así mesmo, ofrecerá

Luis Velo, director xeral de Movistar TV


Abril •••••••••••••••• Maio Maio unha panorámica do escenario televisivo actual marcado polo consumo televisivo á carta, o negocio das plataformas televisivas en éraa do Internet 2.0 e a creación de contidos de valor engadido para móbiles e Xuño segundas pantallas. Tamén explicará o papel de Telefónica como operador televisivo e xestor de contidos. Xuño u Chega o Revoltallo audiovisual 2014 Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

126 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

C

oa proxección dos traballos gañadores da edición 2013 na Biblioteca Ánxel Casal, en Compostela, abre a programación do Revoltallo audiovisual 2014. A iniciativa coordinada polas asociacións Verdegaia, Amarante-Setem e A Xuntanza céntrase como é habitual no cinema de acción social. O programa inclúe tamén unha mesa redonda con Cora Peña, Xosé Bocixa e Illa Bufarda o día 8, un obradoiro para facer curtas de temática social e ambiental entre os días 16 e 18 e a proxección dos traballos gañadores deste 2014, o día 21.

u Foros abertos: Giuseppe Tringali, Melanie Parejo e Luis Velo no MPXA

O

Máster en Produción e Xestión Audiovisual, a Axencia Galega dás Industrias Culturais (AGADIC) e a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) organizarán varios foros abertos. Un deles estará impartido polo director xeral de Movistar TV, Luis Velo que falará sobre a televisión do futuro. A semana seguinte, Giuseppe Tringali, presidente de Publiespaña, será o encargado de impartir outro coloquio que leva por título ‘Comunicación, tecnoloxía e globalización’, e para finalizar estes foros, Melanie Parejo, responsable de Alianzas Estratéxicas de Youtube para España e Portugal, ofrecerá unha ponencia titulada ‘Youtube, do mando ó play’.

Melanie Parejo, responsable de Alianzas Estratéxicas de Youtube España


Abril Maio •••••••••••••••• Maio u Curso de interpretación Técnica Mamet Xuño Curso de interpretación Técnica Mamet, estará impartido polo profesor Jose Luis Ferrer. Terá lugar Xuño na Coruña desde o luns, 9 de xuño ata o domingo 15 de Xuño de 2014. Xullo Xullo u Foro COMUNICACIÓN, TECNOLOXÍA E GLOBALIZACIÓN a cargo de Giuseppe Tringali, presidente de Publiespaña Agosto Foro ‘Comunicación, tecnoloxía e globalización’ a cargo de Agosto Giuseppe Tringali, presidente de Publiespaña, terá lugar o vindeiro 13 de maio na Fundación Santiago Rey FernándezLatorre (Arteixo-A Coruña), dentro das actividades do Máster en Setembro Produción e Xestión Audiovisual (MPXA) en colaboración coa Axencia Galega das Industrias Culturais. Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 127

O O

Giuseppe Tringali, presidente de Publiespaña

u Obradoiro de guión de thriller

O

s vindeiros 6 e 7 de xuño, a Asociación Galega de Guionistas en colaboración da Fundación SGAE organiza un obradoiro sobre Guión de Thriller Cinematográfico con David Muñoz na Sede Fundación SGAE Santiago. O thriller é un dos xéneros cinematográficos que máis técnica e recursos de escrita exixe por parte do guionista. Desde hai uns anos o cinema español ven producindo thrillers de éxito internacional como ‘Los Otros’ (Alejandro Amenábar, 2001), ‘El orfanato’ (J. A. Bayona, 2007) ou a galega ‘Celda 211’ (Daniel Monzón, David Muñoz, director, produtor e guionista 2009). Contarase con David Muñoz, guionista de thrillers como ‘El espinazo del diablo’ o ‘La posesión de Emma Evans’.

u Obradoiro de non ficción a cargo do director Isaki Lacuesta

C

REA organiza o obradoiro de non ficción a cargo do director Isaki Lacuesta (‘Los Pasos Dobles’, ‘Los Condenados’, ‘La Leyenda del Tiempo’ ou ‘Cravan vs Cravan’). Celebrarase entre o 4 e o 6 de xuño na sede da SGAE en Santiago de Compostela. Isaki Lacuesta, director de cine


Abril •••••••••••••••• Maio Maio u O pitching I+P IDEAS PARA PRODUCIR celebrarase o próximo 12 de xuño en Santiago de Compostela Xuño Xuño Clúster Audiovisual Galego (Clag) abre o prazo de inscrición da 8ª edición do pitching ‘I+P Ideas para producir’ que se celebrará o vindeiro 12 de xuño en Santiago de Compostela. O prazo para inscribirse con ou sen proxecto nesta xornada de exposición de proxectos audiovisuais remata o Xullo día 30 de abril. O pitching pretende reunir a empresas ou participantes individuais que buscan alianzas empresariais Xullo de cara á coprodución. Doutra banda, para as producións xa nun estado máis avanzado, o I+P pretende facilitar o encontro con distribuidoras, programadores de antena e responsables de vendas internacionais para a comercialización. Agosto O Clag organiza esta xornada de exposición de proxectos e entrevistas one to one co apoio da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), do Concello de Santiago, e do Igape e a Consellería Agosto de Economía e Industria e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, a través da liña de “Axudas do Igape ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Setembro Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa Setembro operativo Feder Galicia 2007-2013”.

128 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O

Obradoiro de preparación ao pitch A edición de 2014 inclúe como novidade a celebración os días 21 e 22 de maio dun Obradoiro de preparación ao pitch, para os proxectos seleccionados para seren presentados no I+P. Neste obradoiro de carácter profesional impartiranse diversas técnicas de presentación de proxectos audiovisuais a través da práctica e ofreceránselle aos participantes ferramentas para acadar lanzar o seu proxecto dunha maneira coherente e eficaz.

NOMES PROPIOS u Frida Films colabora co Foro de Coprodución de documentais do Festival de Cine de San Sebastián

D

esde o ano 2012, a produtora galega Frida Films colabora co Foro de Coprodución de Documentais do Festival de Cine de San Sebastián, formando parte do comité de expertos durante o pitching dos proxectos seleccionados. Ademais disto, ofertan como premio extraordinario a posibilidade de asesoramento e apoio no mercado internacional ó mellor proxecto. O X Foro de Coproduccón de documentais Lau Haizetara celebrarase o xoves 25 de setembro no marco do 62° Festival de San Sebastián. As empresas que desexen inscribir os seus proxectos para formar parte da selección da vindeira edición do Foro, deberán facelo antes do 11 de xullo de 2014 completando o formulario que a organización pon a disposición dos interesados na súa web.


Abril Maio •••••••••••••••• Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 129

Rubén Riós, actor e director

u O novo proxecto de Rubén Riós

A

aldea de Edrada, en Vilariño de Conso, ten dous veciños. Polo menos habitualmente. Desde onte (e ata mañá) a tranquilidade que se lles presupón verase rota pola presenza dun grupo de estudantes de Santiago de Compostela e un equipo de gravación. Rubén Riós está dando forma ao seu novo proxecto, ‘Ou meu último avó¡, unha segunda parte daquel ‘Adeus Edrada’ que rodou fai oito anos como unha curtametraxe no inicio da súa carreira e que despois lle levou a varios festivais e a facer unha xira polos colexios. Foi entón cando descubriu que había cousas «do día a día dunha aldea, que para min eran normais e que para moitos rapaces eran impresionantes e que nunca viran», di Riós totalmente emocionado desde Edrada. Uniuse ao proxecto unha profesora con destino en Compostela que, ademais, trae a alumnos procedentes de varios países. E están en Edrada, descubrindo o rural galego e falando dos seus avós. Ademais, os rapaces intercambian as súas vivencias, no que desde a produtora Claqueta Coqueta denominan ‘un proxecto audiovisual que ten un fin didáctico- cultural’ e que se plasmará nun documental de 50 minutos.

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES u Xociviga convoca un certame de fotografía e curtametraxes

C

o obxectivo de conseguir a participación e implicación de afeccionados e profesionais do audiovisual no proxecto que está a desenvolver para promover o entorno do Carballiño como escenario cinematográfico, as XOVICIGA convoca os concursos de Fotografía, Curtametraxes ‘en 5 minutos’, Curtametraxes ‘2 minutos en móbil’ nos que


Abril •••••••••••••••• Maio Maio se amosarán de maneira libre e persoal unha historia ambientada na comarca do Carballiño valorándose as propostas creativas e orixinais. O concello do Carballiño facilitará o aloxamento aos equipos de rodaxe Xuño de curtametraxes ‘en 5 minutos’. Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

130 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego


132 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 132 Novas 133 Proxectos en produciรณn 135 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 137 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

137 Festivais e certames

140 GALICIA AUDIOVISUAL.

140 Actualidade 142 Actualidade das Televisiรณns 145 Formaciรณn 146 Formaciรณn 148 Formaciรณn


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Xullo EMPRESAS AUDIOVISUAIS Xullo Agosto Agosto NOVAS Setembro Setembro u O director da Agadic visita en Nigrán a rodaxe de A PRAIA DOS AFOGADOS o filme de

132 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Gerardo Herrero sobre a novela de Domingo Villar

A praia dos afogados’, que conta co financiamento da Consellería pola concesión en 2013 de 208.078,64 euros a través das subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais á produción de longametraxes cinematográficas en lingua galega, leva á gran pantalla a premiada obra do mesmo título do autor vigués de novela negra Domingo Villar. En representación de Cultura e Educación, o director da Agadic, Jacobo Sutil, compartiu co equipo técnico e artístico uns momentos da filmación levada a cabo nas dependencias da antiga comisaría de Nigrán, onde teñen lugar algunhas das escenas da película. Alí comprobou o momento da produción no que se atopa a fita protagonizada polo actor Jacobo Sutil, director da Agadic acompañado por Rosa Carmelo Gómez, quen encarna o personaxe Vilas, directora da TVG central do inspector Leo Caldas, xunto a un elenco que conta con Antonio Garrido no papel de Estévez e cos galegos Marta Larralde, Celia Freijeiro, Tamar Novas, Pedro Alonso, Luis Zahera, María Vázquez e Carlos Blanco. ‘A praia dos afogados’, que entra estes días na súa quinta e penúltima semana de rodaxe en diferentes localizacións dos municipios de Vigo, Nigrán, A Guarda e O Rosal, é unha coprodución de Foresta Films con Tornasol Films e Milou Films, na que ademais da Xunta de Galicia participan Televisión de Galicia (TVG), Televisión Española (TVE) e o Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). O guión, escrito polo propio Domingo Villar xunto a Felipe Vega, baséase na novela homónima publicada en 2009 por Editorial Galaxia, considerada como unha das obras máis representativas do xénero negro en Galicia. A trama desenvólvese a través da investigación policial que se xera despois da aparición do cadáver dun mariñeiro nunha praia de Panxón.


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño PROXECTOS EN PRODUCIÓN Xullo Xullo Agosto u A PRAIA DOS AFOGADOS, coprodución de Foresta Films con Tornasol Films e Milou Agosto Films Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 133

Gerardo Herrero, director do filme ‘A praia dos afogados’

A praia dos afogados’ entra estes días na súa quinta e penúltima semana de rodaxe en diferentes localizacións dos municipios de Vigo, Nigrán, A Guarda e O Rosal, é unha coprodución de Foresta Films con Tornasol Films e Milou Films, na que ademais da Xunta de Galicia participan Televisión de Galicia (TVG), Televisión Española (TVE) e o Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). O guión, escrito polo propio Domingo Villar xunto a Felipe Vega, baséase na novela homónima publicada en 2009 por Editorial Galaxia, considerada como unha das obras máis representativas do xénero negro en Galicia. A trama desenvólvese a través da investigación policial que se xera despois da aparición do cadáver dun mariñeiro nunha praia de Panxón. O actor Carmelo Gómez, no papel do inspector Leo Caldas, encabeza un elenco no que figuran os galegos Marta Larralde, Celia Freijeiro, Tamar Novas, Pedro Alonso, Luis Zahera, María Vázquez e Carlos Blanco.

u Rodaxe de O CLUBE DOS INCOMPRENDIDOS, o novo proxecto da produtora galega Bambú con Atresmedia

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria participou hoxe en Vigo nunha xornada da rodaxe do filme ‘O Clube dos Incomprendidos’, o novo proxecto que a compañía galega Bambú Producciones está a desenvolver xunto a Atresmedia Cine para levar á gran pantalla o éxito editorial xuvenil de Francisco de Paula ‘Buenos días, princesa’.


134 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Un momento da rodaxe do filme ‘O clube dos incomprendidos’

Esta novela é a primeira parte da triloxía creada polo escritor sevillano, máis coñecido polo seu alias ‘Blue Jeans’ entre os seus numerosos seguidores nas redes sociais. Bambú, produtora pontevedresa de series de televisión como ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘Hispania’ ou ‘Gran Reserva’, iniciou a finais de abril en Madrid a filmación desta adaptación cinematográfica, para a que conta cun financiamento de 252.694,58 euros da Xunta de Galicia, concedidos a través da convocatoria de 2013 de subvencións da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), da Consellería de Cultura e Educación, á produción de longametraxes cinematográficas en lingua galega. En representación da Consellería, o director da Agadic, Jacobo Sutil, compartiu esta tarde co equipo de ‘O Clube dos Incomprendidos’ a gravación dunhas escenas da película na Facultade de Ciencias Económicas do Campus de Vigo, un dos emprazamentos galegos nos que discorrerá a trama. Alí foi recibido polos produtores Ramón Campos e Teresa Fernández-Valdés, que lle explicaron ‘in situ’ o proxecto xeral desta nova longametraxe cinematográfica e a fase de produción na que se atopa actualmente. A fita está dirixida polo coruñés Carlos Sedes, artífice tamén dos anteriores éxitos televisivos de Bambú, e protagonizada por Charlotte Vega, Ivana Baquero, Àlex Maruny, Michelle Calvó, Andrea Trepat, Jorge Clemente, Iria del Río, Álvaro Díaz, Paula Muñoz e Patrick Criado.


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño ESTREAS Xullo Xullo u EL ÁRBOL MAGNÉTICO ópera prima da directora galega Isabel Ayguavives producida co Agosto apoio da Agadic, estréase o 1 de agosto en salas comerciais Agosto El Árbol Magnético’, a ópera prima da cineasta galega Isabel Ayguavives -que competiu na Sección Novos Directores da 61 edición do Festival de San Sebastián e no Festival de Palm Springs e obtivo o Premio á Setembro Mellor Película en Madridimagen e o Premio Moviecity no Festival de Valdivia- é un drama costumbrista con pinceladas de realismo máxico protagonizado por Andrés Gertrudix (‘La Herida’) e Manuela Martelli Setembro (‘Machuca’, ‘IL Futuro’).

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 135

Isabel Ayguasvives, directora de ‘El árbol magnético’

Nesta cinta de atmosfera evocadora, un mozo chamado Bruno regresa ó seu país logo dunha prolongada ausencia. A casa de campo que de neno compartía coa súa familia está en venda e todos se reúnen para despedirse do lugar. Segundo a súa directora, ‘El Árbol Magnético’ conta unha historia sobre alguén que volve ó lugar ó que pertence xusto antes de que ese lugar, a casa de campo familiar, desapareza.

u Estrea simultánea en varias cidades, YO DECIDO. EL TREN DE LA LIBERTAD

O

vindeiro 10 de Xullo levarase a cabo a estrea simultánea do documental ‘Yo decido. El tren de la libertad’ en diferentes cidades de España. A entrada será libre ata completar aforo. Lista dos lugares de proxección e horarios en Galicia: Santiago de Compostela- 19.30h na Galería Sargadelos (Rúa Nova, 16 15705 Santiago de Compostela), Lugo- 19h na Sala da Deputación


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Provincial de Lugo (Rúa San Marcos, 8 Lugo), Coruña - Centro Galego das Artes da Imaxe e Ferrol Ateneo Ferrolán. Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

136 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Cartaz do filme ‘Yo decido. El tren de la libertad’


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño MERCADOS AUDIOVISUAIS Xullo Xullo ENCONTROS Agosto Agosto Setembro FESTIVAIS E CERTAMES Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 137

E

u O I Festival Internacional de Cine Rural atrae a case douscentos participantes

Presentación do I Festival de Cine Rural Carlos Velo

N

ada menos que preto de 200 presentáronse ao concurso do I festival Internacional de Cine Rural Carlos Velo que destacan non só pola súa variada procedencia, especialmente de países de sur América, senón pola súa calidade e diversa temática. Calidade e cantidade, polo que o primeiro balance do comité de organización e do de selección do festival non pode ser mellor. Destacan ademais a participación de curtametraxes premiadas noutros festivais e de autores e actores consagrados do panorama nacional e internacional. Un total de 152 traballos aspiran a ser finalistas nesta primeira edición. Sinalan que este festival nace con vocación de facer unha programación estable, ó longo de todo o ano e en diferentes localizacións, sempre vinculados ós ciclos agrarios e naturais.


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Xullo u (S8) Mostra de Cinema Periférico da Coruña Xullo s entradas para o (S8) Mostra de Cinema Periférico xa poden adquirirse a través da web do festival. Os seus prezos oscilan entre os 10 e os 15 euros. O (S8) Mostra Agosto de Cinema Periférico dedica un foco especial ao cine xaponés de vangarda. Ata o 8 de xuño, pasearanse por A Coruña, entre Agosto outros, Takahiko Iimura, pai da vangarda nipona; ou Takashi Makino, última gran promesa deste tipo de cine en Xapón, que estrea en España a súa última longa, Phantom Nebula. Setembro Setembro

138 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

Cartaz do (S8) Mostra de Cinema Periférico da Coruña

u Festa do cine en Vigo con 7 longametraxes e 14 curtametraxes

V

igo respira cine polos catro custados. Desde hoxe e ata o vindeiro domingo celébrase a terceira edición do Festival Primavera do Cine con producións galegas de todas a categorías e xéneros. Este ano participan un total de sete longametraxes que se proxectarán no auditorio municipal do Concello, o primeiro deles ‘O triste cheiro da carne’ de Cristóbal Artega, posuidor de varios recoñecementos á calidade cinematográfica. O concurso será inaugurado coa presenza do grupo teatral Triatreros.

Cartaz do Festival Primavera do Cine

u Aberto o prazo de presentación de propostas para Culturgal 2014

A

partir do 9 de xuño ábrese convocatoria dirixida a empresas, persoas, asociacións e outras entidades, que poderán presentar proxectos empresariais ou creativos de calquera disciplina ou sector das industrias culturais, sempre e cando teñan participación galega. Aquelas propostas seleccionadas pasarán a formar parte do programa da Feira, obtendo visibilidade e difusión entre profesionais, programadores, líderes de opinión e público xeral. Entre os criterios de selección primaranse os proxectos a estrear na Feira ou aqueles cuxo desenvolvemento estea en marcha, as iniciativas que impliquen colaboración entre empresas do mesmo ou diferente sector e as


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño propostas que incidan na participación do público achegando a este os procesos creativos. Así mesmo considéranse Xullocon vantaxe as actividades que procedan de empresas asociadas ás entidades que forman parte da Asociación Culturgal ou daquelas que contraten un stand. Xullo En 2014 ademais Culturgal pon en marcha un proceso de selección específica para os espectáculos que teñen lugar o sábado 6 pola noite e o domingo 7 no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra. Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 139


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño GALICIA AUDIOVISUAL Xullo Xullo Agosto Agosto ACTUALIDADE Setembro Setembro u Culturgal incorpora un espazo dedicado á gastronomía e por primeira vez terá entrada

140 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

de pago

Equipo de organización do Culturgal 2014

A

sétima edición do Culturgal, que se desenvolverá ao longo de tres días -5, 6 e 7 de decembro-, presenta novidades importantes como a incorporación dun espazo dedicado á gastronomía e o establecemento dunha entrada de pago para o público xeral. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, participou este luns en Pontevedra na presentación deste “enriquecedor evento cultural multisectorial de intercambio e promoción de produtos e servizos culturais”. Vázquez destacou a importancia e a fortaleza das empresas culturais galegas tanto polo seu peso simbólico como polo seu valor social e económico, e celebrou que, por primeira vez, se habilite un lugar específico dentro do recinto feiral de Pontevedra para a gastronomía como parte da cultura a través das novidades literarias, musicais e escénicas relacionadas co mundo da cociña e de espectáculos de showcooking. Segundo informaron o presidente da Asociación Culturgal, Manuel Bragado e o seu director, Xosé Aldea; o prezo da entrada fixouse en 2 euros para os adultos e 1 euro para os nenos. Haberá posibilidade de adquirir un bono de catro euros con dereito ao acceso durante os tres días. Esta decisión foi adoptada


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño polos promotores como xeito de avanzar no concepto de corresponsabilidade cultural e no sostemento económico da feira. Xullo Na presentación deste evento tamén participaron Anxos Riveiro, concelleira de Cultura do Concello Xullo de Pontevedra, os secretarios xerais de Cultura e de Política Lingüística, Anxo Lorenzo e Valentín García, respectivamente; o director da Agadic, Jacobo Sutil; o delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Xosé Manuel Cores Tourís; e representantes dos distintos colectivos dedicados á produción cultural. Agosto En 2014, Culturgal quere seguir sendo reflexo das novas formas de operar na cultura, ademais de escenario de estreas e novos proxectos como vén sendo habitual. O programa xeral 2013 contou con Agosto 151 actividades: espectáculos infantís e teatrais, presentacións de libros e plataformas, concertos, cine e webseries, entre outros elementos, aos que sumar todas as xeradas polos propios expositores. Setembro Setembro u Centros educativos de Sarria, Coristanco, Cariño e Vila de Cruces gañan a terceira edición

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 141

do certame NÓS TAMÉN CREAMOS!

A

terceira edición do certame ‘Nós tamén creamos!’, promovido pola Consellería de Cultura e Educación en colaboración coa Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) e con OQOeditora, no marco dun programa de dinamización lingüística, xa ten gañadores. Os centros educativos EEI de Sarria, o CEIP Canosa-Rus de Coristanco, o CEIP Manuel Fraga Iribarne de Cariño e o CEIP de Merza de Vila de Cruces fixéronse cos galardóns do concurso, ao impoñerse entre as 50 curtametraxes de animación en galego presentadas polos centros de educación infantil e primaria que concorreron. Os traballos, realizados coa técnica stop-motion e accesibles na web da CRTVG e na Secretaría Xeral de Política Lingüística, foron elaborados polo profesorado e alumnado de educación infantil e primaria, con idades comprendidas entre os 3 e os 9 anos. Pola súa parte, a Televisión de Galicia emitirá tanto as obras premiadas como as que acadaron mencións especiais por parte da comisión.


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño O xurado, do que formaron parte representantes da Consellería, da CRTVG e de OQOeditora, destacou un ano máis a elevada calidade dos traballos, que o levou a outorgar mencións especiais en todas as categorías. En educación infantil, a curta do EEI O Grupo de Marín recibiu unha mención Xullo á calidade da proposta gráfica; no primeiro ciclo de primaria, o traballo do CEIP Juan Fernández Latorre da Coruña Xullo foi distinguido pola ambientación musical e a expresividade; e, no segundo ciclo de primaria, o CEIP Xoán de Requeixo de Chantada recibiu unha mención á orixinalidade e á creatividade na elaboración dos personaxes. Agosto O programa de dinamización lingüística ‘Nós tamén creamos!’ ten como obxectivo fomentar o uso do galego nos centros educativos en novos espazos e soportes; a innovación na aprendizaxe deAgosto linguas; unha relación positiva dos rapaces coa lingua galega; a lectura e a creatividade no idioma propio de Galicia e a presenza do galego na Internet. Setembro Setembro

142 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u A serie O FARO terá segunda temporada

O

s seguidores da serie ‘O Faro’ están de noraboa, xa que a TVG realizará unha nova temporada, con 65 novos capítulos. Nesta segunda etapa de ‘O Faro’, a Televisión de Galicia contará unha vez máis co sector audiovisual galego, a través dunha nova alianza entre produtoras e potenciando o elenco galego na parte artística e na realización. Segundo deu a coñecer na comisión de control da CRTVG no Parlamento galego o director xeral do ente, Alfonso Sánchez Izquierdo, a TVG apostou de novo por ‘O Faro’ e continuará cun sistema de produción innovador, que demostrou ser competitivo nas súas emisións da pasada temporada. As novas entregas da serie emitiranse o vindeiro outono-inverno pero, precisamente a partir Raquel Espada e Fernando Tato, protagonistas de ‘O Faro’ de hoxe, a TVG comeza unha reemisión dos capítulos da exitosa primeira temporada. ‘O Faro’ tivo o valor engadido de que foi a primeira serie realizada conxuntamente para todos os membros da Federación de Organismos de Radio e Televisión Autonómicas (Forta) a excepción da Televisión de Murcia, e coa incorporación adicional de Canal Estremadura. Os espectadores viviron con ‘O Faro’ unha grande historia de amor e superación con varios elementos particulares que a converteron nunha serie moi atractiva para a audiencia. A diferenza dos demais seriais en emisión, ‘O Faro’ estaba ambientado na actualidade e a multitude de tramas de amor, celos, ambición e vinganza que achegou transcorrían nun polígono empresarial. Os capítulos desta serie, de periodicidade diaria, foron progresivamente gañando en seguimento por parte da audiencia da canle pública galega, ata acabar a súa emisión en niveis do 20% de cota de pantalla. A emisión do último capítulo foi todo un éxito na TVG, liderando amplamente as audiencias cun share do 20,5%.


