Page 1

Agapè JAARGANG 7, NR. 26 - VOORJAAR 2014

Magazine

o.a. in deze uitgave:

Samen naar het Hart van Pasen

Aan de slag met DESIGNstart

Niet meer bang voor de dood


Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Uit Jakobus 1:19 (Nieuwe Bijbelvertaling)

2


4

Een week uit het leven van…

6

Een open gesprek op Facebook

8

MyStory: Reinke Oorbeek

Een kijkje in het leven van… Anja van Dijk “Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van deze groep!” > Pagina 4

10 Hart van Pasen 2014 13 Aan de slag met DESIGNstart 14 Evangelisatie in het land 15 Column 15 Gebedspunten 16 Nieuws van Agapè 18 Vacatures

?

Een open gesprek op Facebook – hoe doe je dat? “Wanneer een ander het allemaal gaat begrijpen, wil dit niet zeggen dat ze precies zo worden als wij.” > Pagina 6

19 Column: Van Mark… 20 Uit de webwinkel

Samen naar het Hart van Pasen Hoe breng je de betekenis van Pasen over naar mensen die de liefde van Jezus nog niet hebben ontdekt? > Pagina 12 INHOUDSOPGAVE

3


Een week uit het leven van Anja van Dijk Soms zou je weleens mee willen kijken in het leven van een ander. Hoe ziet een werkweek van je buurman er eigenlijk uit? Of die van een goede vriendin? En die van een medewerker van Athletes in Action dan? Anja van Dijk (25) geeft een inkijkje in haar leven.

1.

Retraite @Lead

Halverwege het tweede jaar van @Lead (een trainingstraject voor jonge leiders) vind de retraite plaats. Een weekend waarin ontmoeting en ontspanning centraal staat. Tijd voor de jonge leiders om bij elkaar te komen, waarbij er is tijd is voor God en met elkaar. Een bijzonder moment vond ik dat, aan het begin van de retraite, één van de deelnemers vertelde over haar ernstig zieke moeder. De groep – waarvan deelnemers elkaar een jaar geleden nog niet echt kenden – ging als een eenheid om haar heen staan en begon te bidden voor haar familie. Wow!

2.

1. 4

EEN WEEK UIT HET LEVEN VAN...

2.

Retraite @Lead

Op zaterdagavond gingen de @leaders samen koken. Ik had samen met een collega de recepten voorbereid. We vonden het spannend om te zien wat het resultaat uiteindelijk zou zijn. Iedereen ging hard aan het werk. Later voelde ik me trots op hoe deze groep functioneert; hoe ze een opdracht oppakken en zorgen voor een geweldig resultaat. Het is echt een voorrecht om als staf onderdeel te zijn van deze groep en anderhalf jaar met hen op te trekken.


Wie is Anja van Dijk? gen. Ze is creatief, houdt Anja van Dijk woont in Gronin mensen ontvangen. Bij van lezen, van koken en van zich bezig met de organisatie Athletes in Action houdt ze ast het operationele werk van een aantal events. Daarna , zoals planning en financiĂŤn. bij diverse interne projecten

3. Coaching @leader Zo’n retraite is ook gelijk een goed moment om weer even bij te praten met de @leader die ik mag coachen. Elke @Leader heeft voor het hele traject een coach gekregen, zodat ze gemotiveerd, gestimuleerd en bemoedigd worden in stappen die ze tijdens het traject mogen zetten. Elke keer als ik in gesprek ben met haar, raakt het me weer dat het zo bijzonder is dat iemand je toelaat in haar leven. Dat ze deelt waar ze mee worstelt, maar je ook deelgenoot maakt van de stappen en soms sprongen die ze maakt.

4.

6.

1.000 uur gebed

We sloten de avond af met gebed voor ons als medewerkers van AIA. De aanwezigen gingen om ons heen staan en we ervoeren op dat moment echt wat het betekent om gemeente te zijn. Er werden mooie woorden uitgesproken en ik voelde me dankbaar en vereerd dat ik onderdeel van deze gemeente uit mag maken.

Gebedsavond

4.

Sinds oktober ben ik, samen met een vriendin, begonnen met een wekelijkse gebedsavond. We bidden voor elkaar en voor wat God in onze levens aan het doen is, maar ook voor de mensen om ons heen. Het is bijzonder om te merken hoe je anders luistert naar wat mensen je vertellen. Steeds vaker denken we na een gesprek: laat ik voor hem of haar bidden. Het verandert je kijk op de mensen om je heen en maakt je meer bewogen met wat er gebeurt.

5.

3.

