Page 1

Jaarverslag 2010 Mensen en cijfers, dat is waar het in dit jaarverslag over gaat. Of eigenlijk: het werk van God in mensen en cijfers. Want, hoewel het goed is om u te vertellen wat wij hebben gedaan en wat er met uw geld is gebeurd, is het nog veel mooier om te laten zien wat God heeft gedaan. Hij heeft gewerkt in mensen en door mensen. Hij heeft ook op bijzondere wijze, en ondanks de crisis, voorzien in onze materiële behoeften – namelijk door u heen! Hartelijk dank dat u Hem daarvoor de gelegenheid hebt gegeven. Wij hopen dat dit verslag u zal inspireren.

Special van het Agapè Magazine, nr. 15


De eerste vruchten Toen mijn vrouw Mira en ik zo’n vier jaar geleden aantraden als directeursechtpaar, werd ons een bijbeltekst meegegeven. Eén zinnetje daarvan kwam de afgelopen tijd regelmatig in mijn gedachten als ik nadacht over de ontwikkelingen bij Agapè: ‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten – nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt?’ Vier jaar geleden was dat nog een belofte voor ver weg. Nu zien we het inderdaad gebeuren: er is iets ontkiemd. Agapè heeft in 2010 een prachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op veel terreinen zijn de eerste vruchten te zien van jarenlange investering, niet in de laatste plaats in de stap voorwaarts die we konden zetten op weg naar financiële gezondheid. Ook in het werk zelf is veel goeds gebeurd, al hebben we niet alle doelen gehaald die we onszelf stelden. Ik ben dankbaar voor al die honderden mensen die bereikt zijn via internet en een keuze voor Jezus maakten. Maar ook voor die ene student die via StudentLife tot bekering kwam en nu zelf anderen enthousiast maakt voor Jezus. Deze en andere verhalen in dit verslag spreken boekdelen, en ik weet zeker dat ze u zullen inspireren. Dank voor uw bijzonder trouwe steun!

Agapè is ruim veertig jaar geleden opgericht met het doel om het Evangelie aan iedereen in Nederland te verkondigen. En hoewel ons land en de samenleving weinig meer lijkt op de tijd van toen, is dat doel onveranderd. Wij geloven dat er ook vandaag geen beter antwoord is op de vragen in de samenleving en in de harten van mensen dan het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Ontelbaar veel mensen kunnen getuigen dat hun leven radicaal is veranderd door die boodschap, en we willen niets liever dan dat iedereen in Nederland de kans krijgt die te horen – zodat hun leven ten goede verandert.

Discipelen maken Jezus zelf gaf aan hoe zijn boodschap iedereen kan bereiken. Hij daagde zijn leerlingen uit om ‘op weg te gaan en alle volken tot mijn leerlingen te maken, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ In andere woorden: een eenvoudig model van discipelschap en vermenigvuldiging; klein beginnend, maar heel doelgericht. Dit model is de kern van onze visie; het is zogezegd ons DNA. We willen met mensen optrekken, hen Jezus laten zien door ons leven met ze te delen, en hen zo helpen om uiteindelijk zelf weer hun leven en Jezus met anderen te delen.

Mark de Boer En gezien de hedendaagse behoefte aan community, coaching en authenticiteit is niet alleen wát we hen vertellen van belang, maar ook de manier waarop we dat doen: het aangaan van authentieke relaties, aansluiten bij de geestelijke behoeften van mensen en hen helpen te ontdekken wie God is, in plaats van hen te vertellen wat ze moeten doen. Vandaar ook ons motto: Deel van je leven: evangelisatie en discipelschap als levensstijl met vermenigvuldiging als resultaat.

Vooruitblik: dat miljarden mensen een keuze voor Jezus zullen maken We streven er bij Agapè naar om over tien jaar in de 25 grootste steden van Nederland aanwezig te zijn met teams van medewerkers en vrijwilligers. Zij werken daarbij nauw samen met plaatselijke kerken, organisaties en andere initiatieven.

r ira de Boe Mark en M

p. 2

Jaarverslag 2010

Op nationaal en internationaal niveau hopen we met Agapè Media over tien jaar het Evangelie via internet in veertig


Onze visie: Deel van je leven!

talen beschikbaar te hebben. Op die manier hebben miljarden mensen de gelegenheid een keuze voor Jezus te maken! Ook in dat werk zijn we nauw verbonden met collega-organisaties, kerken en onze internationale beweging Campus Crusade for Christ.

Hoogtepunten We zien in ons werk hoe internetevangelisatie het afgelopen jaar een hoge vlucht heeft genomen. Zo’n 75.000 bezoekers in Nederland zijn via onze diverse websites bereikt met het Evangelie. Daarvan hebben 600 mensen aangegeven dat ze voor het eerst een keuze gemaakt hebben voor Jezus. Een groot deel van deze pasgelovigen hebben we kunnen leiden naar de Alpha-cursus, naar kerken en naar activiteiten van Agapè. Want we vinden het heel belangrijk dat deze mensen in hun pas ontkiemde geloof ondersteund worden. En nog belangrijker: dat zij op hun beurt weer anderen tot discipelen maken. Eveneens een geweldig project in 2010 was ‘Road2Africa’, waarbij 350 jongeren van Athletes in Action de kerken in Afrika inspireerden om ook zelf met sportministry aan de slag te gaan.