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño u O caso Asunta e a perigosidade de ter animais exóticos na casa ocuparán o tempo de Xullo GALICIA 112 Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 143

Beatriz Pino, presentadora do espazo ‘Galicia 112’

O

programa ‘Galicia 112’ volverá sobre o caso Asunta para falar do xurado popular. Os espectadores saberán como se forma, os requisitos, quen pode formar parte del e que información valoran. Ademais, o espazo da TVG repasará o percorrido que fixo Rosario Porto o 21 de setembro, enfrontando a súa versión coa información que achegan as 33 cámaras que recollen imaxes súas e do seu coche. Por outro lado, a presentadora do programa, Beatriz Pino, falará con expertos do perigo de ter ou non de ter animais exóticos na casa. Ademais, o programa reconstruirá o crime da rúa O Porto de Vigo. Aquela madrugada do 13 de xullo de 2006 os veciños escoitaron ruídos e berros nun dos pisos do sétimo andar. Pero ninguén pensou nun desenlace tan tráxico: a morte, cosidos a puñaladas, de dous mozos homosexuais.

u A Galega ofrece esta noite ENTRE BATEAS, primeira película do ciclo homenaxe ‘Lembrando a Pico’

A

Televisión de Galicia inicia a emisión dun ciclo de cinema en homenaxe ao desaparecido actor Xosé M. Olveira “Pico”, xusto cando se cumpre o primeiro aniversario do seu pasamento. “Lembrando a Pico” incluirá algunhas das películas máis senlleiras da súa extensa e recoñecida traxectoria profesional, así como a próxima estrea en televisión das longametraxes ‘Retornos’, ‘O Apóstolo’ e ‘Maratón’. Os seguidores da canle pública galega poderán gozar da ópera prima de Jorge Coira, ‘Entre Bateas’, a primeira película da Galega que abrangueu o narcotráfico en

Fotograma do filme ‘Entre Bateas’


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Galicia, introducíndose no mundo do tráfico de drogas e no perigoso tránsito que se viviu nos últimos anos en determinadas zonas costeiras galegas, tradicionalmente dedicadas ao contrabando de tabaco. Xullo Producida por Costa Oeste para a TVG, está interpretada nos seus principais papeis, por Miguel de Lira, Pepo Suevos, Nekane Fernández, Xosé Manuel Olveira ‘Pico’, Luísa Merelas e Rosa Álvarez,Xullo entre outros. ‘Entre Bateas’ conta a historia de dous amigos Mario e Sego, que entran no mundo do contrabando con apenas quince anos. Grazas á súa extraordinaria habilidade no manexo de planadoras, Mario converterase Agosto no home de confianza de Veiga (Olveira “Pico”), o principal capo do contrabando local. Agosto u CASAMOS! celebra os 100 programas coa voda dos famosos peregrinos Jessika e Massimo en Fisterra Setembro Setembro

144 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Jessika e Massimo, protagonistas de Casamos!

O

programa ‘Casamos! A historia de amor de...’ está de celebración acadando a centena de programas emitidos. O exitoso programa achega aos espectadores as historias de amor e superación máis fermosas e conmovedoras e as vodas máis emocionantes e sorprendentes. No capítulo do centenario, Casamos! conta a historia de Jessika e Massimo. Ela é unha moza valenciana que tras perder o seu traballo e ser desafiuzada do seu fogar decidiu emprender o Camiño de Santiago. O noivo é un italiano que quixo deixar atrás unha vida acomodada e peregrinar para atopar o seu lugar no mundo. Cando Jessika e Massimo se atoparon decidiron camiñar xuntos e a súa historia de amor foi medrando a passo lento. E agora, tras peregrinar miles de quilómetros acompañados dos seus animais, están a piques de chegar ao Fin da Terra para darse un máxico si quero. Será a voda de dúas almas xemelgas.


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño FORMACIÓN Xullo Xullo u 8ª edición do PITCHING I+P, IDEAS PARA PRODUCIR Agosto Clúster Audiovisual Galego (Clag), en colaboración coa Axencia Galega das Industrias Culturais Agosto (Agadic), o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e o Concello de Santiago de Compostela, organiza a 8ª edición do Pitching ‘I+P, ideas para producir’. Esta xornada de exposición Setembro de proxectos audiovisuais e entrevistas one to one celebrarase o vindeiro 12 de xuño en Santiago de Compostela. Setembro A edición de 2014 inclúe como novidade a celebración os días 21 e 22 de maio dun Obradoiro de

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 145

O

preparación ao pitch, para os proxectos seleccionados para seren presentados no I+P. Neste obradoiro de carácter profesional impartiranse diversas técnicas de presentación de proxectos audiovisuais a través da práctica e ofreceránselle aos participantes ferramentas para acadar lanzar o seu proxecto dunha maneira coherente e eficaz.

Reunións mantidas no Pitching ‘I+P, ideas para producir


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño Xullo u Mundos Dixitais volta á Coruña en xullo Xullo nimación, videoxogos, efectos especiais ou arquitectura. Os encontros Mundos Dixitais volven a Palexco, na Coruña entre o 3 e o 5 de xullo vindeiros. O coñecido foro internacional contará coa presenza de destacados profesionais destes sectores como Christopher O’Really, Daniel M. Lara, Agosto Tony Micilotta, Paul Debevec ou Mike L. Murphy entre outros. Ademais, presentarase proxectos como o novo filme de animación sobre ‘Mortadelo e Filemón’ ou as innovacións que se desenvolveron en producións Agosto como ‘Gravity’ ou a última entrega de ‘X-Men’. Setembro Setembro

146 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

NOMES PROPIOS u Zarauza fai en ENCALLADOS unha comedia autocrítica sobre o cine

U

nha comedia sobre o cine desde dentro do cine, chea de autocrítica construtiva, honestidade, humor e melancolía. Así é Encallados, a última realización do cineasta Alfonso Zarauza (Santiago, 1973), que inicia a súa exhibición coa aureola de ser premiada na recente edición dos Mestre Mateo e coa colaboración de Luís Tosar, como actor e produtor da cinta. Rodada en Santiago, en branco e negro e en 16 milímetros, Encallados recrea as vivencias dun grupo de amigos envorcados no intento de levar a cabo unha película co naufraxio do Prestige como fondo argumental. Debido aos nada ficticios problemas financeiros que adoitan afrontar as producións, un director de cine

Alfonso Zarauza, director de ‘Encallados’


Maio Xuño •••••••••••••••• Xuño ten que inventar en quince días o guión dun filme. Isto dá pé a unha revisión do proceso de creación cinematográfico. Xullo Zarauza presentou onte a súa última proposta como unha película ‘valente e arriscada en todos vos Xullo seus procesos, dende a produción, ou guión, a proposta estética e tamén a nivel interpretativo’, sobre todo porque foi rodada en só dez días, de forma que o resultado é ‘un filme fresco que estamos orgullosos de defender’. O director compostelán xustificou a elección do branco e negro, ademais de por motivos Agosto estéticos, como un reforzamento da idea de ficción. Agosto u Rafael Lambea, novo director xeral de Audiovisual SGR Setembro rala saída de Susana Serrano, o ata agora director adxunto de Audiovisual Aval SGR, Rafael Lambea, Setembro é desde este mes novo director xeral da sociedade de garantía recíproca para o sector audiovisual.

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 147

T

Audiovisual SGR naceu en 2005 da man do Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais (ICAA) e a Entidade de Xestión de Dereitos dos Produtores Audiovisuais (EGEDA), co fin de impulsar o audiovisual como sector económico estratéxico. Rafael Lambea cursou estudos de veterinaria e é titulado en ciencias empresariais pola universidade complutense de Madrid e membro do colexio de titulados mercantís e empresariais de España. desenvolveu toda a súa vida profesional no sector das Sociedades de Garantía Recíproca. Lambea participou, desde as súas orixes na posta en marcha de Audiovisual SGR onde exerceu os cargos de xefe de administración e riscos e director achego da compañía. Anteriormente desenvolveu o seu labor como xefe do departamento de riscos de Tansaval SGR e prestou os seus servizos en Avalmadrid SGR onde participou na posta en marcha de novos produtos para a PYME.

Rafael Lambea, director xeral de Audiovisual SGR


Maio •••••••••••••••• Xuño Xuño ASOCIACIÓNS E ENTIDADES Xullo Xullo u FAPAE ve ‘insuficiente’ e ‘dañina’ a reforma fiscal para o cine Agosto Agosto Setembro Setembro

148 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Ramon Colom, presidente de FAPAE

O

presidente da confederación de produtores audiovisuais españois FAPAE, Ramón Colom, asegurou hoxe que o incremento ata o 20 % das desgravacións fiscais ó cine é insuficiente e malo para a industria española. ‘Esperabamos máis e, tal e como quedou no borrador que nos chegou, parécenos insuficiente. Esperamos que nos trámites gobernamentais e parlamentarios que quedan para que o texto sexa definitivo podamos enmendalo’, dixo Colom. Na súa opinión, trátase fundamentalmente dun problema de competencia. ‘Con estas cifras non podemos competir con outros países -Alemania, Italia ou Francia teñen ata un 40 %- e o resultado é daniño para a industria española’, sinalou. Nas conclusións da comisión mixta na que estaban representados tanto o Goberno como os axentes do sector e que levaba desde finais de 2012 negociando un novo modelo de financiamento para o cine, acordouse que a porcentaxe alcanzaría ‘polo menos un 25 %’ e FAPAE confiaba en chegar ó 30 %. A idea de incrementar os incentivos fiscais ó cine suscitouse nun contexto de redución prolongada das axudas directas, de máis dun 60 % entre 2011 e 2014, cando se situaron en 33,7 millóns de euros -fronte aos 120 millóns de Reino Unido, os 340 de Alemaña ou os 770 de Francia-.


150 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 150 Novas 152 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 154 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

154 Festivais e certames

157 GALICIA AUDIOVISUAL.

157 Actualidade

158 Actualidade das Televisi贸ns 160 Formaci贸n 160 Nomes propios


Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo AUDIOVISUAIS Agosto Agosto Setembro Setembro

150 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

EMPRESAS NOVAS

u O orzamento da Xunta para cultura caeu nun 60% desde o inicio da crise

O

Observatorio da Cultura Galega (dependente do Consello da Cultura Galega) constata que entre 2007 e 2014 o orzamento para cultura da Xunta de Galiza caeu en preto dun 60%, situando o gasto por habitante en 34,4 euros, o que fai de Galiza o noveno territorio do conxunto estatal en gasto. O informe ‘Gasto público en cultura’ analiza o destino e a natureza do gasto das diferentes administracións no eido cultural a partir dos datos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas; das Entidades Locais, e do Instituto Galego de Estatística. Así, constata que o descenso dos orzamentos é unha característica do financiamento das administración públicas nos últimos anos. “O orzamento da Xunta de Galiza descendeu entre 2007 e 2014 un 12%. Agora ben, este informe evidencia que o recorte global se distribúe de xeito diferenciado entre as diferentes áreas e políticas. De tal xeito que se o descenso en sanidade é dun 6,64%, o de educación é un 11,18% o de cultura é un 58,40%”. O informe destaca a dificultade de coñecer como se distribúe o gasto, principalmente polas diferentes formas que toma a administración (axencias, empresas públicas.). Tendo en conta estas características, no ano 2011 a Xunta destinou 94 240 000 euros, que executou nas seguintes partidas: 22 564 000 en bens e servizos culturais; 300 000 en artes plásticas, escénicas e musicais; 5 526 000 en libro e audiovisual, e 65 850 000 en actividades interdisciplinares (dos que 37 millóns foron para promoción e difusión cultural e 23 millóns para política lingüística).

u O grupo Filmanova expande o seu negocio a México e Brasil

O

grupo empresarial galego Filmanova expande o seu negocio ao outro lado do Atlántico a través da compañía Madmex Filmanova, que terá presenza en México e Brasil. Segundo a información publicada no xornal economiadigital. es, o obxecto da nova filial centrarase na creación de coproducións de carácter internacional con países de América Latina. A compañía terá unha base en México e, moi probablemente, outra en Brasil. Os produtos que se xerarán irán destinados maioritariamente a cine e a televisión, destacando o formato de ficción semanal. A produtora Filmanova naceu no ano 1999 liderada por Antón Reixa. Este grupo Carlo Bosserman de Veralia, o produtor mexicano empresarial está conformado por Filmanova Epigmenio Ibarra de Argos e Antón Reixa de MAD MEX SL, dedicada á xestión, produción e Filmanova. creación de contidos para cine e televisión; Filmanova Show SL, especializada en televisión musical, publicidade e outros formatos, e Filmanova Invest


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo SA, a sociedade de investimento en cine. A partir de agora, tamén por Madmex Filmanova, sociedade especializa na creación de coproducións de carácter internacional con países de América Latina. Agosto Agosto u A Xunta e a CRTVG asinan un convenio para realizar accións conxuntas en materia de igualdade Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 151

O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo; o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda e a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella

O

Goberno galego e a Compañía de Radio Televisión de Galicia acordaron hoxe iniciar accións conxuntas dirixidas á promoción da igualdade e á loita contra a violencia de xénero, mediante un convenio de colaboración asinado na sede da CRTVG polo director xeral da Compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, e polo vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda. A Xunta e a CRTVG promoverán grupos de traballo para o tratamento axeitado dos temas relacionados coa igualdade e coa loita contra a violencia de xénero na súa programación, promovendo a formación do persoal da CRTVG en materia de igualdade entre mulleres e homes, como xa se levou a cabo o ano pasado, cando, durante tres días, os profesionais do ente asistiron ao curso sobre ‘Tratamento informativo da violencia machista’, impartido pola xornalista Pilar López, doutora en Comunicación e experta en comunicación e xénero. Na mesma liña, a CRTVG potenciará a visibilidade e audibilidade das mulleres dentro da súa programación, empregará unha linguaxe e/ou imaxes non sexistas, especialmente no ámbito da publicidade, e prestará atención informativa a iniciativas como a conmemoración do Día Internacional para a eliminación da violencia de xénero e o Día Internacional da Muller. Así mesmo, entre os compromisos asumidos polos medios públicos galegos no convenio asinado con Vicepresidencia, figuran a inclusión do número de teléfono de información ás mulleres nos programas, reportaxes e/ou espazos relacionados co ámbito da promoción da igualdade e da loita contra a violencia de xénero; a especial atención dentro dos espazos informativos, ás noticias relativas aos delitos producidos por causa da violencia de xénero; e a promoción de espazos sobre xénero, ciencia e tecnoloxía. Tras a sinatura do convenio, o director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, destacou “a tarefa espectacular que veñen levando a cabo a TVG e a Radio Galega neste eido”, con máis de 1.100 pezas informativas emitidas o último pasado sobre violencia de xénero. Segundo o máximo responsable dos


Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo medios públicos galegos, ‘na nosa política de servizo público e de responsabilidade social corporativa, somos tremendamente esixentes na calidade das informacións, no emprego da linguaxe e Agosto nos procesos formativos que seguimos, nunha liña de traballo en que levamos moitos anos xa’. Pola súa parte, Alfonso Rueda, amosou a súa satisfacción por ‘asinar este convenio en tan pouco Agosto tempo desde que se constituíu o Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero’. O vicepresidente da Xunta sinalou a importancia deste compromiso dos medios de comunicación públicos, xa que ‘un correcto tratamento da violencia de xénero nos medios audiovisuais galegos axudará a crear Setembro as condicións necesarias para resolver este grave problema’. Setembro

152 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

ESTREAS u Estrea do documental YO DECIDO. EL TREN DE LA LIBERTAD

O

vindeiro día 10 de xullo terá lugar a proxección do documental ‘Yo decido. El tren de la libertad’ na galería Sargadelos (R/Nova, 16 Santiago de Compostela). A entrada será de balde ata completar aforo. Nese día, levarase a cabo a estrea simultánea do documental en diferentes cidades de España.

Cartaz do filme ‘Yo decido. El tren de la libertad’


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo u A TVG volve emprender este verán a busca do MAIS GALEGO, programa que hoxe comeza Agosto nova temporada Agosto hegou o verán e, un ano máis, o punto de partida para esta estación festiva e trouleira darao Setembro na TVG o programa ‘Máis Galego’, que durante os vindeiros meses fará que Setembro o entretemento e a diversión estean

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 153

C

aseguradas nas tardes da Galega e que os espectadores poidan descubrir Galicia dun xeito distinto ao habitual. A paisaxe, a cultura, as tradicións e a historia das aldeas, vilas e cidades forman parte do desenvolvemento da segunda temporada do programa, que se emitirá de luns a venres e onde as parellas participantes terán que demostrar que son merecedoras do título de ‘Máis Galego’. Presentado nesta ocasión por David Noya e Marta Doviro, ‘Máis Galego’ percorrerá a comunidade autónoma de punta a punta durante este verán, recalando cada semana nunha comarca distinta. O punto de partida en cada localidade será a praza da vila, onde o equipo do programa irá na procura dos concursantes de cada edición, veciños da vila que deberán ser convencidos Os presentadores Javier Varela e Rafa Durán. para participar. Estes serán abordados na casa, no traballo e mesmo nos seus momentos de ocio. Como na súa edición anterior, o programa estrutúrase en tres grandes probas que os concursantes terán que superar: unha proba cultural, coa que deberán demostrar os seus coñecementos sobre a cultura, tradicións, historia e costumes da vila onde se desenvolva o programa; unha proba sobre xogos tradicionais e populares de Galicia; e “O reto galego”, que terá que ver cos oficios, a gastronomía e o folclore da localidade. Esta nova andaina de ‘Máis Galego’ botará a andar hoxe en Santiago de Compostela, a onde o programa volverá o mércores. Redondela, Vila de Cruces e Vigo son as localidades que o programa visitará o resto da semana.


Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo MERCADOS AUDIOVISUAIS E Agosto Agosto ENCONTROS Setembro Setembro

154 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

FESTIVAIS E CERTAMES u A película O OURO DO TEMPO, participada pola Galega, recibe o Premio Especial do festival búlgaro Love is Folly

Fotograma do filme ‘O ouro do tempo’

U

nha nova película participada pola Televisión de Galicia acaba de ser destacada a nivel europeo. Trátase de ‘O ouro do tempo’, a última longametraxe do director galego Xavier Bermúdez, que recibiu esta fin de semana pasada en Varna, Bulgaria, o Premio Especial do Festival and Congress Centre Varna, Love is Folly. ‘O ouro do tempo’, con Ernesto Chao, Nerea Barros, Manuel Cortés e Marta Larralde, nos papeis principais, narra como un médico rural mantén na súa casa o cadáver crionizado da súa muller, desde hai máis de corenta anos. A súa paixón por ela e a súa ambición médica levárono a esta situación. Agora, coas enerxías e a saúde reducida, o protagonista ten que recorrer os coidados dunha enfermeira nova, que fai ás veces de criada. A película estrearase nas salas de cinema de España a finais do presente mes. Está prevista tamén a súa participación en xullo no festival de Cine de Amor de Santiago de Chile. En outubro, ‘O ouro do tempo’ formará parte dunha retrospectiva dedicada a Xavier Bermúdez no Festival Internacional Regiofun de Katowice, Polonia.


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo A longametraxe ‘O ouro do tempo’ está producida por Xamalú Filmes, conta coa participación da Televisión de Galicia e coa colaboración da AGADIC, Axencia Galega das Industrias Culturais. Agosto Agosto u A CRTVG recibe o Premio Pioneros.es, en recoñecemento á súa precursora presenza na rede Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 155

A

Compañía de Radio-Televisión de Galicia está de parabéns, xa que o ente público galego acaba de ser galardoado por estar entre os primeiros que se abriron ao universo virtual. O ministro de Industria, José Manuel Soria, entregou hoxe en Madrid os Premios Pioneros.es ás primeiras empresas e institucións que rexistraron un dominio baixo ese indicativo. O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, recibiu este galardón, que se concede con motivo do 25 aniversario dos “dominios.es”. Un cento de institucións e empresas, as primeiras que rexistraron un “.es” e mantiveron a páxina de internet operativa baixo esta denominación, foron as destacadas neste evento. A TVG navegou por primeira vez pola internet en xullo de 1995 converténdose nunha das primeiras empresas públicas de comunicación en ter presenza na rede. Este galardón chega nun momento de plena adaptación do portal da CRTVG ao dominio “.gal”, extensión que o sitio web corporativo usará a maiores de “.es”.

u A película O OURO DO TEMPO, participada pola Galega, recibe o Premio Especial do festival búlgaro Love is Folly

U

nha nova película participada pola Televisión de Galicia acaba de ser destacada a nivel europeo. Trátase de ‘O ouro do tempo’, a última longametraxe do director galego Xavier Bermúdez, que recibiu esta fin de semana pasada en Varna, Bulgaria, o Premio Especial do Festival and Congress Centre Varna, Love is Folly. ‘O ouro do tempo’, con Ernesto Chao, Nerea Barros, Manuel Cortés e Marta Larralde, nos papeis


Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo principais, narra como un médico rural mantén na súa casa o cadáver crionizado da súa muller, desde hai máis Agosto de corenta anos. A súa paixón por ela e a súa ambición Agosto médica levárono a esta situación. Agora, coas enerxías e a saúde reducida, o protagonista ten que recorrer os coidados dunha enfermeira nova, que fai ás veces de Setembro criada. A película estrearase nas salas de cinema de España a finais do presente mes. Está prevista Setembro tamén a súa

156 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

participación en xullo no festival de Cine de Amor de Santiago de Chile. En outubro, ‘O ouro do tempo’ formará parte dunha retrospectiva dedicada a Xavier Bermúdez no Festival Internacional Regiofun de Katowice, Polonia. A longametraxe ‘O ouro do tempo’ está producida por Xamalú Filmes, conta coa participación da Televisión de Galicia e coa colaboración da AGADIC, Axencia Galega das Industrias Culturais.

Cartaz do filme ‘O ouro do tempo’


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo GALICIA AUDIOVISUAL Agosto Agosto Setembro Setembro ACTUALIDADE

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 157

u EL NIÑO: Como converter unha

película española nun fenómeno de masas

E

n Mediaset teñen clara a súa política cando estrearon grandes proxectos. ‘Aquí sempre dicimos que isto é como cando soltas un balón ao recreo e todos nos apiñamos en torno a iso. A nosa misión é esparexer os nosos mellores produtos por toda a programación, explicou en máis dunha ocasión o seu conselleiro delegado, Paolo Vasile. Unha estratexia que lles levou a converter en auténticos eventos cintas como ‘Lo imposible’ ou ‘As aventuras de Tadeo Jones’. Por iso non é de estrañar que o grupo de comunicación decida centrar forzas coa estrea da súa nova película, ‘El Niño’. ‘O primeiro paso a seguir é sentarnos coa distribuidora, que neste caso é FOX, para ver a que público vai dirixida a nosa película e así levar a cabo a estratexia necesaria. O neno é unha película que queremos abrir a todos os públicos xa que ten acción, thriller, romance’, comenta a este diario o produtor executivo de Mediaset, Javier Ugarte. ‘A partir de aí fixamos un calendario de impactos, que tempo necesítase para comunicar a película, que cobertura debemos darlle, que canles se adecúan mellor para a promoción. As distintas tramas do neno Cartaz do filme ‘El Niño’ permitíronnos realizar diferentes pezas dependendo da canle no que se emitan: masculinas para Energy, femininas para Divinity’, explica o tamén produtor, Alberto Alarcón.


Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS Agosto Agosto u Unha voda entre Londres e A Coruña, a de Marta e Luís, nunha nova entrega deSetembro CASAMOS! Setembro

158 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

U

nha semana máis, o programa ‘Casamos!’, que ofrece un retrato coral sobre o universo das vodas en Galicia, achegará as historias de amor máis románticas, divertidas e entrañables, convertendo así as casas dos galegos en auténticos salóns nupciais. Os espectadores da TVG coñecerán hoxe a Marta e Luís, dous mozos que emigraron a Inglaterra hai un par de anos, pero que regresan á terra da noiva para celebrar o seu casamento. Coa súa mente de enxeñeira, Marta ten avaliados, un por un, todos os atrancos que supón organizar unha voda desde a distancia e está disposta a conseguir o seu obxectivo sexa como sexa. Os noivos están completamente namorados e desexan que chegue o gran día para compartir o seu amor con convidados de todo o mundo.

u A TVG é líder na faixa de sobremesa e segunda no total día en Galicia, de acordo co Estudo Xeral de Medios

A

segunda onda do Estudo Xeral de Medios (EXM), difundida hoxe e correspondente ás audiencias dos pasados meses de abril e maio, deron como resultado unha excelente posición para a Televisión de Galicia na faixa da sobremesa. Neste período comprendido entre as 13.00 e as 17.00 horas, a TVG é a canle de referencia ao computar unha cota de pantalla do 25,5%, superando en dez puntos ao competidor máis próximo. Tamén a TVG acada moi bos resultados no total día en Galicia cunha cota de 12,3% e quedando en segunda posición, por diante de Antena 3 en 1,3 puntos de cota, á La1 en 2,7 e a Cuatro en 4,4 puntos. Considerando só a semana laboral, de luns a venres, a TVG tamén quedou situada en segunda posición en Galicia cunha cota do 13%. Segundo o EXM, que se fai a base de enquisas, entre as once canles autonómicas, a TVG ten a terceira maior cota de pantalla, unicamente superada polas televisións autonómicas de Andalucía e Cataluña. A


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo distancia coa media de toda a Federación de Televisións Autonómicas -Forta (9,7%) é de 2,6 puntos ou Agosto dun 26,8%. Agosto u Circom expón na Comunidade Valenciana os pasos que están a dar as TV rexionais europeas para actuar cunha voz conxunta diante da UE Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 159

A

s 255 televisións rexionais europeas agrupadas en Circom, a súa asociación, están a traballar para actuar cunha voz conxunta diante das institucións comunitarias, segundo informou o coordinador desta organización en España e director de Comunicación da CRTVG, Fernando R. Ojea, nun acto que tivo lugar en Castellón. Ojea participou nun curso de verán organizado pola Universidade Jaume I sobre os modelos de goberno nos medios de comunicación públicos. O representante galego deu a coñecer que Circom xa foi convocada por primeira vez pola Comisión Europea para participar en debates sobre a futura Directiva de Servizos Audiovisuais, achegando así unha perspectiva das rexións que ata o de agora non existía. Mentres, indicou Ojea, as televisións asociadas traballan en por en común nun documento os seus valores esenciais e compartidos cara a cidadanía, como son a súa importancia para manter a diversidade cultural europea, ‘que forma parte esencial da propia cultura europea’, dixo, ou para desenvolver as industrias creativas en todos os territorios e non só nos grandes centros de cada país. O peche da televisión autonómica valenciana o ano pasado, engadiu o coordinador en España, tivo un grande impacto entre os membros de Circom e foi un detonante para que se acelerasen estes traballos dentro da organización. Circom pronunciouse daquela para que se busque unha solución sustentable nesa Comunidade de maneira que os seus cidadáns poidan dispor dun servizo público audiovisual acorde coa súa identidade social, cultural e lingüística. No curso, que se desenvolveu durante tres días, participaron representantes do mundo universitario e das televisións públicas estatal e autonómicas, entre outros.


160 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

FORMACIÓN u A Universidade de Vigo emitirá o primeiro título de dobraxe

A

Xuño •••••••••••••••• Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

carencia dunha formación específica en dobraxe nos plans de estudo dos grados e posgrados das universidades públicas está na xénese do título propio que ofertará a partir do próximo curso a Universidade de Vigo, converténdose así na primeira do Estado español que emite un título propio nesta especialidade na que poderán formarse un máximo de 25 persoas. Xoán Montero, doutor en Tradución, profesor do departamento de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo e coordinador do Máster en Tradución para Comunicación Internacional, que será o responsable do mesmo, indica que ‘a capacidade de observación e de reprodución, control da técnica de interpretación e competencia lingüística son as características que definen a un actor de dobraxe’. Este tipo de formación pasaba necesariamente por centros privados nos que se adquirían os coñecementos para converterse en profesional do sector.