1.000 uur gebed

In mijn gemeente (Vrije Baptistengemeente Groningen) hebben we een project van 1.000 uur onafgebroken gebed gehad. Dag en nacht waren er mensen aan het bidden. Elke avond was er een gezamenlijk moment. Deze keer hadden wij als AIA-zendelingen binnen de gemeente het voorrecht om de avond in te vullen. We vroegen de mensen om hun verlangens voor de jongeren van ons land op te schrijven en deze op het hart te plakken. Hierdoor ontstond ons en Gods hart voor jongeren. Ik vond het gaaf om te zien hoe betrokken de mensen hierbij waren en hoeveel verlangens er leven voor de jongeren van ons land.

6.

5.

EEN WEEK UIT HET LEVEN VAN...

5


geloven-app: Ga het gesprek aanDe opSamen Facebook Een open gesprek over Jezus op Facebook – hoe doe je dat? Wouter van der Toorn houdt zich veel bezig met de pagina van IkzoekGod.nl op Facebook en schreef op basis van zijn ervaringen de volgende tien lessen. 1. Verboden te preken

3. Luister en stel vragen aan anderen

Als iemand iets aan ons vraagt, hebben we snel de neiging om precies te vertellen hoe het zit. Op online platforms lijkt het soms of ‘anders-gelovigen’ digitaal besprongen worden vanuit een soort bekeringsdrang. Dit komt vervelend en betweterig over en werkt vaak averechts. Probeer nieuwsgierig te zijn en stel vragen. Op deze manier geef je de ander de ruimte zijn of haar visie te delen. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, creëer je juist ruimte om ook jouw overtuigingen aan de ander te vertellen.

Een goede (weder)vraag is zoveel waardevoller dan een antwoord. Waar een antwoord vaak ophoudt bij het er al dan niet mee eens zijn en een ‘oké’, geeft een vraag de mogelijkheid om te ontdekken. Een vraag prikkelt je om stelling te nemen, en te onderzoeken. Luister naar de ander en blijf nieuwsgierig.

2. Blijf jezelf vragen stellen Blijf jezelf altijd bevragen op je eigen overtuigingen. Houd jezelf scherp en blijf altijd op weg om meer te leren over God. Blijf groeien in je relatie met God en in je relatie met anderen. Probeer hier bewust mee bezig te zijn.

4. Iedereen heeft recht op zijn eigen ontdekkingstocht Het leven is in zekere zin een grote ontdekkingstocht. Niemand is hetzelfde. We zijn allemaal anders. Afkomst, opvoeding, cultuur, omgang, vrienden en ervaringen, laat staan je karakter. Er is dus ook niet één juiste weg om door het leven te gaan. Dus ook niet één juiste manier om op zoek te gaan naar God. Natuurlijk wel één weg, en dat is Jezus, zoals hij dat zei. Maar iedereen zoekt en bewandelt deze op een andere manier.

5. Jezus redt… maar van wat? Jezus wordt vaak een Redder genoemd. Ja, Hij is redder van zonde en Hij redt van de dood. Maar Hij redt ons van zoveel meer! In je verdriet komt Hij naast je staan. In je eenzaamheid blijft Hij bij je. Hij helpt ons de toekomst te zien.

“Wanneer een ander het evangelie gaat begrijpen, wil dit niet zeggen dat ze precies zo worden als wij.”

6

EVANGELISATIE VIA FACEBOOK


Eens even ánders aan tafel 6. Veroordeel mij niet omdat ik anders zondig dan jij Helaas staan we als christenen vaak bekend om ons oordeel en onze betweterigheid. Toch gek dat we de ene zonde belangrijker achten dan de andere. Een zonde is immers een zonde. Als je jezelf kent en je eigen hart onderzoekt, blijft er weinig reden over om een ander te veroordelen. Iedereen heeft Jezus nodig. Wij als christenen net zo hard als iedereen.

7. Wijs mij niet af omdat mijn geloofsbeleving anders is dan die van jou Alleen Nederland telt al onnoemelijk veel soorten kerken. Niet alleen qua inhoud, maar ook zeker qua beleving. Van traditioneel tot happy clappy, van ingetogen tot modern en levendig. Hoewel jij je in je ‘eigen’ gemeente vaak het meest thuis voelt, is er niet één juiste manier van geloofsbeleving. Wanneer een ander het allemaal gaat begrijpen, wil dit niet zeggen dat ze precies zo worden als wij. Het helpt om in gesprek te blijven met mensen die een andere geloofsbeleving hebben.

?

8. Bijzaken vermijden Tot op de dag van vandaag vinden er kerkscheuringen plaats. Vaak ontstaan er geschillen op basis van ‘bijzaken’ zoals leiderschap, Bijbelvertalingen, vorm van aanbidding en de eindtijd. De essentie van ons geloof is weggevaagd. We zijn de blik op wat echt belangrijk is verloren. Toch worden er op het web hevige discussies gevoerd over dergelijke onderwerpen. Als we online evangeliseren, willen we het over hoofdzaken hebben. Dingen die het leven aangaan: Jezus, hoop, God, geloof, toekomst, dood, herstel.