Meer samenwerking Maar het werk van Agapè is nog niet klaar. De komende jaren zal bijvoorbeeld de financiële situatie een aandachtspunt blijven, aangezien we grote plannen hebben, en de economische ontwikkelingen niet rooskleurig lijken. In het werkveld staan de komende tijd samenwerking en synergie centraal. De verschillende bedieningen zullen optimaal gebruik maken van elkaars kracht. Zo werken AIA en StudentLife samen bij zomerprojecten en ontwikkelt Agapè Media een internetstrategie voor de sportkampen van Athletes in Action. Extern zien we een groeiende betrokkenheid bij samenwerkingsprojecten met andere organisaties; vooral op het vlak van internetevangelisatie ontstaan veel mogelijkheden. Er is ook grote behoefte aan concrete hulp op het gebied van evangelisatie in een postmoderne context in Nederland en het buitenland, bijvoorbeeld door seminars en publicaties. We zijn dankbaar dat we aan de vervulling van die behoefte met de ons gegeven mensen en middelen bij kunnen dragen. Mark de Boer

Jaarverslag 2010

p. 3


Afrika Athletes in Action: climax in

Een teamlid met een Afr ikaans jongetje

AIA’ers sporten met de Afrikaanse bevolking.

de medewerkers

de projecten

-

-

34 stafleden, zowel voltijd als deeltijd 7 stagiairs en diverse vrijwilligers op kantoor 820 vrijwilligers werkten mee aan een project 67 sportkampcoaches begeleidden de tieners op één van de twee sportkampen

wat cijfers - 820 jongeren zijn uitgezonden naar 163 kerken in 14 landen - ca. 47.000 mensen hoorden het Evangelie. - Meer dan 7.000 mensen gaven aan voor Jezus te kiezen - Van de 260 tieners op sportkampen (12-15 jaar) maakte 85% die keuze

p. 4

Jaarverslag 2010

-

350 jongeren deelden hun leven in het kader van ‘Road2Africa’. De projecten vonden n plaats in onder andere Zuid-Afrika, Zimbabwe, Botswana, tswana, Oeganda en Liberia. De jongeren lieten in de praktijk zien hoe sportministry werkt en maakten aakten met hun passie veel voorgangers enthousiast ousiast om hiermee door te gaan. In Nederland dienden 470 jongeren n kerken in sportevangelisatie. Door contacten cten te leggen en relaties te bouwen zijn kerken op die manier op een laagdrempelige ige manier aanwezig in hun omgeving. Err kwamen veel kinderen op de projecten af en n voor velen van hen was dit het hoogtepunt punt van de zomervakantie.


Ons werk kon doorgaan! Het is een veelgehoorde klacht: goededoelenorganisaties hebben erg last van de crisis, want de vrijgevigheid van mensen neemt af. Financiële crisis of niet, het werk van Agapè kon de afgelopen tijd doorgang vinden, dankzij de vrijgevigheid van onze gevers! Prijs de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit! De volgende acht pagina’s laten zien wat Agapè met al z’n diversiteit aan activiteiten heeft uitgewerkt in mensenlevens. Bij Athletes in Action gaan sportevenementen en evangelisatie hand in hand. 2010 stond in het teken van ‘Road2Africa’: de grote projecten in Afrika waarmee Athletes in Action twee jaar geleden al gestart is. Afgelopen zomer was de grote climax: 350 jongeren trokken naar Afrika. Ze bezochten Zuid-Afrika, maar ook onder andere Botswana, Ghana, Liberia, Zimbabwe en Oeganda. De kerken die ze daar gediend hebben, waren enthousiast en vurig. Ze zijn getraind om via sport hun geloof en leven te delen met anderen en vele ervan gaan nu zelf door met sportministry. Behalve in Afrika waren er ook vijfhonderd jongeren actief in eigen land. Door het hele land organiseerde AIA in samenwerking met kerken een spetterende zomersportweek. De sportweek is het knallende begin waarbij AIA de kerken coacht om aan relaties te blijven werken in hun wijk. Daarnaast vonden nog diverse andere events en sportkampen plaats, waar zo’n duizend jongeren op af kwamen: om te genieten en hun geloof op te bouwen.

Vooruitblik: ‘Heartbeat Europe’ De komende twee jaar richt AIA zich met haar internationale projecten op Europa onder de naam ‘Heartbeat Europe’. AIA wil Gods licht laten schijnen in de grote steden van Europa. Het leven in de stad is snel en bruisend, maar heeft ook schaduwkanten. Veel jongeren zijn op zoek naar identiteit, bevestiging en liefde, ze voelen de druk van het moeten presteren. Ze kennen de Bijbel niet meer en evenmin Jezus, die in al hun behoeften kan voorzien. In Nederland wil Athletes in Action de samenwerking met kerken intensiveren en effectiever maken. AIA heeft inmiddels met zeventig kerken contact. De komende jaren wordt onderzocht hoe AIA en de kerken een nog grotere impact kunnen hebben in de verandering van mensenlevens door het leggen van relaties via sport.

erhaal v e ig u r n ij ‘M ’ spreekt aan

ship a, in de town , Zuid-Afrik n a rb en u e D d n in atbe Zwe woont t bij een stra za z k “I . a le a rg d d ove f, Hammers leven aan Go n ij m ik n e n en porno. moest, to , drank, roke gs ru d n va n ngere zou afkicke wnship een jo to e d in s n o ns iets heeft Als bij oeger wel ee vr ij h t a d n eerd dat getuige eet hoe verk w u n r a a m , ent niets. gestolen it. Dat betek u je ze n e h mijn ruige is, dan lac vertel, over is n e ig tu ge reekt Als ik mijn dat en het sp ze n e n n e rk verleden, he team aan. Durban een in rk e k ze n o et en. We Wij hebben m y te gaan do tr is in m rt o t zelf sp aan. Van he gevormd om mgeving afg o e d kan n in n re le ge o n h r sport jo o o d willen alle sc ik e o h team leer ik ls ik.“ Nederlandse n te maken a te u fo e d lf t deze oproepen nie