NOMES PROPIOS u Susana de la Sierra dimite como directora xeral do ICAA

S

usana da Sierra presentou a súa dimisión como directora xeral do ICAA (Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuales). Foi fai uns días cando De la Sierra anunciou ó ministro de Educación, Cultura e Deportes, José Ignacio Wert, e ao secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, a súa decisión irrevogable. A frustración ante as permanentes trabas do Ministerio de Facenda para aliviar a crítica situación da industria cinematográfica ‘orzamentos cada vez máis reducidos, a falta de pago das amortizacións que se deben ós produtores desde 2012 e a negativa a aplicar unha exención fiscal acordada polo sector e altos cargos do Goberno e a rebaixar o IVA cultural do 21%’ está no fondo desta dimisión que veu madurando nos últimos meses. Foi tralo anuncio do ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, a finais de mes de xuño, de que as


Xuño Xullo •••••••••••••••• Xullo exencións fiscais para a produción de cine íanse a quedar nun 20% ‘en realidade un 20% só para o primeiro millón de euros e dun 18% sobre o Agosto exceso dese importe’ cando Susana da Sierra puxo data definitiva á súa Agosto saída do Ministerio. No sector do cine non foi unha sorpresa a dimisión da directora do ICAA tendo en conta que a falta de apoio por parte de Facenda fixo imposible, na Setembro súa opinión, adoptar ningunha das medidas estudadas e debatidas de cara ó novo modelo de negocio do cine. Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 161

Susana de la Sierra, exdirectora do ICAA

u Lorena González Olivares, nova directora do Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais (ICAA)

J

osé María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, xa presenta extraoficialmente a Lorena González Olivares como a nova directora do Instituto da Cinematografía e a Artes Audiovisuales (ICAA), a ferramenta do Ministerio de Educación e Cultura para gobernar no cine. González Olivares ocuparía a praza de Susana da Sierra, cuxa dimisión se deu a coñecer recentemente. Lorena González Olivares vén do Ministerio de Facenda. Antes, traballou nos ministerios de Asuntos Sociais e Sanidade e na Comisión Nacional da Competencia. É funcionaria desde 2001.

Lorena González Olivares, nova directora do ICAA164 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 164 Novas 165 Proxectos en produci贸n 168 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 171 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

171 Festivais e certames 171 Palmar茅s

172 GALICIA AUDIOVISUAL.

172 Actualidade 173 Actualidade nas televisi贸ns 174 Formaci贸n


Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto AUDIOVISUAIS Setembro Setembro

164 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

EMPRESAS NOVAS

u A Coruña, plató de rodaxe para Luis Tosar

L

uis Tosar, a produtora Vaca Films e un thriller, unha fórmula que comezou coa multipremiada ‘Celda 211’ e que desde aquela non parou de colleitar éxitos para o cine galego. Hoxe comezou a rodaxe nas rúas da Coruña de ‘El desconocido’ a ópera prima de Dani de la Torre, unha pelicula participada pola Televisión de Galicia. Domingo sete e media da mañá. Praza de Pontevedra, no corazón da Coruña. Arrinca a rodaxe de ‘El desaparecido’ e faino cunha escena de alta intensidade para Luis Tosar e todo o equipo. Por diante un mes e medio de gravación pola cidade e case todo en exteriores. O director Dani de la Torre desvela o que se pode contar da película... Detrás deste equipo e desta nova rodaxe en Galicia está a man de Vaca Films e Emma Lustres que se segue fiel á aposta pola por xente de aquí para os seus proxectos. Esta rodaxe fará que a praza de Pontevedra se converta esta tarde no escenario dunha persecución e que no vindeiro mes se despreguen medios na cidade como non se viran ate o de agora durante unha filmación. Non perdan de vista a que leva camiño de ser unha das películas de referencia para a vindeira temporada.

Luis Tosar, protagonista de ‘El Desconocido’


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto PROXECTOS EN PRODUCIÓN Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 165

u Comeza a gravación da segunda temporada de O FARO

Un dos momentos da serie entre Fernando Tato e Maria Tasende, Ricardo e Lidia en ‘O Faro’

O Faro’ foi a primeira produción de ficción de FORTA, a agrupación de televisións autonómicas públicas, fóra diso a Televisión de Murcia, e coa incorporación adicional de Canle Estremadura. Tras emitir unha primeira temporada de 120 episodios na franxa de sobremesa, só Televisión de Galicia se atreveu a dar continuidade á historia cunha segunda tanda de episodios na que xa non participarán as demais televisións autonómicas. Así, TVG asume en solitario a produción e pon á venda os dereitos de emisión para as canles que queiran ofrecer a serie. Galicia sempre ten éxito coa ficción creada e gravada na súa terra, ‘Padre Casares’, ‘Mareas Vivas’ ou ‘Matalobos’ son algúns exemplos. Coa aposta por ‘O Faro’, a FORTA decidiu lanzar a súa propia serie, pero a resposta do público foi desigual. Mentres en TVG ‘O Faro’ rozou o 13 por cento de share ou o 16 por cento en Canarias, noutras comunidades como Madrid a serie pasou inadvertida, froito, en boa parte, da crise de audiencia que sofre a autonómica madrileña. A serie corre a cargo de Atlántida Media, produtora formada pola unión de Zenit Televisión, Pórtico Audiovisuales, Cinemar e Agallas, e véndese a nivel internacional a través de Imaxina International Sales. A súa primeira temporada consta de 120 episodios e en breve estreará outros 65 capítulos sobre a historia dos Peña e os Muñoz.

u Comeza a gravación de SERRAMOURA, a nova serie para o outono da Televisión de Galicia

A

caba de comezar a gravación da nova serie da Televisión de Galicia, ‘Serramoura’, un thriller rural que chegará á pequena pantalla este outono próximo, en horario nocturno de máxima audiencia e con periodicidade semanal. Baixo a dirección de Miguel Conde e Jorge Saavedra, a rodaxe desta nova ficción, ambientada no mundo da madeira, contará con preto dun 40% das secuencias en exteriores. Unha produción de envergadura, que levará os espectadores da TVG por algúns dos lugares forestais máis fermosos de Galicia. ‘Serramoura’, unha vila de ficción, estará localizada principalmente no concello


166 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto Setembro Setembro

coruñés de Arteixo, e máis concretamente na localidade da Pastoriza, ademais de contar con exteriores fixos de Culleredo e Carballo. A serie mostrará a Galicia verde máis bela, pero tamén a máis misteriosa. Producida por Voz Audiovisual para a TVG, ‘Serramoura’ conta a historia dunha pequena e tranquila vila do interior. Unha localidade que vive da explotación dos seus recursos madeireiros e onde dúas familias, os Soutelo e os Fiuza, loitan polo control do negocio da madeira. Un escenario recoñecible que se ve bruscamente alterado ao aparecer morta, brutalmente asasinada, unha das súas veciñas. Nos papeis principais, ‘Serramoura’ contará cos actores Lucía Regueiro (Marga Neira) e Miguel Ángel Blanco (Diego Bazán), cuxos personaxes levarán o peso da investigación. Xunto a eles, completan a repartición artistas da altura de Antonio Mourelos, Alfonso Agra, Miguel Borines, Isabel Naveira, Xavier Deive, Uxía Branco, Sabela Arán, Sheyla Fariña, Miguel Canalejo, Chechu Salgado, Mariana Expósito, Fran Paredes, Perico Asorey ou Xosé Barato.

u Dani de la Torre roda EL DESCONOCIDO con Tosar e Goya Toledo

Presentación do filme ‘El Desconocido’


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto Coruña acollerá desde este próximo domingo a rodaxe de ‘O Descoñecido’, nova película participada Setembro pola TVG e primeira longametraxe para a gran pantalla de Dani de la Torre, realizador da Televisión de Galicia. Este mediodía presentouse na cidade herculina o inicio da filmación, por parte da directora Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 167

A

da produtora de Vaca Films, Emma Lustres; da directora da TVG, Rosa Vilas; do director, Dani de la Torre, e do elenco principal, encabezado por Luís Tosar, Goya Toledo, Javier Gutiérrez, Fernando Cayo, Elvira Mínguez e Antonio Mourelos. Durante 7 semanas, as rúas da cidade servirán de localizacións para trepidantes escenas de acción desta longametraxe de suspense psicolóxico, que conta cun guión de Alberto Marini (‘Mientras duermes’) e cuxa trama comeza unha mañá cotiá cando Carlos (Luís Tosar), executivo de banca, leva os seus fillos ao colexio. Ao arrancar o seu coche, recibe unha chamada anónima que lle anuncia que ten unha bomba debaixo do seu asento. A voz do descoñecido comunícalle que ten apenas unhas horas para reunir unha elevada cantidade de cartos. Para Dani de la Torre, profesional que acumula ampla experiencia en curtametraxes, como realizador para televisión e como director, entre outros traballos, da miniserie ‘Mar Libre’, ficción pola que recibiu numerosos galardóns, esta película é todo un reto. ‘É un thriller psicolóxico, unha ‘round movie’ pola cidade. A vida deste home vaise despezando minuto a minuto, loitando por salvar a súa vida e as dos seus fillos. É unha montaña rusa en que o espectador sufrirá moito connosco e se emocionará connosco tamén’, explicou. O protagonista da cinta, Luís Tosar, recoñeceu que se trata dun filme moi trepidante e onde todo pasa en tempo real. Neste senso, sinalou que se trata dunha película moi valente e arriscada, na que hai que contar moitas cousas e que tecnicamente é moi complexa, e Dani de la Torre complicouna aínda máis. Ademais dos actores que interviñeron na presentación, tamén forman parte do reparto Luís Zahera, Xabier Deive, Xosé Barato, Daniel Currás, Camila Bossa, María Mera, Ricardo de Barreiro e os nenos Paula del Río, Marco Sanz e Braulio Vilches. ‘O Descoñecido’ está producida por Vaca Films e Atresmedia Cine, en coprodución con La Ferme Productions e coa participación da Televisión de Galicia e Atresmedia.

u Voz Audiovisual produce SERRAMOURA, a nova serie da Televisión de Galicia

O

s platós de Voz Audiovisual na Coruña acollen xa a gravación da nova ficción que, ambientada no mundo da madeira, contará con preto dun 40 por cento de secuencias en exteriores. Unha produción de envergadura, que levará aos espectadores da Galega por algúns dos paraxes forestais máis belos de Galicia. A serie mostrará a Galicia verde máis bela, pero tamén a máis misteriosa. Serramoura conta a historia dunha pequena e tranquila vila do interior. Unha localidade que vive da explotación dos seus recursos madeireiros e na que dúas familias, os Soutelo e os Fiuza, loitan polo control do negocio da madeira. Un escenario recoñecible que se ve bruscamente alterado ao aparecer morta, brutalmente asasinada, unha das súas veciñas. Para a recreación dos negocios dos protagonistas, a produtora conta coa colaboración de entidades como a Consellería do Medio Rural, e a Confederación Española de Empresarios da Madeira (Confemadera) de Galicia. Varias son as empresas que, asociadas a esta última, tamén colaboran de xeito particular na ficción. Da súa man, Serramoura levaranos ás entrañas do negocio madeireiro. Inestimable é tamén, unha vez máis, a colaboración da Garda Civil, cuxa labor en salvagárdaa dos montes galegos, como a da Consellería do Medio Rural, quedará patente na ficción.

u A webserie VIGOPOLIS permitirá ós veciños de Vigo participar no guión ou na rodaxe

A

serie nace co obxectivo de potenciar o dinamismo cultural e creativo dos vigueses. Vigópolis parte da historia dun actor vigués de 33 anos que, tras catro anos en Madrid, volve a súa cidade natal para unha proba de cámara. Os episodios desta serie online percorrerán as rúas da cidade movidos polas ideas dos propios habitantes que poderán participar na elaboración das tramas de cada capítulo. Os catro primeiros guións teñen por autores a Fabián Figueroa, Piño Prego e Miriam Gerpe. O resto da


Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto trama dependerá do que os vigueses desexen. Este proxecto xurde da unión de Vigopolis.com, Twang Setembro Producciones e o Concello de Vigo, en colaboración coa Escola de Imaxe e Son Marcote e pretende reflector a vida da cidade e potenciar e divulgar o dinamismo turístico e cultural da cidade. Setembro

168 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Un dos momentos da serie ‘Serramoura’

ESTREAS u A película O OURO DO TEMPO estréase nas salas de cinema de toda España

U

nha nova película participada pola Televisión de Galicia, ‘O ouro do tempo’, a última longametraxe do director galego Xavier Bermúdez, chega este venres ás salas de cinema de toda España. A estrea vén precedida pola boa acollida do público en distintos festivais como o de Málaga, Katowice (Polonia), Haifa (Israel), Karloby Vary (República Checa) ou o Love is Folly (Bulgaria), onde acadou o premio especial do certame. O filme está inspirado nun feito real, ocorrido a finais dos anos 70 en Francia, cando un médico decidiu crioxenizar a súa muller falecida prematuramente coa idea de resucitala cos futuros avances da técnica, manténdoa na súa casa por máis de trinta anos. Esta práctica realízase nos Estados Unidos e Inglaterra, pero está prohibida en Europa, desde que saltou á luz, precisamente, o caso do doutor Raymond Martinot e a súa dona Monique. ‘O ouro do tempo’ conta nos papeis principais con Ernesto Chao, Nerea Barros, Manuel Cortés e Marta Larralde. Na película nárrase como un médico rural mantén na casa o cadáver crionizado da súa muller,


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 169

Fotograma do filme ‘O ouro do tempo’

desde hai máis de corenta anos. A súa paixón por ela e a súa ambición médica levárono a esta situación. Agora, coas enerxías e a saúde reducida, o protagonista ten que recorrer aos coidados dunha enfermeira nova, que fai as veces de criada. A longametraxe ‘O ouro do tempo’ está producida por Xamalú Filmes, conta coa participación da Televisión de Galicia e coa colaboración da AGADIC -Axencia Galega das Industrias Culturais-.

u EL NIÑO, unha das películas españolas máis esperadas de 2014, chega ós cines en Dolby Atmos o 29 de agosto

El Niño’, unha das películas máis esperadas este ano chegará ás pantallas en agosto. Protagonizado por Luís Tosar, Bárbara Lennie e Sergi López, este thriller de acción sitúase en torno ao mundo do narcotráfico na zona do Estreito de Xibraltar. Dolby Atmos ofrecerá ao espectador unha nova experiencia de son á película grazas a un audio máis natural e realista. O director serviuse desta tecnoloxía de son para permitir que o público séntase dentro da acción, vivindo o risco e a adrenalina que senten os mesmos personaxes ao atravesar o Estreito nunha lancha a toda velocidade. Os espectadores poderán gozar da película en Dolby Atmos nas salas repartidas pola península e Canarias. Sala equipada con Dolby Atmos


Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto u Estréase BOAS TARDES, un magazine diario de actualidade e entretemento para as tardes Setembro da Galega Setembro

170 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O xornalista Luís Fraga, condutor do ‘Boas tardes’

T

elevisión de Galicia estrea ‘Boas Tardes’, un magazine que encherá de dinamismo e traerá novos aires ás tardes da canle pública galega. Creado coa vocación de informar e entreter, estará desde hoxe cos espectadores. Cun formato de magazine, ‘Boas Tardes’ estará coa audiencia da Galega, de luns a venres, cunha oferta variada de contidos, co gallo de esmiuzar en directo, durante máis de dúas horas, a actualidade galega. Desde hoxe, a información, as entrevistas, o contido social, os faladoiros, as conexións en directo, o público no estudio e as actuacións musicais, serán os seus ingredientes principais. Outra das grandes apostas de ‘Boas Tardes’ é o equipo de novos profesionais que percorrerán a diario o país, co cometido de achegar cada xornada as noticias máis recentes, dun xeito entretido, directo e claro. Á fronte de todos eles, o xornalista Luís Fraga que, despois dunha longa traxectoria profesional vinculado aos informativos de Antena 3 (Grupo Atresmedia), regresa a Galicia para facerse cargo das tardes da Galega. Neste labor, Fraga está acompañado polos tamén xornalistas galegos Raquel Atanes, Ricardo Saavedra e Fátima Rodríguez.


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto MERCADOS AUDIOVISUAIS Setembro Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 171

ENCONTROS

E

FESTIVAIS E CERTAMES u A estrea mundial de A ESMORGA abrirá o Festival de Cine de Ourense o 15 de novembro

O

Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) abrirá o súa 19 edición, que terá lugar do 15 ao 23 de novembro, coa estrea de ‘A esmorga’, do realizador ourensán Ignacio Vilar. Trátase da adaptación cinematográfica da novela homónima de Eduardo Branco Amor. A película, protagonizada polos actores Karra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán, ‘Morris’, está rodada integramente na provincia de Ourense e de xeito especial na capital, en escenarios como as prazas do Ferro e Maior, a estación ou a capela do Santo Cristo. Tamén se rodaron Miguel de Lira, Antonio escenas na taberna ‘A Papuxa’ de Ribadavia. Durán ‘Morris’ e Karra Vía Láctea Filmes e a Editorial Galaxia, productoras da película, Elejalde, protagonistas do tardaron seis anos en sacar adiante o proxecto, coa axuda de, entre filme ‘A Esmorga’ outros, o Concello de Ourense, A Deputación e a Xunta. Trala súa estrea no festival de cine, poderá verse nas pantallas comerciais.

PALMARÉS u Xavier Bermúdez obtén o premio ó mellor guión do Festival de cine ‘22 x Don Luis de Calanda’ con O OURO DO TEMPO

Xavier Bermúdez, director de cine


Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto AUDIOVISUAL Setembro Setembro

172 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

GALICIA

ACTUALIDADE u As axudas da Agadic para a promoción do talento audiovisual galego incorporan o apoio a longametraxes de directores noveis

Jacobo Sutil, director da Agadic

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria destina un orzamento total de 145.000 euros á súa nova convocatoria de subvencións para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego, que este ano incorpora unha modalidade dirixida á realización de longametraxes por parte de directores noveis. A inclusión nesta liña de apoio á nova creación audiovisual dun apartado específico para primeiras ou segundas longametraxes dos seus realizadores implica un incremento do 119,7 por cento no seu orzamento total respecto dos 66.000 euros adxudicados en 2013. A dotación da actual convocatoria dirixirase a impulsar a escrita e a produción de 13 proxectos en versión orixinal galega: un total de 25.000 euros para cinco guións, 30.000 euros para cinco curtametraxes e 90.000 euros (distribuídos entre as anualidades de 2014 e 2015) para tres longametraxes. Inseridas no plan xeral de apoio ao audiovisual galego que Cultura e Educación desenvolve anualmente a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), estas axudas ao talento buscan favorecer a incorporación de novos creadores á industria audiovisual galega, así como fomentar o emprego das novas tecnoloxías neste ámbito. Trátase da penúltima das cinco convocatorias deste programa de subvencións para 2014, dotado con 2,53 millóns de euros e dentro do que onte se publicou a dirixida a producións e coproducións audiovisuais por un importe total de dous millóns de euros. Unha comisión de expertos independentes será a encargada de avaliar as solicitudes de acordo co baremo que especifican as bases. Neste proceso, puntuaranse aspectos que teñen que ver coa creatividade,


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto a contribución á diversidade temática do panorama audiovisual galego, a novidade no tratamento narrativo ou outros elementos diferenciais, así como as achegas culturais no contexto galego e a súa viabilidade. Setembro Ademais, nas propostas de longametraxes tamén se valorará a porcentaxe de fondos propios no orzamento de produción, mentres que tanto para as curtametraxes como para os guións se terá en conta o currículo Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 173

do solicitante.

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u TVG e RTP emitirán o seu primeiro programa conxunto

A

Televisión de Galicia (TVG) e a Rádio-Televisãou de Portugal (RTP) levarán a cabo o primeiro programa conxunto en directo da súa historia o próximo día 6 de setembro desde un set situado na Praza Maior de Ourense con motivo das festas dos Remedios. O espazo será unha edición especial de ‘Aquí Portugal’, un magazine que leva anos en antena, similar ó que a cadea galega emite desde xuño co nome ‘Aquí Galicia’. Este proxecto conta ademais co apoio do Concello de Ourense e a Fundación San Rosendo dedicada a proxectos de asistencia social. Este programa é motivo do acordo que alcanzaron o ano pasado Alfonso Alberto da Ponte, presidente da RTP, e Alfonso Sánchez Sánchez Izquierdo, director xeral Izquierdo, director xeral da CRTVG da cadea pública galega, e Alberto Da Ponte, director xeral da televisión portuguesa. Este proxecto contará cunha audiencia potencial de 13 millóns de espectadores sumando as poboacións da comunidade autónoma española e do país luso, ós que habería que engadir os videntes das canles internacionais de ambas cadeas. A función do equipo de produción de TVG será colaborar nas necesidades técnicas e na confección dos contidos do programa que contará con entrevistas, música e reportaxes. Os veciños da localidade que se acheguen ata a praza ourensá poderán ver o programa e ata participar nalgúns momentos.


174 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

FORMACIÓN

Xullo •••••••••••••••• Agosto Agosto Setembro Setembro

u O Novo Cinema Galego ocupará San Sadurniño

N

inguén se pon de acordo sobre que é o Novo Cinema Galego. Nin sequera sobre se se trata dunha corrente en si do noso audiovisual ou da obra dun conxunto de autores e autoras actuais cunha visión da realidade galega coincidente ao tempo que rompedora. Aquí aínda se mira con certa curiosidade un fenómeno que para os de fóra é unha realidade fresca e con entidade propia. Óliver Laxe, Lois Patiño, Eloy Enciso, Pela del Álamo, Xurxo Chirro, Marcos Nine, Ángel Santos, Juan Lesta e Belén Montero (DSK), Peque Varela... e algúns outros pasean con éxito as súas creacións por festivais tan prestixiosos como Sundance ou Locarno. Moitos deles estarán os días 6 e 7 de setembro en San Sadurniño para participaren no I Chanfaina Lab, unha novidosa experiencia de creación audiovisual colectiva coordinada por Manolo González que converterá o territorio municipal en materia prima e referente durante dous días do Novo Cinema Galego. O convite está lanzado e varios dos directores desta corrente xa confirmaron a súa asistencia á convocatoria. A idea é simple: todos eles deberán preparar entre o sábado 6 e o domingo 7 unha peza cunha duración de entre 3 e 5 minutos tendo completa liberdade sobre o tema e o tratamento visual. Só se lles pón como condición que as sete parroquias de San Sadurniño se vexan reflectidas dalgunha Cartaz do Chanfaina Lab maneira. A paisaxe, a xente, as vidas, a historia, as historias... todo pode ser un punto de partida para contar en imaxes o devir do municipio. Á fronte do proxecto está o académico do audiovisual Manolo González. Foi coimpulsor e director da Escola de Imaxe e Son da Coruña durante varios anos, director da Axencia Galega do Audiovisual, e centrou -e centra- grande parte da súa vida profesional na investigación da historia do cine galego e os seus movementos. Unha traxectoria profesional que lle valeu este mesmo ano o premio honorífico Fernando Rey da Academia Galega do Audiovisual. Canda el traballarán a responsable da aula CeMIT, Carme Suárez, e a produtora Beli Martínez. O seu cometido será darlles apoio loxístico e orientacións aos e ás cineastas durante o proceso de elección do tema e das localizacións máis axeitadas para a gravación. Porén, para ir introducindo a xente do cine no contexto local está prevista unha visita guiada polo concello durante a mañá do sábado. Xa pola tarde perfilarán ideas -que moitos xa traerán preparadas logo de días de investigación- para comezar a filmación, que se concentrará maiormente na xornada do domingo. Antes, o sábado pola noite a partir das 23 h., haberá un encontro público na Sala DZINE, onde


Xullo Agosto •••••••••••••••• Agosto se proxectarán algunhas obras previas dos directores participantes. Con todo o material gravado cada creador ou creadora terá que editar a súa peza, que deberá estar Setembro lista para o Nadal. A intención municipal é organizar para daquela un novo encontro no que se presentarán as obras e se debaterá sobre elas. Ademais, todas as curtas estarán dispoñibles na web municipal, nas Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 175

redes sociais e na plataforma Fálame de San Sadurniño. O proxecto denomínase Chanfaina Lab por analoxía co prato típico da zona onde se mesturan distintas partes do cocho. A proposta aplica o mesmo concepto ao cinema: moitas miradas, distintas maneiras de ver e outras tantas de tamizar a realidade dun territorio común, San Sadurniño, e nun mesmo tempo, o final do verán de 2014. De momento é imposible aventurar o resultado dun proceso que, case con total seguridade, alumbrará microficcións, microdocumentais ou simples olladas contemplativas cunha alta compoñente experimental.178 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 178 Novas 179 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 183 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

183 Festivais e certames 184 Palmar茅s

186 GALICIA AUDIOVISUAL.

186 Actualidade 187 Actualidade das televisi贸ns 189 Formaci贸n 190 Nomes propios 194 Asociaci贸ns e entidades


Agosto 178 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro

EMPRESAS AUDIOVISUAIS PROXECTOS EN PRODUCIÓN u A praza de Vigo, tomada pola rodaxe de EL DESCONOCIDO

Dani de la Torre, director; Luis Tosar, actor e Emma Lustres, produtora da película ‘El Desconocido’

A

ta unha ducia, entre camións de bombeiros, coches de policía, de protección civil e ambulancias e ata un bus urbano, confluíron na zona da praza de Vigo. Toda esta flota formaba parte da rodaxe do filme ‘El Desconocido’ que mobilizou a case medio milleiro de persoas durante case toda a xornada no centro. A cinta de Dani da Torre filmou a secuencia máis popular e con máis extras da película interpretada por Luis Tosar e Goya Toledo, confirmaba Enma Lustres, de Vaca Films.

u Comézase a rodar en Santiago unha miniserie da TVG sobre o roubo do Códice Calixtino

O

roubo do Códice Calixtino, un dos máis mediáticos dos últimos tempos, é o punto de partida dunha miniserie de dous capítulos da TVG, que xa que comezou a rodar en Santiago e que será o primeiro filme baseado nunha historia que deu a volta ao mundo. Durante as vindeiras semanas, a cidade de Compostela converterase nunha personaxe máis de ‘Códice’, unha miniserie producida por Ficción Producciones, que contará cunhas localizacións sobresaíntes e emblemáticas, como o claustro e as cubertas exteriores da catedral, a Praza de Praterías e o Parque de Bonaval, entre outras. Dirixida por Jorge Cassinello, un profesional con ampla experiencia como realizador e director en publicidade, curtametraxes e webseries, a miniserie conta cun elenco integramente galego, encabezado por


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 179

Miguel de Lira -na pel do electricista Manuel Fernández Castiñeiras-, María Vázquez, Francis Lorenzo, Carlos Blanco, Antonio Durán ‘Morris’, Xosé Barato, Antonio Mourelos e Sabela Arán. A produción preséntase como un relato que afonda na vida cotiá do autor confeso do roubo do Códice Calixtino. As súas rutinas, xunto co seu misterioso pasado, serven de fío condutor a unha historia contada desde catro puntos de vista: o da Igrexa, o do equipo de investigación do roubo, o dun grupo de xornalistas e o do propio electricista. Segundo sinalou a directora da Televisión de Galicia, Rosa Vilas, no acto de presentación da rodaxe, Rosa Vilas, ‘Códice’ ‘’non reproduce tal cal a historia do roubo senón que a partir dela desenvolve toda unha trama que vai sorprender a audiencia”. Vilas sinalou Jorge Casinello, director de ‘Códice’ tamén que “vai ser un traballo moi bo, moi honesto e, sobre todo, vai poñer en valor algo que é Patrimonio da Humanidade: Santiago e a súa catedral”.