9. Niets wordt door de strot geduwd Evangelisatiedrang kan zover gaan dat we gemakkelijk Gods oordelen aan durven kondigen zonder de ander lief te hebben. Laten we beginnen met het laatste. Gesprekken zullen dan heel anders zijn. Hoe vreemd de ander ook denkt, onderdruk de neiging om jouw

overtuiging bij de ander door te willen drukken. Dit roept alleen maar weerstand op en werkt averechts.

10. Blijf altijd vrienden Bekend met de term ‘vriendschapsevangelisatie’? Vrienden met iemand worden om iemand te bekeren? En wat gebeurt er als deze persoon geen medestander wordt van jouw overtuigingen? Blijft de vriendschap of ga je door naar een volgend ‘project’? Wees trouw en liefdevol in vriendschappen, hoe de ander de fout ook in gaat. Misschien ben jij wel het enige wat de ander van God te zien krijgt. Laat dat een mooi getuigenis zijn. EVANGELISATIE VIA FACEBOOK

7


MyStory: Reinke Oorbeek Wie is Reinke Oorbeek? , heeft Reinke Oorbeek is 21 jaar oud s sind een relatie met Hester en is ie icat mei 2013 medewerker commun hij t van StudentLife. Daarnaast volg de aan ie icat mun Com g de opleidin l voe .“Ik Ede ool esch Christelijke Hog te in n nte tale mijn me geroepen om God. zetten voor het koninkrijk van mijn en kom In het werk voor Agapè voor nt passie voor God en mijn tale communicatie samen.”

8

MYSTORY


Persoonlijke verhalen doen iets met je. Ze roepen herkenning op. Zeker wanneer het gaat om een thema waar je ook zelf mee te maken hebt. Agapè-collega Reinke Oorbeek plaatste zijn verhaal met God op MyStory, een website waarop je je persoonlijke verhaal kunt delen om anderen aan te moedigen in hun zoektocht naar God.

Niet meer bang “Ik groeide op met een afstandelijk beeld van God. Hij bestond en hij keek naar ons. Maar Hij keek bijna nooit vrolijk. Niet bepaald iemand die je zou vertrouwen, of aan wie je je leven zou wijden. In mijn puberteit kon ik helemaal niets met God. Het geloof zei me weinig. Antwoorden zocht ik in muziek en alcohol. Terwijl ik meer in de kroeg te vinden was dan op school, was ik bang. Bang om dood te gaan. Wie weet wat er na de dood komt? Of God nu wel of niet bestond, het zou niet goed met mij aflopen. Ik deed mijn best om de angst te negeren, en een zo relaxed en leuk mogelijk leven te leiden.

“Ik leerde dat de liefde van Jezus mijn angst onnodig maakte.” Als zestienjarige wist ik dat het zo niet eeuwig door kon gaan, en dat ik ooit keuzes moest gaan maken. Maar die keuzes schoof ik liever voor me uit. Het christendom dat ik om me heen zag, sprak me niet aan. Maar alles wat ik thuis had meegekregen loslaten? Dat kon ik ook niet. Toen ik een vriendinnetje kreeg, leefde ik op. Vol overgave ging ik de relatie aan. Helaas bleek het een onevenwichtige relatie, door

haar persoonlijke (psychische) problemen. Toen ik dat begon te begrijpen voelde ik me machteloos. Vanaf dat moment, op mijn 17e, ben ik weer gaan bidden. Ik had dit denk ik al vijf jaar niet gedaan. Maar omdat ik niets meer kon doen, dacht ik: ‘dan moet God het maar doen.’ De relatie hield geen stand. Maar ik kwam wel in contact met God. Ongeveer in dezelfde tijd kreeg ik vrienden die heel serieus bezig waren met God. Ze hadden iets om voor te leven. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ik leerde dat de liefde van Jezus mijn angst onnodig maakte. In de Bijbel staat: volmaakte liefde drijft de angst uit. Op een avond gaf ik mijn leven aan Hem. Nu kan ik me geen leven meer voorstellen zonder God. Hij is mijn inspiratie, mijn grootste Vriend, mijn Vader. Hij is er altijd. De dood vrees ik niet meer. Als het zover is, verwacht ik bij Hem te komen!”

MyStory Ook je verhaal delen op MyStory? Vraag een uitnodiging aan via www.agape.nl/mystory. Liever eerst een aantal andere verhalen kijken? Of wil je contact met Reinke? Ga dan naar www.mystory.me.

