Page 1

Road 2 Africa Groot bereik met één fluit - Pagina 2

Bouwen aan spin-off onder studenten

Pagina 3

Nieuwe

contacten gelegd

tijdens Winterevent - Pagina 4

Jaargang 3, nr.7 – april 2010

Bereik Nederland Beste supporter, God breidt zijn koninkrijk elke dag verder uit. Zo ontdekken steeds meer mensen op internet in hun eigen taal wie Jezus is. Studenten die tot geloof komen, bouwen we op en dagen we uit hun leven te delen met medestudenten. En wat zal er gebeuren wanneer honderden jongeren deze zomer het evangelie delen met heel veel mensen in Zuidelijk Afrika? Dat kan een bijzondere oogst worden! Bidt u mee?

WhyJesus? cursus blijft groeien De Arabische versie van WhyJesus? is net gelanceerd in samenwerking met Arabische christenen en de internetcursus komt zeer binnenkort ook in andere talen op het net. WhyJesus? is een vijfweekse cursus die de basisprincipes van het christelijk geloof uitlegt. Jan-Willem Bosman en Arjo de Vroome zijn de internationale coördinatoren van WhyJesus.net (onderdeel van Agapè) en gaan vanuit Nederland heel de wereld over om de cursus in zoveel mogelijk talen beschikbaar te maken. De cursus is in meer dan tien talen ontwikkeld waaronder Frans, Duits, Noors en Engels. Het succes van de websites is afhankelijk van de lokale christenen in de landen waar mee wordt samengewerkt omdat we deelnemers uiteindelijk naar lokale geloofsgemeenschappen willen leiden. De komende jaren komen er hopelijk nog 15 andere talen bij.

Hebreeuwse versie

Hebreeuws is één van de vertalingen die in de pijplijn zit. Jan-Willem en Arjo zijn in februari voor een oriënterend gesprek in Israël geweest en hopen dit najaar de Hebreeuwse WhyJesus? te lanceren. “Het is goed voor de Joden om in hun taal het evangelie uitgelegd te krijgen.

De reis was heel bijzonder en er vielen allerlei puzzelstukjes op z’n plaats. Heel belangrijk zijn juiste contactpersonen en giftgevers. Een deel van de financiering is inmiddels rond en ook zijn de lokale coördinatoren gevonden. Aan de ene kant is deze versie net als elke andere taal maar ergens is het ook speciaal om in het Beloofde Land Israël mensen tools te geven Jezus te leren kennen.”

Poolse WhyJesus?

In Polen groeide een paar jaar terug ook de interesse om een Poolse WhyJesus? te ontwikkelen. Een christelijk radio- en televisiestation wilde graag de internetcursus naar het land halen. Samen met het Nederlandse WhyJesus?team is gekeken naar het concept en het financiële plaatje. Door middel van een grote gift is in 2008 de Poolse WhyJesus? gelanceerd. Inmiddels zijn er daar meer dan 3.000 cursisten per jaar die de ­WhyJesus? cursus volgen.

Arjo de Vroome en Jan-Willem Bosman van WhyJesus?


Bereik Nederland ­ ngeveer 82.000 mensen hebben de Poolse IkZoekGod variO ant bezocht en 9.780 hadden daadwerkelijk contact met één van onze e-coaches.

Groei

WhyJesus? groeit in talen en cursisten. De komende jaren zullen er zeker nog 15 talen bij komen waaronder hopelijk Chinees, Spaans, Japans en Russisch. Uit allerlei hoeken

komt interesse en wordt geprobeerd de financiering rond te krijgen. “De cursus, de visie en de aanpak zijn succesvol. Toch kunnen we het echt niet zelf. We moeten steeds zoeken naar Gods weg. Het is goed om dat te moeten doen, want dat houdt ons afhankelijk en nederig. We zien dat het werk groeit maar het gaat niet vanzelf. We moeten constant alert blijven en elkaar scherp houden. Want uiteindelijk is en blijft het Gods werk.”, aldus Jan-Willem Bosman.

Road 2 Africa: Groot bereik met één fluit De situatie van veel Zuid-Afrikaanse jongeren is uitzichtloos. AIA wil hen laten zien dat ­Jezus van hen houdt. Maar hoe komt die boodschap over? Profvoetballers zijn de helden voor Afrikaanse jongeren die ook zelf graag een potje voetballen. Wanneer een voorganger een bal en een fluit heeft, kan hij 90% van de jongeren en ouderen in zijn omgeving bereiken met het evangelie. Daarom gaat Athletes in Action direct na het WK-voetbal met 400 jongeren naar Zuidelijk Afrika om de mensen daar het volk van Zuidelijk Afrika het Goede Nieuws te brengen. Door voort te borduren op het enthousiasme voor sport, kunnen we uitreiken naar de allerarmsten. Sportministry is een katalysator voor het ontdekken en ontwikkelen van lokaal leiderschap en een krachtig instrument om gemeenteleden actief te betrekken bij het verkondigen van het evangelie. Met 42 teams zullen de jongeren 100 kerkleiders ondersteunen.