ESTREAS u EL NIÑO supera a OCHO APELLIDOS VASCOS na súa estrea no fin de semana

O

filme ‘El Niño’, dirixido por Daniel Monzón, logrou a maior apertura española deste ano cunha recadación de 2,85 millóns de euros na súa estrea. Esta película foi ademais a cinta máis vista durante o pasado fin de semana, seguida por ‘Lucy’, con 1,2 millóns; ‘Gardianes de la galaxia’, con medio millón; ‘El ojo de la tormenta’, con 0,4 millóns; e ‘Infiltrados’, con 0,3 millóns.

Jesús Castro, actor protagonista de ‘El Niño’


Agosto 180 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro ‘El Niño’ conta no reparto con actores como Luis Tosar, Eduard Fernández ou Bárbara Lennie, ademais do actor novel Jesús Castro, que leva o maior peso da película. Trátase dunha historia inspirada no caso real de Ahmed Ouazzani, un dos maiores traficantes de costo no Estreito.

u O Novo Cinema Galego ábrese a Asia coa estrea en Corea de AS ALTAS PRESIÓNS

Daniel Froiz, director de ‘As altas presións’

É unha película necesaria que conecta directamente co cine de autor europeo contemporáneo”. Así presenta o produtor Daniel Froiz o último traballo do pontevedrés Anxo Santos, un dos nomes do Novo Cinema Galego. Este cineasta deu un paso de xigante ó ver que a súa segunda película, ‘As altas presións’, foi elixida para participar no BIFF, o Festival Internacional de Cine de Busan, en Corea do Sur. Trátase dun dos principais festivais asiáticos con cifras de gran magnitude en cantidade e calidade. Por exemplo, nesta edición, mostraranse un total de 314 películas de 79 países, nas que haberá estreas de autores noveles, emerxentes pero tamén unha fiestra ás últimas producións de cineastas consagrados como é o caso de Michael Winterbotton e o seu ‘The face of an angel’ ou ‘Jimmy´s hall’ de Ken Loach, sen esquecer as últimas cintas, vistas en Cannes, de Jean Luc Godard: ‘Goodbye to language’ (premio do público no festival francés) e ‘Bridges of Sarajevo’. ‘As altas presións’ terá a súa estrea mundial en Busan á espera de facerse co premio da súa sección, Flash forward, dedicada a novos valores do cine non asiático. Na web do festival, destácase a historia da situación do seu protagonista (Miguel, interpretado por Andrés Gertrúdix, acompañado no elenco tamén por Marta Pazos, Hugo Torres, Itsaso Arana ou Diana Gómez) que no seu regreso á súa terra natal en Galicia enfróntase a unha nova apreciación das raíces e unha oportunidade para un novo amor.

u A ESMORGA estrearase o 21 de novembro en toda Galicia con 50 copias

A

película ‘A Esmorga’, a adaptación galega da novela de Eduardo Branco Amor ó cine, vai cubrindo etapas antes da súa estrea oficial. Fai días levábase a cabo un pase privado en Vigo e as valoracións dos que participaron na sesión, polo menos polos comentarios que asinan nas redes sociais, coinciden na satisfacción polo traballo realizado. O primeiro pase oficial da cinta do realizador Ignacio Vilar terá lugar o 15 de novembro no Festival de


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 181

Ofrenda ó escritor Blanco Amor

Cine Internacional de Ourense. A película, que entre outros apoios contou cos do Concello e a Deputación de Ourense, protagonizará a gala de apertura do OUFF 2014, a celebrar do 15 ao 23 de novembro. O director participou onte en Ourense na ofrenda floral en homenaxe ó autor da Esmorga, coincidindo coa data do seu nacemento. Ante a escultura de Eduardo Branco Amor, Ignacio Vilar anunciou que a película estrearase no circuíto comercial o día 21 de novembro e que ‘chegará a toda Galicia porque imos contar con 50 copias: 25 en formato cine e 25 en blu-ray’. No acto, e no faladoiro posterior no Liceo, Vilar mostrou coa súa tablet fotografías, imaxes e outros materiais relacionados coa película. A ofrenda floral en memoria do escritor ourensán celebrouse tras un encontro no Centro Cultural dá Deputación de Ourense no que se deu a coñecer o borrador dos estatutos que rexerán o funcionamento da futura Fundación Branco Amor.

u A segunda temporada de O FARO emitirase a partir do mes de outubro

C

ontinúa a gravación da segunda temporada do Faro, a coñecida serie que comezará a emitir proximamente a Televisión de Galicia, e que moitos fans agardan con interese. Esta semana falamos con María Mera, unha das caras máis coñecidas desta serie, para que nos avance as novidades que vivirá a súa personaxe. María Mera xa está metida dentro da pel de Patri, a súa personaxe na serie ‘O Faro’. Lembremos que remataba a temporada anterior nun moi bo momento sentimental. Pero o que non sabemos é o que pasou durante estes seis meses en que o Faro estivo pechado. Como lle afectaría esta separación á súa relación con Víctor? A distancia fixo o esquecemento ou van volver con máis ganas ca nunca? Os novos capítulos do Faro tamén traen novidades profesionais para Patri, que vivirá un cambio radical no seu traballo. Patri pasará máis tempo no local do Faro na boa compaña da súa grande amiga Lucía e a súa familia, pero tamén á beira dunha nova personaxe que dará moito que falar.

A actriz Maria Mera, Patricia na serie ‘O Faro’


Agosto 182 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro Patri seguirá a ser a rapaza boa e optimista de sempre pero cada vez máis metida en problemas tanto persoais coma profesionais. O que lle traerá o futuro a Patri verémolo todos a partir do mes de outubro nos novos episodios de ‘O Faro’. Cada vez falta menos...

u O filme COSTA DA MORTE, producido por Zeitun Films, chega hoxe ós cines

P

remiada no festival de Locarno, onde tivo a súa posta de longo, ‘Costa da Morte’ de Lois Patiño foi, xunto a ‘Història da meva mort’ de Albert Serra e ‘O futuro’ de Luís López Carrasco, unha das películas españolas desta colleita con maior percorrido internacional. Tres traballos que buscan respostas moi diferentes á necesidade de cuestionar as formas tradicionais de servir un discurso (non necesariamente narrativo) sobre unha pantalla. Cineasta comprometido coa esencia da linguaxe cinematográfica, pero tamén artista Lois Patiño, director de ‘Costa da Morte’ multidisciplinar capaz de estender as súas ansias de experimentación aos ámbitos da instalación conceptual e a video- creación, Patiño dedicara parte da súa obra a indagar sobre a paisaxe e a relación da figura humana co mesmo. Neste sentido, ‘Costa da Morte’ ben podería considerarse como a destilación dun camiño que había ter esbozos tan diversos como os das curtametraxes ‘Esliva’ (2011) e ‘Montaña en sombra’ (2012) ou as video-creacións ‘Paisaxe-Duración’ (2010) e ‘Paisaxe-Distancia’ (201011).


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 183

MERCADOS AUDIOVISUAIS E ENCONTROS FESTIVAIS E CERTAMES u Ignacio Vilar ‘Temos unha boa película; A ESMORGA pode competir nos festivais

Ignacio Vilar, director de ‘A Esmorga’

I

gnacio Vilar concluiu a rodaxe dá película A esmorga, protagonizada por Karra Elejalde (“ Bocas), Miguel de Lira (Cibrán) e Antonio Durán “Morris” (Milhomes), coa que se abrirá o Festival Internacional de Cine de Ourense o día 15 de novembro. O día 21 do mesmo mes poderase ver nos cines de todas as cidades e vilas de Galicia e do resto do Estado. O director Ignacio Vilar afirma ‘Temos unha boa historia e unha boa película, ‘A Esmorga’ pode competir nos festivais’.


Agosto 184 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro u Volve o festival Curtocircuíto a Santiago de Compostela

V

olve o Curtocircuíto. O Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela chega á súa undécima edición buscando gañar un oco entre o gran número de festivais cinematográficos que se celebran, e procurando converterse nun referente máis aló de Galicia no ámbito das curtametraxes. Outro dos obxectivos é facer máis estreita aínda a vinculación do festival coa cidade, cos seus distintos espazos e co seu tecido cultural. De feito, nesta edición o Curtocircuíto colaborará co Cineclube de Compostela en varias das súas sesións. O evento, que presentará nos vindeiros días a súa programación completa, combinará as seccións competitivas (nas que participarán 50 pezas) coas non competitivas, reservando unha retrospectiva ao autor canadense no Mike Hoolboom, referencia absoluta do cinema de vangarda ó longo das últimas tres décadas. Outra das seccións que xa teñen un espazo asegurado no festival é a denominada Planeta GZ, dedicada ás máis recentes producións do cinema galego e que de seguro amosará a vitalidade e calidade dos novos e novas realizadoras de Galicia. ‘Xamón’ (Iria López), ‘Matanza’ (Marcos Nine), ‘Curricán’ (Alberto Gago), ‘Fogar, fogar’ (Carlos Alonso Ojeda), ‘Camping Wesertal’ (Hugo Amoedo), ‘Everest’ (Rafa de los Arcos), ‘Diario de Baleeira’ (José Ignacio Canosa Vaquero), ‘Pettring’ (Eloy Domínguez Cartaz do Festival Curtocircuíto Serén) e ‘Ser e Voltar’ (Xacio Baño) foron os traballos seleccionados para a sección. En total, o festival recibiu máis de 3.400 curtametraxes interesadas en participar.

PALMARÉS u EL NIÑO, preseleccionada para representar ó cine español nos Oscar

A

Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas de España elixiu a ‘El Niño’ como unha das súas tres películas candidatas a representar a España nos Oscar de Hollywood. A preselección para os Óscar de ‘El Niño’ súmase no seu gran éxito de crítica e taquilla. Ata a data, a película, dirixida por Daniel Monzón e protagonizada por Luis Tosar, Jesús Castro, Bárbara Lennie, Sergi López e Eduard Fernández, recaudou un total de 7.551.572 euros e foi sido vista por 1.237.266 espectadores. ‘El Niño’ é unha produción de Ikiru Films e Vaca Films para Telecinco Cinema coa participación de Mediaset España, CANAL+, ONO, Rosp Corunna e Canal Sur e distribuida por Hispano Foxfilm.


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

O director de ‘El Niño’, Daniel Monzón

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 185


Agosto 186 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro

GALICIA AUDIOVISUAL ACTUALIDADE u Volve o ‘Maratón de Webseries’ ó Culturgal

Imaxe da webserie ‘Angélica y Roberta’

O

rexistro de webseries en Galicia continúa medrando con novos proxectos e novos creadores, que ven neste formato unha plataforma de desenvolvemento para as súas historias. Na pasada edición do Culturgal reservouse a tarde do sábado para o ‘Maratón Webseries’ e o público tivo a oportunidade, non só de ver, senón de dialogar con directores, guionistas e intérpretes, algúns deles caras moi coñecidas, sobre as características deste formato. A organización da Feira, consciente da vitalidade e auxe das webseries, programará no Espazo Cine unha nova maratón destes produtos de ficción que non precisan de aparato de TV. Até o 3 de outubro Culturgal 2014 está aberto á recepción de propostas. O público do Culturgal 2013 tivo a oportunidade de entrar no mundo das webseries coa proxección dun capítulo de oito delas desenvolvidas en Galicia: ‘Fame’, ‘PIB’, ‘Clases de lo social’, ‘El Quid’, ‘Angélica e Roberta’, ‘Entre Pipas’, ‘El viudo quiere mimos’ e ‘Canillejas’. A iniciativa foi coordinada desde a Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), entidade integrada no Culturgal. O coloquio con directores e intérpretes completou con éxito unha iniciativa protagonizada por novos creadores e novas audiencias. Precisamente Sonia Méndez e Sandra Lesta, creadoras de ‘Angélica e Roberta’, dirixiron en abril deste ano o Carballo Interplay, o primeiro festival de webseries do Estado, cunha importante participación de creadores e público e evento sintomático do impulso do formato en Galicia. Desde Culturgal considérase que a webserie é un formato que introduce, ademais, interesantes vías para o desenvolvemento de proxectos e pon enriba da mesa temas que afectan a todo o sector cultural.


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 187

Cunha linguaxe audiovisual orientada ao consumo en ordenador e outros dispositivos, cun financiamento non convencional botando man non poucas veces do crowdfunding, co entusiasmo dos novos creadores que ás veces botan a andar os seus proxectos nos propios centros de formación e cunha difusión potencial moi ampla, as webseries xa son unha realidade cun futuro tan aberto como estimulante.

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u Coñecemos a Gonzalo, un novo personaxe de O FARO

E

stes días ródanse os novos capítulos da segunda tempada da serie ‘O Faro’, que chegará ás pantallas de TVG a partir de outubro. Tramas que se aclaran, outras novas que aparecen e tamén novos personaxes coma Gonzalo, un cardiólogo que estará moi preto da familia Muñoz. Novas caras chegan á coñecida serie ‘O Faro’ que estes días roda a súa segunda tempada. A nova fichaxe do Faro chámase Xoel Fernández, que asume o papel de Gonzalo na ficción, o cardiólogo e benquerido amigo de Santiago Muñoz. Gonzalo convivirá moi de preto con Lidia, a boa dos malos, a boa da familia Muñoz que nesta tempada poderá, despois de tantos anos, estar preto da Xoél Fernández, Gonzalo na serie ‘O Faro’ súa nai. Xunto a Lidia, outro dos habituais da serie, Ricardo, o eterno galán, que nesta tempada terá que convivir coa nova parella de Lucía e co seu novo papel de pai, algo que non lle resultará moi doado.

u Outono de series na TVG, que estreará proximamente CASA MANOLA e a segunda temporada de O FARO

S

uspense, comedia, entretemento, humor, curiosidades e novos talentos son os piares básicos da programación que a Televisión de Galicia deseñou para este outono, en que as series serán as auténticas protagonistas da grella. Proximamente estrearase, en horario nocturno de máxima audiencia, ‘Serramoura’, unha ficción que nace coa intención de ser outro grande éxito da canle autonómica galega. Realizada por Voz Audiovisual e ambientada no mundo da madeira, levará os espectadores por algunhas das paraxes forestais máis belas, amosando a Galicia máis verde, pero tamén a máis misteriosa. O contrapunto cómico porao ‘Casa Manola’, unha comedia costumista que se desenvolve nunha pequena vila da xeografía galega. Esta nova serie narra as peripecias de Nacho (Víctor Mosqueira), que, xunto coa súa muller Vero (Isabel Blanco), despois de quedar sen traballo na cidade, ten que volver á súa vila natal para vivir na casa da súa nai, Manola (María Costas). Esta, que vive co seu irmán Barrantes (Evaristo Calvo), reformara a casa herdada de seus pais cunha subvención pública, co compromiso de convertela nun negocio de turismo rural, algo que nunca fixo. Agora terá que aloxar o hóspede máis


Agosto 188 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro

querido e o máis odiado, o fillo e a nora, respectivamente. Entre todos, a casa de turismo rural comezará a funcionar. Ademais, o outono da Galega trae boas noticias para os seguidores da serie ‘O Faro’, xa que esta ficción, que se converteu nun éxito de audiencia nas sobremesas da TVG durante a súa primeira temporada, iniciará a partir do mes de outubro unha nova andaina, retomando os conflitos entre as familias Muñoz e Peña.

u A serie infantil OS BOLECHAS dá o salto a outras canles autonómicas

A

exitosa serie infantil ‘Os Bolechas’, que naceu na Televisión de Galicia, acaba de iniciar a súa andaina noutras comunidades autónomas ao estrearse na Televisión do Principado de Asturias, TPA, dobrada ó asturiano. Este é o primeiro salto da produción a outra canle pero non será o único, xa que, polo de agora en datas próximas, os seis populares irmáns e o seu cadelo Chispa achegaranlles as súas divertidas e didácticas propostas a través da pantalla ás nenas e nenos nas canles públicas de Estremadura e Castela-A Mancha, así como en canles privadas de Valencia e A Rioxa, segundo informou a súa Imaxe da serie infantil produtora, a editorial galega Bolanda. A estrea de ‘Os Bolechas’ na TPA foi todo un fito onde, ademais de ser a primeira experiencia de programación infantil en lingua asturiana, obtivo coa emisión dos primeiros capítulos uns datos superiores á audiencia media dos contidos infantís en castelán. A través dunha primeira temporada da serie, formada por 24 capítulos, as rapazas e rapaces asturianos poden coñecer este auténtico fenómeno de ficción que cativou a toda unha xeración de galegos.


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 189

A peculiar familia ‘Os Bolechas’, creada por Pepe Carreiro, é un referente na normalización da lingua galega desde hai 14 anos, primeiro no eido editorial e desde hai dous anos na televisión, na Internet e en diversas propostas lúdicas e culturais que percorren toda Galicia. Máis de 500 publicacións ás súas costas e máis dun millón e medio de exemplares distribuídos avalan o seguimento fiel dun público cada vez máis numeroso, que atopa nestes personaxes unha forma propia de entender o mundo.

FORMACIÓN u CLAG MEDIA TALENT, en busca de novo talento audiovisual

O

Clúster Audiovisual Galego (Clag) presentará a vindeira semana na Cidade da Cultura en Santiago, o proxecto ‘Clag Media Talent’, no que colabora a TVG. Esta iniciativa ten como obxectivo detectar novo talento audiovisual e conectalo co tecido empresarial, obtendo como resultado un catálogo de formatos innovadores con viabilidade comercial, que despois da súa avaliación por un xurado o gañador será emitido como piloto pola canle autonómica galega. Ademais, durante o acto de presentación o presidente do Clag, Andrés Barbé, e a directora da TVG, Rosa Vilas, asinarán un convenio de colaboración para o desenvolvemento deste proxecto. Esta iniciativa conta ademais co apoio do Igape a través da súa liña de axudas aos clústers galegos.

u Seminario de BRANDED CONTENT

A

Asociación de Directores e Realizadores de Galicia (CREA) organiza o vindeiro venres 26 de setembro, un seminario sobre Branded Content. Que é o Branded Content? Como se fan contidos para as marcas? Que ten isto de interesante para a creación audiovisual? Son algunhas das preguntas que se resolverán neste seminario de 3 horas impartido por Lidia Mosquera, unha das maiores especialistas na materia do noso país.

u AGAPI organiza unhas xornadas dedicadas á fiscalidade no sector audiovisual

A

GAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) celebrará os próximos días 9 e 10 de outubro unhas xornadas dedicadas ó Audiovisual. Baixo o título ‘Fiscalidade no sector audiovisual’ trataranse temas como as desgravacións fiscais, os elementos clave dentro da dedución fiscal ou a amortización das producións cinematográficas. Estas xornadas están subvencionadas pola Xunta de Galicia, a través de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) e contan co apoio de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). O acto levarase a cabo no Auditorio da Biblioteca da Cidade da Cultura en Santiago de Compostela os días 9 e 10 de outubro.


Agosto 190 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro Contarán con relatores de alto nivel como Emilio Rodríguez, asesor fiscal en PwC, unha das principais consultoras a nivel internacional; Mabel Klimt, asesora xurídica de FAPAE; Rafael Lambea, director xeral de Audiviovisual SGR; Javier López, socio e produtor en Tornasol Films; Enrique González Macho, presidente da Academia de Cine ou Ramón Colom, presidente de FAPAE entre outros.

u A Agadic organiza as unhas xornadas de marketing online para a promoción do audiovisual dentro do seu programa formativo Galicia ProFilme

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria organiza a través da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) as ‘Xornadas de marketing online para a promoción do audiovisual’ (MOav) que, dirixidas aos profesionais do sector en Galicia. Con este encontro dáse continuidade ao programa Galicia ProFilme, que o departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad puxo en marcha hai un ano a través da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) co obxectivo de ampliar a formación dos integrantes da industria audiovisual ga-

lega en diferentes áreas de interese para o seu traballo cotiá. No caso destas xornadas de marketing online trátase de incidir na relevancia da internet como ferramenta fundamental para a promoción e distribución dos produtos que centran a actividade tanto de produtoras de cine e televisión, como de distribuidoras, exhibidoras, plataformas de contidos, medios e outras empresas audiovisuais. Co propósito de lles amosar aos profesionais cales son as vantaxes reais da comunicación en liña para este sector, este programa porá de manifesto como a rede e as súas diferentes canles de distribución multiplican de xeito exponencial a efectividade dos plans de comunicación, cun menor investimento económico e maiores taxas de conversión. Contarase para tal fin coa participación de directivos de plataformas audiovisuais como YouTube e de servizos de vídeo baixo demanda como Yomvi-Canal +, así como de consultoras de comunicación en liña e de firmas de deseño de aplicacións web, entre outras empresas especializadas.

NOMES PROPIOS u Dolores Meijomín: ‘A política audiovisual pode marcar tendencia’

D

olores Meijomín afrontou a coordinación da política audiovisual galega da AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) nun momento no que diversas institucións que antes xestionaban o audiovisual na comunidade, se fusionaron todas neste único organismo. Era unha demanda repetida dende había tempo no sector. O único problema é que a suma das partes non fixo aumentar, nun contexto de crise económica, o orzamento da axencia, que xestiona agora todo o sector do audiovisual, tendo que


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 191

Dolores Meijomín, coordinadora de política audiovisual na Agadic

repartir un orzamento modesto co que, como admite Meijomín, ‘contentar a todos é difícil’. Como o reparte e se aplica é o reto do modelo de política audiovisual que quere adoptar, que explica polo miúdo nesta entrevista. Realiza amais unha análise das contestadas e polémicas liñas de axudas, como tamén admite, con aspectos mellorables. O principio reitor da AGADIC é atender as dúas facetas nas que se pode dividir o sector: a industria e a cultura. Que o que se faga, non aporte só ao pobo galego, senón que a nosa cultura termine por exportarse e apreciarse. No tocante á industria, coido que é importante que exista unha racionalización dos recursos empregados, e que estes redunden sobre todo en que a xente traballe. Isto para min é unha prioridade, e garantir que se faga en condicións dignas. O cine é cultura en si mesmo. Non necesariamente ten que recoller aspectos etnográficos ou moi relacionados co que é Galicia: o noso pobo, paisaxe, historia… O cine feito aquí é cultura galega, e esa é unha máxima. En parte ás necesidades e en que a televisión está neste momento fomentando carga de traballo. O cine pasa por unha restruturación e indefinición, e é innegable que a televisión dá negocio. O que quero deixar claro é que cando falamos disto, non estamos pensando na TVG. Hai moitísimas cadeas que absorben e precisan contidos, e poden ser moi dignos. En todo caso, gustaríame introducir un dato. O 70% do orzamento das axudas vai dedicado ao cine. Despois, si podemos facer un transvase se non hai suficientes proxectos nun lado ou outro. Pero xa digo, dáselle unha especial atención ao cine, sen excluír certos produtos audiovisuais, sobre todo de ficción, que poden ter carácter cultural e dan traballo. Os cambios tecnolóxicos tamén… Estou pensando en ‘Encallados’ (Alfonso Zarauza, 2014), ía ser unha TVMovie, e rematou distribuíndose como cine. É puro cine.

u San Sadurniño cociña ‘novo cine’

S

an Sadurniño é un concello que case nunca sae nas noticias. Está a uns vinte minutos de Ferrol e é unha de tantas localidades esparexidas pola xeografía que ata un galego que non sexa de Ferrolterra tería dúbidas en situalo no mapa.


Agosto 192 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro

Participantes do Chanfaina Lab

A chanfaina é un prato popular neste municipio, é unha especie de revolto, de prato-collage cociñado coas partes menos nobres sobrantes do porco. ‘É unha especie de revolto de moitas cousas, pero de cousas de pobres’, explica con graza Manolo González, coordinador do Chanfaina Lab, que contrariamente ao que poida parecer é un encontro de cineastas e non un encontro de chefs. González tomou esta metáfora da chanfaina para propoñer a varios cineastas novos cociñar películas diversas en San Sadurniño durante este fin de semana. A proposta é para rodar libremente o que queiran, pero as condicións son que a peza non pase de cinco minutos e que se filme algo en cada unha das sete parroquias que ten San Sadurniño. ‘Cada aldea ten a súa propia idiosincrasia e características e isto case é como os sete reinos de Xogo de Tronos’, chancea o coordinador do encontro. González, que foi coordinador da Axencia Audiovisual Galega durante o bipartito, ten unha boa axenda e moito predicamento entre os mozos realizadores, así que axiña que lanzou a proposta anotáronse rapidamente máis de vinte, moitos deles encadrados no que se denomina ‘novo cine galego’. No encontro haberá cineastas que forman parte deste movemento como Anxo Santos, Xurxo Chirro, Alberte Pagán ou Marcos Nine, outros que desenvolveron a súa obra en ámbitos da videocreación como Belén Montero ou Juan Lesta, algúns cunha carreira vinculada á ficción como Mario Igrexas ou Alfonso Zarauza e novas promesas cunha traxectoria sólida na curtametraxe como Xacio Baño ou Sonia Méndez. Ademais de rodar, algunhas das obras destes autores tamén se exhibirán na sala Dzine desta localidade.

u Ramiro Ledo: ‘Numax será a única sala independente e privada galega de exhibición de cinema’

I

rma Amado, Pablo Cayuela, X. Carlos Hidalgo e Ramiro Ledo forman a cooperativa de traballo asociado que botará a andar Numax, unha iniciativa que inclúe un cinema, unha libraría e un laboratorio de deseño, comunicación e produción audiovisual. O peche de salas vai ligado á concentración en grandes exhibidores que acaban de rematar cos máis pequenos. O que deseñan desde Numax é un espazo con distintas partes -unha sala e unha libraríaque podan funcionar de maneira independente. Cada película vaise acompañar, entre outros elementos


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 193

Integrantes do proxecto ‘Numax’

con libros, cunha libraría que, por outra parte non vai ser especializada en cinema. Será unha libraría de literatura, arte e pensamento. Numax será a única sala independente e privada na Galiza, con actividade diaria, con tres ou catro proxeccións, que proxecte unicamente versións orixinais, con subtítulos ou non, segundo sexa a lingua.

u Ignacio Vilar: 'É importante que todos os galegos e galegas teñan a posibilidade de ver A ESMORGA'

O

vindeiro 15 de novembro a proxección de ‘A Esmorga’ servirá para inaugurar a Festival de Cine Internacional de Ourense. Unha semana máis tarde, o venres 21, o filme dirixido por Ignacio Vilar estrearase en toda Galicia, e farao con 50 copias, 25 en formato cine e outras 25 blu-ray. Isto permitirá que a película se vexa dende o primeiro momento non só nas sete cidades galegas, senón tamén en todas vilas con sala permanente. E máis aínda: o obxectivo do equipo do filme é que ‘A Esmorga’ se proxecte tamén noutras localidades, en auditorios e centros culturais. Ignacio Vilar, director de cine ‘Creo que o cinema é un grande instrumento para artellar un país. Os clásicos son os espazos comúns de todos os galegos e galegas, e neste momento necesitamos eses espazos comúns. ‘A Esmorga’ é un deles, e o cinema ten que ser outro espazo común. É importante que todos os galegos e galegas teñan a posibilidade de ver esta película’, destaca Ignacio Vilar a este respecto. A estrea de novembro será a culminación dun intenso traballo, de varios anos, para levar á gran pantalla a aventura nocturna de Cibrán, Milhomes e o Bocas na Auria dos anos 50.