MYSTORY

9


jouw zoektocht naar antwoorden volg ik met liefde ik zie je sporen en je verlangen naar vervulling van wensen op zoek naar diep geluk jouw zoektocht is mijn zoektocht wij komen en gaan leven de dag met verborgen angst voor morgen en weemoed naar gisteren


jij en ik wij zoeken naar bevestiging van wie wij zijn onze vrijheid is ons geschonken om in liefde te ontvangen de grootste vervulling van dit bestaan in contact te zijn met de Bron van alle liefde God


Samen zoeken naar het Hart van Pasen Pasen. Het zijn vijf letters, maar toch ook een woord vol betekenis. Maar wat is nu die werkelijke betekenis? En hoe breng je die over naar mensen die de liefde van Jezus nog niet hebben ontdekt? Bovenstaande vragen gingen vooraf aan de Hart van Pasen-campagne, die dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd. Agapè verlangt ernaar dat mensen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus leren kennen en werkt daarom mee aan deze prachtige campagne.

De Verteller neemt je mee Hart van Pasen is een campagne voor kerken en christenen. Zij kunnen het geschenk – het DVD-boek De Verteller – uitdelen aan anderen, en zo een brug slaan naar hen die God niet kennen. De Verteller laat ons Pasen ervaren door te lezen, te kijken en te ontdekken. Lees… Het verhaal De reis van de beeldjes neemt ons mee naar de houten beeldjes die de veilige berg van de houtsnijder verlaten. De zoon van de houtsnijder gaat achter de beeldjes aan om hen te redden. Kijk… De animatieserie The Storykeepers vertelt over de eerste christenen. Terwijl zij door de Romeinse soldaten werden achtervolgd, vertelden

zij elkaar de Paasverhalen in het geheim. Dankzij de animatieserie is Hart van Pasen dit jaar geschikt voor het hele gezin. Ontdek… Voor wiens nieuwsgierigheid geprikkeld is om er achter te komen wie de Verteller is en welke verhalen Hij nog meer vertelt, kunnen mensen terecht op www.hartvanpasen.nl. Hier vinden ze meer informatie over Pasen en kunnen ze zich aanmelden voor de WaaromJezus?-cursus.

In gesprek Hoewel je ervoor kunt kiezen om het cadeau anoniem te geven, is het natuurlijk veel mooier wanneer je het persoonlijk overhandigt. Op die manier kun je laten merken dat je beschikbaar bent om te luisteren naar het verhaal van de ander, of voor zijn of haar vragen. Iemand uitnodigen voor een Paasviering is ook goed mogelijk met het DVD-boek. Meer tips (ook voor kerken) zijn te vinden op www.hartvanpasen.nl/kerken.

Samenwerking De Hart van Pasen-campagne is een initiatief van NEEMA Media en wordt ondersteund door Stichting Opwekking, IBB en Agapè. Agapè draagt hierbij zorg voor de website en de follow-up van de actie. Internetevangelist Jan-Willem Bosman vertelt hierover: “Niet iedereen durft direct de kerk binnen te stappen, of zijn persoonlijk verhaal te delen. Gelukkig zijn er dan e-coaches die hen helpen om toch antwoord op hun vragen te vinden en die hen uiteindelijk weer begeleiden naar een kerk.”

12

HART VAN PASEN


Vraag en antwoord Vraag en antwoord Regelmatig krijgt Agapè vragen binnen rondom evangelisatie en discipelschap. Vragen waarvan wij denken: goed dat je ‘m stelt. In deze (nieuwe) rubriek plaatsen we vragen waarvan het antwoord misschien wel voor meer mensen interessant kan zijn. Die vraag wordt dan door één van onze collega’s beantwoord. Dit keer beantwoordt Mira de Boer (DESIGNjeleven) de volgende vraag: “Ik zou best met een paar vrouwen uit mijn straat aan de slag willen met het werkboek DESIGNstart, maar hoe pak ik dit aan? Ik vind het best spannend om hen uit te nodigen, hoe doe ik dat?” Het is een uitdaging om zelf als leidster aan de slag te gaan met een groepje vrouwen. Als je het spannend vindt om alles alleen te doen en regelen, kan het fijn zijn om een ander te vragen je te helpen. Als je het samen regelt, is het wel belangrijk dat je goede afspraken met elkaar maakt over wie wat doet! Probeer God van begin tot eind te betrekken. Het is immers Zijn verlangen om iedereen Zijn liefde te laten zien. Als je merkt dat God openingen geeft, kun je starten met de voorbereidingen. Je kunt natuurlijk een groepje vormen met enkel christenvrouwen, maar juist een mix van vrouwen met verschillende (spirituele) achtergronden kan tot heel verassende gesprekken leiden.

Leef je in Voordat je een groep begint is het belangrijk om je in te leven in de doelgroep. Deze bestaat uit vrouwen tussen de 25 en 45 jaar. Probeer te ontdekken wat hen beweegt. Als christenvrouw heb je misschien het idee dat andere vrouwen heel anders in het leven

“Probeer God van begin tot eind te betrekken. Het is immers Zijn verlangen om iedereen Zijn liefde te laten zien.”

Mira de Boer

staan. Verdiep je eens in tijdschriften als FLOW of Happiness, om te zien waar zij misschien hun kracht uit putten en doelen aan stellen. Als uitnodiging kun je het boekje Lekker Belangrijk! cadeau doen. Hierin wordt in de vorm van een roman verteld over DESIGNstart. Een leuke manier om hiermee kennis te maken.