‘Toen z wilde ike gingen bidde n, ook m e e doen’ R yan B ellekom uit Z ver

aanstad haal. H heeft e weinig v ij komt uit een en bijzo an het g niet-ch nder ristelijk eloof. “ gramm Maar ik gezin en a van A b thletes wist tijdens in Actio en door het sp een pro ortpron tot ge ject in m en toen loof gek ijn wijk ze ginge omen . Ik w n vroeg o f dat ko bidden, wilde ik as op het spor tveld n en da een nie t mocht. graag meebid uwe we den. Ik ” Dat w g in zijn steeds v as het b lev erder g egin egroeid en en sinds die met At tijd is R van in hletes in zijn gelo yan Ac of. zijn gelo of, om a tion op het spo Nu staat hij z elf n r t hij ontd deren e nthousia veld te getuige ekt hee ft. n van st te ma ken o ve r wat

Jaarverslag 2010

p. 5


it explosief oe gr k er w ub cl : fe Li ily m Fa Agapè

Deze kinderen, nu nog de doelgroep, later misschien Agapè-medewerkers?

de medewerkers

wat cijfers

de projecten

-

- Wekelijks 60 jongeren die op een creatieve manier met het Evangelie worden bereikt. - In totaal contact met 150 jongeren over het hele jaar heen - 25 gesprekken op straat waarin het Evangelie gedeeld wordt - 2 of 3 gasten per zondag die tijdens de vieringen het Evangelie horen - Zo’n 300 mensen, jong en oud, die door events met het Evangelie bereikt worden - 5 niet-gelovigen die meehelpen met de bediening - 3 jonge vrijwilligers die tot geloof zijn gekomen

-

8 stafmedewerkers 2 assiociate staf/medewerkers 2 stagiaires 15 vrijwilligers

p. 6

Jaarverslag 2010

-

-

In Rotterdam Delfshaven werden 3 grotere evangelisatie-events gehouden: met hemelvaart, in de zomer en met kerst. Er draaien wekelijks of maandelijks 8 clubs: voor kinderen, jongeren en meiden, een vrouwenkookclub en een club zaalvoetballers. Er is een straatwerkproject gestart. We hebben 3 externe evangelisatieprojecten ondersteund. En we hebben een huis van een mevrouw uit de wijk kunnen opknappen.


Agapè FamilyLife, dat staat voor: zendingsteams die wonen en werken in de grote steden van Nederland. Ze organiseren in de wijken activiteiten en evenementen voor het hele gezin. We ervaren het als een hoogtepunt dat ons clubwerk zo explosief gegroeid is. Was er bij de start in Rotterdam alleen een jongens- en meidenclub, inmiddels zijn er zo’n tien kinder- en tienerclubs actief. Op al die clubs zitten gemiddeld tien tot vijftien deelnemertjes. Ze gaan iedere week op een creatieve manier met een bijbelverhaal aan de slag. We hebben ook nieuwe bedieningen zien ontstaan in de vorm van straatwerk en discipelschapsavonden voor vrijwilligers. We zagen (jonge) vrijwilligers tot geloof komen. En we zijn ook heel blij dat het aantal medewerkers in staf en vrijwilligersteams is gegroeid.

Ook willen we het structurele werk en de clubs steeds meer overdragen aan kerken en vrijwilligers uit de wijk en hen daarbij ondersteunen. Verder hopen we een team vanuit Rotterdam naar andere wijken en steden te kunnen uitzenden. En een hartenwens van ons is dat de staf, vooral uit Delfshaven, versterkt zal worden met mensen in de wijk van uiteenlopende culturele achtergrond.

Wat lastig blijft is het betrekken van de multiculturele gemeenschap in onze bediening. Mensen met een andere etnische achtergrond vormen nu nog vooral een doelgroep, maar we bidden dat ze zullen uitgroeien tot medewerkers.

Vooruitblik: meer kennis en kleur in ons team Het komend jaar willen we staf en vrijwilligers sterk trainen in discipelschapsprincipes. Dat principe houdt in dat mensen die tot geloof komen ook zelf weer anderen tot Jezus brengen.

es teerde v n i m o r a a ‘W je in mij? ’ aar hij werd

ijken. M maar even k n e lle a g naar het m a w Hij k hij iedere da t a d , n pe e gr , 16 jaar, er zo door ge komen. R inse f e le b l e rk e in B discipel sportproject hij op z’n 19e is u N . rk e k Laatst n de R otterdam. schopte tege in m a e -t e if ag: milyL ressante vra binnen het Fa ider een inte le m iet de a n te t h jn c e zi rwijl ik te stelde hij ij m in je s steerde jn: “R inse wa Waarom inve artin Kristeli M eis? n a e w e e t e st and m gemakkelijk e jongen, iem nt eren. a d in n m ra o d r dag ve o vo g a een tamelijk d m e n aar ik zag h k hem aan e gen route. M n geloof spra e rt ok o o sp g n za va tie ies. Ik De combina de bijbelstud n a ik a n e o e k m n f e nsie enk hij deed inte Na even nad . n e it t ik te e li o a m w , legt hapsk op mijn hart zijn leidersc ts ie d o t!’ G h c ls A zo ‘ od rden: degene die G s hem ant woo a w j ji n e , n orzame daarin geho

E le El es van Dijk met ‘ ha h arr’ kiinderenn opp de cl clu ub b Bosspold der.