Agosto 194 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES u AGAPI acada o premio da Cultura Galega 2014 na categoría de audiovisual

Galardoados nos Premios da Cultura Galega 2014

A

Cidade da Cultura de Santiago foi o escenario elixido para publicitar o fallo do xurado encargado de elixir ós galardoados cos premios da Cultura Galega 2014. O conselleiro de Cultura Xesús Vázquez Abad, que presidiu a reunión, subliñou a difícil tarefa de elixir entre os 40 candidatos ó galardón que concorrían nas oito modalidades existentes. O escritor Xosé Neira Vilas recibiu o galardón das letras, mentres que Cándido Pazó levouse o das artes escénicas. Pola súa banda, a Galería Trinta foi premiada no apartado de artes plásticas e o Festival de Ortigueira foi o elixido na modalidade de patrimonio cultural galego. Tamén recibiron recoñecemento o Centro Pen Galicia, o profesor David Mackenzie, a Asociación Galega de Produtores Independentes (Agapi) e o Grupo Marcelo Macías, nos apartados de música, proxección exterior, audiovisual e lingua.

u A USC estende á industria musical e a xestión cultural a súa oferta de títulos propios

A

Universidade de Santiago amplía a súa oferta de títulos propios cun mestrado en industria musical e un curso de experto en xestión cultural. O primeiro Master en Industria Musical (Creación, Autoría, Interpretación, Produción e Mercado), dirixido por Jaime Fandiño, ten por obxectivo ‘formar creadores e responsables capacitados para atender todos os ámbitos da industria musical: artístico, estético, sonoro, loxístico, de xestión, produción e comercialización’, ‘conformar unha xeración de profesionais coa ollada


Agosto Setembro •••••••••••••••• Setembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 195

Responsables dos novos Másters ofertados na USC

posta na xeración de activos, creación de valor engadido e coa capacidade de xestión destes recursos na industria musical de Galicia’, ‘ofrecer unha capacitación que permita ó egresado desenvolver unha carreira dentro da industria musical atendendo tanto ós produtos tradicionais como as novas tendencias do mercado” ou “crear especialistas capaces de conformar un tecido produtivo e creativo no noso país para a industria musical’. O mestrado en industria musical establece como requisito de acceso unha titulación universitaria correspondente ó segundo ciclo aínda que, excepcionalmente, poderán acceder os titulados de primeiro ciclo. Os contidos impartiranse en aulas expositivas, presenciais ou por vídeoconferencia, e en sesións prácticas, tanto nas instalacións da USC como en empresas vinculadas ó sector. A USC inclúe tamén para o curso próximo na súa oferta de títulos propios un Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural, de 160 horas, baseado ‘no cambio de modelo que está a experimentar o espazo cultural europeo, e que se traduce na obriga dunha maior diversificación de ingresos para viabilizar os proxectos e as entidades culturais, nunha maior énfase no traballo cooperativo, na incorporación ineludible das novas tecnoloxías e nunha maior implicación cos públicos das actividades culturais’, segundo explica a súa web. O curso de experto non esixe titulación universitaria como requisito de acceso e vai dirixido a profesionais do sector cultural (traballadores de empresas e industrias culturais, técnicos de cultura das administracións, responsables asociativos, xerentes de eventos, autónomos, etc.), así como a traballadores ou emprendedores doutros sectores que desexen formarse na xestión integral de proxectos, así como licenciados e graduados universitarios, alumnado de últimos cursos e en xeral aquelas persoas con interese no mundo da cultura.

u A Xunta convoca axudas para comercialización e exhibición do audiovisual

A

Xunta publicou no DOG a convocatoria de axudas para comercialización, exhibición e promoción do audiovisual. A partida orzamentaria destinada é de 120.000 e está destinada a dúas modalidades: para participar en festivais de cine de recoñecido prestixio, celebrados en 2014, e para a


Agosto 196 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Setembro Setembro comercialización e distribución de películas de produción galega. Esta modalidade é a que concentra boa parte do orzamento, máis de 100.000 euros. O prazo da convocatoria é dun mes

u A TVG colabora co Clúster Audiovisual na promoción de novos talentos

Acto de presentación do Clag Media Talent

A

topar novos talentos do audiovisual en Galicia, con creatividade e orixinalidade, é o obxectivo do convenio de colaboración que esta mañá asinaron o Clúster do Audiovisual Galego e a Televisión de Galicia na Cidade da Cultura en Compostela. A primeira edición deste concurso, denominado CLAG Media Talent, foi presentada hoxe polo presidente do Clag, Andrés Barbé, e por Rosa Vilas, directora da TVG. Esta iniciativa, liderada polo Clag, ten como obxectivo detectar novo talento audiovisual e conectalo co tecido empresarial, obtendo como resultado un catálogo de formatos innovadores con viabilidade comercial dos que, despois da súa avaliación por un xurado, o proxecto gañador sexa emitido como espazo piloto pola Televisión de Galicia. Nesta busca de novos talentos, Rosa Vilas salientou a posibilidade de dar saída ás ideas innovadoras que “abundan no sector audiovisual” e explicou que ‘os contidos son cada vez máis necesarios, ante o incremento do número de plataformas. Sen esa creatividade e talento non existe o audiovisual’. A responsable da canle pública lembrou o papel da TVG como motor do sector audiovisual galego e aclarou que ‘xa contamos coa estrutura, polo que imos incorporar o talento’. Neste senso, manifestou a necesidade de implicar á Universidade a aos demais centros formativos no desenvolvemento do sector. Durante a súa intervención, o presidente do Clúster Audiovisual, que anunciou o lanzamento da convocatoria do primeiro concurso CLAG Media Talent para o próximo 1 de outubro, avanzou tamén a importancia do produto de cara á súa comercialización internacional. ‘O que si queremos é que teñan saída, que a televisión apadriñe o proxecto, pero que a partir de aí se poida vender fóra’, dixo Andrés Barbé.


198 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 198 Novas 199 Proxectos en produci贸n 201 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 205 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

205 Festivais e certames

211 GALICIA AUDIOVISUAL.

211 Actualidade 214 Actualidade das Televisi贸ns 215 Formaci贸n 217 Nomes propios 218 Asociaci贸ns e entidades


Xaneiro •••••••••••••••• Xaneiro Febreiro EMPRESAS AUDIOVISUAIS Febreiro Marzo Marzo NOVAS Abril Abril Maio u A ESMORGA activa a web á espera da estrea da película Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

198 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

A Esmorga’ será preestreada o vindeiro 15 de novembro, no Festival de Cine Internacional de Ourense, cidade que foi escenario da rodaxe e marco da novela de Blanco Amor que Ignacio Vilar leva agora á pantalla grande. Seis días despois, o 21 de novembro, chegará ao público nas salas comerciais do país mais, até que iso aconteza, toda a información sobre a película máis agardada do ano de produción galega estará ao dispor na páxina web que veñen de activar www.aesmorgafilme.com. Catro anos de preparación e un de busca de localizacións, fan do filme un proxecto de longo percorrido que Ignacio Vilar pon en circulación o día 21 con 50 copias, 25 en formato cine e 25 en formato blue ray. Esta información máis outras novidades pódense consultar na súa páxina web que nos achegará a sinopse, aos personaxes e intérpretes, equipo técnico e todo o que se vaia falando da película desde agora até a súa circulación polas salas. Informan, por exemplo, de que os carteis chegaron xa ás salas de cine, creando ambiente para a pronta estrea dunha das poucas películas que se proxectará en pantallas comerciais e que foi gravada en galego.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 199 Outubro u Cultura impulsa un circuíto de cine en vilas galegas que carecen de sala Novembro Novembro Conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez, presentou en sociedade a iniciativa Cinemas de Galicia, que levará as Decembro proxeccións de películas a vilas que carecen Decembro de salas comerciais. Nunha fase inicial, o

O

proxecto dotará con 1.232 butacas e cos concellos de As Pontes, Foz, Sanxenxo e Ou Carballiño. Con esta rede municipal, Cultura trata de incrementar as posibilidades de distribución das producións do sector audiovisual galego, que acapararán gran protagonismo na programación deseñada pola consellería a través do Agadic (Axencia Galega dás Industrias Culturais). Presentación do proxecto ‘Cinemas de Galicia’ As entradas terán un custe de tres euros. O catálogo comprende once filmes galegos en fase de explotación comercial: ‘Inevitable’, de Jorge Algora; ‘A tropa de trapo na selva do Arco da Vella’, de Álex Colls; ‘A árbore magnética’, de Isabel Ayguavives; ‘Arraianos’, de Eloy Enciso; ‘O ouro do tempo’, de Xavier Bermúdez; ‘Costa da Morte’, de Lois Patiño; ‘9 ondas’, de Simone Saibene; ‘A cicatriz branca’, de Margarita Ledo; ‘Meñique’, de Ernesto Padrón; ‘Os incribles’, de David Valero; e ‘Encallados’, de Alfonso Zarauza.

PROXECTOS EN PRODUCIÓN u O filme LOBOS SUCIOS, producido por Agallas Films, arrinca motores

Lobos Sucios’ é unha historia ambientada nas minas de wolframio galegas explotadas polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, a cinta inspírase libremente en personaxes e sucesos reais acaecidos naquelas minas que o goberno español permitiu explotar ós nazis durante a contenda mentres os espías aliados trataban de sabotealas porque tamén eran cárceres. Trátase dunha coprodución entre as produtoras españolas Agallas Films e Dream Team Concept, e a belga Left Field Ventures. A película estará dirixida por Simón A actriz Marian Álvarez caracterizada para o filme ‘Lobos Sucios’ Casal de Miguel (‘Eduardo Barreiros’). A fotografía correrá a cargo de Sergi Gallardo (‘A por’, ‘O nens salvatges’, ‘O sexo dos anxos’) e a banda sonora asinaraa Sergio Moure (‘O Corpo’). O filme estará protagonizado por Márian Álvarez e Manuela Vellés. Completan o reparto Isak Férriz (‘Los últimos días’), o alemán Pierre Kiwitt, o belga Thomas Coumans, e o galego Ricardo de Barreiro.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro u Comeza a rodaxe de LOBOS SUCIOS, película inspirada nas minas nazis en Galicia Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto A actriz Manuela Vellés caracterizada para o filme ‘Lobos Sucios’ Setembro película galega LOBOS SUCIOS dirixida por Simón Casal e que conta coa participación da TVG Setembro arrinca este 20 de outubro a súa rodaxe. Esta coprodución entre Galicia, Cataluña e Bélxica está

200 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

ambientada na Segunda Guerra Mundial nunha mina de Wolfram galega explotada polos nazis e conta a historia de Manuela (Marián Álvarez) unha mineira rexeitada por ser medio meiga pero capaz de embarcarse nun roubo ós nazis por curar á súa filla. Manuela Vellés será a súa irmá pequena que a acompaña nesta gran aventura na que demostrarán que dúas mineiras galegas puideron cambiar o curso da historia da Segunda Guerra Mundial. Dúas mineiras galegas puideron cambiar o curso da historia da Segunda Guerra Mundial, así o conta ‘Lobos Sucios’ unha coprodución internacional entre a produtora galega Agallas Films, a catalana Dream Team Concept e a belga Left Field Ventures, e que comezará a rodarse o vindeiro 20 de octubre. Baseada nunha idea orixinal de Felipe Rodriguez e con guión de Carmen Abarca, Felipe Rodríguez, Noelia del Río e Paula Cons. ‘Lobos Sucios’ conta coa participación de TVE, TVG e TV3, e a colaboración do ICAA, AGADIC, Centre du cinema et de l’Audiovisuel Federation Wallonie Bruxelles, e o Tax Shelter belga.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 201 Outubro Novembro ESTREAS Novembro Decembro Decembro u Os espectadores da TVG coñecerán moi pronto as claves da nova temporada da serie O FARO

Un dos momentos da serie ‘O Faro’

R

ematadas as redifusións que se ofreceron durante os últimos meses e como aperitivo da nova temporada, que comeza o luns, a Televisión de Galicia ofrecerá un especial de avance de ‘O Faro’, co que os seguidores da serie poderán coñecer algunhas das claves sobre as que xirarán as tramas nesta nova etapa. Neste especial sobre a segunda temporada, os principais protagonistas da serie -Lucía, Ricardo, Lidia, Patricia, Víctor, Carme, Erea e Fina- contarán o que pasou durante estes seis meses en que ‘O Faro’ estivo pechado. O primeiro capítulo desta nova temporada, que arrinca o 13 de outubro, comeza xusto medio ano despois do último episodio que viron os espectadores.

u A ESMORGA, unha nova produción de Vía Láctea Filmes, chega en novembro a todos os cines de Galicia

O

próximo 21 de novembro chegará ás salas de cinema de toda Galicia a adaptación cinematográfica da obra máis emblemática do escritor Eduardo Blanco Amor, ‘A Esmorga’, nova película que conta coa participación da Televisión de Galicia. Trátase da primeira vez que unha película galega se exhibe conxuntamente en todas as salas de cine de Galicia. En total, serán 25 as copias que se distribuirán polos cines das cidades e vilas galegas. O filme, dirixido por Ignacio Vilar, responsable dalgúns éxitos recentes do audiovisual galego como ‘Pradolongo’ e ‘Vilamor’, contará con 50 copias: 25 en formato cine e 25 en blu-ray. De cara ao seu lanzamento, o director da cinta e os seus principais protagonistas, o vasco Karra Elejalde e os galegos Miguel de Lira e Antonio Durán ‘Morris’, desenvolverán, desde o 14 ata o 23 de


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro novembro, unha completa promoción da longametraxe polas principais cidades galegas. Co obxectivo de Febreiro Novembro dar a coñecer a próxima estrea de ‘A Esmorga’, neste percorrido, o equipo do filme ofrecerá conferencias Febreiro de prensa e conectará a diario, vía internet, cos centros de ensino de cada localidade, Novembro onde manterá encontros dixitais cos alumnos, así como visitas ás asociacións culturais locais, de veciños ou deportivas, entre outras actividades. Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

202 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

Cartaz de ‘A Esmorga’

u A serie O FARO comeza a súa segunda temporada na Televisión de Galicia

A

s portas de ‘O Faro’ ábrense de novo para os espectadores da Televisión de Galicia, seis meses despois de que estes viran o último capítulo dunha serie que durante a súa primeira temporada conseguiu un importante éxito de audiencia e que no seu momento supuxo un fito no panorama audiovisual, xa que foi a primeira coprodución para emisión diaria entre as televisións autonómicas agrupadas en Forta.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 203 Outubro Xusto seis meses son os que pasaron tamén nas vidas dos protagonistas de ‘O Faro’, que contrariamente Novembro ao que cabía agardar no final da primeira temporada, segue a ser un negocio en crise, debido sobre todo ao peche de empresas e naves no polígono industrial do que procede a maior parte da clientela do Novembro restaurante. Os espectadores verán como as mulleres do Faro, Lucía, a súa nai Ánxela e a súa avoa Fina se enfrontan Decembro a esta nova adversidade. Pero esta non será a única fronte aberta para Lucía, a protagonista da serie. Os espectadores despedíronse no último capítulo da etapa anterior cun sabor agridoce porque finalmente Decembro non se produciu a agardada reconciliación con Ricardo, o pai do seu fillo. Ambos os dous compartirán a partir de agora moitas máis cousas que o coidado do neno. A audiencia descubrirá en que situación está a parella protagonista e se Ricardo, que segue empeñado en recuperar a Lucía, consegue resucitar a súa historia de amor, a máis fermosa e emocionante dos últimos tempos na TVG, en que Erea, a aínda esposa de Ricardo, seguirá intentando influír.

Plató de gravación da serie ‘O Faro’

u Estrea na TVG da serie CASA MANOLA producida por Filmanova

A

nova serie de ficción narra as vivencias dun matrimonio que, despois de quedar sen traballo na cidade, ten que volver á casa da nai del, reformada cunha subvención pública para un negocio de turismo rural que nunca chegou a funcionar Gravada integramente en espazos naturais, ten como protagonistas os actores Isabel Blanco, Víctor Mosqueira, María Costas, Evaristo Calvo e Santi Romay. Manola e o seu irmán Barrantes viven nunha casa rehabilitada grazas a unha subvención para


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Turismo Rural. Por motivos económicos, Nacho, o fillo de Manola, e a súa muller Vero, vense obrigados Novembro a abandonar a cidade que adoran para compartir teitoFebreiro co resto da familia e abrir a casa ao público. Os choques producidos pola convivencia, ademais das interaccións dos protagonistas cos hóspedes e algún Novembro Febreiro que outro curioso veciño, sacarán a relucir o mellor e o peor das personaxes sen perder nunca de vista o obxectivo principal: facer rir ao espectador. Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

204 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 205 Outubro Novembro MERCADOS AUDIOVISUAIS E Novembro ENCONTROS Decembro Decembro

FESTIVAIS E CERTAMES u EL ARCA DE NOÉ, única película española a concurso en Seminci, producida por Frida Films

Fotograma do filme ‘El arca de Noé’

A

produtora galega Frida Films coproduce ‘El arca de Noé’, longametraxe escrita e dirixida por Adán Aliaga e David Valero. Trátase da única película española que foi seleccionada para competir pola Espiga de Ouro nunha Seminci que este ano celebra a súa edición número 59. A película preséntase o día 21 no Teatro Calderón de Valladolid. ‘El arca de Noé’ está ambientada no ano 2020 no medio da maior crise mundial xamáis coñecida. Ese é o mundo no que habitan Paco e Miguel, dous gardas de seguridade que coidan dunha vella fábrica abandonada. A pesares de que levan traballando na fábrica máis de 8 anos, nunca cruzaron unha soa palabra. Só o intercambio de turnos: un o diurno, o outro o nocturno... Todo cambia cando de repente perden os seus postos de traballo. É entón cando se confabulan e deciden construír unha máquina para escapar dese mundo.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro Novembro u Volve o Cine Euroárabe Amal Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Ghaleb Jaber Ibrahim, Presidente da Fundación Araguaney; Jacobo Sutil, director da Agosto Agadic e Ghaleb Jaber Martínez, director de Amal Semana de Cine Euroárabe Amal ofrece do 13 aoSetembro 18 de outubro en Santiago de Compostela unha escolma de nove filmes, xunto con actividades paralelas como o concurso de curtametraxes Amal Setembro Express e a sesión Amal Infantil

206 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

u O cine volve a Cans en outono

O

Festival de Cans reestrea no outono e inicia o domingo un ciclo de cine e actividades coa que espera dinamizar a localidade. De partida volve ás pantalla a película ‘Encallados’ e o seu director, Alfonso Zarauza, regresa ó certame para participar en actividades paralelas. ‘Cans todo o ano’ é o ciclo de cine que pon en marcha o Festival de Cans Fotograma do filme ‘Encallados’ para levar producións audiovisuales á localidade máis aló do mes de maio, no que se celebra o festival. Para inaugurar a nova aposta, segundo explicou onte o director do certame, Alfonso García ‘Pato’, e en


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 207 Outubro colaboración coa Sala Ingravida este domingo ábrese o ciclo coa proxección da longametraxe ‘Encallados’, Novembro de Alfonso Zarauza, que volve así ao primeiro lugar onde se estreou, aínda sen estar completamente terminada, no Festival de Cans 2013. Novembro ‘Encallados’ é unha historia sobre un grupo de amigos enredados no difícil camiño de sacar adiante un filme, co sumario xudicial do caso Prestige como fondo. Decembro Decembro u Participación de sete produtoras galegas no mercado televisivo MIPCOM de Cannes

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria promove a presenza das produtoras galegas Destino Bergen, Ficción Producciones, Filmanova, Portocabo, Tree Line Distribution, Voz Audiovisual e Zenit TV nunha nova edición do MIPCOM de Cannes, que se desenvolve ata o 16 de outubro nesta cidade francesa. Este apoio encádrase no programa de proxección exterior do sector audiovisual que Cultura e Educación leva a cabo en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e que, neste caso, apoia a procura de compradores e socios internacionais para produtos audiovisuais galegos no que é o maior mercado mundial de contidos de entretemento. En concreto, a participación en MIPCOM é especialmente relevante no relativo á produción e comercialización de todo tipo de formatos, programas e servizos para televisión. Con ese obxectivo desprazáronse ata Cannes as devanditas compañías cos seus últimos produtos e proxectos audiovisuais. Así, Ficción Producciones está a promocionar e comercializar a coprodución de animación hispanocubana ‘Meñique’, ademais de abordar a distribución de ‘Schimbare’, primeira longametraxe do realizador Álex Sampayo, con Luis Zahera e Candela Peña nos papeis protagonistas. Pola súa banda, Mad Mex Filmanova –filial do Grupo Filmanova para a súa internacionalización en Latinoamérica– atópase en MIPCOM xunto coa produtora mexicana Argos para presentar o seu acordo de colaboración para o desenvolvemento, comercialización e coprodución de ambiciosos proxectos de ficción televisiva, como ‘Cortar el puente’, ‘Las campanas de Querétaro’ e ‘Lázaro’. O documental ‘Los austrias’, de Zenit TV, e a adaptación televisiva da novela de Jorge Díaz ‘Cartas a palacio’ por parte de Portocabo (xunto ao Grupo Boomerang) son outros dos proxectos galegos que se están a promover neste importante mercado, que congrega máis de 13.000 profesionais, do cales uns 4.400 son compradores chegados de máis de 100 países.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro u Unha mostra repasará no Gaiás a historia do cinema galego dos últimos 25 anos Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Museo Centro Gaiás abrirá o vindeiro 20 de novembro a mostra Cinegalicia25, que conmemora os 25 anos da estrea de tres filmes imprescindibles na historia do noso cinema: ‘Sempre Xonxa’, ‘Urxa’ Setembro e ‘Continental’. A exposición, que ocupará o terceiro andar do Museo Centro Gaiás e estará aberta Setembro ao público ata o 8 de febreiro de 2015, fará un percorrido polo que foi o cine galego nestes cinco lustros,

208 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O

recollendo a traxectoria previa iniciada en 1986 coas primeiras proxeccións do Cinematógrafo en Galicia. O museo da Cidade da Cultura, que se inaugurara con ‘Galicia petrea’, recupera, así, a temática galega para as súas mostras, tras ‘Códices’, ‘Orinoco. Viaxe a un mundo perdido’ e ‘Auga Doce’, proxectos que foran moi polémicos polo seu elevado custe. Cinegalicia25 conta cunha ampla rede de colaboradores entre os que destaca a CRTVG e outros axentes do sector como a Academia Galega do Audiovisual, Asociación Galega de Produtores Independentes, o Clúster do Audiovisual e a Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual. Comisariada por Miguel Anxo Fernández, Cinegalicia25 “revisará as longametraxes de éxito, retratará Galicia como plató de cine, porá o acento nas ficcións televisivas, recollerá outros formatos vitais para o noso audiovisual como a animación ou o documental, así como abondosa aportación historiográfica e teórica, que se complementará coa proxección dun ciclo de cine galego”, informa a consellaría de Cultura nunha nota de prensa. No verán, o Museo Centro Gaiás dedicará outra mostra a unha das figuras claves da fotografía do século XX: o galego José Suárez. O fotógrafo será protagonista desta nova exposición, dirixida por dous prestixiosos investigadores da fotografía galega, Xosé Luís Suárez Canal e Manuel Sendón, na que se presentará por primeira vez o material recuperado recentemente en Venezuela. As Torres Hejduk volverán, por outra banda, a partir do mes de novembro, a converterse nun espazo expositivo non convencional ao acoller a intervención artística ‘Subtextos dun patrón de mantemento’ do galego Félix Fernández, proxecto gañador da II Convocatoria de intervención artística nas Torres Hejduk realizada entre os participantes do IV Encontro de Artistas Novos. ‘Subtextos dun patrón de mantemento’ combina tres intervencións artísticas cunha acción performántica do propio autor a través das que buscará facer visibles os puntos escuros da nosa sociedade e reflexionar sobre o poder.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 209 Outubro Novembro u Cineuropa proxectará 227 filmes do 9 ao 30 de novembro Novembro ineuropa proxectará este ano, na súa 28ª edición, do 9 ao 30 Decembro de novembro, un total de 227 películas. Os premiados deste ano Decembro serán para a actriz Bárbara Lennie,