Kerken mobiliseren

AIA is uitgenodigd door ‘The Ultimate Goal’, de Zuid-­ Afrikaanse sportalliantie die 15.000 Zuid-Afrikaanse kerken representeert. Twee jaar terug begon AIA al met het ­trainen van voorgangers in sportevangelisatie en discipelschap in diverse Afrikaanse landen. Deze training bepaalt het lange termijn succes van Road2Africa. Inmiddels zijn 200 kerken getraind en 50 anderen volgen deze training nog voor de start van WK.

Actie sporttas

Elke kerkleider willen we een sporttas met een waardevolle inhoud geven. Hiermee kan hij de komende twee jaar twee voetbalteams voorzien van tenues. En met tien voet- en volleyballen kan hij grote groepen jongeren trainen. Het meest waardevolle is het Ministry Resource boek, waaruit hij talloze ideeën kan putten om het evangelie te delen met

Hulp gezocht voor aanleg

en gebroken levens. God ‘Jesus soccerfield’ gaf prachtige openingen om hen te vertellen over zijn plan met hun leven. Mijn pas gemaakte vrienden bleven maar vragen stellen. Voor één van gasten mocht ik bidden voordat we het evangelie met alle aanwezigen deelden. Heerlijk om de boodschap van redding, hoop en echt leven te delen! Bidt u mee voor de mensen van Mooiplaas?”

plaas

de jongeren. Elke voorganger kan met zo’n sporttas vijfhonderd tot wel vijfduizend mensen bereiken met het evangelie. Uiteindelijk willen we 200.000 jongeren en ouderen een kans geven het evangelie op een persoonlijke manier via de lokale kerkleider te horen.

Mooiplaas

Wouter de Vos reist regelmatig met collega Jonathan ­Detweiler naar Afrika om AIA’ers te plaatse (STINT-ers), voorgangers en andere leiders te trainen in sportministry. In ieder geval gaat één van de teams naar Mooiplaas: een sloppenwijk rond een vuilnisbelt van Pretoria in Zuid-Afrika. Afgelopen januari ging Wouter naar Mooiplaas: “Na een ontmoeting met lokale pastors gingen we naar het sportveld om te sporten met prachtige kindertjes. Even later werd er een wedstrijd tussen lokale jongerenteams gespeeld en ging ik bij een paar gasten van begin twintig zitten. Toffe rasta haren, stralende oogjes en grote flessen lokaal gebrouwen bier. Terwijl ik naast hen zat, werd een joint van krantenpapier gedraaid die met een grote glimlach werd opgestoken. We grapten wat en raakten aan de praat over doelen, verloren hoop

Met AIA gaat ook GAiN naar Zuid-Afrika. Samen met GAiN ter plaatse zal in Mooiplaas, tegenover een weeshuis een voetbalveld worden aangelegd. Een zogenoemd: Jesus Soccerfield, een multifunctioneel veld, wat ook dienst kan doen als helpcenter. Dit zal 25.000 euro gaan kosten, waarvoor we gevers zoeken. Ook zoeken we handige mensen die met GAiN mee gaan om dit voetbalveld te helpen aanleggen. Meer info: Max Veenstra, maxveenstra@gainholland.org, tel. 06-50525062.

Bouwen aan een spin-off beweging onder studenten Studenten van nu, zijn de leiders van morgen. Daarom wil Agapè StudentLife dat alle 500.000 studenten in ons land het Goede Nieuws op een persoonlijke en relevante manier horen.

AIA-team in Mooi

‘Jesus soccerfield’

Een grote ambitie, maar we willen aanhaken bij wat God doet onder studenten. Jezus gaf ons de opdracht in Mattheüs 28 om als discipel ook discipelen te maken. Je geloof vermenigvuldigen is onderdeel van het volgen van Jezus. Agapè StudentLife focust op ‘vermenigvuldigend discipelschap’ waarbij discipelen hun geloof weer delen met anderen. Studenten die tot geloof komen, delen het evangelie weer met medestudenten. Uiteindelijk zullen ook studenten die wij niet kennen deze beweging voortzetten en blijven uitreiken naar niet-gelovige studenten. De spin-off die dan volgt is niet meer van ons, maar van Jezus. Agapè StudentLife is actief in Rotterdam, Leiden en Utrecht. En de beweging slaat over naar Amsterdam nu student Mendel Ottow (20) aan de VU in Amsterdam aan de slag gaat onder de studenten in zijn eigen stad. Collega Egbert Ribberink, teamleider in Utrecht kwam ­Mendel tegen in de kerk waar ze beiden opgroeiden. Egbert: “We raakten aan de praat over het werk onder studenten. Dat raakte hem en hij wilde met ons meewerken! We hebben hem helemaal ondergedompeld in het bouwen aan deze beweging onder studenten in Utrecht. Ik coach Mendel zodat hij een vermenigvuldiger wordt en ik help hem de geleerde lessen om te zetten in een bij hem passende strategie voor Amsterdam.” Mendel: “Ik vind het erg leuk om met mensen op te trekken en hen te helpen het doel in hun leven te vinden. Tegelijkertijd word ik gestimuleerd in mijn eigen geloofsleven als ik met niet-