Stagiaire Iris wordt discipel “Iris deed een de sporto pleiding in Goes en wilde stage lopen bij Fam ilyLife. Dat ging zo goed, dat ze is gebleven als vrijwilliger. Ze draait nu bijvoorbeeld me e met de discipelschapsavonden voor vrijwilligers. Iris was wel kerkelijk, maar wist niet goed wat ze geloofde of hoe ze daara an uiting moest geven. Hardop bidden wa s ze bijvoorbeeld niet gewend. Maar gaan deweg is ze heel enthousiast in haar geloo f geworden. Wij hebben haar aangemoe digd om ook in haar eigen woonplaats een pro ject van FamilyLife te starten.” Martin

Jaarverslag 2010

p. 7


reikt Agapè Media: veel zoekers be

de projecten

wat cijfers

- In 2010 zijn de volgende websites opgeleverd. Ik-wil-dood. nl is vernieuwd en laat suïcidale mensen zien dat er echte Hoop is. Dit type landingspagina gaan we de komende tijd in meer varianten ontwikkelen. Via deze weg leiden we mensen verder naar: - IkzoekGod.nl. Inmiddels is de site aangepast qua techniek en look&feel. Na deze ‘presentatie van het Evangelie’ leiden we mensen door naar een gebed om hun leven aan Jezus te geven en vragen we hen dit gebed uit te spreken. We willen hen daarna leiden naar een gemeenschap van gelovigen. Maar omdat de kerkdrempel hoog is, brengen we hen eerst online in contact met christenen op: - WaaromJezus? (of de varianten WaaromJezusvoorjou, WaaromJezusvoorstudenten of WaaromJezusvoor katholieken). Daar ontmoeten ze christenen, die laten zien wat het geloof in hun leven betekent. 30% zet een stap naar de ‘offline’ wereld. Voor degenen die de Bijbel willen lezen, ontwikkelden we in 2010: - Startersbijbel.nl, om mensen te helpen de Bijbel te begrijpen. Om kerken te helpen bij hun internetstrategie hebben we IkZoekGod.nl omgezet in een miniwebsite: - De kerken-widget. Kerken kunnen deze plaatsen op hun site en zo het Evangelie presenteren.

Cijfers over internetevangelisatie zijn heel gevaarlijk. Ze kunnen het gevoel geven dat we grote oogsten binnenhalen en dat wij het doen. Maar we doen het in samenwerking en onder Gods leiding. Enkele statistieken. - Gemiddeld wordt wereldwijd 13,6 miljoen keer per maand het woord ‘God’ gegoogeld. Voor Nederland is dat 200.000. - Agapè heeft in 2010 met ongeveer 1500 mensen contact gehad. Zij lieten hun gegevens achter op websites als ikzoekgod.nl, discovery.nl en waaromkerst.nl. Ruim 600 van hen hebben aangegeven tot geloof te zijn gekomen. - Vanaf de lancering van de digitale WaaromJezus?-cursus in 2001 hebben bijna 30.000 mensen de cursus gevolgd. De verwachting voor 2010 komt op 7.000 cursisten. In Nederland geeft een derde van de cursisten aan de Alpha-cursus te willen volgen. - Er zijn vorig jaar wereldwijd 6 nieuwe WaaromJezus?cursussen bij gekomen.

p. 8

Jaarverslag 2010

de medewerkers - 7 vaste medewerkers - 2 los-vaste medewerkers


2010 is een bijzonder jaar geweest. We zijn vrijwel alles opnieuw gaan opbouwen. De afdeling, de sites, de strategie. Het is bijzonder te zien waar we nu staan. De afdeling is vol nieuwe energie en het techhnische platform is volledig vernieuwd. Dat geeft de randvoorwaarden om in 2011 verderr door te breken en meer mensen te bereiken en naar God te leiden. Verder timmeren wee qua publiciteit flink aan de weg. Zo waren we onder andere te gast in diverse radiopro-gramma’s en bij Andries Knevel in Door de wereld. In Nederland, maar ook Europees en zelfs wereldwijd, zien we veel waardering ontstaan voor wat we als Agapè Nederland en binnen Jesus.net doen op het gebied van internetevangelisatie. Jan-Willem Bosman ontving als drijvende kracht daarachter de Bridgebuilders Award. “Bosman en Celerier zijn echte bruggenbouwers en activeren en motiveren christelijke organisaties om samen te werken. Niet alleen op nationaal maarr ook internationaal niveau en in de verschillende talen worden hun projecten opgezet. Geweldige voorbeelden van wat er gebeurt als christenen gaan samenwerken,” aldus Harvey Thomas bij de uitreiking.

Vooruitblik: meer Evangelie op het net

Jan-Willem Bosman ontvangt de award.

We hebben forse ambities voor 2011. We hopen tien nieuwe landingspagina’s op te leveren. Dat zijn internetpagina’s waarop mensen terechtkomen als ze een bepaalde zoekopdracht intypen. Tikken ze bijvoorbeeld op Google ‘ik wil dood’ in, dan zorgt Agapè ervoor dat onze site, ik-wil-dood.nl, bovenaan staat. Op deze site kunnen mensen zien dat er ook een uitweg is. Daarnaast willen we ruim honderd kerken de widget op hun site laten plaatsen, zodat het Evangelie ook daar professioneel te lezen is. We hopen Startersbijbel.nl verder uit te rollen en weer vijf j talen van ‘WaaromJezus?’ in het buitenland te lanceren. De samenwerking binnen Jesus.net zal steeds ds vverder ds erde er d r gr der de groeien roe oeie ien en ie e iin n ok okto oktober kto tobe berr 20 2011 2011 11 zzal al ddee we al w wereldwijde ere r ld dwi wijd ijd jde Je JJesus.net-conferenesu sus. s..neets.ne t co t-co conf nffer e en ntie ti ie in R Rotterdam ottteerrddam am ggehouden ehou ehou eh o de den en wo w word worden. ord rden den e . en.