C

o realizador danés Nils Malmros e o produtor de cinema independente Paulo Branco. Cineuropa comezará o próximo 9 de novembro coa proxección de ‘Une nouvelle amie’, de François Ozon. Esta será a primeira das 35 películas que competirán na Sección Oficial polo premio do público. Entre elas, os últimos filmes de Bonello, os irmáns Dardenne, Mike Leigh… ou o León de Ouro en Venecia, e filmes galardoados en Cannes, na Berlinale, na Seminci, en Locarno ou en San Sebastián, entre outros, segundo salienta a organización nunha nota de prensa. En ‘Panorama Audiovisual Galego’ poderemos ver ‘A viaxe dos Chévere’, de Alfonso Zarauza; ‘A viaxe de Leslie’, de Marcos Nine; ‘El arca de Noé’ de Adán Aliaga e David Valero; ‘Encallados’ de Alfonso Zarauza; ‘Jet Lag’ de Eloy Domínguez Serén; unha escolma de curtas do Proxecto Nimbos; outra das videocartas Galiza-Berlín, videocreacións e work in progress. Ademais das seccións habituais, Jose Luis Losa, director de Cineuropa Sección Oficial, Panorama Internacional, DOCS-Cineuropa, Fantastique Compostela, Panorama Audiovisual Galego ou DOCS-Music, -este ano dedicado a Neil Young-, o programa complétase con outras seccións. Cinefilias, con tributos a Lauren Bacall, James Garner, Robin Williams, Eli Wallach, Mario Monicelli e Philip Seymour Hoffman; unha Retrospectiva a Nils Malmros e un apartado específico para os Premios Lux. Haberá tamén un repaso ao cinema do Novo Hollywood coa proxección de 60 filmes en ‘Cando o tiburón devorou o cine; ascenso e caída do Novo Hollywood’ e, con motivo do 25 aniversario da caída do muro de Berlín, proxectarase cinema alemán nas seccións ‘Berlín; 25 anos sen muro’ e ‘Ao outro lado do muro: o cine na RDA’. Tamén haberá seccións especiais dedicadas a Cole Porter, Alain Resnais, Roy Anderson e Bertrand Bonello, así como unha sección de ‘Disidencias’ cun especial ‘Foco asturiano’ e o tradicional Maratón. Ademais das proxeccións, Cineuropa ofrece un programa musical paralelo en Cineuropa Concerto. Teremos oito citas musicais de variados estilos e para todos os gustos. Destacamos a colaboración da Banda Municipal de Música e da Real Filharmonía de Galicia con programas específicos de música de cine. A Banda ofrece o domingo 23 na Sala Agustín Magán ‘Música do cinema español’ e a RFG, o día 14 no Auditorio de Galicia, ‘Charles Chaplin: The gold rush (A quimera de ouro)’. Guitar Crusher estará o día 7; Aurora & The Bertrayers presenta o seu novo disco ‘Shadows go away’ o 13 e Arizona Baby tamén presentan o seu novo traballo, ‘It is called work’ o venres 14. Os tres concertos serán na Sala Capitol. O sábado 15 poderemos asistir á presentación de ‘Granada’, o novo disco de Silvia Pérez Cruz & Raül Fernández Miró no Auditorio Abanca; o sábado 22 chegan Elefantes con ‘El Rinoceronte’ á Capitol e pechan o Cineuropa Concerto, o xoves 27, tamén na Capitol, Supersubmarina co seu último traballo: ‘Viento de cara’.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro Novembro u O OUFF proxecta cinco obras con temática ligada a Ourense Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Fotograma do filme ‘Mil sorrisos & un perdón’ Agosto Festival de Cine Internacional de Ourense, ademais de acoller a estrea mundial de ‘A Esmorga’, do director Ignacio Vilar, tamén será o marco para a proxección por primeira vez do documental ‘Mil Setembro sorrisos & un perdón’, do realizador ourensano Bruno Nieto. Na cinta nárrase a historia de Daniel, Setembro un mozo que perdeu un perna nun accidente a consecuencia dun condutor que ía ebrio e como afrontou

210 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

O

o perdón. O OUFF tamén conta en carteleira con outras pezas ligadas a Ourense como ‘Do caso que lle aconteceu ou doutor Alveiros’, de Luís Baños; ‘Caixa Ourense: historia de un ascenso’, dirixida por Carlos Bermello ou ‘Sons de Entroido’, de Miguel Anxo López.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 211 Outubro GALICIA AUDIOVISUAL Novembro Novembro Decembro Decembro ACTUALIDADE u A Consellería de Cultura e Educación colabora coa Agapi no desenvolvemento das xornadas FISCALIDADE NO SECTOR AUDIOVISUAL

Dolores Ben, presidenta de Agapi e Jacobo Sutil, director da Agadic

A

Consellería de Cultura e Educación subvenciona as xornadas sobre ‘Fiscalidade no sector audiovisual’ que a Asociación Galega de Produtoras Audiovisuais (Agapi) desenvolve hoxe e mañá na Cidade da Cultura de Galicia. Un total de 56 profesionais galegos inscribíronse nestas sesións informativas de carácter gratuíto. Con tal fin, a Agapi –que xunto co apoio económico de Cultura e Educación a través da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), conta tamén coa colaboración de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales)– organizou catro relatorios e foros a cargo de destacados representantes do sector a nivel estatal, entre os que se atopan Enrique González Macho, presidente da Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, e Ramón Colom, predidente da FAPAE (Federación de Asociaciones de Productoras Audiovisuales de España). En nome da Consellería, o director da Agadic, Jacobo Sutil, foi o encargado de inaugurar este programa acompañado da presidenta da Agapi, Dolores Ben. Sutil comezou a súa intervención gabando a traxectoria e a visión construtiva desta asociación, recoñecida recentemente co Premio da Cultura Galega na categoría de Audiovisual que outorga a Xunta de Galicia.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Materia prioritaria na produción audiovisual Neste mesmo sentido, o responsable da Axencia Galega das Industrias Culturais destacou Novembro especialmente Febreiro a atención ao sector nunha materia como a da fiscalidade, ‘tan prioritaria polo seu actual estado en proceso de definición, e de tanta transcendencia para a produción audiovisual polo que implicaDecembro nos balances Marzo económicos e nas previsións de financiamento’. Decembro Sutil fixo fincapé en asuntos candentes como ‘a Marzo necesaria adecuación á normativa europea, a configuración dun marco legal para incentivar o financiamento privado no eido cultural ou as especiais características que inciden no réxime económico das A obras audiovisuais’, determinantes todos eles no b r i l desenvolvemento dos proxectos. bdeu r i comezo l Tras as intervencións de Jacobo Sutil e de Dolores A Ben, o primeiro dos relatorios sobre desgravacións fiscais a cargo de Emilio Rodríguez, asesor fiscal en PwC, consultora de recoñecemento internacional neste ámbito. Maio Maio Dedución fiscal no cine A continuación, Rodríguez interveu tamén no foro ‘Elementos clave dentro da dedución fiscal no cine’, compartindo mesa con Mabel Klimt, asesora xurídicaXuño da FAPAE, e Rafael Lambea, director xeral de Audiovisual Aval SGR. Durante esta sesión, coa que seXuño pechou a primeira das xornadas, afondouse en cuestións como as Agrupacións de Interese Económico (AIE) e os investimentos a través de entidades de capital risco. Xullo Estas xornadas sobre ‘Fiscalidade no sector audiovisual’ concluirán coas intervencións dos presidentes da Academia cinematográfica e da FAPAE, encargados de achegar aos asistentes una análise da situación Xullo actual e das perspectivas de futuro do modelo cinematográfico español. Agosto Agosto u Arrinca a iniciativa ‘Cinemas de Galicia’ nas Pontes, Foz, O Carballiño Setembro e Sanxenxo, con 1.232 novas butacas para o audiovisual galego Setembro

212 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

Consellería de Cultura e Educación pon en marcha o circuíto ‘Cinemas de Galicia’, unha nova rede municipal de espazos de exhibición cinematográfica que, segundo anunciou o conselleiro, nace coa dobre finalidade de achegar o cine a localidades que non dispoñen de salas comerciais e de incrementar as posibilidades de distribución dos filmes galegos. O proxecto arranca cunha fase inicial de implantación en catro concellos, un por cada provincia. As Pontes de García Rodríguez, Foz, O Carballiño e Sanxenxo son os titulares dos cinco espazos que acollerán a programación inaugural da rede e a través dos que se achegan 1.232 novas butacas para o audiovisual galego: Casa Dopeso e Cine Alovi nas Pontes, Salón de Actos do Cenima de Foz, Auditorio Municipal do Carballiño e Pazo Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo. A entrada para as proxeccións de Cinemas de Galicia terán un prezo único de 3 euros.

Iniciativa aberta

En palabras do titular de Cultura e Educación,

Cartaz de ‘Cinemas de Galicia’


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 213 Outubro a partir desta primeira experiencia, que se desenvolverá entre os meses de novembro e decembro, o circuíto ‘está chamado a medrar en número de socios municipais, a incrementar a cifra de público galego Novembro para os produtos audiovisuais e a ampliar a oferta cultural e de ocio en Galicia’. Novembro A alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González Bea; o alcalde do Carballiño, Argimiro Marnotes Fernández; o alcalde de Foz, Javier Jorge Castiñeira; a concelleira de Cultura das Pontes, Sara Ramos, e o presidente Decembro da Academia Galega do Audiovisual, Antonio Mourelos, interviñeron tamén na presentación desta iniciativa, que –como subliñou Vázquez Abad– xorde a partir dun proceso consensual cos principais representantes Decembro do sector en Galicia, así como da colaboración entre a Xunta de Galicia, as administracións locais, as produtoras e as empresas distribuidoras.

u Festa do Cine: 15 salas galegas únese ó desconto de entradas

U

nhas quince salas de Galicia participarán na nova Festa do Cine, que terá lugar o 27, 28 e 29 de outubro con prezos de 2,90 euros por entrada nas máis de 2.500 salas que están adheridas á iniciativa, para a que xa se acreditaron 715.000 persoas, segundo afirmaron os promotores desta iniciativa. Nun momento de especial auxe do cine español en taquilla e con reclamos en cartel como ‘El Niño’, ‘Torrente 5’ ou ‘La isla mínima’, a sétima edición da Festa do Cine espera repetir o éxito de marzo pasado, cando case dous millóns de persoas encheron as salas de toda España. Entre os cines galegos que participan na Festa do Cine encóntranse Yelmocines Vigo e Cines Plaza Elíptica (Vigo); Cinexpo (Pontevedra); Cines Gran Arousa (Arousa); Cines Pontevella (Ourense), e Cinesa As Cancelas (Santiago).

u Tarxeta-bono para fomentar o consumo cultural entre uns 6.000 mozos

P

onse en marcha unha nova iniciativa para promover o consumo cultural entre os máis novos, a través da creación dunha Tarxeta- Bono Cultura Galega, unha liña de axuda directa aos consumidores menores de 30 anos para a adquisición de libros en lingua galega e para a asistencia a espectáculos escénicos programados por compañías galegas, que poderá chegar a arredor de 6.000 persoas. Así o anunciou o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, na presentación no Parlamento de Galicia dos orzamentos de 2015 para o seu departamento.Trátase, sinalou


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro o conselleiro, ‘dunha Novembro estratexia para revitalizar o consumo de Novembro Febreiro produtos culturais entre un sector poboación especialmente Decembro Marzo da vulnerable nestes momentos acceso ao Marzo de dificultades deDecembro mercado de traballo’. O programa consistirá na A b r i l distribución de Tarxetas- Bono cun A b r i l custe de 50 euros cada unha, nas que se investirán 100.000 euros, e que se agarda mobilizar unha Maio coas cantidade aproximada de máis Maio de 300.000 euros de consumo nos dous sectores aos que vai Xuño dirixido esta iniciativa. ‘Ademais, procurar descontos extra Xuño vanse que as entidades colaboradoras e espazos escénicos) Xullo (librarías poden ofrecerlles aos usuarios da mesma. Concretamente, Xullo Consellerio de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús está acordado coa Federación Vázquez Abad de Librarías de Galicia que as Agosto librarías participantes ofrezan un 10% de desconto nos libros adquiridos polos usuarios da Tarxeta-Bono’, indicou Xesús Vázquez. Agosto Setembro ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS Setembro

214 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

u Un novo crime en SERRAMOURA mantén o interese

da audiencia e outórgalle o liderado absoluto á TVG

A

serie ‘Serramoura’ da TVG mantivo de novo este domingo o éxito de seguimento de audiencia durante a emisión do segundo capítulo deste thriller rural, o que a converteu en líder absoluta cunha cota de pantalla de 16,6% e unha audiencia media de 181.000 espectadores. A emisión de ‘O año na Lobeira’, en que outro crime acontece en Serramoura, superou as propostas das restantes canles competidoras. A máis próxima, a oferta de ‘Gran Hermano’, en Tele5, quedou a 1,2 puntos de cota respecto da Galega; seguida por ‘El Peliculón’ de Antena3 (14,4%) e pola ‘Película de la Semana’ de La1 (14,2%), tal e como recolle o informe de audimetría que elabora a empresa Kantar Media.

Cartaz da serie ‘Serramoura’


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 215 Outubro u Grande acollida do público de TVG á serie CASA MANOLA Novembro Novembro Decembro Decembro

Un dos momentos da serie ‘Casa Manola’

C

asa Manola, a nova serie semanal producida por Filmanova para TVG,. O resultado da audiencia acredita a boa acollida por parte do público á comedia protagonizada por María Costas, Isabel Blanco, Victor Mosqueira, Evaristo Calvo, Santi Romay… Acadouse un 15,8 % de share o que supón 5,1 puntos por riba da media da canle no día de emisión, con 185.000 espectadores. Casa Manola resultou o programa más visto do día exceptuando o Telexornal das 14:30, pese á durísima competencia xerada nas noites dos luns: ‘Isabel’ (TVE) , ‘Top Chef’ (A3), ‘CSI’ (Cuatro) ‘La que se avecina’ (T5)..

FORMACIÓN u CREA organiza un seminario de Pitching

C

REA, a Asociación de directores e realizadores de Galicia, organiza un seminario de Pitching. Estará impartido por Paco Rodríguez, experto na materia. O espazo que acollerá o evento será o Auditorio da Biblioteca da Cidade da Cultura. O acceso será gratuíto

Paco Rodríguez, relator do seminario


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro Novembro u Curso de 3D MAX por Astrágalo Studio Novembro Febreiro strágalo Studio, empresa ubicada en Ourense, organiza Decembro Marzo un curso sobre modelado e animación 3d co 3D Max. O programa Marzo recolle a interfaz, as técnicas e trucos necesarios Decembro para realizar proxectos de modelado, animación 3D e efectos con 3ds Max. O curso Atenbunha r i lduración total de 130 horas, repartidas entre tardes de venres e mañás de sábados de novembro e Abril decembro. Maio Maio Xuño Xuño Xullo José Antonio Velo de Astrágalo Studio Xullo u Arrinca a XVI edición do Máster en ProduciónAgosto e Xestión Audiovisual Agosto Setembro Setembro

216 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

A

O

xoves 23 de outubro inaugurase a XVI edición del Máster en Produción e Xestión Audiovisual (MPXA), título propio da Universidade da Coruña que organiza a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre coa colaboración do Concello de A Coruña e AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais). Dende 1999 o MPXA formou a máis de 200 profesionais da produción executiva nas distintas areas do sector audiovisual: cine, televisión, animación e novos media. Entre os seus alumnos destacan profesionais de gran prestixio internacional como Teresa Fernández-Valdés, socia fundadora de Bambú Producciones e recentemente nomeada unha das cinco showrunners máis poderosas de Europa pola prestixiosa revista


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 217 Outubro Novembro ‘The Hollywood Reporter’, ou Emma Lustres e Borja Pena, fundadores de Vaca Films e produtores de ‘El Niño’, un dos últimos éxitos do cine español; entre outros. Novembro O plan de estudos do MPXA, dirixido a titulados interesados no proceso da produción audiovisual, atende á necesaria diversidade de coñecementos dun produtor executivo e ofrece aos alumnos un gran Decembro abanico de materias que inclúen guión, técnicas de venca de proxectos, sesións de produción cun enfoque administrativo (propiedade intelectual, contratos, subvencións, etc.), nocións de distribución, análise de Decembro formatos e políticas de programación e deontoloxía profesional, entre outras. Ó longo do curso imparten clases no MPXA máis de medio centenar de profesionais en activo do sector. Entre outubro e decembro pasarán polas aulas do Máster Javier Pérez de Silva, socio fundador de La Competencia; Víctor López, creador de marcas de entretemento como Jelly Jamm e Pocoyó; Pepe Coira, guionista e produtor executivo de series de ficción e documentais; Manolo González, pioneiro na xestión das axudas públicas ao audiovisual galego e promotor de proxectos como Flocos.TV e Cliphistoria; Alfonso Blanco, director de Portocabo Producciones; ou Alberto Guntín, director de desenvolvemento de Voz Audiovisual.

NOMES PROPIOS u AGAPI publica o Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego 2013

C

omo ven acontecendo cada ano desde o 2005, AGAPI quere seguir publicando e promovendo todas as novas e acontecementos que se levaron a cabo durante o ano no eido audiovisual. Por este motivo, xa está dispoñible o Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego 2013. Este estudo anual do sector audiovisual galego é unha importante ferramenta divulgativa e de consulta. Ten como obxectivo contribuír ó desenvolvemento e difusión da cultura e da lingua galega. AGAPI ten un especial interese en divulgar e facer estudos con datos cualitativos e cuantitativos sobre o peso das industrias culturais.


Xaneiro Outubro •••••••••••••••• Xaneiro Outubro Febreiro Novembro Novembro Febreiro u Acordo entre Mad Mex Filmanova, Argos Comunicación e Veralia Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Carlo Bosserman de Veralia, o produtor mexicano Epigmenio Ibarra de Argos e Antón Reixa de MAD MEX Xullo Filmanova. ad Mex Filmanova –filial do Grupo Filmanova para a súa internacionalización en Latinoamérica– Agosto atópase en MIPCOM xunto coa produtora mexicana Argos para presentar o seu acordo de Agosto colaboración para o desenvolvemento, comercialización e coprodución de ambiciosos proxectos de ficción televisiva, como ‘Cortar el puente’, ‘Las campanas de Querétaro’ e ‘Lázaro’. Antón Reixa, responsable de Filmanova as historias transversais que próximamente se porán en Setembro marcha: A insólita aventura política dun emperador europeo para un México independiente na metade do Setembro século XIX, que é o que conta a serie histórica ‘Las campanas de Querétaro’; a ficción inspirada no caso

218 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego

M

da lista Falciani que na serie ‘Lázaro’ se convirte nun thriller en clave conspirativa; e o shock que para o asentamento da democracia en América Latina supuxo o asasinato do xesuíta vasco Ellacuría en El Salvador, que é o que se conta en ‘Cortar el puente’. O pacto fraguouse primeiro entre Reixa e Epigmenio Ibarra, fundador e presidente de Argos. Máis adiante, interesouse Veralia, tal e como recorda Carlo Boserman, director xeral desa produtora. As rodaxes localizaranse nos dous continentes. A alianza xa foi presentada ás diferentes canles en España e ás máis relevantes de México e USA Latina.

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES u A Asociación Galega de Produtores Independentes analiza a fiscalidade no sector audiovisual

A

GAPI (Asociación Galega de Produtoras Independentes) celebrará os próximos días 9 e 10 de outubro unhas xornadas dedicadas ó Audiovisual. Baixo o título ‘Fiscalidade no sector audiovisual’ trataranse temas como as desgravacións fiscais, os elementos clave dentro da deducción fiscal ou a amortización das producións cinematográficas.


Outubro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 219 Outubro Novembro u Xa se pode votar na web de Culturgal o Premio do Público 2014. Os candidatos deste Novembro ano son Cineuropa, Diario Cultural e Viñetas desde o Atlántico Decembro Premio do Público Culturgal 2014 institúese coa finalidade de facer público o recoñecemento de Decembro proxectos destacados e relevantes para a sociedade e vinculados á cultura galega. Valoraranse

O

especialmente aquelas propostas novidosas, con proxección de futuro, transversais e asociativas, que se relacionen directamente coa sociedade civil e fomenten a súa implicación. A participación do público é clave para a acción cultural en xeral e para a proxección de Culturgal en particular. De aí que a fórmula utilizada para este recoñecemento sexa a votación do público, que terá a última palabra sobre que proxecto é merecedor do recoñecemento.222 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 222 Novas 224 Proxectos en produci贸n 224 Estreas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 227 E ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

227 Festivais e certames

229 GALICIA AUDIOVISUAL.

229 Actualidade 230 Actualidade das Televisi贸ns 235 Formaci贸n 237 Nomes propios 239 Asociaci贸ns e entidades


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 222 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo Abril Abril Maio NOVAS Maio Xuño Xuño u Baixada nos orzamentos de Cultura Xullo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria debullou no Parlamento de Galicia os Xullo Orzamentos 2015. E atopou a maneira de dar datos positivos. Malia que as súas contas non son as que fai o sector. Vázquez Abad falou do aumento do Agosto peso porcentual de Cultura e Educación no conxunto das contas autonómicas, ‘en 4,32 puntos sobre o que representaba no ano 2005’. E é verdade Agosto que o orzamento de Cultura e Educación aumenta un pouco, un 0,03 por cento, respecto do ano pasado. Mais tamén é certo que as partidas de cultura, en concreto, baixan un 4,88 por cento. Unha rebaixa máis Setembro que se suma á do 60 por cento aplicada no investimento en Cultura desde o 2009, cifra que o Consello da Setembro Cultura apuntou nun recente informe.

EMPRESAS AUDIOVISUAIS

O

Vázquez Abad aproveitou para presentar a Tarxeta- Bono Cultura Galega, unha liña de fomento do consumo cultural para menores de 30 anos, orientada á adquisición de libros en lingua galega e á asistencia a espectáculos escénicos programados por compañías galegas. Consistirá na distribución de tarxetasBono cun custe de 50 euros cada unha, nas que se investirán 100.000 euros. ‘Ademais, vanse procurar descontos extra que as entidades colaboradoras (librarías e espazos escénicos) poden ofrecerlles aos usuarios da mesma. Concretamente, está acordado coa Federación de Librarías de Galicia que as librarías participantes ofrezan un 10% de desconto nos libros adquiridos polos usuarios da Tarxeta- Bono’, indicou. Respecto ao audiovisual, o Diario Oficial de Galicia permite comprobar que as axudas para o desenvolvemento de proxectos en lingua galega pasaron dos 500.000 euros de 2009-2010 aos 150.000 de 2013-2014 e os 175.000 de 2014-2015. As subvencións para producións audiovisuais en lingua galega tamén baixaron moito, -de 4.894.000 distribuídos entre as anualidades do 2009 ao 2012 ós 2.000.000 para 2014 e 2015-. É certo que este ano houbo unha certa recuperación, con algunhas novidades como unha liña de apoio á promoción, comercialización e exhibición de produtos audiovisuais ou unhas axudas específicas para festivais de cinema. Ao presentalas, a Xunta salientou que programa de axudas ao audiovisual, coas súas cinco liñas, destinou un 92,25 por cento máis de orzamento no 2014 que no 2013.

u Resolución das axudas a desenvolvemento da Agadic

A

Consellería de Cultura e Educación resolveu a adxudicación de 175.000 euros en axudas a un total de 12 produtoras independentes para a preprodución de nove longametraxes cinematográficas, dúas miniseries e un piloto dun programa para televisión, de acordo coas subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega. A través desta liña de apoio, convocada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), contribúese ó financiamento da fase previa á realización das novas producións que porán en marcha proximamente Zeitun Films, Ficción Producciones, Pulsa Control Z, Xamalú Filmes, Frida Films, El Viaje Producciones Integrales Canarias, Vía Láctea Filmes, Zenit Televisión, Portocabo TV, Zircozine, Matriuska Producciones e Cooperativa de Cine y Documental.

Financiamento á preprodución

A contía adxudicada este ano, que experimentou un incremento do 16,6 por cento respecto do total concedido en 2013, destínase especificamente a unha serie de operacións previas ao proceso de produción, tales como a adquisición de dereitos de autor, asesoramento e actos xurídicos, deseño e realización de material promocional, contratación dun plan de márketing e participación en mercados e


Outubro Outubro Novembro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 223 Novembro Decembro foros de coprodución e desenvolvemento de proxectos, así como gastos de persoal e de Seguridade Decembro Social do guionista e/ou director e unha porcentaxe concreta de gastos xerais e imprevistos. Ademais, tal e como especifican as bases, o importe que recibirá cada unha das empresas subvencionadas será distribuído entre as anualidades de 2014 e 2015. Estas axudas forman parte do programa xeral de subvencións ao sector audiovisual que o departamento que dirixe Xesús Vázquez Abad xestiona a través da Agadic e no marco do que este ano se publicaron cinco convocatorias por un importe total de 2,53 millóns de euros, un 92,25 por cento máis ca en 2013. Así, esta adxudicación súmase á de festivais e a outras tres convocatorias que se atopan actualmente en trámite de resolución (produción e coprodución de longametraxes, promoción do talento audiovisual e promoción, comercialización e exhibición dos produtos audiovisuais galegos).

u A Agadic resolve as axudas ó talento audiovisual galego para a realización de 13 novos guións, curtas e longas

A

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria resolveu a adxudicación dun total de 145.000 euros a 13 proxectos de escrita de guión e de realización de curtas e longametraxes a través das axudas da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais) ao desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego. Estas subvencións, recuperadas o ano pasado co obxectivo de manter a aposta de Cultura e Educación pola nova creación audiovisual, incorporou en 2014 unha categoría destinada á realización de longametraxes de directores noveis, xunto coas modalidades para escrita individual de guións e para a produción de curtametraxes, xa contempladas na convocatoria de 2013. De feito, a inclusión dun apartado específico para primeiras ou segundas longametraxes dos seus realizadores implicou un incremento do 119,7 por cento na dotación total desta convocatoria respecto dos 66.000 euros outorgados o ano anterior.

Proxectos subvencionados

Os tres directores beneficiarios nesta modalidade son Alberto García Hermida (Alberto Gracia) para a produción de ‘O eco’, Alfonso Vázquez Cortizo para ‘Contrafaces’ e Xoán Escudero para ‘O tempo futuro’. Cada un deles recibirá 30.000 euros para o cofinanciamento das súas respectivas películas. Outros 25.000 euros corresponden a cinco proxectos de escrita individual de guión, que recibirán 5.000 euros en cada caso. Os adxudicatarios son Oliver Laxe con ‘Merlín e familia’, Xacio Baño con ‘Trote’, Xoel Méndez con ‘10/7’, Rafael de los Arcos con ‘O alcalde’ e Fernando Epelde con ‘O val inquietante’. Os 30.000 euros restantes distribúense entre outras cinco propostas de realización de curtametraxes, con 6.000 euros adxudicados a cada unha delas: ‘Volonté’ de Marcos Flórez, ‘O descubrimento de Américo’ de Miguel Mariño, ‘Vai chover’ de Santiago Diéguez, ‘Nenos labregos 3.0’ de Sabela Pernas e ‘reStart’ de Olga Osorio. Inseridas no plan xeral de apoio ao audiovisual galego que a Consellería de Cultura e Educación desenvolve anualmente a través da Agadic, estas axudas ao talento buscan favorecer a incorporación de novos creadores á industria audiovisual galega, así como fomentar o emprego das novas tecnoloxías neste ámbito. En total, son cinco as convocatorias deste programa de subvencións para 2014, dotado con 2,53 millóns de euros e no marco do que tamén se apoian festivais audiovisuais, a produción e coprodución de longametraxes, o desenvolvemento de proxectos audiovisuais na fase de preprodución, e a promoción, comercialización e exhibición dos produtos audiovisuais galegos.


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 224 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro Marzo PROXECTOS EN PRODUCIÓN Decembro Marzo Abril Abril u Ródase en Galicia a película LOBOS SUCIOS, baseada en feitos reais da 2ª Guerra Mundial Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Un momento da rodaxe de ‘Lobos Sucios’

Lobos Sucios’ é un filme que se está a rodar en escenarios naturais galegos, coa participación da TVG. Está baseada en feitos reais durante segunda guerra mundial, cando os nazis aproveitaban os recursos das minas de volframio en Galicia.