Niet perfect op orde Je hoeft je leven niet perfect op orde te hebben om een goede groepsleidster te zijn. Het meest wezenlijke dat je mee kunt geven aan de vrouwen uit jouw groep, is dat ze geliefd zijn. Dat ze geaccepteerd worden om wie ze zijn en niet om wat ze doen. Weet jij dat God van je houdt? Dat maakt jou een prima groepsleidster. Heb je zelf een vraag? Mail deze naar magazine@agape.nl en we denken met je mee. VRAAG EN ANTWOORD

13


Evangelisatie in het land Kerken in Nederland zijn actief, én creatief. In heel Nederland (en daarbuiten) vinden activiteiten plaats op missionair vlak. Dat vinden we mooi om te zien en te horen. In deze nieuwe rubriek van het Agapè Magazine laten we daarom graag een lokale kerk aan het woord. Dit keer gaan we in gesprek met evangelisatieouderling Gerco den Oudsten van de hervormde gemeente in Ameide/Tienhoven. Het is een geliefde traditie in het Zuid-Hollandse dorpje: de vijfjaarlijkse feestweek. Straten worden versierd en iedere dag is er iets te beleven. “Een ideale gelegenheid om aan te grijpen als kerken,” vertelt Gerco. “We kregen altijd al ruimte van de oranjevereniging om een dienst te organiseren in de grote feesttent, maar dit keer wilden we het groter aanpakken.” Daarom werd er een team opgezet om de campagne voor te bereiden. De organisatoren stelden de vraag: hoe kunnen we het feest nog mooier maken en het dorp verbinden aan Jezus?

God van deze stad “We kwamen uit op een actie rondom het lied ‘God of this city’ van Bluetree. Daarin wordt hoop uitgezongen over een stad. Die hoop wilden we delen met het dorp. We wilden mensen (ook de christenen in het dorp) helpen om te kijken vanuit Gods perspectief. En om te gaan dromen over de stad.” Dit verlangen werd uitgewerkt op posters die in de bushokjes verschenen, via een Facebookpagina en in onder andere de dienst die werd gehouden. Christenen

werden uitgedaagd om gesprekken aan te knopen op straat, rondom het thema: wat is jouw droom voor Ameide? En via Facebook konden alle inwoners hun dromen, zowel serieus als grappig, delen.

Zet de juiste mensen in Maar wat was nu de kracht van de actie? Volgens Gerco was één van de sleutels het inzetten van de juiste mensen. “Het is zo gaaf om te zien dat wanneer ieders talent tot zijn recht komt, dat ook echt resultaat oplevert in een gave actie waar mensen met plezier aan werken.” Ook de samenwerking tussen de diverse kerken, en de oranjevereniging, was plezierig. “De oranjevereniging was echt blij met onze bijdrage. De deelname aan de allegorische optocht en de toevoeging van zandkunstenaar Gert van de Vijver aan het programma, werden enthousiast ontvangen.”

Leerpunten Uiteraard leverde de campagne ook leerpunten op. “Een actie organiseren is leuk, maar hoe zorg je voor follow-up? Daar hebben we vooraf weinig bij stilgestaan. Ik denk dat het belangrijk is om dat van tevoren al af te spreken. Het gaat tenslotte om de relaties die je wilt opbouwen.”

Stuur jouw project in! Heb je met jouw gemeente een project gedaan waarvan jij denkt dat er lessen in zitten voor heel Nederland? Deel het via magazine@agape.nl, zodat we er wellicht aandacht kunnen besteden in de volgende editie van Agapè Magazine. 14

EVANGELISATIE IN HET LAND


Column

Robert de Heer (27) is studentencoach bij StudentLife, getrouwd met Kimberly en trotse vader van Imma.

Bid mee Onmisbaar Het klinkt misschien cliché, maar we geloven het echt: gebed is onmisbaar in ons werk. We zijn afhankelijk van Gods zegen. Daarbij geloven we ook dat het belangrijk is om onze noden te delen. En natuurlijk om te danken voor al het goede dat we ontvangen. Bid je mee?

Help! Ik twijfel Laatst stelde een student mij een best wel confronterende vraag. “Twijfel jij weleens aan je geloof in God?”. Christelijk-correct geantwoord: “Nee! Geen moment gewankeld. Nee, twijfels ken ik niet!” Jammer, maar helaas… Ik had niet direct een pasklaar antwoord. Spannend. Twijfel ik dan aan God? Stond ik nu te zagen aan de poten van het fundament van mijn leven? Soms ervaar ik wel eens momenten van onzekerheid. Zo heb ik mezelf ooit betrapt op de gedachte “Het zou toch wat zijn, als het allemaal niet waar is..!?”. Confronterend. Maar hoe erg is het om gedachten van twijfel te hebben?