en via d n o v e Jezus g t: ‘Ik ben er!’ interne het eft wat

ekt he in die ontd als fundament d n a m e I s u hoef z e ik J n er, t om e n b e k k e I t “ e b en: en er, ik te hebb en. Ik b woorm o je leven k e t beant meer nergens ns meer aan te ldoen. vo rge hoef ne ns meer aan te n Jezus e g r ed va den, ne t het blo r o o d , r laar. Wa Ik ben e inigd, het is k ere ben ik g !” dament een fun

‘Eindelij eind aank k wam er een mijn zoe ktocht ’ Kimberly van Kaam

aantal ja uit Dord recht be ren gele gon zich den stee waarom ds meer een ze op aa af te vra rde is. ‘D een zond g e n a t werd z ag radelo o erg, da os achte zitten en t ik r mijn co op Goog mputer g op le kwam ik ‘G o d ing zoek op de we bsite van en’ intikte. Verv nl. Daar olgens Agapè, w liet ik m ijn gege ww.ikzoe dat ik da vens ach k god. ar las.” ter en ba Kimberly d het ge reageerd bed e niet op internet de reply wel de A , lp maar von hoorde ik ha-cursu dv s. dat Jezu s de enig “Op de eerste cu ia ik: als ik rsusavon e weg is God wil d vinden, n Vanaf da dan zal ik aar God, dus be t momen s lo o t ot o raakte a zou leide lles in ee k in Jezus gelov n tot de en.’’ n stroom indienst Zelf ooit versnellin treding v zo an Kimb Heer leid ekende is Kimbe erly bij A g, wat rly nu ie t. gapè. mand die anderen tot de

Jaarverslag 2010

p. 9


mooi StudentLife: moeizaam maar Mendel en Dion tijdens hetLove-Sex-Marriage-weekend. De ene student coacht de andere.

de medewerkers -

Team Rotterdam: 4 full-timers, 3 part-timers, 2 stagiaires Team Utrecht: 3 fulltimers, 1 parttimer Team Leiden: 3 parttimers, 1 vrijwilliger Studenten in Amsterdam: 1 studentenleider (3 andere studenten betrokken) Totaal: 14 staf, 2 stagiaires, 1 vrijwilliger en 4 studenten die apart een project opzetten

de projecten Behalve heel veel afspraken, gesprekken, maaltijden, ontmoetingen met kopjes koffie en een enkele keer een glas bier, hebben we in 2010 ook wat grotere projecten georganiseerd. - Estland visietrip. Team StudentLife in Estland bemoedigd en van hen geleerd. - Love-Sex-Marriage-weekend. Twee intensieve dagen over relaties.

p. 10

Jaarverslag 2010

- Vierde Musketier-weekend in Schotland. Fysieke uitdaging met spirituele input over karakter en het volgen van Koning Jezus. Heeft bijzondere inzichten en gesprekken opgeleverd. - Zomerproject Kazan. Studenten bezocht uit de Tataarse (moslim)bevolkingsgroep. Zij studeren veelal in de Russische stad Kazan en hebben daar vrijwel geen toegang tot het Evangelie. Met veel studenten gesproken en bevriend geraakt. Eén studente is tot geloof gekomen en krijgt follow-up. In 2011 hopen we opnieuw te gaan.

wat cijfers - 1593 studenten werden geënquêteerd over geloof en zingeving - 195 studenten kregen het Evangelie uitgelegd - 151 studenten wilden een vervolgafspraak - 20 volgden een Connect-bijbelstudie - 5 studenten kwamen tot geloof


Na twee zeer zegenrijke jaren met veel groei en goede ontwikkelingen, was 2010 een moeilijker jaar. Tenminste, als je kijkt naar concrete resultaten. Er kwamen ‘slechts’ vijf studenten in Nederland tot geloof en er zijn ‘slechts’ twee nieuwe stafleden bijgekomen. Toch was 2010 een mooi jaar voor de beweging. Zo hebben we voor het eerst meegemaakt dat een van onze bekeerlingen van 2009 een andere student tot de Heer leidde.

proces van winnen-bouwen-zenden blijft kenmerken, mogen we verwachten dat het werk door zal blijven gaan. Ook als mensen de beweging op den duur verlaten. Daarnaast willen we graag met behulp van Agapè Media en Athletes in Action leren om nog meer studenten te bereiken. En we gaan betere projecten opzetten waarmee we de nu nog onbereikte universiteiten buiten Nederland binnenkomen.

Daarmee zien we dat onze investering in enkelingen, die op hun beurt weer anderen kunnen bereiken, zijn vruchten afwerpt. Ook waren veel van de deelnemers van onze projecten ‘eigen’ bekeerlingen. We zien dat de staf in de steden zich sterk ontwikkelt, persoonlijk en in het leggen en onderhouden van relaties. En ook dat meer studenten initiatief nemen om hun medestudenten te bereiken. Qua organisatie waren er ook enkele veranderingen. Zo nam Egbert Ribberink het leiderschap van Henk Veltman over. Veel medewerkers zijn nu overgegaan naar loondienst op basis van een vriendenkring.

Vooruitblik: het moet uit de klauw lopen! We willen, nog meer dan voorheen, werken aan zelfstandige studentenbewegingen die zogezegd ‘uit de klauw lopen’. Waar Geestvervulde, enthousiaste en goed toegeruste studentenleiders het voortouw nemen in het veroveren van hun universiteiten met de liefde van Jezus. Zolang het verlangen iedereen te bereiken, zolang initiatief nemen en overdraagbaarheid het

j a ar e e w t , a n a J oh ocht z e g d o G r a na

lang op na twee jaar Johana is bij zocht naar God. Ze zoek geweest mgeving die en in haar o naar christen en. Die vond konden help haar verder Sieneke ndelijk sprak ze niet. Uitei de kantine erker) haar in w n te en d tu (s et waren siteit aan. “H er iv n u e d n va Johana, en.“ vertelt kk re p es g ie o mo mezelf ds meer tot ee st ik n ri “waa in contact rdoor kon ik ie h e ed M . kwam od.” komen met G

Leden van het Mas terpiece-project aa n het werk. Dat is een avond vo or meiden die met elkaar creatief wi nadenken over : wa llen ar leef ik voor, wie ben ik en wie is Go d?