ESTREAS u Estrea en Galicia do filme EL ARCA DE NOÉ

T

ralo paso por Festivais como Seminci ou o Festival Europeo de Sevilla, o 14 de novembro poderá verse no Teatro Principal de Santiago de Compostela o filme ‘El arca de Noé’, producido por Frida Films e dixirido por Adán Aliaga e David Valero. A película fala da crise mundial que atravesamos. Ese é o mundo no que habitan Paco e Miguel, dous


Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 225

Fotograma do filme ‘El arca de Noé’

gardas de seguridade que coidan dunha vella fábrica abandonada. A pesares de que levan traballando na fábrica máis de 8 anos, nunca cruzaron unha soa palabra. Só o intercambio de quendas: un o diurno, o outro o nocturno... Todo cambia cando de repente perden os seus postos de traballo. É entón cando se confabulan e deciden construír unha máquina para escapar dese mundo.

u A ESMORGA estréase en trece localidades galegas

C

ibrán, Bocas e Milhomes. Ou o que é o mesmo, Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán ‘Morris’. Os tres inesquecibles protagonistas da obra de Eduardo Blanco Amor, A Esmorga, chegan este venres a todos os cines galegos.

Os actores protagonistas e o director de ‘A Esmorga’


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 226 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro Marzo O festival de cine de Ourense acolleu a estrea este pasado fin de semana e o día 21 chega aos cines de Marzo trece localidades galegas. O seu director, Ignacio Vilar, asegurou na presentación que ‘non Decembro é entertaiment, senón que é unha experiencia que queremos que emocione e chegue ó espectador’. Abril A película, de Vía Láctea Films, Editorial Galaxia e TVG, xa foi dobrada ao castelán polos propios b r pensando il actores, respectando certos pasaxes máis literarios de BlancoA Amor, na súa proxección máis alá das salas galegas, pero Ignacio Vilar teno claro ‘o maior empuxe que pode ter a película é unha resposta Maio moi grande o primeiro fin de semana en Galicia. O cine xógase todo na primeira semana’. Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro


Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 227

MERCADOS AUDIOVISUAIS E ENCONTROS FESTIVAIS E CERTAMES u A ESMORGA abre o Festival de Cine de Ourense

Parte do equipo do filme ‘A Esmorga’ no Festival de Cine de Ourense

A

estrea do filme ‘A Esmorga’, dirixida polo ourensán Ignacio Vilar sobre o orixinal de Eduardo Branco Villar, é o referente da edición 2014 do Festival de Cine Internacional de Ourense. A gala inaugural desta cita anual, conducida pola actriz Teté Delgado, apuntou directamente á ilusión de que Ourense se converta durante uns días nunha cidade de cine. A apertura do festival, con música de ‘Escuchando Elefantes’, encheu o auditorio. Foi unha cerimonia longa. Máis dunha hora, quizais para facer coincidir a proxección de ‘A Esmorga’ co horario da sesión de noite de calquera sala comercial. I Ignacio Vilar, o director da película, reivindicou o traballo realizado como o que seguramente querería ver o propio Branco Amor. Os protagonistas, mentres, con vistosos zocas sobre o escenario apelaron ó look ourensán, entre Domínguez e Verino, con toques de Elena Ferro. Como dixo Miguel de Lira, os personaxes da Esmorga, pero un ‘pouco máis elegantes’.


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 228 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro Marzo u Cineuropa celebra a súa vixésimo oitava edición do Decembro 9 ao 30 de novembroMarzo con 277 películas, concertos e actividades complementarias Abril A b2014 r i al súa 28ª edición do 9 ao 30 de noineuropa celebra neste vembro con proxeccións en distintas salas, concertos e actividaMaio des complementarias. Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Cartaz do Festival Cineuropa Setembro u Arrinca o calendario duns renovados premios Mestre Mateo Setembro

C

A

Academia Galega do Audiovisual presenta unha nova edición, a XIII xa, dos Mestre Mateo. Unha nova edición que vén acompañada dun profundo esforzo de renovación na principal fiestra da Academia de cara ao público: o recoñecemento en forma de premios ó talento dos nosos creadores audiovisuais en todas as súas facetas. O prazo para presentar as obras estreadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso para concorrer aos Mestre Mateo, permanecerá aberto dende hoxe ata o venres, 28 de novembro. En total haberá dezanove categorías ás que poder optar a un Mestre Mateo, catro das cales serán relativas ás obras (longametraxes, documentais cunha duración superior aos 30 minutos, series e programas de televisión) e as quince restantes serán para os profesionais das mesmas.


Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 229

GALICIA AUDIOVISUAL ACTUALIDADE u Exposición ‘Cinegalicia25’, do 20 de novembro 2014 ó 8 de febreiro de 2015

O

conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, adiantou esta mañá a programación expositiva que acollerá a Cidade da Cultura nesta recta final de ano e ó longo do vindeiro 2015, co Museo Centro Gaiás como aglutinador desta oferta cultural. Acompañado do director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, ademais de Beatriz González Loroño, directora- xerente da Fundación Cidade da Cultura de Galicia; e de María Pereira Otero, directora de Acción Cultural; Xesús Vázquez debullou a oferta expositiva que o Gaiás acollerá nos vindeiros meses e que arranca o vindeiro 20 de novembro coa mostra ‘Cinegalicia25’, coa que todos os galegos están convidados a festexar as vodas de prata do noso audiovisual, ao cumprirse 25 anos da estrea das primeiras longametraxes de ficción en galego: ‘Sempre Xonxa’, ‘Urxa’ e ‘Continental’. O Museo Centro Gaiás convida ao público a botar unha ollada cara a atrás e renderlle unha homenaxe aos profesionais que fixeron posible que o audiovisual galego sexa hoxe unha realidade. ‘A programación que presentamos hoxe baséase nunha oferta sólida, estable e de calidade que busca dar a coñecer e poñer en valor o patrimonio galego e proxectalo máis alá das nosas fronteiras ata facelo universal’, asegurou o conselleiro de Cultura e Educación. Unha actividade que acollerá principalmente o Museo Centro Gaiás pero que se complementará con mostras organizadas pola Biblioteca e Arquivo de Galicia para dar a coñecer os seus valiosos fondos e as intervencións de artistas emerxentes nas Torres Hejduk. Comisariada por Miguel Anxo Fernández, un dos grandes investigadores cinematográficos galegos,


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 230 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro ‘Cinegalicia25’ revisará as longametraxes de éxito, retrataráMarzo Galicia como plató de cine, Decembro porá o acento nas ficcións televisivas, recollerá outros formatos vitais paraMarzo o noso audiovisual como a animación ou o Decembro documental, así como abondosa aportación historiográfica e teórica, que se complementará coa proxección dun ciclo de cine galego. Abril Abril Maio u A ESMORGA Maiodeixa cifras de récord na súa primeira fin de semana nos cines Xuño ó levaXuño uns días nos cines pero ‘A Esmorga’ xa ten cifras de récord. entra conexión Os espectadores encheron esta fin de semana as salas nas que se Xullo proxectaba ‘A Esmorga’. Vírona 8.900 espectadores e Xullo isto converteu a película de Ignacio Vilar na segunda máis vista de España por copia. Superouna só ‘Los Agosto Juegos del Hambre’. Os espectadores ós que atopamos Agosto hai un momento cando saían do cine contáronnos que lles pareceu a película. Setembro Setembro

S

Actores e director do filme ‘A Esmorga’

ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS u 'A CRTVG avanza cara a unha verdadeira refundación da que sairá alixeirada e renovada', sinala Sánchez Izquierdo

A CRTVG avanza cara a unha verdadeira refundación que transformará unha organización cargada de grande simbolismo e identidade en Galicia nunha entidade alixeirada e renovada para seguir sendo líder e motor das industrias culturais e creativas’, segundo manifestou o seu director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, no Parlamento de Galicia. Referíase así ao proceso de reestruturación societaria en curso da CRTVG cara a figura dunha Corporación, tal como está prevista na Lei 9/2011 dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. A entidade resultante, engadiu, será ‘máis transversal, ampla e flexible, tendente a favorecer un maior aproveitamento dos produtos audiovisuais’. Na súa comparecencia para expor os orzamentos de 2015, Izquierdo sinalou que as contas do ente público ‘recollen o efecto derivado do marco xeral de contención, o que significa un novo reto’. O orzamento


Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 231

Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da CRTVG

consolidado ascende a 106,8 millóns de euros, dos que a achega da Comunidade Autónoma se situará en 95,8 millóns, tras un aumento de 5,6 millóns, un 6,2%, sobre o ano actual. Sánchez Izquierdo explicou que esta achega suporía o 89,8% dos recursos totais e os ingresos publicitarios, o 7,4%. Entre as partidas máis importantes salientou que as compras de produción propia externa, con 19,2 millóns de euros, sumarán unha contía un 19,9% superior á do ano anterior, mentres que as compras de produción allea sumarán 1,7 millóns; os dereitos de retransmisións deportivas 1,6 millóns; as dobraxes e subtitulacións, 1,8 millóns, e as producións de interese estratéxico e coproducións sumarán 0,9 millóns de euros. O apartado de gastos de persoal mantén a súa tendencia descendente iniciada en 2011, e así as remuneracións, excluídas as provisións para continxencias, redúcense no 1,4%, pasando de 35 millóns en 2014 a 34,5 millóns en 2015, orixinado principalmente pola tendencia ‘de contención salarial e de optimización dos recursos dispoñibles’, xa que, entre outros aspectos, se reduciron as substitucións do persoal. As contas de 2015 poñen de manifesto, segundo o director xeral da CRTVG, un ‘elemento característico e recorrente’ como é ‘o alto grao de galeguización’ do grupo xa que, en termos xerais, “máis do 90% do orzamento do ente público reverte directamente nos traballadores e no tecido produtivo galego’.

u A morte de Santiago Muñoz conmociona os personaxes de O FARO e abre novos interrogantes

E

staba a punto de someterse ó transplante que lle ía salvar a vida, pero ao final non puido ser. O corazón de Santiago Muñoz non aguantou e a súa morte sorprendeu esta tarde os espectadores de ‘O Faro’ e conmocionou os personaxes da serie. Coa desaparición dunha das figuras máis queridas desta ficción da TVG ábrense moitos interrogantes: como afrontarán a súa muller e os seus fillos a súa perda? Que fará agora Manuel, que xa non conta cos cartos que lle ía prestar para saldar as súas débedas? Contribuirá este duro golpe a achegar a Lucía e a Ricardo? E que pasará cos Samáns tras o falecemento dun dos seus socios?


Xaneiro Xaneiro Febreiro 232 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Marzo Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro O actor Carlos Olalla, Santiago Muñoz na serie ‘O Faro’

Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

As respostas a estes e outros interrogantes atoparanas os espectadores nos vindeiros capítulos de ‘O Faro’, que se presumen máis emocionantes ca nunca, moito máis se se ten en conta, como xa se puido ver no avance do capítulo do próximo luns, a reaparición dun dos personaxes capitais na trama da serie: Rosa Muñoz. A volta da malvada irmá de Santiago, fuxida da xustiza en Suramérica, fai que a ameaza se volva cernir tanto sobre as Peña coma sobre os Muñoz. Por que volveu Rosa? Que se traen entre mans? Vén saldar contas pendentes?

u O conflito por un laranxeiro e as vellas fazañas de xuventude manteñen ocupados os protagonistas de CASA MANOLA

A

s peripecias dos catro singulares e cómicos personaxes que hai pouco puxeron en marcha na TVG o negocio de ‘Casa Manola’ continúan esta noite cun novo episodio da serie. Nesta ocasión, un matrimonio en crise hospédase na casa de turismo rural coa esperanza de recuperar a paixón, pero todos están demasiado ocupados como para permitir que estean tranquilos. Por unha banda, Vero ten que mediar no conflito entre a súa sogra e Remedios, unha veciña coa que leva anos enfrontada por mor dunhas lindes. Ambas as dúas considéranse propietarias dun vello laranxeiro e a intervención de Vero só servirá para enlear aínda máis o asunto. Mentres tanto, Nacho e o seu tío Barrantes tratan de reeditar as súas fazañas de xuventude subidos a unha carrilana, pero semella que o tempo pasa para todos.


Outubro Outubro Novembro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 233 Novembro Decembro u Os espectadores da TVG teñen unha cita co CASAMOS!, a historia de amor de Yara e Tonio Decembro

Yara e Tonio, protagonistas de ‘Casamos!’

A

s historias de amor máis románticas, divertidas e entrañables, da man de parellas de noivos que celebran a súa voda en Galicia, serán protagonistas unha semana máis na TVG co programa ‘Casamos!’ Yara e Tonio, a parella desta noite, atoparon no outro a persoa que precisaban nas súas vidas. Yara foi para Tonio a mellor das influencias e a familia del acolleuna como unha filla máis. Pero os comezos desta nova parella non foron doados. Despois de tres anos de relación e dúas nenas en común, os noivos queren consolidar o seu amor casando. Yara e a súa sogra Martina ultiman os preparativos da voda para que ese día nada falle. Na parroquia de Parada, en Nigrán, xa está todo listo para o enlace e Tonio está a piques de sorprender a Yara dun xeito moi especial que ela non imaxina.

u A TVG homenaxeará o audiovisual galego como colaboradora especial da exposición CineGalicia25

N

unha semana inaugurarase no Museo Centro Gaiás a exposición ‘CineGalicia25’, unha mostra conmemorativa dos 25 anos de cine en Galicia, da que é colaboradora especial a Televisión de Galicia. Esta formará parte dunha programación especial, que inclúe un ciclo de proxeccións e o documental ‘CineGalicia25’, coa que a Xunta de Galicia conmemora o inicio da produción cinematográfica no noso país, en novembro de 1989, coa proxección das tres primeiras longametraxes galegas, ‘Sempre Xonxa’, ‘Continental’ e ‘Urxa’. Así o presentaron esta mañá, no marco da Cidade da Cultura, Xesús Vázquez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a directora da TVG, Rosa Vilas; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; o presidente da Academia Galega do Audiovisual, Antonio Mourelos; a directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura de Galicia, María Pereira, e o comisario da exposición, Miguel Anxo Fernández. No acto, o titular de Cultura e Educación fixo un percorrido polos principais logros neste medio século histórico para o sector audiovisual galego como parte dun proceso de profesionalización e consolidación, no que, así mesmo, resultou fundamental o apoio da Xunta e da televisión autonómica. “Desde aquela e ata hoxe máis de 200 películas foron producidas ou coproducidas por empresas galegas; moitos actores


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 234 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro actrices do país deron o salto ao Decembro Marzoenovo formato. O público percibiu a Decembro Marzoexistencia dun cine galego”, sinalou. No festexo desta efeméride, a A b r i Televisión l de Galicia ten un papel A b r i destacado. l Ademais de colaborar na realización do documental “Cine Maioen Galicia: 25 anos despois”, a canle Maiopública galega facilitou material diverso para exhibir na mostra. Tal Xuñoe como apuntou a directora xerente Xuñoda TVG, Rosa Vilas, “a achega da Televisión de Galicia aos eventos Xulloque se van celebrar con motivo das de prata do cine galego son Xullovodas moitas e variadas, desde a cesión Agostode materiais, carteis, fotografías Acto de presentación da exposición ‘CineGalicia25’ Agostohistóricas, obxectos...” Setembro u As autonómicas garanten a súa viabilidade tras superar os axustes Setembro

A

Forta considera que a viabilidade das radios e televisións autonómicas españolas está garantida, despois de que soubesen axustar o seu funcionamento aos ingresos dispoñibles nesta conxuntura de crise, malia ‘algunhas consecuencias non desexadas’. Así o manifestou onte o presidente da Corporación Catalá de Medios Audiovisuais e presidente de Forta nesta quenda, Brauli Duart, na primeira xornada do Cumio de Televisións Públicas que se celebra esta semana en Canarias, coincidindo co décimo quinto aniversario de Radio Televisión Canaria. Neste encontro, os directores xerais de todas as televisións integradas en Forta e o novo Brauli Duart, presidente da Forta presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, vaise analizar a situación actual do sector da comunicación audiovisual de ámbito autonómico e estudarase cal foi a súa evolución ao longo dos últimos meses. Duart manifestou que todas as televisións e radios autonómicas pasaron unha etapa de axuste, como ocorreu con todos os servizos públicos do país como consecuencia da crise que se está sufrindo nestes momentos. A xuízo do presidente de Forta, a pesar de que este período de axuste tivo unhas ‘consecuencias non desexadas’ nalgunhas radios e televisións autonómicas, a maioría conseguiu axustar o seu funcionamento ós ingresos e ás posibilidades existentes para financialas. Isto, dixo, garante a súa viabilidade no futuro e que poidan seguir exercendo a súa función básica, que non é outra que a de ofrecer un servizo de comunicación audiovisual público e de calidade. No caso das que operan en territorios con lingua propia, como Galicia, País Vasco ou Cataluña, Brauli Duart resaltou a ‘forza engadida’ que teñen por ofrecer un servizo na lingua propia destes territorios, cousa que non fan o resto das televisións de ámbito estatal, que tamén se poden ver nesas rexións.


Outubro Outubro Novembro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 235 Novembro Decembro u A TVG intenta non pagar polas curtas galegas que emite, denuncia o Observatorio do Decembro Audiovisual

A

utoriza a Televisión de Galicia, S.A. a realizar a reprodución e a comunicación pública por televisión e para todo o mundo e da versión galega da obra ... (...) A devandita cesión de dereitos de emisión non terá custe económico algún para TVG, S.A.”. A Televisión de Galicia está difundindo dende hai meses unha instancia na que lles solicita aos responsables de curtametraxes a cesión dos dereitos de emisión das súas obras sen remuneración ningunha para os seus autores e autoras. Denúnciao o Observatorio Audiovisual de Galicia, entidade constituída en agosto e presentada publicamente en outubro co obxectivo de analizar e debater a política audiovisual galega. O Observatorio elaborou un informe que afonda na política seguida pola TVG con respecto ás curtametraxes nos últimos anos, poñéndoa en relación coa súa obriga ‘de apoiar Carlos Meixide e Alfonso Pato, responsables do e de desenvolver o cinema e o audiovisual programa ‘Onda Curta’ dentro de Galicia’ e coa política seguida por outras canles autonómicas. O informe critica as ‘claras regresións’ no investimento da televisión pública en curtametraxes e ‘un interese nulo’ por apoiar este formato. O informe recoñece que a emisión das curtametraxes a través da TVG significa un ‘apoio á visibilidade da produción cinematográfica galega e concretamente ás curtametraxes, un formato cinematográfico tradicionalmente marxinalizado’. Porén, denuncia que ‘a sinerxia do sector coa TVG tórnase nunha única dirección xa que o ente público pretende dar a coñecer a produción cinematográfica galega sen contraprestacións económicas de ningún tipo”. E lembra que “a visibilidade da produción cinematográfica é algo que a TVG está recollido nos obxectivos dos seus estatutos’. O Observatorio compara a actual política da TVG coa que mantiña ata hai pouco, a través do programa ‘Onda Curta’. Este espazo adquiría os dereitos de emisión dunha curta (por cinco anos) pagando 100 euros por minuto máis o IVE correspondente. O informe sinala que este programa semanal de media hora de duración tiña un orzamento anual de 152.000 euros, un 0,152% do orzamento total da CRTVG, situado nos 100 millóns de euros.

FORMACIÓN u Foro sobre as grandes producións cinematográficas en España

O

produtor e fundador da compañía Ikiru Films, Edmon Roch, participará o vindeiro 19 de novembro, na Coruña, nun foro sobre as grandes producións cinematográficas en España, que organiza o Clúster Audiovisual Galego (Clag), en colaboración coa Fundación Averhó e o Máster en Produción e Xestión Audiovisual (MPXA). Ese mesmo día, o produtor de éxitos coma ‘El Niño’ ou ‘El Perfume’, entre outros, tamén impartirá unha Máster Class sobre animación aos alumnos da Fundación Averhó. Este foro, que conta ademais co apoio do Igape a través da súa liña de axudas aos clusters galegos,


Xaneiro Xaneiro Febreiro 236 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Febreiro Marzo Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Outubro Outubro Novembro Novembro Decembro Decembro

O produtor e fundador da compañía Ikiru Films, Edmon Roch

enmárcase no ciclo de xornadas e coloquios que vén desenvolvendo o Clag desde hai máis de dous anos, e que nesta edición conta coa colaboración do MPXA. A asistencia ao foro é libre e gratuíta, previa inscrición, ata completar o aforo.

u Xornada formativa sobre Programa MEDIA

A

Agadic (Axencia Galega da Industrias Culturais), organiza o vindeiro martes 18 de novembro unha nova edición de Galicia ProFilme adicada ó programa MEDIA. A ponencia estará conducida polo director da Oficina MEDIA España, Peter Andermatt.

Peter Andermatt, director da Oficina MEDIA España, Peter Andermatt


Outubro Outubro Novembro •••••••••••••••• Novembro Decembro u Ciclo de guión de comedia Decembro

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 237

A

Asociación Galega de Guionistas (AGAG) organiza o vindeiro venres 12 de decembro unha Master Class de Guion de Sketches: Era Visto! que será impartida por Carlos Ares, Xosé Castro e Andrés Mahía e que se celebrará na Sede Fundación SGAE de Santiago de Compostela.

NOMES PROPIOS u O Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) convoca 15 axudas á mobilidade para o sector creativo galego

O

Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC) convoca, por primeira vez e con carácter extraordinario, 15 axudas de mobilidade xeográfica dirixidas a artistas, xestores culturais e outros profesionais do sector creativo, artístico e cultural de Galicia, residentes na comunidade autónoma. O obxectivo desta iniciativa é ‘contribuír á xeración de redes internacionais de colaboración e a adopción de boas prácticas dentro destes sectores galegos’. A convocatoria forma parte das iniciativas incluídas no ‘Proxecto 25 anos de Enerxía Creativa’, posto en marcha con motivo do 25 aniversario da Mostra Internacional de Arte Gas Natural Fenosa.

Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa (MAC)


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 238 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro Marzo Decembro Marzo u Xesús Vázquez Abad destaca a incorporación de novos sectores culturais e espazos Abril temáticos na programación de Culturgal Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Acto de presentación Culturgal 2014

O

conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, participou este mediodía na presentación da nova programación de Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais que desenvolverá a súa sétima edición entre os días 5 e 7 do vindeiro mes de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra. Con máis de 130 actividades e 64 expositores de 70 empresas, asociacións e entidades públicas, o encontro ábrese este ano a sectores como a arte contemporánea, o deseño e a artesanía, ademais de incorporar a ‘gastrocultura’ e unha programación especial para bebés aos seus xa habituais espazos dedicados ao cinema, ao libro, á escena, á música, ás novas tecnoloxías ou aos contidos infantís. O conselleiro salientou, precisamente, a inclusión destes ámbitos creativos relacionados coa cultura como unha das principais novidades do programa deste ano, a través do que Culturgal reforza o labor de divulgación social das industrias culturais galegas e da súa relevancia “tanto polo seu peso simbólico na construción, conservación e difusión do noso acervo cultural, como polo seu valor material, medible social e economicamente”, afirmou.

Apoio estable

Este encontro organizado pola Asociación Culturgal, integrada por diferentes colectivos profesionais vinculados ás industrias culturais e creativas en Galicia, conta desde os seus inicios coa colaboración económica da Consellería de Cultura e Educación como unha das súas principais entidades patrocinadoras. En palabras de Vázquez Abad, o apoio estable á feira enmárcase na política de fomento das industrias culturais que está a desenvolver o seu departamento a través de diferentes iniciativas, entre as que mencionou o programa anual de subvencións da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), as misións comerciais a prol da internacionalización da nosa cultura e a promoción de plataformas para


Outubro Outubro Novembro •••••••••••••••• Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 239 Novembro Decembro favorecer o negocio cultural, como a mostra Galicia Escena Pro, as feiras do libro e os distintos festivais que se celebran por toda Galicia. Decembro Na presentación deste Culturgal 2014, Xesús Vázquez Abad compartiu mesa con Anxos Riveiro, concelleira de Cultura de Pontevedra; Manuel Bragado, presidente da Asociación Culturgal; e Xosé Aldea, director da feira. Asistiron tamén o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; e o director da Agadic, Jacobo Sutil, así como representantes das asociacións que integran Culturgal.