• Bid voor christenvrouwen die aan de slag gaan met DESIGNstart. Dat de heilige Geest hen leidt bij het uitnodigen van vrouwen om een gespreksgroep mee te starten. Bid dat ze de rust ontvangen dat God hen zal helpen. • Dank mee met het team van IkzoekGod.nl dat stil mocht staan bij de enorme groei van de Facebook-community. Bid ook voor het team in hun zoektocht naar mogelijkheden om nog meer mensen te bereiken via de website en via Facebook. Bid ook voor de e-coaches die dagelijks met moeilijke vragen te maken hebben. • Bid voor de vervulling vacatures die maar open blijven staan. Bid dat Agapè-medewerkers hierbij in vertrouwen op God zullen wachten, en dat Hij hen helpt om de juiste prioriteiten te stellen. Bedankt voor je betrokkenheid!

Twijfels hebben we allemaal. Soms trek ik de deur achter me dicht en vraag ik mezelf af of ik het gas wel heb uitgedraaid. Even rustig nadenken. O nee, niets aan de hand. Nu kan ik met een gerust hart vertrekken. Zo is het ook met mijn zogenaamde twijfel over God. Soms schrik ik van het gevoel. Even rustig nadenken. God zoeken. Ik weet het weer. Hij is er!

VARIA

15


DESIGNjeleven: Klaar voor de volgende stap

Feest in Rotterdam Delfshaven

DESIGNnext zet je aan het denken over belangrijke thema’s in het leven. Over zingeving en spiritualiteit. Dit boekje is, net als het eerder verschenen werkboek DESIGNstart, bedoeld om te gebruiken in groepsverband. Je gaat met elkaar op zoek naar zingeving. Op een creatieve, interactieve en zelfs sportieve manier wordt inhoud gegeven aan de onderwerpen. Het is natuurlijk ook gewoon een mooi inspiratieboekje om te gebruiken tijdens een rustig momentje voor jezelf. Kijk, lees, denk na en noteer. Laat je inspireren door wijze spreuken en mooie verhalen.

Richting Jezus Waar in DESIGNstart het christelijk geloof niet direct aan bod komt, is dit in DESIGNnext wel het geval. Daarmee is next duidelijk de volgende stap richting Jezus. DESIGNnext is onderdeel van DESIGNjeleven en komt uit rond het verschijnen van dit magazine. Ga voor meer informatie naar www.designjeleven.nl.

Vijf jaar geleden verhuisden een aantal medewerkers van Agapè naar Rotterdam Delfshaven. Ze hadden een verlangen: de liefde van Jezus zichtbaar maken in de wijk. Inmiddels is het team niet meer weg te denken uit de wijk en is het tijd om te vieren dat God goed is. Na vijf jaar stadswerk, vindt op 17 mei het jubileumfeest plaats op de plek waar het allemaal gebeurt: in de wijk. Het team gaat ’s middags samen de wijk in om bloemen en/of wat lekkers uit te delen. Daarna wordt er in groepjes samen gegeten bij verschillende eettentjes in de wijk.

Feestavond De feestavond wordt verzorgd door Joany Muskiet, jazz- en gospelzangeres uit Rotterdam. Zij neemt plaatselijke rappers mee, die hun verhaal met God gaan rappen. De nummers worden afgewisseld met korte verhalen van wat wij in de wijk tegenkomen en mogen doen.

16

NIEUWS VAN AGAPÈ


Internetevangelisatie onder een nieuwe naam

Een jaartje wat anders

Via internet Jezus leren kennen, kan dat? Jazeker, zeiden de bedenkers van www.ikzoekgod.nl een jaar of tien geleden. Dankzij een presentatie van het evangelie, en de steun van getrainde e-coaches, kon het project van Agapè Media van start. Maar het bleef niet bij die website. Rondom diverse thema’s, zoals eenzaamheid en zelfmoord, kwamen aparte websites. Daarnaast werd ook de WaaromJezus?-cursus toegevoegd aan het werk. Internetevangelisatie groeide, en groeit nog steeds. En… ook de rol van het internet verandert. Wifi lijkt één van de basisbehoeften te zijn geworden van de hedendaagse mens.

Een nieuwe naam Inmiddels is het punt bereikt dat het begeleiden van mensen die via internet naar God zoeken de belangrijkste taak is geworden van Agapè Media. Maar die naam, Agapè Media, maakt niet direct duidelijk wat Agapè doet op internet. Tijd voor een nieuwe naam, met meer betekenis. Een naam die bevestigt wat we doen: IkzoekGod.nl.

Community IkzoekGod.nl is een community geworden rondom het zoeken naar God. Dat wordt zichtbaar op de website zelf, maar ook de Facebookpagina. Inmiddels zijn daar de 10.000 vind-ikleuks behaald. Dagelijks worden vele gesprekken gevoerd en klikken veel mensen door naar de website.