‘ I k h er k vragen’ ende de Matthijs , een stu dent die loof is g twe ekomen, deed verv e jaar geleden t studie m ot geolgens d et Filip, e Connec studiege “Na eers t-bijbelnoot en t zelf Co vriend. M nnect te het heel atthijs: hebben bijzonde g edaan, v r en leerz vanuit e o nd ik a en ander am om e r opnieu perspect herkende w ie en nu f doorhe de vrage en te ga n die Fil kanten d an. Ik ip had e ie mij w n zag oo eer hielp Teamleid kn en in mij er n geloof. ieuwe “Het is e Egbert Ribberink ” cht onze van Stud entLife z belangri lingen z jkste foc egt: elf in sta u s a t d a tot geloo zijn effe ctief te g t ‘onze’ bekeerf gekom en na he etuigen. bijbelstu t doorne Matthijs die men van is vinden w . Dat hij die nu de Conn met een e echt g ecteweldig! vriend a an het d ” oen is,

Jaarverslag 2010

p. 11


Fondsenwerving maar We doen al jaren hetzelfde ...

wel ànders

Het Evangelie is relevant in iedere tijd, voor ieder mens. En elke tijd heeft zijn eigen manieren om mensen met het Evangelie te bereiken. Wat vroeger ‘werkte’, bijvoorbeeld massa-evangelisatiecampagnes, wordt nu ingehaald door andere kansrijke middelen die mensen aanspreken. Internet blijkt een geweldig middel om moderne mensen in contact te brengen met Jezus. Honderden internetters horen via onze websites voor het eerst over de God van de Bijbel. Tegelijkertijd merken we hoe belangrijk het is persoonlijke relaties met mensen aan te gaan. Daardoor kunnen ze zien wat het geloof in Jezus heel concreet uitwerkt in een mensenleven. Ook dat spreekt mensen van deze tijd aan. Agapè blijft bezig met experimenteren en innoveren om continu aan te sluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse mens. Dit doen we in de steden, op universiteiten, door middel van sport, en dus ook op het internet. Wat wij doen is nog steeds hetzelfde als ruim veertig jaar geleden: zo veel mogelijk mensen met het Evangelie van Jezus Christus in contact brengen. Minder gevers, meer geld Wij mogen gelukkig op 2010 terugkijken als een zegenrijke periode. De giften namen opnieuw iets toe ten opzichte van 2009. Het aantal gevers is iets afgenomen. Dit betekent dat minder mensen meer zijn gaan geven. Hier zijn we heel blij mee. Dat sommige mensen afhaken vinden wij echter wel jammer. Wij zouden juist veel meer mensen in Ronald Blonk het werk betrokken willen zien door hun partnerschap in geven en gebed. We hebben onderzoek gedaan naar redenen dat deze mensen gestopt zijn met geven. Het antwoord is duidelijk: ze vinden dat Agapè is veranderd in werkwijze. De medewerkers van nu doen het anders dan de mensen van vroeger. En dat klopt ook! Maar feitelijk doen we bij Agapè nog steeds waar we altijd voor gestaan hebben: het Evangelie verkondigen in heel Nederland. LifePartners In 2010 hebben we een klein groepje ondernemers rondom ons verzameld die ons op regelmatige basis met raad en daad helpen. Hieruit zijn nieuwe ideeën voortgekomen en het is ons verlangen dat we deze groep in 2011 gaan uitbreiden. LifePartners noemen we hen. Life staat voor L (Labour = werk), I (Influence = invloed ), F (Finance = financiën) en E (Expertise = expertise). Wellicht benaderen we ook u in de toekomst om ons te komen versterken. Wanneer u vermoedt dat u nog meer voor Agapè zou kunnen betekenen dan nu al het geval is, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Ronald Blonk, fondsenwerver bij Agapè

Labour

Influence

LifePartners

Expertise

p. 12

Jaarverslag 2010

Finance

Aantal ondersteuners totaal Aantal vriendenkringondersteuners Gemiddeld giftbedrag per gever over 1 jaar Gemiddeld giftbedrag van gever aan vriendenkring over 1 jaar

2010

2009

10.101

10.797

4.238

4.825

€ 218

€ 212

€ 343

€ 320


Internationaal Hoe het begon: Campus Crusade for Christ Campus Crusade for Christ (CCC) is in 1951 opgericht door Bill en Vonette Bright. Onder het motto ‘win the campus today, win the world tomorrow’ begonnen zij met evangelisatie onder studenten aan de universiteit van Los Angeles. CCC werd bekend door onder andere het boekje ‘De Vier Geestelijke Wetten’ dat in 1952 uitkwam, en de Jezus-film die in 1979 werd gelanceerd. Beide middelen hebben er aan bijgedragen dat miljoenen mensen een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Zestig jaar later is CCC uitgegroeid tot een van de grootste evangelisatiebewegingen ter wereld, met tienduizenden medewerkers in meer dan honderdnegentig landen. CCC wordt op dit moment geleid door Steve en Judy Douglass.