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES u Xa está aberto o prazo de votación para votar polo Premio do Público Culturgal 2014

A

Asociación Culturgal, constituída pola Asociación Galega de Editores (AGE), a Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), a Asociación de Empresas Galegas dedicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet), a Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) e a Asociación Galega de Empresas Musicais (Agem), convoca o Premio do Público Culturgal 2014. Os candidatos son: Cineuropa: é a festa do cine na capital galega durante o mes de novembro e, si, aínda que pareza un milagre, desde 1987 apoiado polo concello de Santiago de Compostela como iniciativa pública que mantivo o seu compromiso co público de maneira ininterrompida. Ao redor de duascentas películas conforman anualmente un programa á altura das mellores citas cinematográficas do vello continente. Dirixido desde as orixes por José Luis Losa, a sección oficial sométese ao veredicto do público que vota tras cada pase sendo parte fundamental da vitalidade e dinamismo do festival. Diario Cultural:Non moitos espazos radiofónicos ou televisivos poden gabarse da lonxevidade do Diario Cultural da Radio Galega, que chegou ás ondas na temporada 1990-1991. Da man da súa directora, a xornalista e poeta Ana Romaní, o Diario Cultural, en antena de luns a venres das 15h ás 16h, conxuga información e análise nun formato de revista cultural que conta con especialistas e colaboradores en teatro, música, cine, arte contemporánea, etc. Viñetas desde o Atlántico:Desde 1998 o mes de agosto na cidade da Coruña é sinónimo de Viñetas desde o Atlántico. O salón de cómic internacional, apoiado desde o ámbito municipal, non só impregna do espírito das viñetas á veciñanza senón que é un evento atractivo para os afeccionados de dentro e fóra de Galicia. A presenza de autores relevantes no ámbito internacional e o contacto directo entre estes e os lectores, a variedade de actividades e os eixos temáticos destacados cada ano, máis o pulo dado á banda deseñada galega convérteno nunha das iniciativas culturais máis estables do país.

u O Diario Cultural da Radio Galega gaña o Premio do Público Culturgal 2014

O

programa da Radio Galega, Diario Cultural, que dirixe a xornalista e poeta Ana Romaní, fíxose co Premio do Público Culturgal 2014. Desde o pasado 30 de outubro até o 18 de novembro os e as internautas puideron votar a través da web www.culturgal.com entre tres candidaturas: Diario Cultural, Cineuropa e o Salón de Cómic Viñetas desde o Atlántico. Finalmente o programa da Radio Galega


Xaneiro Outubro Xaneiro Outubro Febreiro Novembro 240 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Novembro Febreiro Decembro obtivo 361 votos, o festival de cine compostelán 269 e o salónMarzo de banda deseñada da Coruña, 171. Non moitos espazos radiofónicos ou televisivos poden gabarse da lonxevidade do Diario Cultural da Decembro Marzo Radio Galega, que chegou ás ondas na temporada 1990-1991. Da man da súa directora, a xornalista e poeta Ana Romaní, o Diario Cultural, en antena de luns a venres A bdas r i l15h ás 16h, conxuga información e análise nun formato de revista cultural que conta con especialistas en teatro, música, cine, A bercolaboradores il arte contemporánea, etc. Ademais o espazo radiofónico converteuse nunha plataforma Maiode creación a través de diferentes iniciativas como o Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico, que arrancou en 2007 e que conta co Maio patrocinio da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. A colección do Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico consta xa de sete volumes con 25 obrasXuño inéditas e as correspondentes adaptacións radiofónicas. Xuño O Diario Cultural promoveu tamén outros proxectos como o volume Narradio 56 historias no ar (ed Xerais) unha colección de relatos inéditos escritos para a súa emision no programa por 56 escritor*s e que Xullo se publicou en formato de audiolibro. Participou asimesmo nas edicións dos volumes Clío nas Ondas (ed 3C3), que recolle os artigos de opinión do historiador RamónXullo Villares emitidos no programa e Caderno da Revolucion Cultural e Felices e Diferentes (ed Laiovento) que recolle os artigos do escritor Xabier Queipo para o programa. Nuns meses sairá o volume De Cantares Agosto Hoxe. Os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro no seculo XXI. Un proxecto do Diario Cultural que se plasmou na escrita por parte de 36 poetas dun Agosto texto inédito escrito a partir dos poemas do libro de Rosalía de Castro e a serie de emisións dos poemas recitados polos autores e autoras xunto co poema xénese doSetembro libro Cantares Gallegos. De Cantares Hoxe. Os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro no século XXI, que publicará a Fundación Rosalía de Castro, Setembro é unha das antoloxías poéticas sonoras con textos inéditos mais extensas e plurais da historia da literatura galega. Recoñecer un proxecto cultural destacado no ámbito social a través da participación popular é a finalidade do Premio do Público Culturgal. Para seleccionar as tres candidaturas finais valoráronse especialmente por parte das asociacións que forman parte de Culturgal aquelas propostas que se relacionan directamente coa sociedade civil e fomenten a súa implicación.

Ana Romaní dirixe e presenta o Diario Cultural


242 EMPRESAS AUDIOVISUAIS. 242 Novas 243 Novas

MERCADOS AUDIOVISUAIS. 245 ENCONTROS.

Xaneiro Xaneiro Febreiro Febreiro Marzo Marzo

245 Festivais e certames 247 Palmar茅s

249 GALICIA AUDIOVISUAL.

249 Actualidade 252 Actualidade das Televisi贸ns 253 Formaci贸n 253 Nomes propios 255 Asociaci贸ns e entidades


Febreiro Febreiro Marzo 242 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño NOVAS Xullo Xullo Agosto u AGAPI recolle o Premio da Cultura Galega na categoría Audiovisual Agosto Setembro Setembro

Novembro Novembro Decembro Decembro

EMPRESAS AUDIOVISUAIS

Dolores Ben, presidenta de Agapi asinando o libro de galardoados nos Premios da Cultura Galega

D

olores Ben, presidenta de Agapi, recolleu o Premio da Cultura Galega na categoría audiovisual outorgado pola Xunta de Galicia. Na súa intervención recordou que as empresas están nunha situación dramática a causa da crise do sector público, do IVE cultural, dos baixos orzamentos das televisións e da situación da dobraxe. No obstante, lembrou que son tempos de equidade e non de privilexios, e que compre ter presente que o sector audiovisual precisa do compromiso e apoio das administracións públicas xa que Galicia non se pode permitir perder o mellor sector que puido ter soñado.


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 243

u Resoltas as axudas á produción da Agadic

A

Agadic impulsa a produción de 11 novas longametraxes de ficción e documentais, unha serie de animación e unha miniserie televisiva. Apóianse os novos proxectos de Vía Láctea Filmes, Zenit Televisión, Frida Films, Zeitun Films, Xamalú Filmes, Zircozine, Editora OQO, Portocabo TV, Amanita Films, Formato Producciones, Producións A Fonsagrada, Alfonso Vázquez Cortizo e Sun Lúa. En total, este ano apóianse economicamente 52 iniciativas audiovisuais entre as que, ademais das devanditas producións cinematográficas e televisivas, se atopan outras 13 propostas presentadas por novos creadores (guións, curtametraxes e longas), o desenvolvemento de 12 proxectos en fase preprodución, a promoción e difusión de nove películas e a celebracións de cinco festivais.

ESTREAS u A película OS FENÓMENOS estará proximamente nos cines de toda España

Alfonso Zarauza, director do filme ‘Os Fenómenos’

Os Fenómenos’, unha longametraxe de produción galega asinada por Zirzocine e a Televisión de Galicia, foi presentada esta mañá no Centro Ágora da Coruña e o vindeiro venres 12 de decembro chegará aos cines de toda España. O filme ten como argumento a vida dunha muller que desde hai tres anos vive nunha furgoneta en Almería e, tras sufrir diversos vaivéns na vida, decide regresar á súa orixe galega, a unha aldea preto de Ferrol. Despois de atravesar varias dificultades, logra atopar traballo como peón de albanel e destácase como un exemplo para todos.


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 244 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo b r i l da categoría de Luís Tosar, Lola Dirixida por Alfonso Zarauza, conta coa participación deAactores Dueñas, Miguel de Lira, Juan Carlos Vellido, Antonio Durán “Morris”, Pérez ou Xosé A. Touriñán, A b r Federico il entre outros. No acto de presentación, o produtor executivo de Zircozine, Farruco Castromán, destacou o reto Maio que supón producir unha película orixinalmente combinandoMaio o castelán e o galego e o feito de que as distribuidoras aceptaran levala ás pantallas de toda España. Pola súa parte, o director da película, Alfonso Zarauza, describiuna como ‘unha historia da burbulla inmobiliaria contada desde o lado dos vencidos’, e Xuño destacou que o filme xa leva ‘un percorrido moi salientable porXuño festivais internacionais’. De feito, xa recibiu un premio na sección oficial do Festival de Málaga. Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 245

MERCADOS AUDIOVISUAIS E ENCONTROS FESTIVAIS E CERTAMES u Misión comercial ó European Film Market, que se celebra en Berlín do 5 ao 13 de febreiro de 2015

European Film Market de Berlín

A

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración co IGAPE e co Clúster Audiovisual Galego, promove unha delegación de empresas interesadas en asistir ao European Film Market de Berlín, o mercado de cine que se desenvolve do 5 ao 13 de febreiro en paralelo á Berlinale. Como vén sendo habitual, os participantes galegos terán un desconto do 50% nos custos de pasaxes, aloxamento e acreditación (unha persoa por compañía e un máximo de 4 noites) e tamén disporán dunha mesa de reunións dentro do pavillón ‘Cinema from Spain’. Como datas de referencia, establécese a saída o venres 6 de febreiro e o regreso o martes 10 de febreiro, con posibilidade de adaptación ás distintas axendas.


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 246 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo A bril u Gañadores da XV edición da Mostra A r i l Vila de Noia de b Curtas Maio a se coñecen os gañadores na Mostra Maio de Curtas Vila de Noia. O premio á mellor curtametraxe, dotado con 4.000€, foi Xuño para ‘Soy tan feliz’ de Juan Gautier. O premio Xuño á mellor dirección recaeu en Carles Torrens por ‘Sequence’; o premio ó mellor guión foi para Xullo Raskesh B. Narawani por ‘Closet’; o premio á mellor curtametraxe de animación dotado con Xullo 1.500 € foi para ‘Cargo Cult’ de Bastien Dubois. O premio especial do público foi para ‘I am Agosto Sami’ de Kae Bahar (Reino Unido) e o premio á Agosto mellor curtametraxe comarcal recaeu en Peña Producións por ‘O Agasallo’. Setembro Setembro

X

u Aberto o prazo de presentación de webseries ó Festival Carballo Interplay

Gañadores da I Edición do Carballo Interplay

I

nternet como medio de difusión é xa unha realidade. As plataformas de vídeo en liña e as redes sociais, xunto coa aparición de medios tecnolóxicos máis accesibles e a procura de novos modelos de produción, fixeron posible que un montón de creadoras e creadores vexan unha saída ás súas ideas. As webseries estanse a establecer como unha alternativa de entretemento cada vez máis consumida polo público e como un medio de expresión de novas ideas e narrativas. Dende hai anos empezaron


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 247

a xurdir cada vez máis series con temáticas, xéneros e formatos diversos, de animación ou imaxe real, interactivas, documentais… O fenómeno webserie crece e faise máis popular cada día.

PALMARÉS u O filme EL NIÑO entre os finalistas ó Premio José María Forqué

Os actores Manuela Vellés e Raúl Arévalo desvelando os finalistas dos Premios Forqué

Magical Girl’, ‘La isla mínima’, ‘El Niño’, ‘Ocho apellidos vascos’ e ‘Relatos salvajes’ son as cinco películas finalistas ó Premio Cinematográfico José María Forqué. Así o deu a coñecer este mércores EGEDA (Entidade de Xestión de Dereitos dos Productores Audiovisuales) en voz dos actores Manuela Vellés e Raúl Arévalo, quen ademais é un dos catro finalistas para o premio Forqué como mellor actor pola súa interpretación no filme ‘La isla mínima’. Esta é a vixésima edición deste galardón que o actual presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, cualificou como un premio ‘da industria e para a industria’. O 12 de xaneiro de 2015 nunha gala no Palacio Municipal de Congresos de Madrid darase a coñecer cal é a película ganadora que recibirá 30.000 euros e unha estatuilla do escultor Víctor Ochoa. Cerezo sinalou que a elección dos finalistas realízana os socios de EGEDA e desde fai cinco anos é a prensa especializada a encargada de seleccionar á mellor actriz e ó mellor actor, categorías dotada con 3.000 euros cada unha. As finalistas a mellor actriz son: Elena Anaya por ‘Todos están muertos’, Bárbara Lennie por ‘Magical Girl’, Ingrid García-Jonsson por ‘Hermosa Juventud’ y Natalia Tena por ‘10.000 Km’. Acompañando a Raúl Arévalo na categoría mellor actor están: Javier Gutiérrez pola ‘La isla mínima’, José Sacristán por ‘Magical Girl’, e Karra Elejalde por ‘Ocho apellidos vascos’. EGEDA tamén fai un recoñecemento á mellor longametraxe latinoamericana en colaboración coa FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos e Audiovisuales). Para esta edición


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 248 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo b r i l ‘Hoje eu quero voltar sozinho’ os finalistas son ‘Cantinflas’ (México), ‘Código Paz’ (RepúblicaA Dominicana), A b r i l España). A dotación económica (Brasil), ‘Mr. Kaplan’ (Uruguay, España) e ‘Relatos salvajes’ (Arxentina, para este premio é de 6.000 euros. Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 249

GALICIA AUDIOVISUAL ACTUALIDADE u A ESMORGA estréase con éxito de espectadores en Galicia

A

adaptación cinematográfica de ‘A Esmorga’ de Eduardo Blanco Amor (Vía Láctea Filmes, Editorial Galaxia e TVG), dirixida por Ignacio Vilar e protagonizada por Karra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán Morris conquistou os espectadores galegos na súa estrea nos cines de toda Galicia neste pasado venres. Segundo os primeiros datos de asistencia ás salas, o filme baseado na mítica novela de Blanco Amor converteuse na segunda película en recadación media por cine de todo o Estado. O cinema galego e en galego está á altura do cinema europeo ou mundial, asegura Vía Láctea que se puido escoitar entre uns espectadores que se recoñeceron emocionados pola adaptación da obra.

u Éxito de público no Culturgal 2014

F

oi todo un escaparche da industria cultural galega o que se expuxo este fin de semana no recinto feiral de Pontevedra. E foi todo un éxito. Entre o venres e o domingo, 14.450 persoas non só gozaron das 150 actividades programadas nesta edición do Culturgal, senón que puideron coñecer de primeira man algunhas novidades literarias, participar en foros de debate, descubrir aplicacións informáticas realizadas en Galicia, penetrarse na gastrocultura, percorrer exposicións ou asistir a proxeccións cinematográficas e actuacións musicais, entre outras propostas culturais. Os datos de asistencia revelan un lixeiro incremento no número de visitantes pese a que era o primeiro ano no que se pagaba entrada. ‘Vos datos supoñen ou respaldo do público á idea de corresponsabilidade, futuro compartido e valoración dá cultura que lanzamos desde Culturgal’, sinalou Manuel Bragado, presidente de Culturgal, mentres que o éxito da cita á concejala Anxos Riveiro a realizar unha valoración


Febreiro Febreiro Marzo 250 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Marzo Abril Abril Maio Maio Xuño Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro

Novembro Novembro Decembro Decembro

‘moi positiva. É unha satisfacción acollelo na nosa cidade. Notase que ou público quere coñecer todo ou que se move ao redor dá cultura galega’. A organización xa está traballando na que será a oitava edición desta cita, que se volverá a celebrar en Pontevedra entre o 4 e o 6 de decembro do 2015. ‘De novo unha fin de semana longa, factor que malia considerarse unha dificultade de saída, como se viu, non semella ter influído de maneira negativa non desenvolvemento’ da feira. Bragado precisou que as novidades introducidas este ano, no que definiu como a ‘edición dá consolidación’, ‘chegaron para quedar’. As novidades introducidas foron todo un acerto. As actividades programadas no Espazo Bebés tiveron unha acolleita excelente e provocaron que máis dun artista considerase necesario ampliar este espazo de face a futuras edicións. De igual modo, o público infantil respondeu a espectáculos como o proposta onte por Golfiños ou aos encontros que mantiveron con algúns dos seus autores favoritos. Ademais, foron moitos os que tiveron ocasión descubrir o cine que se está rodando en Galicia. A Esmorga e Encallados foron proxectadas en salón de actos do Pazo de Congresos, onde tamén se puideron visionar documentais ou, ata, gozar dunha maratón de webseries, algunhas das cales hanse filmado en Pontevedra. No Culturgal tamén tiveron a súa dose de protagonismo a artesanía en diferentes vertentes, o deseño e a gastronomía, con presentacións de libros, ceas temáticas e encontros nos que se debateu sobre a industria das cervexas artesanais ou o futuro das feiras gastronómicas.

u Foz incorpórase á rede de cinemas de Galicia

O

concello de Foz súmase a partir de mañá a Cinemas de Galicia, o novo circuíto de exhibición cinematográfica creado pola Consellería de Cultura e Educación, cunha programación que inclúe tres proxeccións no auditorio do Cenima: as producións galegas ‘Encallados’ e ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’ e a británica ‘Le Week-End’. Este municipio está a participar xunto cos do Carballiño, As Pontes e Sanxenxo na fase de implantación da rede, que botou a andar cunha primeira carteleira bimestral novembro- decembro co obxectivo de lles achegar o cine en pantalla grande aos espectadores de localidades sen salas comerciais, ademais de aumentar as posibilidades de distribución dos filmes producidos en Galicia.

Producións galegas

Así, no caso de Foz, Cinemas de Galicia arrancará mañá xoves 11, ás 20.30 horas, coa longametraxe


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 251

‘Encallados’, do realizador compostelán Alfonso Zarauza e protagonizada por Xulio Abonjo, Federico Pérez, Ricardo de Barreiro e Farruco Castromán. Esta comedia, que achega unha ollada interior cara ao mundo do cine desde a autocrítica, a melancolía e o humor, foi producida por Zircozine co apoio da Consellería de Cultura e Educación a través do programa de axudas ao audiovisual galego da Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais). Tamén contou con subvención da Xunta de Galicia para a súa realización o filme de animación para público infantil ‘A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella’, que poderá verse no Cenima (Centro de Interpretación da Mariña Lucense) o venres 26 de decembro, ás 18.30 horas. Dirixida por Álex Colls e producida por Abano, Anera Films e Continental Animación, trátase da segunda parte das aventuras deste grupo de mascotas, resultado da adaptación da serie británica ‘The Happets’. A oferta de Foz inclúe tamén a proxección o xoves 18, ás 20.30 horas, da fita británica ‘Le Week-End’, unha comedia romántica dirixida por Roger Michell e pola que Jim Broadbent obtivo en 2013 a Concha de Prata á mellor interpretación masculina no Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Cartaz ‘Cinemas de Galicia’ Coa programación de Foz complétase a carteleira inaugural de Cinemas de Galicia, que desde o pasado mes de novembro e ata finais de ano terá ofrecido un total de 23 sesións cinematográficas nos seus primeiros catro espazos asociados. Os títulos programados foron seleccionados polos respectivos departamentos municipais de Cultura a partir do catálogo que lles facilitou a Agadic e que incluía 18 longametraxes de moi diferentes estilos e xéneros, entre os que se atopaban 11 destacadas películas galegas en fase de explotación.

u A ESMORGA supera os 200.000€ de recadación en cine

A Esmorga’, dirixida por Ignacio Vilar, e protagonizada por Miguel de Lira, Karra Elejalde e Antonio Durán ‘Morris’, que tras un mes nos cines galegos acumula 203.904 euros. Xa lle queda pouco fuelle na taquilla, pero podería chegar aos 240.000 euros. Todo un éxito para unha estrea limitada a unha Comunidade Autónoma pequena como Galicia e cun estreo de só 18 copias. A sinopse da película ‘A Esmorga’, adaptación ó cine da novela homónima de Eduar-

Fotograma da película ‘A Esmoga’


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 252 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo Abril do Branco Amor, un libro de lectura obrigatoria para todos os estudantes galegos, é unha A b rcompañeiros il crónica tensa e intensa de vinte e catro horas na vida de tres homes, de troula que, deixando un regueiro de destrución, de sexo equívoco e reprimido, van pechando portas tras de si e tirando as chaMaio ves, como para non querer volver, tal e como se camiñasen cara a súa perdición. Maio Xuño Xuño ACTUALIDADE DAS TELEVISIÓNS Xullo Xullo Agosto u A CRTVG coordinará a comunicación da Agosto asociación das televisións rexionais para toda Europa Setembro Setembro comité executivo de Circom, a asociación

O

das televisións rexionais europeas, nomeou a Fernando R. Ojea, director de Comunicación da CRTVG, coordinador de Comunicación da organización para toda Europa, cargo de nova creación neste organismo. A designación comezou a ser efectiva durante a reunión celebrada polos órganos de goberno de Circom o mes pasado en Dundalk (Irlanda), cando a organización aprobou e presentou o primeiro informe sobre a importancia estratéxica dos medios de comunicación de servizo público rexionais no continente europeo. Fernando R. Ojea, director de Comunicación da Desde as novas responsabilidades, Ojea terá CRTVG a misión de contribuír ao coñecemento de Circom en Europa nun momento en que a asociación das televisións rexionais empeza a participar nas reunións sectoriais que convoca a Comisión Europea para deseñar as súas políticas. Un dos obxectivos de Circom neste eido é o de introducir os valores dos medios públicos rexionais na normativa comunitaria, especialmente con vistas a unha posible renovación da actual Directiva Europea de Servizos Audiovisuais, vixente desde 2007. Para estes obxectivos, o representante da CRTVG contará co apoio das actuais oficinas de secretariado de Circom en Estrasburgo e Zagreb. Circom, que acaba de renovar completamente a súa web (www.circom-regional.eu), representa actualmente a 239 estacións de televisión de 31 países e proximamente aumentará a listaxe ao incorporar como novo membro á televisión pública de Estonia. Ojea, que exerce o seu labor na CRTVG desde 2009, é o representante de Circom en España desde 2012 e o ano seguinte foi vicepresidente da mesma como organizador do seu Congreso Anual en Santiago.


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 253

FORMACIÓN u Coloquio con Emma Lustres e Chelo Loureiro

A

produtora Emma Lustres chegou un día de xurado a Cans e gustoulle tanto a sección ‘A que andas’, que acabou baleirando o seu ordenador para contar en primicia todos os seus proxectos. Xunto co seu compañeiro Borja Pena, Emma Lustres representa un novo modo de producir en Galicia coa súa compañía Vaca Films. Promotora de éxitos como ‘Celda 211’, Lustres é un exemplo de procura de novas vías no mercado internacional. Fundadora, presidenta e produtora executiva de Abano Producións, Chelo Loureiro é unha produtora tan tenaz que pode lograr o que se propoña, sobre todo nun mundo tan difícil como a animación, para adultos ou para nenos. A muller que leou a Saramago para facer unha curtametraxe, ou que produce filmes de animación para nenos que vende nos mercados do mundo, vai contarnos como se fai. E non é fácil. Nin producir, nin ás veces producir e ser muller a un tempo.

Chelo Loureiro, produtora

NOMES PROPIOS u A directora da TVG recolle en Madrid o Premio Talento 2014

A Rosa Vilas, directora da TVG

Academia das Ciencias e as Artes da Televisión, que preside Manuel Campo Vidal, levou a cabo en Madrid a súa gala de entrega de premios aos profesionais do medio máis destacados da pequena pantalla que desenvolven a súa labor tras as cámaras. A directora xerente da Televisión de Galicia, Rosa Vilas, foi unha das persoas galardoadas, da que se salientou o seu labor profesional ‘desenvolvido con brillantez’. Ademais da responsable da canle pública galega, outros catorce profesionais dos medios recibiron este premio. A cerimonia tivo lugar onte na auditorio do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 254 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo Abril Rosa Vilas agradeceu esta distinción subliñando que durante os 25 anos que leva na TVG aprendeu Abril moito dos grandes profesionais que traballaron e traballan nela e lembrou os tempos pioneiros da canle autonómica así como os retos que ten hoxe diante do futuro. Maio Tanto a presentadora do acto, Helena Resano, coma o propio Campo Vidal destacaron que estes Maio premios tratan de recoñecer a excelencia profesional que existe detrás das cámaras. ‘Sabemos que a televisión é un traballo de equipo e hoxe prémiase por iso’, afirmaron. Xuño Xunto con Rosa Vilas, foron premiados, entre outros, o produtor Pepe Carbajo e o comunicador Ramón Xuño Sánchez Ocaña pola súa traxectoria en TVE. Xullo Xullo u Entrevista con Alfonso Zarauza Agosto cinema galego (e en galego) está Agosto nun momento doce. Non só en calidade e recoñecemento crítico e en festivais, senón tamén no que respecta á Setembro súa presenza e éxito nas salas comerciais, Setembro o que dende logo era unha materia

O

pendente, agás contadas excepcións. Tras ‘A Esmorga’, chegan ‘Os Fenómenos’, filme dirixido por Alfonso Zarauza (A noite que deixou de chover, Encallados...) estreado o pasado venres. Cine social que relata os efectos da burbulla inmobiliaria a través dos ollos dunha traballadora da construción (Lola Dueñas) e dunha ampla cuadrilla de actores entre os que destacan Luís Tosar, Miguel de Lira ou Antonio Durán ‘Morris’. ‘O filme está funcionando moi ben en taquilla e estamos moi contentos’, salienta Zarauza, que sinala que “non é un filme dunha soa fin de semana, pensamos que é máis ben un filme de boca-orella e estamos recibindo comentarios moi bos a través das redes sociais”. A película comportouse de maneira moi diferente en cada cidade: por exemplo na Coruña foi o filme máis visto da fin de semana nos cines dos Cantóns, e tamén funcionou moi ben en Lugo e Ourense; en Santiago foi un pouco peor, estaba ao redor da sexta posición, e en Vigo si que pinchou un pouco e foi a novena máis vista. Zarauza destaca que “estamos contentos porque cremos que ó longo da semana vai ir collendo ritmo.

Cartaz do filme ‘Os Fenómenos’


Novembro Novembro Decembro Decembro

••••••••••••••••

Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego - 255

ASOCIACIÓNS E ENTIDADES u AGAPI colabora co Culturgal, Feira das Industrias Culturais

O

s vindeiros días 5, 6 e 7 de decembro terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha nova edición do Culturgal, Feira das Industrias Culturais. Desde AGAPI colaboramos de forma activa na organización, formando parte da Xunta Directiva da Asociación Culturgal e coordinando as actividades do espazo dedicado ó audiovisual. Nesta edición contaremos cunha programación audiovisual ateigada de actividades.

u O CGAI conclúe esta semana o ciclo ‘CineGalicia 25. Que é o cine (galego)?’ como peche dunha carteleira anual con 370 filmes programados

A

Consellería de Cultura finaliza no Centro Galego de Artes da Imaxe o ciclo ‘CineGalicia 25. Que é o cine (galego)?’ coa proxección de 15 longas e curtas correspondentes á etapa máis recente do noso audiovisual: un total de nove sesións coas que o CGAI pechará, así mesmo, a carteleira de 2014 despois de ofrecer 370 títulos en 184 xornadas de programación. Con ‘CineGalicia 25’, a filmoteca galega súmase ás actividades promovidas pola Consellería de Cultura e Educación para conmemorar o vixésimo quinto aniversario da estrea en novembro de 1989 das tres primeiras longametraxes galegas: ‘Continental’, ‘Urxa’ e ‘Sempre Xonxa’. Se a exhibición destas tres fitas claves na historia do noso cinema servía para abrir o ciclo a finais do pasado mes de novembro, a súa recta final dedicarase a producións estreadas desde 2001. Con este ciclo finaliza, así mesmo, un ano de programación na sala de proxeccións do CGAI na Coruña, durante o que –entre outras liñas de actividade– se avanzou na difusión entre o público galego de


Febreiro Novembro Novembro Febreiro Decembro Marzo 256 - Anuario de Información do Sector Audiovisual Galego •••••••••••••••• Decembro Marzo A b r i l a través de seccións como Fóra destacados títulos do cinema independente e experimental internacional, A b rdei lrealizadores galegos nos sábados de Serie ou Desencadres, así como de novos proxectos e traballos de Off Galicia. Maio a posibilidade de participar en O Centro Galego de Artes da Imaxe ofreceulles aos espectadores coloquios con cineastas emerxentes e consagrados do panorama español e internacional (Gunvor Nelson, Maio Larry Gottheim, Mike Hoolboom, Gonzalo García-Pelayo, Nicolás Pereda, Albert Serra e Jorge Tur, entre Xuño outros), ademais de recuperar en pantalla grande figuras históricas do cinema como Jerry Lewis, Roberto Rossellini, Buster Keaton ou Marlen Khutsiyev Xuño Xullo Xullo Agosto Agosto Setembro Setembro