Een tussenjaar voor scholieren of studenten die even heel wat anders willen. Dat is het AIA Gap Year Program dat Athletes in Action introduceert. Tijdens dit programma lopen jongeren een jaar mee met Athletes in Action (AIA). Het is een jaar om meer over zichzelf te leren en te ontdekken wat de plek is waar God hen wil hebben. Het programma richt zich op persoonlijke ontwikkeling, geloofs-ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Dat betekent in de praktijk verantwoordelijkheid dragen, zelfreflectie en kijken naar de toekomst. Elke deelnemer wordt begeleid door een persoonlijke coach, die hem of haar uitdaagt op professioneel en persoonlijk niveau. Tijdens het tussenjaar zijn jongeren een jaar lang fulltime actief in een enthousiast team op het kantoor van AIA (Groningen). Ze werken aan hun eigen projecten, helpen bij het organiseren van outreaches en events en ontdekken hoe het is om een jaar van giften te leven. Het tussenjaar is er in verschillende richtingen: Communicatie, Total Athlete, Sportcommunity en Jongeren. Meer informatie over het tussenjaar is te vinden op www.athletesinaction.nl/gap-year-program. NIEUWS VAN AGAPÈ

17


Werken bij Agapè Agapè is op zoek naar mensen die, met een hart voor God en mensen in combinatie met hun eigen kwaliteiten, een bijdrage willen leveren aan Zijn koninkrijk. Ben jij zo iemand? Dan is werken bij Agapè iets voor jou. Werken bij Agapè is anders. Het betekent jezelf ontwikkelen als mens en als professional, als christen en als vakspecialist. Je maakt deel uit van een gemotiveerd team, krijgt uitdagende projecten en krijgt de kans om als persoon te groeien (zoals God je bedoeld heeft).

Onze vacatures We hebben op dit moment diverse vacatures.

* *

Jongerenwerker In ons stadsteam in Rotterdam Delfshaven zoeken we een jongerenwerker, voor onder andere de jongensclubs. Communicatie en Fondswerving Zowel voor Agapè in het algemeen (Doorn), als voor Athletes in Action (Groningen) zijn we op zoek naar communicatiemedewerkers. Ook zoeken we een extra kracht voor fondsenwerving.

*

Personeelszaken We zorgen graag goed voor ons personeel. En daar kun je aan bijdragen. Voor de afdeling Personeelszaken in Doorn wordt dringend extra ondersteuning gezocht.

*

*

DESIGNjeleven Om het vernieuwde werk onder vrouwen verder vorm te geven, zijn we nog op zoek naar extra hulp.

Persoonlijk support Als medewerker bij Agapè werk je op basis van persoonlijk support. Dat wil zeggen dat we je salaris betalen naar behoefte, maar dat je daarvoor eerst een vriendenkring moet opbouwen, die in gebed, meelevendheid en/of financiële bijdragen rondom je staat. Met gerichte coaching en training helpen we je bij het opbouwen en onderhouden van je persoonlijk support.

18

VACATURES

Studentencoaches In meerdere steden is behoefte aan meer studentenwerkers. Met name voor de stad Utrecht zijn we hard op zoek naar versterking. Deze en meer (uitgebreide) vacatures zijn te vinden op www.agape.nl/vacatures. Ook zijn er mogelijkheden voor stages of een open sollicitatie. Neem gerust contact op via (0343) 415 741, of stuur een e-mail naar pz@agape.nl


Van Mark... Non-verbaal ‘Hoe laat is het?’, vroeg mijn vrouw slaperig. Ik gaf geen antwoord. ‘ Ach ja, dat is waar ook…’, mompelde ze en draaide zich naar me toe. Ik stak zeven vingers in de lucht. Ze lachte eventjes en viel weer in slaap. Onbeleefd, zou je denken. Een fout grapje op de vroege ochtend. Maar dat was het niet. Onbeholpen, dat wel. Het zit zo: ik ben aan mijn stembanden geopereerd; mag niet praten. Dat vraagt om vreemde situaties. Je kunt er gelukkig ook prima grappen over maken. De operatie was op Valentijnsdag: ‘zeg het met bloemen’. De dag erna: ‘ik ben met stomheid geslagen’. En vrijwel iedereen dacht dat het wel lekker rustig voor mijn familie zou zijn.