Agapè en andere landen Agapè Europe is de West-Europese regio van Campus Crusade for Christ. Zo’n achttien landen, van Scandinavië tot Griekenland, werken daarin als zusterorganisaties samen. De speerpunten van Agapè Europe zijn: - toekomstige leiders (studentenwerk) - huidige leiders (business en professionals) - kerk - internet - zending. De Spaanse Javier García geeft leiding aan een team van acht personen, waaronder twee Nederlanders: voormalig nationaal directeur Hans Pruis (bij Agapè Europe werkzaam als adjunct-directeur) en huidig directeur Mark de Boer (verantwoordelijk voor ontwikkeling van internetministry). Concrete vormen van samenwerking met andere landen zijn onder andere: stages van Nederlandse studentenwerkers bij Agapè Engeland, de WhyJesus?-cursus die door meerdere landen wordt gebruikt en gezamenlijke toerustingsconferenties.

Jaarverslag 2010

p. 13


Agapè in cijfers De volgende bladzijden tonen grafieken en overzichten met aantallen en bedragen. Wilt u een uitgebreid financieel jaarverslag dan kunt u op onze website terecht of een berichtje sturen naar het kantoor in Doorn.

Verdeling FTE’s 2010 8,7

Agapè FamilyLife

21,1

Athlethes in Action

7,4

Agapè StudentLife

5,3

Agapè Media

6,5

Global Contribution

1,5

Fondsenwerving

3

Beheer en administratie

53,5

Inkomsten per bediening (x € 1.000) 257 1.589

Agapè FamilyLife Athlethes in Action

279

Agapè StudentLife

549

Agapè Media

275

Global Contribution

415

Fondsenwerving

66

Beheer en administratie

3.430

Uitgaven per bediening (x € 1.000) 245 1.404

Jaarverslag 2010

Athlethes in Action

257

Agapè StudentLife

412

Agapè Media

362

Global Contribution

106

Fondsenwerving

232

Beheer en administratie

3.018

p. 14

Agapè FamilyLife


Inkomsten verdeeld naar hoofdgroepen (in â‚Ź)

3.430.188 2.947.604

Opbrengsten van activiteiten en overige Eigen fondswerving Vriendenkring

Jaarverslag 2010

p. 15


Exploitatie-overzicht 2010 Staat van baten en lasten 2010 (x â‚Ź)

Werkelijk 2010

Begroting 2010

Werkelijk 2009

Eigen fondsenwerving

742.125

698.545

746.288

Giften vriendenkring

1.455.215

1.393.768

1.543.968

2.197.340

2.092.313

2.290.256

Inkomsten Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden

281.326

242.835

79.581

Inkomsten uit activiteiten

946.206

1.407.578

575.634

5.316

-

2.133

3 43 3. 430. 0 18 88

3..74 7 2.726

2.947.604

Afdrachten

132.501

147.550

156.365

Activiteiten

853.505

1.291.280

496.565

Publiciteit en communicatie

120.699

141.680

121.988

Personeelskosten

264.146

281.591

203.516

1.254.383

1.238.192

1.247.978

123.471

104.435

103.450

Afschrijvingen

25.063

26.709

28.915

Huisvesting

37.794

28.391

62.656

206.608

211.418

23b4.228

3.018.170

3..47 471.246

2.65 2. 655.66 61

Resultaat boekjaar

412. 41 2.018

27 71. 1 48 4 0

291. 29 1.94 943 3

Toevoeging bestemmingsfonds

-222.069

-51.814

-275.290

Toevoeging bestemmingsreserve

-62.460

-100.000

Mutatie continuĂŻteitsreserve

127.489

119.666

Rentebaten T tale To e inkom omsten Uitgaven

Vriendenkring Overige personeelskosten

Algemene kosten Totale uitgaven

16.653

2010

2009

Besteding aan doelstelling/baten

78,1%

76,9%

Besteding aan doelstelling/lasten

88,8%

85,3%

% Fondsenwerving

4,8%

7,5%

p. 16

Jaarverslag 2010


Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-10

31-12-09

PASSIVA

(x â‚Ź)

(x â‚Ź)

Materiele vaste activa

Eigen vermogen

Verbouwingen Inventaris

31-12-10

31-12-09

128.739

144.528

Continuiteitsreserve

-130.602

-258.091

42.675

25.953

Bestemmingsreserve

62.460

-

171.414

170.481

Bestemmingsfondsen

614.591

392.522

546.449

134.431

Langlopende schulden

161.758

185.363

Kortlopende schulden

255.089

327.655

963.296

647.449

Financiele vaste activa Lening

3.330

6.660

Vlottende activa Voorraden

21.313

20.131

Vorderingen

161.769

76.590

Liquide middelen

605.470

373.587

963.296

647.449

Totaal

Totaal

Jaarverslag 2010

p. 17


Loonkosten Alle loonkosten worden in principe gedekt door persoonlijke giften aan de medewerkers. Enkele functies kunnen echter niet vervuld worden door mensen die leven op basis van giften. Deze functies worden gefinancierd uit algemene middelen.

Loonkosten (x € 1.000)