christenen praat over God. Op dit moment bidden we met vier studenten en coach ik twee van hen hoe je je geloof deelt met anderen. We willen vooral tijd steken in bestaande vriendschappen. We delen ons leven met elkaar, eten samen, kijken films en praten dan over God en de vragen die ze hebben.” Als de twee studenten die Mendel traint weer studenten winnen voor Jezus en opbouwen zodat zij op hun beurt weer anderen bereiken, volgt er een ‘student-led movement’: een beweging van studenten die andere studenten bereiken met het evangelie en hen leren dit ook te delen met anderen. Egbert: “Tot die tijd bidden we en bouwen we diep in een enkele student in de hoop op een bijzondere vermenigvuldiging van die vijf broden en twee vissen.”

Rotterdam

De afgelopen drie jaar zijn 29 studenten tot geloof gekomen. Een aantal blijft betrokken bij het bereiken van studenten. We zien er naar uit dat zij zelf weer studenten winnen voor Jezus. Dat kan elk ogenblik gebeuren! Bid hier voor.

Mendel (l.) in gesprek met medestudent


Bereik Nederland

Winterevent Rotterdam Delfshaven “Voor jullie durf ik de deur wel open te doen.” Een oudere dame in Spangen is na een serie inbraken in de wijk en bij haar zelf, bang geworden en heeft haar huis goed beveiligd. “Maar ik dacht…jullie zijn vast van de kerk en die vertrouw ik wel. Dus kom maar binnen.” Agressiviteit bij jongens is een groot probleem in de wijk en ook tijdens het event kregen de deelnemers te maken met jongens met een kort lontje. Hamid, een jongen uit Bospolder, kwam na een gesprek met één van de jongeren tot de conclusie dat direct terugslaan bij een ruzie niet de beste oplossing is. “Misschien heb je wel gelijk dat uiteindelijk die liefde overwint.” Zo ontstonden er mooie gesprekken tijdens het Winterevent in Rotterdam Delfshaven van 19 tot en met 24 december. In de wijken Tussendijken, Spangen en Bospolder ging een grote groep christelijke jongeren aan de slag om handen en voeten te geven aan hun geloof in God en Jezus. Delen van je leven hoeft niet heel complex te zijn. Het begint bij aandacht geven aan mensen, luisteren, mensen bevragen en er simpelweg zijn...dat is ook de bedoeling van het Winterevent. Elke wijk had zijn eigen activiteiten zoals Bingo, knutselen, vossenjacht, bloemen uitdelen aan ouderen in de wijk en natuurlijk voetbal. Een hoogtepunt was de workshop van

“We willen uitdelen van wat God ons heeft gegeven en investeren in discipelen die op onze weg komen. Zo bouwt God zijn koninkrijk in binnen- en buitenland. U helpt mee bouwen en daar zijn we heel dankbaar voor! Verbonden in Hem,

Voetballen met jongens in de wijk

freestyle voetballer Joshua Agteres, een 17-jarige jongen uit Wilsum, die ontzettend veel moeilijke trucjes kan met een voetbal, maar daarnaast ook zijn getuigenis kwam vertellen. “Gaaf om te zien dat juist ook de jongens met een moslimachtergrond bleven luisteren en respect hadden voor zijn verhaal. Na het Winterevent kunnen we voortborduren op de contacten en gesprekken die we tijdens die week hebben. Zo blijft het niet eenmalig, maar kan het team van Agapè FamilyLife ook doordeweeks verder met deze mensen. En we zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen van het Hemelvaartsevent!”

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd contact met ons opnemen. Bel 0343-415741 en vraag naar Ronald Blonk of e-mail fondsenwerving@agape.nl. We horen graag van u! Nieuw: Emailnieuws en –gebedsalert, meld u aan Agapè wil u zoveel mogelijk betrekken bij het werk en in gebed. Eens per maand versturen wij een emailnieuws en een -gebedsalert. Wanneer u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en/of regelmatig voor het werk wilt bidden, stuurt u dan een email naar info@agape.nl, waarin u aangeeft wat u wilt ontvangen. Agapè, Postbus 271, 3940 AG Doorn t. 0343-415741 | info@agape.nl | www.agape.nl

Mark de Boer Directeur Agapè Nederland

Giften: ING 1021474 t.n.v. Stg. Agapè te Doorn KVK Stichting Agapè 41377239 ANBI Goedgekeurd Agapè voert het RfB keurmerk

Bereik Nederland april 2010  

Nieuwsbrief over de projecten van Agapè Nederland

Bereik Nederland april 2010  

Nieuwsbrief over de projecten van Agapè Nederland

Advertisement