Colofon Medewerkers van Agapè delen hun geloof en leven met andere mensen vanuit hun passie voor Jezus Christus. Agapè is een internationale en interkerkelijke beweging van mensen die de grote opdracht helpen vervullen. Het Griekse woord Agapè betekent: onvoorwaardelijke liefde. Dat is de manier waarop God mensen liefheeft. Agapè volgt – onder het motto ‘geloven, groeien, gaan’ – de werkwijze die Paulus al aan zijn collega Timoteüs aanraadde: probeer niet alles zelf te doen, maar investeer ook in het toerusten van anderen die je kunnen helpen. En kies hiervoor personen die op hun beurt weer anderen kunnen opleiden. Zo hopen we, in afhankelijkheid van God, door vermenigvuldiging mee te bouwen aan Zijn koninkrijk. Agapè Nederland is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie Campus Crusade for Christ, één van ’s werelds grootste christelijke bewegingen. De organisatie bestaat uit ongeveer 12.000 medewerkers en werkt in ongeveer 150 verschillende landen. Directie: Mark de Boer

Ach, ik kan het hebben. Maar een paar dagen je mond houden valt niet mee. Aanwijzen hoe laat het is lukt nog wel. Een echt gesprek is een heel stuk lastiger, zelfs als je net als Zacharias een tablet gebruikt. En dat frustreert. Vooral bij je geliefden.

Contactgegevens Stichting Agapè Postbus 271, 3940 AG Doorn T (0343) 415 741 E info@agape.nl, I www.agape.nl IBAN: NL73 INGB 000 1021 474 Incassant ID: NL89ZZZ411772390000

Toch heeft het ook mooie kanten, niet kunnen praten. Je moet elkaar in de ogen kijken. Creatief communiceren. Goed luisteren. En laten dat nu net de basisingrediënten van iedere huwelijkscursus zijn…

Over Agapè Magazine

Toen ik me dat realiseerde, moest ik even aan God denken. Niet dat Hij niet spreekt. God is niet stom. Maar ik herken af en toe wel een vergelijkbaar probleem in de communicatie tussen Hem en mij. Dat ligt natuurlijk niet aan Hem. Misschien praat ik teveel. Al kan dat nu het punt niet zijn. Misschien praat Hij heel zachtjes. Luister ik niet altijd goed. Maar zou het ook niet kunnen dat Hij wel degelijk af en toe zijn mond houdt? Dat Hij wacht tot ik me naar Hem omdraai voordat Hij antwoord geeft, zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken? Ik ga het er eens met Hem over hebben. En ik beloof: ik zal Hem niet in de rede vallen.

Aan deze uitgave werkten mee: Mark de Boer, Mira de Boer, Matthijs den Dekker, Anja van Dijk, Robert de Heer, Jan Willem Janse, Janneke de Leede, Eline Oldenkamp en Reinke Oorbeek Eindredactie: Jan Willem Janse Fotografie: Agapè, Anja van Dijk, Eljee, ESTA fotografie, Karel Pops, Shutterstock Vormgeving en druk: IDD concept.communicatie.creatie | www.idd.nu Verschijning: Verschijnt 4x per jaar, waaronder twee specials: het AIA Magazine en het Agapè jaarverslag

deel van je leven

Mark de Boer Directeur Agapè VARIA

19


Uit de webwinkel Een goed gesprek dankzij Perspective

Hoe denken mensen over God? Evangelisatie anno nu is meer dan het over de schutting gooien van een boodschap. Daar is de boodschap overigens ook veel te belangrijk voor. Maar hoe raak je dan in gesprek over Jezus? Dat kan door middel van Perspective, een evangelisatietool waarbij je niet voornamelijk zelf aan het woord bent, maar waarbij je luistert naar het verhaal van de ander.

Omdat Perspective eruit ziet als een kaartspel, helpt het je om het gesprek op een ontspannen manier aan te gaan. De kaarten vormen een leuke manier om te vragen hoe iemand zelf denkt over uiteenlopende geloofsthema’s. Vijf belangrijke thema’s komen aan bod: de aard van God, de menselijke natuur, de zin van het leven, de identiteit van Jezus en de bron van geestelijke waarheid. Perspective is voor € 9,95 verkrijgbaar via www.perspectivecards.nl.

Nooit meer evangeliseren ‘Nooit meer evangeliseren’ is de uitdagende titel van het boek dat Agapè-directeur Mark de Boer heeft geschreven. Het boek is bedoeld voor iedereen die vol is van het evangelie. In dit boek wil hij laten zien dat het delen van je geloof veel leuker, avontuurlijker en natuurlijker kan zijn dan de meeste mensen denken. Hier zijn geen trainingen voor nodig. Je hoeft geen targets te halen of de juiste woorden te kunnen spreken. Evangeliseren begint met een manier van leven. In de Bijbel zegt Jezus: ‘Gelukkig zijn de nederigen, zachtmoedigen, barmhartigen.’ En: ‘Oordeel niet, behandel elkaar liefdevol, wees vergevingsgezind.’ Dat is de lifestyle van het Koninkrijk. ‘Nooit meer evangeliseren’ is voor € 14,95 verkrijgbaar via winkel.agape.nl.

20 MATERIALEN

Agapè Magazine Maart 2014  

Deel van je leven. Met o.a. Samen naar het hart van Pasen; Aan de slag met DESIGNstart; Niet meer bang voor de dood

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you