83%

Gedekt uit vriendenkring

17%

Loon uit algemene middelen

Beloning directie en Raad van Toezicht De heren Mark de Boer en Henk Veltman vormen de directie van stichting Agapè. Voor hun werkzaamheden ontvingen zij in 2010 een beloning van respectievelijk € 26.137 en € 23.477 (jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en sociale lasten). Deze salariskosten zijn volledig gedekt door giften uit hun persoonlijke vriendenkring. De leden van de Raad van Toezicht, Huib Jongenburger, Hans Pruis en Roelie Bosch (tot 1 juni 2010) ontvingen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Henk Veltman

p. 18

Jaarverslag 2010

Mark de Boer


Accountantsverklaring

6WLFKWLQJ$JDSq %HUJZHJ 5$'2251  CEEQWPVCPVUKP PQPRTQHKV :LMKHEEHQJHFRQWUROHHUGRIGHLQGLWMDDUYHUVODJRSJHQRPHQYHUNRUWHMDDUUHNHQLQJRYHURSGH MXLVWHZLM]HLVRQWOHHQGDDQGHGRRURQVJHFRQWUROHHUGHMDDUUHNHQLQJYDQ6WLFKWLQJ$JDSq%LMGH MDDUUHNHQLQJKHEEHQZLMRSDSULOHHQJRHGNHXUHQGHFRQWUROHYHUNODULQJYHUVWUHNW+HWEHVWXXU YDQ GH 6WLFKWLQJ LV YHUDQWZRRUGHOLMN YRRU KHW RSVWHOOHQ YDQ GH YHUNRUWH MDDUUHNHQLQJ LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH JURQGVODJHQ ]RDOV JHKDQWHHUG LQ GH MDDUUHNHQLQJ +HW LV RQ]H YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG HHQ FRQWUROHYHUNODULQJ YDQ GH RQDIKDQNHOLMNH DFFRXQWDQW LQ]DNH GH YHUNRUWH MDDUUHNHQLQJWHYHUVWUHNNHQ :HUN]DDPKHGHQ :LM KHEEHQ RQ]H FRQWUROH YHUULFKW LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW 1HGHUODQGV UHFKW 'LHQRYHUHHQNRPVWLJ GLHQHQZLMRQ]HFRQWUROH]RGDQLJLQWHSODQQHQHQXLWWHYRHUHQGDWHHQUHGHOLMNHPDWHYDQ]HNHUKHLG ZRUGWYHUNUHJHQGDWGHYHUNRUWHMDDUUHNHQLQJRSGHMXLVWHZLM]HLVRQWOHHQGDDQGHMDDUUHNHQLQJ :LM]LMQYDQPHQLQJGDWGHGRRURQVYHUNUHJHQFRQWUROHLQIRUPDWLHYROGRHQGHHQJHVFKLNWLVDOVEDVLV YRRURQVRRUGHHO 2RUGHHO 1DDURQVRRUGHHOLVGHYHUNRUWHMDDUUHNHQLQJLQDOOHYDQPDWHULHHOEHODQJ]LMQGHDVSHFWHQRSGHMXLVWH ZLM]HRQWOHHQGDDQGHMDDUUHNHQLQJ 7RHOLFKWLQJ :LM YHVWLJHQ HU GH DDQGDFKW RS GDW YRRU KHW LQ]LFKW GDW YHUHLVW LV YRRU HHQ YHUDQWZRRUGH RRUGHHOVYRUPLQJ RPWUHQW GH ILQDQFLsOH SRVLWLH HQ GH UHVXOWDWHQ YDQ GH 6WLFKWLQJ HQ YRRU HHQ WRHUHLNHQG LQ]LFKW LQ GH UHLNZLMGWH YDQ RQ]H FRQWUROH GH YHUNRUWH MDDUUHNHQLQJ GLHQW WH ZRUGHQ JHOH]HQLQVDPHQKDQJPHWGHYROOHGLJHMDDUUHNHQLQJZDDUDDQGH]HLVRQWOHHQGDOVPHGHPHWGHGRRU RQVGDDUELMRSDSULOYHUVWUHNWHJRHGNHXUHQGHFRQWUROHYHUNODULQJ'H]HWRHOLFKWLQJGRHWJHHQ DIEUHXNDDQRQVRRUGHHO  :DVJHWHNHQG 6OLHGUHFKWDSULO :,7KDFFRXQWDQWV%9 3YDQGHUNZDDN5$

9+6J

*GTGPYGI‡0& 2QUVDWU‡%& #NRJGPCCPFGP4KLP 6 

'KPHQ"9+6JCEEQWPVCPVUPN +YYY9+6JCEEQWPVCPVUPN +0) -8-

9+6JCEEQWPVCPVU$8 JGGHVXGUVKIKPIGPKP

#NRJGPCCPFGP4KLP )QWFC GP 5NKGFTGEJV

Jaarverslag 2010

p. 19


Dit is bereikt met úw geld! € 218

U gaf gemiddeld op jaarbasis . Wat heeft u daarmee bijvoorbeeld gefinancierd?

43 bezoekers op een evangeliserende website 12 jongeren naar een conferentie 2 tieners naar een sportkamp

109 geënquêteerde studenten 9 studenten konden gratis een Connect-studie volgen.

5 kinderen een jaar naar kinderclub 11 mensen in de wijk hoorden het Evangelie Investeerde u in Agapè-medewerkers? Onze 104 medewerkers waren in samenwerking met vele anderen in staat het Evangelie te delen met: 50.000 mensen op de straat 2,5 miljoen mensen wereldwijd op internet

Agapè is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie Campus Crusade for Christ - een van ‘s werelds grootste christelijke bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de Grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende landen. Agapè ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende evangelisatieboekje God Persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug). Agapè is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings Alliantie en de Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB). Financiële informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag. Agapè (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

Agapè - Postbus 271, 3940 AG Doorn T 0343 - 415741, F 0343 - 414161 E info@agape.nl, I www.agape.nl Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agapè Doorn Directie: Redactie:

Mark de Boer en Henk Veltman Ronald Blonk, Mark de Boer, Jan-Willem Bosman, Matthijs den Dekker, Martin Kristelijn, Egbert Ribberink, Goos van Steinvoorn (accountant) Eindredactie: Sestra Media, Thea Westerbeek Fotografie: Geert Smit, Heidi de Gier, SXC, Agapè Vormgeving en druk: Kim Segers, Pieters Grafisch Bedrijf, Groede

Agapè jaarverslag 2010  

Financiële verantwoording over 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you